Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 349 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 349 Offentligt"

Transkript

1 Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 349 Offentligt Til Fondsbestyrelsen EIIL-legatet c/o Dansk Center for Erhvervspædagogik Rosenørns Allé Gladsaxe 26. maj 2009 Rapport for EIIL-aktiviteten Rejse til Comenius-land Rapporten omfatter dette dokument og bilag i fem eksemplarer samt en CD med samme rapport & bilag 1 kontaktpersoner Bilag 2 engelsk om Tjekkiets uddannelsessystem Bilag 3 engelsk om Slovakiets politik vedr livslang læring og livslang vejledning Bilag 4 diverse digitale fotos fra rejsen Bilag 5,6 og 7 artikler sendt til pædagogisk fagpresse Endvidere regnskab for studierejsen, attesteret af TECs Økonomiadministrator Tove Borgstrøm. Min formidlingsplan er følgende - artikler er sendt til Erhvervsskolen, Folkeskolen, Vejlederen og Gymnasieskolen. - Endvidere vil denne rapport samt artikel sendt til Erhvervsskolen blive sendt til UDU og REU For at undgå dublering her i rapporten henviser jeg for Arven efter Comenius til de vedlagte artikler. Jeg håber at rapporten og regnskabet opfylder EIILs dokumentationskrav i forhold til rejsebevilling og formidlingsbevilling, således at de bevilgede 75 % af rejseudgiften plus formidlingsbevilling kan udbetales. Jeg står til rådighed for supplerende oplysninger om rejsen, og formidler gerne råd til andre der måtte besøge disse to meget spændende lande Med venlig hilsen Benny Wielandt, TEC Gladsaxe 1

2 Rapport for EIIL-aktiviteten Rejse til Comenius-land Særlige opmærksomhedspunkter og anbefalinger Jeg vil særligt, og på godt og ondt, fremhæve følgende 1) Den e-læringsbaserede vejlederuddannelse Jeg kunne sagtens se denne model i en landsdækkende dansk efteruddannelsesportal for vejledere, på sigt også som element i diplomvejlederuddannelsen. 2) Den høje gennemførelsesprocent i ungdomsuddannelse, især gennem den professions-gymnasiale uddannelse SOS der på 4 år giver adgang både til arbejdsmarkedet og til videregående uddannelse (dobbeltkompetence). 94 % af befolkningen i aldersgruppen år (14 år ved eller efter kommunismens fald ) har gennemført ungdomsuddannelse eller derover (mindst ISCED 3). 3) Der har været børnehaveklasser siden I 1948 blev børnehaveklasser en integreret del af grundskolen,dels for at øge antallet af kvinder i arbejdsstyrken og dels for at svække familiens indflydelse på barnets uddannelse og opvækst 4) Inklusion: Klassekvotient i grundskolen (9 skoleår) er 30, men hvor der integreres børn med særlige behov sænkes tallet men kun til mindst 17 5) Den særlige form for diagnostisk vejledning der i gennem hele grundskolen sikrer oprykning og støtteundervisning på elevens betingelser. Under 2 % af eleverne går på specialskoler, øvrige integreres i det ordinære system gennem brug af undervisningsassistenter, reducerede holdstørrelser m.m. Man gør i grundskolen stor brug af lærer-assistenter, metodiske vejledere og skolepsykologer. 6) obligatorisk undervisning i grundskolen er kendetegnet ved dets meget lave grad af omgængere, som gennem mange år har været under 1 %. 7) Slovakiets handlingsplan for livslang læring. Her har hvert ministerium til Undervisningsministeriet indberettet LLL-tiltag og mål indenfor deres ressort. Ligeledes indgår det i handlingsplanen hvorledes LLL-politikken vil og skal påvirke borgeren, arbejdsgiveren, den offentlige administration og uddannelses-institutionernes udbud af uddannelsesaktiviteter også indenfor deres ordinære uddannelses-aktivitetsområder 8) Efteruddannelse: Alle ansatte har i henhold til Lov om Arbejde pligt til at vedligeholde og udbygge deres kompetencer. En arbejdsgiver kan kræve at den ansatte deltager i kurser og efteruddannelse. Ved nyansættelser og omrokeringer har arbejdsgiveren pligt til at uddanne den ansatte 9) Efteruddannelse kan gennemføres på mange måder a) Organiseret på deltid timer om ugen eftermiddag/aften b) Fjernuddannelse med selvstudier understøttet med konfrontationsstimer om året c) e-learning selvstudier gennem it, suppleret med konsultationstimer d) kombinationer af alle ovenstående elementer. 10) I begge lande har man etableret et nationalt register for opnåede hele og delvise kompetencer 11) man melder sig til sin ungdomsuddannelse ½ år før optagelse, med god tid til modtagende skoles beslutning om direkte optagelse eller afvikling af optagelsesprøve. Dette gælder Gymnasium og SOS 12) 20 % af en årgang gennemfører generelt gymnasium. 13) 48 % gennemfører professionsrettet gymnasium (SOS), heraf 7 ud af 10 med både studiekompetence og erhvervskompetence, 3 ud af 10 gennemfører alene med erhvervskompetence 14) 24 % gennemfører erhvervsuddannelse (SOU), der alene giver erhvervskompetence 15) 3 % gennemfører særlige konservatorieungdomsuddannelser (sang,dansk,kunst o lign.) Over alt dette hviler i både Tjekkiet og Slovakiet den særlige Comenius-ånd. Det er unikt hvorledes JC for over 400 år siden gennem sine værker har udformet en så demokratisk og levedygtig didaktik, metodik og pædagogik. Hovedpunkterne i JCs værker viser klart hvordan hans livsværk har været med til at skabe den undervisning der i dag formidles i Danmark og i Tjekkiet og Slovakiet og hele det øvrige demokratiske Europa. Comenius og arven efter ham er nærmere beskrevet i artiklerne 2

3 Generelt om EUD i Tjekkiet og Slovakiet Der er i både Slovakiet og Tjekkiet uddannelsespligt til man har gennemført den obligatoriske grundskole (5 år) og den lavere mellemskole (4 år). Der er skoleskift både efter grundskolens 5 år og efter den lavere mellemskoles 9.år ved overgang til ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelserne omfatter Gymnasium (= almen gymnasial), SOS (højere teknisk mellemskole) og SOU (lærlingeuddannelse). SOS og SOU foregår som oftest på samme matrikel I begge lande gennemfører ca. 95 % af de unge en ungdomsuddannelse!! 78 % af en årgang afslutter med den adgangsgivende Maturitni-eksamen fordelt med 50 % erhvervsgymnasial (SOS) og 20 % almengymnasial (Gymnasijum). 15 % afslutter med vekselbaseret kontraktforankret erhvervsuddannelse (SOU) SOU (Stredni Odborne Uciliste) er en veksel-baseret håndværksuddannelse på 2,3 eller 4 år, hvor man en uge ad gangen er i praktik og på skole. SOU-programmets renommé var højt under kommunistperioden, men faldt derfor også i miskredit efter Dette skete samtidig med fagforeningers og arbejdsgiveres reducerede indflydelse på undervisningens form og indhold. De 2- til 3- årige SOUuddannelser afsluttes med en erhvervsfaglig eksamen/svendeprøve závirecná zkouska. SOS (Stredni Odborna Skola) er en 4-årig højere Erhvervsmellemskole. SOS er EUD men også pendant til vores HHX/HTX. SOS-niveauet er sikret gennem højere adgangskrav, mere teori i pensum og med SIMU-undervisning. SOS er skoleforankret med korte praktikophold. SOS- programmet afsluttes med den kombinerede erhvervsfaglige og adgangsgivende eksamen maturitni zkouska. Efter eksamen fordeler de færdiguddannede sig ligeligt ud på videregående uddannelse og det faglærte arbejdsmarked. Der er et tæt samarbejde mellem SOS/SOU-skolerne og fabrikanter/industri omkring sponsorater, og et veletableret samarbejde med civilsamfundet om praktikopgaver af varig værdi. For bygge & anlægsuddannelser drejer dette sig især om renovering af den eksisterende boligmasse, hvor studerende fra de videregående uddannelser også bidrager med projektering, projektstyring og kvalitetskontrol Udbudsstyringen af sekundær og tertiær uddannelse i både Tjekkiet og Slovakiet var efter kommunismens fald og indtil landenes indtræden i EU drevet af ministeriel/politisk ønsketænkning og af de studerendes efterspørgsel af uddannelse, uden sammenhæng med virksomhedernes aktuelle behov for uddannet arbejdskraft: Vi har troet at udbuddet af arbejdskraft skabte sin egen efterspørgsel. Vi har haft tillid til at arbejdsmarkedet blev øget jo mere uddannelse og jo flere kvalifikationer arbejdsstyrken havde. Ude i Europa kunne vi se at hvor der er arbejdskraft uddannet til moderne teknologier er der også virksomheder der har etableret sig og har ansat arbejdskraften. Vi har rituelt kopieret denne produktion af arbejdskraft. Vi forventede at disse nye arbejdspladser ville blive skabt her hos os fordi vi nu havde uddannet arbejdskraften hertil. Vi har haft en fejlagtig opfattelse af sammenfald og sammenhæng En særlig kritisk situation I begge lande er der store mindretal af romaer. Romaer er allerede i grundskolefasen svære at få inkluderet i det ordinære uddannelsessystem. Det betyder at de senere uundgåeligt mangler de sproglige færdigheder i forhold til at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelser 3

4 Studierejsens enkelte mål og deres hovedindhold Søndag 15.marts 2009 Afrejse Kastrup, ankomst Prag 20.30, ankomst til Hotel Amadeus ca Mandag 16. April IPPP, Institut Pedagogicko-Psykologickeho Poradenstvi CR, novoborska 372, Praha 9 Møde med vicedirektør Jasmin Muhic. Jeg fik her et samlet overblik over det tjekkiske vejledningssystem og støttesystem. Nøgleordene er i tjekkisk vejledning er inklusion og tidlig diagnostisk vejledning. Dvs at der altid foretages grundig afdækning af årsager inden der iværksættes støtte af forskellig art. IPPP har flere EU- vejledningsprojekter gennem midler fra European Social Fund Vejledning af særligt velbegavede elever. IPPP har udviklet generisk vejlederuddannelse via fjernundervisning (10 moduler på diplomniveau) Det virtuelle undervisningsmiljø administreres af NUOV (se onsdag) Aktuel udviklingsopgave: Alle elever skifter til ny skole efter 5.klasse og igen efter 9.klasse. Særlig vejledning og diagnosticering er påkrævet i disse faser, da alle her får nye klassekammerater Vyssi Odborna Skola, Masna 18, Praha 1 Teknisk Gymnasium og teknisk skole for auto og fly, bygge & anlæg,it, Møde med vejleder Vera Kramerova, engelsklærer Katerina Bouresova og forstander Jan Kaderabek. Temaet for besøget var fordele og ulemper ved henholdsvis SOS og SOU-programmerne Tirsdag 17. April Jan Palach-gymnasiet, Pstrossova 13, Praha 1 Møde med vejleder Nora Novotna og forstander Michal Musil Hovedvægten under besøget var på særlig tjekkisk gymnasiepædagogik og arven efter Comenius (se artikel sendt til Gymnasielæreren ). Jeg havde inden besøget fremsendt spørgsmål til Noras kolleger. Svarene indgår i artiklerne til Gymnasielæreren og Folkeskolen SOS á SOU Skola Praha, Weilova 4, Praha 10 Hostivar, teknisk gymnasium og teknisk skole for Auto og IT Møde med forstander Milan Vorel og viceforstander Josef Mareš. Flere store europæiske bilfabrikker har flyttet deres produktion til Tjekkiet grundet højt uddannelsesniveau og lav arbejdsløn. Alle Skodaer i dag er således reelt VW under motorhjelmen Onsdag 18. marts NUOV, Weilova 1271, Praha 10 Hostivar, Styrelse for erhvervsrettet uddannelse i UVMministeriet. Undersekretær Milada Stalker og konsulent Tereza Vicenikova fortalte om Tjekkiets arbejde under EU-formandsskabet, om arbejdet med Copenhagen Declaration, med EQF. Endvidere blev jeg orienteret om driften af den elærings-baserede fælles vejlederuddannelse nærmere beskrevet i Uddannelsen afsluttes med modulprøver på centrale prøvecentre. Om eftermiddagen tog jeg med tog fra Prag til Bratislava (ca 6 timer). Indkvartering på hotel Kyjev. Torsdag 19. marts SIOV, Varlova 3 SIOV er Slovakiets Undervisningsministeriums kontor for al erhvervsrettet uddannelse (Pendant til Tjekkiets NUOV). Kontoret havde indbudt to professorer fra Comenius Universitet i Bratislava til at 4

5 fortælle om slovakisk pædagogik. Comenius-filosofien er fundamentet i al slovakisk undervisning også uden at hans navn nødvendigvis kendes af alle underviserne SOS/SOU-skole Stavebna 132, (Teknisk mellemskole/ Teknisk Skole bygge & anlæg, IT) SOS/SOU-skole med mange elever og mange meget små værksteder. Det meste af den praktiske læring foregår i virksomheder rundt omkring i Bratislava efter modellen 1 uge skole/1 uge praktik i 3 eller 4 år afhængigt af program og profession Fredag 20. marts Academia Istropolitana, Karloveska 64 AI er et forskningsinstitut under Slovakiets Undervisningsministerium der løser opgaver for EU, regering, ministerier, beslutningstagere etc. AIs forskning tilpasses de aktuelle behov i den nationale socioøkonomiske politik og er tværdisciplinær, på tværs af lovgivning, økonomi, politisk videnskab, sociologi. Som institut har man tilknyttet universitets-studerende og kan udstede Bachelor, Masters og doktor-grader. AI udfører analysearbejde i forbindelse med Copenhagen Declaration, EQF og 2010-målsætningerne Kontoret for Livslang Læring, Stromova 1, Petrzalka Direktør Boris Sloboda orienterede om det slovakiske arbejde med LLL og EQF og realkompetence Vi diskuterede nationale kvalifikationsstandarder set i sammenhæng med den kommende EQF og den slovakiske kvalifikationsnøgle. Slovakiet skal udarbejde 300 kvalifikations-standarder for at dække det slovakiske arbejdsmarkeds aktuelle og forventede behov. De første 30 standarder er udviklet med EUmidler fra PHARE-programmet. Lørdag 21.april 8.00 Med tog Bratislava/Prag Holesovice og derfra til lufthavnen med ankomst i Kastrup Fra mig til mine værter: Jeg medbragte UVMs engelsksprogede pjecer om Dansk EUD (version 2008), og Dansk strategi for livslang læring. Endvidere fremviste jeg CIRIUS-pptserie om det danske uddannelsessystem og en ppt om flexicurity fra det danske UVMs Kontor for Livslang Læring og uddybede begge områder for værterne. Alle værter udtrykte stor beundring for dansk uddannelsespolitik og arbejdsmarkedspolitik. Mange ønsker at etablere samarbejde af forskellig art, og flere planlægger at besøge Danmark i de kommende år for inspiration til deres egen politikudvikling, ikke mindst på områderne rummelighed, national vejledningspolitik og etablering af AMU-lignende system i forhold til livslang læring Benny Wielandt 5

6 Bilag 1 kontaktpersoner Kontaktpersoner Prag Institut Pedagogicko-Psykologickeho Poradenstvi CR, Novoborska 372, Praha 9 Kontaktperson Vicedirektør Jasmin Muhic, SOS á SOU Vyssi Odborna Skola, Masna 18, Praha 1 Vejleder og psykolog Vera Kramerova, Engelsklærer Katerina Buresova, Forstander Jan Kaderabek, Jan Palach Gymnasium Vejleder og psykolog Nora Novotna, Forstander Michal Musil, SOS á SOU Skola Hostivar (Auto & IT) Forstander Milan Vorel, Viceforstander Josef Mares, NUOV Konsulent Milada Stalker, Sekretær Tereza Vicenikova, Kontaktpersoner Bratislava SIOV, møde 1 Ingeniør Alena Galanova, International sekretær Jana Vargova, SIOV møde 2 Direktør Lubomir Vasko, SOS/SOU-skole Stavebna (Teknisk mellemskole/ Teknisk Skole bygge & anlæg, IT) Forstander Lubomir Mikulay, Academia Istropolitana Afdelingsleder Petra Gruntova, Konsulent Luba Slabanova, Kontor for Livslang Læring Direktør Boris Sloboda, 6

7 Bilag 2 STRUCTURE OF CZECH EDUCATION SYSTEM School education: Primary education lasts for nine years divided into two stages of five and four years respectively. It leads to a Vysvědčení. Secondary education comprises three main types of schools: secondary general schools (gymnasium), secondary technical schools and secondary vocational schools. Gymnasiums prepare for study at higher education institutions and for professions. The secondary technical schools and 4-year courses or three-year follow-up courses at secondary vocational schools prepare students for a wide range of professions, as well as for studies at higher education institutions. All these studies culminate in the passing of the Maturitní zkouška/maturita. The 2-year and 3-year courses at the vocational schools prepare students for professional activities. Pre-higher education: Duration of compulsory education: Age of entry: 6 Age of exit: 15 Structure of school system: Basic School (2 stages: 1-5, 6-9) Length of program in years: 9 Age level from: 6 to: 15 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení (Primary School Leaving Certificate) General School (Gymnásium) (admission after 5th year of basic school) Length of program in years: 8 Age level from: 11 to: 19 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení o maturitní zkoušce (Secondary School Leaving Certificate) General Secondary General school (Gymnásium) (admission after 7th year of basic school) Length of program in years: 6 Age level from: 13 to: 19 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení o maturitní zkoušce (Secondary School Leaving Certificate) Academic Secondary Gymnázium (General Secondary School, admission after 9 th year of basic school) Length of program in years: 4 Age level from: 15 to: 19 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení o maturitní zkoušce (Secondary School Leaving Certificate) 7

8 Technical Secondary Střední odborná škola (Secondary technical school) Length of program in years: 4 Age level from: 15 to: 19 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení o maturitní zkoušce (Secondary School Leaving Certificate) Technical Secondary Type of school providing this education: Konzervatoř (Conservatory) - A special category of secondary technical schools (dance) - Admission after 5th year of basic school Length of program in years: 8 Age level from: 11 to: 19 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení o absolutoriu (Final certificate "absolutorium") + diplom (Diploma) or Vysvědčení o maturitní zkoušce (Secondary School Leaving Certificate) Technical Secondary Type of school providing this education: Konzervatoř (Conservatory) - A special category of secondary technical schools (music, drama) Length of program in years: 6 Age level from: 15 to: 21 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení o absolutoriu (Final certificate "absolutorium") + diplom (Diploma) or Vysvědčení o maturitní zkoušce (Secondary School Leaving Certificate) Vocational Secondary Středni odborné učiliště (Secondary Vocational/Technical School) Length of program in years: 4 Age level from: 15 to: 19 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení o maturitní zkoušce (Secondary School Leaving Certificate) Vocational Secondary Type of school providing this education: Středni odborné učiliště (2- or 3-year Secondary Vocational School) Length of program in years: 3 Age level from: 15 to: 18 Certificate/diploma awarded: Výuční list (Vocational Certificate) Professional/Short tertiary/diploma Type of school providing this education: Vyšší odborné školy (Tertiary Professional Schools - 3 years' study and 3.5 in medical fields) Length of program in years: 3 Age level from: 19 to: 21 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení o absolutoriu (Final certificate "absolutorium") + diplom (Diploma), the graduates are awarded the title of diplomovaný specialista (Dis.). 8

9 Bilag 3 Ministry of Education of the Slovak Republic Uddrag fra Strategy of Lifelong Learning and Lifelong Guidance.. Bratislava, April Specific goals of the LLL and LLG strategy: Specific goals of LLL: to systematically roof the existing subsystems of education (formal, non-formal education and informal learning), to open them mutually and link into flexible functioning relations, supplemented by lifelong guidance in such a way that they would answer the real needs of citizens, employers, public administration and education institutions, complying with equality of opportunities. In order to achieve this goal, the co-ordination of the state administration bodies, social partners as well as the representatives of the local self-governments is necessary; to implement the quality management system in non-formal education through certification of education institutions, certification of lecturers and managers of non-formal education and through accreditation of programs of non-formal education in a module pattern with assigned number of credits for non-formal education; to implement recognition of learning outcome of non-formal education for obtaining qualification in two ways: verification of knowledge and skills, obtained in programs of nonformal education and in informal learning as well as recognition of credits obtained in the programs of non-formal education (permeability and equality of both formal and non-formal education), with respect to European tools, such as EUROPASS, ECTS; to implement supporting tools for motivation towards participation of stakeholders in nonformal education; to implement a system of on-going monitoring and elaboration of prognoses of development of educational needs, enabling to respond to the changing needs of the labour market through utilisation of the principle of learning regions; to implement information services for lifelong learning and to create conditions for application of innovations into education also with the utilisation of principle of learning regions; to create and implement a national system of qualifications and a national qualifications framework; to create legislative and other conditions in order to fulfil the legitimate interest of citizens in the option guaranteed by the state to repeatedly acquire access to obtaining a new qualification, respectively to their potential and current circumstances during their active life as well as the possibility to develop their key competences for LLL and hence to actively increase their employability. Special attention is to be paid to creation of conditions for handicapped citizens; 9

10 to create legislative and other conditions in order to fulfil the legitimate interest of employers to have a possibility, guaranteed by the state, to hire adequately qualified or/and ready to requalify workforce that will provide for the fulfilment of tasks of the employer at a required level through an act on lifelong learning; to provide for conditions for statistical evaluation of participation of population segments in LLL; to support the development of all modern forms of education, which make the access of citizens to education easier and shorten the time, required for extension and obtaining of qualification whereby special attention should be paid to utilisation of new technical and technological options in education of handicapped citizens Specific goals of LLG: Based on the existing situation to provide for the completion of building of the system of lifelong guidance with the aim to make it accessible to everybody who needs these services or show an interest in them to pupils of secondary schools, their parents, students of higher education institutions, those studying in further and lifelong both formal and non-formal education, handicapped people, education institutions providing both formal and non-formal education, citizens looking for a possibility of finding a job on the labour market, including those who are unemployed, returning to the labour market or those for whom finding a job or remaining on the labour market is a integral part of their active aging. To build and then support the capacities for creation and sustaining of database information required for the services of lifelong guidance; to create these databases in co-operation and coordination of the key ministries (education and labour, respectively services for employment, health), to provide for the information being complementary, up-to-date, true, transparent and complete already during their development. To increase investment to the entire system of lifelong guidance provided both in the framework of the ministry of education as well as services for employment, to create conditions also for the operation of non-governmental providers of the services of lifelong guidance. To direct the investment into all areas equipping with technical and device equipment including ICT, special tools and techniques, including the development of diagnostic and guidance instruments, information, primary specialised education of counsellors, monitoring and tools for quality improvement, etc. To provide for elaboration of quality standards for providers of the services of lifelong guidance, to apply quality standards also to creation and subsequent distribution of information. To increase the expertise of the services of lifelong guidance through increased quality of the specialised training of the counsellors. To build the system of lifelong guidance upon the principle of the dialogue among the stakeholders (state administration, local governments, employers), feedback from the needs of the key partners and clients and the principle of subsidiarity during the lifelong guidance up to the level of local partnerships and also through utilisation of the principle of a learning region. Bilag 4 billeder fra aktiviteten Bilag 5 Artikel til Gymnasielæreren Bilag 6 artikel trykt i Vejlederen, juni 2009 Bilag 7 artikel til Folkeskolen og Erhvervsskolen 10

EU s politiske processer på EUD området. Søren Nielsen. Forsker-Praktiker Netværket. 19 September 2012

EU s politiske processer på EUD området. Søren Nielsen. Forsker-Praktiker Netværket. 19 September 2012 EU s politiske processer på EUD området Søren Nielsen Forsker-Praktiker Netværket 19 September 2012 Struktur for oplæg Konteksten EU den politiske proces EU policy rammerne Education and training 2020

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 381 Offentligt Uddannelsesudvalget Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Søndag den 3. september 11:25 Ankomst til Seoul Tjek in hotel,

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser i et internationalt perspektiv Forsker/praktikernetværket for Erhvervsuddannelser Roland Østerlund Jørgen Ole Larsen 19. September Introduktion kontekst ET 2020 VET i krisetider Innovation

Læs mere

Erfaringer fra en programevaluering i Grønland

Erfaringer fra en programevaluering i Grønland Institut for Statskundskab Erfaringer fra en programevaluering i Grønland Merete Watt Boolsen Lektor, mag.scient.soc. et lic. KU, 2013 PROLOG Hvordan kan man skabe EVIDENS baseret viden, som kan danne

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC)

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC) Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 3 Offentligt Til Den 12-10-2012 De danske medlemmer af Europa Parlamentet J.nr. 4.1.2.174 Folketingets Europaudvalg Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Læs mere

Overview of education statistics in Denmark

Overview of education statistics in Denmark Overview of education statistics in Denmark Christian Vittrup Peter Bohnstedt Anan Hansen Education Statistics Statistics Denmark A simple model Basic information on the students Who Where What When Okt.

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram Independent Living & EU s 7. Rammeprogram EU Baggrund Et eksempel Diskussion: Samarbejds- og projektmuligheder Morten Kyng, Center for Pervasive Healthcare, IT-byen Katrinebjerg sundhedsitnet 9. Februar

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Optagelsesseminar 2014

Optagelsesseminar 2014 Optagelsesseminar 2014 Vurdering af udenlandske adgangsgivende eksaminer Seminar for studieadministrative medarbejdere ved de videregående uddannelsesinstitutioner Workshop Irak, Iran og Syrien V. Raed

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals . EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals Leonardo DaVinci programmet Livslang læring EU Safe overordnet formål EU Safe projektetsoverordnedeformålerat

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Study Abroad 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny profil ( account ). Det gør

Læs mere

CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) OF RADIOGRAPHERS

CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) OF RADIOGRAPHERS CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) OF RADIOGRAPHERS IN THE CAPITOL REGION OF DENMARK KONTINUERLIG PROFESSIONAL UDVIKLING (KPU) AF RADIOGRAFER I REGIONH R H Master of Science in Diagnostic Radiography,

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelse

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelse Om Erasmus+ - muligheder og udfordringer i en national kontekst Jean Monnet Tempus Youth in Action Erasmus Mundus Programmet for Livslang Læring Comenius Leonardo Erasmus Grundtvig Tværgående Program Erasmus+

Læs mere

Retail trade and repair work, except motor vehicles

Retail trade and repair work, except motor vehicles Antallet af ny-registrerede virksomheder har været let stigende gennem de sidste tre år. Figure 5.1 Number of new registrations and employees, 1992-1997 Den klare tendens i dette skema er, at antallet

Læs mere

UK local government skole og kultur. Per Andersen, Souchef i Handelsafdelingen

UK local government skole og kultur. Per Andersen, Souchef i Handelsafdelingen UK local government skole og kultur Per Andersen, Souchef i Handelsafdelingen Per Andersen, Souschef i Handelsafdelingen Bosat i London siden år 2000 Søn i state school, year 1 Overordnet introduktion

Læs mere

Har erhvervsuddannelserne en fremtid?

Har erhvervsuddannelserne en fremtid? Christian Helms Jørgensen DPT møde d. 28.2.2012 Roskilde om erhvervsuddannelserne Universitet Dansk pædagogisk tidsskrift Temanummer om erhvervsuddannelse DPU d. 28. februar 2012 Har erhvervsuddannelserne

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Build Up skills. Opstarts og informationsmøde Aktørerne 31. Januar 2012

Build Up skills. Opstarts og informationsmøde Aktørerne 31. Januar 2012 Build Up skills Opstarts og informationsmøde Aktørerne 31. Januar 2012 1. Velkomst Dagsorden 2. Præsentation af Build up skills Denmark del 1 samt overordnet indhold af del 2. 3. Informations og formidlingsaktiviteter

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Higher Research Degrees 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny profil ( account

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Learning by doing is probably the best way of educating both the pre-school children and pupils in primary and secondary schools.

Learning by doing is probably the best way of educating both the pre-school children and pupils in primary and secondary schools. Learning by doing is probably the best way of educating both the pre-school children and pupils in primary and secondary schools. http://www.nordplusonline.org/who-canapply/nordplus-junior Parmays Sloka

Læs mere

Innovation i uddannelser

Innovation i uddannelser Innovation i uddannelser 13.00 Velkomst v. prorektor Thomas Bjørnholm 13.10 Students Activities as Innovation v. Studenterrådsformand Bjarke Lindemann Jepsen 13.25 Promoting Innovation: University, Government,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Hele bachelor- og kandidatuddannelser 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Uddannelsesmuligheder i Norden

Uddannelsesmuligheder i Norden Uddannelsesmuligheder i Norden Nyttige link Oversigt over de nordiske uddannelsessystemer "Uddannelsesmuligheder i Norden - nyttige link og oversigt over de nordiske uddannelsessystemer" Bilag til Hallo

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Forståelser af begrebet vejledning

Forståelser af begrebet vejledning Forståelser af begrebet vejledning Konferencen: Vejledning af kortuddannede på kanten af arbejdsmarkedet 16.1.2013 Carla Tønder Jessing Forståelser og definitioner 1. De mest anvendte definitioner i Danmark

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

Det Tematiske Netværks Projekt. AEHESIS - www.aehesis.com. Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science

Det Tematiske Netværks Projekt. AEHESIS - www.aehesis.com. Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Det Tematiske Netværks Projekt AEHESIS - www.aehesis.com Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Rapport fra det tredje år 2006 Oversigt over projektet 1 Den 1. oktober 2003, påbegyndtes

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d.

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. Kvalitet & evaluering Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. 1 To spørgsmål Hvad der sker når spørgsmålet om dokumentation er afgørende for, hvad der får status af kvalitet? Et kik i maskinrummet! Hvilke muligheder

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning Grøn Generation Fællesmøde for koordinatorer og Inspirationsgruppe 12. oktober 2016 Sune Kirkegaard Rotne Miljøstyrelsen FN s 17 verdensmål

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Kvalitet i Validering i Norden Et Nordplus-projekt

Kvalitet i Validering i Norden Et Nordplus-projekt Kvalitet i Validering i Norden Et Nordplus-projekt Realkompetenceforum 29. januar 2013 Vartov København Håkon Grunnet hagr@viauc.dk Anne Marie Dahler anmd@ucl.dk VIAUC & UCL Oplægget handler om.. Status

Læs mere

Dagsorden. Argumentation for projektet Baggrund Embrace projektet Konkrete aktiviteter Udvikling og dialog. International House

Dagsorden. Argumentation for projektet Baggrund Embrace projektet Konkrete aktiviteter Udvikling og dialog. International House Embrace projektet Dagsorden Argumentation for projektet Baggrund Embrace projektet Konkrete aktiviteter Udvikling og dialog International House Argumentation for projektet Nordjylland: Målgruppe Antallet

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Engelske eksaminer. Pernille Kindtler (Københavns Universitet) og Inger Bruun (Styrelsen for Universiteter og Internationalisering)

Engelske eksaminer. Pernille Kindtler (Københavns Universitet) og Inger Bruun (Styrelsen for Universiteter og Internationalisering) Engelske eksaminer Pernille Kindtler (Københavns Universitet) og Inger Bruun (Styrelsen for Universiteter og Internationalisering) Seminar om udenlandske adgangsgivende eksaminer marts 2013 Program UK

Læs mere

Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation

Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation annlip01@heh.regionh.dk Roskilde, august 2009 Professionalisme hvad er det? Introduktion til begrebet professionalisme

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Det indiske uddannelsessystem

Det indiske uddannelsessystem Det indiske uddannelsessystem NOKUT konference den 29. november 2011 Ved Inger Bruun, Det indiske uddannelsessystem Indien i dag To uddannelsesmodeller Skoleuddannelse i Indien Højere uddannelse i Indien

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

- en efteruddannelsesmodel rettet mod faglig og pædagogisk opkvalificering af undervisere.

- en efteruddannelsesmodel rettet mod faglig og pædagogisk opkvalificering af undervisere. - en efteruddannelsesmodel rettet mod faglig og pædagogisk opkvalificering af undervisere. Networking between schools is increasingly recognized as a key driver of school improvement in so far as it encourage

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Færøske erfaringer med lovgivning og initiativer i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer på Færøerne.

Færøske erfaringer med lovgivning og initiativer i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer på Færøerne. Færøske erfaringer med lovgivning og initiativer i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer på Færøerne. OLAVUR GREGERSEN, MANAGING PARTNER I SYNTESA PARTNERS & ASSOICIATES SYNTESA PARTNERS &

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere