For selvfølgelig gentager vi arrangementet til næste år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For selvfølgelig gentager vi arrangementet til næste år."

Transkript

1 NYHEDSBREV NR. 1, 14. JANUAR 2013 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Nytårskuren er ved at sprænge rammerne side 2 Borgmesteren: En metropol med centrum i Hirtshals side 3 Bankchef: Forsig optimisme for 2013 i Nordjylland side 5 Formanden mener Henrik Willadsen, formand for Erhverv Hjørring Erhverv Hjørring tog hul på det nye år med et brag af en Nytårskur 2013 på Nordsøen i Hirtshals. Vi havde flere deltagere end nogensinde. Vi havde tankevækkende og inspirerende indlæg af Lasse Nyby og Arne Boelt. Vi fik fantastisk mad fra Nordsøens køkken. Og først og fremmest havde vi hinanden. Nytårskurens allervigtigste funktion er, at den bringer os sammen. Medlemmerne af Erhverv Hjørring og vores lokale politikere. Vi genopfrisker bekendtskaber, og vi møder nye mennesker. Vi udveksler nyheder og ideer. Og ikke mindst giver vi os selv muligheden for at lave forretninger til gensidig gavn. Deltagerne i nytårskuren har modtaget et evalueringsskema. Svarene vil give os i Erhverv Hjørrings bestyrelse informationer til at gøre Nytårskur 2014 endnu bedre. For selvfølgelig gentager vi arrangementet til næste år. Allerede på fredag tager vi hul på årets række af arrangementer med fagligt indhold. Du kan se mere her i nyhedsbrevet. Der kommer mange flere i årets løb. Til slut vil jeg opfordre medlemmerne til at sætte kryds i kalenderen ved den 21. marts. Det er datoen for Erhverv Hjørrings generalforsamling. Planlægningen er i gang. Vi vender tilbage med et detaljeret program, når det er på plads. Vi glæder os allerede. Redaktion: Claus Dindler, telefon / , 1

2 Velkomstdrink og networking Nytårskuren ved at sprænge rammerne Erhverv Hjørrings Nytårskur 2013 var så stor en succes, at den var ved at sprænge rammerne på Nordsøen i Hirtshals. Siden den første nytårskur i 2010 er deltagerantallet vokset år for år. Denne gang deltog knap 200 erhvervsfolk og politikere. Efter velkomstdrinken var der festmiddag med en menu sammensat af Nordsøens chefkok Ole K. Nielsen og naturligvis præget af spændende fiskeretter. Kaffen blev serveret i foredragssalen, hvor borgmester Arne Boelt traditionen tro holdt sin nytårstale. Gæstetaler i år var direktør Lasse Nyby, Spar Nord. Begge taler omtales særskilt her i nyhedsbrevet. Sidst men ikke mindst var nytårskuren præget af livlig samtale og levede dermed op til sit vigtigste formål - at fremme networking til gavn for erhvervslivet i Hjørring Kommune. Fuldt hus i restauranten Samtale over bordet Spørgsmål fra salen Kokken præsenterer menuen 2

3 Borgmesterens vision: En alternativ metropol med centrum i Hirtshals Arne Boelt opfordrer til at erhvervsliv, handelsstand og politikere står sammen Det var en visionær Arne Boelt, der holdt sin traditionelle nytårstale ved Erhverv Hjørrings Nytårskur I borgmesterens optik skal Hjørring Kommune ikke affinde sig med den udkantrolle, som fremtidsforskerne forudser, og overlade den fremtidige vækst i Danmark til metropolerne omkring København og Århus. Hjørring skal definere sig selv som en metropol med udgangspunkt i placeringen centralt i Skandinavien i samspil med specielt de folkerige og velhavende områder i Syd- og Vestnorge. Det vi hører om, er en region omkring København og Malmø, og en region omkring det midtjyske med Århus som centrum, og ikke længere nordpå end Randers der skal der investeres, og der kommer folk til at bo i fremtiden i hvert fald dem som skal levere fremtidens kompetence til vækst i Danmark, sagde borgmester Arne Boelt. Men sådan kommer det ikke til at gå! Vi skal nok finde nye veje. Det kræver mod og vilje til omstilling samt samarbejde på tværs af såvel kommuner som landegrænser. Vi har også en metropol eller region med de skandinaviske lande, eller sagt på en anden måde, ved at tegne en cirkel med centrum i Hirtshals Havn, der rummer det syd- og I Realdanias fremtids-scenarie for Danmark Der bli r et yndigt land opereres med to vækstcentre i 2050, Øresund omkring København og Freja omkring Århus. Her er borgmester Arne Boelts alternative scenarie med et vækstcenter i Vendsyssel med udgangspunkt i Hirtshals. vestlige Norge og hele toppen af Danmark, så kan vi også være med. Men ting er sikkert, der kommer ingen og laver den cirkel for os den må vi selv forme, fastslog Arne Boelt Samarbejdet med Norge i 2012 begynder at kaste investeringer af sig med vækst til følge i vores virksomheder, fortsatte borgmesteren. I 2013 vil den forstærkede færgeforbindelse fra både Syd- og Vestnorge skabe yderligere vækst i vores landsdel og ikke mindst i vores kommune. Men det kommer ikke af sig selv, vi er ikke så eftertragtet, så vi bare kan sige, de finder os nok, vi ligger jo tættest på. Nej, der skal gøres en indsats fra jeres side I skal arbejde sammen uanset om det er handelsstanden eller om det er erhvervsvirksomhederne. Vi har været adskillige ture i Norge, Hirtshals Havn, erhvervscentret, turistorganisationerne og ikke mindst os selv, Hjørring Kommune. I 2013 bliver der taget et særligt initiativ, hvor vi over 3 til 4 gange samlet Fortsættes næste side 3

4 Fortsat fra forrige side tager 100 erhvervsfolk med til Kristiansand for at møde ligesindede erhvervsfolk. Opgaven er forankret i Hjørring ErhvervsCenter ved Bo Geertsen i samarbejde med de aktører, der har lyst til at bidrage og være med. Borgmester Arne Boelt I sin tale gennemgik borgmester Arne Boelt de kommende kommunale initiativer: Hjørring I august tager vi det nye administrationscenter i brug og flytter dermed godt 600 arbejdspladser ind på Springvandspladsen, hvilket forventeligt giver nyt liv til den ende af byen. Arbejdet med at flytte busterminalen over på den anden side af Parallelvej ved siden af banegården iværksættes for alvor i der er afsat 15 mio. kr. til dette projekt. Parallelvej skal trafikoptimeres ved omprofilering, ombygning og ændringer i signalanlæggene i 2013 der er 6 mio. kr. til dette projekt. Det statslige ejendomsselskab FREJA arbejder med et projekt for den gamle politistation i bunden af Brinck Seidelins Gade, ombygning og tilbygning skal gerne muliggøre etablering af fx hotel, restaurant, serviceerhverv og centerfunktioner i dette kompleks ting, som er tilpasset og spiller godt sammen med Teater- og Oplevelseshuset, hvor der arbejdes med planlægning og projektering af dette gennem året. Hirtshals Det nye erhvervsområde på 14 ha ved HTC, der skal muliggøre etableringen af nye virksomheder inden for transport og lagerbranchen går i gang i 2013 skal byggemodnes og salgsklargøres der er samlet afsat 18 mio. kr. til denne udvidelse igen satsning på Norge og Hirtshals som center og knudepunkt for fremtidig godstransport. Vejprojektet fra rundkørslen ved HTC og ned til havneområdet ved Fjord Lines terminalbygninger er i gang der arbejdes med planlægning og VVM-redegørelse et samlet projekt til mio. kroner delt mellem kommunen og havnen. Her skal der arbejdes med at skaffe ekstern finansiering gennem EU og staten her vil den nye status som TEN-T trafikknudepunkt være et meget positivt medspil. Vrå Ombygning af det nuværende administrationscenter sættes i gang til sommer, det skal rumme biblioteket, borgerservice, børneinstitutioner o.s.v. et projekt til 17 mio. kr. Der er afsat budgetbeløb i de kommende år til fornyelse i områdebyerne 3 mio. kr. i 2013 til Vrå, hvor dette arbejde sættes i gang i denne måned sammen med alle de lokale kræfter. Det nye biogasanlæg skal forsyne Vrå med varme et godt bevis på samarbejde mellem land og by. Sindal Arbejdet med omdannelse af det gamle rådhus pågår, så det kan tages i brug til de nye funktioner børneinstitutioner m.v. små 20 mio. kr. er afsat til dette projekt. Løkken Projektet omkring Løkken Læmole arbejdes der videre med. Dette projekt skal gerne kobles sammen med fornyelsesprojektet i byen og udbygning af bomulighederne. Vi har finansieringen i orden, og vi arbejder intensivt i 2013 med at skaffe yderligere finansiering gennem puljer og fonde indtil nu har vi haft rigtig god succes med dette der er tillagt adskillige mio. kr. til de oprindelige 12 mio. og vi forventer flere i 2013, så det fysiske arbejde kan gå i gang i Det samlede beløb forventes at være på omkring 30 mio. kr. Alt i alt investerer Hjørring Kommune for over 100 mio. kr. i anlæg i 2013, og Vandselskabet investerer også for over 100 mio. kr. Sidst, men ikke mindst, vil jeg rose mit byråd for, i en svær tid, at fastholde det nye teater, alt andet ville også være tosset at sige nej til 105 mio. kr. fra fonde og et kolossalt kulturelt fyrtårn, men fakta er jo også, at vi skal fastholde de 55 mil. kr., og at der skulle prioriteres mellem andre gode projekter. Vendelbohus bliver til et renoveringsprojekt af bestående rammer, ingen udbygning, stadion kommer formentligt ikke til at ligge i Park Vendia, men bliver et renoveringsprojekt disse projekter var nødt til at vige for nødvendige erhvervsinvesteringer i Hirtshals, HTC og den nye omfartsvej. 4

5 Forsigtig optimisme for 2013 i Nordjylland Spar Nord-chefen Lasse Nyby advarede om risiko for at udlånsrenten vil stige Lasse Nyby udtrykte også en vis forsigtig optimisme for 2013 i Nordjylland, men advarede samtidig om, at en mulig opbremsning i 2013 i Sverige og Tyskland vil påvirke Nordjyllands negativt, fordi netop industrieksporten til disse lande har været stærkt medvirkende til, at Nordjylland er kommet gennem krisen med skindet på næsen. Det nordjyske erhvervsliv har faktisk klaret sig bedre gennem de seneste års krise end erhvervslivet i Danmark som helhed. Det var et af de gode budskaber, som Spar Nord-direktør Lasse Nyby præsenterede i sit indlæg på Nytårskur 2013 (se planche herunder). Lasse Nyby beskæftigede sig også med udviklingen i hans egen branche og forudsagde, at virksomhederne sandsynligvis må se i øjnene, at det bliver dyrere at låne penge i banken i Det skyldes det simple forhold, at bankerne tjener for få penge. Til slut mindede Lasse Nyby om det grundlæggende i at drive bank: - Vi lever af at låne penge ud. - Vi overlever ved at få dem tilbage igen! Direktør Lasse Nyby NORDJYLLAND KLARER SIG BEDRE END LANDSGENNEMSNITTET 2012 blev ikke et vendepunkt for Dansk økonomi, men Årlig ændring, procent Danmark Nordjylland Arbejdsløshed 0,5 % -7,5 % Boligpriser -5,4 % -0,6 % Konkurser -0,2 % -9,2 % Tvangsauktioner 2,1 % -13,1 % 5 side 17

6 NYHEDSBREV Mange boliger NR. i 1 Jammerbugt 2013 kommune trænger til energioptimering Kom og hør om mulighed for uddannelse Kompetencecentret EUC Nord Erhverv Hjørring, Hjørring ErhvervsCenter og EUC Nord inviterer til: Fredagsmøde inspiration til din daglige ledelse På 3 fredage i starten af 2013 vil vi gerne inspirere dig... Vi inviterer dig derfor til 3 spændende fredagsmøder med fokus på ledelse på alle niveauer. Møderne indledes med et oplæg af konsulenter fra EUC Nord og derefter er der mulighed for at diskutere emnerne. Vel mødt! DATO & PROGRAM 18/1, kl Strategi i hverdagen Kan man arbejde med strategi i hverdagen? Strategi opleves af mange som et svært begreb og endnu sværere at beskrive og efterleve. Vi vil fremlægge en enkel og overskuelig model som giver forståelse for vigtigheden af, at de forskellige strategielementer understøtter hinanden. 8/2, kl Virksomhedens kultur Understøtter virksomhedskulturen vejen til målet? Virksomhedens værdier afspejles i virksomhedens kultur. Vi vil fortælle om kulturens betydning for at ledelse og medarbejdere kan efterleve de ønskede værdier. 8/3, kl Kvalitetsbevidsthed Hvordan får vi styr på vores kvalitet? Reklamationer koster dyrt på virksomhedernes bundlinje. Vi vil inspirere til, hvordan man kan sætte fokus på kvalitet på alle niveauer i forskellige virksomheder. Alle møder afholdes i Vækstcenter Nord, Åstrupvej 10, 9800 Hjørring - på 9. sal i siloen. TILMELDING Tilmelding til eller på senest onsdagen før mødet. Pris: kr. 350,00. Beløbet indbetales til konto: Fredagsmøderne er gratis for medlemmer af Erhverv Hjørring Kan du ikke selv deltage er du velkommen til at give invitationen videre til din kollega. eucnord.dk/jnc oktober

Byrådet har da også fornuftigvis sat en sparekampagne

Byrådet har da også fornuftigvis sat en sparekampagne NYHEDSBREV NR. 14, 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Der bygges forholdsvis mere i Hjørring end i Aalborg side 2 Vi får stadigt længere mellem hjem og arbejde side 3 Sæt kryds

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter

Hjørring ErhvervsCenter 2013 Hjørring ErhvervsCenter Stor interesse for vækstprogrammer Side 5 En ny æra for færgetrafikken Side 8-9 Drøm + Slid + Netværk... Side 1 1 Studerende bidrager til nytænkning Side 6 Alle iværksættere

Læs mere

er ikke for folk, der foretrækker klart sprog og enkle formuleringer.

er ikke for folk, der foretrækker klart sprog og enkle formuleringer. Formanden mener Henrik Willadsen, advokat, formand for Erhverv Hjørring Visioner og mål for folkeskolen efter folkeskolereformen. Det er overskriften på et oplæg, som Børneog undervisningsudvalget i Hjørring

Læs mere

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale N Y H E D S B R E V N R. 2, 2 0. J A N UA R 2 0 1 4 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse side 2 Ledelse med fokus på værdier side 3 Borgmesterens nytårstale

Læs mere

og tankevækkende ekstra gevinst i form af det indlæg, som blev holdt af direktøren for Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen.

og tankevækkende ekstra gevinst i form af det indlæg, som blev holdt af direktøren for Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Formandens beretning: Optimisme i erhvervslivet side 2 Initiativpris 2013 til Fjord Line Danmark side 4 Elevpris 2013: Faglært elektriker i moden

Læs mere

Som hidtil i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev vil du på denne plads finde aktuelle erhvervspolitiske holdninger og kommentarer.

Som hidtil i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev vil du på denne plads finde aktuelle erhvervspolitiske holdninger og kommentarer. FREDELIGE HJØRRING: KRIMINALITETEN ER LANGT LAVERE END I STORBYERNE SIDE 4 Formanden orienterer... Nyhedsbrevet ser anderledes ud denne gang. Designet er nyt, indholdet er bredere, og læsergruppen er vokset.

Læs mere

Fra min side skal lyde en klar opfordring til, at så mange erhvervsfolk som muligt møder op.

Fra min side skal lyde en klar opfordring til, at så mange erhvervsfolk som muligt møder op. Formanden mener... Hjørring som Jyllands uddannelsesby nr. 3. Det er en vision, som Erhverv Hjørring deler. At virkeliggøre visionen er en proces, der kræver indsats fra mange sider. Også fra det lokale

Læs mere

Dels har lokale virksomheder ikke altid den ekspertise, som er nødvendig, for at udarbejde kvalificerede tilbud på komplicerede

Dels har lokale virksomheder ikke altid den ekspertise, som er nødvendig, for at udarbejde kvalificerede tilbud på komplicerede Formanden mener... Bør Hjørring Kommune handle lokalt og derved styrke kommunens eget erhvervsliv? Spørgsmålet er blevet aktuelt igen igen i forbindelse med, at kommunens sundheds-, ældre og handicapudvalg

Læs mere

Formanden mener... nyhedsbrev nr. 1 12. januar 2015. På Erhverv Hjørrings vegne ønsker jeg hermed alle vore medlemmer et godt nytår.

Formanden mener... nyhedsbrev nr. 1 12. januar 2015. På Erhverv Hjørrings vegne ønsker jeg hermed alle vore medlemmer et godt nytår. Formanden mener... På Erhverv Hjørrings vegne ønsker jeg hermed alle vore medlemmer et godt nytår. Og selvfølgelig ønsker jeg også et godt nytår til de mange ikke-medlemmer, som modtager dette nyhedsbrev.

Læs mere

B E R E T N I N G 2 0 1 0

B E R E T N I N G 2 0 1 0 B E R E T N I N G 2 0 1 0 Hjørring ErhvervsCenter viser vejen til vækst og innovation Direktør Ole Peter Christensen Grib chancen og lad erhvervscentret guide din virksomhed til nye udviklingsmuligheder.

Læs mere

man læse, at maskiningeniører og faglærte inden for jern og metal er truede

man læse, at maskiningeniører og faglærte inden for jern og metal er truede nyhedsbrev nr. 12 15. juni 2015 Formanden mener... Det er løfternes tid. Frem til på torsdag er den politiske gavebod åben. Men både vælgerne og politikerne selv ved jo godt, at efter valget venter den

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Kampe er til for at vindes

Kampe er til for at vindes Nr. 4 december 2008 Den gammeldags sælger er populær... Tæt på»udsolgt«på Kontorhotellet... Færre tør tage springet... Færre iværksættere ønsker at låne penge... Arbejdsstyrken på vej ned i Holbæk... 1

Læs mere

Søger du arbejdskraft?

Søger du arbejdskraft? Søger du arbejdskraft? Lad os hjælpe dig. Ring 79 79 74 00 Sammen får vi 500 flere i job i Kolding Dit lokale jobcenter kan meget mere, end du tror Læs mere om vores tilbud til virksomheder og vores fælles

Læs mere

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR U G E 11 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FOKUS PÅ GODS: BANE OG HAVN VI INVESTERER MARKANT I INFRASTRUKTUR - OGSÅ TIL FORDEL FOR GODSTRANSPORTEN Den

Læs mere

Godt nytår. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk

Godt nytår. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk Nr. 12 december 2010 Godt nytår... En bank er et sted, man kan slappe af... Erhvervsråd og fodboldklub skal sikre hinanden succes... Lokale virksomheder ønsker flere netværk... Vækstfabrikken Holbæk er

Læs mere

vækst end tilsvarende virksomheder uden akademikere evne til at skabe nye serviceydelser og produkter

vækst end tilsvarende virksomheder uden akademikere evne til at skabe nye serviceydelser og produkter NYHEDSBREV NR. 9, 8. MAJ 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Tour de Hjørring side 2 Scanvogn i medvind side 7 Nyt virksomhedsbesøg side 8 EU-information side 9 Formanden mener

Læs mere

Succes med virtuelle møder

Succes med virtuelle møder Succes med virtuelle møder Michael Rønde Thomsen og Claus Fredslund Andersen Succes med virtuelle møder få mere ud af de nye medier Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Michael Rønde Thomsen og Claus

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Nr. 11 september 2010

Nr. 11 september 2010 Nr. 11 september 2010 Der er mennesker bag millionerne... Vi skal ikke ud og kapre nye kunder... Borgmesteren lover hurtigere sagsbehandling... En kæmpe, der er let på tå... Det er dårlig stil at sige

Læs mere

2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2015-2016 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2 ORGANISATIONER BAG EUROPEAN BUSINESS GAME Indhold Vicedirektør Louise C. Mogensen, Finansrådet... 5 Hvad er EBG... 7 Interview med sidste års vindere fra

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Indhold af dette nummer:

Indhold af dette nummer: Årgang 2, Nummer 2, juni 2009 Nyhedsbrev Indhold af dette nummer: Forord fra formanden Presse siden sidst Kirsten Kolbys klumme Udflugt med Frivilligcentret www.frivilligvest.dk Et par ord fra redaktøren

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for. Generalforsamling med udskiftninger og fokus på Nordjyllands fremtid

Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for. Generalforsamling med udskiftninger og fokus på Nordjyllands fremtid NR. 1. marts 2009A annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende Søndag 1. marts 2009 Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for side 2-3 Generalforsamling med udskiftninger og fokus på

Læs mere

Initiativer skal sikre vækst

Initiativer skal sikre vækst Nr. 8 december 2009 Holship er klar til opsvinget... Vækstpanel hjælper de gode ideer på vej... Vitro-handelen faldt på plads på få dage... Som lokal sparekasse har vi en særlig forpligtelse... Business

Læs mere

Års møde 11. marts 2014.

Års møde 11. marts 2014. Års møde 11. marts 2014. Så sidder vi her igen. Velkommen til jer alle. At der allerede er gået et år, har jeg svært ved at tro på, men kalenderen fortæller mig jo noget andet og siger jo sandheden, at

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere