Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar"

Transkript

1 Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter danske principper. side Bæredygtighed er i fokus igen CLEAN er Danmarks grønne guldklynge side 3-5 Innovation på tværs af brancher Ny innovationsmodel bygger på samarbejde side 8 & 10 Boligejere sparer stort på energi Håndværkere oplever stort boom i energirenoveringer side 16 & 18 1

2 Leder Preben Birr-Pedersen, CEO i CLEAN: Styrket samarbejde om grønne løsninger Knappe ressourcer samt klima- og miljøproblemer udgør seriøse udfordringer for lande verden over, men rummer samtidig et stort forretningsmæssigt potentiale, hvis de løses innovativt. Som en grøn frontløber er Danmark i en stærk position til at levere nye cleantech-løsninger. Størstedelen af samfundsudfordringerne er imidlertid for komplekse til, at de kan løses af en enkelt virksomhed eller de offentlige myndigheder alene. Med dette magasin ønsker vi at synliggøre, hvordan danske virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder i tæt samarbejde kan udvikle innovative løsninger, der håndterer udfordringerne og samtidig styrker Danmarks eksport af grøn teknologi og viden. Grøn vækst og beskæftigelse For at bevare og udbygge Danmarks grønne førerpositionen er der behov for et fornyet fokus på samarbejde, innovation og eksport. Derfor etablerede en række toneangivende virksomheder og organisationer i foråret 2014 CLEAN Danmarks nye, grønne klyngeorganisation. CLEANs overordnede mål er at fremme grøn vækst og beskæftigelse i Danmark ved at: Styrke innovation og teknologiudvikling i store såvel som små cleantech-virksomheder. Understøtte forskning, udvikling og implementering af nye løsninger på store klima- og miljømæssige samfundsudfordringer. Øge det internationale fokus på dansk cleantech og særligt fremme eksport af helhedsløsninger. Guldklynger styrker sammenhængskraft Som en EU-certificeret "guldklynge" er CLEAN et stærkt redskab til at styrke samarbejdet inden for dansk cleantech. CLEAN arbejder efter en innovationsmodel, hvor vi finder de rigtige partnere til projekterne, afsøger markedet for finansiering og styrer projekterne sikkert i mål. CLEAN er resultatet af en fusion mellem Copenhagen Cleantech Cluster og Lean Energy Cluster. De to klyngeinitiativer fokuserede på hhv. klima og miljø samt energieffektivitet og intelligente energisystemer. Den nye organisation dækker dermed hele cleantech-området med særligt fokus på internationalisering, projektudvikling, test- og demonstration og uddannelse. I dag har CLEAN mere end 170 medlemmer og er repræsenteret i hele landet med kontorer i København, Sønderborg, Middelfart og Aarhus. Udgiver CLEAN Danmarks førende grønne klyngeorganisation med mere end 170 medlemmer fra hele cleantech-sektoren Kontakt CLEAN Communications Manager Mie Philipsen Glimberg Produktion First Purple Publishing Redaktør Bent Sørensen Projektledelse Kasper Karstensen Design/layout Casper Heiberg Innovationsmodel for grønne løsninger Ny innovationsmodel skal give konkrete resultater side 8 & 10 Boligejere sparer stort på energi Håndværkere oplever stort boom i energirenoveringer side 16 & 18 Industrien kan udnytte svingende elpriser Grøn energi giver udsving i elpriser - det kan udnyttes side Fra idé til produkt via klyngesamarbejde Ny skraldebil født ud af klynge i Region Syddanmark side Forsidefoto Scanpix Kommerciel chef Peter Karstensen Salg Mads Laursen Troels Thomsen Oplag eksemplarer Tryk Stibo Graphic Kontakt Kasper Karstensen First Purple Publishing A/S Bæredygtighed tilbage på dagsordenen Med over 170 medlemmer fra hele landet har man opnået en kritisk masse, som gør CLEAN til det naturlige sted at søge kontakter, når man har brug for samarbejdspartnere, knowhow og teknologi inden for bæredygtighed Af Bent Sørensen Kraftige storme og stribevis af meldinger fra DMI om skybrud og endda dobbelt-skybrud har gjort det nærværende for alle, at der er sket noget med klimaet. Klimatopmødet i København i 2009 gav klimadebatten en mavepuster, men det kraftige vejr har været med til igen at skærpe interessen for bæredygtighed. Det siger Preben Birr-Pedersen, der er CEO for CLEAN, som er den nye, store klynge for klima, miljø og grøn energi. CLEAN er stedet hvor virksomheder, offentlige myndigheder og vidensinstitutioner kan mødes og finde nye samarbejder og løsninger på tværs af brancher og kompetenceområder. Bag CLEAN ligger fusioner af seks klynger, som havde hvert deres faglige og geografiske fokus, men som i dag er samlet i en stærk, landsdækkende organisation med over 170 medlemmer. CLEAN er en af Danmarks seks guldklynger, og det viser klyngens stærke fodfæste. Det er en generel trend i Danmark og Europa, at man skal have færre netværk og klynger, som derimod skal være større og stærkere, have kritisk masse og den rigtige sammensætning af medlemskredsen. Vores strategi er at være dén stærke, nationale klynge, men vi kigger på særkendet og styrkepositioner i de enkelte regioner, da alle regioner har en dagsorden om bæredygtighed inden for CLEAN kernemedlemmer Energilagring Vand og spildevand Luft og miljø Effektivisering af energiforbruget energi og miljø, siger Preben Birr-Pedersen. Han påpeger, at CLEAN både samler kompetencer inden for teknologi, knowhow og services. Smart city Intelligente energisystemer Cleantech er en fælles betegnelse for alle produkter, teknologier og services, der bidrager til at reducere brugen af energi og ressourcer, øger andelen af grøn energi, genbrug og CLEANTECH genanvendelse, eller reducerer miljøproblemer. Samtidig skal produktet eller servicen udgøre et forretningsmæssigt potentiale. Cleantech er med andre ord betegnelsen for markedet for mere bæredygtige løsninger. Affald og ressourcer Grøn energiproduktion Bæredygtige materialer Kunden i fokus Innovation er helt centralt for CLEAN, men man sætter kunden og ikke teknologien i fokus. Kunden kan både være en anden virksomhed eller en slutbruger. For os betyder innovation, at der skal være et forretningsmæssigt potentiale, ellers flytter det ikke på den grønne dagsorden og heller ikke på økonomien. Vi hjælper med at sætte et konsortium sammen, så et projekt kan lykkes, og vi bistår God læselyst! Anders Eldrup Bestyrelsesformand, CLEAN CLEAN s specialmagasin distribueres via talrige kanaler til den danske cleantech-industri, det offentlige og private erhvervsliv og politikere samt ved CLEAN-event i november. Desuden i Dagbladet Børsen og i Københavns Lufthavn. 2 3

3 CLEAN arbejder på både udbuds- og efterspørgselssiden, for grundtanken er, at man kan lave nok så mange grønne løsninger, men hvis ingen køber dem, får vi ikke vækst, job og grøn omstilling. Det kan f.eks. handle om at efteruddanne håndværkere til at blive energihåndværkere, hvor de også lærer at sælge løsningerne måske i samarbejde med banker og realkreditinstitutter. Vi er også fokuserede på det offentlige som kunde inden for både nybyggeri og renovering af ejendomme. Det er vigtigt at tænke på udgifterne i hele bygningens levetid, fordi det kan være dyrt på driftsbudgettet til f.eks. opvarmning at spare på anlægsbudgettet, siger CLEAN-direktøren. De mennesker, der skal leve i bygningerne, bliver også tænkt ind i projekterne for at undgå situationer, hvor ansatte på et kontor f.eks. åbner for vinduerne, fordi Fokus for CLEAN i 2015 Der skal være flere fyrtårnsprojekter, som viser, at CLEAN og dets medlemmer virkelig gør en forskel. Medlemmer skal møde andre medlemmer i stribevis af arrangementer. Flere afdelinger fra de enkelte virksomheder skal deltage i netværket. Der skal hverves flere medlemmer, og det skal være de helt rigtige, som kan skabe værdi i klyngen. Triple helix -tanken Et begreb, der dukker op igen og igen, når Preben Birr-Pedersen skal forklare grundlaget for CLEAN, er triple-helix, der står for en trestrenget tankegang i organisationen. vet til noget enten fordi teknologien ikke holdt, eller fordi tiden ikke var moden. Min hypotese er, at rigtigt meget ikke blev til noget, fordi der ikke blev tænkt forretning ind i det fra starten, så der kan ligge mange gode ideer i skufferne, som kan blive til noget guldrandet, hvis man får det sat sammen i et nyt puslespil. Det kan give nye produkter til eksisterende virksomheder eller give grundlag for helt nye virksomheder, siger han. Vi skal ikke bare have fokus på ny teknologi den skal også rulles ud for at skabe nye arbejdspladser, Internationalisering Det er vigtigt i forhold til vores ønske om en trestrenget udvikling mellem det offentlige, private virksomheder og vidensinstitutioner, at vi kan lave interessant offentlig/privat innovation. Det giver mangfoldigheden i vores projekter, siger han og glæder sig over, at så mange kommuner har valgt at gå foran med bæredygtighed og er blevet medlemmer i CLEAN. CLEAN arbejder også for en øget eksport, og man ser f.eks. den tyske omstilling til grøn energi Energiewende som en oplagt chance for danske virksomheder, som kan begynde hos vores store sydlige nabo for så bagefter at bringe de samme løsninger ud i resten af Europa. Det er dog vigtigt, at det ikke kommer til at handle om engangsordrer af specifikke produkter, men bliver til længerevarende relationer. Vi definerer os både ud fra hvad vi er og ikke er. Vi er ikke en brancheorganisation, men vi er den platform, hvor brancheorganisationer, vidensorganisationer, teknologileverandører og købere af nye løsninger kan mødes. Det handler om alsidighed og at samle eksperter fra forskellige områder. Og det handler om at hjælpe kommunerne med at efterspørge nye innovative løsninger på områder, hvor det giver mening f.eks. klimatilpasning. CLEAN har primært den store koordinerende rolle i opstartsfasen, når konsortierne bliver dannet, og man skal finde ud af at finansiere det fremadrettet. Vi har stærke produkter til eksport, men vi skal være bedre til at sætte dem sammen i totalløsninger. F.eks. efterspørger de store megabyer ikke komponenter de efterspørger totalløsninger. Derfor har vi fokus på at lave konsortier, der laver totalløsninger, siger Preben Birr-Pedersen og peger på vandprojektet i Myanmar som et eksempel (se side 12). Vi skal ikke være med i alle projekterne vi skal først og fremmest være katalysator for at få dem i gang. Vi vil gerne være med til at formidle løsningerne, så de kommer flere til gode, siger Preben Birr-Pedersen, der tilføjer, at CLEAN også er vagthund i innovationsprojekterne for at holde dem i gang og sikre, at projekterne kører i den planlagte retning. Preben Birr-Pedersen mener også, at det er vigtigt at få spredt innovationen ud. Det kan f.eks. være projekter, der ikke er ble- CEO for CLEAN, Preben Birr-Pedersen Internationalisering kan også gå den modsatte vej over grænsen. Mangler man et produkt eller en kompetence, som vi ikke har i Danmark, er det legalt at hive den ind fra et andet land. Vi har en forpligtigelse i vores innovationsnetværk til også at søge den fremmeste viden i udlandet og få den hevet hjem til Danmark, for det kan også give inspiration til os. Vi samarbejder f.eks. tæt med det tyske institut for anvendt forskning, Fraunhofer, og med cleantech-klyngen i Malmö, Sustainable Business Hub. Vi vil også gerne nedbryde de skel, der er hen over den dansk-tyske og dansk-svenske grænse, siger Preben Birr-Pedersen, der udpeger det som en del af CLEANs nye strategi at få et mere grænseoverskridende samarbejde på udviklingsfronten. Foto: Daniel Urhøj Andersen med at bringe det videre med finansiering f.eks. fra investorer i vores netværk. Det kan også være offentlig støtte, men det er ikke et formål i sig selv for os, siger Preben Birr-Pedersen. et varmeanlæg er svært at styre. Derfor inddrager man både ingeniører og antropologer fra Alexandra Instituttet som videnspartnere, så man ikke bare har teknologien i orden, men også tænker slutbrugerne ind i løsningerne. CLEAN kernemedlemmer 4 5

4 // københavns kommune Sharing Copenhagen green Capital DayS // december 2014 Vi samarbejder med virksomheder - også inden for cleantech Foto Ursula bach SCIENCE Kommunikation l e t s share Læs mere på european green Capital 2014 europa-kommissionen har udnævnt københavn som europas grønne hovedstad under sloganet sharing Copenhagen har københavn dermed sat endnu større fokus på at styrke udviklingen af den grønne omstilling. kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t green Capital Days DeCember Den december afslutter vi vores år som european green Capital med den internationale konference green Capital Days. Konferencen bliver et fagligt debatforum og en best practice showcase for de konkrete grønne tiltag og projekter, der skal skabe fortsat grøn vækst og et bedre og mere bæredygtigt sted at bo for os i fremtiden. Genbrug nytter 1 kilo genanvendt plast sparer klimaet for 1,7 kilo fossilt CO2. ARC samler mere end 600 ton plast om året på vores genbrugspladser. Copenhagen Climate solutions Cph 2025 Som en del af green Capital Days afholdes årskonferencen for Københavns Klimatilpasningsplan og Københavns Klimahandlingsplan. her tager vi temperaturen på de igangværende private og offentlige projekter og deler erfaringerne, så vi sammen kan nå endnu længere. Copenhagen paris, Cop21 også det internationale bynetværk C40 er med på green Capital Days med en session: Copenhagen paris: a roadmap to Cop21. C40 repræsenterer 70 af verdens mest innovative byer, der har fokus på at bekæmpe klimaforandringer og reducere Co2-udledning. København leder C40 s grøn Vækst netværk, som påviser økonomiske og socioøkonomiske fordele ved grøn vækst. Det medvirker til at styrke eksporten og skaleringen af innovative cleantech-løsninger. Det er gratis at deltage. tilmeld dig på sharingcopenhagen.dk en del af byen 6 sharing copenhagen

5 Ny innovationmodel skal løse samfundsudfordringer Der skal nye innovative løsninger til, hvis komplekse samfundsudfordringer skal løses. Den udfordring tager CLEAN op i en innovationsmodel, der lægger op til at arbejde på tværs af sektorer, hvor inddragelse af private virksomheder og Af Jesper With, journalist tekno logiudvikling vægter højt Grønne innovative løsninger kræver komplekse kombinationer af teknologier og kompetencer på tværs af industrier. Derfor forbliver problemerne tit uløste. Hvis Danmark skal gå i front og få del i markedet for komplekse løsninger, er der brug for en tilgang, der bringer virksomheder, universiteter og offentlige aktører sammen. Her er CLEANs innovationsmodel tiltænkt en afgørende rolle. vi i flere faser har fokus på den opgave, der skal løses, siger Jørgen Rosted, der står bag udviklingen og afprøvningen af CLEANs innovationsmodel. Han har som tidligere departementschef i Erhvervsministeriet og formand for OECD s komite for innovation og iværksætteri mange år bag sig med at løse komplekse problemstillinger. Nye markeder skal opstå Big data, genanvendelse af plast, genbrug af bygge- og anlægsaffald, overvågning af e-coli-bakterier i drikkevandsforsyningen. Alt sammen samfundsudfordringer, som det danske (og mange andre) samfund har stået over for i årevis uden at få løst. Det sker ikke, fordi det er komplekse problemstillinger, der kræver involvering af mange parter. De skal være med til store forandringer, som tager flere år at få gennemført, og det er svært for det politiske system at håndtere. Derfor har vi skabt en omfattende innovationsmodel, hvor Med innovationsmodellen som udgangspunkt ser vi på et problem i samfundet, hvor institutioner med tilstrækkelig styrke og størrelse til at gennemføre en ny og bedre løsning er villige til at være med hele vejen i modsætning til normale innovationsprocesser, hvor det gode arbejde for sjældent fører til konkrete resultater, siger Jørgen Rosted. I projektet om større genbrug af plast skal kommuner, affaldsselskaber, vidensinstitutioner, plastproducenter og virksomhe- der med teknologi til sortering være med til at løse udfordringen på en ny måde. Her adskiller vi os i CLEAN fra gængse innovationsprocesser ved, at det er et grundpræmis, at private virksomheder deltager. Der skal konkurrence ind, siger Jørgen Rosted. Der skal ske systemiske forandringer, ny viden skal opstå, og ny teknologi skal bidrage til at løse problemerne. i den internationale konkurrence? Bliv medlem af DI Energi og DI Byg Nye muligheder i big data Der ligger enorme data i det offentlige, som ingen får glæde af i dag. Udfordringen, som CLEAN har taget op, lyder: Hvordan får vi større glæde af alle de miljødata, der allerede findes, og de mange Implementering Innovationsplatform stærkere De udfordringer, innovationsmodellen bliver brugt på, skal derfor have interna tional interesse, siger han. Trin 4 Trin 2 Vil du stå Trin 3 Udbud/Idekonkurrence Danmark har i dag en position som et af de mest energieffektive lande i verden Som medlem af DI Energi og DI Byg får du adgang til: Vi arbejder for at styrke vilkårene, så danske virksom heder, der arbejder med byggeri og energi, står stærkt i den tiltagende internationale konkurrence i både ind og udland.» Indflydelse på din branches rammevilkår i Danmark og EU» Netværk med kollegaer, kunder og samarbejds partnere i din branches værdikæde» Indsigt i udviklingen i markedet både i Danmark, Europa og øvrige eksportmarkeder. Trin 1 Identifikation af udfordringen Egner udfordringen sig til modellen? Har den skalérbart globalt markedspotentiale? Indragelse af potentiel projektudvikler 8 Analyse af værdikæden Kortlægning af kapitalog materialestrømme Involvering af interessenter Prækvalifikation og konkurrencepræget dialog Bedømmelsesudvalg udpeger vinder Underskrivelse af kontrakt Projektudvikler finansierer implementering af vinderideen Læs mere om medlemskab af DI Energi og DI Byg på vores hjemmeside eller ring til os på Energi.di.dk Byg.di.dk Vores medlemmer repræsenterer din branche i bred forstand. Medlemskredsen i vores brancheforeninger omfatter teknologi producenter, forsyningsselskaber, materialeproducenter, forhandlere, grossister, entreprenører m.fl. Vores medlemmer tæller både små og store aktører samt danske og udenlandske virksomheder. Fælles for dem alle er, at de opererer i og ud fra Danmark.

6 flere, der kan indsamles, når nu computeren er bedre end den menneskelige hjerne? Stat og kommuner stiller tallene til rådighed, men problemet er, at tallene er lavet til formål inden for specifikke fagsektorer. For små iværksættere med speciale i eksempelvis apps er det for kompliceret. Hvem skal gøre disse data forståelige? Private virksomheder må gerne, hvis de vil, lyder det fra stat og kommuner. I dag er der næsten ingen trafik på de hjemmesider, hvor det er forsøgt at stille data til rådighed, for de er for svære at bruge. CLEAN har sat en konkurrence i gang med et EU-udbud om, hvem der kan løse problemet. Denne proces er finansieret af Realdania. Vinderen skal indgå i partnerskab med Københavns Kommune og Region Hovedstaden, der har lovet at åbne for data. GREEN TECH CENTER / VEJLE Om CLEANs arbejdsmetode siger Jørgen Rosted: Der skal eksperimenteres med nye samarbejdsformer, for ellers kan jeg ikke se, hvordan vi skaber de store forandringer, der er nødvendige, hvis ni milliarder mennesker på kloden skal have gode livsvilkår. Der er intet alternativ. Men det tager tid, for forandringer på de områder, vi arbejder med, er exceptionelt vanskelige. Yderligere information: Projektchef Dorthe Bramsen Clausen Plastudfordringen Det går ikke længere bare at genanvende sølle 3 pct. af den mængde plastaffald, der hvert år genereres i de danske husholdninger. Plasten bliver i stort omfang brændt af på affaldsforbrændingsanlæg, men i dag er der politisk ønske om langt større genanvendelse i Danmark. Dette ønske ligger i tråd med de politiske målsætninger fra EU-Kommissionen. Det kræver en omorganisering af behandlingssystemet for plastaffald i Danmark. Det har markedet hidtil ikke selv kunnet klare, og derfor har vi i CLEAN etableret en innovationsplatform for at finde måder at løse det på. Målet er at finde frem til fælles løsninger, der gør plastsortering og genanvendelse til en forretning både i Danmark og internationalt, siger Jonas Mortensen, der er projektudviklingsmedarbejder på plast projektet. Derfor er det vigtigt, at danske små- og mellemstore teknologivirksomheder kom- Test- og demonstrationscenter mer med ind i udviklingen. Jonas Mortensen fortæller, at man før etableringen af innovationsplatformen har undersøgt materialestrømmene for plast og søgt efter svar på spørgsmål som: Hvem er de største aktører på markedet? Hvor kommer plastaffaldet fra? Hvem indsamler det? Vi har rejst rundt i landet og diskuteret problemstillingen plast med alle i værdikæden, siger Jonas Mortensen. inden for grøn energi og Smart Grid CEO Jørgen Andersen Smart Grid Living Lab Lysholt Allé 6 ~ DK Vejle ~ GTC Green Tech Center ann Clean specialmagasin 185x135.indd 1 10/10/ På innovationsplatformen fandt vi ud af, at en af årsagerne til det manglende marked er, at størstedelen af den indsamlede mængde plastaffald eksporteres til udlandet. Der er brug for mere sorteringskapacitet i Danmark, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at etablere et hjemligt marked for returplast, siger Jonas Mortensen. Foto: Scanpix 10 Humlen er, at dem, der byder ind på et nyt plastsorteringssystem, skal slå sig sammen med SMV er, der er specialiseret inden for områder som sensorteknologi og robot teknologi. Samtidig skal vidensinstitutioner inddrages, så vi får udviklet den stærkest tænkelige model. Løsningen fører til et nyt marked, ny teknologi, nye arbejdspladser og eksportmuligheder, siger Jonas Mortensen. Invester i fremtiden ved at samarbejde med DTU DTU har world-class forskningsmiljøer inden for clean-tech. Vand, luft, vind, energi, affald, toksikologi og bæredygtighed er blandt de områder, hvor vi har stærke forskningskompetencer. Læs mere om mulighederne for samarbejde om forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning på FOTO COLOURBOX Problemet er, at ingen enkeltaktører i Danmark besidder en stor nok mængde plastaffald til, at det kan betale sig at investere i plastsorteringsanlæg. Det er her CLEAN som neutral aktør skal være med til at skabe det samarbejde på tværs af sektoren, der er nødvendigt for at komme videre. 11

7 Vandet i Yangon Stort dansk fremstød Det har det dansk myanmarske samarbejde fokus på Projektet i Yangon er et godt eksempel på, hvordan CLEAN kan generere projekter ved at gå ind som matchmaker, muliggøre en proces og derefter deltage i udviklingen af projektet, siger Carsten Møller. Han ser et stort potentiale for at udvikle internationale OPP er. Foto: Polfoto Dansk teknologi skal stoppe vandspild i Myanmar Dansk myanmarsk vandprojekt viser vejen for dansk vandteknologi i landet, der først for nylig har åbnet sig for omverdenen Drikkevandet fosser ud af de gamle rørledninger i storbyen Yangons (tidligere Rangoon) undergrund. Vandselskabet spilder pct. af vandet og kan ikke få tryk på vandet i distributionsrørene. Det rammer de 4,3 mio. indbyggere hårdt, der hver dag oplever perioder uden vand i hanerne. I flere af byens distrikter er der kun drikkevand i fire timer dagligt. Det gælder også Yankin-distriktet, der er udvalgt til at lægge ryg til et pilotprojekt, der med dansk viden og teknologi skal bringe vandforsyningen ind i det 21. århundrede. I et dansk-myanmarsk samarbejde skal den nedslidte vandforsyning nu genopbygges, så vandspildet bliver reduceret til langt mere acceptable 5-6 pct. Det vil give borgerne en konstant vandforsyning og en højere vandkvalitet. 12 Ledningsnettet er mange steder i elendig forfatning. Der skal ske renoveringer af de bedste og udskiftning af de ringeste rør. Træning af ansatte og overførsel af knowhow En af to store pumpestationer i Yangon skal renoveres. Der skal skiftes til energieffektive pumper. Styretavler og eltavler skal udskiftes og doseringsudstyr (der doserer kemikalieforbruget ved vandrensning) skal udskiftes. Myanmar har på rekordtid flyttet sig fra at være et ekstremt fattigt samfund med en lukkethed på niveau med Nordkorea til at være godt i gang med en transformation mod et moderne samfund. Således åbner udviklingsminister Mogens Jensen en ny dansk ambassade i Myanmar den 27. november. Det sker som led i et stort anlagt erhvervsfremstød i landet, hvor der bl.a. er fokus på energieffektivitet. Internationale donorer er begejstrede over den demokratiske udvikling, og man forventer, at der doneres 2 mia. dollar alene til udvikling af infrastrukturen. Vandforsyningen i Yangon har 150 år på bagen og bruger kubikmeter pr dag. Byen har fire reservoirer og over 200 brønde. Byen bliver forsynet via langtrækkende rørledninger, men kun 37 pct. af byens areal har glæde af det, og vandtrykket er lavt. Ledningsnettet blev etableret under det britiske kolonistyre. Nettet er på et lavt niveau for vandkvalitet, vandmængde og tryk, og vandforsyningen standses ofte. Af Jesper With, journalist Det første danske vandaftryk i form af et indledende projekt er allerede sat i byens Yankin-distrikt. ret i Yangon. Vandselskabet er interesseret i at få projektet bragt til næste fase og senere udvidet til andre bydele. Vi vil genopbygge vandforsyningen efter danske principper. Det betyder implementering af dansk styring og teknologi og overførsel af knowhow til de ansatte i Yangons vandselskab, siger projektleder Carsten Møller fra CLEAN. Projektet er konstrueret som et offentlig-privat partnerskab (OPP) med CLEAN som projektleder og rådgivningsfirmaet Grontmij samt Vandcenter Syd i Odense som partnere. I halen på dem kommer forhåbentlig en række danske producenter af udstyr som pumper, frekvensomformere, måleapparater, ventiler og rørproducenter. Partneren i Myanmar er selskabet Yangon City Development Comite (YCDC), der ejes af bysty- Træning af personale i at drive en moderne vandforsyning med moderne teknologi er et afgørende led i det kommende hovedprojekt. Det ene kan ikke stå uden det andet, siger Carsten Møller. Danske målere på skoler og templer Hovedprojektet er udviklet på basis af et netop afsluttet forstudie med praktisk indhold. Regeringen i det centralt styrede land skal stille en statsgaranti, før projektet kan gå i gang. Man afventer nu myndighedernes svar. I forstudiet har vi installeret en lang række målere for at kunne konstatere, hvor der er lækager i ledningsnettet, fortæller Henrik Juul, der er projektleder hos Vandcenter Syd i Odense og en af fire fynske teknikere, der har været udsendt til Yangon. Målerne har leveret de nødvendige data til at give et billede af, hvor de store vandtab ligger. Det har gjort det muligt at beregne, hvor meget vandspildet kan begrænses, og hvor meget el og hvor mange kemikalier der kan spares. Samtidig har vi undervist i, hvordan Yangons teknikere kan anvende vores tekniske udstyr i hverdagen. Forbrugerne er blevet geokodet med et gps-system. Data herfra er anvendt til at designe et helt nyt ledningsanlæg efter moderne principper, som er nemt at vedligeholde. Vi har også fokuseret på at vise, at godt håndværk gør, at udstyret holder også om 30 år og på, hvordan forsyningen bliver drevet energieffektivt, siger Henrik Juul. Lastbiler knækker kolonitidens gamle rørledninger Næste skridt er i et hovedprojekt at sætte ind over for vandspildet, så Yankin-distriktets beboere kan få en stabil drikkevandsforsyning. Planen er, at en dansk entreprenør udregner et bud på, hvad der skal til, og hvad det vil koste. Henrik Juul forklarer, at de gamle rørledninger er placeret tæt på vejbanen og derfor knækker, når store køretøjer kører henover. De fleste rør stammer fra dengang, landet hed Burma og var en del af det britiske kongerige. Der skal lægges nye rør 0,7 meter under vejbanen. Samtidig har man meget lange stikledninger, der samlet i bundter løber ind til de forskellige ejendomme. De skal sættes bedre sammen og også graves længere ned, siger Henrik Juul. Kapacitetsopbygning Jeg har aldrig oplevet så hurtig en transformation, som den man ser i Myanmar. Her er meget store vand- og energiforbrug og mange lavthængende frugter at plukke. Der er et stort behov for kapacitetsopbygning, og der er brug for dansk vandteknologi, siger Carsten Møller. Folk i Yangons vandforsyning fortæller, at det vælter ind med udenlandske delegationer. Så vi er ikke alene, men timingen er rigtig god lige nu, og vi har noget at byde på fra dansk side, siger Carsten Møller. 13

8 Energieffektiv teknologi til landbrug og gartneri: Klyngerne for energieffektiv teknologi til landbrug og gartneri er en effektiv genvej til eksportmarkederne for danske virksomheder. Middelfart Den grønne vækstkommune Vi tilbyder: Markedsanalyser Eksportfremstød Hjælp til eksportfinansiering Indgående markedskendskab Samarbejde om projektsalg Effektiv tilgang til nye markeder Egne kontorer og ansatte i Moskva og Kiev og lokale samarbejdspartnere i flere lande... Se mere på: Velkommen til grøn omstilling i praksis. Visioner og strategier skaber først værdi for borgere, virksomheder, foreninger med flere, når de omsættes til handling. I Middelfart er vi kendt for at føre innovative tanker ud i livet. Klimabyen er et eksempel på at vi med partnere ser værdien i at gennemføre Danmarks smukkeste klimatilpasning. Smart Energi I Hjemmet er Danmarks største IT projekt om energibesparelser i private hjem. Forsknings- og forretningspotentialerne i vores mange projekter er enorme. Middelfart Kommune er frontrunner, det har vi priser på fra ind- og udland. Vi byder dig velkommen. vejen til en grønnere verden Danmarks stærkeste kæde af tagdækkere Tværvejen 6 DK-5580 Nørre Aaby Tlf.: GRØNNE TAGE OG SORTE BUNDLINIER Vi ved, at tagdækning og vedligehold af tage er noget som interesserer få mennesker i længden. Derfor gør vi os ekstra umage for at sikre dig problemfrie tagløsninger, som holder tæt og mindsker de miljømæssige fodaftryk i hele tagets lange levetid. Vi anvender DERBIGUMs produkter, som er unikke i forhold til kvalitet og miljøbelastning Clean Sort bund indd 1 14 og som har markedets dokumenterede længste levetider. Det er en løsning som giver sorte tal på bundlinien også i dit grønne regnskab. Taget lægges af vores autoriserede tagdækkere, som følger den seneste udvikling og er blandt branchens dygtigste og bedst uddannede. Kontakt os på telefon eller tjek hvis du vil vide mere om, hvordan dit næste tagpap projekt kan blive en god investering både økonomisk og miljømæssigt. I kombination med 15-års garanti er du derfor sikret mod problemer med dit tag og økonomiske overraskelser i mange år frem. Vi skaber merværdi for vores klienter i Clean Tech projekter Gråsten Aabenraa Sønderborg /10/

9 ENERGI OG MATERIALER I DIT AFFALD Moderne forbrændingsteknologi omsætter affaldet til energi og materialeressourcer Så effektiv er teknologien på ARC, Amager Bakke anlægget tons affald om året giver: VARME 99% energieffektivitet: Fjernvarme til husstande. EL VAND AFFALD AFFALDSFYRET KRAFTVARMEVÆRK METALLER El til husstande. 80 millioner liter ekstra vand udvundet gennem røggaskondensering. 90 % genanvendelse af metaller fra affaldet bliver til tons metal om året tons slagge bliver genanvendt til vejmateriale. Derved sparer man grus. VEJMATERIALE Foto: Hung Tien Vu Flere boligejere får øje på energibesparelser Læs mere på Vi er bedre klædt på til at rådgive boligejere om energibesparelser, lyder det fra håndværkere i Odense, der har uddannet sig til energihåndværkere. Og boligejerne tager godt imod rådgivningen, der tit fører til store energibesparelser Af Jesper With, journalist 14 centimeter hulmur er ved at blive fyldt med glasuld fra Isover i Steen Nielsens murermestervilla fra Sammen med familien har han boet på Lindevej i Odense-forstaden Dalum i mange år, men først nu har de besluttet sig for at investere i isolering af den velholdte bygning. Og det er egentlig ærgerligt, fortæller han, for beregningerne viser, at han vil opnå en reduktion i varmeforbruget på 79 pct. Vi har overvejet de forskellige muligheder. Væggene kan godt være kolde om vinteren. Selv om jeg tænker meget på energi og miljø og har solceller på taget, har vi i lige så høj grad valgt at isolere af hensyn til komfort som af hensyn til at spare energi, siger Steen Nielsen. Det billede kender tømrermester Torben Poulsen fra Isolerings-gruppen A/S ganske godt. Det er hans firma, der er i gang med at fylde hulmurene med glasuld. 16 Transformer skal skabe vækst og arbejdspladser for mikrovirksomheder i Region Syddanmark, der beskæftiger sig med grøn teknologi. Der er særligt fokus på netværksbaseret vækst, uddannelse, forretningsudvikling og eksport. I regi af Transformer mødes virksomheder for at finde nye samarbejdspartnere, dele viden og udvikle nye løsninger på tværs af fagområder. Transformer ledes af Spinderihallerne Vejle sammen med Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter og Svendborg Kommune. Fra energihåndværker til BedreBolig-rådgiver Torben Poulsen fra Isolerings-Gruppen A/S har sammen med syv andre energihåndværkere taget en uddannelse som BedreBolig-rådgiver. Her spiller CLEAN en aktiv rolle som del af det konsortium, der står bag uddannelsen. Den er rettet mod faggrupper fra energihåndværkere, konstruktører og energirådgivere til rådgivende ingeniører og arkitekter. Alle skal følge samme koncept. Vi udarbejder en energirapport, der viser husets energitilstand og peger på forbedringsmuligheder, siger Torben Poulsen. Rapporten, der bliver udsat for ekstern kvalitetsstyring, er værdifuld for kunden til mødet i banken eller kreditforeningsinstituttet. Omvendt kan bankerne fortælle deres kunder om, hvad BedreBolig-rådgivere kan tilbyde dem. NÆSTVED - byen hvor skrald tager hen for at blive til guld Er kunden interesseret, peger jeg med udgangspunkt i energirapporten på mulighederne og henviser til de faggrupper, der bedst kan løse opgaven. Vi hjælper også med indhentning af tilbud, projektering og kvalitetssikring. Nogle af opgaverne passer så bedst til Isolerings-Gruppen, og først dér tager jeg så min isoleringshat på, siger Torben Poulsen. BedreBolig-konceptet rulles for alvor ud i efteråret 2014 med en stor landsdækkende kampagne, hvor kommuner, pengeinstitutioner, energiselskaber og energiuddannede håndværkere bakker op. RESULTATER INDTIL NU: 200 mikro-virksomheder og iværksættere 3 uddannelsesforløb gennemført 8 nye iværksættere Nye energirelaterede ideer 7 mock-ups Gennemsnitlig omsætningsstigning blandt partnerne på 20% Transformer har et toårigt budget på i alt 14 mio. kr., der finansieres af de deltagende virksomheder, projektets partnere og af midler fra Syddansk Vækstforum og EU s regional- og socialfond. Læs mere om projektet her: Eller på Se mere på 17

