ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner"

Transkript

1 ISOVER FireProtect TM Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: April Erstatter: Blad 890, August 2006

2 Uden isolering af flangekanten side 14 Med isolering af flangekanten side 14 Tabeller side 15- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Beskyttelse af bærende stålkonstruktioner System ISOVER FireProtect TM side 3 ISOVER FireProtect TM Plader side 3 Fastgørelse side 3 Montage af ISOVER FireProtect TM Materiale og værktøj side 4 Montage, I-profiler side 4 Montage, kasseprofiler side 4 Montage, specialprofiler side 4 Fastgørelse med ISOVER FireScrew side 4 Fastgørelse med pins eller strittere side 4 Befæstigelse, placering side 4-5 Hvad sker der ved en brand Ild side 6 Brandforløb side 6 Ubrændbare materialer side 6 Dimensionering for stålbjælker Stålets styrke side 7 Brandmodstand side 7 Dimensionering side 7 HE- og IPE profiler med rektangulær indre omkreds af brandisolering side 8 HE- og IPE profiler med brandisolering der følger profilets omkreds side 8 Rektangulære rør side 8 Kvadratiske rør side 8 Tabeller side 9-12 Søjle af firkantprofil indbygget i letvæg Indvendig væg side 13 Udvendig væg side 13 Dimensionering for HSQ Side 2

3 Beskyttelse - bærende stålkonstruktioner Projektering Beskyttelse af bærende stålkonstruktioner Stålkonstruktioners bæreevne reduceres kraftigt med den temperaturstigning, en brand forårsager. ISOVER FireProtect er et enkelt og pålideligt system til at begrænse temperaturstigningen i stålet. System ISOVER FireProtect TM System ISOVER FireProtect giver en effektiv beskyttelse af bærende stålkonstruktioner. Det indeholder få komponenter og monteres uden komplicerede og dyre hjælpemidler. Systemet anvendes både til søjler og bjælker af stål. Med systemet kan brandisolering i klasserne fra BS 30 til BS 240 udføres. Fig Værktøj til montage af ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse i to timer (BS 120) er normalt det højeste krav myndighederne stiller i Danmark. System ISOVER FireProtect er dokumenteret i henhold til ENV Dokumentationsrapport: SINTEF ISOVER FireProtect TM plader ISOVER FireProtect plader består af specialfremstillet stenuld. Produktvalget baseres på krav til brandisoleringen, isoleringstykkelsen og mekaniske egenskaber. Man kan vælge mellem plader med normalt vaffelmønster på overfladerne eller med en glasvliesbelægning på én side afhængig af evt. efterbehandling af overfladerne. Fastgørelse Først og fremmest anbefales montage med ISOVER FireScrew, men andre metoder er også mulige. En alternativ metode for ISOVER FireProtect er montage med cuphead pins (svejsestifter) eller strittere og låsebrikker. Side 3

4 Montage af ISOVER FireProtect Udførelse Montage af ISOVER FireProtect TM Brandisolering med ISOVER FireProtect TM er et hurtigt, enkelt og sikkert system med letbearbejdeligt materiale og enkle hjælpemidler til montage. Materiale og værktøj ISOVER FireProtect plader ISOVER FireScrew befæstigelsesskruer Isoleringskniv eller lignende Skruetrækker (gerne batteri-drevet) Gummihammer Evt. låsebrikker og strittere eller cuphead pins Montage, I-profiler Skær passtykker på 100 mm bredde af ISOVER FireProtect plader og i længder, der svarer til afstanden mellem flangerne plus 2-3 mm. Hertil anvendes normalt samme plade til isoleringsarbejdet. Dog skal der minimum anvendes en 40 mm tyk plade til passtykkerne. For stålbjælker, som er højere end 400 mm, kræves tillige støtte af et tværgående passtykke, som skal nå ind til profilkroppen.- Montage, kasseprofiler Montage af ISOVER FireProtect på kasseprofiler af stål udføres på samme måde som for I-profiler, men der er ikke behov for passtykker. Ved 3-sidet beklædning af bjælker erstattes den øverste række af ISOVER FireScrew med pins eller strittere pr. 150 mm. Montage, specialprofiler Til store opgaver er det muligt at fremstille og montere ISOVER FireProtect i specialudformning f.eks. isolering omkring runde konstruktioner som vist på figuren. Montage sker efter specielle anvisninger fra Saint-Gobain Isover a/s. Fastgørelse med ISOVER FireScrew ISOVER Firescrew er en befæstigelsesskrue, der er specielt konstrueret til denne form for brandisolering. Skruen og en almindelig skruetrækker er alt, hvad der er nødvendigt for at udføre et hurtigt og korrekt montagearbejde til lave omkostninger. Strittere skal have en diameter på mindst 2,8 mm og låsebrikken skal være mindst 30 mm bred. Befæstigelse, placering Montageafstanden mellem befæstigelserne er uafhængig af, om stålprofilet anvendes som søjle eller bjælke. Pres passtykkerne ind mellem profilflangerne ud for de efterfølgende samlinger i isoleringspladerne og med maksimalt 600 mm afstand. (Ved profilhøjder over 400 mm skrues passtykkerne i de nævnte tværgående passtykker).- Skær ISOVER FireProtect pladerne til med 2-3 mm overmål i bredden.- Skru pladerne fast i passtykkerne og i tilstødende plader ved hjørner. Ved 3-sidet beklædning af I-bjælker med isolering 60 mm erstattes den øverste række af ISOVER FireScrew med pins eller strittere, som fastgøres i bjælkens øverste flange.- Pins eller strittere anvendes tillige som midterbefæstigelse i stålflader, der er bredere end 300 mm. ISOVER FireScrew fås i forskellige længder som angivet i tabellen og med mulighed for specielle længder ved større ordrer. Skruen skal være mindst dobbelt så lang som isoleringslagets tykkelse. Ved fastgørelse på flader med en bredde > 300 mm, samt på andre steder, hvor det ikke er muligt at fastgøre FireProtect ved at skrue pladerne sammen, suppleres med låsebrikker og strittere eller cuphead pins. Fastgørelse med pins eller strittere ISOVER FireProtect pladerne tilskæres med 2-3 mm overmål. Pladerne fastgøres med stritterafstand d 300 mm. Der bruges ca. 10 stk. /m 2. Side 4

5 Montate af ISOVER FireProtect Befæstigelse, placering 4-sidet brandpåvirkning 4-sidet brandpåvirkning 3-sidet brandpåvirkning 3-sidet brandpåvirkning Specialudformning 4-sidet brandpåvirkning 25 mm 150 mm 600 mm 200 mm 200 mm 200 mm Langsgående samling Tvær samling 100 mm Fig Montage af ISOVER FireProtect TM. Side 5

6 Hvad sker der ved en brand? Projektering Hvad sker der ved en brand? Hvad sker der ved en brand? En brand er ild, som man har mistet kontrollen over. Ved dimensionering af stålkonstruktioner må man tage hensyn til den reduktion af styrken, som stålet får på grund af temperaturpåvirkningen ved brand. Ild Ild er en forbrændingsproces, som frigiver varme og lys. For at nære ilden skal der være brændbart materiale, ilt og varme til stede. Mangler én af de tre betingelser, går ilden ud. Flammefasen indtræder, når overtændingen sker. De personer, der befinder sig i rummet på det tidspunkt, har ringe chance for at komme levende ud, og redningsmandskabet har stort set ingen mulighed for at slukke ilden. I flammefasen når temperaturen sit maksimum på omkring 1000 C. Brandisolering af de bærende stålkonstruktioner sikrer, at bygningen ikke styrter sammen. Ubrændbare materialer Et materiales brændbarhed bestemmes efter en international brandprøvningsmetode (ISO 1182). ISOVER FireProtect indeholder så lidt brændbart bindemiddel, at det i praksis ikke bidrager til branden. Derfor er materialet klassificeret som ubrændbart. (A1). Flammefasen Antændingsfasen Afsvalingsfasen Fig Brandforløb. Brandforløb Brandforløbet for brand i en bygning bestemmes først og fremmest af mængden af brændbart materiale. Ilttilførelsen har også stor betydning for brandforløbet. Brandforløbet for en normal brand kan beskrives som vist på figuren. Afsvalingsfasen eller rettere sagt glødefasen. De forkullede rester og gløder giver oftest en kraftig varmestråling fra sig. Selv i denne fase beskytter brandisoleringen stålkonstruktionerne mod skadelig temperaturstigning. Antændelsesfasen er den vigtigste fase set ud fra et sikkerhedssynspunkt. Det er i denne fase, man har mulighed for at udføre redningsindsatsen og slukke branden. Temperaturen stiger hurtigt, og brændbare materialer afgiver brændbare gasser og røg. Når de brændbare gasser når deres antændelsestemperatur, kan der ske overtænding. Side 6

7 Dimensionering for stålbjælker Projektering Dimensionering for stålbjælker Når man dimensionerer en stålkonstruktion, må man tage hensyn til, hvor meget stålet opvarmes under brandpåvirkning, da styrken reduceres ved stigende temperatur. ISOVER FireProtect er et system, der effektivt begrænser temperaturstigningen i den bærende konstruktion. Stålets styrke Stålets styrke mindskes ved høje temperaturer. Den kritiske temperatur er den temperatur, hvor der opstår flydespænding i stålet. Stålets kritiske temperatur afhænger derfor af, i hvilken grad stålets styrke er udnyttet statisk. Brandmodstandsevne Hvor hurtigt stålprofilet når den kritiske temperatur ved en given brandpåvirkning, afhænger af profilets varmekapacitet og af størrelsen af den brandpåvirkede overflade. Opvarmningen sker langsommere jo mindre den påvirkede overflade er. Varmekapaciteten afhænger af materialets specifikke varmekapacitet samt af - - profilets tværsnit. Jo kraftigere tværsnit des større varmekapacitet. For stålprofiler kan denne relation forenklet udtrykkes som det såkaldte sektionsforhold U/A. Eksempel på profiler med lavt sektionsforhold er f.eks. HEB og HEM, mens IPE profiler har højt sektionsforhold. Dimensionering Den kritiske ståltemperatur fastsættes i henhold til gældende norm for stålkonstruktioner. Sektionsforholdet U/A bestemmes ud fra profildata fra stålleverandøren. For de almindeligste profiltyper kan U/A forholdet aflæses i tabellerne side 8. Ud fra kritisk ståltemperatur, U/A forhold samt foreskrevet brandmodstandsevne (antal minutter) aflæses den nødvendige isoleringstykkelse i tabellerne side Ståltemperatur 1,0 0,8 0,4 0,2 η σ akt σ C C Fig Stålets styrke som funktion af temperaturen. b b Højt U/A t h h Lavt U/A U=4b - 2t + 2h U=2b + 2h Fig Sektionsforholdet (U/A) U= isoleringens indre omkreds. [m] A = stålets tværsnitsareal [m 2 ] Fig Højt sektionsforhold giver en hurtigere opvarmning. Dette indebærer, at slanke konstruktioner kræver tykkere isolering. Tid Side 7

8 Dimensionering for stålbjælker Dimensionering for stålbjælker Projektering Dimensionering for stålbjælker I nedenstående tabeller kan U/A forholdet aflæses for en række standard profiler. HE- og IPE profiler med rektangulær indre omkreds af brandisoleringen HE-A U/A U/A HE-B U/A U/A HE-M U/A U/A IPE U/A U/A HE- og IPE profiler med brandisolering der følger profilets omkreds HE-A U/A U/A HE-B U/A U/A HE-M U/A U/A IPE U/A U/A Rektangulære rør VKR (RHS) Højde Bredde Tykkelse U/A U/A Kvadratiske rør VKR (RHS) Højde Bredde Tykkelse U/A U/A U/A-3 tre-sidet brandpåvirkning U/A-4 fire-sidet brandpåvirkning Side 8

9 Dimensionering for stålbjælker Isoleringstykkelse for ISOVER FireProtect TM ved kritisk ståltemperatur 350 C U/A Brand modstands tid i minutter Isoleringstykkelse for ISOVER FireProtect TM ved kritisk ståltemperatur 400 C U/A Brand modstands tid i minutter Side 9

10 Dimensionering for stålbjælker Isoleringstykkelse for ISOVER FireProtect TM ved kritisk ståltemperatur 450 C U/A Brand modstands tid i minutter C Isoleringstykkelse for ISOVER FireProtect TM ved kritisk ståltemperatur 500 C U/A Brand modstands tid i minutter Side 10

11 Dimensionering for stålbjælker Isoleringstykkelse for ISOVER FireProtect TM ved kritisk ståltemperatur 525 C U/A Brand modstands tid i minutter Isoleringstykkelse for ISOVER FireProtect TM ved kritisk ståltemperatur 550 C U/A Brand modstands tid i minutter Side 11

12 Dimensionering for stålbjælker Isoleringstykkelse for ISOVER FireProtect TM ved kritisk ståltemperatur 600 C U/A Brand modstands tid i minutter Isoleringstykkelse for ISOVER FireProtect TM ved kritisk ståltemperatur 650 C U/A Brand modstands tid i minutter Side 12

13 Søjle af firkantprofil indbygget i letvæg Projektering Søjle af firkantprofil indbygget i letvæg Indbygges stålsøjler i lette skillevægge eller ydervægge med beklædning af gipsplader, kræves der ikke så store isoleringstykkelser. Det skyldes at gipspladerne bidrager til beskyttelsen og at søjlen ikke brandpåvirkes på samme måde som en fritstående søjle. Skillevæg 2 x 12,5 eller 1 x 12,5 mm almindelig gipsplade Ydervæg 2 x 12,5 eller 1 x 12,5 mm almindelig gipsplade Regler af træ eller stål Regler af træ eller stål ISOVER isolering ISOVER isolering 2 x 12,5 eller 1 x 12,5 mm almindelig gipsplade 9 mm vindgips Fig Isolering af firkantprofil i skillevæg og ydervæg Isoleringstykkelsen afhænger af, brandklassen, den kritiske ståltemperatur, antallet af gipsplader i den indvendige beklædning, og godstykkelsen for firkant-profilet. Firkantprofilet kan placeres vilkårligt i forhold til træ- eller stålreglernes placering. Skillevæg Ydervæg Isoleringstykkelse d i mm Brandklasse Brandklasse Gipsplader på indvendig vægfladerne Godstykkelse firkant-profil BS 60 BS 90 BS 60 BS 90 Kritisk ståltemperatur Kritisk ståltemperatur 450 C 500 C 550 C 600 C 450 C 500 C 550 C 600 C 450 C 500 C 550 C 600 C 450 C 500 C 550 C 600 C 5 mm x 12,5 mm 2 x 12,5 mm 6 mm mm mm mm * 20* 20* 20* mm * 20* 20* 20* mm * 20* 20* 20* mm * 20* 20* 20* * Profilet behøver kun at isoleres med FireProtect på 3 sider. Den uisolerede side vender mod ydersiden af væggen. Fig Med isolering af flangekant Side 13

14 Dimensionering for HSQ Projektering Dimensionering for HSQ HSQ-profiler anvendes ofte i kombination med dæk af betonelementer. Her hjælper betonelementet med at køle stålprofilet og derfor kræves der ikke så store isoleringstykkelser.isoleringstykkelsen afhænger af, brandklassen, den kritiske ståltemperatur, betonelementets densitet, og godstykkelsen for HSQ-profilets underflange. Isoleringen kan udføres på to måder: med og uden isolering af flangekanten. Uden isolering af flangekanten. Hvis flangens godstykkelse er 15 mm eller mindre kan man i nogle tilfælde undlade at isolere flangekanten. Så skal FireProtect-pladen blot gå mindst 50 mm udenfor flangen i begge sider. Tætning 50 mm max 300 mm max 300 mm 50 mm Fig Uden isolering af flangekant Med isolering af flangekanten FireProtect fastholdes med 2 eller flere rækker af strittere eller pins afhængigt af flangens bredde. Isoleringen tildannes så dens bredde svarer til profilflangen + 2 gange isoleringstykkelsen d. Flangekanterne beskyttes med en strimmel FireProtect med samme tykkelse som flangen og med bredde svarende til isoleringstykkelsen, d. d Tætning d d max 300 mm max 300 mm d Fig Med isolering af flangekant Side 14

15 Dimensionering for HSQ Projektering Dimensionering for HSQ Uden isolering af flangekanten Isoleringstykkelse d mm Densitet af betondæk 660 kg/m kg/m kg/m3 Fig Tykkelse af flange Brandklasse BS 30 BS 60 BS 90 Kritisk ståltemperatur 400 C 500 C 600 C 400 C 500 C 600 C 400 C 500 C 600 C 8 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Med isolering af flangekanten Isoleringstykkelse d mm Densitet af betondæk Tykkelse af flange Brandklasse BS 30 - BS 120 BS 180 BS 240 Kritisk ståltemperatur 400 C 500 C 600 C 400 C 500 C 600 C 400 C 500 C 600 C 8 mm mm kg/m 3 12 mm mm mm mm mm mm kg/m 3 12 mm mm mm mm mm mm kg/m 3 12 mm mm mm mm Fig Side 15

16 Få svar på dine spørgsmål om ISOVER FireProtect TM Har du brug for mere information om ISOVER FireProtect TM. I vores datablade finder du de tekniske detaljer. Databladene finder du på På hjemmesiden finder du også din lokale kontakt hos ISOVER. Saint-Gobain ISOVER A/S Østermarksvej Vamdrup Telefon Telefax isover-inhouse

ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: August 2006. Erstatter: Blad 890 s.1-12, August 2003 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Hvad sker der ved en

Læs mere

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Projektering Revideret maj 2015 Gyproc Håndbog 9 335 Projektering / Brandisolering af bærende

Læs mere

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Projektering Revideret juni 2016 Gyproc Håndbog 9 335 Projektering / Brandisolering af bærende

Læs mere

PROMATECT -L Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -L Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -L er en ubrændbar plade, der bruges til brandbeskyttelse af alle typer af stålkonstruktioner. Pladen er lavet af uorganisk kalciumsilikat og

Læs mere

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT -H er en ubrændbar plade, der bruges til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tørt miljø, og i områder hvor der

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner BETEGNELSE: CE MK EN Godkendelse MK 5./5 MK 6.0/66 EN 50- Udstedt: 0-0-8 Gyldig til: 0-0-0 Udstedt i medfør af byggelovens 8 stk. Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vaffelplader type VBSL 0/80 BESKRIVELSE:

Læs mere

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri ~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 HVORFOR ISOLERE STÅL 4 STÅLETS

Læs mere

PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER

PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER Den brandfaste gipsplade 2 PRÉGYFEU-A1 PRÉGYFEU-A1: BRANDFAST GIPSPLADE BEKLÆDNING Prégyfeu-A1-pladen er en fuldstændig brandfast gipsplade i brandklasse

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

FireFree ScandiBoard 850

FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 Brandsikring af stålkonstruktioner R30 - R180 Vare nr. DB nr. Tykkelse Bredde Længde Areal m² Plader pr. palle Areal pr. palle m² 40001 5214456 22 mm 1220 mm 1000 mm 1,22 90 109,80

Læs mere

FireFree ScandiBoard 850

FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 Brandsikring af stålkonstruktioner R30 - R180 Vare nr. DB nr. Tykkelse Bredde Længde Areal m² Plader pr. palle Areal pr. palle m² 40001 5214456 22 mm 1220 mm 1000 mm 1,22 90 109,80

Læs mere

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Generelt omkring montering Bearbejdning af : plader tilpasses med f.eks håndsav eller maskinsav med sug. Ved 15 mm tykke plader, kan der anvendes kniv efterfulgt

Læs mere

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plade 1 (10)

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plade 1 (10) Protecta 1 (10) 12 16 Indholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 1 Generel montageanvisning; brandisolering af stål Side 2 Brandisolering af stål i facade og gipsvægge Side Brandisolering af stålpladetage

Læs mere

PROMATECT -200 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -200 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner PROMATECT -00 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -00 PROMATECT -00 er en ubrændbar plade til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tørt miljø. PROMATECT -00 er en kalciumsilikatplade

Læs mere

TEKNISK DATABLAD Protecta Hårdplade Plus

TEKNISK DATABLAD Protecta Hårdplade Plus TEKNISK DATABLAD - 1 - Hårde plader til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Hårdplade Plus er en plade som kan bruges til blandt andet brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner. Pladerne består

Læs mere

PROMAPAINT -SC4 Brandmaling Produktdatablad B 81.0

PROMAPAINT -SC4 Brandmaling Produktdatablad B 81.0 Dato: 290714 Re:271016 PROMAPAINT -SC4 Brandmaling Produktdatablad B 810 PROMAPAINT -SC4 er en opskummende brandhæmmende maling baseret på vand Malingen er fiberfri og giver et mat hvidt udseende med en

Læs mere

Nullifire brandmaling til utendørs konstruktioner

Nullifire brandmaling til utendørs konstruktioner Brandmaling til bærende stålkonstruktioner Nullifire brandmaling til utendørs konstruktioner Type S605 Xylenbasert MK-godkendelse 6.10/1025 Teknisk information: Scandi Supply a/s Brovadvej 64, 7000 Fredericia

Læs mere

PROMAPAINT -SC3 Brandmaling Produktdatablad B 80.0

PROMAPAINT -SC3 Brandmaling Produktdatablad B 80.0 Dato: 29.07.14. Re.:27.10.16. PROMAPAINT -SC3 Brandmaling Produktdatablad B 80.0 PROMAPAINT -SC3 er en opskummende brandhæmmende maling baseret på vand. Malingen er fiberfri og giver et mat hvidt udseende

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

NYHED Brandsikring af kompositbjælker CONLIT BRANDSIKRING. Kompositbjælker stål/beton R120

NYHED Brandsikring af kompositbjælker CONLIT BRANDSIKRING. Kompositbjælker stål/beton R120 OKTOBER 2016 ROCKWOOL DANMARK NYHED Brandsikring af kompositbjælker CONLIT BRANDSIKRING Kompositbjælker stål/beton R120 Brandsikring af kompositbjælker stål/beton Tekniske data, CONLIT 150 Myndigedskrav

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge 2.2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler 51 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge Indhold...53 Systembeskrivelse...53

Læs mere

Underkonstruktion til atrium lysbånd

Underkonstruktion til atrium lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium lysbånd Ny Ny Underkonstruktion til atrium lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd med 5-40 hældning ovenlysmoduler, der vægmonteres som lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Underkonstruktion til atrium rytterlys

Underkonstruktion til atrium rytterlys ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium rytterlys Ny Ny Underkonstruktion til atrium rytterlys med 25-45 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium rytterlys, kan fastgøres på en underkonstruktion

Læs mere

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Eksempler på beregnede konstruktioner. Beregning af bæreevne og brandmodstand. Træs brandegenskaber. Beregning efter Eurocode 5, del 1-2 (brand)

Eksempler på beregnede konstruktioner. Beregning af bæreevne og brandmodstand. Træs brandegenskaber. Beregning efter Eurocode 5, del 1-2 (brand) , Temadag om brandsikkert byggeri, december 2015 Eksempler på beregnede konstruktioner REI 60-etageadskillelse REI 60-væg Beregning af bæreevne og brandmodstand Jørgen Munch-Andersen, 2 Træs brandegenskaber

Læs mere

2. OPLAG, 6. udgave, 10. marts 2015 Erstatter 5. udgave, 1. juni ISOVER HVAC håndbog

2. OPLAG, 6. udgave, 10. marts 2015 Erstatter 5. udgave, 1. juni ISOVER HVAC håndbog 2. OPLAG, 6. udgave, 10. marts 2015 Erstatter 5. udgave, 1. juni 2014 ISOVER HVAC håndbog Indholdsfortegnelse Indhold Side Indholdsfortegnelse Sådan bruger du tabellerne Fastholdelse af isolering Lovgivning:

Læs mere

ISOVER ULTIMATE Fireboard. - Brandbeskyttelse af betonhuldæk

ISOVER ULTIMATE Fireboard. - Brandbeskyttelse af betonhuldæk ISOVER ULTIMATE Fireboard - Brandbeskyttelse Le lo Med 20 mm ISOVER ULTIMATE Fireboard fås: R 120 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 120] Baggrund Erhvervs- og byggestyrelsens eksempelsamling Tabel 3.1 angiver,

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ At være maler handler ikke blot om at arbejde med æstetiske værdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbejder med brandbeskyttelsesmaling, har du en afgørende

Læs mere

PROTEGA STÅLHÅNDBOGEN. NOVATHERM 4FRe

PROTEGA STÅLHÅNDBOGEN. NOVATHERM 4FRe PROTEGA STÅLHÅNDBOGEN BEREGN NOVATHERM 4FRe At være maler handler ikke blot om at arbejde med æstetiske værdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbejder med brandbeskyttelsesmaling,

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Brandisolering af ventilationskanaler Montagevejledning iht. DS 428 4. udgave 2011. November 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. ULTIMATE og U Protect - standarden for høj ydeevne 3 2. Isolering

Læs mere

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning ovenlysmoduler Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 ovenlysmoduler installeret i en rytterlysløsning med spær med 5 hældning monteres på

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Læs mere

Eksempler på bygningsdele og beklædninger m.v., der tilfredsstiller de brandtekniske krav

Eksempler på bygningsdele og beklædninger m.v., der tilfredsstiller de brandtekniske krav Bilag 3 103 Brandtekniske eksempler Eksempler på bygningsdele og beklædninger m.v., der tilfredsstiller de brandtekniske krav De efterfølgende eksempler på bygningsdele og beklædninger m.v. tilfredsstiller

Læs mere

bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.0 Vindspærreplade Ansvarsfraskrivelse Bygningsdelsbeskrivelsen forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige inden for bygningsdelsbeskrivelsens fagområder, og anvendelsen fritager ikke

Læs mere

sonocare vægsystem / Vægge

sonocare vægsystem / Vægge sonocare vægsystem / Vægge Samme lydreduktion og brandbeskyttelse som en standard skillevæg. Samme tykkelse som en standard skillevæg. Forskel: Lydabsorption. Sonocare indeholder det hele. Det er en ny

Læs mere

5.1 Gyproc Gipsplader

5.1 Gyproc Gipsplader 5.1 5.1 Gyproc Håndbog 9 483 5.1 Indhold... 485 Gyproc GN 13 Normal... 485 Gyproc GNE 13 Normal Ergo... 486 Gyproc GS 6 Super... 487 Gyproc GSE 6 Super Ergo... 488 Gyproc GRE 13 ROBUST TM Ergo... 489 Gyproc

Læs mere

Underkonstruktion til lysbånd

Underkonstruktion til lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til lysbånd Underkonstruktion til lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler installeret i en lysbåndsløsning monteres på en underkonstruktion af træ, stål eller beton. Underkonstruktionen

Læs mere

Fremgangsmåde i brug af mursko

Fremgangsmåde i brug af mursko Fremgangsmåde i brug af mursko Revision 25.06.2014 Udarbejdet af Claus Jessen FBJ Rådg. Ingeniører A/S Merkurvej 5 6000 Kolding Tlf.: +45 75 26 46 11 Fax: +45 75 26 46 12 CVR nr. 32 76 34 05 www.fbj.dk

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner SikkerhedsBranchen, udvalget for Passiv Brandsikring. Side 1 af 13 Passiv brandsikring Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner December 2017 SikkerhedsBranchen, udvalget for Passiv Brandsikring.

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

DEN INNOVATIVE RØRBØJLE TIL HURTIG MONTERING OG BESKYTTELSE MOD KONDENSDANNELSE MED AF/ ARMAFLEX

DEN INNOVATIVE RØRBØJLE TIL HURTIG MONTERING OG BESKYTTELSE MOD KONDENSDANNELSE MED AF/ ARMAFLEX DEN INNOVATIVE RØRBØJLE TIL HURTIG MONTERING OG BESKYTTELSE MOD KONDENSDANNELSE MED AF/ ARMAFLEX Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sikker Euroklasse B/ BL -s3, d0 og stor modstandsdygtighed over for vanddamptransmission

Læs mere

DEN AVANCEREDE RØRBÆRER TIL HURTIG MONTERING OG KONDENSKONTROL MED AF/ARMAFLEX

DEN AVANCEREDE RØRBÆRER TIL HURTIG MONTERING OG KONDENSKONTROL MED AF/ARMAFLEX Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) DEN AVANCEREDE RØRBÆRER TIL HURTIG MONTERING OG KONDENSKONTROL MED AF/ARMAFLEX Opfylder Euroclass B/B L -s3,d0 og meget modstandsdygtig

Læs mere

Passiv Brandsikring Stålkonstruktioner. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Passiv Brandsikring Stålkonstruktioner. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Passiv Brandsikring Stålkonstruktioner Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner August 2017 1 Indhold Indledning Brandmodstand Kritisk ståltemperatur Sektionsfaktor Krav i Bygningsreglementet Standarder

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

DS/EN DK NA:2014

DS/EN DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra

Læs mere

Produkter til brandlukning

Produkter til brandlukning BRANDSIKRING FLOW OF ENERGY NEOTHERM /04 2019 Indhold Pyrocoustic akryl brandfuge 3 PyroPro HPE grafit brandfuge 4 PipeBloc PWP brandpakning 5 PipeBloc PCP brandmanchet 6 Stopseal brandplade 7 FIREprotect

Læs mere

Teknisk datablad: Produktnavn PipeBloc PWP brandpakning Produktkode PW Dato for oprettelse 21/07/2014 Version 02 Unik ID kode PWP. Kort om produktet:

Teknisk datablad: Produktnavn PipeBloc PWP brandpakning Produktkode PW Dato for oprettelse 21/07/2014 Version 02 Unik ID kode PWP. Kort om produktet: Teknisk datablad: Produktnavn PipeBloc PWP brandpakning Produktkode PW Dato for oprettelse 21/07/2014 Version 02 Unik ID kode PWP Kort om produktet: PipeBloc PWP brandpakning designet og testet til at

Læs mere

Nullifire SC902 Brandmaling

Nullifire SC902 Brandmaling Nullifire SC902 Brandmaling Vare nr. Navn Salgsenhed EAN Stk. pr. palle 30025 Nullifire SC902 Brandmaling A+B 25 kg 25 kg 5060211925863 24 x 25 kg 30031 Nullifire Repair Kit SC900 4,7 kg 5060211925900

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

DEN INNOVATIVE RØRBÆRER

DEN INNOVATIVE RØRBÆRER DEN INNOVATIVE RØRBÆRER Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sikker forebyggelse af varmebroer Miljøvenlige, lastbærende segmenter af letvægts-pet Hurtig montering takket være den selvklæbende lukning 21 Powered

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1488

Godkendelse MK 6.10/1488 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Bærende og ikke-bærende BS-ydervægge 30 og 60. GODKENDELSESINDEHAVER: Gyproc A/S Hareskovvej 12 4400 Kalundborg Telefon 59 57 03 30 Telefax 59 57 03 01. MÆRKNING: Hver enkelt

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

Svær rørfastgørelse Information svær rørfastgørelse Mærkningssystem for rørslæder Eksempel på betegnelse: Varenr Typebetegnelse: ID-koder:

Svær rørfastgørelse Information svær rørfastgørelse Mærkningssystem for rørslæder Eksempel på betegnelse: Varenr Typebetegnelse: ID-koder: Svær rørfastgørelse MÜPRO Information svær rørfastgørelse Rørslæder, rørbøjler samt tilbehør kan leveres i forskellige udførelser. Varenumre, forskellige materialekombinationer, overflade samt nødvendige

Læs mere

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10 liste 1. april 2012 Teknisk isolering www.armadan.dk IsoverprislisteForsideIDÈ.indd 1 27-03-2012 08:35:52 Indholdsfortegnelse Indhold Side Boaflex 1 Boaflex, stjernekerne 2 TapeLock 3-7 Foamglas rørskåle

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør

5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør Produkter / Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Gyproc Håndbog 9 543 Produkter / Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør Indhold

Læs mere

Montage vejledning til glastag med forsat glas - Nr.450-6/2004

Montage vejledning til glastag med forsat glas - Nr.450-6/2004 Hvis du mangler yderligere information, bedes du venligst kontakte os. Kort resumé af retningslinjerne for montage af glastag, for detaljeret oplysninger om montage se side 3-23. 1. Kontroller styrken

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

DEN ENESTE RØRBØJLE TIL B-s1, d0 ARMAFLEX SYSTEMER MED KRAV OM LAV RØGUDVIKLING

DEN ENESTE RØRBØJLE TIL B-s1, d0 ARMAFLEX SYSTEMER MED KRAV OM LAV RØGUDVIKLING DEN ENESTE RØRBØJLE TIL B-s1, d0 ARMAFLEX SYSTEMER MED KRAV OM LAV RØGUDVIKLING Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Øget sikkerhed på grund af fremragende brandegenskaber og reduceret røgtæthed Opfylder kravene

Læs mere

C300 sandwichsystem Indhold

C300 sandwichsystem Indhold C300 sandwichsystem Indhold Med denne informationsfolder håber vi, at De har fået appetit på at vide mere om det unikke C300 byggesystem. Vi vil meget gerne komme yderligere oplysninger eller give tilbud.

Læs mere

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur Pilkington Pyrodur BRANDBESKYTTENDE GLAS og Pilkington Pyrodur En effektiv barriere mod røggasser, flammer og varmestråling Brandbeskyttende glas: Personlig og materiel sikkerhed Brandbeskyttende Glas

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

BRANDRÅDGIVER BRANDKLASSE 2 OG CFPA - BRANDTEKNISK DIPLOMUDDANNELSE. Bygningsbrand

BRANDRÅDGIVER BRANDKLASSE 2 OG CFPA - BRANDTEKNISK DIPLOMUDDANNELSE. Bygningsbrand BRANDRÅDGIVER BRANDKLASSE 2 OG CFPA - BRANDTEKNISK DIPLOMUDDANNELSE Bygningsbrand HVAD FORSTÅS VED BRAND? Forbrænding er en kemisk proces, hvor brændstoffet går i kemisk forbindelse med ilt hvorved der

Læs mere

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2013 1 28 Generel produktbeskrivelse Typisk detaljetegning Protecta FR Akryl er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Brandmodstandsevne & Brandbeskyttelse

Brandmodstandsevne & Brandbeskyttelse Brandmodstandsevne & Brandbeskyttelse Lovgivning Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 1.2 Dokumentation af byggevares og bygningsdeles brandmæssige egenskaber Beregning Brandprøvning efter gældende

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar!

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar! Universal Rørskål og Lamelmåtte Danmarks hurtigste Vi er Danmarks bedste makkerpar... og de hurtigste! makkerpar! R Isoleringens hurtigste makkerpar er din stærke partner... Universal Rørskål og Lamelmåtte

Læs mere

TEKNISKE BESKRIVELSER

TEKNISKE BESKRIVELSER TEKNISKE BESKRIVELSER SYSTEMLØSNING AF/ARMAFLEX MED FØLGENDE PRODUKTER: AF/ArmaFlex cellegummi isolering ArmaFix AF isoleret rørbærer ArmaFlex Protect brandtætning rørgennemføring ArmaFlex tilbehør - lim

Læs mere

TEKNISKE BESKRIVELSER

TEKNISKE BESKRIVELSER TEKNISKE BESKRIVELSER SYSTEMLØSNING ARMAFLEX ULTIMA MED FØLGENDE PRODUKTER: ArmaFlex Ultima cellegummi isolering Armafix Ultima isoleret rørbærer ArmaFlex Protect brandtætning rørgennemføring ArmaFlex

Læs mere

Underkonstruktion. Underkonstruktion til lysbånd og rytterlys. VELUX ovenlysmoduler. VELUX ovenlysmodul. Underkonstruktion

Underkonstruktion. Underkonstruktion til lysbånd og rytterlys. VELUX ovenlysmoduler. VELUX ovenlysmodul. Underkonstruktion ovenlysmoduler Underkonstruktion ovenlysmodul + Underkonstruktion Underkonstruktion til lysbånd og rytterlys ovenlysmoduler etableres på en underkonstruktion af enten træ, beton eller stål. Underkonstruktionen

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

Naturlig termisk røgudluftning og brandventilations system mcr PROLIGHT brandventilationslemme og kontinuerligt ovenlys mcr LAM lamel ventilatorer

Naturlig termisk røgudluftning og brandventilations system mcr PROLIGHT brandventilationslemme og kontinuerligt ovenlys mcr LAM lamel ventilatorer Naturlig termisk røgudluftning og brandventilations system mcr PROLIGHT brandventilationslemme og kontinuerligt ovenlys mcr LAM lamel ventilatorer mcr PROSMOKE røgbarrierer mcr PROLIGHT BRANDVENTILATIONSLEMME

Læs mere

Sandwich paneler i plast

Sandwich paneler i plast Sandwich paneler i plast Sandwich panel Forskellige fremstillings teknikker anvendes til produktion af plast sandwichpaneler, b.la. højtryks sprøjtestøbning (1600, 1850, 3000 og 4000 tons lukketryk ),

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol

Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol Pålidelig kondenskontrol Dobbelt selvlukkende Solid inderkerne med optimal varmeydeevne Forbedret systemsikkerhed λ 0 C 0.034 W/(m K) Støv- og

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Vægabsorbenter DET BÆRENDE SYSTEM OG PLADESAMLINGER. Valg af bærende system og hermed pladesamlinger afhænger af kantvalg for den absorberende plade.

Vægabsorbenter DET BÆRENDE SYSTEM OG PLADESAMLINGER. Valg af bærende system og hermed pladesamlinger afhænger af kantvalg for den absorberende plade. Installation Vægabsorbenter Vægabsorbentsystemer består som udgangspunkt af: En ramme: Rammen kan leveres med forskelligt materiale Bærende system/pladesamlinger: Her kan vælges mellem flere forskellige

Læs mere

fermacell Montageguide Februar 2016

fermacell Montageguide Februar 2016 fermacell Montageguide Februar 2016 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell Fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at

Læs mere

DEN UNIKKE HALOGENFRIE RØRBÆRER TIL PROFESSIONEL BRUG MED NH/ARMAFLEX

DEN UNIKKE HALOGENFRIE RØRBÆRER TIL PROFESSIONEL BRUG MED NH/ARMAFLEX DEN UNIKKE HALOGENFRIE RØRBÆRER TIL PROFESSIONEL BRUG MED NH/ARMAFLEX Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Forbedret systemsikkerhed sammen med NH/Armaflex Nem samling med dobbelte selvklæbende lag Passende

Læs mere