SIGMA ACSm/ ACSi Selvforsynende åndedrætsværn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIGMA ACSm/ ACSi Selvforsynende åndedrætsværn"

Transkript

1 SIGMA ACSm/ ACSi Selvforsynende åndedrætsværn Brugsvejledning Varenummer Udgave A AS/NZS1716 : Respiratory Protective Devices Lic BSI Benchmark

2 Selvforsynende åndedrætsværn Indhold ADVARSLER... ii 1. INTRODUKTION GENERELLE MONTERINGSDIAGRAMMER INDÅNDINGSLUFT LUFTFORSYNING FRA TRYKLUFTSSLANGE PERSONALETRÆNING SERVICERING RESERVEDELE OG TILBEHØR GARANTI UDSTYRS-BESKRIVELSE GENERELT ANSIGTSMASKER LUNGEAUTOMAT (DV) REGULATOR-/GASFLASKE-VENTILKONNEKTOR FORBEREDELSE FØR BRUG KONTROL OG EFTERSYN UDSKIFTNING AF ENKELTE GASFLASKER NULSTILLING AF LUNGEAUTOMAT (DV) TJEK GASFLASKETRYK/ TÆTHEDSPRØVNING LUNGEAUTOMAT OG ANSIGTSMASKE SLANGER PÅTAGNINGS-PROCEDURE, FØR BRUG-KONTROL OG MÅNEDLIGT EFTERSYN TAG UDSTYRET PÅ TJEK LUNGEAUTOMAT/ÅBN GASFLASKEVENTIL TAG ANSIGSMASKEN PÅ Ansigtsmasker med hovedbånd Ansigtsmasker med nethovedbånd OVERTRYKS- (PP) TEST ANSIGTSMASKE-TÆTNINGSTEST FLØJTETEST AFSLUTTENDE TJEK TRYKLUFTSLANGE-TILBEHØR AFTAGNINGS-VEJLEDNING AFTAGNING AF UDSTYRET AFMONTERING AF GASFLASKE EFTER BRUG RENGØRING Ansigtsmaske Lungeautomat (DV) Hovedbånd og rygpude OPBEVARING - PARAT TIL BRUG NOTÉR TESTRESULTATER PLANLAGT VEDLIGEHOLD MÅNEDLIGT ÅRLIGT KONFORMITETSERKLÆRING - MARINEUDSTYRSDIREKTIV Hovedkontor: Scott Health and Safety Limited, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA, England. i

3 ADVARSLER Denne manual skal læses omhyggeligt igennem og forstås fuldstændigt Denne manual skal beregnet til at blive brugt af personale, som er blevet oplært i brug og pleje af trykluftforsynede åndedrætsværn, og den MÅ IKKE anvendes til selvundervisning af uoplærte brugere. Hvis ACS brugsanvisningen ikke forstås eller følges, kan det medføre tilskadekomst eller dødsfald. Scott Health and Safety Limited har været omhyggelig med at sikre, at informationen i denne manual er korrekt, komplet og tydelig. Vor Training and Technical Support Services (Oplæring og teknisk støtte-service) vil med glæde afklare eventuelle punkter i manualen og besvare spørgsmål vedrørende SCOTT åndedrætsværn. De følgende advarsler er overensstemmende med de certificerende myndigheders krav og gælder brugen af åndedrætsværn generelt: Brugere af åndedrætsværn skal være fuldt oplært i brug og pleje af selvforsynende, trykluftforsynede åndedrætsværn. Kontrollér at den valgte udstyrstype er tilstrækkelig til den opgave, som skal udføres og de farer, som man sandsynligvis kan komme ud for. Der henvises til de nationale bestemmelser for vejledning. Tilstrækkelig beskyttelse vil måske ikke blive opnået i visse meget giftige atmosfærer. Udstyret skal testes og serviceres i overensstemmelse med Afsnit 7 Planlagt vedligehold og noterne i Afsnit 1 under Personaletræning og Servicering. Kvaliteten af den luft, der bruges til at forsyne eller påfylde åndedrætsværn, skal overholde kravene i EN : Se Afsnit 1 for oplysninger. Sørg for, at der kan opnås en god forsegling mellem ansigt og ansigtsmaske. Hvis brugeren har skæg, bakkenbarter eller bruger briller kan det have negativ indvirkning på ansigtsmaskens forsegling på ansigtet. Udstyret er ikke beregnet til undervandsbrug. Selen må ikke bruges som sikkerhedssele i et motorkøretøj. ANSVARSFRALÆGGELSE Hvis denne vejledning ikke overholdes, eller udstyret misbruges, kan det medføre: dødsfald, personskade eller beskadigelse af materiel og betyde, at garanti- eller erstatningskrav vil blive ugyldiggjort. COPYRIGHT Denne manual må hverken kopieres delvist eller i sin helhed, ej heller anvendes til andre formål end dens påtænkte formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Scott Health and Safety Limited. ii

4 1. INTRODUKTION 1.1 GENERELLE MONTERINGSDIAGRAMMER Forklaring: (1) Rygpude (2) Øverste skulderrem (3) Højtryksslange (4) Forreste slangeholdeklap (5) Skulderremjusteringsspænde (6) Nederste skulderrem (7) Taljebælte (8) Taljebæltespænde (9) Øverste skulderremsspænde (10) Taljebæltejusteringsrem (11) Mellemtrykslange (12) Lungeautomat (13) Advarselsfløjte (14) Manometer (15) Bageste slangeholdeklap (16) Gasflaskeholder (17) Slangeholderklemme (18) Luftflaskebånd (19) Taljebæltestrop (20) Trykregulator (21) Gasflaskekonnektor (22) Nederste skulderremsstrop (23) Regulatormonteringsbeslag 1

5 1.2 INDÅNDINGSLUFT Luft, der bruges til at forsyne eller påfylde åndedrætsværn, kan være naturligt eller syntetisk og skal overholde EN : 1999 eller AS/NZS1715 : LUFTFORSYNING FRA TRYKLUFTSSLANGE Luft, der bruges til trykluftslanger, skal overholde EN : 1999 eller AS/NZS1715 : 1994 og skal have dugpunkt, der er tilstrækkeligt lavt til at forhindre intern tilfrysning, når åndedrætsværn anvendes ved temperaturer under 4 C. 1.4 PERSONALETRÆNING Personale, som bruger selvforsynende, trykluftforsynede åndedrætsværn, skal være fuldt uddannet og trænet i overensstemmelse med disse instruktioner og nationale bestemmelser. Disse instruktioner kan ikke erstatte et akkrediteret træningskursus, som ledes kvalificerede instruktører, i den korrekte og sikre brug af SCOTT åndedrætsværn. 1.5 SERVICERING ACS skal vedligeholdes med planlagte intervaller af personale, som har fuldført et formelt træningskursus, og som er i besiddelse af et gældende service- og reparationscertifikat for SCOTT åndedrætsværn. Detaljer vedrørende vedligeholdelsesplan findes i SCOTT ACS servicemanualen, som kun kan rekvireres af registrerede indehavere af gældende certifikater. Din distributør eller Training and Technical Support Services hos Scott Health and Safety Limited vil med glæde informere dig om træningskurser og give tilbud på servicekontrakter. 1.6 RESERVEDELE OG TILBEHØR Customer Services udgør et effektivt og venligt kundekontaktpunkt for bestilling af nye åndedrætsværn, reservedele og tilbehør. Dette team kan ligeledes give generel information om SCOTT produkter. 1.7 GARANTI De produkter, der fremstilles på vore fabrikker i Skelmersdale og Vaasa har en 12 måneders garanti (medmindre andet er anført) for dele, arbejdsløn og returnering til stedet. Garantiperioden løber fra den dato, som slutbrugeren køber produktet på. Disse produkter garanteres at være materialemæssigt og håndværksmæssigt defektfri på leveringstidspunktet. Scott Health and Safety Limited vil ikke have noget ansvar for defekter, som opstår som følge af forsætlig skade, uagtsomhed, unormale driftsbetingelser, forfejlelse i at følge den originale fabrikants anvisninger, misbrug eller uautoriseret ændring eller reparation. Bevis på købsdato skal forevises for ethvert krav, der opstår i garantiperioden. Alle garantikrav skal rettes gennem Kundeservice (Customer Services) og i overensstemmelse med vores salgsreturneringsprocedure. 2

6 2. UDSTYRS- BESKRIVELSE 2.1 GENERELT ACS er et selvforsynende trykluftsåndedrætsværn med åbent kredsløb (Breathing Apparatus (BA)), der bruges i marine- og industrielle applikationer, hvor der kræves et højt åndedrætsbeskyttelses-niveau. ACS hovedbåndet er fremstillet af en flammehæmmende Kevlar TM blanding. Et mekanisk manometer og en fløjte er monteret på den venstre skulderrem. Polstrede skulderremme og taljebælte, der forøger brugerens komfort, er standard på ACSi versioner. ACS er godkendt i henhold til de følgende Internationale Standarder: EN 137 : 2006 Inklusiv Bilag A, Klassificering af selvforsynet åndedrætsværn: Type 2 - Brandslukning; Marineudstyrsdirektiv; AS/NZS1716. ACS er 'CE' mærket i overensstemmelse med EØF Direktiv EC/686/1986 plus ændringer. UNDERRETTET MYNDIGHED: BSI Product Services (0086) Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 4SQ, England. ACS er afmærket i henhold til EN 137 : 2006 and AS/NZS1716 : En forklaring af disse markeringer er vist overfor: Forklaring A = B = C = D = E = F = G = H = I = J = K = Betydning Symbol - henviser til brugervejledning Produktvaremærke Produktmodel/betegnelse i = Industriel m = Marine Udstyrsbeskrivelse Standarder, som udstyret er certificeret i overensstemmelse med Nummer på underrettet instans Udstyrets serienummer Produktionsdato Den dato udstyret blev taget i brug Plejevejledning for udstyr Fabrikantens kontaktoplysninger 2.2 ANSIGTSMASKER ACS er godkendt til brug med Vision 3, PanaSeal, PanaVisor og Promask PP helmasker, som alle overholder EN 136, Klasse 3. Alle fås med et fempunkts-, fuldt justerbart hovedbånd eller nethovedbånd og halsremme. Polycarbonatskærmenes slagstyrke overholder EN 166 Kvalitet B og AS/NZS 1337 :

7 2.3 LUNGEAUTOMAT (DV) Lungeautomaten drives sammen med ansigtsmaskens udåndingsventil, så der opretholdes et overtryk inden i ansigsmasken. Lungeautomaten har en nulstillingsknap, der gør det muligt for brugeren at lukke for luftflowet gennem lungeautomaten, så ansigtsmasken kan fjernes uden tab af gasflaskeluft. Når udstyret tages på, er lungeautomaten normalt reset (lukket) og vil blive åbnet (aktiveret), når brugeren tager det første åndedrag. 2.4 REGULATOR- /GASFLASKE- VENTILKONNEKTOR Den kombinerede trykregulator- og gasflaskeventilkonnektor reducerer højtryksluft fra gasflasken til et mellemtryk på mellem 5 og 9 bar. Tilslutning til en gasflaske udføres med det gevindskårne håndhjul på gasflaskeventilkonnektoren, der findes i gasflaskeventilen. Der henvises til Afsnit 3.2 for yderligere detaljer. Hovedkomponenter: (24) Nulstillingsknap (25) Bypass-knap (26) Låsehage (27) Udløbsport O-ring Hovedkomponenter: (28) Konnektor-håndhjul (29) Konnektor-O-ring 4

8 3. FORBEREDELSE FØR BRUG 3.1 KONTROL OG EFTERSYN Kontrollér udstyret for at sikre, at ACS er rent og i god tilstand. Tjek at alle slangeholdeklapper (4) og (15) er lukket. Løsn taljebæltet og skulderremmene helt, så de er parat til brug. Hvis ACS skal bruges med en trykluftslange, skal det kontrolleres at: i) Trykluftslangen er i god tilstand og fri for revner, udbulinger og afskrabninger. ii) Trykluftslangekonnektoren er i god tilstand og at forbindelsen til ACS trykluftslangemanifolden er foretaget korrekt. iii) Luftforsyningen overholder EN : 1999 eller AS/NZS1715 : 1994 (Se Afsnit 1.2). iv) ACS trykluftsslangekobling er i god tilstand. 3.2 UDSKIFTNING AF ENKELTE GASFLASKER 1. Luk gasflaskeventilen. 2. Åbn lungeautomatens bypassknap (25) for at udlufte systemet. 3. Skru gasflaskens konnektorhåndhjul af (28). 5. Før en helt påfyldt gasflaske gennem det åbnede gasflaskebånd (18). Placér gasflaskeventilens udløb på konnektoren og spænd håndhjulet til (28). FORSIGTIG: Før håndhjulet spændes fast i ventilporten, skal det tjekkes, at håndhjulskonnektorens O-Ring (29) og gevind er rene og i god tilstand. 6. Stram Velcro TM gasflaskebåndet til (18). 7. Fastgør Velcro TM gasflaskebåndet (18). Bemærk: Hvis det skulle blive nødvendigt at justere Velcro TM gasflaskebåndet, skal trin 6 og 7 ovenfor gentages, indtil gasflasken sidder helt fast i position. 4. Skil Velcro TM gasflaskebåndet (18) ad, for at frigøre gasflasken. Fjern gasflasken ved at føre den enten op eller ned. 5

9 3.3 NULSTILLING AF LUNGEAUTOMAT (DV) 1. Tryk på nulstillings- (reset) knappen (24) på siden af lungeautomaten og tjek, at bypassknappen (25) er drejet således, at den flade del på bypassknappen er på linie med lungeautomatudløbet. 2. Kontrollér, at O-ringen (27) på lungeautomatudløbet er ren og i god tilstand. 3.4 TJEK GASFLASKETRYK/ TÆTHEDSPRØVNING 1. Åbn langsomt gasflaskeventilen helt og lad udstyret komme under tryk i 10 sekunder. 2. Tjek at manometeret (14) viser, at gasflasken er mindst 80% FULD (240 bar for 300 bar gasflasker, 170 bar for 200 og 207 bar gasflasker). Lyt efter lækager. 3. Luk gasflaskeventilen og observer manometeret i et helt minut. Hvis aflæsningen falder med mere end 10 bar i løbet af denne periode, er der en uacceptabel lækage. 4. Hvis systemet forfejler lækagetesten: Luk gasflaskeventilen og udluft luft fra systemet ved at åbne lungeautomatens bypassknap (25). Tjek alle pneumatiske forbindelser og gentag lækagetesten. ADVARSEL: Udstyr, der lækker for meget, MÅ IKKE anvendes. Vedhæft en forklarende besked og send udstyret til service. 3.5 LUNGEAUTOMAT OG ANSIGTSMASKE 1. Tjek at ansigtsmasken er ren og ikke er blevet beskadiget. 2. Sæt lungeautomaten fast på ansigtsmasken og tjek, at den låsehagen (26) kobles helt til. Drej forsigtigt lungeautomaten for at bekræfte, at den er koblet helt til. 3.6 SLANGER 1. Tjek alle slanger for beskadigelse og overdreven slitage. Bøj slanger for at se eventuelle revner, sprækker eller krakelering (let krakelering er acceptabelt). 2. Tjek alle koblinger for beskadigelse og overdreven slitage og kontrollér, at de kan åbnes. 3. Når de er åbnet, skal det kontrolleres, at de udgør en sikker kobling. 4. Udskift beskadigede og slidte slanger. 6

10 4. PÅTAGNINGS- PROCEDURE, FØR BRUG-KONTROL OG MÅNEDLIGT EFTERSYN 4.1 TAG UDSTYRET PÅ Bemærk: Specialistbrugere kan benytte alternative påtagningsngsprocedurer, der overholder de relevante lovmæssige forordninger og som er blevet godkendt af Scott Health and Safety Limited. 1. Tjek at ACS og ansigtsmaskens hovedbånd er løsnet helt og at lungeautomaten er tilsluttet til ansigtsmasken. 2. Hæng ansigtsmasken rundt om halsen i halsremmen. 3. Før den højre arm gennem skulderremmen (2), sving rygpuden (1) henover ryggen og før den venstre arm gennem den modsatte skulderrem (2). 5. Træk enderne af taljebæltets justeringsremme (10) fremad udstyret sidder sikkert og komfortabelt på hofterne. 6. Træk de nederste skulderremstropper (22) nedad, indtil udstyret sidder komfortabelt. 4.2 TJEK LUNGEAUTOMAT/ÅBN GASFLASKEVENTIL 1. Kontrollér at den flade side på lungeautomatens bypass-knap (25) er på linie med lungeautomatudløbet og tryk på nulstillingsknappen (24). 2. Åbn gasflaskeventilen langsomt med din højre hånd, samtidig med at du holder manometeret (14) i din venstre hånd. Tjek at manometeret viser 80% FULD (170 bar for 200 og 207 bar gasflasker og 240 bar for 300 bar gasflasker). 4. Fastgør taljebæltets spænde (8). 7

11 4.3 TAG ANSIGSMASKEN PÅ Ansigtsmasker med hovedbånd 1. Tag fast i de nederste remme i hovedbåndet, put hagen i hagekoppen og træk hovedremmene bag om hovedet samtidigt med at hår skubbes væk fra ansigstætningen Ansigtsmasker med nethovedbånd 1. Hold fast i masken i siden af nethovedbåndet, put hagen i hagekoppen og træk masken på ansigtet. Tag fat i trækkebåndet bag på nethovedbåndet og træk nettet henover hovedet. 2. Juster ansigtsmasken øverste rem, så masken er på korrekt niveau med ansigtet og hovedbåndspuden er i midten af baghovedet. Tilspænd hovedbåndets remme i denne rækkefølge: Nederste, midterste, øverste. DE MÅ IKKE OVERSPÆNDES. 3. Tag en dyb indånding for at aktivere lungeautomaten. Træk vejret normalt. 2. Tilspænd hovedbåndets sideremme. DE MÅ IKKE OVERSPÆNDES. 3. Tag en dyb indånding for at aktivere lungeautomaten. Træk vejret normalt. 4.4 OVERTRYKS- (PP) TEST Put en finger ind under ansigtstætningen, mens gasflaskeventilen er åben og tjek for en jævn udadgående luftstrøm. Fjern fingeren og og lad masken tætne igen. 8

12 4.5 ANSIGTSMASKE- TÆTNINGSTEST 1. Luk gasflaskeventilen og fortsæt med at holde i håndhjulet. Hold vejret i 10 sekunder og lyt omhyggeligt efter utætheder. En lækage vil forårsage, at manometeraflæsningen falder. 2. Hvis ansigtsmasken forfejler lækagetesten: åbn gasflaskeventilen, løsn hovedbåndet, justér ansigtsmasken og gentag testen. 4.6 FLØJTETEST 1. Mens gasflaskeventilen stadig er lukket trækkes vejret langsomt med luften fra systemet. Fløjten (13) skal kunne høres tydeligt, idet manometeret falder ned til 55 bar (±5 bar). 2. Når fløjten har lydt, skal gasflaskeventilen åbnes helt. ADVARSEL: Udstyr, der forfejler denne test, MÅ IKKE anvendes. Vedhæft en forklarende besked og send udstyret til service. 4.7 AFSLUTTENDE TJEK 1. Tjek at gasflaskeventilen er helt åben og at manometeret (14) viser, at der er tilstrækkeligt luft. 2. Drej på (tænd) lungeautomatens bypass-knap (25) og tjek, at der er et jævnt luftflow ind i masken. Luk lungeautomatens bypass-knap. 4.8 TRYKLUFTSLANGE- TILBEHØR 1. Tjek forsyning-trykluftslangens flow og tryk. Fjern konnektorstøvhætter og tjek dem for slid og beskadigelse. 2. Tilslut til en behørig konnektor, der er i stand til at levere indåndings-trykluft (se Afsnit 1.3). ADVARSEL: Trykluftslanger skal være mindst 15 meter lange. Brug antistatiske slanger i brændbare eller eksplosive atmosfærer. Luk for gasflaskeventilen, mens der åndes gennem trykluftslangen. 3. Tjek at forbindelsen er sikker og at konnektoren udløses let uden at sidde fast. 4. Tryk på lungeautomatens nulstillingsknap (24). 5. Påfør tryk på tilbehøret og tjek alle forbindelser for lækage. Kontrollér, at hunkonnektoren på trykluftslangetilbehøret ikke lækker. ADVARSEL: Der MÅ IKKE anvendes tilbehør, der viser tegn på kraftig slitage eller beskadigelse eller som er for utæt. 6. Sæt støvhætter tilbage på plads. 9

13 5. AFTAGNINGS- VEJLEDNING 5.1 AFTAGNING AF UDSTYRET ADVARSEL: Udstyret må IKKE fjernes, før man er helt ude af fareområdet. Hvis man er iført en gastæt kemikaliebeskyttelsesdragt MÅ MAN IKKE fjerne denne, indtil dekontamineringsprocedurer er blevet fuldført. Under længerevarende dekontamineringsprocedurer skal der tilsluttes en trykluftslange til trykluftslangetilbehøret. 1. Hold vejret og tryk på lungeautomatens nulstillingsknap (24). 2. Løsn hovedbåndet ved at trække spænderne fremad. Tag masken af og lad den hænge rundt om halsen i halsremmen. 3. Træk i gasflaskeventilens håndhjul og drej for at lukke gasflaskeventilen. Alternativt kan man frigøre håndhjulets låsemekanisme og lukke gasflaskeventilen. 4. Åbn lungeautomatens bypass-knap (25) for at fjerne trykket fra systemet. Drej bypass-knappen til OFF. 6. Løsn skulderremmene ved at trække opad i justeringsspænderne (5). 7. Tag udstyret af. 5.2 AFMONTERING AF GASFLASKE 1. Luk gasflaskeventilen og udluft pneumatikken ved at åbne bypassknappen (25). Skru gasflaskens konnektor-håndhjul (28) af. 2. Skil Velcro TM gasflaskebåndet (18) ad og fjern gasflasken - (se Afsnit 3.2 i denne manual). Afmærk gasflasker som tomme, obevar dem separat fra fyldte gasflasker og send dem til opfyldning. 5. Frigør taljebæltets spænde (8). 10

14 6. EFTER BRUG ACS skal rengøres og testes som anført i følgende vejledning. 6.1 RENGØRING FORSIGTIG: Trykregulator (20) og pneumatiksamlingen MÅ IKKE nedsænkes i væske. ANVEND KUN de anførte metoder og materialer. BRUG IKKE blege-, opløsnings-, rengørings- eller slibemidler. Skal tørre helt og væk fra direkte varmekilder og sollys inden opbevaring Ansigtsmaske 1. Frakobl lungeautomaten fra ansigtsmasken. 2. Vask og desinficer masken grundigt i en opløsning af TriGene TM og håndvarmt vand (se følgende Bemærk ). 3. Skyl masken omhyggeligt i rent, rindende vand. Vær særlig omhyggelig med at skylle udåndingsventilen ren. 4. Hæng masken op i halsremmen og lad den tørre grundigt væk fra direkte varmekilder og sollys. 5. Når den er tør, skal ansigtsmaskens tætninger tørres efter med TriGene TM desinficerende servietter. 6. Polér skærmen udvendigt og indvendigt med en ren, fnugfri klud og løsn hovedbåndet, så den er parat til brug. Bemærk: TriGene TM væske og TriGene TM desinficeringsservietter fås hos Scott Health and Safety Limited Lungeautomat (DV) FORSIGTIG: Lungeautomaten MÅ IKKE nedsænkes i væske. 1. Sæt den den gule hætte på lungeautomatudløbet. 2. Hvis det er nødvendigt, kan der bruges en lille børste (fx tandbørste) og en mild, varm sæbevandsopløsning til at rengøre omkring låsehagen (26) og bypass-knappen (25). 3. Rengør selve ventilen med en fnugfri klud, der er gjort fugtig i en mild sæbevandsopløsning. MÅ IKKE lægges væk, før udstyret er fuldstændigt tørt. 4. Aktivér lungeautomatens låsehage (26) og bypass-knap (25) adskillige gange og tjek, at de bevæger sig frit. Hvis de ikke bevæger sig frit, skal der vedhæftes en forklarende besked, hvorefter udstyret sendes til service Hovedbånd og rygpude 1. Kontrollér at hovedbånd og fittings ikke er slidte eller beskadigede og at spænder og fastgørelser fungerer korrekt. Udstyr med alvorlige defekter skal returneres til service med en forklarende besked vedhæftet. 2. Hovedbånd og rygpude kan rengøres med en svamp og en mild opløsning af sæbe og varmt vand eller, efter pneumatikken er fjernet, rengøres manuelt i et bad, der indeholder en opløsning af rengørings- eller desinficeringsmidler, eller vaskes i en vaskemaskine i henhold til de følgende vaskeanvisninger: 3. Pneumatikken fjernes ved at løsne slangerne fra alle slange-holdeklapper (4) og (15) og fjerne dem fra slangeholderklemmerne (17) på gasflaskeholderen (16). 4. Drej trykregulatoren (20) 90 grader og fjerne hele pneumatikken fra trykregulatorens monteringsbeslag (23). FORSIGTIG: Man må ikke forsøge at fjerne pneumatikken, mens slangen stadig er fastgjort. 5. Når hovedbåndet og rygpuden er tørret fuldstændigt, skal pneumatikken fastmonteres igen. 11

15 6. Placer trykregulatoren i monteringsbeslaget og drej den 90 grader, så slangerne vender mod den øverste del af rygpuden. 7. Clips slangerne inde i holdeklemmerne på siden af gasflaskeholderen. 8. Fastgør slangerne med slangeholdeklapperne, idet det sikres, at højtryksmanometeret, fløjten og slangen er på den venstre skulderrem og mellemtrykslangen og lungeautomaten er på den højre skulderrem. 6.2 OPBEVARING - PARAT TIL BRUG 1. Træk skulderremme, taljebælte og ansigtsmaskens hovedbånd helt ud. 2. Udstyret skal opbevares på et rent og tørt sted væk fra direkte varmekilder og sollys. Opbevaringstemperaturen må ikke overstige -10 C til +40 C. 6.3 NOTÉR TESTRESULTATER Notér testresultater i overensstemmelse med lokale regler i en åndedrætsværn- (BA) logbog (fås hos Scott Health and Safety Limited). Den noterede information vil sædvanligvis omfatte: Navn og adresse på den medarbejder, som er ansvarlig for udstyret. Mærke, modelnummer eller mærkebeskrivelse af eventuelt særlige kendetegn, som er tilstrækkelige til at muliggøre tydelig identifikation. Inspektionsdato sammen med navn, underskrift eller unikt verifikationsmærke for den person, som undersøgte udstyret. Udstyrets tilstand og detaljerede oplysninger vedrørende eventuelle fundne defekter og eventuel udført afhjælpning, inklusiv eventuelt trykluftslangeudstyr, der er blevet brugt med udstyret. Gasflaskelufttryk. 7. PLANLAGT VEDLIGEHOLD 7.1 MÅNEDLIGT Test ACS i overensstemmelse med den vejledning, der er anført i Afsnit 3 og 4 i denne manual. Notér testinformation i udstyrets åndedrætsværn- (BA) logbog. Disse noter er obligatoriske i UK og i de fleste EF-lande og skal holdes ajourført og tilgængelig for inspektion. Se Afsnit 6.3 for information. 7.2 ÅRLIGT ACS skal returneres for en værkstedsservice en gang om året og for en større værkstedsservice hvert sjette år. Efter hver værkstedsservice skal de brugertjek, som er anført i Afsnit 3 og 4 i denne manual, udføres før ACS tages i brug igen. Tjek at værkstedsservicedetaljer er blevet noteret i udstyrets logbog. 12

16 KONFORMITETSERKLÆRING MARINEUDSTYRSDIREKTIV Scott Health and Safety Limited Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA, England. erklærer at det følgende personlige beskyttelsesudstyr: Sigma ACSm, ACSi, ACSf og ACSfx selvforsynende, trykluftforsynede åndedrætsværn Overholder bestemmelserne i Rådets Direktiv 96/98 EC om Marineudstyr. Typeeksamineringscertifikat BSI/A.1/3.7/ udstedt af BSI Product Services (underrettet instans nr. 0086) relaterer hertil. Overholder bestemmelserne i Rådets Direktiv 89/686/EEC, der relaterer til personligt beskyttelsesudstyr, ved vurdering overfor Harmoniseret Standard BS EN137. Typeeksamineringscertifikat nr. CE536078, der er udstedt af BSI Product Services (underrettet instans nr. 0086) relaterer hertil. Er fremstillet under et kvalitetskontrolsystem, som er blevet vurderet tilfredsstillende i henhold til kravene i Punkt 11, Paragraf B i Rådets Direktiv 89/686/EEC; 96/98 EC MED MODUL D og Produktionskvalitetssikring Modul D Certifikat BSI/MED/PC/90907 udstedt af BSI Product Services (underrettet instans nr. 0086) relaterer hertil. Robert Carr Teknisk direktør, Scott Health and Safety Limited. 24. juni

17 Scott Health and Safety Limited Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA, England. Tel: +44 (0) Fax: +44 (0)

CEN-PAQ Selvstændigt åndedrætsværn til kortvarig brug

CEN-PAQ Selvstændigt åndedrætsværn til kortvarig brug Selvstændigt åndedrætsværn til kortvarig brug Brugervejledning Artikelnr. 2021398 Udgave A 12. 2009 Selvforsynet åndedrætsværn Indhold ADVARSLER... ii 1. INTRODUKTION... 1 1.1 VIGTIGT... 1 1.2 INDÅNDINGSLUFT...

Læs mere

Operations og vedligeholdelses instruktioner

Operations og vedligeholdelses instruktioner Operations og vedligeholdelses instruktioner ADVARSLER TORNADO-drevne åndedrætsværn er designet til brug af personale, der er kendt med risici på arbejdspladsen og er helt oplært i brugen af dette udstyr

Læs mere

Operations og vedligeholdelses instruktioner

Operations og vedligeholdelses instruktioner Operations og vedligeholdelses instruktioner ADVARSLER Før man anvender dette udstyr, skal man læse indholdet i EN 529 : 2005 og gøre sig bekendt med kravene for åndedrætsværn og åndedrætsværnenes potentielle

Læs mere

Operations og vedligeholdelses instruktioner

Operations og vedligeholdelses instruktioner Operations og vedligeholdelses instruktioner ADVARSLER Før man anvender dette udstyr, skal man læse indholdet i EN 529 : 2005 og gøre sig bekendt med kravene for åndedrætsværn og åndedrætsværnenes potentielle

Læs mere

Operations og vedligeholdelses instruktioner

Operations og vedligeholdelses instruktioner Operations og vedligeholdelses instruktioner ADVARSLER Før man anvender dette udstyr, skal man læse indholdet i EN 529 : 2005 og gøre sig bekendt med kravene for åndedrætsværn og åndedrætsværnenes potentielle

Læs mere

CONTOUR Selvstændigt Åndedrætsværn

CONTOUR Selvstændigt Åndedrætsværn Selvstændigt Åndedrætsværn Brugervejledning Artikelnr. 1074623 Udgave F 05. 2010 Selvstændigt Åndedrætsværn Indholdsfortegnelse ADVARSLER... ii 1. FORORD... 1 1.1 FORKORTELSER... 1 1.2 INDÅNDINGSLUFT...

Læs mere

Operations og vedligeholdelses instruktioner

Operations og vedligeholdelses instruktioner Operations og vedligeholdelses instruktioner ADVARSLER Før man anvender dette udstyr, skal man læse indholdet i EN 529 : 2005 og gøre sig bekendt med kravene for åndedrætsværn og åndedrætsværnenes potentielle

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Operations og vedligeholdelses instruktioner

Operations og vedligeholdelses instruktioner Operations og vedligeholdelses instruktioner ADVARSLER Før man anvender dette udstyr, skal man læse indholdet i EN 529 : 2005 og gøre sig bekendt med kravene for åndedrætsværn og åndedrætsværnenes potentielle

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Trykværktøj TDUX-IT-16 og kulsyrepatron E

Trykværktøj TDUX-IT-16 og kulsyrepatron E Trykværktøj TDUX-IT-16 og kulsyrepatron E7512-0160 Brugermanual Trykværktøj TDUX-IT-16 bruges sammen med kulsyrepatron E7512-0160 til tryksætning af TDUX i forbindelse med tætning af kabelrør. Trykværktøj

Læs mere

Operations og vedligeholdelses instruktioner

Operations og vedligeholdelses instruktioner Operations og vedligeholdelses instruktioner ADVARSLER Før man anvender dette udstyr, skal man læse indholdet i EN 529 : 2005 og gøre sig bekendt med kravene for åndedrætsværn og åndedrætsværnenes potentielle

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE 13A 13B LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keeler håndtag C-størrelse Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages i brug. For egen og kundernes

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Leglifter. Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20

Leglifter. Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20 Leglifter Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20 DANSK Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK LD8 2UF England

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug!

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug! Brugervejledning Autostol Art.nr.: 162000008 EAN NR: 5709133165666 Læs venligst brugervejledning før brug! 1 VIGTIG INFORMATION Læs brugervejledningen omhyggeligt før autostolen tages i brug. Vær forberedt

Læs mere

KEELER SLIMLINE HÅNDTAG

KEELER SLIMLINE HÅNDTAG KEELER SLIMLINE HÅNDTAG LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keeler Slimline Håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages i brug. For egen og kundernes skyld skal alle

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Brugsanvisning. Heads first VIGTIGT

Brugsanvisning. Heads first VIGTIGT Brugsanvisning Heads first VIGTIGT Brugeren af denne hovedstøtte, herunder pårørende og fagfolk, som kan justere og tilpasse den, bør læse denne manual. Denne manual indeholder vigtige oplysninger om brug

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Microdial flowmåler. Brugsvejledning

Microdial flowmåler. Brugsvejledning Microdial flowmåler Brugsvejledning 702-0066.5 saattaa 2014 1. Symboler Advarsel! Angiver risiko for en farlig situation, der hvis den ikke forebygges kan medføre personskade for brugeren eller andre.

Læs mere

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2.

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION Brugsanvisning Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. 10/10-09 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Operations og vedligeholdelses instruktioner

Operations og vedligeholdelses instruktioner Operations og vedligeholdelses instruktioner ADVARSLER Før man anvender dette udstyr, skal man læse indholdet i EN 529 : 2005 og gøre sig bekendt med kravene for åndedrætsværn og åndedrætsværnenes potentielle

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Operations og vedligeholdelses instruktioner

Operations og vedligeholdelses instruktioner Operations og vedligeholdelses instruktioner ADVARSEL Disse enheder er KUN beregnet til brug i industrielle trykluftssystemer. MÅ IKKE anvendes for andre væskeformige substanser end omgivende luft. Luftforsyningen

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 BETJENINGSVEJLEDNING RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 Mange tak for beslutningen om købet af et produkt fra Millennium 2000-serien. Vi ønsker Jer megen morskab med apparatet. Vær venligst opmærksom på

Læs mere

C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT. Brugsanvisning

C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT. Brugsanvisning C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT Brugsanvisning Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 4. 29-09-2015 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURATION HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tilbehør 3 Opsætning og programmering

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt - Få balance i kroppen Brugervejledning A Division of The Baby Jogger Company Independence Jogger Dette produkt er CE godkendt Læs denne vejledning grundigt før joggeren benyttes og opbevar brugervejledningen

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Flo-tech PT bespændingssortiment Monteringsvejledning. BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. TRANSPORT I BIL OG BUS

Flo-tech PT bespændingssortiment Monteringsvejledning. BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. TRANSPORT I BIL OG BUS BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES -VEJLEDNING BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. Dette produkt skal monteres af en erfaren terapeut eller tekniker. Dette dokument indeholder

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING FABRIKERET AF P.O. BOX 51000 SHREVEPORT, LOUISIANA, USA 71135-1000 TELEFON: + 1-318-865-1711 1-800-24 FRYER (I USA) Dette

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

MINI FYLDESTATION R410a

MINI FYLDESTATION R410a Brugervejledning (Dansk) MINI FYLDESTATION R410a Version: 1.0, Dato: 21-08-2015, 2015 Christonik ApS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel Information... 3 1.1 Formålet med denne manual...

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugsanvisning for: Big Star Lift

Brugsanvisning for: Big Star Lift Brugsanvisning for: Big Star Lift VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG. LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER PRODUKTET! Dette produkt opfylder DIN EN 1888:2012, EN 1466:2014

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm (DK) Rev.04 Juni 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet. Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1. Produktbeskrivelse...

Læs mere

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 2012 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 051D2022-A-07/12 1 2 da Brugsanvisning Til hjemmebrug 1 VIGTIG INFORMATION Læs hele denne brugsanvisning.

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STANDARD MODEL Liberty BC AVAILABLE STANDARD

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere