Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab"

Transkript

1 Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres af en række Grand Prix Turneringer (GPT) i sæsonens løb samt Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet. GPM er opdelt i aldersgrupper i henhold til reglementet for DM-kvalifikationsstævnet, der står anført i Skoleskakhåndbogen, dog således at: Der tilføjes en Pigegruppe, der er et parallelt regnskab med piger i alle øvrige grupper For sæsonen 2012/2013 ser aldersgrupperingen således ud: A: Spillere født i 1992, 1993, 1994 eller 1995 B: Spillere født i 1996 eller 1997 C: Spillere født i 1998 eller 1999 D: Spillere født i 2000 eller 2001 E: Spillere født i 2002 eller 2003 F: Spillere født i 2004 eller senere N: Nybegyndere P: Pigegruppen parallel med alle øvrige grupper Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Der opnås points i GPM ved en kombination af dels fremmøde (startpoints) og dels opnåede resultater i en GPT, jf. 5. GPM-points angives med én decimal efter almindelige afrundingsregler. Dog gælder særlige regler for Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet, jf. 3. Slutplaceringer i GPM afgøres efter følgende kriterier i prioritet: Samlede antal GPM-points, hvor dårligste resultat dog er fratrukket for de spillere, der har deltaget i samtlige GPT Bedste dårligste resultat Flest GPT-deltagelser Flest GPM-points ved Aarhusmesterskabet, jf. 5, stk. 7 Lodtrækning Der spilles om en vandrepokal i hver GPM-gruppe. Derudover er der en placeringspræmie for hver 4. spiller, som har deltaget i to eller flere turneringer. Spillere, der har deltaget i samtlige turneringer, tildeles en erindringspræmie, hvis de ikke har opnået en placeringspræmie. Piger har mulighed for at opnå en placeringspræmie i både de aldersopdelte grupper og i Pigegruppen. En evt. erindringspræmie tildeles i den gruppe, de har deltaget flest gange i. Der udarbejdes en klubstilling, hvor GPM-points for alle spillere fra samme klub summeres. Lederen af den vindende klub bliver ved ASS generalforsamlingen præmieret med en flaske Gl. Dansk eller lignende. ASS TL eller formand sørger for dette samt overrækkelsen. 1

2 2 Grand Prix Turneringer Stk. 4 Stk. 5 Stk. 5 a En GPT skal opfylde følgende krav: Anmeldes som en GPT i ASS før sæsonstart For at bestyrelsen (TL) skal kunne nå at udfærdige en kalender med den efterfølgende sæsons GP inden generalforsamlingen, så skal en ansøgning foreligge inden udgangen af marts måned Afvikles efter Skoleskakhåndbogens officielle regler for hurtigskak Er åben for alle elever, der opfylder alderskriterierne i 1, stk. 2 Afvikles i henhold til nærværende reglement En GPT gruppeinddeles på baggrund af: dels alderskriterierne i 1, stk. 2 dels pigernes valgfrie alternativ for at spille i egen gruppe, jf. stk. 3 dels styrkemæssige op- og nedrykninger mellem aldersgrupperne i løbet af sæsonen, jvf. 4 Ved tilmelding til en GPT kan alle piger ønske, om de vil spille i en Pigegruppe (P) eller de øvrige grupper (A-N). Hvis der er mindst 4 tilmeldinger til Pigegruppen, skal den oprettes, og hvis der er 3 eller færre tilmeldinger, indplaceres de tilmeldte piger i de øvrige grupper. Ved oprettelse af en Pigegruppe tildeles en placeringspræmie til den bedste placerede pige fra den aldersgruppe, der svarer til gruppe E. Nye spillere, der ikke har deltaget i en GPT før, indplaceres i den gruppe de aldersmæssigt hører til. Nye spillere kan indplaceres én gruppe lavere end deres aldersgruppe, hvis de af deres respektive skoleskakleder skønnes til ikke at have en chance for at begå sig i deres aldersgruppe. Såfremt at A-gruppen indeholder mere end 6 spillere, så danner de 5 højstratede (fra DSUs seneste ratingliste) samt vinderen af den forrige A-gruppe en gruppe der benævnes AA. Resterende spillere fra A-gruppen danner gruppen A. Såfremt at A indeholder færre spillere end 6, så overføres de resterende spillere fra A- gruppen til B-gruppen. Herefter vil A-gruppen indeholde de 6 højstratede spillere (d.v.s. at AA-gruppen i stedet benævnes A). A-gruppe spillere der overføres til B- gruppen opretholder deres A-gruppe status (d.v.s. ret til at deltage i A-gruppen ved næste GPT). A-gruppe spillere som er overført til B-gruppen modtager GPstartpoints for deltagelse i B-gruppen (og IKKE A-gruppen!), jvfnr. 5, stk. 3. Såfremt at der oprettes både AA- og A-gruppe, så tildeles spillere i AA-gruppen to ekstra startpoint i forhold til A-gruppen. Såfremt at en spiller der har vundet den forrige A-gruppe deltager i AA-gruppen og slutplaceres i AA-gruppen som nr. 1, 2 eller 3, så deltager spilleren automatisk i AA-gruppen ved den efterfølgende GPT. Dette medfører således, at det er vinderen fra den forrige GPT, den 1-3 slutplacerede AA-spiller samt de fire højst ratede spillere. En spiller som genindtræder i AA-gruppen p.gr.a. placering 1-3 i forrige turnering, kan kun genplaceres i AAgruppen én gang. Efterfølgende træder 2, stk. 5 i kraft (forrige A-vinder + 5 højst ratede). Såfremt, at A-gruppen overføres til B-gruppen, vil der IKKE finde automatisk oprykning til AA-gruppen sted for vinderen af den sammenlagte gruppe. For B-gruppe spillere som opnår 75% eller flere points i.h.t. 4, stk. 2, vil der finde oprykning sted til A-gruppen ved den næstfølgende GPT. Opdeling af A-gruppen: Hvis der i A og B tilsammen er mellem 2 og 11 spillere, slås de to grupper sammen. Hvis der i A og B tilsammen er mellem 12 og 17 spillere, dannes en A-gruppe af de 5 højst ratede spillere plus vinderen af sidste A-gruppe samt en B-gruppe af de øvrige. 2

3 Stk. 5 b Stk. 6 Stk. 7 Nedrykning fra A-gruppen: Ved sammenlægning af grupperne A og B suspenderes nedrykning, da det anses for usportsligt, at en B-spiller rykker ned fra B-gruppen efter at bl.a. at have spillet imod spillere fra den højere A-gruppe samt at A-spillere ville kunne risikere at rykke ned i C-gruppen (to grupper ned). Omkring kl. 13 skal turneringslederen i den enkelte gruppe informere gruppens spillere om antallet af runder der afvikles på dagen. Dette aftales mellem turneringslederen og GPM KF. Dette vil enten være igangværende runde + én eller igangværende runde + to. Hensigten er, at alle grupper er helt færdige mellem kl. 14 og senest kl. 15. Den lokale arrangør sørger for at mindst tre eksemplarer af Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab ligger frit fremme til gennemsyn. 3 Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet afvikles ikke som GPT, idet gruppeinddelingerne udelukkende vil basere sig på alderskriterierne i 1, stk. 2, men disse to turneringer tæller med i GPM, idet GPM-pointstildeling vil ske i henhold til 5, stk. 7 og stk. 8. Ved Aarhusmesterskabet tildeles en vandrepokal i hver af grupperne A, B, C, D, E, F og P til den bedst placerede spiller. Pigevandrepokalen tildeles efter kriterier, der går på tværs af grupperne. Kriterierne er i prioritet: 1) Højeste gennemsnitsscore, 2) Ældste aldersgruppe, 3) Indbyrdes placering. Eksempel: Line opnår i D-gruppen 5 point for 7 runder, Sofie opnår i E- gruppen 9 point for 13 runder, Cæcilie opnår i C-gruppen 4 point for 6 runder. Deres gennemsnitsscore er hhv. 0,71, 0,69 og 0,67. Derfor vinder Line vandrepokalen. DM-kvalifikationsstævnet afvikles i henhold til reglementet i Skoleskakhåndbogen, hvilket bl.a. betyder, at forhåndskvalificerede spillere og spillere fra andre kredse ikke kan deltage. 4 Op- og nedrykningsregler for Grand Prix Turneringer I alle GPT kan en spiller kvalificere sig til at rykke op i gruppen over, eller tilsvarende rykke ned i gruppen under. Ved beregning af op- og nedrykning medregnes kun antal opnåede GPT-points, og altså ikke startpoints. Oprykning indtræffer ved en score på 75 % eller derover af antal spillede partier i en GPT. Nedrykning indtræffer såfremt spilleren ikke opnår en score på mindst 25 % af det antal spillede partier i en GPT. Det er ikke muligt at rykke højere op end A-gruppen eller længere ned end F-gruppen. Tabel over pointantal for op- og nedrykninger: Antal runder Nedrykning Forbliven Oprykning ½-4 4½ ½ 2-5 5½ ½ 2-5½ ½-6½ ½-7 7½ ½ 3-8 8½-11 3

4 12 0-2½ 3-8½ ½-9½ Automatikken i nedrykningsreglerne træder ud af kraft, hvis en spiller af den ene eller anden grund kun gennemfører en del af runderne. Det er op til turneringslederen for den pågældende gruppe at vurdere om spilleren skal rykke ned. Søren når kun 2 runder inden han bliver syg. Turneringslederen vurderer her, at Søren ikke skal rykke ned, da der ville være store chancer for, at Søren kunne opnå de 2 points, hvis han ikke var blevet syg. Brian har spillet 5 runder og tabt dem alle. Nu gider han ikke mere og går hjem. Turneringslederen vurderer her, at Brian bør spille i en lavere gruppe, hvor han bedre kan klare sig. Stk. 4 Ved overgang til en ny sæson vurderes spillerne efter resultatet af sæsonens sidste GPT, idet følgende tre regler gælder: 1) Alle spillere, som er rykket op i en højere gruppe, forbliver i denne gruppe 2) Alle spillere, som er rykket ned i en lavere gruppe, rykker en gruppe op 3) Øvrige spillere indplaceres efter deres fødselsår, jf. 1, stk. 2 Spilleren der opnår 75 % i sin sidste GPT er selvfølgelig rykket op. Der benyttes regel 1 og ikke regel 3, selvom spilleren også rykker op aldersmæssigt. Dermed kan man ikke rykke direkte op fra fx C- til A-gruppen i forbindelse med et sæsonskifte. Spilleren der opnår 50 % i sin sidste GPT i sin aldersmæssige gruppe rykker op efter regel 3, hvis hans alder betinger det. Det kan medføre at to spillere, som opnår henholdsvis 50 % og 75 % i deres aldersmæssige gruppe, også næste år lægger ud med at spille i samme gruppe. For spillere som opnår mindre end 25 % i sin aldersmæssige gruppe i sidste GPT, bliver nedrykningen neutraliseret af sæsonskiftet. 5 Pointstildeling i Grand Prix Mesterskabet Points i GPM tildeles på baggrund af: Dels startpoints i GPT Dels det opnåede antal points i GPT Dels særlige regler for Aarhusmesterskabet og DM-kvalifikationsstævnet Startpoints tildeles som en funktion af den gruppe en spiller deltager i, set i forhold til spillerens alder. Ved spillerens deltagelse i egen aldersgruppe tildeles 5 startpoints. I tilfælde af en spillers deltagelse i en gruppe højere end sin egen aldersgruppe tildeles 2 ekstra startpoints pr. gruppe højere. Tilsvarende vil en spillers deltagelse i en gruppe lavere end sig egen aldersgruppe resultere i 2 færre startpoints pr. gruppe lavere, dog kan negative startpoints ikke forekomme. Tabel over startpoints: Antal grupper over/under egen aldersgruppe Antal tildelte startpoints 6 over 17 5 over 15 4

5 4 over 13 3 over 11 2 over 9 1 over 7 Egen aldersgruppe 5 1 under 3 2 under 1 3 eller flere under 0 En D-gruppe-spiller som i en GPT deltager i B-gruppen får 9 startpoints. En C-gruppe-spiller som i en GPT deltager i E-gruppen får 1 startpoint. Hvis to grupper i en GPT slås sammen tildeles startpoints ud fra den af de to grupper, som spilleren aldersmæssigt hører tættest på. En C-gruppe-spiller skal deltage i A-gruppen, men A- og B- gruppen slås sammen. Der tildeles 7 startpoints (og ikke 9 startpoints). En A-gruppe-spiller skal deltage i B-gruppen, men A- og B- gruppen slås sammen. Der tildeles 5 startpoints (og ikke 3 startpoints). En A-gruppe spiller overføres som en del af en A2-gruppe til B- gruppen. Spilleren tildeles startpoints som hvis han var B- gruppe spiller. Spilleren bevarer dog sin A-gruppe status under hensyntagen til nedrykningsreglerne. Stk. 4 Spillere i Pigegruppen tildeles altid 5 startpoints. Alle piger, der deltager i grupperne A-F, får tildelt det samme antal GPM-points i både aldersgruppen og i Pigegruppen. Piger der deltager i Pigegruppen, får kun tildelt GPM-points i Pigegruppen, og altså ikke i aldersgruppen. Anne deltager i D-gruppen, som også er hendes aldersgruppe. Hun opnår 3 GPT-points. Hun tildeles hermed 8 GPM-points i både D-gruppen og P-gruppen. Line deltager i D-gruppen, men har alder til E-gruppen (hun er rykket op). Hun opnår 2 GPT-points. Hun tildeles hermed 9 GPM-points i både E-gruppen og i P-gruppen. Sofie deltager i P-gruppen og har alder til E-gruppen. Hun opnår 4 GPT-points. Hun tildeles hermed 9 GPM-points i P- gruppen, men ingen i E-gruppen. Stk. 5 En spiller er berettiget til GPM-points, så snart spilleren har spillet mindst én runde af GPT. Spilleren får tildelt startpoints samt det opnåede antal GPT-points Eksempel: Peter bliver syg efter 1. runde i C-gruppen i en GPT. Han har vundet 1. runde. Dermed tildeles han 6 GPM-points, da han 5

6 aldersmæssigt tilhører C-gruppen. Stk. 6 Hvis der spilles mere end 7 runder i en GPT, vil det opnåede antal GPT-points blive reduceret ved beregning af GPM-points, så det tilsvarer en indsats over 7 runder. På samme vis vil en indsats på færre runder end 7 blive opreguleret, så det tilsvarer 7 runder. Der afrundes efter almindelige afrundingsregler til én decimal. Startpoints er fritaget denne regulering. 9,5 GPT-points opnået over 15 runder reduceres til: 7/15 x 9,5 = 4,4 GPM-points 3,5 GPT-points opnået over 6 runder reduceres til: 7/6 x 3,5 = 4,1 GPM-points Stk. 7 Ved Aarhusmesterskabet tildeles alle spillere 5 startpoints som følge af stk. 2 (idet alle spiller i sin egen aldersgruppe). Startpoints tillægges antal opnåede GPT-points, hvilket udgør det samlede antal opnåede GPM-points. Stk. 8 Stk. 9 Ved DM-kvalifikationsstævnet tildeles 10 GPM-points til alle spillere. Til gengæld medregnes startpoints og antal opnåede GPT-points ikke i GPM. Forhåndskvalificerede spillere og spillere fra andre kredse tildeles ligeledes 10 GPM-points. Spillere tildeles kun GPM-points, hvis de før DM-kvalifikationsstævnet har deltaget i en GPT i den pågældende sæson. Nybegyndere fra N-gruppen rykker op senest når de har modtaget en placeringspræmie. 6 Opgaver for GPM-kartoteksføreren og GPT-arrangører Det påligger GPM-kartoteksføreren at: Indsamle GPT-resultater og beregne GPM-stillinger efter hver GPT Offentliggøre de aldersopdelte GPM-stillinger efter hver GPT med angivelse af hvilken gruppe de enkelte spillere styrkemæssigt er placeret i Offentliggøre en opdateret liste ved sæsonstart med angivelse af, hvilke grupper de enkelte spillere skal deltage i ved første GPT Det påligger GPT-arrangører at: Modtage tilmeldinger til GPT ved opgivelse af navn, klub og fødselsår Fordele de tilmeldte spillere i de rigtige grupper ud fra de af GPMkartoteksføreren offentliggjorte GPM-lister Indsende fuldstændige resultatlister (påført navne, fødselsdatoer og hvilken gruppe en spiller har deltaget i) til GPM-kartoteksføreren. Resultatlisterne kan eventuelt være turneringstavlerne. 7 Turneringsledelse, klager og dispensation ASS bestyrelse udpeger en GPM-turneringsleder og en GPM-kartoteksfører, der i fællesskab er ansvarlig for og administrerer GPM. GPM-turneringslederen og GPM-kartoteksføreren modtager og behandler forespørgsler samt klager og kan under tvingende omstændigheder dispensere fra nærværende reglement. GPT arrangeres og ledes af en lokal turneringsleder, som sammen med formanden for ASS bestyrelse, GP-TL og GP-KF kan behandle klager over afviklingen af pågældende GPT. 6

7 Stk. 4 Klager over afviklingen af en GPT eller GPM kan indbringes for ASS bestyrelse, hvis afgørelse ikke kan ankes. Reglementet er endeligt vedtaget af ASS bestyrelse den 15. august 2012 på baggrund af beslutninger fra generalforsamlingen i ASS den 25. april GPM-turneringsleder 2012/2013 Ken Holm Skovsangervej Hinnerup Tlf GPM-kartoteksfører 2012/2013 Johnny Odgaard Langballevej Mårslet Tlf

8 Bilag over ændringer efter vedtagelse på ASS bestyrelsesmøde 15/ Rundelægning og seedning. Rundelægning foretages for sæsonen 2012/2013 ved hjælp af Schweizer-systemet. Schweizer-systemet medfører, at spillerne seedes efter deres ratingtal. Der benyttes DSUs ratingstal på den til enhver tid senest offentliggjorte ratingliste. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre ovenstående såfremt, at man finder grundlag herfor. Såfremt at bestyrelsen ønsker at fortsætte med at benytte seedning, så fremsættes dette som beslutningsforslag på ASS generalforsamling i foråret GPM-TL foretager det praktiske m.h.t. opdatering af ratingtal for spillere i ASS spillerkartotek. Det rundelægningsprogram som ASS hidtil, og stadig benytter, Sevilla, er forberedt på benyttelse af ratingtal. Såfremt at der tilmeldes ikke DSU-ratede spillere i styrkegrupperne A, B og C, så indplacerer GPM-TL/GPM-KF spilleren med ratingtal passende til gruppen som spilleren tilmeldes i således, at rundelægning kan foretages korrekt. Såfremt at en DSU-ratet spiller tilmeldes GP uden tidligere deltagelse i ASS GP, eller såfremt at en tidligere deltagelses styrkegruppe indplacering ikke længere er relevant, så indplaceres spilleren i korrekt styrkegruppe af GPM-TL/GPM-KF afhængig af spillerens DSU-rating. Styrkegrupper i forbindelse med skift af gruppenavne I forbindelse med skift af gruppenavne, så forbliver spillerne i deres nuværende styrkegrupper, dog under hensyntagen til 4, stk. 4. Ovenstående bilag indføjes i regelsættet efter vedtagelse på generalforsamlingen

9 Særregler for "Plus-gruppen": 1) De fem højst ratede spillere danner altid, sammen med vinderen af sidste turnerings A-gruppe, en gruppe der benævnes "Plus"-gruppen. 2) Nummer seks i plus-gruppen rykker automatisk ned i A-gruppen (uanset points antal!). Efter at have deltaget i A-gruppen een gang, kan den nedrykkede spiller genindtræde i plus-gruppen (automatisk) såfremt at ratingniveuaet er der til (se pkt. 1). 3) Nummer et i A-gruppen rykker op i plus-gruppen i næste turnering (uanset points antal!). Såfremt at spilleren ikke har tilstrækkeligt med rating til at forblive i plus-gruppen, så rykker han ned til B- gruppen efter at have deltaget i een turnering i plus-gruppen. 4) Såfremt at en nyoprykket spiller fra A-gruppen placeres som nummer 1-3 forbliver han i gruppen ved næste turnering, d.v.s. selvom spilleren ikke har tilstrækkelig med rating, så annulleres nedrykningen midlertidigt. Dette medfører, at der ved den næste turnering er tale om de fire højest ratede spillere + den forrige A- vinder plus den nyeste A-vinder som udgør "plus"-gruppen. Dog kan en spiller, som ikke er blandt de fem højst ratede spillere, kun spille to turneringer i træk i plusgruppen. Herefter nedrykkes spilleren automatisk til næste turnering til A-gruppen. Efterfølgende må spilleren sørge for ratingstigning eller at genkvalificere sig via sejr i A-gruppen. BEMÆRK: plus-gruppen er en speciel gruppe hvorfor det kan blive nødvendigt at kunne skulle tage stilling til tvivlsspørgsmål. Disse spørgsmål afgøres af Johnny, Henrik og Ken. Såfremt at antallet af tilbageblevne A-spillere er under seks, så slås gruppe A og gruppe B sammen på dagen og benævnes "AB-gruppen". For at sikre, at man som B-spiller ikke rammes af nedrykning p.gr.a. sammenlægning af A- og B-grupperne, så er suspenderes nedrykninger i "AB-gruppen" for alle spillere. BEGRUNDELSE: en B-spiller skal ikke rammes af nedrykning blot p.gr.a. der ikke var tilstrækkeligt med A- spillere til at udgøre en selvstændig gruppe. Samtidigt er vi p.t. i en situationen hvor B-gruppen konstant er GP-seriens mindste, da der igennem hele sidste sæson har været rykke op til A-gruppen, men der har sjældent været rykket spillere ned fra A til B. 9

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skoleskak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix-Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Reglement for Ungdomsklassifikationen i badminton

Reglement for Ungdomsklassifikationen i badminton Reglement for Ungdomsklassifikationen i badminton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg DBF og DGI har nedsat et ungdomsklassifikationsudvalg til varetagelse af den fælles ungdomsklassifikation. Ungdomsklassifikationsudvalget

Læs mere

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl.

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. Nu er endnu en JGP sæson godt i gang. De foregående år har der været 8-10 stævner. Det samme er tilfældet i år. JGP stævnerne har noget grundlæggende

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Reglement for Seniorranglisten

Reglement for Seniorranglisten Reglement for Seniorranglisten A Propositioner A.1 Spillere Alle spillere, der er medlem af en klub under Danmarks Badminton Forbund, kan optages på ranglisten A.2 Turneringer Følgende turneringsformer

Læs mere

Reglement for Seniorranglisten

Reglement for Seniorranglisten Reglement for Seniorranglisten A Propositioner A.1 Spillere Alle spillere, der er medlem af en klub under Badminton Danmark, kan optages på ranglisten A.2 Turneringer Følgende turneringsformer giver point:

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

Reglement for Ungdoms- klassifikationen i badminton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg 2.0 Arbejdsopgaver for ungdomsklassifikationsudvalget

Reglement for Ungdoms- klassifikationen i badminton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg 2.0 Arbejdsopgaver for ungdomsklassifikationsudvalget Reglement for Ungdomsklassifikationen i badminton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg BD og DGI har nedsat et ungdomsklassifikationsudvalg til varetagelse af den fælles ungdomsklassifikation. Ungdomsklassifikationsudvalget

Læs mere

Nye regler for individuelle turneringer og Danmarksranglisten

Nye regler for individuelle turneringer og Danmarksranglisten Aarhus, 05.09.2012 Nye regler for individuelle turneringer og Danmarksranglisten På forårets TU-møde blev der vedtaget en række ændringer, som sigter på at gøre det mere attraktivt for spillerne i toppen

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2016-2017 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C 12.10.16 Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010. Spilleplan tilrettet november 2013. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top 12 en

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5.1. Indledning Ratingsystemet anvendes til udregning af et ratingtal for alle danske spillere, som deltager i ratingberettigede skakturneringer. Ratingtallet kan

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder.

Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder. 3.11 LØB OG MOTION FÆLLESBESTEMMELSER FOR LØB OG MOTION AFDELINGEN. Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder.

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

DBTU s Stævne/Ratingreglement

DBTU s Stævne/Ratingreglement DBTU s Stævne/Ratingreglement Kapitel 1, Stævner 01: Stævnetyper Der skelnes mellem disse stævnetyper: 1. DBTU mesterskaber og stævnearrangementer 2. Lokalunion mesterskaber og stævnearrangementer 3. DBTU

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Kap. 2 Klasseskydning

Kap. 2 Klasseskydning Kap. 2 Klasseskydning Kap. 2 hører under beslutningsgruppe I (Idrætskonference) Klasseskydning er en skydning, hvor skytterne inddeles i klasser efter alder og/eller skydefærdighed. Klassekravene for riffel

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker.

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Koncept for Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark 2017 Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Række 1: Hold, der tidligere har deltaget i række 1 ved DM i folkedans

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014 2015 efter ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014 2015 efter ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014 2015 efter ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Kap. 2 Klasseskydning

Kap. 2 Klasseskydning Kap. 2 Klasseskydning Kap. 2 hører under beslutningsgruppe I (Aktivitetsmøde) Klasseskydning er en skydning, hvor skytterne inddeles i klasser efter alder og/eller skydefærdighed. Klassekravene for riffel

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg Region ØST udbyder en række turneringsformer for klubhold. Følgende turneringsformer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold

Læs mere

OCD's statutter for samlet rangliste og udtagelse til internationale mesterskaber 2007 (IODA World C Ship, IODA European C Ship, JNOM-OD og JNOM-OP)

OCD's statutter for samlet rangliste og udtagelse til internationale mesterskaber 2007 (IODA World C Ship, IODA European C Ship, JNOM-OD og JNOM-OP) OCD's statutter for samlet rangliste og udtagelse til internationale mesterskaber 2007 (IODA World C Ship, IODA European C Ship, JNOM-OD og JNOM-OP) De tre TORM Junior Grandprix stævner I, II og III i

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-9 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006. Turneringsarrangører

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006. Turneringsarrangører Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006 Vedtagne ændringsforslag er indarbejdet og står i kursiv. 4.2 Bestemmelser for EMT (særlige regler for DM i Påsken) 31 Turneringsarrangører

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem af en

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Der er ingen direkte nedrykning fra Elitedivisionen.

Der er ingen direkte nedrykning fra Elitedivisionen. APPENDIX 1: DIVISIONSSTRUKTUR OG AFVIKLINGSFORM ELITEDIVISIONEN Omfatter 12 hold, og afvikles med et grundspil, mellemspil, medaljespil og nedrykningsspil. Grundspillet (spilles over tre runder i maj/juni)

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-12 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

Cirkulære nr. 107 (2017) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 107 (2017) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 107 (2017) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Dansk Boldspil-Unions reglement for Fusioner, overbygninger og øvrige samarbejdsforhold 1. Fusion 1.1 En fusion er en fuldstændig sammenlægning

Læs mere

Dansk Squash Forbund Regler for Junior Turneringer. Junior Grand Prix turneringen

Dansk Squash Forbund Regler for Junior Turneringer. Junior Grand Prix turneringen Dansk Squash Forbund Regler for Junior Turneringer Junior Grand Prix turneringen Indholdsfortegnelse: 1 Turneringens formål... 3 2 Bestemmelserne omfatter... 3 3 Turneringsbestemmelser... 3 3.1 Klassificering

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

Paragraffen er udgået.

Paragraffen er udgået. DT-REGLEMENT 2008 06. oktober 2007 Ændringer Paragraffer der er sket en ændring i er highlightet og ændringen skrevet med kursivskrift. 13-5-1 Danmarksturneringen i atletik er DAFs turnering for foreningshold,

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

Vejledning i holdtilmelding til ungdomsholdturnering på BadmintonPeople

Vejledning i holdtilmelding til ungdomsholdturnering på BadmintonPeople Vejledning i holdtilmelding til ungdomsholdturnering på BadmintonPeople Inden du går i gang Læs kredsens invitation til holdturnering grundigt. Se i øvrigt reglement for pointgivende holdturnering, klik

Læs mere

Turneringsreglement, parturneringer Semifinaler og finaler

Turneringsreglement, parturneringer Semifinaler og finaler Dette turneringsreglement er gældende for semifinaler og finaler i Dame Par, Senior Par, Mix Par og Åben Par. Tilmelding og betaling 1. Alle deltagende spillere skal være medlem af DBf. ( 301A) 2. Der

Læs mere

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017 FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017 Lovene Forslag 1-4: Ændring af det disciplinære system Forslag 5: Hvem kan indgive protest/anke Fællesturnering Forslag 6: Forlængelse af prøveperiode på fælles

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement Indledning Nærværende reglement beskriver retningslinjer for afvikling af Dra- processen fra gør Tennis klubmesterskaber. Reglementet beskriver tilmelding, gennemførelse af kampe til afvikling af finaler

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk DBwF s Rankingstævne-ansøgning Læs venligst vejledningen inden du udfylder denne ansøgning. Du finder vejledningen her http:///wp-content/uploads/vejledning.pdf Dokumentet kan findes i word- dokument under:

Læs mere

I U11 er der 4 rækker. Rækkebetegnelsen er her A-, B-, C- og D-rækken. I U9 er der én række. Rækkebetegnelsen er D-række.

I U11 er der 4 rækker. Rækkebetegnelsen er her A-, B-, C- og D-rækken. I U9 er der én række. Rækkebetegnelsen er D-række. Reglement for Ungdomsklassifikationen i badminton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg BD og DGI har nedsat et ungdomsklassifikationsudvalg til varetagelse af den fælles ungdomsklassifikation. Ungdomsklassifikationsudvalget

Læs mere

Turneringsbestemmelser for fodboldturneringen

Turneringsbestemmelser for fodboldturneringen Turneringsbestemmelser for fodboldturneringen Turneringsbestemmelser - alle centrale rækker GENERELT Ved pointlighed mellem to eller flere hold er følgende gældende Ved kampe i dobbeltturnering a) Færrest

Læs mere

Opbygning. af turneringer. udskrevet af. JHF Kreds 3. Før ombrydningen

Opbygning. af turneringer. udskrevet af. JHF Kreds 3. Før ombrydningen Opbygning af turneringer udskrevet af JHF Kreds 3 2015 2016 Før ombrydningen 1 Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF. Andre turneringer udskriver og styrer vi selv i kreds 3. Turneringerne

Læs mere

DM Ude for veteraner VDM arrangementer

DM Ude for veteraner VDM arrangementer DM Ude for veteraner VDM arrangementer DAF's Terminsudvalg fastlægger dato for afvikling af samtlige mesterskaber. Mesterskabsstævner arrangeres af DAF's VU i samarbejde med den arrangerende klub. Veteranudvalget

Læs mere

ReglementforUngdomsklassifikationenibadm

ReglementforUngdomsklassifikationenibadm ReglementforUngdomsklassifikationenibadm inton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg BD og DGI har nedsat et ungdomsklassifikationsudvalg til varetagelse af den fælles ungdomsklassifikation. Ungdomsklassifikationsudvalget

Læs mere

DBTU s Stævne/Ratingreglement

DBTU s Stævne/Ratingreglement DBTU s Stævne/Ratingreglement Kapitel 1, Stævner 01: Stævnetyper Der skelnes mellem disse stævnetyper: 1. DBTU mesterskaber og stævnearrangementer 2. Lokalunions mesterskaber og stævnearrangementer 3.

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

Knudsker I.F. Bordtennis Grandprix-Stævne 1

Knudsker I.F. Bordtennis Grandprix-Stævne 1 Arrangør: Knudsker I.F. Bordtennis i samarbejde med DGI Bornholm Bordtennis Bordtennis Program for Knudsker I.F. Bordtennis Grandprix-Stævne 1 Lørdag d. 28. oktober 2017 I Knudsker Klubhus Bordtennishal,

Læs mere

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 -

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 - DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012-1 Spille- og turneringsregler DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er gældende

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Danmarksturneringen 2008/2009 Invitation til cup nr. 3

Danmarksturneringen 2008/2009 Invitation til cup nr. 3 Danmarksturneringen 2008/2009 Invitation til cup nr. 3 Den 23. November på Vesterbro Dette stævne er det tredie af seks enkeltstående cups, som samtidig danner grundlag for kvalifikation til Danmarksmesterskaberne

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER REGLEMENT FOR HISTORISK BANELØB

MESTERSKABSBESTEMMELSER REGLEMENT FOR HISTORISK BANELØB MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR HISTORISK BANELØB 1. Mesterskabsløb Mesterskabsløbene afvikles over 5 løbsweekender, hver med 3 mesterskabsafdelinger i alt 15 afdelinger (foreløbige datoer): 2. Deltagere Mesterskaberne

Læs mere

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS)

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS) SPORTSREGLEMENT FOR DANSK DRIFTING SERIE 2014 1. Titel. 1.1 Seriens navn. Seriens navn er Dansk Drifting Serie (DDS) og tilrettelægges af Driftsforeningen Padborg Park (DPP), under udviklingsaftale med

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

Klassificering og skyttenumre.

Klassificering og skyttenumre. Klassificering og skyttenumre. Indhold Indledning... 1 Hvad er et skyttenummer?... 1 Hvem får skyttenumre?... 2 Hvordan får man et skyttenummer?... 2 Hvor kan/skal et skyttenummer bruges?... 3 Hvilken

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan

Læs mere

Horsens Bridgeklub af 1931 Stiftet 4. september 1931 KLUBREGLER

Horsens Bridgeklub af 1931 Stiftet 4. september 1931 KLUBREGLER Horsens Bridgeklub af 1931 Stiftet 4. september 1931 KLUBREGLER 1. Formål Stk. 1. Nærværende regelsæts formål er at tydeliggøre for medlemmerne efter hvilke principper nye medlemmer optages efter hvilke

Læs mere

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid Cykling Februar 2013 afsnit 3.8 CYKLING UDSKRIVNING AF LØB Afdelingen udskriver normalt 2-3 landevejsløb om året, hvoraf det ene afholdes som Jernbanemesterskab. Af praktiske grunde vil løbene normalt

Læs mere

Sams Ungdomstræf. Indbydelse. - 1. 2. november 2008. Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje på OVER kr. 30.

Sams Ungdomstræf. Indbydelse. - 1. 2. november 2008. Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje på OVER kr. 30. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2008 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

HVAD ER DET NYE: 1. REGULERING FRA PRIVATE RUNDER OPHØRER. 3. KUN ÉN 9-HULLERS REGULERING PR. DAG. (HCP 18,5 TIL 54).

HVAD ER DET NYE: 1. REGULERING FRA PRIVATE RUNDER OPHØRER. 3. KUN ÉN 9-HULLERS REGULERING PR. DAG. (HCP 18,5 TIL 54). EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015. Det nye handicapsystem er trådt i kraft den 2. juli 2012. Igennem de sidste mange år har golfspillere og faldskærmsudspringere haft en væsentlig ting til fælles: Ned kommer

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Turneringsreglement for DDD

Turneringsreglement for DDD FORMÅL 1. At give danseskole elever mulighed for at dyrke dansen som sport, og dermed konkurrere med hinanden 2. Igennem konkurrence med ligestillede at styrke dansegælden og bibeholde danserne i danseskolerne

Læs mere

POINTGIVENDE UNGDOMSHOLDTURNERING 2015/2016

POINTGIVENDE UNGDOMSHOLDTURNERING 2015/2016 POINTGIVENDE UNGDOMSHOLDTURNERING 2015/2016 Badminton Danmarks kredse og DGI Badmintons landsdele indbyder hermed til den første fælles ungdomsholdturnering. Den ny fælles holdturnering mellem Badminton

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2017-2018 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Reglement for Ungdoms-klassifikationen

Reglement for Ungdoms-klassifikationen Reglement for Ungdoms-klassifikationen 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg BD og DGI har nedsat et ungdomsklassifikationsudvalg til varetagelse af den fælles ungdomsklassifikation. Ungdomsklassifikationsudvalget

Læs mere