Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Afsluttende: Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik B Jan Hagelskjær 2d mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Introforløb om lineær sammenhæng. Trigonometri og landmåling. Variabelsammenhænge og funktioner. Vækst. Opsparing og lån. Polynomier. Differentialregning. Statistik og sandsynlighedsregning. Integralregning. Side 1 af 9

2 Titel 1 Introforløb om lineær sammenhæng. Lineære sammenhænge Lineær regression Grundlæggende regnefærdigheder og begreber integreres i arbejdet med lineære sammenhænge (Regningsarternes hierarki, løsning af ligninger, parentesregneregler) Med udgangspunkt i egne talmaterialer fra små eksperimenter arbejder eleverne med lineær sammenhæng som model Flemming Clausen, Gert Schomacker, Jesper Tolnø: Arbejdsbog B1, s Lærerskrevne noter s Aflevering af rapport: Variabelsammenhænge Anvendt uddannelsestid: 10 blokke à 95 min. Introduktion til CAS-programmet WordMat Grundlæggende matematiske færdigheder At kunne oversætte mellem naturligt sprog og symbolholdigt i simple problemstillinger. At kunne anvende funktionsudtryk i opstilling af matematiske modeller på baggrund af datamateriale fra andre fagområder. Fokus på rapportskrivning i matematik. Klasseundervisning, pararbejde Anvendelse af CAS-programmet WordMat Side 2 af 9

3 Titel 2 Trigonometri og landmåling. Forholdsberegning i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter Landmåling Introduktion til programmet GeoGebra Flemming Clausen, Gert Schomacker, Jesper Tolnø: Grundbog B1, s. 6-27, 34 49, Arbejdsbog B1, s Note, Pythagoras s sætning, ensvinklede trekanter, 2 sider Aflevering af rapport: Landmåling Anvendt uddannelsestid: 16 blokke à 95 min. At kunne opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer på grundlag af trekantsberegninger. At forstå matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider ved opbygningen af en matematisk teori. At kunne skelne mellem forskellige metoder og deres anvendelsesområder. Klasseundervisning Gruppearbejde Mindre projektarbejde omhandlende landmåling Side 3 af 9

4 Titel 3 Variabelsammenhænge og funktioner. Vækst. Funktionsbegrebet Variabelsammenhænge (Proportionalitet og omvendt proportionalitet) Lineær vækst, eksponentiel vækst, potens vækst, regression, halveringskonstant og fordoblingskonstant Formler Procentregning, renteformlen Flemming Clausen, Gert Schomacker, Jesper Tolnø: Grundbog B1, s , , , Arbejdsbog B1 s , 53 Noter, Procentregning og Renteformlen, 8 sider Anvendt uddannelsestid: 20 blokke à 95 min. Anvende funktionsudtryk i opstilling af matematiske modeller på baggrund af datamateriale eller viden fra andre fagområder. Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer. Mest klasseundervisning afvekslende med individuelt/pararbejde med opgaver. Side 4 af 9

5 Titel 4 Opsparing og lån. Renteformlen, annuitetsopsparing, annuitetslån, ÅOP Note, Opsparings- og gældsannuitet, 12 sider Aflevering af rapport: Lån og ÅOP 6 blokke á 95 minutter Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder. Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer, herunder håndtering af mere komplekse formler. Bearbejdning af autentisk talmateriale: Sammenligne lånetilbud og ÅOP i annoncer på nettet. Gæstelærer fra lokalt pengeinstitut. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og projektarbejde i grupper. Side 5 af 9

6 Titel 5 Polynomier. Andengradspolynomier Andengradsligningen Parabler og toppunkt Polynomiers rødder Flemming Clausen, Gert Schomacker, Jesper Tolnø: Grundbog B1, s , Arbejdsbog B1, s Note, Polynomier, 3 sider 10 blokke. At forstå matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider ved opbygningen af en matematisk teori. At kunne fremlægge et bevis ved tavlen for resten af klassen. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Gruppearbejde Side 6 af 9

7 Titel 6 Differentialregning. Sekant og tangent Differentialkvotient Regneregler Tangentens ligning Monotoniforhold, ekstrema Optimering det optimale popcornbæger Væksthastighed Modelbegrebet Flemming Clausen, Gert Schomacker, Jesper Tolnø. Grundbog B2, s. 7-49, 90-95, , , Arbejdsbog B2, s Arbejdsark: Differentiation af eksponentialfunktioner og logaritmefunktioner, 2 sider Aflevering af rapport: Det optimale popcornbæger 15 blokke Matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider ved opbygning af matematisk teori Forstå, analysere og anvende den afledte funktion Mundtlig fremstilling for resten af klassen ved tavlen Udbygge evnen til at reflektere over nye begreber Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Opgaveregning individuelt og i grupper Anvendelse af WordMat til analyse af grafer Side 7 af 9

8 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 7 Statistik og sandsynlighedsregning. Simple statistiske metoder til håndtering af et datamateriale Grafisk repræsentation, statistiske deskriptorer, stikprøvers repræsentativitet Normalfordelingen χ 2 -fordelinger og χ 2 -test Flemming Clausen, Gert Schomacker, Jesper Tolnø. Grundbog B2, s , Note χ 2 -test og χ 2 -fordelinger, 22 sider Note Statistiske deskriptorer, 1 side 15 blokke Indsamling og bearbejdning af data til belysning af en opstillet hypotese Anvende simple statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givet datamateriale fra et andet fagområde Kunne stille spørgsmål ud fra modeller og have blik for hvilke svar der kan forventes, samt at være i stand til at formulere konklusioner i et klart sprog Projektarbejdsform, herunder indsamling af datamateriale Opgaveregning Side 8 af 9

9 Titel 8 Integralregning. Stamfunktion og ubestemt integral Arealer og bestemt integral Anvendelser af integralregning (Rumfang, kurvelængde, gennemsnit) Regneregler for ubestemt integral Flemming Clausen, Gert Schomacker, Jesper Tolnø. Grundbog B2, s , , Arbejdsbog B2, s blokke Matematiske ræsonnementer. Forstå, analysere og anvende integraler. Udbygge evnen til at reflektere over nye begreber. Træning i abstrakt og kreativ matematisk tænkning. Træning i mundtlig fremlæggelse. Klasseundervisning. Opgaveregning individuelt og i grupper. Anvendelse af WordMat til beregning af integraler. Gruppearbejde, fremlæggelse på klassen. Side 9 af 9

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Matematik A MT 3.a Matematik Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Peter Lundøer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Vestegnen HF & Vuc Uddannelse Fag og niveau Lærer Hf-enkeltfag Matematik B Gert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Matematik C-B Pia Hald ph@kvuc.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik C Claus Ryberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Forår 2015 414 Københavns VUC Hf Matematik C Pia Hald ph@kvuc.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2hf Matematik C Lise A.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleår 13/14 Institution Frederiksberg HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Trine Eliasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Storstrøm / Næstved Uddannelse HFE Fag og niveau Matematik B Lærer(e) Hold Nils

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Nørre Nissum Seminarium & HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 VUCHA Hf-Flex Matematik-C Ivan Tønner Jørgensen(itj)

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januer-maj 15 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C Glenn Aarhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik B Ashuak Jakob France

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik A Jan Houmann

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik niveau A Knud Søgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Mat C-B Henrik Jessen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Mundtlig eksamen Maj-Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau stx (Studenterkursus) Matematik C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Niels Just Mikkelsen mac3 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere