I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads fi Kld.t~.~r & identitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet"

Transkript

1 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby om opmærksomhed 42 Fællesskabet i tal 50 Portræt af Michael Christiansen 63 IBM som arbejdsplads 66 Angstens potentiale 73 Kapitalfondens fornemmelse for sjæl 7fi Kld.t~.~r & identitet I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur CultureBusiness løssalg kr

2 24

3 25 Sune Skadegaard Thorsen

4 26 For at sikre at virksomheders samfundsansvar fremover bliver international praksis, har FNs Global Compact fremhævet ti CSR principper, som erhvervslivet bør forholde sig til. 1 Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af IIlternationalt pro klamerede menneskerettigheder indenfor virksomhedens indflydelsesomrade 2 Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskeret tighederne 3 Virksomheden bør opretholde frihed til organisering, og anerkende arbejdstagers ret til kollektive forhandlinger 4 Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde 5 Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde 6 Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination ansættelsesforhold i arbejds- og 7 Virksomheden bør støtte en forsigtlghedstilgang til miljømæssige udfordringer 8 Virksomheden bør tage initiativer til at fremme større miljømæsslg ansvarlig hed 9 Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlig{ teknologier 10 Virksomheden bør modarbejde all{ former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og afpresning

5 27 Sune Skadegaard Thorsen.' 80'ernesaltfortærende kapitalisme er på retur. Virksomhedens samfundsansvar, Corporate Social Responsibility (CSR). byggerpå et sæt internationale retningslinier, der skal sikre at virksomheder bidrager til at fremtidige generationer får samme ellerbedre livsbetingelser end den nuværende. I ang I ~ i s&nes 0" sv lir k ')11 u, Ise IJevpl. Virksomhedernegør langsomt op med detgamle paradigme, at de blot er til for attjene penge. Visionen er nu en holistisk balancegangmellem ansvaret for mennesker,miljø og okonomi. En balance, der skalværetil stede ved enhver beslutning ogi alle led af forretningen CSR i praksis, Dendanske regering fremlagde i maj 2008den første nationale handlingsplan forcsr.det forste konkrete resultat fra planener en ændring i arsregnskabsloven. De1.100største danske virksomheder skalnu, i deres arlige ledelsesberetning, redegorefor hvad de gor pa CSR fronten. Regeringenshelt klare mal er at profilere danskerhvervsliv som verdensmestre pa CSR.Disse verdensmestrene er dem der skaberbrugbare resultater, uden at udgøre enbarriere for bæredygtig udvikling, samtidig med at de bedst bidrager til samme. CSR, eller Corporate Social Responsibility, er saledes et nyt krav til, hvad virksomhedskultur bør omfatte. Hermed gøres endeligt op med Friedman's definition af virksomhedskultur, hviseneste parameter var at tjene penge. CSR er Imidlertid kun sporadisk repræsenteret I praksis, og de fleste ledere tøver stadig med andet end en stedmoderlig behandling af deres ansvar Det er svært at gøre op med mange ars vaner og forestillinger. Ansvaret for profit hviler stadig tungt pa lederens skuldre, og 'han' har aldrig lært sig CSR. Lederen bliver tvunget ud af sin 'com fort LOne', og det kræver et stort mod at træde nye spor I sneen Men de fleste vil gerne, og arsagen til at CSR har vokset sig stærk er givetvis, at ledere, som alle andre mennesker, gerne vil undga tilsidesættelsen af basale etiske hensyn i bestræbelserne pa at skabe profit. Efter et arti med en eksponentiel udvikling pa omradet for CSR, er regeringer over hele verden begyndt at se mulighederne for yderligere fremme af omradet. Nar virksomheder forpligtiger sig til at bidrage til bæredygtig udvikling, ojner politikere en mulighed for at tæmme de altfortærende markedskræfter, der var kendetegnende for 80'erne og go'ernes økonomiske tankemade. Et paradigme, der med den nuværende økonomiske krise har lidt et alvorligt knæk, De fremmeste virksomheder har for længst anerkendt deres medansvar for en bæredygtig udvikling miljømæssigt. socialt og okonomisk. Disse virksomheder arbejder hardt pa at ændre strategien, sa den relaterer sig til det nye paradigme, Dette gøres ikke udelukkende for deres blå øjnes skyld, de ser ogsa muligheder for at differentiere netop deres varemærke fra konkurrentens. Derudover øges mulighederne for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere, der er stolte af at arbejde for en 'ordentlig' virksomhed, og gerne lægger en ekstra indsats i at realisere en uselvisk vision. CSR fokus på virksomhedskultur VIrksomhedskultur, eller 'corporate culture', har faet en central rolle i udviklingen af CSR. Da politiske og juridiske rammer opleves snævrende for virksomheders handlefrihed, og dermed evne til at skabe økonomisk udvikling, har CSR i høj grad fokuseret pa frivillighed. Uanset finansknsen vil løsninger pa CSR i den nærmeste fremtid fortsat basere sig pa frivillige løsninger, helt i tråd med FN's Global Compact. Men lige sa langsomt bindes sadanne kulturkrav op pa hard lovgivning. En stærk CSR virksomhedskultur indgår saledes som en positiv faktor ved straffastsættelsen under USA's domstoles vejledning til strafudmaling (US Sentencing Guidelines). Nasdaq kræver at børsnoterede virksomheder opbygger en 'etisk'

6 28 Den bæredygtige profit virksomhedskultur. Da BP var arsag til en lang række skandaler omkring retten til sundhed og sikkerhed pa arbejdspladserne i Nordsøen, kunne undersøgelsen konkludere, at virksomheden havde forsømt at opbygge en CSR kultur, men snarere havde en 'culture of negligence'. Det danske rapporteringskrav pa CSR, der blev indført i december 2008, er et lovkrav der skal tilskynde virksomhederne til at opbygge en CSR kultur. Det må antages, at alle eksisterende kulturer har særegne forestillinger om sig selv. Kulturer kan være bundet op pa nationalstater, hvilket ma antages i særligt høj grad at gælde for mindre stater med en lang historie og et særegent sprog, som eksempelvis Danmark. Arbejdet med de internationale principper for bæredygtighed forudsætter et kendskab til de ti CSR principper. Et kendskab, der for de første seks vedkommende er begrænset i en dansk kultur, på trods af vores relativt høje implementeringsgrad. Mere konkret ma det formodes at dansk virksomhedskultur afspejler kulturforstaelsen i det omkringliggende samfund. Måden vi driver virksomhed pa kan således komme til at reflektere de blinde punkter, vi som samfundskultur matte have i forhold til de internationale principper. I Danmark må det således antages, at danske virksomheder har en udfordring i relation til diskrimination af kvinder i ledelser og etniske minoriteter. På samme made som det må formodes at kinesisk virksomhedskultur kan have særlige udfordringer i forhold til fagforeningsog ytringsfrihed. Det er stadig fuldt lovligt ikke at iværksætte nogle CSR initiativer, i sa fald skal virksomhederne blot angive, at der ingen initiativer tages. Lignende rapporteringskrav er set fra en række lande og effekten er den samme; Virksomhederne vil ikke være bekendt at rapportere at de ingenting gør, hvorfor de lidt efter lidt sætter sig Ind i omradet. og begynder at beskrive hvad de i forvejen gør som CSR. Langsomt bliver virksomhederne inspireret til at gøre mere, og kan således rapportere fremskridt. Sammenfatning Virksomhedens samfundsansvar eller CSR skal helst blive til virksomhedskultur; virksomheden skal 'emme' af samfundsansvar. Det kræver naturligvis en gennemgribende indsats fra virksomheden. Alle personer i virksomheden skal helst forsta, hvorfor virksomheden arbejder med CSR og hvad CSR er. De skal blive i stand til arbejde med de hensyn, der er nødvendige for bæredygtig udvikling og anvende dem ved alle beslutninger og valg. de træffer i virksomheden. Ledelsen skal ikke alene give rum og ressourcer til at kompetencen til at anvende hensynene opbygges; den skal selv tilegne sig CSR færdigheden. Yderligere bør ledelsen organisere sig, sa den er parat til at lytte til og anerkende både medarbejderne og andre interessenters kreative forslag til at styrke principperne for bæredygtighed samt deres bekymringer, nar de helt basale principper kompromitteres. Globalt og nationalt i Danmark er der fokus pa at skilbe en virksomhedskultur, der minimerer barriererne for og fremmer bæredygtighed. Globaliseringen har gjort det klart for os alle at udfordringernf er grænseoverskridende. Vi har længe erkendt dette i forhold til miljøet, og med finanskrisen står det os nu tindrende klar' med hensyn til bæredygtig økonomisk uc vikling. At social bæredygtighed ligelede~ har og får grænseoverskridende effekter, kan på dette erfaringsgrundlag ikke overraske. Derfor kan det anbefales at virksor heder opbygger en virksomhedskultur. d( er i stand til at handtere og optimere der( indflydelse pa alle tre bundlinjer. Det er CSR.

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar

Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar MAGASINET NR. 2 2012 TEMA Corporate Social Responsibility Social ansvarlighed betaler sig 24 5 gode råd Sådan arbejder I med socialt ansvar 26 Interview Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Ingen løftede

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen.

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. ! "#" $# #%"! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006 Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. 1. PROBLEMSTILLING 1 1.1 PROBLEMFELT 1

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Globa Compact. Communication on Progress

Globa Compact. Communication on Progress Globa Compact Communication on Progress 2013 Indhold S. 03 S. 07 S. 09 S. 13 01 Udtalelse fra den ordførende direktør 02 Om Pressalit 02 Værdier i Pressalit 03 Særligt i 2013 05 Menneskerettigheder (Princip

Læs mere

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar FORRETNINGSVÆRKTØJER CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar En guide til små og mellemstore virksomheder om, hvordan social ansvarlighed kan indarbejdes i virksomhedens drift og tilføre virksomheden værdi.

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere