UDVIKLINGSDEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSDEL 2013-15"

Transkript

1 UDVIKLINGSDEL Indholdsfortegnelse UDVIKLINGSDELEN Evaluering af året der gik Principper for evalueringen Året der gik Handleplan for barnets alsidige udvikling Handleplan for social kompetencer Handleplan for sprog Handleplan for sprogstimulering Handleplan for krop og bevægelse Handleplan for naturen og naturfænomener Handleplan for kulturelle udtryksformer og værdier Institutionens egne mål Vedrørende personaleudvikling Vedrørende forældresamarbejde Handleplaner for institutionens egne mål Vedrørende tværfagligt samarbejde Pædagogiske fokuspunkter Fokuspunkt Fokuspunkt Evaluering året der kommer Principper for evalueringen Succeskriterier Evalueringsmetoder Budget og regnskab Institutionens budget Principper for anvendelse af diverse udgifter Underskrift Forældrebestyrelsens godkendelse af kommende års fokuspunkter (vedr. Punkt 8) Forældrebestyrelsesformandens underskrift...18 Bilag 1 Miljøpolitik...20 Bilag 2 Madpolitik...21 Bilag 3 Sorg- og kriseplan...22 Bilag 4 Lønpolitik...23 Bilag 5 Læsepolitik

2 UDVIKLINGSDELEN 1. Evaluering af året der gik 1.1 Principper for evalueringen Vi har løbende evalueret vores pædagogiske aktiviteter ved personalemøder. Nedenfor er en række spørgsmål, som vi bruger ved evalueringen. På personalemøder efter projekter, forældrearrangementer osv., deltager hele personalet i evaluering, her kan alle komme med positiv og negativ kritik. Vi diskuterer, hvad der evt. kan blive bedre til næste gang og fører det til protokols. 1.2 Året der gik 2012 har været et år i børnehaven med mange nye og spændende udfordringer. Vi har evalueret sidste års pædagogiske fokuspunkter, der var mad og måltider i børnehaven. Målet var og er til stadighed at opnå gode spisevaner, glæden ved, og forståelsen for gode råvarer, madvarer, og manér ved måltiderne. Vi har efterhånden opnået en tilfredsstillelse af det fuldendte måltid. Vi har de sidste 3 år deltaget i Københavns Kommunes Køkkenløft, og har alle 3 år modtaget priser for det fuldendte måltid. Disse uddelt ved festlig vis på Københavns Rådhus, hvor vi har fået diplomerne. Sidste år udvidede vi fokuspunktet med urtehave på taget. Vi plantede og såede med børnene, lavede krydderi have, spiselige grøntsager, ærter, radiser, løg, jordbær, kartofler, purløg m.m. Det projekt var vellykket og børnene var optaget af at passe haven, vande, se det gro, spire, nyde farverne og duftene, for til sidst at nyde høsten, spise produkterne i maden. Vi synes det var så smukt et projekt, at vi fortsætter i 2013, og udvider urtehaven på forskellig vis. Gennem året har børnene deltaget i madlavningen, især formiddagsmaden har de været med til at forberede. Desværre har de ikke lavet så meget mad, som vi kunne ønske, da vores køkkenfaciliteter ikke er velegnet til at huse mange mennesker. I stedet har vi haft børnene med til at lave bålmad og tilberede råvarerne på legepladsen i samarbejde med Madhuset. I 2012 havde vi lidt overskud på budgettet, så vi delvis kunne renovere køkkenet. Det har været et pålæg fra Fødevarerstyrelsen. Dette har vi selv bekostet, men håber på refusion i Bestyrelses skulle i 2012 stemme om vi fortsat skal have mad i børnehaven. Dette blev enstemmigt vedtaget har været et år med mange udfordringer m.h.t. børnehavens fremtid. Der har været mange modeller i spil, så som fusion, men Kommunen åbnede i 2012 op for muligheden af, at forblive en selvstændig enhed, såfremt enheden er økonomisk bæredygtig. Det er børnehaven, så vi fortsætter som hidtil og i vores forpligtende netværk. Dette netværk har vi været til fælles temaaftener/uddannelsesaftener med. Som ledelse har nogle af os været på efteruddannelse (UCC) sammen. Vi har modtaget fælles coaching. 2

3 BØRNEHAVENS FREMTID fusion partnerskab selvstændighed Vi har haft mange møder omkring børnehavens fremtidige liv. Udgangspunktet fra Kommunen var en fusion, hvorfor vi (Bestyrelsen og personale) allerede fra 2010 havde møde med den pædagogiske konsulent i Kommunen. Kommunen foreslog vi fusionerede og dette blev besluttet sammen med nabovuggestue og en udflytterbørnehave. Vi havde P-dage med Susanne Krogh om den nye tid, møder med de pågældende bestyrelser, pædagogiske dage med konsulent Ebbe Søgård om ny struktur og sammenlægning. Møder med forvaltningen, møder om bæredygtighed ift. økonomi Vi blev i denne forbindelse opnormeret til 30 børn, så vi kunne være mere bæredygtige. Mange tanker og frustrationer og usikkerhed om børnehavens eksistens. Omstillingsparathed og refleksioner over Kommunes beslutninger. Usikkerhed og mange tanker om hvad fremtiden bringer, ikke kun for personalet, men tillige om det gode børneliv. Herunder arbejdsglæde. Tiden er gået. Status nu, er at børnehaven forbliver Bethlehems Sogns Menighedsbørnehave, i de lokaler vi bor i. Vi skal fortsætte i vores netværk, som er institutioner lige omkring os. Det er: Dosseringens Vuggestue, Vuggestuen Gule Prik, Udflytterbørnehaven Skjold og Settlementet Askovgården. Vi har planer og har allerede haft nogle uddannelsesaftner for personalet. Samarbejde omkring lukkedage samt nye tiltag i den kommende tid af organisatorisk karakter. 3 af lederne har været på fælles uddannelsesmoduler i netværksledelse har været et år med mange nye spændende udfordringer. Både pædagogisk set og i forhold til børnehavens fremtid. Organisation og bæredygtighed. Vi deler året op i et slags års-hjul (se principplanen) Efterår 2011/2012: efterårsemne høstemne halloween-fest børnehavns fødselsdag Vinter 2011/2012 julegaveprojekt juleaktiviteter juletræstur krybbespil nytårskur fastelavn Forår 2011/2012 3

4 påskeaktiviteter have på taget dukkeprojekt (værdiløst materiale) cirkus afsked med kommende skolebørn indkøring af nye små. Forårs tur til Frederiksbergs Have Sommer 2011/2012 indkøring af nye børn afholdelse af ferie børn og voksne afsked for de sidste skolebørn ferielukning i uge 29 og uge 30, hvor der hverken var børn eller personale. Tur i dyrehaven HANDLEPLAN FOR HAVEN PÅ TAGET. Vi startede i det tidlige forår, med spiring af frø i børnehaven, købe jord, frø og løg. Rydde op og få luget ud i de gamle kummer. Købte nye kummer. Vi såede på livet løs og lavede en sansekumme kun bestående af duftende krydderurter. Vi lugede ud og vandede hele foråret og alle glædede sig til høst og smagsprøver. Vi snakkede meget om naturens eget køkkenskab og hvor dejligt egen avl er. Forældrene var meget interesseret når de hentede barn/børn og børnene var stolte af at vise det frem. Haveprojektet var så vellykket at vi vil udbygge i 2013 med flere kasser, gå på besøg i byens haver, der er mange projekter på Nørrebro og i parkerne. På tag terrasser, gårdanlæg, Botanisk have, kolonihaver. Vi tager ud i naturen, både bynaturen og naturen udenfor byen (ex, Amager Fælled), lave bål, lave suppe over bål, plukke hyldeblomst og andre bær. Spise de spiselige blomster. Vi opdagede i 2012 hvor dejligt og tæt et samvær man har, selv med helt små børn, omkring haveprojektet. Vi havde mange aha-oplevelser, også med medfølgende små dyr og sommerfugle der flyver forbi. Børnene havde en stor ømhed og forsigtighed når der skulle høstes. Årshjul/året der er gået. Efterår 2011/2012 høstemne efterårsemne børnehavens fødselsdag halloween-fest Vinter 2011/2012 julegaveprojekt juleaktiviteter juletræestur krybbespil nytårskur fastelavn 4

5 Foråret 2011/2012 påskeaktiviteter anlæg af have på taget, forspiring på stuerne, såning dukkeprojekt (værdiløst materiale) skulpturprojekt med dyr (værdiløst materiale) Cirkus Afsked med kommende skolebørn Indkøring af nye børn Forårs tur til Frederiksbergs Have Sommer 2011/2012 Indkøring af nye børn. Afholdelse af ferie børn og voksne Afsked for de sidste skolebørn Tur i dyrehaven Ferielukning i uge 29 og uge 30, hvor der hverken var børn og personale. 5

6 1.3.1 Handleplan for barnets alsidige personlighedsudvikling Overordnet mener vi, at vores aktiviteter har båret frugt i forhold til målene. Vi har arbejdet med børnenes selvhjulpenhed i forhold til at rydde op, dække bord, i det hele taget at deltage mere aktivt i dagligdagens praktiske fælles gøremål. Ved at børnene får lidt mere ansvar på et plan, hvor de kan være med, mener vi også at det udvikler deres empatiske sans og deres personlighed i en retning, som er social. Vi mener, at børnene skal lære, at alle børn i børnehaven har ansvar for omgivelserne, at vi er et fællesskab. Vi vil fortsat sørge for at hjælpes ad med oprydning, så børnene oplever det fælles ansvar og lærer, hvad det vil sige at rydde op, også sådan at de oplever, at oprydning kan være noget hyggeligt og gavnligt for fællesskabet. Vi vil tale med børnene i samling om, hvordan vi alle kan være med til at passe på børnehavens legetøj og bøger. Vi vil gerne fokusere på glæden ved at passe på tingene. Læringsmål At barnet bliver selvhjulpent, udvikler empati, selvværd og selvtillid. Børnene skal lære at tage hensyn til og acceptere andre børn, og børn med særlige behov, -og børn med særlige behov skal støttes i at kunne indgå i gruppen. De voksne skal se barnets styrker fremfor mangler, sikre at barnet får personlige sejre. Vi deler børnene op i mindre grupper, så der bliver tid og plads til hvert enkelt barn. Vi viser børnene forståelse og anerkendelse gennem samtaler. Vi giver børnene små praktiske opgaver, såsom borddækning, oprydning. Efter pædagogiske overvejelser sammensætter vi børnegrupper sådan at børn med særlige behov får bedst mulige betingelser. Morgensamling med sanglege, teater og cirkus, tid til leg og rolleleg. Male og tegne. Aktiviteter tilrettelægges sådan at de tilgodeser evt. særlige behov der er i børnegruppen. 6

7 1.3.2 Handleplan for sociale kompetencer Målet er, at børn skal støttes i at danne venskaber som vi arbejder med løbende. Vi har gode erfaringer med at inkludere alle børn, også børn med særlige behov. Vi prøver at sætte børn sammen, som vi vurderer kan have glæde af hinanden, både på tværs af alder og køn. Når legen er i gang, trækker vi os, så børnene selv leger videre. Når vi laver teater i morgensamlingen, styrker det børnenes evne til at indgå med hinanden på kryds og tværs. Sportslegene i rytmik for de store virker på samme måde styrkende for børnenes forhold til hinanden. For at tilgodese alle børn og for at give mere tid til hvert enkelt barn, har vi ikke delt dem op i store og små, men på tværs af alder, så vi kan tilrettelægge samlingsstunden så den udfordrer alle børnene, og arbejder på, at de små har rollemodeller i de større børn. Morgensamlingens samtale om, hvem der er her i dag, får børnene til at tænke på hinanden. Vi arbejder meget med at børnene bliver gode til at løse konflikter selv, i stedet for at komme til en voksen med det samme. Vi hjælper børnene til at danne venskaber, og giver dem redskaber til selv at klare konflikter i en vis udstrækning. I den forbindelse har vi især fokus på førskolebørnene, hvor vi arbejder med små rollespilsopgaver og samtalebilleder, børnene samarbejder, hjælper hinanden og kommer med gode løsningsforslag. Læringsmål At barnet kan indgå i sociale sammenhænge så både det selv og andre får udbytte af samværet. Barnet skal kunne bidrage til og lære af et fællesskab. Børnene skal støttes i at danne venskaber Metoder I dagligdagen skal børnene lære at vente, hjælpe hinanden, lytte og ikke tale i munden på hinanden. Børnene får ansvar i de dagligdags rutiner f.eks. dække bord og tage hensyn til hinanden. Personalet har skærpet opmærksomhed på at børn med særlige behov er med i fællesskabet, og hjælper dem med i lege og aktiviteter. Det er nødvendigt med ekstra ressourcer sådan at børn med særlige behov udvikles optimalt. Aktiviteter Rytmik, cirkus, koloni, morgensamling. Børn med særlige behov kan have brug for aktiviteter, som ligger udenfor børnehavens regi, og disse planlægges med samarbejdspartneren, forældre og børnehavens personale Handleplan for sprog Vi arbejder dagligt med børnenes sprog, alt hvad vi gør er med tanke på gode samtaler under måltider, under/efter højtlæsning, i morgensamlingen. Morgensamlingen, som kan vare en halv til en hel time, er vores daglige sprogstimulering for hele gruppen af børn. Forældrene er gode til at aflevere børnene før morgensamling, så vi kan arbejde helt uforstyrret. I det daglige arbejde tager vi rekvisitter til at understøtte den leg, sang eller sangleg, vi har planlagt at lave. Vi har syet udklædning til børnene, som vi bruger i samlingen til sange og 'sangteater'. Vi snakker meget om sangtekster og hvad de gamle 7

8 tekster egentlig betyder. Alt dette skærper børnenes sprogbevidsthed, ordforråd, sprogforståelse. Vores tosprogede medarbejdere er med til at skærpe børnenes fokus på sprog, fordi de kan fortælle, hvad noget hedder på andre sprog. Børnene introduceres til sprogenes forskellige lyde og melodi. Vi har erfaret, at det virker godt hos os at bruge især morgensamlingen som fælles sprogstimulering, dog har vi noget særligt for de børn ud, der har særlige behov i forhold til sprog. Læringsmål At barnet opnår kompetencer indenfor sprog, som gør det muligt at forstå begreber og symboler samt at kommunikere med omverdenen. Barnet skal opnå kompetencer til at udtrykke sig og være tryg ved at formulere følelser og tanker. Metoder Sprogstimulering foregår løbende i hele hverdagen. Vi har i det pædagogiske arbejde et naturligt fokus på samtale. Vi bruger hele tiden sproget til at beskrive aktiviteter, vi taler om, hvad vi gør. Vi visualiserer sproget, gør det konkret. Gennem dialog og information bliver sproget konkretiseret i dagens aktiviteter. Vi før-, under- og efterbearbejder altid oplevelser og aktiviteter sprogligt. Aktiviteter Morgensamling, samtale under måltider, højtlæsning, sprogkasser, sanglege, rekvisitter og kostumer til sanglegene, rim og remser. Plads til rollelege, udflugter. Tilbud om 3 års test. Børn med særlige behov kan have brug for at deltage i sproggrupper, som ligger uden for børnehavens regi Handleplan for sprogstimulering Vi vil fortsætte med at integrere sprogstimuleringsarbejdet i dagligdagen. Lave forberedelse og efterbearbejdning med de børn, der har brug for det, både i dagligdagen, og når vi laver projekter som f.eks. bondegårdsdyr. Vi mener, at vores dagligdag er optimalt sprogstimulerende for børnene. Vi vil sikre, at alle børn får udbytte af højtlæsningen ved frugten om eftermiddagen ved at opdele dem i mindre grupper. Dette fordi vi oplever, at nogle tosprogede børn bliver ukoncentrerede under oplæsningen, fordi de sprogligt ikke er på niveau, og fordi det for nogle børn er uvant at få læst historier op. Det er en vigtig opgave for børnehaven at sørge for, at børnene får gode oplevelser med bøger. Vi oplever, at mange af de tosprogede børn 'knækker koden' med hensyn til at koncentrere sig om højtlæsning og at forstå og sætte pris på historien. Vi har fået gode oplevelser med at lave alderssvarende sproglig quiz med børnene, det skærper børnenes deltagelse og begrebsforståelse. Vi har gennemført treårstesten med det materiale vi har fået tilsendt. Testen er frivillig, og det er op til forældrene at beslutte, om de vil have deres barn testet. Læringsmål At tosprogede børn og andre børn med særlige behov for sprogindlæring taler godt dansk inden skolestart, det vil sige, forstår begreber og symboler og kan kommunikere med omverdenen. Metoder Vurdering af barnets sproglige udvikling også ved sprogscreening. 8

9 Udarbejdelse af individuel handleplan. Aktiviteter Vi arbejder dagligt med sprogstimulering med hele børnegruppen, vi laver spil og sanglege, farver og former, historiefortælling, rim og remser, samtale i morgensamlingen, hvor vi differentierer i forhold til de børn, der er på i samtalen/legen/spillet. Vi tager hensyn til at nogle børn har særlige behov for sprogstimulering og har også mulighed for at arbejde i mindre grupper Handleplan for krop og bevægelse Vores sanglege både i rytmik og i samling tager meget afsæt i kroppen mange af vores sange handler om kroppen. Generelt har vi gået utrolig meget i løbet af året, vi bruger benene mere end buskortet. Vi bruger de lokale legepladser og grønne parker i stor udstrækning. Børnene bliver stimuleret finmotorisk dagligt når de tegner, når de skal have tøjet af og på, når de om eftermiddagen selv skal smøre deres mad, og når de leger med perler og spiller spil. I november laver vi julegaver, også noget der træner finmotorikken. Generelt er vores børn sjældent syge og har ikke problemer med motorikken. Vi er udendørs hver dag, og det tillægger vi stor betydning i forhold til børnenes helbred og grovmotorik. De børn, der har svært ved at gå langt, bliver bedre til det. Læringsmål At barnet lærer sin krop at kende og erfarer glæden ved at bevæge sig. At styrke barnets grov- og finmotoriske evner, så de kan erobre verden. Metoder Vi sørger for at børnene har en fysisk aktiv dagligdag, både når vi transporterer os og i de aktiviteter vi planlægger. Vi sørger for at alle sanser bliver stimuleret. Vi prioriterer at tilbyde godt hjemmebagt brød og økologisk mælk, frugt og pålæg hver eftermiddag. P.g.a. børnehavens fysiske rammer, kan børnehaven ikke have børn med alvorlige fysiske handicap. Aktiviteter Gåture, rytmik, sanglege og sportslege, ture til sanselegepladser, naturlegepladser, skoven. Kreative aktiviteter såsom at male, tegne, klippe, klistre Handleplan for naturen og naturfænomener Vores mange ture til legepladser, grønne parker og skoven, har været de vigtigste punkter inden for natur og naturfænomener. Vi arbejder med naturen med en mere poetisk tilgang, med udgangspunkt i de æstetiske læreprocesser. Denne metode har vi videreført i vores kreative hverdag. Læringsmål At bevidstgøre om natur og miljø. At understøtte børnenes interesse for naturen. At give børnene en forståelse for at naturen er noget vi skal værne om, og at naturen er en kilde til glæde, frihed og æstetiske sanseoplevelser. 9

10 Aktiviteter Børnehaven arbejder efter Københavns Kommunes grønne miljøpolitik. Vi holder os orienteret om kurser på naturværksteder i byen og omegnen. Friluftsliv, lege og eksperimenter med lys, luft og vand. Udflugter i naturen og til naturværksteder, som kommunen stiller til rådighed. Børn med særlige behov kan især drage nytte af disse frilufts aktiviteter Handleplan for kulturelle udtryksformer og værdier Vi har haft meget fokus på kulturelle udtryksformer. Vi har været meget både på kunstmuseer og i teateret. Vi har talt om, at det vil være en god idé at tage halvdelen af børnene med på museumsbesøg, så vi tager af sted to dage i træk. Børnene er virkelig begejstrede for begge ting, de har fået meget ud af det. Vi arbejder bevidst med drama og teater i børnehaven, laver flere opsætninger med publikum. Børnene er blevet gode til at digte videre på historierne, de bruger historierne i deres lege, også i udendørs lege, hvor eventyrerne kan spilles ud. Vi mener, at aktiviteter som teater og museumsbesøg virkelig udvikler børnenes fantasi og leg, og i det hele taget børnenes forståelse af sig selv og deres omgivelser. Læringsmål At børnene får indsigt i og forståelse for kulturelle udtryksformer både hvad angår kunst, æstetik, musik- og sang, traditioner, lokalkultur og fortællinger, eventyr og mytologi. I børnehaven er det et mål, at almen dannelse og omgangstone opnås i forbindelse med kulturelle udtryksformer. For børn med anden etnisk baggrund er det særlig vigtigt at udvikle en positiv identitet forankret i et tilhørsforhold til to kulturer. Metoder At dyrke kulturelle traditioner, medvirke i lokale projekter, opsøge museer. Personalet støtter børnene i at tilegne sig en tolerant og åben holdning over for andre kulturer og at kunne kommunikere på en positiv måde. Børn med tokulturel opvækst støttes i at finde fodfæste i begge kulturer. Majoritets- og minoritetsbørn støttes i kulturmøde. Børnehaven har tokulturelt personale. Aktiviteter Jule-, påske- og fastelavnsaktiviteter herunder lege, eventyr og sange. Udflugter til børneteatre. Vi sørger for at god børnelitteratur hele tiden er til rådighed for børnene. Vi har et samarbejde med kirken om krybbespil og deltager i kirkens julegudstjeneste. Aktiviteten er tilpasset med fokus på julehistorien om Jesus fødsel, sådan at børn uanset religiøs og kulturel baggrund kan deltage. Vi fejrer hvert år børnehavens fødselsdag med sange og sanglege for børnene og deres familier. 10

11 2 Institutionens egne mål Vores mål er at børnene skal opleve en dagligdag med en varm og stimulerende atmosfære. De skal føle tryghed og få mulighed for at udfolde sig. Derved kan de udvikle sig til at tage aktiv del i fællesskabet, give deres bidrag til dette og samtidig udfolde sig efter egne, individuelle behov. Børnene må endvidere lære de normer og værdier at kende, der er gældende i samværet med andre mennesker. Ud over de rent sociale og menneskelige kvaliteter er det vigtigt, at vi i børnehaven medvirker til at børnene udvikler de følelsesmæssige, intellektuelle og motoriske sider. Derved tilgodeser vi deres alsidige personlighedsudvikling. Børnehaven er et sted, hvor det pædagogiske personale, er med til at stimulere børnene både psykisk og fysisk. Vi arbejder ud fra teorien om anerkendende pædagogik for at have den nødvendige indføling og indlevelsesevne, så vi er i stand til at planlægge en pædagogisk dagligdag, som tilgodeser alle børnene. Vedrørende pædagogik/børn Vores mål for er, udover de generelle mål, at implementere pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. I 2009 er vi blevet basispladsinstitution med to fleksible pladser. Dette arbejder vi videre med. Vi henviser til pejlemærket for inklussion og fællesskab 2.1 Vedrørende personaleudvikling Mål for personaleudviklingen er, at vi til stadighed vil videre uddanne os indenfor børn med særlige behov. Vi prioriterer også at komme på kurser i inklusion, kultur og kreativitet. 2.2 Vedrørende forældresamarbejde Vi vil arbejde videre med, og styrke relationerne til forældrene og stadigvæk have en mangfoldighed i bestyrelsessammenhæng, som styrker fællesskabet. Personalet værdsætter at have gode relationer til forældrene, og har i det forløbne år haft god brug for hinanden dels i forbindelse med Københavns kommunes indførelse af madordning, besparelser og etablering af basispladserne. Vi vil gøre alt for at sikre høj information og kommunikation til forældrene, så samarbejdet kan fortsætte på det høje niveau vi har oplevet, og håber derved at deres engagement og positive indstilling til et godt børneliv vil fortsætte. 2.3 Vedrørende fysiske rammer Vi er glade for vores hus, rummene er udnyttet godt med mange legemuligheder og ro til fordybelse. Det er et sundt gammelt murstenshus, og både børn og voksne har meget lidt sygdom. Vi bruger menighedssalen to gange om ugen, og vi har også adgang til kirkens gård og det store dejlige gårdanlæg, hvor vi har et skur til cykler og legeredskaber. Vi arbejder fortsat med at skabe rum til børnene ved at tage på tur med mindre grupper, sådan at der er tid og plads til de andre børn, der bliver hjemme i institutionen og fordyber sig i leg eller anden aktivitet uden forstyrrelser. 2.4 Vedrørende tværfagligt samarbejde Vi fortsætter samarbejdet med de instanser vi løbende arbejder sammen med omkring børn og forældre. 11

12 2.5 Pædagogisk fokuspunkt Fokuspunkt 1 Krop og bevægelse for alle børnene i børnehaven. Mål: Målet er at give børnene glæde og oplevelser ved bevægelseslege, bruges af sanser, så deres lyst til bevægelse bevares, og barnet lærer sin krop at kende, og får styrket grov-motorikken. Vi ønsker at give børnene redskaber til at bruge og bevæge kroppen. Skabe kropsbevidsthed Gøre det naturligt og sjovt at bevæge sig og udfordre sig selv. Gøre barnet selvhjulpen ift. de krav hverdagen stiller. Bevægelse og kropskendskab udvikler barnets selvtillid og sociale kompetencer, og giver barnet et større overskud. Lære børnene at tabe og vinde i holdlege. Lære børnene fællesskabsfølelsen gennem bevægelseslege. Baggrund for valg: Vi vil udfordre og udvikle børnenes motoriske kunnen, og der skal sættes fokus på hvordan bevægelse kan være med til at udvikle både sociale og personlige kompetencer. Vi vil fokuserer på at bevægelse bliver et inkluderende værktøj i hverdagen. Hvordan: Vi skal planlægge, så børnene møder inspirerende og udfordrerne legesteder, her i børnehaven, på legepladser og i parker i Københavns Kommune. Vi skal medinddrage frilufts steder og området ved søerne til praktisk udfoldelse. Børnene skal have mulighed for at bruge kroppen og stimulere alle sanser, når de udforsker, afprøver, nyder og forstår de mange udfordringer og aktiviteter der er mulighed for kropsligt. Det er vigtigt at børnene får mulighed for at veksle mellem selvstændig udforskning, støttede og voksen styrede aktiviteter. Vi vil gøre det gennem: sang og sanglege spontan dans til musik på stuen rytmik forhindrings-baner projekter med sanse- og kropsforståelse ture med pædagogisk planlægge formål træne fysisk selvhjulpenhed bruge legepladsen dagligt yoga som forløb Vi ønsker at børn skal gennemgå et pædagogisk bevægelses forløb. Ved at gentage de motoriske aktiviteter fremmer vi barnet motorisk. Vi vil tage udgangspunkt i alderssvarende lege der udfordrer det enkelte barn, men som også tager udgangspunkt i fællesskabsfølelsen i legen. Vi har ønsket dette fokuspunkt både fordi det prioriteres i Københavns Kommunes pejlemærker, men også fordi vi ved, at det er sundt at bevæge sig. Vi bor i en storby og vi skal vise børnene at byen også rummer store muligheder for bevægelse. I forhold til vores madpolitik betragter vi det som en forlængelse. Vi vil derfor også tale om sunde madvaner, lave mad og når vi laver mad med børnene, ude eller inde, vil vi tale om hvad kroppen har brug for af mad der strutter af sundhed. 12

13 2.5.2 Fokuspunkt 2, Have på taget. Mål: At give vores by børn en yderligere forståelse for, fra jord til bord. Baggrund for valg: Mad er en stor og integreret del af hverdagen i børnehaven, så derfor er det sjovt for børnene at se det der kommer på tallerkenen gro op, således at de får ejerskab til natur og hvad vi spiser. Vi ønsker at børnene får indsigt i principperne omkring økologi og bæredygtighed. Råvarer og deres oprindelse. Samvær og fællesskab omkring det vi dyrker og det vi spiser. Hvordan: Vi vil lave spirings forsøg i vindueskarmene. Plante og så på taget, både spiseligt og smukke blomster at se på. Vi vil tage i skoven Vi vil besøge natursteder, som eksempelvis Amager Fælled kontakte naturvejledere finde litteratur hvor temaet indgår Besøge Botanisk Have Besøge Rosenhaven Besøge andre haver på Nørrebro Besøge børnenes kolonihaver. Besøge dyrelegepladser Lave mad. Vedligeholde haven på taget, dvs. luge og vande. Se film Linnes i Monets have Se på floraen rundt om søerne deltage i Fødevare Ministeriets åbne arrangementer. Tur til frilandsmuseet. Besøge en bondegård. Besøg på vandværkstedet Vi ønsker at børnene skal blive endnu mere bevidste om både muligheder for vækst og mennesket ansvar for at tage vare på naturen og dens ressourcer. Vi glæder os til alle de aha-oplevelser vi skal have sammen. 13

14 3. Evaluering året der kommer 3.1 Principper for evalueringen Hvordan? Vi evaluerer i samtaler i personalegruppen, og skriver det til referat. Hvem? Vi udfører dette i fællesskab i hele personalegruppen. Hvornår? Vi evaluerer evt projekter og fokuspunkter ved personalemøder. Hvad? Vi vil udføre en generel evaluering af de pædagogiske læreplaner (punkt 8.3). Ved årets afslutning vil vi tage en grundig evaluering af årets pædagogiske fokuspunkter og beslutte om vi vil fortsætte med dem eller lave nye for det kommende år. 3.2 Succeskriterier Vi arbejder først og fremmest procesorienteret, det vil sige at når vi har et projekt er det ikke nødvendigvis resultatet eller produktet, der er det vigtigste, men ligeså meget processen i arbejdet. Det betyder dog ikke, at vi ikke går op i at f.eks. et teaterstykke bliver flot og vellykket. Vi mener også at det er vigtig for børnene at opnå den anerkendelse det er at fremvise et flot resultat. Dette betyder, at når vi starter på et projekt, kan vi godt have et erklæret mål, der ændrer sig undervejs. Det kan være at det er noget andet børnene lærer end det vi troede de ville lære gennem aktiviteten. Derfor er vores succeskriterier for et projekt ret åbent det opnåede mål behøver ikke at være identisk med det erklærede mål. Så længe børnene har haft et frugtbart arbejde med projektet, de har følt sig trygge og anerkendte i forløbet og har fået både socialt og individuelt udbytte mener vi, at et projekt er vellykket. Vi vil undgå stress og sørge for at børn og voksne ikke føler sig pressede og utrygge, dette gør vi igennem planlægning og uddelegering af arbejdet. 14

15 3.3 Evalueringsmetoder Vi bruger følgende punkter til at dokumentere vores evaluering. Kort beskrivelse af projektet/aktiviteten Formål med projekt/aktiviteten Hvordan har vi forberedt os? Hvad har vi opnået? Dokumentationsmetode Iagttagelse og fortælling og fotografi 15

16 4. Budget og regnskab Vores budget er bæredygtigt, det satser vi på fortsætter, og at vi bliver ved med at have overblik over de økonomiske konsekvenser. 4.1 Handleplan for overførsel af over/underskud Når vi kender konsekvenserne for økonomien udarbejder vi en handleplan for eventuelt overskud eller underskud. 4.2 Principper for anvendelse af diverse udgifter I samarbejde med bestyrelsen anvender vi institutionens midler i overensstemmelse med vores pædagogiske målsætning. 16

17 5. Underskrift af fokuspunkt Måden som pædagoger og andre medarbejdere i børnehaven dagligt arbejder med børnene er i mange henseende personlighedsudviklende. Dette gælder bl.a. den måde børnene mødes i øjenhøjde, den måde de inddrages i simple beslutningsprocesser i dagligdagen og måden hvorpå emner som interesserer, undrer eller bekymrer børnene drøftes i f.eks. morgensamlingen. Børnehaven arbejder konkret med at gøre børnene mere selvhjulpne og inddrage dem i dagligdagens gøremål. Dette giver børnene en følelse af fælles ansvarlighed. Dette velfungerende arbejde bør fortsættes. Handleplan for sociale kompetencer Vi synes det er vigtigt for børn i børnehavealderen at knytte venskaber, ligesom det er vigtigt at få udviklet sociale kompetencer. Der bliver i børnehaven arbejdet målrettet med sociale kompetencer og konfliktløsning i mange sammenhænge og på mange niveauer. Børnene lærer i mange daglige sammenhænge at respektere hinanden og give plads til hinanden. Arbejdet med at styrke børnenes sociale kompetencer er meget vellykket. Handleplan for sprog Vi synes, at børnehaven har et optimalt sprogmiljø. Der arbejdes meget kvalificeret med sprog i børnehaven i mange henseender og arbejdet med sprog indgår som en vigtig del af børnehavens dagligdag. Vi synes at den måde der arbejdes med sproglig udvikling og sprogforståelse er virkelig godt. Handleplan for sprogstimulering Bestyrelsen finder, at integrationen af sprogstimulering i dagligdagen fungerer rigtig godt. Vi synes fortsat, at der primært skal arbejdes med sprogstimulering som en integreret del af hverdagen og ikke som et afgrænset forløb. Vi har arbejdet aktivt med at få besat alle sprogpladserne. Dette arbejde fortsættes. Handleplan for krop og bevægelse Børnehaven prioriterer fin- og grov-motorisk udvikling dagligt, trods de begrænsede fysiske rammer. Vi er glade for at børnehaven har mulighed for at benytte salen til rytmik og diverse sportslege. Børnene kommer ud og lege hver dag og vi synes at børnehaven er god til at benytte byens mange legepladser og andre faciliteter. Handleplan for naturen og naturfænomener Børnehaven er en by-børnehave, men på trods af det er der stor fokus på natur og naturoplevelser i nærmiljøet. Det er de små naturoplevelser og fokus på årstiderne i dagligdagen, der især dyrkes, ofte knyttet til kulturelle og kreative processer. Vi synes at børnehaven på denne måde kompenserer dens beliggenhed midt i byen, i forhold til naturoplevelser. 17

18 Handleplan for kulturelle udtryksformer og værdier Børnehaven stimulerer i høj grad det kulturelle og det kreative, både i dagligdagen og gennem projekter. Børnehaven har stor fokus på højtider og kulturelle traditioner, såvel verdslige som religiøse. Arbejdet med kultur, værdier og traditioner er særdeles vigtige for børnenes forankring og indsigt i egen kultur og for deres forståelse og accept af andre kulturer. Vi synes at dette arbejde er en af børnehavens store styrker Pædagogisk fokuspunkt : Krop og bevægelse 2: Fra jord til bord. 5.1 Forældrebestyrelsens godkendelse af kommende års fokuspunkter. Disse vil blive evalueret i 2015 Mad og måltider: Vi er utrolig glade for madordningen der er opstartet i januar Mad og måltid fylder meget i børnenes bevidsthed, og medfører et naturligt og positivt forhold til mad. Vi håber at børnehaven fortsætter dette gode tilbud, trods politisk uvilje, og glæder os til at følge de mange aktiviteter der knytter sig til dette nye fokuspunkt. Madordningen er netop blevet forlænget 2 år af bestyrelsen. 5.2 Forældrebestyrelsesformandens underskrift. 18

19 Bilag 1. Miljøpolitik Vi arbejder efter København Kommunes miljøpolitik. Vi sparer på vand og strøm, og køber legetøj uden giftstoffer. Vi vil understøtte og stimulere børnenes interesse for naturen i byen, og vi tager udgangspunkt i institutionens nærmiljø som er Søerne, Assistens Kirkegård, Hans Tausens Park og områdets øvrige grønne områder og legepladser. Vi vil lægge vægt på at basisvarerne i institutionen er økologiske, p.t. er vores fødevarer 99% økologiske, og vi tager miljøbetragtninger med i alle vores indkøb. 19

20 Bilag 2 Madpolitik Det er vigtig at børn får sund og ernæringsrigtig mad. Vi tager udgangspunkt i økologiske råvarer, Vi tilstræber at børnehaven spiser 98 % økologisk. Vi spiser årstiden grøntsager og frugter. Vi lægger vægt på at maden skal være lækker at se på. Vi lægger vægt på at bordene er dækket med tallerken, kniv og gafler. Madplanen skal være varieret, f.eks. en grøddag, fiskedag, grønsagsdag, pålægsdag og køddag. Vi lægger vægt på at børnene skal lære at smage nye retter, og nyde maden. Spisningen skal foregå i en hyggelig og rolig atmosfære. Det er vigtig at børnene bliver engageret i tilberedning af maden, serveringen, borddækning og afrydning. Vi tror, at det fremmer børnenes lyst til at spise og smage nye madretter. Det er børnehavens madpolitik, at de voksne spiser samme mad som børnene, og sammen med dem. På køddage er kødet Hallalslagtet, så vi alle kan spise det samme mad. 20

21 Bilag 3 Sorg- og kriseplan Personalet forholder sig til børnehavens sorg og kriseplan, som er tilgængelig for alle. Sorg og kriseplanen er udarbejdet på grundlag af information og vidensdeling blandt Københavns kommunes institutioner, materiale fra Børns Vilkår og Kræftens Bekæmpelse. Sorg- og kriseplanen indeholder: En skabelon til et brev til forældrene i forbindelse med en ulykke i institutionen, sorg og krise hos børn. En handleplan for når et barn er ulykkelig i forhold til skilsmisse. En handleplan for når et barn oplever dødsfald i familien. En handleplan for når et barn oplever alvorlig sygdom i familien. En handleplan for når et barn i institutionen bliver alvorligt syg eller dør En handleplan for når en medarbejder i institutionen bliver alvorligt syg eller dør Personalet er enige om, at supervision sideløbende med brug af sorg- og kriseplan er vigtig, når et barn eller personale er i krise. Dette bygger vi på erfaring fra de få tilfælde, vi har haft i institutionen med sorg og krise, hvor vi har haft et utroligt udbytte af supervision og psykologhjælp. 21

22 Bilag 4 Lønpolitik Personalet har vedtaget principperne for en overordnet lønpolitik i Vi prioriterer følgende: Medarbejdere der er fleksible i forhold til arbejdstidsændringer og ekstraopgaver, når institutionen er presset i forskellige situationer, som ved sygdom og fravær. Tovholder og initiativtager til projekter som er aktuelle i forhold til de ønskede visioner, der er i årsplanen. Samle op på aktuelle projekter og andre tiltag i børnehaven, som er synlige i forhold til børnenes trivsel og videre udvikling. Være opmærksom og deltagende i sociale arrangementer, der tilgodeser børn og unges trivsel i nærmiljøet. Være ansvarlig for sprogscreening, udarbejdelse af handleplaner og implementering af sprogstimulation for børn af anden etnisk baggrund. Udviklingsparathed. 22

23 Bilag 5 Læsepolitik Vi tager udgangspunkt i Københavns Kommunes læsepolitik. Læsepolitikken skal i ses i sammenhæng med en forstærket indsats vedrørende børns udvikling, trivsel og læring gennem de pædagogiske læreplaner for 0 6 år. Målet er : at give børn lyst til og glæde ved sproglige aktiviteter samt kendskab til sproglige traditioner at børn tilegner sig viden om verden og opnår en optimal sprogudvikling at styrke børns fantasi og kreativitet at bevare og udvikle børns nysgerrighed at fremme børns sociale og kommunikative færdigheder. 23

24 24

25 25

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen.

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Kære Vi vil gerne indbyde jer til en samtale om jeres barn. Formålet er - at drøfte barnets hverdag hjemme og i vuggestuen - dialog mellem os om jeres barns

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehaven Tangloppen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehaven Tangloppen 2014 2015. 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, hvori målene er konkretiseret. Årshjulet findes på vores hjemmeside. Dokumentationen af arbejdet med de

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER...

LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER... LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER...5 NATUR OG NATURFÆNOMENER...6 KROP OG BEVÆGELSE...7 SPROG...8 LÆREPLANER I HENHOLD

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 LÆRING I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner indført. Loven skal sikre og inspirere til at dagplejen skaber rummelige læringsmiljøer med lydhørhed overfor

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Gentofte Dagpleje Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Læreplaner. Dagplejen

Læreplaner. Dagplejen Læreplaner Dagplejen Marts 2012 Læreplaner og børnemiljø i dagplejen I Dagplejen arbejder vi med de 6 læreplanstemaer og børnemiljø i legestuegrupperne og hos den enkelte dagplejer. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Vi har i vores sammenkobling af børnemiljøet og vores læreplaner delt børnemiljøets tre områder ind under forskellige læreplanstemaer. Det fysiske

Læs mere

Læreplan For Børnehaven

Læreplan For Børnehaven Læreplan For ehaven Barnets alsidige personlige udvikling Får kendskab til sig selv og udfolder sig som en unik og alsidig person Føler sig betydningsfuld og anerkendt som person Blive selvstændig og selvhjulpen

Læs mere

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Barnets alsidige personlige udvikling. Alle børn skal opleve at blive mødt med: Faste kendte voksne, som er glade for at se dem Opmærksomhed, accept, interesse og

Læs mere

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn I Holsted børnehave styrker vi barnets sociale kompetencer Fordi børn der er sociale har større forudsætning for at samarbejde, de bliver mere tolerante, og alvorligt drilleri/mobning mindskes. Det knytter

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

PERSONLIGE KOMPETENCER.

PERSONLIGE KOMPETENCER. MÅL PERSONLIGE KOMPETENCER. At barnet føler selvværd. At barnet udfordrer/udvikler sin fantasi og kreativitet. At barnet lærer selv at tage stilling og sætte grænser. At barnet udvikler motivation og vedholdenhed.

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde: Venskaber

Læs mere

Pædagogiske læreplaner 0-3 årige og 3 6 årige

Pædagogiske læreplaner 0-3 årige og 3 6 årige Pædagogiske læreplaner 0-3 årige og 3 6 årige Pædagogiske læreplaner I loven om social service er det fra august 2004 blevet indskrevet, at alle dagtilbud skal arbejde med pædagogiske læreplaner. Læreplanen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6 LÆREPLANER 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER 3 2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD 6 3. BØRNEMILJØ 6 4. FOKUSPUNKTER FOR 2014-2015: INKLUSION MED FOKUS PÅ VENSKABER 8 2 af 9 1. INTRODUKTION

Læs mere

LÆREPLANER DAGPLEJEN HEDENSTED KOMMUNE

LÆREPLANER DAGPLEJEN HEDENSTED KOMMUNE LÆREPLANER DAGPLEJEN HEDENSTED KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Personlig kompetence 4 Social kompetence 6 Natur 8 Kultur 10 Sprog 12 Krop og bevægelse 14 Dokumentation 16 Børnemiljøvurdering 18

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere