TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 1 Januar SKANDERBORG ROKLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2009 SKANDERBORG ROKLUB"

Transkript

1 TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 1 Januar SKANDERBORG ROKLUB 1

2 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf Ungdomsleder/ næstformand Susanne Holde Glentevej 17 Tlf Rochef: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Husforvalter: Vakant Materialeforvalter: Søren O. Nielsen Vestergade 21 Svejstrup Tlf Aktivitetschef: Kirsten Slumstrup Vrold Tværvej 13 Tlf.: Sekretær: Anne Grethe Skov-Nielsen Bøghsvej 4 Tlf Langturs-Ro-udvalget Kontaktperson: Langturs-rochef, Grethe Dyrby Tlf Derunder: Anne Kubiak Vibeke Freising Allan Lund Niels Thernøe Husudvalget Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Klubhusudlån & gæstekontakt Gæstekontakt: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Husforvalter Vakant Materialeudvalget Kontaktperson: Søren O. Nielsen materialeforvalter Tlf Derunder: Willy Dupont Gunnar Dalby Henning Andersen Ejvind Andersen Knud Kristensen Ungdomsudvalget Ungdomsleder: Susanne Holde Glentevej 17 Tlf Derunder: Kasper Wissing Søren Stigsen Kioskudvalget Kontaktperson: Lise Poulsen Skovvej 9 Tlf Derunder: Finn Sørensen Risvej 49 Tlf Skanderborg Roklub. Sølystvej Skanderborg Bankkonto: Nordea Bank Reg konto Forsidebilledet: Hip Hurra for 2008-Godt Nytår (foto: Anna Rosenquist)

3 TRÆSEJLET Redaktion Anne Grethe Skov-Nielsen Tlf Journalist: Susanne Holde Tlf Annoncer: Erik Jensen Tlf Adresseændring: Kasserer Poul Erik Jensen Nyt fra formanden... 5 Standerhejsning... 6 Generalforsamling... 7 Forslag Kontingent... 9 Beretning Referat Medlemsoplysninger TRÆSEJLET er et officielt blad for Skanderborg Roklub. Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning. TRÆSEJLET påtager sig intet ansvar for uopfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i tekst og annoncer. Gåture Vinteraktiviteter URO-Kalenderen Fyn rundt Kalenderen Tillykke Rengøring TRYKKERI Oplag: 180 stk. Kopiexperten 3

4 Adelgade 78,1. Skanderborg 85 A Nybolig Carsten B. Sandgrav Adelgade Skanderborg Se mere på tlf

5 Nyt fra formanden Jeg håber, at I alle er kommet godt over julen og godt ind i det nye år. Jeg håber også, at 2009 bliver et rigtigt godt år, som 2008 var det på mange måder. I 2008 startede vi med et nyt tiltag, der var en blanding af familieaktivitet, roning og fællesspisning. Det var en pæn succes de fleste gange, og vi fortsætter i I år vil vi tage et andet nyt punkt op. Det er sved på panden roning, kaproning, struktureret træning og hvad man ellers kan kalde det, der kan få pulsen op og roere til at komme. Formålet er dels at bruge flere kræfter i roningen, dels at tilbyde en anden form for roning og dels at komme med til kaproning men ikke nødvendigvis alle dele for den enkelte. Der er en lille gruppe, der vil stå for det, og jeg synes, at det er fint med nogle nye tiltag. Formen er ikke helt fastlagt endnu. Det skal tiltale både ungdomsroere og seniorroere. Fra min stol ser jeg da gerne, at klubben kan lave et nyt tilbud hvert år selv om vi på et tidspunkt nok kommer til at mangle dage i ugen! Som de fleste nok kan huske, købte vi 2 nye både sidste år samt en brugt børnesinglesculler. Det burde jo have tæret en del på vores formue, men det har vist sig, at formuen ikke er faldet så meget endda. Det skyldes selvfølgelig, at vi fik ca kr. fra Kommunen og fonde. Så vi har tænkt os at bruge af formuen igen i år. Vi har prioriteret 2 ønsker øverst, og det er yderligere outriggermateriel for at styrke den del af roningen. Den ene båd skal være en singlesculler, der dels kan bruges til instruktion af de ældste ungdomsroere og dels bruges af voksne. Der er rigtig mange ungdomsroere, der vil ro sculler, så jo flere både, vi har, jo flere kan vi instruere samtidig, og det er en stor fordel, når vi kun har 1 scullerinstruktør. Så skal hans tid bruges så effektivt som muligt. Den anden båd skal være en, der er velegnet til de mindste, og som er rigtig god til at øve sig i, når man skal ud første gang. Den skal bruges til familieaktiviteten og til at introducere outriggerroning til de yngste ungdomsroere. Den er meget stabil, og den er kortere end en normal singlesculler, og derved bliver den nemmere at manøvrere for de nye. Den kan sammen med Roter Pfeil være med til at få børn under 12 år lokket på vandet, da begge både er bygget til den aldersklasse. Vi vil gerne prøve at gøre alderen for start på roning hos os lavere, så vi kan få fat i børnene, inden de starter på andre aktiviteter, og at de måske kan trække deres forældre med. Vi ved godt, at vi har en del gamle inriggere, som vi også gerne vil have skiftet ud, men det må så lige vente til næste runde. Vi planlægger at renovere indgangspartiet, da træværket er dårligt. Det er selvfølgelig ikke billigt, men vi mener, at det skal gøres. Vi ved også, at der er vinduer, der er punkterede og som derfor godt kunne trænge til at blive skiftet. Og så er der taget. Det viser sig faktisk, at det er et rigtigt godt tag, som kan holde mange år endnu. Desværre er isoleringen under taget ødelagt af mår. En gang maling af huset var heller ikke nogen luksus. Der er nok også andre ting, hvis vi kigger godt efter. Så der er nok af projekter at kunne tage fat på. 5

6 Vi har lagt budget for Det kan I høre om på generalforsamlingen. Her kan I også høre formandens korte beretning. Hele beretningen kan I læse her i bladet. Det er bedre, at I falder i søvn derhjemme end til en generalforsamling i klubben. Og i år bliver den endnu kortere end sidste år. På generalforsamlingen fremlægges regnskabet, og det er faktisk et særdeles flot regnskab, når man tænker på, at vi har købt både og årer for ca. kr Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer og revisorer, og så har bestyrelsen et forslag om en ændret grænse for at være veteranroer. Se mere andetsteds i bladet. Vi har ikke modtaget forslag fra Jer medlemmer. I kan høre mere om vore planer for indkøb af både og renovering af indgangspartiet samt den nye aktivitet med kaproning. Så der er grunde nok til at møde frem. Nu har jeg allerede nævnt det flotte regnskab, og jeg vil supplere med, at på sidste bestyrelsesmøde gjorde Poul Erik opmærksom på, at regnskaberne for 2007 og 2008 tilsammen gav et rundt 0 i resultat. Det betyder, at vi har investeret omkring ¼ million kroner i nyt køkken, nye både og årer i løbet af de 2 år uden at have tæret på formuen. Ja du læste rigtigt! Så er der da noget ved det. Så vil jeg nævne, at vi har fået 4 langtursstyrmænd: Ann-Helene Larsen, Anne-Grete Løvgreen, Birgit Dupont og Willi Dupont (Willi havde nu godt nok været på kurset i 1950 erne). I de kommende måneder sender vi 6 personer på instruktørkursus. Det er Kasper Wissing og Søren Stigsen fra ungdomsafdelingen. Samt Helle Lund- Pedersen, Søren Nielsen, Tommy Madsen og Ejvind Byskov. Det er meget glædeligt, at vi har så mange, der er interesseret i at blive videreuddannet. Dels giver det noget for den enkelte, dels aflaster det de eksisterende instruktører og dels får vi måske flere langture. Og med disse ord vil jeg gerne ønsker Jer alt godt til vi mødes til generalforsamlingen eller næste nummer, som udkommer lige inden standerhejsning, som er lørdag 21.marts. Erik Jensen Støt vore sponsorer de støtter os Standerhejsning Lørdag 21. marts er der standerhejsning. Det sker kl Vi vil lave et åbnet hus for interesserede fra kl , så der er tid til at vise rundt og tale med dem. Som noget nyt bliver der spisning. Nærmere følger senere. Bestyrelsen 6

7 Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skanderborg Roklub tirsdag den 3. februar kl i klubbens lokaler. Dagsorden ifølge lovenes paragraf 10: 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår ændring af grænsen mellem seniorroere og veteranroere fra 60 til 65 år. 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent, indskud og restancegebyr. 6. Valg af bestyrelse På valg er: Formand Erik Jensen Bestyrelsesmedlemmer: Anne Grethe Skov-Nielsen Kirsten Slumstrup Susanne Holde Poul Erik Jensen (modtager ikke genvalg) 7. Valg af revisorer På valg er: Allan Lund Henning Iburg Andersen 8. Eventuelt Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let traktement. Tilmelding er ikke nødvendig. Bestyrelsen Adelgade 25A 8660 Skanderborg Tlf.:

8 Forslag til ændring af grænsen mellem seniorroere og veteranroere Bestyrelsen foreslår at ændre grænsen mellem seniorroere og veteranroere fra 60 år til 65 år. Baggrunden for forslaget: Da grænsen på 60 år blev indført, trak personer over 60 år ikke fra i beregning af tilskud. Efter kommunesammenlægningen trækker alle personer over 25 år fra i beregning af tilskud. Bestyrelsen ønsker dog stadigvæk at tilgodese pensionister. Det har tidligere været et ønske fra en del af generalforsamlingen, at grænsen ændres. Grænsen kommer til at svare til pensionsalderen, og det mener bestyrelsen er mere passende for begrebet. Ændring i lovene: Forslaget giver anledning til ændring i klubbens love paragraf 2 i punkt c og d, hvor 60 erstattes af 65 (ændring fremhævet med kursiv og understreget - nuværende ordlyd står i parantes): Medlemmer. 2. Foreningens medlemmer opdeles således: Aktive medlemmer. Ungdomsroere fra 12 års alderen frem til og med det år de fylder 18 år. Ungseniorroere i alderen fra det fyldte 18. år frem til og med det år de fylder 25 år. Seniorroere i alderen fra det fyldte 25. år frem til og med det år de fylder 65 (60) år. Veteranroere, der er fyldt 65 (60) år. Alderen er pr. 1/1 Virkning af forslaget: Virkningen af forslaget fremgår af paragraf 4, der angiver kontingentsatser for de forskellige grupper, således at personer mellem 60 og 65 år fremover betaler fuldt kontingent i stedet for 75 %. I 2008 var satserne hhv. kr for seniorer og kr. 847,50. 8

9 Kontingent. 4. Seniorroere betaler det på generalforsamlingen fastsatte kontingent. Ungdomsroere betaler 50% af seniorkontingentet. Ungseniorroere og veteranroere betaler 75% af seniorkontingentet. 2 medlemmer i samme husstand skal højst betale 150% af seniorkontingentet. 3 medlemmer eller flere i samme husstand skal højst betale 175% af seniorkontingentet. Passive medlemmer betaler 15% af seniorkontingentet. Til orientering gengives relevante paragraffer i lovene her. 12. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Personvalg skal foregå ved skriftlig afstemning. Beslutninger og lovændringer er gældende fra tidspunktet for vedtagelse med mindre andet er fremsat i forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Lovændringer. 13. Ændringer i de bestående love kan kun forelægges på den ordinære generalforsamling og kan kun vedtages med kvalificeret majoritet. Generalforsamlingen er med hensyn til lovændringer beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt. Er dette antal ikke til stede, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken de foreslåede ændringer kan vedtages med kvalificeret majoritet uden hensyn til antallet af fremmødte. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter ordinær generalforsamling, og der skal indkaldes med et varsel på mindst 8 dage. Hvis I ønsker alle paragrafferne i lovene, kan I kontakte formanden. Kontingentsats i 2009 Bestyrelsen Bestyrelsen foreslår på generalforsamlingen, at kontingentet hæves med ca. 2 % fra kr til kr årligt. Dette beløb betales af seniorroere. Satsen for andre medlemsgrupper kan beregnes ud fra reglerne i lovenes paragraf 4 se under ændringsforslaget fra bestyrelsen. Bestyrelsen 9

10 Beretning for Generelt om var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået meget godt, og vi har sat rekord med antal kilometer og antal medlemmer på vandet. Vi har fået mange nye i alle aldre, og vi har vist aldrig før været 159 medlemmer. Økonomisk går det rigtigt godt, og vi har fået bedre gang i det sociale i løbet af året. På generalforsamlingen sidste år lykkedes det ikke at få valgt en fuldtallig bestyrelse, men Kirsten trådte hurtigt ind og blev aktivitetschef. Ifølge vore love er Kirsten på valg på efterfølgende generalforsamling, som jo er nu. Vi har dog måttet undvære en husforvalter, og det har så betydet, at vi ikke har fået gjort så meget ved huset, som vi kunne have ønsket. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Vi havde også et rigtigt godt arrangement i forbindelse med Vi ror Danmark rundt en weekend i juni. På sidste generalforsamling havde vi en debat om klubbens aktiviteter. Vi har fokuseret på nogle af disse aktiviteter, selv om vi jo ikke kan tage os af dem alle. Den nye onsdagsaktivitet var et godt og populært tiltag. Outriggerroningen er blevet meget mere populært i løbet af året, og det er både hos ungdomsroere og seniorroere. Vi har fået godt gang i de sociale arrangementer, hvor der kommer mange også veteraner, og det er glædeligt at få alle aldersgrupper med. Tirsdagene har flere fremmødte, og det sociale er flyttet til klublokalet efter roningen for de, der ønsker det. Vi har haft nogle madpakketure. Vi har stadigvæk problemer med langturene, og vi skal stadigævk være bedre til at integrere de nye, selv om det var bedre i Sved på panden roning kom i gang, men der skal mere til. 2. Medlemmerne Som nævnt afgik Per ved døden. Vi har fået 34 nye medlemmer, og vi har mistet 16, så vi har haft en medlemsfremgang på 18 fra 141 til 159 nu. Af de nye er der 10 ungdomsroere. Medlemsfordelingen er: 25 ungdomsroere, 5 ungseniorer, 76 seniorer og 53 veteranroere. Der blev i alt roet kilometer af vore medlemmer eller i vore både. Heraf var 132 medlemmer på vandet med i alt kilometer, og det er en særdeles flot rekord med en fremgang på over km i forhold til 2007, hvor medlemmerne roede kilometer, og tallet inklusiv gæsters roning var Niels Skjellerup blev årets roer med km, og der var også guldårer til Vibeke Johansen og Grethe Dyrby. Der blev uddelt sølvårer til Willi, Rita, Anny, 10

11 Grethe Skovgaard, Else Plum, Kirsten Højfang, Helga, Bitten, Anita, Knud, Birgit Dupont, Anne-Grete Løvgreen og Dorthe. Erik og John har været på instruktørkursus, og Erik har jo taget sig af scullerinstruktion især i ungdomsafdelingen. Ann-Helene Larsen, Birgit Dupont, Anne-Grete Løvgreen og Willi Dupont er blevet langtursstyrmænd, og 17 er blevet korttursstyrmænd. 3. Økonomi Vores økonomi er stadigvæk rigtig god, selv om vi har investeret i 2 nye både til kr Det er sket uden at optage lån, selv om vi havde frygtet det, men vi har fået tilskud fra Kommunen på kr samt kr fra Nordea Fonden og A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Vi har tjent kr ved at arbejde for Festivalen, og aftalen med OK har givet kr Når vi ser på 2007 og 2008 tilsammen, giver det et resultat på 0 kroner. Det betyder, at vi har investeret omkring en kvart million kroner i nyt køkken og nye både og årer uden at tage af formuen eller optage lån. 4. Roning Det romæssige fyrtårn i 2008 var deltagelse i DFfR s projekt Vi ror Danmark rundt, hvor vi roede km. 68 medlemmer var på vandet i hård blæst, og vi vandt 3 præmier. Vi var både den klub i landet, der roede 4. længst og den klub, der havde 4. flest medlemmer ude. Lørdag aften var der mange med til en meget vellykket og hyggelig spisning og fest. Der har været fin roaktivitet, og det er især glædeligt, at der er sket fremgang i seniorafdelingen. Der kommer flere om tirsdagen, og der er kommet lidt gang i outriggerroningen. Desuden er der blevet roet en del om torsdagen, så man har 2 muligheder om ugen. Men der er igen 20 seniormedlemmer, der ikke har været på vandet, og 10 andre har kun haft 1 eller 2 ture, og det er altså en stor del af seniorafdelingen. Ungdomsroerne er blevet flere, og de har været meget aktive om mandagen. En del har virkelig gjort noget ved scullerroningen under Eriks instruktion. Ungdomsroerne har også været på weekendtur på Silkeborgsøerne. Veteranroerne har igen været meget aktive både mandag og torsdag og andre tider. Igen i år udgør veteranroerne 75 % af de medlemmer, der er på top 25 og top 40. De har også lavet egne langture til Randers og til veterantræf i Ry, hvor vi havde mange deltagere med. Vi har arrangeret en madpakketur for Sydjysk Kreds, hvor 32 var på vandet. Vi har også haft deltagere med i nogle af kredsens andre madpakketure. Randersturen var en sikker succes, og der var 5 på kredslangtur på Limfjorden i Bededagsferien. Desværre blev pinseturen aflyst, og der har ikke været så mange andre tilbud om langture. Dog har vi haft 3 i Grækenland på DFfR-tur. 11

12 De trofaste morgenroere er faktisk nogle af dem, der er på vandet flest gange i løbet af året, og Hans Jørgen var ude 109 morgener. Vi har haft 2 hold med til kaproning i 2008, så de har fået en fornemmelse af det. Firmaroningen er ikke så stor en succes, men vi har dog fået 2 ret aktive fra Eductor. De blev sammen med mange andre af de nye instrueret færdig forholdsvis hurtigt i foråret. De mange nye har været meget aktive i 2008, og i alt har de roet ca km. 5. Bådene Vi har købt 2 nye både. En 2 årers inrigger og en 2 er gig, der både kan roes med og uden styrmand. De blev døbt Næsset og Lillesø ved båddåben. Vi købte også Roter Pfeil, som er en brugt singlesculler til børn, og der er børneårer til den. Den er rigtig god til instruktion af de mindste. Bådenes stand er generelt fin i hvert fald når man tager alderen på mange af dem i betragtning. Det skyldes selvfølgelig, at slibeholdene gør et fint arbejde hver vinter, men veteranerne yder altså et stort arbejde både sommer og især vinter. Æbelø har været på værft, og Ceres er blevet sat i stand. 6. Huset Vi har lidt under den manglende husforvalter. Så der er ikke sket så meget andet, end vi har fået fjernet brændeovnen og sat en ny tagplade i. Vi havde håbet på at kunne lave en arbejdsdag, men vi havde ikke overskud til at planlægge det. Rengøringsholdenes indsats skal igen roses, og der er næsten altid pænt hos os. 7. Aktiviteter Vi har haft standerhejsning, en god og dæmpet kanindåb med 12 kaniner med en god kaninfest samt standerstrygning med en rigtig velbesøgt og vellykket fest. Aktivitetschefen kan virkelig stampe nogle fester op og få mange med til at hjælpe. En fredag var der roning med efterfølgende grill, og der var også pænt besøgt. Der har været ro-duatlon med 2 meget konkurrenceprægede hold, og nogle var tidligt oppe på en fugletur. Vi har haft 35 til at rydde op under festivalen. Veteranerne ryddede op onsdag morgen, og de havde næsten 30 i gang ved badevognen ved en campingplads. I alt arbejdede vi næsten 700 timer, og det giver både ros og penge. Der har været julefrokoster, en masse gåture, vinsmagning, ølsmagning og meget andet. Turen søen rundt var denne gang både en gåtur og en cykeltur, og der var 24 til de gule ærter. Vi har været ved 2 OK-arrangementer ved Kvickly i løbet af året, men antal nytegnede OK-kort har desværre været lavere end de forgangne år, da marke- 12

13 markedet er ved at være mættet. Træsejlet er udkommet med 8 fine numre. Vi har også arrangeret nogle prøveture for forskellige interesserede fra skoleklasser over spejdere til 50 års fødselsdage. Vi må nok erkende, at vinteren stadigvæk ikke er tiden, hvor medlemmerne har det store behov for at deltage i aktiviteterne. Men når de så kommer i sæsonen, er det jo fint. 8. Bestyrelsens øvrige arbejde Bestyrelsen har holdt 10 møder. Vi har selvfølgelig brugt tid på forskellige punkter, og mange af de vigtigste er nævnt andre steder i beretningen. Dog kan også nævnes aflastning af ungdomsleder og fremtidige aktiviteter. Vi har deltaget i kredsgeneralforsamling, men vi har ikke været til hovedgeneralforsamling. Vi har haft møde med en repræsentant fra Byrådet, men ud over at han kunne love os mindre tilskud fremover fik vi ikke så meget ud af det. Selv om der er gået næsten 1 år, har vi ikke fået afklaring på vore spørgsmål. Ved sæsonstart delte vi ca. 175 informationsskrivelser ud til nye husstande i Skanderborg Bakker. Det gav nu ikke resultat i nye medlemmer, men det kommer måske med tiden Debatten fra sidste års generalforsamling gav mange gode ideer. Som nævnt startede vi familieroning i 2008, og det vil fortsætte i Det er ikke kun familier, der kommer, og der er mange gode ting. Man kan spise, man møder andre, man kan aftale roture indbyrdes, og der er et liv i klubben, som man ellers ikke oplever. I 2009 tager vi så kaproning op. Der er et lille udvalg, der vil lave noget struktureret træning for såvel ungdomsroere som seniorroere. Målet er at tilbyde den form for roning, som vi ellers ikke har så stor tradition for. Der er også ønske om at komme med til nogle kaproninger, og det er med til at vise Skanderborg Roklub frem. Vi har i alt for lang tid alene været en motionsklub, så lad os blive mere varieret. Det er godt med nogle, der går forrest der er oftest ikke mangel på ideer, men på foregangsmænd/-kvinder. Vi ønsker at investere i flere nye både, og det skal være outriggere denne gang. Vi vil også renovere indgangspartiet. Vi skal også ro en masse igen som i Med 6 nye instruktører bliver det måske lettere at få instrueret de nye, der forhåbentlig kommer. I den forbindelse er det godt, at der kommer 2 nye instruktører i ungdomsafdelingen, så det hele ikke afhænger af en enkelt person eller to. Alligevel skal vi meget gerne finde flere, der vil være med hos ungdomsroerne, for der er altså efterhånden omkring 15 i afdelingen. Der er ikke krav til disse hjælpere, men de må gerne være styrmænd. 13

14 Senioraftenerne skal fortsat have det gode fremmøde, og det vil være rigtigt godt, hvis vi kan få endnu mere gang i roningen om torsdagen. Vore sociale arrangementer skal fortsætte den gode fremgang, der har været i 2008, og hvor alle aldre deltager. Det får os til at føle os mere som en klub, hvor vi har et fællesskab. Der må godt komme mere gang i langturene, end det har været tilfældet i 2008, men vi kan jo ikke tvinge folk. Madpakketure vil der i hvert fald blive nogle af både hos os selv og i kredsen. Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelse, udvalg, instruktører og alle Jer andre, der har ydet en indsats i roklubben på den ene eller anden måde. I har været medvirkende til at gøre Skanderborg Roklub til en god forening, hvor det er godt at være, og hvor man får positive oplevelser sammen med sine kammerater. Vore sponsorer skal have endnu en tak for deres uvurderlige støtte. Tak til Kommunen, Nordea Fonden og A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Og tak til Uge-Bladet, Lokalavisen, Århus Stiftstidende og Horsens Folkeblad for omtale. Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 27/ i Roklubben Til stede: Kirsten, Søren, Anne Grethe, Poul Erik, Carsten, Erik. Ad. 1 Godkendelse af referat Referatet godkendt Ad. 2 Opfølgning på udestående punkter Se opgaveskema. Ad. 3 Husvedligeholdelse Tag er OK. Isolering beskadiget af mår og skal udskiftes. Indgangsparti renoveres. Punkterede vinduer udskiftes. Neonrør til motionsrum. Ad. 4 Mere nyt materiel? Sculler Båd til familieroning Nyt roergometer 2 bådvogne Nye bådreoler Ad. 5 Ungdomsroning Debat om træner/medhjælp til ungdomsleder Ad. 6 Budgetforslag Instruktørkurser Bådkøb Husvedligeholdelse Punktet viderebehandles på næste møde Erik Jensen 14

15 Ad. 7 Kalenderen Næste mødedage: Torsdag den 11/12 kl og tirsdag den 6. januar kl. 19. Generalforsamling tirsdag den 3/2 kl Ølsmagning med mad fredag den 20/2 kl Standerhejsning lørdag den 21/3 Ad. 8 Gensidig information Kirsten: Glad for de mange arrangementer. Erik: 4 har gennemført langtursstyrmandskursus 15-16/11: Anne- Grete Løvgreen, Ann Helene Larsen, Birgit Dupont, Willi Dupont. Fik megen ros. Sølvårer er ikke sølv, der klages. Ad. 9 Generalforsamling Den 3. februar 2009 annonceres i Træsejlet med opdateret dagsorden. På valg er: Poul Erik (ønsker ikke genvalg), Erik, Anne Grethe, Susanne, Kirsten, (ønsker genvalg). Ad. 10 Evt. Intet / Anne Grethe Medlemsoplysninger Vi har jo en hjemmeside og jeg håber da, at I en gang imellem går ind på den. Der er f. eks. en del gode oplysninger, og så kan man se billeder fra forskellige arrangementer. Der er nogle regler, der gælder. Ja der er faktisk lovgivning på området. Og det vil jeg godt lige fortælle lidt om her. Vi er omfattet af persondataloven. Det betyder, at vi ikke må registrere personfølsomme oplysninger. Så bare rolig vi registrerer ikke politisk observans, øjenfarve eller andet, der er mere kritisk. Vi registrerer kun det, som I selv afleverer på indmeldelsesblanketten samt de kurser, I gennemgår. Det er f. eks. godt, hvis man skal bruge et flyttebevis til en anden roklub, og vi har et par gange lavet udtalelser til ungdomsroere, der har været instruktører, når de har skullet starte på en uddannelse. Det er ikke tilladt at lægge en medlemsliste ud på vores hjemmeside, uden vi spørger hvert enkelt medlem om lov. Men det vil vi ikke, for det kunne blive misbrugt, så vi enten alle sammen bliver kontaktet af nogen, der vil sælge aviser eller bliver spammet med tilbud om køb af epo. Vi må ikke engang give en medlemsliste til en af vore sponsorer uden samtykke fra hver enkelt. Så det sker heller ikke. Med hensyn til billeder på hjemmesiden gælder der også regler. Det må ikke være billeder, der kan være krænkende. Vi lægger f. eks. ikke billeder på hjemmesiden eller tager med i Træsejlet hvor der nydes spiritus. Dels er der ingen grund til at vise, at vi ikke kan udøve vores sport uden alkohol, og dels kunne der jo være en på billedet, som er medlem af Blå Kors. Der kan være andre situationer, hvor et billede bliver censureret bort. Hvad nu hvis 2 15

16 krammer hinanden, men den ene har en kæreste. Internettets udbredelse stormer frem. Mange idrætsforeninger har allerede en Facebookgruppe. Det har allerede givet anledning til diverse konflikter. Fra DIF s side anbefales, at man laver en lukket gruppe for klubbens medlemmer. Og det er jo egentlig ikke det, der er meningen med Facebook. Det viser de dilemmaer, man kan komme i, når man prøver at følge med den hastige udvikling. Referat fra et par gåture i december Et par lørdage i december havde Niels indbudt til gåture. 16 Erik Den første var i Borgmesterskoven og Illerup Ådal. Først skulle de 7 deltagere og en låne-hund dog forbi den hellige kilde ved Skvæt Mølle. Hvis vandet er helbredende, så er det i hvert fald det mest positive, for det smagte ret meget af jern. Gennem industrikvarteret og over jernbanen på Gl. Randersvej og ned til mindestenen for den faldne frihedskæmper. Under larmen fra motorvejen, og så var vi endelig i den stille og rolige skov. Vi mødte kun en enkelt af de lokale, og han fortalte os, at vi var på forbudte veje, for det var ikke en vej, vi gik på. Nå han kunne godt se, at han var i undertal, så vi gik forbi ham og ned til ådalen, hvor vi skulle passere en å og en del mudder. Efter den medbragt frokost var indtaget i nærheden af en stendysse, en arkæologisk udgravning af stort format og en enkelt ensom hest, gik det så op til Mesing. For derefter straks at gå fra Mesing og ned til Borgmesterskoven igen via Tingdalen. Et smukt stykke natur, men hvordan kan spejderne lave en march på 25 kilometer der? Vi havde heldigvis en lokal kendt med, så vi undgik at komme tilbage til manden, vi havde mødt tidligere. Hjemturen var lige så (lidt) spændende under motorvejen og gennem industrikvarteret. Det begyndte først at dryppe let, da vi nåede Ladegårdsbakken. Alt i alt var det en fin tur med både dejlig natur og historisk udbytte. Allerede lørdagen efter var der så tur til Jeksen dalen. Turen var mest en del af stien Skanderborg Århus. Men med en anarkist som Niels som vejviser, kan det jo godt ske, at man bliver lokket væk fra den slagne vej. Og vi havde da også kun gået 5 minutter, før vi kom til en meget stejl skrænt. Men vi overvejede, om vi skulle ned der, gled Niels og kurede meter ned. Så gled den næste og så fremdeles. Nå så var vi jo næsten nede. Der var virkelig smukt i skoven. Vi så hvor Kollens Mølle havde været, og vor gode vejviser havde læst på lektien og fortalte om mølleren og hans enke. Senere kom vi ad nogle maleriske stier til en særdeles fint beliggende spejderhytte. Så gik turen mod det sted, hvor Jeksen Bæk løber ud i Århus Å. Derfra var målet at se vandstæren ved åen. Men den var ikke kommet til området endnu. Vi gik til Bodil Mølle. En landmand havde travlt med at køre hø til de brølende kreaturer på marken. Da de fik deres hø og blev stille, kunne vi høre vore egne maver knurre, så vi spiste frokost med en meget dejlig udsigt over dalen. Niels kunne vise en kløvning, som er flere ting. Denne kløvning er en

17 sten, der er rejst som afmærkning af kongens jagtdistrikt. En kløvning er også et udtryk i Vensyssel, og det er ikke et flatterende udtryk. Turen fortsatte op til Adslev her mødte vi i øvrigt en løber - og så brugte vi kirkestien tilbage mod Jeksen. Heldigvis var der en anden vej op end den, vi havde taget ned tidligere. Jeksendalen er meget smuk, og jeg kan kun anbefale en tur der. Erik Fotos: Erik Jensen 17

18 Travetur Ravnsø rundt, lørdag den 24. januar Vi mødes ved roklubben kl og fordeler os i de fremmødte biler, hvorefter vi kører til parkeringspladsen nord for Dover. Ravnsø ligger dybt og der er en del kildevælv flere steder i skoven så godt fodtøj f. eks. gummistøvler (på københavnsk røjsere) er strengt nødvendig, hvis man ikke vil have våde fødder. Medbring madpakke og drikkelse så kan vi holde ud lidt længere. Turen er ca km lang og vi forventes at være hjemme ved roklubben ca. kl. 15. Tilmelding er ikke nødvendig. Skovtur Silkeborg-Ry, lørdag 14. marts Vi mødes ved Skb. jernbanestation kl og tager toget til Silkeborg kl Turen, der gå gennem skov hele vejen, er meget varieret, somme steder gennem løvskov og somme steder gennem granskov, somme steder højt og somme steder lavt, og flere smukke skovsøer og udsigtspunkter passeres, det er efter min bedste overbevisning Danmarks smukkeste skovtur. En solid madpakke og godt med drikkevarer er strengt nødvendigt, turens længde er ca. 25 km. Vi plejer at aflægge Armbolten et besøg, inden vi tager toget hjem fra Ry. Tilmelding ikke nødvendig. Yderligere oplysning på tlf Vel roet Niels Thernøe Gåtur i Velling Skov Vi skal heller ikke snydes for turen til noget af Danmarks smukkeste natur, og I kan allerede nu glæde Jer til lørdag den 28. februar. Vi mødes i roklubben kl. 9.30, og så kører vi en halv times tid til centrum for dagens vandring(er). Turen deles op i 2. Først går vi 8-10 kilometer, og så er vi tilbage ved bilerne, hvor vi indtager vores medbragte frokost. Der bliver mulighed for at stoppe dagens vandring her, hvis det ønskes. Det aftaler vi på forhånd, så det går op med antal biler. Ellers fortsætter vi på anden halvdel, som plejer at have en længde, som deltagerne aftaler indbyrdes, men det er 5 10 kilometer. Der er ingen butikker i området, så medbring madpakke, drikkevarer og fornuftig påklædning. Fordelen ved denne tur er, at vi ikke behøver at have frokosten med i rygsækken, da vi kommer tilbage til bilerne til frokost. Jeg tror ikke, der endnu har været nogen med, der ikke har syntes, at det er en meget smuk tur. Erik 18

19 Hej alle Ro-venner: Reserver allerede nu lørdag den 31. januar 2009 Vinter Madpakketur på gå-ben.varmende doping undervejs er tilladt!! Vi besøger bl.a. Skanderborg Frihedsmuseum og Sct.Croix m.m Vi mødes i Roklubben kl. 8,45 9,00 Kaffe/The og brød, ost og marmelade Kl 9,45 vi rydder af bordet, og klæder os godt på. Kl 10,00 starter gåturen ud mod dyrehaven, hvor vi er fremme ved Frihedsmuseet kl. ca. 10,45 Kl 11,00 rundvisning på museet, med spændende fortælling om Skanderborg under 2.verdenskrig Kl. ca 12,15-12,30 Slut på rundvisningen. Vi stævner mod Sct.Croix Kl. ca 13,00 Vi mødes med Sct.Croix fra landsiden, vi tænder op i pejsen lunt og godt. Her nyder vi den medbragte madpakke, og hvad vi ellers selv har med hertil. Eneste forbehold at Sct.Croix ikke står under vand. Kl. 14,00 efter oprydning, går turen hjem over Sumpstien. Kl. 15,00 forventer vi at nå klubhuset igen Kl. 15,15 vi hjælpes ad med at varme kakao og smøre boller. Kl. 15,30 Kakao og boller nydes i hyggeligt samvær. Kl. 16,00 afrydning og slut på en forhåbentlig god dag. Til orientering. Morgenkaffe/ the, brød m.m. samt kakao og bolle kun kr. 30 Billetpris v. min 10 pers (som vi da forventer selvfølgelig) kun kr. 25 I alt pr. person kr. 55 Madpakken og drikke hertil har hver især med efter behov. Tilmelding senest: Mandag den 26-januar. Til Ejvind Byskov Tlf mail: Eller: på opslag i klubben. Med venlig ro-hilsen Ejvind Byskov NB! skulle der være enkelte, for hvem gåturen måtte være for lang, da er det tilladt at cykle hvis vejret tillader, eller at samle sig i en bil eller 2. 19

20 Veteranernes Vinter Vandreture Alle ture starter fra roklubben kl Dato Sted Guide Note Mandag 2. Febr. Sukkertoppen Niels Medbring kaffe Grethe + Knud giver brød Mandag 16. Febr. Skov ved Vrold Irma Medbring kaffe Mandag 2. Marts Mandag 16. Marts Bag om Himmelbjerget Birgit og Willi Medbring kaffe Birgit og Ib giver brød Slaggård Banke Anny Medbring kaffe + madpakke Vroldvej 59 Skanderborg Tlf

21 21

22 Ølsmagning Nu med spisning Der arrangeres ølsmagning med spisning fredag den 20. februar 2008 kl Tilmelding til Poul Erik på tlf eller mail: senest den 16. februar. Carsten Lykke, Kirsten Slumstrup & Poul Erik Kortspil og socialt samvær Poker er det bedst kendte og mest spillede kortspil i den vestlige verden. Det hænger sammen med, at spillereglerne er meget lette at lære, men Poker er dog samtidig et af de sværeste spil at spille med succes. Mange tror, at Poker er et hasardspil. Det er i bund og grund forkert. Poker er et intelligensspil, der af sine dygtige udøvere kræver lige så meget som kontraktbridge. Held og uheld har kun på en kort distance nogen betydning. I længden vil den dygtige poker-spiller klare sig bedre end sine modstandere. Poker forbindes med Det Vilde Vesten, men spillet stammer i virkeligheden fra Læs mere i KORTSPILBOGEN på klubaftener tirsdage kl. 19 i Roklubben, der også foruden Poker indeholder regler om: Hjerterfri, Kasino, Rommy, 66, Hasard, L hombre, Whist og Bridge. Anne Grethe URO-kalenderen Vi skal i svømmehallen og i bowlinghallen Hilsen Susanne 22

23 23

24 Sea Challenge Fyn 24 Søndag den 26. juli - lørdag den 1. august Se nærmere på Syv dage fyldt med oplevelser og udfordringer. Fyn rundt på syv etaper varierende fra 20 til 85 km. Start og mål i Svendborg. I Sea Challenge Fyn deltager toåres inriggere og kajakker. Turen kan roes som en almindelig langtur, men man kan også vælge at udfordre sig selv, uret og de øvrige deltagere. Alt det praktiske med forplejning, overnatning og bagagetransport er der sørget for. I skal blot møde op i Svendborg med jeres båd og pakkenelliker og være klar til at tage på eventyr rundt om H.C. Andersens ø. Dette indlæg er indrykket af DFfRs Motions- og turudvalg.

25 Din daglige motion kan du få KVALITETSVINE UDSØGT SPIRITUS LUKSUSCHOKOLADE OG SPECIALITETER i roklubbens roergometre VI PAKKER OG LEVERER TIL HELE LANDET og motionscykler SKANDERBORG MAHLERS VINHANDEL ADELGADE 75 TLF SK 25

26 OBS!!! Husk Generalforsamling Tirsdag Den 3. februar Kl Åbningstider Man - Fre 07:00-17:30 Lør - Søn 07:00-15:00 Kalenderen lørdag 24/1: Kl. 10, Vandrerur Ravnsø lørdag 31/1: Kl. 9 Vintermadpakketur tirsdag 3/2: Kl Generalforsamling lørdag 14/2: Gåtur og cykeltur via Boes til Ry fredag 20/2: kl Ølsmagning med spisning lørdag 28/2: Kl Gåtur Velling skov lørdag 14/3: Kl Vandretur Silkeborg - Ry. lørdag 21/3: Kl Åbent hus lørdag 21/3: Kl. 14 Standerhejsning med spisning Se særlig plan side 20 over Veteraners Vinter-vandreture Søndag den 26/7 1/8: Sea Challenge Fyn Ugentlig klubaften for alle medlemmer i vintersæsonen, tirsdage kl

27 Træsejlet Udkommer i 2009 med 8 numre, som du altid er velkommen til at komme med indlæg til. Indlæggene kan afleveres som renskrift sammen med fotos til redaktøren med post eller . Nr. Deadline Udgivelse Tillykke med fødselsdagen Januar 22 Jonas Slumstrup 25 Lisbeth Mathiasen 26 Lars Riis Jensen 28 Grethe Skovgaard Jensen Februar 5 Marianne Linding 9 Lisbet Skov Jensen 11 Ib Sørensen 12 Betina Gundlund Johansen 16 Poul Mathiasen 17 Magnus Frederiksen 18 Morten Hebsgaard 21 Birthe Grønhøj 22 Henning Nielsen 25 Tove Rasmussen 26 Vibeke Juhl Wulff 28 Rikke Skovlund Marts 1 Christina Lerche Johnsen 3 Birgit Dupont 5 Anne Pedersen 6 Carl Bruun 9 Nanna Richter 10 Hans Dollerup Rengøring af klubhuset Uge 1-4 Veteraner Uge 5-8 Birgit Skannrup Joan Kjædegaard Paul Skannrup Bettina G. Johansen Anne Kubiak Lisbet Skov Jensen Niels Olesen Anni Thorsen Torben Lykke Nielsen Uge 9-12 Veteraner Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag 27

28 28

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter.

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter. Beretning for 2009 1. Generelt om 2009 2009 var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Romæssigt er det gået meget godt, og vi har igen sat rekord med antal kilometer og antal medlemmer på vandet. Vi

Læs mere

Beretning for 2007. 1. Generelt om 2007. 2. Nyt køkken. Så skal der aflægges beretning for 2007, men jeg vil også se frem.

Beretning for 2007. 1. Generelt om 2007. 2. Nyt køkken. Så skal der aflægges beretning for 2007, men jeg vil også se frem. Beretning for 2007 Så skal der aflægges beretning for 2007, men jeg vil også se frem. 1. Generelt om 2007 2007 var et travlt og generelt et godt år for Skanderborg Roklub, da vi havde mange positive forhold,

Læs mere

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007.

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Beretning for 2006 Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Først vil jeg sige noget generelt, så kommer der noget om medlemmerne, økonomi, roning, bådene, huset, aktiviteter,

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66, Odder

Læs mere

Beretning for 2005. 1. Generelt om 2005. 2. Opfølgning fra sidste generalforsamling

Beretning for 2005. 1. Generelt om 2005. 2. Opfølgning fra sidste generalforsamling Beretning for 2005 Så er det igen tid til at aflægge beretning for Skanderborg Roklub. Beretningen gælder for år 2005, men der skal også ses fremad, som jeg plejer at sige. Først vil jeg sige noget generelt,

Læs mere

TRÆSEJLET. 27. årgang Nr. 2 Marts 2011 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 27. årgang Nr. 2 Marts 2011 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 27. årgang Nr. 2 Marts 2011 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 7 September. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 7 September. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 7 September. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 4 Maj 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 4 Maj 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 4 Maj 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer: Anne-Grete

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 6 August. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 6 August. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 6 August. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 8 November. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 8 November. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 8 November. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf. 8652

Læs mere

TRÆSEJLET. 30. årgang Nr. 7 oktober 2014 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 30. årgang Nr. 7 oktober 2014 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 30. årgang Nr. 7 oktober 2014 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300 Odder

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej

Læs mere

Formål. 1. Medlemmer. 2.

Formål. 1. Medlemmer. 2. Skanderborg Roklubs love. Revideret ved ordinær generalforsamling 2001, ekstraordinær generalforsamling 2007, ekstraordinær generalforsamling 2009, ekstraordinær generalforsamling 2010 og ekstraordinær

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. maj 2011 30. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Mindeord Poul Andersen Instruktion Nyt åbent rohold Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2007 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2007 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 23. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2007 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Sekretær: Susanne Holde Glentevej 17 Tlf. 3069 3226

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 8 November. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 8 November. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 8 November. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Aabenraa Roklub 2017

Indkaldelse til generalforsamling i Aabenraa Roklub 2017 AABENRAA ROKLUB Indkaldelse til generalforsamling i Aabenraa Roklub 2017 Der afholdes generalforsamling i Aabenraa Roklub torsdag den 2. februar 2017 kl. 19.30 med følgende dagsorden i henhold til klublovens

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer: Anne-Grete

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

TRÆSEJLET. 27. årgang Nr. 6 August 2011 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 27. årgang Nr. 6 August 2011 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 27. årgang Nr. 6 August 2011 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer:

Læs mere

TRÆSEJLET. 27. årgang Nr. 4 Maj 2011 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 27. årgang Nr. 4 Maj 2011 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 27. årgang Nr. 4 Maj 2011 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Formål. 1. Medlemmer. 2.

Formål. 1. Medlemmer. 2. Skanderborg Roklubs love. Senest revideret ved ordinær generalforsamling 2001, ekstraordinær generalforsamling 2007, ekstraordinær generalforsamling 2009 og ekstraordinær generalforsamling 2010 Formål.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Mandag den 18 januar 2016 Dagsorden 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsesberetning 3. Kasserens beretning 4. Indkommende forslag 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej 88

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

TRÆSEJLET. 21. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2005 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 21. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2005 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2005 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen Virringvej 88, Skb. 87 94

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 8 November. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 8 November. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 8 November. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227.

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227. NYHEDSARKIV 2012 31.december 2012 - NYTÅRSKUR Indvielse af nyrenoveret ergometerrum kl. 9.30 Derefter nytårstur til Kulturø, hvis vejret tillader el. måske en gåtur i vor flotte natur. Kl. ca. 12 er der

Læs mere

TRÆSEJLET. 20. ÅRGANG. NR. 8 November. 2004 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 20. ÅRGANG. NR. 8 November. 2004 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 8 November. 2004 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen Virringvej 88, Skb.

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer:

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 30. årgang Nr. 6 august 2014 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 30. årgang Nr. 6 august 2014 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 30. årgang Nr. 6 august 2014 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej 88

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej 88 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 19. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2003 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 19. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2003 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 19. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2003 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen Virringvej 88, Skb. 87 94

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

Formandens beretning for 2003

Formandens beretning for 2003 Formandens beretning for 2003 Så er det igen tid til at aflægge beretning for Skanderborg Roklub. Beretningen gælder for år 2003, men der skal også ses fremad specielt på grund af de store aktiviteter,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Formøde den 6. februar 2014

Formøde den 6. februar 2014 Formøde den 6. februar 2014 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Sven Lyster, Marie Skøtt Rasmussen, Joan Lindholdt, Per S. Christensen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Afbud: Dan R. Petersen, Rasmus

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere