SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet"

Transkript

1 SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

2 SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men det er mulighederne, der gør SkanDeks patenterede tagelementer til den bedste og mest effektive løsning til flade tage. Kombinationen af stor styrke og en spændvidde på op til 22 meter åbner en række nye muligheder for bygherrer og arkitekter. Et enkelt element er således i stand til at dække op til 79 m2. I praksis betyder det, at der kan spares på de bærende konstruktioner. Dermed er der mulighed for en ny og langt større udnyttelsesgrad af rummene i byggeriet. SkanDek tagelementer består af 100% uorganiske materialer, hvilket medvirker til en meget lang holdbarhed. Samtidig er forholdet mellem bredde, højde og vægt langt bedre end tilsvarende konstruktioner. Derfor er SkanDek tagelementer både tynde - og meget lette at håndtere. Et tag, der består af SkanDek tagelementer, kan monteres 8-10 gange hurtigere end et tag i en traditionel konstruktion. Det er rationelt og økonomisk fordelagtigt - og betyder samtidig hurtigere færdiggørelse af resten af byggeriet.

3 Varmetab Isoleringsevnen af en konstruktion angives som U-værdi, kaldet transmissionskoefficient. U-værdien angiver, hvor stor en varmemænde, målt i Wh, der i løbet af en time strømmer gennem 1 m 2 af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den indvendige og den udvendige side er 1 C. SkanDek tagelementer tilpasses individuelt til de aktuelle isoleringsbehov. Dog kan et standard SkanDek tagelement opfylde den U-værdi der er beskrevet i BR95 for loft og tagkonstruktioner. U-værdien er beregnet på baggrund af DS418, Dansk Ingeniørforenings regler for beregning af bygningers varmetab. Resultaterne af henholdsvis BS30 og BS60 - prøvningerne fremgår af prøvningsrapporterne PG11336 og PG Tagfolie 30 mm mineraluld mm galvaniseret SkanDek bjælke mm mineraluld Aluarmeret dampspærre Brandforhold I Bygningsreglementet er bygningsdele placeret i forskellige brandtekniske klasser. Der skelnes mellem BD og BS - dvs. branddrøj og brandsikker. BS30 betyder bærende og/ eller adskillende bygningskonstruktion, der er brandsikker i 30 minutter. BS60 står for bærende og/eller adskillende bygningskonstruktion, der er brandsikker i 60 minutter. Til BS-bygningsdele må kun benyttes ubrændbare bygningsmaterialer. Lovkravet på 30/60 minutter skal være opfyldt i henhold til en afprøvning og rapport fra anerkendt laboratorie. SkanDek tagelementer er fuldskalatestet på DBI efter den nye CEN-standard: DS/EN i lastkombination 3.3: Brand + sne + vind, jf. DS409. Et standard SkanDek tagelement (dog med aluarmeret dampspærre), som har følgende opbygning se illustration, vil overholde Brandmodstandsevne i henhold til BS30. Tagfolie 30 mm mineraluld 8 / 100-0,75 mm ståltrapezplade mm galvaniseret SkanDek bjælke mm mineraluld Aluarmeret dampspærre 20 mm mineraluld Et SkanDek tagelement, som har følgende opbygning se illustration, vil overholde Brandmodstandsevne i henhold til BS60.

4 Dimensionering Tagelementer fra SkanDek dimensioneres efter gældende danske normer: DS 409: Sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner. DS 410: Last på konstruktioner. DS 412: Stålkonstruktioner. DS 446: Tyndpladekonstruktioner af stål. Dimensionering er udført for et standard SkanDek element, og resultaterne af maksimal bæreevne er vist i tabellen. Skal elementerne tilpasses ved fx ovenlys, udføres en individuel dimensionering fra sag til sag. Standardløsninger for forankringer og samlinger er dimensioneret på baggrund af de beregnede bæreevner og tilpasset til de maksimale bæreevner og spænd. Lydforhold SkanDek-elementet kan udføres med en perforeret loftbeklædning samt med lydbatts, som har gode lydabsorberende egenskaber. Dette er en effektiv og billig måde at reducere støjgenerne i et arbejdslokale. At-anvisning nr fra Arbejdstilsynet indeholder bestemmelserne med de krav, der stilles til Akustik i Arbejdsrum. Kravene angives som grænseværdier for efterklangstid eller ækvivalent lydabsorptionsareal og beregnes på baggrund af lydabsorptionskoefficienten. Materialets lydabsorption er et udtryk for, hvor stor en del af den indfaldne lydenergi der absorberes pr. fladeenhed. Type 2 Deformation SkanDek-elementets deformation er fastsat ud fra vejledende værdier i DS412 som L/200 af nyttelasten (ekskl. ophæng). Elementerne er udført med en pilhøjde fra fabrikken, der svarer til nedbøjning for 115% af egenvægten og 25% af den karakteristiske snelast. Nedbøjningen er derfor defineret som L/200 i forhold til vandret, da elementerne leveres med en pilhøjde. Den viste tabel er baseret på følgende: SkanDek standardelement med en bredde på 3,60 m, 7 bjælker, l/200 Element type Type 201 Type 301 Type 351 Meter Egenvægt Type Type Type Type Type Type [kn/m 2 ] 0,6 0,69 0,64 0,75 0,67 0,78 Type 1 Prøveemne type 1: SkanDek standardelement med perforeret trapezplade på undersiden. Konstruktionshøjde: 210 mm Praktisk absorptionskoefficient, vægtet absorptionskoefficient og absorptionsklasse i henhold til DS/EN ISO 11654:1997: aw=0,40 (LM). Absorptionsklasse: D. Prøveemne type 2: SkanDek standardelement med lydbatts og perforeret trapezplade på undersiden. Konstruktionshøjde: 240 mm Praktisk absorptionskoefficient, vægtet absorptionskoefficient og absorptionsklasse i henhold til DS/EN ISO 11654:1997: aw=0,80. Absorptionsklasse: B.

5 Elementopbygning SkanDek tagelementer er udført i galvaniseret stål og mineraluld. Derfor er enhver risiko for råd og svamp på forhånd elimineret. Tagelementerne leveres færdige fra fabrik med loft, dampspærre, isolering og tagbeklædning. SkanDek tagelementer kan også leveres med færdige udskæringer for ovenlys mv. - selv ved de største spændvidder. Tagfolie 30 mm mineraluld mm galvaniseret SkanDek bjælke mm mineraluld Dampspærre Lydforhold SkanDek tagelementer kan fra fabrik udføres med en perforeret, lydabsorberende loftbeklædning. Herved reduceres eventuelle støjgener i et arbejdslokale - effektivt og særdeles økonomisk. Varmetab SkanDek tagelementer opfylder som standard U-værdien, der er angivet i BR95 for loft- og tagkonstruktioner. U-værdien er beregnet i henhold til DS418, Dansk Ingeniørforenings regler for beregning af bygningers varmetab. Brand SkanDek tagelementer er som standard godkendt som BS30 - og kan udføres, således at de opfylder brandkravene i BR95. Clinchning SkanDek tagelementer sammenføjes via clinchning - en ny og attraktiv arbejdsmetode, der - i modsætning til svejsning - bevarer korrosionsbeskyttelsen af de sammenføjede bjælker. Ophængssystemer SkanDek tagelementer er som standard dimensioneret for en last på ophæng på 10 kg/m 2. Ved ophæng af fx ventilationsrør, lysarmaturer mv. benyttes vinkelprofiler, der placeres mellem de bærende SkanDek tagelementer.

6 Detailprojektering Levering Montage SkanDek Tagelementfabrik A/S udfører detailprojektering på baggrund af det modtagne projektmateriale. Tagelementerne dimensioneres og udformes i overensstemmelse med gældende normer og standarder - og naturligvis i sam arbejde med kunden og byggeriets rådgivere. Hvert tagelement har mulighed for anhugning med kran. Tagelemen terne leveres så vidt muligt i læsseorden efter montageplanen. Derved undgåes omstakning. Selve montagen udføres i overensstemmelse med montagemappens anvisninger samt montagevejledningen. Levering sker med specialkøretøjer. Hvert læs indeholder det aftalte antal tagelementer - anbragt på specialstrøer/puder. Der er beregnet to timer til aflevering af hvert læs. Tagelementernes kanter er emballeret med krympefolie. Levering sker efter just in time. Det endelige tidspunkt for levering aftaler mon tøren med kørsels afdelingen. Når alle tagelementer er færdig projekteret, udarbejdes en montageplan, som angiver elementnumre, montageretning, mål mv. samt en pakkeliste. Herudfra fremstilles en montagemappe. Det er størrelsen, der gør det - når SkanDek tagelementer sætter helt nye normer for fremtidens byggeri... SkanDek Tagelementfabrik A/S Langelandsvej Hobro Tlf Fax /2004 BSAA Grafik og Webdesign KOMMUNIK Grafiske Løsninger SkanDek udarbejder detailtegninger og forslag til detailløsninger i tilknytning til den valgte tagelementløsning, herunder til tilgrænsende bygningsdele mv.

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Tid er den vigtigste faktor i en brand

Tid er den vigtigste faktor i en brand Tid er den vigtigste faktor i en brand Tiden før ilden spredes. Tiden før giftig røg når mennesker. Tiden det tager brandvæsenet at nå frem til bygningen og nå ud igen. Den tid grundstrukturen i bygningen

Læs mere

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Af Louise Eriksen (Stud. nr. 991622) Christine V. J. Ejlersen (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 10. januar 2003 Forord Forord

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer August 09 Indledning Lorem ipsum Indhold I forbindelse med traditionelle tømrer- og murerkonstruktioner har den danske byggebranche

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Helvægge og dæk af letklinkerbeton

Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brand Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brandmodstandsevne for vægge og dæk af letklinkerbeton Væg- og dækelementer Hæfte 9 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April 2005 Forord / Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

RATIONAL BUILDING COMPONENTS. dpc sandwichpanels. first choice. dpc

RATIONAL BUILDING COMPONENTS. dpc sandwichpanels. first choice. dpc ATIONAL BUILDING COMPONENTS dpc sandwichpanels first choice dpc SANDWICH dpc sandwichpaneler Vi har produktion af sandwichpaneler i både mineraluld og polyurethanskum på flere fabrikker i Europa. Vores

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003

Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003 Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsteknik Titel: Projektering Af Industribyggeri

Læs mere

Lyd i tekniske installationer

Lyd i tekniske installationer Lyd i tekniske installationer Kompetencebrochure Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 5 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 19 3 Geberit

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

Modellernes virkelighed Rapport

Modellernes virkelighed Rapport Etagebyggeri i træ - Fordele og ulemper Modellernes virkelighed Rapport Gruppe B308b ved Aalborg Universitet Esbjerg, forår 2014 1 Titelblad Tema: Modellernes virkelighed Afleveringsdato: 21.5.2014 - Modelanvendelse

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af Cemsystems I/S, Præstegaardsvænget 30

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere