Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab"

Transkript

1 November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi den har været en massiv byrde for erhvervslivet. Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at alene detail- og engrosleddet er blevet pålagt administrative omkostninger på ca. 200 mio. kr. for at kunne håndtere og beregne fedtafgiften. Provenuet står med andre ord ikke mål med de omkostninger, erhvervslivet er blevet pålagt for at håndtere afgiften. Fedtafgiften skal give et statsligt provenu på 1,5 mia. kr. årligt men det står ikke mål med de meget store omkostninger i administration, som afgiften pålægger erhvervslivet Administrationsomkostninger for 200 mio. kr. til detail og engros Dansk Erhverv har gennemført en medlemsundersøgelse for at vurdere de administrative omkostninger, virksomheder er blevet pålagt i forbindelse med fedtafgiften, fx til nye it-systemer, indhentning af oplysninger fra udenlandske leverandører, beregning af nye priser, indberetning af oplysninger til offentlige myndigheder og lignende. I alt har 99 virksomheder i detail- og engroserhvervene med tilsammen ansatte deltaget i undersøgelsen. Virksomhederne i undersøgelsen har svaret på Hvor stort et beløb, i kroner, vil du anslå, at din virksomhed har brugt på at håndtere fedtafgiften (fx til at ændre i faktura, nye it systemer, sætte sig ind i reglerne, udregne nye salgspriser)? Du bedes inkludere lønomkostninger til arbejdstimer. Af besvarelserne kan den gennemsnitlige omkostning beregnes til kr. per ansat i. Det svarer til en samlet omkostning på mio. kr. ii. Med andre ord viser undersøgelsen, at fedtafgiften har kostet erhvervslivet ca. 200 mio. kr., når man ser isoleret på detail- og engros-sektorernes udgifter til administration (dvs. udover selve det beløb, som indkræves direkte i afgiften). Fedtafgiften har kostet 200 mio. kr. i administration i detail- og engrosleddet Fedtafgiften trækker energi ud af virksomhederne I Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse svarer godt hver tredje virksomhed, der berøres af fedtafgiften, at konsekvensen har været at man har færre kræfter og ressourcer til at prioritere innovation og forretningsudvikling, fordi man skal bruge tid på at håndtere fedtafgiften. Det er vist i figuren nedenfor.

2 Figur 2 Vi har brugt så mange ressourcer på at håndtere fedtafgiften, at vi ikke har kunnet bruge så mange kræfter på innovation og forretningsudvikling, som vi ellers havde tænkt os. Helt enig 17% Fedtafgiften er så krævende, at det går ud over erhvervslivets innovation og forretningsudvikling Enig 19% Hverken enig eller uenig 39% Uenig 16% Helt uenig 3% Ved ikke 6% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, september n=99 Fedtafgiften er et administrativt mareridt for det danske erhvervsliv. Omkostningerne til at beregne fedtindholdet i alle fødevarer står på ingen måde mål med de meget tvivlsomme sundhedseffekter, den postuleres at have. Vanskelig at beregne, umulig at håndhæve Fedtafgiften forekommer urimelig og arbitrær. Eksempelvis er mættet fedt fra korn, æg og nødder fritaget afgift, mens mættet fedt fra bl.a. olier, kød, mejeriprodukter er afgiftspligtige. En afgift, der indebærer så store administrative udfordringer for hver eneste vare i sortimentet er umådeligt omkostningsfyldt for erhvervslivet. Desuden er det, som følge af disse vanskeligheder, erfaringen, at SKAT reelt ikke kan kontrollere fedtafgiftens håndhævelse. Det er naturligvis dybt betænkeligt. EU-stridig afgift Afgiften er problematisk i forhold EU's regler om statsstøtte, og EU-Kommissionen har allerede rettet henvendelse til den danske regering for at få afklaret om afgiften er uforenelig med EU-reglerne om statsstøtte. Problemerne udspringer af, at nogle typer af mættet fedt er undtaget afgiften, hvilket der ikke er sundhedsmæssige belæg for og hvilket til gengæld giver fordele for nogle produkter og virksomheder. Endvidere fremstår afgiften i praksis som en teknisk handelshindring, og afgiften forskelsbehandler forskellige virksomheder i forhold til afgiftsgrundlaget og tidspunktet for afgiftsbetaling. Fedtafgiften opfattes som arbitrær, ulogisk, urimelig og først og fremmest enormt byrdefuld at administrere for erhvervslivet Erfaringen er, at SKAT reelt ikke kan håndhæve fedtafgiften EU-Kommissionen har rettet henvendelse til Danmark om problemer med fedtafgiften. DANSK ERHVERV 2

3 1.300 jobs tabt på grund af fedtafgiften Beregninger foretaget i den makroøkonomiske model ADAM i et samarbejde med Landbrug & Fødevarer viser, at afgiften på mættet fedt betyder, at forbrugerpriserne på fødevarer stiger med omkring 1,4 pct. De højere forbrugerpriser på fødevarer rammer i første omgang privatforbruget, som falder. Konkret vil forbruget reduceres med omkring 0,2 pct., svarende til i gennemsnit årligt 1,5 mia. kr. (faste priser). Det mindre privatforbrug forplanter sig imidlertid hurtigt til de øvrige dele af økonomien, f.eks. investeringer. Analysen viser, at beskæftigelsen pga. fedtafgiften til vil aftage med omkring personer om året, og hvor den største nedgang vil findes indenfor detailhandelen arbejdspladser tabes hovedsageligt i detailhandelen Grænsehandlen vokset med 10 pct. det seneste år Fedtafgiften har fået mange danskere til at købe mere ind i udlandet. Mens det traditionelt har været sodavand, øl og slik, danskerne har fyldt indkøbsvognene med i jævnlige besøg i grænsehandelsure til Tyskland, er fedtholdige produkter såsom kødvarer og mejerivarer blevet mere populære den senere tid. Fedtafgiften fører til øget grænsehandel Befolkningsundersøgelser gennemført af Dansk Erhverv dokumenterer klart denne trend, som vist i figuren nedenfor. Mens det i juni 2011 var 10 pct. af de grænsehandlende danskere, der havde købt mejeriprodukter sidste gang de købte ind i Sverige eller Tyskland, var det steget til 26 pct. i juni Tilsvarende steg andelen, der i 2011 svarede, at de havde købt kødprodukter fra 23 pct. i 2011 til 33 pct. i Det er vist i figuren nedenfor. DANSK ERHVERV 3

4 Figur 3 Varekøb ved sidste indkøb i Sverige eller Tyskland Øl, vin spiritus Sodavand Slik, chokolade, chips eller lignende 84% 86% 83% 84% 81% 77% Kød, pålæg, kylling eller lignende 33% 23% 2012 Ost, smør, fløde eller lignende 10% 26% 2011 Grøntsagter og frugt 8% 5% Andet 21% 35% Ved ikke 0% 1% Kilde: Interresearch for Dansk Erhverv, juni 2011, n=774 og juni n=708 Note: spørgsmål kun stillet til personer, der køber mad eller drikkevarer i Tyskland eller Sverige mindst en gang om året. Det har været muligt at angive flere svar Skatteministeriets grænsehandelsrapport fra oktober 2012 viser en stigning i grænsehandelen på over 10 pct. det seneste år, hvilket bekræfter den stigende grænsehandel, som skyldes de markante afgiftsstigninger på de klassiske grænsehandelsvarer pr. 1. januar 2012 suppleret med, at fedtafgiften har skabt en række nye attraktive grænsehandelsprodukter. Manglende sundhedseffekt De mange ressourcer, som fedtafgiften koster virksomhederne i at administrere den besværlige og komplekse afgift, står ikke mål med resultatet. Den politiske hensigt med fedtafgiften var at påvirke danskerne til at træffe sundere valg. Men når man spørger erhvervslivet, om de i deres salg kan se tegn på, at sundere produkter er blevet mere populære efter indførelsen af fedtafgiften. Kun 12 pct. af detail- og engrosvirksomhederne kan svare bekræftende på dette spørgsmål. Omkring tre ud af fire virksomheder oplever ikke, at danskerne vælger sundere produkter. Det fremgår af nedenstående figur. Skatteministeriet: 10 pct. stigning i grænsehandelen det seneste år 78 pct. af virksomhederne kan ikke se tegn på sundere valg DANSK ERHVERV 4

5 Figur 4 Når I ser på jeres samlede salg, kan I så se tegn på, at indførslen af fedtafgiften har fået forbrugerne til at vælge sundere produkter? 78% 12% 11% ja nej kan ikke vurdere Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, september n=99 Danskerne: vi har nået smertegrænsen Omkring tre ud af fire danskere mener, at moms- og afgiftsniveauet på fødevarer og nydelsesmidler er blevet for højt. Kun godt hver femte mener, det er passende, og 2 pct. at det godt kan tåle flere afgifter. Figur 5 Hvordan vurderer du om moms- og afgiftsniveauet på fødevarer og nydelsesmidler i Danmark? 76% Ca. tre ud af fire danskere mener, at moms- og afgiftsniveauet på fødevarer og nydelsesmidler er for højt 18% 2% 4% Det er blevet fordet er passende højt Det kan godt tåle flere afgifter Ved ikke Kilde: Interresearch for Dansk Erhverv, juni n=1249 Undersøgelsen taler sit tydelige sprog: afgiftsniveauet i Danmark på fødevarer og nydelsesmidler har passeret danskernes smertetærskel. Dermed tager befolkningen afstand fra tendensen til at lavere skat et sted blot erstattes af indirekte skatter eller afgifter et andet sted. DANSK ERHVERV 5

6 i Der er i denne beregning set bort fra svarene fra enkelte virksomheder, der svarer ved ikke til ovenstående spørgsmål om, hvor stort et beløb fedtafgiften har kostet i administration. Dvs. at de virksomheder, som ikke har et samlet overblik over omkostningerne, ikke påvirker beregningen af de gennemsnitlige omkostninger ii I den danske detail- og engroshandel er der i alt ansatte, som arbejder i erhverv, der berøres af fedtafgiften. Følgende kategorier i Danmarks Statistik, 2011 tal: supermarkeder og varehuse mv., specialbutikker med fødevarer, engroshandel med fødevarer, drikkevarer og tobaksvarer). DANSK ERHVERV 6

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG FØDEVAREPOLITISK CHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT, HD(O) RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

Grænsehandel koster dyrt

Grænsehandel koster dyrt Grænsehandel koster dyrt AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, STUD. POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Grænsehandlen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 197 Bilag 2 Offentligt J.nr. 12-0173664 (Tidligere nr.: 2012-511-0092) Dato: 14. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

fremtiden starter her... En styrket arkitektbranche DETAILHANDLEN med Dansk Erhverv

fremtiden starter her... En styrket arkitektbranche DETAILHANDLEN med Dansk Erhverv fremtiden starter her... En styrket arkitektbranche DETAILHANDLEN i et strategisk samarbejde Perspektiver FRA VARER TIL VÆKST med Dansk Erhverv DANSK ERHVERV, maj 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Juni 2007 Publikationen er elektronisk og kan hentes på www.skm.dk ISBN: 87-90922-80-8 - 1 - Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kapitel 1. Sammenfatning...4 1. Resumé...4 2. Elementer

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Fødevarenyt. Afgift på mættet fedt. 19. maj 2010 nr. 3, 4 årgang

Fødevarenyt. Afgift på mættet fedt. 19. maj 2010 nr. 3, 4 årgang Fødevarenyt 19. maj 2010 nr. 3, 4 årgang 1. Afgift på mættet fedt 2. Ny gebyrstruktur for Fødevarestyrelsen 3. Kontrolkampagne sætter fokus på E-numre 4. Otte ud af ti forbrugere kender Nøglehulsmærket

Læs mere

Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012

Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012 Status over grænsehandel Bilagsrapport 2012 Bilagsrapport Status over grænsehandel 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Afgiftsændringer i og omkring Danmark... 5 1.1. Afgiftsændringer i Danmark... 5 1.1.2

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Et godt arbejdsmiljø er en god investering

Et godt arbejdsmiljø er en god investering Et godt arbejdsmiljø er en god investering B A T K A R T E L L E T Januar 2003 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...4 3. Formål...5 4. Handelshøjskolens og PricewaterhouseCoopers undersøgelse

Læs mere

Ny vækst og styr på gælden. Det Konservative Folkepartis 2020-plan

Ny vækst og styr på gælden. Det Konservative Folkepartis 2020-plan Ny vækst og styr på gælden Det Konservative Folkepartis 2020-plan 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Planen kort fortalt...4 Forudsætninger...6 Økonomisk oversigt...7 Finansieringskilder...9 Nye initiativer...

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Analysebrev nr. 8/2007 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Akut mangel på arbejdskraft er hovedårsagen til, at danske bygge-

Læs mere

Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008

Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008 Økonomi- og erhvervsministeren 1. Indledning Regeringen har som mål at lette de administrative omkostninger

Læs mere

Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand

Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand 2001 2/51 1 RESUMÉ 4 1.1 Baggrund...4 1.2 Grænsehandelen omfang og udvikling...4 1.3 Prisniveauet for øl og læskedrikke...5 1.4 Dekomponering af priserne...6

Læs mere

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 Kandidatmappe Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 1 Indholdsfortegnelse Overblik over indtægter og udgifter 3 Overblik over DREAM-analyse 10 Overblik over familietypeberegninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Økonomisk oversigt...5 Initiativer...6 1. Skattelettelser til borgere og erhvervsliv...6 1.1 Selskabsskatten sænkes til 15 procent...6 1.2 Topskatten fjernes...7 1.3

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Konservativt vækstudspil 2014. Oplæg til forårets vækstforhandlinger

Konservativt vækstudspil 2014. Oplæg til forårets vækstforhandlinger Konservativt vækstudspil 2014 Oplæg til forårets vækstforhandlinger 1 Væksten tilbage til Danmark IMF-chef Cristine Lagarde udtalte i januar i år: Vi har forladt fryseren, og efter syv magre år kommer

Læs mere

Hård konkurrence i dansk detailhandel

Hård konkurrence i dansk detailhandel Hård konkurrence i dansk detailhandel AF MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT., HD (O), ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN- SEN, CAND. SCIENT. POL., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG MAKROØKONOMISK

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere