Doro PhoneEasy 621. Hurtig vejledning. Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Doro PhoneEasy 621. Hurtig vejledning. Dansk"

Transkript

1 Doro PhoneEasy 621 Hurtig vejledning Dansk

2 Overblik Hele brugervejledningen For at se den fulde brugervejledning besøg venligst eller kontakte support.

3 1. Ørestykke 2. Display 3. Pileknapper 4. Venstre funktionsknap 5. Opkaldsknap 6. Hurtigopkald 7. Telefonsvarer 8. Indtastningsmetode/ Lydløs 9. Kameragenvej 10. Beskedgenvej 11. Lydstyrkeregulering 12. Afslut opkald/tænd/ sluk 13. Mikrofon 14. Højre funktionsknap 15. Stik til oplader 16. Stik til headset 17. Tryghedsknap 18. Kameralinse 19. Højttaler 20. Grøn lampe = ny besked/ubesvaret opkald 21. Rød lampe = lavt batteriniveau/ oplader 22. Ladestander 23. Strop 23 22

4 Installation Vigtigt! Sluk for telefonen og frakobl opladeren, inden du tager batteridækslet af. Isætning af SIM-kort, hukommelseskort og batteri Holderen til SIM-kortet og hukommelseskortet sidder i batterirummet Tag batteridækslet af, og fjern batteriet, hvis det allerede er sat i. 2. Valgfrit: Isæt hukommelseskortet i kortpladsen under holderen til SIM-kortet. Sørg for, at kontaktfladerne på hukommelseskortet vender indad, og skub så kortet ind, indtil du hører et klik. Undgå at ridse eller bøje kontakterne på kortet. Hvis du vil fjerne eller udskifte kortet, skal du trykke på det, indtil du hører et klik, hvorefter kortet kan trækkes ud. 3. Sæt SIM-kortet i ved forsigtigt at skubbe det 4

5 ind i holderen. Sørg for, at kontaktfladerne på SIM-kortet vender indad, og at det afskårne hjørne vender nedad. Undgå at ridse eller bøje kontakterne på SIM-kortet. 4. Sæt batteriet i ved at skubbe det ind i batterirummet med kontaktfladerne opad og pegende mod højre. 5. Sæt batteridækslet på igen. Opladning FORSIGTIG Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt og vil muligvis ugyldiggøre telefonens typegodkendelse og garanti. Når batteriet er ved at være tomt, vises og der afgives et advarselssignal. Oplad batteriet: Slutte netadapteren til en stikkontakt og til bøsningen i opladeren y. 5

6 Sådan bliver du fortrolig med din telefons betjening Tænding og slukning af telefonen Hold den røde knap på telefonen inde for at tænde/slukke. Bekræft med Ja for at slukke. Hvis SIM-kortet er gyldigt, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises PIN. Indtast PIN-koden, og tryk på OK ( i øverste venstre hjørne af tastaturet). Slet med Slet ( i øverste højre hjørne af tastaturet). Bemærk! Hvis der ikke er leveret PIN- og PUK-kode sammen med dit SIM-kort, skal du kontakte din serviceudbyder. Forsøg: # viser det resterende antal forsøg på indtastning af PIN-koden. Når der ikke er flere forsøg tilbage, vises PIN blokeret!. SIM-kortet skal herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key). 1. Indtast PUK-koden, og bekræft med OK. 2. Indtast en ny PIN-kode, og bekræft med OK. 3. Indtast den nye PIN-kode igen, og bekræft med OK. 6

7 Opstartsguide Når telefonen tændes for første gang, kan du bruge Opstartsguiden til at foretage grundlæggende indstillinger. 1. Tænde telefonen og Kør opstartsguiden? vises første gang. 2. Trykke på Ja for at ændre eller Nej hvis du ikke vil foretage ændringer. Se Indstillinger/Generelt/Opstartsguide i den komplette brugervejledning. Change the language, time and date Ændring af sprog, tid og dato Standardsproget bestemmes af SIM-kortet. Se Indstillinger om ændring af sprog, tid og dato. Indtastning af tekst Tryk gentagne gange på en taltast, indtil det ønskede tegn vises. Vent et par sekunder, inden du indtaster næste tegn. Tryk på * for at få vist en liste med specialtegn. Vælg det ønskede tegn med /, og tryk på OK for at bekræfte. Brug sidetasterne +/- eller / til at flytte markøren i teksten. Tryk på # for at vælge mellem store bogstaver, små bogstaver og tal. Tryk og hold på # for at få vist en liste over tilgængelige sprog. 7

8 Opkaldsfunktioner Foretagelse af et opkald 1. Indtast telefonnummeret inklusive områdekoden. Slet med Slet. 2. Tryk på for at kalde op. Tryk på Afbryd for at annullere opkaldet. 3. Tryk på for at afslutte opkaldet. Tip: Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på * to gange for at vælge det internationale forvalg +. Foretagelse af opkald fra telefonbogen 1. Tryk på Navn for at åbne Telefonbog. 2. Brug piletasterne / til at bladre igennem Telefonbog, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i kontaktpersonens navn. 3. Tryk på Ring op for at ringe op til den valgte kontaktperson, eller tryk på Tilbage for at vende tilbage til standby. 8

9 Modtagelse af et opkald Du besvarer et indgående opkald, når flappen er lukket, ved at åbne den. Du besvarer et indgående opkald, når du har indstillet Åbn for svar til Fra, se Indstillinger/ Opkald/Svartilstand i den komplette brugervejledning. 1. Åbn flappen, og tryk på for at besvare opkaldet. Alternativt kan du trykke på Lydløs for at slukke forringetonen eller trykke på /lukke flappen for at afvise opkaldet direkte (optagettone). 2. Tryk på for at afslutte opkaldet. Lydstyrkeregulering Brug +/- til at justere lydstyrken under et opkald. Lydstyrken angives i displayet. Se Lydindstilling i den komplette brugervejledning Funktionsknapperne I løbet af et opkald giver funktionsknapperne adgang til yderligere funktioner. Den aktuelle funktion vises i displayet over funktionsknappen. Opkaldsoplysninger Under et opkald vises det kaldte eller det kaldende nummer samt den 9

10 forløbne tid. Hvis opkalderens nummer er skjult, vises Ukendt. Hurtigopkald Brug A B, 0 og 2 9 til at foretage et hurtigopkald fra standby. Tryk og hold på den tilsvarende tast. Tilføjelse af numre til hurtigopkald 1. Tryk på Menu â Indstillinger â Opkald â Hurtigopkald. 2. Vælg A â Tilføj, og vælg en post i telefonbogen. 3. Tryk på OK for at bekræfte. 4. Gentag fremgangsmåden for at føje flere hurtigopkaldsnumre til knapperne B, 0, 2 9. Lydløs Lydløs er en fast profil med Tastetone, Beskedtone og Ringetone deaktiveret, mens Vibration, Opgaver, Daglig påmindelse og Alarm er uændrede. Tryk og hold på genvejsknappen # for at aktivere/deaktivere tilstanden Lydløs. 10

11 SOS-opkald Så længe telefonen er tændt, er det altid muligt at foretage nødopkald ved at indtaste det lokale nummer til alarmcentralen efterfulgt af. Nogle netværk accepterer opkald til nødnumre uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger. Tryghedsknappen Vigtigt! Orientér altid modtagerne på din Nummerliste om, at de er opført som dine Tryghedsalarm-kontaktpersoner. FORSIGTIG Ved aktivering af et Tryghedsalarm-opkald er telefonen forudindstillet til håndfri tilstand. Hold ikke apparatet tæt på øret, når den håndfri tilstand er i brug, da lydstyrken kan være ekstremt høj. Tryghedsknappen giver mulighed for let adgang og kontakt til på forhånd fastlagte numre (Nummerliste), hvis du får brug for hjælp. Tryghedsalarm-funktionen skal muligvis aktiveres, inden den kan anvendes. Hold Tryghedsknappen inde i 3 sekunder, eller tryk på den to gange inden for 1 sekund. Tryghedsalarm-opkaldet påbegyndes efter en forsinkelse på 5 sekunder. I dette tid rum har du mulighed for at forhindre en eventuelt falsk 11

12 alarm ved at trykke på. Der sendes en Tryghedsalarm SMS til alle modtagere. Der ringes op til de første modtagere på listen. Hvis opkaldet ikke besvares inden for 25 sekunder, ringes der op til næste nummer på listen. Opkaldet gentages 3 gange, eller indtil opkaldet besvares, eller indtil der trykkes på. Tryghedsalarm-funktionen kan også konfigureres, så modtageren af opkaldet skal trykke på 0 (nul) for at bekræfte Tryghedsalarm-opkaldet og dermed stoppe alarmsekvensen. Hvis der er risiko for, at Tryghedsalarm-opkaldet bliver besvaret af en telefonsvarer, skal du aktivere funktionen Bekræft med 0. Se Indstillinger/Tryghedsalarm/Bekræft med 0 in full manual. Bemærk! Visse private sikkerhedsvirksomheder accepterer automatiske opkald fra deres kunder. Kontakt altid sikkerhedsvirksomheden, før du bruger deres nummer på listen. 12

13 Telefonbog Telefonbogen kan indeholde 500 kontaktpersoner med 3 numre under hver kontakt. Tilføjelse af kontaktperson 1. Tryk på Menu â Telefonbog â -Ny kontaktâ Tilføj. 2. Indtast et Navn til kontaktpersonen, se Indtastning af tekst. Slet med Slet. 3. Brug / til at vælge Mobil, Hjemme eller Firma, og indtast telefonnummeret eller -numrene inkl. områdekoden. 4. Vælg Ingen â Redigér for at føje et billede til kontaktpersonen. Billedet vises, når denne kontaktperson ringer til dig, og det kan også ses i telefonbogen. Tag billede for at bruge kameraet til at tage et billede. Mine billeder for at vælge et eksisterende billede. 5. Tryk på Gem. Se Indstillinger/Generelt/Telefonbog billede i den komplette brugervejledning. 13

14 ICE (i nødsituationer) Udrykningspersonalet kan få adgang til disse supplerende oplysninger, f.eks. medicinsk information, fra den tilskadekomnes telefon, hvis der opstår en nødsituation. I tilfælde af personskade er det af afgørende betydning at have adgang til disse oplysninger så hurtigt som muligt, da de kan forbedre overlevelseschancerne. Alle felterne er valgfrie, men jo flere oplysninger, desto bedre. 1. Tryk på Menu â ICE. 2. Brug / til at bladre gennem listen over poster. 3. Tryk på Redigér for at tilføje eller redigere oplysninger under hver post. Slet med Slet. 4. Tryk på Gem, når du er færdig. Se Telefonbog/ICE i den komplette brugervejledning. Beskeder Oprettelse og afsendelse af tekstbeskeder (SMS) 1. Tryk på genvejsknappen. Tryk alternativt på Menu â Beskeder. 2. Vælg Opret ny â SMS. 14

15 3. Skriv din besked, se Indtastning af tekst, og tryk derefter på Til. 4. Vælg en modtager fra Telefonbog. Du kan også vælge Indtast nummer og trykke på for at tilføje modtageren manuelt og trykke på Udført. 5. Tryk på Tilføj for at tilføje flere modtagere. Du kan ændre modtagere ved at markere en og trykke på Valg â Redigér/Slet/Slet alt. 6. Tryk på Send for at sende. Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS) 1. Tryk på genvejsknappen. Tryk alternativt på Menu â Beskeder. 2. Vælg Opret ny â MMS. 3. Skriv din besked, se Indtastning af tekst, og tryk derefter på Til. 4. Tryk på Valg â Tilføj billede: Mine billeder for at vælge en fil. Billedstørrelsen skal være mindre end 600 kb. Tag billede for at bruge kameraet til at tage et billede. Du kan også Tilføj lyd og Tilføj video ved hjælp af menuen Valg. 5. Vælg Tilføj emne, og indtast dit emne, og tryk derefter på Udført. 15

16 6. Vælg Til, og vælg modtager fra Telefonbog. Du kan også vælge Indtast nummer for at tilføje modtager manuelt, efterfulgt af Udført. 7. Tryk på Tilføj for at tilføje flere modtagere. 8. Tryk på Send for at sende. Se Beskeder i den komplette brugervejledning. Opkaldsliste Modtagne, ubesvarede og foretagne opkald gemmes i en samlet opkaldslog. Der kan lagres 20 opkald af hver type i loggen. Ved flere opkald fra samme nummer gemmes kun det seneste opkald. Genoptagelse og opkald 1. Tryk på. Du kan også trykke på Menu â Opkaldsliste. 2. Brug / til at vælge: = Indgående = Udgående = Mistede opkald 3. Tryk på for at kalde op. 16

17 Kamera Tør linsen af med en tør klud for at få skarpe billeder. Tag billeder 1. Tryk på genvejsknappen. Du kan også trykke på Menu â Kamera â Kamera. 2. Tryk på for at tage et billede. 3. Tryk på Valg eller Tilbage (hvis du ikke foretager noget valg, gemmes billedet). Videokamera 1. Tryk på Menu â Kamera â Videokamera. 2. Tryk på for at starte optagelse. 3. Tryk på for at stoppe optagelsen. Vælg Ja for at gemme. 4. Tryk på Tilbage for at gå tilbage. Se Kamera i den komplette brugervejledning. Indstillinger De indstillinger, der er beskrevet i dette afsnit, foretages i standbytilstand. Tryk på for at vende tilbage til standbytilstand. 17

18 Klokkeslæt og dato 1. Tryk på Menu â Indstillinger â Generelt. 2. Vælg Tid og dato: Indstil tid for at indtaste klokkeslættet (TT:MM). Indstil dato for at indtaste datoen (DD/MM/ ÅÅÅÅ). 3. Tryk på OK for at bekræfte. Signaler 1. Tryk på Menu â Indstillinger â Lyd. 2. Vælg Signaler â Ringetone. 3. Brug / for at vælge en af de tilgængelige melodier, der herefter afspilles. 4. Tryk på OK for at bekræfte eller på Tilbage for at fortryde ændringerne. Temaer Du kan vælge forskellige temaer for at tilpasse telefonens tekster og baggrund. 1. Tryk på Menu â Indstillinger â Display â Temaer. 2. Brug / til at vælge et tema. 3. Tryk på OK for at bekræfte. 18

19 Fejlfinding Telefonen kan ikke tændes Lavt batteriniveau Tilslut strømadapteren, og oplad batteriet i 3 timer. Batteriet er ikke isat korrekt Kontroller, at batteriet er isat korrekt. Batteriet kan ikke lades op Batteri eller oplader er beskadiget Kontroller batteriet og opladeren. Batteriet må kun oplades ved temperaturer på 0 C til miljø. Sørg for et tilfredsstillende opladnings- 40 C Opladeren er ikke tilsluttet korrekt til telefonen eller stikkontakten Kontroller opladerens tilslutninger. PIN-kode accepteres ikke PIN-koden er indtastet forkert for mange gange SIM-kortfejl SIM-kortet er beskadiget SIM-kortet er isat forkert SIM-kortet er snavset eller fugtigt Indtast PUK-koden for at ændre PINkoden, eller kontakt din serviceudbyder. Kontroller SIM-kortets tilstand. Kontakt din serviceudbyder, hvis det er beskadiget. Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt. Udtag kortet, og sæt det i igen. Aftør SIM-kortets kontaktoverflader med en ren klud. 19

20 Kan ikke oprette forbindelse til netværket SIM-kortet er ugyldigt Kontakt din serviceudbyder. Der er ingen GSMdækning. Kontakt din serviceudbyder. Kan ikke tilføje en kontakt Telefonbogen er fyldt Slet kontakter for at frigøre hukommelse. Kan ikke indstille en funktion Funktionen understøttes ikke eller er Kontakt din serviceudbyder. afmeldt fra netværket 20

21 Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Alt udstyret skal opbevares utilgængeligt for mindre børn. Strømsadapteren er afbrydelsesenheden mellem produktet og strømforsyningen. Vægudtaget skal være i nærheden af udstyret og let tilgængeligt. Netværksservice og omkostninger Din enhed er godkendt til brug i WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz-netværkerne. Du kan kun bruge enheden, hvis du tegner abonnement hos en serviceudbyder. Afbenyttelse af netværksserviceydelser kan medføre trafikgebyrer. Visse af produktets funktioner kræver understøttelse fra netværket, og du skal muligvis abonnere på dem. Brugermiljø Følg altid alle regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og sluk altid for enheden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan virke forstyrrende eller indebære en risiko. Enheden må kun anvendes i de normale brugersituationer. Denne enhed opfylder de gældende regler for stråling, hvis den anvendes i den normale position mod øret, eller hvis den befinder sig mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis enheden bæres tæt på din krop i et etui, en bælteholder eller en anden holder, må disse ikke indeholde metal, og produktet skal placeres i den afstand fra din krop, som er 21

22 angivet ovenfor. Sørg for, at de angivne afstande overholdes, indtil transmissionen er afsluttet. Dele af enheden er magnetisk. Enheden kan derfor tiltrække metaldele. Opbevar ikke kreditkort eller andre magnetiske medier i nærheden af enheden. Information lagret på sådanne enheder kan blive slettet. Medicinske enheder Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller udstyrets producent for at afgøre, om det har tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har spørgsmål. Hvis der er opslag på sygehuse og lignende med påbud om, at du skal slukke for enheden, når du er der, skal du overholde dette. Sygehuse anvender ofte udstyr, der kan være følsomt over for eksterne radiosignaler. Pacemakere Health Industry Manufacturers Association anbefaler, at der altid holdes en minimumsafstand på 15 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og en pacemaker for at undgå potentiel interferens med pacemakeren. Personer med pacemakere: Skal altid holde telefonen mere end 15 cm fra egen pacemaker, når telefonen er tændt Må ikke bære enheden i en brystlomme. Skal anvende øret modsat pacemakeren for at reducere potentiel interferens. Hvis du har mistanke om eventuel interferens, skal du øjeblikkeligt slukke telefonen. 22

23 Områder med risiko for eksplosion Sluk altid enheden, når du opholder dig i et område med risiko for eksplosion. Følg altid skilte og anvisninger. Der er risiko for eksplosion på steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke bilens motor. På sådanne steder kan gnister forårsage eksplosion eller brand, som kan medføre personskader eller være dødbringende. Sluk enheden på tankstationer og andre steder med brændstofpumper og på værksteder. Følg restriktionerne for brug af radioudstyr, der gælder på steder, hvor man opbevarer eller sælger brændstof, kemiske fabrikker og steder med igangværende sprængningsarbejde. Områder med risiko for eksplosion er oftest, men ikke altid, klart afmærkede. Dette gælder også under dæk på skibe; transport eller opbevaring af kemikalier; køretøjer, der benytter flydende brændstof (f.eks. propan eller butan); områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f.eks. korn, støv eller metalpulver. Beskyt hørelsen ADVARSEL Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade. Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker. Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug. 23

24 Nødopkald Vigtigt! Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnet, jordnet og brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at der ikke altid kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig sætte din lid til en mobiltelefon alene, hvis du skal foretage meget vigtige opkald, for eksempel i nødsituationer. Køretøjer Radiosignaler kan påvirke det elektroniske system i motorkøretøjer (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri bremser, automatiske fartpiloter, airbagsystemer), der er installeret forkert eller er dårligt afskærmede. Kontakt producenten eller dennes repræsentant for at få flere oplysninger om dit køretøj og eventuelt ekstraudstyr. Undlad at opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive emner sammen med enheden eller tilbehørsdelene. Køretøjer, der er udstyret med airbags: Husk, at airbags fyldes med luft med betydelig kraft. Undlad derfor at anbringe genstande, herunder også fastmonteret eller bærbart radioudstyr, i området over airbaggen eller i området, hvor den kan udløses. Hvis mobiltelefonudstyret er monteret forkert, og airbaggen fyldes med luft, kan der opstå alvorlige skader. Det er ikke tilladt at anvende enheden om bord på fly. Sluk for enheden, før du går ombord på flyet. Anvendelse af trådløse telekommunikationsenheder ombord på 24

25 fly kan udgøre en sikkerhedsrisiko i luften og forstyrre telekommunikationen. Det kan desuden være ulovligt. Specific Absorption Rate (SAR) Denne enhed opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering med radiobølger. Doro PhoneEasy 621 måler 0,498 W/kg målt over 10 g væv. WHO s maksimumgrænseværdier er 2,0 W/kg (målt over 10 g væv). Pleje og vedligeholdelse Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles forsigtigt. Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug. Beskyt enheden mod fugt. Nedbør, fugt og alle former for væske kan indeholde emner, der får de elektroniske kredsløb til at korrodere. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, før du installerer det igen. Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade. Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske apparats levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte visse plastdele. Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt på indersiden, så de elektroniske kredsløb kan blive ødelagt. 25

26 Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her. Undgå at tabe enheden. Undlad at slå på enheden eller at ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt. Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden. Ovenstående råd gælder både enheden samt batteri, oplader og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk kvittering eller en kopi af fakturaen. Garanti Dette produkt har 24 måneders garanti fra købsdatoen. Ved eventuelle reklamationer skal du kontakte det sted, hvor du har købt enheden. Garantiservice udføres kun mod forevisning af en gyldig købskvittering/fakturakopi. Garantien dækker ikke, hvis fejlen skyldes ulykkestilfælde eller lignende, andre udefrakommende påvirkninger, indtrængende væske, skødesløshed, unormal brug, mangelfuld vedligeholdelse eller lignende forhold fra købers side. Garantien dækker heller ikke fejl, der er opstået på grund af lynnedslag eller andre elektriske spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker ledningen til enheden ud under tordenvejr. Batterier er forbrugsdele og er ikke omfattet af garantien. Denne garanti gælder ikke, hvis der har været anvendt andre batterier end originale Doro-batterier. 26

27 Specifikationer Netværk: WCDMA 900/2100 MHz Dimensioner: Vægt: Batteri: GSM 900/1800/1900 MHz 102 mm x 52 mm x 19 mm 103 g (inkl. batteri) 3,7 V / 800 mah Li-ion batteri Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, inc. ezitype er et varemærke, som tilhører Zi Corporation. vcard er et varemærke, der tilhører Internet Mail Consortium. Overensstemmelseserklæring Doro erklærer hermed, at Doro PhoneEasy 621 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/ EF (R&TTE) og 2011/65/EF (RoHS). Et eksemplar af overensstemmelseserklæringen findes på Doro AB. Alle rettigheder forbeholdes. 27

28 PhoneEasy 621 (1031) QSG Danish Version

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 203

Brugervejledning til Nokia 203 Brugervejledning til Nokia 03.. udgave DA Taster og dele 9 8 6 7 Headsetstik (3,5 mm) Mikro-USB-stik 3 Opladerstik 4 Ørestykke 5 Afslutnings-/tænd/sluk-tast 6 Tastatur 7 Mikrofon 8 Opkaldstast 9 Skærm

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 100

Brugervejledning til Nokia 100 Brugervejledning til Nokia 00.0. udgaveda 8 Taster og dele 3 7 4 6 5 Ørestykke Skærm 3 Afslutnings-/tænd-/sluktast 4 Tastatur 5 Mikrofon 6 navigeringstast 7 Opkaldstast 8 Valgtaster 9 0 9 Opladerstik 0

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2720 fold

Brugervejledning til Nokia 2720 fold Brugervejledning til Nokia 2720 fold 9216119 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kort og batteri 5 Opladning af batteriet 5 Antenne 6 Headset

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 111 / Nokia 113

Brugervejledning til Nokia 111 / Nokia 113 Brugervejledning til Nokia / Nokia.0. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...7 Indsætning af et hukommelseskort...8 Opladning af batteriet...0 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301 RM-840

Brugervejledning Nokia 301 RM-840 Brugervejledning Nokia 301 RM-840 1.2. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2690

Brugervejledning til Nokia 2690 Brugervejledning til Nokia 2690 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 5 Fjern SIM-kortet 5 Indsættelse af et microsd-kort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2-01

Brugervejledning til Nokia C2-01 Brugervejledning til Nokia C2-01 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kort og batteri

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG L700I http://da.yourpdfguides.com/dref/2593139

Din brugermanual SAMSUNG L700I http://da.yourpdfguides.com/dref/2593139 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Essence. 3G Bordtelefon. Bruger manual - 1 -

Essence. 3G Bordtelefon. Bruger manual - 1 - Essence 3G Bordtelefon Bruger manual - 1 - INDHOLD 1. KOM GODT IGANG... 3 2. GRUNDLÆGGENDE OM SAMTALER... 6 OPKALD... 6 BRUG AF MEDHØR... 6 SAMTALE- OG RINGEVOLUME... 6 MUTE... 6 AFVIS OPKALD... 6 RING

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC.

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning Dansk ABC MENU C R M 1 2 abc 3 def 4 7 ghi pqrs 5 8 0 jkl tuv 6 9 mno wxyz 9351415

Læs mere

Smartphone. Brugervejledning

Smartphone. Brugervejledning Smartphone Brugervejledning 2 Tillykke med købet af din nye Windows Mobile Smartphone! Læs dette, før du går videre ENHEDEN ER IKKE OPLADET, NÅR DEN TAGES UD AF FORPAKNINGEN. TAG IKKE BATTERIPAKKEN UD,

Læs mere