JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT"

Transkript

1 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

2 HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L) Rasmus Schmidt har tidligere undervist på Københavns Universitet i Erstatning og Kontrakt og før det i Formueret I. Derudover har Rasmus deltaget i karaktergivning af eksamensopgaver i Erstatning og Kontrakt. Rasmus er også en af vores specialister i procesret og markedsføringsret. SOFIE JENSEN, ADVOKATFULDMÆGTIG Sofie Jensen beskæftiger sig med generel erhvervsret og IT samt selskabsret og virksomhedsoverdragelser. Sofie har tidligere undervist i Formueret I gennem Københavns Universitets tidligere SG-ordning, hvor ældre studerende underviser yngre studerende et par timer om ugen. Sofie har herudover undervist HA Almen- og HA (jur.)-studerende i generel erhvervsret, herunder erstatningsret og kontraktret. Sofie er desuden medforfatter til et kompendium i Erstatning og kontrakt. 2

3 DAGENS PROGRAM Velkomst Generelt om opgaveløsning Case 1: Jul På Torsketorvet Case 2: Carl og Karlas juleindkøb Eksamenstips og afrunding Let middagstips og afrunding 3

4 OPGAVELØSNING

5 NÅR DU FÅR OPGAVEN UDLEVERET Læs hele opgavesættet igennem Vurdér og fordel tiden på antallet af opgaver overhold din egen deadline hvis du har tid, kan du gå tilbage Læs første opgave grundigt igennem igen, inden du løser den Identificér de steder i faktum som lægger op til en problemstilling, og skal indgå din argumentation Hav strukturen klar på forhånd Skriv notater direkte ind i din besvarelse, så du ikke glemmer dem senere Én opgave ad gangen Én problemstilling ad gangen 5

6 TEGN OG FORTÆL Lav disposition for hver opgave Tegn parterne og deres indbyrdes forhold! Identificer aktørerne Lav en tidslinje! Tag stilling til det kronologiske forløb i opgaven Du får en bedre struktur og et større overblik 6

7 OPGAVESKRIVNING Klare og tydelige formuleringer Præcis og korrekt brug af begreberne Gør teksten pæn og overskuelig Korrekturlæsning: brug 5 minutter til sidst 7

8 CASE 1: JUL PÅ TORSKETORVET

9 1) BETTINAS MULIGE KRAV Bettina er skadelidt og har lidt følgende tab Tingsskade barnevognen Brækket arm svie og smerte, jf. EAL 3 Tabt arbejdsfortjeneste, jf. EAL 2 Mulige erstatningsansvarlige er: Bettina Torsketorvet A/S Ole 9

10 1) BETTINAS MULIGE KRAV (OLE) Ole Ansvarsgrundlag culpa Culpavurdering Kausalitetsvurdering for alle tre tab Adækvansvurdering for alle tre tab Særskilt diskussion om chokskaden Objektive ansvarsfrihedsgrunde? Lempelse (egen skyld) Nævn at EAL 23, stk. 2, 1. pkt. vurderes senere KONKLUSION Ole er erstatningsansvarlig for tingsskade og svie og smerte, men ikke tabt arbejdsfortjeneste. 10

11 1) BETTINAS MULIGE KRAV (TORSKETORVET) Torsketorvet A/S Ansvarsgrundlag DL betingelser: 1. Over/underordnelsesforhold 2. Culpa hos AT 3. Derudi 4. Handlingen må ikke være abnorm, medmindre der er tale om erstatning i kontrakt Kausalitet, adækvans, objektive ansvarsfrihedsgrunde og lempelse EAL 23, stk. 2, 1. pkt.: det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, arbejdstagerens stilling og omstændighederne i øvrigt. KONKLUSION Torsketorvet og Ole er solidarisk ansvarlige. Mulighed for lempelse/bortfald for Ole, jf. EAL 23, stk. 2, 1.pkt. 11

12 2) HVIS BARNEVOGNEN VAR TINGSFORSIKRET Torsketorvet Udgangspunkt: Eftersom skaden er dækket af en tingsforsikring, er der ikke erstatningsansvar, jf. EAL 19, stk. 1. Undtagelse: Skaden forvoldt ved udøvelse af erhvervsvirksomhed, og derfor er der alligevel erstatningsansvar, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 2. Ole Da Ole er arbejdstager, finder EAL 19, stk. 3, anvendelse: erstatningsansvar bortfalder medmindre der er handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Vurdering af grov uagtsomhed KONKLUSION Oles erstatningsansvar bortfalder (hvis ikke groft uagtsomt), jf. EAL 19, stk. 3 Torsketorvet er stadig erstatningsansvarlig, jf. EAL 19, stk. 2, nr

13 PAUSE

14 3) BLOMSTERHANDLENS MULIGE KRAV Blomsterhandlen skadelidt og har lidt følgende tab Tingsskade knust vindue kr Mulige erstatningsansvarlige er: Blomsterhandlen Torsketorvet A/S Ole 14

15 3) BLOMSTERHANDLENS MULIGE KRAV (OLE) Ole Ansvarsgrundlag culpa Culpavurdering Kausalitetsvurdering Adækvansvurdering Objektive ansvarsfrihedsgrunde? Lempelse (egen skyld) Nævn at EAL 23, stk. 2, 1. pkt. vurderes senere KONKLUSION Ole er erstatningsansvarlig for tingsskaden. 15

16 3) BLOMSTERHANDLENS MULIGE KRAV (TORSKETORVET) Torsketorvet A/S Ansvarsgrundlag DL betingelser: 1. Over/underordnelsesforhold 2. Culpa hos AT 3. Derudi 4. Handlingen må ikke være abnorm, medmindre der er tale om erstatning i kontrakt Kausalitet, adækvans, objektive ansvarsfrihedsgrunde og lempelse EAL 23, stk. 2, 1. pkt.: det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, arbejdstagerens stilling og omstændighederne i øvrigt. KONKLUSION Torsketorvet og Ole er solidarisk ansvarlige. Formentlig ikke lempelse/bortfald for Ole efter EAL 23, stk. 2, 1.pkt. 16

17 4) SOFIES MULIGE KRAV Sofie er skadelidt og har lidt følgende mulige tab Tingsskade ødelagt trøje Tingsskade den slidte barbiedukke? Diskussion om der er lidt et tab fsva. Barbiedukken Mulige erstatningsansvarlige er: Sofie Torsketorvet A/S Hugo 17

18 4) SOFIES MULIGE KRAV (HUGO) Hugo Ansvarsgrundlag culpa Culpavurdering Kausalitetsvurdering Adækvansvurdering Objektive ansvarsfrihedsgrunde? Lempelse (egen skyld) KONKLUSION Hugo er erstatningsansvarlig for den ødelagte trøje. 18

19 4) SOFIES MULIGE KRAV (TORSKETORVET) Torsketorvet A/S Ansvarsgrundlag? DL betingelser: 1. Over/underordnelsesforhold Ansvar for selvstændigt virkende tredjemand? Culpa? KONKLUSION Torsketorvet ikke erstatningsansvarlig. 19

20 ERSTATNINGSBETINGELSERNE Tab (husk -henvisning ved personskade) Ansvarsgrundlag (culpa, DL , ansvar for selvstændigt virkende 3M, ulovbestemt obj. ansvar, obj. ansvar efter FL osv.) Kausalitet Adækvans Objektive ansvarsfrihedsgrunde Lempelse (egen skyld, EAL 23, stk. 2, 1. pkt. osv.) Forsikring? Kun hvis opgaven lægger op til det Regres? Kun hvis opgaven lægger op til det 20

21 PAUSE

22 CASE 2: CARL OG KARLAS JULEINDKØB

23 1) GERT FORPLIGTET TIL AT LEVERE GRÅÆNDER? Gert har fremsendt et tilbud på 100 berberiænder Carl accepterer at købe 100 gråænder Rettidig accept, AFTL 2 Uoverensstemmende accept, AFTL 6 Afslag og nyt tilbud, AFTL 6, stk. 1 Medmindre Gert indser, at Carl tror accept er overensstemmende Gert skal give meddelelse, hvis han ikke vil bindes, AFTL 6, stk. 2 hvilket Gert gør KONKLUSION Gert er ikke forpligtet til at levere 100 gråænder. 23

24 2) KAN CARL KOMME UD AF AFTALE OM LUKSUSRØDKÅL? Tilbud og rettidig og overensstemmende accept Rettidig tilbagekaldelse af accept, AFTL 7 Tilbagekaldelsen skal komme frem før eller samtidig med, at accepten kommer til Gerts kundskab Tilbagekaldelse ej rettidig Re-integra, AFTL 39, 2. led 2 betingelser: Ej virket bestemmende på Gert Særlige omstændigheder Gert har ringet efter yderligere medarbejdere tilstrækkeligt? KONKLUSION Carl kan ikke komme ud af aftalen. 24

25 3) KARLA BUNDET AF AFTALE OM JULESTJERNER? Fuldmagtstype 18-fuldmagt (fuldmagt uden særlig tilværelse) Overskridelse af fuldmagt? Lars overskrider fuldmagt Ej bindende for Karla uanset Sørens gode tro, AFTL 11, stk. 2 KONKLUSION Karla er ikke bundet af aftale om køb af julestjerner. 25

26 PAUSE

27 4) KAN SØREN KRÆVE BETALING FOR JULETRÆS- FØDDER? Købelovens anvendelsesområde Gyldig, bindende aftale indgået ved fuldmægtig (Lars) Indenlandsk køb af løsøre, jf. KBL 1a Købets type Handelskøb, KBL 4 Genuskøb, KBL 3 Misligholdelse Karla modtager ødelagte juletræsfødder 27

28 4) KAN SØREN KRÆVE BETALING FOR JULETRÆS- FØDDER? (FORTSAT) Risikoens overgang Sælger bærer risiko indtil levering, KBL 17, stk. 1 Leveringstidspunkt, KBL 9-11 Brug af selvstændig fragtfører inden for pladsens grænser KBL 11 (JLO, s. 65) Risiko går over på Karla, når hun får juletræsfødder i sin besiddelse, KBL 11 KONKLUSION Søren kan ikke kræve betaling for juletræsfødderne. 28

29 5) KAN KARLA FÅ MEDHOLD I SINE KRAV VEDR. JULETRÆSFRØ? Købelovens anvendelsesområde Gyldig, bindende aftale indgået ved fuldmægtig (Lars) Indenlandsk køb af løsøre, jf. KBL 1a Købets type Handelskøb, KBL 4 Genuskøb, KBL 3 Misligholdelse Frø er af typen rødgran og ikke Nordmannsgran Mangel, jf. principperne i KBL 75a og 76 Caveat emptor, KBL 47? Lars undersøger frø kort Søren peger på de forkerte frø svig? 29

30 5) KAN KARLA FÅ MEDHOLD I SINE KRAV VEDR. JULETRÆSFRØ? (FORTSAT) Misligholdelsesbeføjelser Ophævelse, KBL 43, stk. 1 og 2 Væsentlighedsvurdering (eller svig) Tilbagelevering i samme stand og mængde, KBL 57-58? Erstatning, KBL 43, stk. 3 Sørens ansvarsfraskrivelse del af deres aftale? kr. for mistet provenu og kr. for dyrkning? Reklamation Straks, KBL 52, stk. 1, og uden ugrundet ophold, 52, stk. 2 Købers undersøgelsespligt, KBL 51 og evt. Sørens svig, KBL 53 KONKLUSION Karla kan ophæve aftale og få erstatning. Men kun kr. 30

31 AFTALE- OG KØBERETLIG OPGAVELØSNING AFTALERET Aftaleindgåelse Tilbud, opfordring til tilbud Rettidig og overensstemmende accept Afslag eller tilbagekaldelse Fuldmagt Fuldmagtstype KØBERET Indenlandsk løsørekøb Handels-, civil- eller forbrugerkøb Genus eller species Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Reklamation Overskredet legitimation eller bemyndigelse Ugyldighed Stærk eller svag indsigelse 31

32 PAUSE

33 EKSAMENSTIPS OG AFRUNDING

34 EKSAMENSFORBEREDELSE Hvad vil du nå? Antal sider? Antal dage? Læsestil en eller to gange? Disciplin? Vær realistisk Tidligere eksamensopgaver er vejen frem Rettevejledninger er ikke eksempler på, hvordan opgaverne skal skrives alene facitliste 34

35 EKSAMENSTIPS HVAD VIRKER OG HVAD VIRKER IKKE? Struktur, struktur og atter struktur Sprog - det tæller op, hvis der er styr på kommaer m.v. jeg, min vurdering, helt klart, det er åbenlyst osv. Lav nyt afsnit for hvert nyt forhold, som vurderes Lav gerne underoverskrifter - undersøg kun ét forhold ad gangen Genfortæl ikke faktum Brug faktum! Som regel skal de fleste oplysninger anvendes i opgavebesvarelsen Fortæl ikke, hvad juraen generelt går ud på Skjul ikke dine overvejelser, der ligger til grund for konklusionen Svar på det, der bliver spurgt om Konklusioner - konkluder altid entydigt ved alle (del)spørgsmål 35

36 SPØRGSMÅL?

37 FRA OS TIL DIG Gratis kompendier i Erstatning og kontrakt Download kompendierne som PDF på vores Facebook-side Her kan du også bestille kompendierne i hard-copy 37

38