NETVÆRKSBRUGSANVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETVÆRKSBRUGSANVISNING"

Transkript

1 NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN

2 Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tips om, hvordan funktionsmåden fungerer med andre funktioner. Varemærker Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer. Kompilerings- og publikationsbekendtgørelse Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries, Ltd. Den indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialet heri og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (herunder følgeskader), der er forårsaget af tillid til de præsenterede materialer, herunder (men ikke begrænset til) typografiske fejl og andre fejl i publikationen Brother Industries, Ltd. i

3 Lagring af udskriftslog på netværket Oversigt Funktionen Lagring af udskriftslog på netværket gør det muligt at gemme udskriftslogfilen fra Brothermaskinen på en netværksserver vha. CIFS. Du kan registrere ID, udskriftsjobtype, jobnavn, brugernavn, dato, klokkeslæt, antallet af udskrevne sider og farvesider 2 for hvert udskriftsjob. Du kan konfigurere denne indstilling vha. Web Based Management (webbrowser). CIFS er protokollen Common Internet File System, der kører over TCP/IP, og gør det muligt for computere på et netværk at dele filer over intranettet eller internettet. 2 Kun understøttede modeller. De følgende udskriftsfunktioner gemmes i udskriftsloggen: Udskriftsjobs fra din computer USB Direct Print (Kun understøttede modeller) Kopi Modtagne faxmeddelelser (Kun understøttede modeller) Bemærk! Udskriftsrapporter og -lister gemmes ikke på serveren. Lagring af udskriftslog på netværket understøtter Kerberos-godkendelse og NTLMv2-godkendelse. Du kan indstille filtypen til Text (Tekst) eller CSV, når du gemmer en fil på serveren.

4 Sådan konfigureres indstillinger til Lagring af udskriftslog på netværket ved brug af Web Based Management For at bruge Web Based Management skal du indtaste (hvor xxx.xxx.xxx.xxx er din maskines IP-adresse) i din browser, og derefter kan du konfigurere eller ændre indstillingerne i Store Print Log to Network (Lagring af udskriftslog på netværket) i Administrator Settings (Administratorindstillinger). () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) a Vælg On (Til) fra Print Log (Udskriftslog) (). b Du kan konfigurere de følgende indstillinger vha. en webbrowser. Host Address (Værtsadresse) (2) Værtsadressen er værtsnavnet på CIFS-serveren. Indtast værtsadressen (f.eks.: example.com) (op til 64 tegn) eller IP-adressen (f.eks.: ). Store Directory (Lagringsmappe) (3) Indtast destinationsmappen, hvor din log skal gemmes på CIFS-serveren (f.eks.: brother/abc) (op til 60 tegn). File Name (Filnavn) (4) Indtast filnavnet, op til 5 tegn, som du vil bruge til udskriftsloggen. File Type (Filtype) (5) Vælg filtypen til udskriftsloggen Text (Tekst) eller CSV. 2

5 Auth. Method (Godkendelsesmetode) (6) Vælg godkendelsesmetoden, der kræves for at få adgang til CIFS-serveren Auto, Kerberos eller NTLMv2 2. Kerberos er en godkendelsesprotokol, som gør det muligt for enheder eller personer at bekræfte deres identitet på en sikker måde over for netværksservere vha. et enkeltlogon. 2 NTLMv2 er standard godkendelsesmetoden, der bruges af Windows til at logge på servere. For Kerberos- og NTLMv2-godkendelse skal du også konfigurere SNTP-protokollen (network time server). Se side 7 for oplysninger om, hvordan SNTP-protokollen konfigureres. Auto: Hvis du vælger Auto, søger maskinen først efter en Kerberos-server. Hvis Kerberos-serveren ikke kan findes, bruges NTLMv2 som godkendelsesmetode. Kerberos: Vælg Kerberos for kun at bruge Kerberos-godkendelse. NTLMv2: Vælg NTLMv2 for kun at bruge NTLMv2-godkendelse. Username (Brugernavn) (7) Indtast brugernavnet, op til 96 tegn, til godkendelsen. Bemærk! Hvis brugernavnet er en del af et domæne, skal du indtaste brugernavnet på en af følgende måder: eller domæne\bruger. Password (Adgangskode) (8) Indtast adgangskoden, op til 32 tegn, for godkendelsen. Kerberos Server Address (Kerberos-serveradresse) (om nødvendig) (9) Indtast KDC-værtsadressen (f.eks.: ftp.example.com) (op til 64 tegn) eller IP-adressen (f.eks.: ). c I Connection Status (Forbindelsesstatus) (0), kan du bekræfte den sidste logstatus. Se Forklaring til fejlmeddelelser på side 5 for yderligere oplysninger. d Klik på Submit (Send) for at anvende dine indstillinger. 3

6 Indstilling for fejlfinding Du kan vælge hvilken handling, der skal udføres, når udskriftsloggen ikke kan gemmes på serveren pga. en netværksfejl. a Vælg Ignore Log & Print (Ignorer log og udskriv) eller Cancel Print (Annuller udskrift) i Error Detection Setting (Indstilling for fejlfinding) i Store Print Log to Network (Lagring af udskriftslog på netværket). Ignore Log & Print (Ignorer log og udskriv) Hvis du vælger Ignore Log & Print (Ignorer log og udskriv), udskriver maskinen dokumentet, selvom udskriftsloggen ikke kan gemmes på serveren. Når funktionen lagring af udskriftslog er genoprettet, gemmes udskriftsloggen på følgende måde: Hvis loggen ikke kan gemmes ved udskrivningens afslutning, gemmes udskriftsloggen med undtagelse af antallet af udskrevne sider og farvesider. () Hvis udskriftsloggen ikke kan gemmes ved udskrivningens begyndelse og afslutning, gemmes jobbets udskriftslog ikke. Når funktionen er genoprettet, vises forekomsten af en fejl i loggen. (2) Eksempel på udskriftslog: () (2) Bemærk! Punkternes rækkefølge er forskellig afhængig af landene. Cancel Print (Annuller udskrift) Hvis du vælger Cancel Print (Annuller udskrift), annulleres udskriftsjobbene, når udskriftsloggen ikke kan gemmes på serveren. Bemærk! Selv hvis du vælger Cancel Print (Annuller udskrift), udskriver din maskine automatisk en kopi af den gemte fax. b Klik på Submit (Send) for at anvende dine indstillinger. 4

7 Forklaring til fejlmeddelelser Du kan bekræfte fejlstatus på din maskines display eller Connection Status (Forbindelsesstatus) i Web Based Management. Server Timeout (Servertimeout) Denne besked vises, når du ikke kan oprette forbindelse til serveren. Kontroller, at: Din serveradresse er korrekt. Din server er forbundet til netværket. Maskinen er forbundet til netværket. Authentication Error (Godkendelsesfejl) Denne besked vises, når din Authentication Setting (Godkendelsesindstilling) er forkert. Kontroller, at: Brugernavn og adgangskode i godkendelsesindstillingen er korrekte. Hvis brugernavnet er en del af et domæne, skal du indtaste brugernavnet på en af følgende måder: eller domæne \bruger. Bekræft, at SNTP time server-protokollen er konfigureret korrekt, så klokkeslættet passer med klokkeslættet, der bruges til godkendelse af Kerberos eller NTLMv2. File Access Error (Filadgangsfejl) Denne besked vises, når du ikke kan få adgang til destinationsmappen. Kontroller, at: Biblioteksnavnet er korrekt. Biblioteket er skriveaktiveret. Filen ikke er låst. Bemærk! Hvis du angiver valgmuligheden Cancel Print (Annuller udskrift) i Web Based Management, vises beskeden Log Access Error (Log adgangsfejl) på displayet i ca. minut. 5

8 Brug af Lagring af udskriftslog på netværket med Sikker funktionslås 2.0 Når Sikker funktionslås v2 er aktiveret, gemmes navnene på de registrerede brugere til funktionerne udskriv, kopi, fax RX og USB Direct Printing (hvis tilgængelig) i rapporten Lagring af udskriftslog på netværket. Eksempel på udskriftsloggen med brugere af Sikker funktionslås 2.0: 6

9 Sådan konfigureres SNTP-protokollen vha. Web Based Management SNTP er protokollen, der bruges til at synkronisere klokkeslættet, som maskinen bruger til godkendelse med SNTP time serveren (dette klokkeslæt er ikke klokkeslættet, der vises på maskinens display). Du kan konfigurere denne indstilling vha. Web Based Management (webbrowser). For at bruge Web Based Management skal du indtaste http//xxx.xxx.xxx.xxx (hvor xxx.xxx.xxx.xxx er din maskines IP-adresse) i din browser, og derefter kan du konfigurere SNTP-indstillingerne i Configure Protocol (Konfigurer protokol) i Network Configuration (Netværkskonfiguration). a Marker SNTP afkrydsningsfeltet for at aktivere indstillingen. 7

10 b Klik på Advanced Setting (Avancerede indstillinger). () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Status () Viser om SNTP-serverindstillingerne er aktiverede eller deaktiverede. SNTP Server Method (SNTP-servermetode) (2) Vælg AUTO eller STATIC (STATISK). AUTO Hvis du har en DHCP-server i dit netværk, henter SNTP-serveren automatisk adressen fra denne server. STATIC (STATISK) Indtast den adresse, du vil bruge. SNTP Server Address (SNTP-serveradresse) (3), (5) Indtast serveradressen (op til 64 tegn). SNTP Server Port (SNTP-serverport) (4), (6) Indtast portnummeret ( til 65535). Synchronizing Interval (Synkroniseringsinterval) (7) Indtast timeintervallet, som du vil synkronisere til serveren ( til 68 timer). Synchronization Status (Synkroniseringsstatus) (8) Du kan bekræfte den seneste synkroniseringsstatus. c Klik på Submit (Send) for at anvende indstillingerne. 8

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Intern Ethernet-printserver med multiprotokolunderstøttelse Netværksbrugsanvisning TD-serien Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger maskinen. Opbevar CD-ROM en et praktisk sted, så du nemt kan

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du installerer

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internet-fax og Windows - internetudskrivning Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til

Læs mere

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING HL-3040CN HL-3070CW Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brugsanvisning Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5340D/HL-5350DN Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTIGT! Tilslut

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

Administratorvejledning

Administratorvejledning NPD 4956-00 DA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Copyright og varemærker Om denne vejledning Mærker og symboler...5 Illustrationsmaterialer...5 Operativsystemhenvisninger... 5 Bemærkninger...6 Indledning

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver,

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

LexPrint v2.0 Brugervejledning

LexPrint v2.0 Brugervejledning LexPrint v2.0 Brugervejledning April 2010 www.lexmark.com Indhold Introduktion til LexPrint...3 Hvad er LexPrint?...3 Minimumsystemkrav...4 Understøttede printere...5 Installation af LexPrint...6 Installation

Læs mere

MarkNet N8050 Intern trådløs printserver

MarkNet N8050 Intern trådløs printserver MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Brugervejledning Maj 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller

Læs mere

Printernetkort til flere protokoller. NC-4100h. Brugervejledning

Printernetkort til flere protokoller. NC-4100h. Brugervejledning Printernetkort til flere protokoller NC-4100h Brugervejledning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen fra cd-rom'en. Opbevar cd-rom'en på

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge)

Læs mere

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Betjeningsvejledning

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Betjeningsvejledning Juli 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Phaser, CentreWare, WorkCentre,

Læs mere

Brugsanvisning. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brugsanvisning. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brugsanvisning 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhedsstyring 4 Styring af adresseinformation 5

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere