Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love"

Transkript

1 Skatteudvalget L 33 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr Fremsættes i Folketinget d. 21. november 2011 Forslag til Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love (Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin)1 1 I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr af 20. december 2006, 1 i lov nr. 524 af 12. juni 2009 og senest ved 5 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 1, nr. 1, ændres 17 kr. og 75 øre til: 23 kr. og 75 øre. 2. 2, stk. 1, nr. 2, affattes således: 2) Varer, hvis indhold 20 kr. og 20 øre pr. kg af tilsat sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 g 3. I 22, stk. 4, nr. 3, ændres 17 kr. og 75 øre til: 23 kr. og 75 øre , stk. 4, nr. 4, affattes således: 4) Andre afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af 20 kr. og 20 øre pr. kg tilsat sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 g 2 I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 888 af 17. august 2006, som ændret ved 3 i lov nr. 523 af 17. juni 2008, 81 i lov nr af 19. december 2008 og 2 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1 Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.

2 2 1. I 1, stk. 1, nr. 1, ændres 4 kr. og 25 øre til: 6 kr. og 38 øre. 2. I 1, stk. 1, nr. 2, ændres 3 kr. og 40 øre til: 5 kr. og 10 øre. 3. I 1, stk. 2, nr. 1, ændres 4 kr. og 25 øre til: 6 kr. og 38 øre. 4. I 1, stk. 2, nr. 2, ændres 3 kr. og 40 øre til: 5 kr. og 10 øre. 3 I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007, som ændret ved 86 i lov nr af 19. december 2008, 21 i lov nr af 19. december 2008, 3 i lov nr. 524 af 12. juni 2009 og 7 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændring: 1. I 2, stk. 1, nr. 1, ændres 108 til: I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr af 20. december 2000, 1 i lov nr af 17. december 2002, 1 i lov nr af 20. december 2004, 4 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, 3 i lov nr. 626 af 11. juni 2010, 3 i lov nr af 8. december 2010 og senest ved 1 i lov nr. 626 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 1, nr. 1, affattes således: 1) For cigaretter: 118,25 øre pr. styk og 1 pct. af detailsalgsprisen, jf I 1, stk. 1, nr. 2, ændres 618,50 til: 738, I 1, stk. 1, nr. 3, ændres 668,50 til: 788,50. 5 I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 626 af 11. juni 2010, 28 i lov nr. 247 af 30. marts 2010 og senest ved 2 i lov nr. 626 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 1, ændres 50,90 til: 63,60.

3 3 2. I 3, stk. 2, nr. 1, ændres 3,90 til: 6, I 3, stk. 2, nr. 2, ændres 6,87 til: 10, I 3, stk. 2, nr. 3, ændres 9,20 til: 14, I 3 B, nr. 1, ændres 8,60 til: 7, I 3 B, nr. 2, ændres 15,05 til: 13, I 3 C, nr. 1, ændres 7,50 til: 5, I 3 C, nr. 2, ændres 14,27 til: 10,52. I lov nr af 8. december 2010 om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing), foretages følgende ændring: 1. 11, stk. 4, ophæves. 6 7 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012, dog jf. stk. 2. Stk og 6 træder i kraft den 1. april Stk. 3. Loven har alene virkning for varer, som efter lovens ikrafttræden udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres. Stk. 4. For cigaretter og røgtobak, som fra den 1. april 2012 til og med den 31. december 2013 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales afgift efter tobaksafgiftsloven og efter følgende satser: 1) For cigaretter: 116,65 øre pr. styk og 1 pct. af detailsalgsprisen, jf. 28 i tobaksafgiftsloven. 2) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af 1, stk. 2, i tobaksafgiftsloven er defineret som groftskåret røgtobak: 722,50 kr. pr. kilogram 3) For røgtobak, som efter regler fastsat i medfør af 1, stk. 2, i tobaksafgiftsloven er defineret som fintskåret røgtobak: 772,50 kr. pr. kilogram.

4 4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten. Formålet med lovforslaget er at hæve afgifterne på en række usunde fødevarer, samt tobak, øl og vin, til gavn for folkesundheden og for at skaffe finansiering til målrettede offentlige udgifter. 2. Lovforslagets formål og baggrund Danskerne lever i dag i gennemsnit kortere tid end borgerne i de fleste andre OECD-lande. En bedre folkesundhed opnås bedst ved at forebygge og forhindre, at sygdomme opstår. Det giver flere gode leveår og større livskvalitet for den enkelte, og samfundet får gavn af et mindre pres på ressourcerne i sundhedsvæsenet. Samtidig vil bedre forebyggelse betyde færre sygedage, hvilket reducerer arbejdsgivernes og det offentliges udgifter ved sygefravær. Regeringen vil øge afgifterne på cigaretter, tobaksvarer samt øl og vin. Rygning og et højt alkoholforbrug er blandt de alvorligste risikofaktorer for sundheden. Ifølge Forebyggelseskommissionen kan knap ¼ af alle årlige dødsfald henføres direkte til rygning. Og et alkoholforbrug, der overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalinger, reducerer i gennemsnit levetiden med næsten 5 år. Regeringen foreslår også at øge afgifterne på usunde fødevarer som chokolade, slik, konsum-is og sodavand. Usunde fødevarer udgør i dag en stor sundhedsrisiko for danskerne og er en hovedårsag til et for stort indtag af specielt fedt og sukker, ikke mindst blandt personer med lav indkomst, der i forvejen er udsat for livsstilssygdomme. Ud over at medvirke til at forbedre befolkningens sundhed indgår afgiftsforhøjelserne i den samlede forhøjelse af skatter og afgifter med 5 mia. kr. i 2013 med henblik på at skaffe finansiering til målrettede offentlige udgifter. Lovforslaget følges op af et lovforslag om fastsættelse af minimumskrav for antal cigaretter i en cigaretpakke. Formålet hermed er at sikre, at de foreslåede afgiftsforhøjelser afspejles i forbrugspriserne, og ikke blot omgås ved, at eksempelvis en 20 styk cigaretpakke reduceres til 18 eller 19 styk, og herefter sælges til den samme pris som hidtil. Regeringen agter at fremsætte lovforslag herom i starten af Gældende ret

5 Chokolade- og sukkervarer Efter lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven) bliver chokolade og sukkervarer pålagt enten en vægtafgift, en råstofafgift eller en dækningsafgift. Chokolade og sukkervarer i form af slik mv. er omfattet af vægtafgiften. For varer omfattet af vægtafgiften pålægges en afgift på 17,75 kr. pr. kilogram, hvis indholdet af tilsat sukker i produktet overstiger 0,5 g pr. 100 g, og 14,20 kr. pr. kilogram, hvis indholdet af tilsat sukker i produktet er 0,5 g pr. 100 g eller mindre. Råstofafgiften pålægges mandler, nødder og kerner. Afgiftssatsen afhænger af den pågældende vares indplacering i toldtariffen, og af forarbejdningsgraden. Dækningsafgiften pålægges varer, som ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele. Dækningsafgiften sikrer, at færdigvarer, som importeres fra udlandet, og som indeholder afgiftspligtige bestanddele, pålægges samme afgift som de varer, der er produceret i Danmark, og hvor den danske producent typisk ved indkøb af råvarerne har betalt afgift. Dækningsafgiftssatsen er altså tilrettet, så varer omfattet af dækningsafgiften (importerede varer) pålægges den samme afgift som en tilsvarende vare omfattet af enten vægtafgiften eller råstofafgiften Konsum-is Efter lov om afgift af konsum-is (herefter konsumisafgiftsloven) skal der betales afgift af erhvervsmæssigt fremstillet konsum-is, konsum-is-miks mv. Afgiften er 4,25 kr. pr. liter, hvis indholdet af sukker i produktet overstiger 0,5 g pr. 100 milliliter, og 3,40 kr. pr. liter, hvis indholdet af sukker i produktet er 0,5 g pr. 100 milliliter eller mindre Mineralvand Efter lov om afgift af mineralvand m.v. (herefter mineralvandsafgiftsloven) skal der betales afgift af sodavand, limonade og lignende drikkevarer. Afgiften er 108 øre pr. liter, hvis sukkerindholdet i produktet overstiger 0,5 g pr. 100 milliliter, og 57 øre pr. liter, hvis indholdet af sukker i produktet er 0,5 g pr. 100 milliliter eller mindre Tobak Efter lov nr af 8. december 2010 om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love er cigaretter pålagt en stykafgift på 67,50 øre og en værdiafgift, som udgør 21,65 pct. af detailprisen. Derudover stilles der uanset den samlede størrelse af styk- og værdiafgiften krav om, at afgiften på en cigaret som minimum skal udgøre 103,65 øre pr. styk.

6 6 Røgtobak er i afgiftsmæssig henseende delt op i henholdsvis groftskåret tobak, som typisk bruges til piberygning m.v., og finskåret tobak, som typisk bruges til hjemmerulning af cigaretter. Afgiften for røgtobak er udformet som en afgift pr. kilogram, og udgør 602,50 kr. pr. kilogram for groftskåret røgtobak, og 652,50 kr. pr. kilogram for finskåret røgtobak. Det fremgår af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), at tobaksafgifterne pr. den 1. januar 2014 vil stige med gennemsnitligt 35 øre pr. 20 styk cigaretter, således at værdiafgiften for cigaretter herefter udgør 22,49 pct. af detailprisen, afgiften for groftskåret røgtobak udgør 618,50 kr. pr. kilogram, og afgiften for finskåret udgør 668,50 kr. pr. kilogram. De øvrige afgiftssatser bibeholdes uændret. Afgiftsstigningerne pr. 1. januar 2014 stammer fra lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., og bidrager til finansieringen af den forrige regerings (Venstre og De Konservative) og Dansk Folkepartis skattereform, Forårspakke Øl og vin Øl og vin pålægges afgift efter lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven). For øl udgør afgiften 50,90 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol, og er for vin opdelt i tre afgiftssatser afhængig af indholdet af alkohol. Endvidere pålægges mousserende vin og vin- og ølbaserede alkoholsodavand en tillægsafgift. For mousserende vin udgør afgiften 3,06 kr. pr. liter, mens den for alkoholsodavand er differentieret efter alkoholindhold. Alkoholsodavand kan være baseret på enten spirtus, øl eller vin. Tillægsafgiften for alkoholsodavand er sammensat, så den sikrer, at en alkoholsodavand alt i alt pålægges samme afgift, uanset om den er spiritus- øl eller vinbaseret. 4. Lovforslaget 4.1. Chokolade- og sukkervarer I chokoladeafgiftsloven foreslås det at forhøje vægtafgifterne med 6 kr. pr. kilogram. Afgiften på slik og chokolade udgør herefter 23,75 kr. pr. kilogram, hvis indholdet af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 g, og 20,20 kr. pr. kilogram, hvis indholdet af tilsat sukker udgør højst 0,5 g pr. 100 g. Dækningsafgiften tilrettes, så danskproducerede og importerede produkter fortsat behandles lige, mens råstofafgiften foreslås bevaret uændret. Afgiftsforhøjelserne vil f.eks. medføre, at en plade chokolade på 100 g, som i dag koster

7 19,95 kr., vil stige til 20,70 kr., mens en pose lakridskonfekt på 600 g, som i dag koster 39,95 kr., vil stige til 44,45 kr Konsum-is I konsumisafgiftsloven foreslås det at hæve afgifterne med 50 pct. Afgiften udgør herefter 6,38 kr. pr. liter, hvis indholdet af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 milliliter, og 5,10 kr. pr. liter, hvis indholdet af tilsat sukker udgør højst 0,5 g pr. 100 milliliter. Afgiftsforhøjelserne vil f.eks. medføre, at en liter is, som i dag koster 14,95 kr., vil stige til ca. 17,60 kr., mens en ispind, som i dag koster 8 kr., vil stige til 8,14 kr Mineralvand I mineralvandsafgiftsloven foreslås det at hæve afgiften på mineralvand med et sukkerindhold, som overstiger 0,5 g pr. 100 milliliter, med 50 øre, så den herefter udgør 158 øre pr. liter. Satsen for mineralvand med et indhold af tilsat sukker, som udgør højst 0,5 g pr. 100 milliliter, foreslås bibeholdt uændret. Afgiftsforhøjelserne vil f.eks. betyde, at en ½ liter sukkerholdig sodavand til 12,95 kr. vil stige til 13,26 kr Tobak Det foreslås at forhøje cigaretafgiften svarende til en gennemsnitlig prisstigning på 3 kr. inkl. moms pr. 20 styk cigaretter. Konkret foreslås det at nedsætte værdiafgiften til 1 pct. af detailprisen og forhøje stykafgiften til 116,65 øre pr. styk. Minimumsafgiften, som før udgjorde 103,65 øre pr. styk foreslås på grund af forhøjelsen af stykafgiften ophævet. Ændringen i afgiftsstrukturen, dvs. forholdet mellem styk- og værdiafgift, medfører udover en generel afgiftsforhøjelse også, at prisforskellen mellem de billige og de dyre cigaretmærker mindskes, og de billige cigaretmærker pålægges den største afgiftsstigning. At de billige cigaretmærker stiger mest, betyder at barrieren for nye rygere bliver højere. For røgtobakken foreslås en afgiftsforhøjelse på 120 kr. pr. kilogram. Hermed vil afgiften for groftskåret røgtobak udgøre 722,50 kr. pr. kilogram, og afgiften for finskåret røgtobak vil udgøre 772,50 kr. pr. kilogram. Dette medfører, at hjemmerullede cigaretter gennemsnitligt ligeledes vil stige med 3 kr. inkl. moms pr. 20 styk. Det foreslås, at afgiftsstigningen pr. 1. januar 2014 bibeholdes, således at finansieringen af Forårspakke 2.0. holdes intakt Øl og vin I øl- og vinafgiftsloven foreslås det at hæve afgifterne på øl med 25 pct. og afgifterne på vin

8 8 med 55 pct. Afgiftsforhøjelserne vil f.eks. betyde, at en kasse med 30 styk øl vil stige fra 139,95 kr. ekskl. pant til 147 kr. En flaske vin, der i dag koster 40 kr., vil fremover koste 43,50 kr. En forhøjelse af øl- og vinafgiften medfører også nedsættelse af tillægsafgiften for øl- og vinbaserede alkoholsodavand. Hermed sikres det, at afgiftsbelastningen på øl- og vinbaserede alkoholsodavand bibeholdes uændret, og at afgiften for disse produkter stadig er den samme som for alkoholsodavand baseret på spiritus. Tillægsafgiften på mousserende vin forbliver uændret. 5. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Det samlede varige provenu efter tilbageløb og adfærd inkl. arbejdsudbudseffekter ved forslaget skønnes at udgøre 985 mio. kr. årligt ekskl. provenuet fra forhøjelsen af afgifterne på cigaretter og tobak, jf. tabel 1. Dette provenu er fordelt med hhv. 350 mio. kr. årligt fra afgiften på chokolade mv., 75 mio. kr. fra afgiften på konsum-is, 100 mio. kr. fra afgiften på sodavand, 125 mio. kr. for afgiften på øl, 350 mio. kr. for afgiften på vin og -15 mio. kr. for tillægsafgiften på alkoholsodavand. Forhøjelsen af afgifterne indebærer, at grænsehandlen forventes at stige for de varer, der er omfattet af afgiftsforhøjelserne. Afgiftsforhøjelsen på konsum-is forventes dog ikke at have nogen effekt på grænsehandlen.

9 9 Tabel 1. Provenuvirkning af afgiftsforhøjelser mio. kr. og 2012-niveau Varig virkning Finansårsvirkning 2012 Umiddelbar provenuvirkning Forhøjelse af afgift på chokolade mv Forhøjelse af afgift på konsum-is Forhøjelse af afgift på sukkerholdig sodavand Forhøjelse af ølafgift Forhøjelse af vinafgift Nedsættelse af tillægsafgift på alkoholsodavand I alt Umiddelbare provenuvirkning inkl. virkning på andre konti Forhøjelse af afgift på chokolade mv Forhøjelse af afgift på konsum-is Forhøjelse af afgift på sukkerholdig sodavand Forhøjelse af ølafgift Forhøjelse af vinafgift Nedsættelse af tillægsafgift på alkoholsodavand I alt Provenuvirkning inkl. automatisk tilbageløb Forhøjelse af afgift på chokolade mv Forhøjelse af afgift på konsum-is Forhøjelse af afgift på sukkerholdig sodavand Forhøjelse af ølafgift Forhøjelse af vinafgift Nedsættelse af tillægsafgift på alkoholsodavand I alt Provenuvirkning efter tilbageløb og grænsehandel Forhøjelse af afgift på chokolade mv Forhøjelse af afgift på konsum-is Forhøjelse af afgift på sukkerholdig sodavand Forhøjelse af ølafgift Forhøjelse af vinafgift Nedsættelse af tillægsafgift på alkoholsodavand I alt Provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd; finansieringsbidrag Forhøjelse af afgift på chokolade mv Forhøjelse af afgift på konsum-is Forhøjelse af afgift på sukkerholdig sodavand Forhøjelse af ølafgift Forhøjelse af vinafgift Nedsættelse af tillægsafgift på alkoholsodavand I alt

10 10 Tabel 1 (fortsat). Provenuvirkning af afgiftsforhøjelser mio. kr. og 2012-niveau Varig virkning Finansårsvirkning 2012 Provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd inkl. arbejdsudbudseffekter Forhøjelse af afgift på chokolade mv Forhøjelse af afgift på konsum-is Forhøjelse af afgift på sukkerholdig sodavand Forhøjelse af ølafgift Forhøjelse af vinafgift Nedsættelse af tillægsafgift på alkoholsodavand I alt Forhøjelse af afgiften på chokolade mv. og konsum-is Provenuet fra de gældende afgifter på chokolade og konsum-is skønnes i 2011 til hhv mio. kr. og 200 mio. kr. På den baggrund skønnes de foreslåede forhøjelser af afgifterne at medføre et umiddelbart merprovenu ekskl. moms i 2012 på hhv. 525 mio. kr. fra chokoladeafgiften og 100 mio. kr. fra konsumisafgiften, jf. tabel 1. Inklusiv moms og med tilbageløb skønnes merprovenuet i 2012 at udgøre hhv. 500 mio. kr. og 100 mio. kr. Forhøjelsen forventes at indebære, at forbruget reduceres. Herudover forventes grænsehandlen med chokolade mv. at stige. Derimod forventes forhøjelsen af afgiften på konsum-is ikke at have nævneværdige konsekvenser for grænsehandlen. Det varige provenu med tilbageløb og adfærdsændringer inkl. arbejdsudbudseffekter kan således skønnes til 350 mio. kr. fra chokoladeafgiften og 75 mio. kr. fra konsumisafgiften. Finansårseffekten i 2012 skønnes til ca. 375 mio. kr. ekskl. moms før tilbageløb og inkl. adfærd for chokoladeafgiften mv. og ca. -10 mio. kr. i 2012 for momsen som følge af øget grænsehandel. Finansårseffekten for konsum-isafgiften skønnes i 2012 til ca. 80 mio. kr. ekskl. moms før tilbageløb og inkl. adfærd. De samfundsøkonomiske konsekvenser af forhøjelsen af afgiften på chokolade mv. er vist i tabellen nedenfor. Tabel 2. Samfundsøkonomiske konsekvenser af afgiftsforhøjelsen på chokolade mv. Mio. kr. 1 Provenu ved uændret adfærd 525 Provenukonsekvenser ændret adfærd -125 Statens nettoprovenu 400 Borgerne mv Samfundsøkonomi netto -80 1) opgjort ekskl. moms, tilbageløb og arbejdsudbud 5.2 Forhøjelse af afgiften på sodavand Provenuet fra den gældende sodavandsafgift skønnes i 2011 at udgøre 375 mio. kr. Andelen

11 11 af sukkerholdige sodavand skønnes at udgøre ca. 2/3, mens andelen af sukkerfri sodavand skønnes at udgøre ca. 1/3. Den foreslåede yderligere differentiering af afgifterne for sukkerholdig og sukkerfri sodavand skønnes at indebære, at der opnås et umiddelbart merprovenu ved salg af de sukkerholdige sodavand på ca. 150 mio. kr. ekskl. moms i 2012, jf. tabel 1. Inklusiv moms og med tilbageløb skønnes merprovenuet at udgøre 125 mio. kr. i 2012, og den varige virkning skønnes til 125 mio. kr. Forhøjelsen forventes at indebære, at forbruget af sukkerholdig sodavand reduceres bl.a. til fordel for forbruget af sukkerfri sodavand og fordi grænsehandlen med sukkerholdig sodavand forventes at stige. Det varige provenu med tilbageløb og adfærdsændringer inkl. arbejdsudbudseffekter kan således skønnes til 100 mio. kr. Finansårseffekten i 2012 skønnes til ca. 105 mio. kr. ekskl. moms før tilbageløb og inkl. adfærd og ca. -10 mio. kr. i 2012 for momsen som følge af øget grænsehandel. Den foreslåede højere sats for sukkerholdig sodavand i forhold til sukkerfri sodavand indebærer en skatteudgift svarende til et umiddelbart provenutab på 70 mio. kr. De samfundsøkonomiske konsekvenser af afgiftsforhøjelsen på sukkerholdig sodavand er vist i tabellen nedenfor. Tabel 3. Samfundsøkonomiske konsekvenser af afgiftsforhøjelsen på sukkerholdig sodavand med 50 øre Mio. kr. 1 Provenu ved uændret adfærd 150 Provenukonsekvenser ændret adfærd -40 Statens nettoprovenu 110 Borgerne mv Samfundsøkonomi netto -30 1) opgjort ekskl. moms, tilbageløb og arbejdsudbud 5.3 Forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak Provenuet fra de gældende afgifter på cigaretter og tobak skønnes i 2011 til ca mio. kr. Forslaget om forhøjelserne skønnes på den baggrund, og på baggrund af opdaterede beregninger af konsekvenserne for grænsehandel mv. at medføre et umiddelbart merprovenu på 900 mio. kr. ekskl. moms, jf. tabel 4. Forhøjelsen af afgiften på tobak forventes imidlertid at medføre en stigning i grænsehandlen med tobak og cigaretter, således at provenuet efter tilbageløb og grænsehandel skønnes at udgøre 90 mio. kr.

12 12 Skønnet er baseret på samme beregningsmodel som ved den seneste forhøjelse af tobaksafgifterne i 2010, opdateret med hensyn til prisudvikling og afgiftsforhøjelser i udlandet. Som følge af den usikkerhed, som knytter sig til provenuskønnet, er det i finanslovsaftalen for 2012 valgt ikke at disponere over dette merprovenu. Når der yderligere tages højde for, at forbruget af cigaretter og tobak falder, skønnes forslaget at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd inkl. arbejdsudbudseffekter på 60 mio. kr. Det skønnes ikke, at forhøjelsen af stykafgiften og nedsættelsen af værdiafgiften vil medføre, at priserne uden moms og afgifter øges, fordi den nuværende konkurrence på markedet for cigaretter er så hård, at der er et konstant nedadgående pres på avancerne, så priserne uden moms og afgifter forventes at forblive uændret. Regeringen vil dog i forbindelse med vurderingen af muligheden for yderligere forhøjelser også vurdere hvorvidt, konkurrencesituationen efter omlægningen er tilstrækkelig, til at holde priserne uden moms og afgifter stabile. Viser det sig ikke at være tilfældet, vil afgifterne på cigaretter blive omlagt, så værdiafgiften igen øges. Forhøjelsen i 2014 skønnes at medføre et yderligere merprovenu på ca. 100 mio. kr. årligt. Denne provenugevinst går dog lige op med provenutabet på ca. 100 mio. kr. som følge af, at den foreslåede afgiftsstigning pr. 1. april 2012 ophæver den umiddelbare provenugevinst, der blev budgetteret i forbindelse med afgiftsstigningen pr. 1. januar 2014 i Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0. Finansårseffekten i 2012 skønnes til 100 mio. kr. ekskl. moms og tilbageløb og inkl. adfærd, og ca. -75 mio. kr. i 2012 for momsen som følge af øget grænsehandel. Som følge af den usikkerhed der knytter sig til antagelserne om grænsehandel mv. og dermed provenuberegningerne og i medfør af regeringens forsigtighedsprincip, budgetteres der dog ikke med hverken et mer- eller mindreprovenu på finansloven i 2012.

13 13 Tabel 4. Provenuvirkning af afgiftsforhøjelser på cigaretter og tobak mio. kr. og 2012-niveau Varig virkning Finansårsvirkning 2012 Umiddelbar provenuvirkning Umiddelbare provenuvirkning inkl. virkning på andre konti Provenuvirkning inkl. automatisk tilbageløb Provenuvirkning efter tilbageløb og grænsehandel Provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd; finansieringsbidrag Provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd inkl. arbejdsudbudseffekter De samfundsøkonomiske konsekvenser af afgiftsforhøjelsen fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 5. Samfundsøkonomiske konsekvenser af afgiftsforhøjelsen på cigaretter og tobak Mio. kr. 1 Provenu ved uændret adfærd 900 Provenukonsekvenser ændret adfærd -855 Statens nettoprovenu 45 Borgerne mv Samfundsøkonomi netto ) opgjort ekskl. moms, tilbageløb og arbejdsudbud. 5.4 Forhøjelse af afgifterne på øl og vin Provenuet fra de gældende afgifter på øl og vin skønnes i 2011 til henholdsvis 900 mio. kr. og mio. kr. På den baggrund skønnes de foreslåede forhøjelser med 25 pct. for ølafgiften og ca. 55 pct. for vinafgiften at medføre et umiddelbart merprovenu ekskl. moms på 225 mio. kr. fra ølafgiften og 650 mio. kr. fra vinafgiften i 2012, jf. tabel 1. Inklusiv moms og med tilbageløb skønnes merprovenuet at udgøre hhv. 225 mio. kr. fra ølafgiften og 600 mio. kr. fra vinafgiften i 2012, mens den varige virkning skønnes til 225 mio. kr. fra ølafgiften og 600 mio. kr. fra vinafgiften. Forhøjelsen forventes at indebære, at forbruget reduceres og at grænsehandlen med øl og vin stiger. Herudover forventes forbruget af spiritus at stige. Det varige provenu med tilbageløb og adfærdsændringer inkl. arbejdsudbudseffekter kan således skønnes til hhv. 125 mio. kr. og 350 mio. kr. Finansårseffekten i 2012 skønnes til ca. 160 mio. kr. for ølafgiften og ca. 440 mio. kr. for vinafgiften ekskl. moms før tilbageløb og inkl. adfærd, ca. -70 mio. kr. i 2012 for momsen som følge af øget grænsehandel, ca. -10 mio. kr. på emballageafgiften, som følge af færre

14 solgte flasker mv. og ca. 5 mio. kr. på spiritusafgiften som følge af et øget forbrug af spiritus. 14 De forslåede forhøjelser af øl- og vinafgiften indebærer, at tillægsafgiften for øl- og vinbaserede alkoholsodavand skal nedsættes for at opretholde balancen i forhold til de spiritusbaserede alkoholsodavand. Det indebærer et mindreprovenu fra tillægsafgiften på alkoholsodavand på ca. 15 mio. kr. i De samfundsøkonomiske konsekvenser af afgiftsforhøjelserne på øl og vin er vist i tabellen nedenfor. Tabel 6. Samfundsøkonomiske konsekvenser af afgiftsforhøjelsen på øl og vin mio. kr. 1 Øl Vin I alt Provenu ved uændret adfærd Provenukonsekvenser ændret adfærd Statens nettoprovenu Borgerne mv Samfundsøkonomi netto ) opgjort ekskl. moms, tilbageløb og arbejdsudbud 6. Administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget skønnes at medføre engangsomkostninger på 0,7 mio. kr. vedr. it-tilretninger og kommunikation mv. Lovforslaget skønnes endvidere at medføre løbende driftsomkostninger vedr. årsværk til indsats på 10,0 mio. kr. 7. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forhøjelserne af afgifterne på chokolade mv., konsum-is, sukkerholdig sodavand, øl, vin, cigaretter og tobak forventes at medføre en reduktion i efterspørgslen efter de pågældende varer. Reduktionen vil for chokolade mv., sukkerholdig sodavand, øl, vin, cigaretter og tobak være sammensat af mindre forbrug, mere dansk grænsehandel og mindre udenlandsk grænsehandel i Danmark, mens reduktionen i efterspørgslen efter konsum-is skyldes en reduktion i forbruget. 8. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget sendes i høring hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR). Da der udelukkende er tale om afgiftsforhøjelser, er det Skatteministeriets vurdering, at lovforslaget vil have meget begrænsede administrative konsekvenser for erhvervslivet 9. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.

15 Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 11. Forholdet til EU-retten Lovforslaget notificeres som udkast efter direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) med senere ændringer. Der er tale om en skattemæssig foranstaltning, som ikke er omfattet af en stand still periode. 12. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Udover relevante ministerier og styrelser sendes lovforslaget i høring hos Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Bryggeriforeningen, CEPOS, Dansk Dagligvareleverandørforening, Dansk Erhverv, Den danske skatteborgerforening, DI, Dansk Isindustri, Danske Advokater, Danske Regioner, De Samvirkende Købmænd, Foreningen af Danske Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, JTI, Horesta, Kommunernes Landsforening, Landbrug og Fødevarer, Nærbutikkernes Landsforening, Philip Morris, Tobaksindustrien og Økologisk Landsforening. 13. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Positive konsekvenser/mindre udgifter Det samlede varige provenu efter tilbageløb og adfærd inkl. arbejdsudbudseffekter af afgiftsforhøjelserne på chokolade mv., konsum-is, sukkerholdig sodavand, øl og vin skønnes at udgøre mio. kr. årligt. Dette provenu er fordelt med hhv. 350 mio. kr. årligt fra afgiften på chokolade mv., 75 mio. kr. fra afgiften på konsum-is, 100 mio. kr. fra afgiften på sodavand, 125 mio. kr. for afgiften på øl og 350 mio. kr. for afgiften på vin. Negative konsekvenser/ merudgifter Forslaget skønnes at medføre et varigt mindreprovenu fra tillægsafgiften på alkoholsodavand på 15 mio. kr.

16 16 Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Vedrørende forhøjelsen af tobaksafgifterne er der som følge af den usikkerhed, der knytter sig til antagelserne om grænsehandel mv. og dermed provenuberegningerne og regeringens forsigtighedsprincip, ikke budgetteret med hverken et mer- eller mindreprovenu på finansloven i Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Lovforslaget skønnes at medføre engangsomkostninger på 0,7 mio. kr. vedr. it-tilretninger og kommunikation, mv. Lovforslaget skønnes endvidere at medføre løbende driftsomkostninger vedr. årsværk til indsats på 10,0 mio. kr. Forhøjelserne af afgifterne på chokolade mv., konsum-is, sukkerholdig sodavand, øl, vin, cigaretter og tobak forventes at medføre en reduktion i efterspørgslen efter de pågældende varer. Da der udelukkende er tale om afgiftsforhøjelser, er det Skatteministeriets vurdering, at lovforslaget vil have meget begrænsede administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen

17 17 Forholdet til EU-retten Lovforslaget notificeres som udkast efter direktiv 98/34/EF (Informationsproceduredirektivet) med senere ændringer, særlig på grund af forhøjelserne af de EU-harmoniserede punktafgifter, dvs. på øl, vin og tobak. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 og 2 Efter chokoladeafgiftslovens 1 skal der betales afgift af chokolade og sukkervarer i form af chokolade, slik mv. Afgiften er en vægtafgift, og udgør 17,75 kr. pr. kilogram, hvis indholdet af tilsat sukker i produktet overstiger 0,5 g pr. 100 g, jf. 2, stk. 1, nr. 1, og 14,20 kr. pr. kilogram, hvis indholdet af sukker i produktet udgør højst 0,5 g pr. 100 g, jf. 2, stk. 1, nr. 2. Vægtafgifterne foreslås forhøjet med 6 kr. pr. kilogram Dette medfører, at afgiften på slik og chokolade herefter er 23,75 kr. pr. kilogram for varer, hvis indholdet af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 g, og 20,20 kr. pr. kilogram for varer, hvis indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5 g pr. 100 g. 2, stk. 1, nr. 2 foreslås tilrettet, så ordet tilsat nu fremgår af bestemmelsen. Til nr. 3 og 4 Efter chokoladeafgiftslovens 22, stk. 1, skal der betales dækningsafgift af visse varer ved indførelse fra udlandet, herunder når varer modtages fra udlandet via andre EU-lande. Det drejer sig om varer, som ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele. Dækningsafgiften beregnes efter varens faktiske indhold af afgiftspligtige bestanddele. Dækningsafgiften fremgår af chokoladeafgiftslovens 22, stk. 4, og er opdelt i følgende grupper: 1) Kokos 5 kr. og 30 øre 2) Behandlede jordnødder 10 kr. og 60 øre 3) Andre afgiftspligtige bestanddele, 17 kr. og 75 øre hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g. pr. 100 g 4) Andre afgiftspligtige bestanddele, 14 kr. og 20 øre

18 18 hvis indhold af sukker udgør højst 0,5 g. pr. 100 g 22, stk. 4, nr. 3 og 4, som er de to afgiftssatser, som relaterer sig til vægtafgiften, foreslås forhøjet til samme satser som de tilsvarende satser i vægtafgiften. Hermed sikres ligebehandling mellem danskproducerede og importerede produkter. 22, stk. 4, nr. 4 foreslås tilrettet, så ordet tilsat nu fremgår af bestemmelsen. Til 2 Til nr. 1-4 Efter konsumisafgiftsloven 1, stk. 1 og 2, skal der betales afgift af konsum-is af enhver art, herunder sodavandsis og konsum-is-miks til erhvervsmæssig fremstilling af konsum-is i softicemaskiner og lignende apparater. Afgiften er en literafgift, og udgør 4,25 kr. pr. liter for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 milliliter, og 3,40 kr. for varer, hvis indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5 g pr. 100 milliliter. Det foreslås at hæve afgifterne med 50 pct. Dette medfører, at afgiften på konsum-is herefter er 6,38 kr. pr. liter for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 milliliter, og 5,10 kr. pr. liter for varer, hvis indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5 g pr. 100 milliliter. Til 3 Til nr. 1 Efter mineralvandsafgiftslovens 1 skal der betales afgift af produkter som sodavand, limonade og lignende læskedrikke. Afgiften udgør 108 øre pr. liter for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 milliliter, jf. 1, stk. 2, nr. 1, og 57 øre for varer, hvis indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5 g pr. 100 milliliter, jf. 1, stk. 2, nr. 2. Det foreslås at hæve afgiften på mineralvand med et sukkerindhold, som overstiger 0,5 g pr. 100 milliliter, med 50 øre, så den herefter udgør 158 øre pr. liter. Satsen for mineralvand med et indhold af tilsat sukker, som udgør højst 0,5 g pr. 100 milliliter, bibeholdes uændret. Til nr. 1-3 Til 4

19 19 I henhold til 11, stk. 4, i lov nr af 8. december 2010 opkræves der af cigaretter og røgtobak til og med den 31. december 2013 afgift efter følgende satser: 1) For cigaretter: 67,50 øre pr. styk og 21,65 pct. af detailprisen, jf. 28 i tobaksafgiftsloven, dog minimum 103,65 øre pr. styk. 2) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af 1, stk. 2, i tobaksafgiftsloven som affattet ved denne lovs 3, nr. 3, er defineret som groftskåret røgtobak: 602,50 kr. pr. kilogram. 3) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af 1, stk. 2, i tobaksafgiftsloven som affattet ved denne lovs 3, nr. 3, er defineret som finskåret røgtobak: 652,50 kr. pr. kilogram. I henhold til 1 i tobaksafgiftsloven udgør tobaksafgifterne pr. 1. januar 2014: 1) For cigaretter: 67,50 øre pr. styk og 22,49 pct. af detailprisen, jf. 28, dog minimum 103,65 øre pr. styk. 2) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af stk. 2 er defineret som groftskåret røgtobak: 618,50 kr. pr. kilogram. 3) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af stk. 2 er defineret som finskåret røgtobak: 668,50 kr. pr. kilogram. Afgiftsstigningerne pr. 1. januar 2014 svarer til en gennemsnitlig prisstigning på 35 øre pr. 20 styk cigaretter i forhold til de gældende satser. Den gennemsnitlige afgiftsstigning gælder både færdigproducerede og hjemmerullede cigaretter. De gældende tobaksafgiftssatser foreslås i dette lovforslag forhøjet, svarende til en gennemsnitlig prisstigning på 3 kr. pr. 20 styk cigaretter, se bemærkningerne til 7. Afgiftsstigningen pr. 1. januar 2014 foreslås derudover bibeholdt, så finansieringen af Forårspakke 2.0. holdes intakt. Afgiftsstigningen tilrettes derfor, så den herefter udgør 40 øre pr. 20 styk cigaretter i forhold til de satser, som er foreslået i lovforslagets 7. At afgiftsstigningerne nu udgør 40 øre, og ikke 35 øre som hidtil, skyldes den forventede forbrugsnedgang som følge af afgiftsstigninger i dette lovforslag. Afgiftssatserne pr. 1. januar 2014 vil herefter udgøre: 1) For cigaretter: 118,25 øre pr. styk og 1 pct. af detailprisen, jf. 28 i tobaksafgiftsloven. 2) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af 1, stk. 2, i tobaksafgiftsloven er defineret som groftskåret røgtobak: 738,50 kr. pr. kilogram. 3) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af 1, stk. 2, i tobaksafgiftsloven er defineret som finskåret røgtobak: 788,50 kr. pr. kilogram.

20 20 Til 5 Til nr. 1 Efter øl- og vinafgiftslovens 1, stk. 1, skal der betales afgift af øl. Afgiften udgør 50,90 kr. pr liter ren alkohol. Øl med et alkoholindhold på under 2,8 pct. vol. er undtaget fra afgift, jf. stk. 2. Afgiften foreslås forhøjet med 25 pct. så den herefter udgør 63,60 kr. pr. liter ren alkohol. Til nr. 2-4 Efter øl- og vinafgiftslovens 3 skal der betales afgift af vin. Afgiften er differentieret ud fra alkoholindhold og udgør: 1) For vin med et alkoholindhold over 3,90 kr. pr. liter 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol. 2) For vin med et alkoholindhold 6,87 kr. pr. liter over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol. 3) For vin med et alkoholindhold 9,20 kr. pr. liter. over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. Afgiften foreslås forhøjet med 55 pct., så den herefter udgør: 1) For vin med et alkoholindhold over 6,03 kr. pr. liter 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol. 2) For vin med et alkoholindhold 10,62 kr. pr. liter over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol. 3) For vin med et alkoholindhold 14,22 kr. pr. liter. over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. Til nr. 5 og 6 Efter øl- og vinafgiftslovens 3 B skal der udover ølafgiften i 1 betales tillægsafgift af ølbaserede alkoholsodavand. Afgiften er differentieret ud fra alkoholindhold og udgør: 1) For blandinger med et alkoholindhold 8,60 kr. pr. liter på 10 pct. vol. eller derunder 2) For blandinger med et alkoholindhold, 15,05 kr. pr. liter. som overstiger 10 pct. vol. Afgiften foreslås nedsat, så afgiftsbelastningen på ølbaserede alkoholsodavand forbliver

21 21 uændret. Afgiften udgør herefter: 1) For blandinger med et alkoholindhold 7,90 kr. pr. liter på 10 pct. vol. eller derunder 2) For blandinger med et alkoholindhold 13,52 kr. pr. liter. som overstiger 10 pct. vol. Til nr. 7 og 8 Efter øl- og vinafgiftslovens 3 C skal der udover vinafgiften i 3 betales tillægsafgift af vinbaserede alkoholsodavand. Afgiften er differentieret ud fra alkoholindhold og udgør: 1) For blandinger med et alkoholindhold 7,50 kr. pr. liter på 10 pct. vol. eller derunder 2) For blandinger med et alkoholindhold 14,27 kr. pr. liter. som overstiger 10 pct. vol. Afgiften foreslås nedsat, så afgiftsbelastningen på vinbaserede alkoholsodavand forbliver uændret. Afgiften udgør herefter: 1) For blandinger med et alkoholindhold 5,37 kr. pr. liter på 10 pct. vol. eller derunder 2) For blandinger med et alkoholindhold 10,52 kr. pr. liter. som overstiger 10 pct. vol. Til 6 Det foreslås, at 11, stk. 4, i lov nr af 8. december 2010, som indeholder de gældende afgiftssatser for tobak, ophæves og erstattes med satserne i dette lovforslags 7, stk. 4. Til 7 Det foreslås i stk. 1, at loven som udgangspunkt træder i kraft den 1. januar Det foreslås dog i stk. 2, at afgiftsforhøjelserne på tobaksafgifterne først træder i kraft den 1. april Med den forlængede frist forventes det, at størstedelen af fremstillerne af tobak vil være i stand til at afpasse produktionen til de nye bestemmelser.

22 I stk. 3 foreslås det, at loven fra ikrafttrædelsesdatoerne alene finder anvendelse på varer, som udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres. 22 Endelig foreslås i stk. 4 en overgangsordning for tobaksafgifterne pr. 1. april Konkret foreslås det, at for cigaretter og røgtobak, som fra loven ikrafttrædelse til og med den 31. december 2013 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales afgift efter tobaksafgiftsloven og efter følgende satser: 1) For cigaretter: 116,65 øre pr. styk og 1 pct. af detailsalgsprisen. 2) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af 1, stk. 2, i tobaksafgiftsloven er defineret som groftskåret røgtobak: 722,50 kr. pr. kilogram 3) For røgtobak, som efter regler fastsat i medfør af 1, stk. 2, i tobaksafgiftsloven er defineret som fintskåret røgtobak: 772,50 kr. pr. kilogram. Forslaget indebærer, at cigaretafgiften forhøjes svarende til en gennemsnitlig prisstigning på 3 kr. inkl. moms pr. 20 styk cigaretter. Konkret foreslås det at nedsætte værdiafgiften til 1 pct. af detailprisen og forhøje stykafgiften til 116,65 kr. pr. styk. Minimumsafgiften, som før udgjorde 103,65 øre pr. styk foreslås på grund af forhøjelsen af stykafgiften ophævet. Ændringen i afgiftsstukturen, dvs. forholdet mellem styk- og værdiafgift, medfører udover en generel afgiftsforhøjelse også, at prisforskellen mellem de billige og de dyre cigaretmærker mindskes, og de billige cigaretmærker pålægges den største afgiftsstigning. At de billige cigaretmærker stiger mest, betyder at barrieren for nye rygere bliver højere. For røgtobakken foreslås en afgiftsforhøjelse på 120 kr. pr. kilogram. Hermed vil afgiften for groftskåret røgtobak udgøre 722,50 kr. pr. kilogram, og afgiften for finskåret røgtobak vil udgøre 772,50 kr. pr. kilogram. Dette medfører, at hjemmerullede cigaretter gennemsnitligt ligeledes vil stige med 3 kr. inkl. moms pr. 20 styk.

23 23 Bilag Bilag 1 (Evt.) Andre bilag (EU-direktiver, forordninger, tekniske redegørelser) Bilag 2 Paralleltekster

24 24 Bilag 2 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr af 20. december 2006, 1 i lov nr. 524 af 12. juni 2009 og senest ved 5 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændringer: 2. Afgiften svares efter følgende satser på grundlag af den afgiftspligtige vægt: 1) Varer, hvis indhold af 17 kr. og 75 øre pr. kg. tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g 2) Varer, hvis indhold af pr.kg. Stk sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 g 14 kr. og 20 øre 22. Stk Stk. 4. Afgiften svares efter følgende satser på grundlag af vægten af de afgiftspligtige bestanddele: 1) 3) 4) Andre afgiftspligtige 14 kr. og 20 øre pr. kg. bestanddele, hvis indhold af sukker højst udgør 0,5 g sukker pr. 100 g Stk I 2, stk. 1, nr. 1, ændres 17 kr. og 75 øre til: 23 kr. og 75 øre. 2. 2, stk. 1, nr. 2, affattes således: 2) Varer, hvis indhold 20 kr. og 20 øre pr. kg af tilsat sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 g 3. I 22, stk. 4, nr. 3, ændres 17 kr. og 75 øre til: 23 kr. og 75 øre , stk. 4, nr. 4, affattes således: 4) Andre afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af 20 kr. og 20 øre pr. kg tilsat sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 g 2 I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 888 af 17. august 2006,

25 25 som ændret ved 3 i lov nr. 523 af 17. juni 2008, 81 i lov nr af 19. december 2008 og 2 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. Af her i landet i erhvervsmæssigt øjemed fremstillet konsumis svares afgift til statskassen på: 1) 4 kr. og 25 øre pr. liter, når varens indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml. 2) 3 kr. og 40 øre pr. liter, når varens indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml. Stk. 2. Af her i landet fremstillet konsum-ismiks, der er beregnet til erhvervsmæssig fremstilling af konsum-is i softicemaskiner og lignende apparater, svares afgift til statskassen på: 1) 4 kr. og 25 øre pr. liter konsum-is, der kan fremstilles af de pågældende varer, når varens indhold af tilsat suk-ker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml. 2) 3 kr. og 40 øre pr. liter konsum-is, der kan fremstilles af de pågældende varer, når varens indhold af tilsat suk-ker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml. Stk For varer omfattet af 1, stk. 1, nr. 1-4, udgør afgiften: 1) 108 øre pr. liter af varer, hvis indhold af tilsat sukker - Stk I 1, stk. 1, nr. 1, ændres 4 kr. og 25 øre til: 6 kr. og 38 øre. 2. I 1, stk. 1, nr. 2, ændres 3 kr. og 40 øre til: 5 kr. og 10 øre. 3. I 1, stk. 2, nr. 1, ændres 4 kr. og 25 øre til: 6 kr. og 38 øre. 4. I 1, stk. 2, nr. 2, ændres 3 kr. og 40 øre til: 5 kr. og 10 øre. 3 I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007, som ændret ved 86 i lov nr af 19. december 2008, 21 i lov nr af 19. december 2008, 3 i lov nr. 524 af 12. juni 2009 og 7 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændring: 1. I 2, stk. 1, nr. 1, ændres 108 til:

26 ) For cigaretter: 67,50 øre pr. styk og 22,49 pct. af detailprisen, jf. 28, dog minimum 103,65 øre pr. styk. 2) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af stk. 2 er defineret som groftskåret røgtobak: 618,50 kr. pr. kilogram. 3) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af stk. 2 er defineret som finskåret røgtobak: 668,50 kr. pr. kilogram. Stk I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendt-gørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr af 20. december 2000, 1 i lov nr af 17. december 2002, 1 i lov nr af 20. december 2004, 4 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, 3 i lov nr. 626 af 11. juni 2010, 3 i lov nr af 8. december 2010 og senest ved 1 i lov nr. 626 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 1, nr. 1, affattes således: 1) For cigaretter: 118,25 øre pr. styk og 1 pct. af detailsalgsprisen, jf I 1, stk. 1, nr. 2, ændres 618,50 til: 738, I 1, stk. 1, nr. 3, ændres 668,50 til: 788, Der betales afgift af øl her i landet efter reglerne i denne lov. Afgiften udgør bortset fra varer omfattet af 3 A-3 C for varer henhørende under position 2203 og 2206 i EU's kombinerede nomenklatur 50,90 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol (ætanolindholdet), jf. dog stk. 2. Stk Stk kr. pr. liter 1) med et ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol. 3,90 2) med et ætanolindhold på over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol. 6,87 3) med et ætanolindhold på over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. 9,20 I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vin-afgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 626 af 11. juni 2010, 28 i lov nr. 247 af 30. marts 2010 og senest ved 2 i lov nr. 626 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 1, ændres 50,90 til: 63, I 3, stk. 2, nr. 1, ændres 3,90 til: 6,03.

27 27 3. I 3, stk. 2, nr. 2, ændres 6,87 til: 10,62. 3 B. --- kr. pr. liter 1) hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. el-ler derunder 8,60 2) hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol. 15,05 4. I 3, stk. 2, nr. 3, ændres 9,20 til: 14, I 3 B, nr. 1, ændres 8,60 til: 7,90. 3 C ) hvis blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder: 7,50 2) hvis blandingens alkoholindhold overstiger 10 pct. vol.: 14,27 6. I 3 B, nr. 2, ændres 15,05 til: 13, I 3 C, nr. 1, ændres 7,50 til: 5, I 3 C, nr. 2, ændres 14,27 til: 10, Stk Stk. 4. For cigaretter og røgtobak, som den 1. januar 2011 findes i ustemplet stand hos virksomheder, der fremstiller eller modtager cigaretter eller røgtobak fra udlandet, og for varer, som fra nævnte dag fremstilles, udleveres til forbrug fra autoriserede og registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet, betales afgift efter lov om tobaksafgifter og efter følgende satser frem til og med den 31. december 2013: 1) For cigaretter: 67,50 øre pr. styk og 21,65 pct. af detailprisen, jf. 28 i tobaksafgiftsloven, dog minimum 103,65 øre pr. styk. 2) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af 1, stk. 2, i tobaksafgiftsloven som affattet I lov nr af 8. december 2010 om ændring af løn-sumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing), foretages følgende ændring: 1. 11, stk. 4, ophæves.

28 28 ved denne lovs 3, nr. 3, er defineret som groftskåret røgtobak: 602,50 kr. pr. kilogram. 3) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af 1, stk. 2, i tobaksafgiftsloven som affattet ved denne lovs 3, nr. 3, er defineret som finskåret røgtobak: 652,50 kr. pr. kilogram. 7 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012, dog jf. stk. 2. Stk og 6 træder i kraft den 1. april Stk. 3. Loven har alene virkning for varer, som efter lovens ikrafttræden udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres. Stk. 4. For cigaretter og røgtobak, som fra den 1. april 2012 til og med den 31. december 2013 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales afgift efter tobaksafgiftsloven og efter følgende satser: For cigaretter: 116,65 øre pr. styk og 1 pct. af detailsalgsprisen, jf. 28 i tobaksafgiftsloven. For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af 1, stk. 2, i tobaksafgiftsloven er defineret som groftskåret røgtobak: 722,50 kr. pr. kilogram For røgtobak, som efter regler fastsat i medfør af 1, stk. 2, i tobaksafgiftsloven er defineret som fintskåret røgtobak: 772,50 kr. pr. kilogram.

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0049 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg.

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg. Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer, lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v. og lov

Læs mere

Forslag. Skatteministeriet J. nr til

Forslag. Skatteministeriet J. nr til Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0030 Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af chokolade-

Læs mere

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 29/1 LSF 216 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 21-231-3 Fremsat den 5. maj 21 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0049 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag

Læs mere

Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 216 Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 206 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt 13. maj 2016 J.nr. 16-0508355 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 372 af 19. april 2016 (alm.

Læs mere

2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-231-0021 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt 24. februar 2015 J.nr. 14-5164320 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 241 af 4. december 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

Afgifter på danske dagligvarer

Afgifter på danske dagligvarer Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt 1 Advokatrådet Bryggeriforeningen Ingen bemærkninger Bryggeriforeningen henviser til regeringens målsætning om at lave en provenuneutral omlægning af mineralvandsafgiften.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 82 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-231-0053 Dato: 8. februar 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 160 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2005-231-0048 Udkast (4) 9. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven

Læs mere

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011 Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 11 Offentligt 28. november 2011 Til Folketingets Skatteudvalg Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Kapitel 1. Sammenfatning

Kapitel 1. Sammenfatning - 1 - Sammenfatning - 2 - Kapitel 1. Sammenfatning 1. Resumé Grænsehandlen med nydelsesmidler falder: Grænsehandlen med nydelsesmidler er faldende. Fra 2004 til 2005 vil grænsehandlen med nydelsesmidler

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012)

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Forslag til Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, øl- og vinafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125 - Forslag til Lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatteog afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovsaftalen

Læs mere

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg Skatteudvalget 2011-12 L 197 Bilag 10 Offentligt Folketingets skatteudvalg 29. august 2012 Kraftigt fald af øl- og læskedrikke i Danmark i 2012 Salget på hjemmemarkedet falder voldsomt Øl: -9,6 % i 1.

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Status over grænsehandel Juni 2005 Udgiver: Skatteministeriet København 2005 Tryk: Schultz ISBN: 87-90922-63-8 ISBN: 87-90922-64-6 (Internet) Pris: 50 kr. Yderligere eksemplarer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. september 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 789 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0149675 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1062 af 26/08/2013

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 290 Offentligt 23. april 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet og holdbarhed

Læs mere

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde Skatteministeriet Saneringsudvalget Ingrid Hornshøj Jensen ihj@skm.dk København, den 17. maj 2016 Bidrag fra (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde I forlængelse af det første møde i Saneringsudvalget, der

Læs mere

Skatteudvalget L 206 - Bilag 21 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over

Skatteudvalget L 206 - Bilag 21 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over Skatteudvalget L 206 - Bilag 21 Offentligt Til lovforslag nr. L 206 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift

Læs mere

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013.

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer og lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 10 Offentligt J.nr. 2011-231-0049 Dato: 27-11-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende L 33 - forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. oktober 2007 EM 2007/60 1. Lovforslagets baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Presset på de offentlige udgifter er stigende. Som følge heraf foreslås afgifterne på sukker,

Læs mere

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 4 ud af 10 danskere vil grænsehandle til sommer Grænsehandel er en udbredt folkesport blandt danskerne. Fire ud af ti har grænsehandlet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven 2007/2 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 217 Folketinget 2012-13 Fremsat den 17. maj 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven

Læs mere

Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love1

Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love1 Skatteministeriet Udkast 7. maj 2013 Forslag til Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love1 (Ophævelse af sodavandsafgiften,

Læs mere

Fødevarebranchens rammevilkår strammes

Fødevarebranchens rammevilkår strammes Organisation for erhvervslivet november 2009 Fødevarebranchens rammevilkår strammes AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK OG KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Fødevarebranchen er udsat for

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail: js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk J.nr. 2011-231-0049 24. november 2011 Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2014/1 LSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 22. januar 2015 af ministeren

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1 Forslag til Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1 (Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark) l I lov om fremstilling, præsentation og salg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2012/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 20. marts 2013

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 197 Offentligt J.nr. 2005-202-004444 Dato:29-06-2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Til orientering fremsendes sammenfatningen af den status for grænsehandlen, som

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 353 Offentligt Gennemgang af skatteudgifter SAU 4. september 2012 Oversigt over præsentation Definition af skatteudgifter Eksempler på skatteudgifter Beregning

Læs mere

De samfundsøkonomiske tab ved grænsehandlen er relativt små og nettobeskæftigelsesvirkningen er tæt på nul.

De samfundsøkonomiske tab ved grænsehandlen er relativt små og nettobeskæftigelsesvirkningen er tæt på nul. i:\april-2001\skat-b-04-01.doc Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 25. april 2001 GRÆNSEHANDEL: NÆSTEN BALANCE En rapport fra Skatteministeriet over den samlede grænsehandel viser, at danskerne

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Maj 2010 Maj 2010 Status over grænsehandel Status over grænsehandel Udgiver: Skatteministeriet København maj 2010 E-post adresse: skm@skm.dk Hjemmeside: www.skm.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Skatteudvalget L 216 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 216 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 216 Bilag 8 Offentligt Navn Høringssvar Bemærkninger Advokatrådet Advokatsamfundet Bryggeriforeningen (BF) Generelt: BF deler ikke Skatteministeriets opfattelse af, at cider, der

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes indkomne høringssvar fra høringen af Forslag til lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatte-

Læs mere

2012/1 LSF 217 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar Fremsat den 17. maj 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2012/1 LSF 217 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar Fremsat den 17. maj 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2012/1 LSF 217 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0149675 Fremsat den 17. maj 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 109 Folketinget Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 109 Folketinget Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) til Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 197 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0092 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt 17. februar 2015 J.nr. 15-0190055 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 405 af 20. januar 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Svar på Spørgsmål 212 Offentligt J.nr. 2010-318-0306 Dato: 10. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 212 af 13. december 2010.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012

Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012 Status over grænsehandel Bilagsrapport 2012 Bilagsrapport Status over grænsehandel 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Afgiftsændringer i og omkring Danmark... 5 1.1. Afgiftsændringer i Danmark... 5 1.1.2

Læs mere

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 42 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-5317487 Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0161737 Senere ændringer til forskriften LBK nr 11 af 06/01/2014 LBK nr 185 af 18/02/2014 LBK

Læs mere

Indirekte skatter. Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar Lene Skov Henningsen

Indirekte skatter. Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar Lene Skov Henningsen Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Indirekte skatter Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar 2012 Lene

Læs mere

Talepapir samråd den 13. april 2010

Talepapir samråd den 13. april 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Talepapir samråd den 13. april 2010 Spørgsmål U: Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der ligger bag de nuværende

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 258 Offentligt J.nr. 2009-231-0021 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Bilag Status over grænsehandel 2017

Bilag Status over grænsehandel 2017 Bilag Status over grænsehandel 2017 27. oktober 2017 Status over grænsehandel 2017 Indhold 4 Indhold 1. Alkohol... 1 1.1 Udlændinges grænsehandel med alkohol i Danmark... 1 1.2 Illegal handel med alkohol...

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Ministeren bedes redegøre for den sundhedsmæssige baggrund for, at

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Ministeren bedes redegøre for den sundhedsmæssige baggrund for, at Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Skatteudvalget Samråd, spørgsmål T 10 min Tid og sted: 13.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 91 Offentligt. Status over grænsehandel 2014

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 91 Offentligt. Status over grænsehandel 2014 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 91 Offentligt Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Juni 2006 Publikationen er elektronisk og kan hentes på www.skm.dk ISBN: 87-90922-72-7 (Internet) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kapitel 1. Sammenfatning...3

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 34 Offentligt Status over grænsehandel

Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 34 Offentligt Status over grænsehandel Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 34 Offentligt Status over grænsehandel Bilagsrapport 2012 Bilagsrapport Status over grænsehandel 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Afgiftsændringer i og omkring

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere