Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret Københavns Voksenuddannelsescenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret Københavns Voksenuddannelsescenter"

Transkript

1 Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX Kursusåret Københavns Voksenuddannelsescenter

2 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til dine prøver, og samtidig gøre dig bekendt med de regler, som er gældende ved prøven. Vi har i håndbogen samlet en række vigtige informationer vedrørende prøverne. Hvis du efter endt læsning stadig har nogle spørgsmål, så er du altid velkommen til at henvende dig til Eksamensafdelingen. Husk at læse materialet grundigt igennem i god tid før dine prøver. Du kan se dine prøvedatoer i Studieaktivitet og Skema på mitkvuc og på opslagstavlerne i hhv. S1 og V8. Med venlig hilsen Eksamensafdelingen Københavns Voksenuddannelsescenter

3 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Prøver generelt Prøveperiode og offentliggørelse af prøveplan Generelt om prøver på AVU og AVU FLEX Mundtlige prøver vinter Mundtlige prøver sommer Skriftlige prøver vinter Skriftlige prøver sommer Selvstuderende på AVU Tilmeldingsfrist for selvstuderende på AVU Særlige prøvevilkår ( Dispensation ) Karakterskala, bedømmelse og prøvebeviser Bedømmelse af skriftlige prøver Bedømmelse af mundtlige prøver Karakterskalaen Prøvebeviser Praktiske forhold ved prøverne Sygdom Prøvedag og -tidspunkt Hvis du kommer for sent Eksamensreglement Særlige forhold ved skriftlige prøver IT-support Udskrivning generelt Særlige forhold ved mundtlige prøver Tid og sted Trækninger med 24-timers forberedelse Prøver og forberedelse Ved prøver hvor du skal trække spørgsmål Klageprocedure og klagefrister Klage over eksamenskarakterer Klage over skolens afgørelse AVU prøveformer... 13

4 1. Prøver generelt På AVU er du automatisk tilmeldt prøverne, når du er tilmeldt et hold. 2. Prøveperiode og offentliggørelse af prøveplan 2.1 Generelt om prøver på AVU og AVU FLEX Der afvikles skriftlige prøver i følgende fag: Dansk niveau G og D Dansk som andetsprog niveau G og D Engelsk niveau G og D Matematik niveau D Tysk niveau D Fransk niveau D Mundtlige prøver afholdes i alle fag og niveauer, som du har været tilmeldt. Du kan se dine prøvedatoer i Studieaktivitet og Skema på mitkvuc Mundtlige prøver vinter 2016 Den samlede prøveperiode ligger i perioden 5. december januar Mandag den 14. november 2016 offentliggøres prøveplanen for mundtlige AVU prøver Mundtlige prøver sommer 2017 Den samlede prøveperiode ligger i perioden 15. maj 21. juni Tirsdag den 9. maj 2017 offentliggøres prøveplanen for mundtlige AVU eksaminer Skriftlige prøver vinter 2016 Mandag den 5. december kl. 9.00: Mandag den 5. december kl. 9.00: Mandag den 5. december kl. 9.00: Mandag den 5. december kl : Tirsdag den 6. december kl : Tirsdag den 6. december kl : Tirsdag den 6. december kl : Tirsdag den 6. december kl : Onsdag den 7. december kl. 9.00: Dansk G sproglig prøve Dansk D sproglig prøve Dansk som andetsprog G sproglig prøve Udlevering af hæfter Dansk niveau G + D og Dansk som andetsprog niveau G + D Dansk G skriftlig fremstilling Dansk D skriftlig fremstilling Dansk som andetsprog G skriftlig fremstilling Dansk som andetsprog D skriftlig fremstilling Tysk D skriftlig prøve

5 Torsdag den 8. december kl. 9.00: Torsdag den 8. december kl. 9.00: Fredag den 9. december kl. 9.00: Engelsk G skriftlig prøve i læseforståelse Engelsk D skriftlig prøve Matematik D skriftlig prøve NB! Mødetid minimum 30 minutter før prøvens start 2.5. Skriftlige prøver sommer 2017 Mandag den 15. maj kl. 9.00: Mandag den 15. maj kl. 9.00: Mandag den 15. maj kl. 9.00: Mandag den 15. maj kl : Tirsdag den 16. maj kl : Tirsdag den 16. maj kl : Tirsdag den 16. maj kl : Tirsdag den 16. maj kl : Onsdag den 17. maj kl. 9.00: Onsdag den 17. maj kl. 9.00: Torsdag den 18. maj kl. 9.00: Fredag den 19. maj kl. 9.00: Mandag den 22. maj kl. 9.00: Dansk G sproglig prøve Dansk D sproglig prøve Dansk som andetsprog G sproglig prøve Udlevering af hæfter Dansk niveau G + D og Dansk som andetsprog niveau G + D Dansk G skriftlig fremstilling Dansk D skriftlig fremstilling Dansk som andetsprog G skriftlig fremstilling Dansk som andetsprog D skriftlig fremstilling Engelsk G skriftlig prøve i læseforståelse Engelsk D skriftlig prøve Matematik D skriftlig prøve Tysk D skriftlig prøve Fransk D skriftlig prøve NB! Mødetid minimum 30 minutter før prøvens start. 3. Selvstuderende på AVU Alle, der ikke er tilmeldt undervisning på AVU, kan tilmelde sig som selvstuderende og gå til prøve i det ønskede fag på samme vilkår som kursister, der følger den ordinære undervisningen forudsat man opfylder adgangskravet til uddannelsen. Tilmeldingen skal ske i studievejledningen hos en studievejleder, og du vil få tildelt en vejleder, når vi har modtaget din betaling. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan forvente, at prøven kommer til at foregå på den afdeling, hvor du har tilmeldt dig. For at blive tilmeldt som selvstuderende i bestemte fag, er det forudsat, at der i forvejen er planlagt prøve i faget og på det pågældende niveau, så spørg i studievejledningen. Kursister, der er blevet udmeldt fra et hold, skal tilmelde sig som selvstuderende i faget for at kunne gå op til prøven. Kun ansøgninger modtaget før ansøgningsfristens udløb vil blive behandlet. Som selvstuderende på AVU får du 2 timers vejledning af din vejleder vedr. prøvegrundlaget for det pågældende fag.

6 NB! Det er dit ansvar at kontakte din vejleder senest den dato, som er oplyst i det brev du modtager ved indmeldelsen. 3.1 Tilmeldingsfrist for selvstuderende på AVU Tilmeldingsfrist til vintereksamen 2016 er: - 3. november Tilmeldingsfrist til sommereksamen 2017 er: - 4. april Tilmeldingsfristen er også sidste frist for at betale. Du skal have kontaktet din lærer senest hhv. den 14. november og den 14. april, da du ellers bliver udmeldt af holdet. 4. Særlige prøvevilkår ( Dispensation ) Hvis du overvejer at søge om dispensation fra de almindelige prøvevilkår, skal du begynde at forberede den nødvendige dokumentation i god tid inden ansøgningsfristens udløb. Det tager ofte 2-4 uger at skaffe den fornødne dokumentation. Du kan søge om dispensation fra de almindelige prøvevilkår, hvis du har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Eksempler på bevilget dispensation: Forlænget forberedelsestid til mundtlige prøver, længere tid til skriftlige prøver, skrive-tolk, anvendelse af it-hjælpeprogrammer til ordblinde, prøvemateriale som pdf-fil på usb-stik der kan læses op elektronisk, ændring af fysiske rammer og vilkår; f.eks. mindre rum og anvendelse af hovedtelefoner. For at få dispensation skal der afleveres en ansøgning og en dokumentation for den fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse til Eksamensafdelingen. Ansøgningsblanketten finder du her: Dokumentationen for din funktionsnedsættelsen skal være udarbejdet af en faglig eller lægefaglig instans. Dokumentationen afleveres kun første gang, du søger som dispensation. Ved de efterfølgende ansøgninger/terminer behøver du ikke at aflevere ny dokumentation, med mindre du bliver bedt om det. Hvis du er ordblind, skal der foreligge en udredning for ordblindhed (screeningstesten er ikke tilstrækkelig dokumentation). Findes din dokumentation på KVUC, kan du blot henvise til dette. Findes den på en anden uddannelsesinstitution, skal du selv skaffe en kopi. Du skal aflevere ansøgningen inklusiv dokumentationen til Eksamensafdelingen inden ansøgningsfristens udløb: Vintereksamen 2016: Den 1. oktober 2016 Sommereksamen 2017: Den 1. marts 2017 Du kan sende din ansøgning elektronisk til (emne: Dispensation + kursistnr.) eller aflevere den personligt i receptionen i Pilestræde 61.

7 Når din ansøgning er blevet behandlet, får du besked i Studieaktivitet og Skema på mitkvuc. Din lærer bliver orienteret om din bevilling, lige før prøveperioden begynder. Du er selv ansvarlig for at overholde ansøgningsfristen. For sent indkomne ansøgninger vil kun blive behandlet i det omfang det er muligt i forhold til eksamensplanlægningen i øvrigt. Alle får svar på deres ansøgning inden prøveterminen begynder. Behøver du hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, kan du henvende dig i studievejledningen. Afgørelsen om dispensation træffes i henhold til bekendtgørelsen om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, BEK nr. 930 af 03/7/2013. Du kan klage over afgørelsen til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Klagen skal være begrundet og sendes indenfor 2 uger fra den dag hvor du har modtaget besked om resultatet af din ansøgning. Send klagen med alm. post (mærket Eksamensafdelingen ) eller elektronisk til (mærket Dispensation Klage (+kursistnummer) ). 5. Karakterskala, bedømmelse og prøvebeviser 5.1 Bedømmelse af skriftlige prøver Alle skriftlige AVU opgaver bedømmes af din lærer og en ekstern censor, med undtagelse af de sproglige prøver i dansk G + D og Dansk som andetsprog G samt Prøve i Læseforståelse i Engelsk G. Disse bedømmes kun af en ekstern censor. 5.2 Bedømmelse af mundtlige prøver Bedømmelse af mundtlige prøver fastsættes efter drøftelse mellem lærer og censor. Hvis disse ikke er enige om en fælles bedømmelse ved en mundtlig prøve, er den endelige karakter gennemsnittet af de to afgivne karakterer afrundet til nærmeste tal i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt mellem to karakterer, er censors karakter udslagsgivende. 5.3 Karakterskalaen Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler A 10 Den fortrinlige præstation 7 Den gode præstation 4 Den jævne præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. B C D

8 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 00 Den utilstrækkelige Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der præstation ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. E Fx F 5.4 Prøvebeviser Prøvebeviser fra vintereksamen 2016 kan afhentes I receptionen I V8 fra mandag den 16. januar Prøvebeviser fra sommereksamen 2017 kan afhentes fra mandag den 26. juni. 6. Praktiske forhold ved prøverne 6.1. Sygdom Hvis du bliver syg, og derfor ikke kan gennemføre en mundtlig prøve, skal du give besked til din lærer så hurtigt som muligt. Når du bliver rask igen, kan du henvende dig i studievejledningen, hvis du behøver hjælp til at finde ud af hvornår du kan komme til den manglende prøve. Der er ikke sygeprøver på AVU og du skal derfor enten tilmelde dig som selvstuderende eller på almindeligt hold. Hvis du er syg til en skriftlig prøve, kan du først komme op i næste prøveperiode. Der er kun prøveperioder i maj/juni og december/januar Prøvedag og -tidspunkt Prøveplanen for de mundtlige prøver kan du se i Studieaktivitet og Skema på mitkvuc, og den vil være synlig senest på offentliggørelsesdatoen (se punkt 2.2. og 2.3.). Her vil det fremgå, hvilke fag du skal til prøve i, samt hvilken dag og hvilket sted du skal op. Prøvetidspunktet skal du aftale med din lærer. Prøveplanen for skriftlige prøver fremgår af mitkvuc, og de bliver hængt op på opslagstavlerne i hhv. S1 og V8. Din lærer vil desuden gennemgå det med dig. På opslagstavlerne vil der også hænge opslag med information om, hvilket lokale du skal være i til skriftlige og mundtlige prøver. Der kan forekomme ændringer, så tjek altid opslagstavlerne, når du møder op til prøven Hvis du kommer for sent Hvis du kommer for sent, skal du i S1 henvende dig i lokale S028 og i V8 i lokale V526 til den eksamensansvarlige. Ved mundtlige prøver skal du desuden give din lærer besked hurtigst muligt. Herefter afgør den eksamensansvarlige i samråd med din lærer og censor, om du kan deltage i den pågældende prøve. 7. Eksamensreglement Du bør i egen interesse læse nedenstående grundigt, eftersom overtrædelse af eksamensreglementet kan

9 medføre bortvisning fra prøven Generelle prøveregler En prøve er begyndt, når kursisten er blevet gjort bekendt med prøven altså i praksis, når prøvematerialet er udleveret. Al snyd medfører bortvisning. Du må under prøven kun benytte de tilladte hjælpemidler. Benyttes andre hjælpemidler medfører det bortvisning fra den pågældende prøve. Hvis en kursist under prøveforløbet - dette gælder både ved skriftlige og mundtlige prøver - overtræder eksamensreglementet eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise kursisten fra prøven. Husk at medbringe billedlegitimation til alle prøver! Du må først gøres bekendt med prøvetekster og spørgsmål ved prøvens begyndelse. Prøvetekster, spørgsmål og andet materiale må først offentliggøres for udenforstående efter prøvens afslutning. Det er ikke tilladt at forlade forberedelses- eller prøvelokalet, hverken under de skriftlige eller mundtlige prøver. Eneste undtagelse er ved skriftlige prøver, hvor toiletbesøg aftales med vagten. Husk at være stille og rolig på gangene og uden for bygningen på eksamensdagene. Der er prøver på hele skolen, og det forstyrrer de kursister, der stadig er til prøve, hvis der larmes og fejres på gangene. Din lærer vil fortælle dig om prøvevilkårene i det pågældende fag Computer og Internet ved prøver For skriftlige prøver gælder: Der er ikke netadgang til prøverne, bortset fra holdene dansk D, engelsk D og matematik D. Disse hold har adgang til egne læremidler som f.eks. kan være mitkvuc, online ordbøger og Systime. Smartphones og tablets må anvendes til at tilgå egne læremidler. Hovedtelefoner må ikke anvendes til afspilning af musik, med mindre du har dispensation til det. Hovedtelefoner må anvendes til egne læremidler fra undervisningen, eller til eksaminer hvor der indgår videoklip m.v. For mundtlige prøver gælder: Under forberedelsen til mundtlige prøver er der i nogle fag mulighed for at anvende netadgang, idet kursister skal have adgang til egne læremidler. Dette gælder kun for holdene dansk D, engelsk D og matematik D. Din lærer skal oplyse dig om dette. Din pligt og dit ansvar som kursist: Det er dit eget ansvar at gøre klar til prøverne og sørge for at have downloadet de tilladte og relevante programmer, ordbøger, notater mv. til computeren. Det er også dit eget ansvar at overholde reglerne, uanset om du anvender din egen eller skoles computer. Din lærer skal oplyse dig om, hvilke hjemmesider du må bruge. Læg alt det materiale du skal bruge ind på computeren inden prøven.

10 KVUC kan ikke garantere netadgang og funktion af eksterne leverandørers programmer og hjemmesider under prøverne. Derfor opfordrer KVUC dig til før prøverne at lægge alt materiale ind på computeren. Ved mistanke om snyd: Såfremt overvågningen af prøverne skaber tvivl om, hvorvidt reglerne overholdes, kan kursisternes netadgang efterfølgende blive kontrolleret. 8. Særlige forhold ved skriftlige prøver Lokalerne til skriftlige prøver bliver låst op kl Kom altid i god tid inden prøven men senest kl Døren til lokalet bliver aflåst kl og kommer du for sent, må du henvende dig på eksamenskontoret, der tager stilling til, om du kan få adgang. Du skal altid medbringe billedlegitimation, når du skal til skriftlig prøve. Du skal huske skriveredskaber, lommeregner og lignende. Det er forbudt at henvende sig til hinanden under en prøve. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt og er bortvisningsgrund (herunder mail, sms eller chatrooms). IPod og lign. musikafspillere med høretelefoner er ikke tilladt medmindre, der er givet særlig dispensation. Rygepauser er ikke tilladt. Du må under prøven kun henvende dig til vagterne ved at række en hånd i vejret. Hvis det bliver nødvendigt for dig at forlade prøvelokalet, skal det ske sammen med en vagt. Begræns dine pauser og vis hensyn over for dine medkursister. Forlader du prøvelokalet under en prøve - uden at være ledsaget af en vagt, betyder det, at du har forladt prøven før tid, og du vil ikke få lov at komme ind i lokalet igen. Skal du skrive på skolens pc ved prøven, skal du logge på med et særligt eksamenslogin og følge vejledningen, der udleveres ved prøven. Alt der skrives i hånden, og som ønskes bedømt af censor, skal skrives på KVUC s fortrykte papirark. Arket må ikke være delt eller ødelagt. Besvarelser på andet papir bliver ikke bedømt. Bliver man færdig før tid, må man gerne gå, når man har afleveret, men opgavesættet skal efterlades på bordet. Den sidste ½ time af prøven, må ingen forlade lokalet. Alle skal blive siddende stille på deres pladser til alle har afleveret, og det er kontrolleret, at alle besvarelser er samlet ind. Der gives besked, når der er henh. 1 time og en ½ time tilbage af tiden. Besvarelser skal afleveres til en vagt, der skal kvittere for modtagelsen. Ved de dele af prøven, hvor alle hjælpemidler er tilladt gælder følgende: o o Internet er tilladt, men kun for at tilgå egne læremidler og hjemmesider anvendt i undervisningen. Apps på smartphones og tablets er tilladt herunder ordbog-apps og lommeregner-apps.

11 Vær opmærksom på, at der kan være kontrol af om du bruger internettet uretmæssigt, og at det er bortvisningsgrund, såfremt reglerne ikke overholdes. Aflevering af besvarelser: Husk at du skal navngive alle de sider, du afleverer til bedømmelse. Alle ark skal indeholde dit navn, fag, kursistnummer og sidetal. Skriver du på pc, skal du ALTID lave et sidehoved. Du skal aflevere din besvarelse til en vagt, og alle sider du ønsker at få bedømt af censor, skal afleveres i et af skolens blå eksamensomslag, der udleveres ved prøven. Det blå omslag skal du skrive under på. Du skriver under på, at du ikke har snydt. En vagt skal altid kvittere for modtagelsen. Vælger du ikke at aflevere noget til bedømmelse, skal du stadig aflevere et underskrevet men tomt omslag. Brug af pc og printer: Du må kun medbringe din egen pc, hvis du skal til skriftlig prøve i Dansk D, Engelsk D eller Tysk D Hvis du skriver på pc, skal du ALTID huske at gemme opgaven løbende. Medbringer du din egen pc, skal du altid medbringe forlængerledning til dit udstyr samt en tom USB pind, der skal bruges, hvis du skal printe på skolens printere. Du er velkommen til at medbringe egen printer, så du slipper for kødannelse og ventetid, når du ønsker at printe. Hvis du har ansøgt om det i tide, og hvis du har fået tildelt at skrive på en af skolens pc er ved prøven, skal du logge på med en særlig eksamensprofil og følge den vejledning, der udleveres ved prøven. Du må ikke logge på med din normale brugerprofil. Det bliver slået op på mitkvuc, hvis du har søgt, og hvis du har fået tildelt en pc ca. 2 uger før første skriftlige prøve. Lav et prøveprint undervejs. Kan du ikke udskrive, skal du skrive i hånden. Håndskrivning: Hvis du skriver i hånden, skal du selv medbringe skriveredskaber. Papir vil blive udleveret inden prøvens start IT-support IT-support vil være til stede under prøven for at afhjælpe evt. problemer i skolens IT-udstyr. Men husk, at du selv er ansvarlig for at dit eget udstyr fungerer, og at du er bekendt med programmernes funktion. IT-support giver ikke IT-undervisning under prøverne. Hvis eventuelle tekniske problemer ikke kan afhjælpes eller strømmen f.eks. svigter, skal du være parat til at skrive din opgave færdig i hånden. Ved kortere generelle problemer som f.eks. strømsvigt, kan der blive givet forlænget tid, men kan problemerne

12 ikke umiddelbart afhjælpes, fortsætter prøven uden anvendelse af IT Udskrivning generelt Udskrivning bør ske løbende. Husk at starte sidste udskrift i god tid inden prøven slutter. Teksten skal ved prøvens afslutning afleveres færdigudskrevet på papir, der er fortløbende nummereret. De printede sider afleveres i det udleverede blå eksamensomslag. Opgavebesvarelsen er først afleveret, når den foreligger på papir i underskrevet stand. 9. Særlige forhold ved mundtlige prøver 9.1. Tid og sted Dato, tidspunkt og lokale ved prøverne fremgår af Studieaktivitet og Skema på mitkvuc. Din lærer informerer dig også. Oplysningerne vil også fremgå af opslag på opslagstavlerne i hhv. S1 og V8. Kom i god tid, så du kan nå at orientere dig Trækninger med 24-timers forberedelse Tidspunktet for trækning af spørgsmål ved 24-timers prøve er mellem kl og kl Trækningen foregår i kantinen i S1 for dem der skal til prøve i S1, og ved lokale V526 for dem der skal til prøve i V8. Er du ordblind og ønsker du at få din opgave som elektronisk læsbar pdf-fil, så teksten kan læses højt af et pcprogram, skal du give din lærer besked og henvende dig på eksamenskontoret 4 dage før prøven finder sted. Prøven er begyndt, når du har trukket spørgsmålet. Dette betyder, at hvis ikke du møder op til prøven efter at have trukket spørgsmålet, vil du få karakteren Prøver og forberedelse Du skal møde senest 15 minutter før den mundtlige prøves begyndelse. Du må være indstillet på, at der kan opstå ventetid. Du har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler til forberedelsen, inkl. skriveredskaber og lommeregner mv. Når alle hjælpemidler (inkl. computer) er tilladt, både i din forberedelse og under prøven, må du gerne medbringe bærbar computer med noter. Du må selvfølgelig ikke kommunikere med omverdenen Du må dog gerne hente noter, egne arbejder og egne læremidler på Internettet, når det er indgået i undervisningen. Såfremt du går på Internettet ud over det, som din lærer har godkendt, sidestilles dette med snyd, og du bortvises fra prøven. Under forberedelsen kan der være kontrol af, om du snyder. Københavns VUC kan ikke hjælpe dig med eventuelle problemer med din egen computer Ved prøver hvor du skal trække spørgsmål Ved prøvens begyndelse udleveres spørgsmål og eventuelle tekster af lærer og censor. Du skal sikre dig, at du har forstået spørgsmålet. Forberedelsestiden bruges til at udarbejde disposition og løsningsforslag eller efter lærerens anvisninger. Er du ordblind og ønsker du at få din prøvetekst som elektronisk læsbar pdf-fil, så teksten kan læses højt af et

13 pc-program, skal du give din lærer besked i god tid, før prøven finder sted. I eksamenslokalet må medtages spørgsmål, prøvetekster, lærebøger og egne notater. Din lærer og censor skal være til stede under hele prøven. Din lærer stiller spørgsmålene under prøven, og censor kan stille supplerende spørgsmål. Efter prøven vil lærer og censor drøfte din præstation, og du vil modtage en karakter i umiddelbar forlængelse heraf i eksamenslokalet, hvor både din lærer og censor er til stede. Karakteren gives ud fra en samlet vurdering af din præstation. Som udgangspunkt må du ikke tage prøvespørgsmålet med ud af lokalet. 10. Klageprocedure og klagefrister Klage over eksamenskarakterer Du kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer eller andre forhold, som har påvirket din eksamenspræstation, senest 14 dage efter at karakteren er meddelt dig. For skriftlige prøver er der en samlet offentliggørelsesdato: For vintereksamen 2016: Den 16. januar 2017 For sommereksamen 2017: Den 19. juni 2017 Klagen skal være skriftlig og begrundet og stiles til eksamenschefen. Eksamenschefen er Mikael Høj Jacobsen (mail: Begrundelsen for at indgive klage kan vedrøre: Eksaminationsgrundlaget dvs. de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål Eksamensforløbet Bedømmelsen Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor eller for de to censorer ved skriftlige eksaminer med anmodning om en udtalelse. Udtalelserne sendes til kursisten, som har mulighed for at kommentere på dem. Herefter træffer skolen en afgørelse, som straks meddeles klageren. Afgørelsen kan være, at: Der skal foretages ny bedømmelse (ombedømmelse) Der skal tilbydes kursisten ny eksamen (reeksamination) Klagen afvises Klage over skolens afgørelse Klager over skolens afgørelse kan indbringes for undervisningsministeriet. Du skal indgive klagen til skolen senest 2 uge efter, at du har fået meddelt afgørelsen på den første klage. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og hvis du fastholder klagen, videresender skolen klagen til undervisningsministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Du skal være opmærksom på, at en eventuel reeksamination kan resultere i en lavere karakter.

14 11. AVU prøveformer Vejledende tal for forberedelses- og eksaminationstid, mundtlig og skriftlig Fag Niveau Type 24-timers forberedelse Forberedelse Eksamination Dansk som andetsprog G Mundtlig 60 min 30 min G Sproglig 60 min G Skriftlig 24 timer 3 timer 30 min Dansk som andetsprog D Mundtlig 60 min. 30 min D Skriftlig 24 timer 4 timer Dansk G Mundtlig 50 min 25 min G Sproglig 30 min G Skriftlig 24 timer 3 timer 30 min Dansk D Mundtlig 50 min 25 min D Sproglig 60 min D Skriftlig 24 timer 4 timer Engelsk G Mundtlig 20 min G Prøve i 60 min læseforståelse Engelsk D Mundtlig 25 min 25 min D Skriftlig 4 timer Historie D Mundtlig 25 min 25 min Matematik G Mundtlig 2 timer Matematik D Mundtlig 25 min 25 min D Skriftlig 4 timer Naturvidenskab G Mundtlig 25 min Naturvidenskab D Mundtlig 25 min Psykologi D Mundtlig 25 min Samfundsfag G Mundtlig 24 timer 25 min Samfundsfag D Mundtlig 24 timer 25 min Tysk D Mundtlig 20 min 20 min D Skriftlig 3 timer

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret 2015 2016. Københavns Voksenuddannelsescenter

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret 2015 2016. Københavns Voksenuddannelsescenter Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX Kursusåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til dine prøver,

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Eksamenshåndbog HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusår 2016-2017 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamenshåndbog. Hf 2-årig (hf-2) Hf Enkeltfag (hf-e) Hf-FLEX GSK. Kursusåret Københavns Voksenuddannelsescenter

Eksamenshåndbog. Hf 2-årig (hf-2) Hf Enkeltfag (hf-e) Hf-FLEX GSK. Kursusåret Københavns Voksenuddannelsescenter Eksamenshåndbog Hf 2-årig (hf-2) Hf Enkeltfag (hf-e) Hf-FLEX GSK Kursusåret 2016 2017 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2016-17 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2016

Information om avu eksamen maj/juni 2016 Information om avu eksamen maj/juni 2016 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

EksamEn avu December 2014

EksamEn avu December 2014 Eksamen avu December 2014 2 Indhold I denne folder kan du læse om en række praktiske ting i forbindelse med både skriftlige og mundtlige prøver. Mundtlige og skriftlige prøveplaner kan også ses på vores

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Eksamensinformationer for OTG 2017

Eksamensinformationer for OTG 2017 Eksamensinformationer for OTG 2017 1. Eksamensperiode og prøvetidspunkter For alle gælder det, at eksamensperioden er fra d. 17. maj til d. 21. juni 2017 inkl. Alle 1.g elever skal til en mundtlig årsprøve,

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole Skriftlige prøver 2010 Silkeborg Ungdomsskole Hvornår afholdes prøverne? Skriftlige afgangsprøver Mandag d. 03.05.10 Kl.09.00-10.00 Dansk retstavning FSA Kl.10.00-10.30 Dansk læsning FSA Tirsdag d. 04.05.10

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret Københavns Voksenuddannelsescenter

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret Københavns Voksenuddannelsescenter Eksamenshåndbog HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2017 April 2017 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

Vestfyns Gymnasium, maj 2015

Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Du har fået / får udleveret hæftet om Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni 2015. Her kan du finde alle officielle bekendtgørelse vedr.

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Sommereksamen 2008 April 2008 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV REGLER OM EKSAMEN 2 PRØVERNES FORM OG TILLADTE HJÆLPEMIDLER 2 Matematik-screening 2 Skriftlig AP-prøve 2 Mundtlig AP-prøve 2 Mundtlig NV-prøve

Læs mere

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer.

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer. Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Derudover henvises til

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start,

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Dispensation ved eksamen

Dispensation ved eksamen Dispensation ved eksamen Dispensationener kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2015 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er udtrukket til eksamen i eksamensperioden december 2016. Det drejer sig om Det Internationale Område for hhx3. Formålet med denne håndbog er at medvirke

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere