Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg"

Transkript

1 Private institutionsarkiver Arkiv I 24 Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg Nr. i parentes markerer pakkenummer i ældre arkivfortegnelse( ). Fortegnelsen er delt i to afdelinger: Afdeling 1: pk Afdeling 2: pk Begge skal gennemses for at opnå det samlede overblik Afdeling pk. Korrespondance, sagligt ordnet Korrespondance A-Å pk. Anm.: Sagerne er ordnet efter følgende skema: A. Grænseforeningen (kronologisk især korrespondance om løn-, pensions- og normeringsforhold, økonomi, regnskaber, tilskud o. lign. Desuden korr. vedr. tilskud, indkøbstilladelser, vedr. Sprogforeningen, Sønderjydsk forening for Næstved og Omegn, Statens udvalg til støtte for dansk sprog og kultur i udlandet). B: Bogindførsel. C: Almindelig korrespondance (alfabetisk og kronologisk ordnet, vedlagt brevlister). D: Personale (personalesager, slag, sydslesvigere under uddannelse, bud, pedel, årsmøder, vikariater, kørselsgodtgørelse, ansættelser m.v.). E: Bibliotekets dagshistorie, udstillinger og statistik ( bl.a. indvielse af prof. Niels Lergaards mosaik 1965). F: Bogindkøb. G1: Tidsskrifter, aviser. H: Almindelige boggaver (takkebreve, alf. ordnet, vedlagt brevlister). K: Musiksamling. L: Byggeplaner. Biblioteksrum i skolerne. Inventar (kronologisk ordnet, især Centralbiblioteket i Flensborg, breve, tegninger, regnskaber m.v.). 1

2 M: Korrespondance med andre biblioteker, arkiver, foreninger o. lign. N: Bibliotekstilsynet, Biblioteksskolen. O: Generalsekretariatet (SSF, SSW, presseafdelingen m.v.). R: Korrespondance med land (statistiske oplysninger og korrespondance vedr. oplandsudlånsstederne). S: Foredragsforening (korrespondance vedr. foredrag og møder, bl.a. Ole Wivel, skuespillerne Martin Hansen og Ebbe Rode, Karl Bjarnhof, Willy August Linnemann, Viggo Kampmann, rektor Preben Kirkegård m.fl.). T: Verein der Musikfreunde e.v.flensburg. U: Kunstforeningen (udstillinger). Donnerstagsgesellschaft von W: Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver. X: Slesvig ( vedr. Slesvighus Bogsamling, Dansk Bibliotek Slesvig, bl.a. bygningssager og alm. korrespondance). Y: Husum (Dansk Bibliotek Husum og Husumhus). Ø: Husum (Dansk Bibliotek Husum). Å: Økonomi (danske og tyske tilskud). Klicheer (Flensborghus Bogsamling, Dansk Centralbibliotek, Børnebiblioteket, Dansk Bibliotek Husum, Dansk Bibliotek Slesvig, Kilseng) A (Grænseforeningen)... 1 pk. Anm.: Vedlagt journalplaner A (Grænseforeningen)... 1 pk. 2a A (Grænseforeningen)... 1 pk ,1968. B-C (Almindelig korrespondance)... 1 pk C (Almindelig korrespondance... 1 pk D-F (Personale, udstillinger, statistik, bogindkøb)... 1pk. 5a F (Bogindkøb/accessionslister) G1. (Tidsskrifter, aviser)... 1 pk H (Boggaver)... 1 pk H (Boggaver)... 1 pk K -L (Musiksamling - Byggeri)... 1 pk L (Bygningstegninger)... 1 pk L (Byggeri)... 1 pk M (Andre biblioteker)... 1 pk M-N (Andre biblioteker, Bibliotekstilsynet)... 1 pk N (Bibliotekstilsynet)... 1 pk O (Generalsekretariatet)... 1 pk O (Generalsekretariatet)... 1 pk R (Oplandsafdelinger, statistik)... 1 pk S-W... 1 pk. 2

3 X (Slesvig)... 1 pk Y (Husum)... 1 pk Ø-Å (Husum, tilskud m.v.)... 1 pk Korrespondance sagligt ordnet pk Korrespondance pk Korr. vedr. vinduesudstillinger og andre arrangementer Brochurer, pressemeddelelser, pr-arbejde, henvendelser til publikum om arrangementer m.v Korr. vedr. Statens filmcentral (filmklub), universitetsplaner i Flensborg Div. korrespondance Korr. med Dansk Generalsekratariat ang. tilskud fra Kiel og sydslesvigsk fond for gamle medarbejdere, SdU m.v Korrespondance pk Grænseforeningens efterårskurser Litteratur i/om grænselandet, manuskripter, brochurer, udkast o. lign., korr. bl.a. med Grænseforeningen Korrespondance pk Korr. vedr. aftenskole (danskundervisning), foredrag, udstillinger o. lign Besøg på biblioteket, studiekredse, aftenskole, danskundervisning, film, foredrag, folkeuniversitet m.v Aftenskoleundervisning, folkeuniversitetets aftenhøjskole, litteraturaftener Korrespondance pk Korr. bl.a. med Grænseforeningen, bibliotekarforeningen, lønberegninger, stillingsopslag o. lign Korr. vedr. Dansk Generalsekretariats udgivelse af "Kendsgerninger om Sydslesvig" Korrespondance med videnskabelige biblioteker og arkiver Møder med fritidshjemsledere, bogkursus. Bogdepoter i fritidshjemmene, kursus personaleforeningen Korr. Stadtbücherei, Flensburger Volkshochschule, Bücherei-Zentrale, Flensborg, og andre tyske biblioteker, 3

4 Flensborg Museum m.v Korrespondance pk Dansk Skoleforening: korr. ang. nye udlånssteder (Læk, Husum, Egernførde), honorar til skolebiblioteksarbejde, Husum danske skole, aflønningsregler m.v Sager vedr. skolebiblioteker, Dansk Skoleforening, skoledepotbiblioteker bl.a. i Egernførde, Satrup, Kappel, betaling for biblioteksarbejde Konfirmandweekend på Christianslyst (undervisningsmateriale, spørgeskemaer) Korrespondance pk Indbydelser og skrivelser ang. diverse foreningsarrangementer, udstillinger m.m Korrespondance med Flensborg Avis vedr. annoncer, pressemeddelser, indlæg, avisens depot af gl. årgange på biblioteket m.v. 26.a Korrespondance pk Korrespondance alment, forespørgsler og svar Korrespondance alment, alfabetisk A-Å Dansk Biblioteksforening 27 (72.) Dansk Biblioteksforening for Flensborg og Omegn, protokoller... 1 pk Anm.: Stiftet 1924, opløst , Forhandlingsprotokoller Lønningssager Korrespondance og sager Sager vedr. biblioteksforeningens opløsning og skomager Chr. Peder Sørensens legat til dansk nationalt arbejde i Sydslesvig Strid om tyskfjendtlige bøger i biblioteket. 28. (73.) Dansk Biblioteksforening for Flensborg og Omegn, Medlemsprotokol, medlemslister og kartotek... 1 pk. 29. (74.) Dansk Biblioteksforening for Flensborg 4

