Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator"

Transkript

1 Sep HJ Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator (Se desuden standardvejledning for montage af SV30 på tag eller væg) SolarVenti..rykker ud...

2 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (100 liter beholder og SV30H solfanger) Denne installationsvejledning beskriver medbyg montage, igangsætning og drift af SolarVenti's hybrid solvarmeanlæg med 100 l spiralbeholder og solfangere med PP absorber til opvarmning af brugsvand og frisk indblæsningsluft. Beholderen indeholder IKKE elpatron, men benyttes udelukkende som forvarmebeholder til ny eller eksisterende elbeholder el.l. Vedr. montage på tag eller væg skal man læse den vejledning som separat følger selve luftpanelet. Bemærk at der skelnes mellem 2 typer til tag. For selvmontage af solfanger på faste tage med bølgeformet tagbeklædning som fx eternitplader eller lign. (type 1) og for stålplade- eller tagpaptage (type 2) Det tilrådes at gennemlæse vejledningerne grundigt inden man går i gang, for på denne måde at danne sig et overblik over arbejdsforløbet, nødvendigt værktøj og materialer og hvad man selv kan lave. Vejledningen omhandler indregulering, vedligeholdelse/drift og garantiforhold og yderligere tekniske oplysninger vedrørende enkeltkomponenter i systemet. Straks efter modtagelsen af anlægget bedes man tjekke om alt er medsendt/ankommet med fragtmand. I vejledningen findes desuden checkliste til materialer, der hører til anlægget, alt efter om solfangerne skal ligge over hinanden eller ved siden af hinanden (se side 14), samt checklister til værktøj og hjælpemidler under installation. Man skal være opmærksom på at visse dele af installationen kræver VVS autorisation (tilslutning af brugsvand til beholder) El-tilslutningen er kun med 12V (ikke 230 V!!) og er derfor ufarlig for menigmand. (Dog kobles beholderens korrosions beskyttelse 230 V) Bemærk at selvom solfangeren er selvkølende ved manglende pumpe- eller ventilatordrift, så kan der opstå temperaturer på ca. 100 grader i den øverste del af solfangeren. God fornøjelse. Side 2

3 1 Denne vejledning 1.1 Vejledningens omfang Indhold Anlægsbeskrivelse Funktionsbeskrivelse Solfanger SV30 Hybridsolfanger Solfangers opbygning Solfangernes placering, orientering og hældning Solfanger billede på tag Forhold man skal være opmærksom på Bestem beholderens placering i forhold til solfanger Bemærk forhold ved beholder Bemærk forhold ved rørføring og ekspansion Beskrivelse af fyldeekspansionekspansion Ledningsdiagram og beskrivelse af regulator m.v Installation 2.2 Installation af beholder Studse i beholderbund Montage af fittings under beholder Fotos af fittings og beholderbund Montage af solfanger Rørføring Bor huller i taget Fugning af taggennemføringer Rørføring og isolering Rørføring længere uden på tag Brugsvandstilslutning Tilslutning af suppleringsvarme Eltilslutning Side 3

4 11.0 Væskepåfyldning Påfyldning af frostvæske 16 Væskemængde Udluftning af anlæg Indregulering Indregulering af flow i solfanger Sikkerhedsaggregat (ekstraudstyr) Drift Sommer og vinter Automatisk pumpedrift Vedligeholdelse Garanti/forsikring Garantiforhold.. 20 Kontrol/udskiftning af anode Forsikring.. 20 Bilag: Bilag I (side 21 og 22).. Fejlfinding Side 4

5 Princip for tilslutning af væskedel Flere detaljer på side v fra solcelle Åben fyldeekspansion anbringes højere en bund af solfanger SV30 hybrid Ventil Flowmåler Kontraventil 12V Pumpe Ventil Solvarmebeholder med 100 liter brugsvand Koldt vand ind Varmt vand ud Solvarmeanlæggets vigtigste dele består af: Hybridsolfanger - Beholder - Pumpe - ventilator - solceller Meget kort fortalt: Luftdelen i en SV30 hybrid giver frisk, varm luftindblæsning der holder huset frisk og tørt samt lettere opvarmet meget af året. Under alle omstændigheder bliver det hurtigere og nemmere at opvarme bygningerne fremover, og de er langt behageligere at opholde sig i, da lugt og fugt holdes borte. Derudover er det beregnet til opvarmning af brugsvand og tilkobles fx en eksisterende elvarme beholder m.m. Når der er solindfald på solfangeren pumpes solfangerens varme til beholderen. Kontraventilen sørger for at der ikke kan ske flow i forkert retning - fx når man fylder væske på eller kører med en hjælpepumpe ved opstart af nyt anlæg. Desuden kan der ligeledes ikke strømme varme op i solfangeren om natten ved selvcirkulation. På flowmåleren kan man tjekke om der er et passende flow i solfangeren ved drift. (Normalt mellem 1 og 3 liter/ min) Side 5

6 Medbygvejledning - Solarventi Hybrid Solfanger SV30 hybrid på 3 m 2 Bemærk: Solfangeren skal placeres liggende som vist. 300cm 102 cm Varm væske ud Ventilator og varmluftudtag Kold væske ind Alu-ramme Kanalplade i Polycarbonat Når man modtager solfangeren er dæklaget beskyttet af en tynd folie, der fjernes straks efter montagen Solfanger opbygning Solceller Sollys PP Ribberrør for opvarmning af væske Tværsnit af solfanger luft suges ind gennem små huller Perforeret alu bagside Solfanger placering Hvis det er muligt orienteres solfangeren mod syd. En afvigelse i orienteringen på op til 45 0 fra syd har kun mindre betydning for anlæggets ydelse, hvorimod man ved større afvigelser bør kompensere med et større solfangerareal. For et brugsvandsanlæg er den ideelle hældning for en traditionel solfanger med orientering mod syd. Da SolarVenti også er et rumvarmeanlæg og skal kunne sikkerhedskøle, skal hældningen være 60 grader eller evt. mere fra vandret. side 6

7 SV30 Hybrid på taget Side 7

8 1.6 Forhold man skal være opmærksom på. Hvis beholderen skal placeres på loft, skal der etableres frostfri afløb i overensstemmelse med DS 432. Rør der føres uden for bygningens opvarmede rum skal frostsikres. Anvendes elvarme til frostsikring skal der monteres en termostat, der sikrer at elvarmen ikke er indkoblet ved rumtemperatur over +5 C. Beholderen skal installeres på en sådan måde at bygningens konstruktioner ikke svækkes eller skades Bestem beholderens placering i forhold til solfanger Følgende betingelser vil være til fordel for driften af anlægget: Solfangeren og varmtvandsbeholderen installeres så den vandrette afstand mellem disse bliver mindst mulig. Fyldeekspansionen installeres så højdeforskellen mellem solfangertop og ekspansionsbund bliver mindst mulig. Fyldeekspansionen placeres helst så tæt på solvarmebeholderen som muligt (og så højt som muligt) Rørføring fra solfangerbeholder til solfanger og fra solfanger til fyldeekspansion stiller ikke så store krav til at undgå lunker eller bøjninger, idet der er et pumpetryk til at drive evt. luft ud af rørene. Derimod bør man være opmærksom på både at undgå lunker og opnå enten en vandret eller faldende rørføring mellem fyldeekspansion og solvarmebeholderen. (Her er der kun det naturlige tryk som drivkraft, da pumpetrykket slipper efter ekspansionen) Bemærk forhold ved beholder. Inden beholderen placeres er det en god idé at sikre sig følgende: Beholderen placeres typisk i fyrrum eller bryggers, hvor der er mulighed for el-tilslutning. Foran beholderen skal der være min. 50 cm af hensyn til service. Hvor der er mulighed for det, bør man sikre ekstra god plads for service af udstyret under beholderbund. Evt. kan man føre sikkerhedsgruppen helt ud på siden af beholderen, hvis adgangsforholdene er trange. Der skal være afløb i rummet, idet brugsvandet i beholderen udvider sig ved opvarmning. - så det skal faktisk dryppe fra sikkerhedsventilen fx på dage med god sol. Der skal være plads til rørføring fra suppleringsvarme, frem- og returløb (skal der monteres termostatventil på suppleringsvarmens streng skal denne være tilgængelig). Der skal være plads til rørføring til og fra solfanger. Ofte går rørgennemføring gennem loft og etageadskillelser. Vær opmærksom på at al rørføring til og fra solfanger skal isoleres. Side 8

9 Standard SolarVenti SV30 Hybrid solfanger skal ligge vandret. Indløb og udløb til og fra solfanger er altid i siden af solfangeren 300 cm SolarVenti SV30 3,0 m2 102 cm Side 9

10 1.6.3 Bemærk forhold ved rørføring og ekspansion. Der skal være vandret eller stigende rørføring fra solvarmetank op til solfanger. (Hvis dette ikke er muligt kan det vanskeliggøre opstart af anlæg noget) Fyldeekspansionen må godt anbringes under solfangerniveau (max-højdeforskel mellem solfanger top og ekspansionsbund = 2 meter) For at mindske modstanden i rørene bør man, ved afstande over 12 meter mellem solfanger og beholder, anvende 16 mm PP glatrør Generelt placeres fyldeekspansionen så tæt det er muligt over varmtvandsbeholderen (Beskrivelse af selve ekspansionsbeholder - se side 21) Hvis afstanden mellem varmtvandsbeholderen og solfangeren overstiger 15 meter, skal ekspansionsystemet placeres på loftet over varmtvandsbeholderen. Der må ikke være mere end 2 meter i niveau-forskel mellem solfangertop og bunden af fylde-ekspansionen. Fyldeekspansionen skal monteres så den kan bære 10 l (max 15 kg). Dvs. den skal stå stabilt. Fylde-ekspansionen kan evt. placeres på en plade på loftet mellem to el. flere spær. Fylde-ekspansionen placeres højest muligt, over solfangeres bund, og helst så langt henne over varmtvandsbeholderen som muligt. Fylde-ekspansionen skal stå lodret som vist Montage af fyldeekspansion: Fyldeekspansion Fyldeekspansionen sættes ind på den varme streng, der kommer fra solfangerne, for at optage væskeudvidelser. Den er så stor, at den kan optage al væske i systemet fx ved en kogning efter strømsvigt el.l. Den fyldes som vist her. Bemærk at væsken ikke må nå over øverste studs (blå) Gummipakning i hul Væskestand i ekspansion 16 mm ribberør trykkes i gummipakning påfør sæbe som glidemiddel NB! Hvis beholderen overfyldes kan der ske varmetab som følge af selvcirkulation, og pladsen til væskeudvidelse formindskes Varm væske fra solfanger Varm væske til lagertank Side 10 Der er normalt ikke risiko for at væsken løber over, men man bør være opmærksom på at det kan ske ved et uheld (overfyldning). Sørg derfor for at et overløb ikke kan gøre skade - eller etabler et overløbsrør fra beholderen.

11 Regulatorunit 2007 installation Ver. 3 Juni 07 Solcelle Evt ekstra solcelle Solcelle Ventilator 1 Heat KøleVentilator Cool Pumpe Pump Ekstra udsugningsventilator forbindes direkte med ekstra solcelle, der placeres i samme SV Klemrække 1-7 kan løftes af for ledningsmontering Tilslutning af ledninger: Kabel fra solfanger: brun til klemme 1 blå til klemme 2 sort til klemme 3 Kabel til køleventilator: blå til klemme 4 sort til klemme 5 Samleskrue Kabel fra pumpe: sort til klemme 6 rød til klemme 7 1) Ventilator tændes og slukkes med knappen: Ventilator on/off 2) Ventilators max. hastighed indstilles 3) Termostat for stop af ventilator når max ønsket temp. nås. 4) Køleventilator starter, når ventilator 1 afbrydes af termostat. 5) Ved hybridanlæg kan pumpen afbrydes her Hybridanlæg: Ved kraftig sol kan både ventilator og pumpe køre samtidigt. Ved mindre solindfald skiftes pumpe og ventilator til at køre i perioder af 5 minutter. Ventilator har 1 ste prioritet. OBS: Husk det er 12 Volt. Ledningerne må IKKE sluttes til almindeligt el-net Tips generelt: Sæt ventilator på max. når huset forlades. Tips Hybrid: Når huset er forladt kan man slukke pumpen. Det giver længere ventilatordrift. Ventilatorer og pumpe kører kun når solen skinner. Regulatoren må kun trække 1 ventilator ad gangen. Den kan dog tilsluttes op til 3 solceller på en gang. Tekniske fordele: Ved lav sol opretholder regulatoren en spænding på ca. 15 volt på solcellen, så der opnås max. effekt af denne under alle forhold. Kan betyde op til 20% mere strømudbytte under lav solindstråling. Dvs. hurtigere start af ventilator end ellers og dermed længere driftstid. Solfangers hældning være minimum 60 grader fra vandret. Solfangeren skal placers vandret., men trækkes bedst ud I en vinkel på 60 grader fra væggen så sommersolen fanges effektivt.

12 2.2 Installation af beholder Studse i beholderbund. Se også side 7 og 13 Vigtigt: Vær sikker på at underlaget eller vægbeslag kan bære en fyldt beholder (ca 170 kg) Når beholderen er placeret og i vatter tilkobles solvarmerør på beholder. Nedenunder vises princippet for til kobling. Det VIGTIGT at pumpen sidder vendt som vist, så den selv kan udlufte Fyldeekspansion Varm fra solfanger ekspansion Rørføring med 16 mm PP ribberør Til solfanger bund Maksimum - se side 10 Minimum 1) For at teste for tæthed kan man fylde anlægget med vand uden frostvæske. 2) Sæt slangestudse på V2 og V3 (medfølger) 3) V4 og V5 åbnes helt og V1 lukkes 4) Fyld vand på ved V2 indtil vand når frem til ekspansionen 5) Luk V2 og fyld vand på V3 indtil det når frem til ekspansion 6) tjek anlæg for tæthed og åben V1, luk V3. - Udluft med rød plastnøgle. 7) hvis solen ikke skinner kan man fx sætte et 12V batteri til at trække pumpen som i begyndelsen stilles på højeste hastighed. (Stilles senere ned igen) 8) Tjek flowmåler, når pumpen kører. Skal gerne pumpe mindst 1 liter/minut 9) Når luften er ude af anlægget, kører pumpen bedst. 10) Kan 12V pumpen ikke få gang i cirkulationen kan man fremme processen ved at sætte en boremaskinpumpe mellem V3 og V2 (V1 sikrer rigtig flow) 11) Denne pumpe skal suge fra V3 og pumpe ind i V2 (mens V1 er lukket) 12) Kør i nogle minutter indtil der ikke bobler luft ud ved ekspansionen. 13) Fyld efter med vand hvis væskestand i ekspansionen når under minimum 14) Så længe der ikke er frostrisiko kan anlægget køre med vand. 15) 5 liter frostvæske pumpes ind ved V2. 16) Tilsvarende mængde lukkes ud ved V3 (Pas på overløb fra ekspansion) 17) Ekspansion må ikke overfyldes. Der skal være plads til væskeudvidelse ved evt. ventilator- og pumpestop i fuld sol. (V2 åbnes igen) Udluftning V4 V2 Flowmåler Beholder skal være tilsluttet sikkerhedsventil, der lukker overtryk ud af beholder. (Skal dryppe ved høj temperatur i beholder, når der ikke tappes vand) Forbindes til et afløb. NB: Læs vejledningen fra beholderfabrik mht. tilslutning af el for elektronisk korrosionsbeskyttelse V1 12 V pumpe med flere hastigheder - start med den højeste ved røde knap, når et batteri er tilsluttet. Varmelås hindrer tilbageløb V3 Slangestudse kan sættes på V2 og V3 for påfyldning og starthjælp Eksisterende eller ny elvandvarmer l El-vandvarmers størrelse kan tilpasses det forbrug man forventer Forvarmet vand ud Kold vand ind Montage af fittings under eller på siden af beholder Beholderen færdigmonteres med komplet tilslutningsdel med pumpe. På billedet vises principper. Man kan føre rørene anderledes. Side 12

13 Brugsvandstilslutning kræver muligvis et sikkerhedsarmatur. Se også beholderleverandørs anvisninger. Denne montage foretages af autoriseret VVS installatør. Tilslut elektronisk anodebeskyttelse som beskrevet i beholderfabrikkens medfølgende vejledning. Indsæt andet beholder foto Forvarmet vand ud Kold vand ind Klemring O-ring Omløber EV messingsamler: efter samme princip som plastsamler. Vær opmærksom på, at klemring sidder lige og presser ind mod O-ring Omløber O-ring Samledel Klemring ASTORE plastfittings: Her ses hvordan O-ring, klemring og omløber først sættes på røret og derefter ind i selve samledelen. Brug ikke værktøj til at spænde omløberen, kun håndkraft! 2.3 Montage af solfanger Her følger man den generelle vejledning for montage af SV30. Denne vejledning findes i 3 forskellige versioner og vedlægges separat. SV30 på væg SV30 på tag type 1 (eternit, tegl mv. - tagtyper med plader el. l. der har overlæg) SV30 på tag type 2 (tagpap eller stålplader - tagtyper uden overlæg) Side 13

14 2.4.4 Bor huller i taget. 1 hul Ø = 20 mm bores til kold rørføring til solfanger. Dette hul bores ud for nederste rørudgang på hver af solfangerne. Bor altid i bølge toppe. 1 hul Ø = 20 mm bores til varm rørføring fra solfanger. Dette hul bores mellem øverste rør på solfangerne (A og B). Gummi gennemføring til mm hul i tagplade. 16 mm rør kan herefter føres igennem Inden hver hulboring bør man sikre sig en ekstra gang, at placeringen er korrekt. Med en gummi gennemførings kan man føre et 16 mm rør vandtæt gennem tagpladen Rørføring og isolering 1) 16 mm ribbe- eller glat rør (ved afstand over 12 meter) betrækkes med isolering og fastgøres som tidligere beskrevet (1.6.3 side 12) Undgå lunker ved at gøre rør fast med lille afstand. (med strips eller tråd til lægter) 2) Især ribberør kan give sig noget ved stærk opvarmning, men glatte rør vil også længdeudvide en del. Normalt giver det dog ingen problemer. Undgå at rør gnaver ind mod skarpe kanter eller lignende. Det 16 mm ribberør afkortes ved beholder. Røret monteres med kompressionsfittings ved beholderbundens kolde returløb fra kappe til solfanger bund. Se side 13 med fotos. Bemærk, at ledningen ude på taget skal gå inde i det beskyttende ribberør. (Dette er af hensyn til bl.a. fugle) Længere rørføring uden på tag Er det nødvendigt, at trække rør uden på tag eller lignende, skal isoleringen beskyttes af et tom rør, som kan tåle vind og vejr. Tomrør findes i 25,39,48 og 63 mm Ø som kan trækkes uden på isolering. 25 mm ribberør eller isolering beskytter det 16 mm rør 16 mm PP ribberør gummigennemføring top af tagplade med mm hul Taggennemføring: gummigennemføring sættes direkte i et mm hul i tagtop, hvorefter ribberøret trækkes igennem. Smør først sæbe på rør og gummipakning Side 14

15 8.0 Brugsvandstilslutning. (Se foto side 13) Denne del skal laves af autoriseret VVS-installatør. Koldtvandstilgangen kobles til 3/4" studs for koldt vand ind (pos. c). Varmvandsafgang kobles til 3/4" studs for varmt vand (pos. b). Overløb fra overtryksventil (pos. d) føres til gulvafløb. Beholder og rørsystem gennemskylles og beholderen fyldes med brugsvand. Beholderen udluftes gennem nærmeste varmtvandshane. Åbn denne indtil luften er ude. Tilslutninger og beholder tæthedsprøves. NB: Evt. tilsluttet elvandvarmer må ikke tilføres spænding, så længe beholderen ikke er fyldt med vand. Husk sikkerhedsventil i systemet! (Termostatblandeventi er ekstraudstyr) Varmt vand fra beholder Solvarmebeholder med 100 liter brugsvand Solvarme ind Solvarme ud Sikkerhedsventil b c Koldt vand til beholder 10.0 Eltilslutning. SolarVenti A/S anbefaler, at en autoriseret elinstallatør tilslutter evt. ekstra el-vandvarmer. Den 100 l Atlanticbeholder indeholder IKKE elpatron. Kablet på beholderen benyttes udelukkende til korrosionsbeskyttelse. Se i øvrigt beholderleverandørens egen vejledning Side 15

16 11.0 Væskepåfyldning. (Nyopstart af nyt anlæg) Kontroller at samlingerne er udført korrekt inden der fyldes væske på anlægget Påfyldning med frostvæske. (Alternativt: følg vejledning side 16) 1) Afbryd strøm til pumpe (12 V). 2) Følg vejledningen side 12 mht væskepåfyldning og efterfyld 5 liter frostvæske i ekspansionen eller pumpes ind ved ventil V2. En tilsvarende væskemængde (vand) tappes af ved ventil V3. Eller: 2) Brugsvand (10 liter) og frostvæske (5 liter) blandes i forholdet (33 % frostvæske svarer til ca C). Væsken fyldes i fyldeekspansionen. Hæld forsigtig på i starten og tjek tæthed. Brug evt. boremaskinepumpe for at få cirkulationen i gang (se side 12) 3) Vær sikker på at al luft er ude af pumpen ved at løsne dens omløber lidt (se side 12) 4) Tænd kort tid for pumpen og tjek væskestand i ekspansion 5) Efterfyld hvis væskestrand når under ca. 5 cm fra bund af ekspansion (til max. 10 cm over bund) 6) Pumpen vil nu fylde solfangerne. Evt. benyt boremaskinepumpe - se side 12. 7) Hold øje med væskestand. 8) Sker dette efterfyldes væske. Sluk pumpen så længe, da det er vigtigt at der ikke suges luft med ind i systemet. 9) Vær sikker på at fyldeekspansionen ikke er overfyldt. Væskemængde: Solfanger SV30 hybrid 3m² Spiral i beholder: Rørføring: 2 x 8 m Fylde-ekspansion 10 l : 8,0 l : 2,0 l : 2,0 l : 2,0 l (5 cm. i bund) Total ca : 15 l dvs. ca 5 liter frostvæske og 10 liter vand NB: Opstart med batteri: 12 v. batteri kobles direkte til pumpe uden om regulator. Pumpen kan kortvarigt stilles på højeste hastighed på den røde knap indtil al luft er ude og driften er stabil. Etablering af evt. overløb. Står ekspansionen på et sted der ikke tåler et evt spild etableres et overløb fra beholderen.. Hvis der ikke kommer flow på solfangerkredsen (tjek evt. flowkontrol ) er den mest sandsynlige årsag, at der skulle stå noget luft i rørføringen mellem ekspansion og beholder. Man kan da forsøge at fylde denne streng ved at fylde lidt vand baglæns gennem systemet ved aftapventilen V3 enten blot med en vandslange (pas på - kun lidt for ikke at overfylde) eller med en boremaskinpumpe. Se side 12 Genstart af eksisterende anlæg, som allerede er væskefyldt. (Med fylde ekspansion) Hvis der er væske på ekspansionen vil anlægget da normalt kunne startes, forudsat pumpen kører som den skal. Tjek dette. Ellers følg punktet ovenfor side 16

17 11.2 Udluftning af anlæg. Sluk pumpe (afbryd på separat kontakt eller tag en ledning fra) Drej mod uret på selve pumpehusets omløber indtil der kommer luft ud. Når der senere kommer væske ud lukkes igen Tænd pumpe og fyld efter, hvis der mangler væske. NB: Normalt anbefales ikke at afbryde for pumpen ved fx bortrejse. Dog kan man gøre det i solfattige perioder, hvor man satser udelukkende på luftvarmen Indregulering. Anlægget er nu klar til drift og skal indreguleres for at få det til at køre optimalt. Indreguleringen foretages hurtigst muligt, og på en dag med god sol. Har man ikke flowmåler i anlægget kan man kontrollere, at varmen fjernes fra solfangeren ved hjælp af temperaturmåling på ud og indgang til solfanger. Temperaturforskellen bør ikke være mere end 25 grader på ud- og indgang i god sol. Er forskellen højere er flowet for lavt Indregulering af flow i solfanger. (Med indbygget flowmåler. - ekstraudstyr) Sørg for at systemet er godt udluftet, fx ved at tvangskøre pumpen 1 til 2 timer (se side 12) Flowet skal være min ca. 1,5 liter/minut pr solfanger på lav hastighed. Hastigheden varierer med solindfaldet. Flowet aflæses på den bageste del af den hvide markering.. Normalt er flowet højere, men det har ingen betydning. (Aflæs flow på den rigtige side af filtpuden) Er flowet mindre fra starten af kan der være flere årsager, og man bør tjekke om man har fulgt monteringsanvisningen korrekt. (Der er dog ikke nævneværdig nedgang i ydelsen, hvis flowet er på minimum 50.% af angivne). Er der for lidt flow, kan årsagen være væskemangel eller luft i systemet. med en boremaskine pumpe kan man tvangscirkulere væsken indtil luften er ude. Se side 12 for vejledning herom. side 17

18 12.2 Indregulering af elpatron. (Ekstraudstyr eller ekstra beholder) Termostaten indstilles til den ønskede temperatur typisk C. Temperaturen i beholdertop aflæses på termometer med fjernføler (ekstraudstyr). NB: Brugsvandstemperaturen skal holdes så lav som mulig. Det giver den bedste udnyttelse af solfangeren. Ved temperaturer over ca. 90 i top af beholder slår el-patronens termostat auto matisk fra. El-patronen genindkobles normalt ved at trykke på el-patronens reset knap. Læs el-beholderens egen vejledning Indregulering og kontrol af sikkerhedsaggregat. (Ekstraudstyr) Anlægget kan forsynes med en skoldningssikring, som normalt kan indstilles fra C. Overstiger temperaturen i beholderen skoldningssikringens indstillingstemperatur, iblandes der automatisk koldt vand i varmtvandsledningen. Det viste er kun tænkt som et eksempel, da aggregatet kan se anderledes ud. Princippet vil dog være tilsvarende. Indstilling fx Vandtemperatur 35 C 45 C 50 C 55 C 60 C 65 C Sikkerhedsventilen afprøves. Drej den grå sikkerhedsventil 1/4 om gang, så der kommer vand ud. Drej den tilbage igen. Afspærringsventilen for koldvandstilgang skal være helt åben. Skoldningssikring, (Ekstraudstyr) en termostatstyret blandeventil, der sikrer en maksimal fremløbstemperatur på det varme vand. side 18

19 13.0 Drift. Anlægget er nu indreguleret og klar til den fremtidige drift. Systemet er indrettet således, at brugsvandet kan opvarmes helt eller delvist af solfangeren. En separat el-varme beholder kan eftervarme brugsvandet til ønsket temperatur, når solfangeren ikke yder tilstrækkeligt. Stil dennes termostat så lavt som muligt for at spare strøm Automatisk pumpe- og ventilatordrift. Ventilator og pumpe starter og stopper automatisk afhængig af solindfaldet. Ventilator afbrydes når rumtemperaturen overskrider temperaturen der er stillet på termostaten. Når dette sker er der mere spænding til rådighed til pumpen, som automatisk vil gå op i hastighed. Pumpen kan forsynes med spænding direkte fra solceller eller kobles til klemme 2 (brun led ning) i rumtermostaten, så den kun kører når ventilatoren stopper. Drejer man ned for rumtermostaten, får man forholdsvis større varmtvandsproduktion, idet pumpen vil køre mere når ven tilator slukkes. Størst samlet kw-ydelse fra anlægget får man, når både pumpe og ventilator kører samtidigt. Side 19

20 14.0 Vedligeholdelse. Det påhviler brugeren at vedligeholde anlægget. En årlig servicegennemgang anbefales. Solvarmeanlægget kræver et minimum af vedligeholdelse, men for at få den bedste driftsøkonomi, bør følgende vedligeholdelse udføres: Kontroller væskeniveau via niveaukontrol eller direkte på beholder Kontroller koncentration af frostvæske. skal være sikret til minus 15 C Sikkerhedsventilens funktion efterses. Varmtvandsbeholderens elektroniske anode er tilsluttet iflg. vejledning. Derudover kan det være nødvendigt at vaske solfangeren med lunkent vand og en blød børste, såfremt den er meget beskidt Garanti/forsikring. Der henvises til salgs- og leveringsbetingelser på bagsiden af faktura Garantiforhold. Solfanger: Beholder: Garantien på solfangere fra SolarVenti A/S er 2 år. Der ydes 5 års garanti på beholderen forudsat, at anoden tilsluttes efter vejledningen der følger beholdere. Øvrige dele: 1 år ifølge købeloven 15.2 Forsikring. Det anbefales at anmelde solvarmeanlægget til ens forsikringsselskab. side 20

21 Fejlfinding Fejlfinding A 100 (Rev HJC) Problem: 1. Varmt vand for koldt Prøv løsningsmuligheder: 1. Indstil evt. skoldningssikring (Hvis installeret) 2. Kontroller temperaturer 3. Kontroller flow, når solen skinner 4. Kontroller væskeniveau/tryk 5. Udluft spiral/pumpe 6. tjek el-eftervarmer 2. Varmt vand for varmt: 3. Ingen rumvarme: 4. Damp/støj fra ekspansion: For høj temperatur i solfanger: fx over 85 grader Indstil skoldningssikring. (Hvis installeret!) 2. Kontroller om ventilator kører i sol Kontakt installatør 2. Kontroller temperaturer 3. Kontroller flow 4. Kontroller væskeniveau/tryk 5. Udluft spiral/pumpe 8. Genstart efter alarm 2. Kontroller om ventilator kører i sol 3. Kontroller væskeflow 4. Kontroller væskeniveau/tryk 5. Udluft spiral/pumpe 4. Kontroller væskeniveau/tryk 4. muligvis for højt væskeniveau - tjek ekspansion Vand under beholder: 12. Boble-lyde fra beholder: Kontroller overtrykssikring 5. Udluft spiral (sluk først solfangerpumpe) Løsningsmuligheder 1. Indstil skoldningssikring (ekstraudstyr) Skoldningssikringen er normalt placeret under beholderen. Skoldningssikringen er en termostatblandeventil, der sikrer at temperaturen på det varme vand ikke bliver for varm. Dvs. den skal stå på den ønskede temperatur. Normalt står skoldningssikringen på 6 (ca. 55º). Evt. sidder der en aflejring i selve ventilen. Prøv da at dreje frem og tilbage nogle gange på ventilen. side 21

22 Fejlfinding 2. Kontroller temperaturer 3. Kontroller flow 4. Kontroller væskeniveau/tryk 5. Udluft bundspiral På anlæg med fyldeekspansion aflæses væskeniveau direkte på beholderen. Væsken må ikke komme op over den øverst tilslutningsstuds (se side 10) Hvis der er luft i rørføringen eller i spiralen i beholderen kan det blokere for cirkulation og hindre anlægget i at fungere. 6. Kontroller centralvarme, hvis der er installeret en ekstra beholder til suppleringsvarme af brugsvandet Centralvarmen tændes normalt om efteråret og slukkes om foråret (husk elpatron skal være slukket når fyret er tændt). Kontroller at centralvarmen er tændt på kontakten. 7. Kontroller elpatron, hvis der er installeret en ekstra beholder med el-patron for suppleringsvarme af brugsvandet. Elpatron er normalt kun tændt om sommeren og slukket resten af året (dvs. termostat skruet helt ned) hvor fyret er tændt Kontroller overtrykssikring 11. Kontakt installatør Overtrykssikringen sikrer at hvis trykket i beholderen overstiger 10 bar vil dette udlignes ved at ventilen smider lidt vand, der kan derfor være lidt vand på gulvet under beholderen. Hvis det er solvarmen der er problemer med, kontakt solvarmeinstallatør. Hvis det er centralvarmen der er problemer med, kontakt den lokale installatør. side 22

Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation

Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation August 2009 HJ Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation (Se desuden standardvejledning for montage af SV14 på tag eller væg) SolarVenti..rykker

Læs mere

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator Februar 2007 HJ Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator (Se desuden standardvejledning for montage af SV30

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

Installation af SolarVenti SV30: tag Type 1 og 2

Installation af SolarVenti SV30: tag Type 1 og 2 Installation af SolarVenti SV30: Type 1 og 2 August 2006 Gode tips: Find den bedste placering så tæt på indblæsningsstedet som muligt. Indblæsning placeres bedst i et større centralt rum evt i flere rum.

Læs mere

Montage- og brugervejledning for: 280 l beholder med CU solfanger

Montage- og brugervejledning for: 280 l beholder med CU solfanger Feb. 2002 Montage- og brugervejledning for: 280 l beholder med CU solfanger DTC 2200 styring Rumvarme 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (280 liter beholder og CU solfanger) Denne

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

Energifanger til varmepumpesystemer

Energifanger til varmepumpesystemer Energifanger til varmepumpesystemer Sept. 2011 Beskrivelse med priser og dimensionering www.solarventi.dk 200 cm Energifanger element 200 x 100 cm for 50 meter PP ribberør Ø = 25 mm Samles således 32 cm

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Djurs Solvarme, Hannebjergvej 24, 8960 Randers SØ, Tlf. 8949 5857, E-mail Per@djurssolvarme.dk

Djurs Solvarme, Hannebjergvej 24, 8960 Randers SØ, Tlf. 8949 5857, E-mail Per@djurssolvarme.dk Alle priser er eksklusiv moms, fragtfrit leveret ved køb over 20.000 kr. Afhent selv og spar fragt. Er der noget du savner i prislisten, så ring venligst på tlf. 8649 5857 eller skriv på Per@DjursSolvarme.dk.

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200 Air Technology Manual Sun Vent. SV 500 og SV 200 ROBOT Airtech a s Telefon : +45 97 53 4 33 Web : www.robot-airtech.dk Gemsevej Telefax : +45 97 53 4 90 E-mail : mail@robot-airtech.dk DK 7800 Skive Sun

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler brugermanual brugermanual Side 1 MiniCooler brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Før du tilslutter MiniCooler og før MiniCooler tages i brug, anbefaler vi at installations og

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Privat Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Vers. 12/06/2014 Indhold: Generel information om SolarVenti kælderaffugtning Affugtning af kælderen.3 SolarVenti kældermodellerne..3 SolarVenti kældersæt...3

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Neotherm Solenergi Systemhåndbog Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Kære Solvarmekunde! Vi præsenterer dig her for et bredt udvalg af Neotherm Solenergi systemløsninger,

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt Krom EKC1220 331245024 1200x200 150 122 Krom Sort EKC1230 EBC1230 331245124 331245021 1200x275 225 164

Læs mere

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor 1371144-01 KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor O Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse. Efter

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Sol til vand og varme SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Det handler i høj grad om CO 2 -udslip og hvordan vi forholder os til det. Solvarme skåner miljøet for CO 2... Udnyttelse af solens energi er

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr Central/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse W (dt60) (watt) AHC6540 331200140 AKC6540 331200144 650x400 8 371 AHC00 331200150 AKC00 331200154 790x480 439

Læs mere

Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark

Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark August 1996 Installatør hæfte Prøvestationen for Solenergi Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark baseret på godkendte komponenter 1. Godkendelsesordningen 4 2. Anlægstyper

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA www.heta.dk DK SIKKERHEDSMÆSSIGE LOVKRAV Installationen skal udføres af en autoriseret vvs/el installatør, beskrivelsen skal overholdes ellers bortfalder

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 Version 2.00-18.10.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Vigtig information... 3 Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Varmtvandsbeholder...3 Generelle oplysninger Indledning...4

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

I N S T A L L A T I O BATEC

I N S T A L L A T I O BATEC I N S L L I O Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge lf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 N 1999 Montering af solfangere Sammenkobling af solfangere...1.0 eslag til teglsten...1.1 eslag til bølge eternit...1.1

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING BATEC A/S, Danmarksvej 8, 4681 Herfølge. Tlf.: 56 27 50 50 Fax: 56 27 67 87 Side 1 INSTALLATION BESKRIVELSE Varmtvandsbeholderen er færdigmonteret med alle komponenter

Læs mere

FONDO P R O D U K T B L A D. El-tilslutning TEKNISKE DETALJER GENERELT HÅNDKLÆDERADIATORER. Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør.

FONDO P R O D U K T B L A D. El-tilslutning TEKNISKE DETALJER GENERELT HÅNDKLÆDERADIATORER. Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør. TEKNISKE DETALJER FONDO Farve Type Vvs-nr. El-tilslutning Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt HÅNDKLÆDERADIATORER FRE6020 331253 340x - 20 FRE6030 331212153 440x - 30 FRE6040 3312153 540x - 40

Læs mere

FJORD P R O D U K T B L A D. El-tilslutning TEKNISKE DETALJER GENERELT HÅNDKLÆDERADIATORER. Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør.

FJORD P R O D U K T B L A D. El-tilslutning TEKNISKE DETALJER GENERELT HÅNDKLÆDERADIATORER. Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør. FJORD TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt HÅNDKLÆDERADIATORER El-tilslutning Poleret rustfrit stål FE0845 1276283 800x430-46 Poleret rustfrit stål FE0855B 1276293

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1 Godt i gang og værktøjsliste... 4 1.1 Værktøjsliste... 4 2 Montering af inverter... 5 2.1 Ophæng af Inverter... 5 2.2 Eksempler på Inverter placering... 5 2.3

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Omvendt Osmose Type UniRo C Teknisk Instruktion

Omvendt Osmose Type UniRo C Teknisk Instruktion Omvendt Osmose er meget miljøvenlig. Der bruges ingen kemikalier i processen - kun vandtryk. 1.1 Brugermanualen Denne brugermanual gælder for UniRo 150 210 450C. Brugermanualen bør gennemlæses grundigt,

Læs mere

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR Creating hot water Solvarme units Solvarme beholdere Units Styringsenhed & s Styringsenhed til system 1a, 6a og 7a METRO s solvarmeunits er udstyret med en avanceret styring som på en overskuelig og enkel

Læs mere

VANDVARMERE COMBI L

VANDVARMERE COMBI L VANDVARMERE COMBI 60 110 160 L Creating hot water STORMTRYK Combi vandvarmere 60 110 160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere