Skatteministeriet J. nr Den 20. marts I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg."

Transkript

1 Skatteministeriet J. nr Den 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer, lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v. og lov om tobaksafgifter (Afgiftsforhøjelser på chokolade, is, sukkerholdig sodavand og tobak samt afgiftsnedsættelse på sukkerfri sodavand) 1 I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som senest ændret ved lov nr af 19. december 2008, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg. 2. I 19, stk. 1, nr. 1, ændres 21 kr. 30 øre til: 26 kr. 65 øre. 3. I 19, stk. 1, nr. 2, ændres 25 kr. 55 øre til: 31 kr. 90 øre. 4. I 19, stk. 1, nr. 3, ændres 14 kr. 20 øre til: 17 kr. 75 øre. 5. I 19, stk. 1, nr. 4, ændres 17 kr. 05 øre til: 21 kr. 30 øre. 6. I 19, stk. 1, nr. 5, ændres 10 kr. 70 øre til: 13 kr. 40 øre. 7. I 19, stk. 1, nr. 6, ændres 7 kr. 10 øre til: 13 kr. 40 øre. 8. I 19, stk. 1, nr. 7, ændres 8 kr. 50 øre til: 10 kr. 60 øre. 9. I 19, stk. 1, nr. 8, ændres 4 kr. 25 øre til: 5 kr. 30 øre. 10. I 22, stk. 4, nr. 1, ændres 4 kr. 25 øre pr. kg. til: 5 kr. 30 øre pr. kg. 11. I 22, stk. 4, nr. 2, ændres 8 kr. 50 øre pr. kg. til: 10 kr. 60 øre pr. kg. 12. I 22, stk. 4, nr. 3, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg. til: 17 kr. 75 øre pr. kg. 2 I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 888 af 17. august 2006, som ændret ved lov nr. 523 af 17. juni 2008 og lov nr af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

2 I 1, stk. 1, ændres to steder 3 kr. og 40 øre til: 4 kr. og 25 øre. 3 I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007, som ændret ved lov nr af 19. december 2008 og lov nr af 19. december 2008, foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 1-3, affattes således: 2. Af de i 1, stk. 1, nr. 1-4, nævnte varer udgør afgiften: 1)115 øre pr. liter af varer, hvis indhold af sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml, 2) 57 øre pr. liter af varer, hvis indhold af sukker højst udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 ml. Stk. 2. Af de i 1, stk. 4, nævnte varer beregnes afgiften pr. liter læskedrik, der kan fremstilles af de pågældende varer, beregnet på grundlag af de oplysninger, der er angivet på pakningen, jf. 5. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og I 2, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres stk. 2 til stk I lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret ved 2 i lov nr af 20. december 2000, ved 1 i lov nr af 17. december 2002, ved 3 i lov nr. 962 af 2. december 2003, ved 1 i lov nr af 20. december 2004 og ved 1 i lov nr. 424 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 1, litra A, ændres 63,66 øre pr. stk. + 13,61 pct. til: 62,98 øre pr. stk. + 20,8 pct. 2. I 1, stk. 1, litra B, ændres 402,50 kr. til: 522,50 kr. 3. I 1, stk. 1, litra C, ændres 452,50 kr. til: 572,50 kr. 5 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Loven finder anvendelse på varer, som fra denne dag udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres. Bemærkninger til lovforslaget

3 - 3 - Almindelige bemærkninger 1. Indledning Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har den 1. marts 2009 indgået en aftale om Forårspakke 2.0. Der henvises til de indledende bemærkninger i det samtidigt fremsatte forslag om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0. Vækst, klima, lavere skat). Dette forslag vedrører aftaledelen: Flere sunde Leveår Parterne er enige om: At cigaretafgiften forhøjes med 3 kr. pr. 20 stk. cigaretter (inkl. moms). At sammensætningen af stykafgift og værdiafgift i cigaretafgiften ændres, idet stykafgiften nedsættes og værdiafgiften øges. At afgiften på røgtobak forhøjes med 120 kr. pr. kg. At afgiften på chokolade og sukkervarer forhøjes med 25 pct. At afgiften på konsum-is forhøjes med 25 pct. At indføre en afgift på mættet fedt i mejeriprodukter (undtagen mælk) og olier på 25 kr. pr. kg. At afgiften på sodavand omlægges, så sukkerholdige sodavand får en afgiftsstigning på 0,24 kr. pr. liter, mens afgiften på sukkerfrie sodavand nedsættes med 0,34 kr. pr. liter. Den aftalte afgift på mættet fedt i mejeriprodukter og olier er ikke omfattet af dette lovforslag. Der vil blive fremsat et selvstændigt lovforslag herom i næste folketingssamling (2009/10). 2. Gældende regler Efter chokoladeafgiftsloven bliver chokolade og sukkervarer pålagt enten en stykafgift, en råstofafgift (nødder mv.) eller en dækningsafgift. Chokolade og sukkervarer (slik) er omfattet af stykafgiften på 14,20 kr. pr. kg. Mandler, nøddekerner og lignende, der indføres fra udlandet er omfattet af råstofafgiften. Denne afgift afhænger af varens indplacering toldtariffen. Endelig bliver nødder mv., der indføres fra udlandet, som ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele, pålagt en dækningsafgift. Efter konsumisafgiftsloven skal der betales afgift af erhvervsmæssigt fremstillet konsum-is, konsum-is-miks mm. Afgiften er en literafgift, og den udgør 3 kr. og 40 øre pr. liter. Afgiften på mineralvand (sodavand mm.) følger af mineralvandsafgiftsloven. Den er udformet som en literafgift, og afgiften er i dag 0,91 kr. pr. liter. Efter gældende regler differentieres der ikke mellem sukkerholdig sodavand og sukkerfri sodavand. Afgiften på cigaretter og røgtobak følger af tobaksafgiftsloven. Cigaretter er i dag pålagt en stykafgift på 63,66 øre pr. stk. plus en værdiafgift, der udgør 13,61 pct. af detailprisen inkl. moms. Afgiften af 20 stk. cigaretter til 33 kr. udgør således i alt 17,22 kr. bestående af 12,73 kr. i stykafgift og 4,49 kr. i værdiafgift. Værdiafgiften afhænger således af prisen. Røgtobak er i afgiftsmæssig henseende opdelt i to grupper henholdsvis pladetobak og anden

4 - 4 - røgtobak. Afgiften er udformet som en kiloafgift. For pladetobak mv. er afgiften 402,50 kr. pr. kg, og afgiften for anden røgtobak er 452,50 kr. pr. kg. Der er ca. 1 gram tobak i en cigaret. 3. Lovforslagets indhold Forslaget omhandler afgiftsforhøjelser i chokoladeafgiftsloven og konsumisafgiftsloven, en afgiftsomlægning i mineralvandsafgiftsloven og en afgiftsforhøjelse og -omlægning i tobaksafgiftsloven. I chokoladeafgiftsloven og konsumisafgiftsloven foreslås det at forhøje afgifterne med 25 pct. Det vil sige at bl.a. afgiften for chokolade og sukkervarer forhøjes med 3,55 kr. fra 14,20 kr. pr. kg 17,75 kr. pr. kg og at afgiften for konsum-is forhøjes med 0,85 kr. fra 3,40 kr. pr. liter til 4,25 kr. pr. liter. Et stykke chokolade på 100 g til 14 kr. ved gældende afgifter vil under forudsætning af fuld overvæltning dermed stige til ca. 14,5 kr., mens en pose slik på 1 kg til 45 kr. ved gældende afgifter vil stige til ca. 49,5 kr., som følge af forslaget. Tilsvarende vil 1 liter is til 27,5 kr. ved gældende afgifter dermed stige til ca. 28,5 kr. som følge af forslaget. Det foreslås samtidig at omlægge afgiften på mineralvand omfattet af mineralvandsafgiftsloven, således at sukkerholdige sodavand får en afgiftsstigning på 0,24 kr. pr. liter, mens afgiften på sukkerfrie sodavand nedsættes med 0,34 kr. pr. liter. Konkret betyder dette, at afgiften på sukkerfrie sodavand reduceres fra 91 øre pr. liter til 57 øre pr. liter, mens afgiften på sukkerholdige sodavand forhøjes fra 91 øre pr. liter til 115 øre pr. liter. For sodavand i den dyrere ende til f.eks. 17,5 kr. ekskl. pant for 1½ liter indebærer forslaget ved fuld overvæltning dermed en stigning til ca.18 kr. ekskl., hvis der er indhold af sukker og et fald til knapt 17 kr. ekskl. pant, hvis den er sukkerfri. Det vil sige en afgiftsbetinget prisforskel på ca. 1 kr. inkl. moms for 1½ liter sodavand. Det skal til orientering præciseres, at den foreslåede afgiftsdifferentiering ikke medfører en udvidelse af lovens anvendelsesområde. Afgiftsdifferentieringen finder således alene anvendelse på de mineralvand, der allerede er omfattet af mineralvandsafgiftsloven. I forhold til tobaksafgiften foreslås det at forhøje cigaretafgiften svarende til en gennemsnitlig prisstigning på 3 kr. inkl. moms pr. 20 stk. cigaretter. Samtidig sker der en ændring i sammensætningen af stykafgift og værdiafgift i cigaretafgiften. Dette sker ved, at stykafgiften nedsættes med 0,68 øre pr. stk., og værdiafgiften øges med 7,19 pct. point. Det foreslås ligeledes at forhøje afgiften på røgtobak med 120 kr. pr. kg. Forslaget forventes således at medføre at en 20 stk. pakke cigaretter til 32,5 kr. ved gældende afgifter stiger til ca. 35,5 kr., svarende til den gennemsnitlige prisstigning, mens 20 stk. hjemmerullede cigaretter ligeledes stiger med ca. 3 kr. inkl. moms. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Det samlede varige provenu efter tilbageløb og adfærd ved forslaget skønnes at udgøre 930 mio. kr. årligt efter adfærd fordelt med hhv. 550 mio. kr. fra tobaksafgifterne og 380 mio. kr. fra afgifterne på chokolade m.v. og konsum-is, mens differentieringen af afgiften på sodavand skønnes at være provenuneutral. Finansårseffekterne i 2010 skønnes til ca. 400 mio. kr. for tobaksafgifterne, ca. 280 mio. kr. for chokoladeafgiften mv. og ca. 30 mio. kr. for konsumisafgiften, mens momsen skønnes til ca. -70 mio. kr. Forhøjelserne af afgifterne indebærer, at grænsehandlen med cigaretter, røgtobak og

5 - 5 - chokolade mv. forventes at stige, men forhøjelserne er afstemt under hensyntagen hertil Forhøjelse og omlægning af cigaretafgiften Provenuet fra tobaksafgifterne skønnes til knap 7 mia. kr. i Forslaget om forhøjelsen af afgifterne på cigaretter og røgtobak og omlægningen af afgiften på cigaretter skønnes på den baggrund at give staten et varigt provenu på ca. 1 mia. kr. ekskl. moms, jf. tabel 1. I 2010 skønnes det umiddelbare provenu ekskl. moms at udgøre ca. 1,2 mia. kr. og ca. 1,5 mia. kr. inkl. moms. Forhøjelsen af afgifterne på tobak forventes imidlertid at nedsætte forbruget. Desuden vil danskernes køb af tobak i udlandet stige, og udlændingenes køb af tobak i Danmark vil falde. Samlet skønnes disse adfærdsændringer at reducere det varige provenu til ca. 550 mio. kr. Finansårseffekten i 2010 skønnes til ca. 400 mio. kr. for tobaksafgifterne ekskl. moms og inkl. adfærd og ca. 70 mio. kr. for momsen, som følge af øget grænsehandel. Tabel 1. Provenuvirkninger af omlægning og forhøjelse af tobaksafgifterne Mio. kr. og 2009-niveau Varig virkning Konse kvens for erhver vene, pct. Provenu ekskl. moms Provenu inkl. moms Provenu efter tilbageløbskorrektion Provenu efter tilbageløbskorrektion og adfærd Forslaget forventes at have en gavnlig effekt på folkesundheden og bidrage til en forøgelse af middellevetiden. Cigaretforbruget ventes at falde med ca. 88 mio. stk. og forbruget af røgtobak med ca. 15 mio. gram, således at forbruget af tobak reduceres med ca. 1 pct. De samfundsøkonomiske konsekvenser af afgiftsforhøjelsen for cigaretter og røgtobak fremgår af nedenstående tabel 2. Statens nettoprovenu på 435 mio. kr. er sammensat af en stigning i provenuet fra tobaksafgifterne på 555 mio. kr. og en reduktion i momsindtægterne på ca. 120 mio. kr. Tabel 2: Samfundsøkonomiske konsekvenser ved forhøjelse af afgifterne på cigaretter og røgtobak ved ændrede avancer Mio. kr. 1) Provenu ved uændret adfærd Provenukonsekvens ændret adfærd Statens nettoprovenu Borgerne m.v Samfundsøkonomi netto Anm Beregningerne er lavet under forudsætning af at avancerne er ændret som følge af omlægningen. 1) Opgjort ekskl. moms. Selvom tabellen umiddelbart giver et samlet tab for det danske samfund, skal man være

6 - 6 - opmærksom på, at den ikke-rygende del af det danske samfund samlet set vinder på afgiftsstigningen. Denne omfordeling skal ses i forhold til ønsket om at begrænse rygning. Afgiftsstigningen giver netop et øget incitament til at holde op med at ryge, samt til at lade være med at starte med at ryge Forhøjelse af afgifterne på chokolade m.v. og konsum-is Provenuet fra afgifterne på chokolade mv. og konsum-is skønnes i 2009 til henholdsvis ca mio. kr. og 180 mio. kr. På den baggrund kan det skønnes, at en forhøjelse af afgifterne med 25 pct. vil medføre et direkte merprovenu på ca. 400 mio. kr. ekskl. moms i 2010, jf. tabel 3. Inklusiv moms og med tilbageløb skønnes merprovenuet at udgøre 500 mio. kr. i 2010, mens den varige virkning skønnes til 450 mio. kr. Forhøjelserne vil indebære, at forbruget reduceres. Herudover vil grænsehandlen med chokolade m.v. stige som følge af forhøjelsen. Derimod forventes forhøjelsen af afgiften på konsum-is ikke at have nævneværdige konsekvenser for grænsehandlen. Det varige provenu med tilbageløb og adfærdsændringer kan således skønnes til ca. 380 mio. kr. Finansårseffekterne i 2010 skønnes til ca. 280 mio. kr. for chokoladeafgiften mv. og ca. 30 mio. kr. for konsum-isafgiften ekskl. moms og inkl. adfærd. Tabel 3. Provenuvirkninger af forhøjelserne på chokolade mv. og konsum-is Mio. kr. og 2009-niveau Varig virkning Finansårsvirkning Provenu ekskl. moms Provenu inkl. moms Provenu efter tilbageløbskorrektion Provenu efter tilbageløbskorrektion og adfærd Forslaget forventes at have en gavnlig effekt på folkesundheden og bidrage til en forøgelse af middellevetiden, idet et for højt sukkerindtag kan medføre øget risiko for udvikling af overvægt, som er en central årsag til udvikling af bl.a. type2-diabetes. De samfundsøkonomiske konsekvenser af afgiftsforhøjelserne på chokolade mv. er vist i tabellen nedenfor. Tabel 4: Samfundsøkonomiske konsekvenser ved forhøjelse af afgiften på chokolade mv. Mio. kr. 1) Provenu ved uændret adfærd Provenukonsekvens ændret adfærd - 50 Statens nettoprovenu Borgerne m.v Samfundsøkonomi netto ) Opgjort ekskl. moms Forhøjelse af afgifterne på sodavand

7 - 7 - Provenuet fra sodavandsafgiften skønnes i 2009 at udgøre ca. 425 mio. kr. og det er skønnet, at andelen af sukkerfri sodavand udgør omkring 0,35. Omkring 150 mio. kr. af provenuet kommer således fra de sukkerfri, og de resterende 275 mio. kr. fra sukkerholdige. Hermed vil den foreslåede differentiering indebære, at der opnås et umiddelbart merprovenu fra de sukkerholdige sodavand på omkring 70 mio. kr. og et provenutab på omkring 60 mio. fra de sukkerfri sodavand. Differentieringen er således omtrent provenuneutral i udgangspunktet før adfærdsændringer. Forslaget forventes ikke at have væsentlige konsekvenser for grænsehandlen, da afgiften i gennemsnit per liter er omtrent uændret. Herudover vil et skift i forbruget over mod sukkerfri sodavand på bekostning af sukkerholdige sodavand kunne forventes. 5. Økonomiske konsekvenser for borgerne De foreslåede forhøjelser af afgifterne forudsættes at blive overvæltet i højere priser og vil dermed belaste køberne af de pågældende produkter det vil primært sige rygere og forbrugere af chokolade mv. og konsumis. 6. Administrative konsekvenser for det offentlige I forhold til SKATs langsigtede vejlednings- og kontrolindsats vil loven ikke kræve en ressourcetilførsel til SKAT. Området vil indgå i SKATs risikovurdering, som er grundlag for den konkrete tilrettelæggelse af SKATs samlede vejlednings- og kontrolindsats. SKAT vurderer, at de samlede omkostninger som følge af tilretninger af SKAT s systemer vil udgøre ca kr. Der tages et generelt forbehold for formuleringen af de administrative konsekvenser for det offentlige, da de fortsat er under konsolidering 7. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forslaget om omlægningen af afgiften på cigaretter, hvorefter værdielementet øges og stykelementet reduceres, forventes at medføre et fald i avancerne på cigaretter med i gennemsnit 1,5 øre per cigaret, svarende til 120 mio. kr. Det vil indebære, at tobaksfabrikanternes overskud reduceres tilsvarende. Det kan f.eks. ske ved at tobaksfabrikanterne undlader allerede planlagte prisforhøjelser eller foretager deciderede nedsættelser af den nuværende avance. Forhøjelsen af tobaksafgifterne vil herudover medføre en reduktion i efterspørgslen efter tobak. Reduktionen vil være sammensat af: Mindre forbrug af tobak, mere dansk grænsehandel med cigaretter og røgtobak i udlandet, mindre udenlandsk grænsehandel i Danmark. Forhøjelserne af afgifterne på chokolade m.v. og konsum-is vil ligeledes indebære en reduktion i efterspørgslen. Derimod forventes differentieringen af afgiften på sodavand ikke at medføre en reduktion i den samlede efterspørgsel. 8. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget bliver i forbindelse med den tekniske høring sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges et af Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspaneler.

8 Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 10. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 11. Forholdet til EU-retten Forslaget er i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/79/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne, Rådets direktiv 92/80/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af afgifterne på andre former for forarbejdet tobak end cigaretter, og Rådets direktiv 95/59/EF af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift, alle som senest ændret ved Rådets direktiv 2002/10/EF af 12. februar Hørte myndigheder og organisationer m.v. Udover relevante ministerier og styrelser mv. vil et udkast til lovforslaget blive sendt i høring hos Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Bryggeriforeningen, CEPOS, Dansk Dagligvarerleverandørforening, Dansk Erhverv, Dansk Handel og Service (DHS), Dansk Industri, Danske Advokater, Danske Mejeriers Fællesorganisation, Danske Regioner, De Samvirkende Købmænd, Ejendomsforeningen Danmark, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Foreningen af Danske Revisorer, Foreningen af Dagligvare Grossister, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Horesta, Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Landbrugsrådet, Dansk Landbrug, Landsorganisationen i Danmark (LO), Landsskatteretten, Nærbutikkernes Landsforening, Retssikkerhedschefen, SKAT, Skatterevisorforeningen, Tobaksindustrien. 13. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Positive konsekvenser Forslaget skønnes at give staten et varigt provenu efter adfærd og tilbageløb på omkring 930 mio. kr. årligt fordelt med hhv. 550 mio. kr. fra tobaksafgifterne og 380 mio. kr. fra afgifterne på chokolade m.v. og konsum-is, mens differentieringen af afgiften på sodavand skønnes at være provenuneutral. Negative konsekvenser SKAT vurderer, at de samlede omkostninger som følge af tilretninger af SKAT s systemer vil udgøre

9 - 9 - Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten ca kr. Omlægningen af afgifterne på cigaretter skønnes at medføre et fald i avancerne hos tobaksfabrikanterne svarende til 120 mio. kr. Herudover vil forslaget reducere forbruget og dermed omsætningen af de varer der er omfattet af afgiftsforhøjelserne. Skatteministeriet vurderer, at forslaget er i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/79/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne, Rådets direktiv 92/80/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af afgifterne på andre former for forarbejdet tobak end cigaretter, og Rådets direktiv 95/59/EF af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift, alle som senest ændret ved Rådets direktiv 2002/10/EF af 12. februar Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Chokoladeafgiftsloven omfatter udover chokolade også slik, nødder og kerner. Afgiften består af henholdsvis en stykafgift (chokoladeafgiftslovens 2, stk. 1), en råstofafgift (chokoladeafgiftslovens 19, stk. 1) og en dækningsafgift (chokoladeafgiftslovens 22, stk. 4). Varer, der er omfattet af chokoladeafgiftsloven, bliver således enten pålagt en stykafgift, en råstofafgift eller en stykafgift. Den konkrete afgift afhænger af varens kategorisering. Dette betyder, at en vare, der eksempelvis er pålagt råstofafgiften, ikke er omfattet af stykafgiften på chokolade- og sukkervarer eller af dækningsafgiften. Til nr. 1 Chokolade og sukkervarer, der er omfattet af chokoladeafgiftslovens 2, stk. 1, er pålagt en stykafgift på 14, 20 kr. pr. kg. De afgiftspligtige varer er defineret i chokoladeafgiftslovens 1 og omfatter traditionelle chokoladeprodukter og slik. Stykafgiften på de omhandlede chokolade- og sukkervarer foreslås forhøjet med 25 pct., fra 14,20 kr. til 17,75 kr. pr. kg.

10 Til nr. 2-9 Efter chokoladeafgiftslovens 19, stk. 1 er varer, så som mandler, nødder, kerner o.l., der indføres fra udlandet, herunder fra andre EU-lande, pålagt en råstofafgift. Den konkrete afgift afhænger af varens indplacering i toldtariffen. Råstofafgiften beregnes af varens nettovægt, dvs. vægten uden emballage. Råstofafgiften foreslås forhøjet med 25 pct. for alle varegrupper omfattet af lovens 19, stk. 1. Til nr Efter chokoladeafgiftslovens 22, stk. 1 skal der betales en dækningsafgift af visse varer ved indførsel fra udlandet, herunder modtagelse fra EU-lande. Dette drejer sig om varer, som ikke i sig selv er chokolade- eller råstofafgiftspligtige, men som indeholder chokolade- eller råstofafgiftspligtige bestanddele. Dækningsafgiften beregnes efter varernes faktiske indhold af afgiftspligtige bestanddele. Dækningsafgiften fremgår af chokoladeafgiftslovens 22, stk. 4. Den er opdelt i følgende grupper: 1) Kokos 4,25 kr. pr. kg. 2) Behandlede jordnødder 8,50 kr. pr. kg. 3) Andre afgiftspligtige bestanddele 14,20 kr. pr. kg Afgiften foreslås forhøjet med 25 pct., og bliver fremover til: 1) Kokos 5,30 kr. pr. kg. 2) Behandlede jordnødder 10,60 kr. pr. kg. 3) Andre afgiftspligtige bestanddele 17,75 kr. pr. kg. Til 2 Til nr. 1 Efter konsumisafgiftslovens 1, stk. 1 skal der betales afgift af konsum-is af enhver art, herunder sodavandsis samt konsum-is-miks til erhvervsmæssig fremstilling af konsum-is i soft-ice maskiner o.l. apparater. Afgiften er en literafgift, og den udgør efter gældende ret 3,40 kr. pr. liter. Afgiften foreslås forhøjet med 25 pct., fra 3,40 kr. til 4,25 kr. pr. liter. Til 3 Til nr. 1 Det overordnede formål med dette forslag er at pålægge sukkerholdige mineralvand en ekstra afgift, og samtidig lempe afgiften for sukkerfrie mineralvand. Mineralvandsafgiftsloven omfatter bl.a. mineralvand, limonade og lignende læskedrikke, dog bortset fra vin og frugtvin med et alkoholindhold på højst 1,2 pct. vol.

11 Den nugældende 2, stk. 1 i mineralvandsafgiftsloven fastsætter afgiften til 91 øre pr. liter uanset indhold, og det er derfor nødvendigt at ændre bestemmelsen, så sondringen mellem sukkerholdige og sukkerfrie varer afspejles i afgiftssatsen. Det foreslås derfor, at bestemmelsen deles op, så afgiften for de mineralvandstyper, jf. definitionen i lovens 1, der indeholder sukker, hæves fra 91 øre til 115 øre pr. liter. Samtidig sænkes afgiften for de sukkerfrie mineralvandstyper fra 91 øre til 57 øre pr. liter. Der er efter denne lov tale om en sukkerfri mineralvand, når produktet indeholder højst 0,5 g sukker pr. 100 ml. Mineralvand uden tilsat sukker omfatter ligeledes produkter, der ikke indeholder tilsatte mono- eller disaccharider eller andre fødevarer, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber. Ovenstående definition lægger sig op ad Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer, bilag 1. Til nr. 2 Den foreslåede ændring er redaktionel. Til 4 Til nr. 1-3 Cigaretter er i dag pålagt en stykafgift på 63,66 øre pr. stk. plus en værdiafgift, der udgør 13,61 pct. af detailprisen inkl. moms. Værdiafgiften afhænger således af prisen. Røgtobak er i afgiftsmæssig henseende opdelt i to grupper henholdsvis pladetobak, som typisk bruges til piberygning m.v., og anden røgtobak (finskåren tobak), som typisk bruges til hjemmerulning af cigaretter. Afgiften er udformet som en afgift pr. kg. For pladetobak mv. er afgiften 402,50 kr. pr. kg, og afgiften for anden røgtobak er 452,50 kr. pr. kg. Forslaget indebærer en forhøjelse af den samlede punktafgift på cigaretter, så en pakke med 20 stk. cigaretter i gennemsnit stiger med ca. 3 kr. Afgiftsstrukturen omlægges samtidig, således at værdiafgiften øges fra 13,61 til 20,8 pct. af detailprisen, og stykafgiften nedsættes fra 63,66 til 62,98 øre pr. cigaret. Dernæst foreslås det at hæve afgiften på rulletobak med 120 kr. pr. kg. til 522,50 kr. pr. kg. for pladetobak, og 572,50 kr. pr. kg. for anden røgtobak. Denne forhøjelse medfører, at 20 stk. hjemmerullede cigaretter ligeledes stiger med ca. 3 kr., inkl. moms. Afgiftsomlægningen på cigaretter skal ses i lyset af, at prisen på cigaretter ikke kun afgøres af afgiften, men også af avancen. Avancen påvirkes af afgiftens sammensætning. På det danske marked for cigaretter vil avancen tendere mod at være højere, når værdiafgiften udgør en forholdsvis lille del af den samlede afgift. Omlægningen betyder således, at avancerne forventes at falde og som følge heraf forventes forslaget at indebære, at detailprisen for det mest solgte mærke stiger med ca. 3 kr. fra 32,5 til 35,5 kr. for en pakke med 20 cigaretter (ved ændret avance). Ved uændret avance vil prisstigningen udgøre ca. 3,7 kr. Forslaget betyder også, at gennemsnitsprisen ved ændrede avancer også forventes at stige med ca. 3 kr. og ved uændrede avancer ca. 3,4 kr. i gennemsnit. Herudover gælder det, at jo lavere prisen er nu, jo lavere bliver afgiftsstigningen. I den følgende tabel er der vist to

12 eksempler på afgiftsstigninger ved uændrede avancer. Tabel: Priselementerne for forskellige cigaretmærker før og efter afgiftsstigning Mest efterspurgte prisklasse Billigt mærke Før Efter Før Efter kr. pr. 20 stk. kr. pr. 20 stk. Detailpris 32,50 36,22 27,00 30,05 - heraf moms 6,50 7,24 5,40 6,01 - heraf stykafgift 12,73 12,59 12,73 12,59 - heraf værdiafgift 4,42 7,53 3,68 6,25 Samlet punktafgift 17,15 20,12 16,41 18,84 Pris uden afgifter 8,85 8,85 5,19 5,19 Eksemplerne i tabellen er som nævnt lavet under forudsætning af uændrede priser uden afgifter. Forhøjelsen af værdiafgiften forventes imidlertid at medføre, at avancerne falder med 1,5 øre per cigaret i gennemsnit, således at prisstigningen i gennemsnit vil udgøre ca. 3 kr. pr. pakke. Reglerne for punktafgifter på forarbejdet tobak er EU-retligt reguleret i direktiverne 92/79/EØF, 92/80/EØF og 95/59/EF. Nedenstående skema giver et samlet overblik over de gældende EU-retlige satser, de nuværende danske satser, samt de forslåede forhøjelser. Cigaretter Anden røgtobak (finskåren til rulning af cigaretter) Pladetobak mv. Gældende EUretlig minimumsafgift 57 % af detailsalgsprisen og mindst 64 EUR (477 kr.)pr stk. eller mindst 101 EUR (753 kr.) pr stk. 36 % af detailsalgsprisen eller mindst 32 EUR (238 kr.)pr. kg. 20 % af detailsalgsprisen eller mindst 20 EUR (149 kr.)pr. kg. Gældende danske afgifter 13,61 % af detailsalgsprisen og 637 kr. (86 EUR) pr stk., dvs. i alt ca. 113 EUR i gennemsnit (842 kr.)pr stk. 452,50 kr. (61 EUR) pr. kg. 402,50 kr. (54 EUR) pr. kg. De foreslåede afgifter 20,8 % af detailsalgsprisen og 629,8 kr. (85 EUR) pr stk., dvs. i alt ca. 131 EUR i 572,50 kr. (77 EUR) pr. kg. 522,5 kr. (70 EUR) pr. kg.

13 gennemsnit (976 kr.)pr stk. Til 5 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Det foreslås, at loven finder anvendelse på varer, som fra denne dag udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres. For så vidt angående ændringerne af afgifterne på tobak forventes det, at størstedelen af fremstillerne vil være i stand til at afpasse produktionen til den nye bestemmelse, og at der vil være mulighed for at indkøbe banderoler med den højere afgiftsværdi i november og december måned til påsætning på varer, som virksomhederne udleverer efter 31. december Dog forventes det, at enkelte mindre varelagre vil være nødsaget til at afbanderolere allerede stemplede varer.

2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-231-0021 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 29/1 LSF 216 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 21-231-3 Fremsat den 5. maj 21 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 206 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af

Læs mere

Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget L 206 - Bilag 2 Offentligt 1 Advokatrådet Bryggeriforeningen Ingen bemærkninger Bryggeriforeningen henviser til regeringens målsætning om at lave en provenuneutral omlægning af mineralvandsafgiften.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0049 Fremsættes i Folketinget d. 21. november 2011 Forslag til Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Skatteministeriet J. nr til

Forslag. Skatteministeriet J. nr til Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0030 Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af chokolade-

Læs mere

Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 216 Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0049 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven

Læs mere

Afgifter på danske dagligvarer

Afgifter på danske dagligvarer Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

tlf

tlf Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

tlf

tlf Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

År Øl Vin Spiritus Sodavand. Afgiftssats Afgiftssats Afgiftssats Afgift. Kr. pr. liter bordvin med 6-15 pct. alkohol

År Øl Vin Spiritus Sodavand. Afgiftssats Afgiftssats Afgiftssats Afgift. Kr. pr. liter bordvin med 6-15 pct. alkohol Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

tlf

tlf Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail: js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk J.nr. 2011-231-0049 24. november 2011 Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0049 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag

Læs mere

Fødevarebranchens rammevilkår strammes

Fødevarebranchens rammevilkår strammes Organisation for erhvervslivet november 2009 Fødevarebranchens rammevilkår strammes AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK OG KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Fødevarebranchen er udsat for

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt 24. februar 2015 J.nr. 14-5164320 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 241 af 4. december 2014

Læs mere

Talepapir samråd den 13. april 2010

Talepapir samråd den 13. april 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Talepapir samråd den 13. april 2010 Spørgsmål U: Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der ligger bag de nuværende

Læs mere

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt 13. maj 2016 J.nr. 16-0508355 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 372 af 19. april 2016 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 372 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 372 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 372 Offentligt 19. december 2016 J.nr. 16-0508355 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 372 af 19. april

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 197 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0092 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Juni 2006 Publikationen er elektronisk og kan hentes på www.skm.dk ISBN: 87-90922-72-7 (Internet) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kapitel 1. Sammenfatning...3

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om sunde fødevarepriser

Forslag til folketingsbeslutning om sunde fødevarepriser 2007/2 BSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 17. januar 2008 af Jesper Petersen (SF), Hanne Agersnap (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF),

Læs mere

Kapitel 1. Sammenfatning

Kapitel 1. Sammenfatning - 1 - Sammenfatning - 2 - Kapitel 1. Sammenfatning 1. Resumé Grænsehandlen med nydelsesmidler falder: Grænsehandlen med nydelsesmidler er faldende. Fra 2004 til 2005 vil grænsehandlen med nydelsesmidler

Læs mere

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 42 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-5317487 Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Moderate prisstigninger på cigaretter kan være gavnlig for samfundsøkonomien

Moderate prisstigninger på cigaretter kan være gavnlig for samfundsøkonomien Moderate prisstigninger på cigaretter kan være gavnlig for samfundsøkonomien Indtægterne fra tobaksafgifterne har udgjort en faldende andel af BNP de senere år. Det afspejler blandt andet, at der gennem

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø. Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø. Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk Dato 24. november 2011 Side 1 af 5 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk Høringssvar til lovforslag L 33 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Læs mere

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011 Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Fedtafgift Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011 Et stort flertal i Folketinget har netop vedtaget den nye lov om afgift

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 34 Offentligt Status over grænsehandel

Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 34 Offentligt Status over grænsehandel Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 34 Offentligt Status over grænsehandel Bilagsrapport 2012 Bilagsrapport Status over grænsehandel 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Afgiftsændringer i og omkring

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 10 Offentligt J.nr. 2011-231-0049 Dato: 27-11-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende L 33 - forslag til lov

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Fødevarenyt. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande

Fødevarenyt. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande Fødevarenyt Nr. 1 februar 2012 1. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande 2. Grænsehandel runder 12 milliarder kr. 3. Ny udvidet sukkerafgift på flere fødevarer 4. Nøglehullet

Læs mere

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder)

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder) L 139 (som fremsat): Forslag til ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov om forbud mod tobaksreklame

Læs mere

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 4 ud af 10 danskere vil grænsehandle til sommer Grænsehandel er en udbredt folkesport blandt danskerne. Fire ud af ti har grænsehandlet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til 2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1433-320 Fremsat den 27. marts

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 82 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-231-0053 Dato: 8. februar 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Status over grænsehandel 2016

Status over grænsehandel 2016 Status over grænsehandel 2016 Rapport 15. juni 2016 Status over grænsehandel 2016 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning - nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Danskernes grænsehandel

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Status over grænsehandel Juni 2005 Udgiver: Skatteministeriet København 2005 Tryk: Schultz ISBN: 87-90922-63-8 ISBN: 87-90922-64-6 (Internet) Pris: 50 kr. Yderligere eksemplarer

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Status over grænsehandel 2012

Status over grænsehandel 2012 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 101 Offentligt Status over grænsehandel 2012 Teknisk gennemgang i SAU d. 24. januar 2012 Indledning Rapportens struktur Metode, usikkerhed og primære datakilder

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 290 Offentligt 23. april 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet og holdbarhed

Læs mere

Afgiftslettelser for 24 mia. kostede kun 14 mia. kr.

Afgiftslettelser for 24 mia. kostede kun 14 mia. kr. ANALYSE Afgiftslettelser for 24 mia. kostede kun 14 mia. kr. Resumé Dansk Erhverv har i denne analyse gennemgået lovforslag, politiske aftaler og svar til Folketinget og kortlagt omfanget af afgiftsændringer

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0206 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 12-0173735 Til Folketingets Europaudvalg (kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grund- og nærhedsnotat EU-kommissionens forslag til Rådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 2009/1 LSF 96 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0017412 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Udkast Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven, lov nr. 1337 af 19. december 2008

Læs mere

Skatteudvalget L 206 - Bilag 21 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over

Skatteudvalget L 206 - Bilag 21 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over Skatteudvalget L 206 - Bilag 21 Offentligt Til lovforslag nr. L 206 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 130 Offentligt Fremsat den 2012 af erhvervs- og vækstminister Ole Sohn Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne

Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret fra 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Mens der hele tiden har været en synlig effekt på sodavand,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-3331457 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 258 Offentligt J.nr. 2009-231-0021 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0035 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2012/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 20. marts 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012)

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Forslag til Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, øl- og vinafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven,

Læs mere

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. Page 1 of 60 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Bilag Status over grænsehandel 2017 (udkast)

Bilag Status over grænsehandel 2017 (udkast) Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 41 Offentligt Bilag Status over grænsehandel 2017 (udkast) Rapport 27. oktober 2017 Status over grænsehandel 2017 (udkast) Indhold 3 Indhold 1. Alkohol... 1 1.1

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen

Læs mere

De samfundsøkonomiske tab ved grænsehandlen er relativt små og nettobeskæftigelsesvirkningen er tæt på nul.

De samfundsøkonomiske tab ved grænsehandlen er relativt små og nettobeskæftigelsesvirkningen er tæt på nul. i:\april-2001\skat-b-04-01.doc Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 25. april 2001 GRÆNSEHANDEL: NÆSTEN BALANCE En rapport fra Skatteministeriet over den samlede grænsehandel viser, at danskerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\7737\Dokumenter\7737.fm 21-4-9 13:21 k7 KFR Lovforslag nr. L 2 Folketinget 28-9 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 AFSKAF REGISTRERINGSAFGIFTEN SÆNK BENZIN- OG DIESELAFGIFTEN LAVERE ENERGIAFGIFTER BEDRE VILKÅR FOR TURISME AFGIFTER PÅ TYSK

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-311-0003 Dato: 17. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Værd at huske omkring afgifter. Hvor køber du dine reklameartikler? I Danmark

Værd at huske omkring afgifter. Hvor køber du dine reklameartikler? I Danmark BFR-seminar den Jan K. Olsen & Jette Støhrmann-Brun Hvor køber du dine reklameartikler? I Danmark Dine leverandører er ansvarlige for afregning af diverse punktafgifter Den pris du betaler er pålagt afgifter

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Maj 2010 Maj 2010 Status over grænsehandel Status over grænsehandel Udgiver: Skatteministeriet København maj 2010 E-post adresse: skm@skm.dk Hjemmeside: www.skm.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA SUSANNE BYGVRA Mere åbne grænser og danskernes indkøb I Tyskland Danmark havde før medlemskabet af EF ført en finanspolitik, hvor høje punktafgifter og moms udgjorde en betragtelig del af statens indtægter.

Læs mere