Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Charlotte Troelsen 1 a mah Omfang angivet i undervisningsforløbene er angivet i lektioner af 45 min Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 Introduktionsforløb, herunder tal- og bogstavregning samt ligninger 2 Geometri 3 Procent- og rentesregning 4 Variabelsammenhænge 5 Lineær sammenhæng 6 Eksponentiel sammenhæng 7 Potenssammenhæng 8 Andengradspolynomier 9 Statistik 10 Repetition og eksamensforberedelse Side 1 af 11

2 1 Introduktionsforløb Regningsarternes hierarki, reduktion, ligningsløsning, potensregneregler, indførelse af logaritmer, brøkregning s.8-32, Projekt: Ligninger og formler Omfang ca 24 Optræning og genopfriskning af regneregler Håndtere simple ligninger og formler Oversættelse fra symbolholdigt til naturligt sprog og omvendt Introduktion og anvendelse af WordMat Klasseundervisning, skriftligt arbejde, individuelt-, gruppearbejde, rapportskrivning Side 2 af 11

3 2 Geometri Vinkelsum og areal, ensvinklede trekanter, Pythagoras sætning, cosinus, sinus og tangens, cosinus- og sinusrelationerne. s Mat B hf, af Jens Carstensen m.fl., Systime 2006 Århus s (Sinusrelationerne) https://www.restudy.dk/video/vinkler/id/66/versionid/10 (intro til trigonometri) https://www.restudy.dk/video/play/id/67 (areal af trekant) Omfang ca 25 Projekt Geometri (teorisamling og eksempler) Vælge en brugbar formel ud fra givne trekantsmål Anvende teorien om trekantsberegninger på virkelighedsnære problemer Matematisk ræsonnement ved beviser Skriftlighed Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, Flipped classroom, skriftligt arbejde, individuelt-, gruppearbejde, mundtlig formidling, quiz er, test, projektarbejde, rapportskrivning Side 3 af 11

4 3. Procent- og rentesregning Procent af et tal, lægge og trække procenter fra et tal, fremskrivningsfaktor, renteformlen, procentvis stigning i forskellige tidsrum, gennemsnitlig procent, indekstal, annuitetsopsparing, annuitetslån s s (anniutetsopsparing, annuitetslån) Introduktion til Excel: lave afbetalingstabel samt anvendelse af regneark i forbindelse med tværfagligt samarbejde med nf. Rapport: SU-lån (beregning af konsekvens ved optagelse af SUlån) Omfang ca 25 Kendskab til procent- og rentesregning Anvende matematisk teori til hverdagsrelaterede problemer Anvendelse af Excel; Klasseundervisning, skriftligt arbejde, quiz, krydsord, individuelt-, gruppearbejde, projektarbejde, rapportskrivning Side 4 af 11

5 4. Variabelsammenhænge Regneforskrifter og støttepunkter, koordinatsystem, graf, funktionsbegrebet Omfang ca 7 s ø s. 170ø 175 (definitionsmængde, værdimængde, minimum, maksimum, monotoniforhold) Princippet i en regneforskrift med sammenhørende x og y-værdier. Opbygning af koordinatsystem Uddrage informationer om grafer i et alm. koordinatsystem. Klasseundervisning, skriftligt arbejde, individuelt- og gruppearbejde Side 5 af 11

6 5. Lineære sammenhæng Regneforskrift, grafen og aflæsninger, betydning af a og b, den lineære væksttype, beregning af a og b, tegning af graf, grafisk løsning af lineære ligninger, lineære modeller. Ligefrem proportionalitet. S , s Udleveret note: metode til bevis for formler for a og b (samlet for de tre vækstmodeller) s (lineær regression) Omfang Ca. 14 Karakteristika ved lineære sammenhænge Opstilling af lineære modeller ud fra data. Anvende GeoGebra til frembringelse af tendenslinje Anvende symbolholdigt sprog til at redegøre for lineære sammenhænge beskrevet i naturligt sprog Vurdere om at givet datasæt kan beskrives ved lineær sammenhæng Princippet bag brug af model frem for konkrete målinger. Opstille og anvende en lineær model samt at vurdere af dens rækkevidde. Anvendelse af GeoGebra til at fremme forståelse for betydning af a og b Anvendelse af GeoGebra til ligningsløsning Klasseundervisning, skriftligt arbejde, quiz, krydsord, individuelt-, gruppearbejde, mundtlig formidling Side 6 af 11

7 6. Eksponentiel sammenhæng Regneforskrift, grafen, eksponentielle ligninger, betydning af a og b, den eksponentielle væksttype, beregning af a og b, fordoblings- og halveringskonstant, eksponentielle modeller, regression s m https://www.restudy.dk/video/play/id/545/versionid/6 (fordobling- og halveringskonstant) s. 262m 264m (eksponentiel regression) Omfang ca 12 Karakteristika ved eksponentielle sammenhænge. Anvende eksponentielle modeller. Aflæsning på enkeltlogaritmepapir. Opstille eksponentielle modeller ud fra data. Anvendelse af GeoGebra til frembringelse af tendenslinje. Anvende og tolke af givne, eksponentielle sammenhænge Vurdere om et givet datasæt kan beskrives ved en eksponentiel sammenhæng Anvendelse af GeoGebra til at fremme forståelse for betydning af a og b Anvendelse af GeoGebra til ligningsløsning Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde, quiz, individuelt-, grupearbejde, brug af Geogebra, mundtlig formidling Side 7 af 11

8 7. Potenssammenhæng Regneforskrift, grafen, potensligninger, potensvækst, beregning af a og b, potensmodeller. Omvendt proportionalitet. Omfang ca 10 s , s s m (potensregression) TemaOpgave: Matematiske modeller, omhandlende lineære, eksponentielle og potens sammenhænge. Karakteristika ved potenssammenhænge. Anvende potensmodeller. Aflæsning på dobbeltlogaritmeparir. Anvende og tolke potenssammenhænge Vurdere af om et givet datasæt kan beskrives ved en potenssammenhæng Anvendelse af GeoGebra til at fremme forståelse for betydning af a og b Anvendelse af GeoGebra til ligningsløsning Klasseundervisning, skriftligt arbejde, individuelt-, gruppearbejde, krydsord, projektarbejde, rapportskrivning, brug af GeoGebra Side 8 af 11

9 8. Andengradspolynomier Regneforskrift, graf, koefficienternes og diskriminantens betydning for grafen, løsning af andengradsligninger (uden bevis for løsningsformel), toppunktsformel Omfang Ca. 6 Udleveret note (omhandlende ovennævnte emner) Graf for andengradspolynomier. Løsning af andengradsligninger Klasseundervisning, individuelt-, pararbejde, mundtlig formidling, anvendelse af GeoGebra Side 9 af 11

10 9. Statistik Grupperet/ugrupperet observationssæt, hyppighed og frekvens, middeltal, histogram, sumkurve, trappediagram, kvartilsæt, boksplot, stikprøver s Video om ugrupperet obs: https://www.restudy.dk/video/play/id/59/versionid/8 Video om stikprøver: https://www.restudy.dk/video/population-ogstikpr%c3%b8ve/id/362/versionid/8 Rapport: Statistik fraværsprocent for hf-elever Omfang Ca. 12 Bestemmelse og tolkning af statistiske deskriptorer Bearbejdning af autentisk materiale Fremstilling og anvendelse af grafisk formidling Problematisering af stikprøveundersøgelser Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde, individuelt-, gruppearbejde, projektarbejde, rapportskrivning, mundtlig formidling, flipped classroom, anvendelse af WordMat Side 10 af 11

11 9. Repetition og eksamensforberedelse Repetition af dele af årets arbejde Bemærkning: Forløbet er dækket af andre forløb og indgår derfor ikke i eksamensgrundlaget Omfang ca 12 Mundtlig fremlæggelse af emner Klasseundervisning, elevfremlæggelser Side 11 af 11

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik C Claus Ryberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf MATEMATIK C Lene Kærgaard Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for matematik C

Undervisningsbeskrivelse for matematik C Termin Termin hvor undervisnings afsluttes: maj-juni skoleåret 12/13 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse STX Fag og niveau Matematik C Lære Mads Lundbak Severinsen Hold 1.d Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby hf2 matematik C Steffen Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest - Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Trine Eliasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Peter Lundøer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Jørgen Slot

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Nørre Nissum Seminarium & HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C PEJE (Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B 1. år: Dorthe Jørstad/Folmer Laursen 2. år: Folmer Laursen HH213MATB3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Mat C-B Henrik Jessen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik, niveau C Jens Hviid Hold

Læs mere

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik Spørgsmål til årsprøve 1v Ma 2008 side 1/5 Steen Toft Jørgensen Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik IT-værktøjer Jeg forventer, at I er fortrolige med lommeregner TI-89 og programmerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 IBC-Fredericia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger.

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. FORELØBIGE eksamensspørgsmål mac7100 og mac710 dec 01 og maj/juni 013. Spørgsmål 1: Ligninger Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. Giv eksempler

Læs mere

Rapportopgaver. Forord

Rapportopgaver. Forord Rapportopgaver Forord I forbindelse med indførelsen af prøveform c) til mundtlig eksamen i matematik kom der i læreplanerne krav om, at en betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således,

Læs mere