De 5 hovedområder inden for formidling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De 5 hovedområder inden for formidling"

Transkript

1 De 5 hovedområder inden for formidling Udstillinger Museum Sydøstdanmark driver tre lokale kulturhistoriske museer, ét i hver kommune. Møns Museum, som er kulturhistorisk museum for Vordingborg Kommune, er blevet renoveret, har fået nye udstillinger og er blevet solidt lokalt forankret siden det genåbnede i sommeren Køge Museum er blevet renoveret og får nye udstillinger i begyndelsen af Genåbningen af Køge Museum er planlagt til 1. maj I Næstved skal Helligåndshuset gennemgå samme proces som på Møn og i Køge. Danmarks Borgcenter gik i drift i Vordingborg og har oplevet sin første og meget succesfulde sæson. Desuden arbejder museet i samarbejde med Næstved Museum på at etablere et eksperimenterende videnscenter for kunsthåndværk i de gamle Holmegaard fabrikker i Fensmark uden for Næstved. Projektets arbejdstitel er Det Ny Holmegaard. De mange planlagte udstillinger vil medføre, at Museum Sydøstdanmark vil tænke i anvendelse af diverse nye formidlingsformer. Grundlæggende principper i formidlingen vil være den kvalificerede dialog sammen med forskellige former for levendegørende teknologier og sociale medier. I strategiperioden er Museum Sydøstdanmark i gang med at realisere et meget ambitiøst program omkring etablering, modernisering og drift af nye og eksisterende udstillingssteder. Det er et mål, at besøgstallet i 2018 vil være næsten firedoblet fra de nuværende cirka besøgende til besøgende. Danmarks Borgcenter Danmarks Borgcenter åbnede i Borgcenteret er bygget af Vordingborg Borgfond. Museum Sydøstdanmark fungerer som driftsfond. De kommende års forskningsaktiviteter vil bidrage til at cementere borgcenteret som det nationale og internationale center for borgforskning i Danmark. Danmarks Borgcenter er også anerkendt frontløber inden for digital formidling. Der arbejdes på at ansætte en phd i et landsdækkende forskningsprojekt, der kan udforske det oplevelsesmæssige udbytte af denne formidlingsform. Danmarks Borgcenter vil være en kendt attraktion og destination for danske og udenlandske turister. Dette opnås gennem et tæt strategisk samarbejde med væsentlige turismeaktører, bl.a. VisitDenmark samt professionel markedsføring. Målsætning 2018: besøgende om året. Det nye Holmegaard Holmegaard glasværksby var en levende og produktiv by, hvor mennesker levede for, af og med glas. Et samfund i samfundet. Størstedelen af byen og kulturmiljøet er endnu bevaret. Byen og bygningerne bærer unikke fortællinger i sig. Store dele af bygningerne blev renoveret og istandsat i forbindelse med oprettelsen af et ny oplevelsescenter Holmegaard Entertainment A/S i 2006 Det Levende Glasværk. En anstrengt økonomi på grund af en stor investeringsgæld medførte at oplevelsescenteret først i 2008 og siden i 2011 gik konkurs.

2 Næstved kommune og Museum Sydøstdanmark ønsker at give nyt liv til glasværksbyen og etablere en - på internationalt niveau - kreativ videns- og formidlingsvirksomhed: Det Nye Holmegaard. Visionen for Det nye Holmegaard er at er at formidle den danske industrihistorie for de kreative erhverv og genindføre kunsthåndværkets viden, æstetik og kvalitet i den danske kultur samt stille viden til rådighed for forskere og andre interesserede i hele verden. Målsætning 2018: besøgende om året. Køge Museum I 1619 ombyggede Søren Jensen en næsten ny dobbeltgård fra 1610 for at få plads til en international kornhandel. Købmandsgården er et monument over Køges storhedstid som handelsby, dengang byen endnu var en fast station på de store handelsruter til Nederlandene og Baltikum. Museumskomplekset består af hovedhuset mod Nørregade, en hertil hørende længe, en have og endelig Daldorfs Hus, som menes at stamme fra 1500-tallet. Bygningerne er blevet renoveret og bliver fyldt med ny fleksibel formidling og udstillinger, som fortæller Køgeegnens historie. Udstillingernes koncept indgår i en nytænkning af museets drift under overskriften Museum Management. Arbejdet er finansieret af Nordea Fonden. Det ny lokale kulturhistoriske museum åbner 1. maj Målsætning 2018: besøgende om året. Helligåndshuset Helligåndshuset, en fredet, middelalderlig forsorgsinstitution fra 1400-årene, rummer i dag kulturhistoriske udstillinger. Et større revitaliseringsprojekt igangsættes i 2016 for at give en forståelse af huset samt indsætte det i en lokal kulturhistorisk ramme, dvs fortælle den kulturhistoriske udvikling i Næstved Kommune, så snart der er opnået finansiering hertil. Helligåndshuset har fælles billet med Boderne. Målsætning 2022: besøgende om året. Boderne Boderne, et fredet, middelalderligt boligkompleks fra 1400-årene, rummer i dag museets udstillinger af kunsthåndværk, primært Kähler-keramik og Holmegaard-glas. Der planlægges løbende nye udstillinger af Kähler-keramik i synergi med de tilsvarende nye udstillinger af Holmegaard-glas i enten Kirkepladsens Skole eller på Det Ny Holmegaard. Boderne har fælles billet med Helligåndshuset. Målsætning 2018: besøgende om året. Møns Museum Møns Museum er kulturhistorisk museum for Vordingborg Kommune. Det har de sidste par år udviklet sig til at blive et moderne kulturhistorisk museum, der bidrager til kommunens kulturelle liv med udstillinger, arrangementer samt by- og ø-udviklingsprojekter. Det er målsætningen, at museet bliver attraktivt at besøge, og at det i sine aktiviteter og formidling forholder sig til Møn og til Vordingborg Kommune. I forbindelse med museet arbejdes der også med at skabe adgang for publikum til det Møllebækstårnet fra middelalderen som en del af museumsoplevelsen. Møns Museum får nye udstillinger i efteråret Målsætning 2018: besøgende om året.

3 Museumsgården Museumsgården i Keldbylille på Møn fungerer ved hjælp af frivillig arbejdskraft som en levende museumsgård fra 1. maj til 30. august. På stedet formidles gårdens historie og landbrugsliv generelt gennem udstillinger og omvisninger i samarbejde med Museumsgårdens venner. Derudover formidles gamle håndværkstraditioner på aktivitetsdage om sommeren og omkring højtiderne. Målsætning 2018: besøgende om året. Køng Museum På Køng Museum formidles Rybergs hørfabrik. Kulturhistorien, der knytter sig til bygningen og byen, er omdrejningspunkt for aktiviteter og udstillinger, som gennemføres af Køng Museums Støtteforening. Støtteforeningen gennemfører diverse aktiviteter samt producerer og opstiller tre særudstillinger i løbet af hvert år. Målsætning 2018: besøgende om året. Byrum og kulturlandskabet Museets forskning er fokuseret på genstande og steder og oftest i kombination med hinanden. Kulturarven findes derude og museet findes derfor også derude. Formidlingen af og i kulturlandskabet tager udgangspunkt i museets forskning og geografiske arbejdsmark, primært Næstved, Køge og Vordingborg Kommune. Formidlingen tilrettelægges så den understøtter de kulturhistoriske levn, der fokuseres på, og gerne i samarbejde med Kulturstyrelse og kommuner. Eksempler på bevarede kulturhistoriske levn er: gravhøje, storstensgrave, borge, kirker, skanser, diger, renæssancehuse, industribygninger, jernbaner, veje og mindesten. Museum Sydøstdanmark fører på vegne af Kulturstyrelsen tilsyn med fredede fortidsminder på Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster. Informationen om de fredede fortidsminder er tilgængelig på Kulturstyrelsens hjemmeside. Museet samarbejde med både kommuner og private med formidling af de fredede fortidsminder. Formidlingen foregår ved: Information på stedet. Skilte og plancher anvendes når dette er hensigtsmæssigt. Omvisninger og guidede ture. Aktiviteten varetages og gennemføres hovedsagelig af museets inspektører og projektansatte fagfolk samt uddannede omvisere. Folder og guides. Events. Museet kan desuden indgå i produktion af turisttilbud, etablere kulturdannende projekter med lokale unge, igangsætte inklusionsprojekter for tilflyttere, facilitere byernes eksisterende kulturliv, bidrage til store, lokale events og meget meget mere. Museum Sydøstdanmark ser store potentialer i at udvikle de lokale kulturhistoriske museer til aktive aktører i kommunerne. Dette er helt i tråd med den nye museumslovs fordring om, at museerne skal bidrage til det omgivende samfund ved at deltage i løsningen af andre opgaver end de museale. I 2014 har museet brugt Møns Museum som spydspids for afprøvning af lokale initiativer med et byudviklingsprojekt for unge, et turismehenvendt

4 formidlingsprojekt om middelalderen og med ansøgningen om en kulturel vandrerute - Camønoen - henvendt til kulturinteresserede beboere og turister i bevægelse. Byudviklingsprojektet med unge afsluttes med en stor event for unge i sommeren Arbejdet med middelalderformidlingsprojektet udmønter sig i nye udstillingsafsnit på Møns Museum og en ipad byguide, som gæster kan låne på museet. Camønoen finansieres og iværksættes med åbning i april På baggrund af erfaringerne fra Møns Museum arbejder udviklingschefen sammen med de flerfaglige teams på Køge og Næstved museer samt de respektive kommuner om at udpege strategiske indsatsområder. Nettet og trykte medier Museum Sydøstdanmark er på nettet og vil have en fortsat stærk digital tilstedeværelse. Viden søges i stadig stigende grad på nettet og via sociale medier, hvorfor museet naturligvis skal være markant til stede der. Museerne.dk er museets hovedsite. Her skal alle praktiske oplysninger om museets organisation og forvaltning være tilgængelig. Museets faglige viden formidles via diverse platforme såsom Historisk Atlas, 1001-fortællinger og lignende relevante platforme. Museum Sydøstdanmark er desuden tilstede på en række eksisterende sociale platforme. Dette valg er foretaget af to grunde. For det første er disse platforme designet til at være attraktive og genkendelige og har et meget stort antal brugere. For det andet sparer museet ressourcer på at udvikle og vedligeholde egne platforme. Blandt de vigtigste eksterne platforme, hvor Museum Sydøstdanmark er til stede, kan nævnes: Facebook Instagram Twitter Youtube Wikipedia En anden mere traditionel formidlingsform er årbogen. Museum Sydøstdanmark vil fra 2015 udgive to årbøger. Gefjon gøres til et rent videnskabeligt tidsskrift med geografisk fokus på Sjælland. Desuden udgives en populærvidenskabelig årbog omfattende Køge, Næstved og Vordingborg kommuner samt Liv og Levn. Styrkelse af fagpersonalet brug af sociale medier. Dedikerede produktioner til sociale medier i samarbejde med kommunikationsenheden Opdyrkning af nye medier og tilpasning til udtryksform.

5 Undervisning Museum Sydøstdanmark har en ambitiøs strategi for undervisning på alle niveauer fra børnehaveniveau til ungdomsuddannelserne. Museerne som institutioner er kendt for at tilbyde undervisning om den lokale historie og højtidernes traditioner. Det er undervisningsaktiviteter, som museet vil blive ved med at tilbyde. Det vil vi bruge 40% af vores kræfter på. De øvrige 60% af vores kræfter vil vi bruge på at udvikle undervisningstilbud, der sigter på at uddanne landets børn og unge til at kunne håndtere fremtiden. Fremtiden kræver af de opvoksende generationer, at de skal etablere en ny klima-balance på jorden, at de skal redefinere den finansielle sektor, forny velfærdssamfundet og reflektere demokratiet. Det er store opgaver, som kræver global indsigt, metarefleksion og evne til at arbejde i skabende fællesskaber. International forskning peger desuden på, at børn og unge i en hyperkompleks verden har brug for en høj grad af selvtro for at kunne holde kursen og navigere i forhold til andre. Konkret handler det om at kunne erfare med kroppen, have udpræget empati og etik, at kunne opsøge feedback samt at kende konteksternes betydning for egne kompetencer og egen trivsel. Vi mener, at museets dybe, historiske viden er et unikt råstof i uddannelsen af fremtidens børn og unge. Desuden er museet som alternativt læringsrum et oplagt sted at arbejde med andre didaktikker end dem, børn og unge bliver mødt af i skolen. Foruden den daglige undervisningspraksis på museet vil vi dele vores didaktiske erfaringer og vores viden om fremtidens kompetencer med kolleger nationalt og internationalt. Museets undervisningsstrategi relaterer sig til museumslovens 1: Undervisningsmål: At give børn adgang til og viden om kulturarven med det mål, at gøre dem fortrolige med dansk kultur og historie, bidrage til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremme deres alsidige udvikling. At skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst (jf. Folkeskolens formål 1). At give unge adgang til og viden om kulturarven med det mål at bidrage til deres almendannelse og personlige udvikling. (jf. love om formål for de gymnasiale uddannelser). Den åbne skole er ved at blive implementeret i grundskoler og kommuner, og museet er en aktiv samarbejdspartner. I alle undervisningstilbud på Museum Sydøstdanmark tager vi højde både for de fagmål og kompetencemål, som er en del af Skolereformen. Desuden deltager museets skoletjenestemedarbejder i alle relevante netværk omkring skole og kultur. I 2015 er der tre indsatsområder i Skoletjenesten. 1. Blue Blood Academy på Danmarks Borgcenter skal markedsføres og opnå sit mål på 3-4 klasser om ugen. Desuden skal akademiets software justeres, så der kan afvikles to klasser med én times mellemrum. 2. Der skal udvikles og implementeres en undervisningsprofil til Køge Museums nye udstillinger. Det skal ske med hensyntagen til den nye Skolereform. 3. Der skal etableres gode undervisningstilbud på Møn.

6 Skoletjenesten arbejder på: At kunne tilbyde undervisning efter vores 40/60 % princip på alle 4 afdelinger: Møn, Vordingborg, Køge og Næstved At tilbyde undervisning hele skoleåret på alle 4 afdelinger Ansætte en ekstra person med undervisningskompetencer, der matcher vores strategi. At udvide korpset af relevante timeansatte undervisere Arrangementer I Museum Sydøstdanmark er de publikumsrettede arrangementer delt op i to kategorier: Store arrangementer, der henvender sig til et bredt publikum og mindre arrangementer, der henvender sig til et smalt publikum. De store arrangementer er en del af museets kommunikationsindsats, de mindre er forskningsformidling. Arrangementerne planlægges et år forud. En færdig plan for årets arrangementer er tilgængelig p å Alfresco (museets intranet) fra december Præmisserne for de store arrangementer er: At de afspejler vores faglige indhold At de giver meget omtale At de korresponderer med kommunernes og byernes strategier At de henvender sig bredt til mange målgrupper Store arrangementer i 2015 er f.eks. åbningen af Køge Museum og sommerens tirsdagsmarkeder på Møns Museum. Der skal kun være 1 stort arrangement på hvert af museerne i Præmisserne for de mindre arrangementer er: At de formidler vores forskning og faglige indhold At de henvender sig til et fagligt interesseret publikum At de udbydes med passende mellemrum: fx 4 arrangementer om året på hvert af museerne At de afvikles af de relevante fagpersoner Mindre arrangementer er eksempelvis foredrag, workshopaktiviteter, åbent hus, særlige åbningsdage etc.

7 Projekter og handleplan for formidling Udstillinger Danmarks Borgcenter Formål: Udvikling af udstillinger. Vedligehold og opsætning af nye udstillinger. Vilkår og forudsætning: udvikling af borgcentret og dets udstillinger forudsætter dannelse af et udstillingsteam, som løbende arbejder med udstillingskoncepter, indlån og udlån af genstande. Hvis borgcentret fremover skal tiltrække besøgende, så skal der hvert år præsenteres nye spektakulære udstillingselementer. Nye udstillingselementer baserer sig i videst muligt omfang på integration med den interaktive guide. Projektet forudsætter, at der bliver prioriteret ressourcer til et tværfagligt udstillingsteam. Nye udstillingselementer skal tage afsæt i eksisterende forskning omkring Vordingborg og andre danske borge. Udstillingsteamet har ligeledes en rolle i kommunikationen af borgcentret som forsknings- og formidlingscenter på sociale medier, i populær videnskabelige medier og i pressen. Intern ressourcetræk: Udstillingsteamet trækker på kompetencer fra alle afdelinger bla. borgforskere, drift- udvikling- og kommunikationsenheden. Ansvarlig: Tine Nygaard og Christian Irgens. Konstituering af udstillingsteam og beskrivelse af en fireårsudstillingsplan samt plan for formidling af borgterrænet. Produktion, opdatering og vedligeholdelse af content på den interaktive guide. Gåsetårnet er Danmarks Borgcenters største enkeltstående attraktion, og formidlingen af tårnet skal derfor videreudvikles til starten af sæsonen 2015, som nyskabende trækplaster for hele Danmarks Borgcenter. Formidlingen af Gåsetårnet vil blive udført i tårnets øverste stokværk som en sanselig og visuel oplevelse, der formidler tårnets historie, funktion og sammenhæng med resten af borgen. Borgcentrets rolle som center for forskning og formidling af borge i hele Danmark vil blive styrket i udstillingshuset gennem et interaktivt Danmarkskort over aktuelle udgravninger med relation til borge samt den nyeste forskning inden for feltet. Justering af sammenhæng mellem speak og introduktionsværk i udstillingshusets stueetage. Fondsansøgning til formidling af fund fra de arkæologiske undersøgelser på borgen. Eks. de væltede borgtårne og robåden. Udvikling af konceptet for Børnenes Borgcenter Udvikling af et differentieret omvisningskoncept med fokus på profilering af de enkelte underviseres særlige interesser og passioner. 2016: Særudstilling og/eller indlån af spektakulære udstillingsgenstande. Fem ugers forskningsudgravning på borgen med fokus på formidling og rundvisning i udgravningen. Udgravning og formidling af væltede borgtårne fra voldgraven?. Udvikling af nye spil og interaktive elementer til den digitale guide.

8 Formidling af andre borgforskningsprojekter på Danmarks Borgcenter, eksempelvis Borgring, Hammershus eller Køge Befæstning. 2017: Udvikling af nye spil og interaktive elementer til den interaktive guide Indlån af udstillingsgenstande. 2018: Indlån af særudstilling. Udvikling af nye spil og interaktive elementer til den interaktive guide. Arrangementer og events på Danmarks Borgcenter Formål: At afholde løbende arrangementer og events, der kan bidrage til at fastholde interessen for Danmarks Borgcenter og øge besøgstallet. Vilkår og forudsætning: Projektet forudsætter, at der kan fastlægges en ramme for en række faste arrangementer omkring ferier og helligdage i høj- og skuldersæson. Der udvikles en vifte af kulturtilbud og events til lavsæsonen, der er henvendt lokale. Desuden arbejdes med mere eksperimenterende og utraditionelle arrangementer, der skal tiltrække gæster, der normalt ikke vil besøge museet i vinterhalvåret. Projektet forudsætter, at der udvikles en rentabel økonomisk model for afholdelse af arrangementer. Arrangementerne skal enten have en bæredygtig økonomi eller et klart PR/markedsføringsformål. En forudsætning er ligeledes arbejdsdeling omkring markedsføring og kommunikation af arrangementer mellem PA er og kommunikationsenheden. Intern ressourcetræk: PA er, kommunikationsenheden, museumsværter og kulturarvsenheden. Ansvarlig: Tine Nygaard og Christian Irgens. Hvidbog for arrangementer

9 Danmarks Borgcenter - Interaktiv Guide Emne: Danmarks Borgcenter. Formål: Udvikling og vedligehold af interaktiv guide til udstillingerne. Intern ressourcetræk: Dorthe-Wille Jørgensen, Christian Irgens, Berit Christensen, Thorbjørn Kolbo, John Lentz, Charlotte Ring, Ansvarlig: Tine Nygaard og Thorbjørn Kolbo. Der foretages en grundig evaluering af den interaktive guide. Evalueringen skal give os mulighed for at konkludere på de mange data, som den interaktive guide indsamler om gæsternes valg og færde i udstillingen og på borgterrænnet. Der er tilmed sat gang i en proces, der forhåbentlig betyder, at Danmarks Borgcenter får tilknyttet en phd, der skal forske i, hvad den interaktive guide betyder for gæsternes oplevelser. Evalueringen skal både bruges til at justere og udbygge den eksisterende guide og som grundlag for udstillingsopbygning og interaktiv guide i Køge udstillingerne. Det planlægges, at stedsspecifikke versioner af den interaktive guide skal bruges som ø- guide på Møn og som formidlingsplatform i Det Ny Holmegaard. Udviklingen sker i samarbejde med Nous, Østrig. Det Ny Holmegaard Emne: Nyt eksperimenterende udstillingssted for kunst og kunsthåndværk. Formål: At skabe et internationalt pulserende, inspirerende og reflekterende udstillingssted for kunsthåndværk, der med historien om Holmegaard fabrikken og museets samling af Holmegaard glas som fundament sætter fokus på industriel og kunsthåndværksmæssig produktion samt på materialer og formgivning. Samarbejdspartnere: Næstved kommune. Fonde. Vilkår og forudsætning: Museet har i samarbejde med Næstved Kommune udarbejdet et koncept samt et prospekt, anlægs- og driftsbudget. Den nødvendige økonomi tilvejebringes i samarbejde med Næstved Kommune og fonde. Næstved Kommune har foreløbig afsat 10 mio. kr. til projektet. Intern ressourcetræk: Udviklingsenheden, driftsenheden og direktøren Ansvarlig: Keld Møller Hansen og Tine Nygaard. : Realisering. Realiseringen indebærer samarbejde med centrale fonde, projektets mange partnere inden for erhverv, uddannelse og kultur samt Næstved Kommune. Å bning og drift.

10 Køge Museum Emne: Nye udstillinger. Formål: Der opsættes nye udstillinger i Køge Museum efter renoveringen er gennemført. Samarbejdspartnere: Køge Kommune, Tilgængelighedspuljen, AP Møller Fonden og andre fonde. Vilkår og forudsætning: Det ny museum åbner 1. maj Intern ressourcetræk: Historikere og arkæologer, Flemming Rieck, Tine Nygaard, Thorbjørn Kolbo. Ansvarlig: Tine Nygaard og Thorbjørn Kolbo. : Realisering af konceptet for Køge udstillingerne i samarbejde med eksterne leverandører. Konceptet for udstillingerne i Køge indebærer, at tre udstillingsrum - profilforskerudstillingerne - er dynamiske. Rummene følger og formidler forskernes arbejdsproces og opdateres halvårligt. Den interaktive guide opdateres løbende for de samme rum. De øvrige udstillinger i Køge Museum skal skiftes hvert fjerde år, og der åbner derfor nye i 2019, som bliver forberedt året inden. Helligåndshuset Formål: Nye særudstillinger i Helligåndshuset. Samarbejdspartnere: Museumsforeningen, Næstved Kommune o.a. Intern ressourcetræk: Kulturarvsenheden, driftsenheden. Ansvarlig: Tine Nygaard og Thorbjørn Kolbo. : bliver der vist tre udstillinger: Comedy of things (januar til maj), som er et humoristisk og tankevækkende eksperiment med etnografiske genstande. Udstillingen følges af en række workshops. Herlufsholm 450 år (maj-september), som er en fejring af Herlufholms jubilæum. Vi viser museets etnografiske genstande fra Herlufsholms Samlinger og fortæller historierne. Elever på skolen bidrager til udstillingen med egne film om livet på skolen. Sidste udstilling (september til januar) er endnu ikke besluttet. Ligeledes vil der i 2015 blive gennemført en større udviklingsproces for Helligåndshuset, der sigter på at definere et koncept for ny formidling og på at skabe finansiering til det. Nyt koncept for Helligåndshuset finansieres og realiseres.

11 Boderne Emne: Nye udstillinger. Formål: Nye særudstillinger i Boderne. Samarbejdspartnere: Museumsforeningen, Næstved Kommune o.a. Vilkår og forudsætning: Intern ressourcetræk: Kulturarvsenheden, driftsenheden. Ansvarlig: Tine Nygaard og Thorbjørn Kolbo. : Der er indledt et samarbejde med Rønnebæksholm om at lægge en fælles strategi for udstillinger af Holmegaard- og Kählersamlingerne i Boderne. Ligeledes er Glasmusset i Ebeltoft, Designmuseum Danmark og Designskolens glas- og keramikstuderende samarbejdspartnere. Strategien peger hen mod Det Ny Holmegaard. I 2015 vises den første udstilling, som er blevet til i samarbejde med Glasmuseet i Ebeltoft. Samproducerede udstilllinger sætter glas og keramik på dagsordenen i nationalt perspektiv. Møns Museum Emne: Nye udstillinger. Formål: Ny udstilling i Møns Museum. Samarbejdspartnere: Museumsforeningen, Vordingborg Kommune o.a. Intern ressourcetræk: Kulturarvsenheden, driftsenheden. Ansvarlig: Tine Nygaard og Thorbjørn Kolbo. : Møns Museum er etableret i den lokale kontekst som en aktiv partner og har været vært for spændende udviklingsprojekter det seneste år. De nye udstillinger skal afspejle den rolle, som museet har fået. Museets rolle hænger tæt sammen med, at Møn er en turistattraktion. Derfor bliver der en tæt sammenhæng mellem de faktiske steder ude i landskabet og udstillingerne inde i museet. På den måde kommer udstillingerne projekterne Attraktive Byrum, Stege som middelalderby og Camønoen til at understøtte hinanden. Udstillingens første etape åbner i efteråret I de følgende år arbejdes der videre med udstillingen, så hele huset bliver attraktivt for børn og voksne fra hele kommunen og for turister på Møn. Museumsgården Emne: Museumsgården - En levende museumsgård fra 1. maj til 30. august. Formål: Formidling af gårdens historie og landbrugsliv generelt. Museumsgårdens venner formidler gårdens historie og gamle håndværks-traditioner på aktivitetsdage om sommeren og omkring højtiderne.

12 Samarbejdspartnere: Museumsgårdens venner, Vordingborg Kommune. Vilkår og forudsætning: Der tilvejebringes den nødvendige økonomi via museets almindelige driftsmidler. Der indgås en skriftlig aftale med Museumsgårdens venner om aktiviteter og formidling. Museet påtager sig den løbende drift. Intern ressourcetræk: Driftsenheden. Ansvarlig: Keld Møller Hansen og Thorbjørn Kolbo. : Aktiviteter og formidling ved Museumsgårdens venner. Aktiviteter og formidling ved Museumsgårdens venner. Køng Museum Emne: Formidling af Ryberg/Køng Fabrik og de internationale forbindelser i 1700-årene Formål: Formidling i Køng By af kulturmiljøet. Museet vækkes til live gennem brugerdreven innovation (et lokalt kulturhistoriehus). Kulturhistorien der knytter sig til bygningen og byen er omdrejningspunkt for aktiviteter og udstillinger gennemført af Køng Museums Støtteforening, der har til formål at skabe et øget og varieret lokalt engagement på museet. Samarbejdspartnere: Køng Museums Støtteforening. Vilkår og forudsætning: Der tilvejebringes den nødvendige økonomi via museets almindelige driftsmidler. Der indgås en skriftlig aftale med Køng Museums Støtteforening om aktiviteter og formidling. Museet påtager sig den løbende drift. Intern ressourcetræk: Driftsenheden. Ansvarlig: Keld Møller Hansen og Thorbjørn Kolbo. : Aktiviteter og formidling ved Køng Museumsforening. Aktiviteter og formidling ved Køng Museumsforening. Undervisning Danmarks Borgcenter True Blood Academy Emne: Danmarks Borgcenter. Formål: Kommunikationsindsats og justering af konceptet til flere klasser. Intern ressourcetræk: Dorthe-Wille Jørgensen, Charlotte Ring, Tine Nygaard. Ansvarlig: Tine Nygaard.

13 : Blue Blood Academy bliver besøgt at børn og unge. Vi har erfaret, at skoleklasser gerne kommer flere af gangen, hvilket akademiets software for nuværende ikke kan håndtere. Det bliver løst. Desuden er et indsatsområde at øge kendskabet til akademiets tilbud og at opnå fuld belægning. Blue Blood Academy har et unikt potentiale for at nå mange flere målgrupper end blot skoleklasser. Studerende i ledelse, virksomheder på fornøjelses- eller læringstur. Vi har allerede fået henvendelser fra sådanne grupper uden at have markedsført Blue Blood Academy, så det vil vi følge op på. Det vil kunne betyde, at akademiet er i brug også ud over almindelig skoletid. Skoletjeneste - Museum Sydøstdanmark Emne: Undervisning i alle museets udstillingshuse. Formål: Skoletjenestens skal tilbyde undervisning i alle museets udstillingshuse. Vilkår og forudsætning: Rammerne og organiseringen skal være på plads. Der skal afsættes/findes midler til yderligere en formidler. Intern ressourcetræk: Charlotte Ring, John Lentz, faginspektører. Ansvarlig: Charlotte Ring. Skoletjenesten på Museum Sydøstdanmark tilbyder undervisning på Danmarks Borgcenter og på Næstved Museum. I 2015 åbner nye udstillinger i Køge med dertil hørende undervisningstilbud. Desuden skal der tilbydes undervisning på Møns Museum. Der skal ansættes flere timeansatte undervisere samt en ekstra formidler for at nå målet. Skoletjenestens strategi for undervisning på museet er meget ambitiøs. I årene vil der blive fokuseret på at tilbyde kvalificeret undervisning, på at udbrede museets tilbud ikke kun til lokale skoler men også til lejrskoleklasser, voksne grupper m.f. Desuden vil Skoletjenesten profilere sig i det museumsfaglige miljø og i studiemiljøerne mhp. at rekruttere dygtige, timeansatte undervisere. Publikationsvirksomhed Emne: Udgivelse af museets bøger. Formål: Målet er i at udbrede og formidle Museum Sydøstdanmarks forskning og samlinger og den viden, der opbygges blandt medarbejderne. Der udgives en årbog for Museum Sydøstdanmark, en årlig forskningspublikation samt Liv og Levn. Vilkår og forudsætning: Der udgives som udgangspunkt kun fuldt finansierede bøger. Intern ressourcetræk: Kulturarvsenheden. Ansvarlig: Tine Nygaard.

14 : Evaluering af museets første årbog og forskningspublikation samt produktion af årets publikationer. Evaluering og produktion af publikationer. Oversigt udstillinger, arrangementer og formidlingsprojekter 2015 Den største begivenhed i 2015 bliver åbningen af Køge Museum. Næstved Museum: Helligåndshuset Oldtidsjagt "Åh nej se nu der. Nogen har rodet i kassen med vores fine skelet, han ligger jo helt forkert. Hjælp os med at få ham lagt korrekt igen." Når du har gjort det kan du jo lægge ham helt forkert igen så nye skattejægere ikke får det alt for nemt. Tag på skattejagt i oldtiden, og bliv klogere på nogle af verdens største mysterier. I Helligåndshuset får man lov til at rode i kasserne og der er endda en lille præmie til alle der kommer helskindet igennem. Sjov og lærerig oldtidsskattejagt for hele familien. Comedy of things En humoristisk og tankevækkende eksperiment med etnografiske genstande. Udstillingen følges af en række workshops. Herlufsholm 450 år En fejring af Herlufholms jubilæum. Vi viser museets etnografiske genstande fra Herlufsholms Samlinger og fortæller historierne. Elever på skolen bidrager til udstillingen med egne film om livet på skolen. Efterårsmarked Høstmarked i Museumshaven. Julemarked Kunsthåndværkermarked i Kirkesalen i december Omvisninger Ad hoc. Næstved Museum: Boderne Udstillinger Dansk Glas I samarbejde med Glasmuseet i Ebeltoft viser museet en stort anlagt udstilling om dansk glas fra de sidste 40 år. Desuden har udstillingen et afsnit, der tager pulsen på glasset i dag og som stiller spørgsmålet: hvor er glasset på vej hen. I udstillingen indgår glas fra Holmegaards prøveglassamling.

15 Køge Museum Udstillinger Udstillingerne på Køge Museum tager udgangspunkt i gæsternes oplevelse. Målet er, at museets gæster har lyst til at besøge museet, men det betyder i lige så høj grad, at de har lyst til at komme igen. Genbesøget er afgørende vigtigt for et kulturhistorisk museum, der er knyttet tæt til lokalmiljøet. God tid, nærvær, liv, passion, aktualitet, leg, kaffe og et godt værtskab er nøgleord for udstillingerne i Køge. Gæsterne skal føle sig velkomne, og det skal være nemt for dem at engagere sig i udstillinger og aktiviteter. Udstillingerne skal være i konstant forandring, og de store udstillinger skal skiftes ud med passende mellemrum. I Køge Museum vil der blive arbejdet med to slags udstillinger: oplevelsesudstillingen og caféudstillingen. Begge typer udstillinger er forskningsbaserede, men de har et meget forskelligt udtryk. Caféudstillingen fremstiller lokalområdets komplekse og overdådige historie i sin helhed med nedslagspunkter formidlet af profilforskere. Caféudstillingen kalder på tid og fordybelse, og derfor er caféens møbler rykket ind i udstillingen, så man kan drikke kaffe til. Oplevelsesudstillingen er tilrettelagt som børnekultur og henvender sig til familier i tre generationer. Den første oplevelsesudstilling vil fortælle historien om Dannebroges forlis under søslaget i Køge Bugt i Ivar Huitfeldt stod i spidsen for den danske flåde i en træfning mod svenskerne ud for Mandehoved på Stevns. Under slaget brød Huitfeldt skib, Dannebroge, i brand. I stedet for at trække sig ud af kampen og dermed bringe uorden i den danske flådes slagorden, holdt Ivar Huitfeldt sin position og kæmpede videre. Skibet spang i luften, og næsten 600 mand omkom. I oplevelsesudstillingen fortælles historien om Dannebroges forlis med udgangspunkt i to drenge, der arbejdede ombord på skibet. Drengenes kranier er fundet på havets bund ved vraget, men kun fantasien ved, hvad de præcist oplevede den dag. Kyndelmisse 7. Februar fejres Kyndelmisse i det ny restaurerede Køge Museum. Danmarks Borgcenter Ruinen Danmarks Borgcenters største attraktion er Gåsetårnet og den 3,7 hektar store borgruin. Der er fri adgang til borgruinen. Den fulde oplevelse ud af ruinen fås ved at købe adgangsbillet til Danmarks Borgcenter. Med billetten udleveres en ipad-guide, som både kan bruges inden for i udstillingen og uden for på ruinen. Gåsetårnet Gåsetårnet er Danmarks Borgcenters ældste nyhed. Tårnet blev opført af Valdemar Atterdag i 1360 erne og har været Vordingborgs vartegn lige siden. På toppen af Gåsetårnet vogter Guldgåsen over Vordingborg. Når du kravler op i tårnet, får du en ægte middelalderoplevelse. Du bevæger dig op ad de snævre trapper, højere og højere op i tårnet, indtil du til sidst træder ud på tårnets øverste platform. Nu står du samme sted, hvor Valdemar Atterdags soldater engang stod og holdt øje med fjender. Inde i Gåsetårnet kan du få hele historien om tårnet og også finde svar på, hvorfor det hedder Gåsetårnet. Udstilling Glem alt om kedelige plancher og døsige kustoder! På Danmarks Borgcenter smelter autentiske fund fra middelalderen sammen med højteknologisk formidling, moderne design, gigantiske projektioner og rå arkitektur. I udstillingen fortælles historien om middelalderens borge, konger og

16 magt, og er bygget op omkring universelle temaer som magt, alliancer, venskaber, storhed og fald. Historierne fortælles gennem udvalgte genstande, som hver især bidrager med et unikt perspektiv til den overordnede fortælling. Udstillingen er skabt som en filmisk og stemningsmættet oplevelse, der nytænker den traditionelle formidling og gør den relevant for nutiden for både børn og voksne. IPad-guiden Nøglen til udstillingen er borgcentrets ipad guide, som alle besøgende får i hånden, når de køber billet. ipad ens kamera, GPS og skærm bruges til at skabe de perfekte formidlingsrammer. Guidens skærm viser forklarende animationer og film. Der findes også mere uddybende tekster om de enkelte genstande. ipad en er nem at betjene og giver mulighed for at vælge sin egen vej gennem udstillingen. IPad guidenen er også nøglen til borgruinen. Guiden fortæller historier, viser film og animationer, når man nærmer dig spændende steder på borgruinen. Guiden er desuden udstyret med avanceret Augmented Reality teknologi og spillet Ghost Hunt. Pavilloner med temaudstillinger I to udstillingspavilloner på borgterrænet fortælles om de nyeste arkæologiske undersøgelser på borgen og vises mange af fine arkæologiske fund. De første udgravninger på Vordingborg borgruin blev lavet i Siden har der været mange udgravningskampagner, og hver gang bliver der ført en ny brik til borgruinens historie. Børnenes Borgcenter Danmarks Borgcenters egen ridder John står klar til at tage imod børn i alle aldre i Børnenes Borgcenter. Ridder Johns fornemmeste opgaver er at få banket lidt mandsmod og ridderlighed ind i enhver, der tør. I Børnenes Borgcenter kan du prøve forskellige aktiviteter lige som man gjorde det i middelalderen - blandt andet kan du slå dine egne middelaldermønter, lave perlekæder, støbe tinsmykker og rulle vokslys. Aktivitetsbillet købes særskilt og giver ret til to valgfrie aktiviteter i Børnenes Borgcenter. Middelalderlege Uden for Børnenes Borgcenter kan man prøve en række af middealderens sjoveste middelalderlege. Der er åbent frem til midt i oktober og der er fri adgang til brug af lege- og spilleredskaberne for alle. Rundvisninger Hver dag i højsæsonen fra 15. juni til 1. september samt i skolernes efterårsferie. Vore dygtige rundvisere fortæller om borgens bygninger, de arkæologiske undersøgelser på borgen og om andre gode øjeblikke og historier fra borgens lange historie. Rundvisningerne starter kl Borge Applikation til smartphone En gratis applikation til smartphones. App en trækker sine oplysninger fra borgcentrets Borgdatabase. Databasen er udviklet af borgcentret til videndeling på tværs af forskningsinstitutioner, men rummer også viden med henblik på formidling i mere populær forstand. Applikationen fortæller om danske, nordtyske og skånske borge. Men derudover er der også henvisninger og viden om de konger og slægter der lod dem opføre. Hensigten er bl.a. at skabe et bedre overblik over hvorledes magten fordelte sig i middelalderens Danmark.

17 Applikationen kan hentes gratis i Appstore, Google og på Android Market. Undervisning Alle børn og unge er velkomne i Danmarks Borgcenter. Vi har sammensat et program af undervisningstilbud, som går tæt på middelalderens borge, konger og magt. Undervisningstilbuddene varierer i tid fra 1 til 4 timer. Uanset hvad I vælger, er I velkomne til at hænge ud på borgen hele dagen; spise jeres frokost, spille vores Ghost Hunt spil på borgterrænnet eller sysle med mønter og lys i Børnenes Borgcenter. Læs mere om de mange tilbud her. Ved sæsonstart i påsken 2015 åbner et nyt afsnit i Borgcenterets udstilling. I årene fremover bliver der udviklet en udstillings- og arrangementsstrategi, der sikrer flest mulige turistbesøg i sommersæsonen og flest mulige regionale besøg i vintersæsonen. Borgcenteret er sammen med Fuglsang Kunstmuseum de eneste attraktioner i regionen, der holder åbent året rundt, så der er et uudnyttet potentiale i vintersæsonen. Møns Museum Møns Museum er kulturhistorisk museum for hele Vordingborg Kommune og det ligger i den gamle købmandsgård, i umiddelbar forbindelse med byens historiske voldanlæg og Mølleporten. Udstillinger 'Velkommen til' En udstilling om nyere tids historie på Sydsjælland og Møn. Velkommen til-udstillingen omhandler den lokale historie fra 1660 og frem til i dag. Hovedtemaerne i udstillingen er kysterne, landlivet og herregårdene i Vordingborg Kommune og historien fortælles gennem nogle af de genstande, som findes på Museum Sydøstdanmarks magasin. Udstillingen bliver udviklet i forbindelse med nytænkning af udstillingerne i 'Mit sted' er en del af udstillingen og handler om nutiden og identitet. Her har 23 udvalgte borgere haft mulighed for at levere deres bud på særlige steder i Vordingborg Kommune. Derefter har museets faginspektører koblet et historisk indhold på. Oldtid I oldtidsudstillingen fokuseres på jægerstenalder, bondestenalder, bronzealder og jernalder i en udstilling, der indeholder alt fra flinteøkser, skeletter og våben, til smykker og verdens første tyggegummi. I udstillingen findes beskrivelser af alle perioder, til at tage med hjem eller bruge i undervisningen. Oldtidsudstillingen vil blive udviklet og revitaliseret i løbet af 2015 i forbindelse med en nytænkning af udstillingerne på museet. Middelalderudstillingen Et udstillingsafsnit om middelalderen åbner i efteråret Den kommer til at handle om middelalderen på Møn generelt med særligt fokus på de mange spændende middelalderlevn, der er

18 bevaret i Stege - både under og over jordens overflade. Udstillingen kobles sammen med en rute, som leder gæsterne tilbage til middelalderen gennem Stege by og som via Ipads og augmented reality beretter om bl.a. voldgraven, Mølleporten, kirken og Stege Borg. Danmarks smykkemuseum Smykkemuseet laver skiftende udstillinger i samråd med museet. En del af udstillingerne er salgsudstillinger. En del af udstillingerne er større særudstillinger. Jubilæumsudstilling Museumsforeningen for Møn og Sydsjælland. Sidst i november måned i 2014 åbner en udstilling i nyrenoverede lokaler på 1. sal. Anledningen er Møns Museums 100 års jubilæum. Udstillingen er tilrettelagt af Museumsforeningen og løber frem til efteråret De søndre byer Borgerforeningen De søndre byer har forespurgt om mulighed for at gennemføre en plancheudstilling med interviews af lokale i foreningernes udstillingslokaler. Denne udstilling vil evt. overtage efter jubilæumsudstillingen. Aktiviteter Middelalderhus I håndværkerhuset findes i sommerhalvåret et værksted, hvor gæster kan slå mønter, lave skindpunge, spille mølle og dam, lave smykker mv. Meonia Musica Middelaldermusikgruppen Meonia Musica har gennem hele 2014 år haft øvelokale på museet. Det fortsætter i 2015, hvor gruppen spiller hver 14. dag i udstillingen. Gruppen engagerer sig i skoletjeneste og museets andre events. Fastelavn Frivillige arrangerer, i samarbejde med museet, fastelavn med middelaldermusik, tøndeslagning og historier. Majfest Frivillige arrangerer majfest i samarbejde med museet og handelslivet i Stege by. Majfesten slutter i gårdspladsen på Møns Museum, hvor vi danser om majstangen. Tirsdagsmarkeder Møns Museum deltager i sommerens seks tirsdagsmarkeder med middelaldermarked i gården, i kælderen, på gaden og i volden. På markedet er der væbnerskole, middelalderlege, våbenskjold, smykkeværksted, åbne udstillinger og arbejdende værksteder. På markederne er der stor deltagelse af frivillige.

19 Gravhøje I september inviterer museets arkæologer familier til bål og fortællinger ved en af Møns gravhøje. Børnene inviteres indenfor i gravhøjen, hvor historierne fortælles og bagefter er der bålsuppe til hele familien. Efterårsferien Rakukursus arrangeret af frivillige. Børnene glaserer og brænder deres eget krus. Når kruset er færdigt, spiser de hjemmelavet bålsuppe af det. Roelygteskæring i gården med hyldebærsuppe og fortællinger for børn og voksne. Museet vejleder og fortæller om roelygtetraditionen. Arkivernes dag Arkivet arrangerer en aktuel udstilling eller sammenkomst i forbindelse med arkivernes dag. Jul Museet julehygger med Peters Jul i løbet af november/december. Julen fejres dels med skoletjeneste knyttet op på julen og en juleevent med juletræ og julebag. Børnefødselsdage Det vil være muligt at afholde sin fødselsdag med leg og historisk formidling på Møns Museum. Skoletjeneste Der etableres undervisningsforløb til børnehaver og skoler i området. Skoletjenesten knyttes op på udstillinger og traditioner. Grejbank Vordingborg Kommune placerer en grejbank på museet, som bliver tilgængelig for skoler, foreninger og museet i forbindelse med events, skoletjeneste og Camønoture. Kommunikation og markedsføring Alt infomateriale opdateres så det er i tråd med museets aktuelle udstillinger. Der tilrettelægges informationsmateriale/forløb til frontpersonalet. Camøno Camønorutens projektplan effektueres i tilfælde af bevilling og alle rutens potentialer forberedes og gøres realiserbare til åbningen påsken På museet gennemføres Kend dit Møn-kurser for netværket og på museet etableres herberg, butik og Camønoformidling. Møns Museum er hovedkontor for Camønoen. Baghuset Baghuset tilføjes projektor, lærred, stole og borde og kan fremover benyttes til foredrag, koncerter mv.

20 Omvisninger Ad hoc. Udstillinger og aktiviteter som beskrevet. Ny oldtids- og middelalderudstilling. Udstillinger og aktiviteter som beskrevet. Camønoen, Præstø madmarked osv. Køng Museum Særudstillinger Køng Museums støtteforeningen arrangerer 3 særudstillinger i løbet af året. Foredrag Køng Museums støtteforeningen arrangerer 5 foredrag i løbet af året. Familiemarked (maj) Fokus på design og natur og veteranbilstræf. Køng Museums støtteforeningen. Julemarked Første søndag i advent afholder Køng Museums støtteforeningen sit årlige julemarked. Museet byder traditionen tro på risengrød, lutendrank og æbleskiver. Der vil være mulighed for at få lavet en adventskrans eller juledekoration efter eget ønske, og ikke mindst købe fine julegaver i museets boder. Museumsbutikken juler med og tilbyder resten af december måned et stort udvalg af julegaveideer indenfor eksklusive tekstiler og keramik. Aktiviteter som beskrevet Aktiviteter gennemføres fortsat i samarbejde med Køng Museums støtteforening. Museumsgården Det urbaniserede bondehjem ( ) Udstilling i stuehus Hans Hansen, den sidste gårdejer på Museumsgården testamenterede indboet fra Museumsgården til Nationalmuseet, og var dermed indirekte årsag til at Nationalmuseet valgte at købe gården og lade den indrette som museum med åbning i Udstillingen viser i tekst og billeder Hans Hansens liv og tidligere tiders liv på Museumsgården. Gudstjeneste (maj) Forår. Arrangeret af museumsgårdens venner. Håndværkstorsdage (uge 27-31) Museumsgårdens Venner arrangerer "Håndværkerdage" torsdage kl i ugerne Vi stræber efter at arrangerer temadage over forskellige slags "gammel" håndværk knyttet til landbrugsdrift. Eks. smede-, gørtler-, murer-dage etc.

21 Høstmarked (august) Hvert år i august arrangeres der høstmarked på Museumsgården i Keldbylille. Det er frivillige fra Musuemsgården Venner der står for det meget velbesøgte arrangement. Gårdmænd fra gårdene på Møn fortæller begejstret om egne oplevelser på landet fra før far var dreng. På høstmarkederne er der altid god stemning, boder med alle slags håndværk, lidt godt til ganen og et væld af aktiviteter for både børn og voksne Oplev 200 års landbrugshistorie på en dag. ( ) Bestyrelsen for Museumsgårdens Venner og gårdejeren af Hovgården på Møn fik den ide, at Møns gæster måske ønskede et alternativt udflugtsmål end de traditionelle besøg til Møns Klint og kirkerne på Møn. Derfor har de i fællesskab udarbejdet et turforslag, som kaldes Oplev 200 års landbrugs- historie på én dag på Møn med et oplæg til et program der foregår på begge gårde, som blot ligger et stenkast fra hinanden. Efterårsferie (uge 42) Aktiviteter på gården. Museumsgårdens Venner arrangerer. Julemarked (1.12) Første søndag i advent. Museumsgårdens Venner arrangerer. Omvisninger ( ) Museumsgårdens Venner arrangerer og afholder hver dag omvisninger i hele højsæsonen. Museumsgården har tilknyttet en række lokale fortællere (15-20) som indgår i Museumsgårdens formidling ved at lave gratis rundvisninger på gården inden for åbningstiden. Disse fortællere er lokale bønder o.l., nogle af dem har kendt gårdens sidste ejer personligt og er kommet på gården, mens den var i funktion. Aktiviteter som beskrevet. Aktiviteter gennemføres fortsat i samarbejde med Museumsgårdens venner.

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning

Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning Indholdsoversigt 1. Introduktion 2. Projektet 3. Baggrund & Erfaringsgrundlag 4. Applikation til Viborg Domkirke 5. Touch bord til

Læs mere

Vision for Andelslandsbyen Nyvang

Vision for Andelslandsbyen Nyvang Vision for Andelslandsbyen Nyvang Godkendt på bestyrelsesmøde den 28. november 2012 Opfølgning 2013 Godkendt på visionsmøde 28. oktober 2013 Beslutninger og bilag indarbejdet heri og på det opdaterede

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning 2. Beretning fra de faglige enheder 3. Undersøgelser 4. Formidlingsaktiviteter

Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning 2. Beretning fra de faglige enheder 3. Undersøgelser 4. Formidlingsaktiviteter Sydvestjyske Museer Beretning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning 3 2. Beretning fra de faglige enheder 14 2.1 Arkæologi 14 2.2 Historie 20 2.3 Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB) 22

Læs mere

MiD Magasin 20. Tema: Udsyn

MiD Magasin 20. Tema: Udsyn MiD Magasin 20 Tema: Udsyn Indhold MiD Magasin 20 marts 2009 Tema: Udsyn Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Udsyn www.museumsformidlere.dk Redaktion: Pernille Lyngsø (ansv.) Henrik Sell Birgit Pedersen

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

EKSPERIMENTERER. Fra Rethink til Result. i kulturturismens navn. 10 testprojekter. Forretningsmodel. Målgruppe. Værdikæde

EKSPERIMENTERER. Fra Rethink til Result. i kulturturismens navn. 10 testprojekter. Forretningsmodel. Målgruppe. Værdikæde Fra Rethink til Result 10 testprojekter EKSPERIMENTERER i kulturturismens navn Forretningsmodel Hvordan tjener du penge på de usynlige værdier, der er unikke for dig? Værdikæde Hvordan står I sammen for

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

LÆRING I DEN ÅBNE SKOLE

LÆRING I DEN ÅBNE SKOLE FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM DEN ÅBNE SKOLE JUNI 2015 LÆRING I DEN ÅBNE SKOLE KL INSPIRATION 2 Forord Forord I den åbne skole skal eleverne møde virkeligheden uden for skolen: Skolerne skal ud i

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Projekt Børnenes By på Møntergården - kulturhistorisk formidlingsområde for børn

Projekt Børnenes By på Møntergården - kulturhistorisk formidlingsområde for børn Projekt Børnenes By på Møntergården - kulturhistorisk formidlingsområde for børn 1 Resumé Odense Bys Museer arbejder i disse år på at udvikle et samlet, moderne kulturhistorisk museum i det historiske

Læs mere