Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense"

Transkript

1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN Haderslev, september 2011 Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense Indhold: 1. Guvernørens beretning 2. DICO 3. Projektkoordinator LitauenDanmark 4. Distriktstræner 5. End Polio Now 6. Group Study Exchange 7. Rotary Foundation 8. Klubtjenesten 9. PR Udvalget 10. Tuberkuloseprojekter i Litauen 11. Klub og Medlemsudvalget 12. Ungdomsudvekslingen 13. Oversigt over klubbidrag m.v. i Mogens Thesbjerg Jørgensen District Governor Solvang 33, DK 6100 Haderslev Denmark Phone Cell

2 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN Haderslev, september 2011 Beretning for Rotary året Klubberne i Distriktet. Ved årets udgang var der 96 klubber i distriktet en fremgang på 1. 2 nye klubber blev chartret i Litauen, og Kerteminde RK besluttede at nedlægge klubben ved årets udgang. Sidstnævnte var en lidt kedelig oplevelse, idet jeg fik kendskab til beslutningen gennem dagspressen. Et efterfølgende forsøg på at få klubben fusioneret med en naboklub mislykkedes, men enkelte medlemmer nåede dog at blive overført til andre klubber. I samarbejde med D1890 i Nordtyskland er der igangsat et projekt med henblik at chartre en ny klub henover den dansk/tyske grænse. Der arbejdes på, at den nye klub skal se dagens lys i Gennem mine klubbesøg har jeg fået et rigtig godt indtryk at det store og målrettede arbejde der udføres med fokus på medlemsudviklingen i den enkelte klub. En balanceret spredning med hensyn til køn, alder og branchemæssig sammensætning giver et godt grundlag for en aktiv klub og et godt kammeratskab. New Generations Service. Denne nye tjenestegren sætter fokus på Rotarys indsats overfor ungdommen med den store vifte af tilbud med allerede eksisterende programmer. Ideen er, at klubberne kontinuerligt arbejder med disse mange tilbud med henblik på at give så mange unge som muligt en oplevelse for livet gennem deltagelse i et Rotary program. Al erfaring viser, at unge, der har været en del af et Rotary program brænder for Rotary, hvilket gør dem til et oplagt potentiale som nye Rotary medlemmer. Arbejdet hermed i klubberne er den anden del af den nye tjenestegren. RYLA er et af tilbuddene til vore unge. Desværre måtte årets RYLA arrangement aflyses på grund af manglende deltagelse. Det var ærgerligt, for dette seminar er et rigtig godt tilbud til unge med lederpotentiale. Litauen. Såvel den litauiske som den danske del af distriktet har hver sin organisation med adskilt økonomi. Der er indgået den aftale med den litauiske del af distriktet, at i år med litauisk guvernør udpeger guvernørgruppen i den danske del af distriktet selv guvernørens stedfortræder, som samtidig indtræder i Rotary Danmark samarbejdet i guvernørens sted. I år med dansk guvernør udpeger litauerne som hidtil selv sin distriktsledelse. Mogens Thesbjerg Jørgensen District Governor Solvang 33, DK 6100 Haderslev Denmark Phone Cell

3 Proceduren for nominering af distriktsguvernør bygger på RI Manual of Procedure samt distriktets praksis. Denne er nu blevet nedskrevet og vil blive lagt ud på distriktets hjemmeside, så snart den er færdig afstemt med den litauiske del af distriktet. Proceduren skal først og fremmest sikre kontinuitet i nomineringsproceduren men er også tænkt som en guide for de klubber, som stiller medlemmer til nomineringskomiteen. Den litauiske distriktsledelse besluttede selv at overtage arbejdet med at formidle kontakten fra de litauiske til de danske klubber med hensyn til projekter og litauiske stipendiater og udpegede i den anledning 2 nye koordinatorer. Kontakten herfra og ud til de danske klubber varetages af Elsebeth Christmas Møller fra Gråsten RK. Denne nye ordning erstatter den koordinatorrolle, som PDG Peter Hellesøe med stor flid og energi har udført gennem en årrække. End Polio Now. Mange klubber har ydet en stor indsats i bestræbelserne på at nå målet for End Polio Now. Godkendelsen af distriktets budget for indeholdt en stigning på 40 kroner pr. medlem i bidraget til Rotary Foundation øremærket til end Polio Now. Som det fremgår af årsrapporten, foreslås kroner af årets overskud ligeledes overført til End Polio Now. Udryddelsen af tuberkulose i Litauen. 3H projektet nærmer sig sin afslutning, og i slutningen af 2011 forventes afslutningsrapporten sendt til Rotary Foundation. Det har været et enestående projekt til stor gavn for arbejdet med at udrydde TB i Litauen takket være bidragene fra klubberne og indsatsen fra PDG Erik Gravgaard og PDG Peter Hellesøe. Klubbernes bidrag til projekter m.v. Udover bidragene til Polio og TB yder klubberne store bidrag til andre projekter såvel lokalt som i udlandet. Med Guvernørassistenterne som kontaktpersoner til klubberne har distriktet forsøgt at kortlægge omfanget af disse mange indsatser. Resultatet heraf er udsendt til klubberne sammen med de øvrige rapporter. Ikke alle klubber har ønsket at medvirke, men til trods herfor giver oversigten et godt billede at den store indsats, der gøres i klubberne. Distriktsarbejdet. Distriktets vigtigste opgave er at understøtte arbejdet i klubberne, og rapporterne fra udvalg og funktioner giver et godt billede at den store indsats. En central del af denne indsats udføres af Guvernørassistenterne, som for guvernøren er helt uundværlige ikke mindst i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af klubbesøgene. Distriktets ledelse er guvernørgruppen, som mødes ca. hver anden måned. Udover varetagelse af ledelsen i distriktet, sikrer arbejdet i guvernørgruppen den ledelsesmæssige kontinuitet i distriktet. Tak til klubberne for godt samarbejde og tak til samtlige ressourcepersoner, som udover klubarbejdet i egen klub trækker et stort læs for distriktet. Mogens Jørgensen

4 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 1460 Kommunikationsudvalgets repræsentants rapport I Rotary året har Rotary Danmark og dermed distriktets ITsystem været udsat for store ændringer Ved starten af Rotaryåret var distriktet lovet et nyt ITsystem. I ITbranchen går det ikke altid som der bliver lovet og det gjaldt også Rotary Danmarks ITsystem. Vi startede som lovet med et meget udmærket Websystem, men vores medlemssystem var ikke som aftalt med hovedleverandøren, trods ihærdig indsats fra udvalget og især fra formand Birte Linnebjerg var det ikke muligt at få det nye medlemssystem til at fungere. Sidst på efteråret, var vi nødt til at bede Rotary Danmarks Råd om at meddele hovedleverandøren, at vi ikke mente at det leverede medlemssystem opfyldte de kravspecifikationer der var aftalt. Og at vi ville løses for den del af kontrakten som omhandlede medlemssystemet. Vi meddelte i øvrigt hovedleverandøren at Websystemet, leveret af Link Factory s var perfekt og til fulde overholdt aftalen. Efter hårde forhandlinger blev vi løst fra kontrakten med leverandøren. Efter indstilling fra Kommunikationsudvalget valgte Rotary Danmarks Råd at lade vores gamle programmør/partner i DES stå for udviklingen af vores medlemssystem. I Juni 2011 havde DES fået lavet et medlemssystem der fungerer. I dag er der få mindre mangler og fejl i medlemssystemet, disse vil søges løst i løbet af Rotaryåret Af hensyn til de ITvidende, kan det oplyses at vores overordnede krav til det nye ITsystem var, at alt skulle kodes på indbyrdes kompatible open source platforme. Kommunikationsudvalget er på trods af den lange proces meget tilfreds med det nuværende resultat. Vi håber også at klubberne/medlemmerne har vænnet sig til det nye system og beder dem i tilfælde af problemer at henvende sig til klubbens CICO. Vores nye ITsystem har åbnet muligheden for at alle klubber kan have deres egen hjemmeside på vores ITplatform. Der findes også et særligt regnskabssystem, Saldi der er tilpasset en Rotary klubs regnskab. Yderligere information om ovennævnte fås fra DICO en I løbet at efteråret vil de enkelte klubber blive bedt om at forholde sig til vores seneste mulighed, nemlig at overføre data fra vores medlemssystem til Rotary Internationals system. Selve udvekslingen af medlemsdata er forbundet med nogle lovmæssige krav til data beskyttelse, men herom senere. Denne elektroniske udveksling af medlemsdata vil medføre at vi ikke i fremtiden skal vedligeholde to databaser, både den danske og den internationale. Med venlig hilsen Jørn Gam, DICO

5 Beretning fra Projektkoordinator DanmarkLitauen Som nyudnævnt projektkoordinator for DanmarkLitauen, har min største indsats været, at få kontakt til de ansvarlige ledere for hhv. projekter og stipendiater i Litauen. Disse to litauiske koordinatorer har alene ansvaret for at udvælge de stipendiater og projekter som skal viderebringes til den danske del af distriktet. Min opgave er at finde støtteklubber i Danmark. For at få så god en kontakt til disse to personer, har jeg derfor deltaget i PETS i Kaunas i marts, samt i Distriktskonferencen i Vilnius i maj. Jeg er sikker på, at mødet med Litauerne, har øget mine muligheder for at koordinere opgaveløsningen. Min opgave er at finde de klubber i den danske del af distriktet, der ønsker kontakt stipendiaterne. Her er der endnu mulighed for, at fire klubber kan virke som støtteklubber. Derudover har jeg lige nu tre lokale sociale projekter, som ligeledes mangler danske støtteklubber. 1. Support for Lithuanian wheelchair tennis club der ønsker et køretøj, der kan bringe disse kørestolsbrugere til tennis stævner andre steder end lokalt LTL 2. Nasolaryngoskop til endoskopimaskine til hospital i Plunge, Litauen LTL 3. The program for improvement of lower limb s deseases and functions disorders (Altså nedsat førlighed i benene) LTL 1 LTL = 2.15 danske KR Hvor mange projekter og stipendiater der er aktive i den danske del af distriktet, har jeg endnu ikke overblik over. Mit mål er, at være til rådighed for Distriktets danske klubber, så snart de ønsker at deltage som støtteklub for disse Litauiske projekter, samt Litauiske stipendiater. Projektkoordinator DanmarkLitauen Elsebeth Christmas Møller Gråsten Rotary Klub

6 Rotaryrapport, distriktstræner i 1460 Henrik Sigvardt Aktiviteter Distriktstræneren har til opgave at bidrage til uddannelse/træning af guvernører samt at hjælpe med uddannelse/træning af områdeansvarlige i klubberne i det omfang, at klubberne ønsker input/inspiration. Gennemførte aktiviteter i perioden PrePETS, herunder indlæg om medlemshvervning PETS, herunder indlæg om medlemshvervning Rotary køreplan 6 måneders inspirationsforløb med hjælp til klubber i 1460 til medlemshvervning efter en konkret og afprøvet model. I 2009/10 deltog 6 klubber i pilotprojektet. I 2010 deltog 16 klubber frem til afslutning primo november. Rotary Køreplan evaluering og seminar med videndeling og yderligere erfaringsudveksling mellem klubber, Fjelsted Skovkro, primo november 2010 AGseminar i Vejle planlagt og gennemført i samarbejde med de øvrige distriktstrænere i DK Guvernørgrupper, teambuildingseminar i Nyborg planlagt og gennemført i samarbejde med de øvrige distriktstrænere i DK Inspiration og træning ved klubbesøg om emnet markedsføring/medlemshvervning i H.C. Andersen Rotary klub Svendborg Rotary klub Odense Sct. Alban Rotaract klub Deltagelse ved The Future of Rotary, Institute i Ålborg Deltagelse i guvernørgruppens møder i året Henrik Sigvardt Distriktstræner 2010/11 * * *

7 Rotary International Distrikt Danmark Litauen End Polio Now årsraport Gennem de seneste par år har den danske styregruppe arbejdet intenst med den store udfordring Rotary International blev stillet i forbindelse med Bill og Melinda Gates bidrag på US 355 mio. til bekæmpelsen af Polio. Rotarys forpligtelse er i perioden at bidrage med US 200 mio. Styregruppen har arbejdet med forskellige initiativer der har haft til formål at stimulere de danske klubber til at iværksætte tiltag, der kunne bidrage til at indfri forventningen om, at hver enkelt klub i den 3 årige periode som et minimun kunne rejse i alt. US Et af gruppens initiativer var opfordringen til klubberne om at iværksætte en indsamling af mobiltelefoner, som der var truffet aftale med en tysk virksomhed om at aftage. I distrikt 1460 blev indsamlingen forlænget et par gange og ved årsskiftet blev der i alt afsendt 6 flyttekasser med brugte mobiltelefoner indsamlet af klubber i vort distrikt. Desværre har der for vort vedkommende været problemer med at få afsluttet sagen med den tyske aftager, og i skrivende stund afventes svar på den seneste henvendelse dertil. Den landsdækkende indsats, kulminerede i uge 8 i år. Enkelte klubber havde taget udfordingen op, og der blev på forskellig vis indsamlet et ganske flot beløb i den forbindelse. Bidraget herfra har hjulpet godt til på klubbernes forpligtelse, men der er fortsat et stykke vej, inden distriktets samlede bidrag når op på det forventede. Jeg håber klubberne i indeværende klubår fortsat vil have fokus på denne opgave, således at distrikt 1460 ved klubårets afslutning kan fremvise et tilfredsstillende resultat i forhold til den forpligtelse Rotary International har påtaget sig ved modtagelsen af donationen fra Bill og Melinda Gates Foundation. Per Høyen Den 11. august 2011 Distriktsguvernør Per Høyen. Kingstrupvej 130. DK 5591 Gelsted Telefon: Mobil:

8 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 1460 Group Study Exchange I Rotary året har distriktet haft GSEudveksling med Distrikt 3790 i Filippinerne Vi modtog et hold på 6 deltagere fra Filippinerne i septemberoktober måned Holdet var først 4 uger i Danmark og sluttede af med en uges ophold i Litauen. GSEholdet startede den 12. september i Vejlefjord Rotary Klub, i de følgende uger gæstede holdet Vamdrup Rotary Klub og dernæst var de i en uge i Haderslev Hertug Hans og Haderslev Rotary Klub og sluttede af i Odense City Rotary Klub. Under opholdet i Danmark deltog de den 2. oktober i Distriktskonferencen i Haderslev. Efter en Midway Break i København på 3 dage tog de til Vilnius i en uge og tog hjem til Filippinerne fra Vilnius den 16. oktober Sammenfattende kan det siges at det filippinske hold der bestod af 3 kvinder og 2 mænd, gjorde et særdeles godt indtryk i vores distrikt. Vi sendte fra den 13. marts til den 16. april 2011 et hold til Filippinerne. Vores hold fra Danmark og Litauen, bestod af en litauisks teamleder, Vygintas Grinis, Kaunas Rotary Klub og to danske teamdeltagere Trine og Lars fra Haderslev og Vejle. Det litauiske hold bestod af 2 teamdeltagere, Lina og Andrej fra Vilnius. Ved evalueringen fortalte holdet at de havde haft en stor oplevelse på Filippinerne og de var alle meget glade for den store gæstfrihed de havde oplevet på Filippinerne. De var knap så tilfredse med deres erhvervsdage på Filippinerne, men samlet set var opholdet en stor oplevelse for dem alle. Interesserede kan læse mere om GSE holdets ophold på nedenstående blog: GSEudvalget kunne endnu en gang glæde sig over at arbejdet med GSE igen i år har været en stor oplevelse for både GSEdeltagere og værterne i distriktet. Vores næste projekt er et hold fra Australien, D3790, de kommer i foråret 2012 fra den 29. april til den 2. juni. Vi sender et hold til Australien fra den 28. februar til den 4. april 2012, sidste frist for ansøgere er den 1. oktober En stor tak til værtsklubber og de klubber som indstillede kandidater til teamet vi sendte af sted. På GSEudvalgets vegne Jørn Gam, formand

9 Rotary International District 1460 Rotary Foundation Committee Beretning Et Rotaryår er slut og vi har taget hul på et nyt. Enkelte klubber kom i gang med et projekt andre nåede det ikke. Så derfor! DET ER NU I skal gå i gang, hvis I i jeres år vil nå at lave et projekt enten alene eller i samarbejde med andre. Går man i projekttanker, vil det i mange tilfælde være en god idé at være flere klubber sammen om et projekt. Det skyldes, at man i Evanston har vedtaget, at støttebeløbet til et Matching Grant Projekt fra Rotary Foundations side skal udgøre mindst US$. Dette betyder, at et rent klubprojekt kræver en egendækning på mindst US$ og altså et totalbeløb for projektet på mindst US$ eller ca DKK. Men her er der altså flere muligheder for at opnå støtte fra anden side fx. fra andre klubber, Dansk Rotarys Hjælpefond eller distriktet. Distriktet råder over de såkaldte DDFmidler. Det er penge som dels står på en dansk bankkonto dels ligger i Evanston men det er distriktets penge og det er distriktet, der bestemmer, hvad pengene skal bruges til! De 2 muligheder er: 1. Vil klubben lave et lokalt (evt. internationalt), socialt projekt, kan man søge tilskud fra distriktets pulje kaldet DSG (District Simplified Grants). Vi har modtaget kr. fra Evanston og allerede brugt de fleste på 4 lokale projekter rundt om i distriktet. Restbeløbet til rådighed er ca kr. måske kr. mere, idet det ene af de 4 projekter muligvis ikke i skrivende stund får brug for de allokerede midler. Skriv en ansøgning til distriktet, beskriv projektet, redegør for økonomien og send den til DG Carl Peder Adolph med kopi til mig. Chairman: PDG. Bent Holm Pedersholms Allé 88, DK7100 Vejle Tlf

10 Rotary International District 1460 Rotary Foundation Committee I Rotaryåret blev midlerne fordelt til 5 projekter: Sommerlejr for børn fra et børnehjem i Vilnius Sommerlejr for børn i Røde Korslejr, Ringe En dag i Legoland for asylcenterbørn, Børkop Computere til en specialskole, Svendborg Sct. Jørgen Benpresse til plejehjem, Bogense kr kr kr kr kr. 2. Vil klubben lave et internationalt projekt ved hjælp af Matching Grants fra TRF (The Rotary Foundation), kan der søges tilskud fra distriktets DDFmidler (District Designated Fund). I Rotaryåret er der ca US$ til rådighed, og de vil blive fordelt på de ansøgninger, der kommer ind og som opfylder betingelserne for opnåelse af støtte fra TRF til Matching Grants Projekter. Skriv en ansøgning til distriktet, beskriv projektet, redegør for økonomien og send den til DG Carl peder Adolph med kopi til mig. Og husk at disse DDFmidler udløser 100 % støtte fra TRF, medens klubbens egne midler kun modsvares med 50 %. Udlodningen af midlerne vil foregå løbende, så det er om at få fat i pennen snarest muligt ellers kan vi være i den situation, at der er udsolgt, når jeres ansøgning kommer. Normalt vil ekspeditionstiden for en ansøgning til distriktet være på under 14 dage. OBS. En ting, man skal være meget opmærksom i år og næste år, er, at 100 distrikter verden over er udpeget til at være pilotdistrikter i det, der hedder Future Vision Plan. Disse distrikter og deres klubber er forpligtet på samarbejde i projektsager. For os betyder det, at vi ikke kan lave et Matching Grants Projekt sammen med en Rotaryklub, der hører til et pilotdistrikt. I Rotaryåret blev der ydet tilskud til følgende projekter: US$ til elevatorprojekt i Litauen Vejle Nord R.K US$ til Rotary Danmarks opfølgnings projekt på TBprojektet US$ til Bronkoskop i Panevezys Fredericia Lillebælt R.K. Chairman: PDG. Bent Holm Pedersholms Allé 88, DK7100 Vejle Tlf

11 Rotary International District 1460 Rotary Foundation Committee US$ til møbler til børnehjem og ældrehjem Vilnius Old Town R.K US$ til trappeelevator center for handicappede børn Kupiskis R.K US$ til elevator til Polyklinik Birzai R.K. Distriktets TRFudvalg har følgende medlemmer: Område 1 Jørgen Jacobsen Nordborg R.K. Område 2 Ole Christensen Rødding R.K. Område 3 Bent Holm Vejle Nord R.K. Område 4 Per Høyen Årup R.K. Område 5 Ole Pilgaard Odense Carolinekilde R.K. Område 6 Steen Wøldike Gade Svendborg R.K. Der vil blive afholdt TRFseminar onsdag den 9. november 2011 på Fjelsted Skov Kro. Invitation m.v. følger. Endelig vil vi meget gerne tilbyde at komme ud i klubberne og fortælle jer meget mere om Rotary Foundation organisation, pengestrømme, støttemuligheder m.m. Ring blot og få lavet en aftale. Vejle, den 10. august 2011 Bent Holm Chairman: PDG. Bent Holm Pedersholms Allé 88, DK7100 Vejle Tlf

12 Distrikt 1460 Klubtjenesten Formand: Oluf Lauridsen Tlf. mobil Adresse: Kløvermarken 22 Tlf. privat Rødekro Udvalget bestod af: Oluf Lauridsen, Rødekro R.K. Formand Svend Aage Nissen, Vamdrup R.K. Beretning for klubåret Klubåret blev året, hvor distriktets ledelse vedtog at lægge medlemsudvikling sammen med klubudvikling. En epoke for den gamle klubtjeneste er hermed slut. I klubtjenesten har vi derfor ved denne lejlighed valgt at fokusere på de sidste års udvikling i distrikt1460. Vi vil se på udviklingen igennem de sidste 10 år, bl.a. igennem statistikker, supplerende med bemærkninger omkring de oplevelser vi har haft med klubberne, de udfordringer klubberne har haft og mange klubber fortsat har. Med fokus på statistikker fra 2001 til 2011 er der følgende at bemærke til distrikt 1460: I 2001 var vi 51 klubber med i alt medlemmer (inklusiv 1 nystartet klub) I 2011 er vi 52 klubber med i alt medlemmer En samlet tilbagegang på i alt 9 medlemmer Ændringerne er: 1 klub er lukket 2 nye klubber er startet, og 2 klubber har taget navneændring Set overordnet er det vel ok taget i betragtning af, at vi er et af de lande, hvor der er flest rotarianere pr indbyggere, herudover er tilbuddene, til den gruppe af mennesker, som vi ønsker at rekvirere medlemmer fra, blevet større end nogen sinde. Det tallene ikke viser er, at mange klubber er relativt gode til at rekvirere nye medlemmer, men har utrolig svært ved at holde på de nye medlemmer. Statistikken fra perioden 2001 til 2006 viser at 130 af de nye medlemmer forsvandt igen, de forsvandt inden der var gået 5 år. Hvad værre er: 45 medlemmer nåede ikke at være medlem i 1 år før de meldte sig ud, hvilket svarer til ca. 35 % 43 medlemmer nåede ikke at være medlem i 2 år før de meldte sig ud, hvilket svarer til ca. 33 % 29 medlemmer nåede ikke at være medlem i 3 år før de meldte sig ud, hvilket svarer til ca. 22 % Eller udtrykt på en anden måde, 90 % af de nye medlemmer nåede ikke at være medlem i 3 år. Det viser, at mange klubber har en stor udfordring i at holde på de medlemmer, de har optaget, eller som minimum orientere potentielle medlemmer omkring Rotary, således at de ved, inden de tager imod tilbuddet, hvad det indebærer at være medlem af en Rotary klub. En statistik som ovenfor, eksisterer os bekendt ikke for de efterfølgende 5 år, men situationen synes ikke at være stort anderledes, idet den samlede status målt over de 10 år er, at 34 ud de 52 klubber har tilbagegang i medlemstallet, 13 har fremgang og 3 er uændret. 1

13 Med fokus på klubudvikling vil det være helt forkert, at måle på medlemsudviklingen alene. Mange klubber med en svag tilbagegang eller lille fremgang, kan være gode udviklende klubber med en stor mødeprocent og et godt klub liv. De har måske af andre grunde, valgt ikke at blive større og dermed satset på en stabilitet i den størrelse, der pt. passer bedst ind i klubben. Udfordringerne for distriktets klubber er også meget forskellig. Klubber i tyndere befolkede områder har helt andre udfordringer end klubber i større byer. I de tyndere befolkede områder, er der stor konkurrence om medlemmerne i forhold til øvrige organisationer i området, i modsætning til klubber i de større byer, her er det relativt nemt at få flere medlemmer, men det er ikke ensbetydende med, at det giver et bedre klubliv. Det er derfor umulig at komme med en fællesnævner for løsning af alle klubbers problemer og udfordringer. Distriktets rejsehold er derfor et rigtig godt bud på, hvor der kan opnås råd og vejledning i forbindelse med: Udvikling i klubben på kort og lang sigt Imødegåelse af en uheldig udvikling i klubben Pludselig opstået situation i en klub eller klubbestyrelse Udfordringer en bestyrelse ikke havde forudset Etc. Desværre har distriktet oplevet at en klub lukkede natten over uden at rejseholdet eller guvernøren har været inde over for at hjælpe. Det er meget uheldigt, idet en sådan lukning typisk vil koste medlemmer, som kunne have været overført til andre klubber, eller i bedste fald kunne klubben have overlevet eller fortsat under nye rammer. Så vi kan kun endnu engang opfordre klubberne til at henvende sig, hvis der opstår en uheldig udvikling eller uforudsete ting i klubben, som kan være svært for en bestyrelse at håndtere. Skærbæk Rotary klub er en af de klubber, der har rettet henvendelse, for at få råd og vejledning fra rejseholdet. Klubben, der igennem længere tid har været truet af tilbagegang, oplevede at det pludselig kunne gå rigtig hurtig. Inden for en kort periode mistede de 13 medlemmer ud af 30, med udsigt til at de skulle ende på 12 medlemmer, hvis ikke der meget hurtigt blev rettet op på tingene og skabt et fundament for stabilitet og begyndende udvikling i klubben. Undertegnede, der repræsenterede rejseholdet i denne situation, blev inviteret til et klubmøde, hvor klubbens situation og muligheder blev drøftet. Klubben har efterfølgende vedtaget, at temaet i klubben ikke længere er en lukning, men at der skal arbejdes ihærdigt på at skabe en platform, klubben kan udvikle sig på. Vi har løbende kontakt med klubben, kommer med gode råd og vejledning og følger spændt på udviklingen i klubben. Vi er helt sikre på at det skal lykkes. Der skal gives stor ros til Skærbæk Rotary Klub, der efter en stor medlems tab over en relativ kort periode, har vist mod og energi til at vil bevare og udvikle klubben, frem for at søge den nemme løsning, at lukke klubben. Vi ønsker dem alt mulig held med foretagendet og stiller os fortsat til rådighed. Rødekro 31. september 2011 Oluf Lauridsen 2

14 Rapport PRarbejdet i distrikt 1460 i 2010/11 Synlighed i lokalsamfundet kan gøre det lettere for klubberne at få tilgang af nye medlemmer. Men desværre er der stadig mange af distriktets klubber, der ikke har udnævnt en PRansvarlig. I nogle klubber er man tilsyneladende slet ikke interesseret i at kontakte medierne, i andre klubber løses opgaven af præsident eller sekretær. Men de har også mange andre opgaver. Derfor opfordrer distriktets PRudvalg nok en gang til, at der udnævnes en decideret PRansvarlig. Det kan være en god idé at have samme person på opgaven i flere år, så man kan udnytte, at man har fået nogle gode kontakter til pressen. Der har flere gange været udsendt et arbejdspapir på, hvad der kan være af interesse for pressen, og hvordan man kontakter den. Har man overset det, mailer vi det gerne til interesserede PRmedarbejdere/sekretærer/præsidenter. Ud over disse generelle betragtninger kan det oplyses, at der til PRseminaret på Fjelsted Skov Kro på Fyn i november 2010 var en halv snes deltagere. Haderslev, den 1. september 2011 Med venlig hilsen Henrik Svensson,

15 Klub og medlemsudvikling Distrikt 1460 Status: Antallet af klubber i den danske del af distriktet er faldet med 2 til nu 52 klubber. Kerteminde Rotary Klub er ophørt og de to klubber på Ærø (Marstal og Ærøskøbing) er sammenlagt til èn klub: Ærø Rotary Klub. Antallet af medlemmer er faldet med 45 til nu Dette fald forklares i nogen grad med ophør af klubben i Kerteminde (28 medlemmer). Antallet af mandlige medlemmer er reduceret med 52, der i nogen grad opvejes af nettotilgang af kvinder på 7, således at nettoudviklingen er et fald på 45. Klubber med fremgang i kategorien Top 5 + er følgende: Vejlefjord 7, Gråsten 5 og Nyborg 5. Derudover har 17 klubber en fremgang fra 14 medlemmer med en samlet fremgang på 40 medlemmer. Klubber med tilbagegang i kategorien Top 5 er følgende: Kerteminde 28, Kolding 8, Sønderborg Syd 8, Fredericia 6 og Toftlund 6. Derudover har 21 en tilbagegang fra 14 medlemmer med en samlet tilbagegang på 46 medlemmer. Klubber med uændret medlemsantal udgør 7. Konklusionen er således, at 27 klubber enten har status quo eller fremgang, og at 26 (incl. ophørte Kerteminde) har haft tilbagegang. Antallet af kvindelige medlemmer er 280, svarende til 12% af distriktets medlemsantal. Klubber med flere end 20 % andel af kvinder Top 20%+ er følgende: Assens 21, Fredericia 20, Odense H.C. Andersen 25, Odense International 40, Rudkøbing 20 og Tønder 20. Medlemsudvikling er en vedholdende proces Den erfaring, jeg har gjort mig ved afslutning af de 12 år, hvor jeg i distriktet har været involveret i medlems og klubudvikling, er behovet for konstant i den enkelte klub hvert år at arbejde for medlemsrekruttering, så man søger at fastholde aldersgennemsnittet. Et for højt aldersgennemsnit svækker mulighederne for rekruttering og deraf følgende mangel på fornyelse og tilpasning til den situation, der er gældende for Lederen af i dag. Endvidere er erfaringen, at det er bedre med en mindre, men konstant tilgang af medlemmer, der bliver godt integreret i klubben og fastholder deres medlemskab frem for at komme i en stresssituation, hvor der skal skaffes nye medlemmer. Her kan risikoen være, at man ikke er tilstrækkelig kritisk, så medlemskabet bliver af kort varighed og det kan indebære et negativt image for klubben at have et fhv. medlem med lav klubanciennitet omtale sit tidligere Rotarymedlemskab. Rekrutteringsarbejdet bør som grundlag være: Kvalitet frem for kvantitet! Distriktet afviklede et medlemsseminar i november Deltagelse i det årlige medlemsseminar med en konstruktiv debat og erfaringsudveksling kan anbefales som en god inspirationskilde. Emil Christensen, PDG , Fredericia Rotary Klub Afgående formand for distriktets klub og medlemsudvikling

16 Rotary International Distrikt 1460 Tuberkuloseprojekterne PDG Erik Gravgaard PDG Bent Holm PDG Peter Hellesøe Rapport til Distriktskonferencen 1.oktober Projekter : 3H Projekt (Distrikt 1460 DK + LT USD) Rotary Danmarks fællesprojekt:(de fem danske distrikter, distrikt 2290 (Norge), samt RC. Förde på vegne af tyske klubber med særlig interesse for Baltikum USD). 3 Hprojektet. Projektet drejer sig om at støtte indsatsen mod multiresistent tuberkulose i Litauen. Det har fem indsatspunkter: 1)Den basale primære diagnose ved mikroskopi af lungesekret fra patienter med lungesygdom, 2) Hurtig undersøgelse af følsomheden for medicin hos patienter med tuberkulose ved benyttelse af moderne metoder, 3) Ernæringsmæssig og hygiejnisk hjælp til socialt dårligt stillede ambulante tuberkulosepatienter, 4) Oplysning om tuberkuloseforebyggelse og behandling. 5) Praktisk støtte til lokale TBhospitaler ved møder, arrangementer o.l. vedrørende TB. Projektet har løbet i 2 ½ år og udfases i foråret 2012, idet betalingerne til resistensbestemmelserne ophører til februar, mens betalingerne til den primære mikroskopi og til ordningen med ugentlige kost og hygiejnepakker til ambulante patienter fortsættes indtil den 30. juni Projektet har til nu medvirket til: primære undersøgelser ved mikroskopi af sekret fra lunger ved 13 centre. 1

17 bestemmelser af TBbakteriers følsomhed for medicin ved 2 hovedcentre ernæringsog hygiejnepakker til ambulante patienter gennem 40 hospitaler brochurer til patienter og medicinske institutioner. Landsdækkende lægemøde om tuberkulosebehandling afholdt i Vilnius februar Ca undersøgte personer har fået bekræftet eller afkræftet diagnosen tuberkulose patienter med tuberkulose er blevet hurtigere undersøgt og kommet hurtigere i gang med korrekt behandling, end det var muligt uden projektaktiviteterne. Ca ambulante tuberkulosepatienter har fået en ugentlig hjælpepakke i ca. 3 måneder. Projektet er i økonomiske balance og fuldt finansieret. Opkrævningen af den projektstøtte på i alt 600 kr. per medlem, som blev aftalt med klubberne i 2008, er nu afsluttet, og projektledelsen vil her gerne rette en stor og varm tak til alle rotarianere i Distrikt 1460, både danske og litauiske, for denne solidariske støtte, som fuldendte finansieringen af projektet. Vi vil også igen takke for de betydelige ekstra bidrag, som projektet med tiden har modtaget fra en række danske klubber i distriktet, fra enkeltpersoner samt ved særlige aktiviteter, f.eks. strømpesalget. Det skal også nævnes, at Bogense og Fredericia Lillebælt RK samtidigt med 3Hprojektet har afviklet selvstændige klubtilklub TBprojekter med matching grants fra Rotary Foundation og støtte fra Hjælpefonden. Rotary Danmarks Fællesprojekt Projektet drejer sig om at hjælpe de to hovedcentre i henholdsvis Kaunas og Vilnius med at starte resistensundersøgelser af tuberkulosebakterier med den nyeste teknik, som dels er endnu hurtigere end den teknik, som støttes i 3 Hprojektet, og som dels kan undersøge følsomheden for flere antibiotika mod tuberkulose. De to metoder skal bruges sideløbende for at laboratorierne kan være på højde med anbefalingerne fra WHO og indgå i Europarådets 2

18 koordinerede indsats mod multiresistens tuberkulose. Projektet skal løbe over 2 år, og det kommer således til at virke som en hjælp til laboratorierne i overgangen efter 3Hprojektet. Ud over store bidrag fra alle fem danske distrikter, det norske distrikt 2290 og en gruppe af tyske klubber støttes projektet af Dansk Rotarys Hjælpefond og Rotary Foundation, og det afvikles som et Matching Grantprojekt mellem Vejle Nord RK og Vilnius International RK.. I denne eftersommer har man i Litauen installeret det nye apparatur på de to laboratorier og indgået aftaler med de relevante firmaer om levering af de nødvendige remedier, således at undersøgelserne begynder i løbet af efteråret. Også her er vi tak skyldige til mange sider. Slutteligt er at sige, at det endnu er for tidligt at sætte tal på, hvad TBprojekterne har betydet for tuberkulosesituationen i Litauen, det vil blive evaluereret sammen med WHO og det litauiske sundhedsministerium, men vi ved fra de litauiske hospitaler, at de kvartalsvise udbetalinger fra Rotary har været helt afgørende for indsatsen mod multiresistent tuberkulose i Litauen i de sidste 2 år og fortsat vil være det nogen tid fremover. Derfor er kombinationen af 3Hprojektet og fællesprojektet af største vigtighed, ligesom der ikke er tvivl om, at der bliver brug for de ca kr., som vi i budgettet til 3Hprojektet har disponeret til sikkerhedsnet under nogle af aktiviteterne, især hjælpepakkerne og de primære mikroskopier, de første måneder efter 3 Hprojektets udløb. Kolding 3. september Erik Gravgaard. 3

19 Ungdomsudveksling rapport 2010/2011 for Distrikt 1460 Aktiviteter Long Term Exchange 200 danske udvekslingsstudenter, hvoraf de 44 var fra distrikt 1460, rejste i juli/august af sted til The Year of Their Life som udvekslingsstudent i følgende lande: Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Indien, Japan, Mexico, New Zealand, Syd Afrika, Taiwan, USA og Venezuela På sommerteam S10 ankom der 141 studenter til Danmark, hvoraf vi her i distriktet modtag de 33. Sommerteamet ankommer hovedsagelig fra den nordlige verdensdel. På vinterteam W11 ankom der 50 studenter til Danmark. Distrikt 1460 skulle fra dette team hoste 13 studenter. For såvel sommer som vinterteam gælder det, at de ankommer direkte til klubberne, og efter en kort akklimatisering, er der arrangeret introduktionskursus på Nørgårds Højskole i Bjerringbro. I løbet af ugen hvor de er i Bjerringbro, bliver de undervist i såvel sprog som kultur, og det at være og agere på dansk. Der blev i Rotary året afholdt 2 landsdækkende Get2Gether s. Den første er en årlig tilbagevendende G2G som afholdes i Holbæk, denne gang 32. gang, i weekenden 29. til 31. oktober. Den anden landsdækkende Get2Gether, går på skift mellem distrikterne. Denne gang var det vores tur til at arrangere. I weekenden 1. til 3. april, havde Kold college i Odense været så venlige at stille deres lokaler til rådighed for os. Med stor hjælp fra alle klubberne i Odense og Rotex, så havde vi og studenterne en fantastisk weekend, som var en kombination af socialt samvær, en gang Fitness og diskotek fredag aften. Jeg ved, at vi sendte 165 godt trætte, men glade studenter tilbage til klubberne søndag middag. Derudover er der i distriktet gode tradition, at Haderslev klubberne arrangerer et Farewell Get2gether for distriktets studenter, lige inden sommerteamet rejser hjem. Igen i år var det en god oplevelse for studenterne. Igen en stor tak til Haderslev klubberne for deres indsats, I år havde vi valgt at udnævne årets outstanding student. I et stærkt felt med mange kvalificerede kandidater, faldt vores valg på Heidi Strike fra Ringe Rotary Klub. Rotary Youth Exhange District Chair Alex Vestergaard

20 Europaturen, der er en 18 dage lang tur rundt i Europa, blev igen gennemført i rigtig god ro og orden. Som sædvanligt var det en enorm oplevelse for de unge. I marts måned havde vi inviteret til counsellor møde på Sct. Knuds Gymnasium i Odense. Der var rigtig god tilslutning til mødet med 41 deltagere, så stort set alle klubber der udveksler, var til stede. Vi havde et konstruktivt møde i en god kombination af information og udveksling af erfaringer. Om eftermiddagen havde vi inviteret til forældrebriefing, for de studenter som skulle af sted i juli/august. Da det er det første informationsmøde for studenterne er der mødepligt, så vi have den glæde at alle mødte op med deres forældre. Vi havde en rigtig god eftermiddag hvor alle ca. 200 fremmødte fik informationer og gode råd om programmet. I disse dage arbejder mange unge på ansøgninger om udsendelse som udvekslingsstudent i august Ansøgningsfristen er 1. oktober. Short Term Exchange. Der er sendt 25 unge af sted til lejre i udlandet, heraf 6 fra Vi har modtaget 140 unge fra udlandet til i alt 7 lejre i Danmark. I distrikt 1460 har der været 2 camps. Haderslev med 10 deltagere, og Aarup/Ærø med 21 deltagere. Der har i år været arrangeret 1 family to family i Danmark, dog ingen med deltagelse fra Georgia Rotary Student Program. I studieåret er der givet plads til 6 danske studenter. Set i forhold til tidligere år, må det ses som tilfredsstillende, da der gennem de sidste 10 år er sket et fald i antallet af stipendiepladser på ca. 33%. De 6 studenter er alle piger. Heraf er der 2 fra distrikt Der var i år 160 ansøgere til programmet, og der blev i alt tildelt 61 stipendiepladser. Rotary Youth Exhange District Chair Alex Vestergaard

21 New Generation Exchange Programmet er stadig i opstartsfasen i Danmark. Der er i årets løb arbejdet med at skabe flere kontakter. Vi har i distriktet haft 2 indbound NGE studenter. La Wang HslaoHan fra Taiwan, var hostet i Haderslev i september og oktober. Virksomhedspraktik var bl.a. hos F. Engel. Pedro da Costa Sant Ana fra Brasilien, vor hostet i PadborgKruså i perioden okt/nov/dec. Virksomhedspraktik var bl.a. Hos H.P. THERKELSEN A/S og Hangartner Danmark A/S Der var i perioden ingen outbound NGE studenter Rotex Rotex fik vi i gang i sidste Rotaryår. Der er nu velfungerende Rotex klubber i Odense og Vejle. Der har i begge klubber været afholdt arrangementer med god tilslutning. Deltagerne har været en blanding af rebound studenter og i nogle tilfælde indbound i DK. Fra distriktet supporterer vi med det vi kan i forhold til deres ønsker. Alex Vestergaard District Chair Rotary Youth Exhange District Chair Alex Vestergaard

22 Oversigt over bidrag til humanitære formål m.v. i Distrikt 1460 i Klub Polio+ *1 TB i LT *1 Projekter i LT Øvrige udland Studenter I LT Youth exchange *2 Lokale proj. Diverse I alt Gråsten Nordborg PadborgKruså Rødekro Sønderborg Sønderborg Syd Toftlund Tønder Aabenraa Christiansfeld Haderslev Haderslev Hertug Hans Ribe Rødding Skærbæk Vamdrup Vejen Vojens Børkop Egtved Fredericia Fredericia Lillebælt Kolding Koldingfjord Koldinghus Vejle Nord Vejle Syd Vejlefjord Assens Bogense Ejby HaarbyGlamsbjerg Middelfart Otterup Aarup Odense Odense Carolinekilde Odense Fruens Bøge Odense H.C. Andersen Odense Hunderup Odense International Odense Sct. Knud Odense City Odense fælles Faaborg Kerteminde Nyborg NyborgØstfyn Ringe Rudkøbing Svendborg Svendborg Sct. Jørgens Svendborg Sydfyn Ærø I alt *1 Bidrag, som betales over kontingentet medregnes ikke *2 Udvekslingsstudenter og sommerlejre m.v.

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Indhold 1. Formål med Håndbogen 2. Mission 2.1 Rotary International s mission 2.1.1 Årets Internationale Tema 2.2 Distriktets mission 3. Vision, fokusområder

Læs mere

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med håndbogen 2. Beskrivelse af Distrikt 1460 3. Distriktets organisation 3.1. Guvernørgruppen/Distriktsledelsen 3.2. Distriktsrådet

Læs mere

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering ROTARY INTERNATIONAL Manual for Long Term Exchange (LTE) Manualens målgruppe... 1 Rotary klubbens organisering... 1 Information om udveksling... 1 Ansøgning... 1 Sponsorerklæring... 2 Værtskabserklæring...

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Rotarys værdigrundlag er først og fremmest medlemmerne. Læste du Bjarne Karlssons leder på Rotary-hjemmesiden i september?

Rotarys værdigrundlag er først og fremmest medlemmerne. Læste du Bjarne Karlssons leder på Rotary-hjemmesiden i september? Rotarys værdigrundlag er først og fremmest medlemmerne The most important challenge of Rotary today is Membership Development. Unless we continue to gain new members and keep the ones we have - Rotary

Læs mere

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014 1450 YOUTH SERVICE Januar 2014 Godt Nytår til alle Vi glæder os til det fortsatte samarbejde. Godt Nytår Der er meget godt at se frem til Kære Club counsellor og ungdomsudvalg Vi håber at I alle har haft

Læs mere

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Månedsbrev for august og september 2010 Kære rotarianere Rotary året 2010 2011 er nu i fuld gang, og de fleste er landet efter sommerferien.

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Nyhedsbrev Januar 2009

Nyhedsbrev Januar 2009 Nyhedsbrev Januar 2009 Studietur til Skotland Digital tilmelding til ungdomsuddannelserne hvordan gør vi Nye måder at møde unge på med anden etnisk baggrund end dansk Få, men tilfredse lærere på kursus

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Februar 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve

Februar 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve 4 Februar 2009 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Guvernørrådsformanden Kay C Pedersen Jeg oplever, at mange lions ikke er opdateret om den organisation, de er medlem af. Det skal der gøres noget ved.

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2003 Beretning Regnskab Akureyri, Island 4 IRC_scand 70. ÅRGANG LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK

Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK Nr. 8 april 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Et meget vellykket Med afsæt i temaet fra den kommende Verdenspræsident Sakuji Tanaka Peace through Service og tanker omkring

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere