FAVRSKOVBOGEN HINNERUP KOMMUNE N U

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAVRSKOVBOGEN 2006 - HINNERUP KOMMUNE N U"

Transkript

1 FAVRSKOVBOGEN HINNERUP KOMMUNE Til alle i Hinnerup kommune Telefonnøglen 2006 udkommer for 7. år i træk i Hinnerup kommune, dog under navnet Favrskovbogen. Hermed har vi taget højde for den kommende kommunesammenlægning. Favrskovbogen 2006 dækker den nye Favrskov kommune samt Galten, Gjern, Låsby og Sabro. Favrskovbogen findes også på internet adressen: Mdsign ønsker alle god fornøjelse med både den trykte og den elektroniske udgave af Favrskovbogen. Udgiver Mdsign Reklamebureau, Møllers Grafiske ApS Østergade 12, 8450 Hammel Tlf , Fax Favrskovbogen: Copyright Redaktion og annoncer Mdsign Reklamebureau, Møllers Grafiske ApS Østergade 12, 8450 Hammel Tlf , Fax Copyright Årgang og udgivelsestidspunkt Medio marts Næste udgave udkommer i januar Oplag 2006 Favrskovbogen/Telefonnøglen: for Hadsten kommune for Hammel kommune for Hinnerup kommune for Hvorslev kommune for Galten- og Gjern kommune, byerne Ry, Låsby og Sabro og dele af Langå. Favrskovbogen udgives i et oplag på eksempl. Distribution Favrskovbogen omdeles gratis til alle private husstande, kontorer og butikker. Registre Oplysningerne er indhentet hos de respektive myndigheder. Navne- og gaderegister for 2006, er ajourført primo september Rettelser til FAVRSKOVBOGEN skal ske til: Mdsign Reklamebureau, Møllers Grafiske ApS Østergade 12, 8450 Hammel Tlf , Fax For evt. fejl og mangler, som trods al anvendt omhu, måtte findes i FAVRSKOVBOGEN, påtager redaktionen sig intet ansvar. Udgivelsesområde Favrskov Kommune (Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev, Houlbjerg) samt Galten, Gjern, Låsby og Sabro. Hinnerup Kommune Hinnerup Kommune Rådhuset Skovvej 20, 8382 Hinnerup Tlf.: Gennemvalg: lokalnr. Postgiro: CVR-nummer: Hjemmeside:...www.hinnerup.dk Telefax: Social- & Sundhedsforv., Børne- og Kulturforv Teknisk Forvaltning Økonomi- & Skatteforvaltningen Stabsfunktionen Folketal pr Areal i ha Åbnings- & træffetider Personlig henvendelse Mandag - onsdag: Torsdag: Fredag: Telefontræffetid Mandag - onsdag: Torsdag: Fredag: Socialrådgiverne har telefonisk træffetid dagligt og træffes i øvrigt efter forudgående aftale. 22

2 Amt Århus Amt, Amtsgården, Lyseng Allé Højbjerg Beskatning skatteår 2005 Fradrag unge: kr. Fradrag andre: kr. Topskat: kr. Mellemskat: kr. Amt skattepct.:... 11,60 Amt gr.skyldspromille:...10,0 Kommuneskattepct:...20,90 Kirkeskattepct:...0,89 Kommune gr.skyldspromille:...12,0 Kommunevalg Valgdato: Afgivne stemmer: Gyldige: Blanke + ugyldige: 94 Stemmefordeling (mandater) Venstre, V (10) Socialdemokratiet, A (5) Rød/Grøn Fællesliste, T (1) SF, F (1) Venskabsbyer Norge:Gran Sverige:Kungsbacka Finland:Saarijärvi Afrika:Burkina Faso Kredse og regioner Fredningskreds: Fredningsnævnet for Århus Amt Politikreds: Århus Retskreds: Århus Told- og skatteregion: Århus Valgkreds: 7. kreds Hammel Vurderingskreds: Gjern - Hammel - Hinnerup Byråd Niels Berg, borgmester, V Anders Nørgaard, viceborgmester, A Jette Schwartz, V Peter Andersen, A Ole Svidt Christensen, V Karl Aage Madsen, A Nikolaj Per Schøler, V Poul Aage Fogde, V Else Juhl, A Jens Erik Rahbæk, V Karin Lodberg, F Ken Richter, V Jan Rasmussen, T Lone Glarbo, V Hanne Østergaard, A Svend Smedegaard Kjeldsen, V Per Bach Sørensen, V Udvalg Økonomiudvalg Niels Berg, formand, Per Schøler, Ole Svidt Christensen, Anders Nørgaard, Karl Aage Madsen. Stående udvalg Det sociale udvalg Per Bach Sørensen, formand, Svend Kjeldsen, Jette Schwartz, Poul Aage Fogde, Karin Lodberg, Peter Andersen, Hanne Østergaard. Udvalget for teknik og miljø Per Schøler, formand, Svend Kjeldsen, Jens Erik Rahbæk, Jette Schwartz, Else Juhl, Hanne Østergaard, Jan Rasmussen. Børne- og kulturudvalg Ken Richter, formand, Poul Aage Fogde, Jens Erik Rahbæk, Lone Glarbo, Karl Aage Madsen, Peter Andersen, Jan Rasmussen. Andre udvalg, nævn og kommissioner Folkeoplysningsudvalget Fmd. Søren Eriksen, Jørgen Mikkelsen, Lone Glarbo, Merethe Hagemann, Jens Erik Rahbæk, Inge Hermansen, Jørgen Mikkelsen, Leif Sørensen, Conny Østergaard, Hanne Brokholm, Jørn Sørensen og Peter Andersen Skatteankenævn Fmd. Aksel Daugbjerg, Lars Tønnesen, Inga Westergaard, Alice Nielsen og Jørn Sørensen Beredskabskommissionen Fmd. Niels Berg, politimesteren Poul Møller Petersen, Carsten Sørensen og Erling Kvist Andersen Hegnssyn Fmd. Henning Holmberg, Niels Jørgen Jensen og Finn Nielsen Administration Kommunaldirektør: Jesper Kaas Schmidt Underskriftsbemyndigede Borgmesteren, viceborgmesteren, kommunaldirektøren og vicekommunaldirektøren Centralforvaltning Økonomichef: Bo Cassøe Jepsen Skat Økonomi, Løn, Service og Ikt Afdeling for forskudsregistrering, ejendomme og folkeregister Opkrævning Teknisk forvaltning Teknisk chef Alex Hudecek Ovesen Bygningsafdeling Vej- og Parkafdeling Miljø og Beredskab Byplanafdeling Sekretariatet Vej-, kloak- & renovationsvæsen Bygningsinspektorat Miljø-, vand- & varmeplanlægning Teknisk chef: Alex Hudecek Ovesen HINNERUP KOMMUNE 23

3 Social- & sundhedsforvaltningen Socialchef: Palle Konnerup Sundhedsafdeling Herredsvej Hjemmeplejeleder: Anne-Marie Jul Børne- & Kulturforvaltningen Børne- og kulturchef Jens Vibe Michelsen Børnetandpleje Klinikchef: Lone Sander Jensen Børnetandklinikken, Rønbækskolen Filialleder: Agnes Thorhauge Børnetandklinikken, Præstemarkskolen Filialleder: Vakant Børnetandklinikken, H.-H. Skolen Skolelæge Thomas Holemann Dagplejen Afd.leder: Vibeke Mehlsen Daginstitutioner Børnehaven Elmegården Elmevej 3, 8382 Hinnerup Leder: Ruth Daugaard Børnehaven Korsholm Damsbrovej 67, 8382 Hinnerup Leder: Dorrit Hansen Børnehaven Nørreskoven Nørreskovvej 6, 8382 Hinnerup Leder: Jytte Søndergaard Børnehaven Nørrevangen Nørrevangen 18, 8382 Hinnerup Leder: Bine Flensborg Børnehaven Præstemarken Kvottrupvej 7, 8382 Hinnerup Leder: Elsebeth Bøgh Børnehaven Rylebakken Rylevej 20, 8382 Hinnerup Leder: Annette Kudsk Børnehaven Rønbækken Elmevej 9, 8382 Hinnerup Leder: Birgit Larsen Børnehaven Sct. Georgsgården Kvottrupvej, 8382 Hinnerup Leder: Karsten Paaske Børnehaven Toppen Fuglebakken 2, 8382 Hinnerup Leder: Kirsten Viholt Skolefritidsordninger SFO v/ H-H Skolen Valhalla Svinget 4, 8382 Hinnerup Leder: Per Lippert SFO v/ Korsholm skole, Regnbuen Damsbrovej 63, 8382 Hinnerup Leder: Ole Jensen SFO v/ Præstemarkskolen, Præstemark Kvottrupvej 9, Søften 8382 Hinnerup Leder: Kirsten Høeg SFO v/ Rønbækskolen, Junglen Ådalsvej 100, 8382 Hinnerup Leder: Karin Mathiasen Kommunale folkeskoler Haldum-Hinnerup Skolen Svinget 4, 8382 Hinnerup Skoleinspektør: Annemarie Jensen Serviceleder: Knud Mortensen Korsholm Skole Damsbrovej 63, Norring, 8382 Hinnerup Skoleinspektør: Hans Kjær Kristensen Serviceleder: Erik Mølgaard Præstemarkskolen Kvottrupvej 9, Søften, 8382 Hinnerup Skoleinspektør: Flemming Sørensen Serviceleder: Lars Haa Rønbækskolen Ådalsvej 100, 8382 Hinnerup Skoleinspektør: Lars Mølgaard Serviceleder: Henrik Simonsen Friskoler Friskolen i Hinnerup, Damsbrovej 11 Norring, 8382 Hinnerup Kommunale ungdomsskoler Hinnerup Ungdomsskole, Skovvej 12B 8382 Hinnerup Ungdomsskoleinspektør Palle Andersen Bibliotek og kulturhus Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Skovvej 18, 8382 Hinnerup Ledende bibliotekar: Tine Rydahl Mandag - fredag /09-31/5: Lørdag Materielgården Teglværksvej 3, 8382 Hinnerup Carsten Andersen Genbrugsplads Genbrugsstationen, Fanøvej Hinnerup / Åbningstider: Mandag - tirsdag Onsdag, torsdag og fredag Lørdag Lørdag april og maj måned Søndag og helligdage...lukket Farligt affald fra erhvervsvirksomheder: Modtagestationen for Olie- og Kemikalieaffald (Århus Modtagestation) Åbrinkvej 51, 8000 Århus C Åben: Mandag - Fredag

4 Rensningsanlæg Hinnerup Centralrenseanlæg Møllevej 10, 8382 Hinnerup Driftsleder: Arne Jensen Sandby Renseanlæg Sandbyvej 24, Sandby, 8382 Hinnerup Rutebilstationen Regionale Ruter i Århus Amt. Fredensgade 45, 8000 Århus C Bus-Info: Alle dage Kortsalg: Mandag - torsdag Fredag Tog Hinnerup Station Banegårdsplads 8382 Hinnerup Billetsalg Hinnerup Bibliotek, Skovvej 18 Mandag - torsdag Fredag Lørdag Søndag...LUKKET Billetautomat forefindes på perronen Hinnerup Station. HINNERUP KOMMUNE 25

5 Almen information Adressebeskyttelse Hvis De ønsker beskyttelse af Deres adresse, skal De henvende Dem personligt i kommunens folkeregister. Beskyttelsen gælder kun for et år ad gangen, og den omfatter ikke kreditorer og offentlige myndigheder. Affald Tilmelding til dagrenovation skal ske til kommunen. Amtet Hinnerup Kommune hører under Århus Amt. Århus Amt Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg Telefax Ekspeditionstid: Mandag- torsdag Fredag Aktindsigt Loven om offentlighed i forvaltningen giver enhver ret til at se dokumenter i en sag, som er eller har været under behandling hos den offentlige forvaltning - både den statslige og den kommunale. Adgangen omfatter ikke oplysninger om enkelt- personers og økonomiske forhold eller forretningsforhold m.v. samt myndigheders interne arbejdsmateriale. Yderligere oplysninger om muligheder for aktindsigt kan fås ved kommunen. Anke Klager over sociale myndigheders afgørelse afgøres af Det Sociale Nævn Århus Amt Arbejdsformidling AF Jobformidling og virksomhedsservice Nørreport 17, 8000 Århus C Arbejdsmarkedsrådgivning Socialafdelingen, Skovvej 20 Telefontid: hverdage Arbejdstilsyn Arbejdstilsynet Klamsagervej Åbyhøj Arbejdsgiverkontrollen Kontakt Told- og Skatteregion Århus Batterier Kan afleveres på Genbrugspladsen og i spande, som er opstillet i forretninger, kiosker, servicestationer, skoler og institutioner overalt i kommunen. Barsel Gravide kvinder i arbejde har normalt ret til barselsorlov med dagpenge i fire uger før fødslen. Efter fødslen har forældrene tilsammen ret til 24 ugers barselspenge. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Social- og sundhedsforvaltningen. Beboerklagenævn Fælles huslejenævn for Hammel, Hadsten og Hinnerup. Sekretariat: Hammel Kommune, Torvegade 7, 8450 Hammel Sekretær: Marianne Sonne Begravelse Sygesikringen giver et beløb til begravelsesomkostninger. Størrelsen af beløbet er afhængig af formuen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Folkeregistret. Beredskabschef Hinnerup Redningsberedskab, Teknisk Forvaltning Skovvej 20, 8283 Hinnerup Fax Beredsskabschef: Niels Freudendahl Boligindskudslån Kommunen kan i visse tilfælde yde lejere lån (eller kautionere for lån) til betaling af boligindskud i almennyttigt byggeri. Henvendelse: Social- og sundhedsforvaltningen. Boligsikring Boligsikring ydes til lejere afhængig af husstandens indkomst, boligens størrelse og børnetal. Henvendelse: Social- og sundhedsforvaltningen eller Boligydelse Pensionister kan søge om boligydelse i stedet for boligsikring. Boligydelse kan gives til alle pensionister uanset boligtype. Henvendelse: Social- og sundhedsforvaltningen eller Bopælsattest Bopælsattest/samleverattest kan fås i kommunens Folkeregister. Bryllup/vielse Uanset om man ønsker at blive borgerligt eller kirkeligt viet, skal man først hente en ægteskabserklæring ved kommunen. Henvendelse: Borgmesterkontoret eller Byggetilladelse 26

6 Børnefamilieydelse Told- og Skattestyrelsen udbetaler hvert kvartal en børnefamilieydelse til børn under 18 år. Ydelsen er ikke afhængig af indkomsten. Børnetilskud Oplysning om børnetilskud: Henvendelse: Børne- og kulturforvaltningen. Børneundersøgelser Børn under den undervisningspligtige alder har ret til fem gratis helbredsundersøgelser. De tre af undersøgelserne skal foretages, inden barnet fylder et år. Træf aftale med Deres læge eller sundhedsplejerske. Daghjem Oplysning om daghjem: Henvendelse: Aktivitets- og Ældrecenter Herredsvej 16, 8382 Hinnerup Daginstitutioner Ønsker De Deres barn i kommunal dagpleje eller institution, skal De henvende Dem i Pladsanvisningen. Dagpenge Ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, ulykke og barsel ydes der dagpenge, beregnet efter, hvor meget man tjener. Yderligere oplysninger om reglerne kan fås i Socialog sundhedsforvaltningen. Efterskoler Oplysninger om tilskud til efterskoler: Henvendelse til efterskolen Ejendomsskatter Beskatning af fast ejendom foretages på grundlag af ejendomsvurdering 1. januar med skattemæssig virkning fra efterfølgende 1. januar. Ejendomsskattebilletten udsendes i februar og opkrævningen sker i to rater, der forfalder til betaling 1. marts og 1. september. Skatterne for 2005 er beregnet udfra grundens kontantværdi minus eventuelle fradrag for forbedringer. Grundskyldspromillen er i 2005 for kommunen 12,0 og for amtet 10,0. Erhvervsråd Hinnerup Erhvervsråd, Storegade Hinnerup Formand: Adv. Niels søndergaard Alle hverdage Lån til ejendomsskat m.v. Personer over 65 år har, uanset indtægt- og formueforhold, ret til lån til betaling af ejendomsskat m.v. Lånet er afdragsfrit og forfalder ved ejerskifte. Renter vedrørende et sådant lån kan ikke trækkes fra på selvangivelsen. Henvendelse: Social- og sundhedsforvaltningen. Erhvervskontor Hinnerup Erhvervsråd Storegade 6, 8382 Hinnerup På hverdage Formand: Advokat Niels Søndergaard Faderskabssager Hvis en kvinde ikke er gift, når hun føder, skal hun oplyse, hvem der er far til barnet af hensyn til bidrag og arv. Faderskabssager behandles af Statsamtet. Statsamtet Faglige organisationer og foreninger Ledernes Hovedorganisation, Merkurvej 14, Søften 8382 Hinnerup Formand: Gert Carlsen Århus-Hadsten Landboforening Samsøvej 33, 8382 Hinnerup Kontaktperson: Jens Bidstrup Falck Falcks Redningskorps Station: Samsøvej 2, 8382 Hinnerup Administration Feriekort Når man skal have udbetalt feriepenge, skal feriekort forinden påtegnes af den nuværende arbejdsgiver. Hvis man er uden arbejde, skal påtegningen foretages af arbejdsløshedskasse, og hvis man ikke er medlem af nogen arbejdsløshedskasse, skal den påtegnes i Social- og sundhedsforvaltningen. Flytning Enhver flytning skal skriftligt anmeldes til folkeregistret. Flytning til anden kommune skal meddeles tilflytterkommunen senest 5 dage efter flytning. Formular hertil kan rekvireres på ethvert folkeregister. Folkekirken ind- og udland Sker ved henvendelse til sognepræsten eller kordegnen i det sogn man bor i. Se Foreningsregister under Kirkesogne. Folkepension Fra det fyldte 67. år har alle ret til folkepension. Ansøgningsskema udsendes automatisk af Social- og sundhedsforvaltningen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Social- og sundhedsforvaltningen. Foreninger Se foreningsregister. Tilskud til foreninger for børn og unge: Børne- og kulturforvaltningen Forurening Miljøsager (støj, røg, lugt, oliespild m.v.) behandles af Teknisk Forvaltning Ved akut forureningsuheld alarmeres Alarmcentralen HINNERUP KOMMUNE 27

7 Forsyningsselskaber Forsyningsselskaber vedrørende el, vand og fjernvarme er private og kan findes i navneregistret. Fritidsundervisning Den kommunale ungdomsskole har tilbud om fritids- undervisning for alle årige. Yderligere oplysninger fås hos Hinnerup Ungdomsskole, Svinget 4, 8382 Hinnerup Oplysningsforbund AOF, Hinnerup Aftenskole, Damsbrovej 41, Norring, 8382 Hinnerup Leder: Erik Nielsen FOF, Svalevej 5, 8660 Skanderborg Leder: Birgitte Møller Fysioterapi Sygesikringen yder tilskud efter henvisning fra en læge til behandling hos en fysioterapeut. Handels- og håndværkerforeninger Hinnerup Centerforening Storegade 11, 8382 Hinnerup Formand: Lene Jacobsen Hinnerup Handelsstandsforening Storegade 11, 8382 Hinnerup Formand: Lene Jacobsen Handicappede Oplysninger om hjælp til voksne personer med fysisk eller psykisk handicap kan fås ved henvendelse i Social- og sundhedsforvaltningen. Hegnssyn Hegnssynet behandler nabostridigheder om hegnsspørgsmål. Yderligere oplysninger kan fås hos Hjemmehjælp Hvis man ikke kan overkomme det daglige arbejde i hjemmet på grund af sygdom, fødsel eller rekreation, kan der ydes midlertidig hjælp til almindeligt husarbejde. Der kan fås varig hjemmehjælp ved vedvarende sygdom eller invaliditet. Betaling fastsættes efter indkomst og formue. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Aktivitets- og ældrecenter, Herredsvej Hinnerup Hjemmeservice Ansøgninger og godkendelse af firmaer til hjemmeservice. Henvendelse: Borgmesterkontoret Hjælpemidler Der kan evt. ydes støtte til hjælpemidler, som er nødvendige for at klare det daglige arbejde, eller til hjælpemidler, der kan afhjælpe en lidelse eller lette den daglige tilværelse. Det er også muligt at få hjælp til ændring af boligen i forbindelse med et handicap. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Social- & Sundhedsforvaltningen, visitationsafdelingen Hospitaler Århus Kommunehospital Nørrebrogade 44, 8000 Århus C Randers Centralsygehus Skovlyvej 1, 8900 Randers Silkeborg Centralsygehus Falkevej 3, 8600 Silkeborg Skejby Sygehus Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade 2, 8000 Århus C Hammel Neurocenter (efterbehandling) Voldbyvej 15, 8450 Hammel Huslejenævn Fælles huslejenævn for Hammel, Hadsten og Hinnerup. Sekretariat: Hammel Kommune, Torvegade 7, 8450 Hammel Sekretær: Marianne Sonne Klager Ønsker De at klage over afgørelse, truffet af kommunale myndigheder, vil De altid kunne få vejledning på kommunen om, hvortil henvendelse skal ske, hvis det ikke er oplyst på afgørelsen. Vedr. klager over den praktiske bistand til husligt arbejde skal man stile klagen til: Klagerådets formand eller Klagerådets sekretariat: Skovvej 20, 8282 Hinnerup Kloak Oplysning om kloakering kan fås i Knallertkørekort Knallertkørekort, som unge skal have for at måtte køre på knallert, kan erhverves via Ungdomsskolen. Hinnerup Ungdomsskole, Svinget Hinnerup Kommuneplan Oplysninger om Hinnerup kommuneplan: Kontanthjælp Der kan evt. ydes kontanthjælp på grund af arbejdsløshed, sygdom, separation, skilsmisse, ægtefælles død m.v. Indtægter og formue har indflydelse på ydelsen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelsen til Social- og sundhedsforvaltningen. Kørsel Hvis De ikke kan benytte offentlige transportmidler, har De som pensionist mulighed for fribefordring til læge, speciallæge, tandlæge eller fysiurgisk behandling samt til sygehus. Kommunen tilbyder desuden handicapkørsel til 28

8 bl.a. dagcentre m.v. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Social- og sundhedsforvaltningen. Kørsel til skole Oplysning om kørsel til kommunens skoler. Henvendelse: Børne- og kulturforvaltningen Vedr. busplan, Teknisk Forvaltning Levnedsmiddelkontrol Miljøcenter Østjylland I/S, Hadsten Centret Østergade 9,1, 8370 Hadsten Fax Lokalarkiver Hinnerup Egnsarkiv (Brogården), Søndergade 26, 8382 Hinnerup Lokaleudlån Henvendelse til Fritidsserviceleder Arne Frisenberg Hverdage efter kl Lokalnævnet I hvert af landets 54 politikredse er der oprettet et lokalnævn vedrørende politiets virksomhed. Lokalnævnet har bl.a. til opgave at træffe bestemmelse om undersøgelse af klager over politiets adfærd under udførelse af tjenesten. Lokalplaner Madservice Hvis De som pensionist har behov for at få leveret mad i hjemmet, kan det arrangeres via Centralkøkkenet. Betaling fastsættes af byrådet. Medicinkort/tilskud Oplysninger om regler og forudsætninger: Henvendelse: Social- og sundhedsforvaltningen. Forsyningsselskab Naturgas Midt/Nord I/S Vognmagervej 14, 8800 Viborg Døgnvagt Hinnerup Fjernvarme Fanøvej Hinnerup Nødkaldeanlæg Oplysninger om nødkaldeanlæg. Henvendelse: Aktivitets- og ældrecenter, Herredsvej 16, 8382 Hinnerup Olie- og kemikalieaffald Henvendelse: Genbrugspladsen (Se under Genbrugsplads og Affald ). Omsorgsarbejde Kommunens omsorgsarbejde for pensionister og handicappede drives af Aktivitets- og ældrecenter, Herredsvej 16, 8382 Hinnerup Parker og grønne områder Oplysninger om parker og grønne områder. Henvendelse: Pension Folkepension kan søges af alle over 67 år. Førtidspension kan søges af alle mellem 18 og 67 år, hvis erhvervsevnen er varigt nedsat. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse i Social- og sundhedsforvaltningen. Plejecenter-/ældrevenlige boliger Oplysninger om Plejecenterboliger/Ældrevenlige boliger. Henvendelse: Aktivitets- og ældrecenter, Herredsvej 16, 8382 Hinnerup Personnummerbevis Oplysninger om personnummerbevis/sygesikringsbevis: Henvendelse Folkeregisteret. Plejetillæg Oplysninger om plejetillæg: Henvendelse Social- og sundhedsforvaltningen. Politi Politikontoret i Hinnerup, Tranevej Hinnerup Landbetjent Carsten Christensen Eksp: Man.-tors Tors Fre.-lør. og søn...lukket Postkontorer Post Danmark, Hinnerup Posthus Banegårdsplads 6, 8382 Hinnerup Ekspedition: Mandag - fredag Lørdag Pædagogisk/ Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Hadsten, Hinnerup og Rosenholm kommuner. Svinget 2, 8382 Hinnerup Radio- og fjernsynslicens Det er muligt for pensionister med en personlig tillægsprocent på 100, at blive fritaget for at betale radiolicens samt at få deres fjernsynslicens halveret - i særlige tilfælde helt fjernet. Man skal søge om fritagelse for radio- og fjernsynslicens på et særligt skema, som kan rekvireres hos: Danmarks Radio, Licenskontoret, Valdemarsgade 8, 1665 København V, eller på kommunens pensionskontor. Registerindsigt Oplysninger om registerindsigt: Henvendelse: Hinnerup Kommune HINNERUP KOMMUNE 29

9 Rejsesygeforsikring Rejsesygesikring gælder for alle ferierejser i Europa indtil Uralkæden i øst, samtlige lande grænsende til Middelhavet, Jordan og Madeira samt De Kanariske Øer. Forsikringen gælder i en måned fra udrejsen og man skal medbringe sit sygesikringsbevis. I kommunens folkeregister kan man få en brochure, som udførligt på flere sprog fortæller, hvad man skal gøre, hvis man får brug for hjælp i udlandet. Brochuren kan bruges som forklaring, hvis man ikke selv kan sproget. Rekreation Man kan få betalt rekreationsophold i forbindelse med langvarig sygdom i hjemmet eller på sygehuset. Man skal have lægehenvisning for at få bevilget rekreationsophold. Snak med Deres egen læge om denne mulighed. Renovation Tilmelding og spørgsmål: Revalidering Hvis man på grund af invaliditet, alder eller sygdom har svært ved at klare sit arbejde, kan der måske være mulighed for støtte til omskoling eller uddannelse. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Social- og sundhedsforvaltningen. Sports- og idrætsanlæg Haldum-Hinnerup Hallen Svinget 6, 8382 Hinnerup Leder: Arne Frisenberg (Martin S. Jørgensen) Hinnerup-Badet Ådalsvej 88, 8382 Hinnerup Driftsleder: Finn Koldby Andersen Præstemarkshallen Kvottrupvej 9, Søften, 8382 Hinnerup Leder: Arne Frisenberg (Niels Jørgen Mortensen) Rønbækhallen Ådalsvej 94, 8382 Hinnerup Leder: Arne Frisenberg (Poul Petersen) Sygesikring Alle er omfattet af den offentlige sygesikringsordning, enten i gruppe 1 eller 2 efter eget valg. Kommunen udsteder sygesikringsbevis til alle. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Folkeregisteret. Udlæg Oplysninger om udlæg: Henvendelse: Opkrævningsafdelingen Underholdsbidrag Får man ikke børnebidraget til tiden, kan man henvende sig i Børne- og kulturforvaltningen. Kommunen vil så udbetale normalbidraget og kræve det ind hos den, der skal betale børnebidraget. Det samme gælder bidrag, fastsat til udgifter ved fødsel, dåb, konfirmation, sygdom m.v. Særlige bidrag såsom %-tillæg, uddannelsesbidrag og ægtefællebidrag kan ikke udbetales forskudsvist, men kommunen kan være behjælpelig med inddrivelsen af pengene. Ungdomsskolen Tilbyder undervisning for årige. Hinnerup Ungdomsskole, Svinget Hinnerup Ungdomsvejledning Oplysning om ungdomsvejledning: Skole- og kulturforvaltningen Varmeforsyning Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Fanøvej 15, 8382 Hinnerup Varmehjælp Pensionister har mulighed for at søge om varmetilskud. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Socialog sundhedsforvaltningen. Varmeplan Veje Oplysninger om veje og vejbelysning: Henvendelse: Vielser Kirkevielse kan ske inden for folkekirken eller andre trossamfund, hvor præsten er bemyndiget til at foretage vielse. Kirkelig vielse forudsætter, at en af parterne er medlem af det pågældende trossamfund. Borgerlig vielse står åben for alle og foregår på Rådhuset. Uanset om man skal vies i kirke eller borgerligt, skal parterne først have udstedt en prøvelsesattest ved kommunen (Borgmesterkontoret). Voksenundervisning De forskellige aftenskoler annoncerer sidst i august måned i en husstandsomdelt brochure med deres programmer for fritidsundervisning for voksne. Yderligere oplysninger om aftenskoler, herunder tilskud til aftenskolerne fås hos Børne- og kulturforvaltningen. Børne- og kulturforvaltningen Ældreforsorg Målsætningen for kommunens ældreforsorg er, at de ældre kan blive boende længst muligt i eget hjem ved hjælp af omsorgsarbejde, hjemmehjælp, hjemmepleje og døgnpleje. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Aktivitets- og ældrecenter, Herredsvej Hinnerup Ældrerådet Ældrerådet, Hindhøjen Hinnerup Formand: Helene Rasmussen 30

HADSTEN KOMMUNE FAVRSKOVBOGEN 2006 - HADSTEN KOMMUNE. Udgivelsesområde. Til alle i Hadsten kommune. Udgiver. Redaktion og annoncer.

HADSTEN KOMMUNE FAVRSKOVBOGEN 2006 - HADSTEN KOMMUNE. Udgivelsesområde. Til alle i Hadsten kommune. Udgiver. Redaktion og annoncer. FAVRSKOVBOGEN 2006 - Til alle i Hadsten kommune Telefonnøglen 2006 udkommer for 7. år i træk i Hadsten kommune, dog under navnet Favrskovbogen. Hermed har vi taget højde for den kommende kommunesammenlægning.

Læs mere

DIT KOMPETENTE ADVOKATTEAM STATOIL HERRESTRUP. vejviser turistinfo oplevelsesguides fagopslag. Tlf. 59 43 88 88

DIT KOMPETENTE ADVOKATTEAM STATOIL HERRESTRUP. vejviser turistinfo oplevelsesguides fagopslag. Tlf. 59 43 88 88 vejviser turistinfo oplevelsesguides fagopslag 2012 Revisions rmaet Flemming Hansen Statsautoriseret revisionsaktieselskab entergaarden hlgade 15-17 4300 Holbæk info@revi-fh.dk www.revi-fh.dk Tlf. 59 43

Læs mere

Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer...

Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer... Nr. 7 Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer... 5 Borger- og brugerinddragelse... 6 Bruger- og pårørenderåd...

Læs mere

Vejviser for Seniorer

Vejviser for Seniorer Vejviser for Seniorer 2011 Denne folder henvender sig til borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg. Vi håber, at folderen vil være til glæde og gavn. Folderen er inddelt i følgende områder: Folkepension...

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Informationsbog 2013

Informationsbog 2013 Pris. 75,- Informationsbog 2013 Harlev-Framlev Grundejerforening 1 Alt under et tag I/S Skadecenter. Autoværksted. Malerværksted. Undervognsbeh. Dækcenter DIT LOKALE AUTOVÆRKSTED, AUTOTEST I/S Lilleringvej

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015 1 2 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Ydelsesteam og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder

Læs mere

Informationsbog 2012/13

Informationsbog 2012/13 Informationsbog 2012/13 Harlev-Framlev Grundejerforening 1 Alt under et tag I/S * Skadecenter. * Autoværksted. * Malerværksted. * Undervognsbeh. * Dækcenter DIT LOKALE AUTOVÆRKSTED, AUTOTEST I/S Lilleringvej

Læs mere

Infobogen 2015. Harlev-Framlev. Grundejerforening

Infobogen 2015. Harlev-Framlev. Grundejerforening Infobogen 2015 Harlev-Framlev Grundejerforening 1 2 Indholdsfortegnelse Annonce Guide.... side 4 Bestyrelsen 2015... side 5 Foreningens udvalg... side 5 Harlev-Framlev Grundejerforening... side 6 Information

Læs mere

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen Forord Hermed foreligger den reviderede udgave af Studenterrådgivningens barselspjece. Det er vort ønske, at denne

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR.

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2010 Samlivsforhold Hjælp til selvhjælp Syge danskere kan få millionerstatning

Læs mere

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten.

Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. 1. FORORD... 4 2. GENEREL MEDARBEJDERINFORMATION... 5 ADGANGSFORHOLD TIL ARBEJDSPLADSEN... 5 ADOPTION...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Ældre og handicappede side 5 BUDGET Hvad går dine penge til næste år? Børns udvikling og uddannelse side 4 Byudvikling og miljø side 10 Borgerservice og rådhus side 12 Høje-Taastrup

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 JUNI 2005 URETFÆRDIG ÆGTEFÆLLEAFHÆNGIGHED SÆRLIGE YDELSER TIL FLEKSJOBBERE UDEN

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere