Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014"

Transkript

1 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev skole afd. Hårslev Med Venlig Hilsen Anne Bjørn & Annette Fûrsterling Nielsen Erantis i jordens mørke gem, Nu strækker de nakken - nu titter de frem. Ja, se dog engang, hvor de lyser og ler Snart kommer der nye, friske og fler.

2 Foråret er på vej Og jeres børn skal starte i førskolegruppen. Inden ret længe kommer foråret som er et symbol for en ny begyndelse i tråd med at der starter en helt ny begyndelse i jeres barns liv. Skolelivet starter for jeres barn, hvor det skal være i førskolegruppen fra marts frem til sommerferien. Dette kan godt være en stor omvæltning, fordi at skolelivet stiller nye krav og forventninger til både jeres barn og jer som forældre. Derfor har vi valgt at skrive denne folder til jer, hvor der står de mest nyttige og vigtige informationer. I er selvfølgelig altid velkomne til at spørge os, hvis der er noget som I er i tvivl om eller ønsker at få uddybet. Hvem er vi? De primære personer i førskolepersonalet er: Pædagog: Annette Fûrsterling Nielsen, som nu er ansat som støtte i skolen og pædagog i SFO en, vil fra marts og frem til sommerferien være i førskole-gruppen. Pædagog; Anne Bjørn som har været i Hårslev Børnehave og har fulgt storegruppen over i førskole-gruppen her til marts 2014, samt vil være i førskolegruppen frem til sommerferien. De sekundære personer: Derudover vil børnene møde pædagogerne i SFO tiden samt skolens øvrige personale og ledelse. Mål: 1. At gøre barnet klar til skolestart og styrke de sociale kompetencer. Hvad er det? Styrke de sociale kompetencer som er at vente på tur, lytte til andre, læse andres følelser/ansigtsudtryk/kropssprog. Tage hensyn og hjælpe andre. Hvordan gør vi det? Via fælles leg, snakke og samarbejdsopgaver: bage boller, male fælles billeder m.m. Børnene deles ind i mindre grupper for at styrke deres kompetencer i forhold til deres behov. Ved at de voksne omkring børnene er gode rollemodeller. Social træning. 2. Lærer barnet de fysiske rammer at kende på skolen og i lokalområdet samt regler og rutiner. Hvordan gør vi det? Vi vil bruge skolens faglokaler og lokalområdet til relevante aktiviteter f. eks: Billedkunst Skolekøkkenet Sløjd Gymnastik Biblioteket Evt tur til spejderhytten

3 Dagens struktur i førskole-gruppen: Kl : Morgen-SFO i Førskole-lokalet sammen med de andre børn. Der er mulighed for morgenmad. Kl.9.00: Der SKAL jeres barn senest være mødt ind i førskolegruppens lokale. Husk at ringe afbud. Vi starter med samling og efterfølgende begynder vi på dagens aktiviteter. Kl.11.10: Frokost Kl : Frikvarter Kl.11.55: Aktiviteter Kl.12.30: Eftermiddags mad Kl : Udeleg og SFO Fredag lukker SFO kl Vi arbejder med læreplanstemaer: I vores daglige aktiviteter med børnene arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer, som skal give dem viden og færdigheder inden for de forskellige temaer: Personlige kompetencer = Fokus på barnets identitet, sig selv i forhold til fællesskabet, håndtere følelser, bruge sin egen fantasi og kreativitet. Sprog = udvikler barnets sprog igennem forskellige aktiviteter, skabe kontakt og kommunikere med andre, lytte, forstå og anvende kropssprog. Udforske og udvikle sproglig kreativitet og udvide ordforrådet. Indgå i samtaler og dialog med både børn og voksne. Krop og bevægelse = Lave fysiske aktiviteter som fremmer og udforsker den kropslige, sociale og kulturelle verden igennem sanserne. Udvikle de fine og grove motoriske færdigheder samt fremme barnets glæde ved bevægelse. Naturen og naturlige fænomener = Aktiviteter og oplevelser i naturen, herunder skolens ude- og nærmiljø som skal give barnet lyst til færdes og lege i naturen, udforske og eksperimentere med naturens egne materialer hvor kroppens sanser bruges. Få indblik i de naturlige antagelser så som form, antal og vægt. Kulturelle udtryksformer og værdier = Fokus på højtider, værdier og forskellige måder man kan udtrykke sig på igennem i litteraturen, musik, teater, billeder og kunstverden. Udvikler barnets kreativitet igennem forskellige brug af materialer. Sociale kompetencer = Indgå i samspil og sociale fællesskaber, udvikle respekt og ansvarlighed for fællesskaber, udvikle empati (indfølingsevnen), få venskaber, acceptere hinandens forskellige personligheder.

4 Hvad skal jeres barn kunne - eller være påbegyndt på, når det starter i førskole-gruppen? Socialt: At kunne vise hensyn til andre, samt respektere de andres grænser. Det skal formå at kunne lytte og koncentrere sig i længere tid af gangen. Vente på tur og forstå en kollektiv besked. Forstå og respektere regler. At barnet kan knytte relationer, som udvikler sig til venskaber. Motorisk: At jeres barn kan tegne, klippe og skrive sit eget navn. Barnet kan hoppe, kravle og krybe samt stå på et ben. At barnet kan kaste og gribe en bold. Vi er færre voksne end i børnehaven og derfor er det nødvendigt at jeres barn er selvhjulpent i forhold til påklædning, toiletbesøg, spisesituationer, binde snøre bånd, lyne jakken m.m. Følelsesmæssigt: Det er en stor hjælp for barnet at have selvtillid samt et godt selvværd. Dette giver en bedre forudsætning for at kunne føle sig tryg sammen med mange børn og voksne samt det skal kunne sætte ord på og håndtere sine følelser. Sprogligt: Jeres barn skal kunne tale et forståeligt sprog og være i stand til at fortælle sammenhængende historier. At vise interesse for bogstaver og tal. At Jeres barn skal kunne lytte, genfortælle og tale højt i klassen, så alle kan høre det. At barnet venter, når de voksne eller kammeraterne er ved at tale sammen. Intellektuelt: Jeres barn skal være nysgerrig, opmærksom og have gå-på-mod. De skal kunne kende begreber som oppe, nede, foran, bagpå, ude og inde. Det er også vigtigt at jeres barn kan koncentrere sig om en opgave, de ikke selv har valgt og løse den på bedste vis. Vi har et tæt samarbejde med børnehaveklasselederen; Jonna Jørgensen, hvor målet er at skabe den røde tråd, for at give jeres børn den bedste skolestart.

5 Vores forventninger til forældre: Da I er vores vigtigste samarbejdspartner i forhold til jeres børn, har vi nogle forventninger til jer: I børnehaven havde jeres barn mulighed for at møde fleksibelt. Det har vi ikke i førskolen. Vi har struktur og nogle tidsrammer som er anderledes end børnehaven. Derfor skal jeres barn senest være mødt kl. 9.00, da vi starter på undervisningen/aktiviteterne. At jeres barn er velforberedt. Dette forstås ved at dit barn er udhvilet og har fået nok søvn. At I giver jeres barn en stor nok madpakke med, så barnet føler sig mæt og får energi til at lære nye ting og koncentrere sig i løbet af dagen. Madpakken skal deles op i 3: En frugt til formiddagen, madpakken og eftermiddags maden. Der skal stå tydelig navn på det hele. At I bakker op om og er loyale overfor de tiltag, værdier og aktiviteter vi gennemfører med jeres børn i hverdagen. Dette er med til at forstærke barnets lyst og glæde ved at gå i skole samt udvikle og styrke deres kompetencer i førskole-gruppen. At I fokuserer på det der går godt i jeres barns hverdag. At I kommer og spørger os, hvis der er noget i er i tvivl om. (Hellere en gang for meget end en gang for lidt) At I holder jeres barn hjemme, når det er sygt og at hun/han først kommer igen, når det er klar til at være her. Det er meget hårdt for barnet at være her, når det trænger til ro og ekstra omsorg. Vi vil ikke have at jeres barn har slik med, kun til uddeling ved fødselsdage. At I husker at tjekke Skolens Intra fredag eftermiddag, der har vi beskrevet ugen der er gået og evt. andre vigtige beskeder.

6 I kan forvente at: Overdragelse af vigtige beskeder til os: Vi vil give jeres barn en blid overgang fra børnehave til førskolen. Det skal have lov til at lande i skolelivets nye udfordringer og strukturer. At vi vil indgå et positivt og konstruktivt samarbejde med jer og være imødekommende. At vi støtter jeres barn i at kunne deltage i fællesskabet, da det er en vigtig forudsætning igennem hele skolelivet, at være en del af fællesskabet, udviklingen og læring. At vi giver jeres barn mulighed for at arbejde i mindre fokus-grupper, hvor vi styrker deres individuelle behov og kompetencer. Der sker et kulturskift i forhold til den daglige kommunikation. I kan ikke forvente, at man fx møder de samme voksne og at der er samme rum for kommunikation, som i børnehaven. Dette er særlig tydeligt, når børnene skal i SFO en, idet både børn og voksne vil møde forskellige medarbejder, som man ikke umiddelbart har samme samarbejdsrelation til, på samme måde som en stuepædagog i en børnehave. Meget vigtige beskeder som vi skal modtage i førskole-gruppen fra jer af, skal finde sted inden vi begynder kl I er velkommen til at kontakte os på skolens eller SFO ens telefon og vi vil ringe tilbage til jer, når det er muligt. At vi arbejder ud fra fællesskabets værdier: Vente på tur, m.m. Vi har tilsyn med børnene, men ikke på samme måde som i børnehaven. Børnehavehegnet er forsvundet. Rammerne er anderledes og børnene og I vil opleve en væsentlig ændret frihed og et begyndende medansvar i forhold til fællesskabet på skolen. Vi modtager også gerne beskeder på skolens Intranet. Husk at den skal sendes til alle os ansatte i førskole-gruppen. Vi vil besvare jeres besked inden 24 timer.

7 Sygdom eller tilskadekomst Hvordan holder vi fødselsdag for jeres barn: Ring til SFO en imellem og give besked om at jeres barn ikke kommer pga. sygdom eller andre grunde. Hvis jeres barn bliver syg eller kommer til skade, vil vi kontakte jer. Sammen finder vi ud af, om barnet skal hentes af hensyn til barnet selv eller om barnet smitter andre. Børnene skal være så raske at de kan følge de daglige aktiviteter i førskolen samt i SFO en. Hvis barnet skal have medicin, anbefaler vi, at lægen udskriver medicin som kan gives hjemme. Hvis barnet skal have medicin i skolen, SKAL det være underskrevet til barnet med deres navn på samt dosis ex. Hvis barnet skal have en pille, skal pillen afleveres i original indpakning med label på. Al medicin skal afleveres til os ansatte, så vi kan opbevare det forsvarligt. Vi holder gerne fødselsdag for jeres barn, hvor de gerne må dele ud til deres klassekammerater. Når I nærmer jer datoen for jeres barns fødselsdag, vil vi gerne have besked om barnet skal holde fødselsdag i klassen, samt om der skal deles noget ud. Dette ønsker vi at vide, da vi planlægger vores daglige aktiviteter på forhånd. Vi vil synge fødselsdagssang og sætte flag på bordet for jeres barn. Når børnene skal afleveres og afhentes Det er vigtigt når I afleverer jeres barn, at I kommer hen til en af de ansatte, så det kan blive en god aflevering for barnet samt bliver krydset ind i afkrydsningslisten af de ansatte. Børnene skal hentes personligt og der skal siges farvel til en af de ansatte, så vi er sikre på, at barnet er blevet afhentet og vi kan krydse barnet ud af afkrydsningslisten. Barnets garderobe. Det er jeres ansvar at holde styr i jeres barns garderobe, hvor den skal være ryddet op ved afhentning. Hvis der ikke er ryddet op i jeres barns garderobe vil dette medføre at rengøringspersonalet ikke vil gøre rent. Husk godt med skiftetøj samt den rette påklædning til alt slags vejr. Lukkedage/helligedage Påske 17. til 21. april (begge dage inkl.) Store Bededag 16. maj Efter Kr. himmelfartsdag 30. maj Grundlovsdag 5. juni lukker vi kl Pinsedag 9. juni

8 Praktisk info Særslev-Hårslev Skole afd. Hårslev Vejruphuse 2, 5471 Søndersø Skolens telefonnummer: Hårslevs SFO ens åbningstider: SFO/klub har morgenåbning fra: kl Mandag torsdag: kl Fredag: kl SFO ens telefonnummer: Hjemmesiden til skolens Intranet:

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

En kristen institution

En kristen institution En kristen institution Med denne folder ønsker vi, at informere om vores børnehus. I ønskes derfor rigtig hjerteligt velkommen til et aktivt og levende hus, hvor børnene er i centrum. Børnehuset Noas Ark

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse: Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere