Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi"

Transkript

1 Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

2 Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt ansvarlighed/csr-begrebet kan forstås og anvendes Eksempler på hvordan socialt og økonomisk ansvarlige og effektivisering kan forenes Refleksion og tanker om socialt ansvarlighed Spørgsmål og dialog

3 Om Casper Burlin Seniorkonsulent i Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut siden 2009 Har tidligere arbejdet i flere private virksomheder, Københavns Amt, Region Hovedstaden Arbejdet som HR/arbejdsmiljøkonsulent og ekstern konsulent Arbejdet med arbejdspladsudvikling, trivsel, sygefravær og arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, projektledelse, (velfærds)teknologiimplementering mv. MSc. (HRM), Sidefag psykologi, MBA. 3

4 Center for Arbejdslivs mission er at udvikle offentlige og private virksomheders evne til at anvende de menneskelige ressourcer bedst muligt, til gavn for samfund, brancher og virksomheder. Udviklingen sker i tæt samarbejde med medarbejdere og ledere, samt ved at sikre samspil mellem organisering, kompetencer og teknologi Teknologi Organisering Kompetencer 4

5 Center for Arbejdsliv - Projekter Rigshospitalet Region Midtjylland Bornholms Hospital Falck Esbjerg og København kommune Region Hovedstaden 5

6 Vi tale om det samme! Socialt ansvar CSR Corporate Sociale Responsibility Kært barn flere navne! 6

7 Definition CSR og socialt ansvar Socialt ansvar handler om forebyggelse, fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, som ikke uden videre kan arbejde på ordinære vilkår. (CABI) 7

8 Socialt ansvar/csr på Teknologisk Institut Samfundsansvar - fokus på: Bæredygtige og miljømæssige hensyn og retningslinjer Bæredygtig forskning og udvikling i erhvervslivet Teknologisk Instituts miljøpolitik Teknologisk Institut som arbejdsplads 8

9 Lovkrav hvad skal oplyses? Virksomheder, der er omfattet af lovkravet, skal oplyse om: Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender. Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor. Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover. Fra 2013 skal virksomhederne desuden udtrykkeligt redegøre for deres politikker for at respektere menneskerettighederne og reducere klimapåvirkning 9

10 10

11 11 Socialt ansvar omfatter også:

12 Spørgsmål? Arbejder I med socialt ansvar på jeres arbejdspladsen? Hvis ikke Påtænker I at arbejde med socialt ansvar i fremtiden? Hvilke grunde har I til at arbejde med socialt ansvar? 12

13 Hvorfor arbejde med CSR/socialt ansvar? Det kunne være: Krav for leverandører/samarbejdspartner Have en god moral/godt image/brande sig i marked Tiltrække de rigtige medarbejdere 13

14 Udbredelsen af aktiviteter Udbredelsen af CSR-aktiviteter på forskellige områder (n=1071) Medarbejderaktiviteter Miljøaktiviteter Velgørende frivillige og sociale aktiviteter Interessentrelationer Kundeaktiviteter Leverandøraktiviteter Andet Har IKKE iværksat aktiviteter Ved ikke 3% 6% 19% 22% 30% 28% 43% 51% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 14 Kilde: Overskud med omtanke : Erhvervs og Selskabsstyrelsen, Rambøll 2006

15 Årsager til iværksættelse af aktiviteter Årsager til iværksættelse af aktiviteter (n=808) Etiske og moralske årsager For at bevare eller forbedre virksomhedens omdømme For at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft Positiv indvirkning på økonomisk resultat 69% 64% 59% 56% Kunder og samarbejdspartnere kræver/forventer det 39% Andet Ved ikke 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 15 Kilde: Overskud med omtanke : Erhvervs og Selskabsstyrelsen, Rambøll 2006

16 Formidling af aktiviteter 1 ud af 3 virksomheder kommunikerer deres aktiviteter - flertallet kommunikerer ikke deres aktiviteter. Der er med andre ord et stort uudnyttet potentiale for mange virksomheder i at kommunikere deres aktiviteter til omverdenen! Ekstern kommunikation af CSR-aktiviteter (n=808) Ja 36% Nej 55% Ved ikke 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 16 Kilde: Overskud med omtanke : Erhvervs og Selskabsstyrelsen, Rambøll 2006

17 Kommunikationsform Ca. halvdelen af de adspurgte virksomheder kommunikerer ikke deres CSR-aktiviteter systematisk til relevante interessenter Kommunikationsform (N290) Kommunikeres systematisk til kunder, samarbejdspartnere e.l. 41% Kommunikeres ikke systematisk, men vore kunder og samarbejdspartnere ved, hvad vi står for 47% Andet 9% Ved ikke 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 17 Kilde: Overskud med omtanke : Erhvervs og Selskabsstyrelsen, Rambøll 2006

18 Case eksempel Projekt 5i12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden 18

19 Projektet 5i12 12 arbejdspladser, 1600 medarbejdere deltog i projektet fra Mål: Bedre trivsel, lavere sygefravær og give arbejdspladserne handlekompetencer 19

20 Opfølgning på projektet 2014 AKTIVITET 1: Undersøgelse: Har projektet virket, er der skabt varige ændringer? Har arbejdspladserne været i stand til selv at arbejde videre med arbejdsmiljø og trivsel? AKTIVITET 2: Gør det selv materiale ift. opfølgning trivselsmålinger: Stress Sygefravær Mobning Social kapital Udviklet materiale til selv at arbejde med områderne. 20

21 AKTIVITET 1: Opfølgning på 5i12 Rapport: The Effect of Workplace Intervention: The Case-Study of the 5in12 -project; Does it Improve Working Environment and Well-Being at Work? 21

22 AKTIVITET 1: Resultat af opfølgningen Det bedste resultater: Det der har gjort at arbejdspladserne har klaret sig godt - Igangsat mange aktiviteter - Involvering af medarbejder på alle niveauer - Tæt kontakt med konsulenter De mindre gode resultater: Det der har gjort at arbejdspladserne har klaret sig dårligere - Manglende ledelsesmæssig involvering - Opsigelser/økonomi - Arbejde med lokale HRafdelinger 22

23 Case eksempel KMD 23

24 Artikel: Sådan får du CSR rapporten til at leve hele året Ikke særlig mange læser CSR-rapporterne udover måske lige jobansøgere, studerende og CSRkonsulener. KMD fik 134 downloads af deres CSR-rapport ud af besøg på hjemmeside. KMD anslår at de brugte timer til udarbejdelse af rapporten (Kilde: Artikel, Tania Ellis,

25 Artikel: KMD: Slut med CSRrapporter Det er nærmest kun folk, som søger job i KMD, der læser vores CSR-rapport. Jeg tvivler på, at der reelt er mere end 100, som har downloadet vores seneste rapport fra hjemmesiden. Og når der ikke er nogen, der gider læse rapporten, så giver den selvsagt ingen værdi for vores stakeholdere. Derfor har KMD lavet sin sidste CSR-rapport, fortæller Mikkel Klausen (CSR-chef KMD). 25

26 Hvad gør KMD så?

27 KMD: CSR for Medarbejderne KMD har en positiv udvikling i medarbejdertilfredsheden og -stoltheden. Vores medarbejdertilfredshed er steget fra 80 % til 84 % i Stoltheden over KMD s bidrag til det danske samfund er steget fra 80 % til 88 %. 27

28 CASE: LINAK We improve your life Klart udmeldt CSR politik med hovedoverskrifterne: Vi forbedrer dit liv Vi passer på hinanden Vi tænker på miljøet Vi har lokalt engagement og et globalt udsyn Vi sætter krav 28

29 Link til mere viden CSR og arbejdsmiljø i små virksomheder (2008) Responsibility-som-virkemiddel-i-arbejdsmiljoeindsatsen Overskud med omtanke (2008) r_2006.pdf CSR i mindre virksomheder (WIRE) (2012) arbejdstilsynet/arbejdsmiljoeforskningsfonden/afrapporteredestoetteprojekter/virkemidler-i-arbejdsmiljoet/wireslutrapport%20pdf.ashx Projekt 5i12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden 29

30 30 Spørgsmål og dialog

31 31 Yderligere materiale

32 Overskud med Omtanke Overskud med omtanke med den engelske titel People and Profit Project er et projekt udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2006), der har til formål at kortlægge sammenhængen mellem CSR og virksomheders økonomiske resultater og samtidig tilbyde virksomheder en guide til CSR. I rapporten indgår medarbejderaktiviteter som en del af en samlet CSRstrategi, hvilket indebærer fokus på integration af udsatte samfundsgrupper, fastholdelse af beskæftigede og forebyggelse af sygefravær. Projektet har blandt andet undersøgt, hvorvidt små og mellemstore danske virksomheder oplever, at der er en økonomisk effekt på dette område. 61 % af de adspurgte virksomheder, der arbejder med medarbejderaktiviteter, angiver, at det har en positiv økonomisk effekt som følge af eksempelvis mindre sygefravær, lavere medarbejderomsætningshastighed, færre rekrutteringsudgifter og forbedret evne til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. 32

33 33

34 34