Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse) Rasmus Beyer Hhx c, d og e Oversigt over undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Intro: Begrebet jura, herunder erhvervsret. Retskilder. Juridisk metode Erstatningsret (uden for kontrakt), herunder produkt(erstatnings)ansvar Aftaleret Forbrugeraftaleret Markedsføringsret Ansættelsesret Køberet - National køberet (KBL s regler om handelskøb og forbrugerkøb) - International køberet (CISG s regler) International privat og procesret Kreditret - Kreditaftaler - Kreditsikring ved (1) ejendomsforbehold, (2) pant og (3) kaution. Hæftelse Retsforfølgning - Domstolssystemet og inkasso og fogedret - Konkurs Side 1 af 7

2 Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb TITEL 1 INTRO: BEGREBET JURA, HERUNDER ERHVERVSRET. RETS- KILDER. JURIDISK METODE Introducerende forløb om begreberne jura, retskilder & juridisk metode. Juraens Grundregler, kap lektioner - Indblik i begrebet jura, herunder erhvervsjura. - Retsregler kontra regler om etik og moral. - Forskellige retskildetyper og findesteder på nettet (retsinfo). - Juridisk metode som arbejdsredskab. Eleverne skal kunne redegøre for de retsfilosofiske, etiske og internationale aspekter. Eleverne skal endvidere kunne redegøre for aspekter omkring nationale og internationale retskilder. Klasseundervisning. TITEL 2 ERSTATNINGSRET (UDEN FOR KONTRAKT), HERUNDER PRO- DUKT(ERSTATNINGS)ANSVAR Juraens Grundregler, kap. 5 (erstatningsret). 8 lektioner Erstatningsret er samlebetegnelsen for de retsregler, der fastslår betingelserne for, at nogen (en person, en virksomhed mv.) kan blive erstatningsansvarlig. Undervisningen har fokus på de 4 grundlæggende betingelser for erstatningsansvar, men også de forskellige regler, der kan medføre erstatningsansvarets lempelse eller bortfald, herunder egen skyld på skadelidtes side. Undervisningen har endvidere fokus på produkterstatningsansvaret producenters og mellemhandleres ansvar for defekte produkter, der forårsager person- og/eller tingsskader. Eleverne skal kunne anvende juridisk metode til analyse og vurdering af erstatningsretlige problemstillinger. elevernes hverdag. Derved er evnen til at se juridiske aspekter og til at formidle juridisk viden blevet fremmet. Side 2 af 7

3 TITEL 3 AFTALERET Juraens Grundregler, kap. 8 (aftalers indgåelse), kap. 10 (aftalers ugyldighed) og kap. 11 (fuldmagt) bortset fra s. 176 til og med s lektioner Aftaleret består af 3 emner: 1. Aftalelovens (herefter forkortet AFTL) regler om aftalers indgåelse. 2. AFTL s regler om aftalers ugyldighed. 3. AFTL s regler om aftaler indgået af mellemmænd i form af fuldmægtige. Eleverne skal kunne anvende juridisk metode til analyse og vurdering af aftaleretlige problemstillinger. TITEL 4 FORBRUGERAFTALERET Juraens Grundregler, kap. 9 (forbrugeraftaler). 2 lektioner Med forbrugeraftaleret menes her reglerne i Forbrugeraftaleloven. Fokus er på lovens anvendelsesområde og de særlige regler, erhvervsdrivende skal overholde i forbrugerrelationer i medfør af loven. Eleverne skal kunne anvende juridisk metode til analyse og vurdering af forbrugerretlige problemstillinger vedr. lovens regler. Klasseundervisning med diskussioner og opgaver, herunder løsning i gruppearbej- Side 3 af 7

4 de, TITEL 5 MARKEDSFØRINGSRET Juraens Grundregler, kap. 12 (markedsføringsret). Alt er kernestof. 1-2 lektioner Eleverne skal opbygge evnen til at vurdere markedsføringstiltags lovlighed og have forståelse for Markedsføringslovens formål gennem arbejde med lovens bestemmelser. Eleverne skal anvende juridisk metode til definering af et konkret markedsføringsretligt problem og skal ved anvendelse af de relevante regler kunne vurdere og løse det. TITEL 6 ANSÆTTELSESRET Juraens Grundregler, kap. 7 (ansættelsesret). Alt er kernestof. 5 lektioner Ansættelsesret er betegnelsen for de retsregler, der regulerer forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Undervisningen har fokus på hovedindholdet i nogle centrale ansættelsesretlige love, nemlig Funktionærloven, Ansættelsesbevisloven, Ferieloven og Ligebehandlingsloven. Herudover gennemgås ulovbestemte ansættelsesretlige principper, herunder om bortvisning. Side 4 af 7

5 Eleverne skal kunne diskutere og vurdere ansættelsesretlige problemstillinger vha. den juridiske metode. TITEL 7 KØBERET (NATIONAL OG INTERNATIONAL) & INTERNATIO- NAL PROCES- OG PRIVATRET Juraens Grundregler, kap. 14 (handelskøb), kap. 15 (internationale køb), kap. 16 (international proces- og privatret) og kap. 17 (forbrugerkøb), er supplerende stof. 10 lektioner Retsområdet køberet består her af 4 emner, nemlig reglerne om: 1. Handelskøb. 2. Internationale køb. 3. International procesret og privatret. 4. Forbrugerkøb. Eleverne vil gennem arbejdet med stoffet og løsning af opgaver blive i stand til at definere, diskutere og vurdere køberetlige spørgsmål ud fra juridisk metode. Eleverne skal kende muligheden for og vigtigheden af i virksomheders handel med andre at kende det for handlen gældende regelsæt og evt. indgå nødvendige aftaler for at sikre sig mod tab. Kun de vigtigste regler inden for international proces- og privatret gennemgås. Side 5 af 7

6 TITEL 8 KREDITRET Juraens Grundregler, kap. 19 (kreditaftaler og ejendomsforbehold), kap. 20 (pant i løsøre), kap. 21 (pant i fast ejendom) og kap. 22 (kaution). 6 lektioner Retsområdet køberet består her af 2 overordnede emner, nemlig - Kreditaftaler/kreditaftaleloven (kap. 19) - Kreditsikring (kap ): ejendomsforbehold (19), pant (20 og 21) og kaution (22) elevernes hverdag. Derved er evnen til at se juridiske aspekter og til at formidle juridisk viden blevet fremmet. TITEL 9 Hæftelse Juraens Grundregler, kap lektioner Begrebet hæftelse og fysiske og juridiske personers hæftelse. Familie- og arveret. Side 6 af 7

7 TITEL 10 RETSFORFØLGNING Juraens Grundregler, kap. 24 (inkasso og fogedret), 25 (konkurs) og 27 (domstole). 4 lektioner Overblik over domstolssystemet i Danmark Indblik i retshåndhævelse, såvel inkasso og fogedret som konkurs Side 7 af 7

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Juni 2012 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, 2010/11 Silkeborg Handelsskole Hhx Finansiering,

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning Studieordning for Efteråret 2009 i Finansiel rådgivning Efterår 2009 1. INDLEDNING... 4 2. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE R (AU)... 5 2.1 UDDANNELSERNES FORMÅL OG OMFANG... 5 2.2 UDDANNELSENS

Læs mere

Bilag 4. Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. 1. Formålet med uddannelsen

Bilag 4. Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. 1. Formålet med uddannelsen Bilag 4 Akademiuddannelse i International Transport og Logistik 1. Formålet med uddannelsen Akademiuddannelsen i International Transport og Logistik har til formål at kvalificere den studerende til selvstændigt

Læs mere

TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul

TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul At den studerende opnår en kompetence, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende vil således kunne tage professionel del i identifikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Anne Marie Sørensen

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning Studieordning 2010 Studieordning for Foråret 2010 i Finansiel rådgivning Forår 2010 1. INDLEDNING... 4 2. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE R (AU)... 5 2.1 UDDANNELSERNES FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2009/2010 Institution Silkeborg Hnadelsskole Uddannelse HHx Fag og niveau Finansiering, niveau C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013 Studieordning for Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Gældende fra d. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelsernes varighed... 2 4. Uddannelsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsplan, VØ A, 5. Sem. HHX 3a

Undervisningsplan, VØ A, 5. Sem. HHX 3a Undervisningsplan, VØ A, 5. Sem. HHX 3a Termin 5 og 6 semester, 2010/11 Institution Herningsholm Erhvervsskole, HHX i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Virksomhedsøkonomi A Bjørn Hold HHX 3C,

Læs mere

Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013

Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Side 1 af 45 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 2 af 45 Indhold Fælles del:1.... 1. Uddannelsen 5 1.1. Formål... 5 1.2. Omfang... 5 1.3. Mål for læringsudbytte... 5 1.4. Titulatur...

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 6.8.2010 - juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Erhvervsøkonomi C Claus Thøgersen Hold 294010316 Oversigt over planlagte

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Studieordning gældende for foråret 2011. AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning

Studieordning gældende for foråret 2011. AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning Studieordning gældende for foråret 2011 AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning FORORD... 2 1. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE AKADEMIUDDANNELSER (AU)... 3 1.1 UDDANNELSERNES FORMÅL OG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Studieordning gældende fra efteråret 2011. AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning

Studieordning gældende fra efteråret 2011. AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning Studieordning gældende fra efteråret 2011 AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning FORORD... 2 1. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE AKADEMIUDDANNELSER (AU)... 3 1.1 UDDANNELSERNES FORMÅL

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2010 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Design C Anders Baunbæk

Læs mere