5 om Omegn, regnskabsbog og bilag... 1 pk. Biblioteksbestyrelse Bestyrelsesmøder med bilag... 7 pk. Anm.: Udtaget af Sigfred Andresens arkiv, jvfr. afl. jr. 1993/P 429 og arkiv P 278. Desuden bibliotekar Jane Bossens eksemplarer. 30. (96.) Bestyrelsesmøder... 1 pk. 30a. (96a.) pk. 30b. (96b.) pk. 30c. (96c.) pk. 30d pk. 30e. 1974/ / To ringbind, referater... 1 pk. 30 f. 1989/ / Et ringbind, referater... 1 pk. Personale - og afdelingsmøder 31. (100a.) Personalemøder... 1 pk. 31a. (100b.) Afdelingsmøder, intern orientering m.v pk Afdelingsmøder Møder mellem de sønderjyske bibliotekers medarbejdere i skranken Intern orientering (ukomplet). 32. (101.) Afdelingsmøder, personalemøder... 1 pk Personalemøder Katalogafdelingsmøder Bogudvalgsmøder 1990/ Bogvalgs/Bibliotekarmøder 32a Personalemøder... 1 pk. 5

6 Personalesager Personalemøder, referater Personale samtaler med dem der er 55 år og derover Personalesager... 3 pk. 33. (111.) A-G pk. 34. (112.) H - M... 1 pk. 35. (113.) N - Z... 1 pk. 36. (54.) Stillingsansøgninger... 1 pk Ansøgninger om kontorist-, bogbus- og bibliotekarstillinger Ansøgninger om bibliotekar- og kontoriststillinger. Bibliotekshistorie 37. (27.) Personalemøder, intern orientering, statistica... 1 pk Dagbog over begivenheder, besøg m.v "Søskendebreve" - personalemøder Intern orientering Bibliotekarmøder, dagsorden, arbejdsfordelingsskitse, bogudvalgsprocedure m.v Aktivitetsoversigter, bogbestand, udlånsoversigt, statistikker, fremmedlån, pakkelånere, sygedage-personale etc Arbejdsfordelings- og tidsplaner o.a. vedr. personale Navnelister: biblioteksbestyrelse m.v. 38. (28.) Årsberetningsmateriale... 1 pk. 39. (29.) Sager vedr. 50 års jubilæet... 1 pk. 40. (30.) Sager vedr. jubilæumsbogen m.v pk. Manuskripter, bestillinger, korrespondance, fakturaer. 41. (53.) Protokoller og personalesager... 1 pk. 6

7 Udlånsprotokol for bogsamlingen hos købm. Ketel Johannsen, Læk Personalemøder-protokol Bog over telefonsamtaler Bog over Læsesalsspørgsmål , Ansøgninger og anbefalinger. 42. (55.) Bibliotekshistorisk materiale... 1 pk Avisudklip, breve og tryksager vedr. biblioteket (her vedr. oprettelsen, brev fra Alexandra Johannsen 1896, instruks for personalet 1920'erne, indsamling til børnebiblioteket 1933 m.v.) Årsberetninger og årsberetningsmateriale (div. år) "To fornemme nazister" - om bibliotekar Holstein Rathlou og lensgreve Holstein. Undersøgelse af bibliotekslånernes fordeling på bopæl i Flensborg Bogvalgsmateriale, lånerstatistik og anden statistik. 1960'erne. Redegørelser vedr. dansk biblioteksvæsen i Sydslesvig, lister over literatur vedr. det danske bogarbejde Avisudklip om biblioteksbyggeri og indvielse, taler ved biblioteksindvielsen, grundstensdokument. Exlibris fra Den danske Bogsamling Sild Brev vedr. forbudte bøger, nazistiske og uønskede bøger. 43. (56.) Biblioteksindvielse, dag- og gæstebøger... 1 pk Flensborghus Bogsamlings indvielse - deltagerlister og breve Regnskabsbilag vedr. bibliotekets indvielse års festen, breve Register over korrespondance vedr. Flensborghus Bogsamling Dagbøger (protokoller over daglige begivenheder, breve, forhandlinger i biblioteksforeningen m.v.) (4 bd.) og Dagbøger over spørgsmål rettet til biblioteket (2 bd.) Gæstebog Rapport til Sønderjydsk Fonds bestyrelse ang. biblioteksforholdene i grænseegnene. 44. (57.) Sager vedr. bibliotekets drift... 1 pk Korrespondance m.v. vedr. bibliotekets start og første år Månedsberetninger, statistik m.v Forsikringssager Manus til artikler og boglister, boginformationer, 7

8 artikler vedr. bogsamlingen, arbejderne og oplandet (artikler af prof. Andr. Sch. Steenberg) Salg af bøger fra Flensborghus Bogsamling Sager vedr. levering af blade og bøger fra Danmark Korrespondance vedr. biblioteketsdrift (forretningsudvalget) Ansøgninger til opslåede assistentstillinger. 45. (58.) Læsekredse og bogsamlinger på landet... 1 pk Dansk Læsekreds i Flensborg vedtægter, medlemslister, protokol (2 bd.) Gavebog. u.år Boggaven til minde om oberst M. I. Sand og hustru (1 bd.) Sager vedr. bogsamlinger på landet, læsekredse på landet samt uddeling af ugeblade, læsemapper, skolebøger på landet Boglister. 45a Læsekredsmaterialer... 1 pk. Læsekredsmapper benyttet i Jarlund. Enkeltnumre af Illustreret Familiejournal. 46. (65.) Årsberetninger og forskelligt...1 pk. 1946/47-70/72/ Årsberetninger Flensborghus Bogsamlings Automobil og flagseddel Frøken Bjerres arbejde i Danmark med bogsortering Afskedsfest for overbibliotekar Glahn og Jørgen Hamres overtagelse af embedet Dansk-tysk bogudstilling Flensburger Tage, bogudstilling. 47. (90.) Opslag fra opslagstavlen... 1 pk. 48. (91.) Blade af Flensborghus' dagbog... 1 pk. Anm.: Indeholder breve fra lånere og forskelligt til bibliotekshistorien, delvis af kuriøs art. Desuden bibliotekar Birthe Andrups tegninger vedr. biblioteks arbejdet Samlinger til jubilæumsbogen (1991)... 2 pk. Anm.: Indeholder kildeuddrag, kopier, illustrationer, småtryk osv. 49. (92.) pk. 50. (93.) pk. 8

9 50a. (93a.) 1981 og Biblioteksjubilæer... 1 pk. 51. (116.) Kunstværker, historik m.v....1 pk Niels Lergaard-kunstværk i DCB Ib Braase-kunstværk i DCB Grammofonpladesamlingen (tryksager) Jubilæumspris fra Danmarks Biblioteksforening til DCB og Studieafdelingen Oplysninger om DCB (til CD-Rom lille Claus). 51a Bibliotekstryksager... 1 pk. 1920'erne Bibliotekstryksager (brochurer, lånerkort, postkort, bogmærker m.v.) Duplikeringer og tryksager udsendt af DCB ca Tryksager udsendt af DCB: boglister, reklamer, rundskrivelser, indbydelser. 52. (118.) Spørgeskema-undersøgelse på Duborg Skolen vedr. biblioteksbenyttelse og læsevaner... 1 pk Kontaktbreve til lånerne Kontaktbreve udgave A, spørgeskemaer Spørgeskemaundersøgelser Korrespondance vedr. spørgeskemaer Bygninger og nybyggeri 53. (31.) Sager vedr. bibliotekets ejendomme og inventar...1 pk Sager vedr. Dansk Bibliotek Slesvig (korr., tegninger, regnskaber, tilskud m.v.) Vedr. biblioteket i Flensborg (håndværkertilbud, køb af Nørregade 57, parkeringsanlæg, lejekontrakter, opmåling af tjenesteboliger m.v.) Tilbud på reoler o.a. inventar DCB Nørregade 59, Flensborg og Dansk Bibliotek Slesvig (bygningssager). 54. (63.) Biblioteksbyggeriet... 1 pk. Anm.: indeholder sager vedr. arkitekskonkurrencen, møder, tegninger, inventar, m.v. Desuden tegninger vedr. Flensborghus 1947 og dansk skole på Kobbermøllevej

10 + Zentralbibliothek, Statische Berechnungen Band I Wohnungsteil. 1955, 24/11. Dommer-betænkning: Indbudt konkurrence om et dansk Centralbibliotek i Flensborg. 55. (64.) Grundstensnedlæggelse, flytning, indvielse af nyt bibliotek... 1 pk. 55a. (64a) 1959 Indvielse, takkebreve og taler...1 pk. 56. (95.) Byggeansøgning med arkitekttegninger - ud- og ombygning...1 pk. 56a Fotos af byggepladsen og indvielsen... 1 pk. Den slesvigske Samling 57. (102.) Korrespondance og sager vedr. billedsamlingen (Jane Bossen)... 1 pk. 58. (103.) Korrespondance og sager vedr. billed- og bogsamlingerne (Jane Bossen)... 1 pk Billedsamlingen Bogsamlingen, besvarelse af forespørgsler m.v. 59. (104.) Korrespondance vedr. bogsamlingen (Jane Bossen)... 1 pk. Anm.: Besvarelse af forespørgsler m.v Besøgsprotokol. 60. (105.) Korrespondance og sager vedr. bog- og billedsamlingerne (Jane Bossen)... 1 pk. Børnebiblioteket 61. (106.) Afdelingsmøder og breve... 1 pk Børnelæsesalen, Børnebiblioteket: beretninger fra Helene Fischer Afdelingsmøder i Børnebiblioteket, mødereferater Korrespondance med skolecentraler Breve og løbende sager. 62. (107.) Breve og løbende sager... 1 pk. 63. (108.) Børnesiden i Flensborg Avis... 1 pk. 64. (109.) Statistik og årsberetninger...1 pk. 10

11 64a. (109a.) Statistik-oplysninger til Stadtverwaltung Flensburg...1 pk Kvartalsudlånsstatistik (110.) Arrangementer og bog-følgesedler... 1 pk Flensburger Jugendbuchwoche/ Børnebogsuge Udstillinger og arrangementer, danske og tyske Børnebogsfestival Følgesedler til bøger/bogsæt udsendt til skoler/kurser m.v. Avisudklip Anm.: Se ogs avisudklip i DCB-Studieafdelingens avisudklipsamling. 66. (61.) Avisudklip vedr. biblioteket...1 pk Avisudklip vedr. biblioteket - dagbog... 6 pk. 67. (75.) / pk. 68. (76.) / / pk. 69. (77.) / / pk. 70. (78.) / / pk. 71. (79.) / / pk. 72. (80.) / pk. Vedlagt avisudklip (40.) Avisudklip... 1 pk. Anm.: Omfatter især udklip vedr. Dansk Centralbibliotek og arrangementer, bl.a. kunstudstillinger, dér. Bogvejledninger og tryksager 74. (62.) "Fra bibliotekshylden" I...1 pk. Anm.: Er uddrag af dansk skønlitteratur, trykt i Flensborg Avis som led i arbejdet for at fremme bogudlånet. Vedlagt "Glimt af Verdenslitteraturen" (1957) og "Et halvt Århundredes dansk Litteratur (udg. af biblioteket). 74a. (62a.) Fra bibliotekshylden II... 1 pk Fra bibliotekshylden (bogomtaler i Flensborg Avis) Nye Bøger - boglister fra Flensborghus Bogsamling/ 11

12 Dansk Centralbibliotek Tryksager og boglister udg. af Flensborghus Bogsamling. 74b Fra bibliotekshylden III... 1 pk Nye Bøger, boglister, Film på Biblioteket 'erne Dansk Centralbiblioteks boglister og bogorienteringer...1 pk. Forskelligt 76. (39.) Forskelligt...1 pk Tryksager og avisudklip vedr. biblioteket og dets medarbejdere. ( ). Personalekartotek Gæstebog/benyttere i grammofonpladeafdelingen Notesbog vedr. telefonspørgsmål til biblioteket Korrespondance med "Det danske Selskab" Korrespondance med Foreningen af Sydslesvigs Studerende. 77. (114.) Forskelligt... 1 pk Lånerklager Blandet korrespondance og vigtige sager (Jørgen Vestergaards sager) Korrespondance vedr. Telekom og radiokæden Terminskalendere... 3 pk. Anm.: Kalenderne registrerer udlejning og benyttelse af bibliotekets lokaler, medarbejdernes fravær og aftaler, overbibliotekarens aftaler m.v. 78. (42.) pk. 79. (43.) pk. 80. (44.) pk. Statistik - udlån og tilvækst 81. (60.) Statistik... 1 pk. 12

13 Statistikbøger for læsesal, børnelæsesal, udlån, kassationer m.v. (12 bd.). 82. (60a.) Udlånsstatistik... 1 pk. 17 bd Tilvækstprotokoller... 7 pk. 82. (83.) pk. 83. (84.) pk. 84. (85.) pk. 85. (86.) pk. 86. (87.) Børnebiblioteket... 1 pk. 87. (88.) Børnebiblioteket... 1 pk. 88. (89.) Børnebiblioteket... 1 pk. 89. (34.) Bogbestand, tilvækst - voksenudlån... 1 pk Lister over bogtilvækst og bogbestand i voksenbiblioteket. 90. (35.) Bogbestand, tilvækst - voksenudlån... 1 pk Fortegnelse over nyindgåede bøger i lokalsamlingen Lister over bogbestand i voksenbiblioteket. 91. (36.) Bogbestand, tilvækst - børnebiblioteket... 1 pk Oversigter over børnebibliotekets bogbestand - tilvækst og afgang. 91a Udlånsstatistik... 1pk Børnebiblioteket (37.) Statistikbøger... 1 pk. Anm.. I alt 5 bd. Registrerer tal vedr. lånere, fag- og skønlitteratur, udlån, reserveringer, oplandet, besøg, indmeldelser, rundvisninger m.v. 92a Daglig statistik... 1 pk Møder, rundvisninger og arangementer Møder, rundvisninger og arrangementer , april -73, april. Daglig statistik over udlån april. Ugestatistik udlån 13

14 april april b Statistik... 1 pk Fremmedlån Grammofonplader Udlån Bogbestand og udlån Statiske oplysninger, opland Fællesbogbilsamlingen, bogbil. 93. (38.) Statistik og korrespondance... 1 pk. o Budget-, regnskabs- og statistikmateriale Korr. og sager vedr. Pädagogische Hochschule, Büchereizentrale Flensburg, Gesamthochschule, Flensborg m.v. o Breve og postkort til biblioteket fra personale, enkelte lånere og venner. 94. (59.) , Udlånsfortegnelser, statistik m.v... 1 pk Udlånsfortegnelser Kobbermølle, Lyksborg, Aventoft, Harreslevmark, Skovlund, Ellund, landet i øvrigt, bogbilen samt udsendte bøger (12 bd.) Udlånsstatistik Egernførde skole (3 bd.) Strukstrup 2 bd. - ca Bibliotekshistorie, beretninger og statistik. 94a. (60b.) Udlånsstatistik...1 pk. Anm.: Omfatter bogbilen og filialer. 94b. (60c.) Udlånsstatistik...1 pk. Anm.: Omfatter forskellige filialer og børnebiblioteket 94c Udlånsstatistik... 1 pk. 94d Statistik filialer... 1 pk Kappeln, udlånsstatistik Slesvig, Tydal Satrup. 14

15 Risum St. Peter skole Rendsborg skole, (3 bd.) Brebøl Ladelund Munkebøl Sønderbrarup. 94e Statistik, filialer... 1 pk Udlånslister, filial 1, Jens Jessen-skolen (Kielsengskolen) Udlånslister, filial 2, Harreslev Udlånslister, filial 3, Cornelius Hansen-skolen Udlånslister, filial 4, Lyksborgggades fritidshjem Udlånsstatistik for filialer. 94f Statistik, filialer... 1 pk ?. Udstationerede bøger, lister alfabetisk Privatlån. (1 hft..) Udlånsstatistik (3 hft.) Biblioteksudlånsstederne: Årsstatistik alfabetisk g Statistik, filialer... 1 pk Biblioteksudlånsstederne: Årsstatistik alfabetisk h Landstatistik A-Z... 1 bd. 95. (66.) Postlånere og toldlister... 1 pk. 95a Statistik postlånere + billedsamlingen... 1 pk Modtagne pakker fra Danmark (2 bd.) Sendte småpakker fra Danmark (3 bd.) Billedsamlingen: Antal fotos i samlingen. 95b Statistik pakkelånere... 1 pk Tyske pakkelånere (2 bd.) Danske pakkelånere (1 bd.) 15

16 96. (117.) Korrespondance med lånere (pakkelånere) i Tyskland og Danmark, alfabetisk... 1 pk. 1985, Korrespondance vedr. bogudlån (pakkelån)... 3 pk. Anm.: Omfatter følgebreve vedr. bøger sendt til lånere i Danmark (via andre biblioteker) og i Tyskland (direkte) samt spørgsmål fra lånere pk I... 1 pk II... 1 pk (94.) Udlånsstatistik Alderdomshjemmet... 1 pk. Voksenundervisning - Folkeuniversitet - SSF-SSW 101. (45.) Voksenundervisning... 1 pk Sager vedr. voksenundervisning, aftenskole, sprogkurser, studiekredse m.v Voksenundervisningsnævnet for Sydslesvig. Tale vedr. Flensburger Volkshochschule Sager vedr. Flensborg Folkeuniversitet (115.) / Danskkurser - aftenskole på biblioteket... 1 pk (46.) SdU - det kulturelle udvalg... 1 pk (47.) SSF, SSV... 1 pk. Kammermusikaftener Sager vedr. kammermusikaftener... 2 pk (81.) pk (82.) pk. Jacob Karl Eggers Korrespondance med fhv. gdr. og lokalhistoriker Jacob Karl Eggers, Augustenkoog i Ejdersted... 5 pk. 16

17 Anm.: J.K.Eggers arbejdede med hertugdømmernes ældre historie, især Nordfrislands, Ditmarskens og vestkystens historie i middelalder og tidlig nyere tid. Korrespondancen rummer talrige hist. udredninger af J.K.E., Dansk Centralbibliotek (især fru Grundmann), danske videnskabelige biblioteker, historikere m.fl. Mange sager vedr. lån af bøger, fotobestillinger osv. Vedlagt en del fotos og kopier af kilder, billeder m.v. vedr. vestkystens ældre historie (48.) pk (49.) pk (50.) pk (51.) pk (52.) pk. Anm.: Heri også eksemplarer af J.K.E.'s artikler og afhandlinger, især i "Am Feierabend", bilag til Husumer Nachrichten m.v. 111a. Danmarks Adels Aarbog: J.K. Eggers samlinger vedr. adelsslægter (med fotos)... 1 bd. Regnskaber 112. (67.) Regnskaber og skattelister... 1 pk (68.) Kassebøger... 1 pk. 6 bd (69.) Kassebøger og lønningsbog... 1 pk. 6 bd (70.) Regnskabsbøger... 1 pk. 3 bd (71.) Regnskabsbøger... 1 pk. 7 bd. Dansk Bibliotek Husum Husum Bibliotek... 9 pk. 2 æsker 117. (119.) pk Korrespondance med Flensborghus bogsamling, DCB Flbg. og Slesvig. 17

18 Korrespondance, byggeplaner Dänische Woche Husum Velkommen nabo, programm (120.) pk Korrespondance vedr. biblioteket Inventar, biblioteksværelse i Husum skole Udstillinger Tabslister Bogbilen (121.) pk Personer, korrespondance med aviser og foreninger (alfabetisk) Korrespondance med personer og foreninger (alfabetisk) (122.) Husum... 1 pk Flytning til Husum Nystaden Ansøgninger vedr. tilskud fra byen Husum Løbende sager Husum (123.) Udlånsstatistik Frederiksstad, Husum, Tønning,...1 pk. 121a Statistik filialer... 1 pk Tønning, udlånsstatistik / Husum bogbil: Udlån bogbilskørsel med dagbog Husum, udlånsstatistik Frederiksstad, udlånsstatistik, takkebrev til Rotaryklubben vedr. boggave Bredsted danske skole, udlånsstatistik (2hft.) 122. (124.) Husum, Tønning statistik og accessionslister...1 pk (125.) Lånerkartotek Husum... 1 kartoteksæske 124. (126.) Lånerkartotek Husum...1 kartoteksæske 18

19 125. (32.) Sager vedr. Dansk Bibliotek Husum pk Korr. ang. tilskud m.v Biblioteksarrangementer (lokalhist. aftener, musikog foredragsaftener, bogmesser, udstillinger, tryksager, foreninger m.m.) Budgetforslag (33.) Sager vedr. Dansk Bibliotek Husum pk Filmklub og teater (børn) Børnebogsuge, børnekonkurrencer, planlægning af aktiviteter m.m Teaterstykket, Mester Jackel. Dansk Bibliotek Slesvig 126a Slesvig bibliotek... 1 pk Regnskaber Slesvig - personale og lokaler Slesvig årsberetninger og jubilæer Carsten-indlæg vedr. biblioteker, sprog, grænseland Carsten Reyhé- indlæg vedr. mindretal, skole, sprog Carsten Reyhé-tekster om biblioteker i Sydslesvig, strid Skoleforening contra DCB, mindretalsemner DCB versus Dansk Skoleforening, Carsten-Reyhé-papirer. Se også P 718, Carsten Reyhés arkiv. *************************************************************************** Dansk Centralbibliotek - Afdeling 2 afl.jr. og 2003/I 150 Bedriftsrådet Bedriftsrådet...3 pk pk Løbende sager

20 pk Fællesmøder, aftaler Løbende sager pk Arbeitgeberverband, sagførere Husaftale vedr. skærmbriller Arbejsbeskrivelser. Personale Personalesager pk pk Praktikanter (praktikopgaver) Praktikanter (praktikopgaver) U. år Praktikopgave af Ose Kring og Karin Madsen Studieopgave af Charlotte Stoltenberg Petersen pk Tidligere ansatte kontorister Tidligere ansatte A pk Tidligere ansatte Anne Kjestine (Dinne) Buhl f. Jensen B C F pk Tidligere ansatte G H H Erik og Kirsten Hoppe 20

21 pk Tidligere ansatte I-J K K-L Anne Loessl M pk Tidligere ansatte N-P R-S T-Z Birgit og Jørgen Vestergaard 135a Postkort...1 pk Feriehilsener fra personalet. 135b Postkort...1 pk Feriehilsener fra personalet /2005. Jul- og nytårshilsner til Alice Johansen og DCB. 135c Postkort, julehilsen... 1 pk pk Almene sager Angestelltenversicherung , materiale fra Grænseforeningen Løn og pension ATP, se også pk. 136a Pensionsfonden af Biblioteksbestyrelsens nomereringsudvalg Løn deltidsbibliotekarer Ansøgninger Notater vedr. Altersteilzeit. 136a pk ATP, indberetningslister Socialstyrelsen og ministeriet, vedr. dansk ansat personale Berufsgenossenschaft. 21

22 pk Kontorister/pensionsordning Ansættelsesbreve Kursusrapporter Kartotekskort ansatte Bibliotekarforbundet Fridagsudvalg tjenestefrihed, udtalelser Statitisk: Sygedage personal. 137a Festudvalget m.m pk Festudvalget, fester, pengekasse, sange U.år. Sange , Personalefester og interne arrangementer/konflikt med Skoleforeningen, Carsten Reyhé-digte Personaleseminar på Christianslyst Personaleudflugt til Hjørring Bibliotek pk Ansøgninger til oplandsafdelingen biblioteksmedhjælper læsesalsbibliotekar overbibliotekarstillingen katalogafdelingen Husum Afslag Ansøgninger til bibliotekar deltid, til Harreslev Ansøgninger til bibliotekar og kontorstillinger Notater vedr. ansøgning som projektbibliotekar til Slesvigsk Samling Ansættelsesbrev: Thomas Hougesen, Tønder Ansøgninger og svar til Arkivets kontoriststilling. Byggeri Tilbygning af biblioteket....7 pk pk Byggestøttefonden. 22

23 Køb af ejendommen Nørregade 55 og Tilbygning, anlægsbudget Korrespondance med arkitekterne Holm og Grut Programeringsudvalgs- og bestyrelsesmøder, støtteudtalelser, behovsanalyse Tegninger og beregninger, bestyrelsesmøder Korrespondance vedr. tilbygningen, referater. Bygningstegninger findes i plakatskabet i Den Slesvigske Samling Påtænkt udvidelse, foreløbig orientering: Farvelagte skitsetegninger Fotos fra byggeri og rejsegilde. (scannet) pk Korrespondance, referater, byggeudvalgsmøder submissionsprotokoller , referater, håndværkerkontrakter Projekteringsmøder Byggetegninger Kopi Grundbuchauszug Urkunde: Grundsalg til byen pk Byggeudvalgsmøder Baubesprechung pk Tegninger inventar og salene Inventarkorrespondance Inventarlister/budget pk Grundstensnedlæggelse Byggekorrespondance Indvielsen takkebreve Byggekorrespondance. 23

24 pk Økonomi, arkitekthonorar Tilskud fra Kultusministeriet Planungs- und Kostendaten Vedligeholdelse, indeklima målinger. 144a Byggeri... 1 pk Arkitekt Ole Grenness, vedr. lokaleændringer Læk. Tilskud og Borgmesterunde Tilskudsansøgninger og Borgmesterrunder... 8 pk pk Tilskudsansøgninger Flensborg by Korrespondance vedr. tyske tilskud med Jacob Meyer og Rolf Lehfeldt Slesvig-Flensborg amt Slesvig by Husum Hanved-Jarplund Langballig Strukstrup, Tarp, Stollberg, Büdelsdorf, Amt Schlei, Süderlügum, Lyksborg Stiftung Nordfriesland. 145a pk Tilskudsansøgninger Flensborg by Slesvig-Flensborg amt, alfabetisk A-B C-E H I-Mo. 145b pk Slesvig-Flensborg amt, alfabetisk Mu-R Sa-St St-U. 24

25 pk Medelby Oversø Skovlund / Nibøl StoreVi Bredsted Tønning Frederiksstad Rendsborg-Egernførde amt Lyksborg Harreslev Læk Kappel Garding Borgmesterrunde Rendsborg / Westerland Jybek Egernførde Kommunalt tilskud til tyske biblioteker i Nordslesvig, udvalgsarbejde. 146a Rendsborg-Egernførde...1 pk Rendsborg-Egernførde amt, Rieseby, Karby, Fleckeby, Elsdorf-Westermühlen, Eckernförde, Büdelsdorf, Ascheffel Kreis Rendsburg-Eckernförde og Rendsborg by, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Brekendorf, Dänischhagen, Eckernförde, Kiel, Amt Schlei, Rendsborg, Rieseby. 146b Nordfriesland amt...1 pk Nordfriesland alfabetisk, A-F G-H J-N O-W 146c Ansøgninger... 1 pk Amt Schafflund vedr. Großenwiehe, Hörup, Medelby, Skovlund, Wallsbüll, Weesby Amt für Kultur- und Bildungswesen 25

26 Kreis Schleswig-Flensburg Stiftung Nordfriesland pk Bildungs- und Kulturministerium, ansøgninger med bilag /92 SSW repræsentanter Korrespondance vedr. tilskud Tilskudsansøgninger til Undervisningsministeriet Städtebund Schleswig-Holstein Andreas Lorenzen. Biblioteksafdelinger i Sydslesvig pk pk Wees Egernførde Sønderbrarup/Munkbrarup Sporskifte bogbusfilial Jørgensby-skolen Kappel Frederiksstad Lyksborg Kiel-Pris Vestermølle Tønning Tinningsted Valsbøl Vesterland Kobbermølle skole Ladelund Medelby Møllebro Nibøl Ny Bjernt Store Vi Tarp Tarup Rendsborg Risum. 26

27 Satrup Fjolde Garding Gulde Husby/Sørup Hørnum Kejtum Husum Udsendelser til alle skoler pk Slesvig Læk Duborg-Skolen Gustav-Johannsen-Skolen Sporskifte-Skole Christian Paulsen-Skolen. 7. U. år Cornelius Hansen -Skolen Jernved (Dänischhagen) skole vedr. udlånstider. 149a Sager vedr. indretning af skolebiblioteker... 1 pk Gustav Johannsen-skolen, Flensborg Lyksborg skole Oksevejns skole, bibliotek og forsamlingshus, Flensborg Hiort Lorenzen Skolen, Slesvig Rendsborg, Ejderskolen Egernförde Ældre-Center, Tarp. Udlånet, læsesalen, børne - og oplandsafdelingen, Den Slesvigske samling pk pk Voksenudlånet Bogliste til kvindestævne Børnebiblioteket Jørgen Mulvad Almene sager og statistik (børnebibliotek) Børnebogsuge (Katharina Baudach/Thøger Birkeland) Børneåret Læsesalen. 27

28 Kassationspolitik /89. Liste over værdifulde bøger, lydbøger Ungdomsuge Ugestatistik for udlån. 150a Grafiksamlingen/Artoteket... 1 pk Udlånslister Udlånslister pk Udlånssteder på landet og bilruter Oplandsafdeling bogbuskøb udlånstal bogbilens køreplaner Indvielse af nye bogbusser Jytte & Dagmar - om indretning af bogbusser. 3. semester praktikopgave af Sven Sörensen pk Amt für Stadtentwicklung und Statistik Udlånsstatistik Udlånsoversigter Besøgstal Den Slesvigske Samling og sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver Udlånstal Slesvig Fane-gaver til DCB M. B. Fritz arkiv og diasgave til DCB Boggaver Leihgabeabmachung: Schiffmodell Eva Gudin Erhvervelse af Walter-Max Petersens billedsamling Aftale vedr. Flensborg Avis, avisårgange 1871 ff Lokalhistorisk bibliografi Dansk Biblioteksforenings Kontakttjeneste Bidrag om DCB- Den slesvigske Samling til Handbuch der Historischen Buchbestände in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin Bibliotekarkonferance på Akademi Sankelmark EDB-registrering af Den slesvigske Samling Bogbinder tilbud, BTJ. Foreninger og institutioner - danske og tyske 28

29 pk Dansk Skoleforening...1 pk Sager vedr. Skolebiblioteksvirksomhed Korrespondance, beretninger Beretninger Foreninger og institutioner...1 pk SDU Borgerforeningen Sydslesvigsk Forening Dansk Sundhedstjeneste Dansk Kirke i Sydslesvig Det lille Teater (manuskript: Den gamle mand fra bjergene) Grænseforeningen Sydslesvig danske Kunstforening Foreninger og institutioner...1 pk Bücherei- Zentrale Stadtbücherei Flensburg Deutsche Bibliothek, Frankfurt Nordfriisk Instituut Flensburger Tage Stadtarchiv Flensburg Den danske ambassade Bonn Det danske Selskab Den Bibliotekshistoriske Samling Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele, Åbenrå Korrespondance med historiske foreninger Statens Bibliotekstjeneste-afgift, Dansk forfatterforening Deutscher Bibliotheksverband. 155a Foreninger og institutioner...1 pk Ministerium für Bildung, vedr. Evalution der Kulturförderung Centralbibliotekarmøde. Udstillinger og arrangementer 29

30 pk pk Udstillinger, 14.marts 1970 og Rudolf Mach Arne Kildebæk, grafiske blade Sydslesvigske købstæder Tre Århus bogbindere Ansøgninger til fonde, vedr. bogen og Kobbermølleudstillingen, manuskript.. 5a Kobbermølle Bibeludstilling Spind og Tvind pk Ålborg udstilling, uden for huset Finsk udstilling Tønder, Læk-udstilling Sønderborg udstilling, kort og prospekter fra fra byer i Sønderjylland Holger Jensen, arkitekt Børnebogsugen Jens Kirkegård Afstemningsplakater møder, Dansk-Svensk-grafik pk Kgl. Bibliotek, vandreudstilling dänische Literatur Sundsvall, svensk korbesøg Grønlandudstilling St. St. Blicher udstilling, strikning på Blichers tid Asta Nielsen Hanne Vedel, Garn-Strik-Bog Anne Marie Telmanyi, mindeudstilling Sydslesvig - udstillingen Ventegodt, Ole, Havn og Handel pk Børnebogsugen Udstillingsudvalget, referater. 30

31 Kalevala-udstilling Kunstudstillinger Udstillingskorrespondance april Vor 50 Jahren Norwegen Grænseudstilling Hillerød Nordiske Litteraturdage Det fynske Øhav. 159a pk Dansk øl - din øl. Årets pressefoto. Tre gallerier spiller ud. Med på noderne. Dansk Arkitektur. Bibliotekets dag. Høstudstilling. Tekstilkunst. Børnemishandling-besøgstal. Plakatuge Hellere en brækket arm end tabe. Dansk Forum. Nordisk Forår. Årsmødeudstilling. Med Olga af Egernsundskibsportrætter. Kunstudstilling Stille Dialog. Billeder fra Færøerne af Frits Johannesen. Bibliotekts dag. Høstudstilling. Årets pressefoto. Mecklenburgia. Kunstudstilling. Galleri-udstilling Fotoudstilling Namibia. Henry Heerup. DUK Amatørudstilling. Mort Walker. Plakatudstilling. Skibsfartsudstilling. Høstudstilling. Årets pressefoto.bibliotekets dag-uddannelse. Anne Frank Wochen Bogudstilling-Krim-tarterne. Skriften på væggen. Shona-skulpturen. Jens Søndergaard- malerier. Rejseliv. Årsmødeudstilling- Henrik Have. Sommerudstilling nordisk kunst. Margit Eriksen. Høstudstillingen. Vikingesmykker af Hildburg og Reinhard Links. Duborg-Skolen-75 års jubilæumkunstudstilling. Kunstbog/Bogkunst. 159b pk Amatørudstillingen. Det europæiske mennsker - Finn Winge Nielsen, Seks malere og grafikere. Ha mod til at flyve. Musik er-besøgstal. Billeder-Poul Anker Bech. John Buchley McQuaid - Echoes, Shadows and Dreams. Høstudstilling-besøgstal. Fotoudstilling- Jylland mellem fortid, nutid og fremtid. Plancheudstilling- Glimt fra avisens historie. Årets Pressefoto. SDU s Kunstudvalg - signatur Jan Günter-billeder. Gamle kort og byprospekter. H. B. Lührssen. Årsmødeudstilling-Pipin Henderseon og Jane Morten.Günter Rossow. Told og skat i Sønderjylland. 31

32 Årets pressefoto. Lene Stevs Jensen og Lis Bech. Lydia Hauge Hansen. Udstilling-forespørgsel Torben Kvist-fotoudstilling. Bent Exner-Kunst-smykke. Amatørudstilling-Kunstkredsen. Jane Ring-peter Hesk Møller- Ole Trebbien -Kunst. Herdis Halvas-Nielsen- fotos Afrika. Dronning Margrethe II, malerier og kirketekstiler. Dansk Husflidsselskab-1756 års jubilæum. Kunstkredsen i Flensborg-høstudstilling. Årets Pressefoto. Kunstforeningen-værker af Jette Aagaard og Per Anders. Kaj Munk udstilling. Otto Christian Schade, Regine Bonke, Else Elisabeth Andersen, Erling Gregers, Inka Sigel Årets pressefoto. 159c Udstillinger og arrangementer...1 pk Foredrag og udstilling- Comic im Norden i dansk-tysk samarbejde. Udstilling J. F. Willumsen. Kunstkredsens forårsudstilling. Sydslesvig danske Kunstforening, Bettina Winkelmann og Thyge Thomasen. Udstilling af 4 danske kunstnere. 3 x Gotfredesen. Silkenmalerier. Kunstkredsen-Keramik. SDK. Sydslesvigske billeder. Nyhus-Kredsen-amatørkunstnere Anita Houvenaeghel- Kobberstik-stentryk-akvarel-maleri og Jane Balsgaard-papir og bronceskulptur Udstillinger: Glemte værker. Ib Geertsen-malerier. Vandreudstilling- På spor af vore aner. Grafikstuderende udstiller bogdesign. Vandreudstillingen- slaget ved Isted Høstudstillingen.Trondur Patersson-oliemalerier og glaskunst. Rita Gram-tekstildesigner. Årets pressefoto Løbende arrangementer: 159d Udstillinger og arrangementer...1 pk Udstillinger: Skulptur og maleri Teodor Bok og Anita Viola Nielsen. Duborg-Skolen - Forårskoncert og udstilling. Kunstkredsen - værker af Hr. Og fru Kath.Fotos- Ilse Kürstein. Udstilling- Plakater , Bjørn Winblad. Årsmødeudstilling - glas og foto. Høstudstilling, Aage Birck, keramiske arbejder. Grønlandsk kunst i dag. Sydslesvigske børns ferierejser. Årets pressefoto. Maren Kanzler-DCB plakatudvalg Løbende arrangementer Udstillinger: Grethe Hansen, Jytte Rex og Erik Varming, Amatørudstilling, 32

33 SDK-Prüfstand VII, Paul Janus Ipsen-fra New York til Bogø. Kinder im KZ Theresienstadt, Isabella Moogmenneskelige kroppe. Sydslesvig danske Kunstforening- vor egne vindver - 50 års jubilæumsudstilling. Birthe Brosowsky og Birte Iwersen -Webarbeiten. Slesvigsk Kreditforening- 75 års jubilæum Løbende arrangementer Udstillinger: Raku og Kurv-Gerd Baarstrøm og Bent Vinkler. Dronningens vignetter til bibelen. Kunstkredsen-Forårsudstilling.Jenny Hansen og Mogens Nielsen-gobelin og maleri. Sydslesvig i fred og krig. Dansk dagbladssatire Årets pressefoto. 159e Udstillinger og arrangementer...1 pk Udstillinger: Siegfried P. Fuhrmann. Amatørudstillingen. Udstilling af Flora Danica Stel(Folkegaven 2004). Sene arbejder- Kirsten Nissen og Ole Hartvig. Woyzeck-udstilling arr. Hans Harald Dierksen års dansk monarki. SDK-fabrikken for kunst og design. Høstudstilling. Rusland i stykker-pernille Kløvedal Helweg og Vibeke von Sperling. Sinti og Roma. H. C. Andersen- og ærten kom på kornkammeret. En maler og en billedhugger- Holger Jaffke og Erik Bruun Mortensen Løbende arrangementer Udstillinger: Peder Rasmussen-keramik. Kongeligt Kobbertøj-af Kobbermøllemuseet. Holer Hattesen- En Flensborg maler. Høstustilling. H.C. andersen og Günter Grass-udstilling -åbningstale. Gamle radioer. Island i kunst, litteratur og musik. Årets pressefoto Løbende arrangementer Udstillinger: Viggo Rivad-foto. Amatørudstilling. Lotte Dandanelle og Nico. Tre Færinger - Hansina Iversen, Anker Mortensen og Marius Olsen. I farfars fodspor- med Ivar Henningsen på Østfronten.Grænselandsudstillingen. Fire fra Jylland- Erik Winckler, Jesper Ramussen, Jørn Særker Sørensen og Leif Kath. Årets pressefoto Udstillinger: Vibeke Skov - glaskunstner. Unge og påsken. Nonagon - Poul Sine. Papir fra Jylland. Tolli - Islands natur. Årets pressefoto Mindeudstilling til Karl Andresen. 33

34 Alfio Bonanno. SDU s amatørudstilling. Inka Sigel og Better Lübbert - maleri og keramik. Årtets pressefoto Adam Gabriel og Sten Børsting - Maler og keramik Løbende arrangementer Litteratur, rundvisninger, møder pk Musik mellem reolerne Grethe Holmen foredrag Litteraturaftener Guldhornspillet i Mørgeltønder , 81 Rundvisninger (referater) Rundvisninger , møder, udstillinger Besøgstal, udstillinger Arrangements-og udstillingstilbud Forfatteraften, Peter Seeberg Korrespondance med forlag vedr. bogudstilling (alfabetisk). Korrespondance pk Korrespondance, taler, referater...1 pk Korrespondance, tale, referat , bibliotekarer fra Uganda på besøg Almene sager Kursus, korrespondance Korrespondance, 25 års jubilæum alfabetisk , stilekonkurrence pk Almene sager , ris og ros kasse SPD- Grosse Anfrage Büchereiwesen in Schleswig-Holstein - oplysninger om DCB

35 Logo-konkurrence Logo udkast fra konkurrence deltagerne pk Danmarks Biblioteksskole Sydslesvigsk Oplysningsforbund Nordisk Råd Städtebund Folkebiblitekernes Netguide (FNG) Korrespondance med forskellige, alfabetisk...1 pk Løbende korrespondance, ledelsen... 2 pk. 164a pk Udgåede breve juni aug-dec b pk juni. Udgåede breve dec. Udgåede breve juni. Udgåede breve. Budget og regnskab Budget og revision... 1 pk Budget og regnskab, toldregler Budgetforslag og regnskab Budgetforslag, årsopgørelser Bilanzen Finanzamt Flensborg - Umsatzzteuer. 165a Regnskab og budget... 1 pk Tilskud fra kommuner Regnskab og budget

36 165b Rigsrevisionen pk / Revisionsprotokoller Revisionsprotokoller /95/97. -, + notat vedr. byggestøttefonden. 165c Told og Skat... 1 pk Moms regnskab (1 bd.) Bestyrelser og Udvalg Bestyrelser og udvalg pk pk mands- og 6- mandsudvalget, referater, regnskab og bevillinger Bibliotekstilsynet Morten Hein systemafdelingen Iver Kristensen, Bibl. Bestyrelse Johan Nissen, Otto Christiansen, a Bestyrelsesmøder... 1 pk Bestyrelsesmøder med bilag (samrådsprotokoller, 5. - mandsudvalget, vedtægter, regnskab) b Det Sydslesvigske Samråd... 1 pk Mødeprotokoller med bilag c Bestyrelsesmøder... 1 pk. 36

37 Bestyrelsesmøder med bilag sept dec d Bestyrelsesmøder... 1 pk Bestyrelsesmøder med bilag. 166e Personalepolitik, Ny struktur... 1 pk Ny struktur: Udvalgsreferater, strukturrapport og beskrivelse Sager og notater vedr. teamdannelse og personalepolitik Notater og breve vedr. den nye biblioteksordning Inventarlister vedr. nyordning DCB, ud af skolerne Forslag til ændring af skrankeområdet inkl. møbleringstegnings forslag fra 1984, omflytningsplaner Vedtægter for DCB. 166f Bestyrelsesmøder... 1 pk Bestyrelsesmøder med bilag. 166g mands udvalget... 1 pk Referater, regnskab, løbende sager pk Årsberetninger / /93. Sydslesvigsk biblioteksarbejde Mandagsmøder. 167a Strukturudvalget... 1 pk Mødereferat vedr. DCB s fremtidige udseende og mål. Drift pk 37

I 61 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater

I 61 Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater En arkivfortegnelse Tilgængelighed: Arkiverne er i henhold til beslutning i SSF s forretningsudvalg (december 1992) tilgængelige efter

Læs mere

Fr. Wingender (red): Dansk Ungdom i Sydslesvig. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeningers jubilæumsskrift 1923-1948 (1948).

Fr. Wingender (red): Dansk Ungdom i Sydslesvig. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeningers jubilæumsskrift 1923-1948 (1948). Private foreningsarkiver Arkiv F 141 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Afl. jr. 1990/F 131/1991/F 152 og 2010/I198 Stiftet 1923 under navnet De mellemslesvigske Ungdomsforeninger, 1924 ændret til De

Læs mere

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2007. www.dcbib.dk

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2007. www.dcbib.dk Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Beretning 2007 www.dcbib.dk 1 2 Den politiske verden Bestyrelsen i arbejdstøjet 4 Overenskomster Afslutningen af et regnskabsår giver altid anledning til at tage

Læs mere

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min.

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min. Lydfortegnelse L 1 Sendemandsmøde 1962 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens sendemandsmøde i Odense 15-16/09-1962 Varighed: ca. 180 min 0:00:00 Samuel Münchow 0:17:02 Dommer P.

Læs mere

Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002. ved Gerret Liebing Schlaber

Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002. ved Gerret Liebing Schlaber Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002 ved Gerret Liebing Schlaber Arkivserien nr. 16 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg 2009 1 ISBN

Læs mere

Private institutionsarkiver. Arkiv I 75. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig (under Dansk Røde Kors indtil 1960)

Private institutionsarkiver. Arkiv I 75. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig (under Dansk Røde Kors indtil 1960) Private institutionsarkiver Arkiv I 75 (under Dansk Røde Kors indtil 1960) Modtaget 1966 og 1990, afl. jr. 1990/I 42.. Kun tilgængelig med institutionens tilladelse. Heri også sager udtaget af Den slesvigske

Læs mere

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2006. www.dcbib.dk

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2006. www.dcbib.dk Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Beretning 2006 www.dcbib.dk 1 2 Ord på! fortæl biblioteket Det er fint for et bibliotek at være velforsynet med gode og egnede materialer til udlån, blot ikke hvis

Læs mere

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død.

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død. Private personarkiver Arkiv P 25, førstepræst, Flensborg-Satrup, 1898-1966. afl. jr. 1996/P 546. Se også Johanne Petersens arkiv P 187 samt 1. 1925-51. Mærkedage 1... 1 pk. 1925-26. Breve i forbindelse

Læs mere

Blå BeretninG. 6. november 2010 i Husum

Blå BeretninG. 6. november 2010 i Husum SydsleSvigsk Forening 2010 2010 Blå BeretninG SydsleSviGSk ForeningS 34. Landsmøde 6. november 2010 i Husum INDHOLD Beretning fra Kulturudvalget ved formand Jytte Christoffersen Beretning fra Teater- og

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis / torsdag den 6. marts 2014 / side 1 Ugens overskrifter Fastelavn [KONTAKT] Børn elsker kostumer - som også den søde snut her fra fastelavnsfesten i Egernførde. (Foto: privat) HARRESLEV

Læs mere

Årsberetning 2013. Idet revisor havde skrevet en blank påtegning blev såvel årsberetning som årsregnskab énstemmigt godkendt.

Årsberetning 2013. Idet revisor havde skrevet en blank påtegning blev såvel årsberetning som årsregnskab énstemmigt godkendt. Årsberetning 2013 Ved indgangen til 2013 var det tydeligt at dette år ville blive noget ganske særligt, fordi DCB var med i udbud af et nyt bibliotekssystem sammen med danske biblioteker. Danmarks Digitale

Læs mere

kultur kontakt velkommen til - fra nær og fjern Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 8. maj 2014 ÅRSMØDEUDGAVEN 2014

kultur kontakt velkommen til - fra nær og fjern Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 8. maj 2014 ÅRSMØDEUDGAVEN 2014 kultur kontakt Kulturmagasinet for hele s ydslesvig 8. maj 2014 velkommen til - fra nær og fjern [ÅrsmØdeKontaKt] i weekenden 23.-25. maj står sydslesvig og det danske mindretal atter i de danske årsmøders

Læs mere

Private personarkiver. Kronika, Jacob (1897-1982)

Private personarkiver. Kronika, Jacob (1897-1982) Private personarkiver Kronika, Jacob (1897-1982) Redaktør, korrespondent, mindretalstalsmand m.m. Arkiv P29 Foreløbig arkivfortegnelse udgivet af Arkivet og Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek

Læs mere

Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted

Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted Historisk oversigt over begivenheder og hændelser i det danske i Ejdersted 21-08-1588 Anno 1624 01-01-1624 Flensborg Skipperhuset Der ansættes en dansk præst ved Helligåndskirken i Flensborg. Fra 1782

Læs mere

Beretning om Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. s virksomhed i skoleåret 2009-2010 ved direktør Anders Molt Ipsen

Beretning om Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. s virksomhed i skoleåret 2009-2010 ved direktør Anders Molt Ipsen Beretning om Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. s virksomhed i skoleåret 2009-2010 ved direktør Anders Molt Ipsen TRYK: FLENSBORG AVIS DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v. Beretning om Skoleforeningens

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis / torsdag den 3. april 2014 / side 1 UGENs OVERSKRIFTER EGERNFØRDE / LÆKKER GOSPELSANG Familie-dag [KONTAKT] De danske på Sild arrangerer familieaktivitetsdag bl.a. med stomp og Jesper Falch

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis torsdag den 30. oktober 2014 side 1 Ugens overskrifter Jazz 1 [KONTAKT] SSF byder på stilsikker jazz med sjæl i Medborgerhuset i Egernførde med Bebiane Bøje (foto) Jazz Trio. Læs mere på

Læs mere

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND DET REGIONALE FAGLIGE KULTURMILJØRÅD SØNDERJYLLANDS KULTURMILJØER NR. 16 Indledning De danske skoler i Sydslesvig udgør en vigtig del af dansk kulturarv og kulturmiljø i Sønderjylland. Etableringen af

Læs mere

Et omfattende billedmateriale (negativer og positiver) findes i billedsamlingen.

Et omfattende billedmateriale (negativer og positiver) findes i billedsamlingen. Private personarkiver Arkiv P 260, vandrelærer, overlærer, Slesvig, 1894-1970 afl. jr. 1990/ P 255, 1994/P 475 og 2002/P 752. Et omfattende billedmateriale (negativer og positiver) findes i billedsamlingen.

Læs mere

SYDSLESVIG-HÅNDBOG 2010

SYDSLESVIG-HÅNDBOG 2010 SYDSLESVIG-HÅNDBOG 2010 Navne, adresser, telefonnumre og e-mails i Sydslesvig Udgivet af Sydslesvigsk Forening, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og Dansk Skoleforening for Sydslesvig december 2009

Læs mere

Fik ny formand [KONTAKT] Preben Petersen fra Odense er ny formand for Danmarks-Samfundet.

Fik ny formand [KONTAKT] Preben Petersen fra Odense er ny formand for Danmarks-Samfundet. FLENSBORG AVIS Torsdag 14. marts 2013 1 Sydslesvigsk Forening UGENs OVERSKRIFTER Sort sol [KONTAKT] På SSFs klausurmøde sidst gav forfatteren Egon Clausen, der er næstformand i Dansk Forfatterforbund,

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*,

Læs mere

Grå guld -dialogmøde på Flensborghus 25. marts

Grå guld -dialogmøde på Flensborghus 25. marts Flensborg Avis - torsdag den 19. marts 2015 - side 1 LEDER Ugens overskrifter Venner [KONTAKT] Det er ikke nogen hemmelighed, at markeringen og fejringen af 60-året for Bonn- København erklæringerne (BKE)

Læs mere

Historisk Samling fra Besættelsestiden

Historisk Samling fra Besættelsestiden Historisk Samling fra Besættelsestiden Arkivregistrant Denne registrant er en vejviser til arkivet på Historisk Samling fra Besættelsestiden. Arkivet indeholder et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen

Læs mere

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet.

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i almindelighed 02 Den 9. april 1940 03 Illegal presse 04 Illegal radio (nyhedsformidling) 05 Kongehuset, regeringen,

Læs mere

Årsberetninger for 2012

Årsberetninger for 2012 Køge Byhistoriske Arkiv Sikring af kulturarven Køge Byhistoriske Arkiv har fortsat arbejdet med at sikre bedre opbevaringsforhold for den lokale kulturarv i arkivets samlinger. I det forløbne år har der

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet.

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i almindelighed 02 Den 9. april 1940 03 Illegal presse 04 Illegal radio (nyhedsformidling) 05 Kongehuset, regeringen,

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad FLENSBORG AVIS Torsdag 13. februar 2014 1 LEDER Sydslesvigsk Forening UGENs OVERSKRIFTER Bevægende [KONTAKT] Hvorfor mødet med det heroiske er bevægende, søger Thomas Østergaard Aallmann (foto) at fortælle

Læs mere