Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009"

Transkript

1 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009

2 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Søg tilskud til friluftsliv 5 Frilufts- og naturformidlingsprojekter 35 Grønne områder og parker 44 Faste anlæg 47 Kulturmiljø 49 Kursusvirksomhed 50 Forsknings- og udviklingsprojekter 53 Naturvejledning 57 Driftstilskud 58 Bestyrelse

3 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009 Hele 71,8 millioner kr. blev der i 2009 uddelt af tipsmidlerne til friluftsformål. Det er det næsthøjeste beløb nogensinde, kun overgået i 2005, hvor der var ekstraordinært afsat 22 millioner kr. til udvikling af nationalparkideen. Årets store uddeling skyldes især en stigning inden for kategorien Forsknings- og udviklingsprojekter, hvor der igen har været særlig fokus på nationalparkerne. Der er i 2009 givet tilskud til større udviklingsprojekter i en række af de områder, som enten er udpeget til nationalparker, eller har stort potentiale for at blive en af de næste i rækken. Også i kategorien Grønne områder og parker har der været en stigning i såvel antallet af bevillinger som det samlede, uddelte beløb. Dette er i god overensstemmelse med den øgede fokus, Friluftsrådet har haft på friluftslivet i byområderne i de senere år. Indsatsen for at skabe Naturrum har desuden udmøntet sig i større bevillinger til de tre første pilotprojekter på dette felt. Det samlede antal af tilskud er steget i forhold til året før. Der blev i 2009 givet tilskud til 718 projekter, det er ca. 100 flere end i Godt 55 % af det samlede antal ansøgninger blev imødekommet, hvilket er uændret fra sidste år. Fordeling af Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009 Driftstilskud 22,3 % 20,8 % Frilufts- og naturformidlingsprojekter Naturvejledning 15,7 % 12,8 % Grønne områder og parker 6,5 % Faste anlæg Forsknings- og udviklingsprojekter 20,2 % 0,7 % Kulturmiljø 1,1 % Kursusvirksomhed Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

4 Søg tilskud til friluftsliv Formålet med Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er at forbedre befolkningens muligheder for et alsidigt friluftsliv. Der deles tilskud ud i tre forskellige puljer: Projekttilskud, løntilskud til naturvejledere og driftstilskud til landsdækkende frilufts- og naturorganisationer. Projekttilskud Tipsmidlerne støtter projekter, der fremmer aktivt friluftsliv og naturforståelse. Der gives støtte inden for følgende kategorier: Frilufts- og naturformidlingsprojekter Grønne områder og parker Kulturmiljø Faste anlæg Kursusvirksomhed, f.eks. til afholdelse af kurser om friluftsliv (Men ikke til deltagelse i kurser). Forsknings- og udviklingsprojekter, f.eks. til projekter der har betydning for udviklingen af friluftslivet i Danmark. Der gives prioritet til projekter, der er baseret på frivillig arbejdskraft. Det betyder at der som regel er tale om støtte til materialeudgifter (Forsknings- og udviklingsprojekter undtaget). Der er 3 ansøgningsfrister om året: 1. marts, 1. juli og 1. november. Ansøgningsskemaet og vejledning kan rekvireres fra Friluftsrådets sekretariat, eller det kan hentes fra Friluftsrådets hjemmeside: Det er sjældent, at et projekt støttes 100 %, men et tilskud fra tipsmidlerne får ofte andre bidragydere på banen. Løntilskud til naturvejledere Der kan søges om løntilskud til ansættelse af naturvejledere. Hertil benyttes et særligt skema, der kan rekvireres fra sekretariatet eller hentes fra hjemmesiden. Ansøgningsfrist 1. marts. Driftstilskud Der kan søges om driftstilskud til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer. Hertil benyttes et særligt skema, der kan rekvireres fra sekretariatet. Ansøgningsfrist 1. november. Ikke alle projekter kan støttes Der gives ikke tilskud til projekter der er en del af myndighedernes normale opgaver, projekter der allerede er sat i gang på ansøgningstidspunktet eller projekter som foregår uden for Danmark. Desuden er der en række emner som ikke støttes, selv om de kan opfattes som friluftsliv det gælder f.eks. idrætsformål, herunder motionsstier og ridebaner, legepladser, kanoer m.m. Læs meget mere om tilskudsmulighederne på Friluftsrådets hjemmeside under Tips/Lotto, eller ring til tipskonsulenterne på Søg tilskud til friluftslivet 4

5 Frilufts- og Naturformidlingsprojekter Look Wide kr. Gyldendal Bådlaug Tilskud til sejlbåd til Gyldendal Bådlaug. Til 50 % af udgifterne til en brugt sejlbåd. I alt op til kr. Båden skal anvendes til at lære unge handicappede med nedsat syn at sejle sikkert. Børn og værktøj kr. Børne- og Fritidscentret Trekanten Tilskud til naturformidlingsudstyr til børnehaven BC Trekanten. Til 50 % af udgifterne til hugge-, natur- og teknikredskaber. l alt op til kr. ekskl. moms. De grønne spirer i Stæreby kr. Børnehaven Mariehønen Tilskud til lavvo til børnehaver. Børnehaverne deltager i Grønne spirer og laver mange naturrelaterede aktiviteter. Til 50 % af udgifterne til lavvo, op til kr. ekskl. moms. Læringsrum i naturen kr. Holtbjerg Fritidscenter Tilskud til projekt Læringsrum i naturen, som støttepunkt for Holtbjerg Fritidscenter ude-førskolepraksis og Holtbjerg Skoles udeskolepraksis. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålhytte, i alt op til kr. Lønudgifter og jordarbejde støttes ikke. Det vægtes med bevillingen, at projektet tilgodeser en bred brugerskare, som består af Holtbjerg Fritidscenter, skole og lokalbefolkningen, samt at området er offentligt tilgængeligt. Med Christianiacykler når vi ud i naturen Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Tilskud til Christianiacykler til gruppe af dagplejere, der vil tage børnene ud i naturen og lære dem, hvordan man færdes i, samt passer på naturen. Til 50 % af udgifterne til 2 Christianiacykler, op til kr. ekskl. moms pr. cykel - I alt op til ekskl. moms. Ud i naturen for at lære at passe på den kr. Heldagsskolen Ådalen Tilskud til oprettelse af et mobilt naturlaboratorium på Heldagsskolen Ådalen. Til 50 % af udgifterne til naturundersøgelsesudstyr mv. ifølge indsendte liste, i alt op til kr. ekskl. moms. Udgifter til indkøb af bærbar computer støttes ikke. Det er en forudsætning for tilskuddet, at Gummerup Skole har mulighed for at benytte det mobile naturlaboratorium. Naturlaboratoriet vil desuden indgå i et netværk for udeskolelærere og pædagoger. Vi vil ud at lære - vi vil ud at være kr. Langsøskolen Tilskud til naturformidlingsudstyr til Langsøskolens udeliv. Til 50 % af udgifterne til snittekasse og naturundersøgelseskasse - jf. indsendte liste. I alt op til kr. ekskl. moms. 1. del af indsats over for ungdomsuddannelserne kr. Vadehavscentret Tilskud til Vadehavscentrets særlige indsats over for ungdomsuddannelserne, hvor Vadehavet skal bruges som undervisningsområde. Til 50 % af udgifterne til teleskoper og kikkerter, op til kr., til videomikroskop, op til kr., til gps-udstyr, op til kr., samt saltmåler/centrifuge, algenet/rygsække, trækvogne ifølge indsendt liste, op til kr. I alt op til kr. Udgifter til smartboard, digitalkamera og diverse støttes ikke. Projektet skal udvikle nye formidlingsformer, og der etableres netværk til sparring og evaluering med Aqua i Silkeborg samt Fjord & Bælt i Kerteminde. 2 ladcykler Dagplejen Brabrand, Dagtilbud Oasen Tilskud til ladcykler til dagplejen i Brabrand, der ønsker at give børnene naturoplevelser. Til 50 % af udgifterne til 2 ladcykler, op til kr. ekskl. moms. pr. cykel. I alt op til ekskl. moms. Adventure Team FK kr. Fredericia Kajakklub Tilskud til friluftsudstyr/ting til Fredericia Kajakklub. Til 50 % af udgifterne til telte, liggeunderlag, soveposer og trangiaer. I alt op til kr. Aktive børn i naturen Vuggestuen Minimusene Tilskud til Christianiacykler til vuggestue i Bjerringbro. Til 50 % af udgifterne til 2 Christianiacykler, op til kr. pr. cykel. I alt op til ekskl. moms. Aktiviteter i Trundholm mose kr. Lodsejerforeningen i Trundholm Mose Tilskud til aktiviteter i Trundholm Mose. Til 50 % af udgifterne til annoncering, op til kr. Aktivitetshus og grøn formidling kr. Endelave Lægeurtehaveforening Tilskud til projekt Aktivitetshus og grøn formidling på Endelave. Til 50 % af udgifterne til plancheudstilling og turfoldere op til kr. ekskl. moms ud fra et budget på kr. Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 5

6 Aktivitetshytte/bålhytte Gården i Ryde Tilskud til bålhytte på åbent areal ved børnehave. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålhytte. I alt op til Det vægtes i bevillingen, at projektet tilgodeser en bred brugerskare i lokalområdet, da arealet er offentligt tilgængeligt uden for institutionens åbningstid. Bålhytten opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Aktivitetskasse kr. Børnehaven Pilekvisten Tilskud til naturformidlingsudstyr i forbindelse med udeliv til børnehaven Pilekvisten i Bjerringbro. Til 50 % af udgifterne til lavvo, båludstyr, naturtrailer, aktivitets/naturkasse, rygsække og bøger jf. indsendte liste. l alt op til kr. ekskl. moms. Aktivitetslokale/primitiv overnatning kr. Skødshoved Bro og Jollehavn Ekstraordinært tilskud til etablering af primitiv overnatningsmulighed på hems i gammelt pakhus på Skødshoved havn. Til 50 % af udgifterne, op til kr. ud af et samlet budget på kr. Hemsen bliver tilmeldt og nøgle kan afhentes hos havnemester/havnebestyrelse døgnet rundt. Pakhuset tænkes indrettet som støttepunkt for naturvejledningen og Blå Flag aktiviteter. Det er en forudsætning for tilskuddet, at aktiviteterne omkring pakhuset bliver gennemført i det omfang, det er beskrevet i ansøgningen. Renoveringen af selve pakhuset støttes ikke. Aktivitetsområde for ungdommen i Haverslev kr. BFU, Borgerforeningens Ungdom Tilskud til aktivitets- og samlingssted for alle aldersgrupper omkring sø i Haverslev. Til 50 % af materialeudgifterne til pavillion/bålhytte, dog max., til bænke i bålhytte op til kr., til tre små samt et stort søplateau, som giver mulighed også for gangbesværede at komme helt tæt på vandet, op til kr. I alt op til kr. Anløbsbro, Stenbæksholm kr. Næstved Kommune Tilskud til Næstved Kommune til etablering af anløbsbro ved Stenbæksholm på Susåen, hvor kommunen har etableret shelterplads. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til kr., jf. indsendt revideret budget. Udgifter til levering, montering og løn støttes ikke. Anløbsbroen bliver tilgængelig for lokale klubber og bl.a. kanoturister. Anskaffelse af ladcykler Ådalsparkens Børnehave og Vuggestue Tilskud til Christianiacykler til Ådalsparkens Børnehave og Vuggestue i Hørsholm. Til 50 % af udgifterne til 2 Christiania-cykler, op til kr. pr. cykel. I alt op til ekskl. moms. Babystation Hvem kom først - hønen elle ægget? kr. Danmarks Fugle Zoo Tilskud til Danmarks Fugle Zoo - hvem kom først, hønen eller ægget? Naturformidling for børn. Til 50 % af udgifterne til voliere og løbegårde (inde og ude) op til kr., til beplantning op til kr., til rugemaskiner og varmekasser, op til, samt til plancher, klassesæt mv. i henhold til indsendte beskrivelse, op til I alt op til kr. ekskl. moms Badebro på kysten øst for Nordby kr. Nordby Sogns Borgerforening Tilskud til badebro ved Nordby på Samsø. Ud af et samlet budget på kr. bevilges et tilskud på 50 % - op til kr. til materialer til badebro inkl. gelænder og stiger. Det er en forudsætning for bevillingen, at broen bliver offentlig tilgængelig for både institutioner, skoler, turister og private personer mv. Badetrappe kr. Hornbæk Vinterbadere Tilskud til Hornbæk Vinterbadere til etablering af badetrappe på Hornbæk Havn. Til 50 % af udgifterne til materialer til vanger og septer, op til kr., og til trin, op til kr. I alt ydes tilskud på kr. Opmåling, fremstilling og montering støttes ikke. Trappen skal danne grundlag for dannelsen af vinterbaderlauget og bliver fuldt offentlig tilgængelig. Bakketårnet Foreningen Bakketårnet Tilskud til etablering af udsigtstårn i Thise bakker ca. 200 m nordøst fra Thise Kirke. Til 50 % af materialeudgiften til etablering af tårn. I alt op til Tårnet vil blive placeret i forbindelse med en natursti samt på det højeste punkt i bakkerne for dermed at give naturskoler, skoler og lokal befolkningen en naturoplevelse set fra oven. Det er ligeledes tanken, at tårnet skal indgå i en større plan, hvor der skal laves en sanse- og oplevelsessti. Det vægtes med bevillingen, at tårnet er offentligt tilgængeligt og opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Besøg skoven om foråret kr. Finn Terkildsen Tilskud til bog til klassetrin Besøg skoven om foråret, som er en lærebog, der både forbereder turen i skoven og opfordrer til yderligere undersøgelse hjemme, i klassen, efter besøget i skoven. Til trykudgifter, i alt op til kr. ud af et samlet budget på kr. Det er en forudsætning for bevillingen, at bogen er forsynet med teksten Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet. Besøg Tejste-kolonien kr. Tejstens Venner Tilskud til Tejstens Venner. Til 50 % af udgifterne til kikkerter, naturbøger og PR-materiale, jf. indsendte liste - i alt op til kr. Materialet skal bruges i forbindelse med gratis guidede ture til Sejerøs tejstekoloni. Det forudsættes, at der tages de nødvendige hensyn til fuglene - specielt i yngletiden. Besøgsvenlig Præsteskov i Rejsby Hviding-Rejsby Sogns Menighedsråd Tilskud til projekt, der letter adgangen og øger besøgsvenligheden af Præsteskov i Rejsby. Til 50 % af udgifterne til skiltning og annoncering, op til kr., og til brochurer, hjemmesider og informationsmateriale, op til kr. - jf. fremsendt budget. I alt op til Det anbefales derudover, at der skabes kontakt til naturvejledningen på Vadehavscentret. Bevægelsespark i Aalestrup kr. Vesthimmerlands Kommune, Driftsafdelingen Tilskud til faciliteter i forbindelse med bevægelsespark i Aalestrup. Til 50 % af udgifterne til materialer til madpakkehus. I alt op til kr. ekskl. moms. Det vægtes med bevillingen, at der i etableringsfasen og den senere vedligeholdelse er hjælp af frivillig arbejdskraft koordineret af lokale foreninger. BFN NaturplejeNet kr. Thisted Kommune, Hanstholm Naturskole Tilskud til naturplejenetværk. Til grej såsom sejl, drænspader, greb osv., som skal bruges i inddragelsen af skoler og borgere i naturplejen af botaniske højværdilokaliteter. Til 50 % af udgifter til grej i henhold til indsendte budget, op til kr. ekskl. moms. Bigård ved Stevns Natur Center kr. Stevns Natur Center Tilskud til projekt om bier på naturcenterets areal. Til 50 % af udgifterne til materialer: bistader, bier, formidlingsmaterialer, op til kr. ekskl. moms. Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 6

7 Blå energi - træpillekomfur kr. Det Danske Spejderkorps, Nordborg Gruppe Tilskud til Det Danske Spejderkorps Nordborg Gruppes udeliv på Als. Til 50 % af udgifterne til materialer til fremstilling af træpillekomfur - jf. indsendte liste. I alt op til kr. Formålet med projektet er at udvikle og lave en model til et træpillekomfur med ovn og dermed benytte et minimum af energi og samtidig nedbringe CO2 udledningen. Bog: Gennem skovene syd for Århus kr. Lars Friis Olsen Tilskud til udgivelse af bogen Gennem skovene syd for Århus. I ord og billeder skildres naturen og kulturhistorien, udformet som vandringer gennem det 12 km lange skovbælte langs Århusbugten ad særligt smukke og interessante ruter. Til udgifter til trykning, i alt kr. Vejledende udsalgspris bliver max. 248 kr. inkl. moms. Brug fjorden - brug naturen! kr. Mariagerfjord Ungdomsskole, E-klassen Tilskud til ungdomsskoles sejlads på Mariager Fjord. Til 1/3 af udgifterne til tre meginjoller, i alt op til kr. Brug stranden året rundt kr. Den nordsjællandske Kystlivredningstjeneste Tilskud til indkøb af materialer til etablering af Blå Flag station, redningshus samt lokale til undervisning og formidling i relation til natur, miljø og badesikkerhed på Tisvildeleje Strand. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til kr. Udgifter til løn og møblering støttes ikke. Bygning af shelter kr. Diakonhøjskolen Tilskud til shelter til Diakonhøjskolen i Højbjerg. Til 50 % af udgifterne til materialer til shelter. I alt op til kr. Shelteret opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Det forudsættes, at shelteret tilmeldes Bygning af shelter kr. FDF, Gevninge Tilskud til FDF Grevninge. Til materialeudgifter til opførelse af shelter, kr. Frivillige deltager i opførelsen, og shelteret tilmeldes Bynær shelter ved Ganløse kr. Det Danske Spejderkorps, Ebbe Skjalmssøn Gruppe Tilskud til shelter til Ebbe Skjalmssøn gruppe i Stenløse. Til 50 % af udgifterne til materialer til et shelter. I alt op til kr. Shelteret opføres ved frivillig arbejdskraft og er åbent for alle. Det er en forudsætning for tilskuddet, at shelteret tilmeldes Byspejdere på kanotur kr. Det Danske Spejderkorps, Hellerup Spejderne Tilskud til udstyrssupplering til Hellerup Spejderne i Gentofte. Til 50 % af udgifterne til indkøb af 32 redningsveste, i alt op til kr. Indkøb af kanotrailer støttes ikke af disse tips- og lottomidler. Børn og teenagere ud i naturen kr. Mariagerfjord Frikirke Tilskud til bålhytte og sheltere på Mariagerfjord Frikirkes grund i Mariagerfjord Kommune. Tilskud til tre sheltere, op til, og til 50 % af udgifterne til overdækket bålplads og etablering af bålhytte, op til kr. I alt op til kr. Sheltere og bålhytte opføres af frivillige og kan bruges af byens dagplejemødre og foreninger. Der etableres skovagtig beplantning omkring shelterpladsen, som desuden tilmeldes Børn og udeliv kr. Smørhullets Venner Tilskud til Smørhullets Venner til opførelse af bålhytte og multtoilet. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til kr. Begge dele skal opføres i Børnehaven Smørhullets Kratlejr på campingpladsen i Varde og bliver offentligt tilgængelige for alle, bl.a. områdets beboere og institutioner. Såvel bålhytte som multtoilet opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft i forældregruppen. Børn ud i naturen Askovgårdens Børnehus Tilskud til ladcykler til projekt Børn ud i naturen, som skal give vuggestue- og børnehavebørn mulighed for at komme ud til de grønne områder i byen. Til 50 % af udgifterne til 2 ladcykler, op til max kr. pr. cykel. I alt op til Børneguide Bornholm kr. Feldthus - analyse- og projektpartner Tilskud til Børneguide Bornholm. Via en konkurrence for børn, hvor de fortæller om deres oplevelser i naturen, laves en guide med beskrivelser af 20 udvalgte oplevelser. Til eksterne udgifter i forbindelse med udvikling af hjemmeside, illustrationer, grafik samt trykning af stk. guider, op til kr. ekskl. moms ud fra et budget på kr. Indtægter fra salg af guide skal gå til drift af hjemmeside, ny konkurrence og genoptryk af guide. Båd Bornholms Sportsfiskerforening Tilskud til båd til sportsfiskerforenings juniorafdeling samt en kreds af andre end foreningens medlemmer. Der givet tilskud på 25 % af udgifterne til båden, op til Båd med motor, trailer og udstyr kr. Sportsfiskerforeningen Fladså Tilskud til aluminiumsbåd med motor til Sportsfiskerforeningen Fladsø i Næstved. Til 50 % af udgifterne til en Linder 400 sportsman aluminiumsbåd med motor, redningsveste, anker, tov og kompas, i alt op til kr. Køb af trailer støttes ikke. Båden skal bruges til at igangsætte sø-, kyst-, og havfiskeri. Båd til juniorafdeling kr. Lystfisker-Klubben af 1940 Tilskud til jolle til lystfiskerforening. Til 50 % af udgifterne, op til kr. Bådkøb til juniorer Ringsted Sportsfiskerforening Tilskud til 2 stk. 15-fods joller til Ringsted Sportsfiskerforenings juniorafdeling. Til 50 % af udgifterne til 2 stk. 15-fods joller, i alt op til Bådene skal anvendes til fiske- og naturoplevelser i juniorafdelingen. Bål- og aktivitetshytte til naturformidling kr. Strandby Skole Tilskud til bålhytte, som støttepunkt for skole og SFOs udeskolepraksis, som skal opføres i kanten af en skov. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålhytte, op til Til 50 % af materialeudgifterne til borde og bænke, op til kr. Til 50 % af materialeudgifterne til bålplads, bålkomfur og båludstyr, op til kr. Til 50 % af materialeudgifterne til naturformidlingsudstyr, opbevaringskasse og snittebænke, op til kr. I alt op til kr. Det vægtes i bevillingen, at projektet tilgodeser en bred brugerskare, som består af børnehaver, fritidscenter, spejdere og lokal befolkningen samt at området er offentligt tilgængeligt. Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 7

8 Bål og gadeliv kr. John Wendelbo Andreasen Tilskud til bog om bål og udeliv. Bogen giver en indføring i madlavning over bål. Til 50 % af trykudgifterne af 800 bøger, op til kr. inkl. moms. Bogen får en vejledende udsalgspris på 179 kr. Bål- og kajakplads kr. Langø Bådelaug Tilskud til etablering af bro, ophalerrampe, bålplads og indkøb af 2 havkajakker til Langø Lystbådehavn i Nakskov. Til 50 % af udgifterne til materialer til bro, ophalerrampe og bålplads, op til kr. Til 50 % af udgifterne til 2 havkajakker, op til kr. pr. kajak - i alt op til I alt op til kr. inkl. moms. Broen etableres ved frivillig arbejdskraft af Langø Bådelaug og er offentlig tilgængelig. Havkajakkerne udlånes gratis til alle og annonceres via laugets hjemmeside, turistkontoret samt opslagstavle på havneområdet. Bålaktiviteter og vandhulsture kr. Børnehaven Græshoppen Tilskud til Børnehaven Græshoppen til friluftsudstyr til bålaktiviteter og vandhulsture. Til 50 % af udgifterne til: Båludstyr ifølge indsendt liste, vandhulsundersøgelsesudstyr, cykeltrailer til transport af grejet, og biotoilet. I alt ydes tilskud på op til kr. ekskl. moms. Udstyret skal bruges på en- og flerdages ture til Farum Sø, der ligger i gåafstand fra institutionen. Bålhus kr. KFUM-spejderne, Ulstrup Gruppe Tilskud til KFUM-spejderne Vilstrup Gruppe. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålhus på spejdergrunden, op til kr. Bålhus FDF, Hørning Tilskud til bålhus på FDF-grund i Hinnerup. Til 50 % af udgifterne til materialer til et bålhus, i alt op til Bålhuset vil styrke udelivet og skabe bedre rammer for kredsens børne- og ungdomsarbejde. Bålhuset vil komme til at indeholde siddepladser, udendørskøkken samt depot til grej. Bålhus KFUM-spejderne, Fornæs Gruppe Tilskud til bålhus på KFUM-grund i Grenaa. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålhus. I alt op til Bålhuset vil styrke udelivet og vil blive placeret i umiddelbar nærhed af to nyopførte sheltere, som er tilmeldt Bålhus FDF, Vind Tilskud til udendørs samlingspunkt for spejdere, institutioner, turister og andre i lokalsamfundet ved sportspladsen i Vind ved Herning. Til 50 % af materialeudgifterne til bålhytte. I alt op til Opførelsen af bålhuset er et samarbejde mellem spejdere, borgerforeningen, idrætsforeningen og Landsbycenter Vinds bestyrelse og opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Bålhus til skovskole kr. Grønbjerg Friskole Tilskud til bålhytte som støttepunkt for friskolens og SFO s udeskolepraksis samt børnehavens ude-førskolepraksis. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålhytte, op til Til 50 % af materialeudgifterne til bålsted, op til kr. I alt op til kr. Transport/ fragt støttes ikke. Bålhytten vil blive placeret i en skoleskov, som skal bruges hver dag på skift mellem børnehavegruppen og forskellige skolegrupper. Det vægtes med bevillingen, at bålhytten er offentlig tilgængelig og opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Bålhus, Christianiacykler og udstyr kr. Den Integrerede Institution Dronning Louise Tilskud til bålhus, Christianiacykel og naturformidlingsudstyr til integreret institution på Østerbro. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålhus, op til kr., til 50 % af udgifterne til 1 Christianiacykel, op til kr. og til 50 % af udgifterne til naturformidlingsudstyr jf. fremsendt liste, op til kr. I alt op til kr. Andre institutioner vil kunne benytte bålhuset, som placeres på offentligt tilgængelig naturgrund i Hørsholm. Bålhus/hytte SFO Dragen, Lykkegårdsskolen Tilskud til bålhytte, som støttepunkt for skolens og SFO ens udeskolepraksis. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålhytte. I alt op til Det vægtes i bevillingen, at projektet tilgodeser en bred brugerskare, som består af SFO, skole, klubbørn og lokal befolkningen. Desuden er arealet offentligt tilgængelig, og bålhytten opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Bålhytte kr. Borgerforeningen for Sdr. Resen og Omegn Tilskud til bålhytte i rekreativt område ved Naturparken i Sdr. Resen, der vil styrke lokalsamfundets friluftsliv. Til udgifterne til materialer til bålhytte. I alt op til kr. Det vægtes med bevillingen, at bålhytten er offentligt tilgængelig og opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft koordineret af Borgerforeningen for Sdr. Resen og Omegn. Legehytte støttes ikke. Bålhytte kr. Foreningen Jennysminde Tilskud til bålhytte som støttepunkt for integration mellem generationer, pasning af heste og livet på landet. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålhytte. I alt op til kr. Det vægtes med bevillingen, at projektet tilgodeser en bred brugerskare, som består af fritidsordning, dagplejebørn, plejehjem, hobbyklub og lokal befolkningen, samt at bålhytten opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Bålhytte Børnehuset Bøgespiren Tilskud til bålhytte som støttepunkt for naturformidling i forbindelse med udeførskolepraksis. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålhytte. I alt op til ekskl. moms. Det vægtes i bevillingen, at projektet tilgodeser en bred brugerskare i lokalområdet, da arealet er offentligt tilgængeligt uden for børnehusets åbningstid. Bålhytten opføres ved frivillig arbejdskraft. Bålhytte kr. FDF, Overlund Tilskud til opførelse af bålhytte ved FDF-gruppes kredshus i Viborg. Til 50 % af materialeudgifterne til bålhus. I alt op til kr. Bålhuset vil styrke spejdernes udeliv og forlænge udesæsonen. Bålhytte Redsted Beboerforening Tilskud til bålhytte for alle lokale borgere og foreninger, der sætter fokus på udeliv, sundhed og motion. Til 50 % af udgifterne til materialer. I alt op til Det vægtes med bevillingen, at bålhytten er offentligt tilgængelig og opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft koordineret af Redsted Beboerforening. Fliser dækkes ikke. Bålhytte Børnegården Vester Nebel Tilskud til Børnegården Vester Nebel til materialer til etablering af bålhytte, i alt op til Udekøkkendelen støttes ikke. Haven, hvori bålhytten etableres, er fuldt offentligt tilgængelig uden for institutionens åbningstid, så udover institutionens børn, er målgruppen lokalsamfundet, der benytter stedet som udflugtsmål i weekenden. Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 8

9 Bålhytte i Moselund kr. Moselund Borgerforening Tilskud til bålhytte til Moselund Borgerforening i Ikast-Brande Kommune. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålhytte, op til kr. Udstyr til bålhytten og kursus i udendørs madlavning støttes ikke. Bålhytten opføres af frivillige fra Moselund. Bålhytte med shelterfunktion KFUM-spejderne i Danmark, Herlufsholm gruppe Tilskud til udendørs samlingspunkt for KFUM-spejderne Herlufsholm gruppe i Næstved. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålhytte. I alt op til Det vægtes med bevillingen, at projektet tilgodeser en bred brugerskare, som består af lokale dagplejebørn og en klatreklub, samt at bålhytten opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft af tømrerlærlinge fra den lokale EUC-skole. Bålhytte og indgangsportal DSI Langeskov Spejderhus Tilskud til udendørs samlingspunkt for Den selvejende institution Langeskov Spejderhus i Kerteminde. Til 50 % af udgifterne til bålhytte, i alt op til Bålhuset opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft og benyttes desuden af byens beboere i den nærliggende seniorbebyggelse. Materialer til indgangsportal støttes ikke. Bålhytte til elever og børnehavebørn kr. Øster Åby Friskole Tilskud til bålhytte på aktivitetsområde på Øster Åby Friskoles grund i Svendborg. Til materialeudgifter ifølge indsendt budget, op til kr. Tilslutning af lys og vand støttes ikke. Bålhytten skal bruges i forbindelse med undervisning, emneuger samt forældre- og klassearrangementer. Forældre og skolens ansatte deltager i opførelsen af bålhytten. Det er en forudsætning for tilskuddet, at bålhytten kan benyttes af dagplejemødre og foreninger i lokalområdet. Bålhytte til friluftsliv kr. Blidstrup Efterskole Tilskud til Blidstrup Efterskoles udeskole-faciliteter. Til 50 % af udgifterne til materialer til en bålhytte, der skal anvendes til udendørs undervisning i bl.a. faget friluftsliv. I alt op til kr. Bålhytten placeres i nærheden af en natursti, som har startsted på skolen, og bålhytten er derfor åben for alle. Desuden tilgodeser projektet en bred brugerskare, som består FDF ere, spejdere og lokal befolkningen. Frivillige bygger bålhytten. Bålhytte til Knudshovedkvarteret Børnehuset Provst Hjortsvej Tilskud til bålhytte som samlingspunkt for børnehave og lokalsamfundets friluftsliv. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålhytte. I alt op til Det vægtes med bevillingen, at bålhytten er offentligt tilgængelig uden for børnehusets åbningstid og opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft, koordineret af Børnehuset Provst Hjortsvej, forældrebestyrelsen og en projektgruppe. Bålhytte ved Råbjerghytten kr. Sct. Georgs Gilderne, Struer - 2. Gilde Tilskud til bålhytte på Sct. Georgs Gildernes grund i Struer. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålhytte. I alt op til kr. Bålhytten opføres ved frivillig arbejdskraft. Bålhytten Krabben kr. Bofællesskabet Krabben Tilskud til bålhytte som støttepunkt for bosted for udviklingshæmmede, Hjortdal Skole. Til 50 % af udgifterne til materialer. I alt op til kr. ekskl. moms. Materialer til sten og fliser dækkes ikke. Det vægtes i bevillingen, at projektet tilgodeser en bred brugerskare i landsbyen, bl.a. bofællesskabet Krabben, Hjortdal Skole, SFO og børnehave. Bålhytten Ekkodalen Spejdercenter Ekkodalen Tilskud til udendørs samlingspunkt for 2 spejdergrupper ved Spejder Center i Ekkodalen ved Vejle. Til 50 % af materialeudgifterne til bålhytte. I alt op til Opførelsen af bålhuset sker ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Bålhytter og grejbase i de Bynære Skove kr. Århus Kommune, Natur og Miljø Tilskud til fase 2 for projekt FUN (Friluftsliv - Udeskole - Natur) i Århus Kommune. Bålhytte i Riis Skov og bålhytte samt grejbase i Hørhaven i Skåde Skov. Til 50 % af materialeudgifterne til 2 bålhytter, dog max op til pr. stk., samlet op til kr. Til 50 % af udgifterne til udstyr til grejbase med fokus på skov og strand, op til kr. I alt op til kr. ekskl. moms. Projektet er del af en større plan for naturvejledning og friluftsliv i Århus Kommune og bygger på et styrket samarbejde mellem organisationer og foreninger med interesse i friluftsliv i området. Grejbasen indgår i den samlede pulje af grejbaser under projekt FUN fase 1 og 2 og koordineres i lighed med disse af en styregruppe bestående af Århus Kommune, grønne foreninger, seminarier og Århus Universitet. De deltagende organisationer og foreninger kan benytte grejet efter nærmere aftale på lige fod med skoler, institutioner mv. Bålplads kr. Det Danske Spejderkorps, Kærnegruppen Hobro Tilskud til bålplads på Kærnegruppen DDS grund i Hobro. Til 50 % af materialeudgifterne til bålplads. I alt op til kr. Bålpladsen opføres ved frivillig arbejdskraft. Bålplads + overdækket arbejdsbord kr. FDF, Ellidshøj Tilskud til bålplads og overdækket arbejdsbord på FDF Ellidshøjs grund i Svenstrup ved Aalborg. Til 50 % af materialeudgifterne til bålplads. I alt op til kr. Opførelsen af overdækningen sker ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Bålplads og madlavning i det fri kr. Lersøen Skolehave Tilskud til bålsted til Lersøen Skolehave på Bispebjerg, som bruges af 400 børn. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålsted inkl. båltilbehør, op til kr. Havens hjælpere er: Forældre, Agenda foreningen i Nordvest, Københavns Madhus, Bispebjerg Lokaludvalg og Københavns Naturvejledere. Desuden bruges stedet til kulturdage og Liv og Leg i Lersøparken, arrangeret af Københavns Naturvejledere. Skolehaven vil også komme til at fungere som socialt samlingspunkt i nye sammenhænge. Båludstyr kr. Holbæk Naturskole Tilskud til bålsted til Holbæk Naturskole. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålsted. I alt op til kr. ekskl. moms. Christianiacykel kr. Stjernehuset, Vuggestueafsnittet Tilskud til Christianiacykel til vuggestue, der skal bringe børnene ud til naturoplevelser i grønne områder og skove. Til 50 % af udgiften til Christianiacykel, op til kr. ekskl. moms. Cykelhjælme støttes ikke. Christianiacykel kr. Dagplejen Tilskud til Christianiacykel til dagpleje, der ønsker at kunne komme længere omkring til skov og sø mv. Til 50 % af udgifterne til Christiania cykel, op til kr. Christianiacykel kr. Dagpleje i Høje Taastrup Kommune Tilskud til Christianiacykel til dagpleje i Høje Taastrup Kommune. Til 50 % af udgifterne til 1 Christiania-cykel, i alt op til kr. ekskl. moms. Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 9

10 Christianiacykel kr. Dagplejere i Alderslyst gruppe 271 Tilskud til ladcykel til dagplejere i Silkeborg Kommune, som gerne vil ud og nyde naturen. Til 50 % af udgifterne til 1 ladcykel, op til kr. ekskl. moms. Christianiacykel kr. Dagplejerne i Kalvehave/Langebæk Gruppen Tilskud til ladcykel til dagplejegruppe på 10 dagplejere i Vordingborg Kommune. Cyklen skal bruges til at få børn ud i naturen og opholde sig der i længere tid. Til 50 % af udgiften til 1 ladcykel inkl. udstyr, op til max kr. ekskl. moms. Cyklen vil gå på skift mellem dagplejerne. Christianiacykel kr. Vuggestuen Regnbuen Tilskud til ladcykel til vuggestues udegruppe, som ønsker at give børnene oplevelser i naturen og lære dem at bruge naturen som et ekstra rum. Til 50 % af udgiften til 1 ladcykel inkl. udstyr, op til max kr. ekskl. moms. Christianiacykel kr. Legestuegruppe Stenstrup 2, Dagplejen Svendborg Nord/Vest Tilskud til ladcykel til dagplejergruppe, som ønsker at tage børnene med på længere udflugter i skoven. Til 50 % af udgifterne til 1 ladcykel, op til max kr. ekskl. moms. Det vægtes med bevillingen, at ladcyklen skal deles blandt 7 dagplejere. Christianiacykler kr. Dagplejen Tilskud til Christianiacykel til dagpleje, der kan fremme et aktivt udeliv for børnene. Til 50 % af udgiften til Christianiacykel, op til kr. Øvrigt udstyr støttes ikke. Christianiacykler Den Integrerede Institution Stenurten Tilskud til Christianiacykler til vuggestue på Indre Nørrebro. Til 50 % af udgifterne til 2 Christianiacykler, op til kr. pr. cykel. I alt op til ekskl. moms. Christianiacykler Børnehaven Kærhøgevej Tilskud til Christianiacykler til børnehaven Kærhøgevej i Varde. Til 50 % af udgifterne til 2 Christiania-cykler, op til kr. pr. cykel. I alt op til ekskl. moms. Christianiacykler Børnehuset Hunderup Tilskud til ladcykler til Børnehuset Hunderup i Odense, der ønsker at prioritere udeliv og naturforståelse. Til 50 % af udgifterne til 2 ladcykler, op til kr. ekskl. moms. pr. cykel. I alt op til ekskl. moms. Christianiacykler Dagplejen i Lihme Tilskud til ladcykler til dagplejen i Lihme, der ønsker mulighed for at opleve naturen. Til 50 % af udgifterne til 2 ladcykler, op til kr. ekskl. moms. pr. cykel. I alt op til ekskl. moms. Christianiacykler kr. Høje-Taastrup Kommune, Dagpleje-kontoret Tilskud til ladcykler til 40 dagplejere i Høje-Taastrup Kommune. Cyklerne skal gå på omgang mellem dagplejerne og bruges til at komme ud i naturen. Der ydes tilskud til 50 % af udgiften til 3 cykler, dog maksimalt kr. pr. cykel, i alt op til kr. ekskl. moms. Christianiacykler til udeliv kr. Vuggestuen Troldebo Tilskud til ladcyklen til projekt Udeliv, som tager vuggestuebørn med ud til skov og vand, spiser i naturen og sover til middag i telt. Til 50 % af udgiften til 1 ladcykel inkl. udstyr, op til max kr. ekskl. moms. Christianiacykler til vuggestuebørn Børnehuset Syd Tilskud til ladcykler til Børnehuset Syd i Greve, der ønsker naturoplevelser i nærmiljøet. Til 50 % af udgifterne til 2 ladcykler, op til kr. ekskl. moms. pr. cykel. I alt op til ekskl. moms. Cykelsundhed i uderummet kr. Ishøj Naturcenter Tilskud til cykler til Ishøj Naturcenter. Til 50 % af udgifterne til indkøb af cykler, i alt op til kr., jf. indsendte liste. Cyklerne vedligeholdes på helhedsskolen Strandgårdskolen, hvor reparation af cykler indgår som et særligt undervisningsfag. Cyklerne skal bruges til at få eleverne hen til naturskolen, som har aktiviteter på forskellige adresser i Ishøj. Cykelture til vuggestuebørn Københavns Kommunes Vuggestue Guldberg Tilskud til ladcykler til vuggestuen Guldberg på Nørrebro, der ønsker mulighed for at opleve naturen. Til 50 % af udgifterne til 2 ladcykler, op til kr. ekskl. moms pr. cykel. I alt op til ekskl. moms. Cyklende børn Børnehuset Regnbuen Tilskud til Christianiacykler til Børnehuset Regnbuen i Årslev. Til 50 % af udgifterne til 2 Christiania-cykler, op til kr. pr. cykel. I alt op til ekskl. moms. Cykler til transport af småbørn Hallandsgårdens børneinstitution Tilskud til Christianiacykler til integreret børneinstitution, der vil tage børnene ud til skov og strand. Til 50 % af udgifterne til 2 Christianiacykler, op til kr. ekskl. moms pr. cykel - i alt op til Dag og Nat-friluftskasser Ballerup Ny skole Tilskud til friluftskasser til udeskoleprojekt. Til 50 % af udgifterne til materialer til bygning af kasser samt indhold såsom håndøkser, kikkert, undersøgelsesudstyr, laminerede kort, spade, bålgrej mv. jf. indsendte liste. I alt op til kr. ekskl. moms. Dagplejebørn ud i naturen kr. Dagplejen Tilskud til Christianiacykel til dagpleje, der ønsker at kunne komme omkring i naturen. Til 50 % af udgifterne til Christianiacykel, op til kr. Dagplejer mere ud i skoven kr. Dagplejen Nord - Område Årslev/Sdr. Nærå Tilskud til Christianiacykler til 25 dagplejere, der vil lave aktiviteter i naturen. Til 50 % af udgifterne til 3 Christianiacykler, op til kr. ekskl. moms pr. cykel - i alt op til kr. ekskl. moms. Cykelhjelme støttes ikke. Der laves en udlånsordning, hvor cyklerne går på skift mellem alle dagplejere i området. Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 10

11 Danmarks Friluftsdag kr. Sct. Georgs Gilderne i Danmark Tilskud til afholdelse af Danmarks Friluftsdag i år Til 50 % af udgifterne til materialer til gps er, kompasser, målebånd, bygning af drager og ungarske vandmænd, granrafter, minibageovne - jf. indsendte liste, op til kr. Udgifter til forsendelse, transportmaterialer og særegne materialer dækkes ikke. Efter friluftsdagens afholdelse redigeres aktivitetsforslagene til et idékatalog for friluftsliv, som lægges på internettet til fri afbenyttelse. Danmarks Nationalparker 1 Lindhardt og Ringhof Forlag A/S Tilskud til bog om Danmarks nationalparker. Bogen beskriver natur, kulturhistorie og udviklingsmuligheder for eksisterende og potentielle nationalparker. Til udgifter til illustrationer, fotos og tryk, 1 Bogen medfinansieres af Danmarks Naturfredningsforening, og den mærkes med Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet. Den Grønne Karavane kr. Den Grønne Karavane Tilskud til Den Grønne Karavane, et miljøforløb for elever i klasse. Til udgifterne til to workshops: En på kassen og Plant et godt miljø, kr. ud fra et samlet budget på kr. Karavanen udføres som et samarbejde mellem de grønne guider i Furesø, Gladsaxe, Gentofte og Allerød Kommuner og tilbyder, ud over forløb på en skole i hver kommune, alt materiale til fri afbenyttelse på hjemmesiden Den mobile grejbank, kystnære områder kr. Gribskov Ungdomsskole Tilskud til indkøb af naturformidlingsudstyr til projekt Den mobile grejbank, kystnære områder - et tilbud til alle børn og unge i Gribskov Kommune. Til 50 % af udgifterne til indhold af trailer op til kr., naturformidlingsudstyr op til kr., mobil grej trailer + boks til permanent opbevaring samt indretning op til kr., gps til geocaching op til kr. I alt kr kr. ekskl. moms. Udlånet koordineres af Gribskov Ungdomsskole. Det skal være in at bo i Løvskal kr. Løvskal-egnens Lokalråd Tilskud til etablering af informationsområde og bålområde i forbindelse med Løvskal forsamlingshus, hvor der bl.a. gives mulighed for overnatning og bad til kano og cykelturister. Det udendørs informationsområde skal formidle området med rutebeskrivelser, natur- og kulturformidling og kort. Til 50 % af materialeudgifterne til infostandere samt infomateriale, op til, til faste borde til at læse kort ved, op til kr. samt til bålområde. I alt op til kr. ekskl. moms. Det ultimative natteløb kr. 4H Øst Tilskud til projekt Det ultimative natløb i anledningen af astronomiåret i Til 50 % af udgiften til stjernekikkert, bøger og 10 gps er. I alt op til kr. Det vægtes i bevillingen, at gps erne skal udlånes til andre brugergruppe, bl.a. skoler. Det æstetiske vandeksperimentarium kr. Kongsbjergskolen Tilskud til udeskoleundervisning til Kongsbjergskolen i Kolding til projekt Det æstetiske vandeksperimentarium. Til 50 % af udgifterne til sø med små vandløb, springvand, plexiglasrør, hvorfra dyre- og fiskeliv kan iagttages, op til kr. og til vandkikkerter, op til kr. I alt ydes der et tilskud på op til kr. ekskl. moms. Det vægtes med bevillingen, at elementerne indgår i natur-, teknik-, geografi-, fysik- og kemiundervisning samt naturformidling, og at området er offentligt tilgængeligt. Digekysten og Paradisruten kr. Fonden TuristLolland Tilskud til cykelbrochure indeholdende samlet ruteforløb Nakskov- Nykøbing samt nyt ruteforløb Nakskov-Albuen. Til 50 % af de eksterne udgifter til trykning af brochure, op til kr. Til 50 % af materialeudgifterne til skilte i forbindelse med ruteføring, op til kr. I alt op til kr. ekskl. moms. Brochuren indeholder bl.a. informationer om fugle og floraoplevelser samt naturreservater. Digitale medier i Natur- og Miljøformidling kr. Økolariet Tilskud til undervisningsforløbet Stjernerapporterne et rollespil om miljø og natur samt til natur- og kulturhistoriske vandre- og opgaveruter. Til 50 % af de eksterne udgifter i forbindelse med undervisningsforløbet til forfatter, udvikling af program til mobil telefon, film- og lydoptagelser, mobiltelefonklassesæt samt trådløst netværk jf. indsendte budget, op til kr. Projektlederløn støttes ikke. Til 50 % af de eksterne udgifter i forbindelse med vandre- og opgaveruterne til etablering af mobilnumre, opsætning af pæle, teknisk udvikling, lydoptagelser, samt udvikling af historier og research jf. indsendte budget, op til kr. I alt op til kr. ekskl. moms. Dyrene i Øresund og Københavns Havn Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Afd. F Tilskud til bog for børn, der beskriver de hyppigst forekomne marine arter, som fanges ved aktiviteter på Københavns Natur- og Miljøskoler. Til 50 % af udgifterne til layout/tryk og webmaster, op til En-to-tre rul Rossen Reportage Tilskud til produktion af guide til 24 rulleskøjteruter i Danmark. Til 50 % af udgifterne til tryk, op til ekskl. moms. Et aktivt friluftsliv for alle Specialbørnehaven Mælkebøtten Tilskud til specialbørnehaven Mælkebøtten i Svaneke på Bornholm til materialer til etablering af bålhytte. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålhytte, dog max op til ekskl. moms. Det vægtes med bevillingen, at bålhytten er placeret på et areal på 1 tdr. land og er offentlig tilgængelig og benyttes bl.a. af andre institutioner - også i institutionens åbningstid. Etablering af Adventurelinje kr. Sindal Skole Tilskud til Adventurelinje på Sindal Skole. Til 50 % af udgifterne til huggekasse, pander og klatreudstyr - ifølge indsendte liste. Etablering af bålhytte Klovborg Friskole Tilskud til bålhytte, som støttepunkt for Klovborg Friskoles og SFO ens udeskolepraksis. Til 50 % af udgifterne til en bålhytte, op til Bålhytten skal bl.a. anvendes til udendørs undervisning med temaet Friluftsliv. Det vægtes i bevillingen, at projektet tilgodeser en bred brugerskare i lokalområdet, da arealet er offentligt tilgængeligt uden for skolens åbningstid, og bålhytten opføres ved frivillig arbejdskraft. Etablering af Harteværket kr. Fonden Harteværket Tilskud til etablering af Harteværket - Kolding Ådals nye formidlingsbase. Til udgifterne til ekskursions- og formidlingsmaterialer: kr. ifølge indsendt liste, til vandkraftformidlingsmaterialer: kr. ifølge indsendt liste, til 10 stk. gps er inkl. etuier, kr., til materialer til etablering af vandlaboratorium med vandkraft,, og til materialer til etablering af kajaklandings- og fiskeplads samt borde og bænke, kr. Udgifter til etablering af indendørs formidlingsrum og rydning af skrænt støttes ikke. I alt ydes tilskud på kr. ekskl. moms ud af et samlet budget på kr. Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 11

12 Etablering af Kajak Langeland Kajak Langeland Tilskud til 5 havkajakker til nystartet havkajakklub i Rudkøbing på Lange land. Til 50 % af udgifterne til 5 havkajakker, op til kr. pr. havkajak inkl. udstyr. I alt op til Etablering af kommunal grejbank kr. Dragør Kommune Tilskud til etablering af kommunal grejbank på Kongelundsfortet i Dragør. Institutioner, skoler og foreninger i Dragør Kommune kan låne udstyr i grejbanken til aktiviteter og oplevelser i naturen. Til 50 % af udgifterne til udstyr ifølge indsendt liste til kommunal grejbank, op til kr. ekskl. moms. Grejbanken administreres af Dragør Ungdomsskole, og der samarbejdes med Vestamager Naturcenter om naturformidlingsaktiviteter. Der oprettes en hjemmeside, som giver institutioner, skoler og foreninger i kommunen mulighed for at booke udstyret i grejbanken. Etablering af naturlejrplads kr. Torben Christoffersen Tilskud til etablering af naturlejrplads ved Egtved. Til udgifter til materialer til shelter, kr., og til 50 % af udgifterne til materialer til etablering af multtoilet og tilhørende vandhane, i alt op til kr. I alt ydes tilskud på kr. ekskl. moms. Lokale spejdere forestår opførelsen, og shelterpladsen tilmeldes Etablering og udvikling af kajakafdeling Jægerspris Sejlklub JSK, Kajakafdelingen Tilskud til udvikling af havkajakafdeling under Jægerspris Sejlklub. Til 50 % af udgifterne til 5 havkajakker, op til kr. pr. kajak. I alt op til Explore the Seamonsters 2 GeoCenter Møns Klint Tilskud til undervisningsmaterialer og udendørsaktiviteter i forbindelse med udstillingen Explore the Sea Monsters, der kombinerer en nyskabende udstilling med udendørsaktiviteter for familier, børn og unge. Til 50 % af de eksterne udgifter til undervisnings- og udendørsaktiviteter jf. indsendte budget, op til 2 ekskl. moms ud fra et samlet budget på 1.7 Det skriftlige materiale mærkes Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet, og der indsendes 5 eksemplarer. Familien Danmark ud i naturen med gps kr. Torsminde Naturskole Tilskud til Torsminde naturskole projekt, Familien Danmark ud i naturen med gps. Projektet skal give mulighed for både aktive borgere og nye grupper at benytte naturen og friluftslivet i en række nye tilbud. Til 50 % af udgifterne til 20 gps er, til ladere, pc-program, batterier og udlånskasser, i alt op til kr. Fantastiske landskaber - Mols Bjerge kr. Forlaget Globe Tilskud til bogen Fantastiske landskaber - Mols Bjerge. Til 30 % af udgifterne til tryk, layout og distribution ifølge indsendt budget, op til kr., ekskl. moms. Bogen skildrer Mols Bjerges natur og kultur gennem årstiderne og lægger vægt på en billedmæssig naturformidling med fotos taget i øjenhøjde, luftfotos og panoramabilleder. Bogen mærkes med Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet. Feriestedet kr. Feriestedet Skovly Tilskud til fiskebroer og både ved sø. Til 50 % af materialeudgifterne til 2 fiskebroer, op til kr. Til 50 % af udgifterne til én robåd, op til kr. I alt op til kr. ekskl. moms. Parkeringsfaciliteter og stianlæg støttes ikke. Der er offentlig adgang til søerne, og ejeren tager ikke afgift for fiskeri eller udlån af båd. Brug af båd og broer er ikke betinget af, at man bor på feriestedet. Broerne opføres ved frivillig arbejdskraft i samarbejde med medlemmer fra Sportsfiskerforeningen. Film for børn om det kystnære havmiljø Adventurefilm Tilskud til film for børn om det kystnære miljø. Til 50 % af udgifterne til ekstern leje af udstyr til optagelser jf. indsendte liste, op til kr. Til 50 % af materialeudgifterne jf. indsendte liste, op til kr. Til 50 % af udgifterne til ekstern leje af redigeringsfaciliteter, op til kr. Til 50 % af udgifterne til produktion og distribution af 200 stk. dvd er, op til kr. I alt op til kr. ekskl. moms. Honorar, kørsel og forplejning støttes ikke. En naturvejleder inddrages i udarbejdelsen af filmen. Den distribueres til de forskellige centre for undervisningsmidler, så skoler m.fl. kan låne den. Find roen i naturen via gps kr. Naturama (Zoologisk Museum, Svendborg) Tilskud til gps er i forbindelse med naturformidling koblet med fysisk aktivitet i den sydfynske natur. Til 50 % af udgifterne til gps er inkl. udstyr, dog max op til kr. ekskl. moms. Lokale institutioner og foreninger kan låne udstyret. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskuddet, at de nævnte institutioner og foreninger er gjort opmærksom på lånemuligheden. Fire bord/bænkesæt kr. Støtteforening for Maritimt Aktivitetscenter Suså Havn Tilskud til etablering af rekreativt tilholdssted til fremme af trivslen ved Suså Havn. Til 50 % af udgifterne til borde og bænke, op til kr. Frivillige deltager i etableringen, og området er åbent for alle. Flydebro kr. Sønder Dråby Molelaug Tilskud til etablering af ny flydebro til Sønder Dråby Molelaug på Nykøbing Mors. Til 50 % af udgifterne til materialer. I alt op til kr. Broen etableres og vedligeholdes ved frivillig arbejdskraft af bådelaugets medlemmer. Broen er offentlig tilgængelig og benyttes som lokalt samlingspunkt af en stor brugerskare. Flydebro til byens blå aktiviteter kr. Strib Ro- og Kajakklub Tilskud til etablering af ny flydebro. Til 50 % af udgifterne til materialerne til flydebro. I alt op til kr. Broen etableres og vedligeholdes ved frivillig arbejdskraft af foreningens medlemmer. Det vægtes med bevillingen, at broen er offentlig tilgængelig og benyttes som lokalt samlingspunkt af en stor brugerskare, som består af byens børneinstitutioner, bedsteforældre med børnebørn, byens borgere og windsurfere. Flydebro til Viborg Kajakklub og andre kr. Viborg Kajakklub Tilskud til etablering af ny flydebro til Viborg Kajakklub. Broen kan afmonteres og bruges i andre sammenhænge til diverse vandaktiviteter. Til 50 % af udgifterne til materialer, dog max. op til kr. Broen etableres og vedligeholdes ved frivillig arbejdskraft af foreningens medlemmer. Broen er offentlig tilgængelig og benyttes som lokalt samlingspunkt af en stor brugerskare. Flydende klasselokale kr. Gyldenstenskolen Tilskud til det flydende klasselokale til skole for børn med særlige behov. Til 15 % af udgifter til båd, op til kr. samt til 50 % af materialeudgifter til formidlingsudstyr såsom fiskenet, kikkerter og bundskraber, op til kr. I alt op til kr. ekskl. moms ifølge indsendt budget. Båden vil også kunne bookes til ture for andre nærliggende skoler. Flyde-pontonbro Høruphav Ro- og Kajakklub Tilskud til etablering af ny bådebro til Høruphav Ro- og Kajakklub. Til 50 % af udgifterne, op til Broen etableres og vedligeholdes ved frivillig arbejdskraft af klubbens medlemmer. Broen er offentligt tilgængelig og benyttes af lystsejlere, vinterbadere, badegæster, institutioner, dagplejere og skoler. Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 12

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Søg tilskud til friluftsliv 5 Frilufts- og naturformidlingsprojekter

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Magna faccum auguerilisit in henibh eui tismodo lestrud tie FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Formandens beretning 1 Om uddelingen 2008 2 Søg tilskud til

Læs mere

Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet Årsberetning 2007 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Indhold Til glæde for alle 1 Om uddelingen 2007 2 Søg tilskud til friluftsliv 2 Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 3 Kursusvirksomhed

Læs mere

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Søg tilskud til friluftsliv "Tips- og lottomidler til friluftslivet" støtter projekter, som forbedrer

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Indhold Indhold...1 Indledning...3 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv i Region Syddanmark...16

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse

Uddybende projektbeskrivelse Uddybende projektbeskrivelse Højfyns Friluftscenter den centrale base Visionen Vi ønsker at etablere Højfyns Friluftscenter, der kan give spejdere, lokale borgere, skoleelever og børnehavebørn nye muligheder

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Notat 110210/ JP Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Læs mere

riluftsliv i varde kommune

riluftsliv i varde kommune riluftsliv i varde kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Varde Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Projektets titel Beskrivelse af projektet

Projektets titel Beskrivelse af projektet Projektets titel Beskrivelse af projektet Haver til maver - jord under neglene Kort resumé af projektet: Haver til maver er et tilbud til børn om at dyrke haver og lære om, hvor maden kommer fra, mens

Læs mere

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Afrapportering af Fase 1: Ideudvikling og analyse af muligheder i Ringsted Kommune Dansk Skovforening 27. maj 2010 Indhold 1. Projektet... 3 1.1 Baggrund:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10 Årsberetning 2007 Indhold Friluftsliv for alle 1 Målsætninger 2007-2010 2 Friluftspolitik i kredsene 6 Indsatsområder 8 Formidling og aktivitet 10 Vækst i internationalt arbejde 14 Partnerskaber og grønne

Læs mere

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området Flere, længere, igen og andre Guide til flere oplevelser i området Denne publikation er støttet med midler fra Miljøministeriets Idestorm i forbindelse med udarbejdelse af en national friluftspolitik.

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område 3 Idékatalog Friluftsliv i byens grønne områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19190/22999 Navn naturvejleder: Nanna Winbladh Navn arbejdsgiver: Landbomuseet Kolding, Fonden Harteværket og Kolding Kommune Arbejdssted: Landbomuseet

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

årsberetning 2013 I Lokale og Anlægsfonden

årsberetning 2013 I Lokale og Anlægsfonden årsberetning 2013 I Lokale og Anlægsfonden I FORMANDENS FORORD I Land mit visionen 2013 med hæder, ros og mod Wenn die Dänen kommen, gibt es immer etwas neues. Den tyske overskrift og indledningscitatet

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Adgangsveje i landskabet

Adgangsveje i landskabet Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 1 Forord Naturoplevelser er for alle! Formålet med dette hæfte er at inspirere kommuner og aktive borgere til at skabe de bedst mulige adgangsforhold

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn et sted der summer af liv på tværs af alder og interesser et bredt folkeligt lokalt forankret initiativ naturformidling kulturformidling limfjordsturisme naturaktiviteter

Læs mere

Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger

Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger ½ Sammendrag Kærehaveprojektet påbegyndt i 2012 er et samarbejds- og pilotprojekt mellem Ringsted Kommune, Dansk Skovforening og ejer af Kærehave skov, Søren

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere