VVM for CMC Biologics A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM for CMC Biologics A/S"

Transkript

1 VVM for CMC Biologics A/S i Gladsaxe Kommune. Overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg. Del 1 Kommuneplantillæg Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse November

2 VVM-redegørelse CMC Biologics A/S. Gladsaxe Kommune Forsidefoto: C7 Consulting Udgivet november 2013 af Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Telefon Hvor ikke andet er angivet er billeder/kort med copyright Kort- og Matrikelstyrelsen/Miljøstyrelsen ISBN side 2 af 7

3 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er VVM? Tillæg til Kommuneplan 2013 for Gladsaxe Kommune Retningslinjer for VVM-pligtige anlæg Planlægningsredegørelsen... 6 side 3 af 7

4 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 15. december Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om alternativer. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora jordbund, vand, luft, klima og landskab materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning som i dette tilfælde. VVM på virksomheden I 2014 planlægger virksomheden at gå fra udelukkende at fremstille aktive stoffer til Prækliniske og Kliniske forsøg i pilotanlæg til at anvende de samme anlæg til egentlig produktion af lægemidler med henblik på kommercielt salg. Fabrikken bliver derved VVM pligtig i henhold til: VVM bekendtgørelsens (1510 af 15/12/2010) bilag 1, pkt. 6 Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er 6 e) til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces. Miljøstyrelsen har besluttet at sende dette forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse samt et forslag til miljøgodkendelse i offentlig høring fra 6. november 2013 og frem til den 8. januar side 4 af 7

5 Indsigelser og bemærkninger sendes til: Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Telefon Att.: Iris Haastrup/J.nr. MST Læsevejledning Denne publikation er opbygget som tre dele. Del 1 indeholder Forslag til kommuneplantillæg som er nærværende del. Denne del gennemgår forslag til kommuneplantillæg til Gladsaxe Kommuneplan Forslaget til kommuneplantillægget indeholder en gennemgang af forholdet til anden planlægning. Del 2 indeholder et ikke-teknisk resumé af den VVM-redegørelse, der er indeholdt i del 3. Miljøstyrelsens vurderinger af miljøpåvirkningerne fremgår af det ikke-tekniske resumé. Del 3 er VVM-redegørelsen uden det ikke-tekniske resumé, som fremgår af del 2. Del 1 og del 2 er udarbejdet af Miljøstyrelsen som myndighed i samarbejde med CMC Biologics A/S og Gladsaxe Kommune. Del 3 er udarbejdet af CMC Biologics A/S som bygherre i samarbejde med Miljøstyrelsen som VVM-myndighed. Denne arbejdsdeling er betinget af, at VVM-myndigheden i henhold til planlovens 57a kan anmode bygherren om at give de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når bygherren påtænker at etablere VVM-pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at bygherren, evt. sammen med sine konsulenter, udarbejder et udkast til VVM-redegørelse, som så færdigredigeres i samarbejde med VVM-myndigheden. Det er i sidste ende VVMmyndigheden, der er ansvarlig for gennemførelsen af den offentlige høring omkring forslaget til kommuneplantillæg med VVM. Samtidig med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillæg med VVM, er der offentliggjort et forslag til miljøgodkendelse. Indkaldelse af ideer og forslag Miljøstyrelsen har forud for udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg med VVMredegørelse indkaldt ideer og forslag til planlægningen. Hovedformålet med den første offentlige høring er at danne grundlag for fastlæggelsen af VVM-redegørelsens indhold, idet VVM-redegørelsen dels tager udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægningen, dels til de indkomne idéer og forslag for at sikre, at alle relevante og nødvendige problemstillinger bliver behandlet. Indkaldelse af ideer og forslag blev igangsat med annonce og ideoplæg. Offentliggørelsen sluttede den 20. maj Den videre proces Når den offentlige høring af dette forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse er afsluttet, vil indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen udarbejder en sammenfattende redegørelse, der indeholder en sammenfatning af de indkomne indsigelser og bemærkninger og et udkast til afgørelse med begrundelse for afgørelsen. Den sammenfattende redegørelse sendes i høring i Gladsaxe Kommune. Derefter beslutter Miljøstyrelsen, om et endeligt kommuneplantillæg skal udstedes. side 5 af 7

6 2. Tillæg til Kommuneplan 2013 for Gladsaxe Kommune 2.1. Retningslinjer for VVM-pligtige anlæg Kommerciel produktion af farmaceutiske produkter i Gladsaxe Erhvervskvarter Inden for det område, som er vist på kortet (rammeområde 17E5), må pilotfaciliteter under CMC Biologics A/S fremover anvendes til egentlig produktion af farmaceutiske produkter til kommercielt brug. Udvidelse og ændringer af CMC Biologics A/S i Gladsaxe Erhvervskvarter skal ske i overensstemmelse med VVM redegørelsen VVM for CMC Biologics A/S udstedt af Miljøstyrelsen Planlægningsredegørelsen Der henvises til VVM redegørelsen for så vidt angår andre planmæssige forhold. side 6 af 7

7 Strandgade København K. Tlf.: (+45) www. mst.dk side 7 af 7

8 VVM for CMC Biologics A/S i Gladsaxe Kommune. Overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg. Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse November

9 VVM-redegørelse CMC Biologics A/S. Gladsaxe Kommune Forsidefoto: C7 Consulting Udgivet november 2013 af Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Telefon Hvor ikke andet er angivet er billeder/kort med copyright Kort- og Matrikelstyrelsen/Miljøstyrelsen ISBN side 2 af 14

10 Indholdsfortegnelse 1 Hvad er VVM? Lokalisering og planforhold Projektet og virksomheden Procesbeskrivelse Råvareforbrug Luftforurening Støj Energi Spildevand Affald Jord og grundvand Natura side 3 af 14

11 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 15. december Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om alternativer. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora jordbund, vand, luft, klima og landskab materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning som i dette tilfælde. VVM på virksomheden I 2014 planlægger virksomheden at gå fra udelukkende at fremstille aktive stoffer til Prækliniske og Kliniske forsøg i pilotanlæg til at anvende de samme anlæg til egentlig produktion af lægemidler med henblik på kommercielt salg. Fabrikken bliver derved VVM pligtig i henhold til: VVM bekendtgørelsens (1510 af 15/12/2010) bilag 1, pkt. 6 Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er 6 e) til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces. Miljøstyrelsen har besluttet at sende dette forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse samt et forslag til miljøgodkendelse i offentlig høring fra 6. november 2013 og frem til den 8. januar 2014 side 4 af 14

12 Indsigelser og bemærkninger sendes til: Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Telefon Att.: Iris Haastrup/J.nr. MST Læsevejledning Denne publikation er opbygget som tre dele. Del 1 indeholder Forslag til kommuneplantillæg som er nærværende del. Denne del gennemgår forslag til kommuneplantillæg til Gladsaxe Kommuneplan Forslaget til kommuneplantillægget indeholder en gennemgang af forholdet til anden planlægning. Del 2 indeholder et ikke-teknisk resumé af den VVM-redegørelse, der er indeholdt i del 3. Miljøstyrelsens vurderinger af miljøpåvirkningerne fremgår af det ikke-tekniske resumé. Del 3 er VVM-redegørelsen uden det ikke-tekniske resumé, som fremgår af del 2. Del 1 og del 2 er udarbejdet af Miljøstyrelsen som myndighed i samarbejde med CMC Biologics A/S og Gladsaxe Kommune. Del 3 er udarbejdet af CMC Biologics A/S som bygherre i samarbejde med Miljøstyrelsen som VVM-myndighed. Denne arbejdsdeling er betinget af, at VVM-myndigheden i henhold til planlovens 57a kan anmode bygherren om at give de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når bygherren påtænker at etablere VVM-pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at bygherren, evt. sammen med sine konsulenter, udarbejder et udkast til VVM-redegørelse, som så færdigredigeres i samarbejde med VVM-myndigheden. Det er i sidste ende VVMmyndigheden, der er ansvarlig for gennemførelsen af den offentlige høring omkring forslaget til kommuneplantillæg med VVM. Samtidig med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillæg med VVM, er der offentliggjort et forslag til miljøgodkendelse. Indkaldelse af ideer og forslag Miljøstyrelsen har forud for udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg med VVMredegørelse indkaldt ideer og forslag til planlægningen. Hovedformålet med den første offentlige høring er at danne grundlag for fastlæggelsen af VVM-redegørelsens indhold, idet VVM-redegørelsen dels tager udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægningen, dels til de indkomne idéer og forslag for at sikre, at alle relevante og nødvendige problemstillinger bliver behandlet. Indkaldelse af ideer og forslag blev igangsat med annonce og ideoplæg. Offentliggørelsen sluttede den 20. maj Den videre proces Når den offentlige høring af dette forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse er afsluttet, vil indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen udarbejder en sammenfattende redegørelse, der indeholder en sammenfatning af de indkomne indsigelser og bemærkninger og et udkast til afgørelse med begrundelse for afgørelsen. Den sammenfattende redegørelse sendes i høring i Gladsaxe Kommune. Derefter beslutter Miljøstyrelsen, om et endeligt kommuneplantillæg skal udstedes. side 5 af 14

13 2 Lokalisering og planforhold CMC Biologics A/S er beliggende i Gladsaxe erhvervskvarter, og området er omfattet af Gladsaxe Kommunes lokalplan nr. 125, der er vedtaget den 10. maj 2000 med senere tillæg. Lokalplanen har til formål at sikre at området anvendes til erhvervsformål, kontor og servicevirksomhed. Nybyggeri kan bl.a. anvendes til laboratorier og højteknologisk produktion. 2.1 Projektet og virksomheden CMC Biologics A/S er en CMO virksomhed (Contract Manufacturing Organization), der beskæftiger sig med forskning og udvikling af lægemidler på kontraktbasis for kunder, som typisk er forskningsbaserede medicinalfirmaer. CMC Biologics A/S er grundlagt i 2001 og fabrikken, som VVM redegørelsen vedrører, og som også er virksomhedens domicil i Danmark, blev bygget og taget i brug i Typiske produkter, som CMC Biologics A/S fremstiller, er forskellige former for proteiner for eksempel: Monoklonale Antistoffer eller afledte former af disse Koagulerings faktorer: Hormoner eller enzymer: Ramme for nuværende og fremtidige produktioner. Som leverandør af serviceydelser vil udviklingen i CMC Biologics A/S være påvirket af, hvilken succes især de kommende kommercielle produkter opnår hos virksomhedens kunder. Desuden vil tilgangen af nye udviklingsprojekter være særdeles påvirket af den globale situation på finansmarkederne, da disse projekter overvejende er finansieret af venture kapital. I tabel 1 skitseres en 20 årig fremtidsplan med de maksimale rammer, som virksomheden har vurderet ud fra de forudsætninger og forventninger, der i dag er til udviklingen. Disse skøn er selvsagt behæftet med en del usikkerhed. side 6 af 14

14 Tabel års fremtidsplan. Skønnet fremtidsplan (MTB) (VVM) Produktion Kontraktbaserede aktiviteter indenfor fremstilling af lægemidler til Forskning og udvikling 100% Process og anlæg Fermentering af mikroorganismer og mammal celledyrkning med efterfølgende oprensning. Kontraktbaserede aktiviteter indenfor fremstilling af lægemidler til Forskning og udvikling 50 % Kommerciel produktion 50 %, Tilsvarende processer, som de ser ud i dag. Inden for disse rammer vil der kunne forekomme udskiftning af procesudstyr og ændringer mht. det indvendige layout samt hvilke processer, der gennemføres i de enkelte rum for således at tilpasse kapaciteten til kundeprojekterne. Dette kunne f.eks. være installation af ekstra bioreaktorer, for at optimere udnyttelsen af den nuværende facilitet med tilhørende forsyningssystemer. Kontraktbaserede aktiviteter indenfor fremstilling af lægemidler til Forskning og udvikling < 1/3 Kommerciel produktion >2/3 Procesoptimering og kapacitets tilpasning i forbindelse med rutine produktion af flere succesfulde kommercielle produkter med en stor del (>2/3) af virksomhedens kapacitet. Anvendelse af engangsudstyr i stigende grad og eventuelt erstatning af noget ståludstyr. Herunder eventuelt erstatning af mikrobiel linje med ny mamma celledyrknings linje alt efter hvordan forretningen udvikler sig. Produkter Forbrug Miljøpåvirkninger Bygningsrammer projekter mg til 1-2 kg aktivt stof pr. batch batche pr. år Forbrug er stort set tilsvarende i dag. (Evt. 20 % stigning i forbrug af forsyninger kun såfremt kapacitetsudnyttelsen øges) Miljøpåvirkninger tilsvarende i dag. (Forøgelsen ventes at blive på max 20 % + primært spildevand og affald) Eksisterende + leje af eksterne kontorfaciliteter 8-15 projekter mg til 2-4 kg aktivt stof pr. batch batche pr. år. Generelt maksimal forøgelse med % Tilsvarende eller mindre forøgelse af især spildevand og affald. Eksisterende + leje af eksterne kontorfaciliteter Medarbejdere Drift 2-3 hold skift en lille del af tiden 2-3 holdskift en del af tiden 3 holdskift en stor del af tiden side 7 af 14

15 Produktionskapacitet I tabel 2 er vist de vurderede maksimale rammer for produktionskapaciteten sammenholdt med De maksimale rammer er baseret på en procesoptimeret produktion af flere kommercielle produkter, hvor denne del svarer til mere end 2/3 af virksomhedens kapacitet Produktionskapacitet Maksimale rammer Batche Projekter Aktivt stof mg til 2-4 kg aktivt stof pr. batch og mindre end 20 kg/år Færdigt produkt kg per batch Tabel 2: Produktionskapacitet sammenholdt med produktionstal i Anlægsarbejder Overgang til kommerciel produktion kan ske ved at anvende de samme anlæg. Anlægget er udviklet og designet, så det uden videre vil kunne anvendes hertil. Det kræver derfor ingen bygnings- eller procesmæssige ændringer. 2.2 Procesbeskrivelse Det eksisterende anlæg består af fire proces linjer; en til mikrobielle processer og tre til mammale processer. Proceslinjerne er baseret på fermenteringer i størrelser mellem 100 liter og 2000 liter kulturvolumen. Den mammale del adskiller sig typisk fra den mikrobielle del ved at mængderne er mindre og produkterne er mere følsomme overfor eksempelvis ph, temperatur og organiske solventer. Fremstillingen af lægemidler/aktive stoffer foregår på basis af gen modificerede organismer, GMO klasse 1 og ikke-genmodificerede organismer, biologiske agenser, på BioSafety Level (BSL) 1. Faciliteten er indrettet i henhold til de respektive myndigheders krav om indeslutning, således at der ikke er risiko for, at organismer kommer ud i det omgivende miljø. Både de anvendte organismer og de eksisterende anlæg er godkendt af Arbejdstilsynet. Derudover er organismer og anlæg, der anvendes til storskalaforsøg, hvor GMO indgår, også godkendt af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet skal ligeledes godkende kommerciel anvendelse af GMO for alle særskilte projekter, der medfører kommerciel produktion. De typer af organismer, CMC Biologics A/S anvender i fremstillingsprocesserne, tilhører de laveste risikoklasser (GMO klasse 1 og BSL 1) og beskrives af Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen som følgende: For at GMO'en kan blive en klasse 1 organisme, skal følgende være opfyldt: side 8 af 14

16 Ingen af de anvendte organismer må forventes at kunne fremkalde sygdomme hos mennesker, dyr eller planter. Det overførte genetiske materiale kan ikke give værtsorganismen en fænotype, så den bliver sygdomsfremkaldende. Den endelige GMO må forventes ikke at kunne fremkalde sygdomme hos mennesker, dyr eller planter eller at få miljøskadelige virkninger. Vurdering GMO og Biologiske agenser, der anvendes i produktionen, er i laveste klasse (GMO klasse 1/BSL 1) og faciliteten er indrettes således at udslip til det omgivende miljø undgås, Miljøstyrelsen vurderer derfor ikke, at der er væsentlige miljøpåvirkninger forbundet med anvendelse af GMO og Biologiske agenser. 2.3 Råvareforbrug Den største del af de råvarer og hjælpestoffer der anvendes til produktion er forskellige medier og vækstmedier samt syre/base. Derudover anvendes forskellige kemikalier, salte, gasser, vitamin- og spormetalopløsninger samt ethanol til sterilisering/desinfektion og plastvarer i form af engangsudstyr. Som følge af variationen i produktionsprocesser og projekter vil både virksomhedens råvareforbrug og typer af råvarer variere fra år til år. Generelt vil der ske en stigning i forbruget som beskrevet i tabel 1. Den største procentvise stigning vil ske indenfor plastposer, forskellige medier og næringsstoffer som følge af en stigning i anvendelse af engangsudstyr. Det betyder et tilsvarende mindre forbrug af vand, energi og syre/base i forbindelse med CIP (cleaning in place-rengøring på stedet af fastmonteret procesudstyr) m.v. Virksomheden udfører forsøgsproduktion og kommerciel produktion på kontrakt af lægemidler til klinisk afprøvning på vegne af eksterne lægemiddelproducenter. Muligheden for at substituere hjælpestoffer og kemikalier er derfor begrænset. Virksomheden anvender 7 stoffer, der optræder på LOUS, Listen over uønskede stoffer. Vurdering Der anvendes en række stoffer i små mængder, der er på EU's liste over harmoniserede klassificeringer. Disse opsamles for en stor del af stofferne særskilt og afskaffes som farligt affald. Der udledes kun stoffer med spildevandet efter godkendelse med kommunen jf. virksomhedens spildevandstilladelse. Håndtering af kemikalier sker ligeledes, så spild kan undgås. Der er ikke oplag af farlige stoffer i mængder, der overskrider tærskelværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006, om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger forbundet med de anvendte råvare og hjælpestoffer. side 9 af 14

17 2.4 Luftforurening Virksomhedens eksisterende og fremtidige aktiviteter kan give anledning til luftforurening i form af støv, opløsningsmidler, NOx og lugt. Der håndteres kun støvende råvarer i mindre mængder. Fx i forbindelse med fremstilling af gæringssubstrater og visse buffere. Fra alle procesrum er der etableret absolutfiltre i ventilationsafkastet. I laboratorierne anvendes en række opløsningsmidler. Blandt de væsentligste er ethanol, methanol og acetonitril. Anvendelse foregår i et lukkede systemer, mængderne er begrænsede, og emissionen forventes derfor at være ubetydelig. De væsentligste røggasser bliver udledt fra fyringsanlægget, der producerer damp og varme til produktionen. Emissioner fra de naturgasfyrede kedelanlæg indeholder primært NO x og CO 2. Brænderne til dampkedlerne skal have en garanteret emissionsværdi for NOx på mindre end 65 mg/nm 3, hvilket er grænseværdien for fyringsanlæg samt overholde en B-værdi på 125 µg/m 3, jf. Miljøstyrelsens luftvejledning. Skorstenshøjderne på 23,5 meter er fastlagt for at overholde dette krav. Vurdering Processerne foregår i lukkede anlæg, produktionen er tilrettelagt for at undgå unødig emission og desuden er der etableret emissionsbegrænsende filtre på alle væsentlige afkast. Emissionerne vurderes derfor som begrænsede og til at ligge langt under gældende grænseværdier. Det nuværende og fremtidige VOC forbrug ligger langt under grænsen for at være omfattet af VOC bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til luft. 2.5 Støj Trafikstøj Virksomhedens andel af trafikken er ca.2 % i både 2013 og i 2034 svarende til ca. 0.1 db af den samlede støj fra Vandtårnsvej. Vurdering Miljøstyrelsen vurderer derfor at der ikke er væsentlig miljøpåvirkning som følge af virksomhedens trafikstøj. Industristøj I forhold til driftssituationen for 2020 forventer virksomheden ingen væsentlige udvidelser i forhold til støj frem til år Der forventes kun en stigning i personbiltrafikken i dagperioden på biler. Denne stigning har ingen indflydelse på den eksterne støjbelastning og dermed vil støjbelastningen være som ved støjkortlægningen for Støjbelastningen er beregnet i 10 referencepunkter. I 5 af referencepunkterne er støjbelastningen højere end den vejledende grænseværdi i natperioden, hvilket dog ligger indenfor den beregnede usikkerhed (2,1 til 2,5 db) for disse referencepunkter. Grænseværdien er dermed ikke overskredet. I øvrige referencepunkter er støjbelastningen mindre end de vejledende grænseværdier i alle døgnperioder. Vurdering Miljøstyrelsen vurderer derfor at miljøpåvirkningerne både i forhold til nuværende og fremtidig drift er ubetydelige. side 10 af 14

18 2.6 Energi Virksomhedens energiforbrug forventes at stige i de kommende år som følge af en større produktion, Stigningen forventes dog ikke at ske i samme takt pga. en større kapacitetsudnyttelse af utility anlæg m.v., samt mindre brug af Cleaning in Place (CIP) som følge af forbrug af mere engangsudstyr m.v. CMC Biologics A/S vil i de kommende år vurdere muligheden for at foretage eventuelle energioptimeringer i takt med gennemførelse af procesoptimering og kapacitetstilpasning i henhold til 20 årsplanen. I forvejen har virksomheden gennemført energibesparelser ved at optimere driftsmønsteret på kedelcentral, således at der kun er en kedel der er i drift ad gangen. Den anden kedel står imedens på standby og kobles kun samtidigt ind i spidsbelastningsperioder. Driftstider på CIP anlæg er desuden blevet reduceret med ½-1 time og Kill temperatur (kill anlægget) er reduceret fra 150 C til 135 C, tiden er bibeholdt. Derudover er der etableret bevægelsessensorer til at tænde og slukke for lokale belysningen i store dele af faciliteten. Vurdering Den samlede virksomheds relative CO 2 emission forventes at falde fremover, dels som følge af virksomhedens egne tiltag, og dels som følge af en overgang fra fossile brændsler til biobrændsel i energisektoren og installation af flere vindmøller 2.7 Spildevand Virksomhedens nuværende og fremtidige aktiviteter vurderes ikke at give væsentlige miljømæssige påvirkninger på baggrund af spildevandsudledning. Processpildevand sendes til Renseanlæg Damhusåen, og den fremtidige udledning vurderes at kunne være indenfor renseanlæggets kapacitet, da virksomhedens fremtidige udledning vil være indenfor den eksisterende tilslutningstilladelse og denne kun udgør 0,6 % af renseanlæggets kapacitet. Farlige stoffer (eksisterende), som ikke må udledes med spildevandet samles op og bortskaffes i henhold til gældende regler. Vurdering Det er miljøstyrelsens vurdering at virksomhedens eksisterende og fremtidige aktiviteter ift. spildevands udledninger vurderes at være af underordnet betydning. 2.8 Affald Affaldsmængderne forventes at stige i takt med den større produktion. Affald fra virksomedens eksisterende og fremtidige drift oplagres, sorteres og bortskaffes i henhold til gældende regler. Overgang til kommerciel produktion eksisterende anlæg medfører ingne ændringer til affaldshåndtering og opsamling af kemikalieaffald. Virksomheden vil løbende arbejde med at reducere mængden affald der skal til forbrænding. Miljøstyrelsen har i deres miljøgodkendelse bedt virksomheden om at dokumentere dette. Vurdering Det er miljøstyrelsens vurdering at affald fra virksomheden s eksisterende og fremtidige drift ikke vil påvirke miljøet væsentligt. side 11 af 14

19 2.9 Jord og grundvand Overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg medfører ingen ændringer ift. håndtering og oplag af råvarer og affald. Det vurderes, at virksomhedens nuværende og fremtidige drift sikrer mod eventuelt spild. Eksisterende kendte jordforureninger fra tidligere virksomheders aktiviteter på matriklen er allerede fjernet. Der sker ingen forøgelse af befæstelsesgrad. På den baggrund vurderes virksomhedens eksisterende og fremtidige drift ikke at påvirke miljøet væsentlig i forhold til jord og grundvand. Gladsaxe Kommune vurderer ikke virksomheden som en potentielt grundvandstruende virksomhed, og det har derfor ikke indflydelse på virksomhedens aktiviteter, at den ligger i et område med drikkevandsinteresser. Vurdering På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen at der ikke sker nogen væsentlig miljøpåvirkning Natura 2000 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov er et EF-habitatområde (nr. H123) beliggende i en afstand af ca. 5,4 km fra virksomheden. Se figur 1. Furesø er desuden et EFfuglebeskyttelsesområde (nr. F109) og ligger ca. 6 km fra virksomheden. Samlet betegnes disse som et Natura-2000 område. Note Virksomhedens beliggenhed er markeret med en rød prik. Figur 1: Uddrag fra Miljøportalen. Naturbeskyttelse og Natura Natura 2000 området indeholder den øvre del af Mølleådalen med vandløbet Hestetangs Å/ Vassingerødløbet, de store søer Furesø, Farum Sø, Bastrup Sø og Buresø, adskillige moser samt løvskovene Ganløse Eged, Terkelskov, Ryget og Frederiksdal Skov. Området er udpeget som habitatområde på grund af en række forskellige naturtyper som rigkær, kalkrige og næringsrige søer og vandhuller, hængesæk og andre kærsamfund mv. samt en række skovnaturtyper, herunder bl.a. bøgeskov, egeskov, elle og askeskov. Udpegningsgrundlaget i forhold til dyrearter er bl.a. skæv vindelsnegl, sump vindelsnegl, lys side 12 af 14

20 skive vandkalv, stor vandsalamander og stor kærguldsmed. Disse er listet på habitatdirektivets bilag IV i. Lys skive vandkalv, stor vandsalamander og stor kærguldsmed er desuden fredet. I forhold til EF-fuglebeskyttelsesområdet findes fredet rørhøg og plettet rørvagtel, som begge er listet på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I ii. Vurdering i henhold til Habitatdirektivet. Der skal i henhold til Habitatbekendtgørelsens 7 foretages en foreløbig vurdering af om overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg vil påvirke Natura 2000 området væsentligtiii. Formålet med den foreløbige vurdering er at vurdere, hvorvidt der er behov for en nærmere konsekvensvurdering af projektet. Såfremt den foreløbige vurdering viser, at Natura-2000 området ikke bliver påvirket væsentligt, skal der ikke foretages yderligere iv. De primære trusler for Natura-2000 området er registreret som værende næringsstofbelastning, tilgroning, fragmentering, udtørring, invasive arter og forstyrrelse v. Virksomhedens aktiviteter vil ikke kunne påvirke Natura 2000 området i relation til tilgroning, fragmentering, udtørring, invasive arter og forstyrrelse. I forhold til næringsstofbelastning vil den teoretisk mulige påvirkning, som virksomheden kunne have på området, være NOx emission. Der er foretaget en OML beregning for virksomhedens immission af NOx i den korteste afstand til Natura-2000 området. Beregningen viser at NOx immissionen i denne afstand er 0. Derfor vil der ikke ske en påvirkning ind i Natura 2000 området. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke sker en påvirkning ind i Natura 2000 områderne. i Europaparlamentet og rådets direktiv om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) af 21. maj 1992 ii Europaparlamentet og rådets direktiv om beskyttelse af vilde fugle af 30. november iii Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Miljøministeriet. 16. maj 2007 iv Vejledning til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Nr. 408 af 1. maj Miljøministeriet v Natura 2000-plan Øvre Mølleådal, Fure Sø og Frederiksdal Skov. Natura-2000-område nr. H139. Habitatområde H123.Fuglebeskyttelsesområde F109. Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 1. december 2011 side 13 af 14

21 Strandgade København K. Tlf.: (+45) www. mst.dk side 14 af 14

22 VVM for CMC Biologics A/S Overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg. Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse November

23 VVM-redegørelse CMC Biologics A/S. Gladsaxe Kommune Forsidefoto: C7 Consulting Udgivet november 2013 af Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Telefon Hvor ikke andet er angivet er billeder/kort med copyright Kort- og Matrikelstyrelsen/Miljøstyrelsen ISBN side 2 af 58

24 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er VVM? Indledning og baggrund Indledning Godkendelser og VVM Fremtidige miljøgodkendelser Lokalisering og planforhold Kommentarer fra Idé-fasen CMC Biologics A/S Virksomheden CMC Biologics A/S Produkter Rammer for nuværende og fremtidige produktioner Produktionskapacitet Alternativer alternativet Andre alternativer Virksomhedens produktion nu og i fremtiden Bygningsfase anlægsarbejder Procesbeskrivelse Hjælpeanlæg Vandbehandling Dampproduktion Trykluft Køling Gasser Inaktiveringsanlæg Neutraliseringsanlæg GMO og Biologiske agenser Bedst anvendelige teknik (BAT) Anvendelse af engangsudstyr Råvareforbrug Påvirkninger i driftsfasen Luftforurening GMO, støv m.v Opløsningsmidler (VOC) Røggasser Kumulative effekter Lugt Støj Trafikstøj Industristøj Mulighed for reduktion af støjbelastning Kumulative effekter Energi Vand Udkast til vandplaner og regionplaner Drikkevand Regnvand Øvrigt spildevand Affald Jord og grundvand side 3 af 58

25 6.7.1 Jord Grundvand Risiko for forurening af jord og grundvand Landskab og visuelle forhold Klima Lokal afledning af regnvand (LAR) Natur, flora og fauna Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen Fæstningskanalen Natura Vurdering i henhold til Habitatdirektivet Arkæologi Kulturmiljø, arkitektur og rekreative interesser Afværgeforanstaltninger Socioøkonomiske forhold Eventuelle mangler Ordforklaring side 4 af 58

26 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 15. december Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om alternativer. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora jordbund, vand, luft, klima og landskab materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning som i dette tilfælde. VVM på virksomheden I 2014 planlægger virksomheden at gå fra udelukkende at fremstille aktive stoffer til Prækliniske og Kliniske forsøg i pilotanlæg til at anvende de samme anlæg til egentlig produktion af lægemidler med henblik på kommercielt salg. Fabrikken bliver derved VVM pligtig i henhold til: VVM bekendtgørelsens (1510 af 15/12/2010) bilag 1, pkt. 6 Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er 6 e) til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces. Miljøstyrelsen har besluttet at sende dette forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse samt et forslag til miljøgodkendelse i offentlig høring fra 6. november 2013 og frem til den 8. januar side 5 af 58

27 Indsigelser og bemærkninger sendes til: Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Telefon Att: Iris Haastrup/J.nr. MST Læsevejledning Denne publikation er opbygget som tre dele. Del 1 indeholder Forslag til kommuneplantillæg som er nærværende del. Denne del gennemgår forslag til kommuneplantillæg til Gladsaxe Kommuneplan Forslaget til kommuneplantillægget indeholder en gennemgang af forholdet til anden planlægning. Del 2 indeholder et ikke-teknisk resumé af den VVM-redegørelse, der er indeholdt i del 3. Miljøsty-relsens vurderinger af miljøpåvirkningerne fremgår af det ikke-tekniske resumé. Del 3 er VVM-redegørelsen uden det ikke-tekniske resumé, som fremgår af del 2. Del 1 og del 2 er udarbejdet af Miljøstyrelsen som myndighed i samarbejde med CMC Biologics A/S og Gladsaxe Kommune. Del 3 er udarbejdet af CMC Biologics A/S som bygherre i samarbejde med Miljøstyrelsen som VVM-myndighed. Denne arbejdsdeling er betinget af, at VVM-myndigheden i henhold til planlovens 57a kan anmode bygherren om at give de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når bygherren påtænker at etablere VVM-pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at bygherren, evt. sammen med sine konsulenter, udarbejder et udkast til VVM-redegørelse, som så færdigredigeres i samarbejde med VVM-myndigheden. Det er i sidste ende VVMmyndigheden, der er ansvarlig for gennemførelsen af den offentlige høring omkring forslaget til kommuneplantillæg med VVM. Samtidig med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillæg med VVM, er der offentliggjort et forslag til miljøgodkendelse. Indkaldelse af ideer og forslag Miljøstyrelsen har forud for udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg med VVMredegørelse indkaldt ideer og forslag til planlægningen. Hovedformålet med den første offentlige høring er at danne grundlag for fastlæggelsen af VVM-redegørelsens indhold, idet VVM-redegørelsen dels tager udgangspunkt i lovgivningens krav til plan-lægningen, dels til de indkomne idéer og forslag for at sikre, at alle relevante og nødvendige problem-stillinger bliver behandlet. Indkaldelse af ideer og forslag blev igangsat med annonce og ideoplæg. Offentliggørelsen sluttede den 20. maj Den videre proces Når den offentlige høring af dette forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse er afsluttet, vil indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen udarbejder en sammenfattende redegørelse, der indeholder en sammenfatning af de indkomne indsigelser og bemærkninger og et udkast til afgørelse med begrundelse for afgørelsen. Den sammenfattende redegørelse sendes i høring i Gladsaxe Kommune. Derefter beslutter Miljøstyrelsen, om et endeligt kommuneplantillæg skal udstedes. side 6 af 58

28 2. Indledning og baggrund 2.1 Indledning VVM redegørelsen er udarbejdet sammen med ansøgning om miljøgodkendelse til overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg. I løbet af 2014 planlægger virksomheden at gå fra udelukkende at fremstille materiale til prækliniske og kliniske forsøg i pilotanlæg til at anvende de samme anlæg til produktion af materiale med henblik på kommercielt salg. Anlægget er udviklet og designet, så det uden videre vil kunne anvendes hertil. Det kræver ingen bygnings- eller procesmæssige ændringer. 2.2 Godkendelser og VVM I forbindelse med etablering af virksomhedens facilitet i Søborg blev der udarbejdet en Miljøteknisk vurdering, hvorpå Københavns Amt den 16. maj 2002 traf afgørelse om ikke-godkendelsespligtig. HUR havde forinden, den 10. maj 2002, truffet afgørelse om, at der ikke var VVM pligt. Baggrunden for HUR s afgørelse var, at det påtænkte anlæg ikke er omfattet af bilag 1, nr. 6, da forskning og storskalaforsøg ikke er fremstilling i industriel målestok, som er en forudsætning for at være omfattet af ovenstående bilagspunkt. Virksomheden har senere fået en Spildevandstilladelse, dateret 25. november I 2014 planlægger virksomheden at gå fra udelukkende at fremstille materiale til Prækliniske og Kliniske forsøg i pilotanlæg til at anvende de samme anlæg til egentlig produktion med henblik på kommercielt salg. Fabrikken bliver derved godkendelses- og VVM pligtig i henhold til: godkendelsesbekendtgørelsens (1454 af 20/12/2012) bilag 1, pkt Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter. (s). VVM bekendtgørelsens (1510 af 15/12/2010) bilag 1, pkt. 6 Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er 6 e) til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces. Fremstillingen foregår på basis af genmodificerede organismer, GMO 1 og BSL 1 (de laveste klasser) og aktiviteterne er i dag reguleret som laboratorieaktiviteter og storskalaproduktion, og er godkendt af Arbejdstilsynet efter lov om genteknologi og arbejdsmiljø og klassificeret af Arbejdstilsynet i samarbejde med dengang Skov- og Naturstyrelsen (I dag Miljøstyrelsen). Udover VVM og ansøgning om miljøgodkendelse skal der sideløbende søges om Miljøstyrelsens og Arbejdstilsynets godkendelse til kommerciel anvendelse af GMO og efterfølgende skal alle projekter, der medfører kommerciel produktion særskilt godkendes hertil af Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen. 2.3 Fremtidige miljøgodkendelser Sammen med VVM redegørelsen er der udarbejdet udkast til miljøgodkendelse. Miljøgodkendelse af eventuelle fremtidige ændringer, og udvidelser i forhold til denne vil ske før konkrete ændringer eventuelt ønskes igangsat. side 7 af 58

29 2.4 Lokalisering og planforhold CMC Biologics A/S er beliggende i Gladsaxe erhvervskvarter, og området er omfattet af Gladsaxe Kommunes lokalplan nr. 125, der er vedtaget den 10. maj 2000 med senere tillæg. Lokalplanen har til formål at sikre at området anvendes til erhvervsformål, kontor og servicevirksomhed. Nybyggeri kan bl.a. anvendes til laboratorier og højteknologisk produktion. Virksomheden er omfattet af rammebestemmelserne for 17.E.5 i den nye kommuneplan 2013, som er vedtaget i juni E.5, Erhvervsparken er en del af Gladsaxe Ringby. Se nedenstående kort. Den generelle anvendelse er fortsat erhvervsområde. Anført med specifik anvendelse til Kontor og serviceerhverv og supplerende anvendelse: Erhvervsformål, domicilbyggeri, kontorformål, kontorhotel m.v. I overensstemmelse hermed er tillæg (1) til lokalplan 125 en overgangsplan, der i takt med at en byomdannelse gennemføres, aflyses og erstattes af mere detaljerede lokalplaner. Figur 1: Oversigtskort fra kommuneplan 2013 med angivelse af 17.E.5 Erhvervsparken Helhedsplanen Gladsaxe Ringby, Byrådets vision for Gladsaxe Erhvervskvarter, er indarbejdet i Kommuneplan Visionen er et mangfoldigt erhvervskvarter, hvor der er plads både til de store videnstunge virksomheder og de små iværksættere og håndværkere. Der er godt arbejdspladser i Gladsaxe Erhvervskvarter i Udnyttes Byrådets visioner fuld ud, vil området kunne rumme omkring arbejdspladser engang i fremtiden. 2.5 Kommentarer fra Idé-fasen VVM processens første høringsperiode var idé-fasen, hvor Miljøstyrelsen indkaldte idéer og forslag til hvad, der skal indgå i VVM redegørelsen. Idéfasen løb fra den 6. maj til den 20. maj Der indkom ingen høringssvar i ovennævnte periode. side 8 af 58

30 3. CMC Biologics A/S 3.1 Virksomheden CMC Biologics A/S CMC Biologics A/S er en CMO virksomhed (Contract Manufacturing Organization), der beskæftiger sig med forskning og udvikling af lægemidler på kontraktbasis for kunder, som typisk er forskningsbaserede medicinalfirmaer. CMC Biologics A/S er grundlagt i 2001 og fabrikken, som VVM redegørelsen vedrører, og, som også er virksomhedens domicil i Danmark, blev bygget og taget i brug i I starten var virksomheden godkendt til at udvikle proteiner til medicinske forsøg i fase I og II. I 2007 blev virksomheden en af de kun ca. fem biofarmaceutiske CMO er i verden, som er i stand til at levere produkter til fase III-forsøg og produktion, hvor der skal opfyldes meget strenge krav om renhed og konsistens. Det skete bl.a. gennem køb af en fabrik i Seattle i staten Washington, USA. I 2012 overtog CMC Biologics A/S endvidere driften af endnu fabrik i Berkeley i Californien, USA med henblik på at sikre den nødvendige kapacitet på længere sigt. Virksomheden, som alene tager sig af den fysiske fremstilling af produkterne, er en onestop-shop, hvor kunden i princippet kan komme med den genetiske kode for et virksomt molekyle og gå ud med et færdigt produkt. For hver ny kunde/produkt, skal der udvikles en ny stabil og effektiv proces så hurtigt som muligt og optimeres, så produktet kan blive kommercielt bære dygtigt. Der er stor forskel på at køre den samme proces igen og igen og på at udvikle nye processer hele tiden. Virksomhedens kunder kommer primært fra udlandet. Udvikling af lægemidler har i reglen et globalt sigte. Kunderne spænder også vidt i størrelse: Fra virtuelle firmaer med få ansatte og et enkelt eller nogle få lægemiddelkandidater under udvikling over mellemstore biotek virksomheder - til store farmaceutiske koncerner, der vælger at outsource en del af deres pipeline af lægemiddelkandidater under udvikling. Produktion foregår både fra domicilet i Søborg, samt i Seattle og Berkeley, USA. Salgskontorer er placeret i Danmark, England, og USA. Siden virksomhedens start er medarbejderantallet øget fra seks til ca. 400, hvoraf ca. 180 arbejder i Søborg. Figur 2: Oversigtskort med angivelse af CMC Biologics A/S, Vandtårnsvej 83B, Søborg side 9 af 58

31 3.2 Produkter Typiske produkter, som CMC Biologics A/S fremstiller, er forskellige former for proteiner for eksempel: Monoklonale Antistoffer eller afledte former af disse: Denne type produkter blokerer virkningen af visse stoffer eller hindrer vækst af visse celletyper eller andre sygdomskilder i kroppen ved meget selektivt at binde sig til dem. For eksempel kan visse kræftformer bekæmpes med Monoklonale Antistoffer. Koagulerings faktorer: Ved blødersygdomme (hæmofili) mangler patienten en eller flere af de koaguleringsfaktorer, der får blod til at størkne. Disse faktorer kan fremstilles i dyreceller og hjælpe bløderpatienter med at få blodet til at størkne ligesom hos raske personer, så de ikke forbløder fra sår og andre læsioner. Hormoner eller enzymer: Hormoner er små proteiner, som fungerer som signaler til celler rundt om i kroppen. For eksempel er væksthormon et signal fra centralnervesystemet til kroppens celler om at de skal vokse. Visse patienter mangler for eksempel væksthormon og kan have brug for at få det tilført som behandling af vækstproblemer. Et enzym er et proteinmolekule, der styrer en kemisk reaktion, så den sker på en helt bestemt måde. Et normalt stofskifte, inklusive nedbrydning og udskillelse af affaldsstoffer i kroppen, sker via en masse forskellige enzymer i og uden for kroppens celler. Mangler man et kritisk enzym, kan der opstå alvorlige sygdomme, hvor f.eks. affaldsstoffer ophobes i kroppen og kan forårsage skader og smerter. I nogle tilfælde kan man fremstille enzymet i en kvalitet, så det kan tilføres og afhjælpe disse situationer. Selv små proteiner som visse hormoner og enzymer er store og komplekse molekyler, der mindst er ca gange så store som et vandmolekyle og 100 gange et sukkermolekyle. De er derfor også ustabile og lette at ødelægge ved forkert behandling. Til medicinsk brug, hvor produktet for eksempel skal sprøjtes direkte i patientens blod, er der meget høje krav til renhed, og produktet skal derfor beskyttes mod enhver tænkelig forurening. Processerne foregår derfor helt overvejende i lukket udstyr og i renrum. 3.3 Rammer for nuværende og fremtidige produktioner CMC Biologics A/S er i dag veletableret i det globale marked for CMO serviceydelser til støtte for forskning og udvikling af lægemidler. Kapaciteterne og de tekniske muligheder i fabrikken i Søborg er egnet til at understøtte overgangen til produktion af kommercielle lægemidler. Anlægget er udviklet og designet, så det uden videre vil kunne anvendes hertil. På længere sigt er det muligt, hvis de kommercielle produkter udvikler sig godt, at der kan ske procesoptimeringer, som kan føre til en øget kapacitetsudnyttelse. Det vil eventuelt samtidigt mindske det relative forbrug pr. batch. Der forventes en stigende anvendelse af engangsudstyr, hvilket ligeledes vil mindske bl.a. vand- og energiforbrug samt rengøringsmidler. Den brede vifte af services og produkter der efterspørges fra anlægget i Søborg stiller krav til stor fleksibilitet for at kunne tilgodese kundernes ønsker i forbindelse med fremtidige projekter. Dette skal kunne rummes i en fremtidig godkendelse/vvm redegørelse, således at rammerne sikres for den nødvendige produktion, der kan blive behov for i fremtiden. side 10 af 58

32 Som leverandør af serviceydelser vil udviklingen i CMC Biologics A/S være påvirket af, hvilken succes især de kommende kommercielle produkter opnår hos virksomhedens kunder. Desuden vil tilgangen af nye udviklingsprojekter være særdeles påvirket af den globale situation på finansmarkederne, da disse projekter overvejende er finansieret af venture kapital. I tabel 1 skitseres en 20 årig fremtidsplan med de maksimale rammer, som virksomheden har vurderet ud fra de forudsætninger og forventninger, der i dag er til udviklingen. Disse skøn er selvsagt behæftet med en del usikkerhed. Produktion Tabel 1: 20 års fremtidsplan. Skønnet fremtidsplan (MTB) (VVM) Kontraktbaserede aktiviteter indenfor fremstilling af lægemidler til Forskning og udvikling 100% Kontraktbaserede aktiviteter indenfor fremstilling af lægemidler til Forskning og udvikling 50 % Kommerciel produktion 50 %, Process og anlæg Fermentering og celledyrkning Tilsvarende processer, som de med efterføl- ser ud i dag. Inden for disse gende oprensning. rammer vil der kunne forekomme udskiftning af procesudstyr og ændringer mht. det indvendige layout samt hvilke processer, der gennemføres i de enkelte rum for således at tilpasse kapaciteten til kundeprojekterne. Dette kunne f.eks. være installation af ekstra bioreaktorer, for at optimere udnyttelsen af den nuværende facilitet med tilhørende forsyningssystemer. Produkter Se tabel projekter mg til 1-2 kg aktivt stof pr. batch batche pr. år Forbrug Se tabel 3 Forbrug er stort set tilsvarende i dag. (Evt. 20 % stigning i forbrug af forsyninger kun såfremt kapacitetsudnyttelsen øges) Miljøpåvirkninger Se afsnit 6 Bygningsrammer Se afsnit 6.12 Miljøpåvirkninger tilsvarende i dag. (Forøgelsen ventes at blive på max 20 % + primært spildevand og affald) Eksisterende + leje af eksterne kontorfaciliteter Medarbejdere Drift 2-3 hold skift en lille del af tiden Kontraktbaserede aktiviteter indenfor fremstilling af lægemidler til Forskning og udvikling < 1/3 Kommerciel produktion >2/3 Procesoptimering og kapacitets tilpasning i forbindelse med rutine produktion af flere succesfulde kommercielle produkter med en stor del (>2/3) af virksomhedens kapacitet. Anvendelse af engangsudstyr i stigende grad og eventuelt erstatning af noget ståludstyr. Herunder eventuelt erstatning af mikrobiel linje med ny mammal linje alt efter hvordan forretningen udvikler sig projekter mg til 2-4 kg aktivt stof pr. batch batche pr. år. Generelt maksimal forøgelse med % Tilsvarende eller mindre forøgelse af især spildevand og affald. Eksisterende + leje af eksterne kontorfaciliteter 2-3 holdskift en del af tiden 3 holdskift en stor del af tiden side 11 af 58

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Idéoplæg April 2013 Forslag til kommuneplantillæg Og VVM-redegørelse November 2013 Sammenfattende redegørelse Februar 2014 Kommuneplantillæg INDHOLD 1. Den sammenfattende

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd

VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Februar 2013 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 1: Kommuneplantillæg inkl. miljørapport Del 1. Kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Kommuneplantillæg og resume (ikke teknisk)

Kommuneplantillæg og resume (ikke teknisk) Kommuneplantillæg og resume (ikke teknisk) Udvidelse af produktionen af antibiotika på Xellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade, København S September 2010 1 Indledning 4 1.1 Virksomheden Xellia Pharmaceuticals

Læs mere

Miljøstyrelsen offentliggør hermed forslag til tillæg til kommuneplanen for Gladsaxe Kommune for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd.

Miljøstyrelsen offentliggør hermed forslag til tillæg til kommuneplanen for Gladsaxe Kommune for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd. Roskilde J.nr. MST-1274-00036 Ref. Kigni Den 8. oktober 2012 Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd (VVM anlæg) i Gladsaxe Kommune Miljøstyrelsen offentliggør

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Supplement til miljøgodkendelse af 3. januar 2014

Supplement til miljøgodkendelse af 3. januar 2014 Novo Nordisk A/S Hagedornsvej 1 2820 Gentofte Sendt til: Global EHS, Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd Att. johe@novonordisk.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01600 Ref. suand/majli Den 15. juli 2015 MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Denne pdf indeholder følgende i nævnte rækkefølge:

INDHOLDSFORTEGNELSE. Denne pdf indeholder følgende i nævnte rækkefølge: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne pdf indeholder følgende i nævnte rækkefølge: Udstedelsesbrev Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg Ikke-teknisk resumé VVM-redegørelse Visualisering Miljøgodkendelse inkl.

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Februar 2014. VVM for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte

Indkaldelse af idéer og forslag. Februar 2014. VVM for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte Indkaldelse af idéer og forslag VVM for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte Februar 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse Sammenfattende

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune.

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune. NOTAT Mariagerfjord Kommune Sendt til sikkerpost@mariagerfjord.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00032 Ref. surhe/marip Den 24. januar 2014 Sammenfattende redegørelse for VVM for Rockwool - udvidelse og ændring

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring - Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD November 2013, offentlig høring Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Hvad er VVM? Forkortelsen

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015 1 - Profilskitse Hører til journalnummer: 1.16.4-P19-59-15 Udskrevet den 1-7-215 1 2 - Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5, S Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 624 Løgumkloster

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Miljøstyrelsen offentliggør hermed forslag til tillæg til kommuneplanen for Gentofte Kommune for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej i Gentofte.

Miljøstyrelsen offentliggør hermed forslag til tillæg til kommuneplanen for Gentofte Kommune for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej i Gentofte. Høringsbrev Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 14. oktober 2014 Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej (VVM anlæg) i Gentofte Kommune Miljøstyrelsen

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde 1 Færre oversvømmelser og bedre vandkvalitet Der sker i dag oversvømmelser visse steder langs Kagså

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage

Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Indkaldelse af ideer og forslag 6. juni 2013 Kolofon Titel: Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Emneord: Risikovirksomhed, Lager Udgiver: Naturstyrelsen Forfatter:

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse med henblik på opstilling af havmøller uden for udbud Et havmølleprojekt skal have 3 typer

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag. August 2015. VVM for lager NTG Terminals A/S, Hammerholmen i Hvidovre

Indkaldelse af ideer og forslag. August 2015. VVM for lager NTG Terminals A/S, Hammerholmen i Hvidovre Indkaldelse af idéer og forslag VVM for lager NTG Terminals A/S, Hammerholmen i Hvidovre August 2015 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse Sammenfattende redegørelse Kolofon

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Billund Kommune har den 6. juni 2012 meddelt miljøgodkendelse til etablering af 3 nye hangarer på Billund Lufthavn,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune.

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Projekt beskrivelse

Læs mere

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag HOLBÆK KOMMUNE Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag VVM-redegørelse for Colas Danmark A/S, asfaltværk i Undløse Dato: 27. august 2015 Sagsb.: Jørgen Sandal Møller Sagsnr.:

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Mailadresse til bygherre Esbjerg Kommune Dat-Schaub

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Nyt biomassevarmeværk i Horsens Juni 2015 Indkaldelse af idéer og forslag VVM og Kommuneplantillæg for nyt biomassevarmeværk i Horsens Udgivet juni 2015 af Miljøstyrelsen

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for biogasanlæg v. Korskro, Esbjerg Kommune - supplerende høring vedr. opkobling på naturgasnettet 18. april 2013 Kolofon Titel: VVM for biogasanlæg v. Korskro, Esbjerg

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen.

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen. Anmeldeskema Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse (kan vedlægges) Miljøgodkendelse af biaktivitet på virksomheden STEA A/S til neddeling af udtjente træpaller. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag vedr.: Udledning af kølevand fra Vattenfall A/S Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C

Indkaldelse af ideer og forslag vedr.: Udledning af kølevand fra Vattenfall A/S Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C Indkaldelse af ideer og forslag vedr.: Udledning af kølevand fra Vattenfall A/S Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C Indkaldelse af ideer og forslag Udledning af kølevand fra Vattenfall A/S Fynsværket,

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen Lyngby-Tårbæk Kommune Center for Plan og Miljø Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Att.: Thomas

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for forbrænding af farligt affald på Amager Ressourcecenter (ARC) Februar 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for forbrænding af farligt affald på Amager Ressourcecenter

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere