Cirkulære af 18. september 2013 om udskrivelse af valg ved Aarhus Universitet i efteråret 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære af 18. september 2013 om udskrivelse af valg ved Aarhus Universitet i efteråret 2013."

Transkript

1 Aarhus Universitet Valgudvalget Valgcirkulære Cirkulære af 18. september 2013 om udskrivelse af valg ved Aarhus Universitet i efteråret Valgcirkulæret er fastsat i henhold til Aarhus Universitets vedtægt godkendt af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser den 21. juni Valgcirkulæret er ligeledes fastsat i henhold til Aarhus Universitets valgregler af 13. juni KAPITEL 1 Generelle regler for valgenes afholdelse 1.1 Der afholdes valg til bestyrelsen, akademiske råd, ph.d.-udvalg og studienævn. Af kapitel 4 fremgår det, hvilke valggrupper der har valgret til de enkelte organer. 1.2 Personer, der den 1. oktober 2013 eller på det tidspunkt, hvor valget afholdes, falder inden for en af de i kapitel 3 nævnte valggrupper, optages på valglisterne og er dermed stemmeberettigede og valgbare. Personer, der har orlov med en varighed på over 12 måneder den 1. oktober 2013 eller på valgtidspunktet, er ikke stemmeberettigede og valgbare og optages ikke på valglisterne. 1.3 Valgene afholdes som forholdstalsvalg mellem lister med mulighed for indgåelse af liste- og valgforbund. Valgene afholdes som elektronisk valg. Alle afstemninger er hemmelige. 1.4 Valgudvalgets meddelelser i henhold til valgcirkulæret offentliggøres med bindende virkning på KAPITEL 2 Tidsfrister 2.1 Der er fastsat følgende frister for opstilling, indsigelser, stemmeafgivelse mv. for valg til de nævnte organer med særskilt tidsplan for valg til hovedområdestudienævn ved School of Business and Social Sciences. Tidsplan for valg i efteråret 2013 på Aarhus Universitet Fredag den 16. august 2013 Frist for hovedområderne til at oplyse om, hvordan organerne skal se ud i forhold til mandattal, repræsentationsområder mv. for de Tidsplan for valg til hovedområdestudienævn på Business and Social Sciences Fredag den 16. august 2013 Frist for hovedområderne til at oplyse om, hvordan organerne skal se ud i forhold til mandattal, repræsentationsområder mv. for de 1

2 enkelte valggrupper. enkelte valggrupper. Mandag den 2. september mandag den 9. september 2013 Udarbejdelse af valgcirkulære inkl. hovedområdernes tjek af udkast til valgcirkulære. Fredag den 20. september 2013 Frist for valgudvalgets godkendelse af endeligt cirkulære. Tirsdag den 24. september 2013 Valgcirkulæret offentliggøres på Tirsdag den 1. oktober 2013 Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed. Fredag den 11. oktober 2013 Valglister over alle stemmeberettigede offentliggøres på med henblik på offentlig indsigelse. Onsdag den 23. oktober 2013 kl Frist for indsigelse mod de offentliggjorte valglister. Torsdag den 24. oktober 2013 De endelige valglister opslås på Fredag den 25. oktober 2013 kl Periode for opstilling af kandidater begynder. Mandag den 2. september mandag den 9. september 2013 Udarbejdelse af valgcirkulære inkl. hovedområdernes tjek af udkast til valgcirkulære. Fredag den 20. september 2013 Frist for valgudvalgets godkendelse af endeligt cirkulære. Tirsdag den 24. september 2013 Valgcirkulæret offentliggøres på Tirsdag den 1. oktober 2013 Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed. Fredag den 11. oktober 2013 Valglister over alle stemmeberettigede offentliggøres på med henblik på offentlig indsigelse. Onsdag den 23. oktober 2013 kl Frist for indsigelse mod de offentliggjorte valglister. Torsdag den 24. oktober 2013 De endelige valglister opslås på Fredag den 25. oktober 2013 kl Periode for opstilling af kandidater begynder. Fredag den 8. november 2013 kl Frist for opstilling af kandidater. Tirsdag den 12. november 2013 Kandidatlister samt allerede indgåede liste- og valgforbund offentliggøres på med henblik på indsigelse. Torsdag den 14. november 2013 kl Frist for indgåelse af liste- og valgforbund. Torsdag den 14. november 2013 Ikke allerede offentliggjorte liste- og valgforbund offentliggøres. Torsdag den 21. november 2013 kl Frist for indsigelse mod opstillede kandidater og indgåede liste- og valgforbund. 2

3 Fredag den 22. november 2013 Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg). Offentliggøres på Fredag den 22. november 2013 Opslag af endelige opstillingslister på Fredag den 22. november 2013 Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed. Mandag den 25. november kl torsdag den 28. november 2013 kl Afholdelse af valg. Fredag den 29. november 2013 Optælling af valg. Tirsdag den 3. december 2013 Frist for offentliggørelse af valgresultat. Valgresultatet vil dog blive offentliggjort, så snart det er tilgængeligt. Torsdag den 12. december 2013 kl Frist for klager over de afholdte valg. Fredag den 20. december 2013 kl Frist for opstilling af kandidater. Torsdag den 2. januar 2014 Kandidatlister samt allerede indgåede liste- og valgforbund offentliggøres på med henblik på indsigelse. Tirsdag den 7. januar 2014 kl Frist for indgåelse af liste- og valgforbund. Onsdag den 8. januar 2014 Ikke allerede offentliggjorte liste- og valgforbund offentliggøres. Tirsdag den 14. januar 2014 kl Frist for indsigelse mod opstillede kandidater og indgåede liste- og valgforbund. Onsdag den 15. januar 2014 Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg). Offentliggøres på Torsdag den 16. januar 2014 Opslag af endelige opstillingslister på 3

4 Torsdag den 30. januar 2014 Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed. Lørdag den 1. februar 2014 Nyvalgte tiltræder. Fredag den 31. januar mandag den 3. februar 2014 Afholdelse af valg. Tirsdag den 4. februar 2014 Optælling af valg. Fredag den 7. februar 2014 Frist for offentliggørelse af valgresultatet. Valgresultatet vil dog blive offentliggjort, så snart det er tilgængeligt. Fredag den 14. februar 2014 kl Frist for klager over de afholdte valg. Umiddelbart efter 14. februar 2014 (hvis ikke der er klager over valg) ellers 1. marts 2014 Nyvalgte tiltræder. KAPITEL 3 Valggrupper Vælgerne opdeles i 5 valggrupper: 3.1 Valggruppe I (heltidsansatte videnskabelige medarbejdere og lærere) omfatter medarbejdere, der er ansat med et ugentligt timetal på 18 ½ time eller derover i stillinger, der er omfattet af ministeriets notat om stillingsstrukturen for videnskabeligt personale, og som ikke i notatet er defineret som deltidsstillinger. Kliniske professorer og kliniske lektorer ligestilles med heltidsansatte videnskabelige medarbejdere med hovedstilling ved universitetet. Kliniske lærere i odontologi, herunder afdelingstandlæger, med et ugentligt timetal på mindst 15 timer ligestilles med heltidsansatte videnskabelige medarbejdere med hovedstilling ved universitetet. Valggruppen omfatter medarbejdere omfattet af stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner. Valggruppen omfatter medarbejdere omfattet af stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen samt medarbejdere ansat efter reglerne om adjunkter og lektorer ved handelshøjskoleafdelingernes økonomi- og sprogstudier. 3.2 Valggruppe II (deltidsansatte videnskabelige medarbejdere og lærere) omfatter øvrige medarbejdere, der er omfattet af ministeriets notat om stillingsstrukturen for videnskabeligt personale, og hvis ansættelse omfatter mindst 100 løntimer i det semester, hvori valget udskrives, eller 200 løntimer i alt inden for det pågældende akademiske år. Kliniske lærere i odontologi, herunder afdelingstandlæger, med et ugentligt timetal på under 15 timer hører til gruppen af deltidsansatte videnskabelige medarbejdere og lærere. 3.3 Valggruppe III (tekniske og administrative medarbejdere) omfatter alle tekniske og administrative medarbejdere med en aftalt ugentlig arbejdstid på mindst 18 ½ time. 4

5 3.4 Valggruppe IV (studerende) omfatter studerende, der er indskrevet på universitetet på heltidsuddannelser. Ph.d.-studerende, der ikke i kraft af deres ansættelsesforhold hører under valggruppe I, hører under valggruppe IV. 3.5 Valggruppe V (deltidsstuderende) omfatter studerende, der er indskrevet på universitetet på deltidsuddannelser. 3.6 Ved nedsættelse af ph.d.-udvalg betragtes ansatte ph.d.-studerende, der normalt indgår i valggruppe I, som hørende til valggruppe IV. KAPITEL 4 Organer, valggrupper, mandattal For hvert organ, valggruppe og eventuelt repræsentationsområde vælges det antal mandater, der fremgår af følgende oversigt: Bestyrelsen Til bestyrelsen vælges 2 studerende. 2 Valggruppe IV Faculty of Arts Ved Faculty of Arts afholdes centrale valg til 1 akademisk råd, 1 ph.d.-udvalg og 4 studienævn. Akademisk Råd ved Faculty of Arts 4 Valggruppe IV Ph.d.-udvalget ved Faculty of Arts 2 Valggruppe IV Institut for Kultur og Samfund 2 Valggruppe IV Institut for Uddannelse og Pædagogik samt Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier 2 Valggruppe IV Institut for Æstetik og Kommunikation Studienævn ved Faculty of Arts Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund 1 Valggruppe IV Filosofi og Idéhistorie 1 Valggruppe IV Religionsvidenskab 1 Valggruppe IV Historie og Klassiske Studier 1 Valggruppe IV Antropologi og Human Security 1 Valggruppe IV Områdestudier Europa 1 Valggruppe IV Områdestudier Asien inkl. Arabisk og islam 1 Valggruppe IV Arkæologi 5

6 Studienævnet ved Institut for Æstetik og Kommunikation 1 Valggruppe IV Informationsvidenskab og Digital Design 1 Valggruppe IV Medievidenskab og Journalistik 1 Valggruppe IV Musikvidenskab og Dramaturgi 1 Valggruppe IV Æstetik og Kultur samt Kunsthistorie 1 Valggruppe IV Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur 1 Valggruppe IV Nordisk Sprog og Litteratur samt Oplevelsesøkonomi 1 Valggruppe IV Semiotik og Lingvistik 1 Valggruppe IV Engelsk 1 Valggruppe IV Tysk og Romanske sprog Studienævnet ved Institut for Uddannelse og Pædagogik 1 Valggruppe IV Uddannelsesvidenskab 1 Valggruppe IV Pædagogisk Antropologi 1 Valggruppe IV Pædagogisk Sociologi og Lifelong Learning 1 Valggruppe IV Pædagogisk Filosofi 1 Valggruppe IV Pædagogisk Psykologi 1 Valggruppe IV Didaktik 1 Valggruppe IV Generel Pædagogik 1 Valggruppe V Masteruddannelser Studienævnet ved Teologi 3 Valggruppe IV Faculty of Science and Technology Ved Faculty of Science and Technology afholdes centrale valg til 1 akademisk råd, 1 ph.d.-udvalg og 2 studienævn. Akademisk Råd ved Faculty of Science and Technology 1 Valggruppe IV Ikke-ansatte ph.d.-studerende 1 Valggruppe IV Bacheloruddannelserne i matematik, matematik-økonomi, datalogi, it samt kandidatuddannelserne i matematik, matematik-økonomi, statistik, datalogi, itproduktudvikling 1 Valggruppe IV Bacheloruddannelserne i biologi, jordbrug fødevarer og miljø, molekylærbiologi, molekylærmedicin, bioteknologi samt kandidatuddannelserne i biologi, Agro- Environmental Management, bioinformatik, agrobiologi, Sustainable Animal Feeding and Nutrition, Organic Agriculture, molekylærbiologi, molekylærmedicin, molekylær ernæring og fødevareteknologi 1 Valggruppe IV Bacheloruddannelserne i fysik, kemi, kemi og teknologi, medicinalkemi, geologi, geoteknologi, nanoscience samt 6

7 kandidatuddannelserne i fysik, astronomi, teknisk fysik, kemi, medicinalkemi, geologi, geofysik, nanoscience, videnskabsstudier 1 Valggruppe IV Diplomingeniøruddannelserne elektroingeniør, ingeniør i informations- og kommunikationsteknologi, stærkstrømsingeniør, sundhedsteknologi, bioprocesteknologi, Electronic Design Engineer Civilingeniøruddannelserne i teknisk it, optik og elektronik, biomedicinsk teknologi, biosystemteknologi, procesteknologi 1 Valggruppe IV Diplomingeniøruddannelserne bygningsingeniør, ingeniør i bygningsdesign, maskiningeniør Civilingeniøruddannelserne i byggeri, teknisk geologi, mekanik Ph.d.-udvalget ved Faculty of Science and Technology 1 Valggruppe IV Institut for Fysik og Astronomi Institut for Kemi Institut for Matematik inano 1 Valggruppe IV Institut for Molekylærbiologi og Genetik 1 Valggruppe IV Institut for Bioscience 1 Valggruppe IV Institut for Agroøkologi Institut for Miljøvidenskab 1 Valggruppe IV Institut for Husdyrvidenskab Institut for Fødevarer 1 Valggruppe IV Institut for Datalogi Institut for Ingeniørvidenskab Institut for Geoscience Studienævn ved Faculty of Science and Technology Studienævnet ved Aarhus School of Science 1 Valggruppe IV Bacheloruddannelserne i biologi, jordbrug fødevarer og miljø samt kandidatuddannelserne i biologi, Agro- Environmental Management, agrobiologi, Sustainable Animal Feeding and Nutrition, Organic Agriculture, molekylær ernæring og fødevareteknologi 1 Valggruppe IV Bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i molekylærbiologi samt bacheloruddannelsen i molekylær medicin 1 Valggruppe IV Bacheloruddannelserne og kandidatuddannelserne i kemi og medicinalkemi 1 Valggruppe IV Bacheloruddannelserne og 7

8 kandidatuddannelserne i fysik, nanoscience, geologi samt kandidatuddannelserne i astronomi, teknisk fysik, videnskabsstudier, geofysik 1 Valggruppe IV Bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i datalogi, bacheloruddannelsen i it samt kandidatuddannelsen i it-produktudvikling og bioinformatik 1 Valggruppe IV Bacheloruddannelserne og kandidatuddannelserne i matematik, matematik-økonomi samt kandidatuddannelsen i statistik Studienævnet ved Aarhus University School of Engineering 1 Valggruppe IV Diplomingeniøruddannelserne i bioprocesteknologi, kemi, bioteknologi Bacheloruddannelserne i kemi og teknologi, bioteknologi Civilingeniøruddannelserne i procesteknologi, biosystemteknologi 1 Valggruppe IV Diplomingeniøruddannelserne i elektro-, informations- og kommunikationsteknologi, stærkstrøm, sundhedsteknologi, Electronic Design Engineer Civilingeniøruddannelserne i teknisk it, optik og elektronik, biomedicinsk teknologi 1 Valggruppe IV Diplomingeniøruddannelserne i bygning, bygningsdesign Bacheloruddannelsen i geoteknologi Civilingeniøruddannelserne i byggeri, teknisk geologi 1 Valggruppe IV Diplomingeniøruddannelsen i maskin Civilingeniøruddannelsen i mekanik 1 Valggruppe IV Diplomingeniøruddannelserne forretningsingeniør, Global Management and Manufacturing Engineer, Business Development Engineer Civilingeniøruddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling Faculty of Health Ved Faculty of Health afholdes centrale valg til 1 akademisk råd, 1 ph.d.-udvalg og 7 studienævn. Akademisk Råd ved Faculty of Health 1 Valggruppe IV Ikke-ansatte ph.d.-studerende 2 Valggruppe IV Medicinuddannelsen (Institut for Biomedicin, Institut for Retsmedicin, Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed) 1 Valggruppe IV Idrætsuddannelsen (Institut for 8

9 Folkesundhed) 1 Valggruppe IV Øvrige uddannelser Ph.d.-udvalget ved Faculty of Health 4 Valggruppe IV Studienævn ved Faculty of Health Studienævnet ved Medicin 6 Valggruppe IV Medicinuddannelsen (Institut for Biomedicin, Institut for Retsmedicin, Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed) Studienævnet ved Odontologi 4 Valggruppe IV Tandlægeuddannelsen (Institut for Odontologi) Studienævnet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3 Valggruppe IV Stud.scient.san. Studienævnet ved Sygepleje 3 Valggruppe IV og V Stud.cur. og masterstuderende i klinisk sygepleje Studienævnet ved Folkesundhedsvidenskab 4 Valggruppe IV Stud.scient.san.publ. Studienævnet ved kandidatuddannelsen i molekylær medicin 4 Valggruppe IV Kandidatstuderende i molekylær medicin Studienævnet ved Idræt Mandattal 4 Valggruppe IV Idrætsuddannelsen (Institut for Folkesundhed) School of Business and Social Sciences Ved School of Business and Social Sciences afholdes centrale valg til 1 akademisk råd, 1 ph.d.- udvalg samt 1 hovedområdestudienævn, 6 fagstudienævn, 1 HD- og 1 masterstudienævn. Akademisk Råd ved School of Business and Social Sciences 5 Valggruppe IV Ph.d.-udvalget ved School of Business and Social Sciences 9

10 1 Valggruppe IV Business Communication 1 Valggruppe IV Psychology and Behavioural Sciences 1 Valggruppe IV Political Science and Government 1 Valggruppe IV Business Administration 1 Valggruppe IV Economics and Business 1 Valggruppe IV Law 1 Valggruppe IV Social Sciences and Business Studienævn ved School of Business and Social Sciences Hovedområdestudienævn ved School of Business and Social Sciences 1 Valggruppe I V Fagstudienævnet for Psykologi 1 Valggruppe I V Fagstudienævnet for Statskundskab 1 Valggruppe I V Fagstudienævnet for Økonomi 1 Valggruppe I V Juridisk Fagstudienævn 1 Valggruppe I V Fagstudienævnet for Erhvervskommunikation 1 Valggruppe I V Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi Fagstudienævnet for Psykologi 4 Valggruppe IV og V Psykologisk Institut Fagstudienævnet for Statskundskab 4 Valggruppe IV og V Institut for Statskundskab Fagstudienævnet for Økonomi 5 Valggruppe IV Oecon. og soc. erhvervsøkonomi Juridisk Fagstudienævn 4 Valggruppe IV og V Jura 2 Valggruppe IV HA-jur. og cand.merc.jur. Fagstudienævnet for Erhvervskommunikation 5 Valggruppe IV Ling.merc. 1 Valggruppe IV ICM Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi 6 Valggruppe IV HA, merc.aud. og merc., Aarhus, HA og merc., Herning samt ITKO HD Studienævn 4 Valggruppe V HD (ekskl. enkeltfag) Masterstudienævn 7 Valggruppe V Masterstuderende ved Business and Social 10

11 Sciences KAPITEL 5 Valgperioder 5.1 Bestyrelsen: Valggruppe IV vælges for perioden 1. februar januar 2015 Akademiske råd: Valggruppe IV vælges for perioden 1. februar januar 2015 Ph.d.-udvalg: Valggruppe IV vælges for perioden 1. februar januar 2015 Studienævn: Valggruppe IV og V vælges for perioden 1. februar januar 2015 KAPITEL 6 Valglister 6.1 Valgudvalget udarbejder lister over de stemmeberettigede på grundlag af de pågældendes ansættelsessted eller indskrivning pr. 1. oktober Hver stemmeberettiget anføres med navn, valggruppe og en oversigt over de organer, man kan stemme til. Studerende, der er indskrevet på en heltidsuddannelse med tilvalg, tildeles valgret på deres centrale fag. Studerende, der er indskrevet på en bacheloruddannelse og samtidig har en midlertidig indskrivning på en kandidatuddannelse, tildeles valgret på deres kandidatuddannelse. Ønskes valgretten placeret på tilvalget frem for på det centrale fag eller på bacheloruddannelsen frem for kandidatuddannelsen, meddeles dette Valgsekretariatet inden 23. oktober 2013 kl Herefter kan der ikke kræves ændring i placering af valgretten, men der foretages en opdatering af valglisterne med de personer, der den 22. november 2013 falder inden for en af de i kapitel 3 nævnte valggrupper. 6.2 Stemmeberettigede kan kontrollere deres valgret ved at logge sig ind i valgsystemet via Valglisterne vil desuden være tilgængelige fra universitetets hjemmeside på fra 11. oktober 2013, til valghandlingen er afsluttet. Enhver stemmeberettiget kan gøre indsigelse mod fejl i valglisterne, såvel vedrørende egne som andres forhold. Indsigelser skal ske på formular, der findes på Indsigelser meddeles Valgsekretariatet inden 23. oktober 2013 kl Afsenderen har ansvaret for, at indsigelsen kommer rettidigt frem til Valgsekretariatet. 6.3 Personer, der opfylder betingelserne for at udøve stemmeret inden for flere områder, kan inden 23. oktober 2013 kl meddele Valgsekretariatet, hvor pågældende ønsker at udøve sin stemmeret. Afgives en sådan meddelelse ikke, bestemmer Valgudvalget, hvor stemmeretten skal udøves. 6.4 Efter 23. oktober 2013 kl kan ingen kræve ændringer i valglisterne. Dog vil Valgudvalget, så længe det er praktisk muligt, berigtige egentlige fejl, som man måtte blive opmærksom på. Valglisterne vil også blive opdateret med de personer, der den 22. november 2013 falder inden for en af de i kapitel 3 nævnte valggrupper

12 Ingen, der ikke ved valghandlingens påbegyndelse er optaget på valglisten for et givet valgområde, kan kræve at afgive stemme ved valget inden for det pågældende område. KAPITEL 7 Kandidatopstilling 7.1 Anmeldelse af kandidatlister skal ske på formular, der findes på Kandidatlister anmeldes pr. mail eller indleveres til Valgsekretariatet senest den 8. november 2013 kl Afsenderen har ansvaret for, at listen kommer rettidigt frem til Valgsekretariatet. 7.2 Kandidatlisterne godkendes af Valgudvalget og offentliggøres på Valgudvalget påtager sig herudover ikke at mangfoldiggøre yderligere information på stillernes vegne. 7.3 Rækkefølgen blandt godkendte kandidatlister afgøres ved lodtrækning efter opstillingsfristens udløb og inden offentliggørelsen af kandidatlisterne. Ved sideordnede lister registreres kandidaterne i alfabetisk rækkefølge efter efternavn. 7.4 Indsigelser mod de offentliggjorte kandidatlister skal skriftligt indgives til Valgudvalget via Valgsekretariatet på formular, der findes på senest den 21. november 2013 kl De godkendte kandidatlister betegnes, såfremt der er anmodet herom, med en af Valgudvalget godkendt listebetegnelse. Lister, der ikke har anmeldt listebetegnelse, tildeles en betegnelse af Valgudvalget. KAPITEL 8 Liste- og valgforbund 8.1 Der kan indgås: a) listeforbund mellem enkeltlister b) valgforbund mellem enkeltlister og listeforbund c) valgforbund mellem listeforbund 8.2 Listeforbund og valgforbund kan indgås enten på kandidatanmeldelsen eller på særlige blanketter, der findes på Erklæringen skal være underskrevet af samtlige de af listerne omfattede kandidater eller en af kandidaterne bemyndiget person. 8.3 Anmeldelse om indgåede liste- og valgforbund skal indleveres til Valgsekretariatet senest den 14. november 2013 kl Afsenderen har ansvaret for, at anmeldelsen kommer rettidigt frem til Valgsekretariatet

13 Anmeldelser af indgåede liste- og valgforbund godkendes af Valgudvalget og offentliggøres på 8.5 Indsigelser mod de offentliggjorte liste- og valgforbund skal skriftligt indgives til Valgudvalget via Valgsekretariatet på formular, der findes på senest den 21. november 2013 kl KAPITEL 9 Bortfald af afstemning 9.1 Er der inden for et valgområde ikke opstillet flere kandidater, end der skal vælges, bortfalder afstemningen, jf. valgreglerne. 9.2 Valgudvalget bekendtgør bortfald af afstemning den 22. november 2013 på KAPITEL 10 Afstemningen 10.1 Valget afholdes som elektronisk valg i perioden november Det elektroniske valgsted tilgås via Der kan stemmes fra alle computere med internetopkobling. På findes en vejledning til elektronisk stemmeafgivelse. Den elektroniske afstemning er åben fra den 25. november 2013 kl til den 28. november 2013 kl KAPITEL 11 Stemmeoptælling 11.1 Stemmeoptællingen foregår offentligt snarest efter, at stemmeafgivningen er afsluttet. Valgudvalget kan begrænse antallet af tilstedeværende efter, hvad pladsforhold mv. kræver. Stemmeoptællingen ledes af formanden for Valgudvalget Rapport over de elektronisk afgivne stemmer udskrives. KAPITEL 12 Offentliggørelse af resultatet 12.1 Valgudvalget bekendtgør resultatet af afstemninger og eventuelle lodtrækninger ved offentliggørelse på og ved udsendelse til de ledende organer. KAPITEL 13 Valgprotokol 13

14 13.1 Når valget er endeligt opgjort, tilfører formanden for Valgudvalget valgprotokollen nøjagtige oplysninger herom, således at det for hvert valg angives, hvorledes stemmerne har fordelt sig på de forskellige enkeltpersoner og kandidatlister, i hvilken nummerorden mandaterne tilfaldt disse, hvilket fordelingstal der blev lagt til grund for hver kandidatliste, hvor mange personlige stemmer der blev afgivet på kandidaterne, hvorledes listestemmerne fordeltes på kandidaterne, samt hvilke medlemmer der blev erklæret for valgte. Valgprotokollen skal, ud over den endelige opgørelse af valget, indeholde oplysninger om antallet af indleverede opstillingslister, navnene på de opstillede og liste- og valgforbund. KAPITEL 14 Valgklager 14.1 Klage i anledning af et afholdt valg kan indgives skriftligt til rektor. Rektor indhenter en indstilling fra Valgudvalget og træffer herefter afgørelse i sagen. Resultaterne af valgene offentliggøres senest den 3. december Resultatet vil dog blive offentliggjort, så snart det er tilgængeligt. Klagefristen udløber den 12. december 2013 kl Hvis der gives en klager medhold, og denne afgørelse direkte berører andre stemmeberettigede, skal disse underrettes om afgørelsen og om, at de kan klage herover inden 4 hverdage (dog bortset fra lørdage) efter deres modtagelse af meddelelsen. KAPITEL 15 Valgets afgørelse 15.1 Såfremt klage ikke er indgivet inden for den i kapitel 14 angivne frist, eller indgivne klager er afgjort, betragtes valget som endeligt afgjort. På Valgudvalgets vegne Jørgen Albæk Jensen Formand for Valgudvalget Jens Kristian Birthin Valgsekretariatet 14

Valgcirkulære Cirkulære af 22. september 2014 om udskrivelse af valg ved Aarhus Universitet i efteråret 2014.

Valgcirkulære Cirkulære af 22. september 2014 om udskrivelse af valg ved Aarhus Universitet i efteråret 2014. Aarhus Universitet Valgudvalget Valgcirkulære Cirkulære af 22. september 2014 om udskrivelse af valg ved Aarhus Universitet i efteråret 2014. Valgcirkulæret er fastsat i henhold til Aarhus Universitets

Læs mere

Valgcirkulære Cirkulære af 13. september 2016 om udskrivelse af valg ved Aarhus Universitet i efteråret 2016.

Valgcirkulære Cirkulære af 13. september 2016 om udskrivelse af valg ved Aarhus Universitet i efteråret 2016. Aarhus Universitet Valgudvalget Valgcirkulære Cirkulære af 13. september 2016 om udskrivelse af valg ved Aarhus Universitet i efteråret 2016. Valgcirkulæret er fastsat i henhold til Aarhus Universitets

Læs mere

Valgcirkulære Cirkulære af 13. september 2017 om udskrivelse af valg ved Aarhus Universitet i efteråret 2017.

Valgcirkulære Cirkulære af 13. september 2017 om udskrivelse af valg ved Aarhus Universitet i efteråret 2017. Aarhus Universitet Valgudvalget Valgcirkulære Cirkulære af 13. september 2017 om udskrivelse af valg ved Aarhus Universitet i efteråret 2017. Valgcirkulæret er fastsat i henhold til Aarhus Universitets

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Produktion_2014\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2014_ under fane Pivot alle

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Produktion_2014\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2014_ under fane Pivot alle Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Nuværende tekst/paragraf Forslag til kommende tekst/paragraf Eventuel kommentar. Uændret. Uændret. Uændret

Nuværende tekst/paragraf Forslag til kommende tekst/paragraf Eventuel kommentar. Uændret. Uændret. Uændret Nuværende tekst/paragraf Forslag til kommende tekst/paragraf Eventuel kommentar BM 1-2010 Bilag 7.2 Valgregler for Aarhus Universitet I henhold til 36 i vedtægt for Aarhus Universitet har bestyrelsen fastsat

Læs mere

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning Kandidatoptag 01.10.2016 Opgjort 1. oktober 2016 AR Institut for Kultur og Samfund Antropologi, kandidat Antropologi 65 68 67 55 65 0,0% 0 18,2% 10 General Anthropology 2 2 - - - - - - - Asienstudier (indien-

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_ under fane Pivot_Bestand

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_ under fane Pivot_Bestand Bestand af ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2014 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Difference 2010 til 2015. Difference 2014 til 2015. Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Difference 2010 til 2015. Difference 2014 til 2015. Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Valgcirkulære, Institutfora, Health

Valgcirkulære, Institutfora, Health Valgcirkulære, Institutfora - Side 1 af 5 Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 27. april 2015 om gennemførsel af valg til institutfora ved Health, Aarhus Universitet. Valgcirkulæret er fastsat

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6 Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2015-30.09.2016 Side 1 af 6 Arts Antropologi, kandidat 0 0 3 4 10 25 22 64 9,5 2 7 10 12 12 12 12 Didaktik (dansk), kandidat 0 0 0 3 10

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2015\ProduktionFærdiguddannede_2015\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2015_281015 under fane Pivot alle

T:\Statistik\Oktobertal\2015\ProduktionFærdiguddannede_2015\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2015_281015 under fane Pivot alle Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 til 2015 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2013 30.09.2014 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi 0 1 1 8 26 15 14 65 8,2 0 7 7 10 12 12 12 Arabisk

Læs mere

Årstal Udvikling i % ARTS

Årstal Udvikling i % ARTS AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2013 Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i 2012-2013 Udvikling i 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368 5,7 6,3 - Heraf

Læs mere

Ansøgninger og tilbud om optagelse

Ansøgninger og tilbud om optagelse og tilbud om 2011-2013 Opgjort 29. juli 2013 2011 2012 2013 Hovedområde / sområde Arts 22205 Arabisk og islamstudier (sommer- og vinterstart) 98 35 107 35 156 46 31.4 31.4 22210 Brasilianske studier 54

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2013 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i % 2012-2013 Udvikling i % 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2014-30.09.2015 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi, bachelor 0 3 3 6 24 20 10 66 7,8 0 7 7 10

Læs mere

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology - Visual Anthropology

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 29. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2015 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 20. marts 2015 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2015: Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal kvote

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2014 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i 2013-2014 Udvikling i 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-5,9-0,6 - Heraf antal sansøgninger

Læs mere

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag 2009 2010 Antal 2009 2009 Total 2010 2010 Total FAKULTET GRAD FAGTEXT Kvinder Mænd Kvinder Mænd ASB Bachelor

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 8. KOT - ANSØGNINGER juli Tabel 1: til Aarhus Universitet Udvikling i 2012- Udvikling i 2014-2012 2013 2014 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869 25.090 4,5% 1.081 5,1% 1.221

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 7. KOT - ANSØGNINGER juli 2016 SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal Pct Antal

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i % 2013-2014 juli 2014 Udvikling i % 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-6

Læs mere

Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet

Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet Valgcirkulære, Institutfora - Side 1 af 5 Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet Valgcirkulæret

Læs mere

Tabel 1: Antal ansøgninger til kandidatuddannelserne ved Aarhus Universitet Årstal Ændring %

Tabel 1: Antal ansøgninger til kandidatuddannelserne ved Aarhus Universitet Årstal Ændring % AU 25. KANDIDATANSØGNINGER april 2014 HVAD: Opgørelse over antal ansøgninger til kandidatuddannelserne ved Aarhus Universitet. HVORNÅR: Data er udtrukket primo april 2014. MODTAGERE: Universitetsledelsen,

Læs mere

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning AU 8. KOT - ANSØGNINGER juli 2015 HVAD: Antal KOT ansøgninger og sansøgninger på AU. HVORNÅR: 8. juli 2015 MODTAGER: Universitetsledelsen, Fakulteter og Presseenheden PRODUCERET AF: SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen,

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk juli 2016 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal

Læs mere

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 18. marts 2016 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2016 Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 Pct Antal

Læs mere

Optagelsesstatistik 2014

Optagelsesstatistik 2014 Optagelsesstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.226 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT AU 22. marts 2012 KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT HVAD: Endelig opgørelse over antal kvote 2-ansøgninger i alt, heraf antal 1. prioritetsansøgninger på AU. Opgørelsen er fordelt på optagelsesområder. HVORNÅR:

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2012 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i 2011-2012 Udvikling i 2010-2012 Antal ansøgninger i alt* 2054 23.867 24.009 1 14 - Heraf antal sansøgninger på AU* 9.065

Læs mere

Optagelsesstatistik 2013

Optagelsesstatistik 2013 Optagelsesstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.276 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

Optagelsesstatistik 2012

Optagelsesstatistik 2012 Optagelsesstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 6.602 personer der har fået

Læs mere

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker:

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker: Ansøgningsstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 23.869 ansøgninger, fordelt på 15.300 individuelle

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 0 0 5 6 6 17 9,8 7,0 7,0 10,0 12,0 12,0 Engelsk 0 0 5 7 16 16 11 55 8,0 2,0 7,0 7,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2012

Ansøgningsstatistik 2012 Ansøgningsstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 22.536 ansøgninger, fordelt

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2013

Ansøgningsstatistik 2013 Ansøgningsstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 25.368 ansøgninger, fordelt på 15.752 individuelle

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 1 0 4 6 2 13 8,8 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Engelsk 0 0 2 2 7 13 7 31 8,9 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009 Humaniora Nordisk sprog og litteratur 249 105 94 11 0 105 4 nej 5,0 4,0 Engelsk 259 105 94 11 0 105 4 nej 5,6 4,4 Fransk sprog, litteratur og kultur 30 25 12 0 0 12 ja Italiensk sprog, litteratur og kultur

Læs mere

Optagelsesstatistik 2016

Optagelsesstatistik 2016 Optagelsesstatistik 2016 GENERELT: HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2012-30.09.2013 Side 1 af 9. Antal i alt. Laveste karakter.

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2012-30.09.2013 Side 1 af 9. Antal i alt. Laveste karakter. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2012-30.09.2013 Side 1 af 9 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste karakter 25% Median 75% 90% 95% Højeste karakter Antropologi 0 0 0 2 11

Læs mere

AU Valg Resultater: Fredsvalg Fredsvalg 2012

AU Valg Resultater: Fredsvalg Fredsvalg 2012 Nedenstående valg er afgjort ved fredsvalg. AU Valg Fredsvalg 2012 Akademisk Råd ved Faculty of Arts Studerende Valggruppe IV 4 mandater Artsrådslisten Niels Christian Dahl (valgt) 1 Alexander Thomsen

Læs mere

J.nr. COR10093. Valgcirkulære ved valg til bestyrelse og kollegiale organer på Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS)

J.nr. COR10093. Valgcirkulære ved valg til bestyrelse og kollegiale organer på Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) J.nr. COR10093 Valgcirkulære ved valg til bestyrelse og kollegiale organer på Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) I medfør af 26 i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Læs mere

Master's degree programme (120 ECTS). Academic year Faculty Annual tuition fees (60 ECTS) Agrobiology (Animal Health and Welfare) Science

Master's degree programme (120 ECTS). Academic year Faculty Annual tuition fees (60 ECTS) Agrobiology (Animal Health and Welfare) Science Master's degree programme (120 ECTS). Academic year 2018 2019. Faculty Annual tuition fees (60 ECTS) Agrobiology (Animal Health and Welfare) Science and Technology EUR 13,500 Agrobiology (Organic Agriculture

Læs mere

You can apply for transfer or change of study programme for the following programmes in the summer intake: ARTS

You can apply for transfer or change of study programme for the following programmes in the summer intake: ARTS You can apply for transfer or change of study programme for the following programmes in the summer intake: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2015

Ansøgningsstatistik 2015 Ansøgningsstatistik 2015 HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 25.090 ansøgninger, fordelt på 16.474 individuelle

Læs mere

AU Valg Resultater: Fredsvalg Fredsvalg 2013

AU Valg Resultater: Fredsvalg Fredsvalg 2013 Fredsvalg 2013 Er der inden for et repræsentationsområde ikke opstillet flere kandidater end der skal vælges, bortfalder afstemningen så valget afgøres ved fredsvalg. Såfremt alle de opstillede kandidater

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

Vejledning om valg til universitetets kollegiale organer i efteråret 2014

Vejledning om valg til universitetets kollegiale organer i efteråret 2014 17. september 2014 J.nr. 043-9 KG/ Vejledning om valg til universitetets kollegiale organer i efteråret 2014 De valgberettigede inddeles ved dette valg i følgende valggrupper: Bestyrelse: Valggruppe III

Læs mere

Regler om valg til Aalborg Universitets styrende organer

Regler om valg til Aalborg Universitets styrende organer Regler om valg til Aalborg Universitets styrende organer Valgsekretariatet Sagsnr.: 2016-011-00012 Dato: 19. december 2016 Oversigt (indhold) Kapitel 1. Organerne og deres sammensætning... 2 Særlige regler

Læs mere

Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet)

Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet) 2. udkast af 25. marts 2004 til valgregler Bilag 8 Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet) I. Valgudvalg 1 Rektor drager omsorg for nedsættelse af valgudvalg og udsteder i samarbejde

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

Optagelsesstatistik 2015

Optagelsesstatistik 2015 Optagelsesstatistik 2015 HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling GENERELT: 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

Bilag 1 Mandatfortolkning

Bilag 1 Mandatfortolkning Bilag 1 Mandatfortolkning I tilfælde af, at vi skal stemme om noget til mødet, skal vi have afklaret hvordan vi fortolker 3 i Artsrådets vedtæger, der afgør hvor mange mandater hvert fagudvalg får tildelt:

Læs mere

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen 15 09 2014 AU Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem

Læs mere

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet 23.475 15.255 38.730 Københavns Universitet - bachelor 13.024 8.773 21.797 Københavns Universitet - kandidat 10.451 6.482 16.933

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 222 af 08/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Fakultet/Faggruppe/Studieretning Uddannelsesniveau Kvinder Mænd Hovedtotal Det Teologiske Fakultet 455 308 763 Afrikaområdestudier

Læs mere

Ansøgningstal 2008-2010 fordelt på 1.prioriteter og alle ansøgere. Opgjort d. 9. juli 2010 2008

Ansøgningstal 2008-2010 fordelt på 1.prioriteter og alle ansøgere. Opgjort d. 9. juli 2010 2008 Ansøgningstal -2010 fordelt på 1.prioriteter og alle ansøgere. Ukendt 3 8 0 1 5 24-100,0% -87,5% ######## 2300,0% Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 83 195 96 249 99 274 15,7% 27,7% 3,0% 10,0%

Læs mere

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S Københavns Universitet Biokemi, København K Biologi, København K Biologi - Bioteknologi, København K Datalogi, København K Farmaci, København K Forsikringsmatematik, København K Fysiske fag (astronomi,

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning* Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Vejledning om valg til universitetets kollegiale organer i efteråret 2012

Vejledning om valg til universitetets kollegiale organer i efteråret 2012 17. september 2012 J.nr. 043-9 KG/ Vejledning om valg til universitetets kollegiale organer i efteråret 2012 De valgberettigede inddeles ved dette valg i følgende valggrupper: Bestyrelse: Valggruppe III

Læs mere

BILAG 2 TIL OPGAVE opgaveformål med 12 karakterer (frivillige i første fase)

BILAG 2 TIL OPGAVE opgaveformål med 12 karakterer (frivillige i første fase) Grundkursus i metoder og arbejdsgange for den nye økonomimodel BILAG 2 TIL OPGAVE opgaveformål med 12 karakterer (frivillige i første fase) Påsætning af opgaveformål som sagsmærke Sagsmærke kode Sagsmærke

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Monday, August 25, 2014 Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 10 (N=506)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 38% Roskilde Universitet

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 30. januar 2016 27. januar 2016. Nr. 97. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE NR/FAKULTET FAKULTETSRÅD/ FAGRÅD Det Teologiske Fagråd (Det Teologiske Fakultet, TEOL) 1 Teologisk Fagråd 612 Teologi, BA/KA Religious Roots of Europe, KA 2 Fagrådet for Afrikastudier 141 Afrikastudier,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 97 af 27/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet)

Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet) Bilag 19 Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet) I. Valgudvalg 1 Rektor drager omsorg for nedsættelse af valgudvalg og udsteder i samarbejde med Valgudvalget valgcirkulære.

Læs mere

Valgdata Bestyrelsen 2015

Valgdata Bestyrelsen 2015 Version 30. september 01 Valgdata Bestyrelsen 01 Organ Valggruppe studerende (valggruppe 3) Valggruppe TAP (valggruppe ) Valggruppe VIP (valggruppe 1) Bestyrelsen The Board of Directors 1 Ikke muligt 1

Læs mere

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd I medfør af 17 f, 17 g, stk. 2, og 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 14. marts 2013,

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns. KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE 01-10-2011 Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.alder Total Antal Stud. Biovidenskabelige Fakultet 25,6 2.462

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Omdrejningspunktet i den systematiske opfølgning på uddannelsernes kvalitet er et årligt statusmøde samt en uddannelsesevaluering, som gennemføres

Læs mere

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013 Valgregulativ Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs August 2013 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af kunderepræsentanter til bestyrelsen i AquaDjurs as

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valgtidspunkt og valgperiode...

Læs mere

Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S

Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S Valgregulativ Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notat Forvaltning: Børn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: 28. januar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notatet sendes/sendt

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere