Web Connect vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web Connect vejledning"

Transkript

1 Web Connect vejledning Version 0 DAN

2 Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre funktioner. Varemærker Brother er enten et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Brother Industries, Ltd. Google Drive er et varemærke, der tilhører Google Inc. Brug af dette varemærke er underkastet tilladelser fra Google. EVERNOTE- og Evernote Elephant-logoet er varemærker, der tilhører Evernote Corporation og anvendes under licens. Microsoft, Windows, Windows Vista OneDrive og OneNote er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er et varemærke, der tilhører Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Virksomhederne, hvis software er nævnt ved navn i denne vejledning, har hver især en softwarelicensaftale, der gælder for deres egne programmer. Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer, er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder. VIGTIG BEMÆRKNING Gå til Brother Solutions Center på og klik på Manuals (Manualer) på siden med din model for at hente andre manualer, herunder Hurtig installationsvejledning og Brugsanvisning for din model. 204 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. i

3 Indholdsfortegnelse Inden du bruger Brother Web Connect Hvad er Brother Web Connect?... Tilgængelige tjenester...2 Betingelser for brug af Brother Web Connect...4 Tjenestekonto...4 Internetforbindelse...4 Installation af hele driver- og softwarepakken...4 Proxyserverindstillinger...4 Opsæt Brother Web Connect...6 Oversigt over opsætning af Brother Web Connect...6 Opret en konto for hver af de ønskede tjenester...7 Anmod om adgang til Brother Web Connect...7 Registrer en konto på din Brother-maskine Scanning og overførsel Scan og overfør dokumenter med Brother Web Connect... Ændring af scanningsindstillinger Genvejsindstillinger for Web Connect 4 Tilføjelse af Web Connect-genveje...4 Ændre genveje...5 Redigere genvejsnavne...5 Slette genveje...5 Bruge genveje...5 A Fejlfinding 6 Fejlmeddelelser...6 ii

4 Inden du bruger Brother Web Connect Hvad er Brother Web Connect? Visse websteder tilbyder tjenester, der giver brugere mulighed for at overføre og få vist billeder og filer på webstedet. Med Brother Web Connect kan din Brother-maskine scanne billeder og overføre dem til disse tjenester. Scanning Web-tjeneste Fotos og dokumenter

5 Inden du bruger Brother Web Connect Tilgængelige tjenester Brug Brother Web Connect til at få adgang til disse tjenester fra din Brother-maskine: OneNote OneNote er en digital notesbog, som er designet til at samle, gemme og dele alle mulige slags oplysninger. URL: Google Drive Google Drive er en online redigerings- og delingstjeneste til dokumenter. URL: EVERNOTE EVERNOTE er en online fillagrings- og styringstjeneste. URL: Dropbox Dropbox er en online fillagrings-, delings- og filsynkroniseringstjeneste. URL: OneDrive OneDrive er en online fillagrings-, delings- og styringstjeneste. URL: Box Box er en online redigerings- og delingstjeneste til dokumenter. URL: De tilgængelige tjenester for dette produkt kan ændres eller opdateres uden varsel. 2

6 Inden du bruger Brother Web Connect Hvis du vil læse mere om disse tjenester, kan du gå ind på webstedet for den respektive tjeneste. Følgende tabel viser, hvilke typer filer du kan bruge med hver Brother Web Connect-funktion: Tilgængelige tjenester Overfør scannede billeder OneNote Google Drive EVERNOTE Dropbox OneDrive Box JPEG/PDF (For Hongkong, Taiwan og Korea) Brother Web Connect understøtter kun filnavne skrevet på engelsk. Filer, der er navngivet på det lokale sprog, bliver ikke overført. Ved scanning og overførsel af JPEG-filer: Sort-hvid scanning er ikke tilgængelig. Hver side overføres som en separat fil. 3

7 Inden du bruger Brother Web Connect Betingelser for brug af Brother Web Connect Tjenestekonto For at kunne bruge Brother Web Connect skal du have en konto hos den ønskede tjeneste. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du gå ind på tjenestens websted fra en computer og oprette en konto. Internetforbindelse For at kunne bruge Brother Web Connect skal Brother-maskinen være tilsluttet et netværk med adgang til internettet, enten via en kabelbaseret eller trådløs forbindelse. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning og konfiguration af maskinen i For brugere af trådløse netværksinterfaces i Hurtig installationsvejledning, som følger med maskinen. Ved netværksopsætning med en proxyserver skal maskinen også konfigureres til at bruge en proxyserver (se Proxyserverindstillinger på side 4). Hvis du ikke er sikker, kan du kontakte din netværksadministrator. En proxyserver er en computer, der fungerer som et mellemled mellem brugernes computere og internettet, hvor computerne ikke har direkte forbindelse til internettet. Installation af hele driver- og softwarepakken Den første installation af Brother Web Connect kræver en computer med adgang til internettet, hvor hele Brothers driver- og softwarepakke er installeret. Følg trinene i Hurtig installationsvejledning for at installere MFL-Pro Suite (hele driver- og softwarepakken) og konfigurere maskinen, så den kan scanne via dit trådløse netværk. Proxyserverindstillinger Hvis dit netværk anvender en proxyserver, skal følgende proxyserveroplysninger konfigureres på maskinen: Proxyserveradresse Portnummer Brugernavn Adgangskode Hvis du ikke er sikker på, hvad disse oplysninger betyder, kan du kontakte din netværksadministrator. Tryk på. 2 Tryk på a eller b for at få vist Netværk. Tryk på Netværk. 3 Tryk på a eller b for at få vist Indstillinger for webforbindelse. Tryk på Indstillinger for webforbindelse. 4

8 Inden du bruger Brother Web Connect 4 Tryk på Proxyindst. 5 Tryk på a eller b for at få vist Proxyforbindelse. Tryk på Proxyforbindelse. 6 Tryk på Til. 7 Tryk på den indstilling, du vil angive, og indtast derefter proxyserveroplysningerne. Tryk på OK. 8 Tryk på. 5

9 Inden du bruger Brother Web Connect Opsæt Brother Web Connect Oversigt over opsætning af Brother Web Connect Konfigurer indstillingerne for Brother Web Connect ved at bruge følgende fremgangsmåde: Trin : Opret en konto hos den ønskede tjeneste (se side 7). Gå ind på tjenestewebstedet fra en computer, og opret en Registrering af bruger konto (hvis du allerede har en konto, behøver du ikke oprette en ny konto). Opret konto Web-tjeneste Trin 2: Anmod om adgang til Brother Web Connect (se side 7). Start Brother Web Connectadgang fra en computer, og Indtast oplysninger for konto anskaf et midlertidigt id. Anskaf midlertidigt id Side for Brother Web Connect-program Trin 3: Registrer dine kontooplysninger på din maskine, så du kan få adgang til de ønskede tjenester (se side 9). Indtast dit midlertidige id for at aktivere tjenesten på din Indtast midlertidigt id maskine. Angiv kontonavnet, sådan som det skal vises på maskinen, og indtast en PINkode, hvis du vil bruge en. Web-tjeneste Din Brother-maskine kan nu bruge tjenesten. 6

10 Inden du bruger Brother Web Connect Opret en konto for hver af de ønskede tjenester For at kunne bruge Brother Web Connect til at få adgang til en online tjeneste skal du have en konto hos den pågældende online tjeneste. Hvis du ikke har en konto, kan du gå ind på tjenestewebstedet fra en computer og oprette en konto. VIGTIGT! Når du har oprettet en konto, skal du logge på og bruge kontoen en enkelt gang med en computer, før du kan bruge Brother Web Connect-funktionen. Ellers kan du muligvis ikke få adgang til tjenesten vha. Brother Web Connect. Hvis du allerede har en konto, behøver du ikke oprette en ny konto. Efter du har oprettet en konto for hver ønsket online tjeneste, skal du fortsætte med den næste fremgangsmåde, Anmod om adgang til Brother Web Connect på side 7. Du behøver ikke oprette en konto, hvis du bruger tjenesten som gæst. Du kan kun bruge nogle af tjenesterne som gæst. Hvis den tjeneste, du vil bruge, ikke har en gæstebrugerfunktion, skal du oprette en konto. Anmod om adgang til Brother Web Connect For at kunne bruge Brother Web Connect til at få adgang til online tjenester skal du først anmode om adgang til Brother Web Connect fra en computer, hvor hele driver- og softwarepakken er installeret. Tænd computeren. 2 Gå ind på websiden for Brother Web Connect-programmet. Windows Klik på (Brother Utilities), og klik derefter på rullelisten og vælg navnet på din model (hvis det ikke allerede er valgt). Klik på Brug mere i venstre navigationsbjælke, og klik derefter på Brother Web Connect. Macintosh Klik på Gå til i Finder-menulinjen > Programmer > Brother > Hjælpeprogrammer > Brother Web Connect. Du kan også få adgang til siden direkte ved at indtaste i webbrowserens adresselinje. 7

11 Inden du bruger Brother Web Connect 3 Vælg den tjeneste, du vil bruge. 4 Følg vejledningen på skærmen, og anmod om adgang. Når du er færdig, vises dit midlertidige id. 5 Noter dette midlertidige id, idet du skal bruge det til at registrere konti på maskinen. Det midlertidige id er gyldigt i 24 timer. 6 Luk webbrowseren. Efter du har opnået et adgangs-id til Brother Web Connect, skal du registrere dette id på din maskine. Fortsæt med den næste fremgangsmåde, Registrer en konto på din Brother-maskine på side 9. 8

12 Inden du bruger Brother Web Connect Registrer en konto på din Brother-maskine Indtast oplysningerne for din Brother Web Connect-konto, og konfigurer maskinen, så den kan bruge Brother Web Connect til at få adgang til den ønskede tjeneste. Inden du registrerer en konto: Sørg for, at du har anmodet om adgang til Brother Web Connect. Bekræft, at den korrekte dato og klokkeslæt er indstillet på din maskines display. Der kan registreres op til 0 konti på maskinen. Stryg til venstre eller højre, eller tryk på d eller c for at få vist Scan 2. 2 Tryk på til web. Oplysninger om internetforbindelsen vises på maskinens display. Læs oplysningerne, og tryk på OK. 3 Du vil blive spurgt, om disse oplysninger skal vises igen fremover. Tryk på Ja eller Nej. Opdateringer eller meddelelser om Brother Web Connect s funktioner bliver af og til vist på displayet. Læs oplysningerne, og tryk derefter på OK. 4 Tryk på a eller b for at få vist den tjeneste, som du vil registrere, og tryk derefter på tjenestenavnet. 5 Hvis der vises oplysninger om Brother Web Connect, skal du trykke på OK. 6 Tryk på Registrer/Slet konto. 7 Tryk på Registrer konto. 8 Maskinen beder dig om at indtaste det midlertidige id, du fik, da du anmodede om Brother Web Connectadgang. 9 Tryk på OK. 0 Indtast det midlertidige id ved hjælp af displayet. A Tryk på OK. Der vises en fejlmeddelelse på displayet, hvis de oplysninger, du har indtastet, ikke stemmer overens med det midlertidige id, du modtog, da du anmodede om adgang, eller hvis det midlertidige id er udløbet. Indtast enten det midlertidige id korrekt, eller anmod om adgang igen, og få et nyt, midlertidigt id (se Anmod om adgang til Brother Web Connect på side 7). 9

13 Inden du bruger Brother Web Connect B Maskinen beder dig om at indtaste det kontonavn, du vil have vist på displayet. C Tryk på OK. D Indtast navnet ved hjælp af displayet. E Tryk på OK. F Følg en af nedenstående fremgangsmåder: Tryk på Ja for at indstille en PIN-kode for kontoen (en PIN-kode forhindrer uautoriseret adgang til kontoen). Indtast et firecifret tal, og tryk på OK. Tryk på Nej hvis du ikke vil indstille en PIN-kode. G Når de indtastede kontooplysninger vises, skal du kontrollere, at de er korrekte. Tryk på Ja for at registrere dine oplysninger, som de blev indtastet. Tryk på Nej for at redigere oplysningerne. Gå tilbage til trin 0. H Tryk på OK. I Tryk på. Slet en konto på din Brother-maskine Stryg til venstre eller højre, eller tryk på d eller c for at få vist Scan 2. 2 Tryk på til web. Oplysninger om internetforbindelsen vises på maskinens display. Læs oplysningerne, og tryk på OK. 3 Du vil blive spurgt, om disse oplysninger skal vises igen fremover. Tryk på Ja eller Nej. 4 Tryk på a eller b for at få vist den tjeneste, som er vært for kontoen, du vil slette, og tryk derefter på tjenestenavnet. 5 Tryk på Registrer/Slet konto. 6 Tryk på Slet konto. 7 Tryk på den konto, du vil slette. Du kan slette mere end en konto ad gangen, om nødvendigt. De valgte konti angives med markeringer. 8 Tryk på OK. Du vil blive bedt om at bekræfte dine valg. 9 Tryk på Ja for at slette. 0 Tryk på OK. A Tryk på. 0

14 2 Scanning og overførsel 2 Scan og overfør dokumenter med Brother Web Connect 2 Overfør dine scannede fotos og billeder direkte til en tjeneste uden brug af en computer. 2 Indlæs dit dokument. 2 Stryg til venstre eller højre, eller tryk på d eller c for at få vist Scan 2. 3 Tryk på til web. Oplysninger om internetforbindelsen vises på maskinens display. Læs oplysningerne, og tryk på OK. 4 Du vil blive spurgt, om disse oplysninger skal vises igen fremover. Tryk på Ja eller Nej. Opdateringer eller meddelelser om Brother Web Connect s funktioner bliver af og til vist på displayet. Læs oplysningerne, og tryk derefter på OK. 5 Tryk på a eller b for at få vist den ønskede tjeneste, og tryk derefter på tjenestenavnet. 6 Tryk på a eller b for at få vist dit kontonavn, og tryk derefter på det. 7 Hvis prompten til indtastning af PIN-kode vises på displayet, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode og trykke på OK. 8 Hvis du bliver bedt om at angive dokumentets filformat, skal du vælge filformatet for det dokument, du scanner. Ved scanning og overførsel af JPEG-filer: Sort-hvid scanning er ikke tilgængelig. Hver side overføres som en separat fil. 9 Når prompten med scanningsindstillinger vises på displayet, skal du gøre et af følgende: Vælg den ønskede scanningsindstilling og gå til trin 0. Hvis du vil fortsætte uden at ændre scanningsindstillingerne, skal du gå til trin 0. 0 Tryk på OK. Maskinen scanner dokumentet og begynder at overføre det. A Tryk på. Overførte billeder gemmes i et album, der hedder From_BrotherDevice. Oplysninger om begrænsninger, f.eks. størrelsen eller antallet af billeder, der kan overføres, findes på webstedet for den pågældende tjeneste.

15 Scanning og overførsel Ændring af scanningsindstillinger 2 Skærmen med scanningsindstillinger vises på displayet, før du scanner de dokumenter, du vil overføre. Scanningstype 2 2 Tryk på Scanningstype. 2 Vælg Farve, Grå eller S/H. 3 Når du er færdig, trykker du på OK. Ved scanning og overførsel af JPEG-filer: Sort-hvid scanning er ikke tilgængelig. Hver side overføres som en separat fil. Opløsning 2 Tryk på Opløsning. 2 Vælg 50 dpi, 200 dpi, 300 dpi eller 600 dpi. 3 Når du er færdig, trykker du på OK. Dokumentstørrelse 2 Tryk på Dokumentstørrels. 2 Vælg A4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6 eller Visitkort. 3 Når du er færdig, trykker du på OK. 2

16 Scanning og overførsel Filstørrelse 2 Tryk på Filstr. 2 Vælg Lille, Medium eller Stor. 3 Når du er færdig, trykker du på OK. 2 2-sidet scanning 2 Tryk på 2-sidet scanning. 2 Vælg Lang kant, Kort kant eller Fra. 3 Når du er færdig, trykker du på OK. Standardindstillingen for 2-sidet scanning er Lang kant. 3

17 3 Genvejsindstillinger for Web Connect 3 Tilføjelse af Web Connect-genveje 3 Dine brugertilpassede indstillinger til overførsel til følgende tjenester kan gemmes som Web Connectgenveje på din maskine: OneNote Nem scan til Google Drive EVERNOTE Dropbox OneDrive Box 3 Tryk på Genveje. 2 Tryk på en fane fra til 8. 3 Tryk på, hvor der er plads til at tilføje en genvej. 4 Tryk på Scan til Web. 5 Oplysninger vedrørende internetforbindelsen vises. Læs oplysningerne, og bekræft dem ved at trykke på OK. Opdateringer eller meddelelser om Brother Web Connect s funktioner bliver af og til vist på displayet. Læs oplysningerne, og tryk derefter på OK. 6 Tryk på a eller b for at få vist den ønskede tjeneste, og tryk derefter på den. 7 Tryk på din konto. Hvis kontoen kræver en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden for kontoen vha. tastaturet på displayet. Tryk på OK. 8 Gennemse de valgte indstillinger og tryk på OK. 9 Tryk på OK for at gemme genvejen. Genvejsnavnet tildeles automatisk. Se Redigere genvejsnavne på side 5 for at ændre genvejsnavne. 4

18 Genvejsindstillinger for Web Connect Ændre genveje 3 Web Connect-genveje kan ikke ændres. Slet i stedet genvejen (se Slette genveje på side 5), og opret en ny genvej (se Tilføjelse af Web Connect-genveje på side 4). Redigere genvejsnavne 3 Tryk på Genveje. 3 2 Tryk på genvejen, du vil omdøbe, og hold ned på den i mindst sekund. 3 Tryk på omdøb. 4 Softwaretastaturet vises på displayet. Indtast et nyt genvejsnavn, og tryk på OK. Slette genveje 3 Tryk på Genveje. 2 Tryk på genvejen, du vil slette, og hold ned på den i mindst sekund. 3 Tryk på Slet. 4 Displayet viser det genvejsnavn, du sletter. Tryk på Ja for at bekræfte. Bruge genveje 3 Tryk på Genveje. 2 Tryk på genvejen, du vil bruge. 5

19 A Fejlfinding A Fejlmeddelelser A Som med ethvert andet avanceret kontorprodukt kan der opstå fejl. Hvis der opstår en fejl, viser maskinen en fejlmeddelelse. De mest almindelige fejlmeddelelser er vist herunder. De fleste fejl kan du rette selv. Hvis du efter at have læst denne tabel har brug for hjælp, kan du finde de seneste ofte stillede spørgsmål og tip til fejlfinding i Brother Solutions Center. Gå til siden Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding for din model i Brother Solutions Center (USA) på Fejlmeddelelse Årsag Handling Kunne ikke oprette forbindelse til netværket. Kontroller forbindelsen. Kunne ikke oprette forbindelse til server. Kontroller netværksindst. Tilslutningsfejl 07 Kunne ikke oprette forbindelse til server. Forkert dato&tid. Serverfejl 0 Godkendelse er ugyldig. Udsted midlertidigt ID og registrer konto igen. Maskinen har ikke forbindelse til et netværk. Netværks- eller serverindstillingerne er ikke korrekte. Der er et problem med netværket eller serveren. Dato- og klokkeslætsindstillingerne er ikke korrekte. Maskinens godkendelsesoplysninger (skal bruges til at få adgang til tjenesten) er udløbet eller ugyldige. Kontroller, at netværkskablet er tilsluttet korrekt. Hvis der blev trykket på knappen til web, kort tid efter at maskinen blev tændt, er der muligvis ikke etableret forbindelse til netværket endnu. Vent, og prøv igen. Kontroller, at netværksindstillingerne er korrekte, eller vent, og prøv igen senere. Hvis der blev trykket på knappen til web, kort tid efter at maskinen blev tændt, er der muligvis ikke etableret forbindelse til netværket endnu. Vent, og prøv igen. Indstil datoen og klokkeslættet korrekt. Bemærk, at maskinens datoog klokkeslætsindstillinger muligvis nulstilles til fabriksindstillingerne, hvis maskinens netledning blev taget ud. Anmod om adgang til Brother Web Connect igen for at få et nyt, midlertidigt id, og brug derefter det nye id til at registrere kontoen på maskinen (se Anmod om adgang til Brother Web Connect på side 7 og Registrer en konto på din Brothermaskine på side 9). A 6

20 Fejlfinding Fejlmeddelelse Årsag Handling Serverfejl 03 Overførsel mislykkedes. Filen understøttes ikke, eller data er beskadiget. Kontroller data i filen. Serverfejl 3 Tjenesten er ikke tilgængelig i øjeblikket. Prøv igen senere. Godkendelsesfejl 0 Forkert PIN-kode. Indtast korrekt PIN-kode. Godkendelsesfejl 02 Forkert eller udløbet id. Eller midl. ID benyttes allerede. Indtast korrekt eller udsted midl ID igen. Midl. ID er gyldigt i 24 timer efter udstedelse. Godkendelsesfejl 03 Displaynavnet er allerede registreret. Indtast et andet displaynavn. Registreringsfejl 02 Det maksimale antal konti er nået. Prøv igen, når du har slettet unødvendige konti. Genvejsfejl 02 Konto ugyldig. Opret en konto og genvej igen efter sletning af denne genvej. Den scannede fil, du prøver at overføre, kan have et af følgende problemer: Filen overskrider tjenestens grænse for antal pixel, filstørrelse osv. Filtypen understøttes ikke. Filen er beskadiget. Der er et problem med tjenesten, og den kan ikke bruges i øjeblikket. Den PIN-kode, du indtastede for at få adgang til kontoen, er forkert. PINkoden er det firecifrede nummer, der blev indtastet, da kontoen blev registreret på maskinen. Det midlertidige id, der blev indtastet, er ikke korrekt. Det midlertidige id, der blev indtastet, er udløbet. Et midlertidigt id er gyldigt i 24 timer. Det navn, du indtastede som displaynavn, er allerede registreret til en anden bruger af tjenesten. Det maksimale antal konti (0) er nået. Genvejen kan ikke bruges, fordi kontoen blev slettet, efter at genvejen blev registreret. Filen kan ikke bruges: Kontroller tjenestens begrænsninger for størrelse eller format. Gem filen som en anden type. Scan dokumentet igen for at oprette en ny, ubeskadiget version af filen. Vent, og prøv igen. Hvis meddelelsen vises igen, skal du prøve at få adgang til tjenesten fra en computer for at bekræfte, at den er utilgængelig. Indtast den korrekte PIN-kode. Indtast det korrekte midlertidige id. Anmod om adgang til Brother Web Connect igen for at få et nyt, midlertidigt id, og brug derefter det nye id til at registrere kontoen på maskinen. Se Anmod om adgang til Brother Web Connect på side 7 og Registrer en konto på din Brothermaskine på side 9. Indtast et andet displaynavn. Slet unødvendige eller ubrugte konti, og forsøg igen. Slet genvejen, og registrer derefter kontoen og genvejen igen. A 7

21 Besøg os på internettet

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-600W. Definitioner af noter Vi anvender noter på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning:

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2800W og ADS-3600W. Definitioner af bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-380CDW/DCP-905CDW/9020CDN/9020CDW/MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Relevante modeller Definitioner

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J825DW, MFC-J835DW, DCP-J925DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem

Læs mere

Webforbindelsesvejledning

Webforbindelsesvejledning Webforbindelsesvejledning MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere

Læs mere

Web Connect vejledning HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

Web Connect vejledning HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW Web Connect vejledning HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW Inden du tager din Brother-maskine i brug Omfattede modeller

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Web Connect vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

Web Connect vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Web Connect vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Relevante modeller Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig bemærkning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version B DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Inden du tager din Brother-maskine i brug Omfattede modeller Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig bemærkning Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download Brother iprint&scan

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version F DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 Brugervejledning IS frankeringsmaskiner Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 IS 440 IS 480 Indhold Introduktion... 3 Bruger afsnit... 4 Ændring

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsvejledning Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og produkter er varemærker eller

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide SMARTair trådløs Trin-for-trin guide Indholdsfortegnelse Hvordan opretter man et trådløst system... 3 Nulstille HUB en (Reset).... 3 Klargøring af hub version 5.0x... 4 Klargøring af hub version 6.0x...

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere