Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab"

Transkript

1 Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres af en række Grand Prix Turneringer (GPT) i sæsonens løb samt Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet. GPM er opdelt i aldersgrupper i henhold til reglementet for DM-kvalifikationsstævnet, der står anført i Skoleskakhåndbogen, dog således at: Der tilføjes en Pigegruppe, der er et parallelt regnskab med piger i alle øvrige grupper For sæsonen 2012/2013 ser aldersgrupperingen således ud: A: Spillere født i 1992, 1993, 1994 eller 1995 B: Spillere født i 1996 eller 1997 C: Spillere født i 1998 eller 1999 D: Spillere født i 2000 eller 2001 E: Spillere født i 2002 eller 2003 F: Spillere født i 2004 eller senere N: Nybegyndere P: Pigegruppen parallel med alle øvrige grupper Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Der opnås points i GPM ved en kombination af dels fremmøde (startpoints) og dels opnåede resultater i en GPT, jf. 5. GPM-points angives med én decimal efter almindelige afrundingsregler. Dog gælder særlige regler for Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet, jf. 3. Slutplaceringer i GPM afgøres efter følgende kriterier i prioritet: Samlede antal GPM-points, hvor dårligste resultat dog er fratrukket for de spillere, der har deltaget i samtlige GPT Bedste dårligste resultat Flest GPT-deltagelser Flest GPM-points ved Aarhusmesterskabet, jf. 5, stk. 7 Lodtrækning Der spilles om en vandrepokal i hver GPM-gruppe. Derudover er der en placeringspræmie for hver 4. spiller, som har deltaget i to eller flere turneringer. Spillere, der har deltaget i samtlige turneringer, tildeles en erindringspræmie, hvis de ikke har opnået en placeringspræmie. Piger har mulighed for at opnå en placeringspræmie i både de aldersopdelte grupper og i Pigegruppen. En evt. erindringspræmie tildeles i den gruppe, de har deltaget flest gange i. Der udarbejdes en klubstilling, hvor GPM-points for alle spillere fra samme klub summeres. Lederen af den vindende klub bliver ved ASS generalforsamlingen præmieret med en flaske Gl. Dansk eller lignende. ASS TL eller formand sørger for dette samt overrækkelsen. 1

2 2 Grand Prix Turneringer Stk. 4 Stk. 5 Stk. 5 a En GPT skal opfylde følgende krav: Anmeldes som en GPT i ASS før sæsonstart For at bestyrelsen (TL) skal kunne nå at udfærdige en kalender med den efterfølgende sæsons GP inden generalforsamlingen, så skal en ansøgning foreligge inden udgangen af marts måned Afvikles efter Skoleskakhåndbogens officielle regler for hurtigskak Er åben for alle elever, der opfylder alderskriterierne i 1, stk. 2 Afvikles i henhold til nærværende reglement En GPT gruppeinddeles på baggrund af: dels alderskriterierne i 1, stk. 2 dels pigernes valgfrie alternativ for at spille i egen gruppe, jf. stk. 3 dels styrkemæssige op- og nedrykninger mellem aldersgrupperne i løbet af sæsonen, jvf. 4 Ved tilmelding til en GPT kan alle piger ønske, om de vil spille i en Pigegruppe (P) eller de øvrige grupper (A-N). Hvis der er mindst 4 tilmeldinger til Pigegruppen, skal den oprettes, og hvis der er 3 eller færre tilmeldinger, indplaceres de tilmeldte piger i de øvrige grupper. Ved oprettelse af en Pigegruppe tildeles en placeringspræmie til den bedste placerede pige fra den aldersgruppe, der svarer til gruppe E. Nye spillere, der ikke har deltaget i en GPT før, indplaceres i den gruppe de aldersmæssigt hører til. Nye spillere kan indplaceres én gruppe lavere end deres aldersgruppe, hvis de af deres respektive skoleskakleder skønnes til ikke at have en chance for at begå sig i deres aldersgruppe. Såfremt at A-gruppen indeholder mere end 6 spillere, så danner de 5 højstratede (fra DSUs seneste ratingliste) samt vinderen af den forrige A-gruppe en gruppe der benævnes AA. Resterende spillere fra A-gruppen danner gruppen A. Såfremt at A indeholder færre spillere end 6, så overføres de resterende spillere fra A- gruppen til B-gruppen. Herefter vil A-gruppen indeholde de 6 højstratede spillere (d.v.s. at AA-gruppen i stedet benævnes A). A-gruppe spillere der overføres til B- gruppen opretholder deres A-gruppe status (d.v.s. ret til at deltage i A-gruppen ved næste GPT). A-gruppe spillere som er overført til B-gruppen modtager GPstartpoints for deltagelse i B-gruppen (og IKKE A-gruppen!), jvfnr. 5, stk. 3. Såfremt at der oprettes både AA- og A-gruppe, så tildeles spillere i AA-gruppen to ekstra startpoint i forhold til A-gruppen. Såfremt at en spiller der har vundet den forrige A-gruppe deltager i AA-gruppen og slutplaceres i AA-gruppen som nr. 1, 2 eller 3, så deltager spilleren automatisk i AA-gruppen ved den efterfølgende GPT. Dette medfører således, at det er vinderen fra den forrige GPT, den 1-3 slutplacerede AA-spiller samt de fire højst ratede spillere. En spiller som genindtræder i AA-gruppen p.gr.a. placering 1-3 i forrige turnering, kan kun genplaceres i AAgruppen én gang. Efterfølgende træder 2, stk. 5 i kraft (forrige A-vinder + 5 højst ratede). Såfremt, at A-gruppen overføres til B-gruppen, vil der IKKE finde automatisk oprykning til AA-gruppen sted for vinderen af den sammenlagte gruppe. For B-gruppe spillere som opnår 75% eller flere points i.h.t. 4, stk. 2, vil der finde oprykning sted til A-gruppen ved den næstfølgende GPT. Opdeling af A-gruppen: Hvis der i A og B tilsammen er mellem 2 og 11 spillere, slås de to grupper sammen. Hvis der i A og B tilsammen er mellem 12 og 17 spillere, dannes en A-gruppe af de 5 højst ratede spillere plus vinderen af sidste A-gruppe samt en B-gruppe af de øvrige. 2

3 Stk. 5 b Stk. 6 Stk. 7 Nedrykning fra A-gruppen: Ved sammenlægning af grupperne A og B suspenderes nedrykning, da det anses for usportsligt, at en B-spiller rykker ned fra B-gruppen efter at bl.a. at have spillet imod spillere fra den højere A-gruppe samt at A-spillere ville kunne risikere at rykke ned i C-gruppen (to grupper ned). Omkring kl. 13 skal turneringslederen i den enkelte gruppe informere gruppens spillere om antallet af runder der afvikles på dagen. Dette aftales mellem turneringslederen og GPM KF. Dette vil enten være igangværende runde + én eller igangværende runde + to. Hensigten er, at alle grupper er helt færdige mellem kl. 14 og senest kl. 15. Den lokale arrangør sørger for at mindst tre eksemplarer af Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab ligger frit fremme til gennemsyn. 3 Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet afvikles ikke som GPT, idet gruppeinddelingerne udelukkende vil basere sig på alderskriterierne i 1, stk. 2, men disse to turneringer tæller med i GPM, idet GPM-pointstildeling vil ske i henhold til 5, stk. 7 og stk. 8. Ved Aarhusmesterskabet tildeles en vandrepokal i hver af grupperne A, B, C, D, E, F og P til den bedst placerede spiller. Pigevandrepokalen tildeles efter kriterier, der går på tværs af grupperne. Kriterierne er i prioritet: 1) Højeste gennemsnitsscore, 2) Ældste aldersgruppe, 3) Indbyrdes placering. Eksempel: Line opnår i D-gruppen 5 point for 7 runder, Sofie opnår i E- gruppen 9 point for 13 runder, Cæcilie opnår i C-gruppen 4 point for 6 runder. Deres gennemsnitsscore er hhv. 0,71, 0,69 og 0,67. Derfor vinder Line vandrepokalen. DM-kvalifikationsstævnet afvikles i henhold til reglementet i Skoleskakhåndbogen, hvilket bl.a. betyder, at forhåndskvalificerede spillere og spillere fra andre kredse ikke kan deltage. 4 Op- og nedrykningsregler for Grand Prix Turneringer I alle GPT kan en spiller kvalificere sig til at rykke op i gruppen over, eller tilsvarende rykke ned i gruppen under. Ved beregning af op- og nedrykning medregnes kun antal opnåede GPT-points, og altså ikke startpoints. Oprykning indtræffer ved en score på 75 % eller derover af antal spillede partier i en GPT. Nedrykning indtræffer såfremt spilleren ikke opnår en score på mindst 25 % af det antal spillede partier i en GPT. Det er ikke muligt at rykke højere op end A-gruppen eller længere ned end F-gruppen. Tabel over pointantal for op- og nedrykninger: Antal runder Nedrykning Forbliven Oprykning ½-4 4½ ½ 2-5 5½ ½ 2-5½ ½-6½ ½-7 7½ ½ 3-8 8½-11 3

4 12 0-2½ 3-8½ ½-9½ Automatikken i nedrykningsreglerne træder ud af kraft, hvis en spiller af den ene eller anden grund kun gennemfører en del af runderne. Det er op til turneringslederen for den pågældende gruppe at vurdere om spilleren skal rykke ned. Søren når kun 2 runder inden han bliver syg. Turneringslederen vurderer her, at Søren ikke skal rykke ned, da der ville være store chancer for, at Søren kunne opnå de 2 points, hvis han ikke var blevet syg. Brian har spillet 5 runder og tabt dem alle. Nu gider han ikke mere og går hjem. Turneringslederen vurderer her, at Brian bør spille i en lavere gruppe, hvor han bedre kan klare sig. Stk. 4 Ved overgang til en ny sæson vurderes spillerne efter resultatet af sæsonens sidste GPT, idet følgende tre regler gælder: 1) Alle spillere, som er rykket op i en højere gruppe, forbliver i denne gruppe 2) Alle spillere, som er rykket ned i en lavere gruppe, rykker en gruppe op 3) Øvrige spillere indplaceres efter deres fødselsår, jf. 1, stk. 2 Spilleren der opnår 75 % i sin sidste GPT er selvfølgelig rykket op. Der benyttes regel 1 og ikke regel 3, selvom spilleren også rykker op aldersmæssigt. Dermed kan man ikke rykke direkte op fra fx C- til A-gruppen i forbindelse med et sæsonskifte. Spilleren der opnår 50 % i sin sidste GPT i sin aldersmæssige gruppe rykker op efter regel 3, hvis hans alder betinger det. Det kan medføre at to spillere, som opnår henholdsvis 50 % og 75 % i deres aldersmæssige gruppe, også næste år lægger ud med at spille i samme gruppe. For spillere som opnår mindre end 25 % i sin aldersmæssige gruppe i sidste GPT, bliver nedrykningen neutraliseret af sæsonskiftet. 5 Pointstildeling i Grand Prix Mesterskabet Points i GPM tildeles på baggrund af: Dels startpoints i GPT Dels det opnåede antal points i GPT Dels særlige regler for Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet Startpoints tildeles som en funktion af den gruppe en spiller deltager i, set i forhold til spillerens alder. Ved spillerens deltagelse i egen aldersgruppe tildeles 5 startpoints. I tilfælde af en spillers deltagelse i en gruppe højere end sin egen aldersgruppe tildeles 2 ekstra startpoints pr. gruppe højere. Tilsvarende vil en spillers deltagelse i en gruppe lavere end sig egen aldersgruppe resultere i 2 færre startpoints pr. gruppe lavere, dog kan negative startpoints ikke forekomme. Tabel over startpoints: Antal grupper over/under egen aldersgruppe Antal tildelte startpoints 6 over 17 5 over 15 4

5 4 over 13 3 over 11 2 over 9 1 over 7 Egen aldersgruppe 5 1 under 3 2 under 1 3 eller flere under 0 En D-gruppe-spiller som i en GPT deltager i B-gruppen får 9 startpoints. En C-gruppe-spiller som i en GPT deltager i E-gruppen får 1 startpoint. Hvis to grupper i en GPT slås sammen tildeles startpoints ud fra den af de to grupper, som spilleren aldersmæssigt hører tættest på. En C-gruppe-spiller skal deltage i A-gruppen, men A- og B- gruppen slås sammen. Der tildeles 7 startpoints (og ikke 9 startpoints). En A-gruppe-spiller skal deltage i B-gruppen, men A- og B- gruppen slås sammen. Der tildeles 5 startpoints (og ikke 3 startpoints). En A-gruppe spiller overføres som en del af en A2-gruppe til B- gruppen. Spilleren tildeles startpoints som hvis han var B- gruppe spiller. Spilleren bevarer dog sin A-gruppe status under hensyntagen til nedrykningsreglerne. Stk. 4 Spillere i Pigegruppen tildeles altid 5 startpoints. Alle piger, der deltager i grupperne A-F, får tildelt det samme antal GPM-points i både aldersgruppen og i Pigegruppen. Piger der deltager i Pigegruppen, får kun tildelt GPM-points i Pigegruppen, og altså ikke i aldersgruppen. Anne deltager i D-gruppen, som også er hendes aldersgruppe. Hun opnår 3 GPT-points. Hun tildeles hermed 8 GPM-points i både D-gruppen og P-gruppen. Line deltager i D-gruppen, men har alder til E-gruppen (hun er rykket op). Hun opnår 2 GPT-points. Hun tildeles hermed 9 GPM-points i både E-gruppen og i P-gruppen. Sofie deltager i P-gruppen og har alder til E-gruppen. Hun opnår 4 GPT-points. Hun tildeles hermed 9 GPM-points i P- gruppen, men ingen i E-gruppen. Stk. 5 En spiller er berettiget til GPM-points, så snart spilleren har spillet mindst én runde af GPT. Spilleren får tildelt startpoints samt det opnåede antal GPT-points Eksempel: Peter bliver syg efter 1. runde i C-gruppen i en GPT. Han har vundet 1. runde. Dermed tildeles han 6 GPM-points, da han 5

6 aldersmæssigt tilhører C-gruppen. Stk. 6 Hvis der spilles mere end 7 runder i en GPT, vil det opnåede antal GPT-points blive reduceret ved beregning af GPM-points, så det tilsvarer en indsats over 7 runder. På samme vis vil en indsats på færre runder end 7 blive opreguleret, så det tilsvarer 7 runder. Der afrundes efter almindelige afrundingsregler til én decimal. Startpoints er fritaget denne regulering. 9,5 GPT-points opnået over 15 runder reduceres til: 7/15 x 9,5 = 4,4 GPM-points 3,5 GPT-points opnået over 6 runder reduceres til: 7/6 x 3,5 = 4,1 GPM-points Stk. 7 Ved Aarhusmesterskabet tildeles alle spillere 5 startpoints som følge af stk. 2 (idet alle spiller i sin egen aldersgruppe). Startpoints tillægges antal opnåede GPT-points, hvilket udgør det samlede antal opnåede GPM-points. Stk. 8 Stk. 9 Ved DM-kvalifikationsstævnet tildeles 10 GPM-points til alle spillere. Til gengæld medregnes startpoints og antal opnåede GPT-points ikke i GPM. Forhåndskvalificerede spillere og spillere fra andre kredse tildeles ligeledes 10 GPM-points. Spillere tildeles kun GPM-points, hvis de før DM-kvalifikationsstævnet har deltaget i en GPT i den pågældende sæson. Nybegyndere fra N-gruppen rykker op senest når de har modtaget en placeringspræmie. 6 Opgaver for GPM-kartoteksføreren og GPT-arrangører Det påligger GPM-kartoteksføreren at: Indsamle GPT-resultater og beregne GPM-stillinger efter hver GPT Offentliggøre de aldersopdelte GPM-stillinger efter hver GPT med angivelse af hvilken gruppe de enkelte spillere styrkemæssigt er placeret i Offentliggøre en opdateret liste ved sæsonstart med angivelse af, hvilke grupper de enkelte spillere skal deltage i ved første GPT Det påligger GPT-arrangører at: Modtage tilmeldinger til GPT ved opgivelse af navn, klub og fødselsår Fordele de tilmeldte spillere i de rigtige grupper ud fra de af GPMkartoteksføreren offentliggjorte GPM-lister Indsende fuldstændige resultatlister (påført navne, fødselsdatoer og hvilken gruppe en spiller har deltaget i) til GPM-kartoteksføreren. Resultatlisterne kan eventuelt være turneringstavlerne. 7 Turneringsledelse, klager og dispensation ASS bestyrelse udpeger en GPM-turneringsleder og en GPM-kartoteksfører, der i fællesskab er ansvarlig for og administrerer GPM. GPM-turneringslederen og GPM-kartoteksføreren modtager og behandler forespørgsler samt klager og kan under tvingende omstændigheder dispensere fra nærværende reglement. GPT arrangeres og ledes af en lokal turneringsleder, som sammen med formanden for ASS bestyrelse, GP-TL og GP-KF kan behandle klager over afviklingen af pågældende GPT. 6

7 Stk. 4 Klager over afviklingen af en GPT eller GPM kan indbringes for ASS bestyrelse, hvis afgørelse ikke kan ankes. Reglementet er endeligt vedtaget af ASS bestyrelse den 15. august 2012 på baggrund af beslutninger fra generalforsamlingen i ASS den 25. april GPM-turneringsleder 2012/2013 Ken Holm Skovsangervej Hinnerup Tlf GPM-kartoteksfører 2012/2013 Johnny Odgaard Langballevej Mårslet Tlf

8 Bilag over ændringer efter vedtagelse på ASS bestyrelsesmøde 15/ Rundelægning og seedning. Rundelægning foretages for sæsonen 2012/2013 ved hjælp af Schweizer-systemet. Schweizer-systemet medfører, at spillerne seedes efter deres ratingtal. Der benyttes DSUs ratingstal på den til enhver tid senest offentliggjorte ratingliste. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre ovenstående såfremt, at man finder grundlag herfor. Såfremt at bestyrelsen ønsker at fortsætte med at benytte seedning, så fremsættes dette som beslutningsforslag på ASS generalforsamling i foråret GPM-TL foretager det praktiske m.h.t. opdatering af ratingtal for spillere i ASS spillerkartotek. Det rundelægningsprogram som ASS hidtil, og stadig benytter, Sevilla, er forberedt på benyttelse af ratingtal. Såfremt at der tilmeldes ikke DSU-ratede spillere i styrkegrupperne A, B og C, så indplacerer GPM-TL/GPM-KF spilleren med ratingtal passende til gruppen som spilleren tilmeldes i således, at rundelægning kan foretages korrekt. Såfremt at en DSU-ratet spiller tilmeldes GP uden tidligere deltagelse i ASS GP, eller såfremt at en tidligere deltagelses styrkegruppe indplacering ikke længere er relevant, så indplaceres spilleren i korrekt styrkegruppe af GPM-TL/GPM-KF afhængig af spillerens DSU-rating. Styrkegrupper i forbindelse med skift af gruppenavne I forbindelse med skift af gruppenavne, så forbliver spillerne i deres nuværende styrkegrupper, dog under hensyntagen til 4, stk. 4. Ovenstående bilag indføjes i regelsættet efter vedtagelse på generalforsamlingen

9 Særregler for "Plus-gruppen": 1) De fem højst ratede spillere danner altid, sammen med vinderen af sidste turnerings A-gruppe, en gruppe der benævnes "Plus"-gruppen. 2) Nummer seks i plus-gruppen rykker automatisk ned i A-gruppen (uanset points antal!). Efter at have deltaget i A-gruppen een gang, kan den nedrykkede spiller genindtræde i plus-gruppen (automatisk) såfremt at ratingniveuaet er der til (se pkt. 1). 3) Nummer et i A-gruppen rykker op i plus-gruppen i næste turnering (uanset points antal!). Såfremt at spilleren ikke har tilstrækkeligt med rating til at forblive i plus-gruppen, så rykker han ned til B- gruppen efter at have deltaget i een turnering i plus-gruppen. 4) Såfremt at en nyoprykket spiller fra A-gruppen placeres som nummer 1-3 forbliver han i gruppen ved næste turnering, d.v.s. selvom spilleren ikke har tilstrækkelig med rating, så annulleres nedrykningen midlertidigt. Dette medfører, at der ved den næste turnering er tale om de fire højest ratede spillere + den forrige A- vinder plus den nyeste A-vinder som udgør "plus"-gruppen. Dog kan en spiller, som ikke er blandt de fem højst ratede spillere, kun spille to turneringer i træk i plusgruppen. Herefter nedrykkes spilleren automatisk til næste turnering til A-gruppen. Efterfølgende må spilleren sørge for ratingstigning eller at genkvalificere sig via sejr i A-gruppen. BEMÆRK: plus-gruppen er en speciel gruppe hvorfor det kan blive nødvendigt at kunne skulle tage stilling til tvivlsspørgsmål. Disse spørgsmål afgøres af Johnny, Henrik og Ken. Såfremt at antallet af tilbageblevne A-spillere er under seks, så slås gruppe A og gruppe B sammen på dagen og benævnes "AB-gruppen". For at sikre, at man som B-spiller ikke rammes af nedrykning p.gr.a. sammenlægning af A- og B-grupperne, så er suspenderes nedrykninger i "AB-gruppen" for alle spillere. BEGRUNDELSE: en B-spiller skal ikke rammes af nedrykning blot p.gr.a. der ikke var tilstrækkeligt med A- spillere til at udgøre en selvstændig gruppe. Samtidigt er vi p.t. i en situationen hvor B-gruppen konstant er GP-seriens mindste, da der igennem hele sidste sæson har været rykke op til A-gruppen, men der har sjældent været rykket spillere ned fra A til B. 9

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5.1. Indledning Ratingsystemet anvendes til udregning af et ratingtal for alle danske spillere, som deltager i ratingberettigede skakturneringer. Ratingtallet kan

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

ReglementforUngdomsklassifikationenibadm

ReglementforUngdomsklassifikationenibadm ReglementforUngdomsklassifikationenibadm inton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg BD og DGI har nedsat et ungdomsklassifikationsudvalg til varetagelse af den fælles ungdomsklassifikation. Ungdomsklassifikationsudvalget

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER REGLEMENT FOR HISTORISK BANELØB

MESTERSKABSBESTEMMELSER REGLEMENT FOR HISTORISK BANELØB MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR HISTORISK BANELØB 1. Mesterskabsløb Mesterskabsløbene afvikles over 5 løbsweekender, hver med 3 mesterskabsafdelinger i alt 15 afdelinger (foreløbige datoer): 2. Deltagere Mesterskaberne

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Regler for UV-Rugby 25 April 2010

Regler for UV-Rugby 25 April 2010 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner 25 April 2010. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Årsmøde undervandsrugby

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 17 Forbundsmappe Rekordbestemmelser Sæson 2015 Dato Hvor Changes / Ændringer 23-09-2010 A LU Opdatering 27-11-2010 B Jakob L oplæg til lovtekst LU, Steen Jensen 24. juli /

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 4 Reglement for DSU s EMT og koordinerede turnerninger

Skakhåndbogen - Afsnit 4 Reglement for DSU s EMT og koordinerede turnerninger 4. REGLEMENT FOR DSU S EMT OG KOORDINEREDE TURNERINGER 4-2 4.1 Almindelige bestemmelser...4-2 4.1.1 Administrative organer...4-2 4.1.2 Turneringens afvikling...4-7 4.1.3 Øvrige bestemmelser...4-10 4.2

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 2015 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Esbjerg Skøjteklub har herved

Læs mere

KAP-personernes DREJEBOG

KAP-personernes DREJEBOG KAP-personernes DREJEBOG Indholdsfortegnelse Forord... 3 En KAP persons rutiner... 4 Foreningens ansvar... 5 Landsdelforeningens ansvar... 5 Tildeling af bladet Skytten... 5 Central Klassificering... 6

Læs mere

Klubsølv Instruks 19. 23. november 2012

Klubsølv Instruks 19. 23. november 2012 Instruks 19. 23. november 2012 Side 1/7 1. Generelt 1.1. Turneringen afvikles overalt som en ren Mitchell turnering i rækker à 4-15 borde. Turneringen afvikles over 24 spil, men da der er såvel lige som

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 2. 3. november 2013 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Århus, den 2. september 2006 Til Mikkel Larssen DSqF CC Henrik Kristensen Jan Rask Vedr.: Mikkel Larssens

Læs mere

BÆRENTSENs 2014. - 5 years Universary Tournament _

BÆRENTSENs 2014. - 5 years Universary Tournament _ BÆRENTSENs 2014-5 years Universary Tournament _ VELKOMMEN TIL ALLE, NYE SOM GAMLE!! Som tiden dog flyver, mange år er gået men heldigvis blir vi alle jo kun yngre og yngre med alderen ikk sandt?!;-) 5

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2014. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2014. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2014 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Single Specialturneringer Bermuda Threesome Bisque Blind makker Chicago system Three-ball Cross country Derby Turneringsformer Slagspilturneringer Slagspil Hulspil

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007 6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007 Alm. oplysninger Spilledage Mesterrækken spiller søndage kl. 12.00 på de anførte datoer. De øvrige rækker spiller hverdage kl. 19.00 i de i programmet anførte uger.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 2. udgave januar 2014 Breddestævner 2014 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2014 Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 Vigtig information Breddeudvalget distrikt 14 Kontaktpersoner: Sharon Grøn,

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme

REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme Indhold Reglement... 3 Serie 1 (u/håndredskab)... 4 Serie 2 (m/håndredskab)... 4 Tekniske muligheder Redskabstekniske sværheder... 4 Bold... 4 Tov... 4 Tøndebånd...

Læs mere

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions LÆSEVEJLEDNING I denne FAQ finder du de oftest stillede spørgsmål med tilhørende svar. På bagsiden af brochurerne; Opstart af Skoleskak hvorfor, hvordan og hvorledes? og Børn spiller skak! finder du telefonnumre

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 21. FEBRUAR 2014 I BRISTOL *****

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 21. FEBRUAR 2014 I BRISTOL ***** Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET. Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande:

DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET. Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande: DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande: Klagen er indgivet af Aalborg Skakforening den 6. marts 2010. Klagen vedrører turneringslederens og Turneringskomiteens

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

på mange måder www.dsu.dk http:// Høi - Gulko, Thessaloniki OL 1988

på mange måder www.dsu.dk http:// Høi - Gulko, Thessaloniki OL 1988 på mange måder Høi - Gulko, Thessaloniki OL 1988 www.dsu.dk Spil skak i en klub! Hvis du besøger den lokale skakklub, har du mulighed for at få et slag skak - eller se andre spille skak. Du gør dig selv

Læs mere