Doro PhoneEasy 621. Hurtig vejledning. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Doro PhoneEasy 621. Hurtig vejledning. Dansk"

Transkript

1 Doro PhoneEasy 621 Hurtig vejledning Dansk

2 Overblik Hele brugervejledningen For at se den fulde brugervejledning besøg venligst eller kontakte support.

3 1. Ørestykke 2. Display 3. Pileknapper 4. Venstre funktionsknap 5. Opkaldsknap 6. Hurtigopkald 7. Telefonsvarer 8. Indtastningsmetode/ Lydløs 9. Kameragenvej 10. Beskedgenvej 11. Lydstyrkeregulering 12. Afslut opkald/tænd/ sluk 13. Mikrofon 14. Højre funktionsknap 15. Stik til oplader 16. Stik til headset 17. Tryghedsknap 18. Kameralinse 19. Højttaler 20. Grøn lampe = ny besked/ubesvaret opkald 21. Rød lampe = lavt batteriniveau/ oplader 22. Ladestander 23. Strop 23 22

4 Installation Vigtigt! Sluk for telefonen og frakobl opladeren, inden du tager batteridækslet af. Isætning af SIM-kort, hukommelseskort og batteri Holderen til SIM-kortet og hukommelseskortet sidder i batterirummet Tag batteridækslet af, og fjern batteriet, hvis det allerede er sat i. 2. Valgfrit: Isæt hukommelseskortet i kortpladsen under holderen til SIM-kortet. Sørg for, at kontaktfladerne på hukommelseskortet vender indad, og skub så kortet ind, indtil du hører et klik. Undgå at ridse eller bøje kontakterne på kortet. Hvis du vil fjerne eller udskifte kortet, skal du trykke på det, indtil du hører et klik, hvorefter kortet kan trækkes ud. 3. Sæt SIM-kortet i ved forsigtigt at skubbe det 4

5 ind i holderen. Sørg for, at kontaktfladerne på SIM-kortet vender indad, og at det afskårne hjørne vender nedad. Undgå at ridse eller bøje kontakterne på SIM-kortet. 4. Sæt batteriet i ved at skubbe det ind i batterirummet med kontaktfladerne opad og pegende mod højre. 5. Sæt batteridækslet på igen. Opladning FORSIGTIG Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt og vil muligvis ugyldiggøre telefonens typegodkendelse og garanti. Når batteriet er ved at være tomt, vises og der afgives et advarselssignal. Oplad batteriet: Slutte netadapteren til en stikkontakt og til bøsningen i opladeren y. 5

6 Sådan bliver du fortrolig med din telefons betjening Tænding og slukning af telefonen Hold den røde knap på telefonen inde for at tænde/slukke. Bekræft med Ja for at slukke. Hvis SIM-kortet er gyldigt, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises PIN. Indtast PIN-koden, og tryk på OK ( i øverste venstre hjørne af tastaturet). Slet med Slet ( i øverste højre hjørne af tastaturet). Bemærk! Hvis der ikke er leveret PIN- og PUK-kode sammen med dit SIM-kort, skal du kontakte din serviceudbyder. Forsøg: # viser det resterende antal forsøg på indtastning af PIN-koden. Når der ikke er flere forsøg tilbage, vises PIN blokeret!. SIM-kortet skal herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key). 1. Indtast PUK-koden, og bekræft med OK. 2. Indtast en ny PIN-kode, og bekræft med OK. 3. Indtast den nye PIN-kode igen, og bekræft med OK. 6

7 Opstartsguide Når telefonen tændes for første gang, kan du bruge Opstartsguiden til at foretage grundlæggende indstillinger. 1. Tænde telefonen og Kør opstartsguiden? vises første gang. 2. Trykke på Ja for at ændre eller Nej hvis du ikke vil foretage ændringer. Se Indstillinger/Generelt/Opstartsguide i den komplette brugervejledning. Change the language, time and date Ændring af sprog, tid og dato Standardsproget bestemmes af SIM-kortet. Se Indstillinger om ændring af sprog, tid og dato. Indtastning af tekst Tryk gentagne gange på en taltast, indtil det ønskede tegn vises. Vent et par sekunder, inden du indtaster næste tegn. Tryk på * for at få vist en liste med specialtegn. Vælg det ønskede tegn med /, og tryk på OK for at bekræfte. Brug sidetasterne +/- eller / til at flytte markøren i teksten. Tryk på # for at vælge mellem store bogstaver, små bogstaver og tal. Tryk og hold på # for at få vist en liste over tilgængelige sprog. 7

8 Opkaldsfunktioner Foretagelse af et opkald 1. Indtast telefonnummeret inklusive områdekoden. Slet med Slet. 2. Tryk på for at kalde op. Tryk på Afbryd for at annullere opkaldet. 3. Tryk på for at afslutte opkaldet. Tip: Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på * to gange for at vælge det internationale forvalg +. Foretagelse af opkald fra telefonbogen 1. Tryk på Navn for at åbne Telefonbog. 2. Brug piletasterne / til at bladre igennem Telefonbog, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i kontaktpersonens navn. 3. Tryk på Ring op for at ringe op til den valgte kontaktperson, eller tryk på Tilbage for at vende tilbage til standby. 8

9 Modtagelse af et opkald Du besvarer et indgående opkald, når flappen er lukket, ved at åbne den. Du besvarer et indgående opkald, når du har indstillet Åbn for svar til Fra, se Indstillinger/ Opkald/Svartilstand i den komplette brugervejledning. 1. Åbn flappen, og tryk på for at besvare opkaldet. Alternativt kan du trykke på Lydløs for at slukke forringetonen eller trykke på /lukke flappen for at afvise opkaldet direkte (optagettone). 2. Tryk på for at afslutte opkaldet. Lydstyrkeregulering Brug +/- til at justere lydstyrken under et opkald. Lydstyrken angives i displayet. Se Lydindstilling i den komplette brugervejledning Funktionsknapperne I løbet af et opkald giver funktionsknapperne adgang til yderligere funktioner. Den aktuelle funktion vises i displayet over funktionsknappen. Opkaldsoplysninger Under et opkald vises det kaldte eller det kaldende nummer samt den 9

10 forløbne tid. Hvis opkalderens nummer er skjult, vises Ukendt. Hurtigopkald Brug A B, 0 og 2 9 til at foretage et hurtigopkald fra standby. Tryk og hold på den tilsvarende tast. Tilføjelse af numre til hurtigopkald 1. Tryk på Menu â Indstillinger â Opkald â Hurtigopkald. 2. Vælg A â Tilføj, og vælg en post i telefonbogen. 3. Tryk på OK for at bekræfte. 4. Gentag fremgangsmåden for at føje flere hurtigopkaldsnumre til knapperne B, 0, 2 9. Lydløs Lydløs er en fast profil med Tastetone, Beskedtone og Ringetone deaktiveret, mens Vibration, Opgaver, Daglig påmindelse og Alarm er uændrede. Tryk og hold på genvejsknappen # for at aktivere/deaktivere tilstanden Lydløs. 10

11 SOS-opkald Så længe telefonen er tændt, er det altid muligt at foretage nødopkald ved at indtaste det lokale nummer til alarmcentralen efterfulgt af. Nogle netværk accepterer opkald til nødnumre uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger. Tryghedsknappen Vigtigt! Orientér altid modtagerne på din Nummerliste om, at de er opført som dine Tryghedsalarm-kontaktpersoner. FORSIGTIG Ved aktivering af et Tryghedsalarm-opkald er telefonen forudindstillet til håndfri tilstand. Hold ikke apparatet tæt på øret, når den håndfri tilstand er i brug, da lydstyrken kan være ekstremt høj. Tryghedsknappen giver mulighed for let adgang og kontakt til på forhånd fastlagte numre (Nummerliste), hvis du får brug for hjælp. Tryghedsalarm-funktionen skal muligvis aktiveres, inden den kan anvendes. Hold Tryghedsknappen inde i 3 sekunder, eller tryk på den to gange inden for 1 sekund. Tryghedsalarm-opkaldet påbegyndes efter en forsinkelse på 5 sekunder. I dette tid rum har du mulighed for at forhindre en eventuelt falsk 11

12 alarm ved at trykke på. Der sendes en Tryghedsalarm SMS til alle modtagere. Der ringes op til de første modtagere på listen. Hvis opkaldet ikke besvares inden for 25 sekunder, ringes der op til næste nummer på listen. Opkaldet gentages 3 gange, eller indtil opkaldet besvares, eller indtil der trykkes på. Tryghedsalarm-funktionen kan også konfigureres, så modtageren af opkaldet skal trykke på 0 (nul) for at bekræfte Tryghedsalarm-opkaldet og dermed stoppe alarmsekvensen. Hvis der er risiko for, at Tryghedsalarm-opkaldet bliver besvaret af en telefonsvarer, skal du aktivere funktionen Bekræft med 0. Se Indstillinger/Tryghedsalarm/Bekræft med 0 in full manual. Bemærk! Visse private sikkerhedsvirksomheder accepterer automatiske opkald fra deres kunder. Kontakt altid sikkerhedsvirksomheden, før du bruger deres nummer på listen. 12

13 Telefonbog Telefonbogen kan indeholde 500 kontaktpersoner med 3 numre under hver kontakt. Tilføjelse af kontaktperson 1. Tryk på Menu â Telefonbog â -Ny kontaktâ Tilføj. 2. Indtast et Navn til kontaktpersonen, se Indtastning af tekst. Slet med Slet. 3. Brug / til at vælge Mobil, Hjemme eller Firma, og indtast telefonnummeret eller -numrene inkl. områdekoden. 4. Vælg Ingen â Redigér for at føje et billede til kontaktpersonen. Billedet vises, når denne kontaktperson ringer til dig, og det kan også ses i telefonbogen. Tag billede for at bruge kameraet til at tage et billede. Mine billeder for at vælge et eksisterende billede. 5. Tryk på Gem. Se Indstillinger/Generelt/Telefonbog billede i den komplette brugervejledning. 13

14 ICE (i nødsituationer) Udrykningspersonalet kan få adgang til disse supplerende oplysninger, f.eks. medicinsk information, fra den tilskadekomnes telefon, hvis der opstår en nødsituation. I tilfælde af personskade er det af afgørende betydning at have adgang til disse oplysninger så hurtigt som muligt, da de kan forbedre overlevelseschancerne. Alle felterne er valgfrie, men jo flere oplysninger, desto bedre. 1. Tryk på Menu â ICE. 2. Brug / til at bladre gennem listen over poster. 3. Tryk på Redigér for at tilføje eller redigere oplysninger under hver post. Slet med Slet. 4. Tryk på Gem, når du er færdig. Se Telefonbog/ICE i den komplette brugervejledning. Beskeder Oprettelse og afsendelse af tekstbeskeder (SMS) 1. Tryk på genvejsknappen. Tryk alternativt på Menu â Beskeder. 2. Vælg Opret ny â SMS. 14

15 3. Skriv din besked, se Indtastning af tekst, og tryk derefter på Til. 4. Vælg en modtager fra Telefonbog. Du kan også vælge Indtast nummer og trykke på for at tilføje modtageren manuelt og trykke på Udført. 5. Tryk på Tilføj for at tilføje flere modtagere. Du kan ændre modtagere ved at markere en og trykke på Valg â Redigér/Slet/Slet alt. 6. Tryk på Send for at sende. Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS) 1. Tryk på genvejsknappen. Tryk alternativt på Menu â Beskeder. 2. Vælg Opret ny â MMS. 3. Skriv din besked, se Indtastning af tekst, og tryk derefter på Til. 4. Tryk på Valg â Tilføj billede: Mine billeder for at vælge en fil. Billedstørrelsen skal være mindre end 600 kb. Tag billede for at bruge kameraet til at tage et billede. Du kan også Tilføj lyd og Tilføj video ved hjælp af menuen Valg. 5. Vælg Tilføj emne, og indtast dit emne, og tryk derefter på Udført. 15

16 6. Vælg Til, og vælg modtager fra Telefonbog. Du kan også vælge Indtast nummer for at tilføje modtager manuelt, efterfulgt af Udført. 7. Tryk på Tilføj for at tilføje flere modtagere. 8. Tryk på Send for at sende. Se Beskeder i den komplette brugervejledning. Opkaldsliste Modtagne, ubesvarede og foretagne opkald gemmes i en samlet opkaldslog. Der kan lagres 20 opkald af hver type i loggen. Ved flere opkald fra samme nummer gemmes kun det seneste opkald. Genoptagelse og opkald 1. Tryk på. Du kan også trykke på Menu â Opkaldsliste. 2. Brug / til at vælge: = Indgående = Udgående = Mistede opkald 3. Tryk på for at kalde op. 16

17 Kamera Tør linsen af med en tør klud for at få skarpe billeder. Tag billeder 1. Tryk på genvejsknappen. Du kan også trykke på Menu â Kamera â Kamera. 2. Tryk på for at tage et billede. 3. Tryk på Valg eller Tilbage (hvis du ikke foretager noget valg, gemmes billedet). Videokamera 1. Tryk på Menu â Kamera â Videokamera. 2. Tryk på for at starte optagelse. 3. Tryk på for at stoppe optagelsen. Vælg Ja for at gemme. 4. Tryk på Tilbage for at gå tilbage. Se Kamera i den komplette brugervejledning. Indstillinger De indstillinger, der er beskrevet i dette afsnit, foretages i standbytilstand. Tryk på for at vende tilbage til standbytilstand. 17

18 Klokkeslæt og dato 1. Tryk på Menu â Indstillinger â Generelt. 2. Vælg Tid og dato: Indstil tid for at indtaste klokkeslættet (TT:MM). Indstil dato for at indtaste datoen (DD/MM/ ÅÅÅÅ). 3. Tryk på OK for at bekræfte. Signaler 1. Tryk på Menu â Indstillinger â Lyd. 2. Vælg Signaler â Ringetone. 3. Brug / for at vælge en af de tilgængelige melodier, der herefter afspilles. 4. Tryk på OK for at bekræfte eller på Tilbage for at fortryde ændringerne. Temaer Du kan vælge forskellige temaer for at tilpasse telefonens tekster og baggrund. 1. Tryk på Menu â Indstillinger â Display â Temaer. 2. Brug / til at vælge et tema. 3. Tryk på OK for at bekræfte. 18

19 Fejlfinding Telefonen kan ikke tændes Lavt batteriniveau Tilslut strømadapteren, og oplad batteriet i 3 timer. Batteriet er ikke isat korrekt Kontroller, at batteriet er isat korrekt. Batteriet kan ikke lades op Batteri eller oplader er beskadiget Kontroller batteriet og opladeren. Batteriet må kun oplades ved temperaturer på 0 C til miljø. Sørg for et tilfredsstillende opladnings- 40 C Opladeren er ikke tilsluttet korrekt til telefonen eller stikkontakten Kontroller opladerens tilslutninger. PIN-kode accepteres ikke PIN-koden er indtastet forkert for mange gange SIM-kortfejl SIM-kortet er beskadiget SIM-kortet er isat forkert SIM-kortet er snavset eller fugtigt Indtast PUK-koden for at ændre PINkoden, eller kontakt din serviceudbyder. Kontroller SIM-kortets tilstand. Kontakt din serviceudbyder, hvis det er beskadiget. Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt. Udtag kortet, og sæt det i igen. Aftør SIM-kortets kontaktoverflader med en ren klud. 19

20 Kan ikke oprette forbindelse til netværket SIM-kortet er ugyldigt Kontakt din serviceudbyder. Der er ingen GSMdækning. Kontakt din serviceudbyder. Kan ikke tilføje en kontakt Telefonbogen er fyldt Slet kontakter for at frigøre hukommelse. Kan ikke indstille en funktion Funktionen understøttes ikke eller er Kontakt din serviceudbyder. afmeldt fra netværket 20

21 Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Alt udstyret skal opbevares utilgængeligt for mindre børn. Strømsadapteren er afbrydelsesenheden mellem produktet og strømforsyningen. Vægudtaget skal være i nærheden af udstyret og let tilgængeligt. Netværksservice og omkostninger Din enhed er godkendt til brug i WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz-netværkerne. Du kan kun bruge enheden, hvis du tegner abonnement hos en serviceudbyder. Afbenyttelse af netværksserviceydelser kan medføre trafikgebyrer. Visse af produktets funktioner kræver understøttelse fra netværket, og du skal muligvis abonnere på dem. Brugermiljø Følg altid alle regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og sluk altid for enheden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan virke forstyrrende eller indebære en risiko. Enheden må kun anvendes i de normale brugersituationer. Denne enhed opfylder de gældende regler for stråling, hvis den anvendes i den normale position mod øret, eller hvis den befinder sig mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis enheden bæres tæt på din krop i et etui, en bælteholder eller en anden holder, må disse ikke indeholde metal, og produktet skal placeres i den afstand fra din krop, som er 21

22 angivet ovenfor. Sørg for, at de angivne afstande overholdes, indtil transmissionen er afsluttet. Dele af enheden er magnetisk. Enheden kan derfor tiltrække metaldele. Opbevar ikke kreditkort eller andre magnetiske medier i nærheden af enheden. Information lagret på sådanne enheder kan blive slettet. Medicinske enheder Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller udstyrets producent for at afgøre, om det har tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har spørgsmål. Hvis der er opslag på sygehuse og lignende med påbud om, at du skal slukke for enheden, når du er der, skal du overholde dette. Sygehuse anvender ofte udstyr, der kan være følsomt over for eksterne radiosignaler. Pacemakere Health Industry Manufacturers Association anbefaler, at der altid holdes en minimumsafstand på 15 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og en pacemaker for at undgå potentiel interferens med pacemakeren. Personer med pacemakere: Skal altid holde telefonen mere end 15 cm fra egen pacemaker, når telefonen er tændt Må ikke bære enheden i en brystlomme. Skal anvende øret modsat pacemakeren for at reducere potentiel interferens. Hvis du har mistanke om eventuel interferens, skal du øjeblikkeligt slukke telefonen. 22

23 Områder med risiko for eksplosion Sluk altid enheden, når du opholder dig i et område med risiko for eksplosion. Følg altid skilte og anvisninger. Der er risiko for eksplosion på steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke bilens motor. På sådanne steder kan gnister forårsage eksplosion eller brand, som kan medføre personskader eller være dødbringende. Sluk enheden på tankstationer og andre steder med brændstofpumper og på værksteder. Følg restriktionerne for brug af radioudstyr, der gælder på steder, hvor man opbevarer eller sælger brændstof, kemiske fabrikker og steder med igangværende sprængningsarbejde. Områder med risiko for eksplosion er oftest, men ikke altid, klart afmærkede. Dette gælder også under dæk på skibe; transport eller opbevaring af kemikalier; køretøjer, der benytter flydende brændstof (f.eks. propan eller butan); områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f.eks. korn, støv eller metalpulver. Beskyt hørelsen ADVARSEL Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade. Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker. Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug. 23

24 Nødopkald Vigtigt! Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnet, jordnet og brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at der ikke altid kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig sætte din lid til en mobiltelefon alene, hvis du skal foretage meget vigtige opkald, for eksempel i nødsituationer. Køretøjer Radiosignaler kan påvirke det elektroniske system i motorkøretøjer (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri bremser, automatiske fartpiloter, airbagsystemer), der er installeret forkert eller er dårligt afskærmede. Kontakt producenten eller dennes repræsentant for at få flere oplysninger om dit køretøj og eventuelt ekstraudstyr. Undlad at opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive emner sammen med enheden eller tilbehørsdelene. Køretøjer, der er udstyret med airbags: Husk, at airbags fyldes med luft med betydelig kraft. Undlad derfor at anbringe genstande, herunder også fastmonteret eller bærbart radioudstyr, i området over airbaggen eller i området, hvor den kan udløses. Hvis mobiltelefonudstyret er monteret forkert, og airbaggen fyldes med luft, kan der opstå alvorlige skader. Det er ikke tilladt at anvende enheden om bord på fly. Sluk for enheden, før du går ombord på flyet. Anvendelse af trådløse telekommunikationsenheder ombord på 24

25 fly kan udgøre en sikkerhedsrisiko i luften og forstyrre telekommunikationen. Det kan desuden være ulovligt. Specific Absorption Rate (SAR) Denne enhed opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering med radiobølger. Doro PhoneEasy 621 måler 0,498 W/kg målt over 10 g væv. WHO s maksimumgrænseværdier er 2,0 W/kg (målt over 10 g væv). Pleje og vedligeholdelse Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles forsigtigt. Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug. Beskyt enheden mod fugt. Nedbør, fugt og alle former for væske kan indeholde emner, der får de elektroniske kredsløb til at korrodere. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, før du installerer det igen. Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade. Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske apparats levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte visse plastdele. Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt på indersiden, så de elektroniske kredsløb kan blive ødelagt. 25

26 Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her. Undgå at tabe enheden. Undlad at slå på enheden eller at ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt. Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden. Ovenstående råd gælder både enheden samt batteri, oplader og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk kvittering eller en kopi af fakturaen. Garanti Dette produkt har 24 måneders garanti fra købsdatoen. Ved eventuelle reklamationer skal du kontakte det sted, hvor du har købt enheden. Garantiservice udføres kun mod forevisning af en gyldig købskvittering/fakturakopi. Garantien dækker ikke, hvis fejlen skyldes ulykkestilfælde eller lignende, andre udefrakommende påvirkninger, indtrængende væske, skødesløshed, unormal brug, mangelfuld vedligeholdelse eller lignende forhold fra købers side. Garantien dækker heller ikke fejl, der er opstået på grund af lynnedslag eller andre elektriske spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker ledningen til enheden ud under tordenvejr. Batterier er forbrugsdele og er ikke omfattet af garantien. Denne garanti gælder ikke, hvis der har været anvendt andre batterier end originale Doro-batterier. 26

27 Specifikationer Netværk: WCDMA 900/2100 MHz Dimensioner: Vægt: Batteri: GSM 900/1800/1900 MHz 102 mm x 52 mm x 19 mm 103 g (inkl. batteri) 3,7 V / 800 mah Li-ion batteri Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, inc. ezitype er et varemærke, som tilhører Zi Corporation. vcard er et varemærke, der tilhører Internet Mail Consortium. Overensstemmelseserklæring Doro erklærer hermed, at Doro PhoneEasy 621 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/ EF (R&TTE) og 2011/65/EF (RoHS). Et eksemplar af overensstemmelseserklæringen findes på Doro AB. Alle rettigheder forbeholdes. 27

28 PhoneEasy 621 (1031) QSG Danish Version

Doro PhoneEasy 631. Hurtig vejledning. Dansk

Doro PhoneEasy 631. Hurtig vejledning. Dansk Doro PhoneEasy 631 Hurtig vejledning Dansk 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. TILLYKKE

Læs mere

Doro Liberto 650. Hurtig vejledning. Dansk

Doro Liberto 650. Hurtig vejledning. Dansk Doro Liberto 650 Hurtig vejledning Dansk 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Emnerne, der følger med til din telefon, kan variere i overensstemmelse med den software og det tilbehør, der er

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Doro PhoneEasy 621. Dansk

Doro PhoneEasy 621. Dansk Doro PhoneEasy 621 Dansk 1 2 21 20 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 15 16 18 17 19 8 Dansk 1. Ørestykke 2. Display 3. Pileknapper 4. Venstre funktionsknap 5. Opkaldsknap 6. Hurtigopkald 7. Telefonsvarer 8. Indtastningsmetode/Lydløs

Læs mere

Doro PhoneEasy 614. Dansk

Doro PhoneEasy 614. Dansk Doro PhoneEasy 614 Dansk 1 12 2 3 4 5 11 10 9 8 7 13 14 18 17 16 15 6 19 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4. Hurtigopkald 5. 1 / Telefonsvarer 6. # / Lydløs / Indtastningsmetode 7.

Læs mere

Doro PhoneEasy 505. Dansk

Doro PhoneEasy 505. Dansk Doro PhoneEasy 505 Dansk 1. Strøm til/fra 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4. 1 / Telefonsvarer 5. * / Tastaturlås 6. Mikrofon 7. # Lydløs / Indtastningsmetode 8. Afslut opkald 9. Piletaster 10.

Læs mere

Doro PhoneEasy 520X. Dansk

Doro PhoneEasy 520X. Dansk Doro PhoneEasy 520X Dansk 2 16 15 1 17 3 14 13 4 12 5 11 6 10 18 7 9 8 19 20 21 22 23 1. Lydstyrkeregulering 2. Stik til headset 3. Venstre funktionsknap 4. Opkaldsknap 5. Hurtigopkald 6. Telefonsvarer

Læs mere

Doro PhoneEasy 515. Dansk

Doro PhoneEasy 515. Dansk Doro PhoneEasy 515 Dansk 1. Lydstyrkeregulering 2. Lampe 3. Venstre funktionstast 4. Opkaldstast 5. Hurtigvalgstaster 6. Telefonsvarer 7. Tastaturlås 8. Mikrofon 9. Lydløs / Indtastningsmetode 10. Kamera-genvej

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Doro PhoneEasy 608. Dansk

Doro PhoneEasy 608. Dansk Doro PhoneEasy 608 Dansk 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Dansk 1. Ørestykke 2. Mikrofon 3. Piletaster 4. Venstre funktionstast 5. Opkaldstast 6. Hurtigvalgstaster 7. Telefonsvarer 8.

Læs mere

Doro PhoneEasy 508. Dansk

Doro PhoneEasy 508. Dansk Doro PhoneEasy 508 Dansk 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Emnerne, der følger med til din telefon, kan variere i overensstemmelse med den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Doro PhoneEasy 622. Dansk

Doro PhoneEasy 622. Dansk Doro PhoneEasy 622 Dansk 1 2 20 23 19 22 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 15 16 18 17 21 8 Dansk 1. Ørestykke 2. Display 3. Pileknapper 4. Venstre funktionsknap 5. Opkaldsknap 6. Hurtigopkald 7. Telefonsvarer

Læs mere

Doro 6031 Dansk 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 20 21 22 Det udstyr, der følger med til telefonen, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Doro PhoneEasy 509. Dansk

Doro PhoneEasy 509. Dansk Doro PhoneEasy 509 Dansk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Det tilbehør, der følger med din telefon, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør

Læs mere

Doro Secure 680. Dansk

Doro Secure 680. Dansk Doro Secure 680 Dansk A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 20 1. Ørestykke 2. Venstre funktionsknap 3. Opkaldsknap 4. Mikrofon 5. Hurtigvalg (Telecarefunktioner) 6. Telefonsvarer

Læs mere

Doro PhoneEasy 631. Dansk

Doro PhoneEasy 631. Dansk Doro PhoneEasy 631 Dansk 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Højttaler 2.

Læs mere

Doro PhoneEasy 609. Dansk

Doro PhoneEasy 609. Dansk Doro PhoneEasy 609 Dansk 1 16 2 4 3 5 6 7 8 1 2 ABC 3 4 5 6 7 8 9 * GHI JKL 0 # DEF MNO PQRS TUV WXYZ + 15 14 13 12 11 10 9 17 18 19 20 21 Det tilbehør, der følger med din telefon, er ikke det samme overalt.

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Doro PhoneEasy 632. Dansk

Doro PhoneEasy 632. Dansk Doro PhoneEasy 632 Dansk 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 23 22 21 20 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Højttaler

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Din brugermanual DORO PHONEEASY 610 http://da.yourpdfguides.com/dref/3925181

Din brugermanual DORO PHONEEASY 610 http://da.yourpdfguides.com/dref/3925181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Doro Magna 4000. Dansk

Doro Magna 4000. Dansk Doro Magna 4000 Dansk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Dansk 1. Volumenkontrol røret 2. Højttaler 3. Adgangstaster til teletjenester 4. Ophængningskrog til rør 5. Slet 6. OK

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Doro PhoneEasy 740. Dansk

Doro PhoneEasy 740. Dansk Doro PhoneEasy 740 Dansk 15 18 16 17 19 20 21 22 23 1. Ørestykke 2. Grøn LED-lampe = ny meddelelse/ubesvaret opkald 3. Op-/Nedtast 4. OK-tast 5. Menutast 6. Funktionstast 7. Opkaldstast 8. Voice mail 9.

Læs mere

Mobiltelefon FAS-18100M

Mobiltelefon FAS-18100M Mobiltelefon FAS-18100M www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning DAN-1 Dansk Kom godt i gang Ilægning og udtagning af batteriet Ilægning af batteri 1. Åbn batteridækslet. 2. Læg batteriet i

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Doro Secure 350. Dansk

Doro Secure 350. Dansk Doro Secure 350 Dansk 1 2 3 4 5 20 19 18 17 16 15 14 6 7 13 8 9 10 11 12 Dansk 1. Mikrofonniveau 2. Udtag til ekstra alarmudstyr 3. Telefonbog 4. Alarmtast 5. Kraftig forstærkning (boost) 6. Toneregulering

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

PhoneEasy 110. Dansk

PhoneEasy 110. Dansk PhoneEasy 110 Dansk 1 2 3 4 5 6 O a 1 3 ABC 2 DEF 4 GHI 5 MN O 7 8 W XY Z PQRS 7 L r JKL TUV 6 9 * 0 # Dansk 1. Telefonbog 2. Kraftig volumenforstærkelse (Boost) 3. Tilbage/Slet/Internt opkald 4. R-tast

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Doro Comfort 3000. Dansk

Doro Comfort 3000. Dansk Doro Comfort 3000 Dansk 1. Ekstra forstærkning (boost) 2. Volumenkontrol røret 3. Volumenkontrol højttaler 4. Adgangstaster til tjenester 5. Hurtigvalgshukommelse 6. Ophængningskrog til rør 7. Gem 8. Meddelelsesindikator

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere