Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg."

Transkript

1 Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Fra formandens beretning på generalforsamlingen 22. november 2009: Den 23. september 2009 fik klubben et flot tilbud fra de nye ejere Kim Filskov og Tina Ovesen. Det nye netbaad.com Aps ville hjælpe Dansk Maxi Klub ud af kniben til trods for, at de intet havde med den tidligere ejer Christian Bækmark at gøre. Bestyrelsen kan med stor tilfredshed meddele generalforsamlingen, at varerne er under levering og at vi skylder Kim Filskov og Tina Ovesen en stor tak for Deres velvilje til at hjælpe os ud at denne knibe. Læs mere i dette nr. af Maxi Nyt...

2 Indhold 2 Kalenderen Kommende numre af Maxi Nyt Om Maxi Nyt 3 Klubbens kurs 4 En lykkelig slutn. på netbaad - hist. Arrangement: Få styr på din VHF 5 Vintertilbud på indkøb af cockpittelt 6 El i båden arrangement 7 Generalforsamling referat 13 Bestyrelsens konstituering 14 Watski2Star Tur: Sommertogt Restlager af Rasmussons - indkøb Opslagstavlen 23 Bestyrelse og kontakter 24 Indmeldelse, adresseændringer & nyhedsbreve Kalenderen Arrangement: VHF: 19. januar 2010 Maxi Nyt nr. 1 / 2010 deadline: 21. februar 2010 Både i Bella (udstilling): 27.februar - 7. marts 2010 Palby Fyn Cup og Maximesterskab (kapsejlads): maj 2010 Sjælland Rundt på Indersiden (kapsejlads): juni 2010 Kommende numre af Maxi Nyt Nummer Deadline Udkommer 1 / februar 2010 Medio marts / 2010 Medio maj 2010 Medio juni 2010 Om Maxi Nyt Thomas Hernø. Nu ex - redaktør Dette nummer af Maxi Nyt er det sidste fra min hånd. Jeg trækker mig tilbage for at hellige mig børn, lønarbejde, husistandgørelse osv. Min Maxi Magic er til salg, og jeg har købt en Contender-jolle for at komme tilbage til jollekapsejladserne. Det har været spændende og en fornøjelse at lave bladet, og jeg har været glad for den store opbakning til at lave noget så gammeldags som et papirblad. Også tak for alle bidragene og fotos. Klubben har et par kvalificerede redaktører på bedding. Den bedste hjælp de kan Side 2 få er, at I sender bidrag og fotos, og måske er lidt overbærende, hvis ikke alt lykkedes i starten. Bidrag kan, indtil de nye redaktører er på plads, sendes til mig eller Henry Angelo (se side 23).

3 Klubbens kurs i 2009 Peter Steen Nielsen. Formand Vi er på vej ind i En meget vigtig begivenhed i klubbens år blev afholdt den 22. november i klubhuset hos Veddelev Strands Bådelaug. Her havde vi fået lov til at låne klubbens lokaler til at afholde vores generalforsamling. Dejligt arrangement i yderst dejlige lokaler og omgivelser. Læs inde i bladet vores referat fra selve generalforsamlingen. For mig personligt men ikke mindst for den samlede bestyrelse, og for klubben, har vi med meget stor succes fået afsluttet en yderst ubehagelig sag. Ubehagelig for både psyken og for klubbens økonomi. Det drejer sig naturligvis om sagen vedrørende vores fællesindkøb af bådpleje som i 2009 har haft sit helt eget særlige og sørgelige forløb. Jeg vil gerne sige rigtigt mange tak til de nye ejere af firmaet netbaad.com Aps. Firmaet har i dagene omkring afholdelsen af vores generalforsamling leverer alle manglende varer til Dansk Maxi Klub. Der skal også lyde en stor tak til Kurt Færch Madsen fra bestyrelsen, og til Jørn Asmussen afgået bestyrelsesmedlem, som siden maj måned 2009 har arbejdet med denne sag. Udsigten til en økonomisk lussing for klubben er forsvundet som dug for solen. I den tid jeg har været medlem af klubben, er medlemstallet steget fra cirka 300 til i skrivende stund at være nøjagtigt 700. Vi har i flere år målrettet arbejdet med at skabe information og viden om Dansk Maxi Klub. Det er sket blandt andet med deltagelse på bådmessen i Bella, med udsendelse af vort medlemsblad til samtlige sejlklubber i Danmark og med udvidelse af vores hjemmeside. Alle ny indmeldelser sker gennem vores hjemmeside. I min beretning for det forgangne år, er jeg også kommet en lille smule ind i hvad jeg ser som klubbens ankerpunkter og også som klubbens mål. Jeg mener at vores trykte medlemsblad er et meget vigtigt anker punkt for klubbens aktiviteter. Et andet meget vigtigt punkt er at vi afholder træf, og at det gøres over hele landet. Et tredje ankerpunkt er vores vinter arrangementer. Vi har ganske kort her for nylig drøftet hvorledes vi kunne arrangere et på Fyn eller i Jylland. Jeg håber at kunne vende tilbage med mere i vores første nummer i Det er naturligt at sidste sæsons oplevelser med fællesindkøb har og vil få betydning for den kommende sæson. Det er stadig min, og bestyrelsens holdning at det, også er et endog meget vigtigt holdepunkt for Dansk Maxi Klub. Vi har netop besluttet at fastholde modellen med Rasmussons. I mange år har vi udsendt tilbuddet til dig i løbet af november måned. Vi har skullet drøfte holdningen på vores generalforsamling og vi har også skullet drøfte det internt i den siddende bestyrelse. Vi har også blandt andet med udgangspunkt i økonomi besluttet at informationen om fællesindkøbet hos Rasmussons, i år ikke udsendes med post, men alene annonceres via mail samt på vores hjemmeside. Har du ikke modtaget en mail fra klubben, er det måske fordi vi ikke kender din mail adresse. Check dine oplysninger på vores hjemmeside. Her kan du også opdatere dine oplysninger. Side 3

4 En lykkelig slutning på netbaad - historien Kurt Færch Madsen. Bestyrelsen Hvad var lige det, der skete med netbaad.com? Jo, daværende ejer Christian Bækmark tabte åbenbart pusten, hvilket ikke kommer som nogen overraskelse for os i Dansk Maxi Klub. Under en telefonsamtale med to bestyrelsesmedlemmer udtalte hr. Bækmark bl.a. at, han ville blæse på Dansk Sejlunion, som han i øvrigt også ville blæse på DMK. Når det er holdningen til sejlerne, som jo er kunderne i butikken, kan det kun gå galt. Det gik galt for Christian Bækmark, men heldigvis for DMK blev butikken købt af nogle mennesker med en helt anden holdning til kunderne. Tina Ovesen står i CVR registeret som Side 4 ny direktør for virksomheden netbaad.com Aps. De nye ejere har valgt at beholde navnet netbaad.com, hvilket efter vores opfattelse kan kræve en hel del markedsføring. Navnet i sig selv er dog ikke dårligt, og gode net navne hænger ikke på træerne. Som i kan læse i generalforsamlingsreferatet gik de nye ejere af netbaad.com Aps velvilligt ind og leverede de varer, som vi ikke havde modtaget fra Christian Bækmark i foråret Vi sætter stor pris på denne handling og kan dermed lukke sagen. netbaad.com Aps har velvilligt støttet Dansk Maxi Klub. Husk at tænke på netbaad.com Aps når du skal købe bådudstyr. Arrangement: Få styr på din VHF Få styr på din VHF, og kom og hør om hvordan systemet fungerer samt hvilke muligheder du har til søs. Mogens Larsen fra VHF Skolenr vil give en "appetitvækker" på de mange muligheder systemet tilbyder - til gavn for sikkerheden for dig og din familie. Indholdet af appetitvækkeren er en kort gennemgang af love og regler, de forskellige certifikater, opbygningen af VHF og DSC systemet, vigtigheden af korrekt kommunikation, samt en gennemgang af de alternative muligheder der er i form af EPIRB, SART, Navtex og Inmarsat. Herefter vil der være "spørgeaften" hvor alle kan stille spørgsmål om alt muligt, selvfølgeligt primært i VHF- regi, men også andre maritime spørgsmål: Navigation, GMDSS, ATIS, AIS, ATEX, GPS, Radar, Sonar, Ekkolod m.m. Dato: tirsdag den 19. januar 2010 kl Sted: Ishøj havn hos Birthe i Hummeren nr. 3. Vi starter med fælles spisning af stegt flæsk. Mogens Larsen starter foredraget kl Pris: 50 kr. Tilmelding senest mandag den 5. januar 2010 til: Hans Erik Sølby Tlf Per Sandholdt tlf Der er kun 45 pladser, så hurtig tilmelding vil være en god ide.

5 Vintertilbud på indkøb af cockpittelt m.v. Peter Steen Nielsen. Formand Bestil senest 27. december 2009 og opnå op til 20 % rabat i forhold til gældende listepris. Også i år står Dansk Maxi Klub for en samlet bestilling hos den svenske sejlmager, som gennem rigtigt mange år har annonceret i vores blad Maxi Nyt. Flere af vore medlemmer har besøgt Rasmussons som har sit værksted på landsiden i Marstrand. Bestillinger skal ske bedst fra klubbens hjemmeside Jeg har mulighed for at afklare enkelte spørgsmål, på tlf Læg en besked, hvis du ikke kan få fat i mig. Husk at din besked skal indeholde dit eget tlf. nummer, så jeg har mulighed for at ringe tilbage. Bestillingen er overfor Dansk Maxi Klub bindende. Ved bestilling betales et depositum, som modsvarer et beløb på 25 % af den afgivne ordre. Bestillingen er først endelig og bindende når depositum er modtaget på foreningens konto. Depositum skal overføres til foreningens konto med registreringsnummer 1551 og kontonummer Bestillingen vil af Dansk Maxi Klub blive skriftligt bekræftet. Bekræftelse sker ved udsendelse af mail / brev til bestiller. Varer leveres medio februar 2010 i København til afhentning. Evt. forsendelse indenfor Danmark kan arrangeres. Der opkræves fragt ved forsendelse indenfor Danmark. Øvrig fragt fra Sverige til Danmark er inkluderet. Se også side 23: Restlager af Rasmussons - indkøb MAXI Bådejere! Vi har originalmodellerne på Sprayhoods, Cockpittelte og Bompresenninger Det er nu ekstra billigt pga kursen på svenske kr. Side 5

6 El i båden arrangement Hans Erik Sølby. Bestyrelsen Der var stort fremmøde til El i båden - arrangementet i Ishøj havn den 5. november. Denne gang havde vi fået Anders Kjøller fra firmaet Kjøller i Rovsinggade til fortælle om el i båden. Han startede med at fortælle om batterier, hvordan man passer dem og deres forventet levetid. Efter hans mening er der ikke sket det helt store fremskridt inden for batteriteknik. Dog fremhævede han AGM batterier frem for gel batterier, som har længer levetid og er billigere. Anders fortalte at det er vigtig,at man bruger det rigtige kvadrat på sine ledninger og at man har en ordentligt pulslader, der kan lade batteriet helt op. Vi var inde på generator ladning, problemer med diodebroer og deres funktion, og skillerelæer som er klart bedre. Så kom vi til gas installationer, lovkrav, sikkerhed, og hvor skal gasflasken placeres. Varme og køl var et af de emner, der gav anledning til diskussion og mange spørgsmål, men også svar. Konklusionen var at pris og kvalitet hænger sammen. Alle fik et kompendium om el, køl og varme. Foredraget sluttet kl. 22 hvor Anders Kjøller fik to gode flasker vin som tak. Dansk Maxi Klubs arrangementer: Til el i båden arrangementet måtte vi igen sige nej til en del, der gerne ville deltage. Hvis du har tilmeldt dig et arrangement, og bliver forhindret, så meld afbud. Så en anden kan få glæde af pladsen. Side 6

7 Generalforsamling referat Bestyrelsen Dansk Maxi Klub afholdt ordinær generalforsamling søndag den 22. november 2009 i klubhuset for Veddelev Strands Bådelaug. Dagsorden var ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Årsregnskab. 4. Budget og fastsættelse af kontingent. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er: Jørn Asmussen Hans Erik Sølby Per Sandholt (alle er villige til genvalg) 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 7. Love. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt. Formanden, Peter S. Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Jørn Riis Petersen blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt, så generalforsamlingen er gyldig. 2. Formandens beretning Peter S. Nielsen: Foreningsåret 2009 har for hele bestyrelsen i klubben været et endog noget specielt år. Det har helt ekstraordinært været præget af en sag hvor klubbens lange tradition med fællesindkøb har været truet. Mere om det under selve historien om vores fællesindkøb af bådpleje. Generalforsamlingen og bestyrelsens sammensætning Foreningsåret startes og sluttes med selve generalforsamlingens afholdelse. For et år siden var vi samlet i Vallensbæk helt nøjagtigt d. 16. november. På generalforsamlingen skulle vi sige farvel til vores hidtidige formand. Nyvalgt til bestyrelsen blev Hans-Erik Sølby. Jeg vil gennemgå bestyrelsens ansigter med disse korte ord. Formand: Som i ved konstituerer bestyrelsen sig selv, og en enig bestyrelse har valgt jeg selv sagde hunden til formand. Jeg sejler Maxi 84 med båden liggende i Kastrup. Har været medlem af bestyrelsen siden Har været kasserer for klubben indtil sidste år. Kasserer: Vi har valgt Per Sandholt til posten som kasserer. Per sejler Maxi 77 med sin båd liggende i Helsingør. Per har varetaget det vanskellige job at overtage kassererposten. Vi har været fælles om mange ting i løbet af de første mange måneder, som vi i fællesskab benyttede til overdragelse. Bestyrelsesmedlem: Henry Angelo er det medlem af bestyrelsen, som har den højeste anciennitet. Sejler Maxi 999 fra Nivå. Har i rigtigt mange år været redaktør af Maxi Nyt. Bestyrelsesmedlem: Kurt Færch Madsen valgtes til bestyrelsen samtidigt med jeg Side 7

8 selv. Sejler Maxi 33 og har sin båd liggende i Jyllinge. Kurt har i mange varetaget vores klubmesterskab. I år er det blevet til en speciel rolle med at sørge for at få en god ordning på vort tilgodehavende hos netbaad.com. Bestyrelsesmedlem: Jørn Asmussen sad også i bestyrelsen da jeg valgtes ind. Jørn har tidligere haft både Maxi Fenix og 999. Senest er Jørn gast på hhv. en 909 og en 33 begge med udgangspunkt i Jyllinge. Jørn har også haft en aktiv rolle i at få en ordning med netbaad.com. Bestyrelsesmedlem: Hans-Erik Sølby valgtes til bestyrelsen ved sidste års generalforsamling. Hans-Erik sejler Maxi 77 med udgangspunkt i Ishøj. Hans-Erik har sammen med Per været primus motor i afholdelse af vore vinterarrangementer. Bestyrelsesmøder Vi har i det forløbne år afholdt i alt 7 bestyrelsesmøder i november, december, januar, april, maj, september og oktober. Alle referater fra vore møder er tilgængelige fra vores hjemmeside. Fællesindkøb Rasmussons: Efter vores konstituering i november, var første aktivitet i klubben at udsende mail og post vedr. vores fællesindkøbsordning af software fra Rasmussons. Som jeg husker det var omsætningen på mere end sek. eller i omegnen af dkr. Der blev indgået i alt 35 ordrer på bompresenninger, cockpittelte etc. Bådpleje: Kort tid efter generalforsamlingen blev jeg kontaktet af et af vore medlemmer, i sin egenskab af butiksbestyrer for et bådudstyrsfirma, som netop var åbnet i lokaler på Hundige havn. Klubben blev tilbudt at få en god aftale om køb af Side 8 bådudstyr. Vi svarede i december januar lettere henholdende idet vi allerede havde en aftale med DMS, med base i Holbæk. I løbet af januar blev vi opmærksomme på at DMS var i betalingsstandsning og det hele sluttede med at vi indgik en aftale med netbaad.com. Aftalen gik på at vi senest en dato først i marts skulle afgive den samlede ordre. Samtidigt med afgivelse af ordre skulle vi indbetale det samlede beløb for ordren. Vi skulle også indrykke en annonce for firmaet i vores klubblad. Modydelsen var en klækkelig rabat og en lovet leverance før påske. Klubben afgav den samlede ordre i begyndelsen af marts måned. Personligt havde jeg forventet at modtage en faktura, som vi som klub kunne lægge som dokumentation for vores betaling. Efter nogen tid blev vi rykket for betalingen, og klubben udregnede selv det samlede beløb og overførte til firmaet. Inden påske begyndte vi i bestyrelsen at få spørgsmål om hvornår de bestilte varer blev leveret. Vi spurgte firmaet, som stadig lovede at levere som aftalt. Efter påske beslutter bestyrelsen at foretage tilbagebetaling til de bestillere som ikke længere ønskede at modtage. Vi bad samtidig om at medlemmet nægtede at modtage pakken fra postvæsenet. Firmaet lover stadig at levere nu hedder det snarest muligt. 19. april tager jeg kontakt telefonisk til alle bestillere. Resultatet er nedslående. Jeg beder dagen efter netbaad om at give en forklaring. Jeg taler med både vores medlem og også med direktøren. netbaad er af den mening, at Dansk Maxi Klub, ved ikke at have indbetalt beløbet for det bestilte samtidigt med bestillingen at have brudt den indgåede aftale.

9 21. april 2009 indkalder jeg til bestyrelsesmøde jeg nedlægger alle mine hverv i klubben. Hovedårsagen er 2 disputs. Den ene er mit forhold til netbaad.com som er blevet temmelig anstrengt. Den anden er et medlem fra Køge Bugt kredsen, som har optrådt aldeles ubehøvlet pr. telefon overfor mig og ikke mindst for min familie. Vi afholder bestyrelsesmøde 29. April og jeg får total opbakning fra den siddende bestyrelse, og vælger at fortsætte på posten. Vi beslutter at lade sagen om bådpleje behandle af Kurt og Jørn. Status d. 29 april er: Kurt og Jørn kontakter netbaad men deres henvendelser forbliver ubesvarede bortset fra en besked om at Dansk Maxi Klub, ikke har overholdt sine forpligtelser. Ultimo maj kontakter vi Dansk Sejl Union. Reaktionen fra unionen er en besked om at firmaet er medlem af Dansk Ehandel. Vi kan dog ikke bruge det til noget, da vi netop ikke har handlet via firmaets hjemmeside. Vi har kontakt til Sejlklubben Greve Strand, som vi opdager at have en artikel om netbaad liggende, da de ingen penge har modtaget for annoncering i deres klubblad. Vores udestående med netbaad er på dette tidspunkt mere end kroner. Der afholdes et telefonmøde imellem Dansk Maxi Klub og direktøren for netbaad. Jeg har fået udtalelser fra direktøren refereret fra mødet, og udtalelserne er lidet flatterende. Vi beslutter herefter at overlade sagen til en advokat. På et tidspunkt hvor vi er i gang med at udarbejde en politianmeldelse mod firmaet bliver vi opmærksomme på at firmaet har skiftet navn. Vi bliver også opmærksomme på at der er kommet nye ejere til firmaet. Herefter tager sagen en drejning, som har mundet ud i at vi i fredags har modtaget første af 2 sendinger som er vort udestående med netbaad. Vores udestående med netbaad.com blev velvilligt indfriet af firmaets nye ejere. Klubbens advokat stillede krav over for netbaad.com på klubbens vegne den 28. august Vi vidste ikke, at netbaad.com allerede medens vi var i kommunikation med firmaet, havde fået nye ejere i juli Den tidligere ejer Christian Bækmark var gået personligt konkurs, og vi kunne derfor se langt efter vort udestående. Den 23. september 2009 fik klubben et flot tilbud fra de nye ejere Kim Filskov og Tina Ovesen. Det nye netbaad.com Aps ville hjælpe Dansk Maxi Klub ud af kniben til trods for, at de intet havde med den tidligere ejer Christian Bækmark at gøre. Tina Ovesen fra det nye netbaad.com meddelte os den 11. november 2009, at varerne ville blive leveret inden denne generalforsamling. Bestyrelsen kan med stor tilfredshed meddele generalforsamlingen, at varerne er under levering og at vi skylder Kim Filskov og Tina Ovesen en stor tak for Deres velvilje til at hjælpe os ud at denne knibe. Klubblad Siden sidste generalforsamling har vi udsendt i alt 4 numre af vores klubblad. Vi har fastholdt designet på bladet. Lige med undtagelse af nummer 3, som vi udsendte i september Vi har udsendt bladet til ca. 650 medlemmer over hele landet, samt til ca. 250 sejlklubber også fordelt Side 9

10 over hele landet. Vi er overbeviste om at det har haft betydning for udfaldet af vores sag med netbaad. Alle numre er efter udgivelse tilgængelige på vores hjemmeside i pdf format. Vi havde aftale med netbaad om annoncering i vores blad. Første annonce var i nummer 1 i marts Siden har vi ikke modtaget annonce materiale. Vi har for ikke at blive skudt i skoene at vi ikke har overholdt vores aftale i de sidste 2 numre haft en tom side, hvor der er reserveret plads til netbaad. Denne praksis er nu ophørt. Klubmesterskab Det er Kurt som er primus motor på denne aktivitet. Fyn Rundt med hurtigste kølbåd rundt på 15:28:41. Hurtigste Maxi båd nåede rundt på 22:33:51, men Maxi - mesterskabet blev vundet af Bent Jensen i Maxi 84 Lømmel, som sejlede rundt om Fyn på 25:32:28. Bemærk at der kun var 23 sekunder mellem Lille Mille og Split på præmietiden. Dansk Maxi Klub ønsker Bent tillykke med mesterskabet, som han også vandt i På gensyn den maj 2010 til Palby Fyn Cup og Maxi - mesterskabet. Træf 2 af vore medlemmer har i år arrangeret træf i henholdsvis Fåborg og i Limfjorden. Stor tak til Michael Thielsen og til Ib Grønkjær, som har arrangeret. Begge har været annonceret i medlemsbladet og på vores hjemmeside, som det er vores regel for afholdelse af træf. Maxi træf i Faaborg: Et træf i det skønne sydfynske Maj Maxi-træf i Limfjorden i pinsen maj Et træf i Århusbugten var under opsejling, men er ikke blevet til noget. Jeg havde selv en ide om at arrangere et træf i Øresundsregionen, nærmere betegnet til afholdelse i Landskrona, men for bestyrelsen har det været vigtigst at beholde kræfterne til sagen mod netbaad.com. Arrangementer Det er Hans Erik og Per som er primus motor på denne aktivitet. Vi har afholdt to arrangementer i vinter, før vi skulle til at tænke på at klargøre vore både. Første arrangement blev afholdt i Helsingør og her blev vi klogere på at behandle og at arbejde med Glasfiber og Polyester. Til arrangementet var der indkøbt så det var muligt at få smurt sig en leverpostej og eller en spegepølse mad. Andet arrangement blev afholdt i Ishøj og her blev vi klogere på at behandle og sætte vores rig og vore sejl. Til dette arrangement havde vi allieret os med den lokale madmor, som serverede et herligt måltid bestående af stegt flæsk med persille sovs. Standere Igen i år havde vi valgt ekstraordinært at lade standeren udsende uden beregning til vore medlemmer. På vort seneste bestyrelsesmøde havde vi en kort snak om at det skaber en forventning hos vore medlemmer om at standeren rent faktisk er en del af det betalte kontingent, og det er pt. ikke tilfældet. Klubbens fremtidige virke Det er den siddende bestyrelses holdning at arbejde for de holdepunkter i klubbens virke, som er forankret i klubbens vedtægter: Klubbens formål er at: Side 10

11 1. virke for fællesinteresser blandt MA- XI-ejere, 2. i samarbejde med Dansk Sejlunion at opnå og vedligeholde godkendelse som standard klassebåde, samt fungere som klasseorganisation, 3. at sikre, at MAXI-bådene forbliver ensartede ved kontrol af klassereglerne, 4. at søge samtlige MAXI-både solgt i Danmark registreret i fartøjsregister, 5. at sikre bådenes status og karakter som letsejlede og sikre familiebåde bevaret, samt søge brugen af fordyrende kapsejladsudrustning begrænset, og 6. at arrangere stævner og arrangementer for tur- og kapsejlere. Der skal ikke herske tvivl om at vi som følge af udviklingen, primært har arbejdet for punkterne 1 og 6. Vi prioriterer vores fællesvirke ved at arbejde for gunstige fællesindkøb med besparelse for medlemmerne, samt udarbejdelse og udsendelse af information til vores medlemmer gennem primært vores medlemsblad, og sekundært vores hjemmeside. Spørgsmål til beretningen Ole Frydensberg kommenterede sagen om bådpleje-leverancerne og konstaterede, at de daværende ejere af leverandørfirmaet næppe kunne have været i god tro på det tidspunkt, hvor man modtog bestillinger og indbetalinger. Han opfordrede desuden bestyrelsen til at overveje rammerne for fremtidige indkøb. Enten må et fælleskøb ske på klubbens vegne, og så bærer klubben også solidarisk den økonomiske risiko. Eller også må der være rabataftaler, hvor den enkelte bådejer selv er kunden i forhold til leverandøren. Men generelt om sagen: Det er dejligt at det er overstået. 3. Årsregnskab Kassereren Per Sandholt gennemgik regnskabet. Spørgsmål til regnskabet: Thomas Hernø vedrørende tab på debitorer. Svar: Det er Ocean Presenning - betaling for annonce i bladet. Tabet er fra 2008 men først udgiftsført i dette regnskabsår. Kommentar fra salen: Regnskabet burde sendes med ud i indkaldelsen. Svar: Det er dyrt at sende med almindelig post - vi kunne overveje at lægge det på nettet før generalforsamlingen. Revisoren fremhæver, at det er et pænt og ordentligt regnskab. 4. Budget og fastsættelse af kontingent Per gennemgik budgettet. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 150 kr.; Forslag fra salen om eventuelt at sætte kontingentet lidt op, som det kunne inkludere udsendelse af stander hvert år. Ved afstemningen blev det vedtaget at kontingentet forblev uændret i år, men næste år skal budgettet afspejle, om det er nødvendigt, at kontingentet skal hæves. 5. Valg til bestyrelsen og suppleanter Per Sandholt og Hans-Erik Sølby er villige til genvalg - Jørn Asmussen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jørn Riis-Petersen. Hans-Erik og Per Sandholt blev genvalgt og Jørn Riis-Petersen blev valgt ind som Side 11

12 nyt medlem af bestyrelsen. Formanden takkede Jørn Asmussen for en god indsats gennem mange år. Suppleanter: Steffen Pedersen, (MAXI 95, Julieth af Ishøj), og Flemming H. Nielsen, (MAXI 84, Prinsessen af Lynæs) blev valgt. 6. Valg revisor og revisorsuppleant Sven Erik Brockendorff blev genvalgt. Niels Hansen genvalgt som revisorsuppleant. 7. Love Intet til dette punkt. 8. Eventuelt: Thomas om Maxi Nyt : Siden sidste generalforsamling er udsendt 4 blade. Nr. 2 skulle udkomme i juni, men blev forsinket til september på grund af netbåd-sag. Oplagstalllet er ca eks., heraf sendes 650 til Maxiklubbens medlemmer, og ca. 250 til sejlklubber. Blad ligger også som pdf-fil på Dansk Maxi Klubs hjemmeside. I løbet af året er kommet gode bidrag, der har været nok til at fylde bladene, men nyt Stof og fotos altid velkomment. I blad nr. 2 var også retningslinier for bladet. Formålet er at tydeliggøre vilkårene for bladet, og sikre at medlemmerne kender mulighederne for at bidrage til bladet, annoncere mv. Thomas ønsker at trække Side 12 sig tilbage som redaktør efter næste nummer. Der er derfor brug for en ny redaktør til at lave Maxi Nyt. Det indebærer fast arbejde, taknemmelige læsere og indarbejdede rutiner, men med mulighed for udvikling. Redigeringen sker programmet i MS Publisher, der ligner Word meget. Billeder redigeres i simpelt billedbehandlingsprogram. Interesserede kan henvende sig til Thomas eller bestyrelsen. Fra salen: Det bemærkes at der måske skulle gøres noget for at få medlemmerne fra det vestlige Danmark mere engageret i klubben. Svaret er, at vi har prøvet mange tiltag uden mærkbare resultater; vi håber at vore kontaktpersoner rundt i landet kan bidrage til mere engagement rundt omkring. John Jensen: Tak til Thomas for godt blad og beklager at Thomas har valgt at trække sig. Tak til afgående bestyrelsesmedlem Jørn Asmussen. Tak til revisor for indsatsen. Tak til Thomas for det store arbejde med Maxi Nyt. MAXI - mesterskabet blev vundet igen i år af Bent Jensen fra Lynæs, som fik overrakt vandrepokalen.

13 Bestyrelsens konstituering Peter Steen Nielsen. Formand Som I kan se af generalforsamlingsreferatet havde vi tre af bestyrelsens medlemmer på valg ved den årlige generalforsamling i Veddelev. Et af vore bestyrelsesmedlemmer Jørn Asmussen havde i god tid givet den siddende bestyrelse besked om at han ønskede at træde tilbage som bestyrelsesmedlem for Dansk Maxi Klub. Nyvalgt til klubbens bestyrelse blev Jørn Riis-Petersen, som har været medlem af klubben siden Vores nye bestyrelsesmedlem sejler Maxi 909 med hjem i Jyllinge. Jørn var som gast med på det afgående bestyrelsesmedlems Maxi 999 til Samsø, og var manden som skød Maxi træffet i gang. Bestyrelsen holdt efterfølgende et bestyrelsesmøde, hvor har foretaget konstituering. På bestyrelsens formandspost har vi uændret Peter Steen Nielsen, som sejler Maxi 84 fra Kastrup. På posten som kasserer har vi også uændret Per Sandholdt, som sejler Maxi 77 fra Helsingør. Den øvrige bestyrelse består af: Henry Angelo som sejler Maxi 999 er fra Nivå. Kurt Færch Madsen som sejler Maxi 33 er fra Jyllinge. Bodil Bengtzon som sejler Maxi 77 er fra Kalundborg. Hans Erik Sølby som sejler Maxi 77 er fra Ishøj. Jørn Riis-Petersen som sejler Maxi 909 er fra Jyllinge. Sådan ser bestyrelsen ud: Jørn Riis Petersen Bodil Bengtzon Per Sandholdt Hans Erik Sølby Henry Angelo Kurt Færch Madsen Peter Steen Nielsen Side 13

14 Watski2Star 2009 Henry Angelo. Maxi 999 Angelo Engang i efteråret 2008 foreslog Thomas Hernø, at det kunne da være sjovt at deltage i Watski2Star og da samtidig Bjarke (Maximalt.dk) pressede på for at få en MAXI 999 er med, så han ikke var alene med sin 999 er, ja så tilmeldte vi os i november 2008 der var lang tid til den 21. august Nogle uger før kapsejladsen kom Thomas ombord i MAXI 999 ANGELO for at vænne sig lidt til båden; samtidig kunne vi lige gå båden igennem og sikre, at alt nu var, som det burde være. Det blev en interessant prøvetur og der blev noteret et par punkter på To-Do -listen! En ting er at sejle hygge / familiesejlads, en anden ting er kapsejlads i mange timer og om natten. Endelig er der også en lang liste fra sejladsledelsen Watski2Star med diverse krav til sikkerhedsudstyr; jeg mente dog nok, at dem kunne båden selvfølgelig leve op til. Men når man så begynder at se nærmere efter, så er der alligevel gået nogle år, siden diverse udstyr blev købt: Nødraketterne var udløbet (jeg undlader at skrive hvornår!); livlinerne i båden var købt, da vi anskaffede vores 1. båd tilbage i tør man stole på sådan en 30 år gammel livline, hvis man ryger overbord i det nattesorte Kattegats store bølger nej vel? Yderligere skal der være lys i redningsvesten det har vi aldrig sejlet med, og der skal også være et redningslys, som tænder, når man kaster det i vandet til den overbordfaldende; sådan et havde vi troede jeg, men kunne ikke finde det. Efter et par dyre smæk med dankortet var sikkerheden ombord nu i top. Tilbage var der så lige alt det med sejl, rebning og trimning. Det var sundt med nye, kritiske øjne på båden; det medførte, at der lige blev rettet lidt til hist og her og indkøbt en manglende sejlpind. Så oprandt dagen. Vejrudsigten var fin - det så ud til, at vi ville få vestlige vinde af moderat styrke hele døgnet; det var ikke så ringe endda. Det blev en meget stille start med næsten ingen vind vi ender med at ligger helt stille omkring styrbordsbøjen W1, som vi alle kæmper for at holde os indenfor (sidste sejladsbegrænsning ud af Øresund) og da der endelig kommer lidt svage pust, listede de store både afsted og vi ligge temmelig alene tilbage; ikke den bedste begyndelse, men hva pokker - der var jo over 100 SM foran os, så det kunne vi jo nok få lavet om på. Der kom endelig en stabil vind foran for tværs og det gik fint derudad mod Anholt. Imidlertid spidser vinden hen under aften, så vi ender med et kryds under Anholt, som vore konkurrenter næppe fik så meget af - se kortet nedenfor med log fra Det Levende Søkort. Første vending foretog vi kl. 23:51 og Sydbøjen rundede vi 01:31 - Side 14

15 det virkede som et meget langt stykke. Det hjalp ikke på placeringen! Det sidste stykke fra Syd-bøjen til Anholt Havn var som at køre på en motorvej i den forkert retning. Vinden var vestlig, så det var foran for tværs for både os og de mange, som var på vej hjem efter pitstoppet i Anholt Havn og det var mange! Da vi nærmede os mållinien hørte vi over VHF en, at der var en redningsaktion igang en deltagerbåd var vist drevet på grund tæt på havnens stenmole (motorsvigt?). Vi ankom til Anholt Havn 02:15. Da vi sejlede ind i havnen, mødte vi Bjarke på vej udad - hmmm - nu var det altså 3 timer, der skulle indhentes på vej hjem! Der var masser af kajplads i havnen ingen kø i restauranten hyggelige folk dejlig mad; aldrig har jeg oplevet Anholt Havn så fredelig. Vi fik lige 1½ time i køjen og startede så igen 05:15 med kurs mod Kronborg. Det blev en skøn tur med en frisk halvvind, så vi det meste af tiden kunne bære genakkeren med god fart i båden. Vi nåede dog ikke at indhente de 3 timer, men kunne dog bagefter se, at vi gjorde turen hjem et kvarter hurtigere end Bjarke - lidt har også ret. Undervejs blev vi passeret af en motorbåd med 2 officials fra Helsingør, som havde serviceret os så fint på Anholt - vi fik lige vinket sammen. Vi blev taget i mål kl. 14:15 og der blev råbt til os, at vi skulle sejle ind til midtermolen! Hvad havde vi nu gjort? Da vi kom ind, stod der en større modtagelseskomité, som overrakte champagne og tog billeder af båden, Thomas og mig! Hvis man ikke kan vinde, kan man jo gøre sig bemærket på anden vis: At komme sidst i mål. Om eftermiddagen var der havnehygge i bådene og om aftenen fest for alle deltagerne; men det blev ikke sent - batterierne var brugt op; det var ikke blevet til megen søvn de 24 timer turen havde varet. Det var en stor oplevelse at være med. Om det skal gentages er jeg usikker på; vejrkonditionerne var jo næsten perfekte; det kunne nemt være blevet en meget strabadserende tur, hvis der havde været hårde vinde på kryds. Men måske alligvel - for turen næste år går fra Helsingør omkring Hallands Väderö til Hundested (pitstop); retur til Helsingør omkring Hesselø. Samme distance - ca. 117 Sm - men med flere forskellige kurser, og med land i sigte hele tiden. Side 15

16 Her hos Neil Pryde Sails er det med stor glæde, at vi kan tilbyde kvalitetssejl til en af Danmarks mest udbrede sejlbåde (Maxi-båden). Hos Neil Pryde Sejl leverer vi kun sejl i den bedste kvalitet. Køb af Neil Pryde sejl skal derfor ses som en investering i Jeres fritid. Sejl der er lavet til at blive brugt, igen og igen. Peter og Søren fra Neil Pryde er uddannede sejlmagere og har 15 års erfaring som sejlmagere. Derfor kan vi stå inde for de bed- Neil Pryde vil gerne lave et godt samarbejde med Maxi - klubben, og derfor tilbyder vi mange gode tilbud til Maxi klubbens medlemmer. Ved køb af 1 sejl - 10 % Rabat Ved køb af 2 sejl - 12 % Rabat Ved køb af 3 sejl - 14 % Rabat Ved køb af 4 til 6 sejl - 16 % Rabat Alle vores sejltilbud gælder året rundt og man skal blot sige, at man er medlem af Maxi-klubben. Rabatten gælder alt inden for nye sejl, rulleforstag, bompresenninger, lazy-bag, spiler, gennaker, bomtelte m.m. Neil Pryde Sails håber, at I finder vores produkter interessante og glæder os til at høre fra dig. Ønsker du at komme i kontakt med os, besøg vores hjemmeside neilprydesails.dk eller ring eller skriv til Søren Andersen eller Peter Havn. Søren Andersen. Tlf Peter Havn. Tlf De bedste sejler hilsner Sejlmager Søren og Peter Side 16

17 Tur: Sommertogt 2009 Henning & Bente Stich. Maxi Fenix Venus Efter længere tids betænkningstid valgte vi at holde en velfortjent ferie. Så mandag den 29. august 2009 kl stævnede det stolte skib Venus af Rødvig (en Maxi Fenix) sydpå mod nye eventyr. Vi var jo noget spændte på om hun var groet fast til bunden, men det gik. En god foran for tværs mod Bøgestrømmen. Det er jo altid spændene om alt er som det skal være. Til Bentes store glæde forlangte jeg en 6-7 stagvendinger så jeg kunne få justeret riggen helt efter John Mast s anvisninger. Vel ankommet til Kalvehave kl grillede vi ved Klubhuset og fik de sidste nye opdateringer fra Kalvehave v. John som altid er god for en historie. Tirsdag kl gik det vestover. De kære meteorologer havde jo lovet kuling torsdag og fredag, så vi talte om at gå mod Rudkøbing og blæse inde der (Langelandsfestival). Men den fremherskende vind er i Danmark (eller hvor man nu sejler) jo som bekendt modvind. Så efter længere tids kryds valgte vi at gå syd om Femø mod Kragenæs. Vi talte godt nok om at gå ind i Femø da der jo er Jazzfestival. Men tanken om Gammel-Stich, Bøje og Dyregaard på slap line gjorde udslaget. Vi valgte Kragenæs hvor vi så i stedet for lettere anløbne pensionister blev plaget af en hel urimelig mængde mariehøns. En dejlig sejlads på ca. 9 timer på kryds og lidt motor blev tilendebragt med stegte kyllingebryster garneret med mariehøns og kold kartoffelsalat. Onsdag kl gik vi for sejl ud af Kragenæs med fuld honnør fra Femøfærgens kaptajn og passagerer. Målet var Rudkøbing. Plat læns med sejlene i butterfly op igennem Ståldyb. Nord eller syd om Langeland?? Sidste år krydsede vi ned mellem Fyn og Langeland i modstrøm og kom ingen vegne. De havde lovet syd drejende sydøst og opfriskende, så Skipper tænkte, at vi går syd om Langeland. Når den går i sydøst og frisker op så kan det kompensere for den længer afstand. Vinden friskede godt nok op og gik i sydøst men først kl Så ud for Spodsbjerg startede vi motoren en times tid da det nærmest var vindstille. Men vinden kom og vi havde en skøn sejlads syd om Langeland. Skipper havde sgu bare glemt at man skal omkring Marstal for at komme op til Rudkøbing hvilket Fru Stich jo ikke undlod at kommentere. Nå men hun faldt i søvn og freden indlod sig igen ombord mens vi sejlede mod Marstal på en lænser med svag vind. Skipper forbarmede sig over den sovende frue, startede motoren og lagde an til landgang i Marstal. Nu var klokken jo også gået hen og blevet Sidste år sejlede vi fra Ærøskøbing til Marstal i en hård kuling. Dem der kender Marstal, ved at foran bro 8 ved legepladsen, er der to orange bøjer til fortøjning. Hvad skal man med en selvstyrer? Side 17

18 Sørøverbyen Dem lagde vi an, til da det var den eneste ledige plads da det jo var dårligt vejr. Hvorfor mon?? Ja jeg fik et tov igennem øjet på bøjen og gik på grund. Bakke og rumstere og kom lidt længere udad. Fik efter et farligt mas Fruen i land og tabte jo selvfølgelig den tovende der var i bøjen og gik på grund igen. Nå, men efter en halv times masen til sandsynligvis stor morskab for en overfyldt havn kom vi på plads. Det var jo sidste år. I år havde de lovet dårligt vejr igen og derfor var havnen jo fyldt igen. Og rigtigt gættet. Historien gentager sig med et par små variationer på den selvsamme plads. Denne gang kom der dog en behjertet sjæl til undsætning da jeg tabte fortøjningen i vandet mens Fru Stich stod og rystede opgivende på hovedet af Skipper. Nå men efter 12 timer på havet stod den på Pasta i klubhuset og så i køjen. Torsdag og fredag stod på badning, læsning og hygge. Og lidt tale om at opgraderer navigationsudstyret om bord. Jeg er jo søn af en ægte Marstalskipper. For dem der ikke ved hvad en Marstalskipper er kan jeg fortælle at det er en meget fornæret skipper fra gammel tid hjemmehørende i Marstal som ikke vil bekoste noget af betydning på skib eller besætning ( mest besætning). Fatter er jo ikke fra Marstal, men passer ellers godt nok godt på beskrivelsen. Nå men vores GPS som er en ombygget AP navigator har det med at strejke. Det skal i den forbindelse nævnes at den omtalte navigator er udstillet på Marstal Søfartsmuseum. Vores log virker heller ikke. Så vi har et kompas, en dybdemåler, et ur og så vores søkort. Nå ja vi har lånt en håndholdt GPS af Farmand med tvivlsomme egenskaber (batterier kan den bruge). Men det går jo på bedste beskub med at navigere syntes Martalskipperens søn, (har jo lige taget duelighedbe- Side 18 vis ) men fru Stich har en anden mening. Hun syntes det er på tide at vi køber en kortplotter. Det er måske fornuftigt nok så vi må jo om vi kan navigere hen til en bådudstyrsforretning. Kløgt skal der til for at få lov til at bruge Fruens dankort. Lørdag den 1. august stak vi mod Sønderborg men skiftede undervejs mening som vinden blæser. Så det blev Flensborg i stedet for. I Flensborg Fjord så vi helt utroligt mange både. Vi talte over 200 (ja to hundrede) både på vandet. Det var et imponerende syn. Selve turen ned mod Flensborg er utrolig smuk. Kikkerten blev brugt flittigt. Efter lidt søgen fandt vi en tom plads helt i bunden af havnen. Sikken et leben der var. Det får en sommerdag i Rødvig med musik, knallerter, vandscootere og det hele til at ligne en stille dag på Omø. På den ene side af havnen var der lavet en sandstrand med borde, musik og udskænkning af drikkevarer og en stor restaurant bygget ud på pæle i havnen. I bunden var der en stor plads med en masse, ca. 30, boder hvor man kunne købe øl, vin, ost, sandwich osv. På den anden side var der lavet en hel sørøverby med stråtækte hytter og sand, hvor udklædte sørøvere solgt hatte, bælter, figurer osv. Dertil selvfølgelig en mængde øl, rom og diverse grillede pølser tilsat irsk folkemusik. Samtidig sejler der jævnligt turbåde ud med Jazzorkester og det hele. Udover det er der en stærkt trafikeret vej på begge sider af havnen. Jeg er medlem af NPK og var derfor oppe kl Der var stadig musik og fest. Med hensyn til havnepenge viste det sig at vi lå på to broer tilhørende fiskerne, så vi kunne ikke betale havnepenge på havnekontoret eller få koden til bad/toilet.

19 Havnefogeden ville komme rundt fortalte de lokale fiskere. Søndag morgen kl. 8 havde vi ikke set Havnefogeden og valgte for anden gang i historien at stikke af fra betalingen. Rimeligt nok faciliteterne taget i betragtning. Afsted det gik for motor, vi skulle jo kun til Sønderborg, og ingen vind var der nok af. Vi undgik også det Tyske Søfartspoliti da der ifølge GammelStich vist er noget med nogen papirer vi ikke havde i orden. (mødte faktisk 3 patruljebåde.) Nå men vi kom til Sønderborg og igennem broen og endte med at sejle til Augustenborg. Så det blev til en smuk sejlads på 6,5 time for motor. Vi blev hurtigt enige om at blive en dag ekstra i Augustenborg og proviantere mad, vand og diesel. Det er lidt afsides men kan absolut anbefales. Tirsdag lagde vi fra Augustenborg for svag vind og høj solskin. Vi vidste ikke rigtig om vi skulle mod Lyø eller Årø men vinden svingede mod øst og afgjorde sagen. Så vi sejlede til Årø i et sandt inferno af blomsterfluer. Det er utroligt så stor forskel der kan være på havne selvom de ligger forholdsvis tæt. Vi er dog enige om at vi foretrækker de små og rolige havne på øerne. Det er faktisk blevet en del nemmere at finde øerne for al den snak om en kortplotter har fået vores gode gamle AP navigator til at vågne op til dåd og har virket upåklageligt siden Flensborg Fjord. Jeg har lokaliseret fejlen Der er altid plads til Venus til en løs forbindelse ved antennen så nu er der et nyt projekt til min Fader. Han er en uvurderlig hjælp med hans store viden om stort set alt når man har praktiske eller teoretiske problemer. Endnu engang blev vi rigtig glad for at vores Maxi Fenix ikke er så stor. En stor Najade prøvede at tage en af de sidste pladser i havnen men sad fast imellem pælene. Men Venus smuttede lige ind på plads da de måtte forlade havnen igen. Onsdag. Ingen vind. Så jerngenuaen blev startet og vi svingede til bagbord mod Lyø. Men hov 2,5 knob for fuld kraft?? Godt med modstrøm.. så vi drejede resolut 180 grader og satte kursen mod Skærbæk, og således begyndte en tur nord om Fyn som skulle vise sig at blive ren motorsejlads. Nu kan vi jo så mærke forskellen på en 37 fods motorbåd med 2 gange 145 hk 6-cylindrede Perkins dieseler og så en lille 1-cylindret MD2001 Volvo Penta. Den bruger jo ikke meget diesel. Men hold da op et pragtfuldt vejr. Mens vi tøffer af sted sidder vi og taler lidt om sejlervaner. Og vi er mildest talt forundrede over hvor mange der sejler uden redningsvest. Selv ude i traffikruten mellem Langeland og Lolland ser man den ene lille fiskejolle med 2-3 mand og deres fiskestænger uden vest efter den anden. Men også de større både følger pænt med. Tag nu den vest på. Statistikken taler jo sit tydelige sprog. Og når man så kommer i havn og leder efter en grøn plads er der jo mange røde. Og næste morgen er de stadig røde Det vil jo gøre det lidt nemmere for os alle hvis vi lige vender det skilt. Nå, vi ankommer i fin stil til Skærbæk. En lille hyggelig havn. Et par skulle have deres nye sejlbåd i vandet. De manglede nogle fendere til den ene side og kunne slet ikke forstå at vi forærede dem en. Men glade blev de. Side 19

20 De kære meteorologer lovede opfriskende vind sidst på ugen (lidt meget) men selvfølgelig fra øst og sydøst. Henover weekenden skulle den så svinge mod vest. Så vi tænkte at Samsø ville være fin med Bogense som mellemstation. Af sted for Motor i højt solskin som vi faktisk havde de fleste dage. Men hov, hvad er det der er i vandet?? Frem med kikkerten.. Det er sørme en sæl. Vi har set og ser masser af marsvin omkring Fyn men aldrig en sæl før. Hold da op, Bogense Havn er stor. 650 pladser, campingplads, feriehytter, badebroer osv. Og forretninger på havnen 3, ja tre, bådudstyrsforretninger, spisesteder og tøjforretninger. Vi valgte at blive der en ekstra dag og få vasket tøj, provianteret og kigge på byen. Skippers Kone fik ham overtalt til at inspicere alle de mange tøjforretninger og stor var Skippers glæde da vi fandt ud af at alt var på tilbud. Vi fik således købt en masse tøj da der var udsalg på hele havnen. Selv om havnen er stor er der roligt da havnen er bilfri, så man kan ubesværet bevæge sig rundt. På havnen står Danmarks første jævnstrømsvindmølle. Eller resterne.. vingerne er taget af. Men den fungerede under krigen. De havde også en måge med kun et ben. Den sad nok så fornøjet på vores fortøjningspæl og ordnede sig. Først tænkte vi at den lavede fis med os men efter en halv time stod den stadig på et ben. Hmm møller uden vinger og måger uden ben?? Fredag. Vejrguderne har deres egen vilje. Så vi valgte at sejle mod Kerteminde i stik østenvind for motor. Efter et par timers sejlads kalder Lyngby Radio op og beder om assistance til en grundstødt sejler ud for Fyns Hoved. Vi meddeler at vi er tre kvarters sejlads fra den opgivne position og giver fuld gas. Heldigt at Side 20 GPS en valgte at virke i dag. Endnu en grund til at købe nyt navigationsudstyr. Det skal altså være i orden. 5 knob kan vi klare. Men halvvejs fremme bliver den store redningsaktion afblæst da han selv er kommet fri. Jeg må jo i den forbindelse indrømme at jeg ikke har et radiocertifikat. Vi lytter nu alligevel altid på kanal 16 og kan jo kun opfordre til at vi alle lytter og så ellers får de kursusbeviser i orden. Måske der kan arrangeres et kursus i Rødvig Sejlklub? Ellers kan man tage et internetbaseret fjernkursus igennem Vi ankommer i god orden til Kerteminde og vanen tro er der lige en plads til Venus inderst i havnen. Vi rammer ned lige midt i en stor havnefest så der er liv og glade dage det meste af natten. Vi går tur, griller og almindelig aftenhygge. Efter at Skippers Kone igennem flere år har lammetævet ham i yatzy tager han revanche i år J Lørdag. Turen går mod Omø og vi tager endnu en dag for motor i svag modvind og kraftig modstrøm. 3 knob kan vi holde. Men alt den motorsejlads har vist at renovering af dysen og en ny dieselpumpe har været pengene værd. Den snurrer lystigt derudaf. Efter en stille og behagelig sejlads ankommer vi til Omø. Der er flere tyske både end der var i Flensborg. Vi syntes rigtig godt om Omø. Der sænker sig ligesom en fred og ro over båd og besætning. Så vi beslutter hurtigt at blive en dag ekstra. Der er åbnet en ny købmand-grillbar-restaurant der hedder Hos Morfar hvor den gamle grill lå. Nå ja købmand, men han har det mest nødvendige i udsalg fra købmanden længere inde på øen. Helt ny og flot bygning. Så vi bestiller morgenbrød og køber en forfriskning. Alm. aftenhygge med vores uundværlige Cobbgrill. Næste dag lejer

21 vi et par cykler og fræser øen rundt og hilser på købmanden midt på øen. Vi får også lige tanket ca. 15 liter diesel. Mandag går det mod Femø. Vi vil over og se om Øen har overlevet både jazzfestival og kvindelejr. Endelig er der vind til at sætte sejl men til gengæld er det diset og der kommer nogle byger. Men skøn sejlads er det nu alligevel. Vi ankommer til en næsten tom havn. De lover dårligt vejr de næste dage så vi vælger at blæse inde et par dage og udvælger en god plads og slår vores nyindkøbte cockpittelt op. Det er nu en skøn opfindelse. Det har vi savnet de andre år. Næste dag kommer Solbritt med Hans Ladegaard og besætning i havn. Så snakken går i nogen timer inden det er skaffetid. Der bliver nu fyldt godt op i havnen sidst på dagen. Næste dag går vi en lang tur i regnvejr og besigtiger skaderne efter festivalen. Men det er nu ikke så galt. Som sædvanlig står der nogle udtjente vrag af campingvogne men de bliver vel fjernet efterhånden. Det blæser ret kraftigt og de store sejlbåde der kommer ind i havnen har nogen problemer med at få lagt til. Torsdag. Vi vælger at gå mod Kalvehave i en temmelig kraftig vind. Vi tager to reb ind og begiver os af sted men vælger i første omgang kun at sætte genuaen. 6 knob med en halvt udrullet genua på en foran for tværs er skøn sejlads. Vi er nu trygge ved at sejle i god vind. Bentes svigerforældre skænkede os jo et nyt storsejl med gennemgående sejlpinde, rulleslæder og hele molevitten i bryllupsgave. Genuaen fik Jacob (Eurosails) renoveret så den kan klare et par sæsoner mere og så har vi udskiftet både over-undervanter samt for og hækstag ligesom alle faldene. Så den side af sagen skulle være i orden. Senere gik vi på et tidspunkt over 9 knob på en lænser med genuaen rullet helt ud. Godt gået af lille Venus. Hvor meget det blæste ved jeg ikke, men efter de historier man hører på havnen om 4 meter bølger og storm mellem Bøgestrømmen og Rødvig og andre underdrivelser har det da nærmest været en kategori 4. Nå det var nu ikke så slemt endda og vi har en skøn sejlads. På mirakuløs vis blæser de meget kraftige regnbyger vi kan se omkring os udenom, så det meste af tiden har vi solskin. Undervejs ser vi en stor grundstødt Tysker og en Hollænder der prøver at trække ham fri. Vi vurderer at skibene er for store til at vi kan gøre noget og fortsætter til Kalvehave hvor vi underretter Havnefogeden om situationen. Det viser sig at det var meget godt at vi ikke sejlede derind da vi får at vide at der er fyldt med store sten og at folk jævnligt sejler ind på dem. Det skal i den forbindelse nævnes at farvandsafmærkningen i Bøgestrømmen er ændret betydeligt. Gammel-Stich havde advaret os om at de to betonklodser for enden af soldaterne var sprængt væk. Undervejs om fredagen (i morgen) møder vi et skib der flytter / udlægger farvandsafmærkning i Bøgestrømmen. Så vær opmærksom næste gang I sejler igennem. Vi aftenhygger og prøver at indstille os mentalt til at vi sejler hjem i morgen. Fredag. Det blæser stadig godt så vi beholder de to reb i storsejlet, ruller genuaen ud og vi blæser til Rødvig på 3 timer og 10 min. En helt igennem skøn sejlads på en foran for tværs/halvvind i højt solskin. En bedre afslutning på en helt igennem vidunderlig ferie kan man ikke ønske sig. Side 21

Nyt. Indkaldelse til generalforsamling. Se side 9 Hobitten af Køge mistede masten. Se side 10

Nyt. Indkaldelse til generalforsamling. Se side 9 Hobitten af Køge mistede masten. Se side 10 Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 3 oktober 2012, 32. årg. Indkaldelse til generalforsamling. Se side 9 Hobitten af Køge mistede masten. Se side 10 Indhold 2 Hørt i havnen Kommende numre af Maxi Nyt

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

DM i et vindhul: Sønderjyderne var bedst til let vind i et felt med mange lokale fra Øresund

DM i et vindhul: Sønderjyderne var bedst til let vind i et felt med mange lokale fra Øresund DM i et vindhul: Sønderjyderne var bedst til let vind i et felt med mange lokale fra Øresund Nummer 86 September 2004 Spækhuggernyt nr. 86 september 2004 DANSK SPÆKHUGGERKLUB www.spaekhugger.dk BESTYRELSE

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 97 maj 2006

D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 97 maj 2006 D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e Nummer 97 maj 2006 Danske Flerskrogssejlere Stiftet 1974 Æresmedlem Paul Elvström. Bestyrelsen efter generalforsamlingen 25.03.2006 FORMAND : Per Mørch, Juulsvej

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Kære medlemmer D er er nu gået 9 måneder siden den sidste generalforsamling, og i dette nummer af Vind & Vejr er der en indkaldelse til generalforsamlingen i

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. M A R T S 2 0 1 2 N U M M E R 2 2 N Y T F R A K. A. S. Invitation til Reception Onsdag den 4. april Vores allesammens formand Niels Erik Andersen

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 December 2011 20. årgang Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 55 89 44 77 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

1 15. SEPTEMBER 2006 NUMMER 6

1 15. SEPTEMBER 2006 NUMMER 6 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 15. SEPTEMBER 2006 NUMMER 6 2 F E S T - O G T U R S E J L E R U D V A L G E T K.A.S. Cup en vil i år forme sig i to løb 1) Gaffelriggere (Freja, Ydun,

Læs mere

Brisen. Smilende. Solrig Sommer

Brisen. Smilende. Solrig Sommer Nr 4 // September 2014 Brisen www.sejlklubbenkbh.dk 2014 Smilende Solrig Sommer www.sejlklubbenkbh.dk Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen Formand Finn Kristiansen 2092 8010

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Alt om X-35 stævnet... side 11 Sejlbådens balance... side 18 Nyt fra havnen (Informationsmødet mandag den 7. november er blevet

Læs mere

Bådoptagning efteråret 2006

Bådoptagning efteråret 2006 F O R M A N D E N Bådoptagning efteråret 2006 Havnekontoret meddeler, at der bliver bådoptagning på følgende datoer: 6., 13., 18., 20., 25., 27., og 28. oktober, samt 3., 10., 17., 18. og 24. november.

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Foto: Hanne Stæhr. Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Foto: Hanne Stæhr. Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 December 2013 22. årgang Foto: Hanne Stæhr Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 55 89 44 77/40412312 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3. Adresselinje 4.

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3. Adresselinje 4. 1 Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 Højvande i Gambøt 2 Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg Tlf. 6220 5653 tsk@mail.dk www.sis-svendborg.dk

Læs mere

årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os?

årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os? Vallensbæk Sejlklub den aktive klub www.vallensbaek-sejlklub.dk årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os? Stort VSK-tema: Kvinder i sejlsporten Sejlerskolen: 18 instruktører står

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

April 27. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

April 27. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 April 27. Årgang. Nr. 1 09 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer

Læs mere