10 Vi er ved at være ude af den økonomiske krise og oplever, at mange boligejere i Odense er kommet i gang med energirenoveringer de seneste to-tre år. Det har hjulpet, at det er blevet mere synliggjort, hvad de kan opnå, siger han. Ikke desto mindre er der ifølge Torben Poulsen fortsat rigtig mange energiudfordringer i den odenseanske boligmasse. Ud på villavejene 40 pct. af energiforbruget i Danmark anvendes i den eksisterende bygningsmasse. Stat og kommuner har sat sig ambitiøse energibesparelsesmål, der ikke kan opfyldes, medmindre der også sker noget i den private bygningsmasse. Her har håndværkerne en vigtig rolle som de gode ambassadører, for det er dem, de private boligejere henvender sig til, når der skal bygges om og energirenoveres, siger ingeniør Kurt Adamsen, ejer af Isolerings-gruppen A/S og manden, der ansatte Torben Poulsen som energihåndværker. Hans firma har isoleret bygningsmassen på Fyn de seneste 35 år. Potentialet er der jo, men vi var selv nødt til at blive endnu bedre til at rådgive boligejerne, siger han. Firmaet har haft en vækst i 2013 på 30 pct., så meget tyder på, at Kurt Adamsen har handlet rigtigt ved at tro på vækst gennem arbejde med energibesparelser, salg og netværk. Torben Poulsen har taget efteruddannelsen Bliv Mester i Energi i daglig tale energihåndværkeruddannelsen som CLEAN Grøn Erhvervsvækst siden 2010 har tilbudt håndværksmestre inden for tømrer-, vvs-, murer- og elfaget. Det har givet mig et større netværk, og der kommer flere opgaver ind ad den vej. Vi er blevet bedre til at fokusere på energibesparelser og på at tænke i totalløsninger for kunderne, siger Torben Poulsen. Han skal kunne rådgive på et bredere niveau end tidligere, hvor han kun kiggede på huset ud fra en tømrers synspunkt. Netværkene gør, at man er mindre bange for at sende arbejde videre til kolleger, der ved mere på et specifikt område. Det kommer jo tilbage igen, siger Torben Poulsen. Vi har en..at..at..at..at..at..at drøm om.. koble forskellige energiformer sammen skabe en balanceret energiforsyning samle kompetente virksomheder lave nytænkende planlægning i det åbne land etablere en skulpturpark i storskala bidrage til en lokal egnsudvikling Skitse udarbejdet af Han og de øvrige energihåndværkere skal rådgive boligejerne i, hvad der giver bedst mening for dem i forhold til husets type, alder og tilstand. I Odense er tilbagebetalingstiden på ca. fire år for hulmursisoleringer, som den Steen Nielsen får foretaget. I gennemsnit giver det 25 pct. besparelse på varmeregningen....og vi er tæt på målet! I SØNDERBORG ARBEJDER VI PÅ AT SKABE DE BEDSTE RAMMER FOR VÆKST, ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER OG TRIVSEL FOR DINE MEDARBEJDERE Sønderborg Nøglen til Succes Grøn Erhvervsfest: Energihåndværkere har fået mere at lave Der er masser af energijob i den danske boligmasse, men som håndværker skal man lære at være opmærksom på dem. Samtidig skal man bruge sit håndværkernetværk. Det er udgangspunktet for den energihåndværkeruddannelse, som CLEAN Grøn Erhvervsvækst de seneste tre år har tilbudt håndværkere i syv kommuner på Fyn og i Trekantsområdet. ne. Den bakkes op af service fra CLEAN Grøn Erhvervsvækst i form af synliggørelse af de gode cases og invitation til håndværkere og boligejere om deltagelse i energievents i mindre byer, pengeinstitutioner, messer og aftenskoler. På den måde får håndværkerne det direkte kundemøde, som er så vigtigt, siger Lotte Lindgaard Andersen. Vi kan dokumentere en vækst på 29 pct. øget omsætning årligt blandt SMV er inden for håndværkerbranchen. Beregningerne viser, at efteruddannelsen til energihåndværker ligger til grund for væksten, fortæller Lotte Lindgaard Andersen, der er projektchef for Grøn Erhvervsvækst. Desuden har projektet skabt 165 årsjob, der svarer til 110 mio. kr. i meromsætning for virksomhederne. Ved at mødes jævnligt over flere måneder knytter energihåndværkerne netværk på tværs af faggrænser. Ud over det faglige fokus på energibesparelsesmuligheder og beregninger (60 pct.) indeholder uddannelsen emner som forretningsudvikling (15 pct.) og salg (25 pct.). Det unikke ved vores uddannelseskoncept og hele Grøn Erhvervsvækst-tankegangen er, at uddannelsen aldrig må stå ale18 Vi tilbyder vækstmuligheder i Sønderborg Små og store, internationale virksomheder udvikler og løfter områdets teknologiske vidensniveau bl.a. som leverandører til internationale kunder og topvirksomheder. Kreative iværksættere er i samspil med de mange uddannelsesinstitutioner samt det internationale universitets- og forskningsmiljø med til at sætte overliggeren højt. Handel og turisme viser Sønderborg frem som en af Danmarks smukkeste byer, og egnen er med udgangspunkt i krigen 1864 et historisk omdrejningspunkt. Placeringen i grænseregionen sætter fokus på samarbejde og international udvikling. Vi støtter Projekt Zero i Sønderborg Som borgere, institutioner og virksomheder har vi et fælles mål om en bæredygtig, CO2-neutral fremtid i Business Sønderborg Få professionel vejledning. Kontakt: Det har stor værdi, når der er behov for en fagspecifik rådgivning af boligejeren uden for håndværkerens eget fagfelt, og boligejeren står tilbage med følelsen af at være blevet taget ved hånden hele vejen, siger Lotte Lindgaard Andersen. Kommuner, der deltager i CLEAN Grøn Erhvervsvækst: Middelfart, Odense, Nordfyn, Assens, Fåborg-Midtfyn, Kolding, Vejen. 14 private partnere inden for energirenovering er også med i projektet, herunder energiselskaber, uddannelsesinstitutioner, teknologileverandører og erhvervskontorer. Clean - forankret i Sønderborg på Alsion side om side med Syddansk Universitet Sønderborg. 19

11 En grøn fremtid kommer ikke af sig selv Bæredygtighed og miljøhensyn findes også dér, hvor du ikke mærker det i hverdagen. Vi i Haderslev viser vejen som fremtidens forsyning indenfor vand, affald og spildevand - og vi har et par gode kort på hånden! Fremtidens Renseanlæg er et bioraffinaderi med: Vi giver VorEs kunder En sikker forsyning Vi genanvender VorEs ressourcer sammen Vi investerer i fremtiden Vi går ikke på kompromis! Det er en holdning, der stiller høje krav og betyder hårdt arbejde. En fremtidssikret og 100 % pesticidfri drikkevandsforsyning bliver kun en realitet, når en dedikeret indsats viser vejen. Det er en holdning, der gennemsyrer alt, hvad vi laver, for i fremtidens forsyning har vi ikke plads til halve løsninger. Hver gang vi udnytter en ressource bedre, gavner det både vores kunder og miljøet. Vi tænker vores ressourcer ind i alle processer fra håndtering af genbrugsmaterialer til forgasning af spildevandsslam. men vi har alle et ansvar i hverdagen! Derfor samarbejder vi med lokale skoler, så vores børn og børnebørn lærer, hvordan vi løfter opgaven. klimaændringer og stadig større regnskyl er en udfordring for hele landet. Det er vigtigt, at vi lytter til samfundet, til vores kunder og til vores samarbejdspartnere, når vi skal møde denne udfordring. at finde den rigtige løsning kræver viden og faglig dygtighed. Derfor har vi konstant fokus på at udvikle vores kompetencer og teknologier. Overskudsproduktion af energi Vandkvalitet væsentlig under udledningskrav Genvinding af næringsstoffer til gødning Tlf: Vi er med til at sikre en grøn fremtid - vil du være med? KLaR til fremtidens At komme hurtigere i mål kan betyde forskellen på succes og fiasko. Vi accelererer og optimerer dit innovationsprojekt. energiudfordringer? Placer din virksomhed i Kalundborg - og bliv en del af Den grønne Industrikommune ZERObyg sætter fokus på håndværkernes energikompetencer. Kalundborg Kommunes store, stærke industrivirksomheder er en vækstmotor for erhvervslivet i området. En grobund for en lang række mindre virksomheder inden for service, håndværk og transport. Kalundborg Havn er en af Danmarks største og mest aktive havne. Flere og flere husejere vil energirenovere, og det stiller krav til vores håndværkere. ZERObyg opkvalificerer fagfolk i byggebranchen i Region Syddanmark, så de bliver klar til fremtidens energiudfordringer. Nye og smarte løsninger kræver fremadrettet en bredere forståelse af systemer frem for enkeltkomponenter. I det unikke ZERObyg Akademi får håndværkerne mulighed for at afprøve de nyeste energibesparende løsninger og systemer, og det er dermed muligt at nuancere uddannelsesforløb, så det både kan foregå som traditionel undervisning samt i akademiet. epto W Vores kunder er blandt Europas førende energiselskaber: A RE VA W I N D, D O N G E N E RG Y, VE S T A S, m.fl. Læs mere på Kirt Thomsen W W W. K I RT - T HO M S E N. C O M 20 s Kalundborg Kommune er det største industriområde på Sjælland uden for hovedstaden, og vi har særligt fokus på udviklingen af klynger inden for medico og clean tech. Vi kan tilbyde din virksomhed at være en del af Den grønne Industrikommune, hvor vi sammen skaber bæredygtig vækst - både i forhold til miljøet og økonomien. Vores grundprincip er den industrielle symbiose, hvor ressourceeffektivitet er et nøgleord for såvel planlægning som drift. Velkommen til Kalundborg! Vi kan tilbyde: En styrkeposition inden for test- og demonstrationsanlæg Erfaring med offentligt-privat samarbejde Dialog mellem aktører gennem et udbygget netværk lokalt, nationalt og internationalt 40 års erfaring med symbiosesamarbejde mellem virksomheder og kommune Attraktive erhvervsgrunde En aktiv bosætningsindsats med fokus på tiltrækning og fastholdelse af kompetente medarbejdere. Kalundborg Kommune Udviklingsstaben Tlf Den grønne industrikommune Kalundborg 21

12 Når elprisen svinger som vinden blæser Industrial Energy Partnerskab skal forberede store elforbrugere på stærkt Af Jesper With, journalist svingende elpriser Der kommer stadig mere vedvarende energi ind i den danske elforsyning først og fremmest vindenergi. Det kan betyde større prisudsving på el i fremtiden, der kan ramme virksomhederne på bundlinjen. Det bliver en udfordring for produktionsvirksomhedernes konkurrenceevne, hvis de ikke tilpasser sig de nye tider, hvor elprisen pludselig kan stige til det tredobbelte på en tilfældig dag. Men det kan også give fordele, hvis virksomhederne formår at udnytte prisudsvingene og køber mest strøm, når prisen er lav, siger direktør Preben Birr-Pedersen fra CLEAN. Derfor forsøger man i Industrial EnergyPartnerskabet at inddrage store virk- somheder, der er villige til at afprøve nye ting, som kan føre til styrket konkurrenceevne og differentiere dem fra internationale konkurrenter. De kan samtidig vise, at de bidrager til den grønne omstilling, og opnår på den måde grøn branding, siger Preben Birr-Pedersen. Et afgørende element i projektet er at finde forretningsmuligheder i den grønne omstilling. Det kan f.eks. ske ved, at mindre virksomheder med eksempelvis måle- og styringsteknologier kan gøre det nemt for de store elforbrugere at tilpasse sig elpriserne, så de fortsat kan koncentrere sig om deres kerneydelser. Vi skal have et incitamentssystem, som alle kan forstå, siger Preben Birr-Pedersen. Det giver Erhvervspolitisk direktør Jens Lundsgaard fra Erhvervs- og Vækstministeriet ham ret i. Målet er at gøre elsystemet smart. Det skulle gerne betyde, at vi styrker virksomhedernes konkurrenceevne. I partnerskabet skal forskellige muligheder prøves af, hvor de deltagende virksomheder vurderer det rentabelt at flytte dele af deres elforbrug. Og ved at tænke innovativt når man måske frem til løsninger, som flere virksomheder med tiden kan få gavn af, og som kan være med til at udvikle elmarkedet. Tilgangen er: Prøv det! siger Jens Lundgaard, der sammen med CLEAN har været med til at udvikle projektet. Det skal være nemt at udnytte billig el Virksomheder med et stort elforbrug er villige til at udnytte de svingende priser på el, hvis det passer ind i produktionen og samtidig er baseret Af Jesper With, journalist på et lettilgængeligt system Projektet får i første omgang deltagelse af tre-fire store virksomheder og sætter fokus på: Hvilket elforbrug kan flyttes? Hvilke muligheder og begrænsninger eksisterer i dag? Hvilke omkostninger har det for virksomhederne? Hvordan kan virksomhederne deltage på en enkel måde? De ved alle, at det er på vej, men de fleste har ikke gjort ret meget for at forberede sig. Det kan dog ændre sig, hvis der bliver udviklet et lettilgængeligt koncept, der gør det nemmere for Danmarks store elforbrugere at være fleksible. I dag er det for kompliceret. Det fortæller Marianne Eriksen, der er sekretariatschef for Foreningen for Slutbrugere af Energi (FSE) og dermed repræsenterer en stor del af erhvervslivets største forbrugere af energi. Vi er med på, at virksomhederne skal indstille sig på en hverdag med stærkt svingende elpriser. Det kan koste millioner af kroner, hvis virksomheden ikke tilpasser sig, siger Marianne Eriksen. Langt størstedelen af hendes medlemmer ser energi som vigtigt og foreta- 22 ger kontinuerligt en række tiltag for at reducere energiforbruget. Men når det kommer til det fleksible elforbrug, har tonen en anden lyd. Marianne Eriksen vurderer, at 80 pct. af de 36 medlemmer foreløbig kører business as usual. De resterende 20 pct. arbejder i et eller andet omfang med udfordringen omkring stærkt svingende elpriser. Problemet for de store elforbrugere har hidtil været, at der mangler incitamenter for kunderne til at reagere på signalerne. Systemet er komplekst, og ingen på detailmarkedet gør det nemt for kunderne at agere på markedet. Der er rigtigt mange regler. Der mangler incitamenter, signaler og konceptualisering. Der er behov for et Valdemar Birn A/S ser nye muligheder Virksomheden Valdemar Birn A/S i Holstebro er en af de store energiforbrugere, der gerne ser på muligheden for at omstille produktionen, så elforbruget bliver smartere. Det kræver, at det ikke bliver for kompliceret at tilpasse os. Vi er ikke nervøse for fremtiden, for vi kan købe strømmen til fast pris og lade markedet køre, som det vil. Men vi vil gerne styrke vores konkurrence ved at bruge de muligheder, som det giver at reagere på udsving på elmarkedet, siger Jørgen Johansen, der er indkøbschef hos V. Birn. Virksomheden smelter under temperaturer på 1450 grader jern og skrot om til bl.a. bilindustrien. Energiforbruget ligger på MWh på en normal dag med et årligt forbrug på 105 GWh. Vi er ved at se på muligheden for et samarbejde med Energinet.dk om mod betaling at stille kapacitet til rådighed, så vi med kort varsel mindsker vores forbrug med 1-4 MW i en firetimersperiode, når der mangler strøm i nettet. Nu taler vi så også med CLEAN om deltagelse i partnerskabet, for vi tror på, det kan give mening, siger Jørgen Johansen. Regeringens Vækstplan for Energi og Klima har taget initiativ til at oprette partnerskabet. Erhvervsstyrelsen (ERST) har udvalgt CLEAN til at være projektansvarlig. Bestyrelsen består ud over CLEAN af ERST og Energinet.dk letforståeligt koncept for elforbrugere, der har mulighed for at være fleksible med deres forbrug, siger Marianne Eriksen. Det er netop dette som Industrial Energy Partnerskab skal gøre op med for at gøre det nemmere for produktionsvirksomheder at omlægge produktion og elforbrug i forhold til prissignalerne, så de undgår at blive ramt for hårdt på pengepungen. Allerhelst bliver de styrket af det, for kan man omstille sin produktion, kan man reagere på prisudsving på Nordpool, og vil typisk spare penge. En køle-fryse-virksomhed kan formentlig godt omstille, så der trækkes mere strøm, når den er billig. Er man en virksomhed med gærprocesser, kan alt være ødelagt blot med ti minutter uden den nødvendige mængde strøm. Så meget er branchespecifikt, men mange kan gøre noget, og villigheden er til stede, siger Marianne Eriksen. Målret din miljøindsats Systematik Dokumentation Udvikling Styrk din miljøindsats gennem certificering, kemi& sikkerhedsrådgivning. Foto:Robert Attermann 8911 ann 90 x 276mm.indd /10/14 09:26

13 Med hjælp fra en stærk klynge af virksomheder omkring sig har Rasmus Banke kunnet realisere sin drøm om egen virksomhed. En drøm, som gør skraldebiler Af Louise Wendt Jensen mere støjsvage og miljøvenlige Ideen kom tilbage i Dengang var Rasmus Banke ansat hos Danfoss A/S, hvor han beskæftigede sig med virksomhedsstrategi og produktudviklingsprocesser. Her hjalp han blandt andet Danfoss med at finde ud af, om der kunne samles offentlige og private investeringer til nye projekter til gavn for udviklingen af Sønderborgområdet en mærkesag for Danfoss. Samtidig kunne Rasmus Banke se, at der på hylderne hos virksomheden lå komponenter, der kunne bruges i større systemer. Nogle af dem mente Rasmus Banke kunne skrues sammen til et el-aggregat, som kunne erstatte dieseldrevne funktioner med el, men den slags var der ikke interesse for at udvikle i en fokuseret virksomhed som Danfoss. Da Syddansk Vækstforum bevilgede 40 mio. kr. til et projekt, der skulle støtte eldrevne arbejdskøretøjer, og Rasmus Banke fandt ud af, at tyskeren Johannes Kirchhoff, der ejer verdens største skraldebilsfabrik, sad i daværende Sauer Danfoss bestyrelse, lå alle kort rigtigt: Han måtte springe ud som selvstændig og afprøve sin idé. Hjælp mig! Som sagt så gjort. Men han har ikke gjort det alene. Virksomheden Banke Accessory Drives kunne ikke være blevet en realitet uden den klynge af virksomheder, der omgiver den i Region Syddanmark. Her i området har vi state of the art-kompetencer inden for mekatronik, energisystemer, materialeanvendelse og logistik, som er i international topklasse. Der er en hel klynge af virksomheder, der kan de her ting, som begår sig både nationalt og internationalt, og uden det miljø var jeg ikke kommet nogen vegne, siger Rasmus Banke. Han tog simpelthen rundt til alle direktører i Sønderborg, der havde med elektronik at gøre, og sagde: I er nødt til at hjælpe mig med det her. På den måde kom der masser af gode råd, praktisk hjælp som gratis husleje og ikke mindst de rigtige samarbejdspartnere. Der er en unik iværksætterkultur her og en vilje til at hjælpe hinanden, som har været fantastisk at mærke. Det handler dels om, at folk har et godt hjerte, men selvfølgelig også om, at de kan se, der kan være en forretning i det for dem selv, siger Rasmus Banke. Stærke projektpartnere På den måde blev Banke Accessory Drives født ud af at samarbejde mellem 11 projektpartnere, som alle er en del af klyngesamarbejdet CLEAN. I 2010 udviklede Rasmus Banke konceptet for el-aggregatet, som består af et batteri og en elektrisk motor, der monteres i en kasse bag førerhuset på skraldebilen. El-aggregatet, der kan lades op om natten med energivenlig vindmøllestrøm, betyder, at De 11 samarbejdspartnere udviklede produktet i løbet af 2011, og i januar 2012 kunne en ny miljøvenlig skraldebil præsenteres for daværende klimaminister Martin Lidegaard (R) uden for Christiansborg. Skraldebilen udleder 15 ton CO2 mindre hvert år. Den sparer to liter diesel for hvert ton affald, der presses sammen. Det er liter diesel pr år eller det, en mindre personbil bruger til kilometers kørsel. Med Thisted Kommunes placering er vi på alle måder påvirket af naturens kræfter det har vi valgt at udnytte! Sammen har vi skabt et produkt, der er bedre, end noget enkeltfirma ville kunne skabe. Vi har fundet sammen, fordi vi alle kan drage nytte af projektet, og vi er førende på verdensmarkedet inden for vores felt, siger Rasmus Banke, hvis el-aggregat nu kører rundt på omkring 70 skraldebiler i både Danmark, Schweiz, Holland og Tyskland. Thisted Kommune skaber i dén grad Power to The People. Kommunen er mere end selvforsynende på elområdet, hvor der produceres mere, end der forbruges. 80% af produktionen kommer fra egnens mange vindmøller, mens de resterende 20% kommer fra biogas, kraftvarme og solenergi. Win-win for alle De mange initiativer, der sættes i værk i Thisted Kommune, hvad enten det er erhvervsrettede aktiviteter, udvikling af grønne løsninger eller noget helt tredje, har det til fælles, at idéerne som regel er undfanget, udviklet og realiseret i tæt samarbejde mellem kommune, borgere og erhvervsliv. Netop samarbejdstanken frem for enkeltindsatsen er noget af det vigtigste, når en iværksættervirksomhed skal have succes, fortæller Ivan Tyrsted, direktør i Idea Entrepreneurship Center, kompetencecenter for iværksætteri, innovation og kreativitet på Syddansk Universitet, der via CLEAN rådgiver nye iværksættere. Iværksætteri har ikke noget med individer at gøre. Det handler om de rigtige hold. Derfor gør vi rigtigt meget for at bygge team ved at matche de virksomheder, der sidder i klyngen, så det er muligt at gå fra idé til forretningsmulighed, siger Ivan Tyrsted. Det er til glæde for både store og små i klyngesamarbedet. Klyngen kan hjælpe opstartsvirksomhederne med at se nogle muligheder og få adgang til markedet via de større virksomheders muskler i form af kapital og produktionsmuligheder. Og de større mellemstore virksomheder kan så få gavn af de mindre virksomheders innovationskraft. De mindre kan tænke nyt og kreativt og etablere team, der bare ruller derudad. Det er winwin for alle, påpeger Ivan Tyrsted. Det er en kendsgerning at omstillingen til grøn energi vil være til gavn for miljøet og også for beskæftigelsen. Den grønne omstilling både skaber og fastholder grønne jobs i vores område. Arbejdet med at skabe et bæredygtigt miljø er en global udfordring. Derfor er Thisted Kommune opmærksom på, at både udvikling og implementering af grønne løsninger samt vidensdeling generelt skal ske i et større forum end blot i Thisted Kommune. Omsætning skal tidobles Hos Banke Accessory Drives handler det nu om at komme fri af offentlig støtte. I 2012 havde virksomheden, der tæller otte fastansatte og fire løst tilknyttede, en omsætning på cirka 6 mio. kr. I 2013 lød omsætningen på godt 15 mio. kr. Sådan kommer det også cirka til at se ud i år, men i 2015 forventes en fordobling af omsætningen, og om tre år skal den helst være på 150 mio. kr. Det er nødvendigt for at opretholde en teknologiudvikling uden støtte. Vi er gået i gang med også at udvikle eldrevne lastvognsmonterede kraner, og det forventer vi os meget af særligt i København, hvor man ikke vil have larm. Så vi har helt klart ramt en trend, der går i den rigtige retning, siger Rasmus Banke. Projektpartnerne bag Banke Accesory Drives er Simon Moos Maskinfabrik A/S, Rose Technology, OJ electronics, Danfoss Power Electronics, CSI Venter for Software Innovation, AluCluster, Syddansk Universitet Mads Clausen Instituttet, Meldgaard Miljø A/S, SE, Dimaps og Esbjerg Kommune alle en del af det nationale klyngesamarbejde CLEAN. Læs mere om Banke Accessory Drives på 24 Foto: Frederikke Hoeg Spørgsmålet er så, om det er nok til at overleve. For selvom der bliver solgt skraldebiler om året i Europa, er der også en merpris på cirka 40 pct. for en eldrevet skraldebil. Det svarer til en halv million kroner, så incitamentet for køberne ligger i, at man vil være med til at drive en udvikling mod at få dieselmotorerne væk, så støj og miljøpåvirkning reduceres. De næste par år vil vise, om vi har ramt den rette timing i forhold til det, og om vi kan beholde virksomheden på egne hænder i Sønderborg. Uanset hvad ved jeg, at vi står med en holdbar teknologi, så der er ingen risiko for, at det har været en fejlinvestering fra vores eller samfundets side, siger den 39-årige iværksætter. Danmarks førende klima kommune THISTED KOMMUNE - POWER TO THE PEOPLE Fra idé til virkelighed via klyngesamarbejde skraldebilens dieselmotor kan være slukket, mens skraldet komprimeres. Det giver langt mindre støj for beboerne, et bedre arbejdsmiljø for renovationsarbejderne og mindre CO2-udledning til miljøet. 25

14 Mangler du plads til at udvikle dine grønne idéer? Ledige kontorer lige nu a Udviklingspark for iværksættere inden for cleantech og produktion a Kontor, produktion og lager på samme adresse Vi er godt på vej, siger borgmester Benedikte Kiær og fortsætter: Ud over indsatsen i virksomheder, fremmer vi klimarenovering af boliger gennem konkret samarbejde med håndværkere og klimarådgivere. Det giver resultater, både i form af grønne jobs og i forhold til klimamålene. a Professionelle møde- og konferencelokaler a Reception, it-service og kantine a Gratis P-pladser a Tæt på Aarhus C og motorvejsnettet a 30 dages opsigelse intet depositum Ecopark l Bautavej 1A l 8210 Aarhus V l tlf l l 1st Mile er et konsulenthus, som sikrer finansiering fra EUDP, Markedsmodningsfonden, InnovationsFonden og Horizon2020 m.fl. Klimakommunen Helsingør har reduceret CO2 med 28% på 6 år. Nu skal der samarbejdes med borgere og virksomheder for at nå de ambitiøse klimamål for hele kommunen. Derfor har i første omgang 16 virksomheder fået tilbud om et gratis energitjek som led i kommunens miljøtilsyn. Virksomhederne har taget godt imod tilbuddet, og et energitjek giver resultater. SEMI STÅL, som bygger maskiner til levnedsmiddelindustrien, var en af de første virksomheder, der fik besøg af en energikonsulent sammen med kommunens miljømedarbejder. Energitjek et førte dels til en anbefaling om at udskifte til LED lys, dels til et forslag om at investere i ventilation med varmegenvinding. Alene de to forslag vil bidrage med ca. 20 tons CO2 reduktion pr år. Investeringerne vil give virksomheden en samlet årlig besparelse på kr. og være tilbagebetalt på under 5 år. Når vi effektiviserer bygninger og produktion, skaber vi grøn vækst. Og det er godt for både erhvervslivet og kommunen, udtaler Benedikte Kiær. Kommunen viser vejen Samlet set skal hele kommunen i samarbejde med borgere og virksomheder ned på 1 ton CO2 pr. borger pr. år i 2030, for derefter at blive helt CO2 neutrale i har skaffet 1 mia. kr. i støtte har en hitrate på 80% Total CO2-udledning fra Helsingør Kommune som virksomhed Målsætning ifølge Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening Kontakt Søren Houmøller på tlf eller læs mere på 1stmile.dk HydroSeparator til rensning af overløbsvand erstatter store bassiner Virksomheder i Helsingør Kommune får energitjek HydroSeparator CSO Fordele Middelfart Spildevand reducerede anlægsomkostningerne med 75% i Kærby i forhold til et traditionelt betonbassin. Samtidig har de nu en mindre miljøbelastning af recipienten end hvis de havde valgt en bassinløsning. Høj renseeffekt Automatiseret drift Total omkostning under 1 kr/m3 Lille footprint 28% på 6 år. Så meget har Helsingør Kommune reduceret deres egen C02udledning. Det seneste år alene med 9% Aage Vestergaard Larsen A/S Mere end 40 års erfaring med genanvendelse af plast Kontakt os og få et løsningsforslag til dit projekt! HydroSystems ApS Fynsvej 56, 5500 Middelfart Tlf Vi er specialister når det gælder regenerering, kværning, finformaling, ekstrudering og compoundering af plast. HydroSeparator 75 l/s leveret til Middelfart Spildevand A/S Aage Vestergaard Larsen Klostermarken Mariager Tlf A/S 27

15 SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF LATTERGASSENSOR Nøglen til succes er, at vi i tæt dialog med aftager kan teste, udvikle, validere, dokumentere og benchmarke i den virkelighed, som vores produkt eller system er designet til at fungere i. Midlerne fra VTU-Fonden har muliggjort, at vi har arbejdet tæt sammen med vandselskaberne. Uden adgang til vandselskabernes data og uden at have haft fysisk adgang til spildevandsanlæggene over en periode på halvandet år var det her projekt ganske enkelt ikke blevet til virkelighed. Mikkel Holmen Andersen CTO, Unisense A/S VANDSEKTORENS TEKNOLOGIUDVIKLINGSFOND Vandsektorens Teknologiudviklingsfonds fokus ligger på områder, der kan medføre konkrete forbedringer for vandsektorens forsyninger og de tilsluttede forbrugere (husholdninger, virksomheder, institutioner mv.) vedrørende kvalitet, forsyningssikkerhed, miljø og effektivitet, herunder også energieffektivitet. En vigtig opgave for fonden er at bidrage til en bedre kobling mellem forsyningerne, forskningsverdenen og industrien med særligt henblik på at understøtte synergi og innovation inden for vandsektoren. NY ANSØGNINGSRUNDE ÅBNER I FEBRUAR 2015 VTU-FONDEN.DK Vandhuset Godthåbsvej Skanderborg Telefon

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

Energirenovering som løftestang for vækst og modernisering af de danske boliger

Energirenovering som løftestang for vækst og modernisering af de danske boliger Energirenovering som løftestang for vækst og modernisering af de danske boliger Erfaringer fra CLEAN Grøn Erhvervsvækst Projektchef Lotte Lindgaard Andersen BedreBolig konference 23. nov. 2015 AGENDA 1.

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Møde i Internationaliseringsudvalget - Aarhus Kommune. Morten Kildahl-Sørensen, Senior Project Manager

Møde i Internationaliseringsudvalget - Aarhus Kommune. Morten Kildahl-Sørensen, Senior Project Manager Møde i Internationaliseringsudvalget - Aarhus Kommune Morten Kildahl-Sørensen, Senior Project Manager mks@cleancluster.dk STÆRKESTE CLEANTECH-KLYNGE I EUROPA CLEAN har til formål at fremme grøn vækst og

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Cleantech. Udvikling Fyn 2.0

Cleantech. Udvikling Fyn 2.0 Cleantech Udvikling Fyn 2.0 Hvad er Cleantech? Hvad er Cleantech? Energilagring Bæredygtige materialer Energieffektivisering Vand og spildevand CLEANTECH Infrastruktur Distribution Luft og miljø VE og

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

GREENPLAN. Med CLEAN Green Plan får du adgang til den bedste rådgivning inden for udvikling af energi- og ressourceeffektivitet i din virksomhed

GREENPLAN. Med CLEAN Green Plan får du adgang til den bedste rådgivning inden for udvikling af energi- og ressourceeffektivitet i din virksomhed CLEAN GREENPLAN Med CLEAN Green Plan får du adgang til den bedste rådgivning inden for udvikling af energi- og ressourceeffektivitet i din virksomhed CLEAN Green Plan dækker 50% af virksomhedens udgifter

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 346 Offentligt MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Kim Christensen President Danfoss Heating

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland BEDRE Overblik Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland 2017 Vi sætter denne gang fokus på grøn vækst og grønne job I Aalborg Kommunes Erhvervsplan for 2015-2018 (Aalborg Den Globale Videns og Industriby)

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S CEO for Green Tech Center A/S Styregruppemedlem i TRANSFORMER

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S CEO for Green Tech Center A/S Styregruppemedlem i TRANSFORMER Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S CEO for Green Tech Center A/S Styregruppemedlem i TRANSFORMER og medlem af en række energi- & eksport netværk Hvilke forandringer forventes på energimarkedet

Læs mere

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015 v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet - Formål Partnerskabet Vandet fra landet blev udbudt af NST i december 2013 Partnerskabet

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND Date: June 25th 2009 Name Steen Donner Fordelene ved klynger European Cluster Observatory: Mere innovative 100% flere patenter og varemærkeregistreringer Højere

Læs mere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Resume projektansøgning Energisystemet i Danmark står overfor en række udfordringer i forbindelse

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Åbningstale for Green Tech House den 24. juni, 2014

Åbningstale for Green Tech House den 24. juni, 2014 Åbningstale for Green Tech House den 24. juni, 2014 Deres kongelige højhed, - Klima, Energi og Bygningsminister gæster fra Region Syddanmark, universiteter, organisationer, virksomheder og gæster fra ind-

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov Louise Jakobsen, Dansk Energi

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov Louise Jakobsen, Dansk Energi Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem 26. nov. 2013 Louise Jakobsen, Dansk Energi Agenda Erfaringer med at finde fleksibilitet stammer fra to forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere