Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator"

Transkript

1 Sep HJ Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator (Se desuden standardvejledning for montage af SV30 på tag eller væg) SolarVenti..rykker ud...

2 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (100 liter beholder og SV30H solfanger) Denne installationsvejledning beskriver medbyg montage, igangsætning og drift af SolarVenti's hybrid solvarmeanlæg med 100 l spiralbeholder og solfangere med PP absorber til opvarmning af brugsvand og frisk indblæsningsluft. Beholderen indeholder IKKE elpatron, men benyttes udelukkende som forvarmebeholder til ny eller eksisterende elbeholder el.l. Vedr. montage på tag eller væg skal man læse den vejledning som separat følger selve luftpanelet. Bemærk at der skelnes mellem 2 typer til tag. For selvmontage af solfanger på faste tage med bølgeformet tagbeklædning som fx eternitplader eller lign. (type 1) og for stålplade- eller tagpaptage (type 2) Det tilrådes at gennemlæse vejledningerne grundigt inden man går i gang, for på denne måde at danne sig et overblik over arbejdsforløbet, nødvendigt værktøj og materialer og hvad man selv kan lave. Vejledningen omhandler indregulering, vedligeholdelse/drift og garantiforhold og yderligere tekniske oplysninger vedrørende enkeltkomponenter i systemet. Straks efter modtagelsen af anlægget bedes man tjekke om alt er medsendt/ankommet med fragtmand. I vejledningen findes desuden checkliste til materialer, der hører til anlægget, alt efter om solfangerne skal ligge over hinanden eller ved siden af hinanden (se side 14), samt checklister til værktøj og hjælpemidler under installation. Man skal være opmærksom på at visse dele af installationen kræver VVS autorisation (tilslutning af brugsvand til beholder) El-tilslutningen er kun med 12V (ikke 230 V!!) og er derfor ufarlig for menigmand. (Dog kobles beholderens korrosions beskyttelse 230 V) Bemærk at selvom solfangeren er selvkølende ved manglende pumpe- eller ventilatordrift, så kan der opstå temperaturer på ca. 100 grader i den øverste del af solfangeren. God fornøjelse. Side 2

3 1 Denne vejledning 1.1 Vejledningens omfang Indhold Anlægsbeskrivelse Funktionsbeskrivelse Solfanger SV30 Hybridsolfanger Solfangers opbygning Solfangernes placering, orientering og hældning Solfanger billede på tag Forhold man skal være opmærksom på Bestem beholderens placering i forhold til solfanger Bemærk forhold ved beholder Bemærk forhold ved rørføring og ekspansion Beskrivelse af fyldeekspansionekspansion Ledningsdiagram og beskrivelse af regulator m.v Installation 2.2 Installation af beholder Studse i beholderbund Montage af fittings under beholder Fotos af fittings og beholderbund Montage af solfanger Rørføring Bor huller i taget Fugning af taggennemføringer Rørføring og isolering Rørføring længere uden på tag Brugsvandstilslutning Tilslutning af suppleringsvarme Eltilslutning Side 3

4 11.0 Væskepåfyldning Påfyldning af frostvæske 16 Væskemængde Udluftning af anlæg Indregulering Indregulering af flow i solfanger Sikkerhedsaggregat (ekstraudstyr) Drift Sommer og vinter Automatisk pumpedrift Vedligeholdelse Garanti/forsikring Garantiforhold.. 20 Kontrol/udskiftning af anode Forsikring.. 20 Bilag: Bilag I (side 21 og 22).. Fejlfinding Side 4

5 Princip for tilslutning af væskedel Flere detaljer på side v fra solcelle Åben fyldeekspansion anbringes højere en bund af solfanger SV30 hybrid Ventil Flowmåler Kontraventil 12V Pumpe Ventil Solvarmebeholder med 100 liter brugsvand Koldt vand ind Varmt vand ud Solvarmeanlæggets vigtigste dele består af: Hybridsolfanger - Beholder - Pumpe - ventilator - solceller Meget kort fortalt: Luftdelen i en SV30 hybrid giver frisk, varm luftindblæsning der holder huset frisk og tørt samt lettere opvarmet meget af året. Under alle omstændigheder bliver det hurtigere og nemmere at opvarme bygningerne fremover, og de er langt behageligere at opholde sig i, da lugt og fugt holdes borte. Derudover er det beregnet til opvarmning af brugsvand og tilkobles fx en eksisterende elvarme beholder m.m. Når der er solindfald på solfangeren pumpes solfangerens varme til beholderen. Kontraventilen sørger for at der ikke kan ske flow i forkert retning - fx når man fylder væske på eller kører med en hjælpepumpe ved opstart af nyt anlæg. Desuden kan der ligeledes ikke strømme varme op i solfangeren om natten ved selvcirkulation. På flowmåleren kan man tjekke om der er et passende flow i solfangeren ved drift. (Normalt mellem 1 og 3 liter/ min) Side 5

6 Medbygvejledning - Solarventi Hybrid Solfanger SV30 hybrid på 3 m 2 Bemærk: Solfangeren skal placeres liggende som vist. 300cm 102 cm Varm væske ud Ventilator og varmluftudtag Kold væske ind Alu-ramme Kanalplade i Polycarbonat Når man modtager solfangeren er dæklaget beskyttet af en tynd folie, der fjernes straks efter montagen Solfanger opbygning Solceller Sollys PP Ribberrør for opvarmning af væske Tværsnit af solfanger luft suges ind gennem små huller Perforeret alu bagside Solfanger placering Hvis det er muligt orienteres solfangeren mod syd. En afvigelse i orienteringen på op til 45 0 fra syd har kun mindre betydning for anlæggets ydelse, hvorimod man ved større afvigelser bør kompensere med et større solfangerareal. For et brugsvandsanlæg er den ideelle hældning for en traditionel solfanger med orientering mod syd. Da SolarVenti også er et rumvarmeanlæg og skal kunne sikkerhedskøle, skal hældningen være 60 grader eller evt. mere fra vandret. side 6

7 SV30 Hybrid på taget Side 7

8 1.6 Forhold man skal være opmærksom på. Hvis beholderen skal placeres på loft, skal der etableres frostfri afløb i overensstemmelse med DS 432. Rør der føres uden for bygningens opvarmede rum skal frostsikres. Anvendes elvarme til frostsikring skal der monteres en termostat, der sikrer at elvarmen ikke er indkoblet ved rumtemperatur over +5 C. Beholderen skal installeres på en sådan måde at bygningens konstruktioner ikke svækkes eller skades Bestem beholderens placering i forhold til solfanger Følgende betingelser vil være til fordel for driften af anlægget: Solfangeren og varmtvandsbeholderen installeres så den vandrette afstand mellem disse bliver mindst mulig. Fyldeekspansionen installeres så højdeforskellen mellem solfangertop og ekspansionsbund bliver mindst mulig. Fyldeekspansionen placeres helst så tæt på solvarmebeholderen som muligt (og så højt som muligt) Rørføring fra solfangerbeholder til solfanger og fra solfanger til fyldeekspansion stiller ikke så store krav til at undgå lunker eller bøjninger, idet der er et pumpetryk til at drive evt. luft ud af rørene. Derimod bør man være opmærksom på både at undgå lunker og opnå enten en vandret eller faldende rørføring mellem fyldeekspansion og solvarmebeholderen. (Her er der kun det naturlige tryk som drivkraft, da pumpetrykket slipper efter ekspansionen) Bemærk forhold ved beholder. Inden beholderen placeres er det en god idé at sikre sig følgende: Beholderen placeres typisk i fyrrum eller bryggers, hvor der er mulighed for el-tilslutning. Foran beholderen skal der være min. 50 cm af hensyn til service. Hvor der er mulighed for det, bør man sikre ekstra god plads for service af udstyret under beholderbund. Evt. kan man føre sikkerhedsgruppen helt ud på siden af beholderen, hvis adgangsforholdene er trange. Der skal være afløb i rummet, idet brugsvandet i beholderen udvider sig ved opvarmning. - så det skal faktisk dryppe fra sikkerhedsventilen fx på dage med god sol. Der skal være plads til rørføring fra suppleringsvarme, frem- og returløb (skal der monteres termostatventil på suppleringsvarmens streng skal denne være tilgængelig). Der skal være plads til rørføring til og fra solfanger. Ofte går rørgennemføring gennem loft og etageadskillelser. Vær opmærksom på at al rørføring til og fra solfanger skal isoleres. Side 8

9 Standard SolarVenti SV30 Hybrid solfanger skal ligge vandret. Indløb og udløb til og fra solfanger er altid i siden af solfangeren 300 cm SolarVenti SV30 3,0 m2 102 cm Side 9

10 1.6.3 Bemærk forhold ved rørføring og ekspansion. Der skal være vandret eller stigende rørføring fra solvarmetank op til solfanger. (Hvis dette ikke er muligt kan det vanskeliggøre opstart af anlæg noget) Fyldeekspansionen må godt anbringes under solfangerniveau (max-højdeforskel mellem solfanger top og ekspansionsbund = 2 meter) For at mindske modstanden i rørene bør man, ved afstande over 12 meter mellem solfanger og beholder, anvende 16 mm PP glatrør Generelt placeres fyldeekspansionen så tæt det er muligt over varmtvandsbeholderen (Beskrivelse af selve ekspansionsbeholder - se side 21) Hvis afstanden mellem varmtvandsbeholderen og solfangeren overstiger 15 meter, skal ekspansionsystemet placeres på loftet over varmtvandsbeholderen. Der må ikke være mere end 2 meter i niveau-forskel mellem solfangertop og bunden af fylde-ekspansionen. Fyldeekspansionen skal monteres så den kan bære 10 l (max 15 kg). Dvs. den skal stå stabilt. Fylde-ekspansionen kan evt. placeres på en plade på loftet mellem to el. flere spær. Fylde-ekspansionen placeres højest muligt, over solfangeres bund, og helst så langt henne over varmtvandsbeholderen som muligt. Fylde-ekspansionen skal stå lodret som vist Montage af fyldeekspansion: Fyldeekspansion Fyldeekspansionen sættes ind på den varme streng, der kommer fra solfangerne, for at optage væskeudvidelser. Den er så stor, at den kan optage al væske i systemet fx ved en kogning efter strømsvigt el.l. Den fyldes som vist her. Bemærk at væsken ikke må nå over øverste studs (blå) Gummipakning i hul Væskestand i ekspansion 16 mm ribberør trykkes i gummipakning påfør sæbe som glidemiddel NB! Hvis beholderen overfyldes kan der ske varmetab som følge af selvcirkulation, og pladsen til væskeudvidelse formindskes Varm væske fra solfanger Varm væske til lagertank Side 10 Der er normalt ikke risiko for at væsken løber over, men man bør være opmærksom på at det kan ske ved et uheld (overfyldning). Sørg derfor for at et overløb ikke kan gøre skade - eller etabler et overløbsrør fra beholderen.

11 Regulatorunit 2007 installation Ver. 3 Juni 07 Solcelle Evt ekstra solcelle Solcelle Ventilator 1 Heat KøleVentilator Cool Pumpe Pump Ekstra udsugningsventilator forbindes direkte med ekstra solcelle, der placeres i samme SV Klemrække 1-7 kan løftes af for ledningsmontering Tilslutning af ledninger: Kabel fra solfanger: brun til klemme 1 blå til klemme 2 sort til klemme 3 Kabel til køleventilator: blå til klemme 4 sort til klemme 5 Samleskrue Kabel fra pumpe: sort til klemme 6 rød til klemme 7 1) Ventilator tændes og slukkes med knappen: Ventilator on/off 2) Ventilators max. hastighed indstilles 3) Termostat for stop af ventilator når max ønsket temp. nås. 4) Køleventilator starter, når ventilator 1 afbrydes af termostat. 5) Ved hybridanlæg kan pumpen afbrydes her Hybridanlæg: Ved kraftig sol kan både ventilator og pumpe køre samtidigt. Ved mindre solindfald skiftes pumpe og ventilator til at køre i perioder af 5 minutter. Ventilator har 1 ste prioritet. OBS: Husk det er 12 Volt. Ledningerne må IKKE sluttes til almindeligt el-net Tips generelt: Sæt ventilator på max. når huset forlades. Tips Hybrid: Når huset er forladt kan man slukke pumpen. Det giver længere ventilatordrift. Ventilatorer og pumpe kører kun når solen skinner. Regulatoren må kun trække 1 ventilator ad gangen. Den kan dog tilsluttes op til 3 solceller på en gang. Tekniske fordele: Ved lav sol opretholder regulatoren en spænding på ca. 15 volt på solcellen, så der opnås max. effekt af denne under alle forhold. Kan betyde op til 20% mere strømudbytte under lav solindstråling. Dvs. hurtigere start af ventilator end ellers og dermed længere driftstid. Solfangers hældning være minimum 60 grader fra vandret. Solfangeren skal placers vandret., men trækkes bedst ud I en vinkel på 60 grader fra væggen så sommersolen fanges effektivt.

12 2.2 Installation af beholder Studse i beholderbund. Se også side 7 og 13 Vigtigt: Vær sikker på at underlaget eller vægbeslag kan bære en fyldt beholder (ca 170 kg) Når beholderen er placeret og i vatter tilkobles solvarmerør på beholder. Nedenunder vises princippet for til kobling. Det VIGTIGT at pumpen sidder vendt som vist, så den selv kan udlufte Fyldeekspansion Varm fra solfanger ekspansion Rørføring med 16 mm PP ribberør Til solfanger bund Maksimum - se side 10 Minimum 1) For at teste for tæthed kan man fylde anlægget med vand uden frostvæske. 2) Sæt slangestudse på V2 og V3 (medfølger) 3) V4 og V5 åbnes helt og V1 lukkes 4) Fyld vand på ved V2 indtil vand når frem til ekspansionen 5) Luk V2 og fyld vand på V3 indtil det når frem til ekspansion 6) tjek anlæg for tæthed og åben V1, luk V3. - Udluft med rød plastnøgle. 7) hvis solen ikke skinner kan man fx sætte et 12V batteri til at trække pumpen som i begyndelsen stilles på højeste hastighed. (Stilles senere ned igen) 8) Tjek flowmåler, når pumpen kører. Skal gerne pumpe mindst 1 liter/minut 9) Når luften er ude af anlægget, kører pumpen bedst. 10) Kan 12V pumpen ikke få gang i cirkulationen kan man fremme processen ved at sætte en boremaskinpumpe mellem V3 og V2 (V1 sikrer rigtig flow) 11) Denne pumpe skal suge fra V3 og pumpe ind i V2 (mens V1 er lukket) 12) Kør i nogle minutter indtil der ikke bobler luft ud ved ekspansionen. 13) Fyld efter med vand hvis væskestand i ekspansionen når under minimum 14) Så længe der ikke er frostrisiko kan anlægget køre med vand. 15) 5 liter frostvæske pumpes ind ved V2. 16) Tilsvarende mængde lukkes ud ved V3 (Pas på overløb fra ekspansion) 17) Ekspansion må ikke overfyldes. Der skal være plads til væskeudvidelse ved evt. ventilator- og pumpestop i fuld sol. (V2 åbnes igen) Udluftning V4 V2 Flowmåler Beholder skal være tilsluttet sikkerhedsventil, der lukker overtryk ud af beholder. (Skal dryppe ved høj temperatur i beholder, når der ikke tappes vand) Forbindes til et afløb. NB: Læs vejledningen fra beholderfabrik mht. tilslutning af el for elektronisk korrosionsbeskyttelse V1 12 V pumpe med flere hastigheder - start med den højeste ved røde knap, når et batteri er tilsluttet. Varmelås hindrer tilbageløb V3 Slangestudse kan sættes på V2 og V3 for påfyldning og starthjælp Eksisterende eller ny elvandvarmer l El-vandvarmers størrelse kan tilpasses det forbrug man forventer Forvarmet vand ud Kold vand ind Montage af fittings under eller på siden af beholder Beholderen færdigmonteres med komplet tilslutningsdel med pumpe. På billedet vises principper. Man kan føre rørene anderledes. Side 12

13 Brugsvandstilslutning kræver muligvis et sikkerhedsarmatur. Se også beholderleverandørs anvisninger. Denne montage foretages af autoriseret VVS installatør. Tilslut elektronisk anodebeskyttelse som beskrevet i beholderfabrikkens medfølgende vejledning. Indsæt andet beholder foto Forvarmet vand ud Kold vand ind Klemring O-ring Omløber EV messingsamler: efter samme princip som plastsamler. Vær opmærksom på, at klemring sidder lige og presser ind mod O-ring Omløber O-ring Samledel Klemring ASTORE plastfittings: Her ses hvordan O-ring, klemring og omløber først sættes på røret og derefter ind i selve samledelen. Brug ikke værktøj til at spænde omløberen, kun håndkraft! 2.3 Montage af solfanger Her følger man den generelle vejledning for montage af SV30. Denne vejledning findes i 3 forskellige versioner og vedlægges separat. SV30 på væg SV30 på tag type 1 (eternit, tegl mv. - tagtyper med plader el. l. der har overlæg) SV30 på tag type 2 (tagpap eller stålplader - tagtyper uden overlæg) Side 13

14 2.4.4 Bor huller i taget. 1 hul Ø = 20 mm bores til kold rørføring til solfanger. Dette hul bores ud for nederste rørudgang på hver af solfangerne. Bor altid i bølge toppe. 1 hul Ø = 20 mm bores til varm rørføring fra solfanger. Dette hul bores mellem øverste rør på solfangerne (A og B). Gummi gennemføring til mm hul i tagplade. 16 mm rør kan herefter føres igennem Inden hver hulboring bør man sikre sig en ekstra gang, at placeringen er korrekt. Med en gummi gennemførings kan man føre et 16 mm rør vandtæt gennem tagpladen Rørføring og isolering 1) 16 mm ribbe- eller glat rør (ved afstand over 12 meter) betrækkes med isolering og fastgøres som tidligere beskrevet (1.6.3 side 12) Undgå lunker ved at gøre rør fast med lille afstand. (med strips eller tråd til lægter) 2) Især ribberør kan give sig noget ved stærk opvarmning, men glatte rør vil også længdeudvide en del. Normalt giver det dog ingen problemer. Undgå at rør gnaver ind mod skarpe kanter eller lignende. Det 16 mm ribberør afkortes ved beholder. Røret monteres med kompressionsfittings ved beholderbundens kolde returløb fra kappe til solfanger bund. Se side 13 med fotos. Bemærk, at ledningen ude på taget skal gå inde i det beskyttende ribberør. (Dette er af hensyn til bl.a. fugle) Længere rørføring uden på tag Er det nødvendigt, at trække rør uden på tag eller lignende, skal isoleringen beskyttes af et tom rør, som kan tåle vind og vejr. Tomrør findes i 25,39,48 og 63 mm Ø som kan trækkes uden på isolering. 25 mm ribberør eller isolering beskytter det 16 mm rør 16 mm PP ribberør gummigennemføring top af tagplade med mm hul Taggennemføring: gummigennemføring sættes direkte i et mm hul i tagtop, hvorefter ribberøret trækkes igennem. Smør først sæbe på rør og gummipakning Side 14

15 8.0 Brugsvandstilslutning. (Se foto side 13) Denne del skal laves af autoriseret VVS-installatør. Koldtvandstilgangen kobles til 3/4" studs for koldt vand ind (pos. c). Varmvandsafgang kobles til 3/4" studs for varmt vand (pos. b). Overløb fra overtryksventil (pos. d) føres til gulvafløb. Beholder og rørsystem gennemskylles og beholderen fyldes med brugsvand. Beholderen udluftes gennem nærmeste varmtvandshane. Åbn denne indtil luften er ude. Tilslutninger og beholder tæthedsprøves. NB: Evt. tilsluttet elvandvarmer må ikke tilføres spænding, så længe beholderen ikke er fyldt med vand. Husk sikkerhedsventil i systemet! (Termostatblandeventi er ekstraudstyr) Varmt vand fra beholder Solvarmebeholder med 100 liter brugsvand Solvarme ind Solvarme ud Sikkerhedsventil b c Koldt vand til beholder 10.0 Eltilslutning. SolarVenti A/S anbefaler, at en autoriseret elinstallatør tilslutter evt. ekstra el-vandvarmer. Den 100 l Atlanticbeholder indeholder IKKE elpatron. Kablet på beholderen benyttes udelukkende til korrosionsbeskyttelse. Se i øvrigt beholderleverandørens egen vejledning Side 15

16 11.0 Væskepåfyldning. (Nyopstart af nyt anlæg) Kontroller at samlingerne er udført korrekt inden der fyldes væske på anlægget Påfyldning med frostvæske. (Alternativt: følg vejledning side 16) 1) Afbryd strøm til pumpe (12 V). 2) Følg vejledningen side 12 mht væskepåfyldning og efterfyld 5 liter frostvæske i ekspansionen eller pumpes ind ved ventil V2. En tilsvarende væskemængde (vand) tappes af ved ventil V3. Eller: 2) Brugsvand (10 liter) og frostvæske (5 liter) blandes i forholdet (33 % frostvæske svarer til ca C). Væsken fyldes i fyldeekspansionen. Hæld forsigtig på i starten og tjek tæthed. Brug evt. boremaskinepumpe for at få cirkulationen i gang (se side 12) 3) Vær sikker på at al luft er ude af pumpen ved at løsne dens omløber lidt (se side 12) 4) Tænd kort tid for pumpen og tjek væskestand i ekspansion 5) Efterfyld hvis væskestrand når under ca. 5 cm fra bund af ekspansion (til max. 10 cm over bund) 6) Pumpen vil nu fylde solfangerne. Evt. benyt boremaskinepumpe - se side 12. 7) Hold øje med væskestand. 8) Sker dette efterfyldes væske. Sluk pumpen så længe, da det er vigtigt at der ikke suges luft med ind i systemet. 9) Vær sikker på at fyldeekspansionen ikke er overfyldt. Væskemængde: Solfanger SV30 hybrid 3m² Spiral i beholder: Rørføring: 2 x 8 m Fylde-ekspansion 10 l : 8,0 l : 2,0 l : 2,0 l : 2,0 l (5 cm. i bund) Total ca : 15 l dvs. ca 5 liter frostvæske og 10 liter vand NB: Opstart med batteri: 12 v. batteri kobles direkte til pumpe uden om regulator. Pumpen kan kortvarigt stilles på højeste hastighed på den røde knap indtil al luft er ude og driften er stabil. Etablering af evt. overløb. Står ekspansionen på et sted der ikke tåler et evt spild etableres et overløb fra beholderen.. Hvis der ikke kommer flow på solfangerkredsen (tjek evt. flowkontrol ) er den mest sandsynlige årsag, at der skulle stå noget luft i rørføringen mellem ekspansion og beholder. Man kan da forsøge at fylde denne streng ved at fylde lidt vand baglæns gennem systemet ved aftapventilen V3 enten blot med en vandslange (pas på - kun lidt for ikke at overfylde) eller med en boremaskinpumpe. Se side 12 Genstart af eksisterende anlæg, som allerede er væskefyldt. (Med fylde ekspansion) Hvis der er væske på ekspansionen vil anlægget da normalt kunne startes, forudsat pumpen kører som den skal. Tjek dette. Ellers følg punktet ovenfor side 16

17 11.2 Udluftning af anlæg. Sluk pumpe (afbryd på separat kontakt eller tag en ledning fra) Drej mod uret på selve pumpehusets omløber indtil der kommer luft ud. Når der senere kommer væske ud lukkes igen Tænd pumpe og fyld efter, hvis der mangler væske. NB: Normalt anbefales ikke at afbryde for pumpen ved fx bortrejse. Dog kan man gøre det i solfattige perioder, hvor man satser udelukkende på luftvarmen Indregulering. Anlægget er nu klar til drift og skal indreguleres for at få det til at køre optimalt. Indreguleringen foretages hurtigst muligt, og på en dag med god sol. Har man ikke flowmåler i anlægget kan man kontrollere, at varmen fjernes fra solfangeren ved hjælp af temperaturmåling på ud og indgang til solfanger. Temperaturforskellen bør ikke være mere end 25 grader på ud- og indgang i god sol. Er forskellen højere er flowet for lavt Indregulering af flow i solfanger. (Med indbygget flowmåler. - ekstraudstyr) Sørg for at systemet er godt udluftet, fx ved at tvangskøre pumpen 1 til 2 timer (se side 12) Flowet skal være min ca. 1,5 liter/minut pr solfanger på lav hastighed. Hastigheden varierer med solindfaldet. Flowet aflæses på den bageste del af den hvide markering.. Normalt er flowet højere, men det har ingen betydning. (Aflæs flow på den rigtige side af filtpuden) Er flowet mindre fra starten af kan der være flere årsager, og man bør tjekke om man har fulgt monteringsanvisningen korrekt. (Der er dog ikke nævneværdig nedgang i ydelsen, hvis flowet er på minimum 50.% af angivne). Er der for lidt flow, kan årsagen være væskemangel eller luft i systemet. med en boremaskine pumpe kan man tvangscirkulere væsken indtil luften er ude. Se side 12 for vejledning herom. side 17

18 12.2 Indregulering af elpatron. (Ekstraudstyr eller ekstra beholder) Termostaten indstilles til den ønskede temperatur typisk C. Temperaturen i beholdertop aflæses på termometer med fjernføler (ekstraudstyr). NB: Brugsvandstemperaturen skal holdes så lav som mulig. Det giver den bedste udnyttelse af solfangeren. Ved temperaturer over ca. 90 i top af beholder slår el-patronens termostat auto matisk fra. El-patronen genindkobles normalt ved at trykke på el-patronens reset knap. Læs el-beholderens egen vejledning Indregulering og kontrol af sikkerhedsaggregat. (Ekstraudstyr) Anlægget kan forsynes med en skoldningssikring, som normalt kan indstilles fra C. Overstiger temperaturen i beholderen skoldningssikringens indstillingstemperatur, iblandes der automatisk koldt vand i varmtvandsledningen. Det viste er kun tænkt som et eksempel, da aggregatet kan se anderledes ud. Princippet vil dog være tilsvarende. Indstilling fx Vandtemperatur 35 C 45 C 50 C 55 C 60 C 65 C Sikkerhedsventilen afprøves. Drej den grå sikkerhedsventil 1/4 om gang, så der kommer vand ud. Drej den tilbage igen. Afspærringsventilen for koldvandstilgang skal være helt åben. Skoldningssikring, (Ekstraudstyr) en termostatstyret blandeventil, der sikrer en maksimal fremløbstemperatur på det varme vand. side 18

19 13.0 Drift. Anlægget er nu indreguleret og klar til den fremtidige drift. Systemet er indrettet således, at brugsvandet kan opvarmes helt eller delvist af solfangeren. En separat el-varme beholder kan eftervarme brugsvandet til ønsket temperatur, når solfangeren ikke yder tilstrækkeligt. Stil dennes termostat så lavt som muligt for at spare strøm Automatisk pumpe- og ventilatordrift. Ventilator og pumpe starter og stopper automatisk afhængig af solindfaldet. Ventilator afbrydes når rumtemperaturen overskrider temperaturen der er stillet på termostaten. Når dette sker er der mere spænding til rådighed til pumpen, som automatisk vil gå op i hastighed. Pumpen kan forsynes med spænding direkte fra solceller eller kobles til klemme 2 (brun led ning) i rumtermostaten, så den kun kører når ventilatoren stopper. Drejer man ned for rumtermostaten, får man forholdsvis større varmtvandsproduktion, idet pumpen vil køre mere når ven tilator slukkes. Størst samlet kw-ydelse fra anlægget får man, når både pumpe og ventilator kører samtidigt. Side 19

20 14.0 Vedligeholdelse. Det påhviler brugeren at vedligeholde anlægget. En årlig servicegennemgang anbefales. Solvarmeanlægget kræver et minimum af vedligeholdelse, men for at få den bedste driftsøkonomi, bør følgende vedligeholdelse udføres: Kontroller væskeniveau via niveaukontrol eller direkte på beholder Kontroller koncentration af frostvæske. skal være sikret til minus 15 C Sikkerhedsventilens funktion efterses. Varmtvandsbeholderens elektroniske anode er tilsluttet iflg. vejledning. Derudover kan det være nødvendigt at vaske solfangeren med lunkent vand og en blød børste, såfremt den er meget beskidt Garanti/forsikring. Der henvises til salgs- og leveringsbetingelser på bagsiden af faktura Garantiforhold. Solfanger: Beholder: Garantien på solfangere fra SolarVenti A/S er 2 år. Der ydes 5 års garanti på beholderen forudsat, at anoden tilsluttes efter vejledningen der følger beholdere. Øvrige dele: 1 år ifølge købeloven 15.2 Forsikring. Det anbefales at anmelde solvarmeanlægget til ens forsikringsselskab. side 20

21 Fejlfinding Fejlfinding A 100 (Rev HJC) Problem: 1. Varmt vand for koldt Prøv løsningsmuligheder: 1. Indstil evt. skoldningssikring (Hvis installeret) 2. Kontroller temperaturer 3. Kontroller flow, når solen skinner 4. Kontroller væskeniveau/tryk 5. Udluft spiral/pumpe 6. tjek el-eftervarmer 2. Varmt vand for varmt: 3. Ingen rumvarme: 4. Damp/støj fra ekspansion: For høj temperatur i solfanger: fx over 85 grader Indstil skoldningssikring. (Hvis installeret!) 2. Kontroller om ventilator kører i sol Kontakt installatør 2. Kontroller temperaturer 3. Kontroller flow 4. Kontroller væskeniveau/tryk 5. Udluft spiral/pumpe 8. Genstart efter alarm 2. Kontroller om ventilator kører i sol 3. Kontroller væskeflow 4. Kontroller væskeniveau/tryk 5. Udluft spiral/pumpe 4. Kontroller væskeniveau/tryk 4. muligvis for højt væskeniveau - tjek ekspansion Vand under beholder: 12. Boble-lyde fra beholder: Kontroller overtrykssikring 5. Udluft spiral (sluk først solfangerpumpe) Løsningsmuligheder 1. Indstil skoldningssikring (ekstraudstyr) Skoldningssikringen er normalt placeret under beholderen. Skoldningssikringen er en termostatblandeventil, der sikrer at temperaturen på det varme vand ikke bliver for varm. Dvs. den skal stå på den ønskede temperatur. Normalt står skoldningssikringen på 6 (ca. 55º). Evt. sidder der en aflejring i selve ventilen. Prøv da at dreje frem og tilbage nogle gange på ventilen. side 21

22 Fejlfinding 2. Kontroller temperaturer 3. Kontroller flow 4. Kontroller væskeniveau/tryk 5. Udluft bundspiral På anlæg med fyldeekspansion aflæses væskeniveau direkte på beholderen. Væsken må ikke komme op over den øverst tilslutningsstuds (se side 10) Hvis der er luft i rørføringen eller i spiralen i beholderen kan det blokere for cirkulation og hindre anlægget i at fungere. 6. Kontroller centralvarme, hvis der er installeret en ekstra beholder til suppleringsvarme af brugsvandet Centralvarmen tændes normalt om efteråret og slukkes om foråret (husk elpatron skal være slukket når fyret er tændt). Kontroller at centralvarmen er tændt på kontakten. 7. Kontroller elpatron, hvis der er installeret en ekstra beholder med el-patron for suppleringsvarme af brugsvandet. Elpatron er normalt kun tændt om sommeren og slukket resten af året (dvs. termostat skruet helt ned) hvor fyret er tændt Kontroller overtrykssikring 11. Kontakt installatør Overtrykssikringen sikrer at hvis trykket i beholderen overstiger 10 bar vil dette udlignes ved at ventilen smider lidt vand, der kan derfor være lidt vand på gulvet under beholderen. Hvis det er solvarmen der er problemer med, kontakt solvarmeinstallatør. Hvis det er centralvarmen der er problemer med, kontakt den lokale installatør. side 22

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

Montage- og brugervejledning for: 280 l beholder med CU solfanger

Montage- og brugervejledning for: 280 l beholder med CU solfanger Feb. 2002 Montage- og brugervejledning for: 280 l beholder med CU solfanger DTC 2200 styring Rumvarme 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (280 liter beholder og CU solfanger) Denne

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Energifanger til varmepumpesystemer

Energifanger til varmepumpesystemer Energifanger til varmepumpesystemer Sept. 2011 Beskrivelse med priser og dimensionering www.solarventi.dk 200 cm Energifanger element 200 x 100 cm for 50 meter PP ribberør Ø = 25 mm Samles således 32 cm

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Privat Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Vers. 12/06/2014 Indhold: Generel information om SolarVenti kælderaffugtning Affugtning af kælderen.3 SolarVenti kældermodellerne..3 SolarVenti kældersæt...3

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

Solvarme i forbindelse med bygninger

Solvarme i forbindelse med bygninger Solvarme i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solvarmeanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tak, fordi du valgte Mobilhouse som din leverandør af systemmoduler og skurvogne. Vi har fokus på funktionalitet og trivsel og håber derfor at din vogn/modul

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Næsten alle har en mening om, hvad der er den bedste løsning på fremtidens energi, og de fleste er enige om, at solen vil være en væsentlig

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Med naturens egen energi

Med naturens egen energi Denmark Med naturens egen energi Solcellepaneler Solvarme www.izen.dk IZEN Energy Systems blev grundlagt i 1987, og lige siden har vores mission været "at producere vedvarende energi til alle med de bedste

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SILVAN Solenergi. Luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark

SILVAN Solenergi. Luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark SILVAN Solenergi. Luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Ventilation, affugtning og varme uden driftsomkostninger SV Plus. Stabil affugtning, ventilation og varme

Læs mere

4. Installationsteknik

4. Installationsteknik 4. Installationsteknik 4. Installationsteknik Det er valgt at afgrænse dette projekt til kun at se på bygning B under fagområdet installationsteknik. Endvidere er det antaget at der er lejligheder i hele

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Solvarme sund fornuft. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning SOLCELLER til el-baseret opvarmning

Solvarme sund fornuft. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning SOLCELLER til el-baseret opvarmning Solvarme sund fornuft SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning SOLCELLER til el-baseret opvarmning »Det handler det i høj grad om CO 2 -udslip og hvordan vi forholder os til det...«solvarme gavner miljøet

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed

Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed Solvarme Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed Mød udfordringerne i det 21. århundrede Global opvarmning påvirker os alle. Som engageret og ansvarlig leverandør søger vi

Læs mere

Luftsolfangere til industri og større haller

Luftsolfangere til industri og større haller Luftsolfangere til industri og større haller N S Ø Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Denne pjece indeholder oplysninger om SolarVentis Industrielle luftsolfangersystem. Systemet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM HUSETS VARME HJERTE Beholdere og vandvarmere kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM Varmt vand til Danmark i mere end 70 år METRO THERM er landets suverænt største producent af varmtvandsbeholdere, og

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere