Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016"

Transkript

1 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret

2 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med de regler, som er gældende ved eksamen. Vi har i håndbogen samlet en række vigtige informationer vedrørende eksamen. Hvis du efter endt læsning stadig har nogle spørgsmål, så henvend dig til din lærer, studievejleder eller uddannelseschef. Husk at læse materialet grundigt igennem i god tid før eksamen. Du bør ligeledes medbringe det ved eksamen. Bemærk især, at det kan få alvorlige konsekvenser at overtræde skolens eksamensreglement. Vær opmærksom på reglerne vedr. mobiltelefoner og rygning. Du kan se dine eksamensdatoer i LudusWeb. Side 1 af 22

3 Indhold 1. Eksamensperiode og offentliggørelse af eksamensplan Vintereksamen Sommereksamen Generelt om eksamen på HF (Enkeltfag, 2-årigt HF, E-learning og GS) Datoer for skriftlig eksamen Skriftlig HF-eksamen vinter Skriftlig HF-eksamen sommer Sygeeksamen på HF Eksamensprojekt på HF-enkeltfag Opgaveuge Eksamensprojekt ved vintereksamen Tilmeldingsfrist ved vintereksamen Det 2-årige HF og KS-synopsisopgave Større skriftlig opgave (SSO) på HF Tilmeldingsfrist Opgaveuge Sygemelding i opgaveugen Selvstuderende Selvstuderende på HF Eksamensgrundlag Tilmeldingsfrist HF Laboratoriekurser Laboratoriekurser til vintereksamen Datoer for laboratoriekurser, efteråret Laboratoriekurser til sommereksamen Skift fra holdkursist til selvstuderende Særlig tilmeldingsfrist og eksamensgrundlag Særlige prøvevilkår ( dispensation ) Ansøgningsfrist for dispensation på HF Karakterskala, bedømmelse og eksamensbeviser Bedømmelse af mundtlige- og skriftlige prøver Karakterskalaen Beståelsesregler og sammensætning af afsluttende eksamensbevis på HF Sammensætning af samlet HF-eksamensbevis Merit på HF og overførsel af karakterer fra anden gymnasial uddannelse Fulde beviser og enkeltfagsbeviser i Eksamensdatabasen Din opgave som kursist Optagelse.dk Praktiske forhold ved eksamen Sygdom og sygeeksamen Adgang til Fronter ved Sygeeksamen Eksaminationsdag og eksaminationstidspunkt Hvis du kommer for sent Eksamensreglement Side 2 af 22

4 10.1. Generelle eksamensregler Mobiltelefoner Rygning Parkering Særlige forhold ved skriftlige prøver Brug af pc og printer Håndskrivning IT-support Udskrivning generelt Særlige forhold ved mundtlige prøver Tid og sted Trækninger med 24-timers forberedelse Eksamination og forberedelse Klageprocedure og klagefrister Klage over eksamenskarakterer Klage over skolens afgørelser HF prøveformer for de enkelte fag Side 3 af 22

5 1. Eksamensperiode og offentliggørelse af eksamensplan 1.1. Vintereksamen Den samlede eksamensperiode ligger mellem den 1. december januar Mandag den 23. november 2015 offentliggøres mundtlige eksaminer der ligger mellem den december på HF. Mandag den 7. december 2015 offentliggøres de øvrige mundtlige eksaminer frem til den 14. januar Du kan se din eksamensplan i LudusWeb Sommereksamen Den samlede eksamensperiode ligger mellem mandag den 23. maj juni Fredag den 13. maj 2016 offentliggøres mundtlige HF-eksamensdatoer, der ligger før den 27. maj Fredag den 20. maj 2016 offentliggøres de øvrige mundtlige HF-eksaminer frem til den 22. juni. Du kan se din eksamensplan i LudusWeb Generelt om eksamen på HF (Enkeltfag, 2-årigt HF, E-learning og GS) Mundtlig eksamen afholdes i alle fag og niveauer, som du har været tilmeldt. Der afvikles skriftlig eksamen i følgende fag A-, B- og C-niveauer: Dansk A Dansk som andetsprog A Engelsk A og B Matematik A, B og C Samfundsfag A Musik A Større Skriftlig Opgave (SSO) for enkeltfagskursister skrives i perioden mellem den 29. januar 5. februar 2016 (uge 5) og bliver herefter bedømt af en ekstern censor og din lærer. Eksamensprojektets synopsis (EP) skrives i perioden 27. april 3. maj Du skal bruge 5 arbejdsdage. Synopsen afleveres den 4. maj og bliver sendt til en ekstern censor og din lærer. Derudover skal du til mundtlig eksamen, hvor du præsenterer eksamensprojektet og eksamineres på baggrund af den skriftlige synopsis. Ved vintereksamen skal EP-synopsis afleveres senest onsdag d. 2. dec Bemærk: Hvis du tidligere har aflagt prøve i den Naturvidenskabelig faggruppe, NF, (biologi C, geografi C og kemi C) eller den Kultur- og Samfundsvidenskabelige faggruppe, KS, (historie B, samfundsfag C, religion C) skal du IKKE skrive eksamensprojekt. Side 4 af 22

6 2. Datoer for skriftlig eksamen 2.1. Skriftlig HF-eksamen vinter 2015 HF enkeltfag GS 2 årig HF HF E-learning Tirsdag den 1. december Onsdag den 2. december Mandag den 7. december Dansk A Engelsk A og B Matematik A, B og C Alle skriftlige prøver starter kl Mødetid minimum 45 minutter før prøvens start Skriftlig HF-eksamen sommer 2016 HF enkeltfag GSK 2 årig HF HF E-learning Fredag den februar (uge 5) Onsdag den 27. april 3. maj (5 arbejdsdage) Tirsdag den 24. maj Tirsdag den 24. maj Onsdag den 25. maj Fredag den 27. maj Fredag den 27. maj Mandag den 30. maj Tirsdag den 31. maj Skriveuge for SSO Eksamensprojekt (HF enkeltfag) Matematik A Musik A Engelsk A Dansk A Dansk som andetsprog A Engelsk B Matematik C og B Alle skriftlige prøver starter kl Mødetid minimum 45 minutter før prøvens start. Som hovedregel vil de mundtlige prøver blive placeret efter de skriftlige, dog kan der forekomme undtagelser. Dette vil fremgå af din eksamensoversigt i LudusWeb. 3. Terminsprøver Alle ordinære hold med skriftlig eksamen skal til terminsprøve i faget en til to måneder før eksamen. 3.1 Terminsprøver for fremmødehold Terminsprøver før den skriftlige vintereksamen 2015 afvikles kun i Roskilde: Mandag d. 2. november: Dansk A Tirsdag d. 3. november: Engelsk B og A Onsdag d. 4. november: Matematik C, B og A Terminsprøver før den skriftlige sommereksamen 2016 afvikles på alle 3 afdelinger: Mandag d. 21. marts: Dansk A og Dansk som Andetsprog A Tirsdag d. 22. marts: Engelsk B og A Onsdag d. 23. marts: Matematik C, B og A. Side 5 af 22

7 Musik A placeres på en af de 3 dage Terminsprøver for e-learninghold Kursister på e-learninghold får også tilbudt at gå til terminsprøve, men de SKAL tilmelde sig før deltagelse. Tilmeldingsfrist ved efterårsterminsprøven 2015: Fredag d. 9. oktober 2015 (før efterårsferien) Tilmeldingsfrist ved forårsterminsprøven 2016: Fredag d. 19. februar 2016 (før vinterferien) 4. Sygeeksamen på HF Sygeeksamen afholdes kun i forbindelse med sommereksamen De mundtlige sygeeksaminer afvikles mellem den 8. august og 1. september De skriftlige sygeeksaminer afholdes: Torsdag den 11. august Torsdag den 11. august Mandag den 15. august Torsdag den 18. august Tirsdag den 23. august Mandag den 29. august Tirsdag den 30. august Tirsdag den 30. august Dansk A Dansk som Andetsprog A Matematik A Engelsk B Engelsk A Musik A Matematik B Matematik C 5. Eksamensprojekt på HF-enkeltfag Hvis du er HF-enkeltfagskursist og skal afslutte en samlet HF-eksamen, skal du også til mundtlig eksamen i et tværfagligt eksamensprojekt, som du eksamineres i på grundlag af en skriftlig synopsis-opgave. Bemærk hvis du som enkeltfagskursist tidligere har aflagt prøve i den Naturvidenskabelig faggruppe, NF, (biologi C, geografi C, kemi C) eller den Kultur- og Samfundsvidenskabelig faggruppe, KS, (historie B, samfundsfag C, religion C), skal du IKKE skrive Eksamensprojekt. NF s og KS s tværfaglige eksamen, som findes på det 2 årige HF, træder i stedet for Eksamensprojektet. EP- Synopsisopgaven skal skrives som del af din sidste eksamenstermin. EP-Synopsisopgaven er en individuel opgave. Den tværfaglige opgave skal udarbejdes indenfor 2-3 fag, som du frit kan vælge blandt alle de fag du har haft, eller i gang med. Der er ikke krav om bestemte niveauer, men det er altid på det højeste niveau af de fag du vælger. Du vil få en vejleder til hvert fag. Tilmeldingsfristen for eksamensprojekt: Side 6 af 22

8 Tirsdag d. 16. februar Du tilmelder dig elektronisk i LudusWeb efter at have fået dine to vejlederes godkendelse af fag og emne. Det er dit eget ansvar at blive tilmeldt i tide. Vejledning og procedure for tilmelding kan du se i Fronter, se Info til kursister/eksamen/. Der afholdes informationsmøder om eksamensprojektet på alle tre afdelinger. Tid og sted annonceres i Fronter Opgaveuge Arbejdet med EP-emnet kan begynde fra det øjeblik du vælger fag og vejledere, men der er afsat 5 synopsisarbejdsdage i slutningen af april, hvor der ikke er anden undervisning for EP-skriverne. EP-synopsisugen er fra d. 28. april til d. 4. maj EP-Synopsisopgaven skal afleveres i 4 eksemplarer onsdag d. 4. maj 2016, senest kl i afdelingens Studieservice Eksamensprojekt ved vintereksamen 2015 Nogle ganske få HF-kursister afslutter deres samlede HF-forløb ved vintereksamen 2015 og for disse kursister gælder følgende særlige forhold Tilmeldingsfrist ved vintereksamen Tilmeldingsfristen for eksamensprojekt ved vintereksamen: mandag d. 21. september 2015 Du tilmelder dig elektronisk i LudusWeb efter du har fået dine to vejlederes godkendelse af fag og emne. Vejledning og procedure for tilmelding kan du se i Fronter, se Info til kursister/eksamen/. Denne tilmeldingsfrist er forbeholdt kursister som afslutter en fuld HF i eksamensterminen december Der er ikke på forhånd afsat en opgaveuge uden undervisning for de kursister. Vejledning og arbejdsform aftales individuelt med vejleder og EP-kursist. EP-Synopsisopgaven skal afleveres i 4 eksemplarer senest onsdag d. 2. december kl. 14 i afdelingens Studieservice. Den tværfaglige mundtlige eksamen afvikles i uge 51 mellem fredag d. 11. og tirsdag d. 22. december Det 2-årige HF og KS-synopsisopgave Hvis du er tilmeldt det 2-årige HF, skal du ikke udarbejde Eksamensprojekt. I stedet skal du på 2. år udarbejde en tværfaglig synopsis inden for Kultur- og Samfundsvidenskabelig faggruppe. Du skal ikke tilmelde dig eller vælge fag det er automatisk del af KS-eksamen. Projektet skal laves inden for ét af de emner, der er arbejdet med i KS-faggruppen. Emnet vælges ved lodtrækning. Bemærk at undervisningen i Kultur- og Samfundsvidenskabsgruppen slutter onsdag d. 27. april, hvorefter der er afsat 5 synopsis- arbejdsdage fra torsdag d. 28. april til onsdag d. 4. maj 2016, hvor der ikke er anden undervisning. KS-Synopsisopgaven skal afleveres onsdag d. 4. maj 2016 kl i afdelingens Studieservice. Side 7 af 22

9 6. Større skriftlig opgave (SSO) på HF Hvis du skal have en samlet HF-eksamen uanset om du er enkeltfagskursist eller går på det 2-årige HF - skal du skrive en Større Skriftlig Opgave, kaldet SSO. SSO skal normalt skrives det sidste år af dit HF-forløb, men det er ikke et krav. Opgaven skal bl.a. vise, at du kan overskue og afgrænse et større emneområde. Opgaven kan skrives i 1 3 fag, hvoraf mindst ét skal være på B eller A-niveau. De fleste vælger at skrive SSO i ét fag. Det fag, du vælger at skrive i, skal du enten følge eller have afsluttet. Når du har valgt fag, skal du vælge emne/område sammen med din lærer. Sørg endelig for at få din lærers godkendelse af fag og emne inden tilmeldingen Tilmeldingsfrist Du skal selv tilmelde dig SSO-opgaven med angivelse af fag, emneområde og lærer. Du tilmelder dig elektronisk i LudusWeb. Tilmeldingsfristen: Fredag den 27. november 2015 Det er dit eget ansvar at blive tilmeldt i tide. Vejledning og procedure for tilmelding kan du se i Info til kursister/eksamen/ Opgaveuge På baggrund af din emnebeskrivelse udfærdiger din lærer en opgaveformulering, som udleveres ved opgaveugens begyndelse. Opgaven skrives fra fredag den 29. januar kl. 14 til fredag den 5. februar 2016 kl. 14. Hvis du har fuldtidsarbejde (over 30 timer om ugen), kan du få 10 døgn til opgaven. (Dokumentation er påkrævet). Ansøgning herom afleveres samtidig med tilmeldingen den 27. november. I efteråret afholdes informationsmøde om den større skriftlige opgave på alle tre afdelinger. Tid og sted annonceres i Fronter. Du kan se vejledningsmateriale ved at se i Info til kursister/eksamen/ Sygemelding i opgaveugen Hvis du bliver syg lige før eller i løbet af opgaveugen, skal du straks kontakte kontoret og sygemelde dig. Hvis du ønsker at skrive SSO-opgaven på et andet tidspunkt i foråret, skal du aflevere en lægeerklæring senest en uge efter din sygemelding. Bemærk at du selv skal betale for lægeerklæringen. Sygemeldinger efter opgaveugens afslutning godkendes ikke. 7. Selvstuderende Alle kan tilmelde sig som selvstuderende på HF-niveau og gå til prøve i det ønskede fag, hvis de opfylder adgangskravet til uddannelsen. Tilmeldingen skal ske i studievejledningen og du vil få tildelt en vejleder, når vi har modtaget din betaling. Side 8 af 22

10 Vær dog opmærksom på, at du ikke kan forvente, at eksamen kommer til at foregå på den afdeling, hvor du har tilmeldt dig. For at blive tilmeldt som selvstuderende i bestemte fag, er det forudsat, at der i forvejen er planlagt eksamen i faget og på det pågældende niveau, så spørg i studievejledningen. Kun ansøgninger modtaget før ansøgningsfristens udløb vil blive behandlet Selvstuderende på HF Alle på HF-niveau kan tilmelde sig som selvstuderende i fag og niveauer, som VUC Roskilde i forvejen afholder eksamen i ved vinter- og sommereksamen. Det koster fagets normale pris i tilmeldingsgebyr: 450 kr. for de fleste fag, kr. et mindre antal fag. (Se priserne her). Som selvstuderende på HF har du adgang til 2 timers vejledning af en faglærer vedr. eksamensgrundlaget for det pågældende fag. Det er dit eget ansvar at kontakte din vejleder Eksamensgrundlag Din faglige vejleder vil tilbyde et eksamensgrundlag (tidligere kaldet pensum) for prøven, men du har som selvstuderende selv ret til at definere dit eget eksamensgrundlag. Hvis du vælger selv at formulere dit eksamensgrundlag, skal det forelægges og godkendes af vejlederen senest deadlinen for rettidig tilmelding. Efter tilmeldingsfristen skal du overtage vejlederens eksamensgrundlag. Du tilmelder dig som selvstuderende i studievejledningen, men bemærk at du først vil være tilmeldt fra det øjeblik skolen har registreret din betaling. Tidsfristerne skal stadig overholdes, så sørg for at få betalt tilmeldingsgebyret i tide Tilmeldingsfrist HF Tilmeldingsfrist til vintereksamen december 2015: Mandag d. 5. oktober 2015 Tilmeldingsfrist til sommereksamen maj-juni 2016: Tirsdag d. 15. marts 2016 Du er selv ansvarlig for at overholde tilmeldingsfristerne Laboratoriekurser Selvstuderende i fagene biologi, fysik, geografi og kemi skal gennemføre et laboratoriekursus i faget for at kunne gå til eksamen. Kurserne afvikles som tre-dages weekend-baserede kurser på KVUC i København i efteråret 2015 og foråret (Se yderligere information på Bemærk at e-learningkursister i de eksperimentelle fag også skal deltage i laboratoriekurserne. Tilmelding foretages af skolen via holdets lærer Laboratoriekurser til vintereksamen 2015 Laboratoriekurserne i efteråret 2015 til vintereksamen i december tilbydes kun i Kemi C Biologi C Side 9 af 22

11 Geografi C Fysik C udbydes ikke i efteråret. Men bemærk, at det ikke kan garanteres, at der er plads på kurset. Det kan være nødvendigt at udskyde kurset til foråret Datoer for laboratoriekurser, efteråret 2015 De fleste kurser afholdes på KVUC, København Fag/niveau 1. dag fredag 2. dag lørdag 3. dag søndag Biologi C Fysik C Udbydes ikke i efteråret Geografi C Kemi C Tilmeldingen til laboratoriekurserne foretages samtidig med tilmeldingen som selvstuderende. Bemærk den tidlige tilmeldingsfrist: torsdag den 24. september 2015 Hvis tidsfristen for tilmeldingen ikke bliver overholdt, bliver tilmeldingen ikke accepteret Laboratoriekurser til sommereksamen 2016 Tilmeldingsfristen i foråret til laboratoriekurserne er ca. den 5. februar 2016 (præcis dato oplyses senere). Tilmeldinger før tilmeldingsfristen er garanteret plads på kurset. Senere tilmeldinger er ikke garanteret en plads. Datoerne for kurserne i foråret 2016 er ikke offentliggjort endnu. Bemærk at der er kurser for samtlige niveauer i fagene Skift fra holdkursist til selvstuderende Kursister, der f.eks. på grund af manglende studieaktivitet eller andre private forhold ikke længere har mulighed for at følge undervisningen, kan tilmelde sig som selvstuderende og dermed få adgang til at gå til eksamen. Tilmeldingen koster fagets pris. Side 10 af 22

12 Særlig tilmeldingsfrist og eksamensgrundlag Tilmeldingsfristen for kursister der skifter fra holdkursist til selvstuderende er senere end for øvrige selvstuderende. Tilmeldingsfristen til vintereksamen december 2015: mandag den 9. november Tilmeldingsfristen til sommereksamen maj-juni 2016: mandag den 18. april 2016 Du er selv ansvarlig for at overholde tilmeldingsfristerne, og tilmelding efter disse datoer er ikke mulig. Husk at du først er tilmeldt når du har betalt indskrivningsgebyret. Hvis du først overgår fra holdkursist til selvstuderende efter de ordinære tilmeldingsfrister hhv. d. 5. oktober og 15. marts, skal du overtage dit tidligere holds og lærers undervisningsbeskrivelse ( pensum ). Du har ikke mulighed for selv at definere dit eksamensgrundlag og du vil blive eksamineret af dit tidligere holds lærer. 8. Særlige prøvevilkår ( dispensation ) Hvis du er ordblind og er blevet testet, eller har personlige udfordringer af psykisk eller fysisk karakter, kan du søge dispensation for prøveforholdene. Der skal foreligge en faglig/lægelig dokumentation for handicappet. Hvis du ønsker at søge dispensation til eksamen og fx vil søge om forlænget tid ved skriftlige og mundtlige prøver, skal du aflevere en ansøgning inkl. dokumentation på lokalkontoret inden ansøgningsfristens udløb. Blanketten findes i eksamensrummet i Fronter: Info til kursister/eksamen/ 8.1. Ansøgningsfrist for dispensation på HF Vintereksamen 2015: Fredag den 9. oktober 2015 Sommereksamen 2016: Fredag den 19. februar 2016 LINK til ansøgningsskema. Din ansøgning skal afleveres i Studieservice på din afdeling, hvorefter den vil blive behandlet af Studieadministrationen. Resultatet af behandlingen vil blive mailet til dig og din lærer. Bemærk at der kun gives forlænget tid til mundtlig forberedelse og til skriftlig eksamen på baggrund af et dokumenteret handicap; f.eks. dokumenteret ordblindhed. Du er selv ansvarlig for at overholde ansøgningsfristen og ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb godkendes ikke. Godkendte dispensationsansøgninger vil omfatte både terminsprøver og ordinær eksamen. 9. Karakterskala, bedømmelse og eksamensbeviser Side 11 af 22

13 9.1. Bedømmelse af mundtlige- og skriftlige prøver Alle skriftlige opgaver bliver bedømt af 2 eksterne censorer. Dog er der 1 prøve som bedømmes anderledes: De skriftlige prøver på GS-sommer hold bliver kun bedømt af èn ekstern censor. Bedømmelse af mundtlige prøver fastsættes efter drøftelse mellem lærer og censor. Hvis disse ikke er enige om en fælles bedømmelse ved en mundtlig prøve, er den endelige karakter gennemsnittet af de to afgivne karakterer afrundet til nærmeste tal i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt mellem to karakterer, er censors karakter udslagsgivende Karakterskalaen Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler A 10 Den fortrinlige præstation 7 Den gode præstation 4 Den jævne præstation 02 Den tilstrækkelige præstation 00 Den utilstrækkelige præstation -3 Den ringe præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. B C D E Fx F 9.3. Beståelsesregler og sammensætning af afsluttende eksamensbevis på HF For at bestå den 2-årige HF eller en samlet enkeltfags-hf skal du minimum have 2,0 i det vægtede gennemsnit. Bemærk, at der ikke bliver rundet op til 2,0. Et enkelt fag betragtes som bestået med karakteren 2, og et fag med både en mundtlig og skriftlig prøve betragtes som bestået med 2 i gennemsnit. LINK til beregning af karaktergennemsnit. Side 12 af 22

14 9.4. Sammensætning af samlet HF-eksamensbevis Ved sammensætningen af et samlet HF-eksamensbevis, skal du være opmærksom på at et fag altid kun kan optræde én gang på dit bevis, dvs. hvis du både har et fag på C- og på B-niveau, vil kun det ene niveau optræde på dit bevis og være medtællende i gennemsnittet. Du bestemmer selv hvilket niveau, der skal optræde på beviset, men vi vil som udgangspunkt altid søge at sammensætte dit bevis med det højeste gennemsnit. Hvis du er i tvivl om sammensætningen af dit bevis eller har særlige ønsker til valget af fag, der skal medtælles, skal du kontakte Studieservice senest: Vintereksamen 2015: Mandag den 30. november 2015 Sommereksamen 2016: Mandag d. 25. april 2016 De nævnte krav til antal valgfag og niveauer er minimumskrav. Der kan indgå op til 5 valgfag på et HFeksamensbevis Merit på HF og overførsel af karakterer fra anden gymnasial uddannelse Hvis du har aflagt prøve i fag ved en anden ungdomsuddannelse som f.eks. et gymnasium eller en erhvervsskole, er der mulighed for at overføre karakteren herfra til dit samlede HF-bevis. Du skal ved din tilmelding på VUC Roskilde gøre os opmærksom på dette. Hvis du ønsker at søge om merit eller at få overført karakterer fra en anden tilsvarende ungdomsuddannelse, skal du ved tilmeldingen i Studieservice aflevere en kopi af dit originale eksamensbevis fra den tidligere uddannelse, eller hvis du ikke har fået et eksamensbevis - en bekræftet udskrift af eksamensprotokollen fra din tidligere uddannelsesinstitution. Vil du være sikker på at kunne få udleveret et samlet HF- bevis ved translokationen, er du selv ansvarlig for at søge om merit. Vi får ikke automatisk eksamensresultater fra andre skoler. Absolut sidste frist for ansøgning om merit/overførsel af karakterer er: Vintereksamen 2015: Mandag den 30. november 2015 Sommereksamen 2016: Mandag den 25. april Fulde beviser og enkeltfagsbeviser i Eksamensdatabasen VUC Roskilde sikrer at dine karakterer bliver indtastet i det administrative system efter eksamensperioden er afsluttet. Eksamensperiodens slutdato kan ses på vores hjemmeside eller på VUC Roskilde udsteder dit fulde bevis, hvis du er færdig med den 2-årige HF eller din HF taget som enkeltfag. Når alle karakter er indtastet og alle fulde beviser er genereret, indberettes disse til Undervisningsministeriets Eksamensdatabase Din opgave som kursist HUSK at du som enkeltfagskursist skal meddele os om du ønsker at få lukket og afsluttet dit fulde HF-bevis. Side 13 af 22

15 Du skal ansøge om at få lukket dit fulde eksamensbevis senest: Vintereksamen 2015: Mandag den 30. november 2015 Sommereksamen 2016: Mandag den 25. april 2016 Tjek at dine karakterer er lagt i Eksamensdatabasen senest en uge efter, at eksamensperioden er afsluttet. Som kursist kan du kun se dine karakterer i Eksamensdatabasen ved login med NemID. Det er ikke muligt at udskrive eller downloade en kopi af et bevis direkte fra Eksamensdatabasen. Eksamensdatabasen er udviklet for Undervisningsministeriet og indeholder HF- eksamensbeviser fra sommeren 2004 og frem, samt enkeltfagsbeviser fra sommeren 2005 og frem Optagelse.dk Når du skal søge optagelse på en videregående uddannelse skal dette ske via På optagelse.dk skal du lave en elektronisk ansøgning og markere at du ønsker at vedlægge dine karakterer og/eller dit bevis fra Eksamensdatabasen. Den videregående uddannelse får derved adgang til dine karakterer på Eksamensdatabasen. Du skal være opmærksom på at Undervisningsministeriet lukker for denne mulighed kort tid efter ansøgningsfristen til de videre gående uddannelser. 10.Praktiske forhold ved eksamen Sygdom og sygeeksamen Hvis du bliver syg og derfor ikke kan gennemføre en mundtlig eller skriftlig eksamen, skal du give besked til afdelingens kontor før prøvestart. Sygemeldinger efter prøvens afslutning accepteres ikke. Ønsker du derefter at gå til sygeeksamen, skal du inden for en uge returnere en ansøgning samt en lægeerklæring fra din læge (ansøgningsblanketten tilsendes af skolen). Lægeerklæringen betaler du selv. Kun kursister, der har meldt sig syge til den ordinære prøve og har fremsendt lægeerklæring inden for tidsfristen, kan få lov at gå til sygeeksamen. Andre særlige omstændigheder kan efter skolens vurdering sidestilles med sygdom. HF-sygeeksamen vil finde sted i august/september Dvs. der er ingen sygeeksamen i forbindelse med vintereksamen Adgang til Fronter ved Sygeeksamen Hvis du skal til sygeeksamen skal du være opmærksom på at du ikke længere har adgang til holdrummet i Fronter. Holdrum bliver lukket 3 uger efter den ordinære eksamen og derfor er det vigtigt at du downloader det materiale fra holdrummet som du skal bruge i forbindelse med din forberedelse til sygeeksamen. Du kan også få åbnet adgangen til Fronter igen ved at tage kontakt til skolen og bede om det Eksaminationsdag og eksaminationstidspunkt Eksamensplanen kan du se i LudusWeb, og den vil være synlig senest på den officielle offentliggørelsesdato, dvs. d. 23. november 2015 ved vintereksamen og d. 13. maj 2016 ved sommereksamen. (Se første afsnit om Eksamensperiode og offentliggørelse af eksamensplan s. 1). Her vil det fremgå, hvilke fag du skal til eksamen Side 14 af 22

16 i, samt hvilken dag og tidspunkt, du skal op. På afdelingernes opslagstavler vil der også hænge opslag med information om, hvilket lokale du skal være i til skriftlige og mundtlige eksaminer. Lokaleoversigten ligger også på Fronter. Der kan forekomme ændringer, så tjek altid på opslagstavlerne, når du møder op til prøven. Ved alle skriftlige prøver og eksaminer skal du møde 45 minutter før prøven starter, så der er tid til at finde det rigtige lokale og den rigtige plads. Hvis du kommer for sent, kan du ikke være sikker på at få lov til at komme til eksamen. Kom i ekstra god tid, hvis du skal sætte din egen computer op. Alle skal selv medbringe en bærbar computer og et USB-stik til brug ved udprintning, hvis de ikke vil skrive i hånden. Du kan ikke låne computer af VUC Hvis du kommer for sent Hvis du kommer for sent, skal du omgående ringe til skolen på telefon Når du kommer, skal du henvende dig til den eksamensansvarlige for de skriftlige prøver og til din lærer ved mundtlige prøver. Herefter afgøres det af skolens ledelse, om du kan deltage i den pågældende eksamen. 11.Eksamensreglement Du bør i egen interesse læse nedenstående grundigt, eftersom overtrædelse af eksamensreglementet kan medføre bortvisning fra prøven. Hvis en kursist under prøveforløbet - dette gælder både ved skriftlige og mundtlige prøver - overtræder eksamensreglementet eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise kursisten fra prøven. Skolen indberetter bortvisninger til Undervisningsministeriet. Din lærer vil fortælle dig om eksamensvilkårene i det pågældende fag. Husk at medbringe billedlegitimation til alle eksaminer Generelle eksamensregler En prøve er begyndt, når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøven altså i praksis, når prøvematerialet er udleveret. Al snyd medfører bortvisning. Du må under prøven kun benytte de tilladte hjælpemidler. Benyttes andre hjælpemidler medfører det bortvisning fra den pågældende eksamen. Du må først gøres bekendt med prøvetekster og spørgsmål ved prøvens begyndelse. Prøvetekster, spørgsmål og andet materiale må først offentliggøres for udenforstående efter prøvens afslutning. Hvis du på grund af sygdom bliver forhindret i at deltage i en eller flere af prøverne ved eksamen, skal du, for at kunne blive indstillet til sygeeksamen, straks kontakte skolen og dernæst indsende en lægeerklæring. Dette gælder dog kun for HF-kursister. Det er ikke tilladt at forlade prøvelokalet, hverken under de skriftlige eller mundtlige eksaminer. Eneste undtagelse er toiletbesøg og kun efter kontakt med tilsynet. Husk at være stille og rolig på gangene og uden for bygningen i eksamensdagene. Der er eksamen på hele skolen, og det forstyrrer de kursister, der stadig er til eksamen, hvis der larmes og fejres på gangene. Side 15 af 22

17 11.2. Mobiltelefoner Hvis du har mobiltelefon med til mundtlig eller skriftlig eksamen, skal den inden prøvens start afleveres til tilsynet ved de skriftlige eksaminer eller til din lærer ved den mundtlige prøve. Det er ikke tilladt at have mobiltelefoner liggende i jakker, tasker mv., heller ikke selvom den er slukket. Overtrædelse medfører bortvisning. Skolen er ikke ansvarlig for evt. bortkomst af mobiltelefon Rygning Rygning under skriftlig eksamen kan kun ske i begrænset omfang. Ved eksamens start bliver du orienteret om mulighederne Parkering Parkering under skriftlige såvel som mundtlige eksaminer bør ske i områder, der ikke er tidsbegrænsede. Du vil ikke have mulighed for at stille p-skive under i eksamen. 12.Særlige forhold ved skriftlige prøver Du skal møde senest 45 minutter før prøvens begyndelse. Du skal selv medbringe skrivematerialer og tilladte hjælpemidler, herunder din bærbare PC med noter. Du må selvfølgelig ikke kommunikere med nogen under eksamen. Derfor må du heller ikke bruge internettet til kommunikation. Dog må du gerne hente noter, egne arbejder og egne læremidler på Internettet, når det er indgået i undervisningen og kan hentes via dit holds Fronterrum. Hvis du vælger at medbringe din bærbare computer og går på nettet efter andet end egne læremidler, sidestilles dette med snyd og du bortvises fra eksamen, så du ikke får din eksamen. Der kan være kontrol af, om du bruger Internettet uhensigtsmæssigt. Du må under eksamen kun henvende dig til vagterne ved at række en hånd i vejret. Hvis det under prøven er nødvendigt for dig at forlade prøvelokalet, skal det ske sammen med en vagt. Begræns dine pauser og vis hensyn over for dine medkursister. Forlader du eksamenslokalet under eksamen uden at være ledsaget af en tilsynsførende, betyder det, at du har forladt eksamen før tid, og du vil ikke få lov at komme ind i lokalet igen. Det er tilladt at høre musik i høretelefoner under prøven, så længe det ikke forstyrrer andre. Du skal være opmærksom på, at du skal have downloadet din musik eller medbringe den på USB forud for eksamen, da du kun må lytte til musik via en offline musikafspiller (Mediaplayer, VLC, Mp3, IPod). Du vil f.eks. ikke kunne benytte din telefon. Alle opgaver afleveres i et omslag, der skal underskrives af dig og vagten. Dette gælder også delprøver. Hvis du ikke afleverer noget, skal du aflevere et tomt omslag med underskrift. Det er dit eget ansvar at aflevere det, du ønsker at få bedømt til eksamen. Dette gælder for alle de skriftlige prøver. Side 16 af 22

18 Samtlige sider, der afleveres, skal være forsynet med navn, klasse, kursist.nr. samt fag. Sæt disse informationer ind i sidehoved/sidefod og HUSK at underskrive opgaven på sidste side. Hvis du forlader lokalet før prøvens afslutning, må hverken medtage den trykte opgave, noter lavet under eksamen eller din bærbare computer. Efter prøvens afslutning kan den trykte opgave og din pc afhentes. Du må godt få udleveret din telefon, hvis du går før tid. Det er ikke tilladt at forlade eksamenslokalet den sidste halve time før prøvens afslutning. Du må først forlade din plads, når alle besvarelser er indsamlet af vagterne og de har givet besked om at prøven er afsluttet Brug af pc og printer Du skal medbringe din egen pc samt strømkabel. Computeren opstiller du selv på prøvedagen senest 45 minutter før prøvens begyndelse. Du er selv ansvarlig for, at din computer virker og at det korrekte sidehoved er importeret før prøven. Skolen stiller printer til rådighed. Hvis du skal bruge din egen computer og skolens printer gælder følgende: Du skal selv medbringe et USB-stik og kunne gemme din besvarelse på stikket. Skolen stiller printere til rådighed, der kan printe fra Office-pakken, Open Source samt specialprogrammet TI Nspire (matematik). Du skal selv tjekke inden prøvedagen, at du kan udskrive på skolens printere. Computeren skal som minimum have en USB-indgang. Dispensater, der får udleveret opgaven på en CDRom SKAL også have et CD-rom drev. Medbringer du egen pc, må du vente til prøven er slut, før du kan pakke den sammen og tage den med ud af lokalet. Prøven er først slut i lokalet, når eventuel dispensationstid er gået. Inden prøven starter skal du importere et dokument med sidehoved med navn, kursistnr., holdnr., dato, sidenr. fra eksamensrummet i Fronter, så alle udskrifter kan identificeres. Anvend standardsideopsætning for et dokument med margin top og bund på 3 cm, venstre og højre 2 cm samt skrifttypestørrelse 12. Anvend 1 ½ linjeafstand. Lav et prøveprint undervejs. Kan du ikke udskrive, skal du skrive i hånden. Husk ALTID at gemme opgaven løbende Håndskrivning Hvis du skriver i hånden, skal du selv medbringe skriveredskaber. Papir vil blive udleveret inden prøvestart IT-support VUC s IT-support vil være til stede under prøven for at afhjælpe evt. problemer i skolens IT-udstyr. Men husk, at du selv er ansvarlig for at dit eget udstyr fungerer og at du er bekendt med programmernes funktion. VUCs support giver ikke IT-undervisning under prøven. Hvis eventuelle tekniske problemer ikke kan afhjælpes eller strømmen fx svigter, skal du være parat til at skrive din opgave færdig i hånden. Ved kortere generelle problemer som fx strømsvigt, kan der blive givet forlænget prøvetid. Men kan problemerne ikke umiddelbart afhjælpes, fortsætter prøven uden anvendelse af IT. Side 17 af 22

19 12.4. Udskrivning generelt Udskrivning bør ske fortløbende. Husk at starte sidste udskrift i god tid inden prøven slutter. Teksten skal ved prøvens afslutning afleveres færdigudskrevet på papir, der er fortløbende nummereret. De printede sider afleveres i det udleverede prøveomslag. Opgavebesvarelsen er først afleveret, når den foreligger på papir - i underskrevet stand. 13.Særlige forhold ved mundtlige prøver Tid og sted Dato, tidspunkt og lokale ved eksamen fremgår af LudusWeb. Din lærer informerer dig også. Oplysningerne vil også fremgå af opslag på afdelingens opslagstavler. Kom i god tid, så du kan nå at orientere dig Trækninger med 24-timers forberedelse Tidspunktet for trækning af spørgsmål ved 24-timers prøve fremgår af LudusWeb. Trækningen er enten kl eller på afdelings Studieservice. Skal du eksamineres før frokost, trækker du kl dagen før; skal du eksamineres efter frokost, trækker du kl Bemærk at prøven er begyndt, når du har trukket spørgsmålet, og at der derfor SKAL gives en karakter Eksamination og forberedelse Du skal møde senest 15 minutter før den mundtlige prøves begyndelse. Du må være indstillet på, at der kan opstå ventetider. Du har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler til forberedelsen, inkl. skriveredskaber og lommeregner mv. Når alle hjælpemidler er tilladt, både i din forberedelse og under eksaminationen, må du gerne medbringe bærbar computer med noter. Du må selvfølgelig ikke kommunikere med omverdenen, hvorfor du ikke må bruge Internettet eller din mobiltelefon. Dog må du gerne hente noter, egne arbejder og egne lærermidler på Internettet, når det er indgået i undervisningen og hentes i holdets Fronterrum. Hvis du vælger at medbringe din bærbare computer og alligevel går på nettet uden for Fronter, sidestilles dette med snyd, og du bortvises fra eksamen, så du ikke får din eksamen i dette skoleår. Under forberedelsen kan der være kontrol af, om du bruger mobil eller Internet. I øvrigt kan VUC Roskilde ikke hjælpe dig med eventuelle problemer med computeren. Ved prøver hvor du skal trække spørgsmål: Ved prøvens begyndelse udleveres spørgsmål og eventuelle tekster af lærer og censor. Du skal sikre dig, at du har forstået spørgsmålet. Forberedelsestiden bruges til at udarbejde disposition og løsningsforslag eller efter lærerens anvisninger. I eksamenslokalet må medtages spørgsmål, prøvetekster, lærebøger og egne notater. Din lærer og censor skal være til stede under hele eksaminationen. Din lærer stiller spørgsmålene under eksaminationen, og censor kan stille supplerende spørgsmål under eksaminationen. Efter eksaminationen vil lærer og censor drøfte din præstation, og du vil modtage en karakter i umiddelbar forlængelse heraf i eksamenslokalet, hvor både din lærer og censor er til stede. Karakteren gives ud fra en samlet vurdering af din præstation. Side 18 af 22

20 Som udgangspunkt må du ikke tage eksamensspørgsmålet med ud af lokalet. 14.Klageprocedure og klagefrister Klage over eksamenskarakterer Du kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer eller andre forhold, som har påvirket din eksamenspræstation, senest 14 dage efter at karakteren er meddelt dig. Klagen skal være skriftlig og begrundet og stiles til uddannelseschefen. HF uddannelseschef er Lars Bretlau (mail Begrundelsen kan vedrøre: ~ Eksaminationsgrundlaget, dvs. de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål. ~ Eksamensforløbet. ~ Bedømmelsen. Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor eller for de to censorer ved skriftlige prøver, med anmodning om en udtalelse. Skolen træffer afgørelse, som straks meddeles klageren og evt. andre berørte elever. Afgørelsen kan være, at: ~ Der skal foretages ny bedømmelse (ombedømmelse) ~ Der skal tilbydes kursisten ny prøve (omprøve) ~ Klagen afvises Klage over skolens afgørelser Klager over skolens afgørelser kan indbringes for Undervisningsministeriet. Du skal indgive klagen til skolen senest 2 uge efter, at du har fået meddelt afgørelsen på den første klage. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og hvis du fastholder klagen, videresender skolen klagen til Undervisningsministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Du skal være opmærksom på, at en eventuel re-eksamination kan resultere i en lavere karakter. 15.HF prøveformer for de enkelte fag Vejledende tal for forberedelses- og eksaminationstid, mundtlig og skriftlig 24 timers - Fag Niveau Type forberedelse Forberedelse Eksamination Billedkunst C Mundtlig 60 min 30 min Biologi B Mindst 24 timer 30 min Biologi C 24 min 24 min Dansk A Skriftlig 6 timer Side 19 af 22

21 A Mundtlig 60 min 30 min Dansk C Mundtlig Mindst 14 dage* 20 min Dansk som andet sprog A Mundtlig 60 min 30 min A Skriftlig 6 timer Dramatik C Mundtlig 30 min Engelsk A Skriftlig 5 timer A Mundtlig 60 min 30 min Engelsk B Skriftlig 5 timer B Mundtlig Mindst 24 timer 30 min Engelsk C Mundtlig 48 min 24 min Erhvervsøkonomi C Mundtlig 48 min 24 min Filosofi C Mundtlig 48 min 24 min Fransk begynder B Mundtlig 60 min 30 min Fysik B Mundtlig 24 min 24 min Fysik C Mundtlig Mindst 24 timer 24 min Geografi C Mundtlig 24 min 24 min Historie B Mindst 24 timer 30 min Idræt B Mundtlig 48 min 24 min Innovation C Mundtlig 24 min Kemi A Skriftlig 5 timer A Mundtlig A eller B form? A eller B? Kemi B Mundtlig 30 min 30 min Kemi C Mundtlig 24 min 24 min Kultur/samfunds- Skriftlig Synopsis (2 uger) videnskabelig fagfamilie KS Mundtlig 45 min Matematik A Skriftlig 5 timer A Mundtlig 30 min 30 min Matematik B Skriftlig 4 timer B Mundtlig 30 min 30 min Matematik C Skriftlig 3 timer C Mundtlig 24 min 24 min Mediefag B Mundtlig 60 min 30 min Mediefag C Mundtlig 0 30 min min Musik A Mundtlig 60 min 30 min A Skriftlig 5 timer Musik B Mundtlig 48 min 24 min Musik C Mundtlig 40 min 20 min Naturvidenskabelig Fagfamilie NF Mundtlig 40 min 40 min Oldtidskundskab C Mundtlig 60 min 30 min Psykologi B Mundtlig Mindst 24 timer 30 min Psykologi C Mundtlig 40 min 20 min Side 20 af 22

22 Religion B Mundtlig 30 min 30 min Religion C Mundtlig 24 min 24 min Samfundsfag A Mundtlig Mindst 24 timer 30 min A Skriftlig 6 timer Samfundsfag B Mundtlig Mindst 24 timer 30 min Samfundsfag C Mundtlig 48 min 25 min Spansk B Mundtlig 60 min 30 min Tysk Fortsætter C Mundtlig Mindst 24 timer 30 min 30 min Side 21 af 22

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

information til kursister

information til kursister HF/GS-EKSAMEN 2013 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller henvende

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT 2015

EKSAMENSREGLEMENT 2015 EKSAMENSREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Indstilling til eksamen... 3 Antal prøver... 4 Beståelseskriterier... 6 Eksamenskalender og eksamensplan maj-juni 2015...

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

- 1 - Indholdsfortegnelse

- 1 - Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse - Antal prøver/eksamener s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 3 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen/prøver

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Eksamensreglement for HHX. Kapitel 1: Sygdom. Kapitel 2: Udeblivelse

Eksamensreglement for HHX. Kapitel 1: Sygdom. Kapitel 2: Udeblivelse Eksamens-reglement HHX 2015 Eksamensreglement for HHX Eksamensreglementet for hhx er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev Eksamensreglement HG 2013-2014 Elev Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Eksamensreglementet er for dig, der skal til prøve og eksamen

Læs mere

Eksamenshåndbog Skoleåret 2014/2015. Lyngby Gymnasium, København Nord

Eksamenshåndbog Skoleåret 2014/2015. Lyngby Gymnasium, København Nord Eksamenshåndbog Skoleåret 2014/2015 Lyngby Gymnasium, København Nord 0 Indhold FORORD... 2 EKSAMENSPERIODE... 2 PRØVEPLANENS OFFENTLIGGØRELSE... 2 ANTAL EKSAMENER... 2 SKRIFTLIGE EKSAMENER... 3 MUNDTLIGE

Læs mere

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk Information til dig, der skal til caseeksamen Casevirksomhed DT Group 2011-2012 www.dtgroup.dk Indhold Caseeksamen i de merkantile grundfag... 3 Casevirksomheden... 3 Casehistorien... 3 Casearbejdsdagen...

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Eksamensorientering 2014 2hf og 3g. Eksamen er jernnæven i fløjlshandsken

Eksamensorientering 2014 2hf og 3g. Eksamen er jernnæven i fløjlshandsken Eksamensorientering 2014 2hf og 3g Eksamen er jernnæven i fløjlshandsken Eksamensplanen 14.Maj kl. 00.10 Alle skriftlige prøver Alle mundtlige prøver frem til 1. juni 20.Maj kl. 00.10 Hele eksamensplanen

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret april 2013 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Stx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv.

Stx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv. I tabellen refererer overskrifterne i kolonnerne til: M/S: Mundtlig/skriftlig prøve /G: y eller gammel læreplan Valg: Valg mellem flere prøveformer, jf. fagbilag/læreplan Sp. kendt:, hvis opgaverne/temaerne

Læs mere

Eksamensprojekt for grundforløbet

Eksamensprojekt for grundforløbet Eksamensprojekt for grundforløbet Hotel- og Restaurantskolen, 2014 Kommunikation IT Miljø Eksamensprojekt Hygiejne og egenkontrol Sundhed og madkemi Eksamensprojektets omfang og indhold Eksamensprojektet

Læs mere

Stx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv.

Stx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv. I tabellen refererer overskrifterne i kolonnerne til: M/S: Mundtlig/skriftlig prøve /G: y eller gammel læreplan Valg: Valg mellem flere prøveformer, jf. fagbilag/læreplan Sp. kendt:, hvis opgaverne/temaerne

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere