TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj SKANDERBORG ROKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2008 SKANDERBORG ROKLUB"

Transkript

1 TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj SKANDERBORG ROKLUB 1

2 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf Ungdomsleder/ næstformand Susanne Holde Glentevej 17 Tlf Rochef: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Husforvalter: Vakant Materialeforvalter: Søren O. Nielsen Vestergade 21 Svejstrup Tlf Aktivitetschef: Kirsten Slumstrup Vrold Tværvej 13 Tlf.: Sekretær: Anne Grethe Skov-Nielsen Bøghsvej 4 Tlf Langturs-Ro-udvalget Kontaktperson: Langturs-rochef, Grethe Dyrby Tlf Derunder: Anne Kubiak Vibeke Freising Allan Lund Niels Thernøe Husudvalget Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Derunder: Lisbeth Mathiasen Tlf Klubhusudlån & gæstekontakt Gæstekontakt: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Materialeudvalget Kontaktperson: Søren O. Nielsen materialeforvalter Tlf Derunder: Willy Dupont Gunnar Dalby Henning Andersen Ejvind Andersen Knud Kristensen Ungdomsudvalget Ungdomsleder: Susanne Holde Glentevej 17 Tlf Derunder: Birgit Skannrup Lasse Møller Christensen Kioskudvalget Kontaktperson: Lise Poulsen Skovvej 9 Tlf Derunder: Finn Sørensen Risvej 49 Tlf Skanderborg Roklub. Sølystvej Skanderborg Bankkonto: Nordea Bank Reg konto Forsidebilledet: Madpakketur den 4. maj. (foto fra hjemmesiden) 2

3 TRÆSEJLET Redaktion Anne Grethe Skov-Nielsen Tlf Journalist: Susanne Holde Tlf Annoncer: Erik Jensen Tlf Adresseændring: Kasserer Poul Erik Jensen Nyt fra formanden Velkommen... 7 Faste aktiviteter... 7 Ny i bestyrelsen... 8 Onsdagsaktivitet Danmarks Smukkeste Tilskud TRÆSEJLET er et officielt blad for Skanderborg Roklub. Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning. TRÆSEJLET påtager sig intet ansvar for uopfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i tekst og annoncer. Aktiviteter URO-kalenderen Ro-statistik Tillykke Rengøring TRYKKERI Oplag: 200 stk. Kopiexperten 3

4 Adelgade 78,1. Skanderborg 85 A Nybolig Carsten B. Sandgrav Adelgade Skanderborg Se mere på tlf

5 Nyt fra formanden Først skal det glædelige budskab altså ud: Vi har modtaget en del støtte til køb af ny gig-båd. Som kort nævnt i sidste nummer har A. P. Møller og Hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til almene Formaal givet tilsagn om kr , og Folkeoplysningsudvalget har givet tilsagn om halvdelen af gig-bådens pris (d. v. s. et tilskud på kr ). Nordea har også givet tilsagn om kr Der skal herfra lyde en meget stor tak for den uvurderlige støtte. Vi har bestilt bådene - en gig-båd og en inrigger, og vi håber at få dem leveret i juni meget gerne til weekenden da vi jo skal ro en masse i projektet Vi Ror Danmark rundt. Og sikke dog et dejligt vejr vi har haft i en periode, og det har da også sat sit præg på aktiviteten. Der er fin gang i roningen, og det gode er, at det nu også gælder tirsdag aften. Og vi er alle imponerede af vandkvaliteten, for man kan se bunden rigtig mange steder i søen. Den nye aktivitet med familier, roning og fællesspisning var en succes i onsdags, som var første gang efter introduktionsonsdagen. Der var både på vandet fra kl. 17, og roerne havde mulighed for at spise efter turen. På det tidspunkt var andre færdige med at spise, og så tog nogle af dem ud at ro. Det synede (ikke kun synede det var reelt nok) af en masse aktivitet, og det så rigtigt godt ud. Der var liv i klubhuset ikke kun på vandet. Det er helt afgjort en aktivitet, der vil fortsætte foreløbig hver anden onsdag fra kl. 17. Fleksibiliteten er der, for man skal ikke være der klokken et eller andet for at komme på vandet. Småbørnsforældre har mulighed for at skiftes til at ro og passe ungdommen. Der er et flow i roernes tilstedeværelse, og hvis man lige finder ud af det, tror jeg, at det vil blive en meget positiv ting, at man tager ud, når der er et hold, der er klar. (Men det er desværre ikke let at tage sig sammen til at skulle ud en tur, når man lige har spist/ædt Lises boller i karry). Mange af de nye er kommet langt i rokurset, og snart vil de første frigivne blande sig med os andre. Tag godt imod dem I har jo selv været nye en gang. Det er selvfølgelig glædeligt, at der er kommet 5 nye ungdomsroere og i år er det kun en af dem, der har eksisterende medlemmer som forældre (vi skal passe på indavl). Det er også glædeligt, at mange af de nye er noget yngre end undertegnede. Måske er der kandidater til instruktører og bestyrelsen i løbet af de næste par år. Jeg vil da også nævne, at der er energiske personer fra Eductor, som er startet. Sammen med dem fra sidste år giver det en undskyld udtrykket kritisk masse, så der er nok at vælge imellem, når der skal laves en tur, som jo for de flestes vedkommende endnu skal omfatte en instruktør. Men som det ser ud nu, vil det snart blive ændret, så de selv har mulighed for at tage ud, da der jo er styrmænd. Målet er jo, at de selv kan danne hold, men at de også deltager sammen med os andre. Jeg vil gerne på egne og måske især kassererens vegne sige tak for den opbakning, I har givet os ved at indbetale hele sæsonens kontingent nu. 5

6 Det er meget flot af Jer. Det betyder sammen med de nævnte tilskud at vi ikke skal optage lån samtidig med at der stadigvæk er en rimelig beholdning til at modstå likviditetsmæssige svingninger det næste års tid. Så har I altså også fortjent de nye både. Tove, Marianne, John og jeg var i Kvickly til endnu et OK-arrangement. Det gav 20 nye OK-kort, som nu samler penge til os. Tak for indsatsen. Carsten har lagt planer for Vi Ror Danmark Rundt. Der skulle gerne være noget for alle. R/S Æbelø har været på værft, da den havde fået en læk sidste år. Pas nu godt på den og de andre både. Reperationer er dyre, og det tager lang tid at få dem på værft. I en periode har der været unaturligt meget rod i bådhallen. Bådene stod hulter til bulter på gulvet, og det er jo ikke lige frem den stil, vi ellers har været vant til. Men forklaringen kommer her: Naboen ind mod byen vil til at bygge det er jo ikke nogen overraskelse. Og det første, der skal ske, er pilotering. Det betyder, at der skal rammes nogle piller dybt ned i jorden, og det kan give rystelser. Vi vil derfor ikke risikere, at en båd falder ned eventuelt oven i en anden. Selv om projektet er forsikret, vil vi ikke risikere noget. Huset bliver i øvrigt noget af en kasse omkring 6 meter højt. Dermed overskrider de en regel, som de ønsker dispensation fra, og vi har meddelt, at vi ikke har indvendinger. Af flere årsager. Dels er vi der jo kun i fritiden og er mest på vandet. Dels er det ikke en ret stor overskridelse. Og dels kan de bare flytte huset eller lave et skråt tag, for så skal vi slet ikke høres. Erik Jensen Vores nuværende hjemmeside startede i slutningen af februar Og her i april 2008 rundede vi et antal besøg på Der er kommet 2 nye faneblade: Nyt medlem og Kontingent. Når vi ser andre klubbers hjemmesider, er der nogle, der er bedre, og nogle, der er dårligere. Vores hjemmeside indeholder meget godt, men det kan da godt være, at noget skal gøres bedre. Men der skal jo også tid og energi til. Har du forslag til ændringer, så sig til. Send gerne billeder fra dine roture til Erik 6 Adelgade 25A 8660 Skanderborg Tlf.:

7 Velkommen til nye roere I Skanderborg Roklub er vi glade for, at I har valgt at blive medlemmer af Skanderborg Roklub. Skanderborg Roklub er en aktiv klub på mange måder. Men en gang imellem er man som nyt medlem nødt til selv at tage initiativ selv. Det gælder måske især lige efter, man er blevet frigivet. Nogle gange kan man godt føle sig lidt alene, og vi ser ofte, at nogle nye har svært ved at komme med i fællesskabet, lige efter de er frigivet. Derfor vil jeg sige til Jer, at I skal ikke være nervøse. Der er ingen, der vil tage det negativt op, hvis I henvender Jer til nogle af de gamle medlemmer. Tværtimod er det da rart, at der er nogle, der har lyst til at være sammen med os andre. Vi gamle kan godt virke som noget sammenspiste, men det bunder ikke dybere, end at vi kender hinanden. Vi har selv været i den samme situation en gang. Jeg og resten af bestyrelsen håber, at I vil få mange gode timer og oplevelser i Skanderborg Roklub. Lidt om faste aktiviteter 4 gange om ugen har vi faste aktiviteter: Mandag kl. 9 (veteraner) Mandag kl. 18 (ungdomsroere) Tirsdag kl. 19 (alle) Torsdag kl. 9 (veteraner) Erik Jensen Vi er mange aktive, og der er mange nye i år. Derfor er der ofte en ret stor aktivitet, og det er rigtig godt. Så lad os lige minde Jer om, at på disse tidspunkter skal alle både være tilgængelige til målgruppen. Man er selvfølgelig i sin fulde ret til at tage på vandet f. eks. mandag aften, men vent så et kvarters tid, til målgruppen er kommet på vandet. Man må selvfølgelig også være ude før det tidspunkt, men vær sikker på at have afsluttet turen tids nok. Det er jo irriterende for begge parter, hvis nogle skal gøre både klar og andre gøre både rene samtidig, og der kan jo også kun være en bådvogn i slidsken, og der kan kun stå en ved kilometer-pc ad gangen. Vi skal også lige minde om, at mandag aften er klubben og området alkoholfri for alle, der har med roklubben at gøre, da det er ungdomsroerne, der er der. Bestyrelsen Støt vore sponsorer de støtter os 7

8 Ny i bestyrelsen spår om klubbens fremtid: Dynamisk og levende Ved roklubbens generalforsamling mislykkedes det for andet år i træk at vælge en fuldtallig bestyrelse. Sidste år meldte Søren og Anne Grethe sig nogle dage senere. I år måtte generalforsamlingen afsluttes med 2 tomme pladser. Denne gang meldte Kirsten Slumstrup sig efterfølgende, og hun har nu funktionen som aktivitetschef. Træsejlet har sædvanen tro mødt den nye aktivitetschef for at spørge hende selv om, planerne for bestyrelsesarbejde samt snuse lidt i, hvad hun ellers er for en størrelse. Hvad fik dig til at træde ind i roklubbens bestyrelse? Jeg mener, at det er væsentlig, at alle i klubben bidrager til, at vi har en velfungerende klub. I denne omgang bliver min andel for en periode at være en del af bestyrelsen. Hvordan ser du selv din opgave som klubbens aktivitetschef? At være aktivitetschef betyder for mig noget så konkret som at være chef for aktiviteter, og at være chef definerer jeg som - at have overblik over, at 8 være tovholder for og - at være med til at sætte aktiviteter i gang i roklubben. Jeg tænker, at alle medlemmer i klubben har mulighed for at sætte noget i gang. Min opgave kan så være at koordinere det og afstemme med bestyrelsen. Jeg tror, mange i klubben har lyst til at bidrage med aktiviteter, så det ser jeg frem til. Hvor mange i din familie ror? Vi er en familie på 5. I løbet af de sidste 5-6 år har det bredt sig i familien, at vi har været aktive roere. Kun den yngste mener ikke, at roning er interessant. Hvad er det bedste ved rosporten? Jeg synes, at det er fantastisk dejligt at være på vandet, at følge naturens gang, -lyset, -vandet, dyrelivet og farverne er aldrig ens. Derudover er det en rigtig god motions form, hvor man bruger hele kroppen. Hvad er din bedste ro-oplevelse? Umiddelbart kan jeg ikke komme i tanke om en bestemt situation, og mit svar vil blot være at ro, idet jeg i år endnu ikke har været på vandet pga.

9 en achillessene, der ikke er helt i orden. Hvad får du tiden til at gå med, når du ikke er i roklubben? Når jeg ikke er aktiv omkring rokubben, går min fritid med gøremål med og omkring min familie og venner, at være i haven, hvor der til stadighed er noget at gøre. Jeg kan også lide at cykle, gå ture, male oliemalerier og læse en god bog. Til daglig - som De Sorte spejdere ville sige - er jeg leder af Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Når du holder ferie, er du så mest til strandliv eller mere aktiv ferie? Når vi holder ferie, planlægger vi det altid således, at der i løbet af den tid vi er af sted er mulighed for at både at være aktiv, og nogle dage med strandliv. Hvor ville du rejse, hvis du ikke skulle tage hensyn til tid og penge? I øjeblikket ville jeg vælge en længere rejse til Sydamerika. Der er både en natur og kultur, som jeg kunne være nysgerrig på at udforske. Hvordan ser du Skanderborg Roklub om 5 år? Om fem år forestiller jeg mig, at Skanderborg roklub er en meget dynamisk og levende klub med mange aktive roere i alle aldre, der bidrager til et spændende klubmiljø. Bedste bog + film? I øjeblikket vil jeg kæde den bedste bog og bedste film sammen. Jeg læste for nogle år siden Drageløberen af Khaled Hosseini og har for nylig set filmatiseringen. Jeg har også inden for den seneste tid læst Under den brændende sol af samme forfatter. Begge bøger tager udgangspunkt i Afganistan og en kultur, som er meget fremmed fra vores. Susanne Holde Til sidst 5 hurtige (af dem der virkelig går tæt på!) a) rødvin & ost b) frokost med øl og snaps Jeg er mest til rødvin og ost om aftenen, men synes også at en frokost med øl og snaps kan være vældig passende a) løbe en tur b) cykle en tur Jeg tror ikke, at jeg er bygget til at løbe, så det må bestemt være cykling. a) dokumentar i TV b) film i TV Hver ting til sin tid, men jeg ser ikke meget fjernsyn. a) Jack Nicholson b) Harrison Ford Jeg er nok mest til Jack Nicholson uden at være overbevist. a) tidligt op og i gang i weekenden b) ligge længe i sengen med fx en bog Jeg vil helst tidligt op og i gang, men det er ikke altid at det lykkes. 9

10 Den 16. april havde vores nye onsdags aktivitet sin start. En aktivitet der gerne skulle give forældre og andre interesserede større chance for en go' aften ro tur. 15 personer, deraf 5 børn - Marie, Emil, Magnus, Line og Per - var mødt op, der var måske ikke så meget sved på panden at se på, men 9 var da ude at ro. Vejret var strålende, og maden var rigtig god. Så flere af børnene ville i hvert fald gerne komme igen, og mon så ikke forældrene følger trop. Er man ikke lige til vandet den dag, er der også mulighed for at få sig rørt i en god leg på græsset, og er vejret ikke så velegnet til den store tur, så kan et slag bord tennis også være sjovt. Vi tror på, at idéen er bære dygtig, og næste gang bliver den 21. maj kl.17, derefter onsdage kl.17 i alle ulige uger. Fælles spisningen vil være ca. kl.18 til en pris af 25 kr. pr. voksen og 15 kr. pr. barn. Tilmeldings seddel vil være at finde på opslagstavlen. Erik K., Vibeke, Kirsten, Lise og Grethe. 10

11 Danmarks Smukkeste Festival Skanderborg Roklub fortsætter samarbejdet med Danmarks Smukkeste Festival i år. Vi skal igen i år rydde op på pladsen, og vi skal bruge godt 30 hjælpere. Hver oprydder skal arbejde ca. 4 ½ time hver af de 3 dage fredag, lørdag og søndag. Hvis man kan yde et par timer torsdag aften, er det også velset. 7 har desuden en morgentjans med at rengøre borde ved madstederne. Vi skal også igen rydde veje om natten, efter musikken er slut. I år har vi fået nogle flere arbejdsopgaver. Dels skal vi samle skrald ved Capriområdet og Hovedindgangen samt bagindgangen onsdag morgen, og dels skal vi fjerne affald fra appelsinboderne tirsdag og onsdag aften. Vi skal også finde ud af, om vi kan samle folk til at være bademester ved en ny teltplads ved den gamle skole i Vrold. Der bliver opstillet badevogne, og vi skal dels sørge for, at der er gas og dels at folk betaler. Der skal bruges 2 personer hele tiden fra kl. 8 til kl. 19 alle dagene torsdag, fredag, lørdag og søndag. Det er en del timer (88), men vi kan tjene kr Vi får ikke medhjælperarmbånd for dette, men klubben vil give hjælperne (jeg kunne forestille mig, at det i stort omfang bliver veteraner) et tilskud til julefrokost eller noget lignende. For nogle år siden havde vi lidt problemer med at skaffe hjælpere nok, og vi måtte vi tage nogle med, som ikke er medlem af roklubben. Det gør ikke noget, men medlemmerne skal selvfølgelig have førsteret. For at få det hele til at gå op med tilmelding, tilbagemelding og ferie skal jeg have Jeres tilmelding senest 20/6. Derefter kan man ikke være sikker på at få en plads, da det er muligt, at vi begynder at tage af listen med ventende, der ikke er medlemmer. De har jo også krav på at få at vide, om de skal købe billet. Klubben tjener penge for arbejdet, og det betyder, at man ikke kommer ind som rigtig medhjælper, men man får en partoutbillet. Husk deadline 20/6, men jo før jo bedre. Erik Jensen

12 Tilskud til ny båd Vi har søgt en del fonde om tilskud til vores nye gig-båd. Foreløbig har det givet en del afslag, men der kom jo den glædelige meddelelse lige inden sidste nummer, at vi fik tilsagn om kr Støtten kommer fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Fonden er stiftet af A. P. Møller i Fonden er hovedaktionær i A. P. Møller- Mærsk, som jo er den suverænt største virksomhed i Danmark. Fonden støtter: Danskheden i Sønderjylland nord og syd for grænsen Samarbejde og kulturel samvirke mellem Danmark og de skandinaviske lande Danske søfarende ved støtte til uddannelse, kirkelige institutioner og sømandshjem Dansk søfart og industri Almen velgørenhed Fonden har blandt meget andet givet støtte til: Renovering af Kastellet Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet Opera på Holmen Restaurering af Fregatten Jylland Opførelse af A. P. Møller skolen i Slesvig Mange tak for den uvurderlige støtte. Mere tilskud til ny båd Vi har også sendt en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget i Skanderborg Kommune. Her søgte vi om tilskud til såvel gig-båden som inriggeren. Folkeoplysningsudvalget valgte at støtte gig-båden med halvdelen af indkøbsprisen, og det vil sige ca. kr Gig-båden skal jo blandt andet styrke unge roeres muligheder for outriggerroning, og det formål vandt gehør. Mange tak for den uvurderlige støtte. Endnu mere tilskud til ny båd Nordea Fonden i Skanderborg har givet tilsagn om støtte på kr til den nye gig-båd. Vi har i mange år haft konto i Nordea, og vi har tidligere fået støtte fra deres fond. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen. Nordea er Danmarks næststørste bank, og ca. hver fjerde dansker er kunde. Der er over 350 filialer spredt over hele landet, og der er et bredt udbud af selvbetjeningsydelser. Virksomheder tilbydes en bred vifte af bankprodukter og serviceydelser for at skabe fælles resultater. Fra Skanderborg Roklubs side siger vi mange tak til Nordea Fonden for støtten. Erik Jensen 12

13 13

14 14

15 Aktiviteter i sæsonen Jeg har fået det ærefulde hverv at være med til at stable aktiviteter på benene i roklubben her i sæsonen Vi er et mindre aktivitets udvalg bestående af Helle Lund og undertegnede, der har sammensat nogle aktiviteter fordelt hen over det næste halve år. Vi har fået kvalificeret assistance fra vores rochef Carsten, således at årets gang, andre arrangementer, traditioner, lokaler og både skulle være tænkt ind og på plads. Vi vil hermed opfordre jer til allerede nu at sætte kryds i kalenderen og at deltage i følgende: 14/6 Fugletur. Vi sætter både i vandet tidlig morgen kl og roer efter fuglekvidderen /6 Deltager klubben i det landsdækkende arrangement, vi roer Danmark rundt, - der arrangeres en bred vifte af roture. Lørdag aften arrangerer vi spisning i klubben. 23/ 8 Bliver den dag, hvor vi døber vore kaniner, - både dem der bliver frigivet i år og roere der ikke tidligere er døbt. 7/9 Her kommer vi med en udfordring. Kl mødes vi til DUATLON ud over ture i bådende, skal dyste i en anden sportsgren, som kan være cykling. Der kommer opslag i klubhuset med tilmelding til alle arrangementer, når vi er tættere på datoen. Jeg ser frem til at vi mødes Kirsten Slumstrup Tirsdags roning. Vi vil fra aktivitets udvalget opfordre til, at vi runder klubhuset, når vi kommer i land efter roning om tirsdagen. Ofte er der roere, der køber sig en øl eller en sodavand, hvilket vi anser som væsentlig og på ingen måde vil udfordre. Som et supplement - vil vi gerne lægge op til, at den båd der først kommer i land, sender en roer i køkkenet for at sætte kaffe og tevand over, således at det også er muligt at få noget varmt til en småkage efter turen på vandet. Hilsen Kirsten Slumstrup 15

16 ViRorDanmarkRundt.dk juni 2008 Som vores bidrag til DFfR s arrangement, skal vi have roet vores farvand og farvandet til Ry tyndt, så vi har været langs alle søbredder i farvandet. Men det bliver ikke roning det hele, lørdag aften er der fælles spisning i klubben husk tilmelding på opslagstavlen i klubben, og med lidt held og lidt ekstra tysk flid (de knokler for det) kan vi måske også døbe vores nye både i løbet af weekenden. Men tilbage til roningen, som det fremgår af nedenstående liste over ture burde det være muligt for alle at finde ture der passer til deres temperament. Jeg vil forsøge at få flest mulige bådhold på vandet og forsøge at opfylde flest mulige ønsker, men da nogle ture er afhængige af at andre har valgt bestemte ture de foregående dage kan der forekomme omrokeringer, jeg forbeholder mig retten til at flytte rundt på alle, men jeg vil tilstræbe at starttidspunkter og ro distance stemmer nogenlunde overens med det ønskede. For dem der har lyst og sculler ret, er det også muligt at vælge at ro en tur i outrigger. For alle ture gælder at vi mødes i Skanderborg Roklub på tidspunktet for turen, for ture der starter andre steder samkører vi til startdestinationen fra roklubben. Sidste frist for tilmelding er søndag d. 15 juni kl på opslagstavlen i bådhallen, forhåbentlig er holdene sat tirsdag d. 17 juni og kan derefter ses på opslagstavlen. Fredag d. 20 juni kl Skanderborg Roklub - Ry Roklub (30 km) Fredag d. 20 juni kl Skanderborg Roklub Klostermølle (19 km) Fredag d. 20 juni kl Øerne rundt rundt om Kalvø, Æbelø, Sct. Helene og Sct. Thomas (15 km) Fredag d. 20 juni kl Skanderborg søerne rundt incl. Lillesø (32 km) Lørdag d. 21. juni kl Ry Roklub - Skanderborg Roklub (30 km) Lørdag d. 21. juni kl Mossø rundt fra Klostermølle (30 km) Lørdag d. 21. juni kl Klostermølle Mossø rundt Klostermølle (28 km) Lørdag d. 21. juni kl Mossø rundt fra Skanderborg Roklub (50 km) Lørdag d. 21. juni kl Skanderborg søerne rundt incl. Lillesø (32 km) Lørdag d. 21. juni kl Øerne rundt rundt om Kalvø, Æbelø, Sct. Hele ne og Sct. Thomas (15 km) Søndag d. 22. juni kl Klostermølle Skanderborg Roklub (19 km) Søndag d. 22. juni kl Skanderborg søerne rundt incl. Lillesø (32km) Søndag d. 22. juni kl Øerne rundt rundt om Kalvø, Æbelø, Sct. He lene og Sct. Thomas (15 km) Carsten 16

17 Langture i maj+1.juni Gudenå tur, med start i Skb.fredag Kl.14 til Ry 33 km. Lørdag til Tange 51km. Søndag til Randers 36 km. Meld dig til på opslagstavlen i klubhuset, hvor turene også er nærmere beskrevet. Med venlig ro-hilsen fra jeres nye langturs-rochef, Tlf.: Grethe Dyrby Madpakketure i kredsen I 2008 er der tilbud om hele 8 madpakketure i Sydjysk Kreds, og I kan se mere på opslagstavlen, hvor I også skal tilmelde Jer. Den første har vi selv arrangeret, men der er stadigvæk 7 tilbage. Husk tidsfristen ellers kommer I nok ikke med. Men her er de, så I kan få dem skrevet i kalenderen. Det er en god måde at møde et andet rofarvand på. Torsdag 5. juni kl i Kolding (ca. 40 km) Lørdag 14. juni kl i Slesvig (ca. 24 km) Lørdag 16. august kl i Esbjerg (ca. 35 km) Lørdag 30. august kl i Augustenborg (ca. 20 km) Lørdag 6. september kl i Graasten (ca. 25 km) Lørdag 27. september kl i Tange (ca. 30 km) Så kan man da vist godt sige, at kredsen er dækket pænt ind. De fleste gange vil det være sådan, at bådholdene bliver sammensat af folk fra forskellige roklubber. Erik DFfR Ungdom Aktivitetskalender 2008 Ungdomsoutriggerskole for årige i Odense i uge 28 (6/7 12/7) Ungdomslandslejr for årige i Holte i uge 30 (20/7 26/7) KredsCup finaler (og Danske Bank Cup) 23/8 SMART weekend i Malmø 28/8 31/8 Ungdomslederseminar 8/11 9/11 Læs mere om de enkelte arrangementer på under Ungdom. Her kan du også tilmelde dig nyhedsbreve og mail-liste. Erik Vroldvej 59 Skanderborg Tlf

18 URO-kalenderen Mandag d. 16. juni: Svømmeprøve kl Obligatorisk for alle ung domsroere. Søndag d. 22. juni: Vi deltager i Vi ror Danmark rundt Mødetid: ved roklubben Medbring: madpakke + vand, evt. regntøj Mandag d. 23. juni: Det er Sct. Hans aften Vi griller efter roningen Hele sommerferien er der roning mandag kl august: Vi låner både i Ry og ror mod Silkeborg. Undervejs går vi i land og slår telte op. Næste dag retur til Ry. Der kommer mere information, når tiden nærmer sig. Rohilsen fra Lasse, Erik, Birgit, Susanne 18

19 19

20 Rostatistik pr. 12. maj Navn I alt Grethe Dyrby 723 Niels Skjellerup 442 Anita Kjær 370 Kirsten Højfang 347 Willi Dupont 333 Vibeke Johannsen 333 Gustav Holm 320 Anne-Grete Løvgreen 273 Vibeke Freising 268 Grethe Skovgaard Jensen 266 Anne Margrethe Hermann 265 Rita Følbæk 250 Erik Jensen 238 Søren O. Nielsen 238 Dorthe Enevoldsen 235 Anny Olesen 232 Inge Brinch 222 Else Plum 203 Birgit Dupont 201 John Rasmussen 199 Helga Fisker 195 Ejvind Nordmann Andersen 192 Susanne Holde 183 Susan Møller 170 Jonna Holst 155 Lise Poulsen 152 Gunnar Dalby 143 Erik Kjædegaard 140 Søren Sloth Stigsen 112 Poul Erik Larsen 108 Steen N. Christensen 107 Ejvind Byskov 105 Ann-Helene Larsen 104 Ib Sørensen 104 Karen-Bodil Ravn 101 Bent Wiborg 98 Kurt Mathiassen 97 Allan Lund 92 Anne Kubiak 91 Hans Jørgen Nielsen 90 Henning Nielsen 85 Martin Møller Christensen 84 Knud Dalgård Kristensen 83 Carsten Lykke Christiansen 81 Niels Thernøe 80 Irma Andersen 80 Anne-Marie Sloth Stigsen 76 Tove Rasmussen 73 Lasse Møller Christensen 72 Kasper Wissing 70 Tommy Haubjerg Madsen 69 Else Rasmussen 68 Hans Dollerup Aase Iburg Andersen Heidi Christiansen Per Rasmussen Henning Iburg Andersen Inger Laursen Herluf Christensen Joan Kjædegaard Birgit Skannrup Erik Rasmussen Steffen Fogh Astrid M. Hilting Lisbet Skov Jensen Anni Thorsen Per Hedegaard Nielsen Lisbeth Mathiasen Helle Lund-Pedersen Grethe Kjær Jensen Helle Kragelund Jens Rasmussen Anne Grethe Skov-Nielsen Svend Rasmussen Sofie Holde Gyrd Sahlertz Nielsen Frederik Bogdahn Nielsen Paul Skannrup Svend Åge Haysen Morten Hebsgaard Thomas A Kirkegaard Peder Jensen Magnus M Frederiksen Inge-Lise S. Ramsay Philippa Steen Poul Mathiasen Torben Lykke Nielsen Søren Dalager No Name Anna Rosenqvist Marianne Linding Maiken Dalager Åse Bjerre Thøgersen 9 94 Troels Brink 8 95 Dorthe Seeberg Haurum 8 96 Kirsten Tholstrup Jensen 7 97 Lars Riis Jensen 7 98 Bente Bøgh Hansen 7 Total 10959

21 KVALITETSVINE UDSØGT SPIRITUS LUKSUSCHOKOLADE OG SPECIALITETER VI PAKKER OG LEVERER TIL HELE LANDET SKANDERBORG MAHLERS VINHANDEL ADELGADE 75 TLF

22 Åbningstider Man - Fre 07:00-17:30 Lør - Søn 07:00-15:00 Kalenderen Maj Onsdag den 21. maj kl. 17 Fredag den 30. maj 1. juni kl. 14 Onsdagsaktivitet Gudenåtur Juni Torsdag den 5. juni kl Tirsdag den juni Lørdag den 14. juni kl Lørdag den 14. juni kl Fr/lø/sø den Juni Mandag den 23. juni Kredsmadpakketur i Kolding Veteranstævne i Ry Fugletur Kredsmadpakketur i Slesvig Vi Ror Danmark Rundt Sct. Hans aften, ungdomsroning 22

23 Træsejlet Udkommer i 2008 med 8 numre, som du altid er velkommen til at komme med indlæg til. Indlæggene kan afleveres som renskrift sammen med fotos til redaktøren med post eller . Nr. Deadline Udgivelse Tillykke med fødselsdagen Maj 21 John Rasmussen 21 Anni Thorsen 23 Lasse Møller Christensen 30 Benny Ask Kristensen 30 Daniel Jochims Johnsen Juni 3 Herluf Christensen 6 Gyrd Sahlertz Nielsen 6 Susanne Holde 7 Niels Thernøe 7 Allan Lund 7 Frederik Bogdahn Nielsen 15 Dorthe Enevoldsen 17 Johanne Bertelsen 20 Svend Åge Haysen 23 Heidi Christiansen Rengøring af klubhuset Uge Helle Kragelund Steffen Fogh Allan Lund Steen N. Christensen Inge-Lise S. Ramsay Philippa Steen Kasper Wissing Morten Hebsgaard Uge Veteraner Uge Kirsten Slumstrup Astrid Hilting Åse Bjerre Thøgersen Peder Jensen Tommy Haubjerg Madsen Erik Kjædegaard Julie Haubjerg Slumstrup Lena Freund Ramsing Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag 23

24 24

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer: Anne-Grete

Læs mere

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Sekretær: Susanne Holde Glentevej 17 Tlf. 3069

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen Virringvej 88, Skb. 87

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB. 19. ÅRGANG. NR. 8 September. 2003

TRÆSEJLET. Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB. 19. ÅRGANG. NR. 8 September. 2003 TRÆSEJLET 19. ÅRGANG. NR. 8 September. 2003 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer:

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer: Anne-Grete

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere