qraffcn NO t 6, Noveraber rooo, f, ir.gang llcualttsrt Pla Sprogpe \lug;ivct af DANSECT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qraffcn NO t 6, Noveraber rooo, f, ir.gang llcualttsrt Pla Sprogpe \lug;ivct af DANSECT"

Transkript

1 qraffcn NO t 6, Noveraber rooo, f, ir.gang llcualttsrt Pla Sprogpe \lug;ivct af DANSECT

2 Sommeren er som regel agurketid inden for journalistemes verden, hvis dette ogsa gor sa er sig galdende indenfor QRAf,f,eN, her en interessant case fra det virke-lige perfusionistliv. Sandsynligheden for at uopdaget malign hyperthermi skal pa ECC er maske 1 til , si det erforh&bentligt kun ganske f6, der f6r denne oplevelse. Det kunne giet rigtig galt, men heldigvis gik det godt. T{Cpt patleirrt}+6 LlafltsttW 77-Arig mand (88 kg) indlagt til elektiv aortaklapudskiftning samt LIMA til LAD. Dervar ikke kendskab til andre lidelser hos pt., ej hellerfamiliare dispositioner til anastesikomplikationer. Praoperativt havde pt. (foruden sadvanlig monitorering) f6et anlagt epiduralkath. Pt havde et estimeret flow pd 4,8 l/min. Hjertelungemaskinen var monteret med en Quadrox orygenator. lnden ECC startes bemarkes pco, p6 6,6 kpa. Dette diskuteres med anastesilagen og man enes om, at det vil normalseres under ECC. ECC etableres kl.10rb og perfusionen forlober planmessigt, dog med foroget gasflow og store mangder Metaoxydrin trods lav perifer temp. 26 'C. Der kares normotermi med centraltemp. pi 36"C. Derstartes opvarmning kl. 11$, vand-temp. indstilles pa 38 'C (pa grund af den lave perifere temp.). Ved gasanalyse k med uandret gasflow (5L), FiO2 pd 1,0, blodflow (5,1 l/min.) ses stigning i pco, og fald i por. Gasanalyserne intensiveres for at falge orygenatorkapaciteupatientbehov. I samrid med anastesioverlage/kirurg/- perfusionist valger man at gore operationen fardig, anlagge IABP og afslutte ECC for nodskift af orygenator. Ved afslutning af perfusion nr. 1 ses hoj pcoz (9.2 kpa) samt lav perifer temp. Centraltemp. 36.6'C. Oxygenatorskift: Quadrox/Quadrox inden for 5 min. og ECC retableres. Pt.'s central temp. er steget til 37,8 "C uden tilfsrsel af varme. Heater-cooleren tilsluttes og vandtemp. indstilles pi 36,5 'C. Ved forsog pa at ksre estimeret flow (4,8 l/min.) ses et fald i po, og pco, er stigede trods max. gasflow pi 8 l/min. og FiO, p6 1,0. (Blandet venos SAT. var pa dette tidspunkt 0,20!) Ved hjalp af por-inline monitorering balanceres perfusionen saledes, at oxygenatoren kan klare at levere en arteriel po, pa 15 kpa. Dette giveret pumpeflowpa 3,6 llmin. Herefter diskuteres orygenatorkapacitet og evt. andre fejlkilder til svigtet. Der udskiftes gasmixer og gasfilter, udsugning tages fra og kontrolleres. Perfusion nr. 2 afsluttes svarende til nr.1. Som sidste udvej skiftes oxygenatoren igen, dog denne gang til en Monolyth (denne har en storre kapacitet) Gasanastesien lukkes. (Efrane var givet under hele forlobet). Perfusion nr. 3 startes kl. 13* og i lobet af ca. 10 min. bedres gastallene vasentligt. Central temp. er 37.9 'C, vandtemp. i heater-cooler 36.5 "C. Der oives ikke gasanastesi ved denne perfusion. Perfusion nr. 3 afsluttes kl. 14t', da er pt. stabil, central temp oc, gastal normaliseret, blandet vengs SAT: 0,46. Operationen afsluttet og patienten flyttes til intensivafsnittet. Pt. venti leres med 1 3 l/min for at holde pcoz pa 6,0 kpa. po, er 38.8 kpa (FiO, 0,8), blandet venos 0,S9. En halv time efter ankomsten til intensiv ekstuberer pt. sig selv. PA grund af in-

3 sufficient ventilation m6 pt. intuberes igen. Dette gores efter indgift af Ketamine 80 mg og Succinylcholine 50 mg. I lsbet af den naste time steg pt.'s central temp. tal 41,2'C og pcoz steg til 7.0 kpa selvom ventilationen bliver oget. ph faldt til Der startes pa dette tidspunkt infusion af dantolene natrium 100 mg + 80m9, og i lobet af de folgende timer falder central temp. til 38.5 'C, cirkulation og ventilation normaliseres. Pt. bliver ekstuberet den folgende dag og bliver udskrevet fra intensiv efter 4 dage. Pt. har 3 mdr. efter dette faet foretaget muskelbiopsi og faet konstateret n W hvpgltlr+* Ulla Storling, OUH Men jeg ved ikke om det er for ambitiost at tro, at qlr FteN kan udkomme 4 gange om Aret. Det var mit store h6b, at der var opbakning blandt kollegeme, og atderville komme indlag til "bladet". Dette er ikke ment som et surt opstod, men en konstatering, og det er med stor misundelse jeg laser det svenske Perfusionisten. Flot lavet. DAN$ECT's bestyrelse anvender ikke bladet til at melde nyt fra bestyrelsen. Hvem sidderforeksempel pi de forskel-lige poster i den nuvarende bestyrelse? De centre der st6r for at arrangere naste Arsmade bruger det heller ikke til annoncere dato og sted m.m. Lidt nyt er der dog, og det kunne se ud til at der fortsat er interesse for et blad i en eller anden form. lforaret afholdt DANSECT 6rsmode, og pe generalforsamlingen om sondagen fik Morten Reumert fa l(as til opgave at lave en hjemmeside til DANSECT. Det er virkeligt etflot arbejde du har lavet Morten, og jeg haber at vi kan holde liv i den. Jeg ved ikke om den sa skal aflsse den trykte qtq F? Besog siden der har falgende adresse: Tusinde mange tak for dit indlag, Ulla. Jeg beklager at det har tager sa langt tid at f6 det offentligt gjort. Jeg har ventet pi nogle flere lovede indlag, men de er ikke kommet trods rykkere! SA fat pennen til mig. og sent nyt

4 3. Bemarkninger, du ikke onsker at hore under operation. You bort wa?rt to hcar thfs burins ElJrSerU'. Better save that. We'll need it for tha autopsy. Bo! Bo!!! Come backwith thatl...bad dog! Oh no! ljust lost my Rolex. Oops! Hey, has anyone ever survived 500 ml of this stuff before? Augf, there go the lights again... Ya know, there's big money in kidneys. Heck, the guy's got tvro ofem. Everybody stand back! I lost my contact lens! Could you stop that thing from beating; it's throwing my concentration off. "Accept this sacrifice, O Great Lord of Darkness!" What's this doing here? I wish I hadn't forgotten my glasses. Wellfolks, this will be an experiment for all of us. Anyone see where I left that scalpel? And now we remove the supject's brain and place it in the body of the ape... This patient has already had some kids, am lconec{? Nurse, did this patient sign the organ donation card? Don't worry. I think it is sharp enough. What do you mean'you want a divorce"! She's gonna blow! Everyone take cover!!! FIRE! FIRE! Everyone get out! Venligst indsendt af Louise Bellaiche. ffi NORSECTMATET TROND+1EIM zool Som tidligere annonsert skal det arrangeres Norsect-mste torsdag 1 1. ogfredaglz. januar Ni er imidlertid falgende klart: Motet vil bli holdt pa Comfort Home Hotel Bakeriet i Trondheim. Hovedtema for mstet vil bli: 'Blokompacl$e sv*fucr I oksrytffior w os el^wpsslt' Dette er et omride der det finnes mange produkter, mange sporsmal og forh6pentligvis noen svar. Her vil samtlige leverandarer pa det norske markedet presentere sine "overflatebelagte"produkter. Vi har valgt 6 la firmaene selv bestemme, hvem som skal st6 for presentasjonen av fordeler og ulemperved de ulike beleggene, mens vi stiller med "opponentene" Alexander Wahba (kirurg ved Hjerteklinikken St. Elisabeth, Regionsykehuset i Trondheim (RiT)) og Vibeke Videm (forsteamanuensis ved Avd. for immunologiog blodbank, RiT) til A lede den pifolgende diskusjonen. I tilknytning til hovedtemaet, onsker vi at hvert senter presenterer hvilke typer oksygenatorer/slangesett som brukes og hvorfor disse brukes. Her vil det vare interessant bide Ahsre om standardoppsett og mer spesielle lasninger (ECMO- /barn etc.) Vi htper at alle benytter sjansen til 6 prove 6 overbevise sine kolleger om sin egen uutholdelige fortreffelighet!

5 I forbindelse med v6r nart forestaende autorisasjon, vil vifokusere pa perfusjons' utdanning og videreutdanning. Perfusjonist Lena Lindholm (Sahlgrenska, Goteborg), kommer for 6 fortelle om arbeidet med sin doktorgradsavhandling og muligens inspirere andre perfusjonister til 5 ga videre med forskning/utdanning. For mange blir spranget fra interne foredrag til engelskspraklige utenlandspresentasjoner si stort at man aldri tar det. Et av flere gode tiltak fra det forrige styret, var 6 la nyutdannede perfusionister presentere sine prosjekt-/avgangsoppgaver for sine kolleger (Feiring-motet 1999). Vioppfordrer alle sentre som har relativt nyutdannede perfusjonister (som ikke har delt sin kunnskap med sine kolleger i Norsecl), til A sende vedkommende til kommende mote! Norsect-motet er etter var mening en ypperlig anledning til 6 "trene" seg pa A holde perfusjonsfaglige/vitenskapelige presentasjoner. Vi vil ogsa denne gangen diskutere evt. felles fagforeningstilknytni ng for perfusjonistene og fortgang i hjemmesideutviklingen. Dermed blir det forelobige programmet for Norsectmatet 2001 som folger: Tidspunkt: 11. og 12.januar2001 Sted: Comfort Home Hotel Bakeriet, Trondheim PAmeldingsfrist: 1 4.desember (siste mulighet for oss til 6 avbestille Pris: konferansel oka-ler/hotel lrom) Moteavgifi 1 (inkl.lunsjbegge dager, ekskl. ovematting) lc Moteavgift 2 (inkl. lunsj begge dager, inkl. overnatting) lc 1645,- TESTMIDDAC B INI(LT/DEBT I?RISENI Torsbag I l. iannlar: kl Lunsj Comfort Home Hotel Bakeriet kl Forelesninger/Diskusjon Generalforsamling Norsect Ca.k Festmiddag frcbag 12. faluar: kl Forelesninger/diskusjon kl Lunsj kl Forelesninger/Diskusjon kl Oppsummering/Avslutning Vi ansker selvsagt at flest mulig kommer, og at de som har tenkt seg hit betaler inn - enten moteavgift inkl. hotell (kr. 1645,-) - eller moteavgift ekskl. hotell (kr. M5,-) til Norsect v/ Gunn Boen, kontonr (Postbanken) innen 14. D*ember. Med hilsen Norsects styre v Steinar Lien, Leder.

6 Perfusionsafsnit Aalborg Sygehus Syd Hobrovej Postbox 365 DK Aalborg Tlf.: l1,lok.29tt e+nail : l.com T-Perfusion Skejby Sygehus Brenstrupglrdsvej DK Arhus N Tlf.: e+nail: Perfusionisterne Odense Sygehus Sdr. Boulevard 29 DK Odense C Tlf.: T4 e*nail : perfr$ion Afd. RT 3041 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 DK Kobenhavn g Tlf.: Z0 e+nail: Afd. R l(as Gentofte Niels Andelsens Vej 65 DK - 29il1 Hellerup Tlf.: ehosp. kbhamt Perfusionsafd. Varde Hjertecenter Friisvadvej 35 DK Varde Tlf.: e+nail : Perfusionsafd. Privathospitalet Hamlet A/S H.V. Nyholmsvej 21 DK Frederiksberg Tlf.: &{ 00 e-rnail : qraffer\ Pia Sprogee T-Perfusion Skejby Sygehus Brendstrupglrdsvej DK Arhus N Tlf.: S e+nail :

7 frnrnahsce: Terumo CVS Henrik lasthein he nri k. lasthqi Sorin Biomedica Flemming Aaberg Polystan Rolf Ulrik rol f. u I ri n. d k Udviklingsafdelingen Medtronic-ViCare Henrik Brticker Larsen Vingmed Tom Christensen

qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoal*or: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT

qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoal*or: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoalor: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT l(arrbibatubbanm else i bi or,rcbi c i r,rslr telcrilr. Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan man nu tilbyde en

Læs mere

Gjrof fen. Islond OgsA islanderne horer med til den. '98 blev lovforslaget behandlet og

Gjrof fen. Islond OgsA islanderne horer med til den. '98 blev lovforslaget behandlet og Gjrof fen No 11, febrtw 7999, +. Redn*,fir?La'sPrcg? Vore kolleger i Norge har sogt Sosialog Helsedepartementet om at godkende den danske perfusionist uddannelse og give perfusionisterne autorisation.

Læs mere

Unge og depression. 1. oktober #DepressionSucks Bekæmp tabu med sokker! TEMA. European Depression Day. DepressionsForeningens medlemsblad Nr.

Unge og depression. 1. oktober #DepressionSucks Bekæmp tabu med sokker! TEMA. European Depression Day. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2015 TEMA Unge og depression "Det giver mig en følelse af, at jeg ikke er alene om at have det svært. Jeg kan være 100 % mig selv, uden fordomme". Mette, 21 år,

Læs mere

i går sommeren i møde og hilser det længe ventede solskin og sommervarme velkommen. Vi har ændret lidt på layoutet af nyhedsbrevet, og der

i går sommeren i møde og hilser det længe ventede solskin og sommervarme velkommen. Vi har ændret lidt på layoutet af nyhedsbrevet, og der Dansk Squash Forbund - Squash News Nyhedsbrev for Dansk Squash 07. juli 2015 Nyt fra forbundskontoret V LEDER E t stort år i Dansk Squash er overstået, og jeg mener, at vi har taget et stort skridt i den

Læs mere

Se hvem der bliver den Gyldne Grundtvig Læs om de nye forkvinder Mød Heino (og meget mere)

Se hvem der bliver den Gyldne Grundtvig Læs om de nye forkvinder Mød Heino (og meget mere) Elevblad for OHE Odder Højskoles Elevforening. Nr. 20 efterår 2010 10000011100110110101100011011101100111001111010100101011010111100111010100100001100101101011110001111001110011111000001110011011010110001101110110011

Læs mere

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 3 - August 2013 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 E-mail: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

TEMA: Lungetransplantation og organdonation

TEMA: Lungetransplantation og organdonation TEMA: Lungetransplantation og organdonation 2 98 OKTOBER CF-foreningen på nettet www.cf-dk.org Voksne CF-patienter er fuldt vidende om, at samtlige danske lungetransplantationer på CF-ere indtil udgangen

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Ifølge brugerne selv

Ifølge brugerne selv STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ] Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området.

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 December 2005 8. årgang Nr. 2 Indhold: Fra formanden 1 Forældreforum 2 Bestyrelsesweekend den 4.-5. november 2005

Læs mere

Hvilke spor ønsker vi at sætte?

Hvilke spor ønsker vi at sætte? j u l i a u g u s t2 0 1 1 Hvilke spor ønsker vi at sætte? Alle mennesker sætter spor i deres tilværelse af forskellig art og med meget forskellig virkning, ja, men spor sætter vi alle. Spørgsmålet er,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

AIR POLICING BALTIC STATES

AIR POLICING BALTIC STATES NYHEDSBREV NR. 4 Uge 30-2004 Far og søn får sig en snak om de mange oplevelser i Danmark. Velkomme hjem, søn!!! Som nogen sikkert ved, havde de danske brandmænd fra det forrige detachement arrangeret en

Læs mere

Gammon114. Japans første VM guld. Tæt på to i træk. Masayuki Mochizuki Læs om VM-fi nalen på side 10. VM sølvvinderen Lars Trabolt

Gammon114. Japans første VM guld. Tæt på to i træk. Masayuki Mochizuki Læs om VM-fi nalen på side 10. VM sølvvinderen Lars Trabolt Medlemsblad for Dansk Backgammon Forbund Nr. 114 September 2009 Gammon114 1 Japans første VM guld Masayuki Mochizuki Læs om VM-fi nalen på side 10 Tæt på to i træk VM sølvvinderen Lars Trabolt Læs om Trabi

Læs mere

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton hovedpineforening Årsmøde Hermed indbydes til årsmøde (generalforsamling) Lørdag, den 31. marts 2012 kl. 14.00 - ca. 17:00 Auditorium

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 ISSN 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 Eventyret er begyndt Find din indre prinsesse, prins eller heks frem og lev lykkeligt til din

Læs mere

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal ÅRSSKRIFT 2013 1 INDHOLD UDGIVER: SKALs Efterskole v/ Sven Primdal REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring Søren O. Bertelsen Sven Primdal GRAFISK PRODUKTION: Marginal Reklamebureau a/s www.marginal.dk Efterskolerne

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2013 12. marts 2o13 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Vi er igen i år Vandvittig

Læs mere

TOLERANCE. Immanuels KIRKEN

TOLERANCE. Immanuels KIRKEN Immanuels KIRKEN Din Kirke September - Oktober 2010 TOLERANCE LÆS OM: Et intolerant samfund -Danmark? Hvad hvis Jesus kom tilbage som... Ingen fryd som skadefryd Tolerant eller bare ligeglad Tolerancen

Læs mere

Frie Forfattere. Kom godt i gang. af BenedikteEva Webmaster

Frie Forfattere. Kom godt i gang. af BenedikteEva Webmaster Frie Forfattere Kom godt i gang af BenedikteEva Webmaster Copyright 2012 BenedikteEva All rights reserved. ISBN-13: 978-87-995165-1-3 TILEGNET Alle Frie Forfattere. INDHOLD Tak til i 1 Velkommen til 1

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere