Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg"

Transkript

1 Private institutionsarkiver Arkiv I 24 Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg Nr. i parentes markerer pakkenummer i ældre arkivfortegnelse( ). Fortegnelsen er delt i to afdelinger: Afdeling 1: pk Afdeling 2: pk Begge skal gennemses for at opnå det samlede overblik Afdeling pk. Korrespondance, sagligt ordnet Korrespondance A-Å pk. Anm.: Sagerne er ordnet efter følgende skema: A. Grænseforeningen (kronologisk især korrespondance om løn-, pensions- og normeringsforhold, økonomi, regnskaber, tilskud o. lign. Desuden korr. vedr. tilskud, indkøbstilladelser, vedr. Sprogforeningen, Sønderjydsk forening for Næstved og Omegn, Statens udvalg til støtte for dansk sprog og kultur i udlandet). B: Bogindførsel. C: Almindelig korrespondance (alfabetisk og kronologisk ordnet, vedlagt brevlister). D: Personale (personalesager, slag, sydslesvigere under uddannelse, bud, pedel, årsmøder, vikariater, kørselsgodtgørelse, ansættelser m.v.). E: Bibliotekets dagshistorie, udstillinger og statistik ( bl.a. indvielse af prof. Niels Lergaards mosaik 1965). F: Bogindkøb. G1: Tidsskrifter, aviser. H: Almindelige boggaver (takkebreve, alf. ordnet, vedlagt brevlister). K: Musiksamling. L: Byggeplaner. Biblioteksrum i skolerne. Inventar (kronologisk ordnet, især Centralbiblioteket i Flensborg, breve, tegninger, regnskaber m.v.). 1

2 M: Korrespondance med andre biblioteker, arkiver, foreninger o. lign. N: Bibliotekstilsynet, Biblioteksskolen. O: Generalsekretariatet (SSF, SSW, presseafdelingen m.v.). R: Korrespondance med land (statistiske oplysninger og korrespondance vedr. oplandsudlånsstederne). S: Foredragsforening (korrespondance vedr. foredrag og møder, bl.a. Ole Wivel, skuespillerne Martin Hansen og Ebbe Rode, Karl Bjarnhof, Willy August Linnemann, Viggo Kampmann, rektor Preben Kirkegård m.fl.). T: Verein der Musikfreunde e.v.flensburg. U: Kunstforeningen (udstillinger). Donnerstagsgesellschaft von W: Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver. X: Slesvig ( vedr. Slesvighus Bogsamling, Dansk Bibliotek Slesvig, bl.a. bygningssager og alm. korrespondance). Y: Husum (Dansk Bibliotek Husum og Husumhus). Ø: Husum (Dansk Bibliotek Husum). Å: Økonomi (danske og tyske tilskud). Klicheer (Flensborghus Bogsamling, Dansk Centralbibliotek, Børnebiblioteket, Dansk Bibliotek Husum, Dansk Bibliotek Slesvig, Kilseng) A (Grænseforeningen)... 1 pk. Anm.: Vedlagt journalplaner A (Grænseforeningen)... 1 pk. 2a A (Grænseforeningen)... 1 pk ,1968. B-C (Almindelig korrespondance)... 1 pk C (Almindelig korrespondance... 1 pk D-F (Personale, udstillinger, statistik, bogindkøb)... 1pk. 5a F (Bogindkøb/accessionslister) G1. (Tidsskrifter, aviser)... 1 pk H (Boggaver)... 1 pk H (Boggaver)... 1 pk K -L (Musiksamling - Byggeri)... 1 pk L (Bygningstegninger)... 1 pk L (Byggeri)... 1 pk M (Andre biblioteker)... 1 pk M-N (Andre biblioteker, Bibliotekstilsynet)... 1 pk N (Bibliotekstilsynet)... 1 pk O (Generalsekretariatet)... 1 pk O (Generalsekretariatet)... 1 pk R (Oplandsafdelinger, statistik)... 1 pk S-W... 1 pk. 2

3 X (Slesvig)... 1 pk Y (Husum)... 1 pk Ø-Å (Husum, tilskud m.v.)... 1 pk Korrespondance sagligt ordnet pk Korrespondance pk Korr. vedr. vinduesudstillinger og andre arrangementer Brochurer, pressemeddelelser, pr-arbejde, henvendelser til publikum om arrangementer m.v Korr. vedr. Statens filmcentral (filmklub), universitetsplaner i Flensborg Div. korrespondance Korr. med Dansk Generalsekratariat ang. tilskud fra Kiel og sydslesvigsk fond for gamle medarbejdere, SdU m.v Korrespondance pk Grænseforeningens efterårskurser Litteratur i/om grænselandet, manuskripter, brochurer, udkast o. lign., korr. bl.a. med Grænseforeningen Korrespondance pk Korr. vedr. aftenskole (danskundervisning), foredrag, udstillinger o. lign Besøg på biblioteket, studiekredse, aftenskole, danskundervisning, film, foredrag, folkeuniversitet m.v Aftenskoleundervisning, folkeuniversitetets aftenhøjskole, litteraturaftener Korrespondance pk Korr. bl.a. med Grænseforeningen, bibliotekarforeningen, lønberegninger, stillingsopslag o. lign Korr. vedr. Dansk Generalsekretariats udgivelse af "Kendsgerninger om Sydslesvig" Korrespondance med videnskabelige biblioteker og arkiver Møder med fritidshjemsledere, bogkursus. Bogdepoter i fritidshjemmene, kursus personaleforeningen Korr. Stadtbücherei, Flensburger Volkshochschule, Bücherei-Zentrale, Flensborg, og andre tyske biblioteker, 3

4 Flensborg Museum m.v Korrespondance pk Dansk Skoleforening: korr. ang. nye udlånssteder (Læk, Husum, Egernførde), honorar til skolebiblioteksarbejde, Husum danske skole, aflønningsregler m.v Sager vedr. skolebiblioteker, Dansk Skoleforening, skoledepotbiblioteker bl.a. i Egernførde, Satrup, Kappel, betaling for biblioteksarbejde Konfirmandweekend på Christianslyst (undervisningsmateriale, spørgeskemaer) Korrespondance pk Indbydelser og skrivelser ang. diverse foreningsarrangementer, udstillinger m.m Korrespondance med Flensborg Avis vedr. annoncer, pressemeddelser, indlæg, avisens depot af gl. årgange på biblioteket m.v. 26.a Korrespondance pk Korrespondance alment, forespørgsler og svar Korrespondance alment, alfabetisk A-Å Dansk Biblioteksforening 27 (72.) Dansk Biblioteksforening for Flensborg og Omegn, protokoller... 1 pk Anm.: Stiftet 1924, opløst , Forhandlingsprotokoller Lønningssager Korrespondance og sager Sager vedr. biblioteksforeningens opløsning og skomager Chr. Peder Sørensens legat til dansk nationalt arbejde i Sydslesvig Strid om tyskfjendtlige bøger i biblioteket. 28. (73.) Dansk Biblioteksforening for Flensborg og Omegn, Medlemsprotokol, medlemslister og kartotek... 1 pk. 29. (74.) Dansk Biblioteksforening for Flensborg 4

5 om Omegn, regnskabsbog og bilag... 1 pk. Biblioteksbestyrelse Bestyrelsesmøder med bilag... 7 pk. Anm.: Udtaget af Sigfred Andresens arkiv, jvfr. afl. jr. 1993/P 429 og arkiv P 278. Desuden bibliotekar Jane Bossens eksemplarer. 30. (96.) Bestyrelsesmøder... 1 pk. 30a. (96a.) pk. 30b. (96b.) pk. 30c. (96c.) pk. 30d pk. 30e. 1974/ / To ringbind, referater... 1 pk. 30 f. 1989/ / Et ringbind, referater... 1 pk. Personale - og afdelingsmøder 31. (100a.) Personalemøder... 1 pk. 31a. (100b.) Afdelingsmøder, intern orientering m.v pk Afdelingsmøder Møder mellem de sønderjyske bibliotekers medarbejdere i skranken Intern orientering (ukomplet). 32. (101.) Afdelingsmøder, personalemøder... 1 pk Personalemøder Katalogafdelingsmøder Bogudvalgsmøder 1990/ Bogvalgs/Bibliotekarmøder 32a Personalemøder... 1 pk. 5

6 Personalesager Personalemøder, referater Personale samtaler med dem der er 55 år og derover Personalesager... 3 pk. 33. (111.) A-G pk. 34. (112.) H - M... 1 pk. 35. (113.) N - Z... 1 pk. 36. (54.) Stillingsansøgninger... 1 pk Ansøgninger om kontorist-, bogbus- og bibliotekarstillinger Ansøgninger om bibliotekar- og kontoriststillinger. Bibliotekshistorie 37. (27.) Personalemøder, intern orientering, statistica... 1 pk Dagbog over begivenheder, besøg m.v "Søskendebreve" - personalemøder Intern orientering Bibliotekarmøder, dagsorden, arbejdsfordelingsskitse, bogudvalgsprocedure m.v Aktivitetsoversigter, bogbestand, udlånsoversigt, statistikker, fremmedlån, pakkelånere, sygedage-personale etc Arbejdsfordelings- og tidsplaner o.a. vedr. personale Navnelister: biblioteksbestyrelse m.v. 38. (28.) Årsberetningsmateriale... 1 pk. 39. (29.) Sager vedr. 50 års jubilæet... 1 pk. 40. (30.) Sager vedr. jubilæumsbogen m.v pk. Manuskripter, bestillinger, korrespondance, fakturaer. 41. (53.) Protokoller og personalesager... 1 pk. 6

7 Udlånsprotokol for bogsamlingen hos købm. Ketel Johannsen, Læk Personalemøder-protokol Bog over telefonsamtaler Bog over Læsesalsspørgsmål , Ansøgninger og anbefalinger. 42. (55.) Bibliotekshistorisk materiale... 1 pk Avisudklip, breve og tryksager vedr. biblioteket (her vedr. oprettelsen, brev fra Alexandra Johannsen 1896, instruks for personalet 1920'erne, indsamling til børnebiblioteket 1933 m.v.) Årsberetninger og årsberetningsmateriale (div. år) "To fornemme nazister" - om bibliotekar Holstein Rathlou og lensgreve Holstein. Undersøgelse af bibliotekslånernes fordeling på bopæl i Flensborg Bogvalgsmateriale, lånerstatistik og anden statistik. 1960'erne. Redegørelser vedr. dansk biblioteksvæsen i Sydslesvig, lister over literatur vedr. det danske bogarbejde Avisudklip om biblioteksbyggeri og indvielse, taler ved biblioteksindvielsen, grundstensdokument. Exlibris fra Den danske Bogsamling Sild Brev vedr. forbudte bøger, nazistiske og uønskede bøger. 43. (56.) Biblioteksindvielse, dag- og gæstebøger... 1 pk Flensborghus Bogsamlings indvielse - deltagerlister og breve Regnskabsbilag vedr. bibliotekets indvielse års festen, breve Register over korrespondance vedr. Flensborghus Bogsamling Dagbøger (protokoller over daglige begivenheder, breve, forhandlinger i biblioteksforeningen m.v.) (4 bd.) og Dagbøger over spørgsmål rettet til biblioteket (2 bd.) Gæstebog Rapport til Sønderjydsk Fonds bestyrelse ang. biblioteksforholdene i grænseegnene. 44. (57.) Sager vedr. bibliotekets drift... 1 pk Korrespondance m.v. vedr. bibliotekets start og første år Månedsberetninger, statistik m.v Forsikringssager Manus til artikler og boglister, boginformationer, 7

8 artikler vedr. bogsamlingen, arbejderne og oplandet (artikler af prof. Andr. Sch. Steenberg) Salg af bøger fra Flensborghus Bogsamling Sager vedr. levering af blade og bøger fra Danmark Korrespondance vedr. biblioteketsdrift (forretningsudvalget) Ansøgninger til opslåede assistentstillinger. 45. (58.) Læsekredse og bogsamlinger på landet... 1 pk Dansk Læsekreds i Flensborg vedtægter, medlemslister, protokol (2 bd.) Gavebog. u.år Boggaven til minde om oberst M. I. Sand og hustru (1 bd.) Sager vedr. bogsamlinger på landet, læsekredse på landet samt uddeling af ugeblade, læsemapper, skolebøger på landet Boglister. 45a Læsekredsmaterialer... 1 pk. Læsekredsmapper benyttet i Jarlund. Enkeltnumre af Illustreret Familiejournal. 46. (65.) Årsberetninger og forskelligt...1 pk. 1946/47-70/72/ Årsberetninger Flensborghus Bogsamlings Automobil og flagseddel Frøken Bjerres arbejde i Danmark med bogsortering Afskedsfest for overbibliotekar Glahn og Jørgen Hamres overtagelse af embedet Dansk-tysk bogudstilling Flensburger Tage, bogudstilling. 47. (90.) Opslag fra opslagstavlen... 1 pk. 48. (91.) Blade af Flensborghus' dagbog... 1 pk. Anm.: Indeholder breve fra lånere og forskelligt til bibliotekshistorien, delvis af kuriøs art. Desuden bibliotekar Birthe Andrups tegninger vedr. biblioteks arbejdet Samlinger til jubilæumsbogen (1991)... 2 pk. Anm.: Indeholder kildeuddrag, kopier, illustrationer, småtryk osv. 49. (92.) pk. 50. (93.) pk. 8

9 50a. (93a.) 1981 og Biblioteksjubilæer... 1 pk. 51. (116.) Kunstværker, historik m.v....1 pk Niels Lergaard-kunstværk i DCB Ib Braase-kunstværk i DCB Grammofonpladesamlingen (tryksager) Jubilæumspris fra Danmarks Biblioteksforening til DCB og Studieafdelingen Oplysninger om DCB (til CD-Rom lille Claus). 51a Bibliotekstryksager... 1 pk. 1920'erne Bibliotekstryksager (brochurer, lånerkort, postkort, bogmærker m.v.) Duplikeringer og tryksager udsendt af DCB ca Tryksager udsendt af DCB: boglister, reklamer, rundskrivelser, indbydelser. 52. (118.) Spørgeskema-undersøgelse på Duborg Skolen vedr. biblioteksbenyttelse og læsevaner... 1 pk Kontaktbreve til lånerne Kontaktbreve udgave A, spørgeskemaer Spørgeskemaundersøgelser Korrespondance vedr. spørgeskemaer Bygninger og nybyggeri 53. (31.) Sager vedr. bibliotekets ejendomme og inventar...1 pk Sager vedr. Dansk Bibliotek Slesvig (korr., tegninger, regnskaber, tilskud m.v.) Vedr. biblioteket i Flensborg (håndværkertilbud, køb af Nørregade 57, parkeringsanlæg, lejekontrakter, opmåling af tjenesteboliger m.v.) Tilbud på reoler o.a. inventar DCB Nørregade 59, Flensborg og Dansk Bibliotek Slesvig (bygningssager). 54. (63.) Biblioteksbyggeriet... 1 pk. Anm.: indeholder sager vedr. arkitekskonkurrencen, møder, tegninger, inventar, m.v. Desuden tegninger vedr. Flensborghus 1947 og dansk skole på Kobbermøllevej

10 + Zentralbibliothek, Statische Berechnungen Band I Wohnungsteil. 1955, 24/11. Dommer-betænkning: Indbudt konkurrence om et dansk Centralbibliotek i Flensborg. 55. (64.) Grundstensnedlæggelse, flytning, indvielse af nyt bibliotek... 1 pk. 55a. (64a) 1959 Indvielse, takkebreve og taler...1 pk. 56. (95.) Byggeansøgning med arkitekttegninger - ud- og ombygning...1 pk. 56a Fotos af byggepladsen og indvielsen... 1 pk. Den slesvigske Samling 57. (102.) Korrespondance og sager vedr. billedsamlingen (Jane Bossen)... 1 pk. 58. (103.) Korrespondance og sager vedr. billed- og bogsamlingerne (Jane Bossen)... 1 pk Billedsamlingen Bogsamlingen, besvarelse af forespørgsler m.v. 59. (104.) Korrespondance vedr. bogsamlingen (Jane Bossen)... 1 pk. Anm.: Besvarelse af forespørgsler m.v Besøgsprotokol. 60. (105.) Korrespondance og sager vedr. bog- og billedsamlingerne (Jane Bossen)... 1 pk. Børnebiblioteket 61. (106.) Afdelingsmøder og breve... 1 pk Børnelæsesalen, Børnebiblioteket: beretninger fra Helene Fischer Afdelingsmøder i Børnebiblioteket, mødereferater Korrespondance med skolecentraler Breve og løbende sager. 62. (107.) Breve og løbende sager... 1 pk. 63. (108.) Børnesiden i Flensborg Avis... 1 pk. 64. (109.) Statistik og årsberetninger...1 pk. 10

11 64a. (109a.) Statistik-oplysninger til Stadtverwaltung Flensburg...1 pk Kvartalsudlånsstatistik (110.) Arrangementer og bog-følgesedler... 1 pk Flensburger Jugendbuchwoche/ Børnebogsuge Udstillinger og arrangementer, danske og tyske Børnebogsfestival Følgesedler til bøger/bogsæt udsendt til skoler/kurser m.v. Avisudklip Anm.: Se ogs avisudklip i DCB-Studieafdelingens avisudklipsamling. 66. (61.) Avisudklip vedr. biblioteket...1 pk Avisudklip vedr. biblioteket - dagbog... 6 pk. 67. (75.) / pk. 68. (76.) / / pk. 69. (77.) / / pk. 70. (78.) / / pk. 71. (79.) / / pk. 72. (80.) / pk. Vedlagt avisudklip (40.) Avisudklip... 1 pk. Anm.: Omfatter især udklip vedr. Dansk Centralbibliotek og arrangementer, bl.a. kunstudstillinger, dér. Bogvejledninger og tryksager 74. (62.) "Fra bibliotekshylden" I...1 pk. Anm.: Er uddrag af dansk skønlitteratur, trykt i Flensborg Avis som led i arbejdet for at fremme bogudlånet. Vedlagt "Glimt af Verdenslitteraturen" (1957) og "Et halvt Århundredes dansk Litteratur (udg. af biblioteket). 74a. (62a.) Fra bibliotekshylden II... 1 pk Fra bibliotekshylden (bogomtaler i Flensborg Avis) Nye Bøger - boglister fra Flensborghus Bogsamling/ 11

12 Dansk Centralbibliotek Tryksager og boglister udg. af Flensborghus Bogsamling. 74b Fra bibliotekshylden III... 1 pk Nye Bøger, boglister, Film på Biblioteket 'erne Dansk Centralbiblioteks boglister og bogorienteringer...1 pk. Forskelligt 76. (39.) Forskelligt...1 pk Tryksager og avisudklip vedr. biblioteket og dets medarbejdere. ( ). Personalekartotek Gæstebog/benyttere i grammofonpladeafdelingen Notesbog vedr. telefonspørgsmål til biblioteket Korrespondance med "Det danske Selskab" Korrespondance med Foreningen af Sydslesvigs Studerende. 77. (114.) Forskelligt... 1 pk Lånerklager Blandet korrespondance og vigtige sager (Jørgen Vestergaards sager) Korrespondance vedr. Telekom og radiokæden Terminskalendere... 3 pk. Anm.: Kalenderne registrerer udlejning og benyttelse af bibliotekets lokaler, medarbejdernes fravær og aftaler, overbibliotekarens aftaler m.v. 78. (42.) pk. 79. (43.) pk. 80. (44.) pk. Statistik - udlån og tilvækst 81. (60.) Statistik... 1 pk. 12

13 Statistikbøger for læsesal, børnelæsesal, udlån, kassationer m.v. (12 bd.). 82. (60a.) Udlånsstatistik... 1 pk. 17 bd Tilvækstprotokoller... 7 pk. 82. (83.) pk. 83. (84.) pk. 84. (85.) pk. 85. (86.) pk. 86. (87.) Børnebiblioteket... 1 pk. 87. (88.) Børnebiblioteket... 1 pk. 88. (89.) Børnebiblioteket... 1 pk. 89. (34.) Bogbestand, tilvækst - voksenudlån... 1 pk Lister over bogtilvækst og bogbestand i voksenbiblioteket. 90. (35.) Bogbestand, tilvækst - voksenudlån... 1 pk Fortegnelse over nyindgåede bøger i lokalsamlingen Lister over bogbestand i voksenbiblioteket. 91. (36.) Bogbestand, tilvækst - børnebiblioteket... 1 pk Oversigter over børnebibliotekets bogbestand - tilvækst og afgang. 91a Udlånsstatistik... 1pk Børnebiblioteket (37.) Statistikbøger... 1 pk. Anm.. I alt 5 bd. Registrerer tal vedr. lånere, fag- og skønlitteratur, udlån, reserveringer, oplandet, besøg, indmeldelser, rundvisninger m.v. 92a Daglig statistik... 1 pk Møder, rundvisninger og arangementer Møder, rundvisninger og arrangementer , april -73, april. Daglig statistik over udlån april. Ugestatistik udlån 13

14 april april b Statistik... 1 pk Fremmedlån Grammofonplader Udlån Bogbestand og udlån Statiske oplysninger, opland Fællesbogbilsamlingen, bogbil. 93. (38.) Statistik og korrespondance... 1 pk. o Budget-, regnskabs- og statistikmateriale Korr. og sager vedr. Pädagogische Hochschule, Büchereizentrale Flensburg, Gesamthochschule, Flensborg m.v. o Breve og postkort til biblioteket fra personale, enkelte lånere og venner. 94. (59.) , Udlånsfortegnelser, statistik m.v... 1 pk Udlånsfortegnelser Kobbermølle, Lyksborg, Aventoft, Harreslevmark, Skovlund, Ellund, landet i øvrigt, bogbilen samt udsendte bøger (12 bd.) Udlånsstatistik Egernførde skole (3 bd.) Strukstrup 2 bd. - ca Bibliotekshistorie, beretninger og statistik. 94a. (60b.) Udlånsstatistik...1 pk. Anm.: Omfatter bogbilen og filialer. 94b. (60c.) Udlånsstatistik...1 pk. Anm.: Omfatter forskellige filialer og børnebiblioteket 94c Udlånsstatistik... 1 pk. 94d Statistik filialer... 1 pk Kappeln, udlånsstatistik Slesvig, Tydal Satrup. 14

15 Risum St. Peter skole Rendsborg skole, (3 bd.) Brebøl Ladelund Munkebøl Sønderbrarup. 94e Statistik, filialer... 1 pk Udlånslister, filial 1, Jens Jessen-skolen (Kielsengskolen) Udlånslister, filial 2, Harreslev Udlånslister, filial 3, Cornelius Hansen-skolen Udlånslister, filial 4, Lyksborgggades fritidshjem Udlånsstatistik for filialer. 94f Statistik, filialer... 1 pk ?. Udstationerede bøger, lister alfabetisk Privatlån. (1 hft..) Udlånsstatistik (3 hft.) Biblioteksudlånsstederne: Årsstatistik alfabetisk g Statistik, filialer... 1 pk Biblioteksudlånsstederne: Årsstatistik alfabetisk h Landstatistik A-Z... 1 bd. 95. (66.) Postlånere og toldlister... 1 pk. 95a Statistik postlånere + billedsamlingen... 1 pk Modtagne pakker fra Danmark (2 bd.) Sendte småpakker fra Danmark (3 bd.) Billedsamlingen: Antal fotos i samlingen. 95b Statistik pakkelånere... 1 pk Tyske pakkelånere (2 bd.) Danske pakkelånere (1 bd.) 15

16 96. (117.) Korrespondance med lånere (pakkelånere) i Tyskland og Danmark, alfabetisk... 1 pk. 1985, Korrespondance vedr. bogudlån (pakkelån)... 3 pk. Anm.: Omfatter følgebreve vedr. bøger sendt til lånere i Danmark (via andre biblioteker) og i Tyskland (direkte) samt spørgsmål fra lånere pk I... 1 pk II... 1 pk (94.) Udlånsstatistik Alderdomshjemmet... 1 pk. Voksenundervisning - Folkeuniversitet - SSF-SSW 101. (45.) Voksenundervisning... 1 pk Sager vedr. voksenundervisning, aftenskole, sprogkurser, studiekredse m.v Voksenundervisningsnævnet for Sydslesvig. Tale vedr. Flensburger Volkshochschule Sager vedr. Flensborg Folkeuniversitet (115.) / Danskkurser - aftenskole på biblioteket... 1 pk (46.) SdU - det kulturelle udvalg... 1 pk (47.) SSF, SSV... 1 pk. Kammermusikaftener Sager vedr. kammermusikaftener... 2 pk (81.) pk (82.) pk. Jacob Karl Eggers Korrespondance med fhv. gdr. og lokalhistoriker Jacob Karl Eggers, Augustenkoog i Ejdersted... 5 pk. 16

17 Anm.: J.K.Eggers arbejdede med hertugdømmernes ældre historie, især Nordfrislands, Ditmarskens og vestkystens historie i middelalder og tidlig nyere tid. Korrespondancen rummer talrige hist. udredninger af J.K.E., Dansk Centralbibliotek (især fru Grundmann), danske videnskabelige biblioteker, historikere m.fl. Mange sager vedr. lån af bøger, fotobestillinger osv. Vedlagt en del fotos og kopier af kilder, billeder m.v. vedr. vestkystens ældre historie (48.) pk (49.) pk (50.) pk (51.) pk (52.) pk. Anm.: Heri også eksemplarer af J.K.E.'s artikler og afhandlinger, især i "Am Feierabend", bilag til Husumer Nachrichten m.v. 111a. Danmarks Adels Aarbog: J.K. Eggers samlinger vedr. adelsslægter (med fotos)... 1 bd. Regnskaber 112. (67.) Regnskaber og skattelister... 1 pk (68.) Kassebøger... 1 pk. 6 bd (69.) Kassebøger og lønningsbog... 1 pk. 6 bd (70.) Regnskabsbøger... 1 pk. 3 bd (71.) Regnskabsbøger... 1 pk. 7 bd. Dansk Bibliotek Husum Husum Bibliotek... 9 pk. 2 æsker 117. (119.) pk Korrespondance med Flensborghus bogsamling, DCB Flbg. og Slesvig. 17

18 Korrespondance, byggeplaner Dänische Woche Husum Velkommen nabo, programm (120.) pk Korrespondance vedr. biblioteket Inventar, biblioteksværelse i Husum skole Udstillinger Tabslister Bogbilen (121.) pk Personer, korrespondance med aviser og foreninger (alfabetisk) Korrespondance med personer og foreninger (alfabetisk) (122.) Husum... 1 pk Flytning til Husum Nystaden Ansøgninger vedr. tilskud fra byen Husum Løbende sager Husum (123.) Udlånsstatistik Frederiksstad, Husum, Tønning,...1 pk. 121a Statistik filialer... 1 pk Tønning, udlånsstatistik / Husum bogbil: Udlån bogbilskørsel med dagbog Husum, udlånsstatistik Frederiksstad, udlånsstatistik, takkebrev til Rotaryklubben vedr. boggave Bredsted danske skole, udlånsstatistik (2hft.) 122. (124.) Husum, Tønning statistik og accessionslister...1 pk (125.) Lånerkartotek Husum... 1 kartoteksæske 124. (126.) Lånerkartotek Husum...1 kartoteksæske 18

19 125. (32.) Sager vedr. Dansk Bibliotek Husum pk Korr. ang. tilskud m.v Biblioteksarrangementer (lokalhist. aftener, musikog foredragsaftener, bogmesser, udstillinger, tryksager, foreninger m.m.) Budgetforslag (33.) Sager vedr. Dansk Bibliotek Husum pk Filmklub og teater (børn) Børnebogsuge, børnekonkurrencer, planlægning af aktiviteter m.m Teaterstykket, Mester Jackel. Dansk Bibliotek Slesvig 126a Slesvig bibliotek... 1 pk Regnskaber Slesvig - personale og lokaler Slesvig årsberetninger og jubilæer Carsten-indlæg vedr. biblioteker, sprog, grænseland Carsten Reyhé- indlæg vedr. mindretal, skole, sprog Carsten Reyhé-tekster om biblioteker i Sydslesvig, strid Skoleforening contra DCB, mindretalsemner DCB versus Dansk Skoleforening, Carsten-Reyhé-papirer. Se også P 718, Carsten Reyhés arkiv. *************************************************************************** Dansk Centralbibliotek - Afdeling 2 afl.jr. og 2003/I 150 Bedriftsrådet Bedriftsrådet...3 pk pk Løbende sager

20 pk Fællesmøder, aftaler Løbende sager pk Arbeitgeberverband, sagførere Husaftale vedr. skærmbriller Arbejsbeskrivelser. Personale Personalesager pk pk Praktikanter (praktikopgaver) Praktikanter (praktikopgaver) U. år Praktikopgave af Ose Kring og Karin Madsen Studieopgave af Charlotte Stoltenberg Petersen pk Tidligere ansatte kontorister Tidligere ansatte A pk Tidligere ansatte Anne Kjestine (Dinne) Buhl f. Jensen B C F pk Tidligere ansatte G H H Erik og Kirsten Hoppe 20

21 pk Tidligere ansatte I-J K K-L Anne Loessl M pk Tidligere ansatte N-P R-S T-Z Birgit og Jørgen Vestergaard 135a Postkort...1 pk Feriehilsener fra personalet. 135b Postkort...1 pk Feriehilsener fra personalet /2005. Jul- og nytårshilsner til Alice Johansen og DCB. 135c Postkort, julehilsen... 1 pk pk Almene sager Angestelltenversicherung , materiale fra Grænseforeningen Løn og pension ATP, se også pk. 136a Pensionsfonden af Biblioteksbestyrelsens nomereringsudvalg Løn deltidsbibliotekarer Ansøgninger Notater vedr. Altersteilzeit. 136a pk ATP, indberetningslister Socialstyrelsen og ministeriet, vedr. dansk ansat personale Berufsgenossenschaft. 21

22 pk Kontorister/pensionsordning Ansættelsesbreve Kursusrapporter Kartotekskort ansatte Bibliotekarforbundet Fridagsudvalg tjenestefrihed, udtalelser Statitisk: Sygedage personal. 137a Festudvalget m.m pk Festudvalget, fester, pengekasse, sange U.år. Sange , Personalefester og interne arrangementer/konflikt med Skoleforeningen, Carsten Reyhé-digte Personaleseminar på Christianslyst Personaleudflugt til Hjørring Bibliotek pk Ansøgninger til oplandsafdelingen biblioteksmedhjælper læsesalsbibliotekar overbibliotekarstillingen katalogafdelingen Husum Afslag Ansøgninger til bibliotekar deltid, til Harreslev Ansøgninger til bibliotekar og kontorstillinger Notater vedr. ansøgning som projektbibliotekar til Slesvigsk Samling Ansættelsesbrev: Thomas Hougesen, Tønder Ansøgninger og svar til Arkivets kontoriststilling. Byggeri Tilbygning af biblioteket....7 pk pk Byggestøttefonden. 22

23 Køb af ejendommen Nørregade 55 og Tilbygning, anlægsbudget Korrespondance med arkitekterne Holm og Grut Programeringsudvalgs- og bestyrelsesmøder, støtteudtalelser, behovsanalyse Tegninger og beregninger, bestyrelsesmøder Korrespondance vedr. tilbygningen, referater. Bygningstegninger findes i plakatskabet i Den Slesvigske Samling Påtænkt udvidelse, foreløbig orientering: Farvelagte skitsetegninger Fotos fra byggeri og rejsegilde. (scannet) pk Korrespondance, referater, byggeudvalgsmøder submissionsprotokoller , referater, håndværkerkontrakter Projekteringsmøder Byggetegninger Kopi Grundbuchauszug Urkunde: Grundsalg til byen pk Byggeudvalgsmøder Baubesprechung pk Tegninger inventar og salene Inventarkorrespondance Inventarlister/budget pk Grundstensnedlæggelse Byggekorrespondance Indvielsen takkebreve Byggekorrespondance. 23

24 pk Økonomi, arkitekthonorar Tilskud fra Kultusministeriet Planungs- und Kostendaten Vedligeholdelse, indeklima målinger. 144a Byggeri... 1 pk Arkitekt Ole Grenness, vedr. lokaleændringer Læk. Tilskud og Borgmesterunde Tilskudsansøgninger og Borgmesterrunder... 8 pk pk Tilskudsansøgninger Flensborg by Korrespondance vedr. tyske tilskud med Jacob Meyer og Rolf Lehfeldt Slesvig-Flensborg amt Slesvig by Husum Hanved-Jarplund Langballig Strukstrup, Tarp, Stollberg, Büdelsdorf, Amt Schlei, Süderlügum, Lyksborg Stiftung Nordfriesland. 145a pk Tilskudsansøgninger Flensborg by Slesvig-Flensborg amt, alfabetisk A-B C-E H I-Mo. 145b pk Slesvig-Flensborg amt, alfabetisk Mu-R Sa-St St-U. 24

25 pk Medelby Oversø Skovlund / Nibøl StoreVi Bredsted Tønning Frederiksstad Rendsborg-Egernførde amt Lyksborg Harreslev Læk Kappel Garding Borgmesterrunde Rendsborg / Westerland Jybek Egernførde Kommunalt tilskud til tyske biblioteker i Nordslesvig, udvalgsarbejde. 146a Rendsborg-Egernførde...1 pk Rendsborg-Egernførde amt, Rieseby, Karby, Fleckeby, Elsdorf-Westermühlen, Eckernförde, Büdelsdorf, Ascheffel Kreis Rendsburg-Eckernförde og Rendsborg by, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Brekendorf, Dänischhagen, Eckernförde, Kiel, Amt Schlei, Rendsborg, Rieseby. 146b Nordfriesland amt...1 pk Nordfriesland alfabetisk, A-F G-H J-N O-W 146c Ansøgninger... 1 pk Amt Schafflund vedr. Großenwiehe, Hörup, Medelby, Skovlund, Wallsbüll, Weesby Amt für Kultur- und Bildungswesen 25

26 Kreis Schleswig-Flensburg Stiftung Nordfriesland pk Bildungs- und Kulturministerium, ansøgninger med bilag /92 SSW repræsentanter Korrespondance vedr. tilskud Tilskudsansøgninger til Undervisningsministeriet Städtebund Schleswig-Holstein Andreas Lorenzen. Biblioteksafdelinger i Sydslesvig pk pk Wees Egernførde Sønderbrarup/Munkbrarup Sporskifte bogbusfilial Jørgensby-skolen Kappel Frederiksstad Lyksborg Kiel-Pris Vestermølle Tønning Tinningsted Valsbøl Vesterland Kobbermølle skole Ladelund Medelby Møllebro Nibøl Ny Bjernt Store Vi Tarp Tarup Rendsborg Risum. 26

27 Satrup Fjolde Garding Gulde Husby/Sørup Hørnum Kejtum Husum Udsendelser til alle skoler pk Slesvig Læk Duborg-Skolen Gustav-Johannsen-Skolen Sporskifte-Skole Christian Paulsen-Skolen. 7. U. år Cornelius Hansen -Skolen Jernved (Dänischhagen) skole vedr. udlånstider. 149a Sager vedr. indretning af skolebiblioteker... 1 pk Gustav Johannsen-skolen, Flensborg Lyksborg skole Oksevejns skole, bibliotek og forsamlingshus, Flensborg Hiort Lorenzen Skolen, Slesvig Rendsborg, Ejderskolen Egernförde Ældre-Center, Tarp. Udlånet, læsesalen, børne - og oplandsafdelingen, Den Slesvigske samling pk pk Voksenudlånet Bogliste til kvindestævne Børnebiblioteket Jørgen Mulvad Almene sager og statistik (børnebibliotek) Børnebogsuge (Katharina Baudach/Thøger Birkeland) Børneåret Læsesalen. 27

28 Kassationspolitik /89. Liste over værdifulde bøger, lydbøger Ungdomsuge Ugestatistik for udlån. 150a Grafiksamlingen/Artoteket... 1 pk Udlånslister Udlånslister pk Udlånssteder på landet og bilruter Oplandsafdeling bogbuskøb udlånstal bogbilens køreplaner Indvielse af nye bogbusser Jytte & Dagmar - om indretning af bogbusser. 3. semester praktikopgave af Sven Sörensen pk Amt für Stadtentwicklung und Statistik Udlånsstatistik Udlånsoversigter Besøgstal Den Slesvigske Samling og sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver Udlånstal Slesvig Fane-gaver til DCB M. B. Fritz arkiv og diasgave til DCB Boggaver Leihgabeabmachung: Schiffmodell Eva Gudin Erhvervelse af Walter-Max Petersens billedsamling Aftale vedr. Flensborg Avis, avisårgange 1871 ff Lokalhistorisk bibliografi Dansk Biblioteksforenings Kontakttjeneste Bidrag om DCB- Den slesvigske Samling til Handbuch der Historischen Buchbestände in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin Bibliotekarkonferance på Akademi Sankelmark EDB-registrering af Den slesvigske Samling Bogbinder tilbud, BTJ. Foreninger og institutioner - danske og tyske 28

29 pk Dansk Skoleforening...1 pk Sager vedr. Skolebiblioteksvirksomhed Korrespondance, beretninger Beretninger Foreninger og institutioner...1 pk SDU Borgerforeningen Sydslesvigsk Forening Dansk Sundhedstjeneste Dansk Kirke i Sydslesvig Det lille Teater (manuskript: Den gamle mand fra bjergene) Grænseforeningen Sydslesvig danske Kunstforening Foreninger og institutioner...1 pk Bücherei- Zentrale Stadtbücherei Flensburg Deutsche Bibliothek, Frankfurt Nordfriisk Instituut Flensburger Tage Stadtarchiv Flensburg Den danske ambassade Bonn Det danske Selskab Den Bibliotekshistoriske Samling Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele, Åbenrå Korrespondance med historiske foreninger Statens Bibliotekstjeneste-afgift, Dansk forfatterforening Deutscher Bibliotheksverband. 155a Foreninger og institutioner...1 pk Ministerium für Bildung, vedr. Evalution der Kulturförderung Centralbibliotekarmøde. Udstillinger og arrangementer 29

30 pk pk Udstillinger, 14.marts 1970 og Rudolf Mach Arne Kildebæk, grafiske blade Sydslesvigske købstæder Tre Århus bogbindere Ansøgninger til fonde, vedr. bogen og Kobbermølleudstillingen, manuskript.. 5a Kobbermølle Bibeludstilling Spind og Tvind pk Ålborg udstilling, uden for huset Finsk udstilling Tønder, Læk-udstilling Sønderborg udstilling, kort og prospekter fra fra byer i Sønderjylland Holger Jensen, arkitekt Børnebogsugen Jens Kirkegård Afstemningsplakater møder, Dansk-Svensk-grafik pk Kgl. Bibliotek, vandreudstilling dänische Literatur Sundsvall, svensk korbesøg Grønlandudstilling St. St. Blicher udstilling, strikning på Blichers tid Asta Nielsen Hanne Vedel, Garn-Strik-Bog Anne Marie Telmanyi, mindeudstilling Sydslesvig - udstillingen Ventegodt, Ole, Havn og Handel pk Børnebogsugen Udstillingsudvalget, referater. 30

31 Kalevala-udstilling Kunstudstillinger Udstillingskorrespondance april Vor 50 Jahren Norwegen Grænseudstilling Hillerød Nordiske Litteraturdage Det fynske Øhav. 159a pk Dansk øl - din øl. Årets pressefoto. Tre gallerier spiller ud. Med på noderne. Dansk Arkitektur. Bibliotekets dag. Høstudstilling. Tekstilkunst. Børnemishandling-besøgstal. Plakatuge Hellere en brækket arm end tabe. Dansk Forum. Nordisk Forår. Årsmødeudstilling. Med Olga af Egernsundskibsportrætter. Kunstudstilling Stille Dialog. Billeder fra Færøerne af Frits Johannesen. Bibliotekts dag. Høstudstilling. Årets pressefoto. Mecklenburgia. Kunstudstilling. Galleri-udstilling Fotoudstilling Namibia. Henry Heerup. DUK Amatørudstilling. Mort Walker. Plakatudstilling. Skibsfartsudstilling. Høstudstilling. Årets pressefoto.bibliotekets dag-uddannelse. Anne Frank Wochen Bogudstilling-Krim-tarterne. Skriften på væggen. Shona-skulpturen. Jens Søndergaard- malerier. Rejseliv. Årsmødeudstilling- Henrik Have. Sommerudstilling nordisk kunst. Margit Eriksen. Høstudstillingen. Vikingesmykker af Hildburg og Reinhard Links. Duborg-Skolen-75 års jubilæumkunstudstilling. Kunstbog/Bogkunst. 159b pk Amatørudstillingen. Det europæiske mennsker - Finn Winge Nielsen, Seks malere og grafikere. Ha mod til at flyve. Musik er-besøgstal. Billeder-Poul Anker Bech. John Buchley McQuaid - Echoes, Shadows and Dreams. Høstudstilling-besøgstal. Fotoudstilling- Jylland mellem fortid, nutid og fremtid. Plancheudstilling- Glimt fra avisens historie. Årets Pressefoto. SDU s Kunstudvalg - signatur Jan Günter-billeder. Gamle kort og byprospekter. H. B. Lührssen. Årsmødeudstilling-Pipin Henderseon og Jane Morten.Günter Rossow. Told og skat i Sønderjylland. 31

32 Årets pressefoto. Lene Stevs Jensen og Lis Bech. Lydia Hauge Hansen. Udstilling-forespørgsel Torben Kvist-fotoudstilling. Bent Exner-Kunst-smykke. Amatørudstilling-Kunstkredsen. Jane Ring-peter Hesk Møller- Ole Trebbien -Kunst. Herdis Halvas-Nielsen- fotos Afrika. Dronning Margrethe II, malerier og kirketekstiler. Dansk Husflidsselskab-1756 års jubilæum. Kunstkredsen i Flensborg-høstudstilling. Årets Pressefoto. Kunstforeningen-værker af Jette Aagaard og Per Anders. Kaj Munk udstilling. Otto Christian Schade, Regine Bonke, Else Elisabeth Andersen, Erling Gregers, Inka Sigel Årets pressefoto. 159c Udstillinger og arrangementer...1 pk Foredrag og udstilling- Comic im Norden i dansk-tysk samarbejde. Udstilling J. F. Willumsen. Kunstkredsens forårsudstilling. Sydslesvig danske Kunstforening, Bettina Winkelmann og Thyge Thomasen. Udstilling af 4 danske kunstnere. 3 x Gotfredesen. Silkenmalerier. Kunstkredsen-Keramik. SDK. Sydslesvigske billeder. Nyhus-Kredsen-amatørkunstnere Anita Houvenaeghel- Kobberstik-stentryk-akvarel-maleri og Jane Balsgaard-papir og bronceskulptur Udstillinger: Glemte værker. Ib Geertsen-malerier. Vandreudstilling- På spor af vore aner. Grafikstuderende udstiller bogdesign. Vandreudstillingen- slaget ved Isted Høstudstillingen.Trondur Patersson-oliemalerier og glaskunst. Rita Gram-tekstildesigner. Årets pressefoto Løbende arrangementer: 159d Udstillinger og arrangementer...1 pk Udstillinger: Skulptur og maleri Teodor Bok og Anita Viola Nielsen. Duborg-Skolen - Forårskoncert og udstilling. Kunstkredsen - værker af Hr. Og fru Kath.Fotos- Ilse Kürstein. Udstilling- Plakater , Bjørn Winblad. Årsmødeudstilling - glas og foto. Høstudstilling, Aage Birck, keramiske arbejder. Grønlandsk kunst i dag. Sydslesvigske børns ferierejser. Årets pressefoto. Maren Kanzler-DCB plakatudvalg Løbende arrangementer Udstillinger: Grethe Hansen, Jytte Rex og Erik Varming, Amatørudstilling, 32

33 SDK-Prüfstand VII, Paul Janus Ipsen-fra New York til Bogø. Kinder im KZ Theresienstadt, Isabella Moogmenneskelige kroppe. Sydslesvig danske Kunstforening- vor egne vindver - 50 års jubilæumsudstilling. Birthe Brosowsky og Birte Iwersen -Webarbeiten. Slesvigsk Kreditforening- 75 års jubilæum Løbende arrangementer Udstillinger: Raku og Kurv-Gerd Baarstrøm og Bent Vinkler. Dronningens vignetter til bibelen. Kunstkredsen-Forårsudstilling.Jenny Hansen og Mogens Nielsen-gobelin og maleri. Sydslesvig i fred og krig. Dansk dagbladssatire Årets pressefoto. 159e Udstillinger og arrangementer...1 pk Udstillinger: Siegfried P. Fuhrmann. Amatørudstillingen. Udstilling af Flora Danica Stel(Folkegaven 2004). Sene arbejder- Kirsten Nissen og Ole Hartvig. Woyzeck-udstilling arr. Hans Harald Dierksen års dansk monarki. SDK-fabrikken for kunst og design. Høstudstilling. Rusland i stykker-pernille Kløvedal Helweg og Vibeke von Sperling. Sinti og Roma. H. C. Andersen- og ærten kom på kornkammeret. En maler og en billedhugger- Holger Jaffke og Erik Bruun Mortensen Løbende arrangementer Udstillinger: Peder Rasmussen-keramik. Kongeligt Kobbertøj-af Kobbermøllemuseet. Holer Hattesen- En Flensborg maler. Høstustilling. H.C. andersen og Günter Grass-udstilling -åbningstale. Gamle radioer. Island i kunst, litteratur og musik. Årets pressefoto Løbende arrangementer Udstillinger: Viggo Rivad-foto. Amatørudstilling. Lotte Dandanelle og Nico. Tre Færinger - Hansina Iversen, Anker Mortensen og Marius Olsen. I farfars fodspor- med Ivar Henningsen på Østfronten.Grænselandsudstillingen. Fire fra Jylland- Erik Winckler, Jesper Ramussen, Jørn Særker Sørensen og Leif Kath. Årets pressefoto Udstillinger: Vibeke Skov - glaskunstner. Unge og påsken. Nonagon - Poul Sine. Papir fra Jylland. Tolli - Islands natur. Årets pressefoto Mindeudstilling til Karl Andresen. 33

34 Alfio Bonanno. SDU s amatørudstilling. Inka Sigel og Better Lübbert - maleri og keramik. Årtets pressefoto Adam Gabriel og Sten Børsting - Maler og keramik Løbende arrangementer Litteratur, rundvisninger, møder pk Musik mellem reolerne Grethe Holmen foredrag Litteraturaftener Guldhornspillet i Mørgeltønder , 81 Rundvisninger (referater) Rundvisninger , møder, udstillinger Besøgstal, udstillinger Arrangements-og udstillingstilbud Forfatteraften, Peter Seeberg Korrespondance med forlag vedr. bogudstilling (alfabetisk). Korrespondance pk Korrespondance, taler, referater...1 pk Korrespondance, tale, referat , bibliotekarer fra Uganda på besøg Almene sager Kursus, korrespondance Korrespondance, 25 års jubilæum alfabetisk , stilekonkurrence pk Almene sager , ris og ros kasse SPD- Grosse Anfrage Büchereiwesen in Schleswig-Holstein - oplysninger om DCB

35 Logo-konkurrence Logo udkast fra konkurrence deltagerne pk Danmarks Biblioteksskole Sydslesvigsk Oplysningsforbund Nordisk Råd Städtebund Folkebiblitekernes Netguide (FNG) Korrespondance med forskellige, alfabetisk...1 pk Løbende korrespondance, ledelsen... 2 pk. 164a pk Udgåede breve juni aug-dec b pk juni. Udgåede breve dec. Udgåede breve juni. Udgåede breve. Budget og regnskab Budget og revision... 1 pk Budget og regnskab, toldregler Budgetforslag og regnskab Budgetforslag, årsopgørelser Bilanzen Finanzamt Flensborg - Umsatzzteuer. 165a Regnskab og budget... 1 pk Tilskud fra kommuner Regnskab og budget

36 165b Rigsrevisionen pk / Revisionsprotokoller Revisionsprotokoller /95/97. -, + notat vedr. byggestøttefonden. 165c Told og Skat... 1 pk Moms regnskab (1 bd.) Bestyrelser og Udvalg Bestyrelser og udvalg pk pk mands- og 6- mandsudvalget, referater, regnskab og bevillinger Bibliotekstilsynet Morten Hein systemafdelingen Iver Kristensen, Bibl. Bestyrelse Johan Nissen, Otto Christiansen, a Bestyrelsesmøder... 1 pk Bestyrelsesmøder med bilag (samrådsprotokoller, 5. - mandsudvalget, vedtægter, regnskab) b Det Sydslesvigske Samråd... 1 pk Mødeprotokoller med bilag c Bestyrelsesmøder... 1 pk. 36

37 Bestyrelsesmøder med bilag sept dec d Bestyrelsesmøder... 1 pk Bestyrelsesmøder med bilag. 166e Personalepolitik, Ny struktur... 1 pk Ny struktur: Udvalgsreferater, strukturrapport og beskrivelse Sager og notater vedr. teamdannelse og personalepolitik Notater og breve vedr. den nye biblioteksordning Inventarlister vedr. nyordning DCB, ud af skolerne Forslag til ændring af skrankeområdet inkl. møbleringstegnings forslag fra 1984, omflytningsplaner Vedtægter for DCB. 166f Bestyrelsesmøder... 1 pk Bestyrelsesmøder med bilag. 166g mands udvalget... 1 pk Referater, regnskab, løbende sager pk Årsberetninger / /93. Sydslesvigsk biblioteksarbejde Mandagsmøder. 167a Strukturudvalget... 1 pk Mødereferat vedr. DCB s fremtidige udseende og mål. Drift pk 37

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87. Private personarkiver Arkiv P 218 Afl. jr. 218, 224 og 227 Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

2. 1971-72. Manuskripter, breve og avisudklip vedr. udgivelsen af Barn i Flensborg 1890-1920 (1973)... 1 pk.

2. 1971-72. Manuskripter, breve og avisudklip vedr. udgivelsen af Barn i Flensborg 1890-1920 (1973)... 1 pk. Private institutionsarkiver Arkiv I 27 Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1. 1962-76. Protokoller og sager fra de første år... 1 pk. 1. 1962-63. Forhistorie, vedtægt og arbejdsplan.

Læs mere

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004.

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. Private personarkiver Arkiv P 357 Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. afl. jr. 1994/P 469. 1920-93. Breve... 8 pk. Anm.: Brevene 1947-93 er kronologisk ordnet

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

P. Private foreninger. 2. 1924-37. Dansk Sygepleneforening og Gamles Værn. 4. 1921-23. Søndagsskolen. 5. 1931-36. Den Sønderjydske Fond.

P. Private foreninger. 2. 1924-37. Dansk Sygepleneforening og Gamles Værn. 4. 1921-23. Søndagsskolen. 5. 1931-36. Den Sønderjydske Fond. Kirkearkiver Arkiv K 30 Den danske Menighed i Flensborg og Omegn/ Dansk Kirke i Sydslesvig. Førstepræsten. afl. jr. 1990/I 33, 1994/I 83 og 1996/I 100. Pastor C.W. Noack 1921-37 1. 1921-37. Pastor C.W.Noacks

Læs mere

Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978

Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978 Private personarkiver Arkiv P 201 Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978 afl.jr. 1989/P 201 Arkivet er afleveret 1988-89 af datteren, Kirsten Keuchel, Trögelsbyer Weg 66,

Læs mere

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste Kirkearkiver Arkiv K 4 Dansk Menighedspleje "Ansgar", Flensborg Afleveret o. 1983 fra kontoret i Toosbüygade 7 arkivfortegnelsen udarbejdet 1989 Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv nr. F 99. Den slesvigske Kvindeforening

Private foreningsarkiver. Arkiv nr. F 99. Den slesvigske Kvindeforening Private foreningsarkiver Arkiv nr. F 99 Den slesvigske Kvindeforening Anm.: Arkivet er afleveret 1985, 1990, 1996, 2002 og 2006 af foreningens formand Edith Sigaard-Madsen, Hardes-Eiche 8, D 24891 Struxdorf.

Læs mere

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen FORENINGSARKIVER Skoleforeningen Foren i rigsarkiver Skoleforeningen Foreløbige arkivfortegnelser udgivet af Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele Åbenrå 1976. Forord: Skoleforeningen oprettedes den

Læs mere

1946-90. Byggesager: bygningstegninger, korrespondance, tilbud, regninger, regnskaber m.v... 43 pk

1946-90. Byggesager: bygningstegninger, korrespondance, tilbud, regninger, regnskaber m.v... 43 pk Private personarkiver Arkiv P 17 Dall, Jens, arkitekt, Aabenraa, f.1916. af l. nr. 1993/P 407. Arkivet omfatter arbejder udført 1946-48/49 for Dansk Bygningstjeneste under Grænseforeningen og derefter

Læs mere

Afl. jr. 1992/P 369, 1993/P 408, 415, 444 og 461, 1997/P 561. Samlinger vedr. Den sidste slesviger og Ulsnæsmordene, se Jacob Kronika P 29-46.

Afl. jr. 1992/P 369, 1993/P 408, 415, 444 og 461, 1997/P 561. Samlinger vedr. Den sidste slesviger og Ulsnæsmordene, se Jacob Kronika P 29-46. Private personarkiver Arkiv P 183 Keil, Hans, vandrelærer, Løjt og Slesvig, f. 1931. Afl. jr. 1992/P 369, 1993/P 408, 415, 444 og 461, 1997/P 561. Samlinger vedr. Den sidste slesviger og Ulsnæsmordene,

Læs mere

8. Kreis Schleswig/Slesvig by og amt 8700-8799

8. Kreis Schleswig/Slesvig by og amt 8700-8799 Topografica 8. Kreis Schleswig/ og amt 8700-8799 T 8700 og amt Fr. Rudbecks samlinger... 1 pk. Indehold: avisudklip, turistmateriale vedr., Arnæs, Brodersby- Mysunde, Bøl-Mårkær, Dannevirke, Hedeby, Kappel,

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923.

Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923. Private personarkiver Arkiv P 23 Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923. afl. jr. 1993/P 423. 1. 1946. Protokol for Københavnske

Læs mere

Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004..

Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004.. Private personarkiver Arkiv P 6 Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004.. afl. jr. 1993/P 432, 1996/P 534, 2000/P 683 og 2005/P 828. Se også - Mårkær

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

1953-1969. Ejderskolen Rendsborg... 8 pk.

1953-1969. Ejderskolen Rendsborg... 8 pk. Private personarkiver Arkiv P 725 Afl. Jr. 2012/P968 (1931-2008), skoleleder, formand for SSF amt 1971-1981, næstformand i SSF 1975-1986, fra 1983 byformand SSF i Flensborg og hustru Kunigunde f. Schnack

Læs mere

Dansk Sekretariat for Ejdersted Amt, Tønning. Arkiv I 78. se også SSF/SSW Tønning, arkiv F 33 - - SSF Ejdersted amt. Amtsstyrelsen, arkiv F 197

Dansk Sekretariat for Ejdersted Amt, Tønning. Arkiv I 78. se også SSF/SSW Tønning, arkiv F 33 - - SSF Ejdersted amt. Amtsstyrelsen, arkiv F 197 Dansk Sekretariat for Ejdersted Amt, Tønning Arkiv I 78 se også SSF/SSW Tønning, arkiv F 33 - - SSF Ejdersted amt. Amtsstyrelsen, arkiv F 197 afl. jr. 1998/I 112. Tilgængelighed: Arkiverne er i henhold

Læs mere

Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne

Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne Flensborg, 28. april 2017 UP/AL Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne Lærerstillinger og månedslønnede vikariater Der opslås et antal stillinger som lærer til besættelse

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908-

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908- Private personarkiver Arkiv P 225 grosserer, Flensborg, f. 1908- afl. jr. 1998/P 608 og 617 Litt: Bruno Uldall: Geschichte der Firma Uldall & Co. 1902-1980 (1989) Bruno Uldall: Sådan var det. Erindringer

Læs mere

Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner. Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste

Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner. Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste Den gode historie om mindretallet - Ressourcepersoner Pressesekretær Bernd Engelbrecht, Sydslesvigsk Forening, Pressetjeneste Person Informationer Kontakt Dieter Paul Küssner Formand for Sydslesvigsk Forening

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dampskibet Alexandra, akvarel malet af Kay von Eitzen Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dette års kalender viser billeder af skibe, der i en del årtier sejlede på Flensborg

Læs mere

Sommertræf 2006 Fredericia. Mercedes-Benz Klub Danmark. Deltagerliste.

Sommertræf 2006 Fredericia. Mercedes-Benz Klub Danmark. Deltagerliste. Sommertræf 2006 Fredericia Mercedes-Benz Klub Danmark Deltagerliste www.mercedesklub.dk Lisbet og Otto Flensborg Mercedes-Benz 170 SV. Årgang 1954 Jette og Gert Loberg Mercedes-Benz 190. Årgang 1958 Aksel

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 14.5.2012 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Den Danske Dommerforening,,Post@dommerforening.dk,105 Hedeselskabets,,jep@hedeselskabet.dk,105 Ejnar Schultz,,ejs@landscentret.dk,105

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

7. 1954-63. -1-... 1 pk.

7. 1954-63. -1-... 1 pk. Private Foreningsarkiver Arkiv F 61 Sydslesvigs Danske Kunstforening Foreningens formål er i Sydslesvig at skabe interesse for og udbrede hovedsagelig dansk nutidskunst og kunsthåndværk gennem udlån, udstillinger,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Amtssekretærer: Peter Häbel 1973ff Sekretærer sammen med Egernførde, se dér.

Amtssekretærer: Peter Häbel 1973ff Sekretærer sammen med Egernførde, se dér. Private institutionsarkiver Arkiv I 77 I 1946 oprettedes et SSF-kontor i Rendsborg. December 1947 udbygges dette og får betegnelsen Dansk Sekretariat Rendsborg, dog underordnet sekretariatet i Slesvig.

Læs mere

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning Godt nytår og velkommen til arbejdet

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) 1 Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 23. maj 2011 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Jens A. Christiansen, Inger

Læs mere

Forord Kapitel 1 Slesvig før et kortfattet sammendrag... 15

Forord Kapitel 1 Slesvig før et kortfattet sammendrag... 15 Indhold Forord...13 Kapitel 1 Slesvig før 1920 - et kortfattet sammendrag... 15 DEL i Perioden 1920-1933: - Det danske m indretal i Sydslesvig organiserer sig - De første danske skoler i den tyske Weimarrepublik...21

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

esvigs danske historie

esvigs danske historie esvigs danske historie Tekst- og billedredaktion: Lars N. Henningsen Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Nr. 62 Flensborg 2009 Indhold Indledning 9 Hvad er Sydslesvig

Læs mere

Foriining for nationale Friiske, Sekretariat

Foriining for nationale Friiske, Sekretariat afl. jr. nr. 2001/I 141 og 2009/I 189. Styrelse Generalforsamlinger og bestyrelse... 2 pk. Anm.: Indeholder sager vedr. generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, med protokoller, beretninger, vedtægter,

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Vedtægter for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. 1 Foreningens navn. 2 Foreningens hjemsted. 3 Foreningens formål

Vedtægter for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. 1 Foreningens navn. 2 Foreningens hjemsted. 3 Foreningens formål VEDTÆGTER for Vedtægter for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. 1 Foreningens navn 2 Foreningens hjemsted Foreningens hjemsted er Flensborg. Foreningen

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF SØNDERJYSKE ÅRBØGER UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND I 1971 bliver SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT større, men abonnementsprisen bliver ikke større. Der bliver plads til flere artikler, flere billeder

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2013 Regnskab Regnskab Budget Budget 2012 2013 2013 2014 Note t. euro Euro t. euro t. euro

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Generalforsamling. (100 meter fra Frederiksberg Rådhusplads, bus 14, 15 og 18)

Generalforsamling. (100 meter fra Frederiksberg Rådhusplads, bus 14, 15 og 18) Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grænseforeningen for København og Frederiksberg Onsdag den 6. april kl. 19.00 Restaurant Allégade 10, stuen, 2000 Frederiksberg (100 meter

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

1964-2012. Udstillinger og værker... 4 pk. Anm.: Indeholder plakater, udstillingslister, avisudklip, programmer, brochurer, breve, fotos m.m.

1964-2012. Udstillinger og værker... 4 pk. Anm.: Indeholder plakater, udstillingslister, avisudklip, programmer, brochurer, breve, fotos m.m. Private personarkiver Arkiv P 726 Schade Otto Christian, Hørup, grafiker, maler, f. 1935. Afl. Jr. 2012/P 970 1964-2012. Udstillinger og værker... 4 pk. Anm.: Indeholder plakater, udstillingslister, avisudklip,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling 08.001 08.1 08.001 Bøger og boghåndværk 08.01 Bibliografier 08.02 Biblioteker

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Tale ved generalforsamlingen 2016

Tale ved generalforsamlingen 2016 Tale ved generalforsamlingen 2016 I 2015 havde vi følgende udstillinger: Grafitti fra Grafittigalleriet og Skulpturer af Heidi av Reyni Familien til Arne Haugen Sørensen bød på sol og sommer i mængder.

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 22/7 28/7 2013 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 22/7-2013 Starttidspunkt : 12:00 1 001 Erna Jensen Lucky Pens. Damer Individuelt 002 Margit Vestergaard

Læs mere