Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense"

Transkript

1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN Haderslev, september 2011 Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense Indhold: 1. Guvernørens beretning 2. DICO 3. Projektkoordinator LitauenDanmark 4. Distriktstræner 5. End Polio Now 6. Group Study Exchange 7. Rotary Foundation 8. Klubtjenesten 9. PR Udvalget 10. Tuberkuloseprojekter i Litauen 11. Klub og Medlemsudvalget 12. Ungdomsudvekslingen 13. Oversigt over klubbidrag m.v. i Mogens Thesbjerg Jørgensen District Governor Solvang 33, DK 6100 Haderslev Denmark Phone Cell

2 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN Haderslev, september 2011 Beretning for Rotary året Klubberne i Distriktet. Ved årets udgang var der 96 klubber i distriktet en fremgang på 1. 2 nye klubber blev chartret i Litauen, og Kerteminde RK besluttede at nedlægge klubben ved årets udgang. Sidstnævnte var en lidt kedelig oplevelse, idet jeg fik kendskab til beslutningen gennem dagspressen. Et efterfølgende forsøg på at få klubben fusioneret med en naboklub mislykkedes, men enkelte medlemmer nåede dog at blive overført til andre klubber. I samarbejde med D1890 i Nordtyskland er der igangsat et projekt med henblik at chartre en ny klub henover den dansk/tyske grænse. Der arbejdes på, at den nye klub skal se dagens lys i Gennem mine klubbesøg har jeg fået et rigtig godt indtryk at det store og målrettede arbejde der udføres med fokus på medlemsudviklingen i den enkelte klub. En balanceret spredning med hensyn til køn, alder og branchemæssig sammensætning giver et godt grundlag for en aktiv klub og et godt kammeratskab. New Generations Service. Denne nye tjenestegren sætter fokus på Rotarys indsats overfor ungdommen med den store vifte af tilbud med allerede eksisterende programmer. Ideen er, at klubberne kontinuerligt arbejder med disse mange tilbud med henblik på at give så mange unge som muligt en oplevelse for livet gennem deltagelse i et Rotary program. Al erfaring viser, at unge, der har været en del af et Rotary program brænder for Rotary, hvilket gør dem til et oplagt potentiale som nye Rotary medlemmer. Arbejdet hermed i klubberne er den anden del af den nye tjenestegren. RYLA er et af tilbuddene til vore unge. Desværre måtte årets RYLA arrangement aflyses på grund af manglende deltagelse. Det var ærgerligt, for dette seminar er et rigtig godt tilbud til unge med lederpotentiale. Litauen. Såvel den litauiske som den danske del af distriktet har hver sin organisation med adskilt økonomi. Der er indgået den aftale med den litauiske del af distriktet, at i år med litauisk guvernør udpeger guvernørgruppen i den danske del af distriktet selv guvernørens stedfortræder, som samtidig indtræder i Rotary Danmark samarbejdet i guvernørens sted. I år med dansk guvernør udpeger litauerne som hidtil selv sin distriktsledelse. Mogens Thesbjerg Jørgensen District Governor Solvang 33, DK 6100 Haderslev Denmark Phone Cell

3 Proceduren for nominering af distriktsguvernør bygger på RI Manual of Procedure samt distriktets praksis. Denne er nu blevet nedskrevet og vil blive lagt ud på distriktets hjemmeside, så snart den er færdig afstemt med den litauiske del af distriktet. Proceduren skal først og fremmest sikre kontinuitet i nomineringsproceduren men er også tænkt som en guide for de klubber, som stiller medlemmer til nomineringskomiteen. Den litauiske distriktsledelse besluttede selv at overtage arbejdet med at formidle kontakten fra de litauiske til de danske klubber med hensyn til projekter og litauiske stipendiater og udpegede i den anledning 2 nye koordinatorer. Kontakten herfra og ud til de danske klubber varetages af Elsebeth Christmas Møller fra Gråsten RK. Denne nye ordning erstatter den koordinatorrolle, som PDG Peter Hellesøe med stor flid og energi har udført gennem en årrække. End Polio Now. Mange klubber har ydet en stor indsats i bestræbelserne på at nå målet for End Polio Now. Godkendelsen af distriktets budget for indeholdt en stigning på 40 kroner pr. medlem i bidraget til Rotary Foundation øremærket til end Polio Now. Som det fremgår af årsrapporten, foreslås kroner af årets overskud ligeledes overført til End Polio Now. Udryddelsen af tuberkulose i Litauen. 3H projektet nærmer sig sin afslutning, og i slutningen af 2011 forventes afslutningsrapporten sendt til Rotary Foundation. Det har været et enestående projekt til stor gavn for arbejdet med at udrydde TB i Litauen takket være bidragene fra klubberne og indsatsen fra PDG Erik Gravgaard og PDG Peter Hellesøe. Klubbernes bidrag til projekter m.v. Udover bidragene til Polio og TB yder klubberne store bidrag til andre projekter såvel lokalt som i udlandet. Med Guvernørassistenterne som kontaktpersoner til klubberne har distriktet forsøgt at kortlægge omfanget af disse mange indsatser. Resultatet heraf er udsendt til klubberne sammen med de øvrige rapporter. Ikke alle klubber har ønsket at medvirke, men til trods herfor giver oversigten et godt billede at den store indsats, der gøres i klubberne. Distriktsarbejdet. Distriktets vigtigste opgave er at understøtte arbejdet i klubberne, og rapporterne fra udvalg og funktioner giver et godt billede at den store indsats. En central del af denne indsats udføres af Guvernørassistenterne, som for guvernøren er helt uundværlige ikke mindst i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af klubbesøgene. Distriktets ledelse er guvernørgruppen, som mødes ca. hver anden måned. Udover varetagelse af ledelsen i distriktet, sikrer arbejdet i guvernørgruppen den ledelsesmæssige kontinuitet i distriktet. Tak til klubberne for godt samarbejde og tak til samtlige ressourcepersoner, som udover klubarbejdet i egen klub trækker et stort læs for distriktet. Mogens Jørgensen

4 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 1460 Kommunikationsudvalgets repræsentants rapport I Rotary året har Rotary Danmark og dermed distriktets ITsystem været udsat for store ændringer Ved starten af Rotaryåret var distriktet lovet et nyt ITsystem. I ITbranchen går det ikke altid som der bliver lovet og det gjaldt også Rotary Danmarks ITsystem. Vi startede som lovet med et meget udmærket Websystem, men vores medlemssystem var ikke som aftalt med hovedleverandøren, trods ihærdig indsats fra udvalget og især fra formand Birte Linnebjerg var det ikke muligt at få det nye medlemssystem til at fungere. Sidst på efteråret, var vi nødt til at bede Rotary Danmarks Råd om at meddele hovedleverandøren, at vi ikke mente at det leverede medlemssystem opfyldte de kravspecifikationer der var aftalt. Og at vi ville løses for den del af kontrakten som omhandlede medlemssystemet. Vi meddelte i øvrigt hovedleverandøren at Websystemet, leveret af Link Factory s var perfekt og til fulde overholdt aftalen. Efter hårde forhandlinger blev vi løst fra kontrakten med leverandøren. Efter indstilling fra Kommunikationsudvalget valgte Rotary Danmarks Råd at lade vores gamle programmør/partner i DES stå for udviklingen af vores medlemssystem. I Juni 2011 havde DES fået lavet et medlemssystem der fungerer. I dag er der få mindre mangler og fejl i medlemssystemet, disse vil søges løst i løbet af Rotaryåret Af hensyn til de ITvidende, kan det oplyses at vores overordnede krav til det nye ITsystem var, at alt skulle kodes på indbyrdes kompatible open source platforme. Kommunikationsudvalget er på trods af den lange proces meget tilfreds med det nuværende resultat. Vi håber også at klubberne/medlemmerne har vænnet sig til det nye system og beder dem i tilfælde af problemer at henvende sig til klubbens CICO. Vores nye ITsystem har åbnet muligheden for at alle klubber kan have deres egen hjemmeside på vores ITplatform. Der findes også et særligt regnskabssystem, Saldi der er tilpasset en Rotary klubs regnskab. Yderligere information om ovennævnte fås fra DICO en I løbet at efteråret vil de enkelte klubber blive bedt om at forholde sig til vores seneste mulighed, nemlig at overføre data fra vores medlemssystem til Rotary Internationals system. Selve udvekslingen af medlemsdata er forbundet med nogle lovmæssige krav til data beskyttelse, men herom senere. Denne elektroniske udveksling af medlemsdata vil medføre at vi ikke i fremtiden skal vedligeholde to databaser, både den danske og den internationale. Med venlig hilsen Jørn Gam, DICO

5 Beretning fra Projektkoordinator DanmarkLitauen Som nyudnævnt projektkoordinator for DanmarkLitauen, har min største indsats været, at få kontakt til de ansvarlige ledere for hhv. projekter og stipendiater i Litauen. Disse to litauiske koordinatorer har alene ansvaret for at udvælge de stipendiater og projekter som skal viderebringes til den danske del af distriktet. Min opgave er at finde støtteklubber i Danmark. For at få så god en kontakt til disse to personer, har jeg derfor deltaget i PETS i Kaunas i marts, samt i Distriktskonferencen i Vilnius i maj. Jeg er sikker på, at mødet med Litauerne, har øget mine muligheder for at koordinere opgaveløsningen. Min opgave er at finde de klubber i den danske del af distriktet, der ønsker kontakt stipendiaterne. Her er der endnu mulighed for, at fire klubber kan virke som støtteklubber. Derudover har jeg lige nu tre lokale sociale projekter, som ligeledes mangler danske støtteklubber. 1. Support for Lithuanian wheelchair tennis club der ønsker et køretøj, der kan bringe disse kørestolsbrugere til tennis stævner andre steder end lokalt LTL 2. Nasolaryngoskop til endoskopimaskine til hospital i Plunge, Litauen LTL 3. The program for improvement of lower limb s deseases and functions disorders (Altså nedsat førlighed i benene) LTL 1 LTL = 2.15 danske KR Hvor mange projekter og stipendiater der er aktive i den danske del af distriktet, har jeg endnu ikke overblik over. Mit mål er, at være til rådighed for Distriktets danske klubber, så snart de ønsker at deltage som støtteklub for disse Litauiske projekter, samt Litauiske stipendiater. Projektkoordinator DanmarkLitauen Elsebeth Christmas Møller Gråsten Rotary Klub

6 Rotaryrapport, distriktstræner i 1460 Henrik Sigvardt Aktiviteter Distriktstræneren har til opgave at bidrage til uddannelse/træning af guvernører samt at hjælpe med uddannelse/træning af områdeansvarlige i klubberne i det omfang, at klubberne ønsker input/inspiration. Gennemførte aktiviteter i perioden PrePETS, herunder indlæg om medlemshvervning PETS, herunder indlæg om medlemshvervning Rotary køreplan 6 måneders inspirationsforløb med hjælp til klubber i 1460 til medlemshvervning efter en konkret og afprøvet model. I 2009/10 deltog 6 klubber i pilotprojektet. I 2010 deltog 16 klubber frem til afslutning primo november. Rotary Køreplan evaluering og seminar med videndeling og yderligere erfaringsudveksling mellem klubber, Fjelsted Skovkro, primo november 2010 AGseminar i Vejle planlagt og gennemført i samarbejde med de øvrige distriktstrænere i DK Guvernørgrupper, teambuildingseminar i Nyborg planlagt og gennemført i samarbejde med de øvrige distriktstrænere i DK Inspiration og træning ved klubbesøg om emnet markedsføring/medlemshvervning i H.C. Andersen Rotary klub Svendborg Rotary klub Odense Sct. Alban Rotaract klub Deltagelse ved The Future of Rotary, Institute i Ålborg Deltagelse i guvernørgruppens møder i året Henrik Sigvardt Distriktstræner 2010/11 * * *

7 Rotary International Distrikt Danmark Litauen End Polio Now årsraport Gennem de seneste par år har den danske styregruppe arbejdet intenst med den store udfordring Rotary International blev stillet i forbindelse med Bill og Melinda Gates bidrag på US 355 mio. til bekæmpelsen af Polio. Rotarys forpligtelse er i perioden at bidrage med US 200 mio. Styregruppen har arbejdet med forskellige initiativer der har haft til formål at stimulere de danske klubber til at iværksætte tiltag, der kunne bidrage til at indfri forventningen om, at hver enkelt klub i den 3 årige periode som et minimun kunne rejse i alt. US Et af gruppens initiativer var opfordringen til klubberne om at iværksætte en indsamling af mobiltelefoner, som der var truffet aftale med en tysk virksomhed om at aftage. I distrikt 1460 blev indsamlingen forlænget et par gange og ved årsskiftet blev der i alt afsendt 6 flyttekasser med brugte mobiltelefoner indsamlet af klubber i vort distrikt. Desværre har der for vort vedkommende været problemer med at få afsluttet sagen med den tyske aftager, og i skrivende stund afventes svar på den seneste henvendelse dertil. Den landsdækkende indsats, kulminerede i uge 8 i år. Enkelte klubber havde taget udfordingen op, og der blev på forskellig vis indsamlet et ganske flot beløb i den forbindelse. Bidraget herfra har hjulpet godt til på klubbernes forpligtelse, men der er fortsat et stykke vej, inden distriktets samlede bidrag når op på det forventede. Jeg håber klubberne i indeværende klubår fortsat vil have fokus på denne opgave, således at distrikt 1460 ved klubårets afslutning kan fremvise et tilfredsstillende resultat i forhold til den forpligtelse Rotary International har påtaget sig ved modtagelsen af donationen fra Bill og Melinda Gates Foundation. Per Høyen Den 11. august 2011 Distriktsguvernør Per Høyen. Kingstrupvej 130. DK 5591 Gelsted Telefon: Mobil:

8 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 1460 Group Study Exchange I Rotary året har distriktet haft GSEudveksling med Distrikt 3790 i Filippinerne Vi modtog et hold på 6 deltagere fra Filippinerne i septemberoktober måned Holdet var først 4 uger i Danmark og sluttede af med en uges ophold i Litauen. GSEholdet startede den 12. september i Vejlefjord Rotary Klub, i de følgende uger gæstede holdet Vamdrup Rotary Klub og dernæst var de i en uge i Haderslev Hertug Hans og Haderslev Rotary Klub og sluttede af i Odense City Rotary Klub. Under opholdet i Danmark deltog de den 2. oktober i Distriktskonferencen i Haderslev. Efter en Midway Break i København på 3 dage tog de til Vilnius i en uge og tog hjem til Filippinerne fra Vilnius den 16. oktober Sammenfattende kan det siges at det filippinske hold der bestod af 3 kvinder og 2 mænd, gjorde et særdeles godt indtryk i vores distrikt. Vi sendte fra den 13. marts til den 16. april 2011 et hold til Filippinerne. Vores hold fra Danmark og Litauen, bestod af en litauisks teamleder, Vygintas Grinis, Kaunas Rotary Klub og to danske teamdeltagere Trine og Lars fra Haderslev og Vejle. Det litauiske hold bestod af 2 teamdeltagere, Lina og Andrej fra Vilnius. Ved evalueringen fortalte holdet at de havde haft en stor oplevelse på Filippinerne og de var alle meget glade for den store gæstfrihed de havde oplevet på Filippinerne. De var knap så tilfredse med deres erhvervsdage på Filippinerne, men samlet set var opholdet en stor oplevelse for dem alle. Interesserede kan læse mere om GSE holdets ophold på nedenstående blog: GSEudvalget kunne endnu en gang glæde sig over at arbejdet med GSE igen i år har været en stor oplevelse for både GSEdeltagere og værterne i distriktet. Vores næste projekt er et hold fra Australien, D3790, de kommer i foråret 2012 fra den 29. april til den 2. juni. Vi sender et hold til Australien fra den 28. februar til den 4. april 2012, sidste frist for ansøgere er den 1. oktober En stor tak til værtsklubber og de klubber som indstillede kandidater til teamet vi sendte af sted. På GSEudvalgets vegne Jørn Gam, formand

9 Rotary International District 1460 Rotary Foundation Committee Beretning Et Rotaryår er slut og vi har taget hul på et nyt. Enkelte klubber kom i gang med et projekt andre nåede det ikke. Så derfor! DET ER NU I skal gå i gang, hvis I i jeres år vil nå at lave et projekt enten alene eller i samarbejde med andre. Går man i projekttanker, vil det i mange tilfælde være en god idé at være flere klubber sammen om et projekt. Det skyldes, at man i Evanston har vedtaget, at støttebeløbet til et Matching Grant Projekt fra Rotary Foundations side skal udgøre mindst US$. Dette betyder, at et rent klubprojekt kræver en egendækning på mindst US$ og altså et totalbeløb for projektet på mindst US$ eller ca DKK. Men her er der altså flere muligheder for at opnå støtte fra anden side fx. fra andre klubber, Dansk Rotarys Hjælpefond eller distriktet. Distriktet råder over de såkaldte DDFmidler. Det er penge som dels står på en dansk bankkonto dels ligger i Evanston men det er distriktets penge og det er distriktet, der bestemmer, hvad pengene skal bruges til! De 2 muligheder er: 1. Vil klubben lave et lokalt (evt. internationalt), socialt projekt, kan man søge tilskud fra distriktets pulje kaldet DSG (District Simplified Grants). Vi har modtaget kr. fra Evanston og allerede brugt de fleste på 4 lokale projekter rundt om i distriktet. Restbeløbet til rådighed er ca kr. måske kr. mere, idet det ene af de 4 projekter muligvis ikke i skrivende stund får brug for de allokerede midler. Skriv en ansøgning til distriktet, beskriv projektet, redegør for økonomien og send den til DG Carl Peder Adolph med kopi til mig. Chairman: PDG. Bent Holm Pedersholms Allé 88, DK7100 Vejle Tlf

10 Rotary International District 1460 Rotary Foundation Committee I Rotaryåret blev midlerne fordelt til 5 projekter: Sommerlejr for børn fra et børnehjem i Vilnius Sommerlejr for børn i Røde Korslejr, Ringe En dag i Legoland for asylcenterbørn, Børkop Computere til en specialskole, Svendborg Sct. Jørgen Benpresse til plejehjem, Bogense kr kr kr kr kr. 2. Vil klubben lave et internationalt projekt ved hjælp af Matching Grants fra TRF (The Rotary Foundation), kan der søges tilskud fra distriktets DDFmidler (District Designated Fund). I Rotaryåret er der ca US$ til rådighed, og de vil blive fordelt på de ansøgninger, der kommer ind og som opfylder betingelserne for opnåelse af støtte fra TRF til Matching Grants Projekter. Skriv en ansøgning til distriktet, beskriv projektet, redegør for økonomien og send den til DG Carl peder Adolph med kopi til mig. Og husk at disse DDFmidler udløser 100 % støtte fra TRF, medens klubbens egne midler kun modsvares med 50 %. Udlodningen af midlerne vil foregå løbende, så det er om at få fat i pennen snarest muligt ellers kan vi være i den situation, at der er udsolgt, når jeres ansøgning kommer. Normalt vil ekspeditionstiden for en ansøgning til distriktet være på under 14 dage. OBS. En ting, man skal være meget opmærksom i år og næste år, er, at 100 distrikter verden over er udpeget til at være pilotdistrikter i det, der hedder Future Vision Plan. Disse distrikter og deres klubber er forpligtet på samarbejde i projektsager. For os betyder det, at vi ikke kan lave et Matching Grants Projekt sammen med en Rotaryklub, der hører til et pilotdistrikt. I Rotaryåret blev der ydet tilskud til følgende projekter: US$ til elevatorprojekt i Litauen Vejle Nord R.K US$ til Rotary Danmarks opfølgnings projekt på TBprojektet US$ til Bronkoskop i Panevezys Fredericia Lillebælt R.K. Chairman: PDG. Bent Holm Pedersholms Allé 88, DK7100 Vejle Tlf

11 Rotary International District 1460 Rotary Foundation Committee US$ til møbler til børnehjem og ældrehjem Vilnius Old Town R.K US$ til trappeelevator center for handicappede børn Kupiskis R.K US$ til elevator til Polyklinik Birzai R.K. Distriktets TRFudvalg har følgende medlemmer: Område 1 Jørgen Jacobsen Nordborg R.K. Område 2 Ole Christensen Rødding R.K. Område 3 Bent Holm Vejle Nord R.K. Område 4 Per Høyen Årup R.K. Område 5 Ole Pilgaard Odense Carolinekilde R.K. Område 6 Steen Wøldike Gade Svendborg R.K. Der vil blive afholdt TRFseminar onsdag den 9. november 2011 på Fjelsted Skov Kro. Invitation m.v. følger. Endelig vil vi meget gerne tilbyde at komme ud i klubberne og fortælle jer meget mere om Rotary Foundation organisation, pengestrømme, støttemuligheder m.m. Ring blot og få lavet en aftale. Vejle, den 10. august 2011 Bent Holm Chairman: PDG. Bent Holm Pedersholms Allé 88, DK7100 Vejle Tlf

12 Distrikt 1460 Klubtjenesten Formand: Oluf Lauridsen Tlf. mobil Adresse: Kløvermarken 22 Tlf. privat Rødekro Udvalget bestod af: Oluf Lauridsen, Rødekro R.K. Formand Svend Aage Nissen, Vamdrup R.K. Beretning for klubåret Klubåret blev året, hvor distriktets ledelse vedtog at lægge medlemsudvikling sammen med klubudvikling. En epoke for den gamle klubtjeneste er hermed slut. I klubtjenesten har vi derfor ved denne lejlighed valgt at fokusere på de sidste års udvikling i distrikt1460. Vi vil se på udviklingen igennem de sidste 10 år, bl.a. igennem statistikker, supplerende med bemærkninger omkring de oplevelser vi har haft med klubberne, de udfordringer klubberne har haft og mange klubber fortsat har. Med fokus på statistikker fra 2001 til 2011 er der følgende at bemærke til distrikt 1460: I 2001 var vi 51 klubber med i alt medlemmer (inklusiv 1 nystartet klub) I 2011 er vi 52 klubber med i alt medlemmer En samlet tilbagegang på i alt 9 medlemmer Ændringerne er: 1 klub er lukket 2 nye klubber er startet, og 2 klubber har taget navneændring Set overordnet er det vel ok taget i betragtning af, at vi er et af de lande, hvor der er flest rotarianere pr indbyggere, herudover er tilbuddene, til den gruppe af mennesker, som vi ønsker at rekvirere medlemmer fra, blevet større end nogen sinde. Det tallene ikke viser er, at mange klubber er relativt gode til at rekvirere nye medlemmer, men har utrolig svært ved at holde på de nye medlemmer. Statistikken fra perioden 2001 til 2006 viser at 130 af de nye medlemmer forsvandt igen, de forsvandt inden der var gået 5 år. Hvad værre er: 45 medlemmer nåede ikke at være medlem i 1 år før de meldte sig ud, hvilket svarer til ca. 35 % 43 medlemmer nåede ikke at være medlem i 2 år før de meldte sig ud, hvilket svarer til ca. 33 % 29 medlemmer nåede ikke at være medlem i 3 år før de meldte sig ud, hvilket svarer til ca. 22 % Eller udtrykt på en anden måde, 90 % af de nye medlemmer nåede ikke at være medlem i 3 år. Det viser, at mange klubber har en stor udfordring i at holde på de medlemmer, de har optaget, eller som minimum orientere potentielle medlemmer omkring Rotary, således at de ved, inden de tager imod tilbuddet, hvad det indebærer at være medlem af en Rotary klub. En statistik som ovenfor, eksisterer os bekendt ikke for de efterfølgende 5 år, men situationen synes ikke at være stort anderledes, idet den samlede status målt over de 10 år er, at 34 ud de 52 klubber har tilbagegang i medlemstallet, 13 har fremgang og 3 er uændret. 1

13 Med fokus på klubudvikling vil det være helt forkert, at måle på medlemsudviklingen alene. Mange klubber med en svag tilbagegang eller lille fremgang, kan være gode udviklende klubber med en stor mødeprocent og et godt klub liv. De har måske af andre grunde, valgt ikke at blive større og dermed satset på en stabilitet i den størrelse, der pt. passer bedst ind i klubben. Udfordringerne for distriktets klubber er også meget forskellig. Klubber i tyndere befolkede områder har helt andre udfordringer end klubber i større byer. I de tyndere befolkede områder, er der stor konkurrence om medlemmerne i forhold til øvrige organisationer i området, i modsætning til klubber i de større byer, her er det relativt nemt at få flere medlemmer, men det er ikke ensbetydende med, at det giver et bedre klubliv. Det er derfor umulig at komme med en fællesnævner for løsning af alle klubbers problemer og udfordringer. Distriktets rejsehold er derfor et rigtig godt bud på, hvor der kan opnås råd og vejledning i forbindelse med: Udvikling i klubben på kort og lang sigt Imødegåelse af en uheldig udvikling i klubben Pludselig opstået situation i en klub eller klubbestyrelse Udfordringer en bestyrelse ikke havde forudset Etc. Desværre har distriktet oplevet at en klub lukkede natten over uden at rejseholdet eller guvernøren har været inde over for at hjælpe. Det er meget uheldigt, idet en sådan lukning typisk vil koste medlemmer, som kunne have været overført til andre klubber, eller i bedste fald kunne klubben have overlevet eller fortsat under nye rammer. Så vi kan kun endnu engang opfordre klubberne til at henvende sig, hvis der opstår en uheldig udvikling eller uforudsete ting i klubben, som kan være svært for en bestyrelse at håndtere. Skærbæk Rotary klub er en af de klubber, der har rettet henvendelse, for at få råd og vejledning fra rejseholdet. Klubben, der igennem længere tid har været truet af tilbagegang, oplevede at det pludselig kunne gå rigtig hurtig. Inden for en kort periode mistede de 13 medlemmer ud af 30, med udsigt til at de skulle ende på 12 medlemmer, hvis ikke der meget hurtigt blev rettet op på tingene og skabt et fundament for stabilitet og begyndende udvikling i klubben. Undertegnede, der repræsenterede rejseholdet i denne situation, blev inviteret til et klubmøde, hvor klubbens situation og muligheder blev drøftet. Klubben har efterfølgende vedtaget, at temaet i klubben ikke længere er en lukning, men at der skal arbejdes ihærdigt på at skabe en platform, klubben kan udvikle sig på. Vi har løbende kontakt med klubben, kommer med gode råd og vejledning og følger spændt på udviklingen i klubben. Vi er helt sikre på at det skal lykkes. Der skal gives stor ros til Skærbæk Rotary Klub, der efter en stor medlems tab over en relativ kort periode, har vist mod og energi til at vil bevare og udvikle klubben, frem for at søge den nemme løsning, at lukke klubben. Vi ønsker dem alt mulig held med foretagendet og stiller os fortsat til rådighed. Rødekro 31. september 2011 Oluf Lauridsen 2

14 Rapport PRarbejdet i distrikt 1460 i 2010/11 Synlighed i lokalsamfundet kan gøre det lettere for klubberne at få tilgang af nye medlemmer. Men desværre er der stadig mange af distriktets klubber, der ikke har udnævnt en PRansvarlig. I nogle klubber er man tilsyneladende slet ikke interesseret i at kontakte medierne, i andre klubber løses opgaven af præsident eller sekretær. Men de har også mange andre opgaver. Derfor opfordrer distriktets PRudvalg nok en gang til, at der udnævnes en decideret PRansvarlig. Det kan være en god idé at have samme person på opgaven i flere år, så man kan udnytte, at man har fået nogle gode kontakter til pressen. Der har flere gange været udsendt et arbejdspapir på, hvad der kan være af interesse for pressen, og hvordan man kontakter den. Har man overset det, mailer vi det gerne til interesserede PRmedarbejdere/sekretærer/præsidenter. Ud over disse generelle betragtninger kan det oplyses, at der til PRseminaret på Fjelsted Skov Kro på Fyn i november 2010 var en halv snes deltagere. Haderslev, den 1. september 2011 Med venlig hilsen Henrik Svensson,

15 Klub og medlemsudvikling Distrikt 1460 Status: Antallet af klubber i den danske del af distriktet er faldet med 2 til nu 52 klubber. Kerteminde Rotary Klub er ophørt og de to klubber på Ærø (Marstal og Ærøskøbing) er sammenlagt til èn klub: Ærø Rotary Klub. Antallet af medlemmer er faldet med 45 til nu Dette fald forklares i nogen grad med ophør af klubben i Kerteminde (28 medlemmer). Antallet af mandlige medlemmer er reduceret med 52, der i nogen grad opvejes af nettotilgang af kvinder på 7, således at nettoudviklingen er et fald på 45. Klubber med fremgang i kategorien Top 5 + er følgende: Vejlefjord 7, Gråsten 5 og Nyborg 5. Derudover har 17 klubber en fremgang fra 14 medlemmer med en samlet fremgang på 40 medlemmer. Klubber med tilbagegang i kategorien Top 5 er følgende: Kerteminde 28, Kolding 8, Sønderborg Syd 8, Fredericia 6 og Toftlund 6. Derudover har 21 en tilbagegang fra 14 medlemmer med en samlet tilbagegang på 46 medlemmer. Klubber med uændret medlemsantal udgør 7. Konklusionen er således, at 27 klubber enten har status quo eller fremgang, og at 26 (incl. ophørte Kerteminde) har haft tilbagegang. Antallet af kvindelige medlemmer er 280, svarende til 12% af distriktets medlemsantal. Klubber med flere end 20 % andel af kvinder Top 20%+ er følgende: Assens 21, Fredericia 20, Odense H.C. Andersen 25, Odense International 40, Rudkøbing 20 og Tønder 20. Medlemsudvikling er en vedholdende proces Den erfaring, jeg har gjort mig ved afslutning af de 12 år, hvor jeg i distriktet har været involveret i medlems og klubudvikling, er behovet for konstant i den enkelte klub hvert år at arbejde for medlemsrekruttering, så man søger at fastholde aldersgennemsnittet. Et for højt aldersgennemsnit svækker mulighederne for rekruttering og deraf følgende mangel på fornyelse og tilpasning til den situation, der er gældende for Lederen af i dag. Endvidere er erfaringen, at det er bedre med en mindre, men konstant tilgang af medlemmer, der bliver godt integreret i klubben og fastholder deres medlemskab frem for at komme i en stresssituation, hvor der skal skaffes nye medlemmer. Her kan risikoen være, at man ikke er tilstrækkelig kritisk, så medlemskabet bliver af kort varighed og det kan indebære et negativt image for klubben at have et fhv. medlem med lav klubanciennitet omtale sit tidligere Rotarymedlemskab. Rekrutteringsarbejdet bør som grundlag være: Kvalitet frem for kvantitet! Distriktet afviklede et medlemsseminar i november Deltagelse i det årlige medlemsseminar med en konstruktiv debat og erfaringsudveksling kan anbefales som en god inspirationskilde. Emil Christensen, PDG , Fredericia Rotary Klub Afgående formand for distriktets klub og medlemsudvikling

16 Rotary International Distrikt 1460 Tuberkuloseprojekterne PDG Erik Gravgaard PDG Bent Holm PDG Peter Hellesøe Rapport til Distriktskonferencen 1.oktober Projekter : 3H Projekt (Distrikt 1460 DK + LT USD) Rotary Danmarks fællesprojekt:(de fem danske distrikter, distrikt 2290 (Norge), samt RC. Förde på vegne af tyske klubber med særlig interesse for Baltikum USD). 3 Hprojektet. Projektet drejer sig om at støtte indsatsen mod multiresistent tuberkulose i Litauen. Det har fem indsatspunkter: 1)Den basale primære diagnose ved mikroskopi af lungesekret fra patienter med lungesygdom, 2) Hurtig undersøgelse af følsomheden for medicin hos patienter med tuberkulose ved benyttelse af moderne metoder, 3) Ernæringsmæssig og hygiejnisk hjælp til socialt dårligt stillede ambulante tuberkulosepatienter, 4) Oplysning om tuberkuloseforebyggelse og behandling. 5) Praktisk støtte til lokale TBhospitaler ved møder, arrangementer o.l. vedrørende TB. Projektet har løbet i 2 ½ år og udfases i foråret 2012, idet betalingerne til resistensbestemmelserne ophører til februar, mens betalingerne til den primære mikroskopi og til ordningen med ugentlige kost og hygiejnepakker til ambulante patienter fortsættes indtil den 30. juni Projektet har til nu medvirket til: primære undersøgelser ved mikroskopi af sekret fra lunger ved 13 centre. 1

17 bestemmelser af TBbakteriers følsomhed for medicin ved 2 hovedcentre ernæringsog hygiejnepakker til ambulante patienter gennem 40 hospitaler brochurer til patienter og medicinske institutioner. Landsdækkende lægemøde om tuberkulosebehandling afholdt i Vilnius februar Ca undersøgte personer har fået bekræftet eller afkræftet diagnosen tuberkulose patienter med tuberkulose er blevet hurtigere undersøgt og kommet hurtigere i gang med korrekt behandling, end det var muligt uden projektaktiviteterne. Ca ambulante tuberkulosepatienter har fået en ugentlig hjælpepakke i ca. 3 måneder. Projektet er i økonomiske balance og fuldt finansieret. Opkrævningen af den projektstøtte på i alt 600 kr. per medlem, som blev aftalt med klubberne i 2008, er nu afsluttet, og projektledelsen vil her gerne rette en stor og varm tak til alle rotarianere i Distrikt 1460, både danske og litauiske, for denne solidariske støtte, som fuldendte finansieringen af projektet. Vi vil også igen takke for de betydelige ekstra bidrag, som projektet med tiden har modtaget fra en række danske klubber i distriktet, fra enkeltpersoner samt ved særlige aktiviteter, f.eks. strømpesalget. Det skal også nævnes, at Bogense og Fredericia Lillebælt RK samtidigt med 3Hprojektet har afviklet selvstændige klubtilklub TBprojekter med matching grants fra Rotary Foundation og støtte fra Hjælpefonden. Rotary Danmarks Fællesprojekt Projektet drejer sig om at hjælpe de to hovedcentre i henholdsvis Kaunas og Vilnius med at starte resistensundersøgelser af tuberkulosebakterier med den nyeste teknik, som dels er endnu hurtigere end den teknik, som støttes i 3 Hprojektet, og som dels kan undersøge følsomheden for flere antibiotika mod tuberkulose. De to metoder skal bruges sideløbende for at laboratorierne kan være på højde med anbefalingerne fra WHO og indgå i Europarådets 2

18 koordinerede indsats mod multiresistens tuberkulose. Projektet skal løbe over 2 år, og det kommer således til at virke som en hjælp til laboratorierne i overgangen efter 3Hprojektet. Ud over store bidrag fra alle fem danske distrikter, det norske distrikt 2290 og en gruppe af tyske klubber støttes projektet af Dansk Rotarys Hjælpefond og Rotary Foundation, og det afvikles som et Matching Grantprojekt mellem Vejle Nord RK og Vilnius International RK.. I denne eftersommer har man i Litauen installeret det nye apparatur på de to laboratorier og indgået aftaler med de relevante firmaer om levering af de nødvendige remedier, således at undersøgelserne begynder i løbet af efteråret. Også her er vi tak skyldige til mange sider. Slutteligt er at sige, at det endnu er for tidligt at sætte tal på, hvad TBprojekterne har betydet for tuberkulosesituationen i Litauen, det vil blive evaluereret sammen med WHO og det litauiske sundhedsministerium, men vi ved fra de litauiske hospitaler, at de kvartalsvise udbetalinger fra Rotary har været helt afgørende for indsatsen mod multiresistent tuberkulose i Litauen i de sidste 2 år og fortsat vil være det nogen tid fremover. Derfor er kombinationen af 3Hprojektet og fællesprojektet af største vigtighed, ligesom der ikke er tvivl om, at der bliver brug for de ca kr., som vi i budgettet til 3Hprojektet har disponeret til sikkerhedsnet under nogle af aktiviteterne, især hjælpepakkerne og de primære mikroskopier, de første måneder efter 3 Hprojektets udløb. Kolding 3. september Erik Gravgaard. 3

19 Ungdomsudveksling rapport 2010/2011 for Distrikt 1460 Aktiviteter Long Term Exchange 200 danske udvekslingsstudenter, hvoraf de 44 var fra distrikt 1460, rejste i juli/august af sted til The Year of Their Life som udvekslingsstudent i følgende lande: Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Indien, Japan, Mexico, New Zealand, Syd Afrika, Taiwan, USA og Venezuela På sommerteam S10 ankom der 141 studenter til Danmark, hvoraf vi her i distriktet modtag de 33. Sommerteamet ankommer hovedsagelig fra den nordlige verdensdel. På vinterteam W11 ankom der 50 studenter til Danmark. Distrikt 1460 skulle fra dette team hoste 13 studenter. For såvel sommer som vinterteam gælder det, at de ankommer direkte til klubberne, og efter en kort akklimatisering, er der arrangeret introduktionskursus på Nørgårds Højskole i Bjerringbro. I løbet af ugen hvor de er i Bjerringbro, bliver de undervist i såvel sprog som kultur, og det at være og agere på dansk. Der blev i Rotary året afholdt 2 landsdækkende Get2Gether s. Den første er en årlig tilbagevendende G2G som afholdes i Holbæk, denne gang 32. gang, i weekenden 29. til 31. oktober. Den anden landsdækkende Get2Gether, går på skift mellem distrikterne. Denne gang var det vores tur til at arrangere. I weekenden 1. til 3. april, havde Kold college i Odense været så venlige at stille deres lokaler til rådighed for os. Med stor hjælp fra alle klubberne i Odense og Rotex, så havde vi og studenterne en fantastisk weekend, som var en kombination af socialt samvær, en gang Fitness og diskotek fredag aften. Jeg ved, at vi sendte 165 godt trætte, men glade studenter tilbage til klubberne søndag middag. Derudover er der i distriktet gode tradition, at Haderslev klubberne arrangerer et Farewell Get2gether for distriktets studenter, lige inden sommerteamet rejser hjem. Igen i år var det en god oplevelse for studenterne. Igen en stor tak til Haderslev klubberne for deres indsats, I år havde vi valgt at udnævne årets outstanding student. I et stærkt felt med mange kvalificerede kandidater, faldt vores valg på Heidi Strike fra Ringe Rotary Klub. Rotary Youth Exhange District Chair Alex Vestergaard

20 Europaturen, der er en 18 dage lang tur rundt i Europa, blev igen gennemført i rigtig god ro og orden. Som sædvanligt var det en enorm oplevelse for de unge. I marts måned havde vi inviteret til counsellor møde på Sct. Knuds Gymnasium i Odense. Der var rigtig god tilslutning til mødet med 41 deltagere, så stort set alle klubber der udveksler, var til stede. Vi havde et konstruktivt møde i en god kombination af information og udveksling af erfaringer. Om eftermiddagen havde vi inviteret til forældrebriefing, for de studenter som skulle af sted i juli/august. Da det er det første informationsmøde for studenterne er der mødepligt, så vi have den glæde at alle mødte op med deres forældre. Vi havde en rigtig god eftermiddag hvor alle ca. 200 fremmødte fik informationer og gode råd om programmet. I disse dage arbejder mange unge på ansøgninger om udsendelse som udvekslingsstudent i august Ansøgningsfristen er 1. oktober. Short Term Exchange. Der er sendt 25 unge af sted til lejre i udlandet, heraf 6 fra Vi har modtaget 140 unge fra udlandet til i alt 7 lejre i Danmark. I distrikt 1460 har der været 2 camps. Haderslev med 10 deltagere, og Aarup/Ærø med 21 deltagere. Der har i år været arrangeret 1 family to family i Danmark, dog ingen med deltagelse fra Georgia Rotary Student Program. I studieåret er der givet plads til 6 danske studenter. Set i forhold til tidligere år, må det ses som tilfredsstillende, da der gennem de sidste 10 år er sket et fald i antallet af stipendiepladser på ca. 33%. De 6 studenter er alle piger. Heraf er der 2 fra distrikt Der var i år 160 ansøgere til programmet, og der blev i alt tildelt 61 stipendiepladser. Rotary Youth Exhange District Chair Alex Vestergaard

21 New Generation Exchange Programmet er stadig i opstartsfasen i Danmark. Der er i årets løb arbejdet med at skabe flere kontakter. Vi har i distriktet haft 2 indbound NGE studenter. La Wang HslaoHan fra Taiwan, var hostet i Haderslev i september og oktober. Virksomhedspraktik var bl.a. hos F. Engel. Pedro da Costa Sant Ana fra Brasilien, vor hostet i PadborgKruså i perioden okt/nov/dec. Virksomhedspraktik var bl.a. Hos H.P. THERKELSEN A/S og Hangartner Danmark A/S Der var i perioden ingen outbound NGE studenter Rotex Rotex fik vi i gang i sidste Rotaryår. Der er nu velfungerende Rotex klubber i Odense og Vejle. Der har i begge klubber været afholdt arrangementer med god tilslutning. Deltagerne har været en blanding af rebound studenter og i nogle tilfælde indbound i DK. Fra distriktet supporterer vi med det vi kan i forhold til deres ønsker. Alex Vestergaard District Chair Rotary Youth Exhange District Chair Alex Vestergaard

22 Oversigt over bidrag til humanitære formål m.v. i Distrikt 1460 i Klub Polio+ *1 TB i LT *1 Projekter i LT Øvrige udland Studenter I LT Youth exchange *2 Lokale proj. Diverse I alt Gråsten Nordborg PadborgKruså Rødekro Sønderborg Sønderborg Syd Toftlund Tønder Aabenraa Christiansfeld Haderslev Haderslev Hertug Hans Ribe Rødding Skærbæk Vamdrup Vejen Vojens Børkop Egtved Fredericia Fredericia Lillebælt Kolding Koldingfjord Koldinghus Vejle Nord Vejle Syd Vejlefjord Assens Bogense Ejby HaarbyGlamsbjerg Middelfart Otterup Aarup Odense Odense Carolinekilde Odense Fruens Bøge Odense H.C. Andersen Odense Hunderup Odense International Odense Sct. Knud Odense City Odense fælles Faaborg Kerteminde Nyborg NyborgØstfyn Ringe Rudkøbing Svendborg Svendborg Sct. Jørgens Svendborg Sydfyn Ærø I alt *1 Bidrag, som betales over kontingentet medregnes ikke *2 Udvekslingsstudenter og sommerlejre m.v.

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Månedsbrev for august og september 2010 Kære rotarianere Rotary året 2010 2011 er nu i fuld gang, og de fleste er landet efter sommerferien.

Læs mere

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014 1450 YOUTH SERVICE Januar 2014 Godt Nytår til alle Vi glæder os til det fortsatte samarbejde. Godt Nytår Der er meget godt at se frem til Kære Club counsellor og ungdomsudvalg Vi håber at I alle har haft

Læs mere

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012 1.Juli 2011 30. Juni 2012 RI President Kalian Banerji Ritch within, to embrase humanity Distriktsguvernør Thomas Locht Past distriktsguvernør Torben Andreasen

Læs mere

Netværk nuancering og ny viden

Netværk nuancering og ny viden Netværk nuancering og ny viden Velkommen i klubben Mere end 1,2 millioner ledere og selvstændige fra det private og det offentlige. I 165 lande. Med næsten 12.000 medlemmer i Danmark i 277 klubber. Og

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

Regnskab for AA Region Syd

Regnskab for AA Region Syd Regnskab for AA Region Syd 2014 Indtægter: Hattepenge... 146.435,60 Indtægter i alt... 146.435,60 Udgifter: Hoved Service Kontoret (HSK)... 98.000,00 Servicekonference... 13.080,00 Møder... 2.281,00 Syder

Læs mere

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 Februar 2008 I overensstemmelse med Rotary International s retningslinier

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG

Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG Side 1 af 11 Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG Indhold: Fra Guvernørens dagbog mv. Nyt fra Rotary International. Nyt fra D-1470. Landssekretariatet orienterer.

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Indhold 1. Formål med Håndbogen 2. Mission 2.1 Rotary International s mission 2.1.1 Årets Internationale Tema 2.2 Distriktets mission 3. Vision, fokusområder

Læs mere

Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan

Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan Vores klub var stort set på vej til at dø. Men Klubbens Ledelsesplan reddede den Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan Klubbens ledelsesplan - en videreudvikling af distriktets

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med håndbogen 2. Beskrivelse af Distrikt 1460 3. Distriktets organisation 3.1. Guvernørgruppen/Distriktsledelsen 3.2. Distriktsrådet

Læs mere

Instruktionsmøder 2013. Sekretærens opgaver

Instruktionsmøder 2013. Sekretærens opgaver Instruktionsmøder 2013 Sekretærens opgaver Præsentation for hinanden Navn Klub Hvor længe i Rotary Funktion i klubben i 2013-14 Asbjørn Isaksen, Landssekretær PETS & Instruktionsmøde 2 Hvem er jeg? Asbjørn

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1 Vær en levende klub Klubbens ledelsesplan Klubbens ledelsesplan.indd 1 09-11-2011 12:19:31 Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

DG-hilsen. I dagene d. 15. til d. 17. januar var der NSR i Aalborg arrangeret af LC GUG.

DG-hilsen. I dagene d. 15. til d. 17. januar var der NSR i Aalborg arrangeret af LC GUG. DG-hilsen LIONS C -NYT I dagene d. 15. til d. 17. januar var der NSR i Aalborg arrangeret af LC GUG. Der deltog i alt ca. 170 delegerede m/ledsagere, og fra 106C deltog vi i seminarer for YCE, IR, MERL,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering ROTARY INTERNATIONAL Manual for Long Term Exchange (LTE) Manualens målgruppe... 1 Rotary klubbens organisering... 1 Information om udveksling... 1 Ansøgning... 1 Sponsorerklæring... 2 Værtskabserklæring...

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Nye institutions og ledelsesformer

Nye institutions og ledelsesformer Nye institutions og ledelsesformer Oplæg årsmøde MDI Nyborg Strand den 6 maj 2011 Nye institutions og ledelsesformer Dagens menu Undersøgelsesresultater ny ledelse Bevægelser og mønstre i ledelse De selvejende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER Det her er 2005 års udgaven af Klubbens ledelsesplan (245-EN). Informationen i denne publikation er baseret på Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber og Rotarys

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade 53 DK 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Form Herlev, 26. marts 2015 På

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen.

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen. Frivilligcentrets Styregruppe. Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune. Birthe Bjerg,

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer

Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Klubudsendelse ved sæsonstart Den nye kamppointskala Nyt ansigt

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Distriktskonferencen 2012. 6. Oktober 2012 Velkommen på AFUK

Distriktskonferencen 2012. 6. Oktober 2012 Velkommen på AFUK Distriktskonferencen 2012 6. Oktober 2012 Velkommen på AFUK Lad dem lege i livstræets krone Af Erik Lindebjerg Der er så meget, der kan trykke gøre dagen trist og grå Se de folk der uden lykke bare går

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Tre Frederiksberg-klubber har taget et unikt initiativ: Kunst i Påsken alle i distrikt 1470 har mulighed for at støtte det

Tre Frederiksberg-klubber har taget et unikt initiativ: Kunst i Påsken alle i distrikt 1470 har mulighed for at støtte det Nyhedsbrev nr. 5 Marts 2008 Tre Frederiksberg-klubber har taget et unikt initiativ: Kunst i Påsken alle i distrikt 1470 har mulighed for at støtte det I Uganda bliver 1200-1500 internt fordrevne flygtninge

Læs mere

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter og stemmetællere: Christian Christensen

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Guvernørens månedsbrev THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Nr. 11 - JUNI 2010 200 mio. dollars udfordringen: Verdenspræsident 2010-11 Ray Klinginsmith kommer til København alle klubber i DK bliver inviteret

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev

Guvernørens Månedsbrev Guvernørens Månedsbrev Distrikt 1450 Nr. 6. december 2010 Distriktet har: 53 klubber 2.272 medlemmer (1.11.2010) Danmark: 278 Klubber 11.496 medlemmer Torben Andreasen Distriktsguvernør 2010-11 Kære Rotary

Læs mere