Montage og brugervejledning for:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage og brugervejledning for:"

Transkript

1 Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring

2 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. ( liter beholder og SV30W solfangere) Denne installationsvejledning beskriver medbyg montage, igangsætning og drift af SolarVentis solvarmeanlæg med spiralbeholder og solfangere med kobberabsorber til opvarmning af brugsvand mm. SV30W er i udseendet identisk med SV30 til luft, så disse kan kombineres i flere tilfælde. Dog skal man være opmærksom på at standard SV30 skal monteres med 60 graders hældning, medmindre man vælger ekstern ventilator og solcelle. Gør man det kan vinklen sættes ned. Vejledningen er gældende for selvmontage af solfanger på faste tage med bølgeformet tagbeklædning som fx eternitplader eller lign. Desuden er det forslag til montage på fladt paptag. Det tilrådes at gennemlæse vejledningen grundigt inden man går i gang, for på denne måde at danne sig et overblik over arbejdsforløbet, nødvendigt værktøj og materialer og hvad man selv kan lave. Vejledningen omhandler indregulering, vedligeholdelse/drift og garantiforhold og yderligere tekniske oplysninger vedrørende enkeltkomponenter i systemet. Straks efter modtagelsen af anlægget bedes man tjekke om alt er medsendt/ankommet med fragtmand. I vejledningen findes desuden checkliste til materialer, der hører til anlægget, alt efter om solfangerne skal ligge over hinanden eller ved siden af hinanden (se side 14), samt checklister til værktøj og hjælpemidler under installation. Man skal være opmærksom på at visse dele af installationen kræver VVS autorisation (tilslutning af brugsvand til beholder) og tilsvarende gælder selve el-tilslutningen. Ved anlæg med 2 solfangere af denne type skal det sikres, at overskudsvarme ledes bort fra beholderen. Se side 8 nederst og side 23 nederst. God fornøjelse. Side 2

3 1 Denne vejledning 1.1 Vejledningens omfang Indhold Anlægsbeskrivelse Funktionsbeskrivelse Solfanger SV30W Solfangers opbygning Solfangernes placering, orientering og hældning Solfangernes formation Beholder Model 150, 200 og Styring med DTF SV30W mål Forhold man skal være opmærksom på Bestem beholderens placering i forhold til solfanger Bemærk forhold ved beholder Bemærk forhold ved sammenkobling af 2 solfangere Bemærk forhold ved rørføring og ekspansion Installation 2.1 Forberedelser Bestil VVS-installatør Checkliste - værktøj til montage af beholder Checkliste - værktøj til montage af solfangere Installation af beholder Studse på beholder Montage af fittings på beholder Fotos af fittings og beholder Montage af solfanger Montage af beslag Montage på fladt tag med stativ Formation ved 12 m Rørføring Bor huller i taget Rørføring ved solfangere ved siden af hinanden Bor huller i taget Fugning af taggennemføringer Montage af fyldeekspansion Rørføring og isolering Føler-installation ved solfanger Rørføring, længere uden på tag Brugsvandstilslutning Tilslutning af suppleringsvarme Eltilslutning Føler-installation ved beholder Styringen funktionsprøves Side 3

4 11.0 Væskepåfyldning Påfyldning af frostvæske 21 Væskemængde Udluftning af anlæg Indregulering Indregulering af flow i solfanger Indregulering af elpatron.. 23 Sikkerhedsaggregat Drift Sommer og vinter Automatisk pumpedrift Vedligeholdelse Garanti/forsikring Garantiforhold.. 25 Kontrol/udskiftning af anode Forsikring.. 25 Bilag I.. Fejlfinding Bruger - og installationsvejledning for styring vedlagt som separat bilag. Side 4

5 Princip for anlæg med 2 solfangere 2 solfangere over hinanden. Åben fyldeekspansion Ekspansion Vedr. fyr tilslutning: se særligt diagram Eftervarme Styring 2-2,5 l /min Elpatron Fyr Reguleringsventil Flowmåler Solvarmebeholder med liter brugsvand Pumpe Beholder med liter har ingen topspiral eller el-varmelegeme Solvarmeanlæggets vigtigste dele består af: Solfanger - Beholder - Styring Meget kort fortalt: Anlægget er beregnet til opvarmning af brugsvand og tilkobles det eksisterende varmesystem (oliefyr, gasfyr, fjernvarme, træfyr el.lign.) via spiralen i beholderen. Er der oliefyr, slukkes det om sommeren, så tomgangstab undgås. Beholderen er ofte forsynet med en elpatron, som eftervarmer de øverste liter af brugsvandet i perioder med lille solindfald. Om vinteren eftervarmer spiralen de øverste 60-80liter brugsvand med det eksisterende varmesystem. Samtidig slukker man normalt for el-patronen. (Ikke el-patron eller topspiral i beholdere på 150 liter og mindre) I modsat fald kan man risikere at bruge el til opvarmningen!! Når solfangeren er varmere end bunden af beholderen, pumpes solfangerens varme til beholderen. Side 5

6 Medbygvejledning SV30W Solfanger SV30W på 3 m 2 Bemærk: Solfangeren skal placeres vandret liggende som vist. 300 cm 102 cm Varm væske ud Følerplacering se side 16. Kold væske ind Alu-ramme PC plade - 10 mm Når man modtager solfangeren er dæklaget beskyttet af en tynd folie, der fjernes straks efter montagen Solfanger opbygning Sollys Kobberrør for væsketransport af varmen Kobberstrips med selektiv belægning Tværsnit af solfanger Alu bagside ca. 28 mm isolering Solfanger placering Hvis det er muligt orienteres solfangeren mod syd. En afvigelse i orienteringen på op til 45 0 fra syd har kun mindre betydning for anlæggets ydelse, hvorimod man ved større afvigelser bør kompensere med et større solfangerareal. For et brugsvandsanlæg er den ideelle hældning for solfangeren med orientering mod syd. En hældning på 15 0 (bedst om sommeren) eller en hældning på max (bedst om vinteren) er dog også rimelig Solfanger formation Det er nødvendigt at bestemme den formation, som solfangerne skal ligge i på taget. Desuden har Deres valg (om solfangerne skal ligge over hinanden eller ved siden af hinanden) betydning for hvilke dele der hører til anlægget. Montage af begge formationer er beskrevet i denne vejledning. Side 6

7 SolarVenti beholdere på liter 2 spiraler, glasemalje, isoleret og 3 kw el-patron kan monteres (ekstraudstyr) Beholder Data Model EV 200 Model EV 300 Indhold liter Dim. i mm b x h 600 x x 1420 Varmeveksler øvre 0,54 m2 0,85 m2 Varmeveksler nedre 0,75 m2 1,21 m2 Vægt Kg Max. arb. tryk 8 bar 8 bar El patron effekt 3000 Watt 3000 Watt Normalt tilsluttes topspiralen et olie- eller gasfyr for vinterdrift og om sommeren tændes el-patronen i stedet for at eftervarme vandet, hvis solen ikke har varmet tilstrækkeligt. Nederste spiral tilsluttes solfangere. Man skal være opmærksom på at der ved større solfangerarealer skal være mulighed for at afsætte varme til huset. SolarVenti beholdere på liter 1 spiral, glasemalje, isoleret og uden el-patron Beholder Data Model FV 80 Model FV100 Model FV150 Indhold liter Dim. i mm 450 x x x 1330 Varmeveksler 0,14 m2 0,21 m2 0,28 m2 Vægt Kg Max. arb. tryk 8 bar 8 bar 8 bar Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 SolarVentis SV30W solfanger skal ligge vandret. SV14W kan også står lodret Op til 6 solfangere kan kobles sammen til ét felt. Se forskellige muligheder side xx SV14W 1,4 m2 70,4 cm 197 cm SV30W 3,0 m2 102 cm 300 cm Side 10

11 1.6 Forhold man skal være opmærksom på. Hvis beholderen skal placeres på loft, skal der etableres frostfri afløb i overensstemmelse med DS 432. Rør der føres uden for bygningens opvarmede rum skal frostsikres. Anvendes elvarme til frostsikring skal der monteres en termostat, der sikrer at elvarmen ikke er indkoblet ved rumtemperatur over +5 C. Beholderen skal installeres på en sådan måde at bygningens konstruktioner ikke svækkes eller skades Bestem beholderens placering i forhold til solfanger Følgende betingelser vil være til fordel for driften af anlægget: Solfangeren og varmtvandsbeholderen installeres så den vandrette afstand mellem disse bliver mindst mulig. Fyldeekspansionen installeres så højdeforskellen mellem solfangertop og ekspansionsbund bliver mindst mulig. Fyldeekspansionen placeres helst så tæt på solvarmebeholderen som muligt (og så højt som muligt) Rørføring fra solfangerbeholder til solfanger og fra solfanger til fyldeekspansion stiller ikke så store krav til at undgå lunker eller bøjninger, idet der er et pumpetryk til at drive evt. luft ud af rørene. Derimod bør man være opmærksom på både at undgå lunker og opnå enten en vandret eller faldende rørføring mellem fyldeekspansion og solvarmebeholderen. (Her er der kun det naturlige tryk som drivkraft, da pumpetrykket slipper efter ekspansionen) Bemærk forhold ved beholder. Inden beholderen placeres er det en god idé at sikre sig følgende: Beholderen placeres typisk i fyrrum eller bryggers, hvor der er mulighed for el-tilslutning. Foran beholderen skal der være min. 50 cm af hensyn til service. Hvor der er mulighed for det, bør man sikre ekstra god plads for service af udstyret under beholderbund. Evt. kan man føre sikkerhedsgruppen helt ud på siden af beholderen, hvis adgangsforholdene er trange. Der skal være afløb i rummet, idet brugsvandet i beholderen udvider sig ved opvarmning. - så det skal faktisk dryppe fra sikkerhedsventilen fx på dage med god sol. Der skal være plads til rørføring fra suppleringsvarme, frem- og returløb (skal der monteres termostatventil på suppleringsvarmens streng skal denne være tilgængelig). Der skal være plads til rørføring til og fra solfanger. Ofte går rørgennemføring gennem loft og etageadskillelser. Vær opmærksom på at al rørføring til og fra solfanger skal isoleres. Bemærk forhold ved sammenkobling af 2 solfangere Inden man begynder, skal man have fastlagt i hvilken formation solfangerne skal ligge på taget. Ofte er dette bestemt ved køb af anlægget. Solfangerne kan placeres ved siden af hinanden. Dette har betydning ved levering af anlægget, af hensyn til hvilke dele der skal leveres. Vær derfor opmærksom på dette under montage. Side 11

12 1.6.3 Bemærk forhold ved rørføring og ekspansion. Der skal være vandret eller stigende rørføring fra solvarmetank op til solfanger. (Hvis dette ikke er muligt kan det vanskeliggøre opstart af anlæg noget) Fyldeekspansionen må godt anbringes under solfangerniveau (max-højdeforskel mellem solfanger top og ekspansionsbund = 2 meter) (Har man behov for større forskel, kan man få en pumpe (25-60) som har større løftehøjde, og som derfor kan klare en forskel på ca 4 meter) For at mindske modstanden i rørene bør man, ved afstande over 12 meter mellem solfanger og beholder, anvende 16 mm PP glatrør Generelt placeres fyldeekspansionen så tæt det er muligt over varmtvandsbeholderen (Beskrivelse af selve ekspansionsbeholder - se side 21) Hvis afstanden mellem varmtvandsbeholderen og solfangeren overstiger 15 meter, skal ekspansionsystemet placeres på loftet over varmtvandsbeholderen. Der må ikke være mere end 2 meter i niveau-forskel mellem solfangertop og bunden af fylde-ekspansionen. Fyldeekspansionen skal monteres så den kan bære 10 l (max 15 kg). Dvs. den skal stå stabilt. Fylde-ekspansionen kan evt. placeres på en plade på loftet mellem to el. flere spær. Fylde-ekspansionen placeres højest muligt, og helst så langt henne over varmtvandsbeholderen som muligt. Fylde-ekspansionen skal stå vandret for at undgå fejlmeldinger fra evt. niveauføler Checkliste - værktøj til montage af beholder. Værktøj til opstilling af beholder Check Fastnøgle nr. 17 Loddestok/vaterpas Side 12

13 2.1.4 Checkliste - værktøj til montage af solfangere. Værktøj til Montage af solfangere Check Boremaskine 6 og 25 mm bor (evt. beton) Skruetrækker/-maskine Vaterpas Målebånd Umbraconøgle (medsendt) 2 tagstiger 12 stk, 6 x 160 mm skruer (medsendt) Evt. skydestiger, fx 5,5 m Evt. sikkerhedsseler 2.2 Installation af beholder Studse på beholder Vigtigt: Vær sikker på at underlaget kan bære en fyldt beholder 400 kg for model 300 liter 270 kg for model 200 liter 195 kg for model 150 liter Fittings skrues på her. Se side liter beholder har ikke dykrør for T2 føler, så denne fæstnes på afløbsrøret (blå) tæt ved beholder og isoleres bagefter Føler T2 sættes fast her uden på røret og isoleres derefter Side 13

14 Disse dele følger med Placering af studse på 200 og 300 liter beholdere Til solfanger bund Fra solfanger top Reguleringsventil Flowmåler T3 føler i indgang TR på beholder bagside Kontraventil T2 føler i indgang TS1 Pumpe Påfyldningsog aftapningsventil Normal montage på beholderen Side 14

15 2.3 Montage af solfanger Montage af beslag. Monter beslagene i taget. Anvend de medsendte trykfordelere, som vist på tegningen. Vær opmærksom på, at beslagene ligger lige højt oppe på taget. Dvs. i vatter. Hvis solfangeren ligger skævt kan det få betydning for driften af anlægget. Fastgør beslagene med galvaniserede skruer i underliggende lægte. (skruer = 160 x 6 mm) Undgå at spænde skruerne for hårdt - tagpladen kan knække. Alu-beslag Trykfordeler Taglægte Formation. Valg af formation har betydning for hvilke dele der skal benyttes til anlægget. Dette er beskrevet i afsnittet "1.6.2 Bemærk forhold ved sammenkobling af 2 eller flere solfangere. Side 15

16 2.3.3 Montage af solfanger på fladt tag eller gavl med stativ. Der anvendes 2 stativ pr solfanger Stativerne samles som vist nedenfor Solfangeren gøres fast til stativet med rustfri skruer Solfanger sættes ned i krogen Trykimprægneret stolpe fx svejses fast med tagpap på fladt tag. Stativer sættes her ovenpå, så vand kan passere frit. Føler sættes ind i dykrør SV30W - følerplacering i top ved udgang fra solfanger SV30W varm væske til tank Side 16

17 2.4.3 Rørføring ved 4 stk solfangere (i dannebrog) Føler T1 sættes i I øverste samling sidder et dykrør til føler T1 der forbindes til styringen SV30W solfangere med åben ekspansion 16 mm PP rør (sort) 16 mm PP rør 16 mm PP rør 4 l/min Fyldeekspansion Generelt: De fleste anlæg med kobbersolfangere fra SolarVenti installeres med åben ekspansion. Dette forenkler og billiggør rørinstallationer, samt giver en meget sikker drift. Kold returløb fra beholder til solfanger med 16 mm PP plastrør til bunden af solfanger Varm fremløb fra solfanger til 16 mm PP til øverste studs på ekspansion Nederste studs på ekspansion til beholder også med plastrør i samme dimension Bor huller i taget. 1 hul Ø = 20 mm bores til kold rørføring til solfanger. Dette hul bores ud for nederste rørudgang på hver af solfangerne. Bor altid i bølgetoppe. 1 hul Ø = 20 mm bores til varm rørføring fra solfanger. Dette hul bores mellem øverste rør på solfangerne (A og B). Inden hver hulboring bør man sikre sig en ekstra gang, at placeringen er korrekt Montage af fyldeekspansion Se afsnit Fyldeekspansion Fyldeekspansionen sættes ind på den varme streng, der kommer fra solfangerne, for at optage væskeudvidelser. Den er så stor, at den kan optage al væske i systemet fx ved en kogning efter strømsvigt el.l. Den fyldes som vist her. Korrekt stand ses på styring. Se styringsanvisning. NB! Hvis beholderen overfyldes kan der ske varmetab som følge af selvcirkulation, og pladsen til væskeudvidelse formindskes Varm væske fra solfanger Varm væske til lagertank Væskestand i ekspansion Lufthul Box med niveaufølere Ledning til styring for niveauaflæsning Side 17

18 2.4.7 Rørføring og isolering 1) tilpas de sorte stykker isolering på solfanger til tagfladens bølgetop og træk dem på inden fastspænding af messingfittings. 2) stik 16 mm rør som følger med solfangeren gennem 20 mm hul i tag nedefra og forbind det med messingvinkel, der i forvejen er skuet på udgang af solfanger. 3) 16 mm PP rør betrækkes med isolering og fastgøres som tidligere beskrevet (1.6.3 side 12) Undgå lunker ved at gøre rør fast med lille afstand. (med strips eller tråd til lægter) 4) PP rør kan give sig noget ved stærk opvarmning, og vil også længdeudvide en del. Normalt giver det dog ingen problemer. Undgå at rør gnaver ind mod skarpe kanter eller lignende. Det 16 mm PP rør afkortes ved beholder. Røret monteres med kompressionsfittings ved beholderbundens kolde returløb fra kappe til solfanger bund. Se side 14 med fotos. 7.0 Føler-installation ved solfanger. Solfanger føleren er 12 m lang, og kan kendes på den 1 meter lange røde eller grå siliconeende. Den røde/grå føler med metalende stikkes i bund i følerlommen på det messingfittings som sættes på solfangeren - se side 16 nederst Ledningen fra føleren stikkes ned gennem det 6 mm taghul. Slå en knude over taggennemføringen som aflastning. ( Evt. lås føleres fast med lidt silicone ). Følerledning og evt. niveaufølerledning trækkes ned til beholderen. Bemærk, at følerledningen ude på taget skal gå inde i det beskyttende ribberør. (Dette er af hensyn til bl.a. fugle) 7.1 Længere rørføring uden på tag Er det nødvendigt, at trække rør uden på tag eller lignende, skal isoleringen beskyttes af et tom rør, som kan tåle vind og vejr. Tomrør findes i 25,39,48 og 63 mm Ø som kan trækkes uden på rør m/u isolering. 15 mm kobberrør eller 16 mm PP 25 mm ribberør gummigennemføring sættes i ribberør - eller direkte i et 20 mm hul top af tagplade med 24 mm hul eller 20 mm hul hvis gummigennemføring sættes direkte i. Taggennemføring: kan foretages på flere måder. Et stykke 25 mm ribberør trækkes stramt igennem et hul boret med 24 mm bor, og der smøres og tætnes med silicone. Gummigennemføringsringen sættes i top af ribberøret, hvorefter det 15 mm kobberrør kan trækkes igennem Det hele isoleres med sort isolering, der også leder vand væk fra gennemføringen. Alternativt sætter man gummigennemføring direkte i et 20 mm hul i tagtop, hvorefter kobberrøret trækkes igennem. Side 18

19 8.0 Brugsvandstilslutning. Tilslutning af suppleringsvarme Se nedenfor Denne del skal laves af autoriseret VVS-installatør. Koldtvandstilgangen kobles til 3/4" studs for koldt vand ind (pos. c). Varmvandsafgang kobles til 3/4" studs for varmt vand (pos. b). Overløb fra overtryksventil (pos. d) føres til gulvafløb. Beholder og rørsystem gennemskylles og beholderen fyldes med brugsvand. Beholderen udluftes gennem nærmeste varmtvandshane. Åbn denne indtil luften er ude. Tilslutninger og beholder tæthedsprøves. Solvarme ud Solvarmebeholder med liter brugsvand Solvarme ind NB: Elpatronen må ikke tilføres spænding, så længe beholderen ikke er fyldt med vand. Bemærk: der er ingen topspiral eller elpatron i model 150 L Varmt vand fra beholder b c Sikkerhedsventil Koldt vand til beholder 9.0 Tilslutning til suppleringsvarme. Tilslutninger sker i toppen af beholderen, typisk med gevindrør og fittings. Husk montage af strengreguleringsventil. Topspiralen skal kunne udluftes. Reguleringsventil Returløb fra radiator Shunt Fremløb til radiator Her ses en typisk tilkobling til centralvarmen: Reguleringsventil på forbindelsen mellem beholder og fyr kan evt. erstattes af en termostatventil med fjernføler ført til beholdertop. Ofte sidder der, som vist, en shunt ved fyret, så en del returvand blandes i fremløbet. Centralvarmepumpen kan også aktiveres af solvarmestyringen for at fjerne eller udnytte overskudsvarme fra beholderen (nødvendigt ved 2 solfangere). Når fyret ikke er i drift kan man stille shunten, så vandet dirigeres udenom fyret og man udnytter solvarmeoverskuddet fuldt ud. (Varmer da ikke fyret op) Oliefyr Ønsker du at tilslutte fx. en brændeovn med vandkammer er tilslutningen en del anderledes og man bør derfor rekvirere specielle diagrammer fra SolarVenti Pumpe Solvarme ind Side 19

20 10.0 Eltilslutning. Værktøj Skævbidder Skruetrækker (stor+lille) Evt. universalinstrument (ohm-, ampere- og voltmeter) Flydende brun sæbe Kabelbinder Check Solarventi anbefaler, at en autoriseret elinstallatør installerer: 1 stk. Opus dobbelt stikdåse udvendig. El-nr Stikdåsen placeres ovenover til højre bag beholderen. Solvarmeanlægget er fra fabrikken forsynet med: Styring 100 W/230 Volt. El-nr El-patron: Beholderen kan fås med studs for elpatron (3 Kw ved 400 Volt), som kan eftermonteres Føler-installation ved beholder. I l beholder er der 1 dykrør til føler på tanken mærket TS1 (se side 14), hvor T2-føleren, som er fastgjort til styringens klemmerække skubbes op i det korte dykrør. T3 føleren (top af tank, men føres op til top fra bund af tank), som er fastgjort til styringens klemmerække sættes i dykrøret TS2 på tanken. Man bør sikre at følerne ikke kan falde ud Styringen funktionsprøves. Styringen tilsluttes nettet for en kort funktionsprøvning. Tjek at alle temperaturer ser rimelige ud og at start og stopdifferens står fx på hhv. 10 og 5 grader side 20

21 11.0 Væskepåfyldning. (Nyopstart af nyt anlæg) Kontroller at samlingerne er udført korrekt inden der fyldes væske på anlægget Påfyldning med frostvæske. 1) Styringen skal være slukket. 2) Brugsvand og frostvæske blandes i forholdet 2:1 (33 % frostvæske svarer til ca. -15 C). Væsken fyldes i fyldeekspansionen. Hæld forsigtig på i starten og tjek tæthed. 3) Tænd kort tid for styringen og tjek om niveaulamperne blinker, lyser konstant eller er slukket 4) Hvis lampen lyser konstant er væskestanden passende. Væsken står da mellem de 2 øverste niveau følere. 5) Når man er sikker på at niveaulamperne virker kan man tvangskøre pumpen. (Se lille brugervejledning) Pumpen vil nu fylde solfangerne. 6) Hold øje med væskestand. Når niveauet falder i ekspansionen vil lampen blinke hurtigt 7) Sker dette efterfyldes væske. Sluk pumpen så længe, da det er vigtigt at der ikke suges luft med ind i systemet. 8) Vær sikker på at fyldeekspansionen ikke er overfyldt. (Bedst hvis lampen lyser konstant) Væskemængde: Solfanger 6 m² : 3,0 l (1,5 l/pr. 3 m²) Spiral i beholder: : 4,1 l Rørføring: 2 x 10 m : 1,8 l Fylde-ekspansion 10 l : 1,1 l (5 cm. i bund) Total : 10 l dvs. ca 4 liter frostvæske og 6 liter vand) (ved 4 solfangere 13 liter i alt = ca. 5 l frostvæske og 8 l vand) Hvis der ikke kommer flow på solfangerkredsen (tjek flowkontrol ) er den mest sandsynlige år sag, at der skulle stå noget luft i rørføringen mellem ekspansion og beholder. Man kan da forsøge at fylde denne streng ved først at lukke reguleringsventil B - åbne A helt (se side 9) og så fylde lidt vand baglæns gennem systemet ved aftap-ventilen, enten blot med en vandslange (pas på - kun lidt for ikke at overfylde) eller med en boremaskinpumpe. Genstart af eksisterende anlæg, som allerede er væskefyldt. (Med fylde ekspansion) Hvis solfangerne p.g.a. pumpe- eller strømsvigt er gået i kog kan det genere en genstart. Da der ved en kogning el. l. ikke kommer luft ind i anlæg, men højst dannes damp, som igen fortætter, kan man normalt blot tænde for styringen igen, og anlægget starter automatisk op. Dvs. fylder væske i solfangerne og cirkulerer. Sker dette ikke (fx i høj sol) kan man tildække solfangere, så de køler ned eller vente til senere. Hvis der er væske på ekspansionen vil anlægget da normalt kunne startes, forudsat pumpen kører som den skal. Tjek dette. Side 21

22 11.2 Udluftning af anlæg. Sluk pumpe/styring Drej på udluftningsskrue, hvorefter der vil kommer lidt vand ud, som har stået i luftrøret. Tænd pumpe/styring og efterfyld - hvis der mangler væske. NB: Efter at der er fyldt væske på solfangeren skal der altid være tændt for styringen. Dette gælder også ved bortrejse el. lign Indregulering. Anlægget er nu klar til drift og skal indreguleres for at få det til at køre optimalt. Indreguleringen foretages hurtigst muligt, og på en dag med god sol Indregulering af flow i solfanger. Sørg for at systemet er godt udluftet, fx ved at tvangskøre pumpen 1 til 2 timer. Flowet skal være min ca 1,5 liter/minut pr solfanger på lav hastighed. Flowet aflæses på den bageste del af den hvide markering.. Vent da med indreguleringen til temperaturen falder. Normalt er flowet for højt, og skal derfor reduceres. Man drejer da på reguleringsventil indtil flowet er 2 liter/min ved 1 solfanger og 4 liter/min ved 2 solfangere. (Aflæs på den rigtige side af filtpuden) Er flowet mindre fra starten af kan der være flere årsager, og man bør tjekke om man har fulgt monteringsanvisningen korrekt. (Der er dog ikke nævneværdig nedgang i ydelsen, hvis flowet er på minimum 50.% af angivne) side 22

23 12.2 Indregulering af Elpatron. Termostaten indstilles til den ønskede temperatur typisk C. Temperaturen i beholdertop aflæses på styringens føler T3. NB: Brugsvandstemperaturen skal holdes så lav som mulig. Det giver den bedste udnyttelse af solfangeren. Ved temperaturer over ca. 90 i top af beholder slår el-patronens termostat auto matisk fra Indregulering og kontrol af sikkerhedsaggregat. (ekstraudstyr) Anlægget kan forsynes med en skoldningssikring, som kan indstilles fra C. Over stiger temperaturen i beholderen skoldningssikringens indstillingstemperatur, iblandes der automatisk koldt vand i varmtvandsledningen. Indstilling Vandtemperatur 35 C 45 C 50 C 55 C 60 C 65 C Skoldningssikring, en termostatstyret blandeventil, der sikrer en maksimal fremløbstemperatur på det varme vand. Den stilles normalt så lavt som muligt for at spare på det varme vand - uden at det går ud over komforten Sikkerhedsventilen afprøves. Drej den grå sikkerhedsventil 1/4 omgang, så der kommer vand ud. Drej den tilbage igen. Afspærringsventilen for koldvandstilgang skal være helt åben. Side 23

24 13.0 Drift. Anlægget er nu indreguleret og klar til den fremtidige drift. Systemet er indrettet således, at brugsvandet kan opvarmes helt eller delvist af solfangeren. El-varmelegemet eller topspiralen kan eftervarme brugsvandet til ønsket temperatur, når solfangeren ikke yder tilstrækkeligt Sommer og vinterdrift. Anlægget bør indstilles som følger: SOMMERDRIFT VINTERDRIFT El-varmelegeme tændes Olie-/gasfyr slukkes El-varmelegeme slukkes Olie-/gasfyr tændes NB: Hvis el-patronen og suppleringsvarmen er tændt på samme tid, er der risiko for, at elpatronen opvarmer radiatorsystemet. Derfor må disse to aldrig være tændt samtidig Automatisk pumpedrift. Anlægget er bygget til at køre automatisk ved hjælp af styringen. Styringen starter og stopper pumpen automatisk afhængig af temperaturen i solfangeren og beholderen. Pumpen kan stilles på 3 forskellige trin. Vælg det trin der ligger tættest på den ønskede væskemængde. side 24

25 14.0 Vedligeholdelse. Det påhviler brugeren at vedligeholde anlægget. En årlig servicegennemgang anbefales. Solvarmeanlægget kræver et minimum af vedligeholdelse, men for at få den bedste driftsøkonomi, bør følgende vedligeholdelse udføres: Kontroller væskeniveau via niveaukontrol eller direkte på beholder Kontroller koncentration af frostvæske. skal være sikret til minus C Sikkerhedsventilens funktion efterses. Varmtvandsbeholderens anode kontrolleres (En speciel anode fås hos SolarVenti til udskiftningsformål) Derudover kan det være nødvendigt at vaske solfangeren med lunkent vand og en blød børste, såfremt den er meget beskidt Garanti/forsikring. Der henvises til salgs- og leveringsbetingelser på bagsiden af faktura Garantiforhold. Solfanger: Beholder: Garantien på solfangere fra SolarVenti er 2 år. Der ydes 2 års garanti på beholderen forudsat, at anoden efterses/ evt. udskiftes af autoriseret VVS-firma. Øvrige dele: 1 år ifølge købeloven 15.2 Forsikring. Det anbefales at anmelde solvarmeanlægget til ens forsikringsselskab. side 25

26 Fejlfinding Fejlfinding (Rev HJC) Problem: 1. Varmt vand for koldt 2. Varmt vand for varmt: 3. Ingen rumvarme: 4. Damp/støj fra ekspansion: For høj temperatur i solfanger: fx over 95 grader 7. Rød diode mærket N blinker hurtigt 8. Rød diode mærket N er slukket 9. Ingen visning på display: 10. Forkert temperaturudlæsning 11. Vand under beholder: 12. Boble-lyde fra beholder: Prøv løsningsmuligheder: 1. Indstil skoldningssikring 2. Kontroller temperaturer 3. Kontroller flow 4. Kontroller væskeniveau/tryk 5. Udluft spiral 6. Kontroller centralvarme 7. Kontroller elpatron 11. Kontakt installatør 1. Indstil skoldningssikring. 2. Kontroller temperaturer 3. Kontroller flow 6. Kontroller centralvarme 11. Kontakt installatør 2. Kontroller temperaturer 3. Kontroller flow 4. Kontroller væskeniveau/tryk 5. Udluft spiral 8. Genstart efter alarm 2. Kontroller temperaturer 3. Kontroller flow 4. Kontroller væskeniveau/tryk 5. Udluft spiral 4. Kontroller væskeniveau/tryk 4. muligvis for højt væskeniveau - tjek ekspansion 9. Kontroller styring 2. Kontroller følere og læs brugervejledning ang. dette 9. Kontroller styring 10. Kontroller overtrykssikring 5. Udluft spiral (sluk først solfangerpumpe/styring) Løsningsmuligheder 1. Indstil skoldningssikring Skoldningssikringen er placeret under beholderen. Skoldningssikringen er en termostat-blandeventil, der sikrer at temperaturen på det varme vand ikke bliver for varm. Dvs. den skal stå på den ønskede temperatur. Normalt står skoldningssikringen på 6 (ca. 55º). Evt. sidder der en aflejring i selve ventilen. Prøv da at dreje frem og tilbage nogle gange på ventilen. side 26

27 Fejlfinding 2. Kontroller temperaturer På styringen aflæses temperaturer: T1, T2 og T3 3. Kontroller flow 4. Kontroller væskeniveau/tryk 5. Udluft bundspiral 6. Kontroller centralvarme 7. Kontroller elpatron 8. Under beholderen sidder flowmåleren efter pumpen. Flowet skal normalt være ca. 1 l/min 3m 2 -solfanger (Dette gælder kun når pumpen kører på laveste trin) På anlæg med fyldeekspansion aflæses væskeniveau på styring (rød pære blinker hurtigt- påfyld væske, blinker langsomt - ok ingen lampe - overfyldt? - der skal være plads til at al væsken fra solfangere kan rummes i ekspansionen!!). På anlæg med trykekspansion aflæses væsketryk på manometer (1-1,5 bar - ok). Rød lysdiode ikke tilsluttet. Dvs altid slukket Hvis der er luft i rørføringen eller i spiralen i beholderen kan det blokere for cirkulation og hindre anlægget i at fungere. Som vist i vejledningen side 16 findes en lille udluftningsskrue mærket 3 under beholderbunden. Sluk styring, vent lidt, løsn skruen. (Der kommer først lidt vand ud) Vent til spiralen er udluftet - dvs. indtil væsken løber, stram skrue og tænd styringen igen. Centralvarmen tændes normalt om efteråret og slukkes om foråret (husk elpatron skal være slukket når fyret er tændt). Kontroller at centralvarmen er tændt på kontakten. Elpatron er normalt kun tændt om sommeren og slukket resten af året (dvs. termostat skruet helt ned) hvor fyret er tændt. Når relæ til elpatron slår til lyder der et klik. Hvis elpatron ikke varmer når den skal - tryk rød knap på termostat helt ind. Hvis det ikke hjælper kontakt installatør. 9. Kontroller styring Styringen kan uden problemer slukkes i få minutter. (Bedst uden sol eller ved fyldeekspansion). 10. Kontroller overtrykssikring 11. Kontakt installatør Overtrykssikringen sikrer at hvis trykket i beholderen overstiger 10 bar vil dette udlignes ved at ventilen smider lidt vand, der kan derfor være lidt vand på gulvet under beholderen. Hvis det er solvarmen der er problemer med, kontakt solvarmeinstallatør. Hvis det er centralvarmen der er problemer med, kontakt den lokale installatør. side 27

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING INSTALLATIONS OG BETJENINGSVEJLEDNING EVOLUTION EV FC-D CALDERAS KONDENSERENDE OLIEKEDEL vare nr.: 30 1810 030 CGM-04/392 Tak fordi ER-0170/1996 1 Tak, fordi du valgte en DOMUSA CALDERAS Oliekedel. I rækken

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere