Logbog Sejlcenter Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logbog 2005. Sejlcenter Viborg"

Transkript

1 Logbog 2005 Sejlcenter Viborg

2 Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Tilknyttet lederstab 10 Uddannelse 11 Brug af fartøjer 11 Årets trofæer 11 Eskadrerne 12 Støttefunktioner 12 Økonomi og materiel 13 Deltagerlister 14 Forsidefoto Falken med mandskab i Marstal Havn ved Stor Megin Stævnet i maj. Fortøjningerne skal netop tages for afsejling retur til Ristinge på Langeland. Foto Henrik Nicolaisen, FDF Overlund. 2

3 Forord Denne logbog fortæller om FDF Sejlcenter Viborg for året 2005 med en række af de vigtigste højdepunkter: For tredje år i træk startede vi gastehold op med deltagelse af 8 drenge og 5 piger fra kredsene FDF Overlund, FDF Finderuphøj, FDF Viborg 1. kreds og FDF Viborg 3. kreds. Mange af dem var gengangere fra de andre år. Gasterne er trofast mødt op til Torsdagssejladser og arrangementer i sæsonens løb, så alle vore fartøjer er flittigt benyttet. Ved Meginbowlen var det endda nødvendigt for os at låne en megin hos Brejning Efterskole ved Vejle. Vi har gennemført flere weekendarrangementer og togter end nogen tidligere sæson (se deltagerlisterne): Stor Megin Kapsejlads ved Marstal i maj, Togt med Jens Krogh i juni, Sommertogt på Flensborg Fjord og Raid Finland i juli, Megin-Bowlen ved Lundeborg i august Besætningsmedlemmer på togt med Rogusa. Det er en glæde at vores aktivitetsniveau er højt og entusiasmen stor blandt medlemmerne! Med tilskud lykkedes det at få nye sejl til meginjollerne samt presenning til Falken. Det lykkedes således at holde trit med nødvendige nyanskaffelser og reparationer. I nogle år har driftsbudgettet voldt problemer. Efter Kommunen nu giver tilskud til forsikringer og vedligeholdelse synes dette problem for tiden løst. Efter vores fartøjer vinteropmagasineres hos Anders Henrik Schmidt i Romlund er dette spørgsmål også løst indtil videre. Tilbage står at sikre en permanent flådebase ved Viborgsøerne evt. i samarbejde med en eller flere sejlklubber. Dette bliver der arbejdet mere målrettet med nu. FDF Sejlcenter Viborg kunne ikke fungere uden en række engagerede frivillige ledere og medhjælpere, som år efter år laver møder, arrangerer ture, reparerer fartøjer eller ordner administrative opgaver. I år er vi en særlig tak skyldig til Poul Nørgaard Pedersen, vores trofaste, dygtige og venlige kasserer fra starten for mere end 15 år siden, som nu har valgt at stoppe med årets udgang. Tusind tak for mange års stort arbejde! Med hjertelig tak for samarbejde og opbakning i det forløbne år. Ole Nagel FDF Viborg 1 Sejladsleder Henrik Nicolaisen FDF Overlund Redaktør af Logbogen 3

4 Aktivitetskalenderen 17. marts: Planlægningsmøde på Nørresøvej 11 med deltagelse af Jens Håkan, Carl-Erik, Ole og Henrik. Sejlplan 05, Økonomi, investeringer, vedligeholdelsesplaner blev pudset af. 19. marts: Ole Nagel og Henrik Nicolaisen på tur til Flensborg Fjord, for at tilrettelægge sommertogtet. Gråstens Hytte blev beset, ligesom slæbesteder, fortøjningsmuligheder, sightseeing m.m. i Flensborg og Sønderborg blev undersøgt april: Arbejde med at klargøre fartøjerne på rekordtid i en meget tidlig Bededagsferie. I dagene derefter lakering af alle tre joller. 28. april: I løbet af eftermiddagen blev Falken søsat. Kl. 19,00 Første aften med Gastehold gaster mødt. Freja og Røskva søsat og sejlet til Flådebasen. Møde med forældre og lederhygge bagefter. 1. maj: Bjarne Lohmann får duelighedsbeviset, mens Jens Håkan og Jan Vinther får motorbådsbevis. Samme dag bliver de sidste meginjoller færdige på Anders Henrik Schmidts værksted og transporteres til Flådebasen. Ella klar til søsætning. 2. maj: Ella søsat med Søren, Louise og Ida fra FDF Overlund som besætning. Falken assisterede. 7. maj: Besøg på Flådebasen af Halsey Herreshoff, ejer og skipper på Rogusa. Blev vist rundt af Michael Hedager og Ole Nagel. Prøvetur i Freja med Tom, Jacob og Ole. 12. maj Torsdagssejlads med 11 gaster og 5 ledere. Freja, Falken, Ella og Røskva i søen. 17. maj: Eftermiddag: Tumlingene fra FDF Overlund ude i Falken og Freja. Ole og Jakob var skippere. 12 tumlinge, 3 ledere og 2 assistenter deltog. Aften: 15 væbnerne fra FDF Overlund i kanoer på Viborg Søerne. Falken ledsagede. 19. maj: Torsdagssejlads med 12 gaster. Alle fartøjerne i søen, idet Tjalfe søsattes samme dag. Der deltog også 9 puslinge, tumlinge og pilte fra FDF Vinkel. Samtidig var kanoerne ude med væbnerne fra FDF Vinkel maj: FDF Viborg 3. kreds på kanotur med alle 8 kanoer. 21. maj: Falken i Nørresø med Søren, Louise, Ida og Henrik fra FDF Overlund. 22. maj: Freja på søndagsaften sejlads med blandet besætning fra FDF Viborg 1. kreds og FDF Overlund. 23. maj: FDF Overlund til søs på Nørresø med 22 tumlinge og 4 ledere. Jens Håkan sprang til med kort varsel som skipper på Falken. Anders var skipper på Freja med Jacob som næstkommanderende. 4

5 24. maj: Eftermiddag: Piltene fra Overlund i kanoer på Viborg-søerne. Falken ledsagede med Christian Maigaard som skipper. Aften: Væbnerne fra FDF Viborg 1. kreds og FDF Vestervang i kanoer på Viborgsøerne. Falken ledsagede med Ole Nagel som skipper maj: Stor Megin Stævne i Marstal. 15 deltagere fra FDF Viborg 1. kreds, FDF Viborg 3. kreds og Overlund. Fra Viborg kørtes i fire biler til Ristinge, hvorfra der sejledes over i Falken og Freja. Lejrplads ved Ebbes Bådebyggeri. Lørdag afvikledes sejladserne med 7 deltagende Stor Meginer. Hele holdet foran Ebbes Bådebyggeri på Marstal Havn Vi fordeltes efter følgende plan/ resultat: Placering samlet Stor Megin Placering 1. sejlads Point Placering 2. sejlads Point Point Samlet 1. Jenle DK 3 5,7 1 0,0 5,7 ingen FDF mandskab 2. Morgan NL 1 0,0 3 5,7 5,7 Ole, Rasmus, Simon 3. Gefion DK 2 3,0 2 3,0 6,0 Samuel 4. Freia D 4 8,0 4 8,0 16,0 ingen 5. Freja DK 6 11,7 5 10,0 21,7 Martin, Anders, Jacob, Ida, Louise, Søren 6. Skibladner 5 10,0 7 13,0 23,0 Sebastian, Steffen 7. Hugin 7 13,0 6 11,7 24,7 ingen 30. maj Falken søsat efter stævnet i Marstal. Ole, Anders og Jørn Mathiasen deltog. 1. juni Falken med Henrik samt Freja med Ole og Simon gav 24 tumlinge og 3 ledere fra FDF Viborg 1. kreds en sejltur i søerne. 2. juni Torsdagssejlads med 12 gaster og alle fartøjer i søen. 7. juni FDF Overlund havde sommerafslutning med Freja, Ella, Røskva, Falken og alle kanoerne i søen. Ca. 60 personer var den aften ude at sejle 5

6 9. juni 22 gaster og ledere i søen med Freja, Ella, Røskva og Falken. I våddragter øvedes Mand over Bord manøvrer juni Weekend togt med Jens Krogh. Stemningsbilleder fra Jens Krogh Besætningen bestod af 10 ledere og gaster fra Sejlcenter Viborg og 7 af Ålborg Søkreds egne medlemmer. Fra Ålborg gik turen ud af Limfjorden ved Hals, herfra til Sæby. Efter et kort ophold videre til Vesterby på Læsø. Herfra dagen efter via Hals til Ålborg. Vellykket weekend. Samme weekend kanoer i brug af FDF Overlund og FDF Vestervang. 16. juni 17 gaster og ledere til søs med Falken Freja, Ella, Røskva og Tjalfe. Enkelte i våddragter til Mand over bord manøvrer. Ca. 5 sek./m juni FDF 1. kreds og FDF Vestervang CyKaVa (cykel+kano+vandrelejr for væbnere og seniorvæbnere). Vore kanoer medvirkede. 30. juni Tjalfe og Røskva taget på trailere. Forinden var alle fartøjer klargjort til sommertogtet. 3. juli. Freja og Falken taget på trailere klar til sommertogtet. 6. juli Ledermøde på Nørresøvej 11 til forberedelse af Sommertogtet. Deltagere: Jacob, Lars Peter, Jens Håkan, Ole og Henrik. 6

7 juli Sommertogt på Flensborg Fjord. 12 deltagere fra FDF Overlund, FDF Viborg 1. kreds og FDF Viborg 3. kreds. Falken, Freja, Tjalfe og Røskva deltog. Falken på Flensborg Fjord Lørdag kørtes fra Viborg til Gråsten, hvor bådene søsattes ved Gråsten Sejlklub og ved Egernsund Broen. I let vind gik turen vestover mod Rinkenæs og Munkemølle bugten, hvor vores sommerlejr lå. Lejretablering. Søndag var der kirkegang - det blev ved gangen idet vi fejlagtigt gik til den forkerte kirke (der er to i Rinkenæs). Om eftermiddagen sejlads til Okseøerne med Freja, Røskva og Falken. Mandag gik turen til Flensborg på en lænser med Freja, Falken og Tjalfe. Besøg i byen inden vi sejlede retur i frisk vind fra øst. Tirsdag gik turen med Falken til Sønderborg. Her fik vi set Dokumentationscenteret på Dybbøl Banke. Rasmus skabte let panik ved at falde i søvn bag en toiletbygning, og først vise sig et par timer efter. Onsdag var vi på besøg i Glücksborg med alle fire fartøjer. Jacob og LP svømmede over fjorden - en distance på ca. 6,5 km. Fra havnen travede vi nogle km op til Glücksborg Slot, som vi aflagde et besøg. Torsdag var afslapningsdag, hvor alle fik hvilet. Louise og Steffen svømmede fra lejren til Store Okseø (ca. 2,5 km). Rollo kom på operationsbordet i lejren og fik fjernet resterne af en tæge. LP agerede dyrlæge. Fredag sejledes til Egernsund, hvor sejlbådene kom på trailere. Turen retur med Falken blev meget våd med kraftig sø og tordenbyger. Om aftenen forældrebesøg og hjemrejse for nogle af deltagerne. Lørdag oprydning i lejren og hjemtransport af fartøjerne juli. Michael Hedager prøvesejlede Falken på en tur for at teste og udvikle dens brug ved evt. fremtidige længere ture som følgebåd. Turen gik fra Randers til Odense med diverse ophold undervejs. Bl.a. sejledes under Storebæltsbroen. Der gennemsejledes en distance på 123 sømil, brugt 123 liter benzin. Gennemsnitshastighed 21 knob ved 3500 omdrejninger. Besætning på 3 personer. Eksperimenterede med sprayhood for. Erfaringer: Det kan lade sig gøre at bruge Falken overalt i indre danske farvande / Østersøområdet, som selvstændigt opererende følgebåd. Falken s rute. 7

8 juli Raid Finland med Freja. Under hårdt kryds i Finland. Indsat: Besætningen. For tredje gang deltog Freja med besætning i dette arrangement. Besætningen i år var international. Fra FDF 1 kreds deltog Ole Nagel, Bjarne Lohmann og Bjarne Skov. Resten af besætningen kom fra Storbritannien, Finland og USA. Fra Viborg gik turen med Freja på trailer til Stockholm, og derfra med færge til Åbo i Finland. Sejladserne blev gennemført i Skärgårdshavet syd for denne by 7. august. Freja, Røskva, Tjalfe og Falken søsat efter sommertogter og sejlede til Flådebasen. 11. august. Første torsdagssejlads efter sommerferien med 22 deltagende gaster og ledere. Alle sejlbåde og Falken i søen. Vind på 9 sek./m bevirkede, at alle sejlede med rebede sejl. Rorskade på Tjalfe i forbindelse med afsejling. 18. august. Torsdagssejlads med alle fartøjer i søen. Samtidig indviedes vores nye sejl til meginjollerne. Hans- Henrik Madsen fra Nordea kom og overrakte en check på kr ,-. Brian fra Vinkel kom for at skrive artikel til Flux, FDF landsblad for væbnere. Vinden på 2-3 s/m gav mulighed for at konstatere deres fortræffeligheder. Meginjollerne taget på trailere til Megin Bowlen. Hans Henrik Madsen, Nordea overrækker kr. til nye sejl 8

9 august Megin Bowlen ved Lundeborg på Fyn. Et stort antal tilmeldte gjorde det for første gang nødvendigt at låne en megin-jolle. Det blev Naglfar fra Brejning Efterskole, som kom til at supplere vore egne Ella, Røskva og Tjalfe. Lørdag var vejret fint - uden en vind, så alle planlagte sejladser blev aflyst. Søndag blev et antal gennemført, men strømmen drillede os, så vi sammenlagt fik en række dårlige placeringer: Naglfar nr. 16 og sidst, Røskva nr. 15, Ella nr. 12 og Tjalfe nr. 7. De dårlige placeringer betød, at Naglfar fik Kvaje-præmien i år. Så vi fik hvad vi kom efter - en pokal! Men bedst af alt en god weekend med varmt sommervejr, badning i Storebælt, fint kammeratskab og gode oplevelser til søs. Pigerne med Louise som skipper viste deres kampvilje ved svømmende at trække Ella af sted under vindstille - det stod der nemlig intet om i reglerne at man ikke måtte! Meginjolle med trespand august FDF Vinkel på kanosejlads med alle 8 kanoer. 25. august. Torsdagssejlads med alle fartøjer i søen med 0-1 sek./m. samtidig var FDF Vinkel kredsen ude i kanoer. 1. september. Torsdagssejlads. FDF Vinkel på kanosejlads. 4. september. Enkelte kanoer til Flux-optagelse 7. september: Pilteklassen fra 1. kreds på besøg. Alle fartøjer i søen. 8. september. Torsdagssejlads 13. september. 20 tumlinge samt ledere fra FDF Overlund på sejlads i Falken og Freja. 15. september. Torsdagssejlads. Alle fartøjer i søen. Der sejledes på trekantbane i svag vind. Nye pandelamper taget i brug første gang denne aften. 22. september. Torsdagssejlads. I vind 0-1 sek./m sejledes på trekantbane. Vinden var østlig hvilket betød at Stormegin Freja kunne sejle med god fart hvor megin jollernes sejl ikke kunne nå op hvor vinden var. Der sejledes efter båkelinje og aftenen endte med mørkesejlads. 29. september. Torsdagssejlads. I vind op til 5 sek./m sejledes på trekantbane med alle de nye sejlbøjer i brug. Tjalfe med topsejl præsterede at indhente stormegin Freja, hvilket beviser de nye sejls anvendelighed. Aftenen endte med sej lads i mørke. 2. oktober. Freja, Ella, Røskva og Tjalfe taget på trailere og kørt i vinterhi i Romlund. Falken samt 12 FDFere og forældre medvirkede. 9

10 6. oktober : Teoriaften i kredshuset i Overlund. Aftenen var samtidig afslutning for det te års gastehold. 19 deltagere, heraf 5 ledere. 19. oktober: Falken taget på trailer for vinteren. 19. november: Arbejds og Planmøde for ledere Tilknyttet lederstab 2005 Funktion Navn Adresse Tlf. Sejladsleder db Ole Nagel Kommenvej Materiel db Henrik Nicolaisen Kommen- Nørresøvej 11 Nørresø Finderup/ FDF Viborg 1. Kasserer Poul Nørgaard vej 16 Pedersen Hirsevænget vej Poul.n. Jegstrup Kreds depot Kanoer (8) Leder db S Carl Erik Jensen Hindbærvej 17 V-F Stormegin Leder mb S Jens Håkan S Vinkelvej 126 V-F YAM 250 S-V dk Leder Meginjoller (3) Jens Bork Gl. Randersvej S 23 b 86 V-F Leder Optimist db Anders Kristensen Hjortehøjen S-V Leder Følgebåd (1) db Christian Maigaard Plejlen S 9 86 V-F Leder Kanotrailer (1) Jacob Gregersen S Seglen V-J Bådtrailere (4) S V-F Veste (79) Våddragter S (25 stk.) s (40 stk.) v (alle) s-v (3 stk.) Telte (2) H Sommertogtholdet foran Glücksburg Slot 10

11 Uddannelse Ved sejlads uden for søer kræver FDF Landsforbundet at ansvarlig skipper har bestået Søfartsdirektoratets duelighedsprøve (db). I 2005 har Bjarne Lohmann bestået denne prøve. Motorbådsbeviset (mb), som er nødvendigt for at kunne være skipper på Falken, er bestået af Jens Håkan, som samtidig er begyndt på Duelighedsbeviset. Brug af fartøjer For at få et overblik over udnyttelsen af vores fartøjer har vi indført et begreb: Arrangementsdage. Har et fartøj været med på en aftensejlads giver det 1 point, et weekend arrangement 3 point og en sommertogt 6 point. Herved opnås et overblik over brugen af de enkelte fartøjer. Tælles lodret ses anvendelse af det enkelte fartøj over en årrække. Tælles vandret fremkommer et tal for årets samlede forbrug af fartøjer. Tallene i skemaet bygger på angivelser i de enkelte års logbøger. Ud over angivelserne i skemaet lejes kanoerne ud til FDF uden for ejerkredsen, andre ungdomsorganisationer og egne FDF ledere. Indtægten herfra indgår i driften og figurerer i regnskabet for det pågældende år. År (arr. dage) Kanoer Freja Ella Røskva Tjalfe Falken 2005 (176) (151) (116) (fra juni) I alt Årets trofæer I år scorede vi Kvajepokalen ved Megin-bowlen for 2. år i træk. Men vi kan glæde os over en delt 3. plads ved Raid Finland (den bedste hidtil), samt bedre placeringer end tidligere ved Stor Megin Stævnet. I sæsonens løb har vi fået tre sejlbøjer, så vi nu kan øve konkurrencesejlads på Nørresø. Sammen med nye sejl til meginjollerne forøger det mulighederne for fremtidige bedre placeringer. Freja i farvandet ud for Marstal 11

12 Eskadrerne 1. Eskadre Farvande: Åer og søer Fartøjer: 8 kanoer: Blå gruppe nr. 1-4 Rød gruppe nr Personer: Max. 24 (3x8) Mobilitet: 1 kanotrailer Flådebase: Kommenvej Eskadre Farvande: Søer, fjorde og kystnære områder. Fartøjer: 1 Stormegin: Freja Meginjoller: Ella 33, Røskva 34, Tjalfe 35.. Personer: Max. 18 Mobilitet: 4 bådtrailere, Udstyr: 4 skipperkasser, div. bådshager, fendere m.v. Flådebase: Nørresøvej Eskadre Farvande: Fartøjer: Personer: Mobilitet: Udstyr: Søer, fjorde, og kystnære områder. Falken følgebåd af typen Brigg, Falcon 500 med 50 HK Yamaha. Gummitarzan af typen YAM 250 T med 4 HK Yamaha Max bådtrailer, 1 taske 2 skipperkasser, VHF, GPS og vind måler. Brandslukningsudstyr, bådshager, våddragter m.v. Flådebase: Nørresøvej 11 Støttefunktioner Flådebase: Nørresøvej 11 Flådebase: Kommenvej 16 Hovedværksted: Jegstrup Magasiner: Jegstrup Flådebaserne. Forvaltninger: Flådebaserne Regnskabsafd.: Hirsevænget 12

13 Økonomi og materiel I 2005 ser det ud til vi for andet år i træk får overskud på driftregnskabet. Medvirkende hertil var bl.a. tilskud på kr ,- fra kommunen til vedligeholdelse og forsikringer, gastehold samt overskud på arrangementer. Investeringsbudgettet lykkedes det også at holde med tilskud fra Nordea og Folkeoplysningsudvalget, så nye sejl til Ella, Røskva og Tjalfe, nye opdriftspuder til Freja, nye pandelamper og presenning til Falken kunne indkøbes. Den samlede nyværdi af fartøjer med udstyr er uforandret ca. kr ,-. Salgsværdien er vanskelig at fastsætte men vurderes til ca. 50 % af nyværdien. Falken har sejlet i 3 sæsoner. På ønskesedlen er navigationsudstyr, skruebeskytter samt kraftig projektør. Freja har sejlet i 4 sæsoner og udskiftning af opdriftspuder skal gerne ske i næste sæson. Meginjollerne har sejlet i 16 sæsoner, men er alle løbende vedligeholdt. Kanoerne er blevet renoveret løbende med bl.a. nye sæder. Total udskiftning af padler står øverst på ønskelisten for Et større antal redningsveste er fra 1989 og er tjenlige til udskiftning. Vores øvrige udstyr (telte, veste, fendere m.v.) er generelt i god stand. Flådebasen på Nørresøvej er omkostningsfri. Men flyttes flådebase kommer også udgifter hertil. Udgifter til magasinering er meget lave, hvilket skyldes folks velvillighed over for vort arbejde. Fra Glücksburg Havn 13

14 Deltagerlister Deltagere på Gastehold 05 (13 deltagere) (parentes angiver deltagelse på tidligere års gastehold) FDF Finderuphøj Mikkel Thuesen (03, 04) FDF Overlund Anne Schultz (04) Ida Frandsen (04) Louise Kjær Bonde (03, 04)) Rasmus Westland Knudsen (03, 04)) Ninna Elgaard Kristensen (04) FDF Viborg 1. Kreds Simon Nørgaard Hill (03, 04) Karen Marie Mygind Karlsen (04) Lars Peter Mygind Karlsen (03, 04) Steffen Frilund (03, 04) Sebastian Hedegaard (03,04) Lasse Vig Laursen FDF Viborg 3. Kreds Samuel Nygaard Pedersen Stor Megin Kapsejlads Marstal (15 deltagere) Ledere: Ole Nagel, 1. kreds Martin Christiansen, 1. kreds Jens Håkan, Overlund Carl-Erik Jensen, Overlund Henrik Nicolaisen, Overlund Anders Kristensen, Overlund Jacob Gregersen, Overlund Gaster: Simon Hill, 1. kreds Steffen Frilund, 1. kreds Sebastian Hedegaard, 1. kreds Samuel Nygaard Pedersen, 3. kreds Ida Frandsen, Overlund Louise Kjær Bonde, Overlund Søren Pedersen, Overlund Rasmus Westland Knudsen, Overlund Skibshund: Rollo 14

15 Jens Krogh weekend togt (10 deltagere) Ledere: Ole Nagel, 1. kreds. Anders Kristensen, Overlund. Jacob Gregersen, Overlund 3. skifte 1. skifte 2. skifte Gaster: Ida Frandsen, Overlund Louise Kjær Bonde, Overlund Steffen Frilund, 1. kreds Simon Nørgaard Hill, 1. kreds Lasse Vig Laursen, 1. kreds Sebastian Hedegaard, 1. kreds Mikkel Thuesen, Finderuphøj 1. skifte 1. skifte 2. skifte 3. skifte 3. skifte 2. skifte 1. skifte Jens Krogh af Ålborg Sommertogt på Flensborg Fjord (12 deltagere) Stab: Ole Nagel, 1. kreds Lars Peter Mygind Karlsen, 1. kreds Jens Håkan, Overlund Jacob Gregersen, Overlund Anders Kristensen, Overlund (kun lørdag) Henrik Nicolaisen, Overlund Gaster: Rasmus Westland, Overlund Steffen Frilund, 1. kreds Karen Marie Mygind Karlsen, 1. kreds. Samuel Nygaard Pedersen, 3. kreds. Ida Frandsen, Overlund Louise Bonde, Overlund Sebastian Christensen, 1. kreds Skibshund: Rollo Alternativ fremdrift af meginjolle.. 15

16 Raid Finland (3 deltagere) Eget mandskab: Ole Nagel, Viborg 1. kreds Bjarne Lohmann, Viborg 1. kreds Bjarne Skov Nielsen, Viborg 1. kreds Udenlandsk mandskab: Matthew Edward Dale, England Anna Narinen, Finland Karen Seo, USA Megin-bowlen (15 deltagere) Ledere: Ole Nagel, 1. kreds Jens Håkan, Overlund Michael Hedager, Finderuphøj Anders Kristensen, Overlund Henrik Nicolaisen, Overlund Lars Peder Mygind Karlsen, 1. kreds Freja med god vind i Skärgårdshavet, Finland Foto: Mike Hanyi, Finland Gaster: Simon Hill, 1. kreds Steffen Frilund, 1. kreds Sebastian Christensen, 1. kreds Lasse Vig Laursen, 1. kreds Karen Marie Mygind Karlsen, 1. kreds Ida Frandsen, Overlund Louise Bonde, Overlund Ninna Kristensen Overlund Anna Schultz, Overlund Skibshund: Rollo Rogusa Michael Hedager, Finderuphøj Bjarne Lohmann, 1. kreds Ved Egernsund, Flensborg Fjord 16

17 17

Logbog 2008. Sejlcenter Viborg

Logbog 2008. Sejlcenter Viborg Logbog 2008 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 16 Brug af fartøjer 16 Uddannelse 17 Materielstatus 17 Økonomi 17 Visioner 18 Eskadrerne 19 Deltagerlister 20 Forsidefoto Sommertogt

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg.

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Fra formandens beretning på generalforsamlingen 22. november 2009: Den 23. september 2009 fik klubben et flot tilbud fra de nye ejere Kim

Læs mere

26. ÅRG September-November 2003

26. ÅRG September-November 2003 4 26. ÅRG September-November 2003 Faaborg Drenge til junior VM i Moskva F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt Oplag: ca. 550 eksemplarer. Udsendes

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.36 Okt. 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 forf@juelsmindesejlklub.dk Hvem

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

Furesø Nyt. HERSLEV SEJLERLEJR har god vind i sejlene -SE SIDE 10. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 Oktober 2012 57.

Furesø Nyt. HERSLEV SEJLERLEJR har god vind i sejlene -SE SIDE 10. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 Oktober 2012 57. Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 Oktober 2012 57. årgang HERSLEV SEJLERLEJR har god vind i sejlene -SE SIDE 10 Indhold Formanden tager ordet 3 Standernedhaling med suppe! 4 Sjælland

Læs mere

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet KLUBBLAD NR 2 2014 Tirsdagssejlads - set fra Chatarsis HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet Side 1 FØLG ALLE FØLG AKTIVITETER MED PÅ PÅ WWW.HALSBAADEALAUG.DK Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Sejlerskolen starter! Se side 3

Sejlerskolen starter! Se side 3 1 34. Årg. April - september 2011 Sejlerskolen starter! Se side 3 F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 3 gange årligt i 2011. Oplag: ca. 450 eksemplarer. Udsendes

Læs mere

Årsskrift 2014 - Aalborg Søspejdere

Årsskrift 2014 - Aalborg Søspejdere Årsskrift 2014 - Aalborg Søspejdere Så gik der endnu et år hos søspejderne, på søsportsvej, vi har brugt året på en masse forskellige arrangementer, både for hele gruppen og for grenene, ikke kun på vores

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet oktober 2011 KLUBBLAD NR 3 2011. HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet oktober 2011 KLUBBLAD NR 3 2011. HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet. KLUBBLAD NR 3 2011 HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen: 24 25 38 50 Michael

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Nr. 3 September 2010 37. årgang

Nr. 3 September 2010 37. årgang Nr. 3 September 2010 37. årgang Sejlere fra Ungdomsafdelingen er med, når klubbens nye Match28'ere dyster i tirsdagssejladserne bådene Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Sikke en sommer.

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub Oktober 4-2009 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET SIK - NYT 18. årgang 2015 FODBOLDAFDELINGEN August- Nr. 6 FORMANDEN HAR ORDET Håber I alle har haft en god sommer og nydt friheden fra fodbolden i nogle dage. Opstarten til den nye sæson er i fuldt gang

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts 2012 57. årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts Indhold Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010

PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010 PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010 I dette blad: Farvel fra den gamle redaktør 3 Formanden har ordet 5 Tur til arbejdermuseet 6 Den nye redaktør siger goddag 7 Surfudvalg 7 Køge Sejlklubs

Læs mere