Informationssikkerhed Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10"

Transkript

1 Informationssikkerhed Version Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de it-sikkerhedsmæsige krav og foranstaltninger for retablering af systemer og data i Banedanmark. Mål Banedanmarks kritiske systemer og data skal kunne gendannes i tilfælde af fejl eller uheld. Faciliteterne til sikkerhedskopiering skal være omfattet af de krav der er fastsat i it-beredskabsplanerne og de specifikke aftaler for sikkerhedskopiering skal fastsættes i de SLA er som indgås mellem It og system og dataejere. It-sikkerhedskrav I henhold til retningslinjer for it-beredskabet er det fastsat at backupmedier til retablering af de kritiske aktiver skal opbevares uden for Banehuset, således at restore af data er mulig fra ekstern lokation. Der skal være fastsat procedurer for: Hvilke data og programmer der skal sikkerhedskopieres Med hvilke intervaller der skal foretages sikkerhedskopiering I hvor mange eksemplarer der skal tages sikkerhedskopiering På hvilke medier sikkerhedskopiering skal lagres Mærkning og entydig identifikation Hvor sikkerhedskopier skal opbevares og for hvilken periode Udlevering af sikkerhedskopier Genstarts og retableringsprocedurer der anvendes, hvis der opstår fejl i driftsafviklingen Overvågning af om sikkerhedskopiering er sket som fastsat Test af sikkerhedskopiering Sikkerhedskopier skal være klassificeret og beskyttet på samme vis som de originale data. Kravene til opbevaring af sikkerhedskopier er omfattet af de samme fysiske krav, som gælder for it-tekniske anlæg. Ved opbevaring i et fjernarkiv (hos Banedanmark eller arkivhotel) skal dette ske i henhold til retningslinjer for fysisk sikring af bygninger, lokaler og installationer. Økonomi Telefon Telefax Journalnr. It /Maa Amerika Plads 15 Direkte Notat 2100 København Ø Side 1(5)

2 Liste over hvem der kan rekvirere sikkerhedskopier skal findes. Ved ibrugtagning af nye systemer skal der indgås aftale om hvorledes sikkerhedskopiering skal ske inden systemet tages i drift. Der skal forefindes en opdateret oversigt over alle kritiske aktivers sikkerhedskopier og deres placering. Denne skal indgå som et bilag til it-beredskabsplanen. Sikkerhedskopier skal testes for at sikre at de stadig kan bruges. Testplan skal udarbejdes mindst én gang årligt. Sikringsforanstaltninger Retablering af systemer og data sker ved hjælp af Banedanmarks backup platform, bestående af en DataDomain med tilhørende diske. Systemet er redundant, med den primære DataDomain placeret i Serverrummet i Banehuset og en redundant (kopi) i Eitzen IT s serverrum, Amerika Plads 38. Data Domain reducerer mængden af diskplads til opbevarelse af data, gennem logisk at genbruge data der tidligere er skrevet på diske. Backup er i perioden fra 14/ til skiftet fra båndmedie til diske. Retablering af data fra backup udført tidligere end denne periode, kan fortsat genskabes fra båndmedie via båndstation i serverrummet i Banehuset. Kravet om at kunne retablere systemer og data på ekstern lokation, kan på lignende vis efterleves ved at genskabe data fra båndstation på lokaliteten. Omfang Omfang af backup er afstemt med SLA er for de pågældende systemer og data. For de systemer som driftes af It, som der ikke er indgået SLA for, tages standard backup således: Filer: Kvartalsvis: Fuld backup Daglig: Incremental (af ændringer siden sidste backup). Databaser (Exchange, SQL, SAP, Oracle): Kvartalsvis: Fuld backup Månedlig: Fuld backup Ugentlig: Fuld backup Daglig: Backup af database log (loggen indeholder ændringer i data siden sidste backup). SAP Logs: Daglig: Backup hver 3. time af logs Backup tages af: Side 2(5)

3 Hel server + System State for Windows 2000 (flad fil) Hel server for unix/linux (flad fil) MSSql database Oracle database Konfiguration af backup miljø, regelsæt og rapporteringer af gennemførte backup findes i Netbackup Administration Console. Overvågning af sikkerhedskopiering og kontrol af backup: It-driftleverandør tager action på om system melder om fejl. System melder om fejl, hvis validering ikke lykkes. Der er pt. ikke procedurer for test af restore. Lagring Lagring sker på DataDomain server. Backup gemmes således: Kvartalsbackup: 5 år, og i øvrigt iht. ESDH-instruks Måneds backup: Gemmes i 12 måneder Uge backup: Gemmes i 3 mdr. Daglig backup: Database backup gemmes i 1 måned. Fil backup gemmes i 12 måneder. Mærkning Mærkning af bånd fra backup før 1/ , sker med stregkoder. Overvågning af backupmedier Backupmedier er klassificeret som fortrolige/følsomme og skal opbevares som kritisk udstyr i henhold til retningslinjer for fysisk sikring af bygninger, lokaler og installationer gældende. It-driftleverandør overvåger de lokaler i Banehuset, hvor der er backupmateriale. Itdriftleverandør sikrer at kun godkendt personale har adgang til de lokaler hvor der er opbevares bånd i Banehuset. Liste over personale der har adgang, opbevares hos itdriftleverandøren. It-driftleverandør sørger for sikker transport af backup bånd til fjernarkiv, herunder at båndene bliver transporteret under overvågning og at uvedkommende ikke får adgang til dem. Denne procedure er under udfasning, se ovenfor. It-driftleverandør står for sikring og overvågning af fjernarkivet herunder at backupmedier opbevares i henhold til sikkerhedskravene i fjernarkivet. It-driftschefen er ansvarlig for at der findes en procedure for håndtering af backupmedier, herunder at der er en procedure for fysisk håndtering og udlevering/anmodning af backup. Udlevering af sikkerhedskopier: Side 3(5)

4 Systemejer eller dataejer kan bede om at få foretaget restore af egne data og systemer. Henvendelse sker via Help desk. Restore af et system vil altid ske efter nærmere vurdering af de risici der kan være forbundet hermed Systemændringer og udfasning af backup udstyr Change Management proceduren følges ved ændringer af system. Gamle båndstationer skal gemmes af hensyn til retablering af gamle data i en begrænset periode (3 mdr). Der foretages fysisk test af båndstation 1 gang årligt. Gennemført test skal kunne dokumenteres. Nødprocedurer Ved retablering af server er restore af data først mulig efter installation af styresystem, netbackup klient og katalog (index). Ved katalog forstås her backupsystemets interne database for databackup. Der henvises til driftsdokumentation for systemet. Roller It-driftsleverandør er overfor Banedanmarks it-driftschef, ansvarlig for sikker back up og restore af data og systemer. It-driftsleverandøren skal sikre at der sker test backupmedier mindst 1 gang årligt. It-driftsleverandør er ansvarlig for at vedligeholde fortegnelse over backupmediers placering It-driftsleverandør er ansvarlig for at vedligeholde oversigt over bemyndigede personer der kan få udleveret backupmedier It-driftsleverandør er ansvarlig for at underrette om uregelmæssigheder i henhold til aftalte procedurer It-chefen er ansvarlig for at de fastsatte it-sikkerhedskrav overholdes Informationssikkerhed tilser at it-sikkerhedskravene overholdes Informationssikkerhed er ansvarlig for at der foretages stikprøvekontrol og audit ChangeManagement funktionen er ansvarlig for at sikre styring af ændringer i systemet, herunder sikre at opbevaring af gammel teknologi sker. It-driftsleverandøren er ansvarlig for at backup-medier i fjernarkiv opbevares som foreskrevet og at backup-medier kun udleveres til bemyndigede hos itdriftsleverandøren. Referencer Banedanmarks informationssikkerhedspolitik DS 484 It-beredskabsplan Retningslinjer for fysisk sikring af bygninger, lokaler og installationer Retningslinjer for sletning og kassation Side 4(5)

5 Kontrol Informationssikkerhed i Banedanmark er ansvarlig for at: Godkendelse Der mindst 1 gang årligt foretages audit af om konfiguration er i overensstemmelse med godkendt dokumentation. Der foretages kontrol af om backupmedier rent fysisk er til stede mindst 2 gange årligt. Der foretages stikprøvekontrol af opsætning efter behov. Godkendt af It-chef Kenneth Lau Rentius den Side 5(5)

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

Uddybende it-sikkerhedsregler

Uddybende it-sikkerhedsregler Københavns Kommune Koncernservice Uddybende it-sikkerhedsregler 2015-04-29 Indholdsfortegnelse 6 Organisering af it-sikkerhed 6.1 Interne organisatoriske forhold 6.2 Organisering af aftaler med eksterne

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring Klestrup partners A/S ISAE 3402 type 2-erklæring Generelle it-kontroller i tilknytning til drift af Windows-systemer for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Side 1 af 28 Indhold 1 Ledelsens udsagn...

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Albertslund Kommune. Albertslund. Samlet politik Virksomhedens samlede it-sikkerhedshåndbog 1.0

Albertslund Kommune. Albertslund. Samlet politik Virksomhedens samlede it-sikkerhedshåndbog 1.0 Albertslund Kommune Albertslund Samlet politik Virksomhedens samlede it-sikkerhedshåndbog 1.0 03-05-2011 Indholdsfortegnelse Politik 2 Indledning 2 Overordnet Informationssikkerhedspolitik for Albertslund

Læs mere

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune IT sikkerhedspolitik for Fredericia Kommune Side 1 af 17 Versionsstyring Versionsnummer Dato for version Ændring Årsag Ansvar 1.00 01.06.2013 Ny politik godkendt i byrådet PerToftdahl Side 2 af 17 Versionsstyring...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Navision Stat + ARS + Workflow. hos DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET. Version 1.3. 06.

Sikkerhedsinstruks for Navision Stat + ARS + Workflow. hos DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET. Version 1.3. 06. + ARS + Workflow Sikkerhedsinstruks for Navision Stat ARS - Workflow hos DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET Version 1.3 06. februar 2009 Baseret på Økonomistyrelsen vejledning Version 3.5 af

Læs mere

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Formål 3 Omfang 4 It-sikkerhedsniveau 4 Styring 5 Sikkerhedsbevidsthed 6 Brud på it-sikkerheden 6 Anvendelse af politik for it-sikkerhed i praksis 6 Bilag 1. Anvendelse af

Læs mere

ITS (IT-Supportcentret) ISAE 3402 Type 2

ITS (IT-Supportcentret) ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk ITS (IT-Supportcentret) ISAE

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune 2013 2. I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Wannafind. ISAE 3402 Type 2

Wannafind. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Wannafind ISAE 3402 Type 2

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S MARTS 2014 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2014 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2015 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

b. Indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden 1. januar 2014 til 31.

b. Indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden 1. januar 2014 til 31. Zitcom A/S ISAE 3402 Type 2 Uafhængig revisors erklæring angående generelle it-kontroller relateret til drifts- og hosting-ydelser for 1. januar 2014 til 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S FEBRUAR 2015 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING APRIL 2014 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 IT-politik for Movia Bilag 2 IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Version 1.0 15. januar 2007 CBL / SCE-IUa Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere