Status og erfaringer med CSR-rapportering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status og erfaringer med CSR-rapportering"

Transkript

1 Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

2 Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Lovkrav om redegørelse for samfundsansvar Undersøgelse af implementering af lovkravet Regeringens fremadrettede indsats inden for CSR-rapportering 2

3 CenSa hvem er vi? Center for Samfundsansvar (CenSa) er en del af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet Vi arbejder for at fremme, at danske virksomheder ser samfundsansvar som en forretningsmulighed Etableret medio 2007, ca. 15 medarbejdere

4 CenSa hvad laver vi? Udvikler og formidler viden om samfundsansvar (værktøjer, vejledninger, konferencer, kampagner mv.) Ansvarlig for gennemførelse af hovedparten af initiativerne i regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Dialog med interessenter (EU, virksomheder, ngo er, erhvervsorganisationer, mv.) Sekretariat for Rådet for Samfundsansvar

5 Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 1. Udbrede forretningsdrevet samfundsansvar 2. Fremme samfundsansvar gennem statens aktiviteter 3. Styrke erhvervslivets klimaansvar 4. Markedsføre Danmark for ansvarlig vækst

6 Handlingsplanens udgangspunkt Samfundsansvar skal være forretningsdrevet Samfundsansvar skal baseres på internationalt anerkendte principper

7 Eksempler på initiativer i handlingsplanen Nyt kommunikationsforum om samfundsansvar (www.samfundsansvar.dk) Oprettelse af Rådet for Samfundsansvar Branchekampagner om forretningsdrevet samfundsansvar Inddragelse af hensynet til samfundsansvar i fællesstatslige indkøbsaftaler Udarbejdelse af Klimakompasset et webbaseret klimaværktøj, der hjælper virksomheder med at udarbejde klimaregnskaber og klimastrategier Markedsføring af danske redskaber og kompetencer inden for virksomheders samfundsansvar Lovkrav til større virksomheder, institutionelle investorer og investeringsforeninger om at rapportere om samfundsansvar i ledelsesberetningen i deres årsrapport

8 Lovkrav om redegørelse for samfundsansvar I december 2008 vedtog Folketinget en lovændring, der pålægger de ca største virksomheder, børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber at redegøre for samfundsansvar i deres årsrapport Lovkravet har virkning fra det regnskabsår, der begyndte 1. januar 2009 eller senere

9 Lovkrav hvorfor? Mange danske virksomheder arbejder med samfundsansvar men ikke alle kommunikerer deres indsats til omverdenen Formålet med lovkravet er at inspirere virksomheder til at forholde sig aktivt til samfundsansvar og kommunikere dette til omverdenen Samfundsansvar er stadig frivilligt!

10 Lovkrav hvem? Oplysningskravet omfatter store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D Store virksomheder i regnskabsklasse C er virksomheder, som overskrider mindst to af nedenstående tre størrelsesgrænser: En balancesum på 143 mio. kr. En nettoomsætning på 286 mio. kr. Et gennemsnit antal heltidsbeskæftigede på 250 personer Regnskabsklasse D omfatter virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS land og statslige aktieselskaber

11 Lovkrav hvad? Virksomheder skal oplyse om: Virksomhedens politikker for samfundsansvar (herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender) Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling (herunder eventuelle systemer eller procedurer) Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover Hvis virksomheden ikke har formuleret politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses

12 Lovkravet hvor? Redegørelsen for samfundsansvar skal placeres i ledelsesberetningen i årsrapporten Alternativt kan redegørelsen placeres i en supplerende beretning til årsrapporten eller på virksomhedens hjemmeside. Dog skal det fremgå af ledelsesberetningen, hvor redegørelsen er placeret Hvis en virksomhed har tilsluttet sig FN's Global Compact eller PRI, er det tilstrækkeligt at henvise til fremskridtsrapporten/spørgeskemaet, som skal udarbejdes i forbindelse med medlemskabet Virksomheder, som udarbejder en bæredygtighedsrapport eller lignende kan henvise til denne i ledelsesberetningen - det forudsætter dog, at denne rapport opfylder kravene til redegørelsen

13 Undersøgelse af implementering af lovkravet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Copenhagen Business School udarbejdede i 2010 en undersøgelse af virksomheders implementering af det nye lovkrav i deres årsrapporter Undersøgelsen består bl.a. af: en kvantitativ gennemgang af 10 % af årsrapporterne interviews med en række virksomheder identificering af gode eksempler på rapportering

14 Undersøgelsens hovedbudskaber i tal (1) 97 % af virksomhederne giver oplysninger om samfundsansvar i årsrapporten 91 % af de virksomheder, der giver oplysninger om samfundsansvar, angiver at de arbejder med samfundsansvar 69 % af virksomhederne redegør for deres politikker, 60 % for deres handlinger og 37 % for hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar

15 Undersøgelsens hovedbudskaber i tal (2) 43 % er førstegangsrapporterende virksomheder Flertallet af virksomheder placerer redegørelsen i ledelsesberetningen Miljø og klima samt sociale forhold rettet mod danske arbejdspladser er de temaer, der hyppigst redegøres for 38 % anvender indikatorer for deres arbejde med samfundsansvar, heraf anvender 9% Global Reporting Initiative (GRI) 28 % af virksomhederne anvender internationale principper for samfundsansvar især Global Compact som inspiration for deres rapportering De løbende omkostninger afhænger af valg af redegørelsesform og varierer mellem og kr. pr. virksomhed

16 Mange positive tendenser Lovkravet har givet anledning til, at nogle virksomheder har påbegyndt arbejdet med samfundsansvar, øget fokus på området og er begyndt at arbejde mere systematiseret med samfundsansvar På trods af de administrative byrder opfatter virksomhederne generelt lovkravet som positivt, især på grund af de valgmuligheder og den fleksibilitet lovkravet giver mulighed for Flere virksomheder tilkendegiver, at de ønsker at fastholde eller øge indsatsen i de kommende år for at forbedre kvaliteten af redegørelsen

17 men også potentiale for forbedringer Ikke alle virksomheder giver oplysninger om samfundsansvar i årsrapporten En del af de virksomheder, der redegør for deres arbejde med samfundsansvar, har ikke gjort dette i overensstemmelse med lovens bestemmelser (dvs. redegjort for politikker, omsætning til handlinger og hvad der er opnået) Især har mange virksomheder vanskeligt ved at beskrive, hvad der er opnået som følge af arbejdet. Dette skyldes bl.a. at virksomhederne ikke tidligere har arbejdet struktureret nok til at kunne opstille målepunkter, samt at det kan være svært at måle hvad der opnås fra arbejdet med samfundsansvar

18 ATPs vurdering af undersøgelsens hovedbudskaber Det er positivt, at mange virksomheder er kommet godt i gang med den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar Mange virksomheder har været gode til at beskrive den proces, de er i gang med, herunder udfordringer og fremtidige mål Der findes en række forbedringspotentialer, herunder bedre beskrivelse af hvilke politikker virksomhederne har samt hvordan det daglige arbejde med samfundsansvar organiseres

19 Regeringens fremadrettede indsats Opdatering af vejledning til lovkravet - præcisering af lovkrav (rapportering på alle tre dimensioner og rød tråd i rapporteringen) - gode råd - gode eksempler Hjemmeside med gode rapporteringseksempler (under Fortsat udbredelse af regeringens CSR-værktøjer, herunder KommunikationsKompasset Opfølgning på undersøgelse fra 2010

20 Yderligere information kan findes på Mette Andersen, Specialkonsulent Center for Samfundsansvar

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Rådgivning )l SMV Forretningsudvikling (fokus på CSR) Ledelses &organisa)onsudvikling Salg&markedsføring

Rådgivning )l SMV Forretningsudvikling (fokus på CSR) Ledelses &organisa)onsudvikling Salg&markedsføring Rådgivning )l SMV Forretningsudvikling (fokus på CSR) Ledelses &organisa)onsudvikling Salg&markedsføring Personerne bag: Jørgen Hartvig Jørgensen S)na Løndahl Henriksen AGENDA )l inspira)ons foredrag E)k

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere