SIGMA ACSm/ ACSi Selvforsynende åndedrætsværn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIGMA ACSm/ ACSi Selvforsynende åndedrætsværn"

Transkript

1 SIGMA ACSm/ ACSi Selvforsynende åndedrætsværn Brugsvejledning Varenummer Udgave A AS/NZS1716 : Respiratory Protective Devices Lic BSI Benchmark

2 Selvforsynende åndedrætsværn Indhold ADVARSLER... ii 1. INTRODUKTION GENERELLE MONTERINGSDIAGRAMMER INDÅNDINGSLUFT LUFTFORSYNING FRA TRYKLUFTSSLANGE PERSONALETRÆNING SERVICERING RESERVEDELE OG TILBEHØR GARANTI UDSTYRS-BESKRIVELSE GENERELT ANSIGTSMASKER LUNGEAUTOMAT (DV) REGULATOR-/GASFLASKE-VENTILKONNEKTOR FORBEREDELSE FØR BRUG KONTROL OG EFTERSYN UDSKIFTNING AF ENKELTE GASFLASKER NULSTILLING AF LUNGEAUTOMAT (DV) TJEK GASFLASKETRYK/ TÆTHEDSPRØVNING LUNGEAUTOMAT OG ANSIGTSMASKE SLANGER PÅTAGNINGS-PROCEDURE, FØR BRUG-KONTROL OG MÅNEDLIGT EFTERSYN TAG UDSTYRET PÅ TJEK LUNGEAUTOMAT/ÅBN GASFLASKEVENTIL TAG ANSIGSMASKEN PÅ Ansigtsmasker med hovedbånd Ansigtsmasker med nethovedbånd OVERTRYKS- (PP) TEST ANSIGTSMASKE-TÆTNINGSTEST FLØJTETEST AFSLUTTENDE TJEK TRYKLUFTSLANGE-TILBEHØR AFTAGNINGS-VEJLEDNING AFTAGNING AF UDSTYRET AFMONTERING AF GASFLASKE EFTER BRUG RENGØRING Ansigtsmaske Lungeautomat (DV) Hovedbånd og rygpude OPBEVARING - PARAT TIL BRUG NOTÉR TESTRESULTATER PLANLAGT VEDLIGEHOLD MÅNEDLIGT ÅRLIGT KONFORMITETSERKLÆRING - MARINEUDSTYRSDIREKTIV Hovedkontor: Scott Health and Safety Limited, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA, England. i

3 ADVARSLER Denne manual skal læses omhyggeligt igennem og forstås fuldstændigt Denne manual skal beregnet til at blive brugt af personale, som er blevet oplært i brug og pleje af trykluftforsynede åndedrætsværn, og den MÅ IKKE anvendes til selvundervisning af uoplærte brugere. Hvis ACS brugsanvisningen ikke forstås eller følges, kan det medføre tilskadekomst eller dødsfald. Scott Health and Safety Limited har været omhyggelig med at sikre, at informationen i denne manual er korrekt, komplet og tydelig. Vor Training and Technical Support Services (Oplæring og teknisk støtte-service) vil med glæde afklare eventuelle punkter i manualen og besvare spørgsmål vedrørende SCOTT åndedrætsværn. De følgende advarsler er overensstemmende med de certificerende myndigheders krav og gælder brugen af åndedrætsværn generelt: Brugere af åndedrætsværn skal være fuldt oplært i brug og pleje af selvforsynende, trykluftforsynede åndedrætsværn. Kontrollér at den valgte udstyrstype er tilstrækkelig til den opgave, som skal udføres og de farer, som man sandsynligvis kan komme ud for. Der henvises til de nationale bestemmelser for vejledning. Tilstrækkelig beskyttelse vil måske ikke blive opnået i visse meget giftige atmosfærer. Udstyret skal testes og serviceres i overensstemmelse med Afsnit 7 Planlagt vedligehold og noterne i Afsnit 1 under Personaletræning og Servicering. Kvaliteten af den luft, der bruges til at forsyne eller påfylde åndedrætsværn, skal overholde kravene i EN : Se Afsnit 1 for oplysninger. Sørg for, at der kan opnås en god forsegling mellem ansigt og ansigtsmaske. Hvis brugeren har skæg, bakkenbarter eller bruger briller kan det have negativ indvirkning på ansigtsmaskens forsegling på ansigtet. Udstyret er ikke beregnet til undervandsbrug. Selen må ikke bruges som sikkerhedssele i et motorkøretøj. ANSVARSFRALÆGGELSE Hvis denne vejledning ikke overholdes, eller udstyret misbruges, kan det medføre: dødsfald, personskade eller beskadigelse af materiel og betyde, at garanti- eller erstatningskrav vil blive ugyldiggjort. COPYRIGHT Denne manual må hverken kopieres delvist eller i sin helhed, ej heller anvendes til andre formål end dens påtænkte formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Scott Health and Safety Limited. ii

4 1. INTRODUKTION 1.1 GENERELLE MONTERINGSDIAGRAMMER Forklaring: (1) Rygpude (2) Øverste skulderrem (3) Højtryksslange (4) Forreste slangeholdeklap (5) Skulderremjusteringsspænde (6) Nederste skulderrem (7) Taljebælte (8) Taljebæltespænde (9) Øverste skulderremsspænde (10) Taljebæltejusteringsrem (11) Mellemtrykslange (12) Lungeautomat (13) Advarselsfløjte (14) Manometer (15) Bageste slangeholdeklap (16) Gasflaskeholder (17) Slangeholderklemme (18) Luftflaskebånd (19) Taljebæltestrop (20) Trykregulator (21) Gasflaskekonnektor (22) Nederste skulderremsstrop (23) Regulatormonteringsbeslag 1

5 1.2 INDÅNDINGSLUFT Luft, der bruges til at forsyne eller påfylde åndedrætsværn, kan være naturligt eller syntetisk og skal overholde EN : 1999 eller AS/NZS1715 : LUFTFORSYNING FRA TRYKLUFTSSLANGE Luft, der bruges til trykluftslanger, skal overholde EN : 1999 eller AS/NZS1715 : 1994 og skal have dugpunkt, der er tilstrækkeligt lavt til at forhindre intern tilfrysning, når åndedrætsværn anvendes ved temperaturer under 4 C. 1.4 PERSONALETRÆNING Personale, som bruger selvforsynende, trykluftforsynede åndedrætsværn, skal være fuldt uddannet og trænet i overensstemmelse med disse instruktioner og nationale bestemmelser. Disse instruktioner kan ikke erstatte et akkrediteret træningskursus, som ledes kvalificerede instruktører, i den korrekte og sikre brug af SCOTT åndedrætsværn. 1.5 SERVICERING ACS skal vedligeholdes med planlagte intervaller af personale, som har fuldført et formelt træningskursus, og som er i besiddelse af et gældende service- og reparationscertifikat for SCOTT åndedrætsværn. Detaljer vedrørende vedligeholdelsesplan findes i SCOTT ACS servicemanualen, som kun kan rekvireres af registrerede indehavere af gældende certifikater. Din distributør eller Training and Technical Support Services hos Scott Health and Safety Limited vil med glæde informere dig om træningskurser og give tilbud på servicekontrakter. 1.6 RESERVEDELE OG TILBEHØR Customer Services udgør et effektivt og venligt kundekontaktpunkt for bestilling af nye åndedrætsværn, reservedele og tilbehør. Dette team kan ligeledes give generel information om SCOTT produkter. 1.7 GARANTI De produkter, der fremstilles på vore fabrikker i Skelmersdale og Vaasa har en 12 måneders garanti (medmindre andet er anført) for dele, arbejdsløn og returnering til stedet. Garantiperioden løber fra den dato, som slutbrugeren køber produktet på. Disse produkter garanteres at være materialemæssigt og håndværksmæssigt defektfri på leveringstidspunktet. Scott Health and Safety Limited vil ikke have noget ansvar for defekter, som opstår som følge af forsætlig skade, uagtsomhed, unormale driftsbetingelser, forfejlelse i at følge den originale fabrikants anvisninger, misbrug eller uautoriseret ændring eller reparation. Bevis på købsdato skal forevises for ethvert krav, der opstår i garantiperioden. Alle garantikrav skal rettes gennem Kundeservice (Customer Services) og i overensstemmelse med vores salgsreturneringsprocedure. 2

6 2. UDSTYRS- BESKRIVELSE 2.1 GENERELT ACS er et selvforsynende trykluftsåndedrætsværn med åbent kredsløb (Breathing Apparatus (BA)), der bruges i marine- og industrielle applikationer, hvor der kræves et højt åndedrætsbeskyttelses-niveau. ACS hovedbåndet er fremstillet af en flammehæmmende Kevlar TM blanding. Et mekanisk manometer og en fløjte er monteret på den venstre skulderrem. Polstrede skulderremme og taljebælte, der forøger brugerens komfort, er standard på ACSi versioner. ACS er godkendt i henhold til de følgende Internationale Standarder: EN 137 : 2006 Inklusiv Bilag A, Klassificering af selvforsynet åndedrætsværn: Type 2 - Brandslukning; Marineudstyrsdirektiv; AS/NZS1716. ACS er 'CE' mærket i overensstemmelse med EØF Direktiv EC/686/1986 plus ændringer. UNDERRETTET MYNDIGHED: BSI Product Services (0086) Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 4SQ, England. ACS er afmærket i henhold til EN 137 : 2006 and AS/NZS1716 : En forklaring af disse markeringer er vist overfor: Forklaring A = B = C = D = E = F = G = H = I = J = K = Betydning Symbol - henviser til brugervejledning Produktvaremærke Produktmodel/betegnelse i = Industriel m = Marine Udstyrsbeskrivelse Standarder, som udstyret er certificeret i overensstemmelse med Nummer på underrettet instans Udstyrets serienummer Produktionsdato Den dato udstyret blev taget i brug Plejevejledning for udstyr Fabrikantens kontaktoplysninger 2.2 ANSIGTSMASKER ACS er godkendt til brug med Vision 3, PanaSeal, PanaVisor og Promask PP helmasker, som alle overholder EN 136, Klasse 3. Alle fås med et fempunkts-, fuldt justerbart hovedbånd eller nethovedbånd og halsremme. Polycarbonatskærmenes slagstyrke overholder EN 166 Kvalitet B og AS/NZS 1337 :

7 2.3 LUNGEAUTOMAT (DV) Lungeautomaten drives sammen med ansigtsmaskens udåndingsventil, så der opretholdes et overtryk inden i ansigsmasken. Lungeautomaten har en nulstillingsknap, der gør det muligt for brugeren at lukke for luftflowet gennem lungeautomaten, så ansigtsmasken kan fjernes uden tab af gasflaskeluft. Når udstyret tages på, er lungeautomaten normalt reset (lukket) og vil blive åbnet (aktiveret), når brugeren tager det første åndedrag. 2.4 REGULATOR- /GASFLASKE- VENTILKONNEKTOR Den kombinerede trykregulator- og gasflaskeventilkonnektor reducerer højtryksluft fra gasflasken til et mellemtryk på mellem 5 og 9 bar. Tilslutning til en gasflaske udføres med det gevindskårne håndhjul på gasflaskeventilkonnektoren, der findes i gasflaskeventilen. Der henvises til Afsnit 3.2 for yderligere detaljer. Hovedkomponenter: (24) Nulstillingsknap (25) Bypass-knap (26) Låsehage (27) Udløbsport O-ring Hovedkomponenter: (28) Konnektor-håndhjul (29) Konnektor-O-ring 4

8 3. FORBEREDELSE FØR BRUG 3.1 KONTROL OG EFTERSYN Kontrollér udstyret for at sikre, at ACS er rent og i god tilstand. Tjek at alle slangeholdeklapper (4) og (15) er lukket. Løsn taljebæltet og skulderremmene helt, så de er parat til brug. Hvis ACS skal bruges med en trykluftslange, skal det kontrolleres at: i) Trykluftslangen er i god tilstand og fri for revner, udbulinger og afskrabninger. ii) Trykluftslangekonnektoren er i god tilstand og at forbindelsen til ACS trykluftslangemanifolden er foretaget korrekt. iii) Luftforsyningen overholder EN : 1999 eller AS/NZS1715 : 1994 (Se Afsnit 1.2). iv) ACS trykluftsslangekobling er i god tilstand. 3.2 UDSKIFTNING AF ENKELTE GASFLASKER 1. Luk gasflaskeventilen. 2. Åbn lungeautomatens bypassknap (25) for at udlufte systemet. 3. Skru gasflaskens konnektorhåndhjul af (28). 5. Før en helt påfyldt gasflaske gennem det åbnede gasflaskebånd (18). Placér gasflaskeventilens udløb på konnektoren og spænd håndhjulet til (28). FORSIGTIG: Før håndhjulet spændes fast i ventilporten, skal det tjekkes, at håndhjulskonnektorens O-Ring (29) og gevind er rene og i god tilstand. 6. Stram Velcro TM gasflaskebåndet til (18). 7. Fastgør Velcro TM gasflaskebåndet (18). Bemærk: Hvis det skulle blive nødvendigt at justere Velcro TM gasflaskebåndet, skal trin 6 og 7 ovenfor gentages, indtil gasflasken sidder helt fast i position. 4. Skil Velcro TM gasflaskebåndet (18) ad, for at frigøre gasflasken. Fjern gasflasken ved at føre den enten op eller ned. 5

9 3.3 NULSTILLING AF LUNGEAUTOMAT (DV) 1. Tryk på nulstillings- (reset) knappen (24) på siden af lungeautomaten og tjek, at bypassknappen (25) er drejet således, at den flade del på bypassknappen er på linie med lungeautomatudløbet. 2. Kontrollér, at O-ringen (27) på lungeautomatudløbet er ren og i god tilstand. 3.4 TJEK GASFLASKETRYK/ TÆTHEDSPRØVNING 1. Åbn langsomt gasflaskeventilen helt og lad udstyret komme under tryk i 10 sekunder. 2. Tjek at manometeret (14) viser, at gasflasken er mindst 80% FULD (240 bar for 300 bar gasflasker, 170 bar for 200 og 207 bar gasflasker). Lyt efter lækager. 3. Luk gasflaskeventilen og observer manometeret i et helt minut. Hvis aflæsningen falder med mere end 10 bar i løbet af denne periode, er der en uacceptabel lækage. 4. Hvis systemet forfejler lækagetesten: Luk gasflaskeventilen og udluft luft fra systemet ved at åbne lungeautomatens bypassknap (25). Tjek alle pneumatiske forbindelser og gentag lækagetesten. ADVARSEL: Udstyr, der lækker for meget, MÅ IKKE anvendes. Vedhæft en forklarende besked og send udstyret til service. 3.5 LUNGEAUTOMAT OG ANSIGTSMASKE 1. Tjek at ansigtsmasken er ren og ikke er blevet beskadiget. 2. Sæt lungeautomaten fast på ansigtsmasken og tjek, at den låsehagen (26) kobles helt til. Drej forsigtigt lungeautomaten for at bekræfte, at den er koblet helt til. 3.6 SLANGER 1. Tjek alle slanger for beskadigelse og overdreven slitage. Bøj slanger for at se eventuelle revner, sprækker eller krakelering (let krakelering er acceptabelt). 2. Tjek alle koblinger for beskadigelse og overdreven slitage og kontrollér, at de kan åbnes. 3. Når de er åbnet, skal det kontrolleres, at de udgør en sikker kobling. 4. Udskift beskadigede og slidte slanger. 6

10 4. PÅTAGNINGS- PROCEDURE, FØR BRUG-KONTROL OG MÅNEDLIGT EFTERSYN 4.1 TAG UDSTYRET PÅ Bemærk: Specialistbrugere kan benytte alternative påtagningsngsprocedurer, der overholder de relevante lovmæssige forordninger og som er blevet godkendt af Scott Health and Safety Limited. 1. Tjek at ACS og ansigtsmaskens hovedbånd er løsnet helt og at lungeautomaten er tilsluttet til ansigtsmasken. 2. Hæng ansigtsmasken rundt om halsen i halsremmen. 3. Før den højre arm gennem skulderremmen (2), sving rygpuden (1) henover ryggen og før den venstre arm gennem den modsatte skulderrem (2). 5. Træk enderne af taljebæltets justeringsremme (10) fremad udstyret sidder sikkert og komfortabelt på hofterne. 6. Træk de nederste skulderremstropper (22) nedad, indtil udstyret sidder komfortabelt. 4.2 TJEK LUNGEAUTOMAT/ÅBN GASFLASKEVENTIL 1. Kontrollér at den flade side på lungeautomatens bypass-knap (25) er på linie med lungeautomatudløbet og tryk på nulstillingsknappen (24). 2. Åbn gasflaskeventilen langsomt med din højre hånd, samtidig med at du holder manometeret (14) i din venstre hånd. Tjek at manometeret viser 80% FULD (170 bar for 200 og 207 bar gasflasker og 240 bar for 300 bar gasflasker). 4. Fastgør taljebæltets spænde (8). 7

11 4.3 TAG ANSIGSMASKEN PÅ Ansigtsmasker med hovedbånd 1. Tag fast i de nederste remme i hovedbåndet, put hagen i hagekoppen og træk hovedremmene bag om hovedet samtidigt med at hår skubbes væk fra ansigstætningen Ansigtsmasker med nethovedbånd 1. Hold fast i masken i siden af nethovedbåndet, put hagen i hagekoppen og træk masken på ansigtet. Tag fat i trækkebåndet bag på nethovedbåndet og træk nettet henover hovedet. 2. Juster ansigtsmasken øverste rem, så masken er på korrekt niveau med ansigtet og hovedbåndspuden er i midten af baghovedet. Tilspænd hovedbåndets remme i denne rækkefølge: Nederste, midterste, øverste. DE MÅ IKKE OVERSPÆNDES. 3. Tag en dyb indånding for at aktivere lungeautomaten. Træk vejret normalt. 2. Tilspænd hovedbåndets sideremme. DE MÅ IKKE OVERSPÆNDES. 3. Tag en dyb indånding for at aktivere lungeautomaten. Træk vejret normalt. 4.4 OVERTRYKS- (PP) TEST Put en finger ind under ansigtstætningen, mens gasflaskeventilen er åben og tjek for en jævn udadgående luftstrøm. Fjern fingeren og og lad masken tætne igen. 8

12 4.5 ANSIGTSMASKE- TÆTNINGSTEST 1. Luk gasflaskeventilen og fortsæt med at holde i håndhjulet. Hold vejret i 10 sekunder og lyt omhyggeligt efter utætheder. En lækage vil forårsage, at manometeraflæsningen falder. 2. Hvis ansigtsmasken forfejler lækagetesten: åbn gasflaskeventilen, løsn hovedbåndet, justér ansigtsmasken og gentag testen. 4.6 FLØJTETEST 1. Mens gasflaskeventilen stadig er lukket trækkes vejret langsomt med luften fra systemet. Fløjten (13) skal kunne høres tydeligt, idet manometeret falder ned til 55 bar (±5 bar). 2. Når fløjten har lydt, skal gasflaskeventilen åbnes helt. ADVARSEL: Udstyr, der forfejler denne test, MÅ IKKE anvendes. Vedhæft en forklarende besked og send udstyret til service. 4.7 AFSLUTTENDE TJEK 1. Tjek at gasflaskeventilen er helt åben og at manometeret (14) viser, at der er tilstrækkeligt luft. 2. Drej på (tænd) lungeautomatens bypass-knap (25) og tjek, at der er et jævnt luftflow ind i masken. Luk lungeautomatens bypass-knap. 4.8 TRYKLUFTSLANGE- TILBEHØR 1. Tjek forsyning-trykluftslangens flow og tryk. Fjern konnektorstøvhætter og tjek dem for slid og beskadigelse. 2. Tilslut til en behørig konnektor, der er i stand til at levere indåndings-trykluft (se Afsnit 1.3). ADVARSEL: Trykluftslanger skal være mindst 15 meter lange. Brug antistatiske slanger i brændbare eller eksplosive atmosfærer. Luk for gasflaskeventilen, mens der åndes gennem trykluftslangen. 3. Tjek at forbindelsen er sikker og at konnektoren udløses let uden at sidde fast. 4. Tryk på lungeautomatens nulstillingsknap (24). 5. Påfør tryk på tilbehøret og tjek alle forbindelser for lækage. Kontrollér, at hunkonnektoren på trykluftslangetilbehøret ikke lækker. ADVARSEL: Der MÅ IKKE anvendes tilbehør, der viser tegn på kraftig slitage eller beskadigelse eller som er for utæt. 6. Sæt støvhætter tilbage på plads. 9

13 5. AFTAGNINGS- VEJLEDNING 5.1 AFTAGNING AF UDSTYRET ADVARSEL: Udstyret må IKKE fjernes, før man er helt ude af fareområdet. Hvis man er iført en gastæt kemikaliebeskyttelsesdragt MÅ MAN IKKE fjerne denne, indtil dekontamineringsprocedurer er blevet fuldført. Under længerevarende dekontamineringsprocedurer skal der tilsluttes en trykluftslange til trykluftslangetilbehøret. 1. Hold vejret og tryk på lungeautomatens nulstillingsknap (24). 2. Løsn hovedbåndet ved at trække spænderne fremad. Tag masken af og lad den hænge rundt om halsen i halsremmen. 3. Træk i gasflaskeventilens håndhjul og drej for at lukke gasflaskeventilen. Alternativt kan man frigøre håndhjulets låsemekanisme og lukke gasflaskeventilen. 4. Åbn lungeautomatens bypass-knap (25) for at fjerne trykket fra systemet. Drej bypass-knappen til OFF. 6. Løsn skulderremmene ved at trække opad i justeringsspænderne (5). 7. Tag udstyret af. 5.2 AFMONTERING AF GASFLASKE 1. Luk gasflaskeventilen og udluft pneumatikken ved at åbne bypassknappen (25). Skru gasflaskens konnektor-håndhjul (28) af. 2. Skil Velcro TM gasflaskebåndet (18) ad og fjern gasflasken - (se Afsnit 3.2 i denne manual). Afmærk gasflasker som tomme, obevar dem separat fra fyldte gasflasker og send dem til opfyldning. 5. Frigør taljebæltets spænde (8). 10

14 6. EFTER BRUG ACS skal rengøres og testes som anført i følgende vejledning. 6.1 RENGØRING FORSIGTIG: Trykregulator (20) og pneumatiksamlingen MÅ IKKE nedsænkes i væske. ANVEND KUN de anførte metoder og materialer. BRUG IKKE blege-, opløsnings-, rengørings- eller slibemidler. Skal tørre helt og væk fra direkte varmekilder og sollys inden opbevaring Ansigtsmaske 1. Frakobl lungeautomaten fra ansigtsmasken. 2. Vask og desinficer masken grundigt i en opløsning af TriGene TM og håndvarmt vand (se følgende Bemærk ). 3. Skyl masken omhyggeligt i rent, rindende vand. Vær særlig omhyggelig med at skylle udåndingsventilen ren. 4. Hæng masken op i halsremmen og lad den tørre grundigt væk fra direkte varmekilder og sollys. 5. Når den er tør, skal ansigtsmaskens tætninger tørres efter med TriGene TM desinficerende servietter. 6. Polér skærmen udvendigt og indvendigt med en ren, fnugfri klud og løsn hovedbåndet, så den er parat til brug. Bemærk: TriGene TM væske og TriGene TM desinficeringsservietter fås hos Scott Health and Safety Limited Lungeautomat (DV) FORSIGTIG: Lungeautomaten MÅ IKKE nedsænkes i væske. 1. Sæt den den gule hætte på lungeautomatudløbet. 2. Hvis det er nødvendigt, kan der bruges en lille børste (fx tandbørste) og en mild, varm sæbevandsopløsning til at rengøre omkring låsehagen (26) og bypass-knappen (25). 3. Rengør selve ventilen med en fnugfri klud, der er gjort fugtig i en mild sæbevandsopløsning. MÅ IKKE lægges væk, før udstyret er fuldstændigt tørt. 4. Aktivér lungeautomatens låsehage (26) og bypass-knap (25) adskillige gange og tjek, at de bevæger sig frit. Hvis de ikke bevæger sig frit, skal der vedhæftes en forklarende besked, hvorefter udstyret sendes til service Hovedbånd og rygpude 1. Kontrollér at hovedbånd og fittings ikke er slidte eller beskadigede og at spænder og fastgørelser fungerer korrekt. Udstyr med alvorlige defekter skal returneres til service med en forklarende besked vedhæftet. 2. Hovedbånd og rygpude kan rengøres med en svamp og en mild opløsning af sæbe og varmt vand eller, efter pneumatikken er fjernet, rengøres manuelt i et bad, der indeholder en opløsning af rengørings- eller desinficeringsmidler, eller vaskes i en vaskemaskine i henhold til de følgende vaskeanvisninger: 3. Pneumatikken fjernes ved at løsne slangerne fra alle slange-holdeklapper (4) og (15) og fjerne dem fra slangeholderklemmerne (17) på gasflaskeholderen (16). 4. Drej trykregulatoren (20) 90 grader og fjerne hele pneumatikken fra trykregulatorens monteringsbeslag (23). FORSIGTIG: Man må ikke forsøge at fjerne pneumatikken, mens slangen stadig er fastgjort. 5. Når hovedbåndet og rygpuden er tørret fuldstændigt, skal pneumatikken fastmonteres igen. 11

15 6. Placer trykregulatoren i monteringsbeslaget og drej den 90 grader, så slangerne vender mod den øverste del af rygpuden. 7. Clips slangerne inde i holdeklemmerne på siden af gasflaskeholderen. 8. Fastgør slangerne med slangeholdeklapperne, idet det sikres, at højtryksmanometeret, fløjten og slangen er på den venstre skulderrem og mellemtrykslangen og lungeautomaten er på den højre skulderrem. 6.2 OPBEVARING - PARAT TIL BRUG 1. Træk skulderremme, taljebælte og ansigtsmaskens hovedbånd helt ud. 2. Udstyret skal opbevares på et rent og tørt sted væk fra direkte varmekilder og sollys. Opbevaringstemperaturen må ikke overstige -10 C til +40 C. 6.3 NOTÉR TESTRESULTATER Notér testresultater i overensstemmelse med lokale regler i en åndedrætsværn- (BA) logbog (fås hos Scott Health and Safety Limited). Den noterede information vil sædvanligvis omfatte: Navn og adresse på den medarbejder, som er ansvarlig for udstyret. Mærke, modelnummer eller mærkebeskrivelse af eventuelt særlige kendetegn, som er tilstrækkelige til at muliggøre tydelig identifikation. Inspektionsdato sammen med navn, underskrift eller unikt verifikationsmærke for den person, som undersøgte udstyret. Udstyrets tilstand og detaljerede oplysninger vedrørende eventuelle fundne defekter og eventuel udført afhjælpning, inklusiv eventuelt trykluftslangeudstyr, der er blevet brugt med udstyret. Gasflaskelufttryk. 7. PLANLAGT VEDLIGEHOLD 7.1 MÅNEDLIGT Test ACS i overensstemmelse med den vejledning, der er anført i Afsnit 3 og 4 i denne manual. Notér testinformation i udstyrets åndedrætsværn- (BA) logbog. Disse noter er obligatoriske i UK og i de fleste EF-lande og skal holdes ajourført og tilgængelig for inspektion. Se Afsnit 6.3 for information. 7.2 ÅRLIGT ACS skal returneres for en værkstedsservice en gang om året og for en større værkstedsservice hvert sjette år. Efter hver værkstedsservice skal de brugertjek, som er anført i Afsnit 3 og 4 i denne manual, udføres før ACS tages i brug igen. Tjek at værkstedsservicedetaljer er blevet noteret i udstyrets logbog. 12

16 KONFORMITETSERKLÆRING MARINEUDSTYRSDIREKTIV Scott Health and Safety Limited Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA, England. erklærer at det følgende personlige beskyttelsesudstyr: Sigma ACSm, ACSi, ACSf og ACSfx selvforsynende, trykluftforsynede åndedrætsværn Overholder bestemmelserne i Rådets Direktiv 96/98 EC om Marineudstyr. Typeeksamineringscertifikat BSI/A.1/3.7/ udstedt af BSI Product Services (underrettet instans nr. 0086) relaterer hertil. Overholder bestemmelserne i Rådets Direktiv 89/686/EEC, der relaterer til personligt beskyttelsesudstyr, ved vurdering overfor Harmoniseret Standard BS EN137. Typeeksamineringscertifikat nr. CE536078, der er udstedt af BSI Product Services (underrettet instans nr. 0086) relaterer hertil. Er fremstillet under et kvalitetskontrolsystem, som er blevet vurderet tilfredsstillende i henhold til kravene i Punkt 11, Paragraf B i Rådets Direktiv 89/686/EEC; 96/98 EC MED MODUL D og Produktionskvalitetssikring Modul D Certifikat BSI/MED/PC/90907 udstedt af BSI Product Services (underrettet instans nr. 0086) relaterer hertil. Robert Carr Teknisk direktør, Scott Health and Safety Limited. 24. juni

17 Scott Health and Safety Limited Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA, England. Tel: +44 (0) Fax: +44 (0)

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

vigtig information om baltic oppustelige redningsveste 2011

vigtig information om baltic oppustelige redningsveste 2011 vigtig information om baltic oppustelige redningsveste 2011 Sådan virker oppustelige redningsveste Oppustelige redningsveste har en oppustningsventil koblet til en lufttæt lunge. Denne ventil udløses enten

Læs mere

Gripo Alu. Brugsvejledning

Gripo Alu. Brugsvejledning Gripo Alu Brugsvejledning 1 Hepro Hjælpemiddelproducenten Hepro er et norsk firma som udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til voksne og børn med nedsat mobilitet. Firmaet blev oprettet i 1987 og

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talking-Butterflies eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

SlingOn. Brugsanvisning

SlingOn. Brugsanvisning SlingOn Brugsanvisning IMM1032_IFU_DK Version 5 2015 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 2 Indhold Overskrift...Side Generelt/Symboler/Egenskaber/Miljø... 4 Praktisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning Polar WearLink sender Nike+ DANSK Denne brugervejledning indeholder instruktioner til Polar WearLink sender Nike+.Senderen er kompatibel med Nike + ipod,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi du har valgt

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U D K B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 3 1.1 SIKKERHED 3 1.2 REKLAMATIONSRET 4 1.3 UDPAKNING AF STOLEN 4 1.4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere