Skatteministeriet J.nr Den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den"

Transkript

1 Skatteministeriet J.nr Den Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes indkomne høringssvar fra høringen af Forslag til lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatte- og afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovsaftalen for 2005) samt kommentarer til de indkomne høringssvar. Kristian Jensen /John Fuhrmann

2 Organisationernes høringssvar og Skatteministeriets kommentarer hertil Organisation Høringssvar Kommentar De Samvirkende Købmænd (DSK) Virkningstidspunkt for cigaret-, vin- og ølafgiftsændringerne DSK kan tilslutte sig udkastet udfra den argumentation, der ledsager lovforslaget men kun kæder, der på forhånd vælger at agere udfra forventet vedtagelse, vil dog kunne nå at have den nedsatte pris fra og med 9. januar Det må derfor forventes, at den fulde effekt først slår igennem i butikkernes markedsføring senere i løbet af januar Afgiftsgodtgørelse af lagre af øl og vin DSK kan tiltræde den påtænkte bagatelgrænse på 500 kr. og tilbyder i den forbindelse sin assistance i forbindelse med den kommunikation, myndighederne står overfor rettet imod butikkerne. Tidspunkt for ikrafttræden af tillægsafgift DSK vil gerne foreslå, at ikrafttrædelsestidspunktet for tillægsafgiften på alkoholsodavand bliver identisk med datoen, hvorpå emballageafgiften nedsættes, og det obligatoriske pant- og retursystem udvides; dvs. den 1. april Det vil lette butikkernes administrative arbejde, men også sikre forbrugerne størst mulig gennemskuelighed i priserne. Afgiftsgodtgørelse for lagre med alkoholsodavand DSK finder, at der burde tilbydes refusion i forbindelse med nedsættelsen af emballageafgiften, ligeledes med en bagatelgrænse på 500 kr. svarende til vilkårene ved emballageafgiftsnedsættelsen på øl og sodavand pr. 1. februar Skatteministeriet noterer sig DSK s bemærkninger om afgiftsændringernes fulde effekt. Skatteministeriet takker for tilbuddet om assistance i forbindelse med kommunikationen ud til butikkerne. Skatteministeriet vil tilstræbe at ikrafttrædelsestidspunktet for tillægsafgiften bliver sammenfaldende med nedsættelsen af emballageafgiften samt udvidelsen af pant- og retursystemet pr. 1. april Hvorvidt tidspunktet kan blive den 1. april 2005 afhænger imidlertid af, at finanslovsaftalens parter har nået at indgå en aftale om udmøntningen af provenuet fra tillægsafgiften til konkrete projekter. Skatteministeriet finder, at de to modsatrettede afgiftsændringer på alkoholsodavand nedsættelsen af emballageafgiften og pålæggelsen af tillægsafgiften til dels kan siges at opveje hinanden. Der hverken efteropkræves tillægsafgift af alkoholsodavand eller gives afgiftsgodtgørelse af afgiftsdifferencen på emballager til alkoholsodavand mv. For lagre af alkoholsodavand vil der endda være tale om en begunstigelse, som følge af at tillægsafgiften overstiger emballageafgiftsnedsættelsen. For lagre af andre gærede drikkevarer, herunder cider, vil der udelukkende være tale om en emballageafgiftsnedsættelse.

3 Skandinavisk Tobakskompagni (ST) Coop Danmark ST tager afgiftsforhøjelsen og -omlægningen til efterretning men finder det i lyset af den klare, modsatte anbefaling i Rapport om grænsehandel 2004 påfaldende, at der overhovedet sker en forhøjelse af cigaretafgiften. Med en dansk afgiftsforhøjelse som foreslået bliver der igen en mindre besparelse ved at købe cigaretter i Tyskland. Mere mærkbar og dermed af større betydning bliver imidlertid den øgede prisforskel mellem cigaretter købt i Danmark og cigaretter købt på danskernes rejsemål i Sydeuropa. Det må forventes, at den danske afgiftsforhøjelse vil føre til en betydelig vækst i denne del af grænsehandlen. Med virkningstidspunktet den 9. januar 2005 er der tale om en meget kort frist til implementering af de nye afgifter, når det tages i betragtning, dels at vi inden ikrafttræden og i en periode mellem jul/nytår skal have trykt ny emballage med nye EAN-koder ( stregkoder ) til de ganske mange varianter af cigaretpakker, og dels at vort lager af nugældende emballage rækker betydeligt ud over ikrafttrædelsesdatoen med den konsekvens, at vi må kassere ganske store mængder emballage. ST havde derfor gerne set, at afgiftsstigningen var blevet gennemført med et rimeligt varsel på f.eks. 3 måneder. Forhøjelse og omlægning af cigaretafgiften Coop er enige i, at borgernes lovlige grænsehandel ikke stimuleres mærkbart af den foreslåede afgiftsændring, hvis afgiften i Tyskland justeres tilsvarende. Tillægsafgift på alkoholsodavand Coop har sammen med DSK anbefalet, at flasker til alkoholsodavand indgår i det obligatoriske pant- og retursystem. De bifalder derfor forslaget. Coop anbefaler, at tillægsafgiften for alkoholsodavand træder i kraft den 1. april 2005, således at begge ændringer sker samtidig. Forhøjelsen af cigaretafgiften skal ses i lyset af to ting. For det første vil regeringen af hensyn til folkesundheden gerne begrænse rygning. Regeringen finder det især vigtigt, at unge mennesker ikke begynder at ryge. Den har derfor fundet det meget vigtigt at hæve afgiften for de allerbilligste cigaretter, hvilket netop vil være konsekvensen af dette forslag. Som nævnt i bemærkningerne vil forslaget have en negativ effekt på grænsehandelen med cigaretter. Men regeringen har i denne sag valgt at lade de sundhedsmæssige hensyn tælle tungest i afvejningen mellem grænsehandel og folkesundhed. For det andet blev det som en del af finansloven for 2004 besluttet, at regeringen for at neutralisere virkningerne på de offentlige finanser af den første grænsehandelspakke ville overveje initiativer i lyset af de dengang planlagte og nu gennemførte tyske afgiftsstigninger. Den danske afgiftsstigning er derfor en naturlig følge af finansloven for 2004 og udviklingen i Tyskland. Skatteministeriet har noteret sig ST s ønske. For at opnå den fulde provenumæssige effekt i finansåret 2005 foreslås både afgiftsnedsættelserne på øl og vin og afgiftsomlægningen på cigaretter at træde i kraft den 1. januar Virkningstidspunktet er dog udskudt til den 9. januar 2005 for at sikre at bl.a. detailhandelen mulighed for at foretage lageropgørelsen i weekenden uden for åbningstiden uden at dette skal foregå hen over nytåret. Skatteministeriet er enig i, at udviklingen i Tyskland har stor betydning. Som nævnt i bemærkningerne til lovforslaget afhænger adfærdskonsekvenserne kritisk af afgifts- og prisudviklingen i Tyskland. fra De Samvirkende Købmænd (DSK) ovenfor.

4 Skatteministeriet har noteret sig Coops Bryggeriforeningen (BF) Det forekommer besynderligt, at man indfører en tillægsafgift, som er ens for alkoholstyrker fra 0-9,9 pct., og som derfor prismæssigt begunstiger alkoholsodavand med et højere indhold af alkohol. Lavere afgifter på øl og vin Coop anerkender afgiftsjusteringerne som et skridt på vejen til at reducere borgernes tilskyndelse til grænsehandel i Tyskland. Coop ser gerne en yderligere reduktion af afgifterne på øl og en markant reduktion eller afskaffelse af sodavandsafgiften, da disse varer fortsat er hovedårsag til danskernes handel over landegrænsen. Tillægsafgift på maltbaserede alkoholsodavand Vedr. tillægsafgiften på maltbaserede alkoholsodavand er der behov for en nærmere afgrænsning af hvilke produkter, som kan omfattes af tillægsafgiften. Som teksten er i det nuværende forslag, er der risiko for, at produkter, som ikke kan karakteriseres som alkoholsodavand, vil kunne blive ramt af tillægsafgiften. Der er allerede i dag en specialøl-kategori, som vedrører øl med særlige smagsgivende stoffer, som f.eks. krydderier, urter (f.eks. porse), frugt eller frugtsaft (f.eks. grape, citron) og chokolade. BF frygter, at øl i denne kategori udover ølafgiften også vil kunne blive pålagt tillægsafgiften. Problemstillingen er relevant for både danske og udenlandske produkter. BF foreslår derfor, at teksten klargøres, således at det sikres, at specialøl ikke pålægges tillægsafgifter. Det er vigtigt, at øl, som blot er tilsat særlige smagsgivende stoffer, ikke får en tillægsafgift idet disse øl på ingen måde opfattes som værende alkoholsodavand. Afgiften er en tillægsafgift til de alkoholafgifter som allerede er pålagt alkoholsodavand. For spiritus- og maltbaserede alkoholsodavand er der tale om en glidende skala efter indholdet af alkohol, mens vinafgiften er udformet som en trinvis afgift. Der er således i den eksisterende alkoholbeskatning taget højde for, at alkoholsodavand med en højt alkoholindhold beskattes højere end alkoholsodavand med et lavt alkoholindhold. Desuden er tillægsafgiften udformet således, at hvis alkoholsodavand indeholder mere end 10 pct. vol. er tillægsafgiften højere end for alkoholsodavand med et alkoholindhold under 10 pct. vol. Den nuværende afgrænsning henviser til EU s kombinerede nomenklatur svarende til i store dele af afgiftslovgivningen for at sikre en så præcis afgrænsning af det afgiftspligtige vareområde som mulig. For så vidt angår specialøl, som ikke har mistet sin karakter af øl, vil disse fortsat blive betragtet som øl. Dvs. der ikke vil blive pålagt tillægsafgift, hvis produktet aromatiseres ved hjælp af f.eks. diverse krydderier, frugter, som f.eks. kirsebær, eller tilsættes f.eks. chokolade under gæringen eller umiddelbart efter, jf. position 2203 i EU s kombinerede nomenklatur. Der vil dog blive pålagt tillægsafgift, hvis øllet tilsættes ikke-alkoholholdige drikkevarer, såsom sodavand, frugt- eller grønsagssafter/-most eller f.eks. kakaomælk, hvorved øllet mister sin karakter af øl, og der derved bliver tale om en såkaldt alkoholsodavand, jf. position 2206 i EU s kombinerede nomenklatur.

5 VSOD Virkningstidspunkt for afgiftsnedsættelserne Da forslaget først kan forventes vedtaget midt i december måned, betyder det en meget kort frist for de implicerede parter til at gennemføre nødvendige ændringer. BF anbefaler derfor, at nedsættelse af ølafgiften får virkning fra søndag den 30. januar 2005, hvilket dels vil sikre tid til at kunne varsle prisændringer og dels mulighed for at bibeholde december måned som en uændret afgiftsperiode, således at 2004 og 2005 bliver ubrudt i relation til afgiftsafregning og statistik. Ikrafttræden af tillægsafgift BF foreslår, at ikrafttrædelsesdatoen bliver den 1. april 2005, således at afgiftsforhøjelsen sker samtidig med emballageafgiftsreduktionen og indførelse af pant- og returkrav, hvilket vil give mindst mulige administrative byrder for erhvervslivet. Afgiftsgodtgørelse for emballageafgiftsdifferencen BF foreslår, at virksomheder, som har et lager den 1. april 2005, kan få godtgjort afgiftsdifferencen på basis af en specificeret lageropgørelse. Bilag 2 til loven Teksten vedr. mineralvand foreslås præciseret således, at der ikke er usikkerhed om, at alle læskedrikke er omfattet af pantkrav og den volumenbaserede emballageafgift uanset om de er med smag eller uden smag. Det er med stor forundring og skuffelse, at VSOD konstaterer, at Regeringen og Dansk Folkeparti foreslår en tillægsafgift på premixede drinks/ready To Drink (RTD), ikke mindst på baggrund af: Ifølge den danske del af ESPAD analysen , som ligger klar nu, er konklusionen, at der er et signifikant fald i de unges forbrug af alkoholholdige drikkevarer, at de unge drikker mindre frekvent og at debutalderen er den højeste siden Samme konklusion når Sundhedsstyrelsen i en rapport om unges alkoholvaner fra juli Dette sker på trods af, at RTD produkterne blev introduceret i 2001 og toppede på det danske marked i Der er således intet, der tyder på, at premixede drinks (RTD) har fået de unge til at drikke mere. Skatteministeriet har noteret sig BF s ønske. En udsættelse af virkningsdatoen til den 30. januar 2005 vil medføre, at provenueffekten af nedsættelsen af ølafgiften skønnes at udgøre 175 mio. kr. i finansåret En udsættelse af virkningstidspunktet vil således reducere provenutabet med ca. 15 mio. kr. i finansåret. fra De Samvirkende Købmænd (DSK) ovenfor. fra De Samvirkende Købmænd (DSK) ovenfor. Der vil i det foreslåede bilag 2 til emballageafgiftsloven fortages en klargøring af teksten vedrørende mineralvand. Høringssvaret har været forelagt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som har følgende bemærkninger: Det er korrekt, at de unges forbrug af alkohol er faldet de senere år, og at debutalderen er stigende. Den positive udvikling er sket, efter at der i 1998 blev indført forbud mod salg af alkohol til børn under 15 år. Det rokker imidlertid ikke ved, at danske unge fortsat har et højt forbrug af alkohol sammenlignet med unge i andre europæiske lande. Der er derfor behov for en forstærket indsats mod de unges alt for høje alkoholforbrug. Det er ligeledes korrekt, at salget af alkoholsodavand er meget lille i forhold til salget af øl, vin og spiritus, og at langt de fleste unge foretrækker øl frem for andre alkoholprodukter. Man skal dog være opmærksom på, at salget af alkoholsodavand er steget kraftigt, siden introduktionen af produkterne i 2001.

6 De unge piger drikker lidt mere øl end RTD produkter, men de unge drenge drikker dobbelt så meget øl som RTD produkter, jf. ESPAD analysen. RTD produkter udgør kun omkring 2 pct. af det samlede ølsalg i Danmark og under 1 pct. af det samlede salg af alkoholholdige drikkevarer og samtidig har markedet i det seneste år stabiliseret sig. Derfor undrer det VSOD, at RTD produkter foreslås pålagt en tillægsafgift, mens øl får en afgiftslettelse, hvis ønsket er at begrænse unges forbrug af alkoholholdige drikkevarer, ikke mindst når der drikkes 50 øl, hver gang der drikkes én RTD. VSOD er klar over, at de danske unge har et for højt forbrug af alkoholholdige drikkevarer, som vi meget gerne vil være med til at reducere, hvilket VSOD flere gange har givet udtryk for. Tillægsafgiften vil dog ikke føre til et lavere forbrug hos de unge, men udelukkende give øl en afgifts- og dermed prismæssig fordel frem for RTD produkter. Alkoholen i spiritusbaserede RTD er i forvejen pålagt en afgift, der er ca. 3 gange højere end alkoholen i øl, og med tillægsafgiften bliver afgiften mere end 4 gange højere, hvilket også gælder malt baseret RTD. Af lovforslaget fremgår det, at alkoholsodavand og øl er konkurrerende produkter, hvorfor den foreslåede afgift kun kan ses som et konkurrenceforvridende indgreb, til fordel for øl. Dette er i strid med EU s lovgivning om fri og fair konkurrence og kan ende med, at den danske stat bliver sagsøgt. VSOD håber derfor, at Regeringen og Dansk Folkeparti vil genoverveje denne tillægsafgift på RTD produkter, som er foreslået i Finansloven for Vedr. vinafgiftsnedsættelsen VSOD finder, at det er et skridt i den rigtige retning. Nedsættelsen er dog relativ lille, og VSOD stiller sig meget tvivlende overfor, om nedsættelsen vil få den ønskede effekt på grænsehandelen, som der lægges op til i bemærkningerne til lovforslaget. Det er endvidere for VSOD særdeles overraskende at finanslovsforslaget ikke indeholder en reduktion af spiritusafgiften, som har en meget høj selvfinansieringsgrad, og som ville hjemflage en væsentlig del af de ca. 40 pct. af spiritusforbruget, som i dag købes uden for Danmarks grænser. Der er efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse ingen tvivl om, at alkoholsodavand særligt appellerer til de unge ved deres udformning og smag. Det er ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt bekymrende, at der sælges alkoholholdige produkter, som ikke smager af alkohol. Unge, der drikker disse produkter, får ikke fornemmelsen af, at de indtager alkohol, hvilket kan føre til et stort akut alkoholindtag og på længere sigt et for stort alkoholforbrug på grund af en ikke mærkbar tilvænning til at indtage alkohol. Undersøgelser viser, at unge, der drikker alkohol tidligt og har et stort forbrug, er i risiko for at få et stort alkoholforbrug senere i livet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan derfor ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt tilslutte sig, at der pålægges alkoholsodavand en tillægsafgift. Det er korrekt, at alkoholen i de spiritusbaserede RTD-produkter beskattes ca. 2,5 gange højere end alkoholen i øl samt maltbaserede alkoholsodavand. Tillægsafgiften medfører, at afgiften på alkoholsodavand uanset alkoholbasen bliver næsten 4 gange så høj som alkoholafgiften på øl. Der henvises til lovforslagets bemærkninger vedrørende konkurrerende produkter under afsnittet Forholdet til EU-retten (side 28). Af lovforslaget fremgår, at grænsehandelen med vin generelt er toppet, og er for nedadgående. Selv en mindre nedsættelse af afgiften vil have en effekt på grænsehandelen. Antagelserne vedr. beregningerne fremgår af Rapport om grænsehandel 2004, hvortil kan henvises.

7 Dansk Handel & Service (DHS) Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS) Afgiftsnedsættelserne DHS ser positivt på de generelle afgiftsnedsættelser. Nedsættelsen er et skridt i den rigtige retning mod en harmonisering af afgiftsniveauet til vore nabolande, hvilket er afgørende i forhold til at komme den stigende grænsehandel til livs. Skattefrihed for rygeafvænning DHS finder forslaget positivt og til fordel for alle parter. Det vil medvirke til at forbedre folkesundheden og spare mange borgere for sygeperioder både på kort og lang sigt. Virksomhederne har derfor en særlig åbenbar driftsmæssig interesse i at sikre, at medarbejderne er ved godt helbred, så arbejdsopgaverne fortsat kan løftes. Endvidere er det glædeligt, at forslaget ikke stiller krav om administrative tunge grænsedragninger med hensyn til behandlingsform og -sted eller betalingsform, hvilket styrker såvel små som store virksomheders muligheder for at bruge ordningen og derigennem påtage sig et socialt engagement. Med forslaget sker der en tiltrængt skattemæssig ligestilling mellem medarbejdere med behov for forskellige sundhedsbehandlinger og forebyggende behandlinger, idet der nu bliver skattefrihed for medarbejderen, uanset om der er tale om alkoholafvænning, en operation eller forebyggende rygeafvænning. DHS ser derfor gerne at endnu flere forebyggende sundhedsbehandlinger gøres skattefrie. Generelle kommentarer HTS ser positivt på beslutningen om at nedsætte afgifterne på øl og vin samt afgiften på udvalgte emballager. HTS beklager dog, at finanslovsforslaget ikke indeholder en reduktion af spiritusafgiften, eftersom 40 pct. af spiritusforbruget fortsat købes uden for Danmarks grænser. HTS derimod er helt uenig i beslutningen om at indføre en tillægsafgift på alkoholsodavand. Selvom nedsættelserne på øl og vin næppe vil skabe markante adfærdsændringer i grænsehandlen er det imidlertid et fornuftigt signal om, at gevinsten ved at købe ind til lavere afgifter i udlandet bliver gradvis mindre til gavn for handelen i Danmark. Skatteministeriet har noteret sig DHS Skatteministeriet har noteret sig DHS Skatteministeriet har noteret sig HTS

8 Det er ligeledes tilfredsstillende at partierne bag finanslovsaftalen indfører skattefrihed for arbejdsgiverbetalt rygeafvænning (såvel rygestopkursus som nikotinpræparater). HTS ser gerne at der skabes endnu større klarhed om hvilke sundhedsfremmende ydelser arbejdsgivere kan stille til rådighed for medarbejdere uden at medarbejderne bliver beskattet af ydelsens værdi. HTS er modstander af at indføre en tillægsafgift på alkoholsodavand. Tillægsafgiften forvrider konkurrencen mellem øl og RTD-produkter. HTS stiller endvidere spørgsmålstegn ved hvorvidt tillægsafgiften lever op til alkoholbeskatningsdirektivernes forbud mod særafgifter på enkeltprodukter. Der er stor sandsynlighed for, at tillægsafgiften denne gang ikke vil kunne overvæltes på forbrugerne, idet tillægsafgiften vil bringe den typiske udsalgspris op over smertegrænsen på 20 kr., hvorefter kunderne i stedet vil efterspørge mere konkurrencedygtige produkter. HTS konstaterer, at forligspartierne bag finanslovsaftalen, blot et år efter seneste afgiftsnedsættelse, nu vælger at følge det tyske eksempel og hæver tobaksafgifterne. Specifikke kommentarer Nedsættelse af øl- og vinafgifterne HTS bifalder den påtænkte bagatelgrænse på 500 kr. vedr. afgiftsgodtgørelse for øl og vin på lagre. Afgiftsnedsættelsen er prisværdig, men næppe tilstrækkelig til at sikre den ønskede effekt på grænsehandelen, som der lægges op til i bemærkningerne til lovforslaget. Rygeafvænning HTS er meget positiv overfor at Folketinget nu vil gøre det attraktivt for arbejdsgivere at påtage sig et socialt ansvar ved at have mulighed for at hjælpe medarbejderen til at holde op med at ryge. Emballageafgift HTS er indforstået med at pantsystemet udvides til at også at omfatte emballage på RTD-produkter (alkoholsodavand) samt at emballageafgiften samtidig nedsættes med 80 pct. Skatteministeriet har noteret sig HTS Der henvises til lovforslagets EUbemærkninger vedrørende pålæggelse af indirekte skatter i særligt øjemed (side 27) samt bemærkningerne vedrørende konkurrerende produkter (side 28). Skatteministeriet har noteret sig HTS Skatteministeriet har noteret sig HTS Skatteministeriet har noteret sig HTS

9 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervs- Regulering Det fremgår imidlertid ikke af lovforslaget, hvorvidt der ydes afgiftsrefusion i forbindelse med nedsættelsen af emballageafgiften, hvor der burde tilbydes refusion med en bagatelgrænse på 500 kr. svarende til emballageafgiftsnedsættelsen på øl og sodavand pr. 1. februar Alkoholsodavand Undersøgelser, blandt andet den danske del af ESPAD-analysen konkluderer derimod, at der er sket et signifikant fald i de unges forbrug af alkohol samt at debutalderen er den højeste siden Samme konklusion når Sundhedsstyrelsen i en rapport om unges alkoholvaner fra juli HTS mener således ikke, at alkoholsodavand (RTD produkter), som blev introduceret i 2001 og toppede på det danske marked i 2002, skulle have fået de unge til at øge alkoholforbruget. HTS foreslår at ministeriet sikrer en administrativ forenkling for butikker og kunder ved at udskyde ikrafttrædelsesdatoen for tillægsafgiften på alkoholsodavand til 1. april 2005, hvor emballageafgiften nedsættes og det obligatoriske pant- og retursystem udvides til at omfatte alkoholsodavand. Tobaksafgifter HTS opfordrer ministeriet til løbende at overvåge grænsehandelen med cigaretter. De planlagte afgiftsforhøjelser i såvel Danmark som Tyskland indebærer, at incitamentet til mere eller mindre legal import af cigaretter fra bl.a. en række EU lande med lavere afgifter, bliver tilsvarende større. På sigt vil højere afgifter dermed kunne undergrave statens provenuindtægter fra cigaretafgifterne. Erhvervsøkonomiske konsekvenser Forhøjelse og omlægning af cigaretafgiften Forslaget vurderes at medføre store negative direkte konsekvenser for de virksomheder, der producerer cigaretter, da de skal betale mere i afgift. Den ekstra afgift kan dog i praksis forventes at blive væltet over på forbrugerne. Forslaget vurderes ligeledes at medføre store negative afledte konsekvenser for de virksomheder, der producerer og distribuerer cigaretter, da der vil ske en reduktion i den danske cigaretefterspørgsel. Det samlede salg af fabriksfremstillede cigaretter forudsættes at falde med 340 mio. stk. eksklusive adfærdsændringer. Tillægsafgift på alkoholsodavand Forslaget vurderes at medføre store negative direkte konsekvenser for de virksomheder, der producerer alkoholsodavand, da de skal betale fra De Samvirkende Købmænd (DSK) ovenfor. fra VSOD ovenfor. fra De Samvirkende Købmænd (DSK) ovenfor. Skatteministeriet har i en årrække fulgt udviklingen i grænsehandelen med tobaksvarer, og det vil ministeriet forsat gøre. Skatteministeriet har noteret sig Erhvervs- og Selskabsstyrelsens

10 mere i afgift. Den ekstra afgift kan dog i praksis forventes at blive væltet over på forbrugerne. Forslaget vurderes ligeledes at medføre store negative afledte konsekvenser for de virksomheder, der producerer og distribuerer alkoholsodavand, da der vil ske en reduktion i efterspørgslen. Salget af alkoholsodavand forventes at blive reduceret med ca. 6 mio. flasker inklusive adfærdsændringer. Lavere afgifter på øl og vin Forslaget vurderes at medføre store positive direkte konsekvenser for de virksomheder, der producerer øl og vin, da de skal betale mindre i afgift. Afgiftsnedsættelsen vil dog reelt ikke direkte påvirke virksomhedernes avance. Forslaget vurderes ligeledes at medføre store positive afledte konsekvenser for de virksomheder, der producerer og distribuerer øl og vin, da der vil ske en forøgelse af efterspørgslen. Salget af øl forventes at stige med ca. 17 mio. liter, mens salget af vin forventes at stige med ca. 4 mio. liter inklusive adfærdsændringer. Samtidig vil de danske bryggeriers salg til grænsebutikkerne i Tyskland dog blive reduceret med ca. 7 mio. liter. Lavere emballageafgift, som følge af udvidelse af pant- og retursystemet Forslaget vurderes at have store negative direkte konsekvenser for producenter og importører af alkoholsodavand. Netto bliver producenter og importører belastet med ca. 10 øre pr. flaske ekskl. moms. Hertil kommer ekstraomkostninger i forbindelse med pant blandt andet i detailhandlen. På langt sigt ventes omkostningerne fuldt overvæltet i priserne, men det forventes tillige at fremskynde et avancefald. Administrative konsekvenser Forslaget vurderes at medføre små omstillingsbyrder for producenter og importører af øl og vin i forbindelse med, at nedsættelse af afgifterne giver mulighed for godtgørelse af afgiftsdifferencen. Forslaget vurderes at medføre små omstillingsbyrder for producenter og importører af cigaretter og alkoholsodavand, da der som følge af forhøjelse og omlægning af afgifterne skal ske en tilpasning af virksomhedernes afgiftshåndtering. Styrelsen vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser for erhvervslivet i et omfang og af en sådan art, der berettiger, at det bliver forelagt et

11 Forbrugerrådet Frederiksberg Kommune Miljøstyrelsen Konkurrencestyrelsen Skatterevisorforeningen Advokatrådet Foreningen af Registrerede Revisorer FRR Foreningen Danske Revisorer Dansk Industri Forsikring & Pension virksomhedspanel. Forslaget bør derfor ikke forelægges et af Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspaneler. Forbrugerrådet har af ressourcemæssige årsager ikke mulighed for at forholde dem til forslaget. Forslaget har ikke givet anledning til Lovforslaget har endvidere været sendt i høring hos følgende: AffaldDanmark, Amtsrådsforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Bacardi-Martini Danmark A/S, DAKOFA, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Dagligvareleverandør Forening, Danske Drikkevare Importører (DDI), Dansk Supermarked A/S, Den Danske Skatteborgerforening, DIAGEO Denmark A/S, EmballageIndustrien, Foreningen af Danske Bryghuse, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Hjerteforeningen, HORESTA, Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Kommunernes Revision, Kræftens Bekæmpelse, Københavns Kommune, Plastindustrien i Danmark, Skattechefforeningen og Tobaksindustrien.

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125 - Forslag til Lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatteog afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovsaftalen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 82 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-231-0053 Dato: 8. februar 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 160 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2005-231-0048 Udkast (4) 9. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven

Læs mere

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011 Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 11 Offentligt 28. november 2011 Til Folketingets Skatteudvalg Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november

Læs mere

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 29/1 LSF 216 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 21-231-3 Fremsat den 5. maj 21 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov

Læs mere

Kapitel 1. Sammenfatning

Kapitel 1. Sammenfatning - 1 - Sammenfatning - 2 - Kapitel 1. Sammenfatning 1. Resumé Grænsehandlen med nydelsesmidler falder: Grænsehandlen med nydelsesmidler er faldende. Fra 2004 til 2005 vil grænsehandlen med nydelsesmidler

Læs mere

Forslag. Skatteministeriet J. nr til

Forslag. Skatteministeriet J. nr til Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0030 Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af chokolade-

Læs mere

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg Skatteudvalget 2011-12 L 197 Bilag 10 Offentligt Folketingets skatteudvalg 29. august 2012 Kraftigt fald af øl- og læskedrikke i Danmark i 2012 Salget på hjemmemarkedet falder voldsomt Øl: -9,6 % i 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-231-0014 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven,

Læs mere

Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 216 Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde Skatteministeriet Saneringsudvalget Ingrid Hornshøj Jensen ihj@skm.dk København, den 17. maj 2016 Bidrag fra (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde I forlængelse af det første møde i Saneringsudvalget, der

Læs mere

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 789 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0149675 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1062 af 26/08/2013

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Status over grænsehandel Juni 2005 Udgiver: Skatteministeriet København 2005 Tryk: Schultz ISBN: 87-90922-63-8 ISBN: 87-90922-64-6 (Internet) Pris: 50 kr. Yderligere eksemplarer

Læs mere

GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER

GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER 27. juni 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER Konkurrencestyrelsen har udsendt en rapport, hvor man har analyseret prisog konkurrenceforholdene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven 2007/2 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. oktober 2007 EM 2007/60 1. Lovforslagets baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Presset på de offentlige udgifter er stigende. Som følge heraf foreslås afgifterne på sukker,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg.

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg. Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer, lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v. og lov

Læs mere

De samfundsøkonomiske tab ved grænsehandlen er relativt små og nettobeskæftigelsesvirkningen er tæt på nul.

De samfundsøkonomiske tab ved grænsehandlen er relativt små og nettobeskæftigelsesvirkningen er tæt på nul. i:\april-2001\skat-b-04-01.doc Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 25. april 2001 GRÆNSEHANDEL: NÆSTEN BALANCE En rapport fra Skatteministeriet over den samlede grænsehandel viser, at danskerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0049 Fremsættes i Folketinget d. 21. november 2011 Forslag til Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt 9. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013.

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer og lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 273 Offentligt J.nr. 2006-318-0508 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 273-278 af 31. marts 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2012/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 20. marts 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0049 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail: js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk J.nr. 2011-231-0049 24. november 2011 Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSKs vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2014/1 LSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 22. januar 2015 af ministeren

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1 Forslag til Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1 (Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark) l I lov om fremstilling, præsentation og salg

Læs mere

Afgifter på danske dagligvarer

Afgifter på danske dagligvarer Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg om ændring af emballageafgiftsloven

Folketingets Skatteudvalg om ændring af emballageafgiftsloven Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 11 Offentligt Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets Skatteudvalg om ændring af emballageafgiftsloven Den 3. december 2014 www.bryggeriforeningen.dk Bryggeriforeningen

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af. fedme. Tid og sted: 23. november 2006 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af. fedme. Tid og sted: 23. november 2006 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Sundhedsudvalget Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af fedme Tid og sted:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 10 Offentligt J.nr. 2011-231-0049 Dato: 27-11-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende L 33 - forslag til lov

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION

TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE 214 Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter) Danish soft drink from members of Danish Brewers

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om detailsalg fra butikker

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om detailsalg fra butikker Erhvervsudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 1 Svar på Spørgsmål 157 Offentligt 21. april 2005 Sag Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om detailsalg fra butikker m.v. 1. Indledning Udkast

Læs mere

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S,

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Hvem er VSOD? VSOD er talerør for vin- og spiritusorganisationer i Danmark Organisationens medlemmer står for

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Skatteudvalget L 216 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 216 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 216 Bilag 8 Offentligt Navn Høringssvar Bemærkninger Advokatrådet Advokatsamfundet Bryggeriforeningen (BF) Generelt: BF deler ikke Skatteministeriets opfattelse af, at cider, der

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 4 ud af 10 danskere vil grænsehandle til sommer Grænsehandel er en udbredt folkesport blandt danskerne. Fire ud af ti har grænsehandlet

Læs mere

Fødevarebranchens rammevilkår strammes

Fødevarebranchens rammevilkår strammes Organisation for erhvervslivet november 2009 Fødevarebranchens rammevilkår strammes AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK OG KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Fødevarebranchen er udsat for

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked

Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter) Danish soft drink from members of Danish Brewers Accociation (mio. liters) I tallene indgår ikke hvide vande med og uden smag samt iste. 5 4

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 206 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Grundnotat. EU s udvidelse har betydet, at Fællesskabets ydre grænse er ændret og blandt andet nu omfatter Rusland, Ukraine og Belarus.

Grundnotat. EU s udvidelse har betydet, at Fællesskabets ydre grænse er ændret og blandt andet nu omfatter Rusland, Ukraine og Belarus. Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0076 Bilag 2 Offentligt Notat 24. marts 2006 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Juni 2006 Publikationen er elektronisk og kan hentes på www.skm.dk ISBN: 87-90922-72-7 (Internet) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kapitel 1. Sammenfatning...3

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt 24. februar 2015 J.nr. 14-5164320 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 241 af 4. december 2014

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 258 Offentligt J.nr. 2009-231-0021 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt 1 Advokatrådet Bryggeriforeningen Ingen bemærkninger Bryggeriforeningen henviser til regeringens målsætning om at lave en provenuneutral omlægning af mineralvandsafgiften.

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 217 Folketinget 2012-13 Fremsat den 17. maj 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven

Læs mere

Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love1

Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love1 Skatteministeriet Udkast 7. maj 2013 Forslag til Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love1 (Ophævelse af sodavandsafgiften,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt 13. maj 2016 J.nr. 16-0508355 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 372 af 19. april 2016 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-231-0021 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Talepapir samråd den 13. april 2010

Talepapir samråd den 13. april 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Talepapir samråd den 13. april 2010 Spørgsmål U: Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der ligger bag de nuværende

Læs mere

2012/1 BTL 217 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. juni Betænkning. over

2012/1 BTL 217 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. juni Betænkning. over 2012/1 BTL 217 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ophævelse af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 197 Offentligt J.nr. 2005-202-004444 Dato:29-06-2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Til orientering fremsendes sammenfatningen af den status for grænsehandlen, som

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø. Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø. Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk Dato 24. november 2011 Side 1 af 5 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk Høringssvar til lovforslag L 33 Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 109 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 109 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 109 Bilag 4 Offentligt 30. november 2017 J.nr. 2017-7264 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Høring Lovforslag om afgift på mættet fedt - j.nr. 2009-231-0019

Høring Lovforslag om afgift på mættet fedt - j.nr. 2009-231-0019 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pafgift@skm.dk 10. september 2009 Høring Lovforslag om afgift på mættet fedt - j.nr. 2009-231-0019 Dansk Erhverv har modtaget ovennævnte

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Sendt pr. e-post til Skatteministeriet (js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk)

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 290 Offentligt 23. april 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet og holdbarhed

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere