Eks. Jugoslavien facts ultra kort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eks. Jugoslavien facts ultra kort"

Transkript

1 Kapitel 2 Eks. Jugoslavien facts ultra kort Jugoslavien en del af kludetæppet Balkan. Europas urolige hjørne. Terræn 75 % af Eks. Jugoslavien er bjerge, flere med en højde på næsten m.. Fra øst mod vest finder vi mod grænsen til Østrig De juliske Alper, langs kysten mod Adriaterhavet et 500 km. langt bælte af kalkklipper. Da disse er porøse har regnvand igennem århundreder dannet underjordiske floder og huler. Bedst kendt er Postonjagrotten. Bag disse kalkklipper finder vi en række parallelle bjergkæder: De dinariske Alper. Floden Donau, som også danner grænse mod Rumænien, er sejlbar på alle de 588 km., der går gennem Jugoslavien. Vigtigste af Donaus 40 bifloder er Drava Sava Morava. 19

2 Klima Ved Adriaterhavet har vi middelhavsklima (sub.tropisk), men inde i landet bag bjergene fastlandsklima, dvs. meget varme somre og strenge vintre. Befolkning Eks. Jugoslavien, var den største af Balkanstaterne med sine 22,5 mill. indbyggere. Disse var fordelt på et område ca. 5,5 gange støre end Danmarks. Befolkningen fordelt på største enkeltstater Serbien havde 8,8 mill. indb. fordelt på ca. 41 % af landets samlede areal. Hovedstad Beograd. Kroatien havde 4½ mill. inb. fordelt på ca. 23,5 % af landets samlede areal. Hovedstad Zagreb. Bosnien-Hercegovina havde 4 mill. inb. fordelt på ca. 20 % af landets samlede areal. Hovedstad Sarajevo. 44 % af eks. Jugoslaviens indbyggere var muslimer, hvor flertallet fandtes i byerne. Et sammensat land med omskiftelige forhold Jugoslavien var sammensat af forskellige nationer, sprog, kulturer og religioner. Derudover havde de fra fortiden arvet elementer fra fire forskellige kulturer: Den byzantinske, mediterianske, centraleuropæiske og den islamiske (Bosnien), som alle har efterladt aftryk hos befolkningen. Forskellen i moderniseringen og i levemåden i Jugoslavien var større end mellem det mest og mindst udviklede land i Europa. For eksempel var den nationale indtægt i Slovenien syv gange støre end i Kosovo. I Europa, og måske i verden, fandtes ikke et så lille område, hvor forskellene mellem indbyggerne var så store som i Jugoslavien. Det bør bemærkes at inden Jugoslavien blev dannet i 1918, havde området ikke været under fællesstyre siden den østromerske kejser Justinian 1300 år før dvs. før nogen af de slaviske folkeslag indvandrede. 20

3 Jugoslaviens historie! Ultra kort! I oldtiden hørte Jugoslavien til Romerriget og senere til det Byzantinske Rige. I det 7. århundrede begyndte slavernes indvandring. I det 12. århundrede dannede serberne deres egen stat Efter Østrig Ungarns nederlag i 1. Verdenskrig dannedes et kongerige af serbere, kroatere og slovenere. Det serbiske kongehus blev hele Jugoslaviens kongehus, med Peter 1. som konge ( ). Efter hans død overtog sønnen Aleksander 1. magten Med forfatningen skabtes i 1921 et centraliseret Jugoslavien, domineret af serberne, mens de øvrige befolkningsgrupper opponerede, især føreren af det kroatiske Bondeparti Stefan Radić, som blev skudt den 20. juni 1928 i den Jugoslaviske Rigsdag af en montenegrinsk deputeret Alexander indførte diktatur for at undgå borgerkrig. Forfatningen blev sat ud af kraft, parlamentet opløst, der blev indført censur og nationale faner blev forbudt. I 1929 fik Kongeriget af serbere, kroatere og slovenere navnet Kongeriget Jugoslavien. Yderliggående kroatere flygtede til udlandet hvor de oprettede terrorgrupper Kong Alexander 1. kundgør diktaturets afløsning af en parlamentarisk regeringsform. Kroaten Ante Pavelić oprettede i Mussolinis Italien en terrorgruppe kaldet Ustaša, hvis mål var at opløse Jugoslavien og oprette et fascistisk Kroatien efter italiensk forbillede. Pavelić kontaktede Den Indre Makedonske Revolutionære Organisation og udførte fælles aktioner; overfald likvideringer Kong Alexander 1. myrdes i Marseille. En folkemængde lynchede morderen på stedet. Kongens sidste ord til sin udenrigsminister siges at have været: «Bevar mig Jugoslavien». Han efterfulgtes af den 10-årige Peter d. 2., og prinsregenten Paul blev udråbt som efterfølger. Efter mordet på Kong Alexander blev Ante Pavelić af en fransk domstol dømt til døden in absentia Italien og Jugoslavien underskrev en ikke-angrebspagt og en handelskontrakt Hitler invaderede og annekterede Østrig. Tyskland blev dermed Jugoslaviens nabo Mussolinis fascistiske Italien besatte Albanien. 21

4 I den kroatiske del havde Ante Pavelićs fascistiske parti Ustaše medgang og udsatte Jugoslavien for en bølge af bombeterror, som mindre rabiate kroatiske nationalister udnyttede ved at presse Jugoslaviens centralregering. Januar 1939 truede Bondepartiet med at løsrive sig og starte en borgerkrig, hvis ikke Prins Paul gik med til, at Kroatien fik selvstyre. Oktober 1939 blev der skrevet en serbisk/kroatisk overenskomst, hvor de kroatiske provinser blev lagt sammen og voldsomt udvidet, mens for eksempel serbernes provinser stadig var håbløst splittede Tysklands besejrede Frankrig. Rumænien indgik en alliance med Hitler. Italien invaderede Grækenland. Jugoslavien var nu helt omringet En formelt uafhængig aksemagt-lydstat dannedes med Ante Pavelić som «Fører». Bulgarien havde en alliance med Tyskland, og fremsatte gamle krav på jugoslavisk territorium i Makedonien. Tidligt i 1941 blev Jugoslavien sat over for krav om at indgå i en alliance med Hitler. Den 25. marts 1941 gav prins Paul efter, og på slottet Belvedere i Wien underskrev statsministeren Cvetković tilslutningen til aksemagterne (alliancen mellem Tyskland Italien Japan). Denne tilslutning førte til statskup den 27. marts Da delegationen vendte hjem, var kongen væltet af luftvåbnets serbiske chef, general Simović. Regeringen blev afsat og prinsregent Paul flygtede i eksil til Grækenland, hvorefter den 17-årige Peter blev udråbt til konge og overtog regeringen. Hitler gav derefter ordre til at Jugoslavien skulle knuses politisk og militært. Den 6. april 1941 blev Beograd bombet uden krigserklæring, og tyske tropper rykkede ind i Jugoslavien. Italien og Bulgarien rykkede også ind i Jugoslavien for at få deres bid af kagen. Overalt deserterede de kroatiske soldater i Jugoslaviens hær til de fascistiske invasionshære, og tyske tropper blev hyldet som befriere, da de marcherede ind i den kroatiske by Zagreb. Omtrent samtidig blev den nazistiske kroatiske lydstat NDH erklæret af Ante Pavelić. Kongen måtte flygte, og 11 dage efter hans flugt blev kapitulationen underskrevet og kongeriget opløst. Forskellige modstandsbevægelser voksede frem. Tjetnikker under ledelse af Draža Mihailović ønskede at genoprette et serbisk domineret jugoslavisk kongerige, mens partisaner, der var ledet af kroaten Josip Broz med dæknavnet Tito, kæmpede for dannelsen af en kommunistisk jugoslavisk forbundsrepublik. 22

5 Mihailović anså Tito for en farligere fjende end tyskerne og begyndte at samarbejde med dem. Fra januar 1944 bakkede de allierede derfor kun Tito op. I 1942 dannedes en national befrielseskomité, og ved et møde i november 1943 udnævnte den en provisorisk regering med Tito i spidsen. Tito Mødet blev siden anset for det andet Jugoslaviens fødselstime, selvom Titos partisaner først efter krigens afslutning ved en omfattende udrensning af fascistiske elementer fik kontrol med hele landet. Under frihedskampen var foregået en barsk nationalistisk borgerkrig i hvilken knap en million mennesker dræbtes. 23

6 1945 Tito blev valgt til landets præsident ved en folkeafstemning, som gav en national fællesliste 90 % af stemmerne, dermed afskaffedes monarkiet, og d udråbtes Den Føderative Folkerepublik Jugoslavien, der bestod af seks ligeberettigede republikker, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro og Makedonien. Beograd forblev hovedstad. Slovensk, serbokroatisk og makedonsk blev ligeberettigede officielle sprog, ligesom det latinske og det kyrilliske alfabet ligestilledes. I begyndelsen styredes Jugoslavien stramt efter sovjetisk mønster. Tito førte en aggressiv udenrigspolitik; bl.a. insisterede han på at få overdraget Trieste fra Italien og støttede den kommunistiske side i Den Græske Borgerkrig Supermagterne tilbød Jugoslavien forskellige ydelser under Den kolde Krig mod oprettelse af militærbaser. For Sovjets vedkommende var ønsket om adgang til Middelhavet det primære. For USA var det frygten for at miste sin indflydelse i Grækenland, hvis kommunisterne sejrede under Den græske Borgerkrig. Når Sovjet afholdt sig fra forsøg på en besættelse af Jugoslavien kan årsagerne være: Frygt for krig med USA og/eller Sovjet kunne forudse, at det jugoslaviske folk ville gå til kamp Stormagternes tilbud om militærbaser blev afvist. Yderligere nægtede Tito at underordne Jugoslavien sovjetiske interesser i lighed med de øvrige østbloklande = vasal- lyd- stødpudestater. Stalin havde regnet med at kunne fjerne Tito, men i stedet rev Jugoslavien sig i 1948 løs fra Sovjetblokken og indgik året efter en aftale med USA om hjælp. Prisen var blandt andet opgivelse af støtte til de græske kommunister Triestespørgsmålet blev løst ved, at Italien fik byen, og Jugoslavien baglandet. Jugoslavien udviklede sig til at blive det mest åbne af de kommunistisk styrede lande. Jugoslavere fik lov til at rejse til udlandet og arbejde. Turismen blev stimuleret, hvilket især kom Kroatien til gode. 24

7 De jugoslaviske partisaners effektive indsats under den tyske besættelse, og Jugoslaviens militære beredskab i 1947 med udsigt til bistand fra vestmagterne kan have virket dæmpende på Sovjets angrebslyst. Marskal Titos liv (kort tilbageblik) Josip Broz senere kaldet Tito blev født i 1892 som 7. barn i familien. Faderen Franjo var kroat og moderen Marija slovener. Da 1. verdenskrig brød ud, blev han sendt til Ruma, men pga. antikrigspropaganda blev han anholdt og fængslet i Petrovaradin-fortet blev han sendt til Galicien i krig mod Rusland. Her blev han hårdt såret af granatsplinter i Bukovina, og i april blev hele bataljonen taget til fange. 25

8 1916 udskrives han fra sygehuset og blev sendt i arbejdslejr i Ural området. Senere blev han anholdt for at organisere protester blandt krigsfangerne, men flygtede fra lejren deltog i demonstrationerne i St. Petersborg. For at undgå politiet, flygtede han til Finland, men blev anholdt og fængslet i tre uger i Petropavlov-fortet. Derfra blev han sendt til fangelejren i Kungur, men flygtede under transporten med toget. Herefter meldte han sig ind i den Røde Armé i Omsk blev medlem i det russiske kommunistparti blev Josip Broz medlem af det Jugoslaviske Kommunistparti, inden for hvis rækker han langsomt avancerede, indtil han i 1934 blev medlem af dets centralkomité. Det var i denne forbindelse, han begyndte at bruge dæknavnet «Tito» Tito opfordrede folket til at starte væbnet oprør mod nazisterne og blev kort tid derefter kommandant for den jugoslaviske folkearme. Efter at det ved sovjetisk hjælp var lykkedes at vinde krigen og fordrive alle fjendtlige styrker fra jugoslavisk jord, blev Tito i november 1945 valgt til præsident for regeringen samt udenrigsminister i Jugoslavien. I 1961 dannede han De alliancefrie landes bevægelse sammen med Gamal Abdel Nasser (Ægypten) og Dzavaharlal Nehru (Indien). De alliancefrie landes bevægelse bestod af over 100 lande, som ikke var med i eller imod nogen anden magtblok. Bevægelsen arbejdede for: nationernes uafhængighed, udryddelse af fattigdom, økonomisk udvikling og imod kolonialisme og neo-kolonianisme. Jugoslavien et land i ruiner med et sultende folk Nazi-tysklands terror i Danmark og Jugoslavien har flere lighedspunkter, men også store forskelle. Lighedspunkter: I begge lande var kredse, som førte en indædt kamp mod modstandsfolkene, «det kommunistiske spøgelse». I Danmark var det samarbejdspolitikerne, som forrådte de aktive, unge sabotører ved Den skæve Våbenfordeling. De ansvarlige: Statsminister Wilhem Buhl, Generalløjtnat Ebbe Gørtz, Viggo Hjalff og nazisten Schjøedt-Erichsen blev aldrig retsforfulgt dvs. udrenset, som det skete i Jugoslavien. 26

9 Under den jugoslaviske frihedskamp foregik en barsk nationalistisk borgerkrig, i hvilken knap en million mennesker dræbtes. Af disse døde på kommunisternes side og på besættelsesmagternes side. Forskelle: En partisankrig er altid nådesløs, men den førtes i Jugoslavien af begge parter med en grusomhed, der medførte store tab af liv og lagde samfundsværdier øde. Massakrer på landbyers befolkningen var mere sædvane end en undtagelse. Terroren i Danmark i form af clearingmord og Schalburgtager må placeres i småtingsafdelingen. Da krigen var slut led mange jugoslavere sultedøden. Da tyskerne trak sig sejrende, elastisk tilbage var bygninger jernbaner broer systematisk smadret. Tyskerne brød Folkeretten og føjede endnu engang krigsforbrydelser til de foregående ret så talrige. Nogle få eksempler. På tilbagetoget fra Jugoslavien anvendte de tyske tropper velvilligt assisteret af Frikorps Danmark den brændte jords taktik. Alle huse blev brændt ned. Jernbanenettet blev ødelagt med en plov, som du ser her. Ingen af de danske krigsforbrydere blev senere anklaget for disse forbrydelser endsige stillet for en domstol og straffet. 27

10 før efter Genopbygningen Hvor jeg end færdedes i Jugoslavien, mødte jeg et folk, der lige så engageret og beslutsomt, som da de kæmpede mod nazisterne, nu i enighed og med begejstring bogstavelig talt knoklede deres mås i laser. 28

11 før efter under genopbygning Imponerende var det at opleve, hvorledes jugoslaverne stort set med de bare næver reparerede og løste teknisk, komplicerede opgaver. Broen er over Donau ved Beograd. 29

12 I byerne kunne man på traditionelle helligdage se hele familier arbejde på de mange forskellige projekter. Ude på landet så man unge, der stort set med de bare næver gjorde deres for at genrejse deres mishandlede land. De internationale Ungdomsbrigader: 1946; Ungdomsjernbanen; Omladinska Pruga Brcko - Banavici (se kort side 67) Svend Stages broche 30

13 Tiden er gået men jeg fandt frem til formodentlig eneste nulevende brigadist Svend Stage. Igennem vor samtale dukkede mangt og meget op, blandt andet flere billeder. Men det kan vel illustrere de kaotiske forhold i Europa i 1946, og bringes så her, så mangelfuldt på præcise detaljer, de end er. Rejsen ud og hjem Den tredje september 1946 drager 35 unge danskere afsted med tog til Holland, hvor de indskibes, da en togrejse gennem et Europa i ruiner er umulig. Den direkte sejltur uden ophold undervejs tog en måned og var ofte noget af en prøvelse, da man turen over Biscayen tog mere end tre dage pga. stormvejr. Videre sejlede man over Atlanten, gennem Gibraltar, over Middelhavet til den jugoslaviske havneby Sibenik. Hjemrejsen foregik med tog til Prag, men herfra var den videre færd med tog igen udelukket, Derfor var fly enestemulighed. Flyrejsen foregik i mindre fly, der kun kunne tage vistnok fire passagerer ad gangene, derfor fik flere brigadister et længere, men kærkomment ophold i Prag. Livet og arbejdet Da jeg spurgte til forplejningen blev Svend ret stille varm mad som sådan, husker han ikke, at de fik, kun at de havde nogle få dåser konserves med hjemmefra, men de blev gemt til festlige stunder, ellers var menuen de runde hårdtbrændte majsbrød og blommemarmelade. Pludselig lyste Svend op jo! på søndage dukkede en pige gerne op fra en nabobrigade med en spand varm kaffe. Den danske brigade deltog sammen med flere internationale brigader og tyske krigsfanger i bygningen af den 93 km. lange jernbane. Arbejdet var, som vi senere skal se som året efter i Nemila. I forhold til de senere brigader var forholdene langt mere primitive. Man boede under presseninger, der var slået op som en slags telte. Efteråret havde sat ind og kulde med regn satte sit præg på tilværelsen, men Svend hørte aldrig nogen beklage sig. 31

14 1947; Ungdomsjernbanen; Omladinska Pruga Samac Sarajevo Banen blev 240 kilometer lang, og sveller anvendtes. Derudover byggede man 14 broer og ni tunneler, hvis samlede længde blev på 2267 meter, Vranduk tunnelen på 1534 meter lå kun få kilometer fra Den danske Brigades lejr i Nemila, Jugoslaverne har siden glemt at omtale den tyske krigsfange, som stod for den tekniske planlægning. I samtaler omtalte de med foragt, at da han ikke kunne ret meget, måtte han ty til sine tabeller. Fangen afslørede over for os, at hvis og såfremt projektet ikke lykkedes, dvs. de to hold, som fra hver sin side brød gennem bjerget ikke ramte hinanden, ja, da var hans dage talte. Demokratiske ungdomsorganisationer fra 42 lande, 5842 unge i 56 brigader deltog i arbejdet. Unge fra: Polen, Tjekkoslovakiet, Bulgarien, Grækenland, Rumænien, Ungarn, England, Italien, Frankrig, Trieste, Danmark, Sverige, Norge, Holland, Belgien, Schweiz, Østrig, Irland, Island, Amerika, Canada, Australien, Indien, Palæstina, Egypten, Spanien, Vietnam, Madagaskar, Marokko, Iran, Congo, Algeriet, Indonesien, Malaya, Kina, Sydamerika, New Zealand og Burma. 25 klinikker i 600 barakker med 2500 senge og et professionelt personale med læger og andet teknisk personale indrettedes som sikkerhed for de unge ved banen. For at sikre den bedst mulige ernæring havde man året før ved hjælp af bulgarske, professionelle gartnere anlagt køkkenhaver til dyrkning af grøntsager. NB//: Det mærkede jeg nu ikke noget til i min tid i den danske Brigade. Kosten var til morgen: majsbrød med blommemarmelade - til middag suppe med paprika - til aften: majsbrød med blommemarmelade 32

15 Situationsbillede! Vinteren 1946 foråret 1947 Danmark var efter 5 års besættelse ludfattigt. Den nazistiske udplyndring havde fået konsekvenser. En var tyske flygtninge, som nassede. Varemangel rationeringer restriktioner satte sit præg på vor dagligdag. Smedesvende arbejdede i stadstøjet, arbejdstøj var en saga blot. Ved udrejse fra Danmark måtte man højst udføre 20 kroner. Ved indrejse måtte man således ikke medføre varer over dette beløb. Skærpede toldeftersyn, hvor kropsvisiteringer blev ugenert foretaget var dagligdag. Positivt var dog en vis form for solidaritet eller hjælpsomhed som gav sig udslag i, at hvis man kørte på tommelfingeren (tomme) kunne man tilbagelægge store afstande på få timer. Eksempelvis var jeg draget mod Norge i sommeren 1946 med 20 kroner på lommen to hele flasker snaps en stor madpakke ½ rugbrød og en bøtte fedt. Efter rundtur i Jotunheimen lykkedes det mig at nå tilbage til Danmark på tommelfigeren på to dage. I januar drog jeg til Sverige og fik arbejde på mindre metalvarefabrik. Her kunne jeg om aftenen frit fuske for andre fabrikanter. For en af disse fremstillede jeg værktøjer til produktion af æggedelere. Da jeg stillede værktøjerne op på hans virksomhed, blev jeg glædeligt overrasket, fordi materialerne stammede fra fly fra det tidligere så frygtede Luftwaffe. I løbet af få uger havde jeg tjent, så jeg blev ekviperet fra top til tå kunne invitere min mor derop således at også hun fik tøj på kroppen. Derudover blev det til en måneds vinterferie i Norge med Niels. Hjemme igen ringer Niels en aften og spørger: «Vil du med til Jugoslavien»? Mit spørgsmål var: «Hvornår? Hvad koster det»? «300 kroner». Med besvær blev formuen stampet op af jorden. Da jeg den ottende maj 1947 steg om bord i den ene af de to vogne, DSB havde stillet til vor rådighed, havde jeg ingen anelse om, hvad vi skulle i Jugoslavien. Den unge tænkte ikke på fremtiden for havde han en fremtid? Han levede i nuet. At få stillet sin udlængsel efter års indespærring var det primære. 33

16 Alt var ordnet af ungdomsorganisationen gennem det engelske visumkontor, det tidligere berygtede Gestapohovedkvarter på Dagmarhus. Det var besluttet, at udrejsen skulle foregå gennem de vesttyske og østrigske zoner via Paris, da fremskaffelse af visa gennem den russiske zone skulle være vanskelig måske umulig. Togrejsen husker jeg kun lidt af. I vor kupé var vi seks personer, som når vi skulle have lidt søvn, fordelte sig med to på gulvet to på sæderne og to i baggagenettet. Her gjaldt det om at ligge på siden, da midterstolpen ellers ville invalidere staklen. Det gav nogen svimmelhed, da vi passerede den himmelhøje jernbanebro over Kielerkanalen, men efterhånden som vi kom sydpå overraskede krigens massive ødelæggelser os. På banegårdene var rangerterrænnet smadret på sidespor var parkeret rækker af damplokomotiver, som var gennemhullet af maskingeværkugler fra alierede fly. Andre steder stod række på række af gods- og personvogne, som alle var smadret og dermed ubrugelige. De større byer var grusdynger i knæhøjde og tyskerne sås i elendige klæder, afmagrede apatiske med rygsæk på nakken ofte med en barnevogn trillebør på slæb til deres husgeråd. Et folk på vandring. Niels og jeg var hoppet af toget, men var ikke lige så heldige som kammeraterne. Vi måtte vente på næste tog, som først afgik næste dag. Ventetiden fordrev vi i en iskold ventesal overfyldt med flygtninge, der overnattede på stengulvet. En krigsinvalid, der manglede arme og ben var anbragt på maven på et bræt med fire usle hjul. Med en pensel i munden dekorerede han postkort. Flere af hans tidligere soldaterkammerater opholdt sig i hans nærhed; vi var ikke i tvivl, de tog sig af ham. Guderne må vide hvordan. Tusinder af papirlapper hang på væggene. Man søgte oplysninger om pårørende et af mange vidnesbyrd om en krigs omkostninger. Tilsyneladende var domkirken forholdsvis ubeskadiget, men kom man nærmere, var enhver tvivl borte. 34

17 Køln Før Efter Store dele af dens bygninger var smadret og indvendigt var alt inventar brændt. Men til forskel fra bombardementet af Dresden, havde der ikke været en ildstorm, derfor havde Kølnerdom ikke været udsat for de samme varmepåvirkninger som domkirken i Dresden. Denne stod i flere dage nærmest ubeskadiget efter bombningen for så pludselig med et drøn at brase sammen. For at få tiden til at gå på fornuftig vis drev vi rundt i ruinerne. På vej tilbage så vi ruiner forsynet med skilte der advarede mod nedstyrtninger og at der sandsynligvis stadig lå lig i ruinen. Vi undrede os, for om formiddagen dukkede børn op af ruinerne de skulle i kirke. Børnene var rene og pæne pigerne var i nystrøgne kjoler den menneskelige selvopholdelsesdrift er unik. Det var lidt spøjst at se direkte ind i lejligheder i op til fire etager. Lamper dinglede fra lofter vandrør tapet flagrede for en sagte vind men potteplanter og vasketøj hængt til tørre vidnede om, at her trods alt var liv. Der blev også tid til en gåtur ned til floden, hvor broen var fuldstændigt smadret. Hvordan vi kom videre, husker jeg ikke ej heller hvorledes vi fandt brigaden i Paris. 35

18 Brigaden måtte overnatte i et meget primitivt og ubehageligt herberge i forstaden Vitry og blev kommanderet til at flytte møbler og andet grej. Her hjalp ingen kære mor, alle måtte knokle hele eftermiddagen i stegende varme. Paris Tom kom alvorligt til skade under dette tvangsarbejde. Et komfur væltede ned over hans fod. På hospitalet fik han den traditionelle stivkrampeindsprøjtning. Han blev ret syg, svulmede op og var nærmest ukendelig. Til hans store held var hans medbragte dame sygeplejerske og kunne tage sig kvalificeret af hans videre pleje. Niels og jeg drev rundt i byen beså flere kendte turiststeder, men var en dag meget nær ved at redde os tørre tæsk. Imponerede overbegloede vi farvede soldater fra Fremmedlegionen i paradeuniform. De opfattede det som diskrimination og stillede op til slagsmål. Vi forsøgte på bedste vis, at overbevise dem om, at det ingenlunde var tilfældet. Vore afvæbnende holdning, og at vi fik fat i en franskmand, der kunne noget tysk fik hans oversættelse bragt krigerne til ro. Selvfølgelig havde vi smurt godt på, men vor forklaring var nogenlunde således: «Vi er fra Danmark. Det ligger så langt mod nord at vi har sne og is hele året. Hvis man går udenfor husene skal man se sig godt for, da isbjørne går løse omkring. I er de første ikke hvide mennesker vi har set. Jeres uniformer synes vi er flotte derfor så vi beundrende på jer». Vi endte på et værtshus og drak en forsoningsbajer. Mandfolkesnak er et virkeligheden en anden. Hjemmefra havde man fortalt, at franske damer var flotte og let tilgængelige. Trods ihærdige anstrengelser (især på Bastilliedagen) må jeg konkludere, at de ikke på nær kan måle sig med vore danske piger, og at de ud over at være katolikker er mere end knibske. 36

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Mad og mælk i gaderne

Mad og mælk i gaderne Fra kejserrige til lilleputstat I 1282 blev den habsburgske fyrst Rudolph konge af Østrig. Hans efterkommere skabte over de næste 600 år kejserriget Østrig. I 1914 dækkede kejserriget dele af det nuværende

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Ungdomsjernbanen Samac Sarajevo. Kapitel 5

Ungdomsjernbanen Samac Sarajevo. Kapitel 5 Ungdomsjernbanen Samac Sarajevo Kapitel 5 67 Glimt fra studenterbrigaden 1947 68 1947; Ungdomsjernbanen: Samac Sarajevo. Efter Anden Verdenskrig i maj 1947 rejste 103 unge kvinder og mænd, to fra Island,

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot Tekster til hovedtemaerne til udstillingen Skyttegrav og hjemmefront Sønderjyderne under 1.

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot Tekster til hovedtemaerne til udstillingen Skyttegrav og hjemmefront Sønderjyderne under 1. Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot Tekster til hovedtemaerne til udstillingen Skyttegrav og hjemmefront Sønderjyderne under 1. Verdenskrig Udstillingen er bygget op omkring ni hovedtemaer: 1. Europa

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Transsylvanien og Draculas Borg

Transsylvanien og Draculas Borg Transsylvanien og Draculas Borg Mc-Tours tilbyder nu denne spændende motorcykeltur til Transsylvanien i Rumæniens nordvestligste hjørne. Turen starter og slutter i München datoer 12. til 21. juni og der

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 3 xx Polen: God samling i 3 bind. Få ubrugte. Høj 500 4 xx Bulgarien: God samling i 4 album.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Tyrkiet, Grækenland, Makedonien og Albanien. Praktiske oplysninger

Tyrkiet, Grækenland, Makedonien og Albanien. Praktiske oplysninger Tyrkiet, Grækenland, Makedonien og Albanien Praktiske oplysninger Pas/visum Visum er ikke nødvendigt for danske statsborgere. Passet skal være gyldig i mindst 6 måneder ud over opholdet og medbringes som

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

nationalstaternes tid i europa

nationalstaternes tid i europa nationalstaternes tid i europa Lektion 8: Napoleon 3. af Frankrig Indholdsfortegnelse 1. Vejledning 2. Introduktion 3. Napoleons magtovertagelse 4. Napoleons indenrigs- og udenrigspolitik 5. Napoleon 3.s

Læs mere

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler 1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler Udskrift af Tidslinje: Første verdenskrig: de store begivenheder 1) 1914 - Et skud der ændrede verden 19-årige Gavrilo Princip var bosnisk serber og medlem af den

Læs mere

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Balvig Fortid og nutid BIND I DET VOLDSOMME SAMFUND Om vold som problem og fængsel som løsning Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9085-6 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000 Det

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Medlemsbladet. Før du køber telt... Globetrottere rejser trods sygdom. Sprite Cruzer. - årets campingvogn 2012 KANDIS, kærlighed og camping

Medlemsbladet. Før du køber telt... Globetrottere rejser trods sygdom. Sprite Cruzer. - årets campingvogn 2012 KANDIS, kærlighed og camping Medlemsbladet # 05/2012 Før du køber telt... Globetrottere rejser trods sygdom Sprite Cruzer - årets campingvogn 2012 KANDIS, kærlighed og camping EKSTRA: Stort kør selv tillæg 38 Camping-fritid 05/2012

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk 7/1 13 Langtidsrejse til Madeira 22 Fly 17/1 13 Burma 13 Fly 18/1 13 Krydstogt Syd om Sydamerika 18 Skib/fly 22/1 13 Langtidsrejse til Tenerife 29 Fly 25/1 13 Ecuador og Galapagos 16 Fly/skib 28/1 13 Langtidsrejse

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere