Til Tyskland og Danmarks bedste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Tyskland og Danmarks bedste"

Transkript

1 Blog: Til Tyskland og Danmarks bedste Per-Olof Johansson Jeg ender med det, som enhver selvfølgelig skal begynde med: At gå på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside og i Rex søge på werner best. Jeg får 24 titler. Så kan et års studium begynde. Jeg gør noget andet. Jeg begynder med min forudfattede mening og læser en bog af Best og ser en film for mig. Det kunne jo være filmens titel: Til Tyskland og Danmarks bedste. Til dato er det film, som er blevet lavet om Danmarks besættelse propagandafilm, uden større problematiseringer. Film som skulle hylde modstandsbevægelsen, måske med antydninger af, at der også fandtes andre holdninger, men da kun ude af fokus selvom det var modstandsbevægelsen, som var minoriteten. Vi burde vel være kommet så langt væk fra den tid, at noget andet kunne lade sig gøre? Man kunne lave en film med Werner Best som hovedperson. Grundlaget kunne i så fald være dels, hvad man ved om hans liv før han kommer til Danmark, dels hans egne erindringer, som man kan læse dem i bogen Den tyske politik i Danmark, oversat af Lars Ove Peters. Det er to ret så forskellige historier hvordan hænger de sammen? Hvis jeg uden at slå op nogen steder skulle holde mig til erindringen om omtale af den mand, ville det blive noget i retning af: Kendt fra jødeforfølgelser i Frankrig, for sin effektivitets skyld hentet til Danmark, nazist til fingerspidserne med ansvar for adskillige henrettelser af frihedskæmpere, med rette dømt for krigsforbrydelser, mærkeligt nok ikke henrettet efter befrielsen og pludselig udvist til Tyskland. Hans egen version af historien er forventet en ganske anden. Bogen om tiden i Danmark hedder Den tyske politik i Danmark men jeg mener, den var bedre tjent med at hedde Til Tyskland og Danmarks bedste. Han spilder ikke mange ord på nazismen, men desto flere på Tyskland. Han er i Danmark for at få det bedste ud af det land til fordel for Tyskland, hvilket han så også anser til fordel for Danmark. Han per-olof johanson: Til Tyskland og Danmarks bedste.

2 anser Hitlers politik overfor Danmark forfejlet, men det lykkes ham ved diverse kneb at føre sin egen politik igennem i lang tid, i tæt samarbejde med Scavenius, indtil han for alvor bliver undløbet af Hitler og modstandsbevægelsen i en sær forening! Efter hans egen fremstilling bør man have 19 punkter fra den danske dom over ham med i bedømmelsen af hans virksomhed, bl.a.: At han forhindrer deltagelse af repræsentanter for DNASP i regeringen. At han i længere tid kunne fastholde at afsoning domme fra tyske krigsdomstole, kunne foregår i landet. At der kunne afholdes et frit valg i At hans medarbejder Duckwitz kun kunne advare om fængslingen af jøderne på hans foranledning. At de danske jøder, som alligevel blev fanget, blev sendt til Theresienstadt og ikke til en dødslejr også var hans ansvar, At de danskes soldaters hjemsendelse skyldtes hans initiativ. At han fik forhindret at der tvangsdepoteredes arbejdere til tyskland. Herunder flere spidsfindigheder, som man må læse bogen for at få med. Han siger også, at han forhindrede, at det ikke blev forbudt at have en radio som i andre tyskbesatte land.. Det mest groteske i denne forbindelse var, at den rigsbefuldmægtigede, der jo var underlagt det tyske forbud. Ikke selv havde lov til at lytte til udenlandske stationer. Det korte af det lange er, at hans synspunkt, siger han, har været, at fastholde at Danmark ikke var i krig med Tyskland. Derfor kunne illusionen om selvstyret opretholdes og befolkningen holdes i ro, til gavn for Tyskland med fødevareproduktion og diverse industriproduktion. Så kommer han med et afsnit omkring den måde Tyskland finansierede sin virksomhed i Danmark som virker højst aktuelt i økonomisk perspektiv: I øvrigt kan man konstatere, at Danmark med god held har fordøjet de høje krone-lån til det tyske Rige. ( I en eller anden offentliggørelse var der tale om 11 milliarder). Den største del af dette beløb er nemlig blevet brugt indenfor Danmarks grænser - lige med undtagelse af den forholdsvis beskedne Clearing-konto, der hidrørte fra den dansk-tyske udenrigshandel. På den måde havde disse penge samme virkning som en kreditudvidelse til fordel for "beskæftigelsesarbejder". Pengene havnede nemlig i sidste instans i lommerne på de danske arbejdsgivere og lønmodtagere, der ellers ville have stået uden arbejde. Man må selvfølgelig i samme forbindelse konstatere, at de tyske befæstningsarbejder ikke havde noget produktivt formål for Danmark, men det ville arbejdsløshedsunderstøttelsen, der jo i modsat fald ville have været aktuel, for så vidt heller ikke have haft. At denne kreditudvidelse ikke fik alvorlige inflationsfølger, skyldtes et sindrigt system af løn- og priskontrol og et par andre finansielle foranstaltninger. Når alt kommer til alt, uskadeliggjorde den danske stat de ophobede værdier ved en almen pengeombytning i 1945 og ved hjælp af en konfiskering af "besættelsesfortjenesterne. " 2

3 Selvom de tyske befæstningsanlæg (mod vest) ikke har nogen værdi for Danmark, så har de alligevel haft en økonomisk betydning, fordi Danmark i disse tider alligevel havde været nødt til at øge pengeomløbet for igangsættelsen af andre beskæftigelsesarbejder. Så meget om erindringerne. Fra en artikel af forfatteren Peter Juel Larsen: BESTs BØRN kan så følgende citat hentes. Han har ført samtaler med børnene og siger: Jeg havde svært ved at få denne opfattelse forenet med den person, jeg kendte fra akterne. Werner Best meldte sig ind i NSDAP i 1930 og gjorde sig meget tidligt bemærket. Efter partiets jordskredssejr i Hessen i februar 1933 iscenensatte han den lokale magtovertagelse. Som politidirektør for Hessen lod han oprette den første kz-lejr i Osthofen, i øvrigt den første kzlejr i Tyskland - han lod den oprette i fuld offentlighed, således at dens skræmmende virkning fik størst mulig effekt. Under Hitlers opgør med Rohm førte han de såkaldte 'dødslister' og undlod ved den lejlighed at slette sin gamle ven Edgar Jungs navn af listen. Werner Best var Heydrichs stedfortræder og RSHAs næstkommanderende, med daglig og uhindret adgang til SS-rigsfører Heinrich Himmler. Hans opgave var ikke kun, som han senere påstod, at skabe det legale grundlag for Gestapos virke. I RSHA udviklede han sig til en grå eminence, Nationalsocialismens chefideolog. Det var ham, der satte Hitlers kongstanke om den geniale førerpersonlighed om til jura. Hans egentlige væsen kommer måske tydeligst frem i det svar, som han i 1935 afgav på et klagemål over mishandlinger og mord på fanger i kz-lejren Esterhagen. Blandt andet lød der klager over, at enkelte fanger havde modtaget et urimeligt stort antal stokkeslag. Werner Best svarede:»en pryglestraf bliver altid gennemført under nøje overholdelse af forskrifterne. En straffefange er ikke forpligtet til at tælle de stokkeslag, han modtager. Gør han det alligevel, er det frivilligt og kun i egen interesse... «Man aner ikke kun bureaukratisk saglighed, men også menneskelig kulde. I samme svar skrev han:»når det hævdes, at jøderne beordres til at rense de udendørs lokumsrender med de bare hænder og tvinges til at rulle sig i skidtet, kan det kun afvises som fjendtlig propaganda.«under retsopgøret forsøgte Werner Best med held at lægge slør over denne rolle, og man skal stå langt fra begivenhederne og have et betydeligt kendskab til tysk mentalitet for virkelig at opfange alt det usagte i hans bortforklaringer, der så harmløst tildækker det virkelige Treblinka. 3

4 Det indtryk man så fra interviewet af børnene får af deres far, giver en helt tredje vinkel. Der er vores forudfattede indtryk, der er hans eget billede, der er børnenes. Måske er alle tre billeder rigtige, da de hører hjemme i hver sin tidsperiode. Der er rigeligt materiale til at nå ud over en stereotyp opfattelse af Danmarks besættelse Se også: Biographie: Werner Best, Niels Peter Juel Larsen: BESTs børn. Weekendavisen Kultursektionen s.4-5 Werner Best: Den tyske politik i Danmark Oversat af Lars Ove Peters. Og som sagt 24 titler på Det Kongelige Bibliotek Tilføjelse Werner Best ( ). Fra november 1942 til maj 1945 tysk rigsbefuldmægtiget i Danmark. Tidligere ledende i opbygningen af Gestapo i Tyskland, forvaltningschef i den tyske militæradministration i Frankrig idømt 12 års fængsel af den danske Højesteret for sine gerninger i Danmark, løsladt 29. august året efter. Værket er udarbejdet af forskningschef, dr.phil. John T. Lauridsen under medvirken af forskningsbibliotekar, cand.mag. Jakob Meile. Trykningen er bekostet af Carlsbergfondet og Oticon Fonden. Det Kongelige Bibliotek & Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie står for udgivelsen. Værket udkommer 25. september Omtale i Politiken Efter at have læst denne omtale, syntes jeg det kunne være relevant at offentliggøre min artikel fra den 20. juni hvad jeg faktisk troede jeg havde gjort. PS: Kom i tanke om, at det var det lange citat fra Niels Peter Juel Larsen som havde bremset mig. Han har sagt OK for denne gang og det skal han have tak for! 4

5 5

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

POLITIHISTORISK FORENING PRÆSENTERER: En Gestapo-officers dobbeltspil Hans Hermannsen, SS-Hauptsturmführer i Danmark 1940 1945

POLITIHISTORISK FORENING PRÆSENTERER: En Gestapo-officers dobbeltspil Hans Hermannsen, SS-Hauptsturmführer i Danmark 1940 1945 POLITIHISTORISK FORENING PRÆSENTERER: En Gestapo-officers dobbeltspil Hans Hermannsen, SS-Hauptsturmführer i Danmark 1940 1945 En Gestapo-officers dobbeltspil. Hans Hermannsen, SS-Hauptsturmführer i Danmark

Læs mere

Tilstede er: Moderator, Person 1 (P1), Person 2(P2), Person 3(P3) og Person 4(P4)

Tilstede er: Moderator, Person 1 (P1), Person 2(P2), Person 3(P3) og Person 4(P4) Bilag 1 Transskribering - Fokusgruppe interview Overordnet transkriberings-regler der er brugt: [ ] = overlap i tale ( ) = uforståelig tale = når taler selv understreger noget NEJ = høje udbrud [latter]

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 René Skau

Læs mere

Denne bogs tekst og billeder er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forfatter.

Denne bogs tekst og billeder er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forfatter. Sælg (meget) mere med nyhedsbreve Majbritt Lund 2014 1. udgave 2014 ISBN: 978-87-996803-0-6 Denne bogs tekst og billeder er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Noter om Sne på hendes ansigt - færdiggjort d. 7. februar 2008 på udgivelsesdatoen af romanen.

Noter om Sne på hendes ansigt - færdiggjort d. 7. februar 2008 på udgivelsesdatoen af romanen. Thorstein Thomsen Sne på hendes ansigt Denne bog er udkommet i fire udgaver i små 35.000 ekspl. Det er langt fra det af mine produkter, der har solgt mest, men det er den bedste sælgende af mine romaner.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning den 9. september 1949 holdt på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

INDHOLD. 3 En tur bag tremmer. 4 Klokken er 8.45 - du er anholdt! 6 Fakta. 8 Hvorfor straffer vi kriminelle? 9 Holdninger til forbrydelse og straf

INDHOLD. 3 En tur bag tremmer. 4 Klokken er 8.45 - du er anholdt! 6 Fakta. 8 Hvorfor straffer vi kriminelle? 9 Holdninger til forbrydelse og straf ELEVHÆFTE Min far er astronaut, han arbejder på månen Limousinechauffør, er altid ude og kør Han har travlt i sit firma, han ejer faktisk IRMA Er i Kina som kok, og det er rigtigt nok Det er bare noget,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Vil du vide noget om

Vil du vide noget om Vil du vide noget om 1 Niels Henrik David Bohr (1885-1962) Dansk atomfysiker, verdensberømt for sin forskning og for sin kamp for åbenhed mellem supermagterne og fredelig anvendelse af atomkraften. Nobelprisen

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere