KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj Side 1 af 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13"

Transkript

1 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger før installation... 5 Klargøring af database mv. før installation... 6 Deployment til Apache Tomcat Overblik over log-filer for KIH Databasen... 9 Overvågning af KIH Database server KIH Database monitoreringssnitflade Backup og restore af KIH Databasen Backup af Java EE web applikation Backup af database Restore af KIH Databasen Dokumenthistorik Side 2 af 13

3 Indledning Dette dokument udgør den tekniske systemdokumentation for KIH Databasen. Systemdokumentationen indgår i den samlede KIH Database dokumentationspakke, hvis dele er beskrevet i KIH Database dokumentationsoverblik. Formålet med systemdokumentationen er at beskrive hvordan KIH Database platformen installeres, konfigureres og driftes. Dokumentet giver et overblik over konfigurationsfiler, log-filer og andre relevante objekter. Systemdokumentationen tager udgangspunkt i, at en række komponenter er tilgængelige. De væsentligste af disse er et operativsystem, en database og en Java EE servlet container. Systemoverblik Dokumentet KIH Database Arkitektur og design beskriver den overordnede arkitektur for KIH Databasen. I den følgende gengives dele af arkitekturbeskrivelsen, med fokus på de elementer der er relevante for systemdokumentationen. KIH Database platformen består af en Grails baseret serverapplikation, som afvikles i en Java EE web container. Nedenfor er den overordnede principielle systemarkitektur illustreret. Side 3 af 13

4 Andre systemer. F.eks. OpenTele, NSP, sundhed.dk etc. https/port 443 SOSI STS https/port 443 Sundhedsdatanet (el. f.eks. internet) Administratorer https/port 443 KIH Database applikationserver f.eks. Apache Tomcat) JDBC Databaseserver (f.eks. MySQL el. MS SQL) I illustrationen vises en central KIH Database applikationsserver hvor KIH Database web applikationen er installeret. Serveren udstiller en web baseret brugergrænseflade til administratorer, som de anvender via en browser. Til systemintegration udstilles en XML baseret web service, som eksterne systemer anvender til at indberette og hente data med. KIH Database applikationsserveren anvender en standard SQL database som datalager. Løsningen er testet med H2, MySQL 5 og SQL*Server I det følgende antages at en Apache Tomcat 7 web-container anvendes på serversiden. KIH Database web applikationen er også testet på JBoss, og bør fungere uden store problemer i følgende Java EE Containere som er supporteret af Grails Tomcat 7 Tomcat 6 SpringSource tc Server Eclipse Virgo GlassFish 3 GlassFish 2 Resin 4 Resin 3 JBoss 6 1 Se Side 4 af 13

5 JBoss 5 Jetty 7 Jetty 6 IBM Websphere 7.0 IBM Websphere 6.1 Oracle Weblogic 10.3 Oracle Weblogic 10 Oracle Weblogic 9 KIH Database applikationsserver KIH Databasens applikationsserver er en Java EE web applikation, udviklet i frameworket Grails I det følgende beskrives hvordan en Java EE web-applikation (WAR-fil) bygges og installeres på en applikationsserver. Selve installationen af WAR-filen i Java EE applikationsserveren afhænger af hvilket operativsystem, samt hvilken applikationsserver - og databaseteknologi, man vælger at anvende. I det følgende eksempel anvendes version 7 af Apache Tomcat Servlet Container en som applikationsserver, MySQL 5 som datalager og OS X 10.7 som operativsystem. Forudsætninger før installation Før installation af KIH Database server forudsættes følgende: 1. Adgang til en, to eller flere fysiske eller virtuelle maskiner med operativsystem installeret. Det er op til en konkret designbeslutning i opsætningen af systemet, om man vil afvikle applikationsserver og database på separate maskiner. I det følgende antages at to separate maskiner anvendes. 2. På systemets applikationsserver skal en Java EE webcontainer være installeret. F.eks. JBoss eller Apache Tomcat 7. Applikationsserveren skal anvende Java 6. Java 7 er ikke understøttet. 3. På systemets databaseserver skal f.eks. MySQL eller SQL*Server være installeret. 4. En WAR-fil med KIH Database web-applikationen, bygget til det konkrete miljø skal være tilgængelig Kompilering- og byg af en WAR applikation er beskrevet nærmere i dokumentet KIH Database Guide til videreudvikling. Side 5 af 13

6 Kort beskrevet, skal et miljø (environment) defineres i web-applikationen (gøres af systemets udviklingsteam). Efterfølgende skal der bygges en WAR fil til det konkrete miljø. Hvis et miljø med navnet osxtest f.eks. er defineret, kan war-filen bygges med kommandoen: grails Dgrails.env=osxtest war Klargøring af database mv. før installation I det følgende beskrives hvordan KIH Databasen installeres (deployes) til en Apache Tomcat 7 web container. For installation i andre Java EE web containere, f.eks. JBoss, henvises til den sektion i manualen for den konkrete web containere, som beskriver installation af web-arkiver (WAR-filer). Før installation af web-arkivet skal systemets database være installeret. Hvis MySQL anvendes kan dette f.eks. ske ved at installere MySQL, og efterfølgende oprette en database, og en KIH Database bruger, med kommandoerne i nedenstående boks: create database kihdb character set utf8; GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, CREATE, DELETE, DROP, ALTER, INDEX on kihdb.* TO ' IDENTIFIED BY 'kihdb'; flush privileges; Husk at udskifte brugernavn og adgangskode i ovenstående. Når databasen er installeret skal der oprettes en konfigurationsfil, hvorfra web-applikationen henter sin konfiguration. På Windows placeres konfigurationsfilen i biblioteket: c:\kihdatamon\settings\kihdb-config.properties På Unix baserede systemer (f.eks. Linux eller OS X) placeres filen i biblioteket: ${userhome}/.kih/kihdb-config.properties Hvor ${UserHome} angiver home-biblioteket for den bruger som web-containeren kører under. Hvis filen ønskes placeret andetsteds, skal dette ændres i systemets kildekode. Nedenfor to eksempler på KIH Database konfigurationsfiler. Én hvor web-applikationen anvender en MySQL database som datalager, og én hvor web-applikationens datalager er en Microsoft SQL*Server. Side 6 af 13

7 Eksempel på KIH Database konfigurationsfil med MySQL database: # Common settings #datasource.dbcreate = update datasource.pooled = true #datasource.logsql = false ## MYSQL DB datasource.dialect = dk.silverbullet.kihdb.util.mysqlinnodbdialect datasource.driverclassname = com.mysql.jdbc.driver datasource.username = kihdb datasource.password = kihdb datasource.url = jdbc:mysql:// :3306/kihdb Eksempel på KIH Database konfigurationsfil med Sql*Server database (OBS: Hvis katalog ikke anvendes på SQL*Server fjernes denne linie): # Common settings #datasource.dbcreate = update datasource.pooled = true #datasource.logsql = false # SQL Server DB datasource.driverclassname = net.sourceforge.jtds.jdbc.driver datasource.username = kihdb datasource.password = kihdb datasource.url = jdbc:jtds:sqlserver:// :1433:kihdb datasource.dialect = dk.silverbullet.kihdb.util.sqlserverdialect hibernate.default_schema = dbo hibernate.default_catalog = kihdb Konfigurationsfil parameteren datasource.dbcreate, mapper til Grails standard databaseopsætnings (dbcreate) parameter og kan antage værdierne i nedenstående tabel. I et produktionssetup, anbefales det at fjerne parameteren helt, eller sætte den til værdien validate, da der ellers er risiko for, at systemet vil forsøge at overskrive dets database når det startes/genstartes. Hvis man i forbindelse med installationen af KIH Databasen ønsker at oprette tabeller mv. i systemets relationelle database, kan det gøres ved at starte systemet med værdien sat til: datasource.dbcreate = create. Efterfølgende - når systemet er startet og tabelstruktur er oprettet - skal parameteren ændres til f.eks. datasource.dbcreate = validate. Side 7 af 13

8 En bedre metode til oprettelse af tabeller er, at systemets udviklere danner et tabeloprettelsesscript (DDL). Og at systemet enten konfigureres med en tom datasource.dbcreate eller med datasource.dbcreate = validate. dbcreate værdi Betydning create Ved opstart af web-applikationen nyoprettes tabeller og andre databaseobjekter. update Ved opstart af web-applikationen oprettes tabeller og andre databaseobjekter som ikke i forvejen eksisterer i databasen. validate Ved opstart af web-applikationen validerer applikationen om alle nødvendige databaseobjekter er tilstede. Hvis dette ikke er tilfældet kan applikationen ikke starte (deployes) og logger i stedet en fejl til en dens log-filer. Tom værdi. Systemet antager at alle nødvendige databaseobjekter er til stede, men gør ikke noget for at undersøge om det er tilfældet. Deployment til Apache Tomcat 7 Når database- og konfigurationsfiler er klargjort kan web-applikationen (WAR-filen) installeres på systemets applikationsserver. På Apache Tomcat sker dette ved at kopiere war-filen (f.eks. kih_database.war) til Tomcatserverens webapps bibliotek. På OS X og Linux kan dette gøres i en shell med kommandoen: cp kih_database.war ${TOMCAT_HOME}/webapps/ Afhængigt af hvordan Apache Tomcat serveren er konfigureret, vil ovenstående kommando installere KIH Database web-applikationen, så dens rod-kontekst er kih_database, når man åbner den fra en web-browser, d.v.s.: Hvis man i stedet ønsker, at applikationen skal installeres så brugere ikke skal angive en rodkontekst kan det gøres ved at omdøbe war-filen til ROOT.war når den kopieres til webapps biblioteket: cp kih_database.war ${TOMCAT_HOME}/webapps/ROOT.war Side 8 af 13

9 Når applikationen installeres navngivet ROOT.war, forstår Tomcat det sådan, at den skal udbyde applikationen uden en rod-kontekst. D.v.s. på adressen: Efter installation, verificeres om serveren er korrekt installeret ved at overvåge om den skriver fejl til sine log-filer, og ved at åbne applikationen i en web-browser. Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan applikationens log-ind side ser ud på miljøet kihdb-test, når den er deployet som ROOT.war. Overblik over log-filer for KIH Databasen KIH Database server er konfigureret til at sende sine logs til Tomcats standard-logbibliotek. Dvs.: <TOMCAT>/logs Hvis systemet skal skrive log-filer til en anden lokation, skal dette konfigureres af udviklingsorganisationen (i filen Config.groovy ). Side 9 af 13

10 I standard-opsætningen logger KIH Database webapplikationen til filen kihdb.log. Som standard er applikationen konfigureret til at danne en ny log-fil på dagsbasis. D.v.s. nyeste log-fil er filen kihdb.log. Ældre log-filer omdøbes, så de efter kihdb.log tilføjes datoen for de logninger filen indeholder. F.eks.: Filnavn Beskrivelse kihdb.log Seneste logninger fra KIH Database web-applikationen kihdb.log Logninger fra 30. april 2013 kihdb.log Logninger fra 29. april 2013 kihdb.log Logninger fra 28. april 2013 Logfilen bør ikke indeholde fejl-logninger. Disse er kendetegnet ved at ordet ERROR indgår i en lognings-linie. Overvågning af KIH Database server I dette afsnit beskrives den snitflade KIH Database serveren stiller til rådighed for anvendelse i en driftsmæssig overvågning af platformen. En samlet overvågning af systemet bør også omfatte overvågning af systemets processer samt databaseserver og diskplads m.v. Hvilke processer der skal være kørende på systemet afhænger af hvilken Databaseteknologi og hvilken Java EE webcontainer systemet anvender. Der henvises derfor til dokumentationen for de konkrete produkter. KIH Database monitoreringssnitflade KIH Databasen udstiller en simpel web-side, som kan anvendes til overvågning af serverens tilstand fra enten et overvågningssystem eller f.eks. en browser. Web-siden udstilles på adressen: http(s)://<kih DATABASE-URL>/<ROD-KONTEKST>/isAlive Når siden kaldes, undersøger systemet om det er korrekt kørende og om det har mulighed for at skabe forbindelse til dets database. I nedenstående skærmbillede vises et eksempel på siden, som den ser ud når alt er fungerende: Side 10 af 13

11 Der er fire værdier på siden, som beskrives i følgende tabel: Tekst Beskrivelse responsetext Svarer I m alive! hvis systemets applikationsserver er fungerende. runningversion Angiver hvilken version af KIH Databasen der er installeret på serveren. environment Angiver hvilket miljø serveren er konfigureret som (eksempelvis test, devel eller production) isdatabasealive Angiver om applikationsserveren (f.eks. Tomcat) kan oprette en forbindelse til systemets SQL database. Mulige svar er: Yes. eller No.. For at have et fuldt fungerende system, skal responsetext være I m alive! og isdatabasealive være Yes.. Backup og restore af KIH Databasen I det følgende angives anbefalinger for backup/restore strategier for KIH Database applikationen. Den konkrete strategi og fremgangsmåde afhænger af hvilke teknologier en konkret installation anvender. Backup af Java EE web applikation KIH Database server applikationen gemmer alle data i sin database. Det bør derfor ikke være nødvendigt at lave løbende backup af applikationsserverens filsystem. Det anbefales derfor, at der efter installation laves en initiel backup af maskinen serveren er installeret på, og at der løbende tages backup af serverens konfigurationsfil (beskrevet i tidligere afsnit). Hvorvidt der udføres backup af web applikationens log-filer, besluttes i forbindelse med den konkrete installation. Backup af database Det anbefales at der etableres løbende backup af systemets database, således data ikke kan gå tabt ved evt. systemnedbrud. Side 11 af 13

12 Restore af KIH Databasen Hvis der er sket en hændelse, som medfører at det er nødvendigt at lave restore af hele eller dele af KIH Database installationen, anbefales følgende overordnede fremgangsmåde: 1) Kontrollér, at alle systemets applikationsservere, og andre systemer som skriver til systemets database, er standsede 2) Gendan systemets database 3) Start databaseserveren 4) Lav restore af systemets applikationsservere (eller start dem igen) Side 12 af 13

13 Dokumenthistorik Version Dato Initialer Ændring Initiel version Side 13 af 13

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Systemdokumentation (inkl. driftsvejledninger)

Systemdokumentation (inkl. driftsvejledninger) Systemdokumentation (inkl. driftsvejledninger) Videreudvikling og vedligeholdelse af IT-systemet "Fredede og Bevaringsværdige Bygninger" Kulturarvsstyrelsen Projekt nr.: 1010497 DOKUMENT REF: 1010497 FBB

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 3 Logfil... 3 Backup... 3

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Installations- og driftsvejledning til Stamdatamodulet KOMBIT

Installations- og driftsvejledning til Stamdatamodulet KOMBIT Installations- og driftsvejledning til Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Generelt... 4 3.1 Systemkrav... 4 3.2 Portering... 4 3.3 Skalering... 5

Læs mere

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Side 1 af 21 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en installationsvejledning for det webservice

Læs mere

Transportlag 5.2 Installation til Windows Server 2003 SP2

Transportlag 5.2 Installation til Windows Server 2003 SP2 Transportlag 5.2 Installation til Windows Server 2003 SP2 Transportlag Via OIOSI 1 af Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudsætninger for installationen... 4 Installation på flere servere... 4 Systemoverblik...

Læs mere

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Arkitektur af SOSI-GW... 2 Intern arkitektur... 2 Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer... 2 Versionsstyring af

Læs mere

Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer oprettet på Nemhandelsregistret 2 Navision Stat og Nemkonto Navision Stat og CVR-registret

Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer oprettet på Nemhandelsregistret 2 Navision Stat og Nemkonto Navision Stat og CVR-registret Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MILE Dato 15.04.15 NS Transportlag 7.0 installationsvejledning Overblik Formål Transportlaget bruges til at udveksle data mellem: Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer

Læs mere

VINTERMAN. Systemdokumentation

VINTERMAN. Systemdokumentation Systemdokumentation 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 1 2. VINTERMAN struktur... 2 2.1. VINTERMAN serveren... 3 2.2. VINTERMAN klienter... 6 2.3. Internet-forbindelse mellem server og

Læs mere

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT 26. august 2013 1. Generelt om installationen... 2 1.1 Opgradering... 2 1.2 Vedrørende installation på et virtuelt miljø... 2 2. Operativsystemer... 3 3. Opdeling

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Version 5.4 eller nyere: Opgraderinger fra disse versioner kræver ikke manuelle tilretninger inden Installationspakken køres.

Version 5.4 eller nyere: Opgraderinger fra disse versioner kræver ikke manuelle tilretninger inden Installationspakken køres. SUPERPORT installationen bruger i dag Microsofts installationsteknologi. Det giver IT-ansvarlige en lang række ekstra muligheder for at sikre en nem og sikker installation, uden at fjerne den simple installation

Læs mere

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning STS Installationsvejledning i STS Installationsvejledning REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 2.2.4 2014-12 JQ STS Installationsvejledning iii Contents 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 3 2.1

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING Oktober 2013 2 af 67 Indhold VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING... 4 Læsevejledning... 4 SUPPORT... 5 1. KOM GODT I GANG MED VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installation og vedligehold

Installation og vedligehold Installation og vedligehold Praktikportal projektet, oktober 2014 Version 1.0 Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 03-10-2014 Phillip

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Silas Hansen & Morten Fachmann Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng-2012-23 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...5 2 Analyse...7 2.1

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

IBM DB2 Universal Database til Windows. Brugervejledning. Version 7 G511-5799-00

IBM DB2 Universal Database til Windows. Brugervejledning. Version 7 G511-5799-00 IBM DB2 Universal Database til Windows Brugervejledning Version 7 G511-5799-00 IBM DB2 Universal Database til Windows Brugervejledning Version 7 G511-5799-00 Læs de generelle oplysninger under Tillæg

Læs mere

Konfigurationsrobot. Studerende: Muhammet Türkcan. DTU Vejleder: Ekkart Kindler. Virksomhedsvejleder: Bent Okholm. Studienummer: s072665

Konfigurationsrobot. Studerende: Muhammet Türkcan. DTU Vejleder: Ekkart Kindler. Virksomhedsvejleder: Bent Okholm. Studienummer: s072665 Konfigurationsrobot Studerende: DTU Vejleder: Ekkart Kindler Virksomhedsvejleder: Bent Okholm Studienummer: s072665 Eksamensprojekt: Konfigurationsrobot Afsluttende Eksamensnummer: IMM-B.Eng-2010-106 Diplomingeniør

Læs mere

UDVIKLING AF ET SOA-BASERET SYSTEM. Morten Feldthaus. Kongens Lyngby IMM-B.Eng-2008-43

UDVIKLING AF ET SOA-BASERET SYSTEM. Morten Feldthaus. Kongens Lyngby IMM-B.Eng-2008-43 UDVIKLING AF ET SOA-BASERET SYSTEM Morten Feldthaus Kongens Lyngby IMM-B.Eng-2008-43 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder.

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder. IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE Hasim Coskun Eksamensprojekt, Diplom IT Danmarks Tekniske Universitet 2010 Vejleder Finn Gustafsson Abstrakt Implementerer en parser prototype i PHP til en nyhedssøgemaskine.

Læs mere

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004 Copyright 2004 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT C5 Vedbæk November 2004 Microsoft Business Solutions C5 Installations Vejledning Version 3.0 incl. SP 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4

Læs mere