Sponsorsvøm 15. marts. Januar 2011 Nr. 1 Årgang 43. Kampråb konkurrence s. 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sponsorsvøm 15. marts. Januar 2011 Nr. 1 Årgang 43. Kampråb konkurrence s. 11"

Transkript

1 Sponsorsvøm 15. marts K L U B B L A D E T Januar 2011 Nr. 1 Årgang 43 Kampråb konkurrence s. 11 1

2 Bestyrelsen orienterer Alle medlemmer, frivillige og ansatte ønskes et rigtig godt nytår! Samtidig tak til jer alle for det store arbejde I har lagt i klubben i det forløbne år. Takken skal især gå til den store flok hårdtarbejdende frivillige, som for det meste arbejder i kulissen, samt klubbens ansatte, som med god grund opnår resultater og roses af vore medlemmer og deres forældre. HVS-bladet Medlemsblad for Hvidovre Svømmeklub Ansvarshavende redaktør: Ulla Thorup Hvidovrevej 97 H 2650 Hvidovre Layout: Jan Meier Fotos og grafik: Jan Meier Annoncer: John Hansen Oplag: 1200 eksemplarer Tryk: Digitalhuset A/S Næste nummer forventes at udkomme Maj 2011 Indlæg til næste nummer: 1. april 2011 Klubbens hjemmeside: Indhold: Bestyrelsen orienterer... 3 Indkaldelse til generalforsamling Kontingent Kalender DreamTeam; julefrokost Delfincup for Svømmeskolen... 7 Vandaerobic for voksne... 8, 9 Kontoret orienterer Kampråb; konkurrence Sponsorudvalget... 12, 13 Nåle; efteråret... 14, 15, 16, 17 Præmier; klubfesten Instruktører og føl Klubmester og 25 Bestyrelsen Annoncepriser...30 Klubbens kontor: Frihedens Idrætscenter Klublokale 1 Tirsdag 8-14 og Onsdag 8-14 Tlf: Mobil: Mail: Højdepunktet for svømmerne var klubmesterskaberne, hvor vi så resultatet af god og hård træning gennem efteråret. Resultater, nåle og præmier kan findes på hjemmesiden og her i bladet. Året har budt på udskiftning af trænere, arbejde med at få en vision på plads, arbejde med at genskabe et velfungerende k-udvalg, arbejde med at videreføre de gode tiltag omkring sponsorarbejde/klubtøj og meget mere. I svømmeskolen har de gode traditioner for børnestævner udviklet sig til at blive et tilløbsstykke. Vores medlemssystem og tilmelding til hold er ved at blive udskiftet med noget mere tidssvarende og betjeningsvenligt, som netop nu er ved at stå sin prøve. Der har selvsagt været masser af mennesker inde over alle disse ting, for at det har kunnet ske. Det har stillet store krav til vores evne til at informere og at kommunikere, hvorfor vi løbende arbejder på at blive bedre til at føre en positiv og anerkendende kommunikation. Gennem alle disse opgaver har det været bestyrelsen magtpåliggende, at holde klubbens vision for øje, som sætter fokus på værdierne ansvarlighed, fællesskab og kvalitet. Vi tænkte især ansvarlighed, fællesskab og kvalitet, da vi indførte official-forpligtelsen i K-afdelingen. Vi udfører opgaverne i fællesskab. Vores stævner får kvalitet, når der er tilstrækkeligt med veluddannede folk til at løse opgaverne. Vi tager alle et ansvar for egne og andres børn. Vi prøver på at beskrive præcist, hvordan man skal forholde sig og hvilke regler der gælder på alle områder. Derfor er reglerne for official-dage og uddannelse tilgængelige på hjemmesiden under følgende link: Vi har checket børneattester for næsten alle forældre i k-afdelingen. Vi mangler kun nogle få forældre, som bedes underskrive en samtykkeerklæring snarest muligt. Blanketten kan hentes på kontoret og afleveres igen i udfyldt stand, hvorpå klubben tager sig af fremsendelsen. Man kan også hente blanketten på dette link: udfylde den og aflevere den på kontoret. 2 3

3 Hvis nogen synes, der er uklarheder i ovenstående, kan de henvende sig til kontoret eller til mig, så vi kan få en snak om børneattester. For at kunne drive en forening ansvarligt og demokratisk, har det en stor betydning, at der er folk, som vil gøre deres indflydelse gældende gennem det arbejde, der skal lægges i bestyrelsen. Derfor gør jeg opmærksom på generalforsamlingen torsdag den 24. februar. Mød op og gør en forskel fx ved at stille op til bestyrelsen eller ved at deltage i valget af nye bestyrelsesmedlemmer. På bestyrelsens vegne Ulla Thorup GENERALFORSAMLING Hvidovre Svømmeklubs ordinære generalforsamling afholdes torsdag kl i fællesklublokalet i FIC orienterer Kontingentsatser for sæson 2010/2011 Kalender 2011 Hvidovre Svømmeklubs kalender for lokale arrangementer. K-holdenes lejre og stævner på udebane findes i aktivitetskalenderen, som udleveres af træneren. Dagsorden iht. lovenes 8 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, kontingent og indskud for det kommende år 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen iht Valg af revisor og revisorsuppleant iht Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingens pkt. 5, skal iht. lovenes 7 være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne samt det reviderede driftsregnskab fremlægges i klublokalet til gennemsyn en uge før generalforsamlingen. På valg er under pkt.6: Næstformand: Jon Lindecrona (Genopstiller ikke) Kasserer Charlotte Frederiksen (Genopstiller ikke) BS-medlem: Marianne Østergaard (Genopstiller ikke) BS-medlem: Ole Damgaard På valg er under pkt.7: Suppleant: Stig Vejergang Suppleant: Michael Lynge-Svendsen På valg er under pkt. 8: Revisor: Henrik Hesselholdt Revisorsuppleant: Ruth Hansen Stemmeret har, iht. lovene 7, aktive medlemmer over 14 år, der har været medlemmer af klubben fra starten af indeværende sæson. Medlemmer under 14 år kan afgive deres stemme via forælder eller værge. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har også passive medlemmer, der har været aktive i klubben i mindst 3 år og derefter er overgået til passiv- eller æresmedlemmer. Man betaler for 4½ måned ad gangen. (1/9 til og med 15/1 og 15/1 til og med 31/5). Tilmelding sker via hjemmesiden. Fra indførelse af nyt system sker betaling af kontingent og administrationsgebyr ligeledes via hjemmesiden. Kontingent refunderes ikke, hvis man stopper indenfor perioden. Barn, voksen, familie og E-hold betaler 2 x kr. 650 kr. årligt. (Det gælder også selv om der er både barn og voksen i vandet.) A: 2 x kr. B: 2 x kr. C: 2 x kr. D: 2 x 850 kr. Dreamteam: 2 x 850 kr. Passive medlemmer: 1 x 175 kr. Indmeldelsesgebyr: 100 kr. Fredag 21/ Boble-cup Friheden Svømmehal Lørdag 5/ Arrangement for ansatte Ll. Friheden Man. 14/2 søn. 20/2 Vinterferie for svømmeskolen (begge dage inkl.) Træning efter særlig plan A- og B-hold Træningslejr C-, D- og E-hold Torsdag 24/ Generalforsamling Fællesklub Lørdag 12/ DUKA Friheden Svømmehal for børn uden bronzenål Søndag 6/ Pladeræs Avedøre Svømmehal for leg/plask-hold Tirsdag 15/ Sponsorstævne Friheden Svømmehal Hold inden 18 og efter 21 svømmer som sædvanligt Søndag 3/ Instruktørmøde Fællesklublokalet Lørdag 16/ Børnestævne Avedøre Svømmehal for svømmeskolen Man. 18/4 - man. 25/4 Påskeferie for svømmeskolen (begge dage inkl.) A- og B-hold, træningslejr C- og D-hold får besked af træner om evt. træning Lørdag 7/ Miniturnering Friheden Svømmehal Søndag 15/ Svøm Langt Friheden Svømmehal Mærkesvømning for svømmeskolen Bestyrelsen Fredag 20/5 Store Bededag 4 5

4 Dreamteam Dreamteam Julefrokost for Dream Team Delfincup for Hvidovre svømmeskole Lørdag d. 20. november 2010 afholdt Hvidovre svømmeklub Delfin Cup i Frihedens svømmehal for alle børnene i svømmeskolen. Da alle børnene var inviteret til stævnet, regnede vi med at der kom mange men blev overrasket over at næsten 140 børn blev meldt til Så blev det skam tid til, at DREAM TEAM stævnet. For at give plads til alle og sørge for at børnene ikke skulle vente for længe, kunne skulle holde deres første julefrokost på holdet. de kun tilmelde sig et løb. Planerne for julefrokosten startede allerede i Børnene kunne vælge mellem at svømme 25, 50 eller 100 meter på maven eller på ryggen. november måned. Alle på holdet var friske på. at For at de små leg/plask samt begyndere kunne være med, så havde de mulighed for at svømme vi skulle have en hyggelige aften, så folk meldte 1 bane på ryggen eller maven med hjælpemidler (plade, søhest, bælte eller instruktør/føl). tilbage og der kom styr på det hele. Efter at børnene havde svømmet deres bane eller baner, kom de op af vandet trætte, men Endelig kom dagen, hvor vi skulle holde vores glade over deres flotte præstationer. Her fik de et diplom med deres tid og en juice med julefrokost. Alle mødtes kl. 18 hjemme hos Mike, hvor festen skulle holdes. Vi bidrog alle lidt nyt brændstof til kroppen. til vores buffet, hvor det stod på fiskefilter, sild, Det er blevet en tradition at instruktører og føl hopper i vandet for at vise, de også kan leverpostej, flæskesteg, frikadeller m.m. Der var svømme. Endnu engang blev det gjort med et smil på læben og børnene syntes, det var sjovt rigtig meget mad, så der var også mulighed for at se deres egen instruktør eller føl svømme, ligesom dem selv. natmad. Der var ingen som skulle kede sig under For at vi kunne få stævnet til at køre, havde vi brug for mange hjælpere og dem vil vi middage, så der lå sedler under deres tallerkener, gerne sige tak til. Vi håber på at I har mod på at hjælpe til næste gang, vi har stævne i hvorpå der stod hvad deres opgave var under svømmeskolen. Vi vil også sige tak til publikum, som var med til at heppe på julefrokosten. F. eks. tør din sidemand om børnene og gøre stævnet til en god oplevelse for alle vores dejlige svømmere. munden, holde en tale om nogle og mange flere. Vi glæder os til at se jer til de næste stævner, som kommer til foråret. Til en julefrokost hører der risalamande, men før Med venlig hilsen den blev serveret skulle der lige være en leg. Så det blev til en gang pakkeleg, men at pakke en Stefanie, Torben og Mike (Stævneudvalget) velindpakket pakke ud. Denne leg vandt Tanja og hun kunne tage en gang karamel frøer med hjem. TILLYKKE MED DEM. Så var det tid til risalamande, og jagten gik på at få mandlen. Rikke var så sød, at give Torben mandlen, da hun hældte op til ham. Så TILLYKKE MED MANDLEGAVEN Torben. Ingen julefrokost uden pakkespil. Normalt spilles der med, at der må tages en pakke, når man får en 6 er, men til vores pakkeleg var det både 1 og 6 samt med en 4, måtte vi tage fra vores sidemand til højre. Der var virkelige kamp om gaverne. Da legen sluttede, havde næste alle fået en gave, som de kunne pakke op med et smil på læben. Resten af aftenen gik med hygge, sang og dans samt en rigtig god stemning. Det var en rigtig hyggelig aften som sluttet sent. Tak for en hyggelige aften i selskab med jer og så må vi ser om der kommer en sommerfest eller julefrokost i det nye år. Med venlig hilsen 6 Mike (DREAM TEAM) 7

5 Vandaerobic i Hvidovre svømmeklub Vandaerobic bliver brugt meget i Hvidovre svømmeklub, specielt på hold med voksne svømmere. Mange går på holdene for at få motion, da svømning jo er god motion for alle aldersklasser. Vandaerobic er en anderledes og sjov måde, at få motion på. Vandets modstand udnyttes og giver derfor et andet udbytte end aerobic på land. Vandaerobic kræver ikke de store svømmeegenskaber, men det er en fordel ikke at være bange for at få vand i hovedet eller at komme ud i den dybe ende. Vandaerobic er anderledes motion, men det er med til at få pulsen op og styrker musklerne i hele kroppen. Instruktøren har på forhånd valgt hvilken musik, de vil bruge til undervisningen. Et program kan f.eks. starte med at hovedet drejer fra side til side og derefter arbejder man sig ned mod skulderne, så armene og helt ned til benene. Jeg bruger vandaerobic på et af mine hold, hvor jeg har tre mandlige svømmere og de vil gerne lave vandaerobic hver gang. Jeg laver vandaerobic i minutter på mit hold, da det er et motionshold og de så kan bruge den anden del af tiden på at svømme. Mine svømmere er meget glad for vandaerobic, da det er en sjovere måde at få motion på, og det er også en fælles aktivitet. Jeg bruger det også på mine handicap hold og her bliver det også godt modtaget, og de synes det er en sjov form for motion. Jeg vil anbefale, at vandaerobic i undervisningen, da det er noget andet end bare at svømme. Her er nogle illustrationer til vandaerobic i Avedøre svømmehal. Skrevet af Mike Grønvall 8 9

6 Kontoret orienterer Kontortid: Kontorets åbningstid: Tirsdag og onsdag 8-14 samt tirsdag Indmeldelse: Indmeldelse sker via hjemmesiden se vejledning. Vi har IKKE hold på Langhøjskolen frem til ca. 1/ grundet renovering af bassinet. Klubmedlemmer vil automatisk få besked via mail om tilmelding til Langhøj, når det åbner igen. HUSK NU DIT KORT. Alle, der går på hold i svømmeskole i Friheden i svømmehallens åbningstid, skal huske deres kort HVER GANG! Man skal ind og ud gennem slusen på det samme kort. Slusen åbner ikke, hvis man går ind og ud på forskellige kort, så hvis man er smuttet ind med en kammerat, virker ens eget kort ikke, når man skal ud. (Eller omvendt) Nul daglige gebyrer + Personlig rådgivning Deltag i konkurrencen om det bedste kampråb eller sang for Hvidovre Svømmeklub. Vi savner et godt kampråb eller sang til, når vi er til stævner. Det bedste kampråb eller sang vil blive belønnet med 500,- kr. der indsættes på din sponsorkonto. Konkurrencen løber frem til den 21. februar, og den 24. februar på vor Generalforsamling vælges det bedste kampråb eller sang. Man må gerne gå flere sammen om at lave kampråbet eller sangen, men så deles man om præmien. Kampråbet eller sangen indleveres til Susanne på kontoret. Kom ind til os og hør, hvor meget du kan få for 0 kroner, hvis du klarer det meste selv eller klik ind på danskebank.dk Hvidovre Afdeling Telefon

7 Sponsor udvalget Nyt fra Sponsorudvalget. Sponsorudvalget er ved at lægge sidste hånd på materialet til Sponsorsvøm, som i år er den 15. marts. Materialet forventes at blive uddelt til svømmerne på A, B, C og D-holdet den 25. januar, så svømmerne har god tid til at besøge deres tildelte sponsorer. Vi ved af erfaring fra tidligere år, at enkelte sponsorer skal besøges mere end en gang før der er bid og man får kontakt med den rette person, så lad nu være med at starte dagen før aftalerne skal afleveres!!! Husk at kontakte Kirsten Meier eller Jannie Bjerregaard, hvis I selv har et forslag til en sponsor, der bor i postnummer 2650, så I ikke risikere at komme til at stjæle en sponsor, som er tildelt en klubkammerat. Hvis sponsoren bor udenfor 2650 kan I indgå aftale uden at kontakte Kirsten eller Jannie først. Såfremt der i svømmeklubben er medlemmer/forældre der ønsker at sponsorere en enkelt svømmer eller et hold, kan materiale rekvireres ved henvendelse til en fra sponsorudvalget. (se side 24) I er naturligv is velkomne til at overvæ før eller eft re stævnet er stævnet i Frihedens vil der være Idrætscenter mulighed for, og at hilse på svø mmerne. Yderliger e oplysning er: Skulle i være i tvivl om nog et i forbindel velkomne til se med arrang at kontakte ementet, er en af nedenn Kirsten Me i meget ævnte: ier, på telefon Ma Jannie Bjerre il: gaard, på tele s.dk fon Mail: jan k Vi bede r jer tage go dt imod vore til jer, og hå svømmere, be r på jeres bid når de henv Sponsor-aftale ender sig rag. Undertegnede person eller firma indvilger i at støtte Hvidovre Svømmeklub På forhånd i bestræbelserne på at skaffe midler til at styrke konkurrenceafdelingen og klublivet tak Hvidovre Sv i Hvidovre Svømmeklub, ved at betale: ømmeklub 10 øre 20 øre 30 øre 50 øre 1 kr øre Hilsen Sponsorudvalget til alle priv ate og erhv være med ervsdriven til at støtte de om at et godt form ål for hver meter som: Navn: tilbagelægger på 1 time ved: Sponsor-Svømmestævne 2011 Tirsdag den 15. marts i Frihedens Idrætscenter Sponsor Stempel: John Hansen er trådt ud af Sponsorudvalget og vi mangler derfor et medlem, der vil være interesseret i at løfte de opgaver John bestred. Der er bl.a. tale om hvervning af og opfølgning på nye sponsorer samt annoncer til klubbladet og hjemmesiden. SPONSOR -SVØM 20 Indbydelse giver jer ch ancen her Køb en sv og nu: ømmer bliv sponso r i 1 time Kontaktperson: Det årlige sp onsor-svømm estævne afh Tirsdag de oldes: n 15. marts Frihedens kl 18:25-21: Idrætscente 00 i Efter stævnet vil sponsoren som kvittering og tak for hjælpen modtage et SPONSOR-DIPLOM, der r, Hv ido vrevej 446, kl. 18:25-19: svømmer angiver det antal meter den pågældende svømmer har tilbagelagt, samt et girokort på det beløb, der C+D holde kl. 19:30 t, 20:30 svø er sponseret. Underskrift: dato: mmer A+ B holdet Hvidovre Svømmeklub siger på forhånd tak for hjælpen. Sponsor-aftale Informationsfolder til erhvervsdrivende/private 13

8 Nåle_ efterår_2010 Rasmus Svendsen 1996 Sølv m Sløjfe 01: m Butterfly Rolf Svensson 1994 Sølv 01: m Frisvømning Sølv 2 01: m Brystsvømning Søren Meier 1994 Sølv Delfin m Sløjfe 02: m Frisvømning Thea Jensen 1996 Sølv Delfin 02: m Medley Sølv Delfin 2 02: m Frisvømning Eva Rasmussen 1996 Sølv 2 01: m Frisvømning Sølv m Sløjfe 03: m Brystsvømning Gustav Lindecrona 1995 Sølv m Sløjfe 02: m Brystsvømning Ida Jensen 1998 Bronze Delfin 02: m Frisvømning Bronze Delfin 2 03: m Medley Mikkel Samsøe Borch 1997 Bronze Delfin m Sløjfe 01: m Butterfly Sølv 01: m Frisvømning Julie Brosbøl Olsen 1999 Bronze Delfin m Sløjfe 01: m Rygsvømning Frederikke Dons 1998 Sølv 2 01: m Medley Milos Bodiroga 1999 Bronze Delfin 2 03: m Medley Bronze Delfin m Sløjfe 01: m Brystsvømning Josefine Brosbøl Olsen 2001 Bronze 01: m Medley Katrine Johannessen : m Rygsvømning Flipper 01: m Frisvømning Frederikke Mertins 2000 Bronze Delfin 01: m Brystsvømning Magnus Sibbersen : m Frisvømning Jamilla Bistrup : m Rygsvømning Flipper 01: m Frisvømning Stephanie Damgaard 1999 Bronze Delfin 01: m Frisvømning Silke Christoffersen 1998 Bronze Delfin 01: m Frisvømning Oliver Jacobsen 1997 Bronze Delfin 01: m Frisvømning Nathalie Aaes-Jørgensen : m Rygsvømning Theodora Bodiroga : m Frisvømning Mads Haugård Hansen : m Frisvømning Flipper 01: m Frisvømning Julie Bak Sølv 2 02: m Medley 15

9 Markus Jakobsen : m Frisvømning Isabella V. Knudsen 1998 Bronze m Sløjfe 01: m Rygsvømning Mark Bjerregaard 1994 Sølv Delfin m Sløjfe 00: m Frisvømning Benedicte Ø. Hansen 1995 Sølv Delfin 19: m Frisvømning Cecilie Ishøy 1996 Sølv 03: m Medley Clara Hedstrøm Olsen : m Frisvømning Flipper 03: m Frisvømning Fie Sass : m Frisvømning Flipper 01: m Rygsvømning Signe Mette Mortensen : m Frisvømning Sarah Hvass de Gang : m Frisvømning Mille Moeskjær : m Rygsvømning Kristine Mikkelsen 2000 Flipper 02: m Brystsvømning Mikkel Ulrich 1998 Bronze Delfin 05: m Frisvømning Nathja Larsen 1995 Sølv Delfin 2 00: m Frisvømning Sølv Delfin m Sløjfe 02: m Brystsvømning Lukas Jakobsen 1997 Bronze 2 03: m Medley Anne Sofie Gammelgaard 1998 Bronze 2 01: m Frisvømning Mathias Jakobsen 2000 Flipper 01: m Frisvømning Anders Skousen : m Frisvømning Julie Walas : m Frisvømning 16 17

10 Præmier overrakt ved klubfesten Årets svømmer: Elina Wagner Flidspræmie A-hold: Bennedicte Ø. Hansen Flidspræmie B-hold: Mikkel Borch Flidspræmie C-hold: Ida Vejergang Jensen Årets Vennepris blev overrakt til Lise og Niels-Erik Broberg for deres store arbejde med at organisere, købe ind, lave mad og meget andet i forbindelse med klubfesten. Tusind tak for det store arbejde! Bestyrelsen 18 19

11 Liste over instruktører i Hvidovre Svømmeklub Navn Mobil Mail Anders Svendsen F Danielle Meyer F Sif Andersen F Dorte Klint Moebius F Sebastian David Junker Andersen F Jacob Olufsen F Anders Olofsen F Sissel Raaschou F Katja Klepsch F Signe Agerskov F Gustav Lindekrona F Benjamin L.Hansen F-vikar Rolf Svensson F-vikar Benedicte Ø. Hansen Følaspirant Elina Lynge Wagner Følaspirant Thea Jensen Følaspirant Amalie Andersen I Christina Olsen I Christian Jensen I Louise Skærbæk I Pia Bistrup I Mike Grønvall I Sigrid Jensen I Stefanie Veber I Torben Ottosen I Mie Hansen I Zandra Lintrup I Sally Veber I Conni Veber I Julie Dyppel, I Janicke Langer I Tanja Stenholdt Olsen I Bettina Johanneson I Tanja Koch I Karl-Christian Johansson KA Thomas Øst-Jacobsen KB Ida Rønhoff Nielsen KC Jesper Madsen KD Camilla Østergaard Vikar Shirly Greisen Vikar B=babyinstruktør, F=føl, I=instruktør, H=handicapinstruktør, P=pensionistinstruktør, K=konkurrencetræner, V=vikar 20 21

12 Klubmester 2010 Piger/Damer Drenge/Herrer Gruppevinder gruppe 8 Årgang 2000 og yngre Gruppevinder gruppe 7 Navn Point 1 Mads Haugård Hansen Viktor Kielstrup Magnus Sibbersen 250 Årgang 2000 og yngre Årgang Frederikke Mertins Mikkel Ulrick Josefine Brobøl Olsen Christoffer O. Kjerri Kristine Mikkelsen 528 Gruppevindere gruppe 6 Reg. Revisor Martin Høgh HR REVISION Ledreborg Allé 130 B 4000 Roskilde Telefon: Årgang Årgang Frederikke Dons Rasmus Svendsen Julie Brosbøl Olsen Mikkel Samsøe Borch Mathilde Olsen 1669 Gruppevindere gruppe 5 Årgang Årgang Elina Wagner Mark Bjerregaard Thea Jensen Søren Meier Eva Rasmussen Gustav Lindecrona

13 Hvidovre Svømmeklubs bestyrelse BS-medlem Formand Valg 2012 BS-medlem Næstformand Valg 2011 BS-medlem Kasserer, kurser Valg 2011 Ulla Thorup Hvidovrevej 97 H Jon Lindecrona Krogstens Alle 29 Charlotte Frederiksen Strandbyparken 20, 1. tv Klubmester 2010 Piger/Damer Drenge/Herrer BS-medlem Valg 2012 John Hansen Ørumvej Gruppevindere gruppe 4 BS-medlem Valg 2011 BS-medlem Valg 2012 Marianne Østergaard Brobyvej 10 Bent Olsen Bredegårds Alle Årgang Årgang Nathja Larsen Anders Svendsen Benedicte Ø. Hansen Trine Meier 2979 BS-medlem K-udvalg Valg 2011 Suppleant K-udvalg Valg 2011 Suppleant K-udvalg Valg 2011 Andre: Forretningsfører Regnskab/løn Kontor Ole Damgaard Perlevej 42 Stig Vejergang Åstrupgårdsvej 9 A Michael Lynge-Svendsen Strandvangsvej 12 Susanne Hansen Ørumvej Gruppevindere gruppe 3 og Klubmester Årgang: Åben klasse Årgang: Åben klasse 1 Mie Hansen Christian Jensen Sigrid Jensen Mark Bjerregaard Elina Wagner Søren Meier 3667 Vindere 50m fri finaler 1 Mie Hansen Christian Jensen Elina Wagner Søren Meier Vindere 50m fri + 50m bjærgning 1 Anders Svendsen Kasper Nyegaard Sponsorudvalg Jannie Bjerregaard Kirsten Meier Bettina Ishøj Henrik Hesselholt Chefinstruktør Conni Veber Langhøjvej 5A Kontakt Hvidovre Avis Kirsten Østergaard Officials Jørgen Rasmussen Officialadministration Lars Brosbøl Olsen com 24 25

14 photocare.dk Kom ind med: Film ramkort CD er negativer dias billeder Så laver vi de flotteste billeder fra str. XX cm op til XX cm Damborg Graphic PhotoCare indsæt gadenavn indsæt postnr + by indsæt tlf. nr. PhotoCare Frihedens Butikcenter 2650 Hvidovre

15 Vi arrangerer alt! Avedøre dækservice Bryllup, fødselsdag, konfirmation, bisættelse, møde, konference, kursus, temafest og meget mere!!! også levering til døren!!! RESTAURANT HALVLEG Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej Hvidovre Tlf Nye Dæk Slidbaner Afbalancering Åbent: Mandag-Fredag kl 7:30-17:00 Lørdag lukket Hver Lørdag i April og November måned åben fra 8:00-12:00 Kanalholmen 2 Tlf.: Plads til selskaber fra 10 til 1200 personer i samme lokale Lokaler i Hvidovre og på Toftegårdsplads i Valby Ring (Halvleg) eller #2 (Valby) for brochure eller uforpligtende tilbud. Husk at i Halvleg og Valby serverer vi hver dag Dagens ret, a la carte, smørrebrød, kage, frugt m.m. Alt sammen til meget rimelige priser! CAFÉ VALBY KULTURHUS Take Away Selskabslokale Diner Transportable Valgårdsvej 8, 2500 Valby Tlf NEKUDEMUS CAFÉ & BAR Gl. Køge Landevej Hvidovre Tlf CEAM-SOFT Computerhjælp til Private CEAM-SOFT er IT support & Computerhjælp. CEAM-SOFT beskæftiger sig med udkørende computer-/it hjælp til private. Vi udfører bl.a. opgaver som opgradering og reparation af computere, hjælp til installation af programmer og computerudstyr såsom internet, lokalnetværk (evt. trådløst), printere, routere og meget mere. Kort sagt alt hvad der har med dagligdagens IT-opgaver at gøre. Derudover beskæftiger vi os med salg af såvel stationære som bærbare Pc er. Sammen afdækker vi dit behov, og skræddersyr derefter en computer som passer til dig. Med venlig hilsen CEAM-SOFT Claus Sylvest Ishøy, IT Systemudvikler IT Konsulent Tlf.: web:

16 Priser for annoncer i Hvidovre Svømmeklubs blad og WWW pr. 2011: Hjemmeside 1 helside 900 kr. 3 helsider kr. 500 kr. ½ side 500 kr. 3 ½ sider kr. 500 kr. ¼ side 300 kr. 3 ¼ sider 800 kr. 500 kr. Velkommen! Foråret er lige om hjørnet.. Er dine reklamer forårsklar? Hvidovre Svømmeklub s svømmere og forældre støtter annoncørerne. VI SKABER POSITIVE OPLEVELSER Der er også mulighed for at sponsorere et af konkurrenceholdene eller en af de dygtige svømmere. Henvendelse til: Sponsorudvalget, se side 24 -sammen rammer vi plet Kontakt Med venlig hilsen for et uforpligtende tilbud. Jan Meier 30 Art Director og Grafisk Designer 31

17 Danmarks største udvalg i svømmetøj og - rekvisitter Klik ind på og se hvilke modeller og størrelser vi har på lager til øjeblikkelig levering. Vores åbningstider: Mandag og onsdag kl. 9:00-18:00 Tirsdag, torsdag og fredag kl. 9:00-16:00. Lørdag - ring først! www. badedyr.dk SVØMMESPECIALISTEN JB SPORT TLF: Rødovrevej 155, 2610 Rødovre 32

Vision: Klubmesterskab 2011. Januar 2012 Nr. 1 Årgang 44

Vision: Klubmesterskab 2011. Januar 2012 Nr. 1 Årgang 44 Vision: Hvidovre SvømmeKlub lærer hele Hvidovre at svømme. Vi vil gøre Hvidovre kendt som en grøn svømmeby med fokus på elite såvel som bredde. Klubben drives socialt ansvarlig med en positiv klubkultur.

Læs mere

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 riposten Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 Håndbold Over 130 børn spiller minihåndbold i Stavtrup. Her er de kommende U10-spillere fra 2004. Læs mere på side 26 2 riposten februar

Læs mere

KONTINGENTER. Allerød Svømmeklub Program 05/06 VI SES I SVØMMEHALLEN... Delfin nr. 1-2005. Svømmeskolen. Nye medlemmer Kontingent

KONTINGENTER. Allerød Svømmeklub Program 05/06 VI SES I SVØMMEHALLEN... Delfin nr. 1-2005. Svømmeskolen. Nye medlemmer Kontingent KONTINGENTER Svømmeskolen Nye medlemmer Kontingent Indm. gebyr Pris i alt Ant al Pr. rate. / 2. / 3. Småbørnshold Børnehold Ungdomshold Handicap Voksen / Vandg. Masters, et hold Masters, alle hold Familiehold

Læs mere

Brande Badminton Club

Brande Badminton Club Brande Badminton Club December 2010 - Nummer 2-28. årgang Indhold Side 2: Forord ved formanden Aktivitetskalender Side 3: Badmintonstævner Side 4 Tilmelding til stævner Holdbilleder Side 5: Hilsen fra

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

DM på kajakergometer IDRÆTSFORENINGEN. Jacob - dobbelt dansk mester i paraklassen FOR HANDICAPPEDE I AALBORG

DM på kajakergometer IDRÆTSFORENINGEN. Jacob - dobbelt dansk mester i paraklassen FOR HANDICAPPEDE I AALBORG IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG Tilpasset idræt for alle Medlemsblad nr. 170 Marts 2015 DM på kajakergometer Jacob - dobbelt dansk mester i paraklassen BESTYRELSEN: Formand: JAN KARKOV SØRENSEN

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang December 2013 Nr. 4. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang December 2013 Nr. 4. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang December 2013 Nr. 4 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere

I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 48 December 2014 Nr. 4 I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere Den 29. november afholdtes Ungdommens Juleturnering.

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem Boldøjet Kontakt: Kristian van der Bijl VOLLEY Michael Christiansen BOLDØJET :Helle Kirkeby :Inge Vinther :Ingelise Kahr :Margrethe Børresen : 8683 6711 8683 7013 8683 6943 8683 7047 8683 7323 Kontakt

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

Helsingør Svømmeklub

Helsingør Svømmeklub Helsingør Svømmeklub Introduktionsfolder Konkurrenceafdelingen 2012-2013 Svømmeklubben Konkurrenceafdelingens opbygning Konkurrenceafdelingen består af 4 hold. Der er tale om følgende: Hold Træner Træningsdage

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold Arresø Nejede Tulstrup Vester Strødam Magic Torsdag på Kulsviergården Lykkesholm Sønder Strødam

Læs mere

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live.

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live. Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen, Fortly

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

www.themgf.dk JYSK/FYNSK MESTERSKAB TIL THEM GF S DYGTIGE U8/9 FODBOLDDRENGE Sports- og Sponsor Nyt

www.themgf.dk JYSK/FYNSK MESTERSKAB TIL THEM GF S DYGTIGE U8/9 FODBOLDDRENGE Sports- og Sponsor Nyt www.themgf.dk JYSK/FYNSK MESTERSKAB TIL THEM GF S DYGTIGE U8/9 FODBOLDDRENGE Sports- og Sponsor Nyt Oktober/November 2010 Og andre adresser: Them Hallerne, Tlf. 33 15 15 16 Den Lokale Avis, Papirfabrikken

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang Januar 2014 Nr. 5. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang Januar 2014 Nr. 5. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang Januar 2014 Nr. 5 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette

Læs mere