SIGMA ACSm/ ACSi Selvforsynende åndedrætsværn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIGMA ACSm/ ACSi Selvforsynende åndedrætsværn"

Transkript

1 SIGMA ACSm/ ACSi Selvforsynende åndedrætsværn Brugsvejledning Varenummer Udgave A AS/NZS1716 : Respiratory Protective Devices Lic BSI Benchmark

2 Selvforsynende åndedrætsværn Indhold ADVARSLER... ii 1. INTRODUKTION GENERELLE MONTERINGSDIAGRAMMER INDÅNDINGSLUFT LUFTFORSYNING FRA TRYKLUFTSSLANGE PERSONALETRÆNING SERVICERING RESERVEDELE OG TILBEHØR GARANTI UDSTYRS-BESKRIVELSE GENERELT ANSIGTSMASKER LUNGEAUTOMAT (DV) REGULATOR-/GASFLASKE-VENTILKONNEKTOR FORBEREDELSE FØR BRUG KONTROL OG EFTERSYN UDSKIFTNING AF ENKELTE GASFLASKER NULSTILLING AF LUNGEAUTOMAT (DV) TJEK GASFLASKETRYK/ TÆTHEDSPRØVNING LUNGEAUTOMAT OG ANSIGTSMASKE SLANGER PÅTAGNINGS-PROCEDURE, FØR BRUG-KONTROL OG MÅNEDLIGT EFTERSYN TAG UDSTYRET PÅ TJEK LUNGEAUTOMAT/ÅBN GASFLASKEVENTIL TAG ANSIGSMASKEN PÅ Ansigtsmasker med hovedbånd Ansigtsmasker med nethovedbånd OVERTRYKS- (PP) TEST ANSIGTSMASKE-TÆTNINGSTEST FLØJTETEST AFSLUTTENDE TJEK TRYKLUFTSLANGE-TILBEHØR AFTAGNINGS-VEJLEDNING AFTAGNING AF UDSTYRET AFMONTERING AF GASFLASKE EFTER BRUG RENGØRING Ansigtsmaske Lungeautomat (DV) Hovedbånd og rygpude OPBEVARING - PARAT TIL BRUG NOTÉR TESTRESULTATER PLANLAGT VEDLIGEHOLD MÅNEDLIGT ÅRLIGT KONFORMITETSERKLÆRING - MARINEUDSTYRSDIREKTIV Hovedkontor: Scott Health and Safety Limited, Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA, England. i

3 ADVARSLER Denne manual skal læses omhyggeligt igennem og forstås fuldstændigt Denne manual skal beregnet til at blive brugt af personale, som er blevet oplært i brug og pleje af trykluftforsynede åndedrætsværn, og den MÅ IKKE anvendes til selvundervisning af uoplærte brugere. Hvis ACS brugsanvisningen ikke forstås eller følges, kan det medføre tilskadekomst eller dødsfald. Scott Health and Safety Limited har været omhyggelig med at sikre, at informationen i denne manual er korrekt, komplet og tydelig. Vor Training and Technical Support Services (Oplæring og teknisk støtte-service) vil med glæde afklare eventuelle punkter i manualen og besvare spørgsmål vedrørende SCOTT åndedrætsværn. De følgende advarsler er overensstemmende med de certificerende myndigheders krav og gælder brugen af åndedrætsværn generelt: Brugere af åndedrætsværn skal være fuldt oplært i brug og pleje af selvforsynende, trykluftforsynede åndedrætsværn. Kontrollér at den valgte udstyrstype er tilstrækkelig til den opgave, som skal udføres og de farer, som man sandsynligvis kan komme ud for. Der henvises til de nationale bestemmelser for vejledning. Tilstrækkelig beskyttelse vil måske ikke blive opnået i visse meget giftige atmosfærer. Udstyret skal testes og serviceres i overensstemmelse med Afsnit 7 Planlagt vedligehold og noterne i Afsnit 1 under Personaletræning og Servicering. Kvaliteten af den luft, der bruges til at forsyne eller påfylde åndedrætsværn, skal overholde kravene i EN : Se Afsnit 1 for oplysninger. Sørg for, at der kan opnås en god forsegling mellem ansigt og ansigtsmaske. Hvis brugeren har skæg, bakkenbarter eller bruger briller kan det have negativ indvirkning på ansigtsmaskens forsegling på ansigtet. Udstyret er ikke beregnet til undervandsbrug. Selen må ikke bruges som sikkerhedssele i et motorkøretøj. ANSVARSFRALÆGGELSE Hvis denne vejledning ikke overholdes, eller udstyret misbruges, kan det medføre: dødsfald, personskade eller beskadigelse af materiel og betyde, at garanti- eller erstatningskrav vil blive ugyldiggjort. COPYRIGHT Denne manual må hverken kopieres delvist eller i sin helhed, ej heller anvendes til andre formål end dens påtænkte formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Scott Health and Safety Limited. ii

4 1. INTRODUKTION 1.1 GENERELLE MONTERINGSDIAGRAMMER Forklaring: (1) Rygpude (2) Øverste skulderrem (3) Højtryksslange (4) Forreste slangeholdeklap (5) Skulderremjusteringsspænde (6) Nederste skulderrem (7) Taljebælte (8) Taljebæltespænde (9) Øverste skulderremsspænde (10) Taljebæltejusteringsrem (11) Mellemtrykslange (12) Lungeautomat (13) Advarselsfløjte (14) Manometer (15) Bageste slangeholdeklap (16) Gasflaskeholder (17) Slangeholderklemme (18) Luftflaskebånd (19) Taljebæltestrop (20) Trykregulator (21) Gasflaskekonnektor (22) Nederste skulderremsstrop (23) Regulatormonteringsbeslag 1

5 1.2 INDÅNDINGSLUFT Luft, der bruges til at forsyne eller påfylde åndedrætsværn, kan være naturligt eller syntetisk og skal overholde EN : 1999 eller AS/NZS1715 : LUFTFORSYNING FRA TRYKLUFTSSLANGE Luft, der bruges til trykluftslanger, skal overholde EN : 1999 eller AS/NZS1715 : 1994 og skal have dugpunkt, der er tilstrækkeligt lavt til at forhindre intern tilfrysning, når åndedrætsværn anvendes ved temperaturer under 4 C. 1.4 PERSONALETRÆNING Personale, som bruger selvforsynende, trykluftforsynede åndedrætsværn, skal være fuldt uddannet og trænet i overensstemmelse med disse instruktioner og nationale bestemmelser. Disse instruktioner kan ikke erstatte et akkrediteret træningskursus, som ledes kvalificerede instruktører, i den korrekte og sikre brug af SCOTT åndedrætsværn. 1.5 SERVICERING ACS skal vedligeholdes med planlagte intervaller af personale, som har fuldført et formelt træningskursus, og som er i besiddelse af et gældende service- og reparationscertifikat for SCOTT åndedrætsværn. Detaljer vedrørende vedligeholdelsesplan findes i SCOTT ACS servicemanualen, som kun kan rekvireres af registrerede indehavere af gældende certifikater. Din distributør eller Training and Technical Support Services hos Scott Health and Safety Limited vil med glæde informere dig om træningskurser og give tilbud på servicekontrakter. 1.6 RESERVEDELE OG TILBEHØR Customer Services udgør et effektivt og venligt kundekontaktpunkt for bestilling af nye åndedrætsværn, reservedele og tilbehør. Dette team kan ligeledes give generel information om SCOTT produkter. 1.7 GARANTI De produkter, der fremstilles på vore fabrikker i Skelmersdale og Vaasa har en 12 måneders garanti (medmindre andet er anført) for dele, arbejdsløn og returnering til stedet. Garantiperioden løber fra den dato, som slutbrugeren køber produktet på. Disse produkter garanteres at være materialemæssigt og håndværksmæssigt defektfri på leveringstidspunktet. Scott Health and Safety Limited vil ikke have noget ansvar for defekter, som opstår som følge af forsætlig skade, uagtsomhed, unormale driftsbetingelser, forfejlelse i at følge den originale fabrikants anvisninger, misbrug eller uautoriseret ændring eller reparation. Bevis på købsdato skal forevises for ethvert krav, der opstår i garantiperioden. Alle garantikrav skal rettes gennem Kundeservice (Customer Services) og i overensstemmelse med vores salgsreturneringsprocedure. 2

6 2. UDSTYRS- BESKRIVELSE 2.1 GENERELT ACS er et selvforsynende trykluftsåndedrætsværn med åbent kredsløb (Breathing Apparatus (BA)), der bruges i marine- og industrielle applikationer, hvor der kræves et højt åndedrætsbeskyttelses-niveau. ACS hovedbåndet er fremstillet af en flammehæmmende Kevlar TM blanding. Et mekanisk manometer og en fløjte er monteret på den venstre skulderrem. Polstrede skulderremme og taljebælte, der forøger brugerens komfort, er standard på ACSi versioner. ACS er godkendt i henhold til de følgende Internationale Standarder: EN 137 : 2006 Inklusiv Bilag A, Klassificering af selvforsynet åndedrætsværn: Type 2 - Brandslukning; Marineudstyrsdirektiv; AS/NZS1716. ACS er 'CE' mærket i overensstemmelse med EØF Direktiv EC/686/1986 plus ændringer. UNDERRETTET MYNDIGHED: BSI Product Services (0086) Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 4SQ, England. ACS er afmærket i henhold til EN 137 : 2006 and AS/NZS1716 : En forklaring af disse markeringer er vist overfor: Forklaring A = B = C = D = E = F = G = H = I = J = K = Betydning Symbol - henviser til brugervejledning Produktvaremærke Produktmodel/betegnelse i = Industriel m = Marine Udstyrsbeskrivelse Standarder, som udstyret er certificeret i overensstemmelse med Nummer på underrettet instans Udstyrets serienummer Produktionsdato Den dato udstyret blev taget i brug Plejevejledning for udstyr Fabrikantens kontaktoplysninger 2.2 ANSIGTSMASKER ACS er godkendt til brug med Vision 3, PanaSeal, PanaVisor og Promask PP helmasker, som alle overholder EN 136, Klasse 3. Alle fås med et fempunkts-, fuldt justerbart hovedbånd eller nethovedbånd og halsremme. Polycarbonatskærmenes slagstyrke overholder EN 166 Kvalitet B og AS/NZS 1337 :

7 2.3 LUNGEAUTOMAT (DV) Lungeautomaten drives sammen med ansigtsmaskens udåndingsventil, så der opretholdes et overtryk inden i ansigsmasken. Lungeautomaten har en nulstillingsknap, der gør det muligt for brugeren at lukke for luftflowet gennem lungeautomaten, så ansigtsmasken kan fjernes uden tab af gasflaskeluft. Når udstyret tages på, er lungeautomaten normalt reset (lukket) og vil blive åbnet (aktiveret), når brugeren tager det første åndedrag. 2.4 REGULATOR- /GASFLASKE- VENTILKONNEKTOR Den kombinerede trykregulator- og gasflaskeventilkonnektor reducerer højtryksluft fra gasflasken til et mellemtryk på mellem 5 og 9 bar. Tilslutning til en gasflaske udføres med det gevindskårne håndhjul på gasflaskeventilkonnektoren, der findes i gasflaskeventilen. Der henvises til Afsnit 3.2 for yderligere detaljer. Hovedkomponenter: (24) Nulstillingsknap (25) Bypass-knap (26) Låsehage (27) Udløbsport O-ring Hovedkomponenter: (28) Konnektor-håndhjul (29) Konnektor-O-ring 4

8 3. FORBEREDELSE FØR BRUG 3.1 KONTROL OG EFTERSYN Kontrollér udstyret for at sikre, at ACS er rent og i god tilstand. Tjek at alle slangeholdeklapper (4) og (15) er lukket. Løsn taljebæltet og skulderremmene helt, så de er parat til brug. Hvis ACS skal bruges med en trykluftslange, skal det kontrolleres at: i) Trykluftslangen er i god tilstand og fri for revner, udbulinger og afskrabninger. ii) Trykluftslangekonnektoren er i god tilstand og at forbindelsen til ACS trykluftslangemanifolden er foretaget korrekt. iii) Luftforsyningen overholder EN : 1999 eller AS/NZS1715 : 1994 (Se Afsnit 1.2). iv) ACS trykluftsslangekobling er i god tilstand. 3.2 UDSKIFTNING AF ENKELTE GASFLASKER 1. Luk gasflaskeventilen. 2. Åbn lungeautomatens bypassknap (25) for at udlufte systemet. 3. Skru gasflaskens konnektorhåndhjul af (28). 5. Før en helt påfyldt gasflaske gennem det åbnede gasflaskebånd (18). Placér gasflaskeventilens udløb på konnektoren og spænd håndhjulet til (28). FORSIGTIG: Før håndhjulet spændes fast i ventilporten, skal det tjekkes, at håndhjulskonnektorens O-Ring (29) og gevind er rene og i god tilstand. 6. Stram Velcro TM gasflaskebåndet til (18). 7. Fastgør Velcro TM gasflaskebåndet (18). Bemærk: Hvis det skulle blive nødvendigt at justere Velcro TM gasflaskebåndet, skal trin 6 og 7 ovenfor gentages, indtil gasflasken sidder helt fast i position. 4. Skil Velcro TM gasflaskebåndet (18) ad, for at frigøre gasflasken. Fjern gasflasken ved at føre den enten op eller ned. 5

9 3.3 NULSTILLING AF LUNGEAUTOMAT (DV) 1. Tryk på nulstillings- (reset) knappen (24) på siden af lungeautomaten og tjek, at bypassknappen (25) er drejet således, at den flade del på bypassknappen er på linie med lungeautomatudløbet. 2. Kontrollér, at O-ringen (27) på lungeautomatudløbet er ren og i god tilstand. 3.4 TJEK GASFLASKETRYK/ TÆTHEDSPRØVNING 1. Åbn langsomt gasflaskeventilen helt og lad udstyret komme under tryk i 10 sekunder. 2. Tjek at manometeret (14) viser, at gasflasken er mindst 80% FULD (240 bar for 300 bar gasflasker, 170 bar for 200 og 207 bar gasflasker). Lyt efter lækager. 3. Luk gasflaskeventilen og observer manometeret i et helt minut. Hvis aflæsningen falder med mere end 10 bar i løbet af denne periode, er der en uacceptabel lækage. 4. Hvis systemet forfejler lækagetesten: Luk gasflaskeventilen og udluft luft fra systemet ved at åbne lungeautomatens bypassknap (25). Tjek alle pneumatiske forbindelser og gentag lækagetesten. ADVARSEL: Udstyr, der lækker for meget, MÅ IKKE anvendes. Vedhæft en forklarende besked og send udstyret til service. 3.5 LUNGEAUTOMAT OG ANSIGTSMASKE 1. Tjek at ansigtsmasken er ren og ikke er blevet beskadiget. 2. Sæt lungeautomaten fast på ansigtsmasken og tjek, at den låsehagen (26) kobles helt til. Drej forsigtigt lungeautomaten for at bekræfte, at den er koblet helt til. 3.6 SLANGER 1. Tjek alle slanger for beskadigelse og overdreven slitage. Bøj slanger for at se eventuelle revner, sprækker eller krakelering (let krakelering er acceptabelt). 2. Tjek alle koblinger for beskadigelse og overdreven slitage og kontrollér, at de kan åbnes. 3. Når de er åbnet, skal det kontrolleres, at de udgør en sikker kobling. 4. Udskift beskadigede og slidte slanger. 6

10 4. PÅTAGNINGS- PROCEDURE, FØR BRUG-KONTROL OG MÅNEDLIGT EFTERSYN 4.1 TAG UDSTYRET PÅ Bemærk: Specialistbrugere kan benytte alternative påtagningsngsprocedurer, der overholder de relevante lovmæssige forordninger og som er blevet godkendt af Scott Health and Safety Limited. 1. Tjek at ACS og ansigtsmaskens hovedbånd er løsnet helt og at lungeautomaten er tilsluttet til ansigtsmasken. 2. Hæng ansigtsmasken rundt om halsen i halsremmen. 3. Før den højre arm gennem skulderremmen (2), sving rygpuden (1) henover ryggen og før den venstre arm gennem den modsatte skulderrem (2). 5. Træk enderne af taljebæltets justeringsremme (10) fremad udstyret sidder sikkert og komfortabelt på hofterne. 6. Træk de nederste skulderremstropper (22) nedad, indtil udstyret sidder komfortabelt. 4.2 TJEK LUNGEAUTOMAT/ÅBN GASFLASKEVENTIL 1. Kontrollér at den flade side på lungeautomatens bypass-knap (25) er på linie med lungeautomatudløbet og tryk på nulstillingsknappen (24). 2. Åbn gasflaskeventilen langsomt med din højre hånd, samtidig med at du holder manometeret (14) i din venstre hånd. Tjek at manometeret viser 80% FULD (170 bar for 200 og 207 bar gasflasker og 240 bar for 300 bar gasflasker). 4. Fastgør taljebæltets spænde (8). 7

11 4.3 TAG ANSIGSMASKEN PÅ Ansigtsmasker med hovedbånd 1. Tag fast i de nederste remme i hovedbåndet, put hagen i hagekoppen og træk hovedremmene bag om hovedet samtidigt med at hår skubbes væk fra ansigstætningen Ansigtsmasker med nethovedbånd 1. Hold fast i masken i siden af nethovedbåndet, put hagen i hagekoppen og træk masken på ansigtet. Tag fat i trækkebåndet bag på nethovedbåndet og træk nettet henover hovedet. 2. Juster ansigtsmasken øverste rem, så masken er på korrekt niveau med ansigtet og hovedbåndspuden er i midten af baghovedet. Tilspænd hovedbåndets remme i denne rækkefølge: Nederste, midterste, øverste. DE MÅ IKKE OVERSPÆNDES. 3. Tag en dyb indånding for at aktivere lungeautomaten. Træk vejret normalt. 2. Tilspænd hovedbåndets sideremme. DE MÅ IKKE OVERSPÆNDES. 3. Tag en dyb indånding for at aktivere lungeautomaten. Træk vejret normalt. 4.4 OVERTRYKS- (PP) TEST Put en finger ind under ansigtstætningen, mens gasflaskeventilen er åben og tjek for en jævn udadgående luftstrøm. Fjern fingeren og og lad masken tætne igen. 8

12 4.5 ANSIGTSMASKE- TÆTNINGSTEST 1. Luk gasflaskeventilen og fortsæt med at holde i håndhjulet. Hold vejret i 10 sekunder og lyt omhyggeligt efter utætheder. En lækage vil forårsage, at manometeraflæsningen falder. 2. Hvis ansigtsmasken forfejler lækagetesten: åbn gasflaskeventilen, løsn hovedbåndet, justér ansigtsmasken og gentag testen. 4.6 FLØJTETEST 1. Mens gasflaskeventilen stadig er lukket trækkes vejret langsomt med luften fra systemet. Fløjten (13) skal kunne høres tydeligt, idet manometeret falder ned til 55 bar (±5 bar). 2. Når fløjten har lydt, skal gasflaskeventilen åbnes helt. ADVARSEL: Udstyr, der forfejler denne test, MÅ IKKE anvendes. Vedhæft en forklarende besked og send udstyret til service. 4.7 AFSLUTTENDE TJEK 1. Tjek at gasflaskeventilen er helt åben og at manometeret (14) viser, at der er tilstrækkeligt luft. 2. Drej på (tænd) lungeautomatens bypass-knap (25) og tjek, at der er et jævnt luftflow ind i masken. Luk lungeautomatens bypass-knap. 4.8 TRYKLUFTSLANGE- TILBEHØR 1. Tjek forsyning-trykluftslangens flow og tryk. Fjern konnektorstøvhætter og tjek dem for slid og beskadigelse. 2. Tilslut til en behørig konnektor, der er i stand til at levere indåndings-trykluft (se Afsnit 1.3). ADVARSEL: Trykluftslanger skal være mindst 15 meter lange. Brug antistatiske slanger i brændbare eller eksplosive atmosfærer. Luk for gasflaskeventilen, mens der åndes gennem trykluftslangen. 3. Tjek at forbindelsen er sikker og at konnektoren udløses let uden at sidde fast. 4. Tryk på lungeautomatens nulstillingsknap (24). 5. Påfør tryk på tilbehøret og tjek alle forbindelser for lækage. Kontrollér, at hunkonnektoren på trykluftslangetilbehøret ikke lækker. ADVARSEL: Der MÅ IKKE anvendes tilbehør, der viser tegn på kraftig slitage eller beskadigelse eller som er for utæt. 6. Sæt støvhætter tilbage på plads. 9

13 5. AFTAGNINGS- VEJLEDNING 5.1 AFTAGNING AF UDSTYRET ADVARSEL: Udstyret må IKKE fjernes, før man er helt ude af fareområdet. Hvis man er iført en gastæt kemikaliebeskyttelsesdragt MÅ MAN IKKE fjerne denne, indtil dekontamineringsprocedurer er blevet fuldført. Under længerevarende dekontamineringsprocedurer skal der tilsluttes en trykluftslange til trykluftslangetilbehøret. 1. Hold vejret og tryk på lungeautomatens nulstillingsknap (24). 2. Løsn hovedbåndet ved at trække spænderne fremad. Tag masken af og lad den hænge rundt om halsen i halsremmen. 3. Træk i gasflaskeventilens håndhjul og drej for at lukke gasflaskeventilen. Alternativt kan man frigøre håndhjulets låsemekanisme og lukke gasflaskeventilen. 4. Åbn lungeautomatens bypass-knap (25) for at fjerne trykket fra systemet. Drej bypass-knappen til OFF. 6. Løsn skulderremmene ved at trække opad i justeringsspænderne (5). 7. Tag udstyret af. 5.2 AFMONTERING AF GASFLASKE 1. Luk gasflaskeventilen og udluft pneumatikken ved at åbne bypassknappen (25). Skru gasflaskens konnektor-håndhjul (28) af. 2. Skil Velcro TM gasflaskebåndet (18) ad og fjern gasflasken - (se Afsnit 3.2 i denne manual). Afmærk gasflasker som tomme, obevar dem separat fra fyldte gasflasker og send dem til opfyldning. 5. Frigør taljebæltets spænde (8). 10

14 6. EFTER BRUG ACS skal rengøres og testes som anført i følgende vejledning. 6.1 RENGØRING FORSIGTIG: Trykregulator (20) og pneumatiksamlingen MÅ IKKE nedsænkes i væske. ANVEND KUN de anførte metoder og materialer. BRUG IKKE blege-, opløsnings-, rengørings- eller slibemidler. Skal tørre helt og væk fra direkte varmekilder og sollys inden opbevaring Ansigtsmaske 1. Frakobl lungeautomaten fra ansigtsmasken. 2. Vask og desinficer masken grundigt i en opløsning af TriGene TM og håndvarmt vand (se følgende Bemærk ). 3. Skyl masken omhyggeligt i rent, rindende vand. Vær særlig omhyggelig med at skylle udåndingsventilen ren. 4. Hæng masken op i halsremmen og lad den tørre grundigt væk fra direkte varmekilder og sollys. 5. Når den er tør, skal ansigtsmaskens tætninger tørres efter med TriGene TM desinficerende servietter. 6. Polér skærmen udvendigt og indvendigt med en ren, fnugfri klud og løsn hovedbåndet, så den er parat til brug. Bemærk: TriGene TM væske og TriGene TM desinficeringsservietter fås hos Scott Health and Safety Limited Lungeautomat (DV) FORSIGTIG: Lungeautomaten MÅ IKKE nedsænkes i væske. 1. Sæt den den gule hætte på lungeautomatudløbet. 2. Hvis det er nødvendigt, kan der bruges en lille børste (fx tandbørste) og en mild, varm sæbevandsopløsning til at rengøre omkring låsehagen (26) og bypass-knappen (25). 3. Rengør selve ventilen med en fnugfri klud, der er gjort fugtig i en mild sæbevandsopløsning. MÅ IKKE lægges væk, før udstyret er fuldstændigt tørt. 4. Aktivér lungeautomatens låsehage (26) og bypass-knap (25) adskillige gange og tjek, at de bevæger sig frit. Hvis de ikke bevæger sig frit, skal der vedhæftes en forklarende besked, hvorefter udstyret sendes til service Hovedbånd og rygpude 1. Kontrollér at hovedbånd og fittings ikke er slidte eller beskadigede og at spænder og fastgørelser fungerer korrekt. Udstyr med alvorlige defekter skal returneres til service med en forklarende besked vedhæftet. 2. Hovedbånd og rygpude kan rengøres med en svamp og en mild opløsning af sæbe og varmt vand eller, efter pneumatikken er fjernet, rengøres manuelt i et bad, der indeholder en opløsning af rengørings- eller desinficeringsmidler, eller vaskes i en vaskemaskine i henhold til de følgende vaskeanvisninger: 3. Pneumatikken fjernes ved at løsne slangerne fra alle slange-holdeklapper (4) og (15) og fjerne dem fra slangeholderklemmerne (17) på gasflaskeholderen (16). 4. Drej trykregulatoren (20) 90 grader og fjerne hele pneumatikken fra trykregulatorens monteringsbeslag (23). FORSIGTIG: Man må ikke forsøge at fjerne pneumatikken, mens slangen stadig er fastgjort. 5. Når hovedbåndet og rygpuden er tørret fuldstændigt, skal pneumatikken fastmonteres igen. 11

15 6. Placer trykregulatoren i monteringsbeslaget og drej den 90 grader, så slangerne vender mod den øverste del af rygpuden. 7. Clips slangerne inde i holdeklemmerne på siden af gasflaskeholderen. 8. Fastgør slangerne med slangeholdeklapperne, idet det sikres, at højtryksmanometeret, fløjten og slangen er på den venstre skulderrem og mellemtrykslangen og lungeautomaten er på den højre skulderrem. 6.2 OPBEVARING - PARAT TIL BRUG 1. Træk skulderremme, taljebælte og ansigtsmaskens hovedbånd helt ud. 2. Udstyret skal opbevares på et rent og tørt sted væk fra direkte varmekilder og sollys. Opbevaringstemperaturen må ikke overstige -10 C til +40 C. 6.3 NOTÉR TESTRESULTATER Notér testresultater i overensstemmelse med lokale regler i en åndedrætsværn- (BA) logbog (fås hos Scott Health and Safety Limited). Den noterede information vil sædvanligvis omfatte: Navn og adresse på den medarbejder, som er ansvarlig for udstyret. Mærke, modelnummer eller mærkebeskrivelse af eventuelt særlige kendetegn, som er tilstrækkelige til at muliggøre tydelig identifikation. Inspektionsdato sammen med navn, underskrift eller unikt verifikationsmærke for den person, som undersøgte udstyret. Udstyrets tilstand og detaljerede oplysninger vedrørende eventuelle fundne defekter og eventuel udført afhjælpning, inklusiv eventuelt trykluftslangeudstyr, der er blevet brugt med udstyret. Gasflaskelufttryk. 7. PLANLAGT VEDLIGEHOLD 7.1 MÅNEDLIGT Test ACS i overensstemmelse med den vejledning, der er anført i Afsnit 3 og 4 i denne manual. Notér testinformation i udstyrets åndedrætsværn- (BA) logbog. Disse noter er obligatoriske i UK og i de fleste EF-lande og skal holdes ajourført og tilgængelig for inspektion. Se Afsnit 6.3 for information. 7.2 ÅRLIGT ACS skal returneres for en værkstedsservice en gang om året og for en større værkstedsservice hvert sjette år. Efter hver værkstedsservice skal de brugertjek, som er anført i Afsnit 3 og 4 i denne manual, udføres før ACS tages i brug igen. Tjek at værkstedsservicedetaljer er blevet noteret i udstyrets logbog. 12

16 KONFORMITETSERKLÆRING MARINEUDSTYRSDIREKTIV Scott Health and Safety Limited Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA, England. erklærer at det følgende personlige beskyttelsesudstyr: Sigma ACSm, ACSi, ACSf og ACSfx selvforsynende, trykluftforsynede åndedrætsværn Overholder bestemmelserne i Rådets Direktiv 96/98 EC om Marineudstyr. Typeeksamineringscertifikat BSI/A.1/3.7/ udstedt af BSI Product Services (underrettet instans nr. 0086) relaterer hertil. Overholder bestemmelserne i Rådets Direktiv 89/686/EEC, der relaterer til personligt beskyttelsesudstyr, ved vurdering overfor Harmoniseret Standard BS EN137. Typeeksamineringscertifikat nr. CE536078, der er udstedt af BSI Product Services (underrettet instans nr. 0086) relaterer hertil. Er fremstillet under et kvalitetskontrolsystem, som er blevet vurderet tilfredsstillende i henhold til kravene i Punkt 11, Paragraf B i Rådets Direktiv 89/686/EEC; 96/98 EC MED MODUL D og Produktionskvalitetssikring Modul D Certifikat BSI/MED/PC/90907 udstedt af BSI Product Services (underrettet instans nr. 0086) relaterer hertil. Robert Carr Teknisk direktør, Scott Health and Safety Limited. 24. juni

17 Scott Health and Safety Limited Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA, England. Tel: +44 (0) Fax: +44 (0)

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum.

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. DK NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX000000 MODEL NR. 410,

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning Digital MacroView Otoskop Brugsanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen har tilladelse til på nogen måde at reproducere eller duplikere denne vejledning eller nogen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Leica DM750 P Manual

Leica DM750 P Manual Leica DM750 P Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps

Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps Oversættelse af originalanvisningerne Sikkerhed og drift Zenith Pumps 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Tlf.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Internet: http://www.zenithpumps.com

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

Leica PELORIS Leica PELORIS II

Leica PELORIS Leica PELORIS II Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning Infant Flow SiPAP Brugervejledning ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Denne side skal være tom. Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen

Læs mere