LCD TV med LED baggrundsbelysning 42 VLE 8460 BP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LCD TV med LED baggrundsbelysning 42 VLE 8460 BP"

Transkript

1 LCD TV med LED baggrundsbelysning 42 VLE 8460 BP DA

2 Indholdsfortegnelse OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets specielle funktioner 7 Modtagelse af digitale stationer 7 GRUNDIG SCR-system 7 Vigtigt at vide om beskyttelse af miljøet 7 Bemærkninger om stillbilleder 8 TILSLUTNING/FORBEREDELSE 8 Tilslutning af antennen og netkablet 9 Isætning af batterierne i fjernbetjeningen 10 OVERSIGT 10 Tilslutninger på tv-apparatet 11 Kontrolknapper på tv-apparatet 12 Fjernbetjening hovedfunktioner 13 Fjernbetjening alle funktioner 14 INDSTILLINGER 14 Første opsætning 15 Første opsætning oversigt 16 Planlægge første opsætning 19 Ændring af kanalredigering for digitale kanaler 23 Billedindstillinger 25 Lydindstillinger 27 TV-APPARATETS FUNKTIONER 27 Generelle funktioner 28 Zoom-funktion 29 Zap-funktion 29 Elektronisk tv-guide (RoviGuideTM) 31 Ændring af billedformat 32 3D FUNKTION 32 Vigtige oplysninger om 3D-funktion 32 3D-funktion 33 3D-indstillinger 35 OPSÆTNING AF NETVÆRK 35 Netværksforbindelse 35 Kabelbaseret netværk 38 Trådløst netværk 42 Ændre tv-navn 43 Tilslutte tv til et»skjult«netværk 44 SMART TV 3.0 FUNKTION 44 SMART TV 3.0 internetapplikationer 45 Oprette en Grundig Application Store konto 46 Logge på med Grundig Application Store konto 47 Grundig Application Store 51 Afspilning af video-, musik- og billedfiler med hjemmenetværkforbindelse 51 Vælge den digitale medieserver 52 Afspilning 52 Andre afspilningsfunktioner 53 USB-OPTAGELSE 53 Informationer om optagelse og afspilning af tv-programmer 53 Mulige begrænsninger i brug af eksterne datamedier 54 Tilslutning af eksternt datamedie 54 Indstillinger for USB-optagelse 56 Pausere tidsskift programmer 56 Optagelse af programmer 57 Programindstilling for optagelse 59 Afspilning 59 Slette programmer fra optaget filmenu 60 USB - BETJENING 60 Filformater 61 Tilslutning af eksternt datamedie 61 Fjerne det eksterne datamedie 62 Filbrowseren 62 Indstillinger i USB-setup menuen 64 Afspilning - Generelle funktioner 65 Yderligere afspilningsfunktioner 66 TEKST-TV-TILSTAND 66 Tilstanden TOP tekst eller FLOF tekst 66 Yderligere funktioner 67 INTERAKTIV PORTAL (HbBTV) 67 Hvad er HbbTV? 67 Bruge HbbTV 67 Ekstra funktioner til videoindekser 2 DANSK

3 Indholdsfortegnelse PRAKTISKE FUNKTIONER 68 Tv-indstillinger 68 Indstillinger for sprog og tastatur 69 Indstillinger for tilgængelighed 69 Tilbehør 70 Avancerede indstillinger 70 Power gem-tilstand 71 Funktioner i menuen Om 71 Softwareopdatering (OAD) 71 Softwareopdatering (USB) 72 Indstilling af tv-apparatet til dets oprindelige indstillinger 72 Sletning af kanalhistorik 72 Timerindstillinger 73 Indstillinger af dato og klokkesæt 74 Forældrekontrol-indstillinger 76 BRUG AF EKSTERNT UDSTYR 76 DIGI LINK 78 High Definition - HD klar 78 Tilslutningsmuligheder 79 Tilslutning af en ekstern enhed 80 Brug af DVD-afspiller, DVD-optager, videooptager eller set-top-box 80 Hovedtelefoner 80 Hi-fi-system 82 Hvad er MHL? 82 Tilslutning af en mobil enhed 82 Valg af kanalposition til en mobil enhed 83 Hvad er LIVESHARE? 83 Skærmdeling med Liveshare-forbindelse 84 PC MONITOR MODUS 84 Tilslutning af en pc 84 Valg af kanalposition til pc'en 84 Indstillinger for pc'en 86 SPECIELLE INDSTILLINGER 86 Automatisk søgning efter digitale tvkanaler fra en satellitmodtager 87 Manuel søgning efter digitale tv-kanaler fra en satellitmodtager 87 LNB-indstillinger 88 Opsætning af motorantenne (DiSEqC 1.2) 89 Automatisk søgning efter tv-kanaler fra kabeludbyderen 90 Manuel søgning efter tv-kanaler fra kabeludbyderen 91 Automatisk søgning efter digitale terrestriske tv-kanaler 91 Manuel søgning efter digitale terrestriske tv-kanaler 92 Automatisk service opdatering 92 Søgning efter analoge tv-kanaler 93 Ændring af gemte analoge kanaler 95 Visning af signalinformation 95 Deaktivere og aktivere HbbTV 95 Deaktivere og aktivere digital tekst-tv 96 INFORMATION 96 Produkt plug 96 Andre data 97 Serviceinformation til forhandlere 98 Netværksgrænseflader 98 Bortskaffelse af emballagen 98 Miljømæssig bemærkning 99 Fejlfinding 85 BRUG MED COMMON INTERFACE 85 Hvad er Common Interface? 85 Isætning af CA-modulet 85 Adgangskontrol for CA-module og smart card DANSK 3

4 OPSÆTNING OG SIKKERHED Læs følgende oplysninger, når du sætter dit tvapparat op. 7 Dette tv-apparat er beregnet til at modtage og vise video- og audiosignaler. Enhver anden brug er udtrykkelig forbudt. 7 Den bedste afstand fra seeren til tv-apparatet er 5 gange skærmens diagonal. 7 Lys udefra, der falder ind på skærmen, forringer billedkvaliteten. 7 Sørg for, at der er nok plads omkring tv-apparatet på væggen, for at sikre tilstrækkelig ventilation. 7 Tv-apparatet er beregnet til brug indendørs. Hvis du bruger det udendørs, så sørg for, at det er beskyttet mod fugt, som f.eks. regn eller sprøjt fra vand, da det skaber sikkerhedsrisiko. 7 Bryg aldrig apparatet i fugtige omgivelser. 7 Placer ikke genstande med væsker oven på tv-apparatet. Væsken kan spildes og kan forårsage sikkerhedsrisiko. 7 Placer tv-apparatet på en solid, jævn overflade. 7 Placer ikke genstande, som f.eks. aviser, på tv-apparatet, eller duge eller lignende genstande nedenunder det. 7 Placer ikke tv-apparatet i nærheden af varmeenheder eller i direkte sollys, da dette vil påvirke afkølingen. 7 Høj omgivende temperatur vil forkorte tv-apparatets levetid. 7 Åbn under ingen omstændigheder tv-apparatet. Der kan opstå sikkerhedsrisiko, og også en produktgaranti kan være ugyldig, hvis fjernsynet er åbnet. 7 Sørg for, at strømledningen eller adapteren (hvis leveret) ikke er beskadiget. 7 Tv-apparatet kan kun betjenes med de medfølgende strømlining eller adapter. 7 Hvis tv-apparatets stik er jordet, skal du slutte det til en jordet stikkontakt. 7 Sæt kun apparatets stik i stikkontakten efter du har tilsluttet det eksterne udstyr og antennen. 7 Sørg for, at tv-apparatets stik/stikkontakt er let tilgængelige. 7 Tilslut ikke andet udstyr mens apparatet er tændt. Sluk også for det andet udstyr, før det tilsluttes. 7 Tordenvejr udgør en fare for alt elektrisk udstyr. Selvom tv-apparatet er slukket, kan det blive beskadiget af et lynnedslag i el-nettet eller antennekablet. Træk altid stikket og antennestikket ud i uvejr. 7 Rengør tv-apparatets skærm og kabinet med en blød og tør eller let fugtig klud. Brug ikke våd klud eller opvaskemiddel (glasrengøringsmidler, sprit eller lignede rengøringsmidler). Brug kun rent vand til at fugte kluden. 7 Når du skal vælge et sted, hvor dit tv-apparat skal placeres, må du huske, at de fleste møbeloverflader er belagt med forskellige typer lak og plastik, der indeholder kemikalier. Disse tilsætningsstoffer kan forårsage korrosion på apparatets fod og dermed resultere i pletter på møblernes overflade, som kan være vanskelige eller umulige at fjerne. 7 Skærmen på dit LCD/LED tv opfylder de højeste kvalitetsstandarder og er kontrolleret for pixelfejl. På trods af, at tv-apparatet er fremstillet med stor omhyggelighed, er det af forskellige årsager umuligt fuldstændigt at udelukke muligheden for, at nogle pixels kan være defekte. Forudsat, at de ikke overskrider grænseværdierne i DIN-normen, kan denne type pixelfejl ikke betragtes som en defekt defineret i garantien. 4 DANSK

5 OPSÆTNING OG SIKKERHED For at forhindre ild skal stearinlys eller åben ild altid holdes væk fra dette produkt. 7 Brug venligst dit tv på et sted så langt som muligt fra mobiltelefoner, mikrobølgeovne og lignende udstyr, der opererer med højfrekvente bølger. Ellers kan dit tv ikke fungere korrekt pga. disse radiobølger. 7 Udsat ikke batterierne for overdreven varme, som for eksempel direkte sollys, ild, osv. 7 Bland ikke gamle batterier med nye. 7 Udskift kun brugte batterier med dem, der er af samme model og har samme værdi og egenskaber. 7 Ved at sikre korrekt bortskaffelse af disse batterier, vil du bidrage til forebyggelse af potentielle farer for miljøet og menneskers sundhed, der måtte opstå som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse af batterierne. 7 Advarsel om apparatets emballage: Produktets emballage kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballagen separat i overensstemmelse med de lokale regulativer for at sikre, at den genbruges miljøvenligt. Advarsel: 7 Hvis du ønsker at bruge en vægkonsol til dit tv, skal du læse monteringsvejledningen til vægkonsollen omhyggeligt, eller få din tvforhandler til at montere den for dig. 7 Når du køber en vægkonsol, skal du sikre, at alle de nødvendige fastgørelsespunkter på tv-apparatet også findes på vægkonsollen og at de alle bruges når det monteres. 7 Hvis vægbøjlen ikke skal bruges, brug kun tvapparatet med den medfølgende fod. Da dit tv kan tippe uden en fod eller med en anden fod, vil dette skabe risiko for sikkerheden. Energibesparende foranstaltninger 7 Efterlad ikke tv-apparatet tændt, hvis du ikke ser tv et; skift til standby. Hvis du ikke skal bruge tv et i en længere periode, skal du slukke for det ved at slukke for strømforsyningen eller ved at trække stikket ud af stikkontakten. 7 Begræns omgivende larm i det rum, du ser fjernsynet. Ved at holde lydstyrken på et normalt niveau vil du spare på energien 7 Når du skal bestemme placeringen af dit tv-apparatet, prøv at finde et sted, hvor sollyset ikke falder direkte på skærmen, men kommer bagfra. På den måde kan du bruge tv-apparatet uden at øge kontrasten, og du kan spare energi. DANSK 5

6 GENERELLE OPLYSNINGER Tv-apparatets specielle funktioner 7 Dit tv-apparat giver dig mulighed for at modtage og se digitale stationer (via DVB-T og DVB-C), herunder i High Definition (HD). Aktuelt, er det kun muligt at modtage disse digitale tv-stationer i High Definition i nogle lande i Europa. 7 Selvom dette tv overholder de gældende DVB-S og DVB-C standarder fra august 2012, er dets kompatibilitet med fremtidige DVB-S digitale satellit-udsendelser, DVB-T digitale terrestriale udsendelser, og DVB-C kabeludsendelser ikke garanteret. 7 Dette tv-apparat kan modtage og vise alle analoge og ikke-kodede digitale stationer. Dette tv-apparat har en integreret digital og analog modtager. Den digitale modtagerenhed konverterer signalerne fra digitale stationer for at kunne vise en fremragende lyd- og billedkvalitet. 7 TV-guiden (kun for digitale stationer) giver dig meddelelse om alle ændringer i tidsplanen med kort varsel, og viser en oversigt over alle stationens tidsplaner for de kommende dage. Meget af indholdet, såsom programdata, kanallogoer, afspillere, billeder, fragmenter, osv., kan hentes via internet gennem internetforbindelsen takket være Tv-guidens onlinefunktion. Detaljerede oplysninger for hver kanal, hvis de leveres af kanalen, er indeholdt i den elektroniske programguide. 7 Du kan tilslutte forskellige datamedier, for eksempel, en ekstern harddisk, et USB-memory stick eller et digitalt kamera til USB-stik. Ved at bruge browseren, kan du vælge og afspille de filformater du ønsker (for eksempel, MP4-, MP3- eller JPEG-data). 7 Ved hjælp af Tidsskift-funktionen kan du nemt og hurtigt stoppe og genoptage et program med fjernbetjeningen. Programmet optaget på det eksterne datamedie. 7 Du kan optage enhver digital tv-kanal, hvis udbyderen ikke har pålagt nogen begrænsninger. Tv-kanaler transformeres af tv-apparatet og gemmes på et USB eksternt medie. Du kan hente og afspille de gemte programmer fra arkivet. Under en optagelse kan du vælge og se en anden udsendelse fra arkivet. Detaljerede oplysninger om at gemme og afspille tv-programmer findes på side Fjernsynets 3D-funktion og de medfølgende 3D-briller giver dig mulighed for at se film i 3D hjemme med en biografkvalitet. Dette tv anvender LED-teknologi for at give den bedste 3D-oplevelse. For at nyde 3Dverden, skal du blot tage Grundig 3D-briller på. 7 Smart TV 3.0 -funktion giver dig internetapplikationer på tv, når apparatet er sluttet til internet. Du kan surfe på websiderne, du kan besøge populære video-og fotodelingssider samt sociale netværk med disse applikationer. 7 Trådløs USB-tastatur og mus-support i webbrowseren i apparatet gør det nemmere for brugeren at surfe på internetsiderne. 7 DLNA-funktionen giver dig mulighed for at bruge et kabelbaseret eller trådløst (med trådløs USN-netværksenhed) lokalt netværk og få adgang til de ting, du har optaget med gængse DLNA-kompatible enheder, såsom en pc, mobiltelefon eller NAS (netværksharddisk), der alle fungerer som DMS (Digital Medial Server). Når du ser fjernsynet, kan du afspille ethvert indhold på alle tidspunkter ved brug af DMC-applikationer på din mobile enhed eller computer uden at starte DLNAapplikation. 7 Ved at bruge DMR-funktionen på tv-apparatet kan du starte afspilning af indholdet på en anden mobil enhed eller computer, og du kan foretage kontrol fra disse enheder i stedet for tv'et. For dette, skal du have DMC (Digital Media Controller) enheder på dine enheder. På denne måde, ved at starte DLNA-applikation på dit tv med DMC-understøttede programmer, eller uden at skulle starte den, kan du starte og styre indholdet fra dine mobile enheder eller pc'er. 6 DANSK

7 GENERELLE OPLYSNINGER Enheder, der indeholder og betjener video-, musik- eller billedfiler, kaldes server. Dette fjernsyn modtager video-, musik- og billedfiler fra serveren gennem hjemmenetværk, der giver dig mulighed til at afspille disse medier, selv om dit fjernsyn er placeret i et andet rum end serveren. En DLNA-kompatibel enhed, såsom pc, mobiltelefon, NAS eller en NAS-lignede enhed, der fungerer som en DMS (Digital Media Server), er nødvendig for at bruge hjemmenetværk. Modtagelse af digitale stationer 7 Du skal have en satellitantenne for at modtage digitale satellitkanaler (DVB-S). 7 For at kunne modtage digitale stationer (DVB- T) skal du have en digital tagantenne eller indendørs antenne (passiv eller aktiv indendørs antenne med egen strømforsyning). 7 Kabel TV-netværkets antennekabelstik der udsendes i DVB-C, skal sættes i tv-apparatet for at kunne modtage DVB-C-udsendelserne. 7 I modsætning til analoge udsendelser, har ikke alle stationer deres egen transmissionsfrekvens. I stedet for, er adskillige stationer grupperet i det som kaldes buketter, regionalt eller nationalt. 7 Du finder de aktuelle transmissionsoplysninger på tekst-tv fra forskellige tv-stationer, eller se i en tv-guide eller på internettet. 7 Forskellige digitale tv-kanaler fra private stationer er kodede (DVB-S, DVB-T og DVB-C). Modtagelse af disse kanaler og optagelsesog afspilningsfunktioner er kun mulige med en passende CI-modul og et SmartCard. Kontakt din specialforhandler. GRUNDIG SCR-system 7 Dit tv understøtter SCR-system (Satellite Channel Router). Med SCR-satellitsystem kan flere brugere modtage individuelt og på samme tid alle signaler fra satellitten. Vigtigt at vide om beskyttelse af miljøet De nedenfor nævnte emner vil hjælpe dig til at reducere forbruget af naturlige ressourcer samt til at spare penge ved at reducere dine elregninger. 7 Hvis tv et ikke skal bruges flere dage, bør hovedstrømmen kobles fra af miljø- og sikkerhedsmæssige årsager. Tv-apparatet forbruger ikke strøm i denne tilstand. 7 Hvis tv-apparatet har en hovedkontakt, er det nok at slukke for tv'et på denne kontakt. Tv'et vil reducere strømforbruget til næsten nul watt. 7 Tv et forbruger mindre strøm i standby. Nogle apparater har dog funktioner, som fx timer, der kræver, at tv-apparatet forbliver i standby for at kunne virke korrekt. 7 Tv et bruger mindre strøm, når lysstyrken reduceres. Bemærkninger om stillbilleder Når du ser det samme billede i lang tid på skærmen, kan et stillbillede blive svagt i baggrunden. Svage billeder i baggrunden stammer fra LCD/ LED-teknologi og kræver ingen reparation. For at undgå sådanne tilfælde og/eller minimere påvirkningen, kan du følge de tips, der angives nedenfor. 7 Lad ikke det samme tv-kanal stå på skærmen i meget lang tid. Kanalernes logoer kan forårsage denne situation. 7 Lad ikke billeder, som ikke fylder hele skærmen, forblive konstant på skærmen. Hvis de ikke transmitteres i fuld skærmformat af udbyderen, kan du konvertere billeder til fuld skærm ved at skifte billedformat. 7 Højere lysstyrke og/eller kontrast vil få de hændelser til at optræde hurtigere. Derfor anbefaler vi, at du ser dit tv med den laveste lysstyrke og kontrast. DANSK 7

8 tilslutning/forberedelse tilslutning af antennen og netkablet For at modtage satellitkanaler (DVB-S), slut satellitantennekablet til antennestikket»satellite«på tv-apparatet. og/eller 2a For at modtage terrestriske digitale udsendelser (DVB-T) sættes kablet fra tagantennen eller indendørs antennen (passiv eller aktiv indendørs antenne med egen strømforsyning) i antennestikket»ant In«på tvapparatet; eller 2b For at modtage digitale kabelkanaler (DVB- C), slut tagantennekablet til antennestikket»ant In«på tv-apparatet; eller 2c For at modtage analoge tv-kanaler, slut tagantennekablet til antennestikket»ant In«på tv-apparatet 7 Når du tilslutter en indendørs antenne, er du måske nødt til at prøve den af i forskellige positioner, indtil du får den bedste modtagelse. 3 Sæt netledningen i stikkontakten. 7 Sæt kun apparatets stik i stikkontakten efter du har tilsluttet det eksterne udstyr og antennen. 7 Brug ikke et adapterstik eller en forlængerledning, der ikke opfylder de gældende sikkerhedsstandarder. Pil ikke ved strømledningen. 8 dansk

9 TILSLUTNING/FORBEREDELSE Isætning af batterierne i fjernbetjeningen Miljømæssig bemærkning 7 Dette symbol på batteriet eller på emballagen indikerer, at batteriet, der følger med dette apparat, ikke skal behandles som husholdningsaffald. På nogle batterier kan dette symbol ses sammen med et kemisk symbol. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,0004 % bly. Batterier, herunder de, der ikke indeholder tungmetaller, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaf brugte batterier på en miljømæssig fornuftig måde. Forhør dig om de lovmæssige regler der gælder for dit område. 1 Åbn batterirummet ved at fjerne dækslet. 2 Isæt batterierne (2 x 1,5 V mikro, for eksempel R03 eller AAA). Husk at sætte batterierne i så polerne vender rigtigt (markering i batterirummets bund). 3 Luk batterirummet. 7 Hvis tv-apparatet ikke længere reagerer korrekt på fjernbetjeningens kommandoer, kan batterierne være afladede. Husk at fjerne de afladede batterier fra batterirummet. 7 Producenten hæfter ikke for skader forårsaget af brugte batterier. DANSK 9

10 oversigt tilslutninger på tv-apparatet Audio PC-In AV1 / s-vhs Lydsignalindgang til pc; Lydsignalindgang (YUVsignal). VGA-stik, videosignalindgang til pc; Videosignalindgang (YUVsignal). SCART-stik (CVBS-signal, RGB-signal);Video- og lydstik til S-videokamera. optic out UsB 3.0 Stil til lydudgang (optisk) til PCM/Dolby Digitalsignaler. Til tilslutning til en digital multi-kanals audio-/ videoforstærker eller AVmodtager. USB-stik til eksternt datamedie og PVR-funktion; Stik til trådløs tastatur, mus. 10 dansk

11 OVERSIGT LAN SATELLITE ANT IN HDMI4 (ARC) HDMI3 U HDMI2 HDMI1 (MHL) USB USB CI1 CI2 Netværkskablets tilslutningsstik. Stik til satellitantenne. Antennestik. HDMI-stik, audio-/videosignalindgang (HDMI). HDMI-stik, audio-/videosignalindgang (HDMI). Hovedtelefonstik (3,5 mm jackstik); Ekstern lydudgang (med hovedtelefon-rca konverter). HDMI-stik, audio-/videosignalindgang (HDMI). HDMI-stik, audio-/videosignalindgang (HDMI). USB-stik til eksternt datamedie og PVR-funktion; Stik til trådløs tastatur, mus. USB-stik til eksternt datamedie og PVR-funktion; Stik til trådløs tastatur, mus. Common Interface-slot. Common Interface-slot. Kontrolknapper på tv-apparatet ON off Strømknap, tænder for tv-apparatet og sætter det tilbage på standby og slukker. Multifunktionsknap Ved brug af multifunktionsknappen»8/i/sel«på tv-apparatet kan du lave forskellige indstillinger. Der vil muligvis ikke blive vist menuer på skærmen. Ved tryk på knappen tændes tv-apparatet fra standby. I drift: Ved tryk på knappen vises navigationsmenuen. Ved at flytte knappen op eller ned vælges det ønskede menupunkt: Sæt til lydnavigation; Sæt til kanalnavigation; Åbn inputkilde-menu; Gå til standby. Åbn funktion/indstillinger ved at trykke. Ved at flytte knappen op/ned, vælges funktionen/indstillingen. DANSK 11

12 OVERSIGT Fjernbetjening hovedfunktioner Tænder fra standby; Vælger kanal direkte. Vælger kanallisten (»Alle«,»FAV 1«til»FAV 4«). Afslutter menu og applikationer. Viser information. Åbner menuen. Åbner kanallisten. Åbner værktøjsmenuen; åbner/lukker kontrolmenuen, når der afspilles en fil i DLNA-menuen. Regulerer lydstyrken. Tænder/slukker lyden (lyd fra). Optager, afspiller, pausere eller stopper.(kun digitale tv-kanaler). Åbner 3D-menuen. Tænder og slukker for tvapparatet (standby). Skifter mellem tekst-tv og tvtilstand. Åbner MyApps-menu. Zappe-funktion; skifter et menuniveau tilbage. Åbner den elektroniske tvguide. Åbner forvalg af AV-kanaler. Vælg derefter med»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at acceptere. Tænder tv-apparatet fra standby; vælger stationer trin for trin. Åbner menuen Media Player. Åbner Netflix applikation. Kontrol af markør Flytter markøren op og ned i menuerne. Flytter markøren til venstre/ højre i menuerne. Åbner kanallisten; aktiverer forskellige funktioner. 12 DANSK

13 OVERSIGT Fjernbetjening alle funktioner (rød) Vælger en side i tekst-tv; (grøn) Vælger/aktiverer forskellige (gul) funktioner i menuer. (blå) 5 Skifter til dobbelt tegnstørrelse i tekst; vælger forrige nummer/næste billede i filbrowseren. 6 Opdaterer en side på tekst-tv; vælger næste nummer/næste billede i filbrowseren. 3 Sidestop på tekst-tv; starter baglæns billedsøgning i filbrowseren. 4 Viser svar frem på tekst-tv; starter billedsøgning fremad i filbrowseren. Starter optagelse (i digital tv-drift, optagelse kun via eksternt datamedie). 8 Starter afspilning i filbrowseren; starter afspilning i DLNA-menuen.! Tidsskift under live-signal (i digital tvdrift, kun via eksternt datamedie); pauserer filen, der eksekveres på DLNA-menuen. 7 Vælger funktionen til opdeling af skærmbilledet på tekst-tv; afslutter afspilninger i filbrowseren; afslutter optagelse eller afspilning i PVR-tilstand; afslutter filen eksekveret på DLNAmenuen. Vælger forskellige undertekster (ved digitalt tv). Vælger forskellige undertekster (ved digitalt tv). 7 Dit tv understøtter fjernkontrolfunktion for Apple iphones, Windows mobiltelefon, og Android telefoner. Afhængig af funktioner på dit tv, kan du styre tv'et gennem din telefon efter at have downloadet gratis applikation»grundig TV Remote«fra Apple App Store, Windows Phone Store, eller Google Play (Android Market). DANSK 13

14 INDSTILLINGER DANSK Første opsætning Tv-apparatet er udstyret med en installation assistant,som guider dig gennem grundlæggende indstillinger. Dialog-skærmen giver mulighed til at præsentere angiveligt komplicerede indstillinger og dataposter på en enkelt og klar måde. Sider og dialogpunkter vies på skærmen, og udpeger de efterfølgende og sandsynlige betjeningstrin. For at understøtte det, vil du også kunne se de påkrævede knapsymboler på fjernbetjeningen. Grundlæggende indstillinger i detaljer: sprogvalg landevalg; valg af brugertilstand; netværksindstillinger (hvis ønsket); Stationindstillinger (DVB-S, DVB-T, DVB-C og analoge kanaler). Detaljerede indstillinger kan findes på siderne 16 og 18. Indstillinger for tilslutning til hjemmenetværk Afhængigt af forbindelsen til hjemmenetværket, kan du slutte dit tv til hjemmenetværket: via en LAN-forbindelse, eller uden kabel via WLAN Der er to muligheder med LAN-forbindelsen: Automatisk forbindelse, alle data vedrørende forbindelsesindstillinger (»IP-Adresse«,»Netmaske«,»Gateway«og»DNS«) skaffes fra modem automatisk. Manuel forbindelse, alle forbindelsesindstillinger (»IP Adresse«,»Netmaske«,»Gateway«og»DNS«) skal konfigureres manuelt. Der er forskelige muligheder ved brug af WLAN: Automatisk forbindelse, alle data vedrørende forbindelsesindstillinger (»IP-Adresse«,»Netmaske«,»Gateway«og»DNS«) skaffes fra modem automatisk. Afhængig af ruteren kan du bruge følgende muligheder: WPS-PBC (Trykknappen Configuration); Tilslutning med et WPS PIN; Tilslutning ved at indtaste adgangskoden til netværket. Manuel forbindelse, alle forbindelsesindstillinger (»IP Adresse«,»Netmaske«,»Gateway«og»DNS«) skal konfigureres manuelt. Søgning efter tv-kanaler Afhængig af typen af den tilsluttede antenne, kan du vælge, hvilke kanaler du ønsker apparatet at søge efter. DVB-S Indstilling af digitale kanaler fra satellitmodtageren, fra side 17. Der er to muligheder for søgning: grundlæggende installation, der forudindstiller et standardvalg, dvs. fra satellit Astra 19.2 East. Der skal kun startes søgningen; professionel installation, der tillader at foretage alle nødvendige indstillinger og parametre for dit modtagersystem. DVB-C For indstilling af digitale kabelkanaler se side 18. DVB-C For indstilling af digitale terrestriske kanaler, se side 18. Se afsnittet»specielle indstillingerne indstillinger«på side 92 for søgning efter analoge tv-kanaler. 7 Se afsnittet»specielle indstillinger" fra side 86 for flere oplysninger om indstillinger for digitale tv-kanaler.

15 INDSTILLINGER Første opsætning oversigt Vælg sprog (side 16, trin 3) Vælg land (side 16, trin 5) Vælg tilstand (side 16, trin 6) Opsætning af netværk (side 16, trin 8) Wired (side 16, trin 8) Trådløs (side 17, trin 13) Trådløs WPS (kapitel side 39) Auto (side 16, trin 8) Manual (kapitel side 37) Auto (side 17, trin 13) Manual (kapitel side 41) Knap (kapitel side 39) PIN (kapitel side 39) Indstilling af tv-kanaler (side 17, trin 22) DVB-T (side 18, trin 31) DVB-C (side 18, trin 26) DVB-S (side 17, trin 22) Auto (side 18, trin 31) Manual (kapitel side 91) Auto (side 18, trin 26) Manual (kapitel side 90) Auto (side 17, trin 22) Manual (kapitel side 87) Kanalredigering (side 19) DANSK 15

16 INDSTILLINGER Planlægge første opsætning 1 Sæt tv'et på standby med knappen»on OFF«. 2 Tænd for fjernsynet fra standby med»8», «1 0«,»P+«eller»P «. Grundlæggende opsætning«menuen vises, når apparatet tændes for første gang. Hallo, my name is Grundig TV. In which language we would communicate? Česky Français Polski Suomi Hjælp: Dansk Hrvatski Português Svenska Deutsch Italiano Pyccкий Бългaрски Opsætning Menusprog English Magyar Româneşte Slovenčina Please select your desired menu language Netværksindstillinger Espanol Nederlands Slovenščina Lietuvi OK Eλληvıκά Norsk Eesti Türkçe 7 Hvis»Grundlæggende opsætning«menuen ikke vises på skærmen, skal du udføre indstillingen ved at følge vejledningerne ved at skifte til tv-apparatets fabriksindstillinger på side 71 3 Vælg menusproget med»<«,»>«,»v«eller»λ«, og tryk på»ok«for at»velkommen«menuen kommer frem. 4 Der udføres trin-for-trin installationen for at gøre brugen af tv-apparatet mulig. Tryk på»ok«for at starte installationen. 5 Vælg landet, tv-apparatet arbejder i, med»<«,»>«,»v«eller»λ«, og tryk på»ok«for at Menuen»Brugertilstand«vises på skærmen, og»hjemmeindst.«er valgt. 6 Bekræft»Hjemmeindst.«med»OK«; eller vælg»forbedret«med»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at»hjemmeindst.«indeholder prækonfigurerede tv-indstillinger, der giver energibesparelser i overensstemmelse med EUP. Vælg»Forbedret«hvis du vil bruge tv-apparatet for demo, øges billed- og lydindstillinger i denne tilstand. Denne tilstand forbruger mere energi. 7 Tryk på»ok«for at bekræfte»næste«.»netværksindstillinger«vises. 7 Hvis du vil slutte dit tv til hjemmenetværket, fortsæt fra punkt 8 for en automatisk LANforbindelse, eller fortsæt fra punkt 13 for en automatisk WLAN-forbindelse. 7 Hvis tilslutning til et hjemmenetværk ikke er nødvendig, spring indstillingen ved hjælp af» «(blå). Fortsæt indstillinger fra punkt. 22, 26 eller 31. Tilslutning til et hjemmenetværk med et LAN-kabel 8 Tryk på»v«, linjen»skift tilslutningstype«er valgt, og tryk på»ok«for at 9 Vælg»Wired«med»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at 7 Indstillinger for en manuel LAN-forbindelse findes på side Tryk på» «(rød) for at vælge»connect«for at etablere modemforbindelse.»forbinder... Vent venligst«vises på skærmen, og når forbindelsen er etableret, vises»tilslutning til gateway: Succes«på skærmen. 11 Tryk på» «(grøn) for at kontrollere de udførte indstillinger, og for at se, om den lokale netværks- og internetforbindelse er blevet oprettet.»tester... Vent venligst«vises på skærmen, og når forbindelsen er etableret, vises»tilslutning til gateway: Succes«,»Internetforbindelse: Succes«på skærmen. 12 For at skifte til menuen»kildeindst.«, tryk på» «(blå). 16 DANSK

17 INDSTILLINGER Fortsæt søgning efter tv-kanaler med: punkt 22 for DVB-S-modtagelse; punkt 26 for DVB-C-modtagelse; punkt 31 for DVB-T-modtagelse; Automatisk tilslutning ved at indtaste adgangskoden til netværket 13 Tryk på»v«, linjen»skift tilslutningstype«er valgt, og tryk på»ok«for at 14 Vælg»Trådløs«med»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at 15 Bekræft meddelelsen»vil du tænde for Wi- Fi?«med» «(grøn). 16 Vælg linjen»vælg et adgangspunkt«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at»vælg et adgangspunkt«-menuen vises på skærmen, og de tilgængelige trådløse netværk scannes og vises i menuen. 17 Vælg det netværk, du vil tilslutte til, med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på»ok«for at Der vises en skærm med adgangskode til trådløs forbindelse. 18 Vælg bogstavet med»v«,»λ«,»<«og»>«og flyt til næste bogstav med»ok«. Ved brug af»shiftok«kan du skifte mellem store og små bogstaver /tal / særlige tegn. Vælg» «for at slette et indtastet bogstav, og tryk på»ok«for at 19 Bekræft adgangskoden med» «(grøn).»forbinder... Vent venligst«vises på skærmen, og når forbindelsen er etableret, vises»tilslutning til gateway: Succes«på skærmen. 20 Tryk på» «(grøn) for at kontrollere de udførte indstillinger, og for at se, om den lokale netværks- og internetforbindelse er blevet oprettet.»tester... Vent venligst«vises på skærmen, og når forbindelsen er etableret, vises»tilslutning til gateway: Succes«,»Internetforbindelse: Succes«på skærmen. 21 For at skifte til menuen»kildeindst.«, tryk på» «(blå). 7 Fortsæt søgning efter tv-kanaler med: punkt 22 for DVB-S-modtagelse; punkt 27 for DVB-C-modtagelse; punkt 32 for DVB-T-modtagelse; Søgning efter tv-kanaler med satellitsignal (DVB-S) 22 Vælg»Satellit«med»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at Satellitten Astra 19.2 East er forudindstillet. 23 Bekræft trykknappen»næste side«med»ok«. 7 Vælg kanaltypen. Tryk på»<«eller»>«for at vælge, om du vil kun søge efter digitale kanaler (Digital) eller kun radiokanaler (Radio), eller begge (Digital + Radio), og tryk på»ok«for at vælge, og marker eller fjern markeringen fra»digital«og/eller»radio«punkter. 7 Vælg scanningstilstand. For at vælge, om du kun vil søge efter gratis digitale tv-kanaler (Fri), kun kodede digitale tv-kanaler (Scrambled) eller begge (Fri + Scrambled), tryk på»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at vælge og markere eller fjern markering fra»fri«og/eller»scrambled«punkter. 24 Tryk på» «(rød) for at starte søgning. Menuen»Automatisk kanalsøgning«vises på skærmen, og søgningen efter tv-kanaler begynder. Scanningen afsluttes så snart»søgningen er fuldført!«bliver vist på skærmen. 25 Vælg the»kanalredigering«med» «(rød). DANSK 17

18 INDSTILLINGER Søgning efter digitale kabel-tv kanaler (DVB-C) 26 Vælg»Kabel«med»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at 27 Vælg linjen»scantype«med»v«eller»λ«. Vælg indstillingen»hurtig«eller»fuld«med»<«eller»>«. En»Hurtig«scanningsfunktion indstiller kanalerne i overensstemmelse med kabeloperatørens informationer i transmissionssignalet.»fuld«scanningsfunktion scanner hele valgte frekvensområde. Søgningen kan tage lang tid med denne option. Vi anbefaler denne søgningstype. Nogle udbydere af kabel-tv understøtter ikke»hurtig«scanning. 7 Du kan gøre søgningen hurtigere. Til dette har du brug for informationer om frekvens og netværk-id. Du kan få disse oplysninger fra din kabeludbyder eller finde det i fora på internettet. 28 Brug V«for at vælge trykknappen»næste side«, og bekræft med»ok«. 7 Foretag valg af kanaltype. Tryk på»<«eller»>«for at vælge, om du vil kun søge efter digitale kanaler (Digital) eller kun analoge kanaler (Analog), eller begge (Digital + Analog), og tryk på»ok«for at vælge, og marker eller fjern markeringen fra»digital«og/eller»analog«punkter. 29 Tryk på» «(rød) for at starte søgning. Menuen»Automatisk kanalsøgning«vises på skærmen, og søgningen efter tv-kanaler begynder. Scanningen afsluttes så snart»søgningen er fuldført!«bliver vist på skærmen. 30 Vælg»Kanalredigering«med» «(rød). Indstilling af terrestriske digitale tv-kanaler (DVB-T) 31 Vælg»Luft«med»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at Vigtigt: 7 Antennens strømforsyning (5V ) må kun tændes hvis antennen reelt er en aktiv indendørs antenne med en signalforstærker og den ikke allerede forsynes med strøm via et netstik (eller lignende forsyning). Ellers kan du forårsage en kortslutning og uoprettelig skade på din antenne. 32 Vælg linjen»aktiv antenne«med»v«eller»λ«. Tænd for strømmen til antennen med»<«eller»>«(»til«). 33 Vælg linjen»næste side«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at 7 Foretag valg af kanaltype. Tryk på»<«eller»>«for at vælge, om du vil kun søge efter digitale kanaler (Digital) eller kun analoge kanaler (Analog), eller begge (Digital + Analog), og tryk på»ok«for at vælge, og marker eller fjern markeringen fra»digital«og/eller»analog«punkter. 34 Tryk på» «(rød) for at starte søgning. Menuen»Automatisk kanalsøgning«vises på skærmen, og søgningen efter tv-kanaler begynder. Scanningen afsluttes så snart»søgningen er fuldført!«bliver vist på skærmen. 35 Vælg»Kanalredigering«med» «(rød). 18 DANSK

19 INDSTILLINGER Ændring af kanalredigering for digitale kanaler Kanaler, der findes ved afslutningen af søgningen, gemmes i»kanalredigering«. Du kan slette kanalerne, du ikke længere bruger, fra programtabellem, du kan sortere kanalerne i programtabellen og låse enkelte kanaler (børnesikring). Du kan også føje kanaler til favoritlisten; yderligere kan du ændre rækkefølgen af kanaler i favoritlisten. I»Kanalredigering«, tryk på»p+«for at skifte til næste side med kanallisten, tryk på»p-«for at skifte tilbage til forrige side. For at udføre søgning efter kanalnavne i menuen Kanalredigering, tryk på» «(rød). For at vise kanaler i menuen Kanalredigering efter antennetype, tryk på» «(grøn) og»ok«. For at bruge filtre og værktøjer i menuen Kanalredigering, tryk på» «(gul). Åbne programtabellen 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Aktivér menuen»indstillinger«med»ok«. 3 Vælg menupunktet»kileindst.«med»>«eller»<«og tryk på»ok«for at 4 Vælg linjen»kanalredigering«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at Menuen»Kanalredigering«vises på skærmen. Vigtigt: 7 Programtabel og favoritlisten gemmes separat efter forskellige inputkilder (satellit, kabel, luft). 7 Når du vælger programtabel, vises programtabellen for den aktuelle inputkilde. 7 An Cl-modul og smart card er nødvendig for at kunne se kanaler, hvis der vises et» «tegn ved siden af kanalnavnet i programtabellen. 7 Da de optagede datakanaler ikke vises i kanallisten, kan antallet af kanaler vist i kanallisten være mindre end HD1 dd.mm.åååå hh:mm 1080i Kanalredigering Satellit Alt Das Erste ZDF SAT1 N24 SAT HD Sport HD Test 3 SAT RTL HD1 Life Film Promo Sport TV Sport SAT8 SKY TV6 TV Søg kanaler Antennetype Værktøjer Indstil kanal DANSK 19

20 INDSTILLINGER Søge efter kanaler ved navn i Kanalredigering Mens du arrangerer kanalerne i Kanalredigering, kan du søge og vælge kanalnavn efter de første tre tegn. 1 I menuen»kanalredigering«, vælg søgningstilstand ved at trykke på»» (rød). 2 Vælg det første tegn i kanalnavnet, du vil søge, med V«,»Λ«,»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at Gentag indtastningen for yderligere tegn. De kanaler, der findes, bliver vist på listen på højre side af skærmen. 3 Med»>«skifter du til resultatafsnit, og vælger den kanal, du vil søge efter, med»v«eller»λ«, og fremhæver den med»ok«. 7 For at skifte pladsen, slette eller tilføje kanaler til favoritlisten, skal du læse videre i det relevante afsnit. 4 For at komme tilbage til forrige menu, tryk på»back <«. 5 For at forlade menuen»kanalredigering«tryk på»exit«. Slette kanaler i Kanalredigering 1 I menuen»kanalredigering«, vælg den/de kanal(er), der skal slettes, med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og fremhæv kanalen ved at trykke på»ok«. Kanalen er markeret med» «. 2 Tryk på» «(gul). Menuen»Værktøjer«vises på skærmen. 3 Vælg linjen»slet«med»v«eller»λ«, og tryk på»ok«for at 4 Du bekræfter sletningen ved at trykke på» «(grøn); eller for at annullere sletningen, tryk på» «(rød) knappen. 5 For at forlade menuen»kanalredigering«tryk på»exit«. Flytte kanaler i kanalarangøren til andre kanalplaceringer 1 I menuen»kanalredigering«, vælg den/de kanal(er), der skal flyttes, med»v«,»λ«,»<«eller»<«, og fremhæv kanalen ved at trykke på»ok«. Kanalen er markeret med» «. 2 Tryk på» «(gul). Menuen»Værktøjer«vises på skærmen. 3 Vælg linjen»flyt«med»v«eller»λ«, og tryk på»ok«for at 7 Ved ændringen af kanalrækkefølgen, vil kanalnumre sendt fra udbyderen blive ændret. 7 Hvis du vælger flere kanaler, der skal flyttes, vil de blive flyttet enkeltvis efter den rækkefølge, du valgte kanaler. 4 Vælg den nye plads for kanalen med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at 5 For at lukke menuen»kanalredigering«, tryk på»exit«. Vise kanaler i Kanalredigering efter antennetype Hvis du har flere antennetyper, kan du vise kanaler i Kanalredigering efter antennetypen. 1 For at vise kanaler i menuen»kanalredigering«efter antennetype, tryk på» «(grøn). 2 Vælg»Luft«,»Kabel«or»Satellit«med»<«eller»>«, og tryk på»ok«. Tv-apparatet vil skifte til det antennesystem, du har valgt, og kanaler vises på skærmen. 3 For at lukke menuen»kanalredigering«, tryk på»exit«. 20 DANSK

21 INDSTILLINGER Sekvensering af kanaler i Kanalredigering Du kan sekvensere kanalerne i Kanalredigering i henhold til forskellige kriterier, såsom tv, radio eller kodet/ukodet. 1 For at sekvensere kanaler efter forskellige kriterier i menuen Kanalredigering, tryk på» «(gul). 2 Vælg undertekster med»v«eller»λ«, og tryk på»ok«for at Kanaler vises i menuen»kanalredigering«efter de kriterier, du har valgt. 3 For at lukke menuen»kanalredigering«, tryk på»exit«. Oprettelse af en liste med foretrukne Du kan vælge dine foretrukne kanaler og gemme dem i op til fire lister (FAV1 til FAV4). 7 Favoritlisten skal skabes separat for hver inputkilde (satellit, kabel og luft). 7 Tryk på»fav«for at vælge favoritlisten. 1 I menuen»kanalredigering«, vælg den/ de kanal(er), der skal tilføjes favoritlisten, med»v«,»λ«,»<«eller»<«, og fremhæv kanalen ved at trykke på»ok«. Kanalen er markeret med» «. 2 Tryk på» «(gul). Menuen»Værktøjer«vises på skærmen. 3 Vælg linjen»tilføj Fav.«med»V«eller»Λ«, og tryk på»ok«for at»tilføj Fav.«menuen vises på skærmen. 4 Vælg favoritlisten, hvortil du vil tilføje kanaler, med»v «eller»λ«, og gem med»ok«. Kanalerne er markeret i Kanalredigering med»❶«,»❷«,»❸«eller»❹«. Du kan tilføje den samme kanal til mere end en liste med foretrukne. Hver favoritliste kan indeholde op til 255 kanaler. 7 Du kan slette kanaler fra listen med foretrukne. Tryk på» «(gul), vælg favoritlisten med kanalen med»v«eller»λ«, og tryk på»ok«for at Vælg den/ de kanal(er, du vil slette, med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og fremhæv kanalen ved at trykke på»ok«. Tryk på» «(gul), og vælg linjen»fjern fra Fav.«med»V«,»Λ«, og bekræft med»ok«. Den kanal, du har valgt, er nu slettet fra favoritlisten. 7 Når en kanal gemt i favoritlisten er slettet, opdateres kanalrækkefølgen på listen over favoritkanaler. 5 For at lukke menuen»kanalredigering«, tryk på»exit«. Sortering af kanaler i favoritlisten Du kan ændre sortering af kanaler i favoritlisten. 1 For at vælge favoritliste i menuen»kanalredigering«, tryk på» «(gul). 2 Vælg kontaktpersonen med»v«eller»λ«, og tryk på»ok«for at Valgte kanaler fra favoritlisten vises på skærmen. 3 Vælg den/de kanal(er), der skal flyttes, med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og fremhæv kanalen ved at trykke på»ok«. Kanalen er markeret med» «. 4 Tryk på» «(gul). Menuen»Værktøjer«vises på skærmen. 5 Vælg linjen»flyt«med»v«eller»λ«, og tryk på»ok«for at 7 Hvis du vælger flere kanaler, der skal flyttes, vil de blive flyttet enkeltvis efter den rækkefølge, du valgte kanaler. 6 Vælg den nye plads for kanalen med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at 7 For at lukke menuen»kanalredigering«, tryk på»exit«. DANSK 21

22 INDSTILLINGER Indtast egne navne på favoritlister (maks. 7 tegn) Du kan omdøbe alle favoritlister. 1 For at genkalde favoritliste-menuen, når ingen menu er åbnet på skærmen, tryk på»fav«. 2 Vælg den favoritliste, du vil omdøbe, med»<«eller»>«, og tryk på» «(blå) knappen. Skærmtastatur vises på skærmen. 3 For at slette det aktuelle navn trin efter trin, tryk på» «(rød). 4 Vælg bogstav/tal med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og flyt til næste bogstav med»ok«. Gentag fremgangsmåden for alle bogstaver/tal. Ved brug af»shiftok«kan du skifte mellem store og små bogstaver /tal / særlige tegn. 5 Du gemmer det nye navn med» «(grøn). 6 Tryk på»exit«for at afslutte indstillingen. Omdøbe AV-kanaler Du kan omdøbe AV-kanaler efter den enhed, du har tilsluttet. Du kan eksempelvis navngive kilden som en pc, hvis du har en pc tilsluttet HDMI1- kilden på tv-apparatet med HDMI-kabel. 1 Åbn menuen»signalkilde«med» «. 2 Vælg den AV-kilde, du vil omdøbe, med»<«eller»>«, og tryk på» «(blå) knappen. Omdøb-menuen vises på skærmen. 3 Tryk på»ok«og slet det gamle navn trin efter trin med» «(rød). 4 Vælg bogstav/tal med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og flyt til næste bogstav med»ok«. Gentag fremgangsmåden for alle bogstaver/tal. Ved brug af»shiftok«kan du skifte mellem store og små bogstaver /tal / særlige tegn. 5 Du gemmer det nye navn med» «(grøn). 6 Vælg det passende ikon for enhedstypen med»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at 7 Tryk på» «(blå) for at gemme indstillingen. Kildenavn og ikon vil ændres. 8 Tryk på»exit«for at afslutte indstillingen. 22 DANSK

23 IndstIllInger Billedindstillinger 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Aktivér menpunktet»indstillinger«med»ok«. 3 Aktivér menpunktet»billedindstillinger«med»ok«.»billedindstillinger«-menuen vises på skærmen. < Tv-indstillinger Billedindstillinger Lydindstillinger > Picture Format 16:9 Picture Mode Vivid Backlight User Avanceret Gendan standard visningsindstillinger Skift område Tilbage OK Afslut 4 Vælg linjen»picture Mode«eller»Backlight«med»V«eller»Λ«, og tryk på»ok«for at Vælg muligheden med»<«eller»>«, og tryk på»back <«for at gå tilbage til menuen»billedindstillinger«. 7 Andre indstillinger er tilgængelige under»avanceret«. 5 Vælg linjen»avanceret«med»v«og tryk på»ok«for at 6 Vælg linjen/funktionen med»v«eller»λ«, og tryk på»ok«for at Vælg værdien/muligheden med»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at Tryk på»back <«for at vende tilbage til menuen»billedindstillinger«. 7 Tryk på»exit«for at afslutte indstillingen. Udbyggede billedindstillinger De udbyggede billedindstillinger er i princippet digitale billedforbedringer, som dog skal kun bruges, når det er nødvendigt, hvis billedkvalitet og transmission er fremragende. De kan meget vel forbedre visningen med dårlig materiale, men kan påvirke visningen negativt, hvis transmission og billedkvalitet er fremragende. 7»Baglys«Manuel indstilling for baglys (kun aktiv, hvis dynamisk bagbelysning er deaktiveret). Denne indstilling også påvirker direkte strømforbrug.»dynamisk baglys«- Her justerer enheden optimalt baggrundsbelysning i forhold til billedindhold ved at regulere baglyset afhængig af den gennemsnitlige lysstyrke af billedet. Hvis et billede har overvejende mørke områder, så det viste sortniveauet forbedres ved nedjustering af baglys (i dette tilfælde visning af de mørke områder er forbedret), og med overvejende lyst billede er baglyset maksimeret for at vise disse områder mere klart. 7»Vibrant Colour«Øger farvekontrasten og kontrastjustering. Denne indstilling er for det meste for stærk til brug med almindelige billeder og bør kun anvendes, hvor det er nødvendigt (lav eller fra), ellers kan nuancer i billedet blive undertrykket. 7»Gamma«- Denne indstilling fastsætter, hvilken lysstyrke-værdi skal vises for hvilken digital transmission-værdi. De fleste optagelser overføres med en gamma-værdi på 2,2 (alle Windows-pc er og nyere pc er med en MAC operativsystem arbejder med dette, ældre Mac-systemer og transmissioner uden farveprofil virker oftest med en gammaværdi på 1,8). 7»Dynamisk kontrast«- Funktionen tilpasser kontrasten dynamisk og optimalt det aktuelle billede ved at analysere billeder og ændre det efterfølgende afhængig af en skift i kontrast. Dette øger kontrasten, men kan også reducere de synlige lysstyrkeniveauer i billedet. dansk

24 INDSTILLINGER »Perfect Clear«- Forbedrer det generelle billede ved hjælp af en blid blå nuance (der giver større skarphed) og forbedrer niveau for sort farve ved at sætte den til helt sort fra bestemt nuance af sort. Dette reducerer de synlige grå værdier i mørke områder i billedet. 7»Film mode«registrerer og håndterer automatisk spillefilm for alle kanalkilder. Det betyder, at du altid vil modtage et optimalt billede. Disse funktioner er i modi 480i, 578i og 1080i i tv-afspilning og for andre kanalkilder. Hvis»Film mode«tændes for programmer uden et spillefilmsignal, kan mindre problemer såsom frysning af billede, defekte undertekster eller tynde striber i billedet forekomme. 7»MEMC«Forbedrer visning af levende billeder gennem den ekstra beregning af mellemliggende billeder og er kun tilgængelig for enheder fra 32 ". Vises med en PPR på 400 (Picture Perfection Rate). Hvis justeringsværdien er for høj, kan dette resultere i ghosting med dårlig transmission på grund af forkert beregning af de mellemliggende billeder. 7»Noise Reduction«reducerer den synlige sne ved at vise billedet lidt mindre skarpt og skabe en lille sløring. Derfor bør den kun bruges med gode billeder. 7»Bloker støjreduktion«denne funktion kan kun vælges med digitale modtagelseskilder og AV-forudindstillinger. Reducerer enhver interferens fra synlige fejl (pixelblokke) fra digitale programmer med MPEG-komprimering (som f.eks. DVB-T-modtagere og lavere transmissionshastigheder eller DVD-afspillere). Gendan fabriksindstillinger 1 I menuen»billedindstillinger«vælg punktet»restore default display settings«med»v«eller»λ«, og tryk på»ok«for at 2 Tryk på» «(grøn) for at bekræfte sikkerhedsforespørgsel; eller tryk på» «(rød) for at annullere funktionen. 3 Tryk på»exit«for at afslutte indstillingen. 24 DANSK

25 IndstIllInger lydindstillinger 1 Åbn menuen med»menu». 2 Aktivér menpunktet»indstillinger«med»ok«. 3 Vælg menupunktet»lydindstillinger«med»>«eller»<«, og tryk på»ok«for at»lydindstillinger«-menuen vises på skærmen. < Billedindstillinger Lydindstillinger Kildeindst. > Rum Lyd Nat Mode Avanceret Skift område Tilbage Natural Fra Afslut 7 I de følgende afsnit forklares yderligere funktioner. rum lyd 1 Vælg linjen»rum lyd«med»v«eller»λ«. 2 Tryk på»<«eller»>«for at vælge»standard Mode«,»Movie«, eller»user«. For DTS patenter se Produceret under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, & DTS og symbolet er registrerede varemærker og DTS Studio Sound er et varemærke tilhørende DTS, Inc. DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdt. dts studio sound DTS Studio Sound er en avanceret surround sound løsning, der præcist udtrækker og placerer lydsignaler til en intens surround-oplevelse over fjernsynets indbyggede højttalere. For at fuldende lydoplevelsen er efterbehandling og psykoakustiske teknikker implementeret for at give 3D-lydgengivelse til at matche 3D-videoindhold, til forbedring af bas og dialog, og til at levere jævn og ensartet lydstyrke på tværs af indhold. DTS Studio Sound-teknologi understøttes i Film, Natural, Tale og Musik indstillinger.. 1 Vælg linjen»rum lyd«med»v«eller»λ«. 2 Vælg indstilling»natural SRS«,»Tale SRS«eller»Musik SRS«med»<«eller»>«. nat Mode Nat Mode forhindrer lydudsving og øget volumen. 1 Vælg linjen»nat Mode«med»V«eller»Λ«. 2 Aktiver (»Til«) eller deaktiver nat-tilstanden ved at trykke på»<«eller»>«. 7»Nat Mode«vises i menuen, hvis»srs«er valgt i»rum Lyd«. 7 Andre indstillinger er tilgængelige under»avanceret«. Vælg linjen»avanceret«med»v«eller»λ«, og tryk på»ok» for at stereo/dobbelt kanal: Hvis apparatet modtager to kanalprogrammer, f.eks. en film med original lyd på lydkanal B (display:«dual II«) og eftersynkroniseret version på lydkanal A (display:»dual I«), kan du vælge den ønskede lydkanal. 1 Vælg linjen»sound Type«med»V«eller»Λ«og skift indstillingen med»<«eller»>«. dansk

LCD TV med LED baggrundsbelysning 48 VLE 6425 BR

LCD TV med LED baggrundsbelysning 48 VLE 6425 BR LCD TV med LED baggrundsbelysning 48 VLE 6425 BR DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP

LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

LCD TV with LED Backlight 49 VLE 8460 BP

LCD TV with LED Backlight 49 VLE 8460 BP LCD TV with LED Backlight 49 VLE 8460 BP DA NO DANSK Indholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------- Kære kunder, Denne brugsvejledning beskriver

Læs mere

LCD TV with LED Backlight 28 VLE 4400 WM

LCD TV with LED Backlight 28 VLE 4400 WM LCD TV with LED Backlight 28 VLE 4400 WM DA Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

LCD TV 26 VLC 4102 T2

LCD TV 26 VLC 4102 T2 LCD TV 26 VLC 4102 T2 DA Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 Generel

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

EASY USE REMOTE CONTROL

EASY USE REMOTE CONTROL EASY USE REMOTE CONTROL G-VRC-01 DA NO FI SV AUS GUTEM GRUND Indhold 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING 3 Sikkerhed 3 Bemærkninger til produktemballage 3 Tilslutning af ladestationen til tv-apparatet 4 SIKKERHED

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE DA 49 VLX 7730 BP INDHOLDSFORTEGNELSE -------------------------------------------------------------------- 2 5 SIKKERHED OG OPSÆTNING 7 GENERELLE OPLYSNINGER 7 Tv-apparatets specielle funktioner 8 Modtagelse

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse.

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse. CLOUD RECORD FAQ HVAD ER CLOUD RECORD? Nu tilbyder vi, at du kan gemme programmer i skyen. Det vil sige, at programmer kan gemmes og afspilles på alle platforme. Tjenesten hedder Cloud Record, og gør det

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO Så bestemmer du selv DINE TV-oplevelser! AIRTIES 7210 OG 7310 - FIBERBREDBÅND TV TELEFONI Waoo Bio din hjemmebiograf Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du altid

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere