Sct. Hans Fest i Aalborg Roklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Hans Fest i Aalborg Roklub"

Transkript

1 AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 3 Maj/juni Årgang Sct. Hans Fest i Aalborg Roklub

2 B E S T Y R E L S E N FORMAND P.t. Vakant NÆSTFORMAND ØKO Ahornvej Svend Langer 9440 Aabybro NÆSTFORMAND ADM Deltavej Jens Thomsen 9200 Aalborg SV. SEKRETÆR Søndergade JensThorsted 9000 Aalborg KONTINGENTKASSERER Scheelsmindevej John F. Larsen 9210 Aalborg SØ. UNGDOMSROCHEF Vestre Fjordvej 30, 2.tv Anders Chr. Christensen 9000 Aalborg KAPRONINGSCHEF Præstemarken Frank Pedersen 9000 Aalborg HUS- OG MATERIELFORVALTER Borgergade / Finn Laursen 9362 Gandrup ROCHEF Abildgårdsvej 53, 3.th Frederik Robert Hansen 9400 Nørresundby AKTIVITETSFORMAND Postbox 128, Magsvej 17, Gregers Steen Gregersen 9100 Aalborg N Ø G L E P E R S O N E R MORGENRONING Gl. Hasserisvej Karl Johan Thomsen 9000 Aalborg EFTERMIDDAGSRONING Klintevej Carl Fr. Støckel 9000 Aalborg AFTENRONING KAPRONING Frank Petersen Se bestyrelse MINIRONING Frank Pedersen Se bestyrelse ORIENTERING Skøjtevej Aage Nielsen 9230 Svenstrup J. GAMLE AALBORG ROERE Glucksvej 17, Frejlev Hans Nygaard-Pedersen 9200 Aalborg SV. 2 MEDLEMSBLAD (ansv. red.) Skindbjergvej Jens-Peder Vium 9520 Skørping

3 Om- og tilbygning af klublokalet på 1. sal. På generalforsamlingen i februar blev der præsenteret en skitse til om- og tilbygning af vore klublokaler. Ombygningsudvalget har holdt en række møder for at klarlægge tekniske og økonomiske løsninger for at kunne gennemføre de nødvendige moderniseringer af klublokalet samt den påtænkte udvidelse med 16 m2 og fornyelse af balkonen mod fjorden. Udvalget er nu klar til at udsende ca. 75 ansøgninger til fonde mv., hvilket vil ske medio maj Budgettet for om- og tilbygningen forudsætter, at klubbens medlemmer bidrager med arbejdskraft i forbindelse med arbejderne. Det er jo dejligt at se, hvor mange forskellige faggrene klubbens medlemsskare dækker, derfor kan vi alle se frem til en række spændende arbejdsaftener og arbejdsweekender. Der forventes at der kan afholdes en ekstraordinær generalforsamling primo oktober Her fremlægges resultaterne af indsamling og medlemmernes bidrag, så der kan træffes en endelig beslutning om projektets gennemførelse. Du er altid velkommen til at kontakte udvalgets medlemmer med gode ideer og forslag f. eks. til aktiviteter der bidrage til ombygningsøkonomien. Udvalget består af.: Thorkild A. Kristensen, formand Jens Thomsen Finn Laursen Hans Futtrup Søren Hæk Frank Pedersen Svend Langer Poul Erik Trolle Gregers S. Gregersen Gregers S. Gregersen Beskrivelse af ombygning Kortfattet beskrivelse af ombygning og istandsættelse af klublokalerne på l. sal i Roklubben på Søsportsvej 8, Aalborg. Det er planen, at bygningen mod Fjorden delvist tilbageføres til et tidligere mere maritimt udseende herunder udvidelse af klublokalet med ca. 16 m2 samt ændring af balkonen. Inde i bygningen ændres klublokalet med køkken, toiletter og garderobe. Følgende to områder planlægges ændret og ombygget mv.: 1. Påbygning af eksisterende klublokale og opsætning af ny balkon. 2. Modernisering af klublokalet, fornyelse af køkken, garderobe og toiletfaciliteter. Ad 1. Der påbygges ca. 16 m2 mod fjorden som tillægges klublokalet og der isættes tredørspartier med adgang til balkonen. På bygningens sider isættes der to store vinduespartier, så der fra klublokalet bliver fjordkig mod både øst og vest. De øvrige vinduer udskiftes til to-fagsvinduer. Den eksisterende balkon nedtages og der opsættes en ny maritim balkon. Trappen fra balkon til bådplads udføres som halvsvingstrappe så såvel redningsforhold som adgang fra bådhallens vestre port bliver bedst mulig. Ad 2. I klublokalet nedtages lofter, køkken, garderobe, toiletter og gulve. Loft/tagkonstruktionen udskiftes i sin helhed. Der oplæggges ny limtræsdrager og der udføres åse, hvorpå tagbelægning monteres der isoleres og der opsættes loftbeklædning der følger tagets hældning. Alternativt genanvendes den eksisterende tag/loftkonstruktion, hvor det nuværende nedhængte loft fjernes, loftbeklædning fjernes og der opsættes ny loftbeklædning der følger tagets hældning. Væggene spartles og males. Om nødvendigt (Fortsættes på side 4) 3

4 (Fortsat fra side 3) opsættes der ny vægbeklædning der males. Der nedlægges nye mahogny - eller teak gulve i klublokalet. Der opsættes nyt køkken, der udføres som et Café køkken der er åbent ud mod klublokalet med tophængslede lemme for aflukning. I køkkenet opsættes der nye hårde hvidevarer der dimensioneres til klubbens behov. Der opsættes to nye præfabrikerede toilet kerner. Toiletterne udføres med dobbeltrum dvs. rum for closet og forrum med håndvask. Det er vigtigt, at toiletrummene udføres i materialer der sikrer meget let rengøring og lang holdbarhed. Gregers S. Gregersen Vores klubhus skal have hjælp!! Vi har nu afsluttet udskiftningen af facadebeklædningen på vort smukke klubhus. De resterende facadebrædder, vil først blive udskiftet i forbindelse med den forestående ombygning af 1. sal. Vi skal således have malet den nye beklædning på det gamle værksted. Desuden trænger facaden mod Søsportsvej, som var den første etape af facaderenoveringen, nu igen til maling. Jeg vil i løbet af forsommeren udarbejde en arbejdsplan for arbejdets udførelse, og tilmeldingslister vil blive ophængt på opslagstavlen. Jeg håber på en overvældende tilslutning til dette spændende job. Venlig hilsen Finn Laursen Materielforvalter Bliv så færdig med vinterens bådoverhaling!!! Efter vinterens vedligeholdelsesarbejder, som, i.h.t. de ophængte lister, skulle være afsluttet med montering af alle løsdele inden standerhejsningen, er det deprimerende at se, at hele 4 både ligger ubrugelige hen, her en hel måned henne i rosæsonen. Skrald mangler at blive samlet. Frem mangler at blive samlet og lak på ror. G.S. mangler at blive lakeret indvendigt og blive samlet. RB.68 mangler at blive samlet. På trods af, at jeg inden vi begyndte på vedligeholdelsen, havde indkøbt og opmærket kasser, til både større og mindre stumper til bådene, er der tilsyneladende forsvundet både standerbøsninger og et styrmandssæde i vinterens løb. Jeg håber at de sidste stumper (Fortsættes på side 6) VORES GRAVØR ER C.W. Schøllhammer V/ JOHN CHRISTIANSEN Danmarksgade 13, Telefon

5 Facade mod fjorden (1:100) fortsætter, evt. med overnatning, efter mørkets frembrud.(det gælder således også en tur med overnatning inden for dagligt rofarvand) Langtursreglement for Aalborg Roklub Dette langtursreglement er Aalborg Roklubs lokale præcisering hhv. skærpelse af de generelle regler, som er udtrykt i DFfRs langtursreglement. Ingen fortolkning af dette reglement kan tilsidesætte eller lempe DFfRs generelle regler. Den gældende version af DFfRs langtursreglement skal altid være ophængt i klubben, og det er langtursstyrmandens pligt at holde sig orienteret om indholdet af dette. Som langtur betragtes i Aalborg Roklub en hver tur, som enten går ud over dagligt rofarvand eller Dagligt rofarvand er for Aalborg Roklub begrænset af 4. kost ( Ø-kost NV for Egholm) Hesteskoen Ryå indtil Birkelse Det skal specielt bemærkes, at det er forbudt at ro gennem Nørredyb N for Egholm. Enhver langtur som foregår i Aalborg Roklubs både eller på anden måde gennemføres i Aalborg Roklubs navn skal forestås af et medlem af Aalborg Roklub med langtursstyrmandsret. Der skal være en langtursstyrmand i hver båd. Styrmanden indestår overfor klubben og dennes bestyrelse for, at turen gennemføres i.h.t. DFfRs generelle regler. Herunder specielt at alle deltagere er frigivet og har aflagt (Fortsættes på side 14) 5

6 6 (Fortsat fra side 4) dukker op i skabe og kroge, i forbindelse med den sidste afsluttende klargøring. Mit budskab her og nu må være: Find stumperne frem fra skabe og skuffer, få bådene samlet, nyd en tur på fjorden for at beundre jeres værk og forsikre jer om at båden fungerer, først da er klargøringen færdiggjort. Det er en lidt kedelig afslutning på en vinteroverhaling, som i øvrigt er forløbet fint. Det er således, bortset ovennævnte småting, lykkedes at få flyttet såvel småreparationer, som lakering ud på holdenes skuldre, så det må alligevel være et tak for indsatsen, som skal lyde fra materielforvalteren. Venlig hilsen Finn Laursen Goddag og farvel Velkommen til nye medlemmer Henrik Gade Johansen Hans Høgsbro Lars-Bjørn Hanssen Michael Harboe Torben Krogh Pedersen Nicolai Grue Nymark Ove Nielsen Tomas Kristensen Mads Ramsgaard Munk Daniel Otzen Alex Luther Jørgensen Jonas Holt Michael Robdrup Kenneth Ottosen Mathias Vedsø Kristiansen Kasper Dueholm Balling Rasmus Stenov Elmstrøm Thomas Jeppesen Jens Jakob Hansen Einar Helgason Niel Robert Young Farvel til Otte Borello Mæhlisen Rene Jensen Mads Kappel Nielsen John Holm (passiv) Flemming Schlütter (passiv) John F. Larsen Landvagtsordning Det har næppe undgået nogens opmærksomhed, at vi har indført en landvagtsordning. De direkte involverede har fået tilsendt et brev med vagtdatoer. Ordningen startede den 1. maj og løber til udgangen af september. Landvagterne er udvalgt efter følgende kriterier: medlemmer: der er aktiv roer, har et rimeligt kendskab til AR og AR s kultur, ikke i forvejen er pålagt/har påtaget sig andre væsentlige opgaver for AR, har bopæl tæt på AR. Hvis nogle føler sig overset, så giv bestyrelsen et praj. Vi var lidt under tidspres, og kan have lavet fejl. Nye roere skal føle sig velkomne, lige fra de står ved vor dør. Vi har opsat skilt (lidt primitivt, men det bliver bedre) ved hoveddøren med information om, hvornår vi har åbent for nye roere. Når de nye roer kommer indenfor vil de blive mødt at aftenens landvagter. Disse vil - for at gøre det lettere for den nyankomne - blive udstyret med en blå vest, påtrykt Landvagt på ryggen. Vi har landvagter på arbejde mandag - torsdag fra kl Landvagternes primære opgave er at tage godt imod nye medlemmer. Byde dem velkommen, vise dem rundt og samtidig fortælle om alle de fornøjelige stunder der venter forude ved et medlemsskab af AR. Landvagten sørger til slut for, at det nye medlem bliver orienteret om roinstruktionerne. Udover arbejdet med de nye roere sørger landvagterne for, at bådhal, forplads m.v. altid fremtræder velplejet renholdt. Bestyrelsen takker for den positive modtagelse ordningen har fået og ser med fortrøstning frem til en fornuftig medlemstilgang i sæsonen. Jens Thorsted

7 Regler for udlån af 1. salen Som mange sikket har bemærket er aktivitetskalenderen på 1. salen pillet ned. Der var efterhånden var gået inflation i lån af 1. salen. På et tidspunkt var det sådan, at 1. salen efterhånden var optaget hver weekend, således at alment samvær og mulige klubaktiviteter ikke kunne finde sted fra fredag eftermiddag til mandag over middag. Det var derfor en samlet bestyrelse som vedtog at dette måtte ophøre, eller rettere der måtte struktur på udlån og aktiviteter omkring 1. salen. Fra bestyrelsens side er vi enige om at følgende skal være opfyldt for at låne 1. salen: Det er en betingelse at lejeren er aktivt medlem af Aalborg Roklub. Medlemskabet giver ikke lejeren ret til at låne lokalet til andre familiemedlemmers evt.. fødselsdage, studenterfester, konfirmationer, bryllupper etc. Af hensyn til ny lov fra brandmyndigheder om regler vedrørende arrangementer i klublokaler, skal der i ansøgningen stå hvor mange personer lokalet skal benyttes af, af hensyn til bestyrelsens evt. ansøgning om dispensation for brug af lokalet til arrangementer for flere end 49 personer. Da bestyrelsen i øjeblikket er ved at omstrukturere og uddelegere det daglige arbejde i Aalborg Roklub, vil der med tiden blive udarbejdet en kontrakt, med regler for lån af 1.salen, bl.a. lister over køkkengrej osv. som naturligvis skal tælles og registreres både før og efter lån af 1. salen. Nærmere om dette senere, når vi er så langt i ombygningsudvalget om evt. nye tiltag på 1. salen. Med venlig hilsen Jens Thomsen Det er bestyrelsen som afgør hvem der låner 1. salen og hvornår. For at komme i betragtning, er det et must, at Aalborg Roklubs bestyrelse modtager en skriftlig ansøgning 2 mdr. før et arrangement skal løbe af stablen. Således har bestyrelsen tid til at bearbejde en evt. ansøgning og koordinere med andre klub arrangementer. 7

8 Korte langture Ved korte langture forståes langture som starter og slutter samme dag i Aalborg Roklub. den 1. maj Bestyrelsen Disse ture kræver ingen forhåndsgodkendelse, men skal naturligvis forestås af en styrmand med langtursstyrmandsret i Aalborg Roklub, og skal i øvrigt uden undtagelse gennemføres i.h.t. dette langtursreglement. Lange langture Ved lange langture forstås alle ture, som ikke falder ind under definitionen på korte langture. Herunder specielt ture, som ikke starter og slutter samme dag (det gælder også en evt. overnatning inden for daglig rofarvand), som ikke udgår fra AR, og ture, som gennemføres i lånte både. Disse ture skal gennemføres efter samme regler som korte langture dog gælder følgende ekstra regler: Før turen gennemføres skal den godkendes af rochefen eller i dennes fravær af et andet medlem af bestyrelsen. Som grundlag for godkendelsen skal der som minimun foreligge en plan for turen med angivelse af ansvarlig styrmand for hver båd øvrige deltagere ønsket båd beskrivelse af ruten, herunder dagsdistancer og overnatningssteder planlagt hjemkomsttidspunkt Mig og min rosport - denne gang om bådkapacitet. Hvert år oplever vi, at der er mangel på både om morgenen. Det er som regel 2-årers inriggere, der savnes. Samtidig er der ledige 4-årers både. Årsagen til denne situation er, at der er så mange forskellige rohold på vandet samtidigt. Første morgenhold møder kl. 6:15. Klokken 6:30 møder 3-4 forskellige rohold, hver på 3-8 mand, og når hvert hold skal bruge 1-2 to-årers både opstår knapheden. Det har derfor undret mig, at den seneste nyanskaffelse, Ib Stetter, er en 4-årers inrigger, for det er jo helt indlysende, at det er 2-årers både vi savner. Måske er der en eftermiddagsroer, der kan fortælle mig, om der er tilsvarende kapacitetsproblemer på den tid af dagen. Med venlig hilsen Jens-Peder Vium Afhængig af de konkrete planer kan der være behov for yderligere oplysninger. Rochefen eller dennes stedfortræder skal i hvert enkelt tilfælde vurdere besætningens erfaring og evner i forhold til den planlagte tur, og skal træffe sin beslutning på denne baggrund. Dette reglement er godkendt af bestyrelsen 8

9 Nyt fra ungdomsafdelingen Der sker nye ting i U-afdelingen, antallet af ungdomsroere stiger og jeg begynder at få travlt. Det kan man jo kun sige godt om. Desværre kan vi kun sende én person af sted til Ungdomslegene i Rensburg, kedeligt! Med de nye u-roere i bådene er afdelingen oppe på en størrelse, og nede i en størrelse, så der er chance for at vores mini-både kommer på vandet i denne sæson de skal bare lære at ro først. Men det betyder jo også en anden ting, med de mange drenge fra AR, vil vi jo nok komme til at se en del til de mange piger fra ADR, men bare roligt! Jeg skal nok bringe den fornødne mængde sladder. Vi mangler stadig at lave døren færdig til vores rum. Jeg håber at alle vores u-roere er interesseret i at få dette rum færdigt. Jeg håber at se dem, som ikke ses, på næste onsdag. Anders Christensen Om instruktion og nye medlemmer Det skal indskærpes fra bestyrelsens side, at alle nye medlemmer skal gennemføre en grunduddannelse forestået af en af klubbens instruktører. Før vi frigiver nye medlemmer, skal klubben sikre sig, at de kan begå sig på vandet uden at sætte eget eller andres liv på spil, og at de er tilstrækkeligt fortrolige med anvendelse og vedligeholdelse af både og matriel i øvrigt. Det er de pågældende instruktører, som kan frigive medlemmerne når de nødvendige færdigheder er opnået. Vi er i klubben så heldige, at vi har et hold dygtige og energiske instruktører, som har påtaget sig denne store opgave. De har heldigvis nok at lave, for vi får mange nye medlemmer i år men de har tid til de sidste også, så der er ingen undskyldning. Dette er ikke nogen ny regel - sådan har det altid været i AR., og sådan er det i alle roklubber under Dansk Forening for Rosport. Derfor hvis du ikke er frigivet, skal du kontakte en af instruktørerne mandag eller onsdag kl. 18:30. Her kan du så få en aftale om, hvordan din uddannelse kan gennemføres. Derfor hvis I har nye medlemmer på holdet, som endnu ikke er i gang med roinstruktion, så skal I sørge for, at de kommer igang med roinstruktion. John F. Larsen Det er ikke tilstrækkeligt, at man ror sammen med gamle erfarne roere, som nok skal lære en det mest nødvendige. 9

10 10

11 11

12 Om rojournal og roning Rojournalen, som vi udfylder i forbindelse med hver tur tjener flere formål. Den fortæller under turen Hvilke både der er ude. Hvem besætningen er. Hvem der er ansvarlig styrmand. Hvor turen går hen. Så ved vi hvem vi skal lede efter, og i hvilken retning, hvis båden ikke kommer hjem igen. Og efter hjemkomsten Hvornår båden kom hjem. Hvor lang turen var. Det sidste bliver brugt til km-statistikken, som de fleste er interesseret i. Derfor skal den udfyldes før udturen med angivelse af samtlige deltagere - også gæster fra andre roklubber. Skriv tydeligt! Det som jeg ikke kan læse, kommer ikke med i statistikken. John F. Larsen Nye langtursstyrmænd Der blev i foråret afholdt langtursstyrmandskursus i Aalborg Roklubs regi, og alle deltagere, som opfylder betingelserne har fået tildelt langtursstyrmandsret. De øvrige vil få det, så snart de opfylder betingelserne. De ny styrmænd er : Anders Christensen Poul Erik Christensen Allan Clausen John Fjelsted Larsen Helge Foss-Pedersen Anders Gliese Gregers Steen Gregersen Jesper Grundtvig Trolle Thomas Mulvad Larsen Jens Saxtorff Flemming Schlütter Knud Søndergård Jens Thorsted Rolf Ugilt Pedersen Bestyrelsen 12

13 13

14 (Fortsat fra side 5) 300 m svømmeprøve, at der kun anvendes godkendte både og matriel, at turen skrives i langtursprotokollen med angivelse af samtlige deltagere og forventet hjemkomsttidspunkt, at der tilgår klubben besked, hvis hjemkomsttidspunktet overskrides væsentligt, eller hvis hjemturen ikke kan gennemføres. Besked om forsinkelse eller andre ændringer i planer kan gives til et medlem af klubben som skriver ændringen ind i langtursprotokollen med angivelse af tidspunkt og navn. Hvis andre personer forventer bådens hjemkomst på aftalt tidspunkt skal disse også orienteres om ændringer i planerne. Hvis det ikke er muligt at få båden hjem til aftalt tid, indestår styrmanden for, sammen med den øvrige besætning, at båden transporteres hjem på anden vis. Dette skal i så fald aftales med matrielforvalteren eller et andet bestyrelsesmedlem, så klubben er orienteret om de aktuelle planer for bådens hjemtransport. Bestyrelsen Om langture og L-styrmandsret Bestyrelsen vil fremover tildele langtursstyrmandsret til medlemmer, som har gennemført DFfR s teoretiske kursus tilfredsstillende, har været frigivet i mindst 2 år, har haft korttursstyrmandsret i mindst 1 år, har roet mindst 500 km i følge. rojournalen, og som i klubben er almindelig kendt for ansvarlig adfærd. Vi har forsøgt at lave et reglement, som dels tilgodeser de regler og sikeerhedsmæssige krav, der stilles til klubben i denn anledning, og dels er til at administrere. Reglementet er ophængt i klubben, og kan desuden læses her i bladet. John F. Larsen 14 Få råd i "årevis" Nørresundby Bank - den lokale bank

15 AKTIVITETSKALDENDER 27. maj Venø Rundt juni NJM Skovkarlene Blokhus 23. juni Skt. Hansaften i Aalb. Kajakklub 1. juli Øresundsbroen åbner juli Jysk 3-dages St. Binderup Mariager OK. Rebild - Skørping 26. august Roernes dag og fødselsdagsfrokost sept. Landsmotionsstævne i Slesvig 15. okt. NJM dag Nordvest OK Vildsbøl 12. nov. Klub mesterskab Rold Skov OK Rold Nørreskov Sct. Hans fest Husk, at i år arrangeres Sct. Hans festen af Aalborg Kajak Klub. Se nærmere oplysninger om tidspunkt, tilmelding, menu m.v. på opslag i klubben. at Jens Brandt har udvidet kapaciteten i klubbens software, så vi igen kan tage nye medlemmer ind igen, at matrielforvalterens bandbuller tilsyneladende hjælper, så de sidste både snart er klar til brug igen, at klubben har ansøgt dispositionsfonden og GAR om tilskud til anskaffelsen af Ib Stetter, at Ole Engen mener, at vi skal have en automat til øl og sodavand, at regler for trailerkørsel kan ses på klubbens hjemmeside, at Sct. Hansbålet ikke bliver lige så stort som sidste år, at Gregers og Roar er AR s repræsentanter i motionsrumsudvalget, at AR stadig savner en formand, at Jens Saxtorff har påtaget sig den praktiske rolle son rochef, mens Frederik Hansen er på træning til til Sydlibanon, at der kom 7 nye medlemmer den 19 juni, at vi nu er 233 medlemmer i Aalborg Roklub, at man også kan lære at ro om morgenen, at den gamle redacteur har været ret meget involveret i Europartenariatets IT-del, at den forsinkede udgivelse af medlemsbladet bl.a. hænger sammen med redacteurens prioritering af sine professionelle aktiviteter, at Svend Langer afventer Aalborg Kommunes afklaring af, hvilke ændringer den nye folkeoplysningslov vil medføre for klubben, at Martæng er blevet efterlønner, at talsmændene for de forskellige klikker bør udpege repræsentanter til klubbens aktivitetsudvalg. Klubbens data: Søsportsvej Aalborg Tlf.: Giro: HUSK DET NU! DEADLINE FOR STOF TIL NÆSTE NUMMER ER 17. JULI 2000 Redaktion: Jens-Peder Vium (ansv.) og John Nørgaard. Medlemsbladet udkommer 6 gange årligt, ca. den 15. i de ulige måneder (jan, mar, osv.). Det er et debatforum, så derfor er artikler og indlæg forsynet afsenderens navn, så det er tydeligt hvis menig, der gengives. 15

16 Postbesørget blad (9000 AB) A.W. MILLING AKTIESELSKAB SPECIALFORRETNING I BYGGEMATERIALER ANKER ENGELUNDSVEJ 8 POSTBOX AALBORG SV TELEFON TELEFAX GIRO Her er plads til din annonce! 16

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 4 Juli/August 2000 59. Årgang

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 4 Juli/August 2000 59. Årgang AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 4 Juli/August 2000 59. Årgang Roernes dag og fødselsdagsfrokost Nye såvel som gamle Aalborg Roklub drenge indbydes hermed til festdag Lørdag den 26. august Program:

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

AALBORG ROKLU. Langture og ferieoplevelser, se side 14. M E D L E M S B L A D. Nr. 1 Maj 2001 60. Årgang

AALBORG ROKLU. Langture og ferieoplevelser, se side 14. M E D L E M S B L A D. Nr. 1 Maj 2001 60. Årgang AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 1 Maj 2001 60. Årgang Langture og ferieoplevelser, se side 14. Aalborg Roklubs bestyrelse B E S T Y R E L S E N 2 0 0 1 Formand: Magsvej 17 9813 1622 Gregers S.

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Formøde, den 2. juli 2008

Formøde, den 2. juli 2008 Formøde, den 2. juli 2008 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Uffe Rasmussen, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet

Læs mere

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Læs om reglement for vinterroning inde i bladet på side 3. Nr. 5 Oktober Årgang

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Læs om reglement for vinterroning inde i bladet på side 3. Nr. 5 Oktober Årgang AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 5 Oktober 2000 59. Årgang Standerstrygning 2000 Vi mødes i klubben lørdag den 28. oktober kl. 15.00 og slutter i fællesskab sommersæsonen ved at stryge standeren

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

... Kanindåb. Foto: Peter Laubek

... Kanindåb. Foto: Peter Laubek Nr. 3 maj / juni 2006 65. Årgang Kanindåb Foto: Peter Laubek AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade 15, 2.th. 61 12 69 62 9000 Aalborg, Formand@AalborgRoklub.dk

Læs mere

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 5 Sep / Okt 2002 61. Årgang. Vinteraktiviteter. Standerstrygning. Svømning Fællesroning.

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 5 Sep / Okt 2002 61. Årgang. Vinteraktiviteter. Standerstrygning. Svømning Fællesroning. AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 5 Sep / Okt 2002 61. Årgang Vinteraktiviteter Standerstrygning Svømning Fællesroning Gymnastik Julebadning Sæsonen slutter ikke bare fordi standeren stryges. Planlæg

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub

Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub Definition: Klubbens bådpark indeholder to typer af outriggede både, nemlig gigbåde og scullerbåde. Disse har fra sæsonstart 2015 hver sit reglement, men ansvaret

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Vedtaget på medlemsmøde den 16. september 2014. ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 9 Sept. 2015 34. årgang Morgenroning 9. sep. 2015 Læs inde i bladet... Figur 1 Figur 2 Figur 3 Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

Læs mere

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 2 Marts/april 2000 59. Årgang

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 2 Marts/april 2000 59. Årgang AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 2 Marts/april 2000 59. Årgang Rosæsonen er i gang, og du kan nyde rosporten både morgen, eftermiddag og aften. Eller nårsomhelst, du kan mønstre et hold til kap-,

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen Referat bestyrelsesmøde den 12.05.2011, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Esben Skovsen Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Jens Henrik Jensen Dorte Rothmann Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å KLUB ABC Værd at vide fra A til Å Juni 2013 Adresseændring Adresseændringer skal af hensyn til udsendelse af klubbladet og opkrævning af kontingent meddeles skriftligt til klubbens sekretær. Det er altså

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

ÅREBLADET. Faaborg Fjord 1. januar 2016. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Faaborg Fjord 1. januar 2016. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 1 Januar 2016 35. årgang Faaborg Fjord 1. januar 2016 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

Deltagerkvalifikationer

Deltagerkvalifikationer Deltagerkvalifikationer 1. stk. 1 Skanderborg Roklubs Reglement (Senest revideret af bestyrelsen 26. juni 2014) a) Kun medlemmer, der er i besiddelse af fornøden svømmefærdighed, har adgang til deltagelse

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling kl. 12.00 Med følgende dagsorden:

Ekstraordinær generalforsamling kl. 12.00 Med følgende dagsorden: Nr. 2 Marts / April 2004 63. Årgang Aalborg Roklub aktiviteter Søndag den 28. marts 2004 Standerhejsning kl. 10.00 Rosæsonen åbnes ved formanden Standeren hejses af ungdomsroere Gennemførelse af båddåb

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

Nyhedsbrev 03. februar 2015

Nyhedsbrev 03. februar 2015 Nyhedsbrev 03. februar 2015 Trædrejning Nu er vi klar med undervisning i trædrejning. Indtil videre er der undervisning hver Tirsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00 Torsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. maj 2011 30. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Mindeord Poul Andersen Instruktion Nyt åbent rohold Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil.

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil. Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende reglement Klubreglement. 1. Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter enhver bestemmelse

Læs mere

Roreglement for Herning Roklub

Roreglement for Herning Roklub 1. Generelt Herning Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben og rosporten værdig måde. Nærværende reglement fastsætter, sammen

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Maj 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk.

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Maj 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk. ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Maj 2014 33. årgang Bjørnø 2014 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Gave til bro fra A.P. Møllers fond Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter.

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter. Beretning for 2009 1. Generelt om 2009 2009 var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Romæssigt er det gået meget godt, og vi har igen sat rekord med antal kilometer og antal medlemmer på vandet. Vi

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007

Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007 Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Uffe Rasmussen, Tine Christensen, Peter Steffensen (suppleant), Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Arkivudvalget:

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Hver kanin betaler et instruktionsgebyr. For kajakkaniner er det 500 kr. For inriggerkaniner

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

SANKT HANS AFTEN. Onsdag d. 23 Juni kl. 19 i Aalborg Roklub. AR sørger for drikkelse, en gloende grill og godt vejr, resten bringer du selv.

SANKT HANS AFTEN. Onsdag d. 23 Juni kl. 19 i Aalborg Roklub. AR sørger for drikkelse, en gloende grill og godt vejr, resten bringer du selv. Nr. 3 Maj / Juni 2004 63. Årgang SANKT HANS AFTEN Onsdag d. 23 Juni kl. 19 i Aalborg Roklub. AR sørger for drikkelse, en gloende grill og godt vejr, resten bringer du selv. Tag gerne hele familien med!!

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

DET ER SKØNT AT VÆRE ROER!

DET ER SKØNT AT VÆRE ROER! AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 3 Juni 2002 61. Årgang DET ER SKØNT AT VÆRE ROER! B E S T Y R E L S E N 2 0 0 2 Aalborg Roklubs bestyrelse Formand: Magsvej 17 9813 1622 Gregers S. Gregersen 9000

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Støt vores lokale sponsorer: Bilsyn Ulsted Mejdahls Bageri XL Byg Hals Lund El Hals Marine Forening og Skyttelaug Byens Kiosk Gandrup Element Claudi Fisher Lund Dahl

Læs mere

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns. 01.1 Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for at udøve idræt, hovedsagelig i form af roning. Klubben

Læs mere

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 6 Nov / Dec 2002 61. Årgang. Invitation indvielse. nyrenoverende klublokale. Fredag d. 22 november, kl. 15.

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 6 Nov / Dec 2002 61. Årgang. Invitation indvielse. nyrenoverende klublokale. Fredag d. 22 november, kl. 15. AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 6 Nov / Dec 2002 61. Årgang Invitation til indvielse af Aalborg Roklubs nyrenoverende klublokale Fredag d. 22 november, kl. 15.00 Gennem længere tid har det været

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF Referat bestyrelsesmøde den 23.03.2010, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Anders Hjortshøj Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Olav Knudsen Søren Kabel Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Bronzemedalje til Zenia ved JEC (uofficielle Junior Europa Mesterskaber) Dresden, Tyskland

Bronzemedalje til Zenia ved JEC (uofficielle Junior Europa Mesterskaber) Dresden, Tyskland MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB Nr. 5 NOVEMBER 2009 JANUAR 2010 ÅRG. 42 Bronzemedalje til Zenia ved JEC (uofficielle Junior Europa Mesterskaber) Dresden, Tyskland Referat fra O-møde i Klubhuset

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere

Formøde den 17. oktober 2012

Formøde den 17. oktober 2012 Formøde den 17. oktober 2012 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Rasmus Rosenkvist, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.). Dagsorden: 1. Kommentarer

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Klubhåndbog. Nordborg Roklub

Klubhåndbog. Nordborg Roklub Klubhåndbog for Nordborg Roklub revideret maj, 2012 1 Indholdsfortegnelse GENERELT Klubbens ide. 3 AKTIVITETER Målsætning 4 Årsplan.. 4 Roning 5 Præmier og udmærkelser.... 6 MATERIEL Romateriel. 7 Klubhus.

Læs mere

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET Opd. 22/10 SP TRÆNERLISTE 1/14 Indledning I nedenstående kan du finde navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse på Skjern GF FOD- BOLDs trænere, holdledere og kontaktpersoner. Desuden kan du på

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub Korttursreglement Sidst revideret 2010 Skelskør Roklub Korttursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for den daglige roning i Skelskør Roklub. 2. Det daglige rofarvand dækker Skælskør

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling Den 20. januar 2013 Nyt fra bestyrelsen 1. Økonomien a. Status Klubbens nye kasserer gav status for klubbens økonomi. Der er stadig problemer med likviditeten pga. et likviditetsunderskud i klubben på

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Generelt KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Korsør Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DFfR vedtagne regler

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere