Montage og brugervejledning for:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage og brugervejledning for:"

Transkript

1 Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring

2 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. ( liter beholder og SV30W solfangere) Denne installationsvejledning beskriver medbyg montage, igangsætning og drift af SolarVentis solvarmeanlæg med spiralbeholder og solfangere med kobberabsorber til opvarmning af brugsvand mm. SV30W er i udseendet identisk med SV30 til luft, så disse kan kombineres i flere tilfælde. Dog skal man være opmærksom på at standard SV30 skal monteres med 60 graders hældning, medmindre man vælger ekstern ventilator og solcelle. Gør man det kan vinklen sættes ned. Vejledningen er gældende for selvmontage af solfanger på faste tage med bølgeformet tagbeklædning som fx eternitplader eller lign. Desuden er det forslag til montage på fladt paptag. Det tilrådes at gennemlæse vejledningen grundigt inden man går i gang, for på denne måde at danne sig et overblik over arbejdsforløbet, nødvendigt værktøj og materialer og hvad man selv kan lave. Vejledningen omhandler indregulering, vedligeholdelse/drift og garantiforhold og yderligere tekniske oplysninger vedrørende enkeltkomponenter i systemet. Straks efter modtagelsen af anlægget bedes man tjekke om alt er medsendt/ankommet med fragtmand. I vejledningen findes desuden checkliste til materialer, der hører til anlægget, alt efter om solfangerne skal ligge over hinanden eller ved siden af hinanden (se side 14), samt checklister til værktøj og hjælpemidler under installation. Man skal være opmærksom på at visse dele af installationen kræver VVS autorisation (tilslutning af brugsvand til beholder) og tilsvarende gælder selve el-tilslutningen. Ved anlæg med 2 solfangere af denne type skal det sikres, at overskudsvarme ledes bort fra beholderen. Se side 8 nederst og side 23 nederst. God fornøjelse. Side 2

3 1 Denne vejledning 1.1 Vejledningens omfang Indhold Anlægsbeskrivelse Funktionsbeskrivelse Solfanger SV30W Solfangers opbygning Solfangernes placering, orientering og hældning Solfangernes formation Beholder Model 150, 200 og Styring med DTF SV30W mål Forhold man skal være opmærksom på Bestem beholderens placering i forhold til solfanger Bemærk forhold ved beholder Bemærk forhold ved sammenkobling af 2 solfangere Bemærk forhold ved rørføring og ekspansion Installation 2.1 Forberedelser Bestil VVS-installatør Checkliste - værktøj til montage af beholder Checkliste - værktøj til montage af solfangere Installation af beholder Studse på beholder Montage af fittings på beholder Fotos af fittings og beholder Montage af solfanger Montage af beslag Montage på fladt tag med stativ Formation ved 12 m Rørføring Bor huller i taget Rørføring ved solfangere ved siden af hinanden Bor huller i taget Fugning af taggennemføringer Montage af fyldeekspansion Rørføring og isolering Føler-installation ved solfanger Rørføring, længere uden på tag Brugsvandstilslutning Tilslutning af suppleringsvarme Eltilslutning Føler-installation ved beholder Styringen funktionsprøves Side 3

4 11.0 Væskepåfyldning Påfyldning af frostvæske 21 Væskemængde Udluftning af anlæg Indregulering Indregulering af flow i solfanger Indregulering af elpatron.. 23 Sikkerhedsaggregat Drift Sommer og vinter Automatisk pumpedrift Vedligeholdelse Garanti/forsikring Garantiforhold.. 25 Kontrol/udskiftning af anode Forsikring.. 25 Bilag I.. Fejlfinding Bruger - og installationsvejledning for styring vedlagt som separat bilag. Side 4

5 Princip for anlæg med 2 solfangere 2 solfangere over hinanden. Åben fyldeekspansion Ekspansion Vedr. fyr tilslutning: se særligt diagram Eftervarme Styring 2-2,5 l /min Elpatron Fyr Reguleringsventil Flowmåler Solvarmebeholder med liter brugsvand Pumpe Beholder med liter har ingen topspiral eller el-varmelegeme Solvarmeanlæggets vigtigste dele består af: Solfanger - Beholder - Styring Meget kort fortalt: Anlægget er beregnet til opvarmning af brugsvand og tilkobles det eksisterende varmesystem (oliefyr, gasfyr, fjernvarme, træfyr el.lign.) via spiralen i beholderen. Er der oliefyr, slukkes det om sommeren, så tomgangstab undgås. Beholderen er ofte forsynet med en elpatron, som eftervarmer de øverste liter af brugsvandet i perioder med lille solindfald. Om vinteren eftervarmer spiralen de øverste 60-80liter brugsvand med det eksisterende varmesystem. Samtidig slukker man normalt for el-patronen. (Ikke el-patron eller topspiral i beholdere på 150 liter og mindre) I modsat fald kan man risikere at bruge el til opvarmningen!! Når solfangeren er varmere end bunden af beholderen, pumpes solfangerens varme til beholderen. Side 5

6 Medbygvejledning SV30W Solfanger SV30W på 3 m 2 Bemærk: Solfangeren skal placeres vandret liggende som vist. 300 cm 102 cm Varm væske ud Følerplacering se side 16. Kold væske ind Alu-ramme PC plade - 10 mm Når man modtager solfangeren er dæklaget beskyttet af en tynd folie, der fjernes straks efter montagen Solfanger opbygning Sollys Kobberrør for væsketransport af varmen Kobberstrips med selektiv belægning Tværsnit af solfanger Alu bagside ca. 28 mm isolering Solfanger placering Hvis det er muligt orienteres solfangeren mod syd. En afvigelse i orienteringen på op til 45 0 fra syd har kun mindre betydning for anlæggets ydelse, hvorimod man ved større afvigelser bør kompensere med et større solfangerareal. For et brugsvandsanlæg er den ideelle hældning for solfangeren med orientering mod syd. En hældning på 15 0 (bedst om sommeren) eller en hældning på max (bedst om vinteren) er dog også rimelig Solfanger formation Det er nødvendigt at bestemme den formation, som solfangerne skal ligge i på taget. Desuden har Deres valg (om solfangerne skal ligge over hinanden eller ved siden af hinanden) betydning for hvilke dele der hører til anlægget. Montage af begge formationer er beskrevet i denne vejledning. Side 6

7 SolarVenti beholdere på liter 2 spiraler, glasemalje, isoleret og 3 kw el-patron kan monteres (ekstraudstyr) Beholder Data Model EV 200 Model EV 300 Indhold liter Dim. i mm b x h 600 x x 1420 Varmeveksler øvre 0,54 m2 0,85 m2 Varmeveksler nedre 0,75 m2 1,21 m2 Vægt Kg Max. arb. tryk 8 bar 8 bar El patron effekt 3000 Watt 3000 Watt Normalt tilsluttes topspiralen et olie- eller gasfyr for vinterdrift og om sommeren tændes el-patronen i stedet for at eftervarme vandet, hvis solen ikke har varmet tilstrækkeligt. Nederste spiral tilsluttes solfangere. Man skal være opmærksom på at der ved større solfangerarealer skal være mulighed for at afsætte varme til huset. SolarVenti beholdere på liter 1 spiral, glasemalje, isoleret og uden el-patron Beholder Data Model FV 80 Model FV100 Model FV150 Indhold liter Dim. i mm 450 x x x 1330 Varmeveksler 0,14 m2 0,21 m2 0,28 m2 Vægt Kg Max. arb. tryk 8 bar 8 bar 8 bar Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 SolarVentis SV30W solfanger skal ligge vandret. SV14W kan også står lodret Op til 6 solfangere kan kobles sammen til ét felt. Se forskellige muligheder side xx SV14W 1,4 m2 70,4 cm 197 cm SV30W 3,0 m2 102 cm 300 cm Side 10

11 1.6 Forhold man skal være opmærksom på. Hvis beholderen skal placeres på loft, skal der etableres frostfri afløb i overensstemmelse med DS 432. Rør der føres uden for bygningens opvarmede rum skal frostsikres. Anvendes elvarme til frostsikring skal der monteres en termostat, der sikrer at elvarmen ikke er indkoblet ved rumtemperatur over +5 C. Beholderen skal installeres på en sådan måde at bygningens konstruktioner ikke svækkes eller skades Bestem beholderens placering i forhold til solfanger Følgende betingelser vil være til fordel for driften af anlægget: Solfangeren og varmtvandsbeholderen installeres så den vandrette afstand mellem disse bliver mindst mulig. Fyldeekspansionen installeres så højdeforskellen mellem solfangertop og ekspansionsbund bliver mindst mulig. Fyldeekspansionen placeres helst så tæt på solvarmebeholderen som muligt (og så højt som muligt) Rørføring fra solfangerbeholder til solfanger og fra solfanger til fyldeekspansion stiller ikke så store krav til at undgå lunker eller bøjninger, idet der er et pumpetryk til at drive evt. luft ud af rørene. Derimod bør man være opmærksom på både at undgå lunker og opnå enten en vandret eller faldende rørføring mellem fyldeekspansion og solvarmebeholderen. (Her er der kun det naturlige tryk som drivkraft, da pumpetrykket slipper efter ekspansionen) Bemærk forhold ved beholder. Inden beholderen placeres er det en god idé at sikre sig følgende: Beholderen placeres typisk i fyrrum eller bryggers, hvor der er mulighed for el-tilslutning. Foran beholderen skal der være min. 50 cm af hensyn til service. Hvor der er mulighed for det, bør man sikre ekstra god plads for service af udstyret under beholderbund. Evt. kan man føre sikkerhedsgruppen helt ud på siden af beholderen, hvis adgangsforholdene er trange. Der skal være afløb i rummet, idet brugsvandet i beholderen udvider sig ved opvarmning. - så det skal faktisk dryppe fra sikkerhedsventilen fx på dage med god sol. Der skal være plads til rørføring fra suppleringsvarme, frem- og returløb (skal der monteres termostatventil på suppleringsvarmens streng skal denne være tilgængelig). Der skal være plads til rørføring til og fra solfanger. Ofte går rørgennemføring gennem loft og etageadskillelser. Vær opmærksom på at al rørføring til og fra solfanger skal isoleres. Bemærk forhold ved sammenkobling af 2 solfangere Inden man begynder, skal man have fastlagt i hvilken formation solfangerne skal ligge på taget. Ofte er dette bestemt ved køb af anlægget. Solfangerne kan placeres ved siden af hinanden. Dette har betydning ved levering af anlægget, af hensyn til hvilke dele der skal leveres. Vær derfor opmærksom på dette under montage. Side 11

12 1.6.3 Bemærk forhold ved rørføring og ekspansion. Der skal være vandret eller stigende rørføring fra solvarmetank op til solfanger. (Hvis dette ikke er muligt kan det vanskeliggøre opstart af anlæg noget) Fyldeekspansionen må godt anbringes under solfangerniveau (max-højdeforskel mellem solfanger top og ekspansionsbund = 2 meter) (Har man behov for større forskel, kan man få en pumpe (25-60) som har større løftehøjde, og som derfor kan klare en forskel på ca 4 meter) For at mindske modstanden i rørene bør man, ved afstande over 12 meter mellem solfanger og beholder, anvende 16 mm PP glatrør Generelt placeres fyldeekspansionen så tæt det er muligt over varmtvandsbeholderen (Beskrivelse af selve ekspansionsbeholder - se side 21) Hvis afstanden mellem varmtvandsbeholderen og solfangeren overstiger 15 meter, skal ekspansionsystemet placeres på loftet over varmtvandsbeholderen. Der må ikke være mere end 2 meter i niveau-forskel mellem solfangertop og bunden af fylde-ekspansionen. Fyldeekspansionen skal monteres så den kan bære 10 l (max 15 kg). Dvs. den skal stå stabilt. Fylde-ekspansionen kan evt. placeres på en plade på loftet mellem to el. flere spær. Fylde-ekspansionen placeres højest muligt, og helst så langt henne over varmtvandsbeholderen som muligt. Fylde-ekspansionen skal stå vandret for at undgå fejlmeldinger fra evt. niveauføler Checkliste - værktøj til montage af beholder. Værktøj til opstilling af beholder Check Fastnøgle nr. 17 Loddestok/vaterpas Side 12

13 2.1.4 Checkliste - værktøj til montage af solfangere. Værktøj til Montage af solfangere Check Boremaskine 6 og 25 mm bor (evt. beton) Skruetrækker/-maskine Vaterpas Målebånd Umbraconøgle (medsendt) 2 tagstiger 12 stk, 6 x 160 mm skruer (medsendt) Evt. skydestiger, fx 5,5 m Evt. sikkerhedsseler 2.2 Installation af beholder Studse på beholder Vigtigt: Vær sikker på at underlaget kan bære en fyldt beholder 400 kg for model 300 liter 270 kg for model 200 liter 195 kg for model 150 liter Fittings skrues på her. Se side liter beholder har ikke dykrør for T2 føler, så denne fæstnes på afløbsrøret (blå) tæt ved beholder og isoleres bagefter Føler T2 sættes fast her uden på røret og isoleres derefter Side 13

14 Disse dele følger med Placering af studse på 200 og 300 liter beholdere Til solfanger bund Fra solfanger top Reguleringsventil Flowmåler T3 føler i indgang TR på beholder bagside Kontraventil T2 føler i indgang TS1 Pumpe Påfyldningsog aftapningsventil Normal montage på beholderen Side 14

15 2.3 Montage af solfanger Montage af beslag. Monter beslagene i taget. Anvend de medsendte trykfordelere, som vist på tegningen. Vær opmærksom på, at beslagene ligger lige højt oppe på taget. Dvs. i vatter. Hvis solfangeren ligger skævt kan det få betydning for driften af anlægget. Fastgør beslagene med galvaniserede skruer i underliggende lægte. (skruer = 160 x 6 mm) Undgå at spænde skruerne for hårdt - tagpladen kan knække. Alu-beslag Trykfordeler Taglægte Formation. Valg af formation har betydning for hvilke dele der skal benyttes til anlægget. Dette er beskrevet i afsnittet "1.6.2 Bemærk forhold ved sammenkobling af 2 eller flere solfangere. Side 15

16 2.3.3 Montage af solfanger på fladt tag eller gavl med stativ. Der anvendes 2 stativ pr solfanger Stativerne samles som vist nedenfor Solfangeren gøres fast til stativet med rustfri skruer Solfanger sættes ned i krogen Trykimprægneret stolpe fx svejses fast med tagpap på fladt tag. Stativer sættes her ovenpå, så vand kan passere frit. Føler sættes ind i dykrør SV30W - følerplacering i top ved udgang fra solfanger SV30W varm væske til tank Side 16

17 2.4.3 Rørføring ved 4 stk solfangere (i dannebrog) Føler T1 sættes i I øverste samling sidder et dykrør til føler T1 der forbindes til styringen SV30W solfangere med åben ekspansion 16 mm PP rør (sort) 16 mm PP rør 16 mm PP rør 4 l/min Fyldeekspansion Generelt: De fleste anlæg med kobbersolfangere fra SolarVenti installeres med åben ekspansion. Dette forenkler og billiggør rørinstallationer, samt giver en meget sikker drift. Kold returløb fra beholder til solfanger med 16 mm PP plastrør til bunden af solfanger Varm fremløb fra solfanger til 16 mm PP til øverste studs på ekspansion Nederste studs på ekspansion til beholder også med plastrør i samme dimension Bor huller i taget. 1 hul Ø = 20 mm bores til kold rørføring til solfanger. Dette hul bores ud for nederste rørudgang på hver af solfangerne. Bor altid i bølgetoppe. 1 hul Ø = 20 mm bores til varm rørføring fra solfanger. Dette hul bores mellem øverste rør på solfangerne (A og B). Inden hver hulboring bør man sikre sig en ekstra gang, at placeringen er korrekt Montage af fyldeekspansion Se afsnit Fyldeekspansion Fyldeekspansionen sættes ind på den varme streng, der kommer fra solfangerne, for at optage væskeudvidelser. Den er så stor, at den kan optage al væske i systemet fx ved en kogning efter strømsvigt el.l. Den fyldes som vist her. Korrekt stand ses på styring. Se styringsanvisning. NB! Hvis beholderen overfyldes kan der ske varmetab som følge af selvcirkulation, og pladsen til væskeudvidelse formindskes Varm væske fra solfanger Varm væske til lagertank Væskestand i ekspansion Lufthul Box med niveaufølere Ledning til styring for niveauaflæsning Side 17

18 2.4.7 Rørføring og isolering 1) tilpas de sorte stykker isolering på solfanger til tagfladens bølgetop og træk dem på inden fastspænding af messingfittings. 2) stik 16 mm rør som følger med solfangeren gennem 20 mm hul i tag nedefra og forbind det med messingvinkel, der i forvejen er skuet på udgang af solfanger. 3) 16 mm PP rør betrækkes med isolering og fastgøres som tidligere beskrevet (1.6.3 side 12) Undgå lunker ved at gøre rør fast med lille afstand. (med strips eller tråd til lægter) 4) PP rør kan give sig noget ved stærk opvarmning, og vil også længdeudvide en del. Normalt giver det dog ingen problemer. Undgå at rør gnaver ind mod skarpe kanter eller lignende. Det 16 mm PP rør afkortes ved beholder. Røret monteres med kompressionsfittings ved beholderbundens kolde returløb fra kappe til solfanger bund. Se side 14 med fotos. 7.0 Føler-installation ved solfanger. Solfanger føleren er 12 m lang, og kan kendes på den 1 meter lange røde eller grå siliconeende. Den røde/grå føler med metalende stikkes i bund i følerlommen på det messingfittings som sættes på solfangeren - se side 16 nederst Ledningen fra føleren stikkes ned gennem det 6 mm taghul. Slå en knude over taggennemføringen som aflastning. ( Evt. lås føleres fast med lidt silicone ). Følerledning og evt. niveaufølerledning trækkes ned til beholderen. Bemærk, at følerledningen ude på taget skal gå inde i det beskyttende ribberør. (Dette er af hensyn til bl.a. fugle) 7.1 Længere rørføring uden på tag Er det nødvendigt, at trække rør uden på tag eller lignende, skal isoleringen beskyttes af et tom rør, som kan tåle vind og vejr. Tomrør findes i 25,39,48 og 63 mm Ø som kan trækkes uden på rør m/u isolering. 15 mm kobberrør eller 16 mm PP 25 mm ribberør gummigennemføring sættes i ribberør - eller direkte i et 20 mm hul top af tagplade med 24 mm hul eller 20 mm hul hvis gummigennemføring sættes direkte i. Taggennemføring: kan foretages på flere måder. Et stykke 25 mm ribberør trækkes stramt igennem et hul boret med 24 mm bor, og der smøres og tætnes med silicone. Gummigennemføringsringen sættes i top af ribberøret, hvorefter det 15 mm kobberrør kan trækkes igennem Det hele isoleres med sort isolering, der også leder vand væk fra gennemføringen. Alternativt sætter man gummigennemføring direkte i et 20 mm hul i tagtop, hvorefter kobberrøret trækkes igennem. Side 18

19 8.0 Brugsvandstilslutning. Tilslutning af suppleringsvarme Se nedenfor Denne del skal laves af autoriseret VVS-installatør. Koldtvandstilgangen kobles til 3/4" studs for koldt vand ind (pos. c). Varmvandsafgang kobles til 3/4" studs for varmt vand (pos. b). Overløb fra overtryksventil (pos. d) føres til gulvafløb. Beholder og rørsystem gennemskylles og beholderen fyldes med brugsvand. Beholderen udluftes gennem nærmeste varmtvandshane. Åbn denne indtil luften er ude. Tilslutninger og beholder tæthedsprøves. Solvarme ud Solvarmebeholder med liter brugsvand Solvarme ind NB: Elpatronen må ikke tilføres spænding, så længe beholderen ikke er fyldt med vand. Bemærk: der er ingen topspiral eller elpatron i model 150 L Varmt vand fra beholder b c Sikkerhedsventil Koldt vand til beholder 9.0 Tilslutning til suppleringsvarme. Tilslutninger sker i toppen af beholderen, typisk med gevindrør og fittings. Husk montage af strengreguleringsventil. Topspiralen skal kunne udluftes. Reguleringsventil Returløb fra radiator Shunt Fremløb til radiator Her ses en typisk tilkobling til centralvarmen: Reguleringsventil på forbindelsen mellem beholder og fyr kan evt. erstattes af en termostatventil med fjernføler ført til beholdertop. Ofte sidder der, som vist, en shunt ved fyret, så en del returvand blandes i fremløbet. Centralvarmepumpen kan også aktiveres af solvarmestyringen for at fjerne eller udnytte overskudsvarme fra beholderen (nødvendigt ved 2 solfangere). Når fyret ikke er i drift kan man stille shunten, så vandet dirigeres udenom fyret og man udnytter solvarmeoverskuddet fuldt ud. (Varmer da ikke fyret op) Oliefyr Ønsker du at tilslutte fx. en brændeovn med vandkammer er tilslutningen en del anderledes og man bør derfor rekvirere specielle diagrammer fra SolarVenti Pumpe Solvarme ind Side 19

20 10.0 Eltilslutning. Værktøj Skævbidder Skruetrækker (stor+lille) Evt. universalinstrument (ohm-, ampere- og voltmeter) Flydende brun sæbe Kabelbinder Check Solarventi anbefaler, at en autoriseret elinstallatør installerer: 1 stk. Opus dobbelt stikdåse udvendig. El-nr Stikdåsen placeres ovenover til højre bag beholderen. Solvarmeanlægget er fra fabrikken forsynet med: Styring 100 W/230 Volt. El-nr El-patron: Beholderen kan fås med studs for elpatron (3 Kw ved 400 Volt), som kan eftermonteres Føler-installation ved beholder. I l beholder er der 1 dykrør til føler på tanken mærket TS1 (se side 14), hvor T2-føleren, som er fastgjort til styringens klemmerække skubbes op i det korte dykrør. T3 føleren (top af tank, men føres op til top fra bund af tank), som er fastgjort til styringens klemmerække sættes i dykrøret TS2 på tanken. Man bør sikre at følerne ikke kan falde ud Styringen funktionsprøves. Styringen tilsluttes nettet for en kort funktionsprøvning. Tjek at alle temperaturer ser rimelige ud og at start og stopdifferens står fx på hhv. 10 og 5 grader side 20

21 11.0 Væskepåfyldning. (Nyopstart af nyt anlæg) Kontroller at samlingerne er udført korrekt inden der fyldes væske på anlægget Påfyldning med frostvæske. 1) Styringen skal være slukket. 2) Brugsvand og frostvæske blandes i forholdet 2:1 (33 % frostvæske svarer til ca. -15 C). Væsken fyldes i fyldeekspansionen. Hæld forsigtig på i starten og tjek tæthed. 3) Tænd kort tid for styringen og tjek om niveaulamperne blinker, lyser konstant eller er slukket 4) Hvis lampen lyser konstant er væskestanden passende. Væsken står da mellem de 2 øverste niveau følere. 5) Når man er sikker på at niveaulamperne virker kan man tvangskøre pumpen. (Se lille brugervejledning) Pumpen vil nu fylde solfangerne. 6) Hold øje med væskestand. Når niveauet falder i ekspansionen vil lampen blinke hurtigt 7) Sker dette efterfyldes væske. Sluk pumpen så længe, da det er vigtigt at der ikke suges luft med ind i systemet. 8) Vær sikker på at fyldeekspansionen ikke er overfyldt. (Bedst hvis lampen lyser konstant) Væskemængde: Solfanger 6 m² : 3,0 l (1,5 l/pr. 3 m²) Spiral i beholder: : 4,1 l Rørføring: 2 x 10 m : 1,8 l Fylde-ekspansion 10 l : 1,1 l (5 cm. i bund) Total : 10 l dvs. ca 4 liter frostvæske og 6 liter vand) (ved 4 solfangere 13 liter i alt = ca. 5 l frostvæske og 8 l vand) Hvis der ikke kommer flow på solfangerkredsen (tjek flowkontrol ) er den mest sandsynlige år sag, at der skulle stå noget luft i rørføringen mellem ekspansion og beholder. Man kan da forsøge at fylde denne streng ved først at lukke reguleringsventil B - åbne A helt (se side 9) og så fylde lidt vand baglæns gennem systemet ved aftap-ventilen, enten blot med en vandslange (pas på - kun lidt for ikke at overfylde) eller med en boremaskinpumpe. Genstart af eksisterende anlæg, som allerede er væskefyldt. (Med fylde ekspansion) Hvis solfangerne p.g.a. pumpe- eller strømsvigt er gået i kog kan det genere en genstart. Da der ved en kogning el. l. ikke kommer luft ind i anlæg, men højst dannes damp, som igen fortætter, kan man normalt blot tænde for styringen igen, og anlægget starter automatisk op. Dvs. fylder væske i solfangerne og cirkulerer. Sker dette ikke (fx i høj sol) kan man tildække solfangere, så de køler ned eller vente til senere. Hvis der er væske på ekspansionen vil anlægget da normalt kunne startes, forudsat pumpen kører som den skal. Tjek dette. Side 21

22 11.2 Udluftning af anlæg. Sluk pumpe/styring Drej på udluftningsskrue, hvorefter der vil kommer lidt vand ud, som har stået i luftrøret. Tænd pumpe/styring og efterfyld - hvis der mangler væske. NB: Efter at der er fyldt væske på solfangeren skal der altid være tændt for styringen. Dette gælder også ved bortrejse el. lign Indregulering. Anlægget er nu klar til drift og skal indreguleres for at få det til at køre optimalt. Indreguleringen foretages hurtigst muligt, og på en dag med god sol Indregulering af flow i solfanger. Sørg for at systemet er godt udluftet, fx ved at tvangskøre pumpen 1 til 2 timer. Flowet skal være min ca 1,5 liter/minut pr solfanger på lav hastighed. Flowet aflæses på den bageste del af den hvide markering.. Vent da med indreguleringen til temperaturen falder. Normalt er flowet for højt, og skal derfor reduceres. Man drejer da på reguleringsventil indtil flowet er 2 liter/min ved 1 solfanger og 4 liter/min ved 2 solfangere. (Aflæs på den rigtige side af filtpuden) Er flowet mindre fra starten af kan der være flere årsager, og man bør tjekke om man har fulgt monteringsanvisningen korrekt. (Der er dog ikke nævneværdig nedgang i ydelsen, hvis flowet er på minimum 50.% af angivne) side 22

23 12.2 Indregulering af Elpatron. Termostaten indstilles til den ønskede temperatur typisk C. Temperaturen i beholdertop aflæses på styringens føler T3. NB: Brugsvandstemperaturen skal holdes så lav som mulig. Det giver den bedste udnyttelse af solfangeren. Ved temperaturer over ca. 90 i top af beholder slår el-patronens termostat auto matisk fra Indregulering og kontrol af sikkerhedsaggregat. (ekstraudstyr) Anlægget kan forsynes med en skoldningssikring, som kan indstilles fra C. Over stiger temperaturen i beholderen skoldningssikringens indstillingstemperatur, iblandes der automatisk koldt vand i varmtvandsledningen. Indstilling Vandtemperatur 35 C 45 C 50 C 55 C 60 C 65 C Skoldningssikring, en termostatstyret blandeventil, der sikrer en maksimal fremløbstemperatur på det varme vand. Den stilles normalt så lavt som muligt for at spare på det varme vand - uden at det går ud over komforten Sikkerhedsventilen afprøves. Drej den grå sikkerhedsventil 1/4 omgang, så der kommer vand ud. Drej den tilbage igen. Afspærringsventilen for koldvandstilgang skal være helt åben. Side 23

24 13.0 Drift. Anlægget er nu indreguleret og klar til den fremtidige drift. Systemet er indrettet således, at brugsvandet kan opvarmes helt eller delvist af solfangeren. El-varmelegemet eller topspiralen kan eftervarme brugsvandet til ønsket temperatur, når solfangeren ikke yder tilstrækkeligt Sommer og vinterdrift. Anlægget bør indstilles som følger: SOMMERDRIFT VINTERDRIFT El-varmelegeme tændes Olie-/gasfyr slukkes El-varmelegeme slukkes Olie-/gasfyr tændes NB: Hvis el-patronen og suppleringsvarmen er tændt på samme tid, er der risiko for, at elpatronen opvarmer radiatorsystemet. Derfor må disse to aldrig være tændt samtidig Automatisk pumpedrift. Anlægget er bygget til at køre automatisk ved hjælp af styringen. Styringen starter og stopper pumpen automatisk afhængig af temperaturen i solfangeren og beholderen. Pumpen kan stilles på 3 forskellige trin. Vælg det trin der ligger tættest på den ønskede væskemængde. side 24

25 14.0 Vedligeholdelse. Det påhviler brugeren at vedligeholde anlægget. En årlig servicegennemgang anbefales. Solvarmeanlægget kræver et minimum af vedligeholdelse, men for at få den bedste driftsøkonomi, bør følgende vedligeholdelse udføres: Kontroller væskeniveau via niveaukontrol eller direkte på beholder Kontroller koncentration af frostvæske. skal være sikret til minus C Sikkerhedsventilens funktion efterses. Varmtvandsbeholderens anode kontrolleres (En speciel anode fås hos SolarVenti til udskiftningsformål) Derudover kan det være nødvendigt at vaske solfangeren med lunkent vand og en blød børste, såfremt den er meget beskidt Garanti/forsikring. Der henvises til salgs- og leveringsbetingelser på bagsiden af faktura Garantiforhold. Solfanger: Beholder: Garantien på solfangere fra SolarVenti er 2 år. Der ydes 2 års garanti på beholderen forudsat, at anoden efterses/ evt. udskiftes af autoriseret VVS-firma. Øvrige dele: 1 år ifølge købeloven 15.2 Forsikring. Det anbefales at anmelde solvarmeanlægget til ens forsikringsselskab. side 25

26 Fejlfinding Fejlfinding (Rev HJC) Problem: 1. Varmt vand for koldt 2. Varmt vand for varmt: 3. Ingen rumvarme: 4. Damp/støj fra ekspansion: For høj temperatur i solfanger: fx over 95 grader 7. Rød diode mærket N blinker hurtigt 8. Rød diode mærket N er slukket 9. Ingen visning på display: 10. Forkert temperaturudlæsning 11. Vand under beholder: 12. Boble-lyde fra beholder: Prøv løsningsmuligheder: 1. Indstil skoldningssikring 2. Kontroller temperaturer 3. Kontroller flow 4. Kontroller væskeniveau/tryk 5. Udluft spiral 6. Kontroller centralvarme 7. Kontroller elpatron 11. Kontakt installatør 1. Indstil skoldningssikring. 2. Kontroller temperaturer 3. Kontroller flow 6. Kontroller centralvarme 11. Kontakt installatør 2. Kontroller temperaturer 3. Kontroller flow 4. Kontroller væskeniveau/tryk 5. Udluft spiral 8. Genstart efter alarm 2. Kontroller temperaturer 3. Kontroller flow 4. Kontroller væskeniveau/tryk 5. Udluft spiral 4. Kontroller væskeniveau/tryk 4. muligvis for højt væskeniveau - tjek ekspansion 9. Kontroller styring 2. Kontroller følere og læs brugervejledning ang. dette 9. Kontroller styring 10. Kontroller overtrykssikring 5. Udluft spiral (sluk først solfangerpumpe/styring) Løsningsmuligheder 1. Indstil skoldningssikring Skoldningssikringen er placeret under beholderen. Skoldningssikringen er en termostat-blandeventil, der sikrer at temperaturen på det varme vand ikke bliver for varm. Dvs. den skal stå på den ønskede temperatur. Normalt står skoldningssikringen på 6 (ca. 55º). Evt. sidder der en aflejring i selve ventilen. Prøv da at dreje frem og tilbage nogle gange på ventilen. side 26

27 Fejlfinding 2. Kontroller temperaturer På styringen aflæses temperaturer: T1, T2 og T3 3. Kontroller flow 4. Kontroller væskeniveau/tryk 5. Udluft bundspiral 6. Kontroller centralvarme 7. Kontroller elpatron 8. Under beholderen sidder flowmåleren efter pumpen. Flowet skal normalt være ca. 1 l/min 3m 2 -solfanger (Dette gælder kun når pumpen kører på laveste trin) På anlæg med fyldeekspansion aflæses væskeniveau på styring (rød pære blinker hurtigt- påfyld væske, blinker langsomt - ok ingen lampe - overfyldt? - der skal være plads til at al væsken fra solfangere kan rummes i ekspansionen!!). På anlæg med trykekspansion aflæses væsketryk på manometer (1-1,5 bar - ok). Rød lysdiode ikke tilsluttet. Dvs altid slukket Hvis der er luft i rørføringen eller i spiralen i beholderen kan det blokere for cirkulation og hindre anlægget i at fungere. Som vist i vejledningen side 16 findes en lille udluftningsskrue mærket 3 under beholderbunden. Sluk styring, vent lidt, løsn skruen. (Der kommer først lidt vand ud) Vent til spiralen er udluftet - dvs. indtil væsken løber, stram skrue og tænd styringen igen. Centralvarmen tændes normalt om efteråret og slukkes om foråret (husk elpatron skal være slukket når fyret er tændt). Kontroller at centralvarmen er tændt på kontakten. Elpatron er normalt kun tændt om sommeren og slukket resten af året (dvs. termostat skruet helt ned) hvor fyret er tændt. Når relæ til elpatron slår til lyder der et klik. Hvis elpatron ikke varmer når den skal - tryk rød knap på termostat helt ind. Hvis det ikke hjælper kontakt installatør. 9. Kontroller styring Styringen kan uden problemer slukkes i få minutter. (Bedst uden sol eller ved fyldeekspansion). 10. Kontroller overtrykssikring 11. Kontakt installatør Overtrykssikringen sikrer at hvis trykket i beholderen overstiger 10 bar vil dette udlignes ved at ventilen smider lidt vand, der kan derfor være lidt vand på gulvet under beholderen. Hvis det er solvarmen der er problemer med, kontakt solvarmeinstallatør. Hvis det er centralvarmen der er problemer med, kontakt den lokale installatør. side 27

Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation

Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation August 2009 HJ Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation (Se desuden standardvejledning for montage af SV14 på tag eller væg) SolarVenti..rykker

Læs mere

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator Februar 2007 HJ Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator (Se desuden standardvejledning for montage af SV30

Læs mere

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator Sep. 2008 HJ Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator (Se desuden standardvejledning for montage af SV30

Læs mere

Montage- og brugervejledning for: 280 l beholder med CU solfanger

Montage- og brugervejledning for: 280 l beholder med CU solfanger Feb. 2002 Montage- og brugervejledning for: 280 l beholder med CU solfanger DTC 2200 styring Rumvarme 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (280 liter beholder og CU solfanger) Denne

Læs mere

Installation af SolarVenti SV30: tag Type 1 og 2

Installation af SolarVenti SV30: tag Type 1 og 2 Installation af SolarVenti SV30: Type 1 og 2 August 2006 Gode tips: Find den bedste placering så tæt på indblæsningsstedet som muligt. Indblæsning placeres bedst i et større centralt rum evt i flere rum.

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Neotherm Solenergi Systemhåndbog Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Kære Solvarmekunde! Vi præsenterer dig her for et bredt udvalg af Neotherm Solenergi systemløsninger,

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR Creating hot water Solvarme units Solvarme beholdere Units Styringsenhed & s Styringsenhed til system 1a, 6a og 7a METRO s solvarmeunits er udstyret med en avanceret styring som på en overskuelig og enkel

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

I N S T A L L A T I O BATEC

I N S T A L L A T I O BATEC I N S L L I O Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge lf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 N 1999 Montering af solfangere Sammenkobling af solfangere...1.0 eslag til teglsten...1.1 eslag til bølge eternit...1.1

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING BATEC A/S, Danmarksvej 8, 4681 Herfølge. Tlf.: 56 27 50 50 Fax: 56 27 67 87 Side 1 INSTALLATION BESKRIVELSE Varmtvandsbeholderen er færdigmonteret med alle komponenter

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Energifanger til varmepumpesystemer

Energifanger til varmepumpesystemer Energifanger til varmepumpesystemer Sept. 2011 Beskrivelse med priser og dimensionering www.solarventi.dk 200 cm Energifanger element 200 x 100 cm for 50 meter PP ribberør Ø = 25 mm Samles således 32 cm

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA www.heta.dk DK SIKKERHEDSMÆSSIGE LOVKRAV Installationen skal udføres af en autoriseret vvs/el installatør, beskrivelsen skal overholdes ellers bortfalder

Læs mere

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Djurs Solvarme, Hannebjergvej 24, 8960 Randers SØ, Tlf. 8949 5857, E-mail Per@djurssolvarme.dk

Djurs Solvarme, Hannebjergvej 24, 8960 Randers SØ, Tlf. 8949 5857, E-mail Per@djurssolvarme.dk Alle priser er eksklusiv moms, fragtfrit leveret ved køb over 20.000 kr. Afhent selv og spar fragt. Er der noget du savner i prislisten, så ring venligst på tlf. 8649 5857 eller skriv på Per@DjursSolvarme.dk.

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark

Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark August 1996 Installatør hæfte Prøvestationen for Solenergi Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark baseret på godkendte komponenter 1. Godkendelsesordningen 4 2. Anlægstyper

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Buffer Husk ved montering af isoleringskappe:

Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Buffer Husk ved montering af isoleringskappe: Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Informationer vedr. mini-midi-maxi-anlæg, som (endnu) ikke er nået med i standard-vejledningsmaterialet, eller som jeg godt vil minde

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt Krom EKC1220 331245024 1200x200 150 122 Krom Sort EKC1230 EBC1230 331245124 331245021 1200x275 225 164

Læs mere

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200 Air Technology Manual Sun Vent. SV 500 og SV 200 ROBOT Airtech a s Telefon : +45 97 53 4 33 Web : www.robot-airtech.dk Gemsevej Telefax : +45 97 53 4 90 E-mail : mail@robot-airtech.dk DK 7800 Skive Sun

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

VANDVARMERE COMBI L

VANDVARMERE COMBI L VANDVARMERE COMBI 60 110 160 L Creating hot water STORMTRYK Combi vandvarmere 60 110 160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solvarmeanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor 1371144-01 KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor O Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse. Efter

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Sol til vand og varme SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Det handler i høj grad om CO 2 -udslip og hvordan vi forholder os til det. Solvarme skåner miljøet for CO 2... Udnyttelse af solens energi er

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr Central/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse W (dt60) (watt) AHC6540 331200140 AKC6540 331200144 650x400 8 371 AHC00 331200150 AKC00 331200154 790x480 439

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

Manual METRO THERM solvarmeanlæg

Manual METRO THERM solvarmeanlæg Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Exclusive 255 l 08:903 0906 1/18 Manual Eksklusive 255 l Oversigt 1. Stykliste 2. Montering af fanger 3. Montering af beholder 4. Rørføring 5. Montering af el-styring

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere