Komposit et byggemateriale på vej frem. Af Finn Jernø, Fiberline Composites A/S. W/ K-m. Vægt g/cm 3 0,15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komposit et byggemateriale på vej frem. Af Finn Jernø, Fiberline Composites A/S. W/ K-m. Vægt g/cm 3 0,15"

Transkript

1 Komposit et byggemateriale på vej frem Af Finn Jernø, Composites A/S kompositter til helt bestemte formål. Et kompositemne kan således ved sin materialekombination sammensættes og konstrueres med en bestemt belastningstype for øje og giver yderligere en række fordele fremfor traditionelle materialer, f.eks. kemikaliebestandighed samt elektrisk og termisk isoleringsevne. Illustration af hvor meget armering, der findes i et kompositprofil fremstillet ved produktionsmetoden pultrudering. W/ K-m Profiler 0,2af komposit, eller glasfiberarmeret plast, er i dag et alternativ til traditionelle konstruktionsmaterialer som beton, stål og træ. Glasfiberarmeret plast har som konstruktionsmateriale den fordel, at materialet kombinerer en række egenskaber, som normalt ikke findes samlet i et enkelt ALU materiale. Specielt kan nævnes, at materialet på en gang har høj styrke og lav vægt, samtidig med at STÅL det er korrosionsbestandigt, termisk og elektrisk isolerende og kan bearbejdes som træ. Ved anvendelse TRÆaf kompositmaterialer i stedet for traditionelle materialer som fx stål opnås der normalt betydelige 0 20 vægtbesparelser, dels 120 på grund 140af 160 de enkelte komponenters specifikke egenskaber og lave egenvægt, og dels fordi det er muligt at fremstille Egenskaber Konstruktionsprofiler, gitterriste og planker er bestandige over for UV-stråler, saltvand og kemikalier. På s hjemmeside kan man finde en kemikaliebestandighedsliste, som virksomheden har udviklet i samarbejde med udvalgte leverandører, listen viser profilernes modstandsdygtighed i korrosive omgivelser. Konstruktionsprofilerne har gode termiske egenskaber og danner hverken kulde- eller varmebroer. Disse egenskaber kan eksempelvis udnyttes til at integrere facaden i bygningens bærende konstruktion, som således er synlig både ude og inde. Den europæiske standard EN EN er en europæisk standard gældende udelukkende for pultruderede profiler til konstruktionsformål, der iflg. standarden defineres where the load bearing characteristic is the major criterion of design and where the product is a part of a load bearing system". Standarden specificerer minimumskravene til konstruktionsprofilernes kvalitet, tolerancer samt styrkeog stivhedsforhold. Grundlæggende deler standarden pultruderede konstruktionsprofiler i to klasser: E23 - med de strengeste krav til kvaliteten. E17 - hvor kravene til kvaliteten er lempeligere. konstruktionsprofiler opfylder som minimum kravene i henhold til klasse E23. ALU STÅL TRÆ Vægt g/cm Sammenligning af forskellige materialers vægtforhold. 0,2 ALU STÅL TRÆ W/ K-m Sammenligning af materialers termiske isoleringsevne. OPSLAG 2008 Håndbog For Bygningsindustrien 31 m 3

2 Standarden består af tre dele: EN : Specificerer betegnelse/mærkning af konstruktionsprofiler i forhold til valg af materiale, valg af armering, overfladebehandling etc. EN : Angiver metoder til test samt tolerancer for pultruderede konstruktionsprofiler. Desuden angives retningslinier for kvalitet og kvalitetskontrol. EN : Angiver minimumsværdier for konstruktionsprofilers tekniske egenskaber i henhold til standardens to klasser. placeres præcist i forhold til profiltværsnittet. Derefter ledes fibrene igennem et værktøj, hvor fibrene imprægneres med matrixmaterialet. Den samlede pakke af fibre og matrix trækkes videre gennem et opvarmet værktøj, hvor profilet hærdes i sin endelige geometri. Via aftrækkere føres det fuldt udhærdede profil frem til en sav, som afskærer profilerne i definerede længder. Processen giver mulighed for optimering af materialeegenskaber og profiludformning til hver enkelt opgave. Karakteristiske egenskaber Egenskab Enhed Testmetode Elasticitetsmodul Trækelasticitetsmodul - Trækelasticitetsmodul - Trækstyrke - Trækstyrke - Hulrandsstyrke - Hulrandsstyrke - Bøjestyrke - Bøjestyrke - Forskydningsstyrke - GPa Annex D, EN Minimumskrav til egenskaber Klasse E GPa GPa Klasse E Annex E, EN Annex E, EN Armering af kompositprofilerne Armeringens rolle i kompositmaterialer er hovedsageligt at tilføre materialet mekaniske egenskaber som styrke og stivhed. Men også de elektriske egenskaber afhænger af armeringen, og armeringstypen er derfor af afgørende betydning for profilets egenskaber. De mest almindelige typer af armering er glasfibre og kulfibre. Glasfibre tilfører materialet gode all-round egenskaber, hvor kulfibre først og fremmest giver høj stivhed. Glasfiberforstærkede profiler giver elektrisk isolation og elektromagnetisk transparens, hvorimod kulfiber giver elektrisk ledende profiler. Orienteringsretningen af armeringen af stor betydning for det færdige emnes egenskaber i forhold til belastningerne. Der arbejdes på at udvide standarden til også at omfatte retningslinier for konstruktionsprofilers kemikaliebestandighed og brandtekniske egenskaber. Produktionsmetoden pultrudering Pultrudering er en proces til kontinuerlig at fremstille kompositprofiler med konstant tværsnit og med materialeegenskaber, der nøjagtigt er tilpasset anvendelsen. Metoden sikrer en konstant og reproducerbar kvalitet. Processen er i princippet enkel, og har i sin grundudformning været anvendt siden halvtredserne. Pultrudering foregår ved, at kontinuerligt armeringsmateriale trækkes gennem et styr, hvor fibrene Sammensætningen af armerings- og matrixtyper. Matrix Armeringen kan kombineres med forskellige former for matrix. Matrixens rolle i et kompositprofil er dels at binde armeringen sammen, dels at holde armeringen placeret de korrekte steder i forhold til tværsnittet Principskitse af pultruderingsprocessen 32 OPSLAG 2008 Håndbog For Bygningsindustrien

3 for optimal udnyttelse af de mekaniske egenskaber. Matrixtypen er ligeledes bestemmende for egenskaber som korrosionsbestandighed, elektrisk isoleringsevne, brand og temperaturbestandighed. Grundlæggende er følgende fire matrixtyper velegnede til pultruderingsprocessen: Polyester, vinylester, epoxy og fenol Polyester er den mest anvendte matrixtype, idet den giver en komposit med gode allround-egenskaber. Det er også normalt denne type, der anvendes til konstruktionsbrug. Vinylester anvendes ved ekstremt høje krav til korrosionsbestandighed. Epoxy bruges hovedsageligt til kulfiberarmerede profiler, mens fenol bruges hvor der stilles krav om høj brandmodstandsevne, temperaturbestandighed, lav røgudvikling og meget lille flammespredning under brandpåvirkning. Profiler fremstillet hos Composites er sammensat af forskellige former for rovings (tynde fiberbundter) og forskellige typer komplekst væv og måtter. boltudtræksstyrken og de mekaniske egenskaber i tværgående retning. Sammensætningen af roving og måtter kan designes efter de krav, der stilles til det enkelte profil. Armeringsindholdet i konstruktionsprofiler ligger normalt på minimum 60% efter vægt. Profilprogram Composites markedsfører et standard-profilprogram specielt udviklet til konstruktionsformål. Profilerne fremstilles, så de som nævnt minimum opfylder kravene i den europæiske standard for pultruderede konstruktionsprofiler - EN 13706, Klasse E23. Composites profilprogram. Rovingtyper, der anvendes i produktionen af kompositprofiler. Konstruktionsprofiler er ofte udsat for belastninger på tværs af profilets længde (dvs. på tværs af pultruderingsretningen), ligesom disse profiler ofte skal kunne modstå udtrækskræfter fra bolte og lignende. Desuden anvendes måtter og væv med forskellig orientering af fibrene. Måtter og væv med orientering af fibre mellem 45 og 90 bidrager hovedsageligt til at forbedre Riste og planker Gitterriste, profilriste og planker i glasfiberarmeret plast er også en væsentlig del af konstruktionsprogrammet. Både profiler, riste og planker er velegnede i aggressive miljøer, hvor korrosionsbestandighed er afgørende. Det kan være på boreplatforme, i renseanlæg eller kemisk industri. I konstruktionsprogrammet indgår også en serie patenterede beslag, som er udviklet specielt med henblik på effektiv samling af konstruktionsprofiler. Måttetyper til armering af kompositprofiler. Eksempler på riste, planker og profiler fra. OPSLAG 2008 Håndbog For Bygningsindustrien 33

4 Beregning af konstruktioner På s hjemmeside kan man efter registrering gratis downloade virksomhedens omfattende Konstruktionshåndbog i PDF-format. Håndbogen er udarbejdet som et værktøj til ingeniører, arkitekter og teknikere, der har brug for at dimensionere konstruktioner udført med konstruktionsprofiler. Som et supplement til s Konstruktionshåndbog findes også et beregningsværktøj på hjemmesiden. Med dette program kan man beregne konstruktionsprofilernes bæreevne som bjælker og søjler. Programmet er avanceret, men alligevel ukompliceret at anvende, idet man beregner bjælker og søjler i én længde. Hvis en bjælke eller søjle er underdimensioneret, vil programmet selv foreslå en alternativ profildimension. Skridsikre og korrosionsfire planker For at minimere risikoen for lugtgener har Skive rensningsanlæg overdækket spildevandstanke med planker i komposit. For Skive renseanlæg har det specielt været af betydning, at plankerne kan leveres med kvartssandbelægning, så gangarealet er skridsikkert, også når det regner og sner. Det aggressive spildevand havde gradvist fået aluminiumplankerne til at korrodere på Aars Renseanlægs rotorbro. Derfor valgte man at fjerne de forvitrede aluminiumplanker og i stedet montere planker af komposit. konstruktionskatalog. Eksempler på anvendelse af kompostiprofiler Standardkoncept til letvægtsbroer tilbyder et standardkoncept til lette, stærke, korrosions- og vejrbestandige broer i komposit. Broen er enkel og hurtig at samle og montere direkte på stedet. Broen bygges af konstruktionsprofiler og samles med standardbeslag. Brodækket består af planker eller riste, med anti-slip overflade. Skive rensningsanlæg. Overdækning med kompositprofiler. Translucent solskærm I det kvadratmeter store kongres- og koncertcenter Palacio de Congresos i den spanske by Badajoz skabes udblik og gennemskinnelighed med translucente kompositprofiler, der danner en stor ydercirkel omkring den runde hovedbygning. Om dagen er den udvendige kompositfacade en solskærm, der omdanner det stærke sollys til et behageligt diffust lys. Om aftenen bliver hegnet til en blid rotunde af lys i landskabet. Pilehegnets store ring har en diameter på 75 meter og en højde på 14 meter, og man har anvendt mere end 12 km kompositprofiler, udviklet og produceret i Danmark af Composites. Kompositprofilerne er fastgjort på spinkle galvaniserede stålsøjler med en afstand af 8 meter. Arkitekter: José Selgas og Lucía Cano Laso. Anløbsbro til færge. Palacio de Concressos, Badajoz. Translucente profiler. 34 OPSLAG 2008 Håndbog For Bygningsindustrien

5 Gang- og vejbroer i komposit Profiler i komposit anvendes i stigende grad til brobyggeri rundt omkring i Europa. I visse tilfælde er hele broen fremstillet af kompositprofiler, men ofte kombineres kompositprofilerne med andre materialer som for eksempel stål. Vejdirektoratet i det tyske forbundsland Hessen har installeret en letvægtsbro i komposit, fremstillet af profiler fra Composites. Den 27 meter lange og 5 meter brede bro består af kompositprofiler, der er limet på to ståldragere, så de tilsammen danner den bærende konstruktion. Lav-energi vinduer Et komposit-baseret produkt til byggesektoren er producenten PRO-TEC Vinduers model PRO-TEC 7. Vinduet er opbygget af en indre trædel og en ydre del af kompositprofiler, produceret af Composites. De meget slanke profiler muliggør integrerede facadeløsninger uden dobbeltkarme. Den meget lave U-værdi på 0,76 W/m 2 K og energitilskuddet gennem vinduet (op til 7 kwh/m 2 ) gør det muligt at reducere energitabet med op til 60% sammenlignet med traditionelle moderne lav-energi vinduer. Friedberg, Hessen, Tyskland. Letvægtsbro i komposit. PRO-TEC 7 vinduesprofil sammemsat af træ og komposit. s egen nye fabriksbygning Med sin egen nye fabriksbygning i Middelfart demonstrerer de nye muligheder, som profiler af komposit tilbyder europæiske producenter af vinduer og facader. Den 300 m lange facade brydes af smalle bånd af kompositvinduer, udført af smalle og elegante profiler, ja faktisk er hele facaden beklædt med translucente plader i komposit, der giver en særlig lysvirkning, når solen rammer materialet. Arkitekt: Professor Jan Søndergaard, KHR Arkitekter A/S. Kirke i komposit Den nye Hellig Kors Kirke i Jyllinge er forsynet med translucente plader af komposit på tag og facader, således at det har været muligt at opnå et helt specielt visuelt udtryk i en kombination af lys og struktur. Væggenes dobbeltkonstruktion i glasfiberkomposit, hvis celleopbygning ligeledes i komposit-materiale fremstår fuldstændig gennemsigtigt, tillader lysgennemgang samtidig med at konstruktionen opretholder den lovmæssige isoleringsevne. Composites A/S, Middelfart. Facadebeklædning og konstruktive profiler i komposit. Arkitekt Jan Søndergaard, KHR. Hellig Kors Kirke Ark. Prof. Jan Søndergaard, KHR Arkitekter. Composites A/S, Middelfart. Mødelokale. OPSLAG 2008 Håndbog For Bygningsindustrien 35

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger.

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Slutrapport for ELFORSK-projekt 337-094 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport DTU Byg R-187 2008 ISBN 9788778772626 1

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

En Verden i Plast. Plastens abz

En Verden i Plast. Plastens abz En Verden i Plast Plastens abz Redaktion: Plastindustrien i Danmark Bestilling: Plastindustrien i Danmark Nørre Voldgade 48, 1358 København K e-mail: pd@plastindustrien.dk Oplag: 50.000 / 1999 Pris: Kr.

Læs mere

Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved. Se det fulde program på side 26

Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved. Se det fulde program på side 26 1 2015 Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved Saint Gobain R&D Nordic Schüco Danmark Dow Corning /Mikkelsen Arkitekter m3 Arkitekter Skandinaviska Glassystem

Læs mere

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvad er det? Det er med til at holde

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Vis hvem du er med unikke yderdøre

Vis hvem du er med unikke yderdøre Yderdøre ADVANCE - LINE Vis hvem du er med unikke yderdøre spændende»stjerneskud«af yderdøre, der forener kvalitet med dit personlige udtryk 5 Stil krav til din yderdør 6 Klassiske yderdøre 8 Funktionelle

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde?

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser Udarbejdet for Undervisningsministeriet Februar 2009 Bruno Clematide Rikke Fog-Møller Michael

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

- pas godt på dem. Hænderne er dit fineste værktøj. Handsker Handsker. Beskyt dig mod dårlige handsker. Krom i læderhandsker

- pas godt på dem. Hænderne er dit fineste værktøj. Handsker Handsker. Beskyt dig mod dårlige handsker. Krom i læderhandsker Hænderne er dit fineste værktøj - pas godt på dem Beskyt dig mod dårlige handsker Håndsved er en mild form for syre, som kan opløse overskydende kemikalier fra produktionen af handsker. Disse kemikalierester

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn

Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn BYG DTU, Danmarks Tekniske Universitet Eksamensprojekt udført af: Marianne Hornuff Helle Rasmussen Maj 2003 Vejledere: Svend

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Historie og fremtid. LED ens historie fra indikator til illuminator

Historie og fremtid. LED ens historie fra indikator til illuminator Historie og fremtid Forventningerne til LED er er store, fordi udviklingen siden 1996 nærmest er eksploderet, men anskaffelsesprisen er stadig meget høj i forhold til lysdiodernes begrænsede lysmængde.

Læs mere

Reparation af beton. Løsninger til retablering af betons holdbarhed

Reparation af beton. Løsninger til retablering af betons holdbarhed Reparation af beton Løsninger til retablering af betons holdbarhed 2 Reparation af beton Løsninger til retablering af betons holdbarhed Indhold 03 _ Master Builders Solutions fra BASF 04 _ Reparations-

Læs mere

projekt aktiviteter 2008/12 cluster for udvikling af byggeri

projekt aktiviteter 2008/12 cluster for udvikling af byggeri aktiviteter 2008/12 partnerskabelsevidensdelingopenbusinessmodelseminarblueoceanstrategi innovationforretningsudviklingworkshopfaciliteringnetværkkonferencer cluster for udvikling af byggeri innovate create

Læs mere

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET RESUMÉ Ved brug af træ til småkonstruktioner i have og landskab må konstruktionens ønskede levetid afstemmes med træart og graden af konstruktiv

Læs mere

RMIG Mønsterkatalog 208

RMIG Mønsterkatalog 208 Perforering uden grænser RMIG Mønsterkatalog 208 2 Indhold Beskrivelse af en perforeret plade 4... Velkommen til RMIGs mønsterkatalog. Formålet med dette katalog er at inspirere og oplyse om de mange forskellige

Læs mere

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden.

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden. 262 EMC SKABE MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 MCSE 268 IP 54, NEMA 12, IK10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Sidepaneler Døre Adskillelse plade Pakning Bund og topplader

Læs mere

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov.

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Vi giver opbyggere flere muligheder. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

KASTRUP producerer vinduer og døre, der holder form og funktion mange år frem måske resten af din levetid.

KASTRUP producerer vinduer og døre, der holder form og funktion mange år frem måske resten af din levetid. Kig ind til kastrup FORORD Danskerne skifter vinduer som aldrig før. Ikke bare for at kunne nyde udsigten, men fordi vinduer og døre er et centralt element i husets energiregnskab. En lav årlig kvadratmeterudgift

Læs mere

Anerkendt for høj k valitet

Anerkendt for høj k valitet AV K s k yd eve n t i l e r Anerkendt for høj k valitet AV K da n m a r k A /S AVK er anerkendt worldwide Mere end 40 år i branchen AVK introducede den første skydeventil til vand i 1969, og otte år senere

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

LED-projEktørEr os-, of-, AF-SEriErnE LED-projEktørEr os-, of-, AF-SEriErnE

LED-projEktørEr os-, of-, AF-SEriErnE LED-projEktørEr os-, of-, AF-SEriErnE LED-PROJEKTØRER DK OS-, OF-, AF-SerieRNE LED-projektører OS-, OF-, AF-serierne 4 den nye led-dimension 11 OS-spots 19 Of-projektører 2 INDHOLD 29 af-projektører 34 sortiment INDHOLD 3 04 Den nye led-dimension

Læs mere