Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse"

Transkript

1 Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S

2 Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der er mange gode grunde til at bekæmpe ukrudt på belægningsflader, langs kantsten og så videre. Vedligeholdes belægningerne ikke kontinuerligt, vil deres funktionalitet udeblive, levetiden vil nedsættes og de vil derudover blive uforholdsmæssigt dyre at renovere. Samtidigt lever belægningerne ikke op til det æstetiske formål der nu engang var tiltænkt. Kort sagt - Vejkapitalen forringes! Dette gør, at det ikke bør diskuteres om belægninger skal holdes fri for ukrudt. Der er ingen tvivl om, at det eneste økonomisk korrekte er at fastsætte langsigtede strategier for vedligehold, herunder renhold og ukrudtsbekæmpelse. Bekæmpelse af ukrudt er en vedvarende opgave, der uagtet hvilken metode man vælger, aldrig helt vil forsvinde. Det der derfor skal diskuteres er hvordan belægningerne skal vedligeholdes. Hvordan gøres det mest rigtigt, både hvad angår miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og effektivitet? Hvad koster det, og hvad må det koste? For det er en opgave der skal løses langt ind i fremtiden. I dag er de mest anvendte metoder til bekæmpelse af ukrudt gasbrænding, dampbehandling, mekanisk renholdelse og pesticider. Er der en udvikling, og er det den rigtige udvikling? Harmonerer de mest anvendte metoder med den miljødebat vi alle er en del af i det daglige? Er den samfundsøkonomiske situation blevet en undskyldning for at gå på kompromis med miljøet? Er pesticider på vej igen som foretrukken bekæmpelsesmetode på grund af økonomi? Er det muligt at fastholde et fornuftigt vedligeholdelsesniveau, men med større hensyn til miljøet? Hvis opgave er det at tage de første skridt mod en mere miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Metoderne findes, udviklingen foregår og den fortsætter! I det følgende redegøres overordnet for ukrudtsbekæmpelse med Spuma Systemet, der benytter hedvand tilført et skumekstrakt. Metoden giver effektiv og miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse på befæstede og ubefæstede arealer. December 2010, Gregers Münter, NCC Roads A/S.

3 SPUMA - miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse NCC Roads A/S udfører termisk ukrudtsbekæmpelse med SPUMA Systemet, der benytter hedvand tilført et skumekstrakt. Metoden giver effektiv og miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse på befæstede og ubefæstede arealer. Systemet Behandlingsprincippet i SPUMA er udlægning af 95 til 98 varmt vand kombineret med samtidig udlægning af et biologisk nedbrydeligt organisk skum. Skummet, der forsvinder få minutter efter behandlingen, efterlader ingen form for forurening eller miljøbelastning. Skummet består af en blanding af varmt vand og et ekstrakt af plantesukker udvundet fra majs og kokos. Bestanddelene har, ifølge undersøgelser i bl.a. Tyskland, en nedbrydningstid på under 24 timer i jord og vand. Ekstraktet tilsættes udelukkende for, at der ved udlægningen kan dannes et termo-isolerende skumlag over det udlagte varme vand. Skummet har ingen aktiv virkning ved kontakt med planterne. For at opnå den optimale effekt, udlægges den opvarmede blanding af vand og skum på den uønskede vegetation under præcis styring af temperatur, tryk og mængde. Der opnås et hurtigt resultat ved brug af metoden, idet varmen får cellevæggene i planterne til at sprænges, og fordampningen fra planten øges med udtørring til følge. Varmebehandling med skummende hedvand giver, set i forhold til andre termiske behandlingsmetoder, kontakt til en større del af planten, da vandet omslutter hele planten og trænger ind hvor det er muligt. Skummet isolerer det behandlede areal, og giver dermed en længere varmepåvirkning på planterne. Effekten af den enkelte behandling har derfor en længere varighed end andre kendte termiske metoder, der alene opvarmer på planten, og kun er aktiv i den tid det tager udstyret at passere det behandlede areal. Erfaringer viser, at man, for at fastholde det såkaldte normalniveau, det første år normalt skal foretage tre til fire udlægninger og de efterfølgende år to til tre udlægninger, hvilket er væsentlig færre behandlinger end ved de øvrige termiske metoder (gasbrænding, dampbehandling). Ved disse metoder er det typisk nødvendigt med 8-12 årlige behandlinger. Systemet er effektivt overfor alle former for ukrudt. Det påvirker ligeledes også forskellige typer ukrudtsfrø, idet disse på grund af varmepåvirkningen mister spireevnen. Erfaringerne NCC Roads A/S har hidtil udført alle behandlinger i Danmark. Behandlingerne er typisk udført som manuel udlægning på mindre, ufremkommelige arealer. Langs kantsten og på fortove er ukrudtsbekæmpelsen oftest udført maskinelt med lastbil med udlægningsarm, og mulighed for stor kapacitet.

4 Systemet har gennem de seneste år gennemgået stor udvikling, og effektivitet og metode forbedres løbende. De seneste 3 år har systemet været anvendt i blandt andet Vejle Kommune, Horsens Kommune, Esbjerg Kommune, Silkeborg Kommune, Aalborg Kommune, Herning kommune, Ørestaden (By & havn), Lyngby-Taarbæk Kommune, Malmö Kommune og Vejdirektoratet Vejcenter Nordjylland og Vejcenter Østjylland Fordelene Tiden har vist, at markedet for miljøvenlige metoder i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse er stigende, omend det er en langsom proces. Fremtiden tilsiger brugen af pesticidfrie bekæmpelsesmidler, og markedet bevæger sig derfor mod de metoder der giver den bedste effekt til den bedste pris. De førende pesticidfrie bekæmpelsesmetoder er gasbrænding, dampbehandling og Spuma. Gasbrænding og dampbehandling er i dag de mest udbredte metoder generelt, men Spuma s andel af markedet bliver hvert år større. Dette skyldes, at gasbrænding og dampbehandling, set som helhed og i et større perspektiv, ikke er hverken så effektive eller miljøvenlige som Spuma. Både gasbrænding og dampbehandling kræver betydelige mængder af gas og olie set i forhold til bekæmpelsen, idet disse anlæg, rent teknisk, kun anvender den udviklede varme i det øjeblik bekæmpelsen foregår på arealet. (Når maskinen passerer arealet). Fordelen ved Spuma er, at det behandlede areal, efter opvarmning, termo-isoleres i op til 5 minutter, hvorfor den termiske bekæmpelse med Spuma bliver grundigere og mere effektiv. Således skal man over tid anvende mindre energi for at opnå samme, eller bedre, resultat. Ved kun at skulle besøge arealerne 3 gange årligt i stedet for de normale 8-10 gange, er generne i trafikken nedsat betragteligt, og dermed bliver risikoen for ulykker ligeledes reduceret. Det er desuden muligt uden fare for ildspåsættelse, at bekæmpe langs ved, og tæt på, bygninger, i højt tørt ukrudt og under beplantning som hække osv. Alle områder der mange steder skaber store udfordringer i det daglige.

5 Miljøet Foreløbige beregninger baseret på tekniske specifikationer fra førende producenter af udstyr til henholdsvis gasbrænding, dampbehandling og Spuma, viser store miljømæssige gevinster ved udlægning af hedvand. Beregningerne er lavet ud fra den tilstand der i daglig tale kaldes normalniveau. Forudsætningerne er 10 behandlinger årligt med gasbrænding og dampbehandling, og 3 behandlinger årligt med Spuma. For at skabe et fuldstændigt sammenligningsgrundlag, er de forskellige metoder sammenlignet ud fra en teoretisk arbejdsdag på 7,5 time, uden ophold. Mængder og forbrug er indregnet som oplyst af producenterne. Resultatet gøres op i en værdi der beskriver udledningen af kg. CO2 pr. kvm. pr. år. Skemaet nedenfor illustrerer forskellene: CO2 UDLEDNING Spuma (Diesel) Damp (Diesel) Gas (Gas) Arbejdsbredde cm Forbrug liter/kg pr. dag CO2 kg pr. liter/kg brændsel 2,69 2,69 2,98 CO2 udledning kg/dag 376,60 121,05 596,00 Behandlede kvm/dag CO2 udledning kg/kvm/dag 0,0279 0,0094 0,0530 Antal behandlinger/år CO2 udledning kg/kvm/år 0,0837 0,0941 0,5298 CO2 merudledning i forhold til Spuma 11 % 84 % Antal behandlinger/år CO2 udledning kg/kvm/år 0,0558 0,0565 0,3179 CO2 merudledning i forhold til Spuma 1 % 82 % I denne beregning er ikke indregnet forbrug til redskabsbæreren. Dagsforbruget er angivet med 100 % effektivitet (uden pauser og tankning) for reel sammenligning.

6 Fremtiden Et system der reducerer den årlige udledning af CO2 med mellem 11% og 84% i forhold til de kendte metoder, vil automatisk føre til spørgsmålet: Hvad er det værd, og hvad må det koste? Det vil markedet vise. Derfor bliver det i fremtiden interessant at se, om de udbud der i dag typisk er fokuseret på laveste pris og tilstand, vil ændre karakter og måske samtidigt indeholde krav til miljøbelastning og sikkerhed. For alene ved en fælles tilgang til de miljøudfordringer der præger vores dagligdag, vil situationen kunne ændres til det bedre. Alt peger på stigende krav om en mere bæredygtig udvikling, og ansvaret for denne opgave bør løftes i fællesskab af bygherrer og entreprenører. Bygherrerne kan tage ansvar ved at udbyde opgaverne således miljøet tilgodeses bedst muligt, og entreprenørerne kan bære deres del ved at tilbyde metoder der løser opgaven. Hvor hurtigt udviklingen skal gå i den rigtige retning, er op til viljen, og samspillet, mellem bygherrer, rådgivere og entreprenører. December 2010, Gregers Münter, NCC Roads A/S.

7 Første behandling med Spuma efter mere end 1 år uden ukrudtsbekæmpelse. 29. august 2010, dag september 2010, dag oktober 2010, dag 47

8 Spuma i forskellige situationer Vejle Kommune Lyngby Kommune Oksbøl Øvelsesterræn

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

DKK FTF LO STK juni 2007. Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

DKK FTF LO STK juni 2007. Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS) DKK FTF LO STK juni 2007 Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS) 1. Indledning Der er i øjeblikket stor opmærksomhed på, om samarbejdet mellem det offentlige og private virksomheder kan indrettes

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Bæredygtigt byggeri Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Titelblad: Titel: Bæredygtigt byggeri, - Grønne tage i projektering og renovering. Forfatter: Jais Hammer, BKAR73P Uddannelsessted:

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1

BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1 Til Gruppe 1 Dokumenttype Behovsbeskrivelse Dato Maj 2014 BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1 BEHOVSBESKRIVELSE GRUPPE 1 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund for projektet 1 1.2 Formålet med

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Juni 2006 1. Sammenfatning I Regeringens handlingsplan for en fornyet energispareindsats tilkendegives

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2013 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune Bygge-,

Læs mere

Statusrapport om risikostyring

Statusrapport om risikostyring Statusrapport om risikostyring Rapport om risikostyring Universitets- og Bygningsstyrelsen november 2009 Indhold > Indledning og sammenfatning 3 Forebyggelse frem for oprydning strategisk risikostyring

Læs mere