Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning"

Transkript

1 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusår

2 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med de regler, som er gældende ved eksamen. Vi har i håndbogen samlet en række vigtige informationer vedrørende eksamen. Hvis du efter endt læsning stadig har nogle spørgsmål, så henvend dig til din lærer, studievejleder eller uddannelseschef. Husk at læse materialet grundigt igennem i god tid før eksamen. Du bør ligeledes medbringe eksamenshåndbogen til eksamen. Bemærk især, at det kan få alvorlige konsekvenser at overtræde skolens eksamensreglement. Vær opmærksom på reglerne vedr. mobiltelefoner og rygning. Du kan se dine eksamensdatoer i LudusWeb. Side 1 af 16

3 Indholdsfortegnelse Eksamen... 3 Eksamensperiode og offentliggørelse af eksamensplan... 3 Generelt om eksamen på AVU (enkeltfag og E-learning)...3 Vintereksamen Skriftlig eksamen Vinter Sommereksamen Skriftlig eksamen Sommer Selvstuderende på AVU... 4 Tilmeldingsfrist for selvstuderende på AVU...5 Særlige prøvevilkår ( Dispensation )... 5 Ansøgningsfrist for dispensation på AVU...6 Karakterskala, bedømmelse og eksamensbeviser... 6 Bedømmelse af skriftlige prøve...6 Bedømmelse af mundtlige prøver...6 Karakterskalaen...7 Praktiske forhold ved eksamen... 7 Sygdom...7 Mødetid til de skriftlige prøver...8 Mødetid til de mundtlige prøver...8 Hvis du kommer for sent...8 Eksamensreglement... 8 Generelle eksamensregler...8 Mobiltelefon...9 Rygning...9 Parkering...9 Særlige forhold ved skriftlige prøver... 9 Brug af pc og printer Når du skal bruge din egen computer og skolens printer gælder følgende Håndskrivning IT-support Udskrivning generelt Særlige forhold ved mundtlige prøver Tid og sted Trækninger med 24-timers forberedelse Elektroniske materialer Eksamination og forberedelse Klageprocedure og klagefrister Klage over eksamenskarakterer Klager over skolens afgørelser AVU prøveformer Følgende bestemmelser ligger til grund for dette materiale Side 2 af 16

4 Eksamen På AVU er du automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Eksamensperiode og offentliggørelse af eksamensplan Generelt om eksamen på AVU (klasser, enkeltfag og E-learning) Der afvikles skriftlige eksaminer i følgende fag: Dansk niveau G og D Dansk som andetsprog niveau G og D Engelsk niveau G og D Matematik niveau D Mundtlig eksamen afholdes i alle fag og niveauer, som du har været tilmeldt. Du kan se dine eksamensdatoer i LudusWeb. Vintereksamen 2016 Den samlede eksamensperiode ligger i perioden 5. december 22. december Onsdag den 9. november 2016 offentliggøres eksamensplanen for mundtlige AVU eksaminer. Skriftlig eksamen Vinter 2016 Mandag den 5. december kl Mandag den 5. december kl Mandag den 5. december kl Mandag den 5. december kl Tirsdag den 6. december kl Tirsdag den 6. december kl Tirsdag den 6. december kl Tirsdag den 6. december kl Torsdag den 8. december kl Torsdag den 8. december kl Fredag den 9. december kl Dansk G sproglig prøve Dansk D sproglig prøve Dansk som andetsprog G sproglig prøve Udlevering af hæfter Dansk niveau G + D og Dansk som andetsprog niveau G + D Dansk G skriftlig fremstilling Dansk D skriftlig fremstilling Dansk som andetsprog G skriftlig fremstilling Dansk som andetsprog D skriftlig fremstilling Engelsk G skriftlig prøve i læseforståelse Engelsk D skriftlig prøve Matematik D skriftlig prøve NB! Mødetid minimum 45 minutter før prøvens start Side 3 af 16

5 Sommereksamen 2017 Den samlede eksamensperiode ligger i perioden 15. maj 21. juni Onsdag den 19. april 2017 offentliggøres eksamensplanen for mundtlige AVU eksaminer. Skriftlig eksamen Sommer 2017 Mandag den 15. maj kl Mandag den 15. maj kl Mandag den 15. maj kl Mandag den 15. maj kl Tirsdag den 16. maj kl Tirsdag den 16. maj kl Tirsdag den 16. maj kl Tirsdag den 16. maj kl Onsdag den 17. maj kl Onsdag den 17. maj kl Torsdag den 18. maj kl Dansk G sproglig prøve Dansk D sproglig prøve Dansk som andetsprog G sproglig prøve Udlevering af hæfter Dansk niveau G + D og Dansk som andetsprog niveau G + D Dansk G skriftlig fremstilling Dansk D skriftlig fremstilling Dansk som andetsprog G skriftlig fremstilling Dansk som andetsprog D skriftlig fremstilling Engelsk G skriftlig prøve i læseforståelse Engelsk D skriftlig prøve Matematik D skriftlig prøve NB! Mødetid minimum 45 minutter før prøvens start. Selvstuderende på AVU Alle, der ikke er tilmeldt undervisning på AVU, kan tilmelde sig som selvstuderende og gå til prøve i det ønskede fag på samme vilkår som kursister, der følger undervisningen forudsat, at man jf. Eksamensbekendtgørelsen 7 stk. 1 og stk. 5, opfylder de formelle krav til faget og uddannelsen. Det betyder, at når du tilmelder dig som selvstuderende i studievejledningen, så forventes du at have det relevante niveau i forhold til det fag og niveau, du ønsker at aflægge prøve i. Du vil i samtalen med studievejlederen skulle gøre rede for dit faglige niveau, og studievejlederen vil tage en snak med dig, om det på baggrund af dine faglige kompetencer er realistisk, at du vil kunne gennemføre eksamen på det ønskede niveau. Du skal ligeledes være indstillet på, at du skal læse op på det materiale, der har været arbejdet med i undervisningen på VUC Roskilde. Din vejleder vil hjælpe dig med det relevante materiale samt informerer dig om, hvilket eksamensgrundlag, du skal sætte dig ind i. Tilmelding som selvstuderende skal ske i Studieservice hos en studievejleder, og du vil få tildelt en faglig vejleder, når vi har modtaget din betaling. Herefter vil du i din e-boks modtage et optagelsesbrev fra VUC Roskilde som bekræftelse på din tilmelding. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan forvente, at eksamen kommer til at foregå på den afdeling, hvor du har tilmeldt dig. For at blive tilmeldt som selvstuderende i bestemte fag, er det forudsat, at der jf. Eksamensbekendtgørelsen 8 stk.1 i forvejen er planlagt eksamen i faget og på det pågældende niveau, så spørg i Studieservice. Kun ansøgninger modtaget før ansøgningsfristens udløb, henholdsvis mandag d. 10. oktober 2016 for vintereksamen og tirsdag d. 28. marts 2017 for sommereksamen, vil blive behandlet og kun forudsat, at din Side 4 af 16

6 betaling også er modtaget inden fristens udløb. Der er ansøgningsfrist to gange hvert kursusår, en i efteråret, der gælder vintereksamen, og en i foråret, der gælder sommereksamen. Når tilmeldingsfristen, se pkt. 3.1., er udløbet, vil du blive indkaldt til enten en vejledningssamtale á to timers varighed eller to vejledningssamtaler á 1 times hos din faglige vejleder vedr. eksamensgrundlaget for det pågældende fag, du har tilmeldt dig. Antallet af vejledningssamtaler afhænger af, hvilket fag du er tilmeldt. Du vil blive indkaldt til vejledning pr. brev via din e-boks, og vær opmærksom på, at der er mødepligt til vejledningen. Som selvstuderende skal du også være opmærksom på, at du er forpligtet på at overholde tidsfrister samt at holde dig orienteret om din eksamen via LudusWeb. Du skal ligeledes til eksamen fremvise gyldigt billedid., og medbringe egen pc til de skriftlige prøver. NB! Der er mødepligt til vejledningssamtalerne, udeblivelse vil medføre udmeldelse. Tilmeldingsfrist for selvstuderende på AVU Man kan tilmelde sig som selvstuderende to gange pr. kursusår. I efteråret kan man tilmelde sig til vintereksamen og i foråret kan man tilmelde sig sommereksamen. For både efterår og forår gælder det, at både tilmeldingsfrist samt betaling skal være registreret hos VUC Roskilde senest på nedenstående datoer. Tilmeldings- og betalingsfrist til vintereksamen december 2016 Mandag d. 10. oktober 2016 Tilmeldings- og betalingsfrist til sommereksamen maj-juni 2017 Tirsdag d. 28. marts 2017 Du er selv ansvarlig for at overholde tilmeldingsfristerne. Ansøgninger modtaget efter tilmeldingsfristens udløb vil ikke blive behandlet. Særlige prøvevilkår ( Dispensation ) Hvis du er ordblind, lider af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge dispensation fra prøvevilkårene. Der skal foreligge faglig/lægelig dokumentation forud for en dispensationsansøgning. Ordblinde, der ikke allerede er testet og har dokumentation for dysleksi, har mulighed for at blive testet gratis på VUC Roskilde. Hvis du ønsker at søge dispensation til eksamen og f.eks. vil søge om forlænget tid ved skriftlige og mundtlige prøver, skal du aflevere en ansøgning inkl. dokumentation i Studieservice inden ansøgningsfristens udløb. Herefter vil din ansøgning blive behandlet af Studieadministrationen, og du vil efterfølgende modtage et svarbrev i din e-boks. Vær opmærksom på, at du skal søge dispensation forud for hver eksamenstermin. Skal du til eksamen i både vinterterminen og til eksamen i den efterfølgende sommertermin, skal du altså søge dispensation to gange i henholdsvis efterår og forår. Side 5 af 16

7 Blanketterne findes i Fronter under Info til kursister i eksamensmappen, og opdateres hvert halve år: Blanket til ansøgning om dispensation fra prøveregler, vintereksamen 2016/sommereksamen Du kan læse mere om dispensationer, dispensationstider for fagene mv. i Dispensationshåndbogen for AVU kursister. Ansøgningsfrist for dispensation på AVU Ansøgningsfrist vintereksamen december 2016 Fredag d. 14. oktober 2016 Ansøgningsfrist sommereksamen maj-juni 2017 Fredag d. 17. februar 2017 Du er selv ansvarlig for at overholde ansøgningsfristen og ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb behandles ikke. En godkendt dispensationsansøgning gælder til den kommende eksamenstermin. En godkendt ansøgning i efteråret vil gælde vintereksamen, og en godkendt dispensationsansøgning i foråret vil gælde både til terminsprøven og til den ordinære sommereksamen. Karakterskala, bedømmelse og eksamensbeviser Bedømmelse af skriftlige prøve Alle skriftlige AVU opgaver bedømmes af din lærer og en ekstern censor, med undtagelse af de skriftlige prøver Andet i Dansk G, Dansk D og Dansk som andetsprog G samt Prøve i Læseforståelse i Engelsk G. Disse bedømmes kun af en ekstern censor. Bedømmelse af mundtlige prøver Bedømmelse af mundtlige prøver fastsættes efter drøftelse mellem lærer og censor. Hvis disse ikke er enige om en fælles bedømmelse ved en mundtlig prøve, er den endelige karakter gennemsnittet af de to afgivne karakterer afrundet til nærmeste tal i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt mellem to karakterer, er censors karakter udslagsgivende. Side 6 af 16

8 Karakterskalaen Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation 10 Den fortrinlige præstation 7 Den gode præstation 4 Den jævne præstation 02 Den tilstrækkelige præstation 00 Den utilstrækkelige præstation -3 Den ringe præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. A B C D E Fx F Praktiske forhold ved eksamen Du kan se din eksamensplan i LudusWeb både de skriftlige og de mundtlige prøver. Det er dit ansvar og derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, da der kan forekomme ændringer undervejs i hele eksamensperioden. Sygdom Hvis du bliver syg og derfor ikke kan gennemføre en mundtlig eller skriftlig eksamen, skal du give besked til afdelingens kontor før prøvestart. Sygemeldinger efter prøvens afslutning accepteres ikke. På AVU findes ingen sygeeksamen, men hvis du bliver syg før eller under en eksamen, har du, jf. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse 11, følgende muligheder for at tage eksamen om; Forlader du en eksamen undervejs, hvad enten det er skriftlig eksamen, i forberedelsen til mundtlig eksamen eller under den mundtlige prøve, skal du sørge for at give Studieservice besked med det samme, inden du går hjem. Forlader du VUC uden at give besked, frafalder din ret til omprøve jf. punkt 1 nedenfor. 1. Lægeerklæring fra den dag du sygemelder dig, har du 7 dage til at aflevere en lægeerklæring til VUC. Hvis du vælger at aflevere lægeerklæring, vil du ved henvendelse i studievejledning blive tilbudt en Side 7 af 16

9 gratis omprøve til den efterfølgende eksamenstermin i det fag, du sygemeldte dig til eksamen. Lægeerklæringen skal du selv betale, og gælder kun de prøver, du har været sygemeldt fra. 2. Tag faget om du kan også vælge at tage det fag om, hvor du mangler en eksamen. Du kan tage faget om enten som fremmødefag, hvor du møder op til undervisningen eller tage faget om som e-learning, hvis VUC Roskilde udbyder det. Det koster fagets pris at tilmelde sig igen, uanset om det er fremmødefag eller e-learningsfag. 3. Selvstuderende Du har også mulighed for at tilmelde dig faget som selvstuderende. Læs mere om at være selvstuderende under kapitel 3. At tilmelde sig som selvstuderende til et fag koster fagets pris. For alle tre modeller gælder det, at du aktivt skal henvende dig i studievejledningen og tilmelde dig faget/eksamen. Mødetid til de skriftlige prøver Ved alle skriftlige prøver og eksaminer skal du møde 45 minutter før prøven starter, så der er tid til at finde det rigtige lokale og den rigtige plads. Hvis du kommer for sent, kan du ikke være sikker på, at du får lov til at komme til eksamen. Kom i ekstra god tid, hvis du skal sætte egen computer op. Mødetid til de mundtlige prøver Til alle mundtlige prøver og eksaminer skal du møde 45 minutter før prøven starter, så der er tid til at finde det/de rigtige lokale. Sørg for at tjekke LudusWeb for eventuelle ændringer dagene op til, at du skal til eksamen. Hvis du kommer for sent, kan du ikke være sikker på at få lov til at komme til eksamen. Hvis du kommer for sent Hvis du kommer for sent til en eksamen, skal du omgående kontakte til VUC på telefon Når du kommer, skal du ved de skriftlige prøver henvende dig til den eksamensansvarlige, og ved mundtlige prøver skal du henvende dig til din lærer. Herefter afgøres det af skolens ledelse, om du kan deltage i den pågældende eksamen. Eksamensreglement Du bør i egen interesse læse dette kapitel grundigt, eftersom overtrædelse af eksamensreglementet kan medføre bortvisning fra prøven. Hvis en kursist under prøveforløbet dette gælder både ved skriftlige og mundtlige prøver overtræder eksamensreglementet eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise kursisten fra prøven. Skolen indberetter bortvisninger til Undervisningsministeriet. Din lærer vil fortælle dig om eksamensvilkårene i det pågældende fag. NB! Husk at medbringe billedlegitimation til alle eksaminer Generelle eksamensregler En prøve er begyndt, når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøven altså i praksis, når prøvematerialet er udleveret. Side 8 af 16

10 Al snyd medfører bortvisning. Du må under prøven kun benytte de tilladte hjælpemidler. Benyttes andre hjælpemidler medfører det bortvisning fra den pågældende eksamen. Du må først gøres bekendt med prøvetekster og spørgsmål ved prøvens begyndelse. Prøvetekster, spørgsmål og andet materiale må først offentliggøres for udenforstående efter prøvens afslutning. Hvis du på grund af sygdom bliver forhindret i at deltage i en eller flere af prøverne ved eksamen, skal du straks kontakte skolen. Det er ikke tilladt at forlade prøvelokalet på egen hånd, hverken under de skriftlige eller mundtlige eksaminer. Husk at være stille og rolig på gangene og uden for bygningen i eksamensdagene. Der er eksamen på hele skolen, og det forstyrrer de kursister, der stadig er til eksamen, hvis der larmes og fejres på gangene og i gården. Mobiltelefon Hvis du har mobiltelefon med til skriftlig eksamen, skal denne inden prøvens start slukkes, lægges i en kuvert og afleveres til vagterne. Har du mobiltelefon med til mundtlig eksamen, skal den slukkes og afleveres til din lærer, inden forberedelse/eksamen starter. Det er ikke tilladt at have mobiltelefoner liggende i jakker, tasker mv., heller ikke selvom den er slukket. Overtrædelse medfører bortvisning. Skolen er ikke ansvarlig for evt. bortkomst af mobiltelefon. Rygning Rygning under skriftlig eksamen kan kun ske i begrænset omfang og kun under skriftlige eksamener, der har varighed á 2 timer eller derover. Ved eksamens start bliver du orienteret om mulighederne. Parkering Parkering under skriftlige såvel som mundtlige eksaminer bør ske i områder, der ikke er tidsbegrænsede. Du vil ikke have mulighed for at stille p-skive under eksamen. Særlige forhold ved skriftlige prøver Du skal møde senest 45 minutter før prøvens begyndelse, og skal sidde klar på din plads til at modtage vagternes instrukser 30 minutter før prøven starter. Du skal selv medbringe skrivematerialer og tilladte hjælpemidler, herunder din bærbare PC. KUN Dansk D, Engelsk G, Engelsk D samt Matematik D kursister må ligeledes medbringe noter som hjælpemiddel til eksamen. Husk til de skriftlige prøver i sprogfag (Dansk, DSA & Engelsk) at medbringe et tomt USB-stik til at gemme din besvarelse på, så vagterne kan udskrive fra det. Side 9 af 16

11 Særligt vedrørende Matematik D eksamen: Husk din lommeregner, tegneværktøjer og formelsamling! Skolen stiller ikke lommeregner, tegneredskaber og formelsamling til rådighed forud for eller under eksamen. Du må selvfølgelig ikke kommunikere med nogen under eksamen. Derfor må du heller ikke bruge Internettet til kommunikation. Dog må du gerne i fagene Dansk D, Engelsk G, Engelsk D samt Matematik D hente noter, egne arbejder og egne læremidler på Internettet, når dette har været brugt i undervisningen og kan hentes via links i dit holds Fronterrum. Du må ikke bruge Internettet eller søgemaskiner på Internettet som f.eks. Google til at finde links og anden hjælp. Det er også forbudt at benytte Google Translate og lignende oversættelsesprogrammer. Hvis du benytter computer til eksamen og går på Internettet efter andet end egne læremidler, sidestilles dette med snyd og du bortvises fra eksamen. Der kan være kontrol af, om du bruger Internettet uhensigtsmæssigt. Du må under eksamen kun henvende dig til vagterne ved at række en hånd op. Hvis det under prøven er nødvendigt for dig at forlade prøvelokalet, skal det ske sammen med en vagt. Begræns dine pauser, og vis hensyn over for dine medkursister. Forlader du eksamenslokalet under eksamen uden at være ledsaget af en tilsynsførende, betyder det, at du har forladt eksamen før tid, og du vil ikke få lov at komme ind i lokalet igen. Det er tilladt at høre musik i høretelefoner under prøven, så længe det ikke forstyrrer andre. Du skal være opmærksom på, at du skal have downloadet din musik forud for eksamen eller medbringe den på USB, da du kun må lytte til musik via en offline musikafspiller (Mediaplayer, VLC, Mp3, IPod). Du vil f.eks. ikke kunne benytte din telefon. Til alle skriftlige eksamener, skal du aflevere opgaven i et eksamensomslag, der skal underskrives af dig og vagten. Dette gælder også delprøver, hvor du skal udfylde forsiden af opgaven. Det er dit eget ansvar at aflevere det, du ønsker at få bedømt til eksamen. Dette gælder både skriftlige opgaver, der er printet ud, bilag og Matematik D kursister, der skal aflevere en Excel fil på USB. Samtlige sider, der afleveres, skal være forsynet med navn, klasse, kursistnr. og fag. Sæt disse informationer ind i sidehoved/sidefod og HUSK at underskrive opgaven på sidste side. Hvis du forlader lokalet før prøvens afslutning, må du hverken medtage den trykte opgave, noter lavet før og under eksamen eller din bærbare computer. Efter prøvens afslutning kan den trykte opgave, noter og din pc afhentes. Du må godt få udleveret din telefon, hvis du går før tid. NB! Det er ikke tilladt at forlade eksamenslokalet de sidste 15 minutter af prøvetiden. Dette skal overholdes af hensyn til de kurister, der har brug for ro til at nå at blive færdige. Indtil hovedvagten har meddelt, at prøven er slut, skal du forholde dig roligt og blive siddende på din plads. Du må ikke tale med andre kursister, pakke dine ting sammen eller lignende. Brug af pc og printer Du skal medbringe egen pc, et tomt USB-stik samt strømkabel. Ved enkelte prøver på AVU kan man ansøge om at låne en af skolens computere. Man kan kun ansøge om en låne computer til prøver, der er 3 timer eller derover. Har du egen computer med, opstiller du selv din computer på prøvedagen senest 45 minutter før prøvens begyndelse. Du er selv ansvarlig for, at din computer virker, og at det korrekte sidehoved er hentet fra fronter før prøven. Side 10 af 16

12 Dokumentskabelonen sidehoved til skriftlig eksamen ligger i Info til kursister i eksamensmappen i Fronter. Skolen stiller printer til rådighed. Når du skal bruge din egen computer og skolens printer gælder følgende Du skal selv medbringe et tomt USB-stik og kunne gemme din besvarelse på stikket. Skolen stiller printere til rådighed, der kan printe fra Microsoft Office-pakke 2010 og programmer kompatible med Microsoft Officepakke Du skal, inden prøvedagen tjekke, at dine programmer, Word og Excel, er kompatible med VUC Roskildes programmer samt at du kan udskrive på skolens printere. Til Matematik D eksamen skal Excel filen gemmes på det udleverede USB-stik. Bilag mv. skal printes, og det er dit ansvar, at det er de korrekte bilag, du afleverer. Din computer skal som minimum have en USB-indgang. For Matematik D kursister anbefales det, at computeren også har cd-rom drev, da Matematik D eksamensopgaven kommer på cd-rom. Medbringer du egen pc, må du vente til prøven er slut, før du kan pakke den sammen og tage den med ud af lokalet. Prøven er først slut, når eventuelle kursister med dispensation er gået, og hovedvagten har meddelt, at prøven er slut. Inden prøven starter (med undtagelse af Matematik D, hvor du skal skrive dine informationer i sidefoden i Excel arkene) skal du have hentet dokumentskabelonen Sidehoved til skriftlig eksamen i Fronter. Udfyld sidehoved med navn, kursistnr., holdnr., dato, sidenr., så alle udskrifter kan identificeres. Anvend standardsideopsætning for et dokument med margin i top og bund på 3 cm, venstre og højre margin skal være 2 cm samt skrifttypestørrelse 12. Anvend 1,5 linjeafstand. Lav prøveprint undervejs i eksamen. Kan du ikke udskrive, skal du skrive i hånden. Husk ALTID at gemme opgaven løbende. Håndskrivning Hvis du skriver i hånden, skal du selv medbringe skriveredskaber. Papir vil blive udleveret inden prøvestart. IT-support VUCs IT-support vil i variabelt omfang være til stede under prøven for at afhjælpe evt. problemer med skolens IT-udstyr. Men husk, at du selv er ansvarlig for at dit eget udstyr fungerer, og at du er bekendt med programmernes funktion. VUCs support yder ikke IT-undervisning under prøven, og bistår ikke med support til private computere. Hvis eventuelle tekniske problemer ikke kan afhjælpes eller hvis strømmen f.eks. svigter, skal du være parat til at skrive din opgave færdig i hånden. Ved kortere generelle problemer som f.eks. strømsvigt, kan VUCs ledelse dispensere og forlænge prøvetiden, men kan problemerne ikke umiddelbart afhjælpes, fortsætter prøven uden anvendelse af IT. Udskrivning generelt Udskrivning bør ske løbende. Side 11 af 16

13 Husk at starte sidste udskrift i god tid, inden prøven slutter. Teksten skal ved prøvens afslutning afleveres færdigudskrevet på papir, der er fortløbende nummereret (gælder ikke Matematik D, hvor du skal aflevere elektronisk, medmindre du har bilag, der skal vedlægges). De printede sider afleveres i det udleverede eksamensomslag med din underskrift på sidste side. Opgavebesvarelsen er først afleveret, når den foreligger på papir - i underskrevet stand. Særlige forhold ved mundtlige prøver Tid og sted Dato, tidspunkt og lokale ved eksamen fremgår af LudusWeb. Din lærer vil også informere dig. Trækninger med 24-timers forberedelse Tidspunktet for trækning af spørgsmål ved 24-timers prøve er kl Trækningstidspunktet fremgår også af din eksamensplan i LudusWeb. Der er en trækning om dagen, og trækningen vil foregå i de anviste lokaler, så hold dig godt orienteret. Er du i tvivl, så spørg i Studieservice. Trækningen foregår på den afdeling, hvor du skal til prøve, og er alle trækninger er altid dagen før den dag, du skal til eksamen. Bemærk at prøven er begyndt, når du har trukket spørgsmålet, og at der derfor SKAL gives en karakter. Elektroniske materialer Hvis du er ordblind, har du mulighed for at søge om elektroniske eksamensmaterialer til den mundtlige eksamen. Læs mere om, hvilke regler, der gælder og hvad du skal gøre i Dispensationshåndbogen for AVU kursister. Eksamination og forberedelse Du skal møde senest 45 minutter før den mundtlige prøves begyndelse. Du må være indstillet på, at der kan opstå ventetider. Du har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler til forberedelsen, inkl. skriveredskaber og lommeregner mv.. Hvis alle hjælpemidler er tilladt til din eksamen, herunder både i din forberedelsestid og under eksaminationen, må du gerne medbringe egen bærbar computer med noter. Du må selvfølgelig ikke kommunikere med omverdenen, derfor du ikke må bruge Internettet til kommunikation. Dog må du gerne i fagene Dansk D, Engelsk G og D samt Matematik D hente noter, egne arbejder og egne læremidler på Internettet, der har været brugt i undervisningen, og kan hentes via links i dit holds Fronterrum. Er du i tvivl om, hvad du må, så spørg din lærer. Mobiltelefon skal slukkes og afleveres til din lærer inden prøvestart. Hvis du vælger enten at medbringe din egen computer eller benytter skolens computere og alligevel går på nettet uden for Fronter, sidestilles dette med snyd, og du bortvises, så du ikke får din eksamen i faget. Der vil være kontrol af, om du i forberedelsen har brugt Internet. I øvrigt kan VUC Roskilde ikke hjælpe dig med eventuelle problemer med din computer. Side 12 af 16

14 Ved prøver hvor du skal trække spørgsmål: Ved prøvens begyndelse skal du trække spørgsmål/tekst, som du skal have med i forberedelsen. Din lærer og censor udleverer spørgsmål og eventuelle tekster. Inden du går i forberedelseslokalet, skal du sikre dig, at du har forstået spørgsmålet. Forberedelsestiden bruges til at udarbejde dit materiale til eksamen, f.eks. en disposition, et løsningsforslag eller det, læreren har lært dig, du skal gøre. I eksamenslokalet må medtages spørgsmål, prøvetekster, lærebøger og egne notater, medmindre andet er anvist spørg din lærer, hvis du er i tvivl. Din lærer og censor skal være til stede under hele eksaminationen. Din lærer stiller spørgsmålene under eksaminationen, og censor kan stille supplerende spørgsmål under eksaminationen. Efter eksaminationen vil lærer og censor drøfte og bedømme din præstation, og du vil efter votering, modtage din karakter i eksamenslokalet, hvor både din lærer og censor er til stede. Karakteren gives ud fra en samlet vurdering af din præstation. Som udgangspunkt må du ikke tage eksamensspørgsmålet med ud af lokalet. Klageprocedure og klagefrister Klage over eksamen Du kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer eller andre forhold, som har påvirket din eksamenspræstation, senest 14 dage efter, at karakteren er meddelt dig. Klagen skal være skriftlig og begrundet, og stiles til Studieservicechefen. Studieservicechef er Heidi Rønnov Lund (mail: Begrundelsen kan vedrøre: ~ Eksaminationsgrundlaget, dvs. hvis du mener, at det/de spørgsmål/opgaver, du har trukket til eksamen ikke stemmer overens med de mål og krav, der er for uddannelsen. F.eks. hvis du til Dansk D eksamen trækker en engelsk tekst. ~ Eksamensforløbet ~ Bedømmelsen Institutionen afgør, om klagesagen skal behandles eller afvises som åndbar grundløs. Afvises klagesagen vil klager få en begrundet afgørelse skriftligt. Du være opmærksom på, at en eventuel reeksamination og resultatet af denne erstatter den først givne karakter, også selvom reeksaminationen eller ombedømmelsen eventuelt skulle resultere i lavere karakter. Du kan læse mere om klageprocedurer, mulige udfald af klager, klagefrister mv. i kapitel 10 i Eksamensbekendtgørelsen på Klager over skolens afgørelser Det er kun klager over retlige forhold, du kan klage over til Kvalitets- og tilsynsstyrelsen, dvs. hvis skolen f.eks. afviser din klage. Side 13 af 16

15 Klager over skolens afgørelse skal indgives skriftligt til skolen senest 2 uger efter, at du har fået meddelt afgørelsen på den første klage. Skolen laver en udtalelse vedrørende klagen, som du får en uge til at kommentere på, inden klagen og skolens udtalelse videresendes til Kvalitets- og tilsynsstyrelsen. Side 14 af 16

16 AVU prøveformer Vejledende tal for forberedelses- og eksaminationstid, mundtlig og skriftlig Fag Niveau Type 24 timers - forberedelse Forberedelse Eksamination Dansk som andetsprog G Mundtlig 60 min 30 min G Skriftlig Andet 60 min G Skriftlig 24 timer 3 timer 30 min Dansk som andetsprog Dansk D Mundtlig 60 min. 30 min D Skriftlig 24 timer 4 timer G Mundtlig 50 min 25 min G Skriftlig Andet 30 min G Skriftlig 24 timer 3 timer 30 min Dansk D Mundtlig 50 min 25 min D Skriftlig Andet 60 min D Skriftlig 24 timer 4 timer Engelsk Engelsk G Mundtlig 20 min G Prøve i Læseforståelse 60 min D Mundtlig 25 min 25 min D Skriftlig 4 timer Grundlæggende IT G Mundtlig 25 min Historie D Mundtlig 25 min 25 min Matematik G Mundtlig 2 timer Matematik D Mundtlig 25 min 25 min D Skriftlig 4 timer Naturvidenskab G Mundtlig 25 min Naturvidenskab D Mundtlig 25 min Psykologi D Mundtlig 25 min Samfundsfag G Mundtlig 24 timer 25 min Samfundsfag D Mundtlig 24 timer 25 min Tilladte hjælpemidler, spørg din lærer i faget Side 15 af 16

17 Følgende bestemmelser ligger til grund for dette materiale Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr 292 af 1. april 2009 for almen voksenuddannelse. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 862 af 16. august 2012 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Side 16 af 16

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret 2015 2016. Københavns Voksenuddannelsescenter

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret 2015 2016. Københavns Voksenuddannelsescenter Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX Kursusåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til dine prøver,

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret Københavns Voksenuddannelsescenter

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret Københavns Voksenuddannelsescenter Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX Kursusåret 2016 2017 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til dine prøver,

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag & HF E-learning

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag & HF E-learning Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag & HF E-learning Kursusår 2016-2017 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2016

Information om avu eksamen maj/juni 2016 Information om avu eksamen maj/juni 2016 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2016-17 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Vestfyns Gymnasium, maj 2015

Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Du har fået / får udleveret hæftet om Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni 2015. Her kan du finde alle officielle bekendtgørelse vedr.

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2017 April 2017 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i erhvervsuddannelserne på Viden Djurs gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er udtrukket til eksamen i eksamensperioden december 2016. Det drejer sig om Det Internationale Område for hhx3. Formålet med denne håndbog er at medvirke

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer.

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer. Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Derudover henvises til

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start,

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Eksamenshåndbog HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamensinformationer for OTG 2017

Eksamensinformationer for OTG 2017 Eksamensinformationer for OTG 2017 1. Eksamensperiode og prøvetidspunkter For alle gælder det, at eksamensperioden er fra d. 17. maj til d. 21. juni 2017 inkl. Alle 1.g elever skal til en mundtlig årsprøve,

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er startet i grundforløb på hhx i august 2017. Eksamen/prøverne drejer sig om Matematikscreening, Almen Sprogforståelse og Økonomisk Grundforløb. Formålet

Læs mere