LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP"

Transkript

1 LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP DA

2 Indholdsfortegnelse OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets specielle funktioner 7 Modtagelse af digitale stationer 7 GRUNDIG SCR-system 7 Vigtigt at vide om beskyttelse af miljøet 7 Bemærkninger om stillbilleder 8 TILSLUTNING/FORBEREDELSE 8 Tilslutning af antennen og netkablet 9 Isætning af batterierne i fjernbetjeningen 10 OVERSIGT 10 Tilslutninger på tv-apparatet 11 Kontrolknapper på tv-apparatet 12 Fjernbetjening hovedfunktioner 13 Fjernbetjening alle funktioner 14 INDSTILLINGER 14 Første opsætning 15 Første opsætning oversigt 16 Planlægge første opsætning 19 Ændring af kanalredigering for digitale kanaler 23 Billedindstillinger 25 Lydindstillinger 27 TV-APPARATETS FUNKTIONER 27 Generelle funktioner 28 Zoom-funktion 29 Zap-funktion 29 Elektronisk tv-guide (RoviGuideTM) 31 Ændring af billedformat 32 3D FUNKTION 32 Vigtige oplysninger om 3D-funktion 32 3D-funktion 33 3D-indstillinger 35 OPSÆTNING AF NETVÆRK 35 Netværksforbindelse 35 Kabelbaseret netværk 38 Trådløst netværk 42 Ændre tv-navn 43 Tilslutte tv til et»skjult«netværk 44 SMART TV 3.0 FUNKTION 44 SMART TV 3.0 internetapplikationer 45 Oprette en Grundig Application Store konto 46 Logge på med Grundig Application Store konto 47 Grundig Application Store 51 Afspilning af video-, musik- og billedfiler med hjemmenetværkforbindelse 51 Vælge den digitale medieserver 52 Afspilning 52 Andre afspilningsfunktioner 53 USB-OPTAGELSE 53 Informationer om optagelse og afspilning af tv-programmer 53 Mulige begrænsninger i brug af eksterne datamedier 54 Tilslutning af eksternt datamedie 54 Indstillinger for USB-optagelse 56 Pausere tidsskift programmer 56 Optagelse af programmer 57 Programindstilling for optagelse 59 Afspilning 59 Slette programmer fra optaget filmenu 60 USB - BETJENING 60 Filformater 61 Tilslutning af eksternt datamedie 61 Fjerne det eksterne datamedie 62 Filbrowseren 62 Indstillinger i USB-setup menuen 64 Afspilning - Generelle funktioner 65 Yderligere afspilningsfunktioner 66 TEKST-TV-TILSTAND 66 Tilstanden TOP tekst eller FLOF tekst 66 Yderligere funktioner 67 INTERAKTIV PORTAL (HbBTV) 67 Hvad er HbbTV? 67 Bruge HbbTV 67 Ekstra funktioner til videoindekser 2 DANSK

3 Indholdsfortegnelse PRAKTISKE FUNKTIONER 68 Tv-indstillinger 68 Indstillinger for sprog og tastatur 69 Indstillinger for tilgængelighed 69 Tilbehør 70 Avancerede indstillinger 70 Power gem-tilstand 71 Funktioner i menuen Om 71 Softwareopdatering (OAD) 71 Softwareopdatering (USB) 72 Indstilling af tv-apparatet til dets oprindelige indstillinger 72 Sletning af kanalhistorik 72 Timerindstillinger 73 Indstillinger af dato og klokkesæt 74 Forældrekontrol-indstillinger 76 BRUG AF EKSTERNT UDSTYR 76 DIGI LINK 78 High Definition - HD klar 78 Tilslutningsmuligheder 79 Tilslutning af en ekstern enhed 80 Brug af DVD-afspiller, DVD-optager, videooptager eller set-top-box 80 Hovedtelefoner 80 Hi-fi-system 82 Hvad er MHL? 82 Tilslutning af en mobil enhed 82 Valg af kanalposition til en mobil enhed 83 Hvad er LIVESHARE? 83 Skærmdeling med Liveshare-forbindelse 84 PC MONITOR MODUS 84 Tilslutning af en pc 84 Valg af kanalposition til pc'en 84 Indstillinger for pc'en 86 SPECIELLE INDSTILLINGER 86 Automatisk søgning efter digitale tvkanaler fra en satellitmodtager 87 Manuel søgning efter digitale tv-kanaler fra en satellitmodtager 87 LNB-indstillinger 88 Opsætning af motorantenne (DiSEqC 1.2) 89 Automatisk søgning efter tv-kanaler fra kabeludbyderen 90 Manuel søgning efter tv-kanaler fra kabeludbyderen 91 Automatisk søgning efter digitale terrestriske tv-kanaler 91 Manuel søgning efter digitale terrestriske tv-kanaler 92 Automatisk service opdatering 92 Søgning efter analoge tv-kanaler 93 Ændring af gemte analoge kanaler 95 Visning af signalinformation 95 Deaktivere og aktivere HbbTV 95 Deaktivere og aktivere digital tekst-tv 96 INFORMATION 96 Produkt plug 96 Andre data 97 Serviceinformation til forhandlere 98 Netværksgrænseflader 98 Bortskaffelse af emballagen 98 Miljømæssig bemærkning 99 Fejlfinding 85 BRUG MED COMMON INTERFACE 85 Hvad er Common Interface? 85 Isætning af CA-modulet 85 Adgangskontrol for CA-module og smart card DANSK 3

4 OPSÆTNING OG SIKKERHED Læs følgende oplysninger, når du sætter dit tvapparat op. 7 Dette tv-apparat er beregnet til at modtage og vise video- og audiosignaler. Enhver anden brug er udtrykkelig forbudt. 7 Den bedste afstand fra seeren til tv-apparatet er 5 gange skærmens diagonal. 7 Lys udefra, der falder ind på skærmen, forringer billedkvaliteten. 7 Sørg for, at der er nok plads omkring tv-apparatet på væggen, for at sikre tilstrækkelig ventilation. 7 Tv-apparatet er beregnet til brug indendørs. Hvis du bruger det udendørs, så sørg for, at det er beskyttet mod fugt, som f.eks. regn eller sprøjt fra vand, da det skaber sikkerhedsrisiko. 7 Bryg aldrig apparatet i fugtige omgivelser. 7 Placer ikke genstande med væsker oven på tv-apparatet. Væsken kan spildes og kan forårsage sikkerhedsrisiko. 7 Placer tv-apparatet på en solid, jævn overflade. 7 Placer ikke genstande, som f.eks. aviser, på tv-apparatet, eller duge eller lignende genstande nedenunder det. 7 Placer ikke tv-apparatet i nærheden af varmeenheder eller i direkte sollys, da dette vil påvirke afkølingen. 7 Høj omgivende temperatur vil forkorte tv-apparatets levetid. 7 Åbn under ingen omstændigheder tv-apparatet. Der kan opstå sikkerhedsrisiko, og også en produktgaranti kan være ugyldig, hvis fjernsynet er åbnet. 7 Sørg for, at strømledningen eller adapteren (hvis leveret) ikke er beskadiget. 7 Tv-apparatet kan kun betjenes med de medfølgende strømlining eller adapter. 7 Hvis tv-apparatets stik er jordet, skal du slutte det til en jordet stikkontakt. 7 Sæt kun apparatets stik i stikkontakten efter du har tilsluttet det eksterne udstyr og antennen. 7 Sørg for, at tv-apparatets stik/stikkontakt er let tilgængelige. 7 Tilslut ikke andet udstyr mens apparatet er tændt. Sluk også for det andet udstyr, før det tilsluttes. 7 Tordenvejr udgør en fare for alt elektrisk udstyr. Selvom tv-apparatet er slukket, kan det blive beskadiget af et lynnedslag i el-nettet eller antennekablet. Træk altid stikket og antennestikket ud i uvejr. 7 Rengør tv-apparatets skærm og kabinet med en blød og tør eller let fugtig klud. Brug ikke våd klud eller opvaskemiddel (glasrengøringsmidler, sprit eller lignede rengøringsmidler). Brug kun rent vand til at fugte kluden. 7 Når du skal vælge et sted, hvor dit tv-apparat skal placeres, må du huske, at de fleste møbeloverflader er belagt med forskellige typer lak og plastik, der indeholder kemikalier. Disse tilsætningsstoffer kan forårsage korrosion på apparatets fod og dermed resultere i pletter på møblernes overflade, som kan være vanskelige eller umulige at fjerne. 7 Skærmen på dit LCD/LED tv opfylder de højeste kvalitetsstandarder og er kontrolleret for pixelfejl. På trods af, at tv-apparatet er fremstillet med stor omhyggelighed, er det af forskellige årsager umuligt fuldstændigt at udelukke muligheden for, at nogle pixels kan være defekte. Forudsat, at de ikke overskrider grænseværdierne i DIN-normen, kan denne type pixelfejl ikke betragtes som en defekt defineret i garantien. 4 DANSK

5 OPSÆTNING OG SIKKERHED For at forhindre ild skal stearinlys eller åben ild altid holdes væk fra dette produkt. 7 Brug venligst dit tv på et sted så langt som muligt fra mobiltelefoner, mikrobølgeovne og lignende udstyr, der opererer med højfrekvente bølger. Ellers kan dit tv ikke fungere korrekt pga. disse radiobølger. 7 Udsat ikke batterierne for overdreven varme, som for eksempel direkte sollys, ild, osv. 7 Bland ikke gamle batterier med nye. 7 Udskift kun brugte batterier med dem, der er af samme model og har samme værdi og egenskaber. 7 Ved at sikre korrekt bortskaffelse af disse batterier, vil du bidrage til forebyggelse af potentielle farer for miljøet og menneskers sundhed, der måtte opstå som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse af batterierne. 7 Advarsel om apparatets emballage: Produktets emballage kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballagen separat i overensstemmelse med de lokale regulativer for at sikre, at den genbruges miljøvenligt. Advarsel: 7 Hvis du ønsker at bruge en vægkonsol til dit tv, skal du læse monteringsvejledningen til vægkonsollen omhyggeligt, eller få din tvforhandler til at montere den for dig. 7 Når du køber en vægkonsol, skal du sikre, at alle de nødvendige fastgørelsespunkter på tv-apparatet også findes på vægkonsollen og at de alle bruges når det monteres. 7 Hvis vægbøjlen ikke skal bruges, brug kun tvapparatet med den medfølgende fod. Da dit tv kan tippe uden en fod eller med en anden fod, vil dette skabe risiko for sikkerheden. Energibesparende foranstaltninger 7 Efterlad ikke tv-apparatet tændt, hvis du ikke ser tv et; skift til standby. Hvis du ikke skal bruge tv et i en længere periode, skal du slukke for det ved at slukke for strømforsyningen eller ved at trække stikket ud af stikkontakten. 7 Begræns omgivende larm i det rum, du ser fjernsynet. Ved at holde lydstyrken på et normalt niveau vil du spare på energien 7 Når du skal bestemme placeringen af dit tv-apparatet, prøv at finde et sted, hvor sollyset ikke falder direkte på skærmen, men kommer bagfra. På den måde kan du bruge tv-apparatet uden at øge kontrasten, og du kan spare energi. DANSK 5

6 GENERELLE OPLYSNINGER Tv-apparatets specielle funktioner 7 Dit tv-apparat giver dig mulighed for at modtage og se digitale stationer (via DVB-T og DVB-C), herunder i High Definition (HD). Aktuelt, er det kun muligt at modtage disse digitale tv-stationer i High Definition i nogle lande i Europa. 7 Selvom dette tv overholder de gældende DVB-S og DVB-C standarder fra august 2012, er dets kompatibilitet med fremtidige DVB-S digitale satellit-udsendelser, DVB-T digitale terrestriale udsendelser, og DVB-C kabeludsendelser ikke garanteret. 7 Dette tv-apparat kan modtage og vise alle analoge og ikke-kodede digitale stationer. Dette tv-apparat har en integreret digital og analog modtager. Den digitale modtagerenhed konverterer signalerne fra digitale stationer for at kunne vise en fremragende lyd- og billedkvalitet. 7 TV-guiden (kun for digitale stationer) giver dig meddelelse om alle ændringer i tidsplanen med kort varsel, og viser en oversigt over alle stationens tidsplaner for de kommende dage. Meget af indholdet, såsom programdata, kanallogoer, afspillere, billeder, fragmenter, osv., kan hentes via internet gennem internetforbindelsen takket være Tv-guidens onlinefunktion. Detaljerede oplysninger for hver kanal, hvis de leveres af kanalen, er indeholdt i den elektroniske programguide. 7 Du kan tilslutte forskellige datamedier, for eksempel, en ekstern harddisk, et USB-memory stick eller et digitalt kamera til USB-stik. Ved at bruge browseren, kan du vælge og afspille de filformater du ønsker (for eksempel, MP4-, MP3- eller JPEG-data). 7 Ved hjælp af Tidsskift-funktionen kan du nemt og hurtigt stoppe og genoptage et program med fjernbetjeningen. Programmet optaget på det eksterne datamedie. 7 Du kan optage enhver digital tv-kanal, hvis udbyderen ikke har pålagt nogen begrænsninger. Tv-kanaler transformeres af tv-apparatet og gemmes på et USB eksternt medie. Du kan hente og afspille de gemte programmer fra arkivet. Under en optagelse kan du vælge og se en anden udsendelse fra arkivet. Detaljerede oplysninger om at gemme og afspille tv-programmer findes på side Fjernsynets 3D-funktion og de medfølgende 3D-briller giver dig mulighed for at se film i 3D hjemme med en biografkvalitet. Dette tv anvender LED-teknologi for at give den bedste 3D-oplevelse. For at nyde 3Dverden, skal du blot tage Grundig 3D-briller på. 7 Smart TV 3.0 -funktion giver dig internetapplikationer på tv, når apparatet er sluttet til internet. Du kan surfe på websiderne, du kan besøge populære video-og fotodelingssider samt sociale netværk med disse applikationer. 7 Trådløs USB-tastatur og mus-support i webbrowseren i apparatet gør det nemmere for brugeren at surfe på internetsiderne. 7 DLNA-funktionen giver dig mulighed for at bruge et kabelbaseret eller trådløst (med trådløs USN-netværksenhed) lokalt netværk og få adgang til de ting, du har optaget med gængse DLNA-kompatible enheder, såsom en pc, mobiltelefon eller NAS (netværksharddisk), der alle fungerer som DMS (Digital Medial Server). Når du ser fjernsynet, kan du afspille ethvert indhold på alle tidspunkter ved brug af DMC-applikationer på din mobile enhed eller computer uden at starte DLNAapplikation. 7 Ved at bruge DMR-funktionen på tv-apparatet kan du starte afspilning af indholdet på en anden mobil enhed eller computer, og du kan foretage kontrol fra disse enheder i stedet for tv'et. For dette, skal du have DMC (Digital Media Controller) enheder på dine enheder. På denne måde, ved at starte DLNA-applikation på dit tv med DMC-understøttede programmer, eller uden at skulle starte den, kan du starte og styre indholdet fra dine mobile enheder eller pc'er. 6 DANSK

7 GENERELLE OPLYSNINGER Enheder, der indeholder og betjener video-, musik- eller billedfiler, kaldes server. Dette fjernsyn modtager video-, musik- og billedfiler fra serveren gennem hjemmenetværk, der giver dig mulighed til at afspille disse medier, selv om dit fjernsyn er placeret i et andet rum end serveren. En DLNA-kompatibel enhed, såsom pc, mobiltelefon, NAS eller en NAS-lignede enhed, der fungerer som en DMS (Digital Media Server), er nødvendig for at bruge hjemmenetværk. Modtagelse af digitale stationer 7 Du skal have en satellitantenne for at modtage digitale satellitkanaler (DVB-S). 7 For at kunne modtage digitale stationer (DVB- T) skal du have en digital tagantenne eller indendørs antenne (passiv eller aktiv indendørs antenne med egen strømforsyning). 7 Kabel TV-netværkets antennekabelstik der udsendes i DVB-C, skal sættes i tv-apparatet for at kunne modtage DVB-C-udsendelserne. 7 I modsætning til analoge udsendelser, har ikke alle stationer deres egen transmissionsfrekvens. I stedet for, er adskillige stationer grupperet i det som kaldes buketter, regionalt eller nationalt. 7 Du finder de aktuelle transmissionsoplysninger på tekst-tv fra forskellige tv-stationer, eller se i en tv-guide eller på internettet. 7 Forskellige digitale tv-kanaler fra private stationer er kodede (DVB-S, DVB-T og DVB-C). Modtagelse af disse kanaler og optagelsesog afspilningsfunktioner er kun mulige med en passende CI-modul og et SmartCard. Kontakt din specialforhandler. GRUNDIG SCR-system 7 Dit tv understøtter SCR-system (Satellite Channel Router). Med SCR-satellitsystem kan flere brugere modtage individuelt og på samme tid alle signaler fra satellitten. Vigtigt at vide om beskyttelse af miljøet De nedenfor nævnte emner vil hjælpe dig til at reducere forbruget af naturlige ressourcer samt til at spare penge ved at reducere dine elregninger. 7 Hvis tv et ikke skal bruges flere dage, bør hovedstrømmen kobles fra af miljø- og sikkerhedsmæssige årsager. Tv-apparatet forbruger ikke strøm i denne tilstand. 7 Hvis tv-apparatet har en hovedkontakt, er det nok at slukke for tv'et på denne kontakt. Tv'et vil reducere strømforbruget til næsten nul watt. 7 Tv et forbruger mindre strøm i standby. Nogle apparater har dog funktioner, som fx timer, der kræver, at tv-apparatet forbliver i standby for at kunne virke korrekt. 7 Tv et bruger mindre strøm, når lysstyrken reduceres. Bemærkninger om stillbilleder Når du ser det samme billede i lang tid på skærmen, kan et stillbillede blive svagt i baggrunden. Svage billeder i baggrunden stammer fra LCD/ LED-teknologi og kræver ingen reparation. For at undgå sådanne tilfælde og/eller minimere påvirkningen, kan du følge de tips, der angives nedenfor. 7 Lad ikke det samme tv-kanal stå på skærmen i meget lang tid. Kanalernes logoer kan forårsage denne situation. 7 Lad ikke billeder, som ikke fylder hele skærmen, forblive konstant på skærmen. Hvis de ikke transmitteres i fuld skærmformat af udbyderen, kan du konvertere billeder til fuld skærm ved at skifte billedformat. 7 Højere lysstyrke og/eller kontrast vil få de hændelser til at optræde hurtigere. Derfor anbefaler vi, at du ser dit tv med den laveste lysstyrke og kontrast. DANSK 7

8 tilslutning/forberedelse tilslutning af antennen og netkablet For at modtage satellitkanaler (DVB-S), slut satellitantennekablet til antennestikket»satellite«på tv-apparatet. og/eller 2a For at modtage terrestriske digitale udsendelser (DVB-T) sættes kablet fra tagantennen eller indendørs antennen (passiv eller aktiv indendørs antenne med egen strømforsyning) i antennestikket»ant In«på tvapparatet; eller 2b For at modtage digitale kabelkanaler (DVB- C), slut tagantennekablet til antennestikket»ant In«på tv-apparatet; eller 2c For at modtage analoge tv-kanaler, slut tagantennekablet til antennestikket»ant In«på tv-apparatet 7 Når du tilslutter en indendørs antenne, er du måske nødt til at prøve den af i forskellige positioner, indtil du får den bedste modtagelse. 3 Sæt netledningen i stikkontakten. 7 Sæt kun apparatets stik i stikkontakten efter du har tilsluttet det eksterne udstyr og antennen. 7 Brug ikke et adapterstik eller en forlængerledning, der ikke opfylder de gældende sikkerhedsstandarder. Pil ikke ved strømledningen. 8 dansk

9 TILSLUTNING/FORBEREDELSE Isætning af batterierne i fjernbetjeningen Miljømæssig bemærkning 7 Dette symbol på batteriet eller på emballagen indikerer, at batteriet, der følger med dette apparat, ikke skal behandles som husholdningsaffald. På nogle batterier kan dette symbol ses sammen med et kemisk symbol. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,0004 % bly. Batterier, herunder de, der ikke indeholder tungmetaller, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaf brugte batterier på en miljømæssig fornuftig måde. Forhør dig om de lovmæssige regler der gælder for dit område. 1 Åbn batterirummet ved at fjerne dækslet. 2 Isæt batterierne (2 x 1,5 V mikro, for eksempel R03 eller AAA). Husk at sætte batterierne i så polerne vender rigtigt (markering i batterirummets bund). 3 Luk batterirummet. 7 Hvis tv-apparatet ikke længere reagerer korrekt på fjernbetjeningens kommandoer, kan batterierne være afladede. Husk at fjerne de afladede batterier fra batterirummet. 7 Producenten hæfter ikke for skader forårsaget af brugte batterier. DANSK 9

10 oversigt tilslutninger på tv-apparatet Audio PC-In AV1 / s-vhs Lydsignalindgang til pc; Lydsignalindgang (YUVsignal). VGA-stik, videosignalindgang til pc; Videosignalindgang (YUVsignal). SCART-stik (CVBS-signal, RGB-signal);Video- og lydstik til S-videokamera. optic out UsB 3.0 Stil til lydudgang (optisk) til PCM/Dolby Digitalsignaler. Til tilslutning til en digital multi-kanals audio-/ videoforstærker eller AVmodtager. USB-stik til eksternt datamedie og PVR-funktion; Stik til trådløs tastatur, mus. 10 dansk

11 OVERSIGT LAN SATELLITE ANT IN HDMI4 (ARC) HDMI3 U HDMI2 HDMI1 (MHL) USB USB CI1 CI2 Netværkskablets tilslutningsstik. Stik til satellitantenne. Antennestik. HDMI-stik, audio-/videosignalindgang (HDMI). HDMI-stik, audio-/videosignalindgang (HDMI). Hovedtelefonstik (3,5 mm jackstik); Ekstern lydudgang (med hovedtelefon-rca konverter). HDMI-stik, audio-/videosignalindgang (HDMI). HDMI-stik, audio-/videosignalindgang (HDMI). USB-stik til eksternt datamedie og PVR-funktion; Stik til trådløs tastatur, mus. USB-stik til eksternt datamedie og PVR-funktion; Stik til trådløs tastatur, mus. Common Interface-slot. Common Interface-slot. Kontrolknapper på tv-apparatet ON off Strømknap, tænder for tv-apparatet og sætter det tilbage på standby og slukker. Multifunktionsknap Ved brug af multifunktionsknappen»8/i/sel«på tv-apparatet kan du lave forskellige indstillinger. Der vil muligvis ikke blive vist menuer på skærmen. Ved tryk på knappen tændes tv-apparatet fra standby. I drift: Ved tryk på knappen vises navigationsmenuen. Ved at flytte knappen op eller ned vælges det ønskede menupunkt: Sæt til lydnavigation; Sæt til kanalnavigation; Åbn inputkilde-menu; Gå til standby. Åbn funktion/indstillinger ved at trykke. Ved at flytte knappen op/ned, vælges funktionen/indstillingen. DANSK 11

12 OVERSIGT Fjernbetjening hovedfunktioner Tænder fra standby; Vælger kanal direkte. Vælger kanallisten (»Alle«,»FAV 1«til»FAV 4«). Åbner den elektroniske tvguide. Viser information. Åbner menuen. Åbner kanallisten. Åbner værktøjsmenuen; åbner/lukker kontrolmenuen, når der afspilles en fil i DLNA-menuen. Regulerer lydstyrken. Tænder/slukker lyden (lyd fra). Optager, afspiller, pausere eller stopper.(kun digitale tv-kanaler). Åbner 3D-menuen. Tænder og slukker for tvapparatet (standby). Skifter mellem tekst-tv og tvtilstand. Afslutter menu og applikationer. Zappe-funktion; skifter et menuniveau tilbage. Åbner MyApps-menu. Åbner forvalg af AV-kanaler. Vælg derefter med»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at acceptere. Tænder tv-apparatet fra standby; vælger stationer trin for trin. Åbner menuen Media Player. Åbner Netflix applikation. Kontrol af markør Flytter markøren op og ned i menuerne. Flytter markøren til venstre/ højre i menuerne. Åbner kanallisten; aktiverer forskellige funktioner. 12 DANSK

13 OVERSIGT Fjernbetjening alle funktioner (rød) Vælger en side i tekst-tv; (grøn) Vælger/aktiverer forskellige (gul) funktioner i menuer. (blå) 5 Skifter til dobbelt tegnstørrelse i tekst; vælger forrige nummer/næste billede i filbrowseren. 6 Opdaterer en side på tekst-tv; vælger næste nummer/næste billede i filbrowseren. 3 Sidestop på tekst-tv; starter baglæns billedsøgning i filbrowseren. 4 Viser svar frem på tekst-tv; starter billedsøgning fremad i filbrowseren. Starter optagelse (i digital tv-drift, optagelse kun via eksternt datamedie). 8 Starter afspilning i filbrowseren; starter afspilning i DLNA-menuen.! Tidsskift under live-signal (i digital tvdrift, kun via eksternt datamedie); pauserer filen, der eksekveres på DLNA-menuen. 7 Vælger funktionen til opdeling af skærmbilledet på tekst-tv; afslutter afspilninger i filbrowseren; afslutter optagelse eller afspilning i PVR-tilstand; afslutter filen eksekveret på DLNAmenuen. Vælger forskellige undertekster (ved digitalt tv). Vælger forskellige undertekster (ved digitalt tv). 7 Dit tv understøtter fjernkontrolfunktion for Apple iphones, Windows mobiltelefon, og Android telefoner. Afhængig af funktioner på dit tv, kan du styre tv'et gennem din telefon efter at have downloadet gratis applikation»grundig TV Remote«fra Apple App Store, Windows Phone Store, eller Google Play (Android Market). DANSK 13

14 INDSTILLINGER DANSK Første opsætning Tv-apparatet er udstyret med en installation assistant,som guider dig gennem grundlæggende indstillinger. Dialog-skærmen giver mulighed til at præsentere angiveligt komplicerede indstillinger og dataposter på en enkelt og klar måde. Sider og dialogpunkter vies på skærmen, og udpeger de efterfølgende og sandsynlige betjeningstrin. For at understøtte det, vil du også kunne se de påkrævede knapsymboler på fjernbetjeningen. Grundlæggende indstillinger i detaljer: sprogvalg landevalg; valg af brugertilstand; netværksindstillinger (hvis ønsket); Stationindstillinger (DVB-S, DVB-T, DVB-C og analoge kanaler). Detaljerede indstillinger kan findes på siderne 16 og 18. Indstillinger for tilslutning til hjemmenetværk Afhængigt af forbindelsen til hjemmenetværket, kan du slutte dit tv til hjemmenetværket: via en LAN-forbindelse, eller uden kabel via WLAN Der er to muligheder med LAN-forbindelsen: Automatisk forbindelse, alle data vedrørende forbindelsesindstillinger (»IP-Adresse«,»Netmaske«,»Gateway«og»DNS«) skaffes fra modem automatisk. Manuel forbindelse, alle forbindelsesindstillinger (»IP Adresse«,»Netmaske«,»Gateway«og»DNS«) skal konfigureres manuelt. Der er forskelige muligheder ved brug af WLAN: Automatisk forbindelse, alle data vedrørende forbindelsesindstillinger (»IP-Adresse«,»Netmaske«,»Gateway«og»DNS«) skaffes fra modem automatisk. Afhængig af ruteren kan du bruge følgende muligheder: WPS-PBC (Trykknappen Configuration); Tilslutning med et WPS PIN; Tilslutning ved at indtaste adgangskoden til netværket. Manuel forbindelse, alle forbindelsesindstillinger (»IP Adresse«,»Netmaske«,»Gateway«og»DNS«) skal konfigureres manuelt. Søgning efter tv-kanaler Afhængig af typen af den tilsluttede antenne, kan du vælge, hvilke kanaler du ønsker apparatet at søge efter. DVB-S Indstilling af digitale kanaler fra satellitmodtageren, fra side 17. Der er to muligheder for søgning: grundlæggende installation, der forudindstiller et standardvalg, dvs. fra satellit Astra 19.2 East. Der skal kun startes søgningen; professionel installation, der tillader at foretage alle nødvendige indstillinger og parametre for dit modtagersystem. DVB-C For indstilling af digitale kabelkanaler se side 18. DVB-C For indstilling af digitale terrestriske kanaler, se side 18. Se afsnittet»specielle indstillingerne indstillinger«på side 92 for søgning efter analoge tv-kanaler. 7 Se afsnittet»specielle indstillinger" fra side 86 for flere oplysninger om indstillinger for digitale tv-kanaler.

15 INDSTILLINGER Første opsætning oversigt Vælg sprog (side 16, trin 3) Vælg land (side 16, trin 5) Vælg tilstand (side 16, trin 6) Opsætning af netværk (side 16, trin 8) Wired (side 16, trin 8) Trådløs (side 17, trin 13) Trådløs WPS (kapitel side 39) Auto (side 16, trin 8) Manual (kapitel side 37) Auto (side 17, trin 13) Manual (kapitel side 41) Knap (kapitel side 39) PIN (kapitel side 39) Indstilling af tv-kanaler (side 17, trin 22) DVB-T (side 18, trin 31) DVB-C (side 18, trin 26) DVB-S (side 17, trin 22) Auto (side 18, trin 31) Manual (kapitel side 91) Auto (side 18, trin 26) Manual (kapitel side 90) Auto (side 17, trin 22) Manual (kapitel side 87) Kanalredigering (side 19) DANSK 15

16 INDSTILLINGER Planlægge første opsætning 1 Sæt tv'et på standby med knappen»on OFF«. 2 Tænd for fjernsynet fra standby med»8», «1 0«,»P+«eller»P «. Grundlæggende opsætning«menuen vises, når apparatet tændes for første gang. Hallo, my name is Grundig TV. In which language we would communicate? Česky Français Polski Suomi Hjælp: Dansk Hrvatski Português Svenska Deutsch Italiano Pyccкий Бългaрски Opsætning Menusprog English Magyar Româneşte Slovenčina Please select your desired menu language Netværksindstillinger Espanol Nederlands Slovenščina Lietuvi OK Eλληvıκά Norsk Eesti Türkçe 7 Hvis»Grundlæggende opsætning«menuen ikke vises på skærmen, skal du udføre indstillingen ved at følge vejledningerne ved at skifte til tv-apparatets fabriksindstillinger på side 71 3 Vælg menusproget med»<«,»>«,»v«eller»λ«, og tryk på»ok«for at»velkommen«menuen kommer frem. 4 Der udføres trin-for-trin installationen for at gøre brugen af tv-apparatet mulig. Tryk på»ok«for at starte installationen. 5 Vælg landet, tv-apparatet arbejder i, med»<«,»>«,»v«eller»λ«, og tryk på»ok«for at Menuen»Brugertilstand«vises på skærmen, og»hjemmeindst.«er valgt. 6 Bekræft»Hjemmeindst.«med»OK«; eller vælg»forbedret«med»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at»hjemmeindst.«indeholder prækonfigurerede tv-indstillinger, der giver energibesparelser i overensstemmelse med EUP. Vælg»Forbedret«hvis du vil bruge tv-apparatet for demo, øges billed- og lydindstillinger i denne tilstand. Denne tilstand forbruger mere energi. 7 Tryk på»ok«for at bekræfte»næste«.»netværksindstillinger«vises. 7 Hvis du vil slutte dit tv til hjemmenetværket, fortsæt fra punkt 8 for en automatisk LANforbindelse, eller fortsæt fra punkt 13 for en automatisk WLAN-forbindelse. 7 Hvis tilslutning til et hjemmenetværk ikke er nødvendig, spring indstillingen ved hjælp af» «(blå). Fortsæt indstillinger fra punkt. 22, 26 eller 31. Tilslutning til et hjemmenetværk med et LAN-kabel 8 Tryk på»v«, linjen»skift tilslutningstype«er valgt, og tryk på»ok«for at 9 Vælg»Wired«med»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at 7 Indstillinger for en manuel LAN-forbindelse findes på side Tryk på» «(rød) for at vælge»connect«for at etablere modemforbindelse.»forbinder... Vent venligst«vises på skærmen, og når forbindelsen er etableret, vises»tilslutning til gateway: Succes«på skærmen. 11 Tryk på» «(grøn) for at kontrollere de udførte indstillinger, og for at se, om den lokale netværks- og internetforbindelse er blevet oprettet.»tester... Vent venligst«vises på skærmen, og når forbindelsen er etableret, vises»tilslutning til gateway: Succes«,»Internetforbindelse: Succes«på skærmen. 12 For at skifte til menuen»kildeindst.«, tryk på» «(blå). 16 DANSK

17 INDSTILLINGER Fortsæt søgning efter tv-kanaler med: punkt 22 for DVB-S-modtagelse; punkt 26 for DVB-C-modtagelse; punkt 31 for DVB-T-modtagelse; Automatisk tilslutning ved at indtaste adgangskoden til netværket 13 Tryk på»v«, linjen»skift tilslutningstype«er valgt, og tryk på»ok«for at 14 Vælg»Trådløs«med»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at 15 Bekræft meddelelsen»vil du tænde for Wi- Fi?«med» «(grøn). 16 Vælg linjen»vælg et adgangspunkt«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at»vælg et adgangspunkt«-menuen vises på skærmen, og de tilgængelige trådløse netværk scannes og vises i menuen. 17 Vælg det netværk, du vil tilslutte til, med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på»ok«for at Der vises en skærm med adgangskode til trådløs forbindelse. 18 Vælg bogstavet med»v«,»λ«,»<«og»>«og flyt til næste bogstav med»ok«. Ved brug af»shiftok«kan du skifte mellem store og små bogstaver /tal / særlige tegn. Vælg» «for at slette et indtastet bogstav, og tryk på»ok«for at 19 Bekræft adgangskoden med» «(grøn).»forbinder... Vent venligst«vises på skærmen, og når forbindelsen er etableret, vises»tilslutning til gateway: Succes«på skærmen. 20 Tryk på» «(grøn) for at kontrollere de udførte indstillinger, og for at se, om den lokale netværks- og internetforbindelse er blevet oprettet.»tester... Vent venligst«vises på skærmen, og når forbindelsen er etableret, vises»tilslutning til gateway: Succes«,»Internetforbindelse: Succes«på skærmen. 21 For at skifte til menuen»kildeindst.«, tryk på» «(blå). 7 Fortsæt søgning efter tv-kanaler med: punkt 22 for DVB-S-modtagelse; punkt 27 for DVB-C-modtagelse; punkt 32 for DVB-T-modtagelse; Søgning efter tv-kanaler med satellitsignal (DVB-S) 22 Vælg»Satellit«med»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at Satellitten Astra 19.2 East er forudindstillet. 23 Bekræft trykknappen»næste side«med»ok«. 7 Vælg kanaltypen. Tryk på»<«eller»>«for at vælge, om du vil kun søge efter digitale kanaler (Digital) eller kun radiokanaler (Radio), eller begge (Digital + Radio), og tryk på»ok«for at vælge, og marker eller fjern markeringen fra»digital«og/eller»radio«punkter. 7 Vælg scanningstilstand. For at vælge, om du kun vil søge efter gratis digitale tv-kanaler (Fri), kun kodede digitale tv-kanaler (Scrambled) eller begge (Fri + Scrambled), tryk på»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at vælge og markere eller fjern markering fra»fri«og/eller»scrambled«punkter. 24 Tryk på» «(rød) for at starte søgning. Menuen»Automatisk kanalsøgning«vises på skærmen, og søgningen efter tv-kanaler begynder. Scanningen afsluttes så snart»søgningen er fuldført!«bliver vist på skærmen. 25 Vælg the»kanalredigering«med» «(rød). DANSK 17

18 INDSTILLINGER Søgning efter digitale kabel-tv kanaler (DVB-C) 26 Vælg»Kabel«med»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at 27 Vælg linjen»scantype«med»v«eller»λ«. Vælg indstillingen»hurtig«eller»fuld«med»<«eller»>«. En»Hurtig«scanningsfunktion indstiller kanalerne i overensstemmelse med kabeloperatørens informationer i transmissionssignalet.»fuld«scanningsfunktion scanner hele valgte frekvensområde. Søgningen kan tage lang tid med denne option. Vi anbefaler denne søgningstype. Nogle udbydere af kabel-tv understøtter ikke»hurtig«scanning. 7 Du kan gøre søgningen hurtigere. Til dette har du brug for informationer om frekvens og netværk-id. Du kan få disse oplysninger fra din kabeludbyder eller finde det i fora på internettet. 28 Brug V«for at vælge trykknappen»næste side«, og bekræft med»ok«. 7 Foretag valg af kanaltype. Tryk på»<«eller»>«for at vælge, om du vil kun søge efter digitale kanaler (Digital) eller kun analoge kanaler (Analog), eller begge (Digital + Analog), og tryk på»ok«for at vælge, og marker eller fjern markeringen fra»digital«og/eller»analog«punkter. 29 Tryk på» «(rød) for at starte søgning. Menuen»Automatisk kanalsøgning«vises på skærmen, og søgningen efter tv-kanaler begynder. Scanningen afsluttes så snart»søgningen er fuldført!«bliver vist på skærmen. 30 Vælg»Kanalredigering«med» «(rød). Indstilling af terrestriske digitale tv-kanaler (DVB-T) 31 Vælg»Luft«med»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at Vigtigt: 7 Antennens strømforsyning (5V ) må kun tændes hvis antennen reelt er en aktiv indendørs antenne med en signalforstærker og den ikke allerede forsynes med strøm via et netstik (eller lignende forsyning). Ellers kan du forårsage en kortslutning og uoprettelig skade på din antenne. 32 Vælg linjen»aktiv antenne«med»v«eller»λ«. Tænd for strømmen til antennen med»<«eller»>«(»til«). 33 Vælg linjen»næste side«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at 7 Foretag valg af kanaltype. Tryk på»<«eller»>«for at vælge, om du vil kun søge efter digitale kanaler (Digital) eller kun analoge kanaler (Analog), eller begge (Digital + Analog), og tryk på»ok«for at vælge, og marker eller fjern markeringen fra»digital«og/eller»analog«punkter. 34 Tryk på» «(rød) for at starte søgning. Menuen»Automatisk kanalsøgning«vises på skærmen, og søgningen efter tv-kanaler begynder. Scanningen afsluttes så snart»søgningen er fuldført!«bliver vist på skærmen. 35 Vælg»Kanalredigering«med» «(rød). 18 DANSK

19 INDSTILLINGER Ændring af kanalredigering for digitale kanaler Kanaler, der findes ved afslutningen af søgningen, gemmes i»kanalredigering«. Du kan slette kanalerne, du ikke længere bruger, fra programtabellem, du kan sortere kanalerne i programtabellen og låse enkelte kanaler (børnesikring). Du kan også føje kanaler til favoritlisten; yderligere kan du ændre rækkefølgen af kanaler i favoritlisten. I»Kanalredigering«, tryk på»p+«for at skifte til næste side med kanallisten, tryk på»p-«for at skifte tilbage til forrige side. For at udføre søgning efter kanalnavne i menuen Kanalredigering, tryk på» «(rød). For at vise kanaler i menuen Kanalredigering efter antennetype, tryk på» «(grøn) og»ok«. For at bruge filtre og værktøjer i menuen Kanalredigering, tryk på» «(gul). Åbne programtabellen 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Aktivér menuen»indstillinger«med»ok«. 3 Vælg menupunktet»kileindst.«med»>«eller»<«og tryk på»ok«for at 4 Vælg linjen»kanalredigering«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at Menuen»Kanalredigering«vises på skærmen. Vigtigt: 7 Programtabel og favoritlisten gemmes separat efter forskellige inputkilder (satellit, kabel, luft). 7 Når du vælger programtabel, vises programtabellen for den aktuelle inputkilde. 7 An Cl-modul og smart card er nødvendig for at kunne se kanaler, hvis der vises et» «tegn ved siden af kanalnavnet i programtabellen. 7 Da de optagede datakanaler ikke vises i kanallisten, kan antallet af kanaler vist i kanallisten være mindre end HD1 dd.mm.åååå hh:mm 1080i Kanalredigering Satellit Alt Das Erste ZDF SAT1 N24 SAT HD Sport HD Test 3 SAT RTL HD1 Life Film Promo Sport TV Sport SAT8 SKY TV6 TV Søg kanaler Antennetype Værktøjer Indstil kanal DANSK 19

20 INDSTILLINGER Søge efter kanaler ved navn i Kanalredigering Mens du arrangerer kanalerne i Kanalredigering, kan du søge og vælge kanalnavn efter de første tre tegn. 1 I menuen»kanalredigering«, vælg søgningstilstand ved at trykke på»» (rød). 2 Vælg det første tegn i kanalnavnet, du vil søge, med V«,»Λ«,»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at Gentag indtastningen for yderligere tegn. De kanaler, der findes, bliver vist på listen på højre side af skærmen. 3 Med»>«skifter du til resultatafsnit, og vælger den kanal, du vil søge efter, med»v«eller»λ«, og fremhæver den med»ok«. 7 For at skifte pladsen, slette eller tilføje kanaler til favoritlisten, skal du læse videre i det relevante afsnit. 4 For at komme tilbage til forrige menu, tryk på»back <«. 5 For at forlade menuen»kanalredigering«tryk på»exit«. Slette kanaler i Kanalredigering 1 I menuen»kanalredigering«, vælg den/de kanal(er), der skal slettes, med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og fremhæv kanalen ved at trykke på»ok«. Kanalen er markeret med» «. 2 Tryk på» «(gul). Menuen»Værktøjer«vises på skærmen. 3 Vælg linjen»slet«med»v«eller»λ«, og tryk på»ok«for at 4 Du bekræfter sletningen ved at trykke på» «(grøn); eller for at annullere sletningen, tryk på» «(rød) knappen. 5 For at forlade menuen»kanalredigering«tryk på»exit«. Flytte kanaler i kanalarangøren til andre kanalplaceringer 1 I menuen»kanalredigering«, vælg den/de kanal(er), der skal flyttes, med»v«,»λ«,»<«eller»<«, og fremhæv kanalen ved at trykke på»ok«. Kanalen er markeret med» «. 2 Tryk på» «(gul). Menuen»Værktøjer«vises på skærmen. 3 Vælg linjen»flyt«med»v«eller»λ«, og tryk på»ok«for at 7 Ved ændringen af kanalrækkefølgen, vil kanalnumre sendt fra udbyderen blive ændret. 7 Hvis du vælger flere kanaler, der skal flyttes, vil de blive flyttet enkeltvis efter den rækkefølge, du valgte kanaler. 4 Vælg den nye plads for kanalen med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og tryk på»ok«for at 5 For at lukke menuen»kanalredigering«, tryk på»exit«. Vise kanaler i Kanalredigering efter antennetype Hvis du har flere antennetyper, kan du vise kanaler i Kanalredigering efter antennetypen. 1 For at vise kanaler i menuen»kanalredigering«efter antennetype, tryk på» «(grøn). 2 Vælg»Luft«,»Kabel«or»Satellit«med»<«eller»>«, og tryk på»ok«. Tv-apparatet vil skifte til det antennesystem, du har valgt, og kanaler vises på skærmen. 3 For at lukke menuen»kanalredigering«, tryk på»exit«. 20 DANSK

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP DA Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING

Læs mere

COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C

COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C da no fi sv Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING

Læs mere

LCD TV 42 VLC 9142 T2

LCD TV 42 VLC 9142 T2 LCD TV 42 VLC 9142 T2 DA NO FI SV DE EN Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 Betjeningsvejledning TV Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 1 BA32503_001Xelos_3_1_DK.indd 1 12.10.2005 12:08:32 Uhr Indhold 2 Fjernbetjening Tv-funktioner 3 Betjeningsenheder 4 5

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODEL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUGSVEJLEDNING LCD-FARVEFJERNSYN LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE-overensstemmelseserklæring: SHARP Electronics erklærer

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H Register your product and get support at www.philips.com/welcome DA Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H Contact information Type nr. Product nr. België / Belgique 078 250 145-0.06 /

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 9000 series 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109 Vejledning Indhold 1 TV-rundtur 4 1.1 Android TV 4 1.2 Ultra HD-TV 4 1.3 Apps 4 1.4

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.031 Connectivity Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside...

Læs mere

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032 Art TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED 233 34480.032 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside... 4 Tilslutninger

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Connect. TV Connect 40 3D, Connect 32 3D. Betjeningsvejledning 233 35016.030

Connect. TV Connect 40 3D, Connect 32 3D. Betjeningsvejledning 233 35016.030 Connect TV Connect 40 3D, Connect 32 3D 233 35016.030 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion Radio-funktion

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Din brugermanual LG 42LM660T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363502

Din brugermanual LG 42LM660T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363502 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

E-MANUAL. forestil dig mulighederne

E-MANUAL. forestil dig mulighederne E-MANUAL forestil dig mulighederne Tak fordi du har valgt at købe et Samsungprodukt. For at modtage en bedre service bedes du registrere dit produkt på www.samsung.com/register Model Serienr. Indhold Kanal

Læs mere