Doro PhoneEasy 621. Hurtig vejledning. Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Doro PhoneEasy 621. Hurtig vejledning. Dansk"

Transkript

1 Doro PhoneEasy 621 Hurtig vejledning Dansk

2 Overblik Hele brugervejledningen For at se den fulde brugervejledning besøg venligst eller kontakte support.

3 1. Ørestykke 2. Display 3. Pileknapper 4. Venstre funktionsknap 5. Opkaldsknap 6. Hurtigopkald 7. Telefonsvarer 8. Indtastningsmetode/ Lydløs 9. Kameragenvej 10. Beskedgenvej 11. Lydstyrkeregulering 12. Afslut opkald/tænd/ sluk 13. Mikrofon 14. Højre funktionsknap 15. Stik til oplader 16. Stik til headset 17. Tryghedsknap 18. Kameralinse 19. Højttaler 20. Grøn lampe = ny besked/ubesvaret opkald 21. Rød lampe = lavt batteriniveau/ oplader 22. Ladestander 23. Strop 23 22

4 Installation Vigtigt! Sluk for telefonen og frakobl opladeren, inden du tager batteridækslet af. Isætning af SIM-kort, hukommelseskort og batteri Holderen til SIM-kortet og hukommelseskortet sidder i batterirummet Tag batteridækslet af, og fjern batteriet, hvis det allerede er sat i. 2. Valgfrit: Isæt hukommelseskortet i kortpladsen under holderen til SIM-kortet. Sørg for, at kontaktfladerne på hukommelseskortet vender indad, og skub så kortet ind, indtil du hører et klik. Undgå at ridse eller bøje kontakterne på kortet. Hvis du vil fjerne eller udskifte kortet, skal du trykke på det, indtil du hører et klik, hvorefter kortet kan trækkes ud. 3. Sæt SIM-kortet i ved forsigtigt at skubbe det 4

5 ind i holderen. Sørg for, at kontaktfladerne på SIM-kortet vender indad, og at det afskårne hjørne vender nedad. Undgå at ridse eller bøje kontakterne på SIM-kortet. 4. Sæt batteriet i ved at skubbe det ind i batterirummet med kontaktfladerne opad og pegende mod højre. 5. Sæt batteridækslet på igen. Opladning FORSIGTIG Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt og vil muligvis ugyldiggøre telefonens typegodkendelse og garanti. Når batteriet er ved at være tomt, vises og der afgives et advarselssignal. Oplad batteriet: Slutte netadapteren til en stikkontakt og til bøsningen i opladeren y. 5

6 Sådan bliver du fortrolig med din telefons betjening Tænding og slukning af telefonen Hold den røde knap på telefonen inde for at tænde/slukke. Bekræft med Ja for at slukke. Hvis SIM-kortet er gyldigt, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises PIN. Indtast PIN-koden, og tryk på OK ( i øverste venstre hjørne af tastaturet). Slet med Slet ( i øverste højre hjørne af tastaturet). Bemærk! Hvis der ikke er leveret PIN- og PUK-kode sammen med dit SIM-kort, skal du kontakte din serviceudbyder. Forsøg: # viser det resterende antal forsøg på indtastning af PIN-koden. Når der ikke er flere forsøg tilbage, vises PIN blokeret!. SIM-kortet skal herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key). 1. Indtast PUK-koden, og bekræft med OK. 2. Indtast en ny PIN-kode, og bekræft med OK. 3. Indtast den nye PIN-kode igen, og bekræft med OK. 6

7 Opstartsguide Når telefonen tændes for første gang, kan du bruge Opstartsguiden til at foretage grundlæggende indstillinger. 1. Tænde telefonen og Kør opstartsguiden? vises første gang. 2. Trykke på Ja for at ændre eller Nej hvis du ikke vil foretage ændringer. Se Indstillinger/Generelt/Opstartsguide i den komplette brugervejledning. Change the language, time and date Ændring af sprog, tid og dato Standardsproget bestemmes af SIM-kortet. Se Indstillinger om ændring af sprog, tid og dato. Indtastning af tekst Tryk gentagne gange på en taltast, indtil det ønskede tegn vises. Vent et par sekunder, inden du indtaster næste tegn. Tryk på * for at få vist en liste med specialtegn. Vælg det ønskede tegn med /, og tryk på OK for at bekræfte. Brug sidetasterne +/- eller / til at flytte markøren i teksten. Tryk på # for at vælge mellem store bogstaver, små bogstaver og tal. Tryk og hold på # for at få vist en liste over tilgængelige sprog. 7

8 Opkaldsfunktioner Foretagelse af et opkald 1. Indtast telefonnummeret inklusive områdekoden. Slet med Slet. 2. Tryk på for at kalde op. Tryk på Afbryd for at annullere opkaldet. 3. Tryk på for at afslutte opkaldet. Tip: Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på * to gange for at vælge det internationale forvalg +. Foretagelse af opkald fra telefonbogen 1. Tryk på Navn for at åbne Telefonbog. 2. Brug piletasterne / til at bladre igennem Telefonbog, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i kontaktpersonens navn. 3. Tryk på Ring op for at ringe op til den valgte kontaktperson, eller tryk på Tilbage for at vende tilbage til standby. 8

9 Modtagelse af et opkald Du besvarer et indgående opkald, når flappen er lukket, ved at åbne den. Du besvarer et indgående opkald, når du har indstillet Åbn for svar til Fra, se Indstillinger/ Opkald/Svartilstand i den komplette brugervejledning. 1. Åbn flappen, og tryk på for at besvare opkaldet. Alternativt kan du trykke på Lydløs for at slukke forringetonen eller trykke på /lukke flappen for at afvise opkaldet direkte (optagettone). 2. Tryk på for at afslutte opkaldet. Lydstyrkeregulering Brug +/- til at justere lydstyrken under et opkald. Lydstyrken angives i displayet. Se Lydindstilling i den komplette brugervejledning Funktionsknapperne I løbet af et opkald giver funktionsknapperne adgang til yderligere funktioner. Den aktuelle funktion vises i displayet over funktionsknappen. Opkaldsoplysninger Under et opkald vises det kaldte eller det kaldende nummer samt den 9

10 forløbne tid. Hvis opkalderens nummer er skjult, vises Ukendt. Hurtigopkald Brug A B, 0 og 2 9 til at foretage et hurtigopkald fra standby. Tryk og hold på den tilsvarende tast. Tilføjelse af numre til hurtigopkald 1. Tryk på Menu â Indstillinger â Opkald â Hurtigopkald. 2. Vælg A â Tilføj, og vælg en post i telefonbogen. 3. Tryk på OK for at bekræfte. 4. Gentag fremgangsmåden for at føje flere hurtigopkaldsnumre til knapperne B, 0, 2 9. Lydløs Lydløs er en fast profil med Tastetone, Beskedtone og Ringetone deaktiveret, mens Vibration, Opgaver, Daglig påmindelse og Alarm er uændrede. Tryk og hold på genvejsknappen # for at aktivere/deaktivere tilstanden Lydløs. 10

11 SOS-opkald Så længe telefonen er tændt, er det altid muligt at foretage nødopkald ved at indtaste det lokale nummer til alarmcentralen efterfulgt af. Nogle netværk accepterer opkald til nødnumre uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger. Tryghedsknappen Vigtigt! Orientér altid modtagerne på din Nummerliste om, at de er opført som dine Tryghedsalarm-kontaktpersoner. FORSIGTIG Ved aktivering af et Tryghedsalarm-opkald er telefonen forudindstillet til håndfri tilstand. Hold ikke apparatet tæt på øret, når den håndfri tilstand er i brug, da lydstyrken kan være ekstremt høj. Tryghedsknappen giver mulighed for let adgang og kontakt til på forhånd fastlagte numre (Nummerliste), hvis du får brug for hjælp. Tryghedsalarm-funktionen skal muligvis aktiveres, inden den kan anvendes. Hold Tryghedsknappen inde i 3 sekunder, eller tryk på den to gange inden for 1 sekund. Tryghedsalarm-opkaldet påbegyndes efter en forsinkelse på 5 sekunder. I dette tid rum har du mulighed for at forhindre en eventuelt falsk 11

12 alarm ved at trykke på. Der sendes en Tryghedsalarm SMS til alle modtagere. Der ringes op til de første modtagere på listen. Hvis opkaldet ikke besvares inden for 25 sekunder, ringes der op til næste nummer på listen. Opkaldet gentages 3 gange, eller indtil opkaldet besvares, eller indtil der trykkes på. Tryghedsalarm-funktionen kan også konfigureres, så modtageren af opkaldet skal trykke på 0 (nul) for at bekræfte Tryghedsalarm-opkaldet og dermed stoppe alarmsekvensen. Hvis der er risiko for, at Tryghedsalarm-opkaldet bliver besvaret af en telefonsvarer, skal du aktivere funktionen Bekræft med 0. Se Indstillinger/Tryghedsalarm/Bekræft med 0 in full manual. Bemærk! Visse private sikkerhedsvirksomheder accepterer automatiske opkald fra deres kunder. Kontakt altid sikkerhedsvirksomheden, før du bruger deres nummer på listen. 12

13 Telefonbog Telefonbogen kan indeholde 500 kontaktpersoner med 3 numre under hver kontakt. Tilføjelse af kontaktperson 1. Tryk på Menu â Telefonbog â -Ny kontaktâ Tilføj. 2. Indtast et Navn til kontaktpersonen, se Indtastning af tekst. Slet med Slet. 3. Brug / til at vælge Mobil, Hjemme eller Firma, og indtast telefonnummeret eller -numrene inkl. områdekoden. 4. Vælg Ingen â Redigér for at føje et billede til kontaktpersonen. Billedet vises, når denne kontaktperson ringer til dig, og det kan også ses i telefonbogen. Tag billede for at bruge kameraet til at tage et billede. Mine billeder for at vælge et eksisterende billede. 5. Tryk på Gem. Se Indstillinger/Generelt/Telefonbog billede i den komplette brugervejledning. 13

14 ICE (i nødsituationer) Udrykningspersonalet kan få adgang til disse supplerende oplysninger, f.eks. medicinsk information, fra den tilskadekomnes telefon, hvis der opstår en nødsituation. I tilfælde af personskade er det af afgørende betydning at have adgang til disse oplysninger så hurtigt som muligt, da de kan forbedre overlevelseschancerne. Alle felterne er valgfrie, men jo flere oplysninger, desto bedre. 1. Tryk på Menu â ICE. 2. Brug / til at bladre gennem listen over poster. 3. Tryk på Redigér for at tilføje eller redigere oplysninger under hver post. Slet med Slet. 4. Tryk på Gem, når du er færdig. Se Telefonbog/ICE i den komplette brugervejledning. Beskeder Oprettelse og afsendelse af tekstbeskeder (SMS) 1. Tryk på genvejsknappen. Tryk alternativt på Menu â Beskeder. 2. Vælg Opret ny â SMS. 14

15 3. Skriv din besked, se Indtastning af tekst, og tryk derefter på Til. 4. Vælg en modtager fra Telefonbog. Du kan også vælge Indtast nummer og trykke på for at tilføje modtageren manuelt og trykke på Udført. 5. Tryk på Tilføj for at tilføje flere modtagere. Du kan ændre modtagere ved at markere en og trykke på Valg â Redigér/Slet/Slet alt. 6. Tryk på Send for at sende. Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS) 1. Tryk på genvejsknappen. Tryk alternativt på Menu â Beskeder. 2. Vælg Opret ny â MMS. 3. Skriv din besked, se Indtastning af tekst, og tryk derefter på Til. 4. Tryk på Valg â Tilføj billede: Mine billeder for at vælge en fil. Billedstørrelsen skal være mindre end 600 kb. Tag billede for at bruge kameraet til at tage et billede. Du kan også Tilføj lyd og Tilføj video ved hjælp af menuen Valg. 5. Vælg Tilføj emne, og indtast dit emne, og tryk derefter på Udført. 15

16 6. Vælg Til, og vælg modtager fra Telefonbog. Du kan også vælge Indtast nummer for at tilføje modtager manuelt, efterfulgt af Udført. 7. Tryk på Tilføj for at tilføje flere modtagere. 8. Tryk på Send for at sende. Se Beskeder i den komplette brugervejledning. Opkaldsliste Modtagne, ubesvarede og foretagne opkald gemmes i en samlet opkaldslog. Der kan lagres 20 opkald af hver type i loggen. Ved flere opkald fra samme nummer gemmes kun det seneste opkald. Genoptagelse og opkald 1. Tryk på. Du kan også trykke på Menu â Opkaldsliste. 2. Brug / til at vælge: = Indgående = Udgående = Mistede opkald 3. Tryk på for at kalde op. 16

17 Kamera Tør linsen af med en tør klud for at få skarpe billeder. Tag billeder 1. Tryk på genvejsknappen. Du kan også trykke på Menu â Kamera â Kamera. 2. Tryk på for at tage et billede. 3. Tryk på Valg eller Tilbage (hvis du ikke foretager noget valg, gemmes billedet). Videokamera 1. Tryk på Menu â Kamera â Videokamera. 2. Tryk på for at starte optagelse. 3. Tryk på for at stoppe optagelsen. Vælg Ja for at gemme. 4. Tryk på Tilbage for at gå tilbage. Se Kamera i den komplette brugervejledning. Indstillinger De indstillinger, der er beskrevet i dette afsnit, foretages i standbytilstand. Tryk på for at vende tilbage til standbytilstand. 17

18 Klokkeslæt og dato 1. Tryk på Menu â Indstillinger â Generelt. 2. Vælg Tid og dato: Indstil tid for at indtaste klokkeslættet (TT:MM). Indstil dato for at indtaste datoen (DD/MM/ ÅÅÅÅ). 3. Tryk på OK for at bekræfte. Signaler 1. Tryk på Menu â Indstillinger â Lyd. 2. Vælg Signaler â Ringetone. 3. Brug / for at vælge en af de tilgængelige melodier, der herefter afspilles. 4. Tryk på OK for at bekræfte eller på Tilbage for at fortryde ændringerne. Temaer Du kan vælge forskellige temaer for at tilpasse telefonens tekster og baggrund. 1. Tryk på Menu â Indstillinger â Display â Temaer. 2. Brug / til at vælge et tema. 3. Tryk på OK for at bekræfte. 18

19 Fejlfinding Telefonen kan ikke tændes Lavt batteriniveau Tilslut strømadapteren, og oplad batteriet i 3 timer. Batteriet er ikke isat korrekt Kontroller, at batteriet er isat korrekt. Batteriet kan ikke lades op Batteri eller oplader er beskadiget Kontroller batteriet og opladeren. Batteriet må kun oplades ved temperaturer på 0 C til miljø. Sørg for et tilfredsstillende opladnings- 40 C Opladeren er ikke tilsluttet korrekt til telefonen eller stikkontakten Kontroller opladerens tilslutninger. PIN-kode accepteres ikke PIN-koden er indtastet forkert for mange gange SIM-kortfejl SIM-kortet er beskadiget SIM-kortet er isat forkert SIM-kortet er snavset eller fugtigt Indtast PUK-koden for at ændre PINkoden, eller kontakt din serviceudbyder. Kontroller SIM-kortets tilstand. Kontakt din serviceudbyder, hvis det er beskadiget. Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt. Udtag kortet, og sæt det i igen. Aftør SIM-kortets kontaktoverflader med en ren klud. 19

20 Kan ikke oprette forbindelse til netværket SIM-kortet er ugyldigt Kontakt din serviceudbyder. Der er ingen GSMdækning. Kontakt din serviceudbyder. Kan ikke tilføje en kontakt Telefonbogen er fyldt Slet kontakter for at frigøre hukommelse. Kan ikke indstille en funktion Funktionen understøttes ikke eller er Kontakt din serviceudbyder. afmeldt fra netværket 20

21 Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Alt udstyret skal opbevares utilgængeligt for mindre børn. Strømsadapteren er afbrydelsesenheden mellem produktet og strømforsyningen. Vægudtaget skal være i nærheden af udstyret og let tilgængeligt. Netværksservice og omkostninger Din enhed er godkendt til brug i WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz-netværkerne. Du kan kun bruge enheden, hvis du tegner abonnement hos en serviceudbyder. Afbenyttelse af netværksserviceydelser kan medføre trafikgebyrer. Visse af produktets funktioner kræver understøttelse fra netværket, og du skal muligvis abonnere på dem. Brugermiljø Følg altid alle regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og sluk altid for enheden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan virke forstyrrende eller indebære en risiko. Enheden må kun anvendes i de normale brugersituationer. Denne enhed opfylder de gældende regler for stråling, hvis den anvendes i den normale position mod øret, eller hvis den befinder sig mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis enheden bæres tæt på din krop i et etui, en bælteholder eller en anden holder, må disse ikke indeholde metal, og produktet skal placeres i den afstand fra din krop, som er 21

22 angivet ovenfor. Sørg for, at de angivne afstande overholdes, indtil transmissionen er afsluttet. Dele af enheden er magnetisk. Enheden kan derfor tiltrække metaldele. Opbevar ikke kreditkort eller andre magnetiske medier i nærheden af enheden. Information lagret på sådanne enheder kan blive slettet. Medicinske enheder Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller udstyrets producent for at afgøre, om det har tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har spørgsmål. Hvis der er opslag på sygehuse og lignende med påbud om, at du skal slukke for enheden, når du er der, skal du overholde dette. Sygehuse anvender ofte udstyr, der kan være følsomt over for eksterne radiosignaler. Pacemakere Health Industry Manufacturers Association anbefaler, at der altid holdes en minimumsafstand på 15 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og en pacemaker for at undgå potentiel interferens med pacemakeren. Personer med pacemakere: Skal altid holde telefonen mere end 15 cm fra egen pacemaker, når telefonen er tændt Må ikke bære enheden i en brystlomme. Skal anvende øret modsat pacemakeren for at reducere potentiel interferens. Hvis du har mistanke om eventuel interferens, skal du øjeblikkeligt slukke telefonen. 22

23 Områder med risiko for eksplosion Sluk altid enheden, når du opholder dig i et område med risiko for eksplosion. Følg altid skilte og anvisninger. Der er risiko for eksplosion på steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke bilens motor. På sådanne steder kan gnister forårsage eksplosion eller brand, som kan medføre personskader eller være dødbringende. Sluk enheden på tankstationer og andre steder med brændstofpumper og på værksteder. Følg restriktionerne for brug af radioudstyr, der gælder på steder, hvor man opbevarer eller sælger brændstof, kemiske fabrikker og steder med igangværende sprængningsarbejde. Områder med risiko for eksplosion er oftest, men ikke altid, klart afmærkede. Dette gælder også under dæk på skibe; transport eller opbevaring af kemikalier; køretøjer, der benytter flydende brændstof (f.eks. propan eller butan); områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f.eks. korn, støv eller metalpulver. Beskyt hørelsen ADVARSEL Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade. Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker. Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug. 23

24 Nødopkald Vigtigt! Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnet, jordnet og brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at der ikke altid kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig sætte din lid til en mobiltelefon alene, hvis du skal foretage meget vigtige opkald, for eksempel i nødsituationer. Køretøjer Radiosignaler kan påvirke det elektroniske system i motorkøretøjer (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri bremser, automatiske fartpiloter, airbagsystemer), der er installeret forkert eller er dårligt afskærmede. Kontakt producenten eller dennes repræsentant for at få flere oplysninger om dit køretøj og eventuelt ekstraudstyr. Undlad at opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive emner sammen med enheden eller tilbehørsdelene. Køretøjer, der er udstyret med airbags: Husk, at airbags fyldes med luft med betydelig kraft. Undlad derfor at anbringe genstande, herunder også fastmonteret eller bærbart radioudstyr, i området over airbaggen eller i området, hvor den kan udløses. Hvis mobiltelefonudstyret er monteret forkert, og airbaggen fyldes med luft, kan der opstå alvorlige skader. Det er ikke tilladt at anvende enheden om bord på fly. Sluk for enheden, før du går ombord på flyet. Anvendelse af trådløse telekommunikationsenheder ombord på 24

25 fly kan udgøre en sikkerhedsrisiko i luften og forstyrre telekommunikationen. Det kan desuden være ulovligt. Specific Absorption Rate (SAR) Denne enhed opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering med radiobølger. Doro PhoneEasy 621 måler 0,498 W/kg målt over 10 g væv. WHO s maksimumgrænseværdier er 2,0 W/kg (målt over 10 g væv). Pleje og vedligeholdelse Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles forsigtigt. Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug. Beskyt enheden mod fugt. Nedbør, fugt og alle former for væske kan indeholde emner, der får de elektroniske kredsløb til at korrodere. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, før du installerer det igen. Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade. Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske apparats levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte visse plastdele. Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt på indersiden, så de elektroniske kredsløb kan blive ødelagt. 25

26 Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her. Undgå at tabe enheden. Undlad at slå på enheden eller at ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt. Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden. Ovenstående råd gælder både enheden samt batteri, oplader og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk kvittering eller en kopi af fakturaen. Garanti Dette produkt har 24 måneders garanti fra købsdatoen. Ved eventuelle reklamationer skal du kontakte det sted, hvor du har købt enheden. Garantiservice udføres kun mod forevisning af en gyldig købskvittering/fakturakopi. Garantien dækker ikke, hvis fejlen skyldes ulykkestilfælde eller lignende, andre udefrakommende påvirkninger, indtrængende væske, skødesløshed, unormal brug, mangelfuld vedligeholdelse eller lignende forhold fra købers side. Garantien dækker heller ikke fejl, der er opstået på grund af lynnedslag eller andre elektriske spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker ledningen til enheden ud under tordenvejr. Batterier er forbrugsdele og er ikke omfattet af garantien. Denne garanti gælder ikke, hvis der har været anvendt andre batterier end originale Doro-batterier. 26

27 Specifikationer Netværk: WCDMA 900/2100 MHz Dimensioner: Vægt: Batteri: GSM 900/1800/1900 MHz 102 mm x 52 mm x 19 mm 103 g (inkl. batteri) 3,7 V / 800 mah Li-ion batteri Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, inc. ezitype er et varemærke, som tilhører Zi Corporation. vcard er et varemærke, der tilhører Internet Mail Consortium. Overensstemmelseserklæring Doro erklærer hermed, at Doro PhoneEasy 621 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/ EF (R&TTE) og 2011/65/EF (RoHS). Et eksemplar af overensstemmelseserklæringen findes på Doro AB. Alle rettigheder forbeholdes. 27

28 PhoneEasy 621 (1031) QSG Danish Version

Doro PhoneEasy 515. Dansk

Doro PhoneEasy 515. Dansk Doro PhoneEasy 515 Dansk 1. Lydstyrkeregulering 2. Lampe 3. Venstre funktionstast 4. Opkaldstast 5. Hurtigvalgstaster 6. Telefonsvarer 7. Tastaturlås 8. Mikrofon 9. Lydløs / Indtastningsmetode 10. Kamera-genvej

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Din brugermanual DORO PHONEEASY 610 http://da.yourpdfguides.com/dref/3925181

Din brugermanual DORO PHONEEASY 610 http://da.yourpdfguides.com/dref/3925181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Doro Secure 350. Dansk

Doro Secure 350. Dansk Doro Secure 350 Dansk 1 2 3 4 5 20 19 18 17 16 15 14 6 7 13 8 9 10 11 12 Dansk 1. Mikrofonniveau 2. Udtag til ekstra alarmudstyr 3. Telefonbog 4. Alarmtast 5. Kraftig forstærkning (boost) 6. Toneregulering

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål?

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips CD290 CD295 Turqoise Gray Duotone

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning 9310691 5. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-5 overholder de væsentlige

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere