Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016"

Transkript

1 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret

2 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med de regler, som er gældende ved eksamen. Vi har i håndbogen samlet en række vigtige informationer vedrørende eksamen. Hvis du efter endt læsning stadig har nogle spørgsmål, så henvend dig til din lærer, studievejleder eller uddannelseschef. Husk at læse materialet grundigt igennem i god tid før eksamen. Du bør ligeledes medbringe det ved eksamen. Bemærk især, at det kan få alvorlige konsekvenser at overtræde skolens eksamensreglement. Vær opmærksom på reglerne vedr. mobiltelefoner og rygning. Du kan se dine eksamensdatoer i LudusWeb. Side 1 af 22

3 Indhold 1. Eksamensperiode og offentliggørelse af eksamensplan Vintereksamen Sommereksamen Generelt om eksamen på HF (Enkeltfag, 2-årigt HF, E-learning og GS) Datoer for skriftlig eksamen Skriftlig HF-eksamen vinter Skriftlig HF-eksamen sommer Sygeeksamen på HF Eksamensprojekt på HF-enkeltfag Opgaveuge Eksamensprojekt ved vintereksamen Tilmeldingsfrist ved vintereksamen Det 2-årige HF og KS-synopsisopgave Større skriftlig opgave (SSO) på HF Tilmeldingsfrist Opgaveuge Sygemelding i opgaveugen Selvstuderende Selvstuderende på HF Eksamensgrundlag Tilmeldingsfrist HF Laboratoriekurser Laboratoriekurser til vintereksamen Datoer for laboratoriekurser, efteråret Laboratoriekurser til sommereksamen Skift fra holdkursist til selvstuderende Særlig tilmeldingsfrist og eksamensgrundlag Særlige prøvevilkår ( dispensation ) Ansøgningsfrist for dispensation på HF Karakterskala, bedømmelse og eksamensbeviser Bedømmelse af mundtlige- og skriftlige prøver Karakterskalaen Beståelsesregler og sammensætning af afsluttende eksamensbevis på HF Sammensætning af samlet HF-eksamensbevis Merit på HF og overførsel af karakterer fra anden gymnasial uddannelse Fulde beviser og enkeltfagsbeviser i Eksamensdatabasen Din opgave som kursist Optagelse.dk Praktiske forhold ved eksamen Sygdom og sygeeksamen Adgang til Fronter ved Sygeeksamen Eksaminationsdag og eksaminationstidspunkt Hvis du kommer for sent Eksamensreglement Side 2 af 22

4 10.1. Generelle eksamensregler Mobiltelefoner Rygning Parkering Særlige forhold ved skriftlige prøver Brug af pc og printer Håndskrivning IT-support Udskrivning generelt Særlige forhold ved mundtlige prøver Tid og sted Trækninger med 24-timers forberedelse Eksamination og forberedelse Klageprocedure og klagefrister Klage over eksamenskarakterer Klage over skolens afgørelser HF prøveformer for de enkelte fag Side 3 af 22

5 1. Eksamensperiode og offentliggørelse af eksamensplan 1.1. Vintereksamen Den samlede eksamensperiode ligger mellem den 1. december januar Mandag den 23. november 2015 offentliggøres mundtlige eksaminer der ligger mellem den december på HF. Mandag den 7. december 2015 offentliggøres de øvrige mundtlige eksaminer frem til den 14. januar Du kan se din eksamensplan i LudusWeb Sommereksamen Den samlede eksamensperiode ligger mellem mandag den 23. maj juni Fredag den 13. maj 2016 offentliggøres mundtlige HF-eksamensdatoer, der ligger før den 27. maj Fredag den 20. maj 2016 offentliggøres de øvrige mundtlige HF-eksaminer frem til den 22. juni. Du kan se din eksamensplan i LudusWeb Generelt om eksamen på HF (Enkeltfag, 2-årigt HF, E-learning og GS) Mundtlig eksamen afholdes i alle fag og niveauer, som du har været tilmeldt. Der afvikles skriftlig eksamen i følgende fag A-, B- og C-niveauer: Dansk A Dansk som andetsprog A Engelsk A og B Matematik A, B og C Samfundsfag A Musik A Større Skriftlig Opgave (SSO) for enkeltfagskursister skrives i perioden mellem den 29. januar 5. februar 2016 (uge 5) og bliver herefter bedømt af en ekstern censor og din lærer. Eksamensprojektets synopsis (EP) skrives i perioden 27. april 3. maj Du skal bruge 5 arbejdsdage. Synopsen afleveres den 4. maj og bliver sendt til en ekstern censor og din lærer. Derudover skal du til mundtlig eksamen, hvor du præsenterer eksamensprojektet og eksamineres på baggrund af den skriftlige synopsis. Ved vintereksamen skal EP-synopsis afleveres senest onsdag d. 2. dec Bemærk: Hvis du tidligere har aflagt prøve i den Naturvidenskabelig faggruppe, NF, (biologi C, geografi C og kemi C) eller den Kultur- og Samfundsvidenskabelige faggruppe, KS, (historie B, samfundsfag C, religion C) skal du IKKE skrive eksamensprojekt. Side 4 af 22

6 2. Datoer for skriftlig eksamen 2.1. Skriftlig HF-eksamen vinter 2015 HF enkeltfag GS 2 årig HF HF E-learning Tirsdag den 1. december Onsdag den 2. december Mandag den 7. december Dansk A Engelsk A og B Matematik A, B og C Alle skriftlige prøver starter kl Mødetid minimum 45 minutter før prøvens start Skriftlig HF-eksamen sommer 2016 HF enkeltfag GSK 2 årig HF HF E-learning Fredag den februar (uge 5) Onsdag den 27. april 3. maj (5 arbejdsdage) Tirsdag den 24. maj Tirsdag den 24. maj Onsdag den 25. maj Fredag den 27. maj Fredag den 27. maj Mandag den 30. maj Tirsdag den 31. maj Skriveuge for SSO Eksamensprojekt (HF enkeltfag) Matematik A Musik A Engelsk A Dansk A Dansk som andetsprog A Engelsk B Matematik C og B Alle skriftlige prøver starter kl Mødetid minimum 45 minutter før prøvens start. Som hovedregel vil de mundtlige prøver blive placeret efter de skriftlige, dog kan der forekomme undtagelser. Dette vil fremgå af din eksamensoversigt i LudusWeb. 3. Terminsprøver Alle ordinære hold med skriftlig eksamen skal til terminsprøve i faget en til to måneder før eksamen. 3.1 Terminsprøver for fremmødehold Terminsprøver før den skriftlige vintereksamen 2015 afvikles kun i Roskilde: Mandag d. 2. november: Dansk A Tirsdag d. 3. november: Engelsk B og A Onsdag d. 4. november: Matematik C, B og A Terminsprøver før den skriftlige sommereksamen 2016 afvikles på alle 3 afdelinger: Mandag d. 21. marts: Dansk A og Dansk som Andetsprog A Tirsdag d. 22. marts: Engelsk B og A Onsdag d. 23. marts: Matematik C, B og A. Side 5 af 22

7 Musik A placeres på en af de 3 dage Terminsprøver for e-learninghold Kursister på e-learninghold får også tilbudt at gå til terminsprøve, men de SKAL tilmelde sig før deltagelse. Tilmeldingsfrist ved efterårsterminsprøven 2015: Fredag d. 9. oktober 2015 (før efterårsferien) Tilmeldingsfrist ved forårsterminsprøven 2016: Fredag d. 19. februar 2016 (før vinterferien) 4. Sygeeksamen på HF Sygeeksamen afholdes kun i forbindelse med sommereksamen De mundtlige sygeeksaminer afvikles mellem den 8. august og 1. september De skriftlige sygeeksaminer afholdes: Torsdag den 11. august Torsdag den 11. august Mandag den 15. august Torsdag den 18. august Tirsdag den 23. august Mandag den 29. august Tirsdag den 30. august Tirsdag den 30. august Dansk A Dansk som Andetsprog A Matematik A Engelsk B Engelsk A Musik A Matematik B Matematik C 5. Eksamensprojekt på HF-enkeltfag Hvis du er HF-enkeltfagskursist og skal afslutte en samlet HF-eksamen, skal du også til mundtlig eksamen i et tværfagligt eksamensprojekt, som du eksamineres i på grundlag af en skriftlig synopsis-opgave. Bemærk hvis du som enkeltfagskursist tidligere har aflagt prøve i den Naturvidenskabelig faggruppe, NF, (biologi C, geografi C, kemi C) eller den Kultur- og Samfundsvidenskabelig faggruppe, KS, (historie B, samfundsfag C, religion C), skal du IKKE skrive Eksamensprojekt. NF s og KS s tværfaglige eksamen, som findes på det 2 årige HF, træder i stedet for Eksamensprojektet. EP- Synopsisopgaven skal skrives som del af din sidste eksamenstermin. EP-Synopsisopgaven er en individuel opgave. Den tværfaglige opgave skal udarbejdes indenfor 2-3 fag, som du frit kan vælge blandt alle de fag du har haft, eller i gang med. Der er ikke krav om bestemte niveauer, men det er altid på det højeste niveau af de fag du vælger. Du vil få en vejleder til hvert fag. Tilmeldingsfristen for eksamensprojekt: Side 6 af 22

8 Tirsdag d. 16. februar Du tilmelder dig elektronisk i LudusWeb efter at have fået dine to vejlederes godkendelse af fag og emne. Det er dit eget ansvar at blive tilmeldt i tide. Vejledning og procedure for tilmelding kan du se i Fronter, se Info til kursister/eksamen/. Der afholdes informationsmøder om eksamensprojektet på alle tre afdelinger. Tid og sted annonceres i Fronter Opgaveuge Arbejdet med EP-emnet kan begynde fra det øjeblik du vælger fag og vejledere, men der er afsat 5 synopsisarbejdsdage i slutningen af april, hvor der ikke er anden undervisning for EP-skriverne. EP-synopsisugen er fra d. 28. april til d. 4. maj EP-Synopsisopgaven skal afleveres i 4 eksemplarer onsdag d. 4. maj 2016, senest kl i afdelingens Studieservice Eksamensprojekt ved vintereksamen 2015 Nogle ganske få HF-kursister afslutter deres samlede HF-forløb ved vintereksamen 2015 og for disse kursister gælder følgende særlige forhold Tilmeldingsfrist ved vintereksamen Tilmeldingsfristen for eksamensprojekt ved vintereksamen: mandag d. 21. september 2015 Du tilmelder dig elektronisk i LudusWeb efter du har fået dine to vejlederes godkendelse af fag og emne. Vejledning og procedure for tilmelding kan du se i Fronter, se Info til kursister/eksamen/. Denne tilmeldingsfrist er forbeholdt kursister som afslutter en fuld HF i eksamensterminen december Der er ikke på forhånd afsat en opgaveuge uden undervisning for de kursister. Vejledning og arbejdsform aftales individuelt med vejleder og EP-kursist. EP-Synopsisopgaven skal afleveres i 4 eksemplarer senest onsdag d. 2. december kl. 14 i afdelingens Studieservice. Den tværfaglige mundtlige eksamen afvikles i uge 51 mellem fredag d. 11. og tirsdag d. 22. december Det 2-årige HF og KS-synopsisopgave Hvis du er tilmeldt det 2-årige HF, skal du ikke udarbejde Eksamensprojekt. I stedet skal du på 2. år udarbejde en tværfaglig synopsis inden for Kultur- og Samfundsvidenskabelig faggruppe. Du skal ikke tilmelde dig eller vælge fag det er automatisk del af KS-eksamen. Projektet skal laves inden for ét af de emner, der er arbejdet med i KS-faggruppen. Emnet vælges ved lodtrækning. Bemærk at undervisningen i Kultur- og Samfundsvidenskabsgruppen slutter onsdag d. 27. april, hvorefter der er afsat 5 synopsis- arbejdsdage fra torsdag d. 28. april til onsdag d. 4. maj 2016, hvor der ikke er anden undervisning. KS-Synopsisopgaven skal afleveres onsdag d. 4. maj 2016 kl i afdelingens Studieservice. Side 7 af 22

9 6. Større skriftlig opgave (SSO) på HF Hvis du skal have en samlet HF-eksamen uanset om du er enkeltfagskursist eller går på det 2-årige HF - skal du skrive en Større Skriftlig Opgave, kaldet SSO. SSO skal normalt skrives det sidste år af dit HF-forløb, men det er ikke et krav. Opgaven skal bl.a. vise, at du kan overskue og afgrænse et større emneområde. Opgaven kan skrives i 1 3 fag, hvoraf mindst ét skal være på B eller A-niveau. De fleste vælger at skrive SSO i ét fag. Det fag, du vælger at skrive i, skal du enten følge eller have afsluttet. Når du har valgt fag, skal du vælge emne/område sammen med din lærer. Sørg endelig for at få din lærers godkendelse af fag og emne inden tilmeldingen Tilmeldingsfrist Du skal selv tilmelde dig SSO-opgaven med angivelse af fag, emneområde og lærer. Du tilmelder dig elektronisk i LudusWeb. Tilmeldingsfristen: Fredag den 27. november 2015 Det er dit eget ansvar at blive tilmeldt i tide. Vejledning og procedure for tilmelding kan du se i Info til kursister/eksamen/ Opgaveuge På baggrund af din emnebeskrivelse udfærdiger din lærer en opgaveformulering, som udleveres ved opgaveugens begyndelse. Opgaven skrives fra fredag den 29. januar kl. 14 til fredag den 5. februar 2016 kl. 14. Hvis du har fuldtidsarbejde (over 30 timer om ugen), kan du få 10 døgn til opgaven. (Dokumentation er påkrævet). Ansøgning herom afleveres samtidig med tilmeldingen den 27. november. I efteråret afholdes informationsmøde om den større skriftlige opgave på alle tre afdelinger. Tid og sted annonceres i Fronter. Du kan se vejledningsmateriale ved at se i Info til kursister/eksamen/ Sygemelding i opgaveugen Hvis du bliver syg lige før eller i løbet af opgaveugen, skal du straks kontakte kontoret og sygemelde dig. Hvis du ønsker at skrive SSO-opgaven på et andet tidspunkt i foråret, skal du aflevere en lægeerklæring senest en uge efter din sygemelding. Bemærk at du selv skal betale for lægeerklæringen. Sygemeldinger efter opgaveugens afslutning godkendes ikke. 7. Selvstuderende Alle kan tilmelde sig som selvstuderende på HF-niveau og gå til prøve i det ønskede fag, hvis de opfylder adgangskravet til uddannelsen. Tilmeldingen skal ske i studievejledningen og du vil få tildelt en vejleder, når vi har modtaget din betaling. Side 8 af 22

10 Vær dog opmærksom på, at du ikke kan forvente, at eksamen kommer til at foregå på den afdeling, hvor du har tilmeldt dig. For at blive tilmeldt som selvstuderende i bestemte fag, er det forudsat, at der i forvejen er planlagt eksamen i faget og på det pågældende niveau, så spørg i studievejledningen. Kun ansøgninger modtaget før ansøgningsfristens udløb vil blive behandlet Selvstuderende på HF Alle på HF-niveau kan tilmelde sig som selvstuderende i fag og niveauer, som VUC Roskilde i forvejen afholder eksamen i ved vinter- og sommereksamen. Det koster fagets normale pris i tilmeldingsgebyr: 450 kr. for de fleste fag, kr. et mindre antal fag. (Se priserne her). Som selvstuderende på HF har du adgang til 2 timers vejledning af en faglærer vedr. eksamensgrundlaget for det pågældende fag. Det er dit eget ansvar at kontakte din vejleder Eksamensgrundlag Din faglige vejleder vil tilbyde et eksamensgrundlag (tidligere kaldet pensum) for prøven, men du har som selvstuderende selv ret til at definere dit eget eksamensgrundlag. Hvis du vælger selv at formulere dit eksamensgrundlag, skal det forelægges og godkendes af vejlederen senest deadlinen for rettidig tilmelding. Efter tilmeldingsfristen skal du overtage vejlederens eksamensgrundlag. Du tilmelder dig som selvstuderende i studievejledningen, men bemærk at du først vil være tilmeldt fra det øjeblik skolen har registreret din betaling. Tidsfristerne skal stadig overholdes, så sørg for at få betalt tilmeldingsgebyret i tide Tilmeldingsfrist HF Tilmeldingsfrist til vintereksamen december 2015: Mandag d. 5. oktober 2015 Tilmeldingsfrist til sommereksamen maj-juni 2016: Tirsdag d. 15. marts 2016 Du er selv ansvarlig for at overholde tilmeldingsfristerne Laboratoriekurser Selvstuderende i fagene biologi, fysik, geografi og kemi skal gennemføre et laboratoriekursus i faget for at kunne gå til eksamen. Kurserne afvikles som tre-dages weekend-baserede kurser på KVUC i København i efteråret 2015 og foråret (Se yderligere information på Bemærk at e-learningkursister i de eksperimentelle fag også skal deltage i laboratoriekurserne. Tilmelding foretages af skolen via holdets lærer Laboratoriekurser til vintereksamen 2015 Laboratoriekurserne i efteråret 2015 til vintereksamen i december tilbydes kun i Kemi C Biologi C Side 9 af 22

11 Geografi C Fysik C udbydes ikke i efteråret. Men bemærk, at det ikke kan garanteres, at der er plads på kurset. Det kan være nødvendigt at udskyde kurset til foråret Datoer for laboratoriekurser, efteråret 2015 De fleste kurser afholdes på KVUC, København Fag/niveau 1. dag fredag 2. dag lørdag 3. dag søndag Biologi C Fysik C Udbydes ikke i efteråret Geografi C Kemi C Tilmeldingen til laboratoriekurserne foretages samtidig med tilmeldingen som selvstuderende. Bemærk den tidlige tilmeldingsfrist: torsdag den 24. september 2015 Hvis tidsfristen for tilmeldingen ikke bliver overholdt, bliver tilmeldingen ikke accepteret Laboratoriekurser til sommereksamen 2016 Tilmeldingsfristen i foråret til laboratoriekurserne er ca. den 5. februar 2016 (præcis dato oplyses senere). Tilmeldinger før tilmeldingsfristen er garanteret plads på kurset. Senere tilmeldinger er ikke garanteret en plads. Datoerne for kurserne i foråret 2016 er ikke offentliggjort endnu. Bemærk at der er kurser for samtlige niveauer i fagene Skift fra holdkursist til selvstuderende Kursister, der f.eks. på grund af manglende studieaktivitet eller andre private forhold ikke længere har mulighed for at følge undervisningen, kan tilmelde sig som selvstuderende og dermed få adgang til at gå til eksamen. Tilmeldingen koster fagets pris. Side 10 af 22

12 Særlig tilmeldingsfrist og eksamensgrundlag Tilmeldingsfristen for kursister der skifter fra holdkursist til selvstuderende er senere end for øvrige selvstuderende. Tilmeldingsfristen til vintereksamen december 2015: mandag den 9. november Tilmeldingsfristen til sommereksamen maj-juni 2016: mandag den 18. april 2016 Du er selv ansvarlig for at overholde tilmeldingsfristerne, og tilmelding efter disse datoer er ikke mulig. Husk at du først er tilmeldt når du har betalt indskrivningsgebyret. Hvis du først overgår fra holdkursist til selvstuderende efter de ordinære tilmeldingsfrister hhv. d. 5. oktober og 15. marts, skal du overtage dit tidligere holds og lærers undervisningsbeskrivelse ( pensum ). Du har ikke mulighed for selv at definere dit eksamensgrundlag og du vil blive eksamineret af dit tidligere holds lærer. 8. Særlige prøvevilkår ( dispensation ) Hvis du er ordblind og er blevet testet, eller har personlige udfordringer af psykisk eller fysisk karakter, kan du søge dispensation for prøveforholdene. Der skal foreligge en faglig/lægelig dokumentation for handicappet. Hvis du ønsker at søge dispensation til eksamen og fx vil søge om forlænget tid ved skriftlige og mundtlige prøver, skal du aflevere en ansøgning inkl. dokumentation på lokalkontoret inden ansøgningsfristens udløb. Blanketten findes i eksamensrummet i Fronter: Info til kursister/eksamen/ 8.1. Ansøgningsfrist for dispensation på HF Vintereksamen 2015: Fredag den 9. oktober 2015 Sommereksamen 2016: Fredag den 19. februar 2016 LINK til ansøgningsskema. Din ansøgning skal afleveres i Studieservice på din afdeling, hvorefter den vil blive behandlet af Studieadministrationen. Resultatet af behandlingen vil blive mailet til dig og din lærer. Bemærk at der kun gives forlænget tid til mundtlig forberedelse og til skriftlig eksamen på baggrund af et dokumenteret handicap; f.eks. dokumenteret ordblindhed. Du er selv ansvarlig for at overholde ansøgningsfristen og ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb godkendes ikke. Godkendte dispensationsansøgninger vil omfatte både terminsprøver og ordinær eksamen. 9. Karakterskala, bedømmelse og eksamensbeviser Side 11 af 22

13 9.1. Bedømmelse af mundtlige- og skriftlige prøver Alle skriftlige opgaver bliver bedømt af 2 eksterne censorer. Dog er der 1 prøve som bedømmes anderledes: De skriftlige prøver på GS-sommer hold bliver kun bedømt af èn ekstern censor. Bedømmelse af mundtlige prøver fastsættes efter drøftelse mellem lærer og censor. Hvis disse ikke er enige om en fælles bedømmelse ved en mundtlig prøve, er den endelige karakter gennemsnittet af de to afgivne karakterer afrundet til nærmeste tal i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt mellem to karakterer, er censors karakter udslagsgivende Karakterskalaen Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler A 10 Den fortrinlige præstation 7 Den gode præstation 4 Den jævne præstation 02 Den tilstrækkelige præstation 00 Den utilstrækkelige præstation -3 Den ringe præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. B C D E Fx F 9.3. Beståelsesregler og sammensætning af afsluttende eksamensbevis på HF For at bestå den 2-årige HF eller en samlet enkeltfags-hf skal du minimum have 2,0 i det vægtede gennemsnit. Bemærk, at der ikke bliver rundet op til 2,0. Et enkelt fag betragtes som bestået med karakteren 2, og et fag med både en mundtlig og skriftlig prøve betragtes som bestået med 2 i gennemsnit. LINK til beregning af karaktergennemsnit. Side 12 af 22

14 9.4. Sammensætning af samlet HF-eksamensbevis Ved sammensætningen af et samlet HF-eksamensbevis, skal du være opmærksom på at et fag altid kun kan optræde én gang på dit bevis, dvs. hvis du både har et fag på C- og på B-niveau, vil kun det ene niveau optræde på dit bevis og være medtællende i gennemsnittet. Du bestemmer selv hvilket niveau, der skal optræde på beviset, men vi vil som udgangspunkt altid søge at sammensætte dit bevis med det højeste gennemsnit. Hvis du er i tvivl om sammensætningen af dit bevis eller har særlige ønsker til valget af fag, der skal medtælles, skal du kontakte Studieservice senest: Vintereksamen 2015: Mandag den 30. november 2015 Sommereksamen 2016: Mandag d. 25. april 2016 De nævnte krav til antal valgfag og niveauer er minimumskrav. Der kan indgå op til 5 valgfag på et HFeksamensbevis Merit på HF og overførsel af karakterer fra anden gymnasial uddannelse Hvis du har aflagt prøve i fag ved en anden ungdomsuddannelse som f.eks. et gymnasium eller en erhvervsskole, er der mulighed for at overføre karakteren herfra til dit samlede HF-bevis. Du skal ved din tilmelding på VUC Roskilde gøre os opmærksom på dette. Hvis du ønsker at søge om merit eller at få overført karakterer fra en anden tilsvarende ungdomsuddannelse, skal du ved tilmeldingen i Studieservice aflevere en kopi af dit originale eksamensbevis fra den tidligere uddannelse, eller hvis du ikke har fået et eksamensbevis - en bekræftet udskrift af eksamensprotokollen fra din tidligere uddannelsesinstitution. Vil du være sikker på at kunne få udleveret et samlet HF- bevis ved translokationen, er du selv ansvarlig for at søge om merit. Vi får ikke automatisk eksamensresultater fra andre skoler. Absolut sidste frist for ansøgning om merit/overførsel af karakterer er: Vintereksamen 2015: Mandag den 30. november 2015 Sommereksamen 2016: Mandag den 25. april Fulde beviser og enkeltfagsbeviser i Eksamensdatabasen VUC Roskilde sikrer at dine karakterer bliver indtastet i det administrative system efter eksamensperioden er afsluttet. Eksamensperiodens slutdato kan ses på vores hjemmeside eller på VUC Roskilde udsteder dit fulde bevis, hvis du er færdig med den 2-årige HF eller din HF taget som enkeltfag. Når alle karakter er indtastet og alle fulde beviser er genereret, indberettes disse til Undervisningsministeriets Eksamensdatabase Din opgave som kursist HUSK at du som enkeltfagskursist skal meddele os om du ønsker at få lukket og afsluttet dit fulde HF-bevis. Side 13 af 22

15 Du skal ansøge om at få lukket dit fulde eksamensbevis senest: Vintereksamen 2015: Mandag den 30. november 2015 Sommereksamen 2016: Mandag den 25. april 2016 Tjek at dine karakterer er lagt i Eksamensdatabasen senest en uge efter, at eksamensperioden er afsluttet. Som kursist kan du kun se dine karakterer i Eksamensdatabasen ved login med NemID. Det er ikke muligt at udskrive eller downloade en kopi af et bevis direkte fra Eksamensdatabasen. Eksamensdatabasen er udviklet for Undervisningsministeriet og indeholder HF- eksamensbeviser fra sommeren 2004 og frem, samt enkeltfagsbeviser fra sommeren 2005 og frem Optagelse.dk Når du skal søge optagelse på en videregående uddannelse skal dette ske via På optagelse.dk skal du lave en elektronisk ansøgning og markere at du ønsker at vedlægge dine karakterer og/eller dit bevis fra Eksamensdatabasen. Den videregående uddannelse får derved adgang til dine karakterer på Eksamensdatabasen. Du skal være opmærksom på at Undervisningsministeriet lukker for denne mulighed kort tid efter ansøgningsfristen til de videre gående uddannelser. 10.Praktiske forhold ved eksamen Sygdom og sygeeksamen Hvis du bliver syg og derfor ikke kan gennemføre en mundtlig eller skriftlig eksamen, skal du give besked til afdelingens kontor før prøvestart. Sygemeldinger efter prøvens afslutning accepteres ikke. Ønsker du derefter at gå til sygeeksamen, skal du inden for en uge returnere en ansøgning samt en lægeerklæring fra din læge (ansøgningsblanketten tilsendes af skolen). Lægeerklæringen betaler du selv. Kun kursister, der har meldt sig syge til den ordinære prøve og har fremsendt lægeerklæring inden for tidsfristen, kan få lov at gå til sygeeksamen. Andre særlige omstændigheder kan efter skolens vurdering sidestilles med sygdom. HF-sygeeksamen vil finde sted i august/september Dvs. der er ingen sygeeksamen i forbindelse med vintereksamen Adgang til Fronter ved Sygeeksamen Hvis du skal til sygeeksamen skal du være opmærksom på at du ikke længere har adgang til holdrummet i Fronter. Holdrum bliver lukket 3 uger efter den ordinære eksamen og derfor er det vigtigt at du downloader det materiale fra holdrummet som du skal bruge i forbindelse med din forberedelse til sygeeksamen. Du kan også få åbnet adgangen til Fronter igen ved at tage kontakt til skolen og bede om det Eksaminationsdag og eksaminationstidspunkt Eksamensplanen kan du se i LudusWeb, og den vil være synlig senest på den officielle offentliggørelsesdato, dvs. d. 23. november 2015 ved vintereksamen og d. 13. maj 2016 ved sommereksamen. (Se første afsnit om Eksamensperiode og offentliggørelse af eksamensplan s. 1). Her vil det fremgå, hvilke fag du skal til eksamen Side 14 af 22

16 i, samt hvilken dag og tidspunkt, du skal op. På afdelingernes opslagstavler vil der også hænge opslag med information om, hvilket lokale du skal være i til skriftlige og mundtlige eksaminer. Lokaleoversigten ligger også på Fronter. Der kan forekomme ændringer, så tjek altid på opslagstavlerne, når du møder op til prøven. Ved alle skriftlige prøver og eksaminer skal du møde 45 minutter før prøven starter, så der er tid til at finde det rigtige lokale og den rigtige plads. Hvis du kommer for sent, kan du ikke være sikker på at få lov til at komme til eksamen. Kom i ekstra god tid, hvis du skal sætte din egen computer op. Alle skal selv medbringe en bærbar computer og et USB-stik til brug ved udprintning, hvis de ikke vil skrive i hånden. Du kan ikke låne computer af VUC Hvis du kommer for sent Hvis du kommer for sent, skal du omgående ringe til skolen på telefon Når du kommer, skal du henvende dig til den eksamensansvarlige for de skriftlige prøver og til din lærer ved mundtlige prøver. Herefter afgøres det af skolens ledelse, om du kan deltage i den pågældende eksamen. 11.Eksamensreglement Du bør i egen interesse læse nedenstående grundigt, eftersom overtrædelse af eksamensreglementet kan medføre bortvisning fra prøven. Hvis en kursist under prøveforløbet - dette gælder både ved skriftlige og mundtlige prøver - overtræder eksamensreglementet eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise kursisten fra prøven. Skolen indberetter bortvisninger til Undervisningsministeriet. Din lærer vil fortælle dig om eksamensvilkårene i det pågældende fag. Husk at medbringe billedlegitimation til alle eksaminer Generelle eksamensregler En prøve er begyndt, når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøven altså i praksis, når prøvematerialet er udleveret. Al snyd medfører bortvisning. Du må under prøven kun benytte de tilladte hjælpemidler. Benyttes andre hjælpemidler medfører det bortvisning fra den pågældende eksamen. Du må først gøres bekendt med prøvetekster og spørgsmål ved prøvens begyndelse. Prøvetekster, spørgsmål og andet materiale må først offentliggøres for udenforstående efter prøvens afslutning. Hvis du på grund af sygdom bliver forhindret i at deltage i en eller flere af prøverne ved eksamen, skal du, for at kunne blive indstillet til sygeeksamen, straks kontakte skolen og dernæst indsende en lægeerklæring. Dette gælder dog kun for HF-kursister. Det er ikke tilladt at forlade prøvelokalet, hverken under de skriftlige eller mundtlige eksaminer. Eneste undtagelse er toiletbesøg og kun efter kontakt med tilsynet. Husk at være stille og rolig på gangene og uden for bygningen i eksamensdagene. Der er eksamen på hele skolen, og det forstyrrer de kursister, der stadig er til eksamen, hvis der larmes og fejres på gangene. Side 15 af 22

17 11.2. Mobiltelefoner Hvis du har mobiltelefon med til mundtlig eller skriftlig eksamen, skal den inden prøvens start afleveres til tilsynet ved de skriftlige eksaminer eller til din lærer ved den mundtlige prøve. Det er ikke tilladt at have mobiltelefoner liggende i jakker, tasker mv., heller ikke selvom den er slukket. Overtrædelse medfører bortvisning. Skolen er ikke ansvarlig for evt. bortkomst af mobiltelefon Rygning Rygning under skriftlig eksamen kan kun ske i begrænset omfang. Ved eksamens start bliver du orienteret om mulighederne Parkering Parkering under skriftlige såvel som mundtlige eksaminer bør ske i områder, der ikke er tidsbegrænsede. Du vil ikke have mulighed for at stille p-skive under i eksamen. 12.Særlige forhold ved skriftlige prøver Du skal møde senest 45 minutter før prøvens begyndelse. Du skal selv medbringe skrivematerialer og tilladte hjælpemidler, herunder din bærbare PC med noter. Du må selvfølgelig ikke kommunikere med nogen under eksamen. Derfor må du heller ikke bruge internettet til kommunikation. Dog må du gerne hente noter, egne arbejder og egne læremidler på Internettet, når det er indgået i undervisningen og kan hentes via dit holds Fronterrum. Hvis du vælger at medbringe din bærbare computer og går på nettet efter andet end egne læremidler, sidestilles dette med snyd og du bortvises fra eksamen, så du ikke får din eksamen. Der kan være kontrol af, om du bruger Internettet uhensigtsmæssigt. Du må under eksamen kun henvende dig til vagterne ved at række en hånd i vejret. Hvis det under prøven er nødvendigt for dig at forlade prøvelokalet, skal det ske sammen med en vagt. Begræns dine pauser og vis hensyn over for dine medkursister. Forlader du eksamenslokalet under eksamen uden at være ledsaget af en tilsynsførende, betyder det, at du har forladt eksamen før tid, og du vil ikke få lov at komme ind i lokalet igen. Det er tilladt at høre musik i høretelefoner under prøven, så længe det ikke forstyrrer andre. Du skal være opmærksom på, at du skal have downloadet din musik eller medbringe den på USB forud for eksamen, da du kun må lytte til musik via en offline musikafspiller (Mediaplayer, VLC, Mp3, IPod). Du vil f.eks. ikke kunne benytte din telefon. Alle opgaver afleveres i et omslag, der skal underskrives af dig og vagten. Dette gælder også delprøver. Hvis du ikke afleverer noget, skal du aflevere et tomt omslag med underskrift. Det er dit eget ansvar at aflevere det, du ønsker at få bedømt til eksamen. Dette gælder for alle de skriftlige prøver. Side 16 af 22

18 Samtlige sider, der afleveres, skal være forsynet med navn, klasse, kursist.nr. samt fag. Sæt disse informationer ind i sidehoved/sidefod og HUSK at underskrive opgaven på sidste side. Hvis du forlader lokalet før prøvens afslutning, må hverken medtage den trykte opgave, noter lavet under eksamen eller din bærbare computer. Efter prøvens afslutning kan den trykte opgave og din pc afhentes. Du må godt få udleveret din telefon, hvis du går før tid. Det er ikke tilladt at forlade eksamenslokalet den sidste halve time før prøvens afslutning. Du må først forlade din plads, når alle besvarelser er indsamlet af vagterne og de har givet besked om at prøven er afsluttet Brug af pc og printer Du skal medbringe din egen pc samt strømkabel. Computeren opstiller du selv på prøvedagen senest 45 minutter før prøvens begyndelse. Du er selv ansvarlig for, at din computer virker og at det korrekte sidehoved er importeret før prøven. Skolen stiller printer til rådighed. Hvis du skal bruge din egen computer og skolens printer gælder følgende: Du skal selv medbringe et USB-stik og kunne gemme din besvarelse på stikket. Skolen stiller printere til rådighed, der kan printe fra Office-pakken, Open Source samt specialprogrammet TI Nspire (matematik). Du skal selv tjekke inden prøvedagen, at du kan udskrive på skolens printere. Computeren skal som minimum have en USB-indgang. Dispensater, der får udleveret opgaven på en CDRom SKAL også have et CD-rom drev. Medbringer du egen pc, må du vente til prøven er slut, før du kan pakke den sammen og tage den med ud af lokalet. Prøven er først slut i lokalet, når eventuel dispensationstid er gået. Inden prøven starter skal du importere et dokument med sidehoved med navn, kursistnr., holdnr., dato, sidenr. fra eksamensrummet i Fronter, så alle udskrifter kan identificeres. Anvend standardsideopsætning for et dokument med margin top og bund på 3 cm, venstre og højre 2 cm samt skrifttypestørrelse 12. Anvend 1 ½ linjeafstand. Lav et prøveprint undervejs. Kan du ikke udskrive, skal du skrive i hånden. Husk ALTID at gemme opgaven løbende Håndskrivning Hvis du skriver i hånden, skal du selv medbringe skriveredskaber. Papir vil blive udleveret inden prøvestart IT-support VUC s IT-support vil være til stede under prøven for at afhjælpe evt. problemer i skolens IT-udstyr. Men husk, at du selv er ansvarlig for at dit eget udstyr fungerer og at du er bekendt med programmernes funktion. VUCs support giver ikke IT-undervisning under prøven. Hvis eventuelle tekniske problemer ikke kan afhjælpes eller strømmen fx svigter, skal du være parat til at skrive din opgave færdig i hånden. Ved kortere generelle problemer som fx strømsvigt, kan der blive givet forlænget prøvetid. Men kan problemerne ikke umiddelbart afhjælpes, fortsætter prøven uden anvendelse af IT. Side 17 af 22

19 12.4. Udskrivning generelt Udskrivning bør ske fortløbende. Husk at starte sidste udskrift i god tid inden prøven slutter. Teksten skal ved prøvens afslutning afleveres færdigudskrevet på papir, der er fortløbende nummereret. De printede sider afleveres i det udleverede prøveomslag. Opgavebesvarelsen er først afleveret, når den foreligger på papir - i underskrevet stand. 13.Særlige forhold ved mundtlige prøver Tid og sted Dato, tidspunkt og lokale ved eksamen fremgår af LudusWeb. Din lærer informerer dig også. Oplysningerne vil også fremgå af opslag på afdelingens opslagstavler. Kom i god tid, så du kan nå at orientere dig Trækninger med 24-timers forberedelse Tidspunktet for trækning af spørgsmål ved 24-timers prøve fremgår af LudusWeb. Trækningen er enten kl eller på afdelings Studieservice. Skal du eksamineres før frokost, trækker du kl dagen før; skal du eksamineres efter frokost, trækker du kl Bemærk at prøven er begyndt, når du har trukket spørgsmålet, og at der derfor SKAL gives en karakter Eksamination og forberedelse Du skal møde senest 15 minutter før den mundtlige prøves begyndelse. Du må være indstillet på, at der kan opstå ventetider. Du har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler til forberedelsen, inkl. skriveredskaber og lommeregner mv. Når alle hjælpemidler er tilladt, både i din forberedelse og under eksaminationen, må du gerne medbringe bærbar computer med noter. Du må selvfølgelig ikke kommunikere med omverdenen, hvorfor du ikke må bruge Internettet eller din mobiltelefon. Dog må du gerne hente noter, egne arbejder og egne lærermidler på Internettet, når det er indgået i undervisningen og hentes i holdets Fronterrum. Hvis du vælger at medbringe din bærbare computer og alligevel går på nettet uden for Fronter, sidestilles dette med snyd, og du bortvises fra eksamen, så du ikke får din eksamen i dette skoleår. Under forberedelsen kan der være kontrol af, om du bruger mobil eller Internet. I øvrigt kan VUC Roskilde ikke hjælpe dig med eventuelle problemer med computeren. Ved prøver hvor du skal trække spørgsmål: Ved prøvens begyndelse udleveres spørgsmål og eventuelle tekster af lærer og censor. Du skal sikre dig, at du har forstået spørgsmålet. Forberedelsestiden bruges til at udarbejde disposition og løsningsforslag eller efter lærerens anvisninger. I eksamenslokalet må medtages spørgsmål, prøvetekster, lærebøger og egne notater. Din lærer og censor skal være til stede under hele eksaminationen. Din lærer stiller spørgsmålene under eksaminationen, og censor kan stille supplerende spørgsmål under eksaminationen. Efter eksaminationen vil lærer og censor drøfte din præstation, og du vil modtage en karakter i umiddelbar forlængelse heraf i eksamenslokalet, hvor både din lærer og censor er til stede. Karakteren gives ud fra en samlet vurdering af din præstation. Side 18 af 22

20 Som udgangspunkt må du ikke tage eksamensspørgsmålet med ud af lokalet. 14.Klageprocedure og klagefrister Klage over eksamenskarakterer Du kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer eller andre forhold, som har påvirket din eksamenspræstation, senest 14 dage efter at karakteren er meddelt dig. Klagen skal være skriftlig og begrundet og stiles til uddannelseschefen. HF uddannelseschef er Lars Bretlau (mail Begrundelsen kan vedrøre: ~ Eksaminationsgrundlaget, dvs. de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål. ~ Eksamensforløbet. ~ Bedømmelsen. Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor eller for de to censorer ved skriftlige prøver, med anmodning om en udtalelse. Skolen træffer afgørelse, som straks meddeles klageren og evt. andre berørte elever. Afgørelsen kan være, at: ~ Der skal foretages ny bedømmelse (ombedømmelse) ~ Der skal tilbydes kursisten ny prøve (omprøve) ~ Klagen afvises Klage over skolens afgørelser Klager over skolens afgørelser kan indbringes for Undervisningsministeriet. Du skal indgive klagen til skolen senest 2 uge efter, at du har fået meddelt afgørelsen på den første klage. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og hvis du fastholder klagen, videresender skolen klagen til Undervisningsministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Du skal være opmærksom på, at en eventuel re-eksamination kan resultere i en lavere karakter. 15.HF prøveformer for de enkelte fag Vejledende tal for forberedelses- og eksaminationstid, mundtlig og skriftlig 24 timers - Fag Niveau Type forberedelse Forberedelse Eksamination Billedkunst C Mundtlig 60 min 30 min Biologi B Mindst 24 timer 30 min Biologi C 24 min 24 min Dansk A Skriftlig 6 timer Side 19 af 22

21 A Mundtlig 60 min 30 min Dansk C Mundtlig Mindst 14 dage* 20 min Dansk som andet sprog A Mundtlig 60 min 30 min A Skriftlig 6 timer Dramatik C Mundtlig 30 min Engelsk A Skriftlig 5 timer A Mundtlig 60 min 30 min Engelsk B Skriftlig 5 timer B Mundtlig Mindst 24 timer 30 min Engelsk C Mundtlig 48 min 24 min Erhvervsøkonomi C Mundtlig 48 min 24 min Filosofi C Mundtlig 48 min 24 min Fransk begynder B Mundtlig 60 min 30 min Fysik B Mundtlig 24 min 24 min Fysik C Mundtlig Mindst 24 timer 24 min Geografi C Mundtlig 24 min 24 min Historie B Mindst 24 timer 30 min Idræt B Mundtlig 48 min 24 min Innovation C Mundtlig 24 min Kemi A Skriftlig 5 timer A Mundtlig A eller B form? A eller B? Kemi B Mundtlig 30 min 30 min Kemi C Mundtlig 24 min 24 min Kultur/samfunds- Skriftlig Synopsis (2 uger) videnskabelig fagfamilie KS Mundtlig 45 min Matematik A Skriftlig 5 timer A Mundtlig 30 min 30 min Matematik B Skriftlig 4 timer B Mundtlig 30 min 30 min Matematik C Skriftlig 3 timer C Mundtlig 24 min 24 min Mediefag B Mundtlig 60 min 30 min Mediefag C Mundtlig 0 30 min min Musik A Mundtlig 60 min 30 min A Skriftlig 5 timer Musik B Mundtlig 48 min 24 min Musik C Mundtlig 40 min 20 min Naturvidenskabelig Fagfamilie NF Mundtlig 40 min 40 min Oldtidskundskab C Mundtlig 60 min 30 min Psykologi B Mundtlig Mindst 24 timer 30 min Psykologi C Mundtlig 40 min 20 min Side 20 af 22

22 Religion B Mundtlig 30 min 30 min Religion C Mundtlig 24 min 24 min Samfundsfag A Mundtlig Mindst 24 timer 30 min A Skriftlig 6 timer Samfundsfag B Mundtlig Mindst 24 timer 30 min Samfundsfag C Mundtlig 48 min 25 min Spansk B Mundtlig 60 min 30 min Tysk Fortsætter C Mundtlig Mindst 24 timer 30 min 30 min Side 21 af 22

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret 2015 2016. Københavns Voksenuddannelsescenter

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret 2015 2016. Københavns Voksenuddannelsescenter Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX Kursusåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til dine prøver,

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Eksamenshåndbog HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusår 2016-2017 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag & HF E-learning

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag & HF E-learning Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag & HF E-learning Kursusår 2016-2017 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret Københavns Voksenuddannelsescenter

Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX. Kursusåret Københavns Voksenuddannelsescenter Prøvehåndbog AVU & AVU FLEX Kursusåret 2016 2017 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til dine prøver,

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamenshåndbog. Hf 2-årig (hf-2) Hf Enkeltfag (hf-e) Hf-FLEX GSK. Kursusåret Københavns Voksenuddannelsescenter

Eksamenshåndbog. Hf 2-årig (hf-2) Hf Enkeltfag (hf-e) Hf-FLEX GSK. Kursusåret Københavns Voksenuddannelsescenter Eksamenshåndbog Hf 2-årig (hf-2) Hf Enkeltfag (hf-e) Hf-FLEX GSK Kursusåret 2016 2017 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Sommereksamen 2008 April 2008 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamensinformationer for OTG 2017

Eksamensinformationer for OTG 2017 Eksamensinformationer for OTG 2017 1. Eksamensperiode og prøvetidspunkter For alle gælder det, at eksamensperioden er fra d. 17. maj til d. 21. juni 2017 inkl. Alle 1.g elever skal til en mundtlig årsprøve,

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret Københavns Voksenuddannelsescenter

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret Københavns Voksenuddannelsescenter Eksamenshåndbog HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Dispensation ved eksamen

Dispensation ved eksamen Dispensation ved eksamen Dispensationener kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er udtrukket til eksamen i eksamensperioden december 2016. Det drejer sig om Det Internationale Område for hhx3. Formålet med denne håndbog er at medvirke

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2017 April 2017 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium

FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium AT VÆRE SELVSTUDERENDE Inden man tilmelder sig som selvstuderende, er man forpligtet til at læse nedenstående samt informationerne på hjemmesiden. Hvis man ikke overholder

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH Skoleåret 2008/0 /09 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 742 af 30/06/2008

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere