Logbog Sejlcenter Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logbog 2005. Sejlcenter Viborg"

Transkript

1 Logbog 2005 Sejlcenter Viborg

2 Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Tilknyttet lederstab 10 Uddannelse 11 Brug af fartøjer 11 Årets trofæer 11 Eskadrerne 12 Støttefunktioner 12 Økonomi og materiel 13 Deltagerlister 14 Forsidefoto Falken med mandskab i Marstal Havn ved Stor Megin Stævnet i maj. Fortøjningerne skal netop tages for afsejling retur til Ristinge på Langeland. Foto Henrik Nicolaisen, FDF Overlund. 2

3 Forord Denne logbog fortæller om FDF Sejlcenter Viborg for året 2005 med en række af de vigtigste højdepunkter: For tredje år i træk startede vi gastehold op med deltagelse af 8 drenge og 5 piger fra kredsene FDF Overlund, FDF Finderuphøj, FDF Viborg 1. kreds og FDF Viborg 3. kreds. Mange af dem var gengangere fra de andre år. Gasterne er trofast mødt op til Torsdagssejladser og arrangementer i sæsonens løb, så alle vore fartøjer er flittigt benyttet. Ved Meginbowlen var det endda nødvendigt for os at låne en megin hos Brejning Efterskole ved Vejle. Vi har gennemført flere weekendarrangementer og togter end nogen tidligere sæson (se deltagerlisterne): Stor Megin Kapsejlads ved Marstal i maj, Togt med Jens Krogh i juni, Sommertogt på Flensborg Fjord og Raid Finland i juli, Megin-Bowlen ved Lundeborg i august Besætningsmedlemmer på togt med Rogusa. Det er en glæde at vores aktivitetsniveau er højt og entusiasmen stor blandt medlemmerne! Med tilskud lykkedes det at få nye sejl til meginjollerne samt presenning til Falken. Det lykkedes således at holde trit med nødvendige nyanskaffelser og reparationer. I nogle år har driftsbudgettet voldt problemer. Efter Kommunen nu giver tilskud til forsikringer og vedligeholdelse synes dette problem for tiden løst. Efter vores fartøjer vinteropmagasineres hos Anders Henrik Schmidt i Romlund er dette spørgsmål også løst indtil videre. Tilbage står at sikre en permanent flådebase ved Viborgsøerne evt. i samarbejde med en eller flere sejlklubber. Dette bliver der arbejdet mere målrettet med nu. FDF Sejlcenter Viborg kunne ikke fungere uden en række engagerede frivillige ledere og medhjælpere, som år efter år laver møder, arrangerer ture, reparerer fartøjer eller ordner administrative opgaver. I år er vi en særlig tak skyldig til Poul Nørgaard Pedersen, vores trofaste, dygtige og venlige kasserer fra starten for mere end 15 år siden, som nu har valgt at stoppe med årets udgang. Tusind tak for mange års stort arbejde! Med hjertelig tak for samarbejde og opbakning i det forløbne år. Ole Nagel FDF Viborg 1 Sejladsleder Henrik Nicolaisen FDF Overlund Redaktør af Logbogen 3

4 Aktivitetskalenderen 17. marts: Planlægningsmøde på Nørresøvej 11 med deltagelse af Jens Håkan, Carl-Erik, Ole og Henrik. Sejlplan 05, Økonomi, investeringer, vedligeholdelsesplaner blev pudset af. 19. marts: Ole Nagel og Henrik Nicolaisen på tur til Flensborg Fjord, for at tilrettelægge sommertogtet. Gråstens Hytte blev beset, ligesom slæbesteder, fortøjningsmuligheder, sightseeing m.m. i Flensborg og Sønderborg blev undersøgt april: Arbejde med at klargøre fartøjerne på rekordtid i en meget tidlig Bededagsferie. I dagene derefter lakering af alle tre joller. 28. april: I løbet af eftermiddagen blev Falken søsat. Kl. 19,00 Første aften med Gastehold gaster mødt. Freja og Røskva søsat og sejlet til Flådebasen. Møde med forældre og lederhygge bagefter. 1. maj: Bjarne Lohmann får duelighedsbeviset, mens Jens Håkan og Jan Vinther får motorbådsbevis. Samme dag bliver de sidste meginjoller færdige på Anders Henrik Schmidts værksted og transporteres til Flådebasen. Ella klar til søsætning. 2. maj: Ella søsat med Søren, Louise og Ida fra FDF Overlund som besætning. Falken assisterede. 7. maj: Besøg på Flådebasen af Halsey Herreshoff, ejer og skipper på Rogusa. Blev vist rundt af Michael Hedager og Ole Nagel. Prøvetur i Freja med Tom, Jacob og Ole. 12. maj Torsdagssejlads med 11 gaster og 5 ledere. Freja, Falken, Ella og Røskva i søen. 17. maj: Eftermiddag: Tumlingene fra FDF Overlund ude i Falken og Freja. Ole og Jakob var skippere. 12 tumlinge, 3 ledere og 2 assistenter deltog. Aften: 15 væbnerne fra FDF Overlund i kanoer på Viborg Søerne. Falken ledsagede. 19. maj: Torsdagssejlads med 12 gaster. Alle fartøjerne i søen, idet Tjalfe søsattes samme dag. Der deltog også 9 puslinge, tumlinge og pilte fra FDF Vinkel. Samtidig var kanoerne ude med væbnerne fra FDF Vinkel maj: FDF Viborg 3. kreds på kanotur med alle 8 kanoer. 21. maj: Falken i Nørresø med Søren, Louise, Ida og Henrik fra FDF Overlund. 22. maj: Freja på søndagsaften sejlads med blandet besætning fra FDF Viborg 1. kreds og FDF Overlund. 23. maj: FDF Overlund til søs på Nørresø med 22 tumlinge og 4 ledere. Jens Håkan sprang til med kort varsel som skipper på Falken. Anders var skipper på Freja med Jacob som næstkommanderende. 4

5 24. maj: Eftermiddag: Piltene fra Overlund i kanoer på Viborg-søerne. Falken ledsagede med Christian Maigaard som skipper. Aften: Væbnerne fra FDF Viborg 1. kreds og FDF Vestervang i kanoer på Viborgsøerne. Falken ledsagede med Ole Nagel som skipper maj: Stor Megin Stævne i Marstal. 15 deltagere fra FDF Viborg 1. kreds, FDF Viborg 3. kreds og Overlund. Fra Viborg kørtes i fire biler til Ristinge, hvorfra der sejledes over i Falken og Freja. Lejrplads ved Ebbes Bådebyggeri. Lørdag afvikledes sejladserne med 7 deltagende Stor Meginer. Hele holdet foran Ebbes Bådebyggeri på Marstal Havn Vi fordeltes efter følgende plan/ resultat: Placering samlet Stor Megin Placering 1. sejlads Point Placering 2. sejlads Point Point Samlet 1. Jenle DK 3 5,7 1 0,0 5,7 ingen FDF mandskab 2. Morgan NL 1 0,0 3 5,7 5,7 Ole, Rasmus, Simon 3. Gefion DK 2 3,0 2 3,0 6,0 Samuel 4. Freia D 4 8,0 4 8,0 16,0 ingen 5. Freja DK 6 11,7 5 10,0 21,7 Martin, Anders, Jacob, Ida, Louise, Søren 6. Skibladner 5 10,0 7 13,0 23,0 Sebastian, Steffen 7. Hugin 7 13,0 6 11,7 24,7 ingen 30. maj Falken søsat efter stævnet i Marstal. Ole, Anders og Jørn Mathiasen deltog. 1. juni Falken med Henrik samt Freja med Ole og Simon gav 24 tumlinge og 3 ledere fra FDF Viborg 1. kreds en sejltur i søerne. 2. juni Torsdagssejlads med 12 gaster og alle fartøjer i søen. 7. juni FDF Overlund havde sommerafslutning med Freja, Ella, Røskva, Falken og alle kanoerne i søen. Ca. 60 personer var den aften ude at sejle 5

6 9. juni 22 gaster og ledere i søen med Freja, Ella, Røskva og Falken. I våddragter øvedes Mand over Bord manøvrer juni Weekend togt med Jens Krogh. Stemningsbilleder fra Jens Krogh Besætningen bestod af 10 ledere og gaster fra Sejlcenter Viborg og 7 af Ålborg Søkreds egne medlemmer. Fra Ålborg gik turen ud af Limfjorden ved Hals, herfra til Sæby. Efter et kort ophold videre til Vesterby på Læsø. Herfra dagen efter via Hals til Ålborg. Vellykket weekend. Samme weekend kanoer i brug af FDF Overlund og FDF Vestervang. 16. juni 17 gaster og ledere til søs med Falken Freja, Ella, Røskva og Tjalfe. Enkelte i våddragter til Mand over bord manøvrer. Ca. 5 sek./m juni FDF 1. kreds og FDF Vestervang CyKaVa (cykel+kano+vandrelejr for væbnere og seniorvæbnere). Vore kanoer medvirkede. 30. juni Tjalfe og Røskva taget på trailere. Forinden var alle fartøjer klargjort til sommertogtet. 3. juli. Freja og Falken taget på trailere klar til sommertogtet. 6. juli Ledermøde på Nørresøvej 11 til forberedelse af Sommertogtet. Deltagere: Jacob, Lars Peter, Jens Håkan, Ole og Henrik. 6

7 juli Sommertogt på Flensborg Fjord. 12 deltagere fra FDF Overlund, FDF Viborg 1. kreds og FDF Viborg 3. kreds. Falken, Freja, Tjalfe og Røskva deltog. Falken på Flensborg Fjord Lørdag kørtes fra Viborg til Gråsten, hvor bådene søsattes ved Gråsten Sejlklub og ved Egernsund Broen. I let vind gik turen vestover mod Rinkenæs og Munkemølle bugten, hvor vores sommerlejr lå. Lejretablering. Søndag var der kirkegang - det blev ved gangen idet vi fejlagtigt gik til den forkerte kirke (der er to i Rinkenæs). Om eftermiddagen sejlads til Okseøerne med Freja, Røskva og Falken. Mandag gik turen til Flensborg på en lænser med Freja, Falken og Tjalfe. Besøg i byen inden vi sejlede retur i frisk vind fra øst. Tirsdag gik turen med Falken til Sønderborg. Her fik vi set Dokumentationscenteret på Dybbøl Banke. Rasmus skabte let panik ved at falde i søvn bag en toiletbygning, og først vise sig et par timer efter. Onsdag var vi på besøg i Glücksborg med alle fire fartøjer. Jacob og LP svømmede over fjorden - en distance på ca. 6,5 km. Fra havnen travede vi nogle km op til Glücksborg Slot, som vi aflagde et besøg. Torsdag var afslapningsdag, hvor alle fik hvilet. Louise og Steffen svømmede fra lejren til Store Okseø (ca. 2,5 km). Rollo kom på operationsbordet i lejren og fik fjernet resterne af en tæge. LP agerede dyrlæge. Fredag sejledes til Egernsund, hvor sejlbådene kom på trailere. Turen retur med Falken blev meget våd med kraftig sø og tordenbyger. Om aftenen forældrebesøg og hjemrejse for nogle af deltagerne. Lørdag oprydning i lejren og hjemtransport af fartøjerne juli. Michael Hedager prøvesejlede Falken på en tur for at teste og udvikle dens brug ved evt. fremtidige længere ture som følgebåd. Turen gik fra Randers til Odense med diverse ophold undervejs. Bl.a. sejledes under Storebæltsbroen. Der gennemsejledes en distance på 123 sømil, brugt 123 liter benzin. Gennemsnitshastighed 21 knob ved 3500 omdrejninger. Besætning på 3 personer. Eksperimenterede med sprayhood for. Erfaringer: Det kan lade sig gøre at bruge Falken overalt i indre danske farvande / Østersøområdet, som selvstændigt opererende følgebåd. Falken s rute. 7

8 juli Raid Finland med Freja. Under hårdt kryds i Finland. Indsat: Besætningen. For tredje gang deltog Freja med besætning i dette arrangement. Besætningen i år var international. Fra FDF 1 kreds deltog Ole Nagel, Bjarne Lohmann og Bjarne Skov. Resten af besætningen kom fra Storbritannien, Finland og USA. Fra Viborg gik turen med Freja på trailer til Stockholm, og derfra med færge til Åbo i Finland. Sejladserne blev gennemført i Skärgårdshavet syd for denne by 7. august. Freja, Røskva, Tjalfe og Falken søsat efter sommertogter og sejlede til Flådebasen. 11. august. Første torsdagssejlads efter sommerferien med 22 deltagende gaster og ledere. Alle sejlbåde og Falken i søen. Vind på 9 sek./m bevirkede, at alle sejlede med rebede sejl. Rorskade på Tjalfe i forbindelse med afsejling. 18. august. Torsdagssejlads med alle fartøjer i søen. Samtidig indviedes vores nye sejl til meginjollerne. Hans- Henrik Madsen fra Nordea kom og overrakte en check på kr ,-. Brian fra Vinkel kom for at skrive artikel til Flux, FDF landsblad for væbnere. Vinden på 2-3 s/m gav mulighed for at konstatere deres fortræffeligheder. Meginjollerne taget på trailere til Megin Bowlen. Hans Henrik Madsen, Nordea overrækker kr. til nye sejl 8

9 august Megin Bowlen ved Lundeborg på Fyn. Et stort antal tilmeldte gjorde det for første gang nødvendigt at låne en megin-jolle. Det blev Naglfar fra Brejning Efterskole, som kom til at supplere vore egne Ella, Røskva og Tjalfe. Lørdag var vejret fint - uden en vind, så alle planlagte sejladser blev aflyst. Søndag blev et antal gennemført, men strømmen drillede os, så vi sammenlagt fik en række dårlige placeringer: Naglfar nr. 16 og sidst, Røskva nr. 15, Ella nr. 12 og Tjalfe nr. 7. De dårlige placeringer betød, at Naglfar fik Kvaje-præmien i år. Så vi fik hvad vi kom efter - en pokal! Men bedst af alt en god weekend med varmt sommervejr, badning i Storebælt, fint kammeratskab og gode oplevelser til søs. Pigerne med Louise som skipper viste deres kampvilje ved svømmende at trække Ella af sted under vindstille - det stod der nemlig intet om i reglerne at man ikke måtte! Meginjolle med trespand august FDF Vinkel på kanosejlads med alle 8 kanoer. 25. august. Torsdagssejlads med alle fartøjer i søen med 0-1 sek./m. samtidig var FDF Vinkel kredsen ude i kanoer. 1. september. Torsdagssejlads. FDF Vinkel på kanosejlads. 4. september. Enkelte kanoer til Flux-optagelse 7. september: Pilteklassen fra 1. kreds på besøg. Alle fartøjer i søen. 8. september. Torsdagssejlads 13. september. 20 tumlinge samt ledere fra FDF Overlund på sejlads i Falken og Freja. 15. september. Torsdagssejlads. Alle fartøjer i søen. Der sejledes på trekantbane i svag vind. Nye pandelamper taget i brug første gang denne aften. 22. september. Torsdagssejlads. I vind 0-1 sek./m sejledes på trekantbane. Vinden var østlig hvilket betød at Stormegin Freja kunne sejle med god fart hvor megin jollernes sejl ikke kunne nå op hvor vinden var. Der sejledes efter båkelinje og aftenen endte med mørkesejlads. 29. september. Torsdagssejlads. I vind op til 5 sek./m sejledes på trekantbane med alle de nye sejlbøjer i brug. Tjalfe med topsejl præsterede at indhente stormegin Freja, hvilket beviser de nye sejls anvendelighed. Aftenen endte med sej lads i mørke. 2. oktober. Freja, Ella, Røskva og Tjalfe taget på trailere og kørt i vinterhi i Romlund. Falken samt 12 FDFere og forældre medvirkede. 9

10 6. oktober : Teoriaften i kredshuset i Overlund. Aftenen var samtidig afslutning for det te års gastehold. 19 deltagere, heraf 5 ledere. 19. oktober: Falken taget på trailer for vinteren. 19. november: Arbejds og Planmøde for ledere Tilknyttet lederstab 2005 Funktion Navn Adresse Tlf. Sejladsleder db Ole Nagel Kommenvej Materiel db Henrik Nicolaisen Kommen- Nørresøvej 11 Nørresø Finderup/ FDF Viborg 1. Kasserer Poul Nørgaard vej 16 Pedersen Hirsevænget vej Poul.n. Jegstrup Kreds depot Kanoer (8) Leder db S Carl Erik Jensen Hindbærvej 17 V-F Stormegin Leder mb S Jens Håkan S Vinkelvej 126 V-F YAM 250 S-V dk Leder Meginjoller (3) Jens Bork Gl. Randersvej S 23 b 86 V-F Leder Optimist db Anders Kristensen Hjortehøjen S-V Leder Følgebåd (1) db Christian Maigaard Plejlen S 9 86 V-F Leder Kanotrailer (1) Jacob Gregersen S Seglen V-J Bådtrailere (4) S V-F Veste (79) Våddragter S (25 stk.) s (40 stk.) v (alle) s-v (3 stk.) Telte (2) H Sommertogtholdet foran Glücksburg Slot 10

11 Uddannelse Ved sejlads uden for søer kræver FDF Landsforbundet at ansvarlig skipper har bestået Søfartsdirektoratets duelighedsprøve (db). I 2005 har Bjarne Lohmann bestået denne prøve. Motorbådsbeviset (mb), som er nødvendigt for at kunne være skipper på Falken, er bestået af Jens Håkan, som samtidig er begyndt på Duelighedsbeviset. Brug af fartøjer For at få et overblik over udnyttelsen af vores fartøjer har vi indført et begreb: Arrangementsdage. Har et fartøj været med på en aftensejlads giver det 1 point, et weekend arrangement 3 point og en sommertogt 6 point. Herved opnås et overblik over brugen af de enkelte fartøjer. Tælles lodret ses anvendelse af det enkelte fartøj over en årrække. Tælles vandret fremkommer et tal for årets samlede forbrug af fartøjer. Tallene i skemaet bygger på angivelser i de enkelte års logbøger. Ud over angivelserne i skemaet lejes kanoerne ud til FDF uden for ejerkredsen, andre ungdomsorganisationer og egne FDF ledere. Indtægten herfra indgår i driften og figurerer i regnskabet for det pågældende år. År (arr. dage) Kanoer Freja Ella Røskva Tjalfe Falken 2005 (176) (151) (116) (fra juni) I alt Årets trofæer I år scorede vi Kvajepokalen ved Megin-bowlen for 2. år i træk. Men vi kan glæde os over en delt 3. plads ved Raid Finland (den bedste hidtil), samt bedre placeringer end tidligere ved Stor Megin Stævnet. I sæsonens løb har vi fået tre sejlbøjer, så vi nu kan øve konkurrencesejlads på Nørresø. Sammen med nye sejl til meginjollerne forøger det mulighederne for fremtidige bedre placeringer. Freja i farvandet ud for Marstal 11

12 Eskadrerne 1. Eskadre Farvande: Åer og søer Fartøjer: 8 kanoer: Blå gruppe nr. 1-4 Rød gruppe nr Personer: Max. 24 (3x8) Mobilitet: 1 kanotrailer Flådebase: Kommenvej Eskadre Farvande: Søer, fjorde og kystnære områder. Fartøjer: 1 Stormegin: Freja Meginjoller: Ella 33, Røskva 34, Tjalfe 35.. Personer: Max. 18 Mobilitet: 4 bådtrailere, Udstyr: 4 skipperkasser, div. bådshager, fendere m.v. Flådebase: Nørresøvej Eskadre Farvande: Fartøjer: Personer: Mobilitet: Udstyr: Søer, fjorde, og kystnære områder. Falken følgebåd af typen Brigg, Falcon 500 med 50 HK Yamaha. Gummitarzan af typen YAM 250 T med 4 HK Yamaha Max bådtrailer, 1 taske 2 skipperkasser, VHF, GPS og vind måler. Brandslukningsudstyr, bådshager, våddragter m.v. Flådebase: Nørresøvej 11 Støttefunktioner Flådebase: Nørresøvej 11 Flådebase: Kommenvej 16 Hovedværksted: Jegstrup Magasiner: Jegstrup Flådebaserne. Forvaltninger: Flådebaserne Regnskabsafd.: Hirsevænget 12

13 Økonomi og materiel I 2005 ser det ud til vi for andet år i træk får overskud på driftregnskabet. Medvirkende hertil var bl.a. tilskud på kr ,- fra kommunen til vedligeholdelse og forsikringer, gastehold samt overskud på arrangementer. Investeringsbudgettet lykkedes det også at holde med tilskud fra Nordea og Folkeoplysningsudvalget, så nye sejl til Ella, Røskva og Tjalfe, nye opdriftspuder til Freja, nye pandelamper og presenning til Falken kunne indkøbes. Den samlede nyværdi af fartøjer med udstyr er uforandret ca. kr ,-. Salgsværdien er vanskelig at fastsætte men vurderes til ca. 50 % af nyværdien. Falken har sejlet i 3 sæsoner. På ønskesedlen er navigationsudstyr, skruebeskytter samt kraftig projektør. Freja har sejlet i 4 sæsoner og udskiftning af opdriftspuder skal gerne ske i næste sæson. Meginjollerne har sejlet i 16 sæsoner, men er alle løbende vedligeholdt. Kanoerne er blevet renoveret løbende med bl.a. nye sæder. Total udskiftning af padler står øverst på ønskelisten for Et større antal redningsveste er fra 1989 og er tjenlige til udskiftning. Vores øvrige udstyr (telte, veste, fendere m.v.) er generelt i god stand. Flådebasen på Nørresøvej er omkostningsfri. Men flyttes flådebase kommer også udgifter hertil. Udgifter til magasinering er meget lave, hvilket skyldes folks velvillighed over for vort arbejde. Fra Glücksburg Havn 13

14 Deltagerlister Deltagere på Gastehold 05 (13 deltagere) (parentes angiver deltagelse på tidligere års gastehold) FDF Finderuphøj Mikkel Thuesen (03, 04) FDF Overlund Anne Schultz (04) Ida Frandsen (04) Louise Kjær Bonde (03, 04)) Rasmus Westland Knudsen (03, 04)) Ninna Elgaard Kristensen (04) FDF Viborg 1. Kreds Simon Nørgaard Hill (03, 04) Karen Marie Mygind Karlsen (04) Lars Peter Mygind Karlsen (03, 04) Steffen Frilund (03, 04) Sebastian Hedegaard (03,04) Lasse Vig Laursen FDF Viborg 3. Kreds Samuel Nygaard Pedersen Stor Megin Kapsejlads Marstal (15 deltagere) Ledere: Ole Nagel, 1. kreds Martin Christiansen, 1. kreds Jens Håkan, Overlund Carl-Erik Jensen, Overlund Henrik Nicolaisen, Overlund Anders Kristensen, Overlund Jacob Gregersen, Overlund Gaster: Simon Hill, 1. kreds Steffen Frilund, 1. kreds Sebastian Hedegaard, 1. kreds Samuel Nygaard Pedersen, 3. kreds Ida Frandsen, Overlund Louise Kjær Bonde, Overlund Søren Pedersen, Overlund Rasmus Westland Knudsen, Overlund Skibshund: Rollo 14

15 Jens Krogh weekend togt (10 deltagere) Ledere: Ole Nagel, 1. kreds. Anders Kristensen, Overlund. Jacob Gregersen, Overlund 3. skifte 1. skifte 2. skifte Gaster: Ida Frandsen, Overlund Louise Kjær Bonde, Overlund Steffen Frilund, 1. kreds Simon Nørgaard Hill, 1. kreds Lasse Vig Laursen, 1. kreds Sebastian Hedegaard, 1. kreds Mikkel Thuesen, Finderuphøj 1. skifte 1. skifte 2. skifte 3. skifte 3. skifte 2. skifte 1. skifte Jens Krogh af Ålborg Sommertogt på Flensborg Fjord (12 deltagere) Stab: Ole Nagel, 1. kreds Lars Peter Mygind Karlsen, 1. kreds Jens Håkan, Overlund Jacob Gregersen, Overlund Anders Kristensen, Overlund (kun lørdag) Henrik Nicolaisen, Overlund Gaster: Rasmus Westland, Overlund Steffen Frilund, 1. kreds Karen Marie Mygind Karlsen, 1. kreds. Samuel Nygaard Pedersen, 3. kreds. Ida Frandsen, Overlund Louise Bonde, Overlund Sebastian Christensen, 1. kreds Skibshund: Rollo Alternativ fremdrift af meginjolle.. 15

16 Raid Finland (3 deltagere) Eget mandskab: Ole Nagel, Viborg 1. kreds Bjarne Lohmann, Viborg 1. kreds Bjarne Skov Nielsen, Viborg 1. kreds Udenlandsk mandskab: Matthew Edward Dale, England Anna Narinen, Finland Karen Seo, USA Megin-bowlen (15 deltagere) Ledere: Ole Nagel, 1. kreds Jens Håkan, Overlund Michael Hedager, Finderuphøj Anders Kristensen, Overlund Henrik Nicolaisen, Overlund Lars Peder Mygind Karlsen, 1. kreds Freja med god vind i Skärgårdshavet, Finland Foto: Mike Hanyi, Finland Gaster: Simon Hill, 1. kreds Steffen Frilund, 1. kreds Sebastian Christensen, 1. kreds Lasse Vig Laursen, 1. kreds Karen Marie Mygind Karlsen, 1. kreds Ida Frandsen, Overlund Louise Bonde, Overlund Ninna Kristensen Overlund Anna Schultz, Overlund Skibshund: Rollo Rogusa Michael Hedager, Finderuphøj Bjarne Lohmann, 1. kreds Ved Egernsund, Flensborg Fjord 16

17 17

Indhold. Forsidefoto Ella for fulde sejl på Nørresø den 20. april. Foto: Brian Schjøtler, FDF Vinkel.

Indhold. Forsidefoto Ella for fulde sejl på Nørresø den 20. april. Foto: Brian Schjøtler, FDF Vinkel. Logbog 2002 1 Indhold Forord 3 Uddrag af aktivitetskalender 4 Torsdagssejladser 11 PR 11 Uddannelse 11 Udlån/leje af materiel 12 Kredsenes brug af materiel 12 Eskadrerne 13 Støttefunktioner 14 Stormegin

Læs mere

Logbog 2007. Sejlcenter Viborg

Logbog 2007. Sejlcenter Viborg Logbog 2007 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Tilknyttet lederstab 12 Uddannelse 12 Årets trofæer 12 Brug af fartøjer 13 Materielstatus 13 Økonomi 14 Eskadrerne 15 Støttefunktioner

Læs mere

Logbog 2008. Sejlcenter Viborg

Logbog 2008. Sejlcenter Viborg Logbog 2008 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 16 Brug af fartøjer 16 Uddannelse 17 Materielstatus 17 Økonomi 17 Visioner 18 Eskadrerne 19 Deltagerlister 20 Forsidefoto Sommertogt

Læs mere

Logbog. Overskr ift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r.

Logbog. Overskr ift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Logbog 2011 Overskr ift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Sejlcenter Viborg 1 Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 14 Brug af

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

AUGUST 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SÆSONOPSTART D. 16 AUGUST

AUGUST 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SÆSONOPSTART D. 16 AUGUST AUGUST 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SÆSONOPSTART D. 16 AUGUST Oversigt over Klasser/leder August 2010 Puslinge: Henriette Andersen 24626323

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

SAMVIRKE-NYT. Samvirket, Viborg. August 2015. Aktivitet ved Gøglerdagen i Vestervang Kirke

SAMVIRKE-NYT. Samvirket, Viborg. August 2015. Aktivitet ved Gøglerdagen i Vestervang Kirke Aktivitet ved Gøglerdagen i Vestervang Kirke Samvirket, Viborg August 2015 SAMVIRKE-NYT SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Mortensaften i Vranum Torsdag den 5. november kl. 18.30

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

KRUMMEN KREDSBLADET FOR FDF TYRSTED-UTH. Læs i Krummen: - Nye møde struktur - Sommerafslutning - Sommerlejr - Middelalder

KRUMMEN KREDSBLADET FOR FDF TYRSTED-UTH. Læs i Krummen: - Nye møde struktur - Sommerafslutning - Sommerlejr - Middelalder KRUMMEN KREDSBLADET FOR FDF TYRSTED-UTH Læs i Krummen: - Nye møde struktur - Sommerafslutning - Sommerlejr - Middelalder Maj 2015 - Juni 2015 FDF Tyrsted Uth Nordrevej 68 8700 Horsens Tlf. 75 64 84 64

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

februar 2009 LINK TIL KLaSSerNe: PuSLINGe TuMLINGe MaNDaG TuMLINGe TIrSDaG PILTe VÆbNere SeNIOr VÆbNer MuSIK afdelingen

februar 2009 LINK TIL KLaSSerNe: PuSLINGe TuMLINGe MaNDaG TuMLINGe TIrSDaG PILTe VÆbNere SeNIOr VÆbNer MuSIK afdelingen februar 2009 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN TIL MINDE Tirsdag, d. 20. januar døde Lis Andersen, og fredag den 23. januar tog

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

NOVEMBER 2009 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN TILLYKKE TIL KARIN & JAN

NOVEMBER 2009 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN TILLYKKE TIL KARIN & JAN NOVEMBER 2009 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN TILLYKKE TIL KARIN & JAN Din idiot! - Vi skal være lyse for hinanden Efteråret er den mørke tid, og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Det mobile Søcenter og

Det mobile Søcenter og Udviklingsaftale mellem Det mobile Søcenter og Patrulj e aktivitet Læring - udnytter potentialet for vækst igennem udbredelse og styrkelse af søspejd som et supplement til KFUM Spejdernes mange aktivitetsmuligheder

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Marts/April 2008 Kan I gætte hvem vi er... Der var flotte kostymer og godt gang i den da Tumlinge og Pilte holdt fastelavn, og slog katten af den flot pyntede tønde SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Weekenden

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 5. oktober 2005, kl. 2010 på Birkeholt.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 5. oktober 2005, kl. 2010 på Birkeholt. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 5. oktober 2005, kl. 2010 på Birkeholt. Dagsorden Tilstede Ivan, Sune, Rolf, Boff, Karen, Helle, Per Grove, Ruth, og Christian. Afbud Elisabeth, Bjørn, Sten, Morten,

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Landsforbundets navn er Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF og landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

Landsforbundets navn er Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF og landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Landsforbundets navn er Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF og landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Kredsbestyrelsen Kredsledelsen Hvidbjerg afd. Uglev afd.

Læs mere

SEPTEMBER 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN 4 OKTOBER FÆLLESMØDE

SEPTEMBER 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN 4 OKTOBER FÆLLESMØDE SEPTEMBER 2010 PUSLINGE TUMLINGE MANDAG TUMLINGE TIRSDAG PILTE VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN 4 OKTOBER FÆLLESMØDE Høst Når der er høsttid, så er der travlhed for landmændene. De skal høste deres

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

9. maj Augustenborg-Sønderborg. Letskyet, af og til sol. 3-5, siden 6-9 m/s VSV, fra 13.30 V.

9. maj Augustenborg-Sønderborg. Letskyet, af og til sol. 3-5, siden 6-9 m/s VSV, fra 13.30 V. SEBBE ALS ROMREGATTA-TUR 2013 Log- plus noget bog. 9. maj Augustenborg-Sønderborg. Letskyet, af og til sol. 3-5, siden 6-9 m/s VSV, fra 13.30 V. 9 besætning mødes på broen (besætning: sidste side). Vi

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Referat fra rådsmøde mandag den 27.5 13 kl. 19.30 Hos Olaf Rye Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Anne Marie (Brejning), Mogens

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Onsdag den 15. juli 2009

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Velkommen som ny leder i FDF.

Velkommen som ny leder i FDF. Velkommen som ny leder i FDF. Mulighederne er således : A - discount-udgaven. Du læser bare dette materiale igennem. B - mini-udgaven. Du læser materialet og mailer om at få tilsendt en sæsonplan, der

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Årsberetning. Rapport til Fylla Fonden og Undervisningsministeriet vedr. driften af skonnerten Fylla

Årsberetning. Rapport til Fylla Fonden og Undervisningsministeriet vedr. driften af skonnerten Fylla Årsberetning 2014 Rapport til Fylla Fonden og Undervisningsministeriet vedr. driften af skonnerten Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 4a 5970 Ærøskøbing 62521222 www.skonnertenfylla.dk 1 Indhold 1. Rederiet

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net 2 Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere